Home > Documents > Manual ate Vizuala-Romgaz

Manual ate Vizuala-Romgaz

Date post: 10-Jul-2015
Category:
Author: kylie05
View: 327 times
Download: 1 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 38 /38
   
Transcript
 • 5/10/2018 Manual ate Vizuala-Romgaz

  1/38

  ROMGAZ

  Manual de identitate vizualaVersiunea 1.0

 • 5/10/2018 Manual ate Vizuala-Romgaz

  2/38

  OMGAZC u p r in s

  1. Descriere generals 32. Logo 43. Imprimate tipizate 114. Caractere 205. Prezentare Power Point 216. Obiecte prornotionale 227. Mape 258. Brosuri 269. Postere interne 28

  10. Semnalistica 2911. Echipamente de protectie 3212. Personalizare auto 3413. Formate 3514. Conti nut CD 3615. Contact 37

  2 Cuprins MANUAL DE IDENTITATEVIZUALA

 • 5/10/2018 Manual ate Vizuala-Romgaz

  3/38

  Descriere generals

  ROMGAZ

  Paginile care urmeaza contin instructi-uni detaliate pentru introducereaidentitatf vizuale ROMGAZ 'intr-o seriede aplicatii.Scopul Manualului de Identitate VizualaROMGAZeste de a adauga consecventasi claritate fiecarui nivel de comunicare~izuala (tiparit, multimedia, etc.). I ntimp, aceasta constants va furnizaparteneriate ~i va lntari relatiile decomunicare cu colaboratorii.Consecventa Manualului de IdentitateVizuala ROMGAZva cladi stabilitate iarnivelul de recunoastere va creste atatIn cadrul companiei cat si In general.De aceea rugarn personalul si parteneriisa adere la standardele acestui manual.Calitatea este un atu, ea reprezintarespectul fata de partener.

  "Frumusetea stilului si a armoniei,depinde de simplitate." Plato

  Este important sa se foloseasca ele-mentele grafice continute In Manualulde Identitate Vizuala ROMGAZ. Ele nuse vor reconstrui dupa un modelprintat sau dupa imagini!Alaturi de Manualul de IdentitateVizuala ROMGAZYeti gasi un CD carecontine formate digitale ale logo-uluiROMGAZ, sabloane pentru elementelecontinute In Manual, fonturi.

  "Designul, bun sau rau, este un instru-ment al memoriei. Designul de calitateadauga valoare."Paul Rand

  Paul Rand a proiectat 0 serie de logouri pentruimportante institutf americane. Acestea se folosescde principiile strnplttatii, sunt usor de recunoscut, ~isunt apropiate subiectelor. Multe dintre ele, de-alungul anilor.inca se folosesc. Printre ele amintescUPS,ABC, Yale University ~i IBM.

  Descriere generals 3

 • 5/10/2018 Manual ate Vizuala-Romgaz

  4/38

  L o g o

  Logo ROMGAZImaginea companiei S.N.G.N ROMGAZS.A. are la baza trei elemente: logo-ul,culoarea si fontul folosit.Logo-ul ROMGAZ sirnbolizeaza domeniulde activitate al companiei, stabilitateaacesteia, coerenta, incredere si nu Inultimul rand stil.(1) Simbolul si (2) logotipul care compunlogo-ul ROMGAZ se vor pune intotdea-una 'impreuna si In formula alaturata.Logo-ul ROMGAZ nu se rnodifica dinaceasta formula.Logotipul ROMGAZ are la baza fontulHumanist521 BT. Ultimele trei litere alelogotipului (GAZ) contin contur.Logotipul ROMGAZ poate fi folositsingur In diferite aplicatii,

  ROMGAZ

  ROMGAZ

  ROMGAZ

  Logo ROMGAZ

  (1) Simbol

  (2) Logotip

  Logotip

  4 Logo MANUAL DE IDENTITATEVIZUALA

 • 5/10/2018 Manual ate Vizuala-Romgaz

  5/38

  L o g o

  ROMGAZ

  Zona de sigurantaAproape la fel de important ca logo-uleste spatiul din jurul sau cat si spatiuldintre simbol ~i logotip.Spatiile din jurul logo-ului vor rarnanelntotdeauna libere.Pentru vizibilitate optima se creazao zona de siguranta dupa urrnatoarearegula:x - reprezinta suma lnaltimilor logo-tipului ~i a spatiului care separalogotipul de simbol.Aceasta regula ramane valabila pentruorice variants de expunere a logo-ului:imprimare, tiparire, serigrafiere, multi-media, advertising interior sau exterior.Dimensiunea minimaMentinerea unei dimensiuni rmmme vaasigura 0 buna vizibilitate a logo-ului.Latimea logo-ului nu va fi mai mica de14 mm.Exceptie fac cazurile In care suprafatade serigrafiere, tiparire, stantare, fre-zare a unor obiecte prornotionale estemai mica decat 14 mm latime (ex. Pix).

  ROMGAZ ~ X

  flOMGAZ14 mm

  Logo - Zona de siguranta, Dimensiunea minima 5

 • 5/10/2018 Manual ate Vizuala-Romgaz

  6/38

  L o g o

  Paleta de culoriCulorile logo-ului ROMGAZ (1) trebuiefolosite In majoritatea materialelor depromovare In care apare logo-ul.Fundalul va fi lntotdeauna alb pentrumaterialele tiparite ~i multimedia.Exceptie fac cazurile In care suportuleste de alta culoare decat alb (ex.materiale promotionale).

  (1) Logo

  ROMGAZ

  Logotipul ROMGAZ(2) are doua variantede culoare: albastru - cu specificatiile de culoarealaturate (doar pe fundal alb - ex.imprimate tipizate, brosuri, postereinterne, tricouri, etc.). alb - cu specificatiile de culoare alatu-rate (doar pe fundal albastru - ex.agenda, mapa, echipamente de protec-tie, personal izare auto).! gri - se va folosi doar In asociere cusimbolul forrnand logo-ul ROMGAZ.

  ROMGAZ (2) Logotip

  Valori CMYK:C-100, M-75, Y-O, K-OValori RGB:R-10, G-63, B-137Valori RAL:RAL5002Valori HEX:#0054A6Valori CMYK:CoO,M-O, Y-O, K-50Valori RGB:R-131, G-130, B-129Valori RAL:RAL7042Valori HEX:#939598

  Valori CMYK:C-100, M-75, Y-O, K-OValori RGB:R-10, G-63, B-137Valori RAL:RAL5002Valori HEX:#0054A6Valori CMYK:CoO,M-O, Y-O, K-OValori RGB:R-255, G-255, B-255Valori RAL:RAL9003Valori HEX:#FFFFFF

  6 Logo - Paleta de culori MANUAL DE IDENTITATEVIZUALA

 • 5/10/2018 Manual ate Vizuala-Romgaz

  7/38

  L o g o

  ROMGAZ

  Efecte tridimensionalePentru diferite materiale tiparite (invi-tatii, felicitari, cu ocazia anumitor eve-nimente, documente oficiale, etc.) sauIn format electronic se poate optapentru logo-ul ROMGAZIn variante cuefecte tridimensionale.Sunt doua variante disponibile:

  (1) color (2) alb-negruSe vor respecta regulile de baza de lapaginile urrnatoare.Sabloanele electronice sunt disponi-bile pentru personalizarea si introduce-rea de continut In reteaua intranet saula departamentul Marketing.

