Home >Documents >Marfuri Cu Amanuntul

Marfuri Cu Amanuntul

Date post:20-Dec-2015
Category:
View:101 times
Download:11 times
Share this document with a friend
Description:
Marfuri
Transcript:

TEMA : ,,Contabilitatea mrfurilor ,,

CUPRINS

Argument

Capitolul I : Delimitri i structuri contabile privind mrfurile

Capitolul II : Metode de organnizare a contabilitii mrfurilor

Capitolul III : Contabilitatea sintez i analitic a mrfurilor la pre cu amnuntul

Capitolul IV : Documente specifice contabilitii mrfurilor la pre cu amnuntul

Capitolul V : Stdiu de caz: Particulariti ale contabilitii mrfurilor la o intreprinderecomercial cu amnuntul.

Bibliografie

Argument

Pentru a-i realiza obiectul de activitate in vederea obinerii de profit,orice intreprindere cu activitate industrial, comercial, de servicii sau de alt natur,efectueaz in mod curent tranzacii de cumprri i vanzri de bunuri i servicii.

Operaiile curente de cumprri i vanzri de bunuri i servicii dauconinut funciei comerciale a unei firme i se efectueaz pe baza politicilor de cumprri ivanzri stabilite de managerii firmei.

In capul societilor comerciale cu obiect de activitate comercializareamrfurilor la pre cu amnuntul numrul tranzaciilor de cumprri i vanzri este nelimitatin cursul unei perioade de gestiune luat in considerare, deoarece mrfurile sunt aceleelemente de stocuri care se achiziioneaz in vederea revanzrii fr a suferi modificri saucu modificri neeseniale .

Derularea operaiunilor de cumprri i vanzri de mrfuri se face deregul plecand de la preul de vanzare din care se exclud reducerile comerciale operate,adic preul definitiv negociat intre vanztor i cumprtor. Mrfurile la pre de vanzare cuamnuntul presupun o evaluare iniial la pre de vanzare , ajungandu-se la valoareapreului cu amnuntul prin aplicarea marjei brute.

Cap.1. Delimitri i structuri contabile privind mrfurile

Marfurile reprezinta o categorie importanta de stocuri, care, in circuitul lor de laproducatori pana la consumatori, genereaz un volum foarte mare de operaii economicofinanciare ce se efectueaza prin intermediul unui numar deosebit de mare ageni economici, cu diferite profiluri de activitate comercial. Astfel, se poate considera ca exista 3 categorii importante de unitati patrimoniale cu profil comercial i anume: en gros sau cu ridicata, en detail sau cu amanuntul i mixte.

Unitatile comerciale en gros sunt cele care asigur desfaurarea acestei forme decirculatie a marfurilor, efectund operatiuni de cumparare a bunuribor de consum, incantii mari i foarte mari, de la producatorii i furnizorii interni i externi, precum i devanzare a lor in partizi (loturi) mari ctre ali ageni economici, de regula cu profilcomercial en detail inclusiv de alimentaie publica. Vanzarile se pot efectua i ctre alteunitati patnimoniale, de asemenea, cu profil comercial gros.

Unitile comerciale cu profil en detail realizeaz aceast form de circulaie amrfurilor efectuand cumprarea acestor bunuri, de regula, de la unitile en gros, dar i dela productorii i furnizorii interni, in partizi (loturi) mici sau re1ativ mici, precum ivanzarea lor ctre populaie, inclusiv prin uniti de alimentaie publica. Marfurile se vandin starea in care au fost cumparate sau dupa o prelucrare prealabila in vedere consumului inuniti operative special amenajate (restaurante, bufete .a.).

Unitatile comerciale mixte efectueaza atat operalii comert en gros, cat i en detail.Pentru unitatile comerciale amintite anterior este caracristic faptul ca au ca obiectde activitate principal sau complementar atat cumpararea, cat i revanzarea marfurilor inscopul obinerii unui profit. Aceste uniti desfaoara, de regula activiti ce se incadreaza indiverse domenii de activitate.

In categoria marfurilor, care au o structura eterogena se includ atat bunurile pe careagentul economic le cumpar vederea vanzarii in starea in care au fost achiziionate, cat iprodusele finite transferate de unitatile producatoare in magazinele proprii de prezentare idesfacere, precum i acele active circulante materiale de natura materiilor prime,materialelor consumabile, obiectelor de inventar, ambalajebor .a. devenite disponibile incadrul patrimoniului unitaii economice i care vand teilor aa cum au fost cumparate.

In ceea ce privete vanzarea ultimelor elemente de stocuri amintite mai sus sementioneaza c, dupa realizarea acestei operaii, se inregistreaz numai scriptic in debitulcontului de marfuri (371), prin coresponden cu creditul conturilor corespunzatoare naturiilor (301, 302, 303, 381 etc.) i nu ocazioneaz aspecte specifice privind evaluarea ipreurile de inregistrare in contabilitate. Totodata este justificat sa se aiba in vedere, atuncicand este cazul, translocarea diferentelor de pre aferente in creditul sau debitul contubui378 Diferente de pret la mrfuri dup cum sunt favorabibe i respectiv nefavorabile, princoresponden cu debitul sau creditul conturilor de diferente corespunzatoare activelorcirculante materiale in cauz (308, 388).

