+ All Categories
Home > Documents > MANUAL DE UTILIZARE }I MONTAJ VENTILOCONVECTOARE …prodimar.ro/fisiere/5149__5845.pdf4 unui filtru...

MANUAL DE UTILIZARE }I MONTAJ VENTILOCONVECTOARE …prodimar.ro/fisiere/5149__5845.pdf4 unui filtru...

Date post: 26-Oct-2019
Category:
Author: others
View: 17 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 23 /23
1 MANUAL DE UTILIZARE }I MONTAJ VENTILOCONVECTOARE NOBUS NECARCASAT DE PLAFON CU T~VI|~ MARE DE CONDENS Ventiloconvector cu t`vi\` mare de condens • Tip: de tavan cu montaj ascuns • Sistem cu 2 conducte FC 02, 03, 04, 05, 06, 08, 10, 12, 14 * Citi\i cu aten\ie acest manual [nainte de a utiliza ventiloconvectorul * P`stra\i acest manual [n cazul unor nel`muriri pe viitor.
Transcript
 • 1

  MANUAL DE UTILIZARE }I MONTAJ VENTILOCONVECTOARE NOBUS

  NECARCASAT DE PLAFON CU T~VI|~ MARE DE CONDENS

  Ventiloconvector cu t`vi\` mare de condens • Tip: de tavan cu montaj ascuns • Sistem cu 2 conducte FC 02, 03, 04, 05, 06, 08, 10, 12, 14

  * Citi\i cu aten\ie acest manual [nainte de a utiliza ventiloconvectorul * P`stra\i acest manual [n cazul unor nel`muriri pe viitor.

 • 2

  CON|INUT 1. Instruc\iuni de siguran\`_______________________________ 3 2. Prezentare produs___________________________________ 5 3. Dimensiuni, Mas` ]i Schema electric`____________________ 11 4. Montaj______________________________________________ 14 5. Punere [n func\iune___________________________________ 21 6. {ntre\inere___________________________________________ 22 7. Defecte ]i Remedii____________________________________ 24

  Not`: Con\inutul ]i reprezent`rile din acest manual sunt furnizate doar pentru informare. Compania []i rezerv` dreptul de a aduce [mbun`t`\iri continuu [n ceea ce prive]te aspectul produsului, dimensiuni, prerforman\e, materialele ]i structura acestuia f`r` o notificare [n prealabil. 1. Instruc\iuni de siguran\` ]i informare utilizator 1.1 Instruc\iuni de siguran\`

 • 3

  Ventiloconvectoarele NOBUS sunt dezvoltate ]i produse [n concordan\a cu standardele tehnologice de ultima genera\ie ]i cu regulamentele tehnice [n vigoare privind siguran\a. Ventiloconvectoarele NOBUS sunt [n conformitate cu Directiva Ma]ini. Ventiloconvectoarele NOBUS sunt de o [nalta calitate ]i satisfac standardele in vigoare. Domeniu acestui produs combina tehnologia avansata cu o utilizarea prietenoas` ]i [ntre\ inere u]oara. Cu toate astea ventiloconvectoarele NOBUS, inevitabil prezinta riscuri de vatamare a utilizatorului sau a ter\ilor, pagube materiale la unitate sau alte obiecte. Din acest motiv trebuie s` tine\i cont ]i s` urma\i regulamentele de siguran\`. Ignorarea acestor instruc\iuni cre]te riscurile, de accident ]i pot conduce la degradarea mediului [nconjur`tor ]i/sau deteriorarea unit`\ii. Sublinierea acestor instruc\iuni [n manualul de montaj ]i utilizare vor ajuta s` evita\i ris curile ]i deasemenea vor ajuta la func\ionarea [n mod economic a unita\ilor [email protected] utilizarea la maxim a beneficiilor acestui produs. Aspectele privind siguran\a din acest Capitol sunt compatibile cu utilizarea integrala a produsului din acest manual. Pentru siguran\a dumneavoastr` lua\i [n considerare urmatoarele instruc\iuni.

  PERICOL ELECTRIC ! {nainte de a executarea oric`rei opera\ie la unitate, decupla\i alimentarea cu tensiune

  electric` [n scopul de a evita accidentele ]i/sau v`t`m`ri corporale. Verifica\i dac` unitatea este deconectat` ]i asigura\i-v` c` deconectarea de la alimentarea cu tensiune electric` este asigurat` [ mpotriva conectarii involuntare.

  PERICOL DE OP~RIRE ! {nainte de executarea opera\iilor la valvele unita\ii sau la conductele de tur ]i retur, [nchide\i

  valvele de pe conducta cu agent termic sau a]tepta\i r`cirea conductei.

  PERICOL SUBANSAMBLU {N MI}CARE ! Mi]carea rotativ` a ventilatorului poate cauza leziuni ! {nainte de a executa opera\ii la

  unitate, asigura\i-v` c` este deconectat` de la alimentarea cu tensiune electric`. Asigura\i-v` c` deconectarea de la alimentarea cu energie electric` este asigurat` [mpotriva conectarii la tensiune electric` [n mod involuntar. PERICOL DE SARCINI SUSPENDATE ! Se impune echipament de protec\ie compus din bocanci ]i casc` de protec\ie [n scopul evit`rii c`derii componentelor din unitate. Montajul pe plafon va fi executat [ntodeauna de c`tre dou` persoane. PREJUDICII PERSONALE ! {ntodeauna purta\i [email protected]]i de protec\ie [email protected] muta\i sau instala\i unitatea [n scopul evitarii leziunilor create de formele ascu\ite ale unita\ii. 1.2 Note Importante Ventiloconvectoarele sunt sisteme de aer condi\ionat care necesit` cuno]tin\e profesionale ]i tehnologice ridicate, prin urmare unita\ile vor fi montate, puse [n func\iune ]i [ntre\inute de c`tre personal calificat ]i autorizat. 1.2.1 Utilizare corespunz`toare Ventiloconvectoarele sunt exclusiv proiectate pentru ventila\ie, [nc`lzire, filtrare ]i r`cire. Ap` sau solu\ie de ap`/glicol ( max. 50% )poate fi utilizat`. Urm`toarele valori limit` vor fi aplicate pentru