  (1) Varianta color

  (2) Varianta alb-negru

  Logo - Efecte tridimensionale 7

 • 5/10/2018 Manual ate Vizuala-Romgaz

  8/38

  LogoModalitati gresite de utilizareAceste exemple arata cum expunereape orice suport a logo-ul ROMGAZ sanu apara niciodata.Este foarte important ca imagineacompaniei ROMGAZ sa nu suferernodificari. Aceasta lucru ajuta lastabilitatea identitatf vizuale.Nu se va downloada logo-ul de pe sitesau alte aplicatii virtuale!Sevor respecta urrnatoarele:

  elementele care compun logo-ul gama de culori fundalul alb (cu exceptia cazurilor Incare suportul este de alta culoare decatalb - ex. materiale prornotionale}. proportia zona de siguranta pozitionarea

  plasarea orizontala

  Nu folositi logo-ul separat.

  ROMGAZ

  Nu rnodificati pozitia logotipului fatade simbol.

  ROMGAZNu rnodificati distanta logotipului fatade simbol.

  ROMGAZNu introduceti alte fonturi In logotip,folositi elementele originale.

  ROMGAZNu folositi alte culori decat cele speci-ficate la capitolul - Paleta de culori.

  8 Logo - Modalitati gresite de utilizare MANUAL DE IDENTITATEVIZUALA

 • 5/10/2018 Manual ate Vizuala-Romgaz

  9/38

  L o g o

  ROMGAZ

  Modalitati gresite de utilizare

  ROMGAZNu distorsionati proportiile logo-ului.

  Nu rotiti logo-ul.

  Nu folositi ca fundal poze.

  Nu folositi filtre asupra logo-ului.

  ROMGAZ

  Nu folositi fundaluri colorate.

  suam,CI JmtE_~;~~m peccatisui et teAiAMCl:rlttlVsuperbisresistis:'eYtlmen~'Wrare te vulthomo ali ua artio creaturae

  Respectati zona de [email protected]~

  Nu scoateti culorile logo-ului.

  ~Nu adaugati contur logo-ului.,.I\J. . .Nu adaugati alte elemente grafice....-OMGAZROMGAZROMGAZNu rnultiplicati logo-ul.

  Logo - Modalitati gresite de utilizare 9

 • 5/10/2018 Manual ate Vizuala-Romgaz

  10/38

  L o g o

  Tiparire pe suport alb-negruI n cazul publicatiilor; revistelor care nuau posibilitatea de tiparire In formatcolor, urrnatoare variantele de logoROMGAZpot fi folosite.I n cadrul companiei se folosesc impri-mante alb negru inkjet si laser, urrna-toare variantele de logo ROMGAZpot fifolosite.(1) A - Cerc culoare - negru 90%; B- fla-cara, logotip ROMGAZ culoare - negru50%.(2) Culoare - negru 100%.

  (1)

  (2)

  AB

  ROMGAZ

  ROMGAZ

  10 Logo - Tlparire pe suport alb negru MANUAL DE IDENTITATEVIZUALA

 • 5/10/2018 Manual ate Vizuala-Romgaz

  11/38

  Imprimate tipizate

  ROMGAZ

  Reguli generaleFoile cu antet, plicurile ~i cartile devizita au In comun aceleasi elementede baza pentru a da uniformitate ima-ginii de companie.

  Formatul pentru foile cu antet va filntotdeauna A4. Formatul pentru cartt de vizite este de90mm/55mm. 5e vor folosi toate formatele pentruplicu rioSabloanele electronice sunt disponi-bile pentru personalizarea ~i introduce-rea de continut In reteaua intranet saula departamentul Marketing.

  OMGAZ20 mm

  Pentru foile cu antet ~i plicuri logo-ulROMGAZva avea lungimea de 20 mm.

  34 mmPentru foile cu antet certificarea ISOva avea lungimea de 34 mm.

  DIN EN ISO 14001:2005Zertifikat 15100 7344

  TOV Thuringen e.V.

  25 mmPentru foile cu antet certificarea ISOva avea lungimea de 25 mm.

  flOMGAZ

  14 mmPentru cartile de vizite logo-ul ROMGAZva avea lungimea de 14 mm.

  Imprimate tipizate 11

 • 5/10/2018 Manual ate Vizuala-Romgaz

  12/38

  Imprimate tipizateOMGAZ

  Foaia cu antetFoile cu antet vor fi preimprimate sauprettparite cu urrnatoarete specificatit.Pagina 14 - asezarea elementelor gra-fice si a textelor fata de marginile foiiA4:A 57 mmB 30 mmC 60 mmD 21 mmE 40 mmF . 55 mmG 40 mmH 26 mmPagina 15 - continutul elementelor gra-fice si a textelor pretiparite:1 - Denumire companie - logotip, lun-gime 31mm, culoare - albastru C-100,M-75, Y -O , K -O .2 - Date generale de identificare asucursalei ROMGAZ- font Trebuchet MS,rnarirne 8, culoare negru 70%.3 - Repere de identificare a datelordestinatarului - font Trebuchet MS,rnarirne 8, culoare negru 70%.4 - Date de contact a companieiROMGAZ - font Trebuchet MS, rnarirne7, culoare negru 70%.5 - Date de identificare a cornpameiROMGAZ - font Trebuchet MS, rnarirne7, culoare negru 70%.La punctele 1, 2, 3, 4, 5 se vor aducernodificari doar in cazurile de schim-bare adresa, telefon, alte date.

  Pagina 16 - datele urrnatoare se vorintroduce pe foile cu antet de catrepersonalul angajat ROMGAZ.Datele de identificare a destinataru-lui - font Arial, rnarirne 10, culoarenegru 100%.

  II Datele de contact departamentROMGAZ- font Arial, rnarirne 10, culoa-re negru 100%.III Conti nut text - aliniere justify, fontArial, marime 10, culoare negru 100%.Tntre formula de adresare si continut,text se vor lasa doua randuri libere.

  Tntre continut text si formula de inche-,iere se vor lasa doua randuri libere.Tntre formula de lncheiere ~i persoanade contact! departament se vor lasatrei randuri libere. Acest spatiu se vafolosi pentru sernnatura.