Aceast modalitate de solutionare contabila asigura majorarea, pe de o parte, acheltuielior i implicit a costului de productie numai cu ceea ce se consuma efectiv pentruobinerea produselor finite, iar pe de alta parte a cheltuielilor privind mrfurile cu sumelece privesc vanzarea celorlalte elemente de active circulante materiale.

Organizarea contabilitaii marfurilor este influenat intr-o anumita masura depreul de inregistrare ce se utilizeaza i care, in funcie de categoria in care se incadreazaunitatea patrimoniala i implicit de opiunea sa, poate fi costul efectiv de achiziie, preulprestabilit (standard), preu1 cu amanuntul sau en gros.

Costul efectiv de achiziie este recomandat in cazul unitailor care comercializeazaun numr relativ redus de sortimente de marfuri, cu o frecventa redusa a intrarilor i ieirilor,dar in cantitai mari. Caracteristica de baza a acestei metode consta in evaluareamarfurilor i implicit a operaiilor de intrri i ieiri la preul efectiv de aprovizionare, carein condiiile actuale este fluctuant, fapt ce creaz anumite dificulti in legtura cuevaluarea ieirilor din gestiune.

In situaia utilizarii costului de achiziie ca pre de inregistrare este justificatacrearea in cadrul contului 371 ,,Marfuri a doua conturi analitice, unul pentru preul defacturare sau de cumprare (371.01) i celalalt pentru cheltuielile de transportaprovizionarei alte consumuri similare (371.02), ambele cu funcia contabila de activ, insa ultimul cu repartizare lunara proporionala cu mrfurile vandute, pe baza de coeficient mediu. Pentru operaiile de ieire din patrimoniu, in funcie de specificul i interesele agentului economic, se poate adopta una dintre cele trei metode (C.M.P., F.I.F.O., L.I.F.O.) prezentate in cadrul paragrafului privind evaluarea stocurilor i produciei in curs de execuie.

Preul cu amnuntul sau cel de vanzare en gros se utilizeaza numai in cazulmarfurilor, putand fi adoptat de oricare agent economic cu profil comercial, en detail, engros sau mixt. De altfel, acest pre se justifica in condiiile unui comert cu articole isortimente numeroase i o frecventa mare a intrarilor i ieinilor, precum i in situatiaorganizrii evidenei analitice dupa metoda global-valorica, ceea ce nu excludeposibilitatea utilizarii lui i in cazul evidentei cantitativ-valorice pe sortimente de marfuni.

Preul analizat, datorita modificarilor cu caracter oarecum frecvent ale preunilorde cumparare, adaosurilor comerciale i altor cauze, se poate reduce sau majora, dupa caz,pe baza de inventar, atunci cand este necesar. Aceasta operaie nu contra-vine prevederilorcontabile in vigoare intrucat nu se afecteaza vaboarea de intrare in patnimoniu la costulefectiv de achizitie.

Preul cu amanuntul sau de vanzare en gros se stabilete de catre agentuleconomic pnin luarea in calcul a unui anumit adaos comercial, posibil de realizat, insaatunci cand situatia de pe piaa se schimba este normal sa se majoreze sau diminuezeadaosul comercial i implicit preul de vanzare, pe baza de inventar de schimbare depreuri, cu inregistrarea corespunzatoare in contabilitate.

Altfel spus, majorarea sau reducerea pretului cu amanuntul sau a celui de vanzareen gros pana la nivelul costului de achiziie respecta regulile i principiile contabile, findun drept exclusiv al agentului economic care poate lua asemenea decizie atunci candapreciaz c este necesar pentru valorificarea in conditii avantajoase a marfurilor i pentruevitarea unor riscuri.

In legatur cu preul de vanzare cu amanuntul se impune precizarea ca in cazulagenilor economici neplatitori de TVA (cu cifra anuala de afaceri sub 1,5 miliarde lei saucare beneficiaza de prevederi legale exprese) el conine, pe langa elementele cunoscute, iTVA facturata de furnizori i reprezinta atat preul de vanzare catre populaie, cat i pretulde evidenta sau de inregistrare in contul de marfuri.

Totodata, se reine ca pentru marfurile lent i greu vandabile Ia care se impunepracticarea unor preuri de vanzare sub nivelul costului efectiv de achizitie este necesar cala inventarierea anuala, s se constituie provizioane pentru depreciere.

In legtur cu acest ultim aspect, precum i in ceea ce privete marfurile cuperioada de valabilitate expirata, degradate sau depaite calitativ i totodata neimputabile,se menionez ca, potrivit reglementarilor in vigoare, consiliul de administraie al agentuluieconomic, fara vreo alt aprobare, are competene sa decida efectuarea operatiei dedeclasare i casare.

Preul de vanzare cu amanuntul, exclusiv TVA, sau en gros se reflecta in contul demarfuri (371) i este format din costul efectiv de achizitie (preul facturat de furnizor icheltuielile de transport-aprovizionare) i adaosul comercial.

In ceea ce privete utilizarea preului cu amanuntul sau de vanzare en gros sementioneaza ca, in activiatea practica, in vederea respectarii regulilor generale de evaluareprivind intrarea in patrimoniu la costul efectiv de achiziie i totodata pentru evitareainterpretarilor de natura fiscala se

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended