+ All Categories
Home > Documents > Manual de utilizare al aspiratoarelor industriale...

Manual de utilizare al aspiratoarelor industriale...

Date post: 09-Jan-2020
Category:
Author: others
View: 5 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 48 /48
Manual de utilizare al aspiratoarelor industriale Planet
Transcript
Page 1: Manual de utilizare al aspiratoarelor industriale Planeteuro5.ro/page_attachments/0000/3095/Aspirator_industrial... · 2014-02-15 · Clasificarea categoriilor BIA 33 Riscul dispersării

Manual de utilizare al aspiratoarelor industriale

Planet

Page 2: Manual de utilizare al aspiratoarelor industriale Planeteuro5.ro/page_attachments/0000/3095/Aspirator_industrial... · 2014-02-15 · Clasificarea categoriilor BIA 33 Riscul dispersării

2

Index Introducere 3 Aspiratorul industrial 4 Sistemul de aspirare uscată 5 Separatorul de gaz şi de materiale solide 7 Filtrele 9 Caracteristici şi comportamentul fibrelor 11 Rezervorul aspiratorului 12 Separatorul rezervorului 14 Instrucţiuni despre comportamentul oţelului inoxidabil 16 Sistemul de aspiraţie 18 Principiul aplicat al presiunii – depresiunii 19 Date tehnice referitoare la furtun 21 Tabel cu furtune flexibile 22 Alegerea furtunului 23 Tabel cu greutăţile specifice 26 Principalele substanţe solide, lichide şi prafuri 27 Caracteristica prafului şi sistemele de filtrare 30 Praful atmosferic 31 Noi standarde de evaluare tehnică a prafului 32 Clasificarea categoriilor BIA 33 Riscul dispersării prafului în aer – praf cancerigen – praf dizolvabil 34 Mediu posibil explozibil 35 Pompa aspiratorului monofazic 38 Pompa aspiratorului trifazic 39 Funcţionarea pompelor aspiratoarelor ce lucrează în serie sau în paralel 40 Citirea graficului 41 Sistemul central de aspirare 43 Alimentarea cu electricitate a pompei aspiratorului 44 Aspecte generale 46 Tabel de conversie al unităţilor de măsură în sistem englezesc 47

Page 3: Manual de utilizare al aspiratoarelor industriale Planeteuro5.ro/page_attachments/0000/3095/Aspirator_industrial... · 2014-02-15 · Clasificarea categoriilor BIA 33 Riscul dispersării

3

Introducere

Manualul de faţă are rolul de a oferi instrucţiunile de bază a principiului de funcţionare a aspiratoarelor industriale.

Informaţiile ce urmează constituie o bună îndrumare care vă ajută să vă familiarizaţi cu diferitele probleme pe care le veţi

întâlni.

Acest manual este uşor de parcurs şi vă dă posibilitatea să vă îmbunătăţiţi cunoştinţele despre domeniul „aspirării

industriale”.

Sugestii

1. Încercaţi să contactaţi mereu o persoană cu autoritate în acest domeniu.

2. Dacă se dovedeşte a fi o problemă greu de rezolvat, stabiliţi , prima dată, paşii mari şi apoi stabiliţi

operaţiunile elementare pentru fiecare pas şi căutaţi cea mai bună soluţie pentru fiecare.

3. În cazul în care clientul vă propune o soluţie potrivită pentru nevo ile sale este mai indicat să vă adaptaţi

acestuia, urmărind legătura cu echipamentul pe care el l-a propus.

4. Dacă este greu să găsiţi soluţii bune la diferiţi paşi, un compromis ar putea da, totuşi, rezultate pozitive. Să

nu uitaţi niciodată că siguranţa persoanelor şi a echipamentului este cel mai important lucru.

5. Asiguraţi-vă mereu că persoana cu care trataţi este cea responsabilă pentru echipament şi cea care îl va

utiliza. Este foarte important să pregătiţi o persoană care să conştientizeze importanţa siguranţei de sine şi a

celor din jur.

6. Este important să aflaţi dacă această persoană a folosit deja un aspirator pentru a rezolva problema. În acest

caz trebuie să îi cereţi toate detaliile tehnice ale echipamentulu i (praf, flux de aer, accesorii etc.) dar şi mai

important este să aflaţi dacă echipamentul a dat rezulatele bune sau nu.

Aspiratorul industrial Planet poate fi utilizat, de asemenea, şi dacă este vorba de praf cancerigen.

Există reguli referitoare la dizolvarea prafului, reguli ce trebuie urmate cu stricteţe. Praful explozibil intră sub

competenţa directivelor ATEX.

Produsele lichide conţin multe substanţe periculoase, de aceea trebuie cerut de la client fişa tehnică atât pentru

produsele lichide cât şi pentru cele solide; acestea fiind utile şi la stabilirea corectă a rezistenţei rezervorului cât şi la

identificarea furtunului adecvat. Datorită fişei tehnice veţi putea aprofunda cunoştinţele referitoare la substanţele ce

urmează să le aspiraţi şi care ar putea avea efecte negative aupra mediului precum: poluarea cu substanţe cangerigene

sau explozibile, producerea de curenţi de aer puternici şi haotici, coroziuni asupra rezervorului şi asupra aspiratorului în

sine.

Preţul aspiratorului este foarte important însă nu este decisiv; dacă problema poate fi rezolvată, clientul nu va

ezita să cheltuiască suma necesară. Furnizarea unui echipament neadecvat vă pune în situaţia neplăcută de a pierde

încrederea unui client şi de a vă fi returnată marfa.

Page 4: Manual de utilizare al aspiratoarelor industriale Planeteuro5.ro/page_attachments/0000/3095/Aspirator_industrial... · 2014-02-15 · Clasificarea categoriilor BIA 33 Riscul dispersării

4

Aspiratorul industrial

În ceea ce priveşte funcţionarea aspiratorului, în esenţă, acesta este un transportor pneumatic al substanţelor

lichide şi solide. Este alcătuit dintr-o unitate de aspirare, unitate de filtrare, rezervor colector, ţevi colectoare pentru

aspirarea rezidurilor. Este necesar să se supravegheze trecerea corectă a mizeriei prin sistemul de ţevi colectoare şi

aceasta se petrece numai dacă aerul intră corect prin orificiul de intrare.

Fluxul de aer va aduna în rezervor mizeria, o va filtra, particulele mai mari vor fi zdrobite iar aerul va fi eliminat.

Pentru aspirarea substanţelor solide care au o greutate specifică este necesar să se asigure un aspirator de dimensiuni mai mari şi cu flux de aer mai mare. Lipsa acestor două elemente poate îngreuna trecerea mizeriei prin interiorul furtunului şi aceasta poate duce la înfundarea furtunului. Praful fin cauzează mereu probleme unităţii de filtrare, de aceea trebuie să i se asigure accesoriului în formă de con un mare flux de aer ce să permită rotaţiilor să se desfăşoare la distanţă mare faţă de filtru. Un flux puternic de aer şi un aspirator de dimensiuni considerabile sunt necesare pentru a menţine un efect ciclonic bun al conului. Condiţiile bune în care lucrează accesoriul în formă de con se diminuează dacă dispozitivul se magnetizează din cauza curenţilor de aer provocaţi de trecerea prafului, fapt ce duce la înfundarea filtrului.

Am enumerat câteva din cele mai des întâlnite probleme ce pot apărea, dar fiecare client va veni cu o problemă

importantă pentru el şi aceasta va trebui rezolvată utilizând elementele pe care le aveţi la dispoziţie sau creând prototipuri

de accesorii ce să asigure buna funcţionare a aspiratorului.

Schimbarea modului de funcţionare a aspiratorului se poate efectua fie modificând parametri sistemului de ţevi,

fie ataşând un rezervor separator; în acest fel lungimea sistemului de aspiraţie a ţevilor se va reduce menţinând totuşi

lungimea necesară sistemului de aspiraţie. Pentru a modifica anumite funcţiuni ale aspiratorului trebuie cunoscute

principiile de funcţionare ale acestora, dar schimbarea nu va fi ireversibilă ci se va putea reveni la funcţiunea de bază în

cazul în care modificarea va avea un rezultat negativ.

Scopul principal al acestui manual este să vă ofere cunoştinţe cât mai vaste despre modalitatea de funcţionare a

aspiratorului, care dacă sunt urmate cu atenţie ajută la prevenirea problemelor de care se loveşte un producător de maşini

industriale.

Totuşi, larga răspândire a acestor aspiratoare demonstrează importanţa expunerii noilor probleme apărute în

urma experienţei şi a soluţiilor potrivite acestora.

Page 5: Manual de utilizare al aspiratoarelor industriale Planeteuro5.ro/page_attachments/0000/3095/Aspirator_industrial... · 2014-02-15 · Clasificarea categoriilor BIA 33 Riscul dispersării

5

Sistemul de aspirare a prafului

În interiorul rezervorului aspiratorului se produce fenomenul de ciclon asupra mizeriei aspirate acesta fiind

principiul de funcţionare al dispozitivului.

Pentru acest motiv rezervorul este legat de pompa aspiratorului, care la rândul ei este pusă în funcţiune de un

motor electric; acesta, în timp ce lucrează, are nevoie de la rezervor de o anumită cantitate de aer la o presiune stabiltă.

La aspiratoarele industriale din gama Planet este utilizat un sistem de ţevi legate prin conexiunile necesare de

rezervor, care să aspire mizeria; odată ce rezervorul este pus sub presiune prin pornirea pompei aspiratorului, aspiră tot

ceea ce se află în faţa orificiului de intrare al furtunului.

În interiorul furtunului mizeria solidă şi sub formă de gaz (aer) ia o traiectorie rectilinie şi apoi circulară în acelaşi

timp; forţa centrifugă împinge mizeria spre pereţii furtunului, fapt ce determină zdrobirea mizeriei şi ieşirea aerului.

În momentul în care amestecul ajunge la rezervor se transformă într-un adevărat con ciclonic.

Miezul ciclonului din interior nu este altceva decât nucleul în jurul căruia se învârte spirala astfel creată.

Particulele ce se rotesc au dimensiuni cuprinse între 8000µ şi 0,001µ.

Spirala seamănă cu un perete cilindric ale cărui margini sunt compuse din particule de gaz şi material solid ce se

rotesc, particulele mai grele fiind împinse de forţa centrifugă spre pereţii interni ai rezervorului.

Aici amestecul se roteşte cu viteză mai mică decât în centru, deoarece particulele mai mari ce se rotesc

constituie inevitabil masa de mizerie ce obstrucţionează filtrul.

Observarea acestui fenomen a determinat producătorii să concluzioneze că pe fundul rezervorului are loc o

mişcare a particulelor de gaz şi că în urma acestei mişcări particulele solide se depun pe fundul rezervorului, proces ce ar

trebui să fie determinat de sistemul de ţevi.

Este posibilă încetinirea mişcării particulelor mai fine prin adăugarea unui dispozitiv de legătură (transportor) în

formă de con înainte de filtru. Acest proces se va încheia prin oprirea particulelor pe unitatea de filtrare, însă numai

particulele mai grele se vor opri din mişcare în timp ce particulele mai uşoare vor ieşi prin filtru şi vor fi eliminate în aer

împreună cu cele de gaz, determinând poluarea aerului.

a = amestec de gaz şi particule în conul ciclonic

b = rotirea amestecului

c = unitatea filtrului

d = eliminarea gazului şi a prafului în mediul înconjurător

Page 6: Manual de utilizare al aspiratoarelor industriale Planeteuro5.ro/page_attachments/0000/3095/Aspirator_industrial... · 2014-02-15 · Clasificarea categoriilor BIA 33 Riscul dispersării

6

Accesoriul în formă de con se poate dovedi util în evitarea înfundării premature a filtrului cu praf fin precum şi la

protejarea împotriva uzării părţii inferioare.

Dacă se doreşte utilizarea aspiratorului pentru aspirarea resturilor de metal sau praf fără a îndepărta filtrul,

trebuie ataşat accesoriul conic de transportare. Acesta trebuie sigilat cu substanţă lichidă în cazul în care dispozitivul va fi

utilizat pentru aspirarea substanţelor lichide şi de asemenea trebuie să fie dotat în interior cu kitul de plutire în interiorul

rezervorului. Accesoriul în formă de con poate fi întrebuinţat pentru aspirarea piliturii de oţel, a resturilor de metal şi a

resturilor de alamă.

Accesoriul de transportare în formă de con trebuie utilizat pentru aspirarea bumbacului, a scamelor, a hârtiei, a

piliurii de fier, accesoriul asigurând curăţarea corectă a scuturătorului de filtru.

A fost observată tendinţa mizeriei de a se depune pe fundul filtrului obstrucţionând astfel trecerea aerului aspirat

prin orificiul acestuia.

Atenţie! Datorită faptului că accesoriul de transportare în formă de con este făcut din aluminiu sau din plastic,

acesta poate fi distrus de aspirarea vaporilor de acid, motiv pentru care accesoriul poate fi protejat cu un strat de vopsea

anti – acid, sau dacă este posibil să cereţi un astfel de accesoriu din oţel care, chiar dacă rugineşte, poate avea o viaţă de

mai lungă durată în prezenţa vaporilor de substanţe corozive, plasticul topindu-se la temperaturi foarte ridicate.

Page 7: Manual de utilizare al aspiratoarelor industriale Planeteuro5.ro/page_attachments/0000/3095/Aspirator_industrial... · 2014-02-15 · Clasificarea categoriilor BIA 33 Riscul dispersării

7

În fig.1 sunt expuse efectele accesoriului în formă de con asupra particulelor de gaz şi a substanţelor solide care

se rotesc în interiorul rezervorului, efecte ce împiedică mişcarea rapidă a prafului fin spre unitatea de filtrare.

În fig. 2 aspiratorul se transformă dintr-unul normal de praf într-unul pentru aspirarea substanţelor lichide, motiv

pentru care i se ataşează kitul de plutire al cărui rol este de a închide orificiul de intare în momentul în care rezervorul este

plin.

Acest accesoriu poate fi utilizat oricând este nevoie, poate fi uşor ataşat şi se curăţă uşor de rezidurile din

componenţa substanţelor lichide. În cazul în care se aspiră substanţe corozive, la încheierea procesului de curăţare,

accesoriul conic, sistemul de ţevi şi rezervorul trebuie mereu spălate cu apă şi bicarbonat de sodiu, pentru a neutraliza

depunerile de acid de pe metal.

Separaratorul de gaz şi de materiale solide

Pentru separarea particulelor de gaz şi celor solide s-a recurs la sistemul de mişare uscată între particulele

aspirate.

Această operaţiune necesită mai întâi o primă separare ce are loc în interiorul rezervorului de jos, o separare pe

baza efectului de ciclon, după care urmează filtrarea propriu-zisă prin hârtia de filtru.

Alegerea filtrului trebuie să urmărească un principiu precis. Producătorul dotează dispozitivul cu o hârtie de filtru

standard, pentru utlizarea aspiratorului în condiţii normale de muncă, însă uneori există situaţii speciale în care trebuie

aleasă cu grijă hârtia de filtru, în funcţie de produsul ce urmează să fie aspirat.