  12 Imprimate tipizate - Foaia cu antet MANUAL DE IDENTITATEVIZUALA

 • 5/10/2018 Manual ate Vizuala-Romgaz

  13/38

  Imprimate tipizate

  ROMGAZ

  Foaia cu antet - exemplu

  ROMGAZSocietatea Nat ionala de Gaze Naturale Romgaz S.A. - Media~ - RomaniaD-IuiMarcel DobrovescuS.C. Societatea SADepartamentul Market ingStr. Pastelului nr. 12-14505505, Medias, Romania

  Dan DanielescuMarketingMarketingContract

  0269-2019500269-839365

  [email protected]/01.01.2007

  Stimate domnule Dobrovescu

  Va transmit alaturat textul a ferent cap ito lului I ce se va insera in catalogul societa ti iaflat in tipar, conform contractu lui nr. 4529/05.03.2007:"CUVANTUL PRE$EDINTELUI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIECriza energetica, cerintele pietei interne ~i consumurile mar i datorate dezvoltariipreconizate au impus acordarea unei atentii speciale industriei gazeifere autohtone.Tuturor celor implicati in fenomen Ii se cere 0 ireprosabila functionare ~i organizarein vederea mai bunei valorificari a resurselor naturale. Tnaces! context Romgaz i~idoreste sa pastreze pozitia de varf pe care 0 ocupa in randul celor implicati in ex-p lorarea, producerea si inmagazinarea subterana a gazelor.Experienta de peste 90 de ani in acest domeniu ii deterrnina pe anqajatii Romgazsa devina constienti de povara traditiei, Concurenta exerci tata in plan economic,comercial precum ~i apari tia al tor competi tor i interni s i externi pe plata l iberal izata agazelor naturale constituie 0 provocare pentru companie. Este necesara impletireasucceselor comerciale ~i financiare cu atent ia acordata modernizari i productiei , pro-tectiei mediului, respectiv responsabil itat ii sociale ~i gri ja fa\a de viitoarea genera\ie.Paginile acestei lucrari pe care 0 prezentam doresc sa va introduca in fascinantalume a industr iei gazelor naturale precum si act iv itat ilor din cadrul Romgaz."

  Serviciu MarketingDan Danielescu Sef Serviciu MarketingDan Danielescu

  Capit al s oc ia l 382 .686 .920 RONe lF RO14056826 Reg.Com J32139212001Product te RODSRNCB0231019525330001 B.C.R. Media;;mvest ttn R08? RNCB0231019525330002 - B.C.R. Media;;

  TUV ThurlngM e.V

  flOMGAZPersoana de contactDirecttaServiciulSubiectTetefonFaxE-ma i llnregtstrere

  S .N .G .N . Romgaz S .A .551025, str.Unirii nrAMedia ;; , j ud .S ib iu - RomaniaTetefon 004-0269-201020Fax 004-0269-846901E-mail [email protected]

  www.romgaz.ro

  Imprimate tipizate - Foaiacu antet 13

  mailto:[email protected]:[email protected]://www.romgaz.ro/http://www.romgaz.ro/mailto:[email protected]:[email protected]
 • 5/10/2018 Manual ate Vizuala-Romgaz

  14/38

  Imprimate tipizateFoaia cu antet

  MGAZSocietatea Nat ionala de Gaze Naturale Romgaz S.A. - Media~ - RomaniaD-IuiMarcel DobrovescuS.C. Societatea SADepartamentu l MarketingStr . Pastelului nr. 12-14505505, Medias, Romania

  Dan DanielescuMarketingMarketingContract

  0269-2019500269-839365

  [email protected]/01.01.2007

  ROMGAZ

  Persoana de contactDirecttaServiciulSubiectTetefonFaxE-ma i llnregtstrere

  14 Imprimate tipizate - Foaia cu antet MANUAL DE IDENTITATEVIZUALA

  Stimate domnule Dobrovescu

  "CUVANTUL PRE$EDINTELUI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

  transmit alaturat textul a ferent cap ito lului I ce se va insera in catalogul societa ti i- - -- ---{aflat in tipar, conform contractu lui nr. 4529/05.03.2007:

  Criza energetica, cerintele pietei interne ~i consumurile mar i datorate dezvoltariipreconizate au impus acordarea unei atentii speciale industriei gazeifere autohtone.Tuturor celor implicati in fenomen Ii se cere 0 ireprosabila functionare ~i organizarein vederea mai bunei valorificari a resurselor naturale. Tnaces! context Romgaz i~idoreste sa pastreze pozitia de varf pe care 0 ocupa in randul celor implicati in ex-p lorarea, producerea si inmagazinarea subterana a gazelor.Experienta de peste 90 de ani in acest domeniu ii deterrnina pe anqajatii Romgazsa devina constienti de povara traditiei, Concurenta exerci tata in plan economic,comercial precum ~i apari tia al tor competi tor i interni s i externi pe plata l iberal izata agazelor naturale constituie 0 provocare pentru companie. Este necesara impletireasucceselor comerciale ~i financiare cu atent ia acordata modernizari i productiei , pro-tectiei mediului, respectiv responsabil itat ii sociale ~i gri ja fa\a de viitoarea genera\ie.Paginile acestei lucrari pe care 0 prezentam doresc sa va introduca in fascinantalume a industr iei gazelor naturale precum si act iv itat ilor din cadrul Romgaz."

  Serviciu MarketingDan Danielescu Sef Serviciu MarketingDan Danielescu

  Capit al s oc ia l 382 .686 .920 RONe lF RO14056826 Reg.Com J32139212001Product te RODSRNCB0231019525330001 B.C.R. Media;;mvest ttn R08? RNCB0231019525330002 - B.C.R. Media;;

  TUV ThurlngM e.V

  S .N .G .N . Romgaz S .A .551025, str.Unirii nrAMedia ;; , j ud .S ib iu - RomaniaTetefon 004-0269-201020Fax 004-0269-846901E-mail [email protected]

  www.romgaz.ro

  mailto:[email protected]:[email protected]://www.romgaz.ro/http://www.romgaz.ro/mailto:[email protected]:[email protected]
 • 5/10/2018 Manual ate Vizuala-Romgaz

  15/38

  Imprimate tipizate

  ROMGAZ

  Foaia cu antet

  ROMG~Societatea Nationala [email protected] Naturale RomgazS.A.. Media, . RomaniaD-IuiMarcel DobrovescuS.C. Societatea SADepartamentu l MarketingStr . Pastelului nr. 12-14505505, Medias, Romania