 • 4

  unui filtru localizat pe conducta de tur. Altfel exist` riscul fenomenului de coroziune datorit` materiilor str`ine [n suspensie. Deasemenea se recomand` protejarea unit`\ii de praf sau alte susbstan\e care pot cauza reac\ ii acide sau alcaline [n amestec cu apa (coroziune aluminiu). Utilizarea: ventiloconvectoarele NOBUS cu t`vi\` mare de condens se vor monta doar la interior. Montajul ventiloconvectoarele NOBUS se va executa pe plafon . Utilizarea unit`\ii este considerat` improprie dac` aplica\ia se utilizeaz` pentru alte scopuri sau scopuri care nu acoper` utilizarea din acest manual. Produc`torul sau distribuitorul respinge rezultatul care conduce la deteriorarea unit`\ii, utilizatorul []i asum` riscul integral. Utilizatorul este responsabil pentru utilizarea ventiloconvectorului. Utilizarea corespunz`toare stipuleaza aprofundarea manualului pentru utilizare, condi\iile definite de produc`tor pentru inspec\ie ]i [ntre\inere. 1.2.2 Utilizarea improprie Ventiloconvectorul NOBUS nu poate fi func\ional [n : - Loca\ii unde exist` risc de explozie. - {n zone umede sau [n loca\ii unde nivelul de praf este ridicat. - {n loca\ii cu nivel ridicat de praf sau particule agresive. Prejudicii personale ]i deteriorare unitate ! Utilizarea improprie poate cauza prejudicii personale ]i deteriorarea unit`\ii.

  2. Prezentare produs 2.1 Caracteristici ]i beneficii

  Orientare practic` Ventiloconvectoarele Nobus cu t`vi\` mare de condens ofer` o gam` de solu\ii pentru toate aplica\iile.

  func\ionarea unit`\ilor cu schimb`toare de c`ldur` din Cu/Al.

  DETERIORARE UNITATE ! Un sistem deschis (atunci [email protected] se utilizeaz` apa cu duritate redus`, observa\i limitele valorilor din tabelul de mai sus), apa utilizat` poate fi cur`\at` adi\ional de materiile [n suspensie cu ajutorul

 • 5

  Eficacitate Ventiloconvectoarele Nobus cu t`vi\` mare de condens garanteaz` confortul ambientului la interior. Optimizare spa\iu Ventiloconvectoarele Nobus cu t`vi\` mare de condens asigur` optimizarea spa\iului disponibil cu ajutorul designului ]i posibilit`\ilor pentru montaj. Flexibilitate {n func\ie de tipul de model, clientul are posibilitatea de a selecta mijloacele de conectare la schimb`toarele de c`ldur` ca ]i posibilitate de implementare a func\ion`rii pe [nc`lzire sau r`cire. Nivel de zgomot redus Ventiloconvectoarele Nobus cu t`vi\` mare de condens sunt caracterizate prin zgomot redus la func\ionare. Func\ionalitate Ventiloconvectoarele Nobus cu t`vi\` mare de condens ofer` un grad de control ridicat ]i optimizarea interfe\elor cu sisteme de management ale cl`dirilor. Cost - eficien\` Ventiloconvectoarele sunt solu\ii standard efective [n multe segmente industriale pentru confortul economic al aerului condi\ionat. Profitabilitate Ventiloconvectoarele Nobus cu t`vi\` mare de condens func\ioneaz` cu [ntre\inere ]i costuri reduse.

  serpentinei: - sistem cu 2 conducte ]i 2 [email protected] - sistem cu 2 conducte ]i 3 [email protected] Ventiloconvectoarele Nobus cu t`vi\` mare de condens pot fi [mp`r\ite dup` tipul produsului :

  L: [email protected] R: Dreapta

  Presiune Static` P1: 12Pa/30Pa P2: 50Pa

  Alimentare cu tensiune electric` 1=220-230V/50 Hz 2=220-230V/60 Hz 3=380-400V/50 Hz 4=380-400V/50 Hz

  V/60Hz 5=115 6=460 V/60Hz

  Configura\ie serpentin` 22: 2 Conducte- 2 [email protected] 23: 2 Conducte -3 [email protected] 24: 2 Conducte-4 [email protected]

  Tip produs CL: De plafon, ascuns cu t`vi\` mare de condens f`r` plenum ventilator CHB: De plafon, ascuns cu t`vi\` mare de condens cu aspira\ie la partea inferioar` CLB: De plafon, ascuns cu t`vi\` mare de condens cu aspira\ie la partea posterioar`

  Debit de aer x100CFM Ventiloconvector

  Conducte- 2 [email protected] r`cire+2 [nc`lzire 42: 4 Conducte -3 [email protected] r`cire+ 2 [nc`lzire 43: 4

  Ventiloconvectoarele Nobus cu t`vi\` mare de condens pot fi [mp`r\ite dup` configura\ia

 • 6

  CL: de plafon, montaj ascuns - f`r` plenum ventilator sau filtru CLD: de plafon, montaj ascuns - cu aspira\ie la partea inferioar` ]i filtru CLB: de plafon, montaj ascuns - cu aspira\ie la partea posterioar` ]i filtru

  DETERIORARE UNITATE ! Pentru conectarea unit`\ii la alimentarea cu tensiune electric` verifica\i placu\a de

  identificare de pe unitate. Conectarea incorect` la alimentarea cu tensiune electric` poate deteriora motorul sau unitatea permanent!