Page 8: Manual de utilizare al aspiratoarelor industriale Planeteuro5.ro/page_attachments/0000/3095/Aspirator_industrial... · 2014-02-15 · Clasificarea categoriilor BIA 33 Riscul dispersării

8

În continuare sunt enumeraţi parametri ce trebuie luaţi în considerare în alegerea hârtiei de filtru:

condiţiile fizice şi chimice în care este utilizat filtrul

natura prafului

nivelul de filtrare urmărit

De asemenea trebuie luată în considerare şi temperatura ridicată: în conformitate cu tehnologia actuală nu se pot

depaşi 230 C, cea mai înaltă temperatură fiind 270 C.

Comportamentul fibrelor faţă de agenţii chimici nu este niciodată acelaşi ci depinde de diferiţi factori.

Reacţia la agresiune se manifestă prin descreşterea lungimii lanţului liniar de macromolecule, alcătuite din

polimeri, fiind o reacţie asemănătoare cu cea de hidroliză şi astfel ţesătura se întăreşte. Întărirea duce la o pierdere a

rezistenţei mecanice a extensiei şi la modificarea coeficientului de elasticitate a fibrelor. Datorită acţiunii solvenţilor fibrele

sunt afectate de fenomene de umflare, fapt ce se traduce prin imposibilitatea de a le utiliza.

Utilizarea fibrelor în filtrare s-a demonstrat a fi cea mai potrivită şi indicată soluţie pentru a obţine separarea şi

mişcarea substanţelor solide din compoziţia gazului sau a amestecului.

Sunt foarte greu de stabilit caracteristicile prafurilor, mai ales că mizeria conţine particule de diferite dimeniuni şi

uneori este greu de stabilit nivelul de filtrare la care se tinde.

Pot fi factori determinanţi:

greutatea specifică a produsului

higroscopia

puterea abrazivă a prafului

capacitatea acestuia de a produce curent electrostatic

capacitatea acestuia de a produce atmosferă explozibilă

tendinţa de înfundare a filtrului (saturaţia datorată particulelor foarte fine)

Enumerăm aici câteva produse chimice care pot provoca agresiunea fibrelor:

- OZON (distruge fenolul din apa de proveninţă din deversările industriale)

- SOLVENŢI AROMATICI (se găsesc în cloranţi)

- SOLVENŢI CU CLORURĂ (se găsesc în uleiuri, grăsimi, vopsele, substanţe de scos pete)

- HIDROLIZA: (scindare pe baza acţiunii apei cu bază sau cu acid)

Celuloza (hârtia) este un foarte bun filtru având capacitatea de a comprima produsul când este în stare lichidă;

presiunea face foarte mic spaţiul de pătrundere prin ţesut şi tocmai datorită acestor caracteristici filtrul are tendinţa de a se

înfunda foarte repede.

Toate filtrele au o perioadă determinată de utilizare; ele pot fi curăţate cu jeturi de aer comprimat din interior

înspre exterior, unele pot fi spălate; în prezenţa substanţelor cancerigene sau mutagene această operaţie trebuie

Page 9: Manual de utilizare al aspiratoarelor industriale Planeteuro5.ro/page_attachments/0000/3095/Aspirator_industrial... · 2014-02-15 · Clasificarea categoriilor BIA 33 Riscul dispersării

9

efectuată cu mare atenţie, operatorul fiind obligat să fie protejat cu mănuşi, mască, ochelari, să opereze într -un loc sigur,

într-o cameră închisă ermetic şi dotată cu sistem de aspiraţie şi aerisire împotriva umidităţii.

Trebuie ţinut mereu cont de faptul că întotdeauna pe filtru se depozitează microparticule şi că 50% din particulele

de 100 micron se inhalaează pe nas şi pe gură şi astfel sunt transportate în celelalte părţi ale aparatului respirator.

Filtrele

Bumbac – Bumbacul este o foarte bună fibră naturală filtrantă, defectul major fiind însă rezistenţa scăzută la temperatura

de maxim 105 C şi faptul că se distruge în medii acide.

Bumbacul este folosit în procesele de aspirare la temperaturi normale cum ar fi spre exemplu cele din peşteri.

Polipropilena – Polipropilena este o fibră sintetică al cărei defect constă în faptul că are rezistenţă scăzută la căldură,

maxim 85 C, dar este avantajoasă fiind un material higroscopic, ce face reacţie chimică cu apa şi are o bună rezistenţă la

depozitarea particulelor statice şi abrazive. Acest material fiind alunecos uşurează îndepărtarea prafului printr-o normală

curăţire a sacului. Polipropilena este des folosită în industria alimentară, a detergenţilor, în tratamentele chimice, în

industria farmaceutică şi a tabacului.

Polietserul – Poliesterul este o fibră des folosită datorită aplicaţiilor la temperaturi mai mici de 135 C, poate fi distrusă,

însă, de apă (hidroliză), de acizi concentraţi precum cel sulfuric, acid de nitriu şi acid de carbon. Nivelul de rezistenţă faţă

de ceilalţi oxidanţi este bun şi este foarte bun faţă de majoritatea solvenţilor organici.

Poliesterul tratat – Poliesterul tratat este materialul obţinut dintr-un strat de ţesut tratat cu fibre plastice care îi dau

aspectul unui produs stratificat, stratul de deasupra menţinând caracteristicile de bază ale ţesutului. Al doilea strat este ca

o membrană de tip celular microporos obţinută prin tratarea cu un elastromer asemănător cauciucului, din clasa

poliuretanilor. Diametrul mediu al porilor este 15 micron şi temperatura maximă este 140 C; acest tratament îi conferă

ţesutului calitatea de a respinge apa şi grăsimile favorizând trecerea lichidelor şi îmbunătăţindu-i eficienţa filtrării mai ales

a prafurilor fine care au tendinţa de a înfunda, blocând trecerea în profunzime a particulelor mici de praf ce rămân astfel l a

suprafaţă şi pot fi îndepărtate cu uşurinţă. Poate fi folosit pt ciment, var, dolomită, substanţe chimice, steareţi metalici,

răşină şi smalţuri.

Meta-aramidica – Această fibră este folosită mai ales pentru temperatură ridicată, cuprinsă între 120 C şi 270 C şi este

caracterizată de o foarte bună stabilitate termică dacă este supusă unei temperaturi constante de 177 C cu o contracţie

de maxim 1%. Fibra este rezistentă la flacără însă dacă este puţin impregnată cu praf combustibil, acesta se aprinde,

topind filtrul. Prezenţa acizilor catalizează procesul de hidroliză, viaţa filtrului reducându-se datorită SO2 şi a umidităţii.

Când trebuie utilizat acest tip de filtru se măsoară temperatura şi se va împărţi în tempeartură continuă şi temperatură de

vârf. Temperatura de vârf nu este niciodată continuă, se atinge pentru o scurtă perioadă de timp, nu este determinantă în

Page 10: Manual de utilizare al aspiratoarelor industriale Planeteuro5.ro/page_attachments/0000/3095/Aspirator_industrial... · 2014-02-15 · Clasificarea categoriilor BIA 33 Riscul dispersării

10

alegerea caracteristicilor pe care trebuie să le întrunească filtrul însă trebuie luată în considerare ca limită de rezistenţă

maximă, ce nu trebuie depăşită. Se utilizează pentru ceramică, topituri, ateliere de panificaţie.

Poliesterul–Bekinox – Acumularea electricităţii în materialele textile din filtru, în afară de faptul că poate provoca explozia

sau incendierea atmosferei în care se degajă praf sau gaz explozibil, are efect negativ asupra procesului de îndepărtare a

prafului. Praful se încarcă de electricitate statică din cauza frecării între particule şi a frecării acestora de pereţi, de metal,

de ţesuturi sau de plastic. Încărcarea electrostatică poate atinge valori de câteva miimi de Volt. Efectele încărcării

electrostatice produc o aderare mai bună a microparticulelor de praf la filtru şi este dificilă îndepărtarea lor cu scuturătorul

de filtru deoarece se magnetizează şi se se leagă de pânză.

Unitatea de filtrare este compusă dintr-un fascicul pentru conectarea cu inelul care întinde filtrul şi din buzunare care au rolul de a mări capacitatea de filtrare şi de a închide marginile exterioare pentru a permite libera trecere a aerului. Întreţinerea periodică a filtrului este o operaţiune neplăcută dar indispensabilă pentru ca maşina să funcţioneze în condiţii bune, evitându-se astfel supraîncălzirea motorului. Este necesară luarea măsurilor de rigoare, respectiv protejarea căilor respiratorii cu masca specială, operaţia se va desfăşura într-un loc adecvat, departe de alte persoane.

Microfibra – Este vorba despre fibră de celuloză amestecată cu răşină, ce îi conferă consistenţa adecvată penetrării

aerului sub presiune; poate fi distrusă de vapori de apă; nu este rezistentă la temperaturi mai mari de 80 C. Microfibra

este utilizată pentru separarea microparticulelor de gaz datorită ţesăturii înguste , având proprietatea de a reţine particule

de 03 micron.

Hârtia presată se taie în concordanţă cu dimensiunile şi se plisează pentru a mări capacitatea filtrului şi pentru a-l întări; în general este protejat înainte de un prim element de filtrare numit filtru de triere, ce reţine particulele mari pentru a încetini înfundarea filtrului, acest tip de filtru fiind completat de grilajul care întăreşte filtrul. În afară de celuloza, ulterior au fost adăugate alte materiale , cu proprietăţi inferioare, precum sunt cele din poliester dar care pot lucra într-un mediu umed sau uscat. Este recomandată utilizarea acestor tipuri de filtre, ce întrunesc proprietăţile enumerate numai în locurile în care este indispensabilă utilizarea lor, altfel vă veţi găsi în situaţia în care va trebui mereu să interveniţi asupra maşinii şi când nu maşina cere intervenţia.

Se acordă o deosebită atenţie intervenţiei asupra filtrului cartuş care poate fi impregnat cu praf fin şi dăunător

dacă este inhalat.

Operaţinea se desfăşoară într-un loc adecvat, departe de persoane, nu se degajă aer comprimat pentru a nu

polua ulterior atmosfera; filtrul se scutură şi apoi se extrage praful cu un alt aspirator sau cu acelaşi aspirator punând însă

un filtru curat în locul celui folosit.

Page 11: Manual de utilizare al aspiratoarelor industriale Planeteuro5.ro/page_attachments/0000/3095/Aspirator_industrial... · 2014-02-15 · Clasificarea categoriilor BIA 33 Riscul dispersării

11

Filtrul este cea mai importantă componentă a aspiratorului şi prin urmare trebuie supus testelor conforme cu

normativa europeană EN 779 (clasifică filtrele în funcţie de praf fin sau mare), cu normativa europeană EN1822 care

clasifică filtrele absolute.

Filtrele de praf se testează la un flux de aer cuprins între 850m³/h şi 5000m³/h.

Filtrul absolut pentru aspirarea prafului este cel HEPA, de clasă H 14, cu o eficienţă globală de MPPS de

99,995%. Din hârtie se produc filtrele sac cu rol dublu: reţin mizeria şi eliberează gazul în extern dar se utilizează de

asemenea şi pentru a tria praful cancerigen şi mutagen, având o putere de filtrare de cca 4 micron.

Clasificarea filtrelor este întocmită de un institut care face parte din categoria BIA pentru siguranţa muncii în

conformitate cu valorile de filtrare MAK.

Proprietăţile şi comportamentul fibrelor

Poliesterul T452 SA

Greutate 450 g/m Densitate 0,33 g/m3 Grosime 1,35 mm Găurire în proporţie de 76%

Compoziţie: poliester cu suprafaţă lucioasă

Stabilitate termică în aer la 150 C cu o contracţie de 2%

Permeabilitate în aer de 150l/dm2-min

Certificat BIA în clasa M

Temperatura la care se poate lucra în mediu uscat este de maxim 150 C constantă, cu maxima de 160 C.

Rezistenţa chimică

Acizi puternici Acizi slabi Alcalini puternici Alcalini slabi Solvent Oxizi Hidroliză

bună excelentă negativă slabă bună excelentă slabă

Poliesterul T452 NOVATES

Greutate 470 g/m2 Densitate 0,38 g/m3 Grosime 1,25 mm Găurire în proporţie de 73%

Compoziţie: poliester cu suprafaţă lucioasă tratat cu NOVATES în poliuretan

Stabilitate termică în aer la 150 C – 2 ore, cu o contracţie de 2%

Permeabilitate în aer de 70l/dm2-min

Certificat BIA în clasa M

Temperatura la care se poate lucra în mediu uscat este de maxim 150 C constantă, cu maxima de 160 C.

Rezistenţa chimică

Acizi puternici Acizi slabi Alcalini puternici Alcalini slabi Solvent Oxizi Hidroliză

bună excelentă negativă slabă bună excelentă slabă

Page 12: Manual de utilizare al aspiratoarelor industriale Planeteuro5.ro/page_attachments/0000/3095/Aspirator_industrial... · 2014-02-15 · Clasificarea categoriilor BIA 33 Riscul dispersării

12

Poliesterul TW 452 SA BEKINOX

Greutate 450 g/m Densitate 0,33 g/m3 Grosime 1,35 mm Găurire în proporţie de 76%

Compoziţie: poliester cu fire de oţel cu capăt lcucios

Stabilitate termică în aer la 150 C – 2ore, cu o contracţie de 2%

Permeabilitate în aer de 150l/dm2-min

Rezistenţă: 104 ohm(DIN 5434-1)

Temperatura la care se poate lucra în mediu uscat este de maxim 150 C constantă, cu maxima de 160 C.

Rezistenţa chimică

Acizi puternici Acizi slabi Alcalini puternici Alcalini slabi Solvent Oxizi Hidroliză

bună excelentă negativă slabă bună excelentă slabă

NOMEX X 402 SA

Greutate 400 g/m Densitate 0,27 g/m3 Grosime 1,50 mm Găurire în proporţie de 81%

Compoziţie: cu asperităţi la vedere

Stabilitate termică în aer la 200 C – 2 ore, cu o contracţie de 1,5%

Permeabilitate în aer de 170l/dm2-min

Clasă: neclasificat

Temperatura la care se poate lucra în mediu uscat este de maxim 200 C constantă, cu maxima de 250 C.

Rezistenţa chimică

Acizi puternici Acizi slabi Alcalini puternici Alcalini slabi Solvent Oxizi Hidroliză

slabă bună bună bună excelentă bună slabă

Rezervorul

Aspiratorul industrial este prevăzut cu două rezervoare care au funcţiuni distincte: în cel superior este aşezată

unitatea de filtrare cu sistemul propiru de curăţare a filtrului cu scuturare manuală sau mecanică şi şt iuţul care poate fi

tangenţial sau frontal; rezervorul inferior se poate desprinde de restul maşinii şi are rolul de a colecta mizeria; pe rezervor

este montat un hulou din sticlă ce permite supravegherea încărcării.

Rezervoarele sunt făcute din oţel vopsit sau din oţel inoxidabil AISI304, rezistent la abraziuni şi la acţiunea multor

substanţe chimice; în timpul funcţionării este supus acţiunii motorului care încearcă să provoace o implozie rezistând unei

depresiuni de 0,5 – 0,7 kg/cm2.

Rezervolarele din oţel vopsit nu suportă bine agresiunea chimică a apei marine şi a hidrocarburilor, umflându -se

vopseaua din cauza prafului, a metalului şi a căldurii.

Page 13: Manual de utilizare al aspiratoarelor industriale Planeteuro5.ro/page_attachments/0000/3095/Aspirator_industrial... · 2014-02-15 · Clasificarea categoriilor BIA 33 Riscul dispersării

13

În cazul în care trebuie aspirată o mare cantitate de praf este nevoie de un aspirator dotat cu 2 rezervoare.

În rezervorul inferior se va acumula mare parte din mizeria grosieră datorită efectului ciclonic; în această pr imă fază este

necesar ca rezervorul să fie complet liber de orice obiect care i-ar reduce volumul şi capacitatea acumulare. În rezervorul

superior se află filtrul la care ajung particulele de dimensiuni mai mici c are urmăresc sensul fibrelor în mişcarea de rotaţie.

Vârtejul de praf trebuie să se rotească la o distanţă minimă de 5cm de la filtru, rezultat obţinut dacă se dispune

de un bun volum de aer şi de o depresiune medie; dacă aceste două valori ar fi inversate praful nu ar efectua mişcarea de

rotaţie, fapt ce duce la înfundarea rapidă a filtrului.

Dacă sunt întrunite condiţiile adecvate, particulele de praf, din cauza atracţie gazului ce trece prin fibră şi din

cauza încărcărilor electrostatice generate de frecarea dintre ele şi metal, se vor depune.

Sustanţele care depăşesc temperatura de 270 C dăunează filtrului şi rezervoarelor, care datorită căldurii îşi pierd

caracteristicile mecanice şi se deformează.

Metalul nu este foarte rezistent la agresiunea lichidelor corozive şi deseori trebuie aspirate astfel de produse, care dăunează rezervoarelor. Este posibilă, însă, montarea unui recipient din plastic între rezervorul pentru lichide şi mizeria ce urmează a fi aspirată, recipientul având calitatea unui separator. În separator se va depozita substanţa corozivă iar în rezervor vor ajunge doar vaporii, care nu sunt atât de corozivi. Pot fi utilizate mai multe separatoare, aşezate în şir, pentru a uşura transportarea lor pe cărucior. Rezervorul de propilenă are o capacitate de 110lt şi are o bună rezistenţă la agresiunea substanţelor chimice însă nu şi la cea a solvenţilor, rezistând de asemenea la o depresiune maximă de 2500 mmH2O şi la o

temperatură de 80 C maxim.

Tuburile care leagă separatorul de aspirator trebuie să fie mai mari decăt cele folosite pentru a aspira lichidele,

pentru a evita scurgerile: de la separator la rezervorul de lichide diametru de 40 mm, de la separator la aspirator diametru

de 60 mm. Dacă este necesară aspirarea lichidelor de la distanţă mare faţă de maşină este posibilă aşezarea

separatorului în apropierea acestuia utilizarea furtunelor scurte de 3 sau 4 metri şi tuburi de aspiraţie care să transporte

doar aer la o distanţă de 10mt.

Acceaşi regulă este valabilă şi pentru pentru substanţe solide grele; cu ajutorul separatoarelo r putem reduce

lungimea pe care ar trebui transportată mizeria şi se măreşte fluxul la nivelul turbinei.

Page 14: Manual de utilizare al aspiratoarelor industriale Planeteuro5.ro/page_attachments/0000/3095/Aspirator_industrial... · 2014-02-15 · Clasificarea categoriilor BIA 33 Riscul dispersării

14

Recipientele separatoare

Uneori suntem puşi în situaţia în care trebuie să aspirăm o mare cantitate de praf sau de substanţe lichide;

aspiratorul fiind dotat cu un rezervor de colectare a mizeriei de maxim 100l, ne determină deseori să oprim maşina pentru

a goli rezervorul, înainte de a fi terminat de aspirat toată mizeria sau de fi consumat soluţia. În vederea ameliorării acestui

inconveninet pot fi utilizate separatoare de diferite dimensiuni, cum sunt cele din metal vopsit cu o capacitate de 220lt,

bena de 400lt prevăzută cu cărucior de transportare şi rezervorul din oţel inoxidabil prevăzut cu sită de recuperare a

mizeriei pentru a nu murdări rezervoarele maşinii. Indiferent de separatorul pe care doriţi să îl utilizaţi asiguraţi-vă că este

etanş şi că se poate înfileta cu racord de 2”.

Pentru a umple rezervorul cu substanţă lichidă, desfiletaţi capacul şi montaţi furtunul pentru încărcare etanşă. Ataşaţi 3 sau 4m de furtun de aspiraţie pentru lichide cu diametru de 40mm iar pe partea opusă ataşaţi între 5 şi 15m de furtun la aspirator, cu diametrul de 60mm. Rezervorul, fiind vopsit pe interior poate rezista multe luni la agresiunea substanţelor corozive. Pentru ca filtrul să nu se zdrobească sub acţiunea depresiunii trebuie să fie creat din tablă de minim 2mm grosime, limita maximă de depresiune la care poate fi supusă fiind 5000mmH2O. În condiţiile în care vâscozitatea lichidului este normală, respectiv 1l=1kg, este nevoie de 10–15 minute pentru a umple rezrvorul, durată ce creşte dacă se măreşte nivelul de vâscozitate, cu uleiuri sau altele asemănătoare.

Aplicând capacul pentru rezervoare se pot aspira substanţe solide cum ar fi resturi de metal, sau praf mixt sau se

pot separa substanţe solide de cele lichide pentru a le elimina în exterior. În cazul în care în rezervor a pătruns fum acid

sau lichid, la sfârşitul zilei este recomandată spălarea acestuia cu apă. O mare atenţie trebuie acordată prafului

cancerigen şi sau mutagen incadescent şi explozibil.

Page 15: Manual de utilizare al aspiratoarelor industriale Planeteuro5.ro/page_attachments/0000/3095/Aspirator_industrial... · 2014-02-15 · Clasificarea categoriilor BIA 33 Riscul dispersării

Celelate separatoare sunt din oţel inoxidabil, la fel ca şi maşina, au aceleaşi dimensiuni şi pot fi utilizate aceleaşi accesorii. Faptul că accesoriile se pot schimba între ele este un mare avantaj ce se răsfrânge asupra costurilor şi asupra numărului de piese ce intră în componenţa accesoriilor.

Acest dispozitiv montat pe rezervor perimte aspirarea în siguranţă a lichidelor întrucât este prevăzut cu sistemul de plutire care blochează procesul de aspirare dacă rezervorul este plin. Dispozitivul este folosit în cazul aspirării produselor alimentare, conservelor, sucului de roşii, legumelor, lactatelor şi a cărnii.

Separatorul pentru substanţe incadescente este indispensabil aspirării scânteilor, a fumului, a prafului ceramic, a jarului.

Intoducerea unui strat de 15-20 de cm de apă în rezervor are ca efect stingerea scânteilor ce ar putea duce la arderea

filtrului şi de asemenea reduce temperatura reziduurilor şi înglobează praful mare indisolubil, produs de tencuiala de pe

ziduri, sau brânzeturi, care înfundă filtrul şi sunt greu de îndepărtat.

Asiguraţi-vă mereu că este apă în recipient dat fiind faptul că se evaporă din cauza căldurii, modificând astfel condiţiile de siguranţă şi permiţând rezervorului să se încălzească peste limita normală. Recipientul de carton se aşază în interiorul rezervorului inferior al maşinii şi astfel se pot aspira materiale grele cancerigene, cum ar fi praful de ciment sau praful de aur, care trebuie reciclate în recipientul din carton cu inserţie de PVC astfel încât prin fuziunea cu acestea să nu se producă poluarea aerului.

Page 16: Manual de utilizare al aspiratoarelor industriale Planeteuro5.ro/page_attachments/0000/3095/Aspirator_industrial... · 2014-02-15 · Clasificarea categoriilor BIA 33 Riscul dispersării

16

Separatorul tip benă este întrebuinţat pentru aspirarea substanţelor precum pilitura de aluminiu, de lemn şi praful de

topitorie.

Se poate ataşa un tub cu diametru de 70mm dacă mizeria, nu foarte grea, după ce a fost aspirată, trebuie transportată

cu bena pe cărucior pentru a fi aruncată în container.

Fiecare maşină poate fi echipată cu un separator în interiorul căruia să fie

un filtru cartuş de tip HEPA. Filtrul aspiră şi prin urmare mizeria a suferit

deja o primă triere după care reţine microparticulele toxice cangerigene şi

mutagene.

Pentru maşina la care va fi adoptat acest tip de filtru va fi probabil nevoie de

certificat de performanţă TUV.

Pentru eliminarea particuleleor

de azbest sau praf cancerigen şi

mutagen (de lemn sau altă

provenienţă) se foloseşte

recipientul cu capac de plastic,

ce se varsă în locul special

destinat acestui lucru.

Indicaţii despre comportamentul oţelului inoxodabil

Substanţa examinată este oţelul inoxidabil Austenic la Cr-Ni de tip 304.

Legenda: (B)= bun (A)= atenţie (N)= negativ

Acetilenă B Clorură de potasiu 1% până la 5% B Oţet B Clorură de sodiu 5% (neagitată) B Oţet (vapori) A Clorură de zinc 10% A Acetonă 100% până la 100ºC B Clorură de sulf 100% B Acid acetic până la 20% B Coca cola (sirop pur) B Acid boric până la 5% B Eter 100% B Acid gras până la 5% B Formaldehidă 100% B Acid cianhidric 100% A Fosfat de amoniu 100% A

Page 17: Manual de utilizare al aspiratoarelor industriale Planeteuro5.ro/page_attachments/0000/3095/Aspirator_industrial... · 2014-02-15 · Clasificarea categoriilor BIA 33 Riscul dispersării

17

Acid citric până la 5% B Fosfat de sodiu (toate concentraţiile) A Acid clorhidric (toate concentraţiile) N Gelatină B Acid cromic până la 5% B Glicerină (toate concentraţiile) B Acid florhidric (toate concentraţiile) N Glicol etilic 100% B Acid fosforic până la 5% B Glucoză B Acid lactic până la 5% B Lac B Acid malic 10 – 40% până la 50ºC B Hidroxid de amoniu până la 40% B Acid oleic 100/ B Hidroxid de calciu până la 10% la 100ºC A Acid oxalic 5% B Hidroxid de magneziu până la 10% A Acid picric (toate concentraţiile) B Hidroxid de potasiu până la 50% A Acid sulfuric până la 5% umed B Hidroxid de sodiu până la 20% B Acid sulfuric 5% fierbinte A Hipoclorit de calciu 100% N Acid sulfuric 5% fumigen (oleum) 50% N Hipoclorit de sodiu 100% N Acid sulfuros 100% A Lapte proaspăt sau acid B Acid steric 100% până la 100ºC A Drojdie B Acid tartaric 10% până la 100ºC B Maioneză B Apă dulce B Melasă B Apă oxigenată 10 – 30% B Muştar B Terebentină B Nitrat de amoniu 10% până la 50% B Alcool etilic (toate concentraţiile) B Nitrat de sodiu 10% până la 40% B Alcool metilic 100% B Uleiuri minerale la cald şi la rece B Aluminiu topit N Uleiuri vegetale la cald şi la rece B Amoniac 100% (sec) B Parafină la cald şi la rece B Anhidridă acetică 100% B Perborat de sodiu 10% până la 100ºC A Anhidridă carbonică 100% (seacă) B Peroxid de hidrogen la 10% B Anhidridă sulfuroasă 90% (seacă) N Peroxid de sodiu la 10% până la 100ºC A Anilină 100% B Săpun B Saramură B Sirop de zahăr B Topitură de crom B Zer de lapte B Topitură de fixare foto (nu acid sulfuric) B Silicat de sodiu 100% până la 100ºC B Topitură de developare foto B Sulfat de aluminiu 10% B Bicarbonat de sodiu (toate concentraţiile) B Sulfat de amoniu 10% B Bere B Sulfat de fier 10% B Bisulfat de sodiu 15% până la 85% N Sulfat de fier 10% la 40% A Bisulfură de carbon 100% B Sulfat de magneziu 10% la 40% B Borax 5% (cald) B Sulfat de nichel 30% B Cafea fierbinte B Sulfat de potasiu 10% până la 100ºC B Înălbitor N Sulfat de aramă 10% A Camfor B Sulfat de sodiu 10% B Carbonat de sodiu 5% până la 65ºC B Sulfură de zinc 10% B Citrat de sodiu rece şi cald B Sulfură de sodiu 10% A Cloroform B Sucuri de lămâi concentrate B Clorură de amoniu B Sucuri de portocale concentrate B Clorură de fier 5% până la 50% N Tricloroetilenă 100% (trielină) A Clorură de fier 10% pînă la 20% N Vopsele B Clorură de magneziu până la 20% B Vin şi Whisky B Clorură de mercur 10% B Zinc topit N Clorură de nichel 10 până la 30% N Sulf topit B

Page 18: Manual de utilizare al aspiratoarelor industriale Planeteuro5.ro/page_attachments/0000/3095/Aspirator_industrial... · 2014-02-15 · Clasificarea categoriilor BIA 33 Riscul dispersării

18

Sistemul de aspirare

Furtunul de aspirare este cu siguranţă un element foarte important, prin interiorul lui trecând amestecul de

gaz şi substanţe solide; o alegere greşită a acestui element are repercursiuni ce ar putea compromite caracteristicile

de funcţionare a întregului ansamblu.

În comerţ există mai multe tipuri de furtun, putem deja de pe acum să identificăm caracteristica de bază a

acestuia, cea care îl diferenţiază de restul furtunelor: interiorul neted sau cu spire.

Interiorul neted favorizează trecerea amestecului, mai ales a particulelor grele pe care le conţin particulele de

metal sau minerale.

Interiorul format din spire conferă rezistenţă mai mare la trecere, ducând la o scădere în greutate în proporţie

de 20%, dar întru-cât este uşor şi flexibil este mai adecvat petru amestecuri uşoare, chiar şi lichide, însă nu şi în

prezenţa hidrocarbuirilor care atacă lipiciul ce leagă spirele între ele.

Un alt aspect ce trebuie luat în considerare în efectuarea unei alegeri raţionale a furtunului este temperatura

gazului, gradul de înmuiere determinat de hidrocarburi, gradul de abraziune şi lungimea furtunului.

Tendinţa de exagerare în alegerea furtunului este dată de preferinţa pentru un orififiu de aspirare mare,

crezându-se că se diminuează timpul de lucru şi de asemenea nu se ţine cont de lungimea furtunului, două

componente ce trebuie luate în calcul şi făcute probe înainte de a le utiliza, ele putând inluenţa rezultatul dorit.

În continuare sunt enumerate datele furtunelor ce se pot utiliza cu aspiratorul:

Furtun de aspiraţie cu diametru de 40mm suprafaţa orificiului de aspiraţie fiind de 12,50mm²

Furtun de aspiraţie cu diametru de 50mm suprafaţa orificiului de aspiraţie fiind de 20,40mm²

Furtun de aspiraţie cu diametru de 70mm suprafaţa orificiului de aspiraţie fiind de 38,50mm²

Furtun de aspiraţie cu diametru de 102 mm suprafaţa orificiului de aspiraţie fiind de 81,67mm²

Toate componentele sistemului de aspiraţie sunt complementare şi funcţionale unele cu altele, constituind,

pentru a vă face o idee, o echipă care colaborează şi care ar trebuie să fie perfectă.

Dacă dispunem de o maşină care funcţionează bine cu furtun cu diametru de 40mm şi trecem la un furtun cu

diametru de 50mm suprafaţa orificiului de aspiraţie se dublează şi prima întrebare la care trebuie să răspundem este

„dacă este un flux de aer suficient să alimenteze acest tip de furtun”.

Păstrând aceleaşi caracteristici ale maşinii dar schimbând dimensiunea furtunului gazul ce trece prin

interiorul acestuia va trece cu viteza mai mare dacă furtunul este mic şi va trece mai încet dacă furtunul este mare; ne-

menţinerea unei viteze potrivite, care este în medie de 20m/sec poate îngreuna buna funcţionare a maşinii.

Producătorul de aspiratoare testează maşina cu un furtun ce are o lungime de 3m în plan, pe când

utilizatorul, de cele mai multe ori are nevoie de un furtun mai lung sau de un furtun care care să coboare mult sub

înălţimea planului.

Prin urmare, alte caracteristici ce trebuie luate în calcul sunt: diametrul, lungimea şi profunzimea de aspirare

şi greutatea specifică a lichidului sau a substanţei solide ce va constitui amestecul (mizeria).

Page 19: Manual de utilizare al aspiratoarelor industriale Planeteuro5.ro/page_attachments/0000/3095/Aspirator_industrial... · 2014-02-15 · Clasificarea categoriilor BIA 33 Riscul dispersării

19

Spre exemplu, dacă se aspiră pilitură de metal sau alamă, greutatea lor specifică este printre cele mai mari,

la o profunzime sub nivelul planului de 1,50 la care se mai adaugă încă 1,50m de la planul maşinii, rezultând un total

de 3m şi se utilizează un furtun cu diametru maxim de 40mm ; acestea se datorează greutăţii mari a metalului care va

trebui transportat.

În fizică presiunea semnifică forţa de comprimare exercitată asupra suprafeţei unui corp; când este vorba de

fluide aeroforme se măsoară în Atm echivalentul a 1,0333kg/cm² sau în cazul nostru se va măsura în Bar sau în

milimetri coloană de apă (mmH2O).

În domeniul aspiratoarelor se utilizează următorii parametri de măsuri:

Măsura fluxului – l/sec - m³/h

Măsura depresiunii – Bar – mmH2O

Măsura vitezei gazului m/sec

Capacitatea se măsoară cu anemometrul, sprijinind-ul de orificiul de aspiraţie astfel încât rotirea lui să emită

o informaţie video care multipilicată cu aria substanţelor aspirate să constituie capacitatea şi deci volumul aerului care

trece prin el.

Anemometrul indică de asemenea şi viteza aerului, aceste date fiind directe.

Depresiunea se măsoară cu manometrul sprijinit de orificiul de aspiraţie, indicând astfel valoarea în mm de

H2O cu orificiul închis.

Valoarea obţinută cu orificiul închis indică faptul că turbina are o anumită capacitate de a trage fără trecerea

aerului, însă trebuie luat în considerare faptul că în timpul funcţionării aerul trece şi deci creşte puterea de atragere

proporţional cu diametrul furtunului, rămânând invarialbil volumul aerului care este calculat cu orificiul complet deschis,

cu anemometrul.

În cele ce urmează se va încerca detalierea fenomenelor menţionate.

Pricipiul aplicat al presiunii – depresiunii

Aspiratorul este echipat cu o pompă conectată prin furtun la rezervor, pompă ce are rolul de a de a extrage

aerul din rezervor; cu containerul în depresiune orice obiect aşezat în faţa orificiului este absorbit.

Pentru prima testare care constă în golirea unui rezervor ce conţine lichid sub nivelul planului a fost utilizată o

pompă ce dezvoltă o depresiune de 2500mmH2O şi un volum de aer 200m³/h.

În timpul lucrului se prevede aspirarea lichidului la o profunzime de 5m şi nu suntem siguri că se poate face

cu această maşină.

Introducând furtunul în lichid nivelul acestuia ajunge la un nivel de 2,5m şi se opreşte, turbina se roteşte în

gol şi lichidul nu intră în rezervor.

Faptul că turbina se învârte în gol înseamnă că aceasta continuă să lucreze cu acelaşi aer fără comprimare

ulterioară; în turnbina trifazică se deschide automat supapa ce limitează pentru a evita supraîncălzirea.

Page 20: Manual de utilizare al aspiratoarelor industriale Planeteuro5.ro/page_attachments/0000/3095/Aspirator_industrial... · 2014-02-15 · Clasificarea categoriilor BIA 33 Riscul dispersării

20

Trebuie ţinut mereu cont de faptul că pompa are nevoie de aer pentru o corectă funcţionare, iar cu furtunul

plin de substanţe solide sau lichide fără gaz se blochează trecrea lor şi dec i se înfundă filtrul.

În fig. 1 este evidenţiat nivelul maxim de umplere pe care îl atinge lichidul în furtun echivalentul a 2,5m adică

2500mm coloană de apă, în care nu este aer, aceasta având rolul de a transporta mizeria.

Nu este posibilă golirea rezervorului doar cu mijloacele avute la dispoziţie. În fig. 2 a fost introdus un flux de

aer cu reglator pe furtun imediat deasupra nivelului de l ichid astfel încât lichidul urcă şi succesul acestei operaţii este

datorat întrunirii condiţiilor corecte de funcţionare a aspiratorului, adică aer şi lichid.

Este necesară reglarea cantităţii de aer ce intră în furtun pentru a beneficia de o bună transpor tare a mizeriei

prin interiorul acestuia, datorită faptului că turbina influenţiază masa de lichid cu o forţă de tragere de 0,25kg pe cm².

Forţa de tragere reglează cantitatea de lichid ce trebuie transportat în funcţie de greutatea specifică a

acestuia.

Page 21: Manual de utilizare al aspiratoarelor industriale Planeteuro5.ro/page_attachments/0000/3095/Aspirator_industrial... · 2014-02-15 · Clasificarea categoriilor BIA 33 Riscul dispersării

21

Date tehnice referitoare la furtunele de aspraţie

Furtun flexibil antiabraziv antistatic

Temperaturile la care rezistă: de la - 40ºC la 70ºC Este furtun flexibil din cauciuc NR/SBR negru, conductibil, interior neted, spirală internă din oţel, rezistent la abraziune, nu este indicat pentru produse alimentare. Urmăriţi tabelul cu proprietăţle elastomerilor

Furtun flexibil antistatic pentru temperaturi ridicate

Temperaturile la care rezistă: de la - 40ºC la 120ºC Este un furtun flexibil din cauciuc EPR negru, conductibil, cu interior neted, este prevăzut pe interior cu spirală de oţel, rezistent la trecerea prafului cald abraziv ce nu conţine grăsimi, rezistent la ozon. Urmăriţi tabelul cu proprietăţle elastomerilor

Furtun flexibil antistatic pentru alimente

Temperaturile la care rezistă: de la - 35ºC la 70ºC Este furtun flexibil din cauciuc NR-SBR negru, conductibil, interior neted din cauciuc alb NR pentru alimente în conformitate cu D.M. din 21/03/73 şi alte normative FDA-title 21 item 177.2600, spirală inetrnă din oţel, rezistent la trecerea materialelor alimentare abrazive ce nu conţin grăsimi. Conţine infiltraţii de aramă pentru stoparea curentului electrostatic. Urmăriţi tabelul cu proprietăţle elastomerilor

Furtun flexibil antistatic anti-grăsimi

Temperaturile la care rezistă: de la - 35ºC la 70ºC Este un furtun flexibil din cauciuc sintetic negru NBR conductibil cu inserţie din ţesut de nylon şi spirală internă din oţel. Învelişul de deasupra este din cauciuc negru sintetic PVC NBR rezistent la abraziuni, la ozon şi la agenţii atmosferici. Urmăriţi tabelul cu proprietăţle elastomerilor

Furtun flexibil antistatic pentru alimente

Temperaturile la care rezistă: de la - 25ºC la 85ºC Este un furtun flexibil din PU transparent, cu interior neted şi o bună rezistenţă la abraziune, la agenţii atmosferici şi la agresiunea microorganismelor. Este cel mai potrivit pentru produsele alimentare uscate fiind rezistent la agresiunea produselor chimice, abrazivelor, granulelor, resturilor şi a materialelor organice. Are inserţii de aramă pentru stoparea curentului electrostatic.

Furtun flexibil pentru temperaturi ridicate

Temperaturile la care rezistă: de la - 40ºC la 120ºC Este un furtun flexibil din cauciuc cu interior din oţel, conferind o bună rezistenţă la temperaturile ridicate cum ar fi cupotare de pâine sau cuptoare pentru ceramică. Suportă temperaturi de vârf superioare la 200ºC însă nu continue. Urmăriţi tabelul cu proprietăţle elastomerilor

Page 22: Manual de utilizare al aspiratoarelor industriale Planeteuro5.ro/page_attachments/0000/3095/Aspirator_industrial... · 2014-02-15 · Clasificarea categoriilor BIA 33 Riscul dispersării

22

Furtun flexibil din polietilenă EVA

Temperaturile la care rezistă: -10ºC la 60ºC Este furtun flexibil din PE spiralat (interiorul este din spire) conferind o bună rezistenţă la trecerea prafului inclusiv la cel abraziv şi a lichidelor, excepţie facând substanţele în a căror componenţă intră hidrocarburile. T rebuie luat în considerare faptul că spirele vor încetini trecerea mizeriei şi nu trebuie folosit pentru pilituri de metal.

Furtun flexibil metaic din inox AISI 321

Temperaturile la care rezistă: -10ºC la 60ºC Este furtun flexibil din oţel inoxidabil cu interior din spire paralele ce conferă o ţinută extraordinară şi flexibilitate la presiune înaltă. Trebuie evitată aspirarea răşinilor şi a vopselelor care se pot depozita şi întări, obstrucţionând flexibilitatea furtunului. Este dotat cu capetele de furtun de dimensiuni adecvate pentru a fi conectat la aspirator.

Proprietăţile elastomerilor

Elastomeri NR Cauciuc natural

SBR Stirol

butadienă

EP Etilenă

propilenă

NBR Cauciuc nitrilic

NBR-PVC Cauciuc

nitrilic+ PVC

CR Neopropenă

VMQ Silicon

H-NBR Cauciuc nitril ic

hidrogenat

Duritate SH (min. şi max.)

30 – 95 40 – 95 40 – 90 30 – 95 45 – 95 20 – 90 30 – 80 45 – 95

Rezistenţă la tracţiune 0 0 0 00 00 0 0 0

Elasticitate 0 0 00 0 00 00 00 0 Rezistenţă la abraziune

0 00 0 0 0 00 0 0

Impermeabilitate

faţă de gaz

0 00 0 00 00 0 0 00

Compresie 00 00 0 00 00 0 0 0 Tempetaura maximă în ºC

În aer uscat 70 80 130 100 90 95 200 135

În ulei cald --- --- --- 110 100 --- --- 135 În apă caldă sau

supraîncălzită

70 90 150 100 95 70 120 140

În vapori --- --- 150 100 100 --- 100 140 Temperatura minimă în utilizare

-45 -30 -35 -30 -20 -30 -70 -30

Coloraţie Culoare +

negru

Culoare +

negru

Culoare +

negru

Culoare

+ negru

Culoare

+ negru

Culoare

+ negru

Culoare

+ negru

Culoare

+ negru

Inflamabilitate 0 0 0 0 0 00 0 0 Rezistenţă la ag. atmosferici şi ozon

0 0 0 0 00 00 0 0

Rezistenţă la

hidrocarburi alifatice

0 0 0 00 0 00 0 00

Rezistenşă la solvenţi aromatici

0 0 0 0 0 0 0 0

Rezistenţă la solvenţi cloruraţi

0 0 0 00 00 0 0 0

0 Excelent 0 Bun 0 Mediu 0 Nu este indicat

Page 23: Manual de utilizare al aspiratoarelor industriale Planeteuro5.ro/page_attachments/0000/3095/Aspirator_industrial... · 2014-02-15 · Clasificarea categoriilor BIA 33 Riscul dispersării

23

(culoare + negru) proprietăţile macanice sunt inferioare celor pe care le are amestecul negru.

Principalii factori în funcţie de care trebuie ales furtunul sunt: temperatura ridicată, prezenţa hidrocarburilor (uleiului),

agresiunea chimică, abraziunea.

Alegerea furtunului

În paginile precedente au fost enumerate indicaţiile de bază în vederea alegerii furtunelor adecvate, în funcţie

de necesităţile clientului. La capătul furtunului trebuie ataşat racordul ce pemite conectarea cu acesoriile şi de partea

opusă terminaţia de furtun pentru a-l conecta la aspirator.

Furtunul flexibil antistatic antiabraziv

Furtunul este flexibil, din cauciuc negru NR-SBR cu conductivitate, interiorul este neted, este prevăzut cu

spirală de inox încorporată care îi conferă o anumită rigiditate şi rezistenţă la îndoire.

Acest furtun se dovedeşte a fi cel mai potrivit aspirării aşchiilor, piliturii de metal, alămurilor şi a a celorlalte

produse care au acţiune abrazivă asupra interiorului; nu este adaptat utilizării în domeniul alimentar sau pentru

amestecuri ce conţin grăsimi.

Descarcă în pământ curentul electrostatic.

Temperaturile la care rezistă: -40ºC la 70ºC

Furtunul flexibil antistatic rezistent la temperatură ridicată

Furtunul flexibil din cauciuc negru EPR cu conductivitate are interiorul neted şi este prevăzut cu spirală din

inox încorporată, rezistând trecerii prafului cald abraziv ce nu conţine grăsimi, rezistând, de asemenea şi ozonului .

Acest tip de furtun se dovedeşte a fi cel mai potrivit aspirării cenuşii calde, resturilor de făină caldă, scoase

direct din cuptor, prafului cald de topitorie, nisipului, cremenului şi prafului de ceramică.

În vederea curăţării cuptorelor de pâine poate fi utiliza kit-ul complet cu diuză din aluminiu pentru temperatură

ridicată de până la 200ºC.

De asemenea acest furtun poate fi utilizat pentru aspirarea substanţelor ce prezintă în componenţa lor ozon

sau pentru curăţarea bazinelor industriale.