  Dan DanielescuMarketingMarketingContract

  0269-2019500269-839365

  [email protected]/01.01.2007

  Stimate domnule Dobrovescu

  Va transmit alaturat textul a ferent cap ito lului I ce se va insera in catalogul societa ti iaflat in tipar, conform contractu lui nr. 4529/05.03.2007:"CUVANTUL PRE$EDINTELUI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIECriza energetica, cerintele pietei interne ~i consumurile mar i datorate dezvoltariipreconizate au impus acordarea unei atentii speciale industriei gazeifere autohtone.Tuturor celor implicati in fenomen Ii se cere 0 ireprosabila functionare ~i organizarein vederea mai bunei valorificari a resurselor naturale. Tnaces! context Romgaz i~idoreste sa pastreze pozitia de varf pe care 0 ocupa in randul celor implicati in ex-p lorarea, producerea si inmagazinarea subterana a gazelor.Experienta de peste 90 de ani in acest domeniu ii deterrnina pe anqajatii Romgazsa devina constienti de povara traditiei, Concurenta exerci tata in plan economic,comercial precum ~i apari tia al tor competi tor i interni s i externi pe plata l iberal izata agazelor naturale constituie 0 provocare pentru companie. Este necesara impletireasucceselor comerciale ~i financiare cu atent ia acordata modernizari i productiei , pro-tectiei mediului, respectiv responsabil itat ii sociale ~i gri ja fa\a de viitoarea genera\ie.Paginile acestei lucrari pe care 0 prezentam doresc sa va introduca in fascinantalume a industr iei gazelor naturale precum si act iv itat ilor din cadrul Romgaz."

  Serviciu MarketingDan Danielescu Sef Serviciu MarketingDan Danielescu

  Capital soctet [email protected] RONe lF RO14056826 Reg.Com J32139212001Product te RODSRNCB0231019525330001 B.C.R. Media;;mvest ttn R08? RNCB0231019525330002 - B.C.R. Media;;

  TUV ThurlngM e.V

  flOMGAZPersoanade cont'@DirecttaServiciulSubiectTetefonFoxE-ma i llnregtstrere

  S.N .G.N . Romgaz ~551025, str.Unirii nrAMedia ;; , j ud .S ib iu - RomaniaTetefon 004-0269-201020Fax 004-0269-846901E-mail [email protected]

  www.romgaz.ro

  Imprimate tipizate - Foaia cu antet 15

  mailto:[email protected]:[email protected]://www.romgaz.ro/http://www.romgaz.ro/mailto:[email protected]:[email protected]
 • 5/10/2018 Manual ate Vizuala-Romgaz

  16/38

  Imprimate tipizateFoaia cu antet

  ROMGAZSocietatea Nat ionala de Gaze Naturale Romgaz S.A. - 551025 Media~ -RomaniaD-Iui

  rl'Wiarcel Dobrovescu~.C. Societatea SA

  Departamentu l MarketingStr . Pastelului nr. 12-14505505, Medias, Romania

  ~an Danielescu~ Marketing

  MarketingContract

  0269-2019500269-839365

  [email protected]/01.01.2007

  flOMGAZPersoana de contactDirecttaServiciulSubiectTetefonFaxE-ma i llnregtstrere

  S .N .G .N . Romgaz S .A .551025, str.Unirii nrAMedia~, jud.Sibiu - RomaniaTetefon 004-0269-201020Fax 004-0269-846901E-mail [email protected]

  www.romgaz.ro

  16 Imprimate tipizate - Foaia cu antet MANUAL DE IDENTITATEVIZUALA

  Stimate domnule Dobrovescu

  rlllYa transmit alaturat textul aferent capitolului I ce se va insera in catalogul societatii~flat in tipar, conform contractu lui nr. 4529/05.03.2007:"CUVANTUL PRE$EDINTELUI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIECriza energetica, cerintele pietei interne ~i consumurile mar i datorate dezvoltariipreconizate au impus acordarea unei atentii speciale industriei gazeifere autohtone.Tuturor celor implicati in fenomen Ii se cere 0 ireprosabila functionare ~i organizarein vederea mai bunei valorificari a resurselor naturale. Tnaces! context Romgaz i~idoreste sa pastreze pozitia de varf pe care 0 ocupa in randul celor implicati in ex-p lorarea, producerea si inmagazinarea subterana a gazelor.Experienta de peste 90 de ani in acest domeniu ii deterrnina pe anqajatii Romgazsa devina constienti de povara traditiei, Concurenta exerci tata in plan economic,comercial precum ~i apari tia al tor competi tor i interni s i externi pe plata l iberal izata agazelor naturale constituie 0 provocare pentru companie. Este necesara impletireasucceselor comerciale ~i financiare cu atent ia acordata modernizari i productiei , pro-tectiei mediului, respectiv responsabil itat ii sociale ~i gri ja fa\a de viitoarea genera\ie.Paginile acestei lucrari pe care 0 prezentam doresc sa va introduca in fascinantalume a industr iei gazelor naturale precum si act iv itat ilor din cadrul Romgaz."

  Serviciu MarketingDan Danielescu Sef Serviciu MarketingDan Danielescu

  Capit al s oc ia l 382 .686 .920 RONe lF RO14056826 Reg.Com J32139212001Product te RODSRNCB0231019525330001 B.C.R. Media;;mvest ttn R08? RNCB0231019525330002 - B.C.R. Media;;

  TUV ThurlngM e.V

  mailto:[email protected]:[email protected]://www.romgaz.ro/http://www.romgaz.ro/mailto:[email protected]:[email protected]
 • 5/10/2018 Manual ate Vizuala-Romgaz

  17/38

  Imprimate tipizate

  ROMGAZ

  Carte de vizitaCartea de vizita are urmatoarelespecificatii:A 12 mmB 5.5 mmC 43 mmD 25,5 mmE 38 mm1 - Logotip ROMGAZ, lungime 20 mm,culoare - albastru C-100, M-75, Y - O ,K - O .2 Date de contact a sucursaleiROMGAZ aliniere st anga , fontTrebuchet MS, rnarirne 8, culoare -negru70%.3 - Persoana de contact - alinieredreapta, font Trebuchet MS rnarirne9, culoare - albastru C-100, M-75, Y - O ,K - O . Functia, Departament - alinieredreapta, font Trebuchet MS rnarirne8, culoare - negru 70%.