  1. Ventilator 18 . Conector intrare/ie]ire ap` 2. Motor ventilator 3. Carcas` ventilator ( sus ) 4. Carcas` ventilator ( jos ) 5. Panou suport ventilator

 • 7

  6. Panou electric ( partea inferioar` ) 7. Terminal 8. Panou electric ( partea frontal` ) 9. Conector de fixare panou 10. Cracas` unitate ( lateral dreapta ) 11. Carcas` unitate ( partea inferioar` ) 12. T`vi\` de condens 13. Cadru 14. Carcas` unitate ( partea superioar` ) 15. Carcas` baterie ( partea superioar` & inferioar` ) 16. Schimb`tor de c`ldur` 17. Carcas` schimb`tor de c`ldur` ( lateral` ) NOT~ ! Desenul explodat pentru construc\ia unit`\ii este demonstrativ, poate fi diferit fa\` de unitatea achizi\ionat`, verifica\i unitatea. 2.5 Specifica\ii Consulta\i carcteristicile tehnice de la pagina urm`toare.

 • 8

 • 9

 • 10

  3.Dimensiuni, Mase ]i Schema Electric` 3.1 Dimensiuni ]i mas` 3.1.1 CL - de plafon, montaj ascuns - cu aspira\ie la partea inferioar` ]i filtru

  2. Aerisitor 3. Retur 4. Tur 5. Panou electric 6. Conduct` de evacuare condens

  Model FC02 FC03 FC04 FC05 FC06 FC08 FC10 FC12 FC14

  A 700 700 1000 1000 1000 1470 1470 1630 1630

  B 508 508 508 808 808 1238 1238 1498 1498

  C 478 478 478 778 778 1208 1208 1468 1468

  D 444 444 444 744 744 1174 1174 1434 1434 Date utilizate frecvent la montaj - Dimensiuni unitate de exterior ( l`\ime x lungime x [n`l\ime) : (A+30)*480*220mm

  “MPT “FPT

  G`uri de suspendare 6-12*22

  1 . Ventilator

 • 11

  - Racord de conectare admisie D*170mm (dimensiunea D nu este indicat` [n figura de mai sus ) - Racord de conectare evacuare : B* 115 - Dimensiuni g`uri de suspendare: C*164mm, c*148mm - Pentru masa unit`\ii, dimensiuni intrare /ie]ire, dimensiuni conducta de evacuare condens v` rug`m s`

  consulta\i specifica\iile produsului.

  1. Ventilator 2. Aerisitor 3. Retur 4. Tur 5. Panou electric 6. Conduct` de evacuare condens

  Model FC02 FC03 FC04 FC05 FC06 FC08 FC10 FC12 FC14

  A 700 700 1000 1000 1000 1470 1470 1630 1630

  B 508 508 508 808 808 1238 1238 1498 1498

  3.1.2 CLB - de plafon, montaj ascuns - f`r` plenum ventilator sau filtru

  G`uri de suspendare 6-12*22

  “MPT “FPT

 • 12

  C 478 478 478 778 778 1208 1208 1468 1468

  D 444 444 444 744 744 1174 1174 1434 1434 Date utilizate frecvent la montaj - Dimensiuni unitate de exterior ( l`\ime x lungime x [n`l\ime) : (A+30)*480*220mm - Racord de conectare admisie D*170mm (dimensiunea D nu este indicat` [n figura de mai sus ) - Racord de conectare evacuare : B* 115 - Dimensiuni g`uri de suspendare: C*164mm, c*148mm - Pentru masa unit`\ii, dimensiuni intrare /ie]ire, dimensiuni conducta de evacuare condens v` rug`m s`

  consulta\i specifica\iile produsului.

  3.2 Schema electric`

  NOT~: {nainte de a realiza orice conectare a cablajelor, [ntodeauna verifica\i schema electric` lipit` pe spatele carcasei de pe panoului electric pentru o informa\ie corect`.

  B: Negru, BL: Albastru, O: Portocaliu, R: Ro]u, Y : Galben, Y/G: Galben/V erde, TS: Controler vitez` ventilator, C; Condensator, M1/M2: Motor cu 4 trepte de vitez` NOT~: 1 . Componentele indicate cu linie punctat` pot fi excluse la unele modele. 2 . Tipul produsului P1- Presiune Static` 12Pa/30Pa Pentru ESP 12Pa, se va realiza conectarea cablajelor [n conformitate cu linia real` (Terminalul 2,3,4=H,M,L). Pentru ESP 30Pa, se va realiza conectarea cablajelor [n conformitate cu linia punctat` (Terminalul 1,2,3=SH,H,M). 3 . Tipul produsului P2-Presiune static` 50Pa 4 . Identificarea produsului se va realiza cu ajutorul pl`cu\ei de identificare de pe unitate

  Foarte mare

  Mare

  Medie

  Redus`

  Viteza ventilator

 • 13

  4. Montaj 4.1 Verifica\i Fiecare ventiloconvector este ambalat in carton corugat [n scopul de a evitat deteriorarea acestuia [n timpul transportului, manipul`rii, ]i depozit`rii. La receptionare faceti urmatoarele verificari: a) {nainte de recep\ie, verifica\i fiecare unitate pentru depistarea deterior`rilor, dac` canturile cartonului ]i col\urile sunt [n bune condi\ii ]i dac` ambalajul prezint` deterior`ri vizibile. b) La deterior`rile vizibile ale ambalajului din carton, despacheta\i ]i inspecta\i unitatea. Dac`

  unitatea este deteriorat`, indica\i pe chitan\` ]i refuza\i recep\ionarea ventiloconvectoarelor. Deasemenea verifica\i accesoriile.

  c) Verifica\i deterior`ri ascunse la unitate; d) Dac` unitatea prezint` deterior`ri ascunse, nu depozita\i unitatea. Departamentul pentru recep\ie

  marf` are obliga\ia s` descopere aceste prejudicii [nainte de a recep\iona marfa. e) Dac` sunt identificate distrugeri, [n]tin\a\i comisionarul, cere\i transportatorului ]i departamentului

  pentru recep\ie marf` s` fac` o inspec\ie [mpreun`. f) Nu repara\i eventualele defecte, chiar dac` sunt considerate minore; g) Dup` confirmarea distrugerilor, contacta\i persoana [mputernicit` pentru [nlocuirea unit`\ilor

  deteriorate.