Descarcă curentul electrostatic.

Temperaturile la care rezistă: -40ºC la 120ºC, ajungând la maxim 220ºC dar nu ca temperatură continuă.

Furtunul flexibil antistatic pentru alimente

Furtunul flexibil antistaic din cauciuc negru NR-SBR cu conductivitate are interiorul neted din cauc iuc NR alb

pentru alimente şi este prevăzut cu spirală din inox încorporată, fiind rezistent la trecerea materialelor abrazive, solide

şi lichide ce nu conţin grăsimi.

Acest tip de furtun se dovedeşte a fi cel mai adecvat pentru aspirarea făinii, cerealelor precum grâu, orez,

porumb, orz, cafea şi zahăr.

Page 24: Manual de utilizare al aspiratoarelor industriale Planeteuro5.ro/page_attachments/0000/3095/Aspirator_industrial... · 2014-02-15 · Clasificarea categoriilor BIA 33 Riscul dispersării

24

În interior este prevăzut cu infiltraţii din aramă pentru descărcarea curentului electrostatic. Pentru prafurile ce

produc curent electrostatic este indicată, pe lângă furtun, utilizarea unui kit de filtrare antistatic pentru a determina

completa descărcare a curentului în pământ.

Temperaturile la care rezistă: -35ºC la 70ºC.

Furtunul flexibil antistatic din poliuretan pentru alimente

Furtunul flexibil din poliuretan transparent, cu interior neted, conferă o bună rezistenţă la abraziune şi la

agenţii atmosferici, este uşor de manevrat dar poate fi călcat şi mototolit cu uşurinţă întrucât nu are spirală internă din

inox.

Acest furtun este cel mai adecvat aspirării produselor alimentare uscate, miezurilor, resturilor de materiale

organice, este foarte potrivit aspirării uleiului de măsline şi a lichidelor ce conţin hidrocarburi . Este prevăzut pe interior

cu infiltraţii de aramă pentru descărcarea curentului electrostatic.

Temperaturile la care rezistă: -25ºC la 85ºC.

Furtunul flexibil antiulei

Furtunul flexibil antiulei din cauciuc sintetic NBR este negru, conductibil, este creat din ţesut de nylon, este

prevăzut cu spirală de oţel pe interior şi are un înveliş din cauciuc negru sintetic din PVC – NBR rezistent la abraziune,

la ozon şi la alţi agenţi atmosferici.

Furtunul se dovedeşte a fi cel mai potrivit aspirării lichidelor ce prezintă în componenţă hidrocarburi, a

resturilor cu ulei, a aburilor maşinii de răcit precum şi a substanţelor ce conţin grăsimi.

Temperaturile la care rezistă: -35ºC la 70ºC.

Furtunul flexibil metalic

Furtunul flexibil din oţel inoxidabil austenitic AISI 304 este prevăzut pe interior cu ondulaţii paralele fără a fi

prinse între ele, conferind furtunului o ţinută şi o flexilbilitate deosebită la presiune ridicată.

Furtunul se dovedeşte a fi cel mai adecvat aspirării prafului cald, cu o temperatură de maxim 250ºC , a

substanţelor chimice ce nu pot fi aspirate cu furtun flexibil din cauciuc datorită agresivităţii pe care o exercită.

Dacă este utilizat pentru aspirarea răşinilor este indicat ca la sfârşitul procesului să se cureţe furtunul în

vederea împiedicării întăririi răşinilor pe pereţii furtunului şi deci înţepenirea furtunului.

Producătorul confecţionează furtunul la dimensiunile la care este cerut întrucât trebuie să sudeze pe la

capetele de furtun.

Materialul din care este produs furtunul poate suporta temperaturi ridicate, la care aspiratorul nu face faţă,

însă nu trebuie să depăşească 250ºC întrucât se strică aspiratorul.

În acest sens este indicat să măsuraţi mereu temperatura substaţelor ce urmează a fi aspirate cu un

termometru, aşezând sonda în mijloc deoarece spre margine temperatura este mai scăzută.

Temperaturile la care rezistă: -50ºC la 300ºC, dar nu ca temperatură continuă.

Page 25: Manual de utilizare al aspiratoarelor industriale Planeteuro5.ro/page_attachments/0000/3095/Aspirator_industrial... · 2014-02-15 · Clasificarea categoriilor BIA 33 Riscul dispersării

25

Furtunul flexibil din poliester

Furtunul flexibil din poliester de tip EVA este spiralat, este un furtun foarte flexibil şi economic demonstrând o

rezistenţă extraordinară la trecerea substanţelor sub formă de praf abraziv sau a lichidelor.

Furtunul este confecţionat din spire legate între ele cu substanţă adezivă ce nu rezistă la temperaturi înalte

sau la substanţe lichide ce conţin hidrocarburi ce topesc adezivul.

Spirele conferă rezistenţă negativă pasajului de mizerie prin interior pierzându -se 20% din greutate,motiv

pentru care acest tip de furtun nu este indicat pentru tubulaturi prea lungi.

Temperaturile la care rezistă: -10ºC la 60ºC.

Încărcările cu curent electrostatic

Personalul ce utilizează aspiratorul industrial se loveşte de problema prafului ce provoacă curent electrostatic

şi care astfel provoacă o descărcare puternică în momentul în care se apropie de maşină. Această descărcare nu

prezintă pericol pentru persoană însă provoacă o stare de disconfort ce determină operatorul să nu mai utilizeze

aspiratorul.

Aspiratorul uneori poate deveni o adevărată maşină electrostatică . Fenomenul îşi găseşte originea în

mişcarea centrifugă a particulelor de praf în interiorul furtunului şi apoi în rezervor precum şi în atingerea fibrelor

filtrului. Aspiratorul se încarcă de electricitate negativă datorită frecării continue a particulelor de praf ce acumulează

încărcări apropiate de 10.000Volt.

Nu există nici un sistem de izolare ce să nu poată fi găurit în momentul în care operatorul, ce are un potenţial

electric al său, se apropie de maşină şi astfel se produce o descărcare electrică faţă de maşină. Energia acumulată în

corpul uman este descărcată în pământ după ce trece prin sânge şi prin sistemul nervos.

Furtunul şi unitatea de filtrare trebuie să aibă conductibilitate astfel încât operatorul să poate egala potenţialul

său electric constant, fără a suferi descărcări electrostatice. Descărcarea electrostatică poate determina explozie dacă

atmosfera este încărcată cu particule explozive care amestecându-se cu aerul să creeze astfel o atmosferă

explozibilă.

Înainte de utilizarea aspiratorului industrial vă sfătuim să vă interesaţi dacă produsul ce urmează a fi aspirat

poate determina atmosfere explozibile, fapt ce intră în competenţa Directivei ATEX.

Furtunul nu este un element ce durează o eternitate, motiv pentru care trebzuie înlocuit de îndată ce îşi

pierde din calităţi şi nu mai conferă o ţinută perfectă.

Page 26: Manual de utilizare al aspiratoarelor industriale Planeteuro5.ro/page_attachments/0000/3095/Aspirator_industrial... · 2014-02-15 · Clasificarea categoriilor BIA 33 Riscul dispersării

26

Tabel cu greutăţile specifice

Substanţa Kg/dm³ Substanţa Kg/dm³

Oţel 7,85 Beton 2,50

Apă 1,00 Celuloid 1,20

Aluminiu 0,81 Celuloză 1,50 Azbest 2,10 Ciment 1,40

Nisip 2,30 Cenuşă 0,90

Argilă 2,20 Nisip uscat 1,60

Argilă praf 0,50 Sare gemă 2,20

Bitum 1,50 Siliciu 2,00

Bronz 7,50 Cositor 7,28 Calcar compact 2,70 Plută 0,30

Calciu 1,50 Talc 0,30

Caolină 2,20 Pământ vegetal 1,70

Carbon fosil bucăţi 0,95 Tuf calcaros 1,50

Hârtie 1,15 Sticlă 2,70

Material plastic

Substanţa Kg/dm³ Substanţa Kg/dm³

Poliamidă (pa) nylon rilsan 1,50 Poliuretani vulkolan 1,00

Răşină fenolică 1,40 Răşină eposidică 1,20

Poliester răşină 1,20

Greutatea grămezilor de substanţe

Substanţa Kg/dm³ Substanţa Kg/dm³

Nisip calcaros uşor 2300 Vată de sticlă 50

Argilă uscată 1800 Tencuială (nisip+var) 1700

Argilă umedă 2000 Migdale uscate 730 Sfeclă 600 Cartofi 650

Cafea boabe 600 Pere şi Prune 350

Tencuială mare 500 Roşii pentru suc/bulion 500

Beton din calcar 2000 Nisip pentru forme 1200

Beton cu cărămizi 1800 Sare gemă măcinată 1015

Carbon 170 Sare de mare 780 Ciment moale 1400 Pământ silicios 1500

Cenuşă 900 Pământ din argilă uscată 2000

Pietriş uscat 1500 Turbă uscată 600

Grâu 750 Tuf măcinat 950

Aspiratorul industrial poate fi utilizat pentru aspirarea unei mari cantităţi de amestec de substanţe ce au greutăţi

specifice diferite.

Este necesară utilizarea unui decantator mare, tip benă, în care să poată fi colectaţi 400–500l de produs, care apoi să

poată fi golit uşor în container, cu ajutorul unui cărucior basculant.

Aspiratorul este conectat la benă cu un furtun cu D.70 ce are rolul de a produce golirea în interiorul său.

Utilizaţi decantatorul şi în cazul prafului fierbinte, pasajul acestuia prin furtun va duce la scăderea temperaturii înainte

de a ajunge la turbina aspiratorului.

Page 27: Manual de utilizare al aspiratoarelor industriale Planeteuro5.ro/page_attachments/0000/3095/Aspirator_industrial... · 2014-02-15 · Clasificarea categoriilor BIA 33 Riscul dispersării

27

În vederea aspirării grămezilor de praf trebuie să dispuneţi de o capacitate de aspirare sporită, este de preferat să

alegeţi o turbină cu o putere mai mare de 7,5Kw.

Pentru a încărca în benă 1m³ de nisip cu siliciu, de la turnătorie, cu un furtun 5m lungime şi D.50mm, sunt necesare

15– 20min.

Principalele substanţe solide, lichide şi prafuri

Făina Aspect: praf fin de culoare albă Riscuri: produce curent electrostatic ce se eliberează în aer şi duce la creearea atmosferelor cu pericol de explozie; praful este cangerigen dacă este inhalat Greutate specifică: 0,50kg/dm³

Cereale Aspect: granule ce aparţin familiei graminaceelor; fac parte din categorie: grâul, orezul, orzul, porumbul, secara, ovăzul. Leguminoase: soia, fasole, mazăre, linte (seminţele stau deasupra apei) Riscuri: produce curent electrostatic; praful este cangerigen dacă este inhalat Greutate specifică: 0,70kg/dm³

Praf de turnătorie Aspect: granule şi praf fin, mineral, ce aparţine categoriei silicatelor; Este alcătuit din diferite substanţe din piatră ce conţin aluminu, argilă, mică, zeolit etc. Riscuri: produce curent electrostatic; praful este cangerigen dacă este inhalat Greutate specifică: 2,00kg/dm³

Fontă şi praf de aluminiu Aspect: praf fin cu granule Riscuri: produce curent electrostatic ce se eliberează în aer şi duce la creearea atmosferelor cu pericol de explozie; praful este cangerigen dacă este inhalat Greutate specifică: 0,40kg/dm³ aluminiul Greutate specifică: 4,00kg/dm³ fonta Atenţie: praful de aluminiu ce nu este filtrat se poate depune pe rotorul turbinei determinând blocarea acesteia şi arderea motorului.

Praf chimic Aspect: praf foarte fin – pilitură Riscuri: produce curent electrostatic ce se eliberează în aer şi duce la creearea atmosferelor cu pericol de explozie; praful este cangerigen dacă este inhalat Greutate specifică: 0,50 – 1,00kg/dm³

Page 28: Manual de utilizare al aspiratoarelor industriale Planeteuro5.ro/page_attachments/0000/3095/Aspirator_industrial... · 2014-02-15 · Clasificarea categoriilor BIA 33 Riscul dispersării

28

Praf de lemn Aspect: praf fin Riscuri: produce curent electrostatic ce se eliberează în aer şi duce la creearea atmosferelor cu pericol de explozie; praful este cangerigen dacă este inhalat, conf. Legii nr. 66/25.02.2000

Greutate specifică: 0,70kg/dm³

Praf de ciment Aspect: praf fin Riscuri: praful este cangerigen dacă este inhalat; este alcătuit din: calcar ars, argilă, calcit, quarz, aluminiu, feldspat Greutate specifică: 1,40kg/dm³

Praf de ciment Aspect: praf – fibre – moloz amestecat cu ciment Riscuri: fibrila de azbest este cangerigenă dacă este inhalată Greutate specifică: 0,70 – 1,00kg/dm³

Vată de sticlă şi cioburi de sticlă Aspect: filamente – bucăţi; se obţine dintr-un amestec de praf de siliciu sau quarz, carbonat de calciu, potasiu, magneziu, bariu, zinc şi aluminiu Riscuri: prafurile sunt cangerigene dacă sunt inhalate; vata de sticlă are un diametru de la 1 la 8 micron Greutate specifică: 0,50kg/dm³ vata de sticlă – 1,00kg/dm³ fibrele şi 2,00kg/dm³ sticla

Material plastic (plastomeri) Aspect: granule – bucăţi Riscuri: produc curent electrostatic, particulele conţin fenol, formaldehidă, silicon; dacă sunt măcinate ca praf fin sunt cancerigene. Greutate specifică: 1,50kg/dm³

Filamente spiralate de oţel Aspect: spirală din oţel de lungime medie rezultată prin prelucrare sau de la turnătorii Riscuri: nici un risc Greutate specifică: 0,70kg/dm³ Este un deşeu greu, fapt pentru care nu este recomandată deloc aspirarea lui.