  ROMGAZ

  ing. Marcel DobrovescuFunctiaDepartament

  flOMGAZ

  S.N.G.N. Romgaz S.A.Sucursala Media~, jud.SibiuRO551025, str.Unirii nrATelefon 0040269201950Fax 0040269839365E-rnail officeromgaz. rowww.romgaz.ro

  ROMGAZE 1----

  ing. Marcel DobrovescuFunctiaDepartament

  ROMGAZ- - - - - - ~ c ~ - - - - ~S.N.G.N. Romgaz S.A.Sucursala Media~, jud.SibiuRO551025, str.Unirii nrATelefon 0040269201950Fax 0040269839365E-rnail officeromgaz. rowww.romgaz.ro

  ROM~1) 0ing. Marcel [email protected]

  FunctiaDepartament

  ROMGAZ

  S.N.G.N. Romgazs0Sucursala Media~, jud.SibiuRO551025, str.Unirii nrATelefon 0040269201950Fax 0040269839365E-rnail officeromgaz. rowww.romgaz.ro

  Imprimate tipizate - Carte de vizita 17

  http://www.romgaz.ro/http://www.romgaz.ro/http://www.romgaz.ro/http://www.romgaz.ro/http://www.romgaz.ro/http://www.romgaz.ro/
 • 5/10/2018 Manual ate Vizuala-Romgaz

  18/38

  Imprimate tipizate

  Plicul 220/110 mm are urrnatoarelespecificatii:A 20 mmB 44 mmC 11 mmD 152 mmE 54 mm1 - Logotip ROMGAZ, lungime 31 mm,culoare - albastru (-100, M-75, Y - O ,K - O .

  Plicuri2 - Date de contact destinatar - alinierestanga, font Arial, rnarirne 11, culoarenegru 100%.3 Date de contact a sucursaleiROMGAZ aliniere dreapta, fontTrebuchet MS, rnarirne 8, negru 70%.Pentru alte formate de plicuri se vorpastra aceleasi caracteristici de aseza-re, pornind de la coltul stanga sus.

  ROMGAZS.N.G.N. Romgaz S.A .Sucursala Media~, jud.Sibiu

  RO-551025, str.Unirii nr.4Telefon 004~0269~201950Fax 004~0269~839365

  E-mail [email protected]

  f A tROMGAZO-IuiMarcel OobrovescuS.C. Societatea SAOepartamentul Marketing500000, str. Pastelului nr. 12-14Medias, judoSibiu, Romania

  S.N.G.N. R 0 s . A .Sucursala Media~, jud.SibiuRO-551025, str.Unirii nr.4Telefon 004~0269~201950

  Fax 004~0269~839365E-mail [email protected]

  www.romgaz.ro

  ROMGAZ0 - 0Marcel OobrovescuS.C. Societatea SAOepartamentul Marketing500000, str. Pastelului nr. 12-14Medias, judoSibiu, Romania

  18 Imprimate tipizate - Plicuri MANUAL DE IDENTITATEVIZUALA

  mailto:[email protected]://www.romgaz.ro/mailto:[email protected]://www.romgaz.ro/http://www.romgaz.ro/mailto:[email protected]://www.romgaz.ro/mailto:[email protected]
 • 5/10/2018 Manual ate Vizuala-Romgaz

  19/38

  Imprimate tipizate

  ROMGAZ

  EcusoaneEcusonul ROMGAZcontine urrnatoareleelemente:

  poza 30/22 mm print color 60/90 mm suport plastic transparent snur albastru inscriptionat cu logotipulROMGAZSunt 4 categorii distincte, In functiede gradul de acces a persoanei lainforrnatii. Categoriile se diferentiazaprin culoare si dupa cum urrneaza:rosu, albastru, galben, alb. Snurul va filntotdeauna albastru.

  ROMGAZ

  c==:: : :Jr-------ROMGAZ

  r-- . . . ; ;c==:: : :J ; : : :

  ROMGAZ

  c==:: : :Jr-----~ROMGAZ

  ROMGAZ

  Dana DanielescuFunctia

  Serviciul MarketingSucursala Media~

  c==:: : :Jr-----~ROMGAZ OMGAZ

  Dana DanielescuFunctia

  Serviciul MarketingSucursala Media~

  Imprimate tipizate - Ecusoane 19

 • 5/10/2018 Manual ate Vizuala-Romgaz

  20/38

  CaractereCaractereFonturile care fac baza documentelorROMGAZsunt urmatoarele:ArialAAABCDEFGHITJKLMNOPQRS$TTUVWXYZaaabcdefqhiljklrrmopqrssttuvwxyzgp1234567890Arial boldAAABCDEFGHliJKLMNOPQR5!?TTUVWXYZaaabcdefq hiij klm nopq [email protected] MSAMBCDEFGH ITJKLMNOPQRSSTTUVWXYZ,aaabcdefghiij klm nopq rssttuvwxyzte1234567890

  Trebuchet MS Bol[email protected]1234567890

  Humanist52I BTAABCDEFGHIIJKLMNOPQRS~TUVWXYZaabcdefghiijklmnopqrsstuvwxyztg'1234567890

  Arial se va folosi pentru textele decorespondenta interne ~i externe, informat multimedia si on-line (e-mail,internet, intranet).Arial Bold se va folosi pentru titlurisau pentru a sublinia subiecte.Trebuchet MSse va folosi pentru datelefixe, el va avea rolul de a sustine iden-titatea vizuala a companiei ROMGAZ.Orice sablon electronic va contine,fontul Trebuchet MS.Datele scrise cu acest font se vor modi-ca doar cu acordul DepartamentuluiMarketing.Trebuchet MS Bold se va folosi doar incazuri particulare (titluri postere in-terne, evenimente, publicitate).Humanist52I BT se va folosi in aplicatiaPower Point doar pentru editarea cu majus-cule a numelui companiei ROMGAZ .

  20 Caractere MANUAL DE IDENTITATEVIZUALA

 • 5/10/2018 Manual ate Vizuala-Romgaz

  21/38

  P re ze ntare P o we rP o in t

  ROMGAZ

  CaracteristiciPrezentarea PowerPoint are la bazaelementul vizual "communication".Acest element vizual se va folosi Intoate prezentarile PowerPoint.El va avea doua start active: 1, 2, 3 - fundal albastru - pentru paginade titlu, capitole, lncheiere. 4 - fundal alb - contur negru 20% -pentru paginile de cuprins.Sabloanele electron ice sunt disponi-bile pentru personalizarea si introduce-rea de continut In reteaua intranet saula departamentul Marketing.

  Manual de identitate vizualaVersiunea 1.0

  MedIas mal 2007 ROMGAZ

  1 - Pagina de titlu.Manualdeidentitatev;zuala

  1.0 Capitolull

  Paginile care urmeaza contin instructiunidetal iate pentru int roducerea idenf itat iiv izua le ROMGAZ tnt r-o ser ie de apl icat ii .Scopu l Manualu lu i de Ident it at e V izua laROMGAZ este de a adauqa consecventas i c la ri ta te f iecaru i n ivel de comunicaretiparit, multimedia. In t imp, aceasta constantava f ur niz a par iene ri ate si va jn tar i r el ati il e decomunicare cu colaboratorii .

  MedIas mal 2007 ROMGAZ

  2 - Pagina de separare capitol.