  4.2 Transport DETERIORARE UNITATE }I V~T~MARE CORPORAL~

  - Utiliza\i [email protected]]i de protec\ie pentru a evita v`t`marea datorit` marginilor t`ioase. - Asigura\i-v` c` cel pu\in 2 oameni transport` ventiloconvectorul pentru a evita v`t`marea corporal`.

  - {n cazul [n care livr`rile sunt f`cute pe pale\i, utiliza\i stivuitoare electrice sau moto-stivuitoare cu o capacitate suficient` de [nc`rcare pentru depozitare.

  - Asigura\i pale\ii [n timpul transportului pentru a prevenii, bascularea sau alunecarea.

  4.2.1 Transport unitate Ventiloconvectoarele vor fi transportate ]i ridicate din ambele p`r\i laterale de la partea superioar` a corpului unit`\ii de baz` sau cu ajutorul unui stivuitor a]a cum este prezentat [n figura de mai jos.

  Transport orizontal

  PERICOL CURENT ELECTRIC ! - Asigura\i-v` c` [n zona care urmeaz` s` fie g`urit` nu sunt prezente cablaje electrice sau conducte

  [nainte de a se executa opera\ia pentru g`urire.

 • 14

  V~T~MARE CORPORAL~ ! - V`tamarea poate fi cauzat` datorit` p`r\ilor [n c`dere cu canturi t`ioase. - La montajul unit`\ii se recomand` utilizarea echipamentului de protec\ie (casc` de protec\ie, bocanci

  de protec\ie). Montajul unit`\ilor de plafon va fi executat [ntodeauna de c`tre dou` persoane.

  NOT~! - Asigura\i-v` c` [n timpul montajului nu au ap`rut deforma\ii mecanice sau torsion`ri la toate

  modelele de unit`\i montate ]i [n toate loca\iile.

  4.3.1 Pozi\ie montaj Tipul, condi\ile ]i temperatura ambiental` [n loc\ia pentru montaj va fi [n concodan\` cu ventiloconvectorul ales. ( Vezi Paragraful 1.2.1 ]i Paragraful 1.2.2 ). Considera\i urm`toarele : Pere\i/Plafoane sau sistemele de montaj vor fi capabile s` sus\in` greutatea unit`\ii, inclusiv toate accesoriile. Instala\i unitatea doar [n spa\ii [nchise. NOT~! La montajul ventiloconvectoarelor consulta\i un arhitect sau inginer de rezisten\` ]i antreprenorul.

  4.3.2 Spa\iul recomandat pentru executarea opera\iilor de service ]i [ntre\inere (Corp Unitate de Baz` ). {n scopul execut`rii opera\iilor destinate [ntre\inerii ]i service la unitatea de baz` se recomand` o deschidere cu dimensiuni minime a]a cum sunt prezentate [n figura de mai jos. Montajul este realizat [n plafon fals.

  NOT~ ! - V` rugam s` lua\i [n considerare c` [n cazul se va realiza montajul accesoriilor va fi necesar un spa\iu cu o deschidere mai mare. 4.3.3 Spa\iu de montaj Func\ie de model ]i montaj, conductele vor fi conectate de la [email protected] sau dreapta. Urm`toarele distan\e de montaj la Corpul Principal al Unit`\ii vor fi mentinute pentru Ventiloconvectoarele cu t`vi\` mare de condens.

 • 15

  NOT~! - Asigura\i-v` c` este spa\iu suficient rezervat pentru montajul conductelor, ventilelor, conexiuni electrice etc. Spa\iul indicat mai sus este doar de referin\`. Dac` nu sunte\i sigur de comoditatea montajului sau de posibilitatea de acces a conexiunilor rezerva\i mai mult spa\iu.

  4.4 Montaj unitate 4.4.1 M`suri de precau\ie Pentru a v` asigura c` montajul ]i func\ionarea se va executa [n bune condi\ii verifica\i urm`toarele detalii [nainte de montaj: a) Spa\iul adecvat va fi respectat pentru montajul ]i [ntre\inerea unit`\ii. Verifica\i dimensiunile unit`\ii,

  deasemenea Paragraful 4.3.2 ]i 4.3.4, panouri de plafon deta]abile sau acces pentru opera\iile de [ntre\inere.

  b) Determinarea pozi\iilor conductelor ]i conexiunilor electrice [nainte de instalare; spa\iu suficient va fi rezervat . Vezi Paragraful 4.3.4;

  c) Asigura\i-v` c` structura pentru suspendarea unit`\ii suport` greutatea acesteia. d) Toate unit`\ile vor fi la nivel pentru a se asigura evacuarea condensului ]i func\ionarea

  corespunz`toare. e) Conectarea ducturilor se va efectua la instalatii ce asigura presiuniea statica extern`. f) Izola\ia termic` a ventilelor ]i a conductelor va fi executat` de c`tre instalator. 4.4.2 Suspendare sau fixare Montaj unitate de plafon Raporta\i dimensiunile din Paragraful 3.1 pentru determinarea dimensiunilor externe, admisie/ evacuare/aer, dimensiuni de conectare suspendare/fixare dimensionare g`uri. Conectarea ductului este deasemenea posibil` ( vezi paragraful 4.4.3 ) NOT~: - Ventiloconvectoarele de plafon pot fi montate direct sub plafon sau suspendate [email protected] procedeul corespunz`tor. - {n scopul evacu`rii condensului rezultat din t`vi\a de condens [n concordan\` cu regulamentele de igien` se recomand` montajul unit`\ilor pentru r`cire cu o pant` de 5mm [n direc\ia evacu`rii condensului ]i 0-2 mm [n direc\ia jetului de aer ( partea frontal` ).