Filamente de oţel Aspect: resturi de oţel ce rezultată prin prelucrarea în turnătorii, amestecate cu ulei de răcire Riscuri: nici un risc Se acordă atenţie specială datorită prezenţei hidrocarburilor din uleiul de răcire Greutate specifică: 2,00kg/dm³

Lână de oţel Aspect: filamente ce rezultată prin prelucrare Riscuri: nici un risc Se acordă atenţie specială datorită prezenţei hidrocarburilor din uleiul de răcire Greutate specifică: 0,70kg/dm³ Este un deşeu ce prezintă riscul aglomerării ce duce la înfundarea furtunului, fapt pt care se recomandă să nu fie aspirat în masă

Page 29: Manual de utilizare al aspiratoarelor industriale Planeteuro5.ro/page_attachments/0000/3095/Aspirator_industrial... · 2014-02-15 · Clasificarea categoriilor BIA 33 Riscul dispersării

29

Bucăţi de metal Aspect: bucăţi de metal ce necesită o mare suprafaţă de aspirare Riscuri: nu prezintă Greutate specifică: 2,50kg/dm³

Filamente spiralate de oţel Aspect: filamente tari şi fragile rezultate prin prelucrare Riscuri: nici un risc Greutate specifică: 1,00kg/dm³

Resturi de bronz şi alamă Aspect: fire foarte ascuţite ce rezultă în urma procesului de prelucrare, îmbibate cu ulei de răcire Riscuri: tendinţa de a înţepa mâinile şi furtunul Greutate specifică: 4,00kg/dm³

Amestec de praf de metale Aspect: tăierea cu laser produce nisip şi praf foarte fin de amestec de metale ce pot avea aceleaşi caracteristici Riscuri: dacă sunt sub formă de praf foarte fin pot determina crearea atmosferei explozive Greutate specifică: 1,00 – 1,50kg/dm³

Bumbac Aspect: smocuri rezultate în urma procesului de prelucrare Riscuri: produce curent electrostatic, praful este cancerigen dacă este inhalat, în contact cu o zonă încinsă poate provoca incendiu Greutate specifică: 0,05kg/dm³

Hârtia Aspect: resturi de hârtie şi carton ce urmează să fie distruse Riscuri: produc curent electrostatic, praful este cancerigen dacă este inhalat. Greutate specifică: 0,07kg/dm³

Substanţe chimice lichide Aspect: lichid, acid coroziv, alcalin sau de altă natură ce are etichetă de specificare a gradului de pericol. Cereţi mereu fişa de siguranţă a produsului pt a verifica rezistenţa componentelor aspiratorului. Identificaţi normele de protecţie şi de siguranţă ce trebuie adoptate în utilizarea maşinii. Riscuri: produs ce provoacă cancer dacă este inhalat sau dacă se intră în contact cu el. Greutate specifică: 1,00–1,80kg/dm³

Page 30: Manual de utilizare al aspiratoarelor industriale Planeteuro5.ro/page_attachments/0000/3095/Aspirator_industrial... · 2014-02-15 · Clasificarea categoriilor BIA 33 Riscul dispersării

30

Caracteristica prafului şi a sistemelor de filtrare

Page 31: Manual de utilizare al aspiratoarelor industriale Planeteuro5.ro/page_attachments/0000/3095/Aspirator_industrial... · 2014-02-15 · Clasificarea categoriilor BIA 33 Riscul dispersării

31

Praful atmosferic

Mărimea, numărul şi greutatea particulelor (EN 779)

Filtre foarte eficiente Filtre cu Prefiltre eficenţă medie

Filtre absolute (EN 1822)

Hepa

H 10 95 Eficienţă asupra particulelor de 0,3 micron

H 11 98 Eficienţă asupra particulelor de 0,3 micron

H 12 99,99 Eficienţă asupra particulelor de 0,3 micron

H 13 99,997 Eficienţă asupra particulelor de 0,3 micron

H 14 99,999 Eficienţă asupra particulelor de 0,3 micron

Inhalarea oricărui tip de praf poate duce la apariţia problemelor de sănătate. În Italia, în 2000, s-a implementat

Directiva UE şi a fost emis Decretul Legislativ nr. 66 din 25 Febr. 2000 referitor la protecţia muncitorilor care lucrează

în medii periculoase cu expunere la agenţi cancerigeni sau mutageni. Alegerea unităţii de filtrare potrivită capătă o

importanţă extraordinară când este vorba de a respecta sănătatea operatorilor expuşi. Producătorul montează pe

aspirator un filtru din poliester ce combate particulele de 14 micron, însă cele mai mici trec prin ţesătura filtrului fiind

expulzate din nou în aer. Pe baza tabelului puteţi observa că praful este reţinut în proporţie de 28% iar restul de 72%

este expulzat în aer constituind particulele poluante, ce ar mai putea fi reţinute, până la 0,3micron, cu filtrul absolut

Hepa.

Page 32: Manual de utilizare al aspiratoarelor industriale Planeteuro5.ro/page_attachments/0000/3095/Aspirator_industrial... · 2014-02-15 · Clasificarea categoriilor BIA 33 Riscul dispersării

32

Noi standarde de evaluare tehnică a prafului

Precedent: Zh 1/487

Adecvat pentru:

Din 01/1997 EN 60335 – 2 – 69 IEC 60335 – 2 – 69 anexa AA

Categoria de utilizare

Permeabiliatea maximă

Clasa de praf

Permeabilitatea maximă

U < 5% Praf cu valoare MAK > 1mg/m³ L < 1% S < 1% Praf cu valoare MAK > 0,1mg/m³

M

< 0,1% G < 0,5% Praf cu valoare MAK > 0,1mg/m³ C < 0,1% Praf cu valoare MAK > 0,1mg/m³ excepţie fac

substanţele cancerigene (GefStoffV § 35) G < 0,5% Prafuri cu valoare MAK > 0,1mg/m³

H

< 0,005% C < 0,1% Praf cu valoare MAK > 0,1mg/m³ inclusiv substanţele

cancerigene indicate în (GefStoffV § 35) K1 <0,05% Substanţe cancerigene (GefStoffV 35) inclusiv cele

cancerigene foarte periculoase (GefStoffV § 15a) K2 Vedeţi K1 Praf contaminat de agenţi patogeni

Categorii adăugate

Vedeţi K1

Azbest

= Vedeţi H

B1 Vedeţi categ. coresp. (S, G, C, K)

Prafuri explozibile cu clasă de explozie St 1, St 2, St 3 în zona 11

B1

Vedeţi clasa de valori coresp.

H2 Germania

0,2 (lemn)/m³ de aer

Rumeguş

M

< 0,1%

Dacă nu este corect utilizat aspiratorul devine periculos pentru operatori şi pentru mediul înconjurător. Producătorul, în

afară de garanţiile normale de producţie, supune maşina unei riguroase analize a părţilor electrice şi mecanice şi

obţine certificat. La omologare se obţin performanţele de funcţionare a maşinii şi i se atribuie acesteia o categorie

specifică de utilizare.

Aspiratorul are certificat în funcţie de domeniul de utilizare şi utilizatorul are dreptul de a cere personalului să facă

proba maşinii, în domeniul în care este certificată.

Caracteristicile aspiratorului trebuie să rămână în posesia operatorului, care răspunde de maşină, pe durata utilizării.

Exemple:

Aspirarea prafului atmosferic: maşina este dotată cu filtru din poliester clasificat în categoria M de util izare

Aspirarea rumeguşului: maşina este dotată cu filtru cartuş Hepa din categoria de utilzare H.

Aspirarea Azbestului: maşina este dotată cu filtru cartuş Hepa din categoria de utilzare H.

Aspirarea substanţelor cancerigene şi mutagene: maşina este dotată cu filtru cartuş Hepa din categoria de utilzare H.

Aspirarea substanţelor explozive: maşina este dotată cu un pre-filtru pentru trierea mizeriei grosiere şi filtru cartuş de

clasă M pentru reţinerea prafului fin şi pentru evitarea creării atmosferelor explozive.

Page 33: Manual de utilizare al aspiratoarelor industriale Planeteuro5.ro/page_attachments/0000/3095/Aspirator_industrial... · 2014-02-15 · Clasificarea categoriilor BIA 33 Riscul dispersării

33

Clasificarea în categoria BIA

Institut de categorie pentru siguranţa muncii în conformitate cu ZH 1/487* Maşini şi utila je pentru eliminarea prafului (SBM) – Categorii de utilizare, caracteristicile prafului pentru maşinile de măturat cu depresiune (KSM) – aspiratoare industria le (IS).

Categoria de utiliz.

Adecvat pt praf Permeabilitate în %

Suprafaţa

de încărcare a filtrului

Separator Direcţie

de control indicator disjunctor

Utilaje pt curăţenie

Colector de praf

Eliminarea slabei prezenţe/ absenţei prafului

U Cu valori MAK > 1 (mgm³)

< 5% < 500 < 1000(1)

Toate SBM

= = Toate SBM

= =

S Cu valori MAK > 1

(mgm³) < 1% < 200 Toate

SBM IS KSM Toate

SBM Toate SBM

Toate SBM

=

G Cu valori MAK < 0,5% < 200 Toate SBM

IS KSM Toate SBM

Toate SBM

= Toate SBM

C

Cu valori MAK de substanţe cancerigene

(GefStoffV § 35) excepţie făcând substanţele cancerigene foar te

periculoase (GefStoffV § 15a)

< 0,1%

< 200

Toate SBM

IS KSM

Toate SBM

Toate SBM

Toate SBM

Toate SBM

K1 Cu valori MAK de

substanţe cancerigene

< 0,05%

< 200

Toate SBM

IS KSM

Toate SBM

Toate SBM (2)

=

Toate SBM (3)

K2 (GefStoffV § 35) cu

agenţi patogeni

B1 Pt toate prafurile şi substanţele combustibile în zona

11

În conformitate cu diferitele categorii de utilizare (S, G, C sau K)

1) Pentru toate aspiratoarele industriale utilizate la curăţarea birourilor, magazinelor sau a altor locaţii asemănătoare 2) La utilajele pentru praf cu agenţi patogeni doar filtru de schimb 3) Pentru prafurile ce nu conţin agenţi patogeni * Din anii 70 norma ZH 1/487 a devenit baza juridică pentru certificarea sistemelor utilizate. Totuşi, din iulie 1997 nu a mai fost aplicată până în 06/2002. Filtrarea prafului cu valori MAK şi a prafului cancerigen periculos (GefStoffV § 35) excepţie făcând substaneţele foarte periculoase (GefStoffV § 15a) 1)În Germania, capacitatea superioară a 1200W şi/sau capacitatea de 50l a rezervorului de colectare a prafului, intră în clasa B1. Corespondenţa între categoriile G şi C şi între praful din clasa M şi H depinde de valorile MAK ale prafului. MAK reprezintă o prescurtare de referinţă pentru aceste teste şi pentru certificări. Unitatea de filtrare constituie obiectul de studiu şi de calsificare al Institului Categoria pentru siguranţa muncii (BIA). Fiecare ţesut filtrant testat este clasat într-o categorie de utilizare, ţinând cont de toţi factorii care îi condiţionează uilizarea: dimensiunile particulelor, viteza aerului, gradul de permeabilitate al ţesutului. Întrucât există multe domenii de activiate în care oamenii inhalează aerul, cum este şi utilizarea aspiratorului, filtrul are rolul de a reţine mare parte din aerul ce urmează a fi inhalat şi de a reduce astfel o parte din factorul de risc. Curăţarea filtrului presupune oprirea maşinii; deşi neplăcută, este o operaţiune obligatorie şi necesară pentru siguranţa tuturor; necurăţarea filtrului este dăunătoare maşinii şi expulsează în aer o mare cantitate de praf periclulos. Dacă la efectuarea acestei operaţiuni se poartă mănuşi şi o mască din hârtie Hepa, curăţarea filtrului nu va fi atât de neplăcută.

Page 34: Manual de utilizare al aspiratoarelor industriale Planeteuro5.ro/page_attachments/0000/3095/Aspirator_industrial... · 2014-02-15 · Clasificarea categoriilor BIA 33 Riscul dispersării

34

Riscul propagării prafului – praf cancerigen şi praf dizolvabil

În procesul de filtrare a aerului intră în calcul dimensiunile, forma, greutatea specifică a particulelor, proprietăţile

electrice ale prafului, viteza fluxului de aer, fapt pentru care este aproape imposibil ca un singur sistem de filtrare să

reţină marea parte a prafului.

Filtrele, avînd rolul de a tria amestecul de mizerie (prefiltre), nu demonstrează eficacitate în reţinerea par ticulelor mai

mici, de 1micron, şi prin urmare în aceste cazuri se recurge la utilizarea unui filtru suplimentar foarte eficient (absolut).

Cercetările au scos la iveală faptul că particulele mai mici dispersate în aer ajung în plămâni; doar particulele ma i mici

de 03 micron penetrează, restul oprindu-se în căile respiratorii superioare.

Din aceste motive trebuie evaluate riscurile cu care se va confrunta utilizatorul care nu foloseşte corect aspiratorul.

Categorii de substanţe cancerigene şi fraze de risc relativ

Catgoria 1

Substanţe bine-cunoscute pentru efectele canceriene pe care le au asupra omului.

Au fost găsite suficiente probe care să demosntreze că există o legătură de cauzalitate între expunerea omului la o

substanţă şi apariţia unor tumori.

Categoria 2

Substanţe ce ar trebui să fie considerate cancerigene pentru om.

Există numeroase elemente care să demosntreze că expunerea omului la o anumită substanţă poate provoca apariţia

unor tumori, elemente ce au la bază:

--- studii special efectuate în acest sens, pe tremen lung, pe animale

--- alte informaţii specifice

Definiţia compusului cancerigen şi mutagen

a. un compus este cancerigen când conţine una sau mai multe substanţe cancerigene ce fac parte din

categoria 1 sau 2 în concentraţii mari sau egale cu 0,1%.

b. un compus este mutagen când conţine una sau mai multe substanţe mutagene ce fac parte din categoria 1

sau 2 în concentraţii mari sau egale cu 0,1%.

Frazele de risc asociate sunt:

R 45 „poate duce la apariţia cancerului”

R 49 „poate duce la apariţia cancerului dacă este inhalat”

R 46 „poate duce la apariţia unor lateraţii genetice ereditare”

ISPESL realizează sisteme de monitorizare a riscurilor îmbolnăvirilor de cancer datorate profesiei, pe baza

informaţiilor culese de la sistemele de înregistrare a patologiilor ce funcţionează la nivel regional precum şi pe baza

datelor de caracter ocupaţional.

Comisia Naţională de Consultanţă Toxicologică identifică mereu substanţe cancerigene, mutagene sau toxice

periculoase pentru reproducere şi acordă consulenţă în acest sens Ministerului Muncii şi a Sănătăţii.

Page 35: Manual de utilizare al aspiratoarelor industriale Planeteuro5.ro/page_attachments/0000/3095/Aspirator_industrial... · 2014-02-15 · Clasificarea categoriilor BIA 33 Riscul dispersării

35

Substanţe, compuşi şi procese (D.Lege nr. 66 din 25Feb.2000, cu modificările succesive)

1. Producerea de aurimină prin metoda Michler.

2. Domenii de activitate cu pericol de expunere la hidrocarburile policiclice aromatice din funingine şi smoală.

3. Domenii de activitate cu risc de expunere la prafuri şi fumuri produse în urma procesului de rafinare a

nichelului la temperaturi ridicate.

4. Producerea acizilor tari în procesul de pregătire al alcoolului izopropilic.

5. Domeniile de activitate cu risc de expunere la praful rezultat în urma prelucrării lemnului.

Directiva 2003/18/EC a Pralamentului European şi a Consiliului din 27 Martie 2003

Protejarea operatorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la azbest în timpul muncii. Referitor la cele anterior

menţionate „azbest” se referă la următorii compuşi din fibre de silicat: actinolită de azbest, grunerită de azbest,

antofilită de azbest, cristolit, crocidolită, tremolită de azbest.

Azbestul sau materialele care lasă urme de azbest sau care conţin azbest trebuie depozitate şi transportate în

ambalaje închise.

