+ All Categories
Home > Documents > Mariasi Mac

Mariasi Mac

Date post: 18-Feb-2016
Category:
Author: darius-tatar
View: 35 times
Download: 2 times
Share this document with a friend
Description:
CCMAI2
Embed Size (px)
of 4 /4
MOTORULDIESELCONTEMPORAN ASPECTEPRIVINDCAMERADEARDERE 2.2.5. Durabilitatea motoarelor Tabelul2.2 [19] U~urinta la pornire in functie de tipul camerei de ardere Motoarele cu camere de ardere unitare sunt supuse, fata de motoarele eu eamere de ardere divizate, unor solicitari mecanice mai reduse ~i implicit uzura lor va fi mai redusa (Fig. 2.12). - . . ..... . .. ". " 40° 20° PMI 20° 40° I@ 2.2.7. Dimensiunile de gabarit Motoarele cu camera de ardere divizata au dimensiuni de gabarit mai reduse (implicit masa mai mica), datorita eonditiilor de functionare cu un coefieient de exces de aer mai redus dedit motoarele eu eamere de ardere unitare. 40° 20° PMI 20° 40° Tabelul2.3 Parametri constructivi ai unui motor diesel echipat cu diferite camere de ardere Fig. 2.12. Variatia presiunii in timpul procesului de ardere pentru diferite camere de ardere. 2.2.6. U~urinta la pornire La motoarele eu injectie direetii, suprafata de sehimb de ciildurii a camerei de ardere este mai midi decat a motoarelor cu injectie indirecta, deci pomesc mai u~or. Pentru u~urarea pomirii la motoarele cu camere de ardere divizate, se realizeaza, prin intermediul bujiilor ineandeseente, 0 incalzire locala in camera separata. 72 Conditii initiale Tipul camerei de ardere I IDI-CSV IDP IDV Preincalzire I < 40°C <O°C < -10 °C Limita de pomire I -24°C -20 °C -28°C IDI-CSP Tipul camerei de ardere I ID I IDI-CSP I (geometrie variabila) - PI' (kW/clllnd....> 128 UO,4 12 Ce(g/kWh) 219 230 219 Pmax(MPa) 13,2 11,3 10,8 Piston+segmenti 0,158 0,149 0,134 m (kg/kW) I Biela 0,167 0,143 0,128 Arbore cotit 6,744 6,467 5,805 Nota: Motorul este de tip SEMT PA 4 [19]. 73
Transcript
Page 1: Mariasi Mac

MOTORULDIESELCONTEMPORAN ASPECTEPRIVINDCAMERADEARDERE

2.2.5. Durabilitatea motoarelor Tabelul2.2 [19]

U~urinta la pornire in functie de tipul camerei de ardere

Motoarele cu camere de ardere unitare sunt supuse, fata demotoarele eu eamere de ardere divizate, unor solicitari mecanice maireduse ~i implicit uzura lor va fi mai redusa (Fig. 2.12).-........ .. ". "

40° 20° PMI 20° 40°

I@

2.2.7. Dimensiunile de gabarit

Motoarele cu camera de ardere divizata au dimensiuni de

gabarit mai reduse (implicit masa mai mica), datorita eonditiilor defunctionare cu un coefieient de exces de aer mai redus dedit motoareleeu eamere de ardere unitare.

40° 20° PMI 20° 40°

Tabelul2.3

Parametri constructivi ai unui motor diesel echipat cudiferite camere de ardere

Fig. 2.12. Variatia presiunii in timpul procesului de ardere pentrudiferite camere de ardere.

2.2.6. U~urinta la pornire

La motoarele eu injectie direetii, suprafata de sehimb de ciilduriia camerei de ardere este mai midi decat a motoarelor cu injectieindirecta, deci pomesc mai u~or.

Pentru u~urarea pomirii la motoarele cu camere de arderedivizate, se realizeaza, prin intermediul bujiilor ineandeseente, 0incalzire locala in camera separata.