  G`urile sunt pozi\ionate [n partea posterioar` a panoului pentru asigurarea unit`\ilor. ( 2 pentru fiecare latur` ). { n func\ie de tipul de fixare utiliza\i utiliza\i materialul pentru a fixa corespunz`tor.

 • 16

  Cel pu\in patru g`uri vor fi executate pentru montajul ventiloconvectoarelor de plafon ( [email protected] 2 pe fiecare latur` ). Transfera\i masur`torile pentru executarea opera\iilor de g`urire [n plafon. Insera\i holz]uruburile. Suspenda\i ventiloconvectorul de tavan [n sistemele de su\inere. Utiliza\i o nivel` pentru alinierea precis` a ventiloconvectorului ( vertical ]i orizontal ) ]i [email protected]\i ]uruburile. ( Aten\ie la unit`\ile pentru r`cire se va da pant` de scurgere ! ).

  4.4.3 Conectare tubulatur` Sistemul de tubulatur` ( livrat de c`tre instalator ) poate fi conectat la flan]ele de admisie/ evacuare aer ale unit`\ii. Raporta\i Dimensiunile Unit`\ilor la Paragraful 3.1. [email protected] flan]ele la admisia/evacuarea aer a unit`\ii. Dac` conducta ]i flan]ele au dimensiuni diferite, conducta poate fi conectat` prin intermediul unui adaptor. Conectare cutie de aspira\ie ]i tubulatur`: insera\i tubulatura [n flan]` ]i fixa\i orizontal cu ajutorul ]uruburilor. Similar cu opera\ia pentru conectarea retur la cutie de aspira\ie aer. Pentru unit`\ile de plafon cu montaj ascuns f`r` retur plenum este recomandat montajul unei camere de aspira\ie a]a cum este indicat mai jos. Camera de aspira\ie aer / tubulatur` sau tubulatura

  conductei de aer ]i presiunea static` aplicat`. NOT~! - Verifica\i pl`cu\a de identificare a produsului pentru a stabili tipul produsului P1 sau P2, P1, are urm`toarea semnifica\ie ESP12Pa/30Pa, P2 are urm`toarea semnifica\ie ESP 50 Pa; {ntodeauna asigura\i-v` c` lungimea conductei este [n conformitate cu unitatea ESP.

  4.5 Conexiune tubulatur` PERICOL DE OP~RIRE !

  MEDIU CU TEMPERATUR~ RIDICAT~ Dup` opera\ia de racordare a conductelor pe pozi\ie ]i conectarea hidraulic` a

  de evacuare aer va fi respectat` pentru toate tipurile de ventiloconvectoare de plafon.

  Plafon de rezisten\`

  Plafon

  Evacuare aer Tubulatur` evacuare aer

  Ma]in` Retur aer

  Camer` aspira\ie

  Grilaj evacuare aer

  Evacuare aer

  F`r` obstacole [email protected]` la 1 Ma]in`

  Retur aer Camer` aspira\ie aer

  Hold]urub expansiune M8 Hold]urub de suspendare M8

  } aib` de blocaj M 8

  Piuli\` M8

  Unitate Tij` de suspendare

  Conduct` de evacuare

  Conduct` retur aer

  Fant` retur aer

  Evacuare aer

  Conduct` evacuare aer

  Conduct` de tranzi\ie

  Distan\a de la tubul de evacuare aer la evacuarea ventiloconvectorului depine de lungimea

 • 17

  ventiloconvectorului, conductele pentru ( [nc`lzire/r`cire ) vor fi izolate ]i asigurate [mpotriva conect`rii involuntar`. NOT~ !: - Toate conductele pentru r`cire de pe locul de montaj vor fi izolate [mpotriva form`rii condensului. Dac` conductele sunt pozi\ionate [n partea lateral` a t`vi\ei de condens acestea vor fi izolate peste partea lateral` a tavi\ei pentru evacuare condens. -Dup` finalizarea conexiunilor toate ]uruburile vor fi [email protected] ]i se va verifica instala\ia [n scopul ca aceasta s` nu fie tensionat`. - {n scopul de a efectua u]or opera\ia pentru [ntre\inere sau dezasamblarea schimb`torului de c`ldur` se vor lua m`surile corespunz`toare [n a]a fel [[email protected] conexiunile s` fie u]or accesibile.

  4.5.1 Conectare valve Unit`\ile sunt livarte f`r` valve. {n cazul instalarii cu ventile, montajul turului ]i returului depinde de loca\ia conexiunii pentru alimentare cu ap` ]i/sau de valvele utilizate. {n desenul de mai jos sunt indicate conexiunile valvelor cu 2 cai ]i cu 3 c`i la unitate.

  Van` cu 2 c`i Van` cu 3 c`i

  4.5.2 Conectare tur/retur conduct` Conectarea ventiloconvectorului se face conform figurii de mai jos. {n cazul utiliz`rii vanelor cu 3 c`i raporta\i la paragraful 4.5.1 pentru a se realiza conectarea dintre conducta de tur/retur ]i vanele

  NOT~ !

  - Turul se conecteaz` [n pozi\ia inferioar`, [n timp ce returul se va conecta [n pozi\ia superioar`, vezi conectarea fitingurilor indicat` pe eticheta din partea lateral` a unit`\ii.

  cu 3 c`i.