Angajatorii trebuie să se asigure că operatorii nu sunt expuşi unei concentraţii de azbest în aer ce depăşeşte 0,1 fibre

pe cm³ (fibrele cu lungime superioară a 5 micrometri şi cu lărgime mai mică de 3 micrometri, c u un raport

lungime/lăţime ce nu depăşeşte 3:1)

Mediu posibil explozibil

Aspiratorul poate fi utilizat în medii ce prezintă pericol de explozie şi chiar şi el poate deveni sursa unei explozi i pe

parcursul procesului de transformare.

Ţelul producătorului este de a elimina sau de a reduce la minim acest factor de risc ce derivă din utilizarea

aspiratorului într-un mediu cu pericol de explozie.

Un mediu ce prezintă pericol de explozie, conform directivei 94/9 CE este alcătuit dintr-un amestec:

a) de substanţe inflamabile în stare de gaz, vapori, plasmă, praf

b) cu aer

c) în anumite condiţii atmosferice

d) în care după pornire combustibilul se propagă împreună cu amestecul nears (în prezenţa prafului nu

întotdeauna toată cantitatea de praf este consumată de către combustibil)

Faptul că în interiorul aparatelor este posibilă crearea atmosferelor explozive nu este relevant, chiar mai mult,

aspiratorul, datorită utilizării sale este susceptibil de crearea mediului explozibil prin praful pe care îl expulzează.

Un alt elememt caracteristic aspiratorului, în sensurile prevăzute de directivă, este faptul că însuşi motoarele

monofazice, dotate cu sistem de aprindere, constituie o sursă de aprindere, datorită flamei de la periile de pe rotor,

aprinderile manifestându-se sub forme diferite cum sunt suprafeţe calde, descărcări electrice sau electrostatice.

Există posibilitatea reducerii acestor factori de risc ultreior, însă rareori sunt reduşi la 0, doar prin încetarea activităţii.

Page 36: Manual de utilizare al aspiratoarelor industriale Planeteuro5.ro/page_attachments/0000/3095/Aspirator_industrial... · 2014-02-15 · Clasificarea categoriilor BIA 33 Riscul dispersării

36

Această problemă se răsfrânge asupra multor întreprinderi producătoare. Printre acestea se numără cele din industria

lemnului, sectorul mecanic (praf de metale), sectorul agroalimentar, morile, brutăriile, laboratoarele de cofetărie şi

dulciuri, fabricile de bere, fabricile de zahăr, fabricile de textile, de răşini şi de produse chimice în general; domenii în

care, pe parcursul procesului de producţie se crează praf fin.

În general se consideră că particulele de praf ce au granulaţie superioară a 75 micron nu sunt explozive, deoarece

aprinderea lor necesită energie foarte mare.

Întrucât aceste tipuri de praf sunt oxidabile, s-a extins mult situaţia de posibilă ardere cu flacără în domeniile în care se

are a face cu praf fin; aspiratorul creează un nor de praf explozibil ce prin mişcarea particulelor în aer şi prin frecarea

între ele generează arderea cu flacără.

Substanţe a căror prafuri, prin ardere, pot provoca incendii sau explozii

Prafuri Domeniile în care sunt utilizate

Limita inferioară de inflamare

Temperatura de aprindere

Metale Aluminiu Fier Fontă Magneziu Mangan Zinc

Linşare, cernere, amestecare, şlefuire, uscare, îndesare, presarea prafului.

40

120 150 30

210 480

700º 315º 350º 600º 450º 680º

Produse agricole Amidon Grâu Lemn Orez Zahăr Bumbac

Măcinare, îndesare, deshidere, tasare, separare de coajă şi alegere, curăţarea uscată a silozurilor şi a morilor, producerea prafului de lemn.

45

100 40 45 35 70

470º 470º 440º 490º 350º 420º

Minerale Sulf Cărbune Fum negru Naftalină Acid salicilic

Măcinare, ventilarea şi îndesarea prafului mineral, sublimarea şi îndesarea.

50

120 120 80 70

440º 600º 700º 450º 350º

Materiale plastice Cauciuc sintetic Polietilenă Poliester Răşină polivinilică

Curăţarea mecanică prin şlefuire a foilor, măcinarea şi producerea prafurilor de imprimantă, cernere.

30 25 20 40

320º 450º 475º 450º

Pentru a determina procedura corectă de evaluare, producătorul trebuie să se decidă, pe baza viitoarei întrebuinţări a

aspiratorului, în ce categorie să claseze produsul.

În acest sens producătorul trebuie să ia măsuri precum:

--- să evite situaţiile în care maşina scapă sau produce atmosfere explozive

--- să împiedice aprinderea internă a unei atmosfere explozive

Page 37: Manual de utilizare al aspiratoarelor industriale Planeteuro5.ro/page_attachments/0000/3095/Aspirator_industrial... · 2014-02-15 · Clasificarea categoriilor BIA 33 Riscul dispersării

37

--- să contruiască maşina cu sistemele de protec ţie adecvate în vederea evitării situaţiilor periculoase

Declaraţia CE de conformitate şi instrucţiunile de utilizare trebuie să se refere la întreg ansamblul maşinii, producătorul

asumându-şi responsabilitatea privitoare la conformitatea cu directiva în vigoare.

În evaluare se iau în vizor acele detalii care se demonstrează a fi cele mai problematice în ceea ce priveşte riscurile

(cele mai rele cazuri); dacă aceste configuraţii se demonstrează a fi în conformitate, producătorul poate avea

încrederea că toate celelalte componente vor fi în conformitate.

Directiva ATEX (noua clasificare)

Categoria Zona Echivalentul vechii clasificări Calsa de izolare

G2 (gaz) Zona 1 (clasa 1 zona 1) zonă cu mediu explizibil probabil FE 1

G 3 (gaz) Zona 2 (clasa 1 zona 2) zonă cu mediul explozibil posibil FE 2

Prafuri inflamabile ce pot cauza amestecuri explozibile în aer

D 2 (prafuri) Zona 21 (clasa 2 prafuri ce conduc curentul electric) T IP6X

D 2 (prafuri) Zona 21 (clasa 2 prafuri ce NU conduc curentul electric) T IP5X

D3 (prafuri) Zona 22 (clasa 2 medii în care este obstrucţionată ventilaţia, cu prafuri ce conduc curentul electric

T IP5X

D3 (prafuri) Zona 22 (clasa 2 medii în care nu este obstrucţionată ventilaţia cu prafuri ce NU conduc curentul electric

T IP4X

Explozibili Zona 1 (clasă 0 zona 1 – zonă de producţie). Temperatura maximă: 85ºC T IP 55

Explozibili Zona 2 (clasă 0 zona 2 – zonă de depozitare). Temperatura maximă: 100ºC T IP 44

Explozibili Zona de legătură

Zonă adiacentă zonei 2

Condiţii de uilizare:

Umiditate _________________________

Coroziune salină _________________________

Agresivi chimici _________________________

Condens _________________________

Praf alimentar _________________________

Tip de praf _________________________

Utilizare în interior_________________________

Utilizare în exterior_________________________

Locaţie ventilată _________________________

Tip de pardosea _________________________

Trebuie luaţi în calcul factorii de mediu care pot duce la apariţia unor situaţii nefavorabile funcţionării aspiratorului,

depozitările de praf trebuie limitate la maxim iar curăţarea aparatelor şi a sistemelor de protecţie trebuie să fie

comodă.

Page 38: Manual de utilizare al aspiratoarelor industriale Planeteuro5.ro/page_attachments/0000/3095/Aspirator_industrial... · 2014-02-15 · Clasificarea categoriilor BIA 33 Riscul dispersării

38

Pompa motorului monofazic

Aspiratorul monofazic este echipat cu unul sau mai multe motoare şi acestea se împart în motoare bistadiu sau

tristadiu.

Înregistrează performanţe de funcţionare foarte bune, comprimând aerul în interiorul turbinelor generând astfel căldură

greu de împrăştiat; căldura limitează cu mult durata motorului, fapt pentru care aspiratorul nu este adecvat utilizării

continue.

Producătorul modifică anumite componente ale motoarelor destinate utilizării industriale, făcându-le mai rezistente

uzării şi supraîncălzirii generate de utilizarea îndelungată şi greoaie.

Principiul de func ţionare, ce poate fi numit în serie, prevede întrebuinţarea uneia sau a mai multor turbine aşezate pe

acelaşi arbore motor; aerul intră prin orificiul de aspiraţie, este comprimat în primul stadiu al turbinii şi este trimis în

cel de al doilea stadiu pentru o a doua compresie şi aşa mai departe pînă cînd, la ieşire, atinge o presiune relevantă şi

o temperatură superioară a 70ºC.

Motorul monofază este prevăzut cu perii de carbon care au rolul de a transporta energia electrică la rotor; la epuizarea

celor 500 de ore de întrebuinţare trebuie verificată lungimea periilor de carbon şi trebuie înlocuite dacă sunt prea

scurte.

Slăbirea legăturii dintre periile de carbon şi rotor îl face inadecvat utilizării în medii posibil explozibile, constituind o

bună sursă de aprindere.

Motor monofază

şurub de fixare

capac

şaiba elicei elice de răc ire carbon suport carbon suport rulment rulment inductor rotor

carcasă

stator rulment

carcasă turbină din AL turbina 2 din AL

distanţier capac stadiu 2 (ieşirea aerului)

turbina 1 din AL capac stadiu 1 (intrarea aerului)

şurub de fixare

Page 39: Manual de utilizare al aspiratoarelor industriale Planeteuro5.ro/page_attachments/0000/3095/Aspirator_industrial... · 2014-02-15 · Clasificarea categoriilor BIA 33 Riscul dispersării

39

Pompa motorului trifazic

Compresoarele şi aspiratoarele cu şanţ lateral sunt create pe baza teoriei de scurgere a lichidului regenerativ.

Datorită principiului de funcţionare şi caracteristicilor constructive, la aspiratoarele cu şanţ lateral nu există

componente mecanice care să intre în contact cu rotorul şi statorul.

Avantajele pe care le prezintă: funcţionează fără uzură – nu este necesară lubrifierea – întreţinere minimă – este

silenţios – nu sunt fluctuaţii ale lichidului.

Mecanismele care se rotesc sunt echilibrate dinamic direct şi sunt montate pe arborele motor.

La fel ca în cazul pompei motorului monofazic, comprimarea gazului în corpul turbinei generează căldură; se pot

atinge temperaturi superioare a 70ºC datorită efectului endotermic al structurii aluminiului , motorul cu inducţie trifazică

având capacitatea de a lucra în contiunuu, fără a se strica.

Motorul bistadiu

Page 40: Manual de utilizare al aspiratoarelor industriale Planeteuro5.ro/page_attachments/0000/3095/Aspirator_industrial... · 2014-02-15 · Clasificarea categoriilor BIA 33 Riscul dispersării

40

Caracteristicile funcţionării pompei motorului în serie sau în paralel

Pompa motorului în serie: caracteristicile funcţionării acesteia îi scot în evidenţă o calitate extraordinară, aceea a

depresiunii ridicate, menţinând un volum de aer suficient.

Este alcătuită din două rotoare, separate de stadiul fix, ce are rolul de a dirija aerul aspirat de la prima parte a fluxului

la cea de a doua, de comprimare.

Depresiunea ridicată este necesară pentru aspirarea prafului cu o greutate specifică mare, aerul fiind prezent mereu în

furtun suficient pentru a-l umple.

În general, depresiunea ridicată nu este adecvată aspirării substanţelor uşoare din praf fin sau a hârtiei şi bumbacului

fiind necesar un furtun cu diametru mediu ce să amelioreze pasajul.

Fluxul de aer produs nu este în măsură să suporte o mişcare c iclonică favorabilă în jurul unităţii de filtrare care se

înfundă cu uşurinţă.

Pompa motorului în paralel: caracteristicile funcţionării acesteia îi scot în evidenţă o calitate extraordinară, aceea a

unui volum de aer însemnat, menţinând o depresiune suficientă.

Este alcătuită din două rotoare, separate de stadiul fix ce canalizează aerul aspirat de la prima parte ce se roteşte a

fluxului spre ieşire; a doua parte lucrează independent de prima, dublând astfel fluxul de aer produs.

Volumul mare de aer este necesar pentru aspirarea substanţelor uşoare precum praful fin, hârtia sau bumbacul,

suportă furtune cu diametru mediu sau mare, datorită faptului că menţine un nivel ridicat de aer în furtun, suficient

pentru a regla pasajul substanţelor.

Fluxul de aer consistent crează şi menţine o mişcare ciclonică regulată în jurul unităţii de filtrare, reducând astfel riscul

înfundării premature.

Pompa motorului trifazic: caracteristicile funcţionării acesteia îi scot în evidenţă o calitate extraordinară, aceea a

depresiunii ridicate, menţinând un volum de aer suficient.

Această pompă a motorului se utilizează pentru substanţe foarte grele deoarece reuşeşte să atingă o depresiune ce

depăşeşte 5.000mmH2O.

Având trei rotoare, producătorul a creat o pompă a motorului cu funcţionare mixtă: în serie şi în paralel; cu un furtun

mediu mic reuşeşte să asigure pasajul substanţelor cu greutate considerabilă.

O regulă ce se aplică tuturor pompelor este următoarea: corpul turbinei şi al rotoarelor fiind creat din aluminiu pot fi

supuse acţiunii agresive a substanţelor chimice din gazele acide; în unele cazuri se pot efectua tratamente cu vopsea

antiacidă sau antistatică pentru a preveni descărcările electrostatice.

Pompa motorului este prevăzută cu o supapă mecanică ce limitează aerul din corpul turbinei. Când nu intră aer suficient, rototul îşi pierde din viteză, determină intarea în joc a motorului, care se supraîncălzeşte şi se arde. Problema survine datorită înfundării furtunului şi a unităţii de filtrare, ambele limitând volumul de gaz aspirat, supapa se deschide şi se restabilesc condiţiile normale de funcţionare. Se poate grăbi sau încetini deschiderea supapei de la piuliţa ce blochează arcul.

Page 41: Manual de utilizare al aspiratoarelor industriale Planeteuro5.ro/page_attachments/0000/3095/Aspirator_industrial... · 2014-02-15 · Clasificarea categoriilor BIA 33 Riscul dispersării

41

Dacă pe parcursul funcţionării aspiratorului se observă supraîncălzirea aerului ce iese, se lărgeşte puţin arcul prin

desfiletarea piuliţei şi se lasă aer rece să pătrundă în interior.

Dacă pe parcursul utilizării aspiratorului se efectuează diferite intrevenţii asupra supapei, se reduce puţin, pri n

înşurubarea piuliţei care strânge arcul mai bine.

Furtunul Venturi: este întrebuinţat pe aspirator în cazul prafurilor ce creează atmosferă explozivă, conform directivei

CE – ATEX, nu are părţi ce se mişcă, nu produce scântei, este alimentat cu aer comprimat produs de compresor, aflat

în afara spaţiului de utilizare al aspiratorului.