  Element vizual "communication" albastru

  Element vizual "communication" alb

  "' . . .v a multumim pentruatentia ~isprijinul acordat.ROMGAZ

  3 - Pagina de lncheiere.Manualdeidentitatevizuala

  1.0 Capitolull

  Paginile care urmeazacontin instructiunidetal iate pentruintroducerea idenfitatiiv izuale ROMGAZTntr-o serie de apl icat ii .

  .1stQtr2nd Q tr

  3rd Otr.4thOtr

  ROMGAZedia~ mai 2007

  4 - Pagina de cuprins.

  Prezentare PowerPoint 21

 • 5/10/2018 Manual ate Vizuala-Romgaz

  22/38

  Obiecte prornotionaleReguli generaleObiecte promotionale vor avea culorile:alb, albastru, gri, negru sau cornbinatiiale acestor culori.Aceleasi reguli de culoare se vor aplicasi pentru alte obiecte promotionale.Logo-ul ROMGAZva aparea lntotdeaunaIn partea stanga sus sau mij loc sus petricouri.Pe alte obiecte prornotionale ca veste,jachete, logo-ul ROMGAZ va aparealntotdeauna In partea stanga sus.Lungimea logo-ului pentru variantastan ga sus va fi de 35 mm.Lungimea logo-ului pentru variantamijloc sus va fi de 80 mm.I n cazul variantelor tricou, vesta,jacheta negre se poate opta si pentruserigrafiere/brodare logo alb sau grimetalizat.Evenimentul, sucursala, departamentul,alt logo, etc. se vor adauga pe rnanecastanga. Culorile vor fi In ton cu logo-ulsau In ton cu evenimentul.I n cazul altor culori la materialeleprornotionale se poate opta pentruvarianta ton pe ton cu brodare.Daca vor exista exceptii ele se vor co-munica departamentului MarketingROMGAZpentru aprobarea acestora.

  Tricou alb - logo-ul respects culorileinitiale.

  Tricou albastru - logo-ul va fi intotdea-una alb.

  Tricou gri - logo-ul va fi lntotdeaunanegru.

  Tricou negru - logo-ul se va compunedin doua culori: albastru, negru 20%.

  22 Obiecte prornotionale MANUAL DE IDENTITATEVIZUALA

 • 5/10/2018 Manual ate Vizuala-Romgaz

  23/38

  Obiecte prornotionale

  ROMGAZ

  Exemple

  Sucursala Media~ ROMGAZ 10

  c= - -~ - - - - - - ~ s u c = u r s = a l a ~ M e = d i a ~ ) " " ' ; ~ o o ~ = [ ~ q ~ f l I I - - J >

  Sucursala Media~ ROMGAZ

  l O :

  Sucursala Media~ ROMGAZ I I l

  ~n n ~~.'6,\'",~ ~I:sOMGAZ

  00ooN - -OMGAZ

  Obiecte prornotionale 23

 • 5/10/2018 Manual ate Vizuala-Romgaz

  24/38

  Obiecte prornotionaleAlte exemple

  OMGAZ24 Obiecte prornotionale MANUAL DE IDENTITATEVIZUALA

 • 5/10/2018 Manual ate Vizuala-Romgaz

  25/38

  M a p e

  ROMGAZ

  Reguli generaleMapele vor avea lntotdeauna douazone distincte:1 - zona de mesaj, titlu, eveniment2 - zona de informatii generale ROMGAZunde se va folosi elementul vizual"communication" .Pentru mapele A4 se vor folosi urrna-toarele specificatii:1 - Titlul se va scrie cu font TrebuchetMS, rnarirne 30, aliniere centrals,culoare - albastru.2 - Subtitlul se va scrie cu fontTrebuchet MS, rnarirne 16, alinierecentrale, culoare - albastru.3 - Adresa web se va scrie cu TrebuchetMS, marirne 12, aliniere dreapta,culoare - alba.4 - Latimea logo-ului va fi de 25 mm.5 - Denumire companie - logotip, lun-gime 43mm, culoare - albastru C-100,M-75, Y - O , K -O .Sabloanele electronice sunt disponi-bile pentru personalizarea si introduce-rea de continut In reteaua intranet saula departamentul Marketing.

  1

  Coperta fata mapa A4.

  1

  Coperta spate mapa A4.

  Mape 25

 • 5/10/2018 Manual ate Vizuala-Romgaz

  26/38

  B ros u r i

  Coperti brosuraCopertile brosurilor vor avea lntotdeau-na doua zone distincte: zona de mesaj, titlu, eveniment zona de informatii generale ROMGAZ -se va folosi elementul vizual"communication" .Pentru brosurile A4 se vor folosi urrna-toarele specificatii:1 - Titlul se va scrie cu font TrebuchetMS, rnarirne 30, aliniere dreapta,culoare - alb.2 - Subtitlul se va scrie cu fontTrebuchet MS, rnarirne 16, alinieredreapta, culoare - alba.3 - Adresa web se va scrie cu TrebuchetMS, rnarirne 12, aliniere dreapta,culoare - alba.4 - Latimea logo-ului va fi de 25 mm.5 - Denumire companie - logotip, lun-gime 43mm, culoare - albastru C-100,M-75, Y - O , K -O .Pentru brosurile A4 cu imagine se vorfolosi specificatiile de mai sus cudiferenta In dimensiunea pe latirne aelementului vizual "communication".Acesta devine mai lngust (51 mm)pentru a pastra 0 mai buna proportie aimaginii dupa un format standard.Sabloanele electron ice sunt disponi-bile pentru personalizarea si introduce-rea de continut In reteaua intranet saula departamentul Marketing.

  81 mm

  81 mmROMGAZ

  51 mmOMGAZROMGAZ

  26 Brosuri MANUAL DE IDENTITATEVIZUALA

 • 5/10/2018 Manual ate Vizuala-Romgaz

  27/38

  B ros u r i

  ROMGAZ

  Conti nut brosura,1 - Coperta 1-4.2 - Delimitare capitole.3, 4, 5 - Continut brosura.

  1 - Coperta 1-4.

  2 - Pagina care deltrniteaza capitolele.

  ROMGAZ

  3 - Pagina de conti nut.

  ROMGAZ

  4 - Pagina de conti nut.

  R OM GA Z

  Brosuri 27

  5 - Pagina de conti nut.

 • 5/10/2018 Manual ate Vizuala-Romgaz

  28/38

  Postere interne

  ROMGAZ OMGAZPoster intern vertical.

  ROMGAZ

  OMGAZPoster intern vertical.