72

Conditii initialeTipul camerei de ardere

IIDI-CSV IDP IDV

PreincalzireI

< 40°C <O°C < -10 °C

Limita de pomire I -24°C -20 °C -28°C

IDI-CSPTipul camerei de ardere I ID I IDI-CSP I(geometrie

variabila)-PI' (kW/clllnd....> 128 UO,4 12

Ce(g/kWh) 219 230 219

Pmax(MPa) 13,2 11,3 10,8

Piston+segmenti 0,158 0,149 0,134

m (kg/kW) I Biela 0,167 0,143 0,128

Arbore cotit 6,744 6,467 5,805

Nota: Motorul este de tip SEMT PA 4 [19].

73

Page 2: Mariasi Mac

"11

Irll

II

Illn

III

I

MOTORUL DIESELCONTEMDORAN ASPECTE PRIVIND CAMERA DE ARDERE

Tabelul 2.4

Valorile emisiilor poluante in functie de tipul camerei de ardere

2.2.8. Sistemul de injectie

Camerade ardere

.La camerele de ardere unitare, datorita presiunilor ridicate deinjectie (> 30 MPa) necesare realizarii unei pulverizari fine ~i omo-gene,.sistemul de injectie este mai complex.

Camerele de ardere de tip M ~i camerele de ardere divizatenecesita presiuni de injectie moderate (12...18 MPa).

IDP

2.2.9. Combustibilul IDV

La motorul eu injectie directa pulverizarea combustibilului ~iformarea amestecului sunt influentate de proprietatile fizico-chimiee aleaeestuia. Modificarea acestor proprietati duce la inrautatirea arderii.

La motorul cu camere de ardere divizata formarea amesteculuieste mai putin dependenta de caracteristicile pulverizarii datoritaincalzirii de la peretele camerei separate ~i expulzarii violente afluidului motor in aerul din eilindru. Ca urmare, aceste motoare potutiliza 0 gama mai larga de combustibili.

2.2.10. Emisiile poluante

[ 1000~

><oz~

Formarea amestecului, des:ta~urareaprocesului de ardere, nive-lul ~i compozitia emisiilor poluante sunt direct influentate departicularitatile arhitecturii camerei de ardere.

Concentratiile emisiilor de HC, CO, NOx, particulele insuspensie, pentru diferite eamere de ardere, sunt prezentatecomparativ in tabelul2.4 [19], figurile 2.13, 2.14.

w~

1500

...............

500

o1 2 3 4 Iv 5

Fig. 2.13. Concentratia de NO. din gazele de evacuare pentrudiferite camere de ardere.

74 75

Page 3: Mariasi Mac

MOTORUl DIESELCONTEMPORAN ASPECTEPRIVINDCAMERADEARDERE

csp ----10csv -.-.-

I HC [ppm] I2.2.12. ConcIuzii

In urma analizei comparative a criteriilor luate in considerarepentru diferite camere de ardere, se poate afirma ca alegerea tipului decamera de ardere depinde de destinatia motorului. Asfel, camera deardere unitara se recomanda pentru motoarele stationare, navale ~i detractiune grea datorita economicitatii ridicate. Camera de ardereseparata de vartej se recomanda la motoarele de turatie mare(4000...5000 rot/min) dar pentru 0 cilindree mica (1500...2000 cm3)[9, 13]. Motorul cu camera separata de preardere se poate folosi ~i incazul cilindreelor mari datorita mersului sau lini~tit.

In prezent se manifesta ca ~itendinta utilizarea injectiei directein volum (multijet) ~i la motoarele de automobil datorita avantajelorpe care Ie ofera fatAde injectia indirecta ~ianume:

cre~terea economicitatii cu 15...20%;emisii poluante relativ reduse;acela~i nivel de putere;HC, CO aproximativ la fel;continut de particule in suspensie mai mic;pornire mult mai u~oara;utilizarea cu succes a supraalimentarii, datorita niveluluitermic redus.

Dezavantajele majore sunt nivelul ridicat al zgomotului ~iemisia de NOxputin mai mare.

