+ All Categories
Home > Documents > Manual ate Vizuala-Romgaz

Manual ate Vizuala-Romgaz

Date post: 10-Jul-2015
Category:
Upload: kylie05
View: 369 times
Download: 1 times
Share this document with a friend
38
   
Transcript
Page 1: Manual ate Vizuala-Romgaz

5/10/2018 Manual ate Vizuala-Romgaz - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/manual-ate-vizuala-romgaz 1/38

 

ROMGAZ

Manual de identitate vizualaVersiunea 1.0

Page 2: Manual ate Vizuala-Romgaz

5/10/2018 Manual ate Vizuala-Romgaz - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/manual-ate-vizuala-romgaz 2/38

 

•OMGAZC u p r in s

1. Descriere generals 3

2. Logo 4

3. Imprimate tipizate 11

4. Caractere 20

5. Prezentare Power Point 21

6. Obiecte prornotionale 22

7. Mape 25

8. Brosuri 26

9. Postere interne 28

10. Semnalistica 29

11. Echipamente de protectie 32

12. Personalizare auto 34

13. Formate 35

14. Conti nut CD 36

15. Contact 37

2 Cuprins MANUAL DE IDENTITATEVIZUALA

Page 3: Manual ate Vizuala-Romgaz

5/10/2018 Manual ate Vizuala-Romgaz - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/manual-ate-vizuala-romgaz 3/38

 

Descriere generals

ROMGAZ

Paginile care urmeaza contin instructi-

uni detaliate pentru introducerea

identitatf vizuale ROMGAZ 'intr-o serie

de aplicatii.

Scopul Manualului de Identitate Vizuala

ROMGAZeste de a adauga consecventa

si claritate fiecarui nivel de comunicare

~izuala (tiparit, multimedia, etc.). I ntimp, aceasta constants va furniza

parteneriate ~i va lntari relatiile de

comunicare cu colaboratorii.

Consecventa Manualului de Identitate

Vizuala ROMGAZva cladi stabilitate iar

nivelul de recunoastere va creste atat

In cadrul companiei cat si In general.

De aceea rugarn personalul si partenerii

sa adere la standardele acestui manual.

Calitatea este un atu, ea reprezinta

respectul fata de partener.

"Frumusetea stilului si a armoniei,

depinde de simplitate."

Plato

Este important sa se foloseasca ele-

mentele grafice continute In Manualul

de Identitate Vizuala ROMGAZ. Ele nu

se vor reconstrui dupa un model

printat sau dupa imagini!

Alaturi de Manualul de Identitate

Vizuala ROMGAZYeti gasi un CD care

contine formate digitale ale logo-uluiROMGAZ, sabloane pentru elementele

continute In Manual, fonturi.

"Designul, bun sau rau, este un instru-

ment al memoriei. Designul de calitate

adauga valoare."

Paul Rand

Paul Rand a proiectat 0 serie de logouri pentru

importante institutf americane. Acestea se folosesc

de principiile strnplttatii, sunt usor de recunoscut, ~i

sunt apropiate subiectelor. Multe dintre ele, de-alungul anilor.inca se folosesc. Printre ele amintesc

UPS,ABC, Yale University ~i IBM.

Descriere generals 3

Page 4: Manual ate Vizuala-Romgaz

5/10/2018 Manual ate Vizuala-Romgaz - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/manual-ate-vizuala-romgaz 4/38

 

L o g o

Logo ROMGAZ

Imaginea companiei S.N.G.N ROMGAZ

S.A. are la baza trei elemente: logo-ul,

culoarea si fontul folosit.

Logo-ul ROMGAZ sirnbolizeaza domeniul

de activitate al companiei, stabilitatea

acesteia, coerenta, incredere si nu In

ultimul rand stil.

(1) Simbolul si (2) logotipul care compun

logo-ul ROMGAZ se vor pune intotdea-una 'impreuna si In formula alaturata.

Logo-ul ROMGAZ nu se rnodifica din

aceasta formula.

Logotipul ROMGAZ are la baza fontul

Humanist521 BT. Ultimele trei litere ale

logotipului (GAZ) contin contur.

Logotipul ROMGAZ poate fi folosit

singur In diferite aplicatii,

ROMGAZ

ROMGAZ

ROMGAZ

Logo ROMGAZ

(1) Simbol

(2) Logotip

Logotip

4 Logo MANUAL DE IDENTITATEVIZUALA

Page 5: Manual ate Vizuala-Romgaz

5/10/2018 Manual ate Vizuala-Romgaz - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/manual-ate-vizuala-romgaz 5/38

 

L o g o

ROMGAZ

Zona de siguranta

Aproape la fel de important ca logo-ul

este spatiul din jurul sau cat si spatiul

dintre simbol ~i logotip.