  OMGAZPoster intern orizontal.28 Postere interne MANUAL DE IDENTITATEVIZUALA

 • 5/10/2018 Manual ate Vizuala-Romgaz

  29/38

  Semnalistica

  ROMGAZ

  Semnalistiea intertoaraSemnalistiea va avea lntotdeauna Ineomun aceleasi elemente de baza,pentru a da uniformitate imaginii deeompanie.Se disting trei eategorii:1 - Placute pentru birourile din interio-rul directiei.2 - Placute prineipale ale directiei,3 - Placute de directionare pe nivel.1 - Dimensiunea va fi lntotdeaunaacee asi si la toate d ir ec til e ,210/210 mm.Nurnarul camerei se va serie eu fontulTrebuehet MS, rnarirne 66, alinierecentrals fata de patratul negru,euloare - alb.Biroul, Compartimentul se vor serie eufontul Trebuehet MS, rnarirne variabilaIn functie de lungimea textului, alinierecentrals fata de incadrarea albastra,euloare - alb.Personalul, functia se vor serie eufontul Arial, rnarirne 36, alinieredreapta fata de patratul negru, euloare- negru 60%.2 - Dimensiunea va fi 410/70 mm.Nurnarul eamerei se va serie eu fontulTrebuehet MS (daca e eazul), rnarirne80, aliniere centrals fata de dreptun-ghiul negru, euloare - alb.Directia se va serie eu fontul TrebuehetMS, rnarirne variabila In functie de lun-gimea textului, aliniere dreapta fata deincadrarea albastra, euloare - alb.

  3 - Se va folosi formatul A2 pentru 0buna vizualizare a inforrnat iilor.Nivelul se va serie eu fontul TrebuehetMS, rnarirne 60, aliniere centrals fatade dreptunghiul negru, euloare - alb.Scara se va serie eu fontul TrebuehetMS, marime 42, aliniere dreapta fatade dreptunghiul albastru, euloare - alb.Directiile se vor serie eu fontulTrebuehet MS, rnarirne 42, alinieredreapta, euloare - negru 60%.(1 )323 Bir?u apli.catii

  ~l secuntate

  ing. Dan Danielescuec. Malia Matinescuarh. Mihaela Mihai

  ing. Dan DanielescuDirector General

  (2)

  (3)Nivel3

  Dir ec ti a comerc ia la Di rec tia dezvo lta re

  Circulatii ~ispatii anexe

  S cara A

  Semnalistica 29

 • 5/10/2018 Manual ate Vizuala-Romgaz

  30/38

  Semnalist ica

  Semnalistica exterioaraSemnalistica exterioara se irnparte pe4 categorii In functie de amplasare:

  Panou - societate x 1dimensiuni 2000/1000 mm Totem stradal - sucursale x 7dimensiuni 800/2000 mm Panouri - sucursale x 7dimensiuni 1000/500 mm Panouri - alte sectiidimensiuni 1000/500 mm

  I n cazul panourilor, materialele se voralege In functie de suport (perete,acoperis, etc.). Se poate opta pentruvariante iluminate (iluminare din exte-rior, In cant, In fundal, etc.).Totemurile stradale vor fi iluminate dininterior In cantul elementelor grafice(logo, text).I n cazul altor dimensiuni propuse sevor respecta proportiile, culorile sielementele continute,Sabloanele electron ice sunt disponi-bile pentru personalizarea si introduce-rea de continut In reteaua intranet saula departamentul Marketing.

  30 Semnalistica MANUAL DE IDENTITATEVIZUALA

  50detateaN a \ i o n a l ad e G a z eN a t u r a l e

  R O M G A Z SA ROMGAZw w w . r o m g a z . r o

  Panou - societate

  Totem stradal - Societate, sucursale

  http://www.romgaz.ro/http://www.romgaz.ro/
 • 5/10/2018 Manual ate Vizuala-Romgaz

  31/38

  Semnalist ica

  ROMGAZ

  Semnalistica exterioaraSocietateaNationalsde GazeNaturale

  R OMG AZ S.A. OMGAZwww.romgaz.ro

  Societatea Nationalade Gaze Naturale

  ROMGAZ S.A.Sucursala

  Tirgu-Mures OMGAZwww.romgaz.ro

  Societatea Nationalade Gaze Naturale

  ROMGAZ S.A.Sucursala de lnterventii,

  Reparat ii Capitale ~i Operat iiSpeciale la Sonde - Media~OMGAZ

  www.romgaz.ro

  www.romgaz.ro

  Societatea Nationalade Gaze Naturale

  ROMGAZ S .A .

  SucursalaMedia~ OMGAZ

  www.romgaz.ro

  Societatea Nationalade Gaze Naturale

  ROMGAZ S.A.Sucursala de Tnmagazinare

  Subterana a GazelorNaturale - Ploiest iOMGAZ

  www.romgaz.ro

  Societatea Nationalade Gaze Naturale

  ROMGAZ S.A.Sucursala de TransportTehnologic ~i de Mentenantanrgu-Mure~OMGAZ

  Societatea Nationala Societatea Nationala e Gaze Naturale de Gaze NaturaleROMGAZ S.A. ROMGAZ S.A.Sectii de Statii deROMGAZ , ROMGAZProductie Comprimarewww.romgaz.ro www.romgaz.ro

  Semnalistica 31

  http://www.romgaz.ro/http://www.romgaz.ro/http://www.romgaz.ro/http://www.romgaz.ro/http://www.romgaz.ro/http://www.romgaz.ro/http://www.romgaz.ro/http://www.romgaz.ro/http://www.romgaz.ro/http://www.romgaz.ro/http://www.romgaz.ro/http://www.romgaz.ro/http://www.romgaz.ro/http://www.romgaz.ro/http://www.romgaz.ro/
 • 5/10/2018 Manual ate Vizuala-Romgaz

  32/38

  E ch ip am en te de protectieExemple

  Casca de protectie

  Incaltaminte de protectie

  32 Echipamente de protectie MANUAL DE IDENTITATEVIZUALA

 • 5/10/2018 Manual ate Vizuala-Romgaz

  33/38

  E ch ip am en te de protectie

  ROMGAZ

  Exemple

  ) lROMGAZ l

  Vesta desemnalizare

  Scurta de iarna cubenzi reflectorizante

  Scurta impermeabila

  Halat de protectie

  Vesta deprotectie

  Pantalon de iarnacu pieptar si benzireflectorizantePantalonimpermeabilcu pieptar

  Echipamente de protectie 33

 • 5/10/2018 Manual ate Vizuala-Romgaz

  34/38

  P ers o nalizare au toReguli generalePersonalizarea autoutilitarelor ROMGAZse va face dupa urmatoarele reguli:

  portierele laterale vor contine -sucursala, adresa sucursalei cod culoa-re RAL 5002. lateralele autoutilitarei vor contine -logo ROMGAZ, denumire societate. spatele se va inscriptiona cu autocolantalbastru RAL 5002 si va contine -,logotip ROMGAZ, sucursala, adresasucursalei, cod culoare RAL9003.