  Van` de separare Van` cu 2 c`i Racord flexibil

  Retur Tur

  Evacuare condens

 • 18

  - Racordul flexibil va fi utilizat ]i conectat pe tur ]i retur. - Robinetele de [nchidere se vor monta pe ambele conducte, tur ]i retur. - Aerisitorul va fi instalat [n pozi\ia cea mai [nalt` a sistemului. - Sistemul de evacuare condens va fi instalat [n pozi\ia inferioar` a sistemului.

  NOT~ ! {n timpul montajului, piuli\a de conectare pe schimb`torul de c`ldur` va fi sus\inut` contra sensului de [email protected] cu ajutorul unei chei corespunz`toare. { nainte de opera\ia pentru montaj a conductelor [ndep`rta\i capetele de plastic ale conductelor. Monta\i conexiunile ]i asigura\i-v` c` sunt libere la stres mecanic. {n sistemele de conducte cu ap` r`cit`, toate valvele ]i toate conductele vor fi fixate direct peste partea lateral` a tavi\ei de condens pentru evacuarea condensului format pe conducte [n timpul func\ion`rii [n modul r`cire [n t`vi\a de condens.

  - Nota\i caracteristicile de la Paragraful 2.5 pentru a determina dimensiunile fitingurilor.

  - Monta\i conducta la un unghi corespunz`tor pe latur` sau [n partea posterioar`. - Izola\i conexiunile . - In]uruba\i conexiunile.

  4.5.3 Conectare tub pentru evacuare condens

  {n scopul evacuarii condensului [n mod corespunz`tor, evacuarea poate fi conectat` [n partea din lateralul t`vi\ei de condens.

  - Monta\i conducta pentru evacuare condens la un unghi [nclinat. - La conectarea t`vi\ei de condens pentru evacuare ap` uzat` din sistem, observa\i regulat

  apa uzat` din sistem cu ajutorul aerisitorului. NOT~ !

  - {ntodeauna evacuarea va fi pozi\ionat` la un unghi [nclinat ! ( se recomand` 1:1000 ). [email protected] verifica\i presiunea [n sistem sau evacuarea la exterior nu este necesar` utilizarea aerisitorului. - Conductele pentru evacuare condens din sistem vor fi conectate la racordul t`vi\ei de condens f`r` tensiuni mecanice.

  - {n scopul evit`rii form`rii fenomenului de rou` [n timpul opera\iei de r`cire, conducta de r`cire ]i evacuare condens va fi izolat` termic corespunz`tor integral (la ambele capete).

  NOT~ ! - Dup` montaj, t`vi\a de condens va fi cur`\at` pentru o eficien\` la evacuare.

  4.6 Conectare electric` PERICOL CURENT ELECTRIC !

  - {nainte de a executa orice opera\ii la sistem acesta va fi deconectat de la alimentarea cu

  tensiune electric`. - Instala\ia electric` a ventiloconvectoarelor va fi executat` de c`tre un electrician autorizat [n

  concordan\` cu cerin\ele din acest manual. - Conexiunile electrice la ventiloconvectoare vor fi executate [n concordan\` cu schema

  electric`. Schema electric` este pozi\ionat` pe latura panoului de control electric. - Punctul de [mp`[email protected] de pe unitate va fi conectat la sistemul de [mp`[email protected] al

  cl`dirii. - Conectarea sistemului la instala\ia electric` se va executa [n conformitate cu regulamentele [n vigoare ]i formalit`\ile companiei electrice locale.

  - Schemele electrice de conectare nu con\in m`suri de protec\ie.

 • 19

  Vezi sec\iunea 3.2 schema electric` pentru o conectare corect` a fiec`rui tip de ventiloconvector.

  1. Tip produs P1- Presiune static` 12Pa/30Pa

  Pentru ESP 12 Pa realiza\i conectarea electric` [n conformitate cu linia real` ( Terminalul 2 , 3, 4=H, M, L ) Pentru ESP 30 Pa, realiza\i conectarea electric` [n conformitate cu linia punctat` ( Teminalul 1,2,3 = SH,H,M )

  2. Tip produs P2- Presiune static` 50Pa Tip P2 nu este disponibil.

  * Pentru identificarea modelului unit`\ii verifica\i pl`cu\a inscrip\ionat` a produsului P1 sau P2.

  DETERIORARE UNITATE !

  Conectarea incorect` a cablajelor poate cauza deteriorarea permanent` a unit`\ii. Realiza\i conectarea cablajelor [n conformitate cu indica\iile de pe schema electric` lipit`

  pe spatele panoului electric.

  NOT~ ! Realiza\i conectarea electric` a vanelor motorizate cu 2 sau 3 cai ]i a termostatelor [n conformitate cu instruc\iunile de montaj ale acestor dispozitive, deasemenea realiza\i leg`turile corecte [ntre unit`\i.

  4 . Punere [n func\iune PERICOL ELECTRIC ! {nainte de a executarea oric`rei opera\ie la unitate, decupla\i alimentarea cu energie

  elec tric` [n scopul de a evita accidentele. Verifica\i dac` unitatea este deconectat` ]i asigura\i-v` c` deconectarea de la alimentarea cu energie electric` este asigurat` [mpotriva conectarii la tensiune electric` involuntar.

  PERICOL DE OP~RIRE ! {nainte de executarea opera\iilor la valvele unita\ii sau la conductele de tur ]i retur, [nchide\i

  conducta cu agent termic sau r`ci\i conducta.

  PERICOL SUBANSAMBLU {N MI}CARE ! Mi]carea rotativ` a ventilatorului poate cauza leziuni ! {naite de a executa opera\ii la unitate,

  asigura\i-v` c` unitatea este deconectat` de la alimentarea cu tensiune electric`. Asigura\i-v` c` deconectarea de la alimentarea cu energie electric` este asigurat` [mpotriva conectarii la tensiune electric` involuntar. 5.1 Cerin\e pentru punere [n func\iune Dup` ce s-a realizat opera\ia de montaj, personalul calificat va inspecta ]i confirma dac` s-au realizat urm`toarele: - Ventiloconvectorul este izolat electric; - Sistemul ventiloconvectorului ( mecanic ]i electric ) este montat; - Conductele de aer au fost conectate complet ]i ferm fixate; - Toate conductele cu ap` au fost cl`tite ]i purjate [mpotriva rezidurilor sau materiilor str`ine; -

  Sistemul este presurizat corespunz`tor ( Se recomand` testare la presiunea de 24 bar la un timp mai mare de 10 minute ) ]i se va umple sistemul cu ap` curat`.