Spatiile din jurul logo-ului vor rarnane

lntotdeauna libere.

Pentru vizibilitate optima se creaza

o zona de siguranta dupa urrnatoarearegula:

x - reprezinta suma lnaltimilor logo-

tipului ~i a spatiului care separa

logotipul de simbol.

Aceasta regula ramane valabila pentru

orice variants de expunere a logo-ului:

imprimare, tiparire, serigrafiere, multi-

media, advertising interior sau exterior.

Dimensiunea minima

Mentinerea unei dimensiuni rmmme va

asigura 0 buna vizibilitate a logo-ului.

Latimea logo-ului nu va fi mai mica de

14 mm.

Exceptie fac cazurile In care suprafata

de serigrafiere, tiparire, stantare, fre-zare a unor obiecte prornotionale este

mai mica decat 14 mm latime (ex. Pix).

ROMGAZ ~ X

flOMGAZ

14 mm

Logo - Zona de siguranta, Dimensiunea minima 5

Page 6: Manual ate Vizuala-Romgaz

5/10/2018 Manual ate Vizuala-Romgaz - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/manual-ate-vizuala-romgaz 6/38

 

L o g o

Paleta de culori

Culorile logo-ului ROMGAZ (1) trebuie

folosite In majoritatea materialelor de

promovare In care apare logo-ul.

Fundalul va fi lntotdeauna alb pentru

materialele tiparite ~i multimedia.

Exceptie fac cazurile In care suportul

este de alta culoare decat alb (ex.materiale promotionale).

(1) Logo

ROMGAZ

Logotipul ROMGAZ(2) are doua variante

de culoare:• albastru - cu specificatiile de culoare

alaturate (doar pe fundal alb - ex.

imprimate tipizate, brosuri, postere

interne, tricouri, etc.).• alb - cu specificatiile de culoare alatu-

rate (doar pe fundal albastru - ex.

agenda, mapa, echipamente de protec-tie, personal izare auto).

! gri - se va folosi doar In asociere cu

simbolul forrnand logo-ul ROMGAZ.

ROMGAZ (2) Logotip

Valori CMYK:C-100, M-75, Y-O, K-O

Valori RGB:

R-10, G-63, B-137

Valori RAL:

RAL5002

Valori HEX:

#0054A6

Valori CMYK:

CoO,M-O, Y-O, K-50

Valori RGB:

R-131, G-130, B-129

Valori RAL:

RAL7042

Valori HEX:

#939598

Valori CMYK:

C-100, M-75, Y-O, K-O

Valori RGB:

R-10, G-63, B-137

Valori RAL:

RAL5002

Valori HEX:

#0054A6

Valori CMYK:

CoO,M-O, Y-O, K-O

Valori RGB:

R-255, G-255, B-255

Valori RAL:

RAL9003

Valori HEX:

#FFFFFF

6 Logo - Paleta de culori MANUAL DE IDENTITATEVIZUALA

Page 7: Manual ate Vizuala-Romgaz

5/10/2018 Manual ate Vizuala-Romgaz - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/manual-ate-vizuala-romgaz 7/38

 

L o g o

ROMGAZ

Efecte tridimensionale

Pentru diferite materiale tiparite (invi-

tatii, felicitari, cu ocazia anumitor eve-

nimente, documente oficiale, etc.) sau

In format electronic se poate opta

pentru logo-ul ROMGAZIn variante cu

efecte tridimensionale.

Sunt doua variante disponibile:

• (1) color

• (2) alb-negru

Se vor respecta regulile de baza de la

paginile urrnatoare.

Sabloanele electronice sunt disponi-

bile pentru personalizarea si introduce-

rea de continut In reteaua intranet sau

la departamentul Marketing.

(1) Varianta color

(2) Varianta alb-negru

Logo - Efecte tridimensionale 7

Page 8: Manual ate Vizuala-Romgaz

5/10/2018 Manual ate Vizuala-Romgaz - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/manual-ate-vizuala-romgaz 8/38

 

Logo

Modalitati gresite de utilizare

Aceste exemple arata cum expunerea

pe orice suport a logo-ul ROMGAZ sa

nu apara niciodata.

Este foarte important ca imaginea

companiei ROMGAZ sa nu sufere

rnodificari. Aceasta lucru ajuta la

stabilitatea identitatf vizuale.