  NaturaleRomgaz5.A. OMGAZ

  SocietateaNationa tade GazeNaturale

  R o mg az S .A . OMGAZ34 Personalizare auto MANUAL DE IDENTITATEVIZUALA

 • 5/10/2018 Manual ate Vizuala-Romgaz

  35/38

  Formate

  ROMGAZ

  Alaturi de Manualul de IdentitateVizuala ROMGAZ Yeti gasi un CDcare contine formate digitale alelogo- u lui ROMGAZ, tem plate- u riIn diferite formate pentruelementele continute In Manual.Formatele incluse pe disc sunturmatoarele: Adobe Illustrator (ai),Adobe Photoshop (psd), CorelDraw (cdr), Imagini (bmp), (jpeg),(tiff), Microsoft Power Point (pps),Microsoft Word (doc), Fonturi (ttf).Fisierele Adobe Illustrator, CorelDraw sunt formate vectoriale carepermit rnarrre a sau micsor ar eaimaginii fara a pierde din calitate.Adobe IllustratorAdobe Illustrator este un programvectorial de desenare planaproiectat In primul rand pentruMacintosh (Apple) dar variantelesalvate pe disc sunt pentru formatPc. Acest program nu este folositfrecvent In Romania.Formatul de lucru este .ai.Corel DrawCorel Draw este un programvectorial de desenare planaproiectat In primul rand pentru Pc.Acest program este folosit demajoritatea tipografiilor, firmelorde publicitate din Romania.Formatul de lucru este .cdr.Adobe PhotoshopAdobe Photoshop este un program deprelucrare imagine proiectat pentru PCsi Macintosh.Formatele de lucru sunt .psd, .eps.

  Imaginea care se prelucreaza InPhotoshop se compune din patrate mici(pixeli) cu caracteristici de culoarediferite.Formate ca .BMP, .EPS, .JPEG, .PSD,.TIFF sunt "dependente de rezolutie",Rezolutia se mascara In pixeli per inchi(PPI).Pixelul este unitatea de masura pentruformatele electronice, repreztntapartea cea mai mica a imaginii.Formatele .TI FF se vor folosi Inaplicatiile Word, Excel.Formatele .JPEG se vor folosi Inaplicatia Power Point.

  Microsoft WordMicrosoft Word are ca formate de lu-cru extensiile .doc, .dot.Formatul .doc este cel uzual.Formatul .dot este folosit In cazul sa-bloanelor!Pentru introducerea sabloanelor InMicrosoft Word se creaza un directornou unde se vor salva fisierele cu ex-tensia .dot.Se deschide programul si se merge peurrnatoarea cale: Instrumente - OptiuniAmplasare fisiere - Modificare si sealege directorul creat.Pentru deschiderea unui sablon (.dot)se merge pe calea Fisler - Nou. AstfelIn dreapta zonei de lucru va aparea 0fereastra cu fisierele .dot lnscrise InMicrosoft Word ca si sabloane,

  Formate 35

 • 5/10/2018 Manual ate Vizuala-Romgaz

  36/38

  Continut CD

  Alaturi de Manualul de IdentitateVizuala ROMGAZYeti gasi un CD carecontine diferite formate digitale alelogo-ului ROMGAZ, sabloane pentruelementele continute In Manual,fonturi.Continut:Format Adobe Acrobat ReaderManual de Identitate VizualaROMGAZ.pdfAntet ROMGAZ.pdfFormat Adobe IllustratorLogo ROMGAZ.aiFormate Corel DrawAntet ROMGAZ.cdrBrosura ROMGAZ.cdrCarte de vizita ROMGAZ.cdrEcuson ROMGAZ.cdrLogo ROMGAZ.cdrMapa ROMGAZ.cdrObiecte promotionale ROMGAZ.cdrPlic ROMGAZ.cdrPoster ROMGAZ.cdrSemnalistica exterioara ROMGAZ.cdrSemnalistica interioara A2 ROMGAZ.cdrSemnalistica interioara ROMGAZ.cdrAtentie!Formatele Corel Draw contin fonturicare nu se instaleaza automat InWindows. Pentru vizualizarea corectaa acestora este nevoie de instalareafonturilor In Control Panel - Fonts.La deschiderea fisierului Corel Draw,programul anunta daca fontul nu esteinstalat.Toate fisierele Corel Draw sunt dispo-nibile In versiunea 8!

  Un program Corel Draw versiune maiveche nu va deschide un fisier de versi-une mai noua. Ex. Corel Draw versiunea8 nu va deschide un fisier creat InCorel Draw 12, invers va merge.Pentru vizualizare, chiar daca se lucrea-za In ultima versiune, aceasta areoptiunea de a salva In orice versiunemai veche.Formate ImagineLogo ROMGAZ.bmpLogo ROMGAZ.jpgLogo ROMGAZ.psdLogo ROMGAZ.tifLogo ROMGAZ_efecte3D.bmpLogo ROMGAZ_efecte3D.jpgLogo ROMGAZ_efecte3D.psdLogo ROMGAZ_efecte3D. tifFormat Power PointSablon Power Point ROMGAZ.ppsFormate WordAntet_Romgaz_Sectii de productie.dotAntet_Romgaz_Sediu central.dotAntet_Romgaz_SIRCOSSMedias.dotAntet_Romgaz_STTM Tirgu-Mures.dotAntet_Romgaz_Sucursala Medias. dotAntet_Romgaz_Sucursala Ploiesti. dotAntet_Romgaz_Sucursala Tirgu-Mures.dotFonturiArialArial BoldHumanist 521 Bold Italic BTHumanist 521 BTTrebuchet MSTrebuchet MSBoldTrebuchet MSBold ItalicTrebuchet MS Italic

  36 Continut CD MANUAL DE IDENTITATEVIZUALA

 • 5/10/2018 Manual ate Vizuala-Romgaz

  37/38

  C o n t a c t

  ROMGAZ

  Pentru informatti legate de Manualulde Identitate Vizuala ROMGAZ, obti-nerea lui si/sau a elementelor graficev a rugarn s a ne contactatt la:S.N.G.N. Romgaz S.A.Serviciul MarketingPlanificare Strategies551025, str. Unirii nrAMedia~, jud.Sibiu - RomaniaTelefon 004-0269-201950Fax 004-0269-839365Persoana de contact~ef serviciuMihai OPRI~CANMobil 004-0745-106571E-mail [email protected]

  Contact 37

  mailto:[email protected]:[email protected]
 • 5/10/2018 Manual ate Vizuala-Romgaz

  38/38

  V a m u l t u r n i r n pentruatentie ~i sprijinul acordat.


Recommended