  - Verifica\i dac` ventiloconvectorul este montat ]i fixat corespunz`tor ( pe perete, plafon, sau pardoseal` );

 • 20

  - Verifica\i manual dec` valvele, servomotoarele termostatelor sunt asigurate [n conformitate cu utilizarea manual`.

  - [email protected]\i toate ]uruburile de pe conexiunile cu ap`. - Verifica\i toate conexiunile electrice cu ajutorul schemei electrice ]i verifica\i ]uruburile terminalului

  pentru o [email protected] corect` a bridei. NOT~! { nainte de punere [n func\iune asigura\i-v` c` : - Unitatea descarc` ( schimb`torul de c`ldur` ); - Tavi\a de condens ]i pompa de evacuare condens func\ioneaz` corect; - Filtrul este

  curat;

  Dac` este necesar cur`\a\i aceste componente sau [nlocui\i filtrul. La prima umplere a sistemului cu ap` conducta ventiloconvectorului va re\ine aer, care [n

  final va fi blocat [n partea superioar` a circuitului hidraulic. O valv` pentru purjare manual` va fi prev`zut` pe racordul de evacuare ap` a sistemului hidraulic. [email protected] sistemul va emite zgomot anormal datorit` aerului rezidual de pe circuitul hidraulic deschide\i vana ]i purja\i aerul din sistem [email protected]` [email protected] acesta va fi eliminat la exterior. 5.2 Pornire Ventiloconvectorul este controlat de un termostat care porne]te/opre]te unitatea ]i schimb` vitezele ventilatorului. Comuta\i [n pozi\ia “deschis” alimentarea electric` ]i urm`ri\i instruc\iunile de func\ionare ale termostatului pentru a controla unitatea pas cu pas [n urm`toare secven\` vitez` ridicat` - medie ]i sc`zut`. Regla\i flapsurile de balansare, viteza ventilatorului [n scopul de a realiza cel mai bun efect la r`cire/[nc`lzire. {n cazul unui nivel sonor ridicat, [nchide\i unitatea ]i verifica\i instruc\iunile men\ionate mai sus. Se recomand` reglarea unit`\ii pentru o func\ionare cu vitez` ridicat` timp de 24 de ore ]i verifica\i func\ionarea unit`\ii din nou.

  NOT~! - Dup` punerea [n func\iune, [n cazul [n care sistemul nu se va utiliza pe tim de iarn`, apa din unitate va fi purjat` la exterior [n scopul de a evita fisurarea conductelor datorit` fenomenului de [nghe\. 5 . {ntre\inere & Defecte ]i Remedii

  PERICOL ELECTRIC !

  {nainte de a executarea oric`rei opera\ie la unitate, decupla\i alimentarea cu energie elec tric` [n scopul de a evita accidentele. Verifica\i dac` unitatea este deconectat` ]i asigura\i-v` c` deconectarea de la alimentarea cu energie electric` este asigurat` [mpotriva conectarii la tensiune electric` involuntar.

  PERICOL DE OP~RIRE ! {nainte de executarea opera\iilor la valvele unita\ii sau la conductele de tur ]i retur, [nchide\i

  conducta cu agent termic sau r`ci\i conducta.

  PERICOL SUBANSAMBLU {N MI}CARE ! Mi]carea rotativ` a ventilatorului poate cauza leziuni ! {naite de a executa opera\ii la unitate,

  asigura\i-v` c` unitatea este deconectat` de la alimentarea cu tensiune electric`. Asigura\i-v` c` deconectarea de la alimentarea cu energie electric` este asigurat` [mpotriva conectarii la tensiune electric` involuntar.

 • 21

  6.1 { ntre\inere Ventiloconvectoarele de mare presiune NOBUS sunt unit`\i de o [nalt` calitate ]i fiabilitate. Pentru a garanta func\ionarea permanent` ]i performan\a unit`\ii, opera\ia de [ntre\inere ]i inspec\ie se va realiza doar de c`tre personal tehnic autorizat ]i calificat.

  NOT~! {ntre\inerea poate fi execuatat` de c`tre personal calificat instruit [n concordan\` cu acest manual ]i cu regulamentele [n vigoare. - Garan\ia produc`torului va fi refuzat` dac` unitatea prezint` deterior`ri atribuite opera\ iilor de [ntre\inere ]i inspec\ie la intervale nergulate de timp. - Garan\ia descrie opera\iile de [ntre\inere [n raportul scris [n concordan\` cu urm`torul tabel. 6.1.1 Lista pentru {ntre\inere Periodic`

  Urm`toarele sunt sugerate [n planul de [ntre\inere al echipamentului. Verificare Lunar` Dac` t`vi\a de condens este curat` ]i dac` evacuarea condensului se realizeaz` liber.