Injectia directa pe perete (cu un singur jet) prezinta 0 serie dedezavantaje in comparatie cu injectia multijet, ~ianume:

economicitate mai mica;nivel de putere mai redus;presiune medie efectiva mai mica;emisii de HC mai mari;inaltimea de compresie a pistonului mai mare.

400 ,". ~;~l~ 15f"'..;_._::....

o600

200

400

200

o o

600

400

200

0_1000 50003000 5000

Fig. 2.14. Analiza experimentala a concentratiilor de CO ~ialdehidedin gazele de evacuare pentru un motor echipat cu trei variante de

camera de ardere.

2.2.11. Cheltuielile de exploatare

Datorita intretinerii mai u~oare a sistemului de injectie (vezi2.2.8.), la motoarele eu eaniere de ardere divizate, eheltuielile deexploatare tehnica sunt mai reduse. Dar tinand cont ca 70-75% dincheltuielile de exploatare sunt eheltuieli eu combustibilul, motoarelecu injectie directa au economicitate mare deci sunt mai avantajoase.

76 77

",.. ,/ ,"!

"

..... . . \....

--.- .......----

II

i

.11

-.-. .,.",.....

"--

Page 4: Mariasi Mac

I

IMOTORUl DIESELCONTEMPORAN

I

I CSP -~--I10 -CSY -.-.-

I HC [ppmJ I400 ,

".200

o

600 A,.. ,r---t, ,

i '...i \

400

II

I

'; I'IiIII

.....200 '....

o,---.........-

600

400.i,

.,.",200....

'0'

!I'IIII

"--0_1000 3000 5000

r§~~~~~~ 15

~~~~~ ~O]l

o

I

.I

5000

Fig. 2.14. Analiza experimentala a concentratiilor de CO ~iaIdehidedin gazeIe de evacuare pentru un motor echipat cu trei variante de

camera de ardere.

2.2.11. Cheltuielile de exploatare

Datorita intretinerii mai u~oare a sistemului de injectie (vezi2.2.8.), la motoarele eu eamere de ardere divizate, eheltuielile det'xploatare tehnica sunt mai reduse. Dar tinand cont ca 70-75% dineheltuielile de exploatare sunt cheltuieli cu combustibilul, motoarelecu injectie direcm au economicitate mare deci sunt mai avantajoase.

76

ASPECTEPRIVINDCAMERADEARDERE

2.2.12. Concluzii

In urma analizei comparative a criterlilor luate in considerarepentru diferite camere de ardere, se poate afirma ca alegerea tipului decamera de ardere depinde de destinatia motorului. Asfel, camera deardere unitara se recomanda pentru motoarele stationare, navale ~i detractiune grea datorita economicitatii ridicate. Camera de ardereseparata de vartej se recomanda la motoarele de turatie mare(4000...5000 rot/min) dar pentru 0 cilindree mica (1500...2000 cm3)[9, 13]. Motorul cu camera separata de preardere se poate folosi ~i incazul cilindreelor mari datorita mersului sau lini~tit.

In prezent se manifesta ca ~itendinta utilizarea injectiei directein volum (multijet) ~i la motoarele de automobil datorita avantajelorpe care Ie ofera fata de injectia indirecta ~ianume:

cre~terea economicitatii cu 15...20%;emisii poluante relativ reduse;acela~i nivel de putere;HC, CO aproximativ la fel;continut de particule in suspensie mai mic;pornire mult mai u~oara;utilizarea cu succes a supraalimentarii, datorita niveluluitermic redus.

Dezavantajele majore sunt nivelul ridicat al zgomotului ~iemisia de NOxputin mai mare.

Injectia directa pe perete (cu un singur jet) prezinta 0 serie dedezavantaje in comparatie cu injectia multijet, ~ianume:

economicitate mai mica;nivel de putere mai redus;presiune medie efectiva mai mica;emisii de HC mai marl;inaltimea de compresie a pistonului mai mare.

77


Recommended