Aerul comprimat la 7 atm. şi aflat în mişcarea ciclonică în interiorul furtunului întâlneşte o obturare ce îi determină

creşterea vitezei, fenomen ce produce un reflux, ducând la crearea vidului în rezervor; partea negativă este

consumarea unei mari cantităţi de aer comprimat.

La aspirator, pentru praful explozibil se ia în considerare tot sistemul de filtrare, ce trebuie să reţină cea mai mare

parte din particulele de praf, nu să le descarce în aer.

Citirea graficului

Când trebuie aleasă pompa motorului ce urmează a fi utilizată pentru echiparea aspiratorului este important să i se

cunoască performanţele.

Pentru fiecare model de pompă producătorul face probe tehnice de funcţionare ale pompei şi rezultatul este cunoscut

prin citirea graficului, unde sunt expuse caracteristicile esenţiale în alegerea turbinei.

Depresiunea sau capacitatea de tragere măsurată cu manometrul, la orificiul de intrare al aspiratorului, complet închis,

este exprimată în mmH2O, volumul de aer măsurat cu anemometru, măsurat cu orificiul de intrare complet deschis

este exprimat în m³/h, absorbţia la nivelul motorului este măsurată cu watometru şi este exprimată în Watt, W sau HP.

Aceste date constituie un izvor de informaţii în care nu putem avea încredere absolută deoarece:

a. depresiunea, în timpul utilizării este supusă orificiului de intrare care este deschis şi diferitelor obstrucţionări

b. volumul de aer este luat în calcul pentru pasajul gazului prin furtun

c. absorbţia electrică a motorului trebuie să ţină cont şi de cea mai mare valoare a energiei necesare pentru a

depăşi rezistenţa de pornire, cu majoritatea siguranţelor

Exemple de volum de aer necesar pentru menţinerea unei viteze de cca 20m/sec când furtunul, pe toată suprfaţa sa

este plin cu aer:

1. pentru a alimenta un furtun cu D.40mm, 20m lungime este nevoie de 90m³/h volum de aer.

2. pentru a alimenta un furtun cu D.50mm, 20m lungime este nevoie de 140m³/h volum de aer.

3. pentru a alimenta un furtun cu D.70mm, 20m lungime este nevoie de 277m³/h volum de aer.

Se măresc aceste date cu 15 – 20% pentru pierderile cauzate de încărcarea furtunului, a filtrului şi a eventualelor

înfundări a accesoriilor.

Page 42: Manual de utilizare al aspiratoarelor industriale Planeteuro5.ro/page_attachments/0000/3095/Aspirator_industrial... · 2014-02-15 · Clasificarea categoriilor BIA 33 Riscul dispersării

42

Din grafic se pot citi valorile pentru trei modele diferite de pompă a motorului:

model 400 monostadiu – depresie 2800mmH2O – 300m³/h volum de aer

model 450 bistadiu paralel – depresiune 2500mmH2O – 550 m³/h volum de aer

model 500 bistadiu serie – depresiune 4200mmH2O – 300 m³/h volum de aer.

Se observă că doar la apariţia asteriscului apar datele reale ale componentelor precum depresiunea, volumul de aer,

date realmente folositoare.

Page 43: Manual de utilizare al aspiratoarelor industriale Planeteuro5.ro/page_attachments/0000/3095/Aspirator_industrial... · 2014-02-15 · Clasificarea categoriilor BIA 33 Riscul dispersării

43

Sistemul centralizat de aspiraţie

Condiţiile de lucru din domeniul industrial uneori necesită utilizarea mai multor aspiratoare, care să lucreze în paralel

cu alte maşini-ustensile, pentru a aspira imediat orice tip de praf.

Aspiratorul ocupă un anumit spaţiu, necesită intervenţie , este greu de folosit într-un spaţiu mai restrâns, toate acestea

fiind aspecte negative ce duc la alegerea unui sistem centralizat de aspiraţie.

Aspiratorul este aşezat în extern, pe interior fiind poziţionate doar ţevile care duc la fiecare aspirator în parte.

Sistemul centralizat de la RUPES

Deschiderea fiecărei prize de aspirare porneşte

automat aspiraţia, praful trece prin ţevi, ajunge la

rezervorul de dimensiuni considerabile, rezervor ce va

fi golit doar la sfârşitul zilei de muncă, pentru a se

evita orpirea maşinilor.

Din cauza lipsei trecerii de aer în filtru, sistemul

electronic coordonează şi emană un jet de aer

comprimat, care dirijează şi suflă cu putere mare aerul

şi praful depozitat pe partea externă a filtrului, praf

care îi scădea eficenţa.

Printre avantajele sistemului se numără: eliminarea aerului în afară, posibilitatea întrebuinţării în medii posibil

explozibile, sistem de aspirare silenţios, rezistenţă şi posibilitatea utilizării continue, eficienţă şi reducerea timpului în

care maşina este oprită pentru curăţarea filtrului.

Pentru domeniul industrial se utilizează ţevi din oţel iar pentru sistemul domestic ţevi din PVC, care nu sunt indicate

pentru aspirarea substanţelor ce duc la crearea curentului electrostatic, fiind chiar un material care îl generează.

Desen de sistem centralizat casnic

La crearea sistemului trebuie luat în calcul numărul de operatori care vor aspira concomitent; fiecare va avea nevoie de 130/150m³/h şi o depresiune de 1300H2O, pentru a menţine o viteză constantă de 20m/sec în interiorul ţevilor. Trebuie luate în calcul, de asemenea, toate pierderile de pe ţevi, curbele precum şi diametrul ţevilor utilizate.

Exemple de pierderi pe ţevi: a. ţeavă D.100mm scăderea depresiunii la fiecare metru liniar cu câte 10mmH2O b. ţeavă D.90mm scăderea depresiunii la fiecare metru liniar cu câte 7mmH2O c. ţeavă D.80mm scăderea depresiunii la fiecare metru liniar cu câte 5mmH2O d. ţeavă D.65mm scăderea depresiunii la fiecare metru liniar cu câte 15mmH2O e. ţeavă D.50mm scăderea depresiunii la fiecare metru liniar cu câte 10mmH2O

Exemplu de calculare al secţiunii de ţeavă:

1. ţeavă pentru 6 utilizatori concomitenţi D.100mm 2. ţeavă pentru 5 utilizatori concomitenţi D.90mm

Page 44: Manual de utilizare al aspiratoarelor industriale Planeteuro5.ro/page_attachments/0000/3095/Aspirator_industrial... · 2014-02-15 · Clasificarea categoriilor BIA 33 Riscul dispersării

44

3. ţeavă pentru 4 utilizatori concomitenţi D.80mm 4. ţeavă pentru 3 utilizatori concomitenţi D.65mm 5. ţeavă pentru 2 utilizatori concomitenţi D.65mm

6. ţeavă pentru 1 utilizator D.50mm

Aerul care iese din aspirator, dacă este necesar, trebuie filtrat, aspiratorul trebuie să fie silenţios, furtunul trebuie să

aibă un diametru egal sau mai mare decât cel al orificiului de intrare pentru a evita ca maşina să facă un efort prea

mare şi să îşi piardă din prestanţă la aspirat.

Alimentarea electrică a pompei

Aspiratorul este dotat cu una sau mai multe sisteme ce se rotesc alimentate de curent electric alternativ monofazic

sau trifazic.

Fiecare maşină este dotată cu un întrerupător bipolar pentru monofazic şi tripolar pentru trifazic iar pentru maşinile

care au absorbţie superioară a 5kW, întrerupătorul este în formă de stea – triunghi.

Comutatorul manual stea – triunghi are rolul de a porni maşina: în configuraţia stea cu absorbţie redusă la 58% din

cea înscrisă, până la atingerea vitezei normale, aceasta întâmplându-se în 12 secunde după care se face o a doua

pornire care configurează alimentarea în triunghi, în acest punct motorul este pornit.

Viteza rotaţiilor faţă de viteza relativă la 50Hz variază de la 2900rpm la 3500rpm la 60Hz.

Atenţie: nerespectarea procedurii de pronire de la comutatorul manual stea – triunghi duce la arderea

motorului.

Pe unele maşini este montat comutator automatic.

Maşina este legată la reţeaua electrică prin cablu; protecţia împotriva supraîncărcării cade în sarcina unui magnet

termic, în timp ce pentru evitarea scurtcircuitului la motor intervin siguranţele.

CURENTUL MAXIM ABSORBIT LA INCARCAREA MOTOARELOR TRIFAZICE NESINCRONIZATE

Capacitatea la 50Hz

Curentul absorbit la

Kw 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

CV 1,36 2,72 4,1 5,44 6,8 8,16 9,52 10,9 12,2 13,6 15 16,3

220V A 4 7,2 11 14 17,2 20,5 24 27,2 30,5 34 37 40,5

380V A 2,32 4,15 6,4 8,1 10 11,9 13,9 15,7 17,7 19,7 21,5 23,4

CAPACITATEA CABLURILOR BIPOLARE SI TRIPOLARE DIN ARAMA IZOLATE CU CAUCIUC

Sectiune in mm² Bipolar Tripolar Amperi Sectiune in mm² Bipolar Tripolar Amperi

4 4 0,5 26 26 4

6 6 0,8 38 37 6,3

8 8 1 55 48 10

13 13 1,6 72 62 16

19 19 2,5 100 82 25

Page 45: Manual de utilizare al aspiratoarelor industriale Planeteuro5.ro/page_attachments/0000/3095/Aspirator_industrial... · 2014-02-15 · Clasificarea categoriilor BIA 33 Riscul dispersării

45

Aceste date se referă la cele mai bune izolaţii.

Conductoarele trebuie protejate cu siguranţe a căror capacitate nominală să nu fie inferioară celei a conductoarelor pe

care trebuie să le protejeze.

Capacitatea nominală a siguranţei este curentul pe care îl poate suporta pe o perioadă nedefinită, fără a se topi.

Dacă sunt mai multe grupări de cabluri, se reduce capacitatea.

CAPACITATEA SIGURANTELOR ASOCIATA RELEELOR TERMICE IN FUNCTIE DE PUTERE

Motor de 400 V KW CV A (10x38) A(14x51) A(22x58)

1,5 2 4 4 4

2,2 3 6 6 6

3 4 8 8 8

4 5,5 10 10 10

5,5 7,5 16 16 16

7,5 10 20 20 20

10 13,5 25 25 25

15 20 32 32 32

Notă: pentru motoarele cu ciclu continuu de lucru se utilizează siguranţe de calibru superior.

Sistemul trebuie să fie dotat cu o bună împământare.

Page 46: Manual de utilizare al aspiratoarelor industriale Planeteuro5.ro/page_attachments/0000/3095/Aspirator_industrial... · 2014-02-15 · Clasificarea categoriilor BIA 33 Riscul dispersării

46

Aspecte generale

Distribuitorul care vrea să aibă un client mulţumit trebuie să se preocupe să îi ofere acestuia aspiratorul potrivit pentru

munca la care urmează să fie întrebuinţat.

Este important să se cunoască maşinile şi accesoriile, tehnicile de montare care îi scot în evidenţă performanţele,

ţinând cont de indicaţiile pe care clientul însuşi le dă.

Pentru oamenii „normali” atingerea preciziei maxime în alegerea produselor şi în formularea ofertei este un obiectiv

greu de atins.

Pentru a rezolva aceasta, putem să încercăm să ne documentăm cât mai bine urmărind un parcurs precis fără a uita

nici o informaţie care ne poate ajuta să ne atingem scopul, care e de a avea un client mulţumit.

Dacă lucrăm pe baza unei metodologii facem puţine greşeli. La baza cunoştinţelor noastre stă metoda de abordare a

clientului, identificarea problemei fiind esenţială.

Exeplu de informaţii pe care trebuie să le cerem:

informaţii generale despre cerere

starea substanţelor ce urmează să fie aspirate

cantitatea de substanţe ce urmează a fi aspirate

greutatea specifică a substanţelor

temperatura substanţelor

identificarea posbilelor pericole

măsuri de prevenire a acestora

determinarea lungimii furtunului

Este important ca toate aceste informaţii să fie culese cu ocazia vizitei la firma în cauză. Se face un prim calcul al

materialelor necesare şi a puterii necesare.

Se face evaluarea tehnică a materialelor în prezanţa: prafului fin, prafului toxic nociv, prafului explozibil, lichidelor

corozive, hidrocarburilor din amestec, a dimensiunilor şi a lungimii furtunului.

Page 47: Manual de utilizare al aspiratoarelor industriale Planeteuro5.ro/page_attachments/0000/3095/Aspirator_industrial... · 2014-02-15 · Clasificarea categoriilor BIA 33 Riscul dispersării

47

Tabel de conversie a unităţilor de măsură sistem englezesc

CAPACITATE

Multiplicare pentru a obţine Multiplicare pentru a obţine

m³/s

60 m³/min

m³/h

0,0003 m³/s

3600 m³/h 0,0167 m³/min

1000 l/s 0,2778 l/s 60000 l/min 16,667 l/min

2118,9 CFM 0,58858 CFM

m³/min

0,0167 m³/s

l/min

0,000016 m³/s

60 m³/min 0,001 m³/min

16,667 l/s 0,06 m³/h

1000 l/min 0,0167 l/s 35,315 CFM 0,03531 CFM

CFM

0,0004719 m³/s l/s

0,001 m³/s

0,02832 m³/min 0,06 m³/min

1,699 m³/h 3,6 m³/h

0,47195 l/s 2,1189 CFM

PRESIUNE

Multiplicare pentru a obţine Multiplicare pentru a obţine Bar 10,207 mmH2O

Pa 0,0000099 Atm

mmH2O

0,10215 mmH2O

1 Kg/m²

Atm

10350 Kgf/m²

0,07343 mmHg 10350 mmH2O

9,7898 Pa 760 mmHg

0,0000966 Atm 101300 Pa 0,00142 psi 14,696 psi

0,03937 in-wg 407,48 in-wg

0,002891 in-Hg 29,921 in-Hg

VITEZA

Multiplicare pentru a obţine Multiplicare pentru a obţine

m/s

60 m/min m/min

0,0167 m/s 39,37 in/sec 0,65617 in/sec

3,2808 fps 0,05468 fps

196,85 fpm 3,2808 fpm

Page 48: Manual de utilizare al aspiratoarelor industriale Planeteuro5.ro/page_attachments/0000/3095/Aspirator_industrial... · 2014-02-15 · Clasificarea categoriilor BIA 33 Riscul dispersării

48

VOLUM

Multiplicare pentru a obţine Multiplicare pentru a obţine

1000 l l

0,001 m³

61024 in³ 61,024 in³

35,315 ft³ 0,03532 ft³

PUTERE

Multiplicare pentru a obţine Multiplicare pentru a obţine

W

0,001 KW KW

1000 W

0,1019 Kgm/sec 101,9 Kgm/sec

0,00134 HP 1,34 HP

VITEZA DE ROTAŢIE

Multiplicare pentru a obţine Multiplicare pentru a obţine

RPM 0,0167 RPS RPS 60 RPM


Recommended