  Verificare Anual` a) Verifica\i dac` carcasa unit`\ii este corodat`. Cur`\a\i ]i repara\i dac` este necesar; b) Verifica\i dac` paletele ventilatorului sunt deteriorate. Manual [[email protected]\i paletele [n scopul de a

  verifica c` acestea se rotesc liber, f`r` obstruc\ii; c) Verifica\i dac` aripioarele schimb`torului prezint` depuneri sau deterior`ri; d) Cur`\a\i ]i [email protected]\i toate cablajele electrice; e) Evacua\i apa r`cit` a [ntregului sistem [n scopul de a r`ci ]i a [nlocui fluidul; NOT~! Apa netratat` poate cauza coroziunea ]i deteriorarea unit`\ii. Testarea sistemului ]i [ntre\inerea acestuia va fi ghidat` de c`tre personal specializat [n tratarea apei ( duritate ap` ). Produc`torul respinge orice responsabilitate din care rezult` utilizarea echipamentului cu ap` netratat`. Datorit` masei ]i dimensiunilor unit`\ii opera\ia de montaj va fi realizat` de c`tre dou` persoane pentru a se asigura executarea opera\iei de montaj [n condi\ii de siguran\`. {n timpul sezonului de iarn`, apa din interiorul unit`\ii va fi purjat` la exterior [n scopul de a evita apari\ia fisurilor la conducte datorit` fenomenului de [nghe\.

  6.1.2 Blocarea sau colmatarea schimb`torului de c`ldur` conduce la reducerea capacit`\ ii de r`cire. Se recomand` cur`\area acestuia o dat` la 3 luni cu respectarea urm`torilor pasi. Deasemenea se recomand` aprofundarea sec\iunii 2.3 [nainte de a se realiza urm`torii pa]i. 1. Deconecta\i alimentarea cu tensiune electric` ]i cablajele motorului [n scopul de a opri rota\ia

  paletelor de la ventilator.; 2. Sl`bi\i suruburile de fixare dintre panoul lateral ]i t`vi\a dse condens. 3. Separa\i carcasa ]i t`vi\a de condens. Sl`bi\i ]uruburile de fixare dintre placa de fixare ] i panoul lateral; 4. Extrage\i vaporizatorul; 5. Cur`\a\i schimb`torul ]i [ndep`rta\i depunerile; 6. Monta\i vaporizatorul, t`vi\a de condens ]i fixa\i cu ]uruburi; 7. Conecta\i alimentarea cu tensiune ]i ap`. 6.1.3 T`vi\` de condens

 • 22

  Pentru un debit corespunz`tor la evacuarea condensului, t`vi\a va fi men\inut` curat`. 6.1.4 Defecte ]i remedii Devia\iile de la func\ionarea normal` a ventiloconvectorului se consider` defect ce trebuie investigat de c`tre personalul autorizat service. Urm`torul tabel va servi ca punct de plecare pentru constatarea posibilelor cauze ale defectelor ]i corectarea acestora.

  Defect Posibil` cauz` Remediu M Ventilatorul nu func\ioneaz`

  Unitatea nu este pornit` Comuta\i [n pozi\ia deschis unitatea Nu este tensiune electric` Verifica\i siguran\ele fuzibile/ alimentarea cu tensiune electric` *

  Cablajele electrice nu sunt conectate

  Conecta\i cablajele electrice *

  Siguran\ele unit`\ii sunt defecte

  {nlocui\i siguran\ele fuzibile *

  Nivel sonor ridicat la unitate

  Nivel RPM prea ridicat Selecta\i un nivel de RPM inferior Aspira\ie sau evacuare blocat` Cur`\a\i obstruc\iile

  Lag`rul ventilatorului emite zgomot

  {nlocui\i lag`rul ventilatorului *

  Filtru murdar Cur`\a\i /[nlocui\i filtrul Unitatea nu r`ce]te/

  [nc`lze]te sau nu r`ce]te/[nc`lze]te

  suficient

  Ventilatorul nu este comutat [n pozi\ia pornit

  Comuta\i ventilatorul [n pozi\ia deschis

  Debit de aer redus Selecta\i un nivel superior de RPM Admisie aer sau zona pentru

  desc`rcare blocat` Cur`\a\i obstruc\iile

  Ventilator blocat/defect Verifica\i ventilatorul sau debloca\i *

  Filtru murdar Cur`\a\i sau [nlocui\i filtrul Debit de ap` redus Verifica\i performan\a pompei

  Verifica\i debitul la conduct` ]i regla\i func\ie de c`derea de presiune *

  R`cire insuficient` Comuta\i [n pozi\ia deschis reglajul pentru ap` r`cit` Comuta\i [n pozi\ia deschis pompa decircula\ie

  Scurgeri la circuitul hidraulic

  {nc`lzire insuficient` Comuta\i [n pozi\ia deschis reglajul pentru ap` r`cit` Comuta\i [n pozi\ia deschis pompa decircula\ie

  Scurgeri la circuitul hidrauli

  Scurgeri de ap` [n zona unit`\ii

  T`vi\` de condens principal` blocat`

  Cur`\a\i t`vi\a de condens principal`

  Montaj pe pere/plafon, t`vi\` de condens blocat`

  Cur`\a\i t`vi\a de condens ]i verifica\i gradul de [nclinare ]i deasemenea cur`\a\i ]i umple\i sifonul dac` este necesar

  *

  Conductele de ap` r`cit` nu sunt corect izolate

  Izola\i conductele cu ap` r`cit` *

  Unitatea nu este pozi\ionat` orizontal

  Alinia\i unitatea la pozi\ia orizontal` *

  Schimb`torul de c`ldur` sau conexiunile hidraulice prezint`

  Verifica\i dac` schimb`torul de c`ldur`, conductele ]i conexiunile valvelor prezint` scurgeri

 • 23

  scurgeri Dac` este necesar [email protected]\i conexiunile, cur`\a\i sau etan]a\i conexiunile

  Verifica\i valvele la conexiunile de [nfiletare, cur`\a\i filetele ]i [nlocui\i garnitura dac` este necesar

  *

  Verifica\i [mbin`rile sudate dintre colector ]i tubul schimb`torului de c`ldur`, abatere, [nclinare la scurgere; dac` prezint` scurgeri [nlocui\i

  schimbtorul de c`ldur`.

  *

  Marcajele cu * pot fi executate doar de c`tre personal tehnic autorizat.


Recommended