Nu se va downloada logo-ul de pe site

sau alte aplicatii virtuale!

Sevor respecta urrnatoarele:

• elementele care compun logo-ul

• gama de culori

• fundalul alb (cu exceptia cazurilor Incare suportul este de alta culoare decat

alb - ex. materiale prornotionale}.

• proportia

• zona de siguranta

• pozitionarea

• plasarea orizontala

Nu folositi logo-ul separat.

ROMGAZ

Nu rnodificati pozitia logotipului fata

de simbol.

ROMGAZ

Nu rnodificati distanta logotipului fata

de simbol.

ROMGAZ

Nu introduceti alte fonturi In logotip,

folositi elementele originale.

ROMGAZ

Nu folositi alte culori decat cele speci-

ficate la capitolul - Paleta de culori.

8 Logo - Modalitati gresite de utilizare MANUAL DE IDENTITATEVIZUALA

Page 9: Manual ate Vizuala-Romgaz

5/10/2018 Manual ate Vizuala-Romgaz - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/manual-ate-vizuala-romgaz 9/38

 

L o g o

ROMGAZ

Modalitati gresite de utilizare

ROMGAZ

Nu distorsionati proportiile logo-ului.

Nu rotiti logo-ul.

Nu folositi ca fundal poze.

Nu folositi filtre asupra logo-ului.

ROMGAZ

Nu folositi fundaluri colorate.

suam,

CI JmtE_~;~~m peccati

sui et teAiAMCl:rlttlVsuperbis

resistis:'eYtlmen~'Wrare te vult

homo ali ua artio creaturae

Respectati zona de siguranta.

~~2OM@~

Nu scoateti culorile logo-ului.

~

Nu adaugati contur logo-ului.

,.

I\J. . .

Nu adaugati alte elemente grafice.

...-OMGAZROMGAZROMGAZ

Nu rnultiplicati logo-ul.

Logo - Modalitati gresite de utilizare 9

Page 10: Manual ate Vizuala-Romgaz

5/10/2018 Manual ate Vizuala-Romgaz - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/manual-ate-vizuala-romgaz 10/38

 

L o g o

Tiparire pe suport alb-negru

I n cazul publicatiilor; revistelor care nu

au posibilitatea de tiparire In format

color, urrnatoare variantele de logo

ROMGAZpot fi folosite.

I n cadrul companiei se folosesc impri-

mante alb negru inkjet si laser, urrna-

toare variantele de logo ROMGAZpot fi

folosite.

(1) A - Cerc culoare - negru 90%; B- fla-

cara, logotip ROMGAZ culoare - negru

50%.

(2) Culoare - negru 100%.

(1)

(2)

A

B

ROMGAZ

ROMGAZ

10 Logo - Tlparire pe suport alb negru MANUAL DE IDENTITATEVIZUALA

Page 11: Manual ate Vizuala-Romgaz

5/10/2018 Manual ate Vizuala-Romgaz - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/manual-ate-vizuala-romgaz 11/38

 

Imprimate tipizate

ROMGAZ

Reguli generale

Foile cu antet, plicurile ~i cartile de

vizita au In comun aceleasi elemente

de baza pentru a da uniformitate ima-

ginii de companie.

• Formatul pentru foile cu antet va fi

lntotdeauna A4.• Formatul pentru cartt de vizite este de

90mm/55mm.

• 5e vor folosi toate formatele pentru

plicu rio

Sabloanele electronice sunt disponi-

bile pentru personalizarea ~i introduce-

rea de continut In reteaua intranet sau

la departamentul Marketing.

•OMGAZ20 mm

Pentru foile cu antet ~i plicuri logo-ul

ROMGAZva avea lungimea de 20 mm.

34 mm

Pentru foile cu antet certificarea ISO

va avea lungimea de 34 mm.

DIN EN ISO 14001:2005

Zertifikat 15100 7344

TOV Thuringen e.V.

25 mm

Pentru foile cu antet certificarea ISO

va avea lungimea de 25 mm.

flOMGAZ

14 mm

Pentru cartile de vizite logo-ul ROMGAZ

va avea lungimea de 14 mm.

Imprimate tipizate 11

Page 12: Manual ate Vizuala-Romgaz

5/10/2018 Manual ate Vizuala-Romgaz - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/manual-ate-vizuala-romgaz 12/38

 

Imprimate tipizate

•OMGAZFoaia cu antet

Foile cu antet vor fi preimprimate sau

prettparite cu urrnatoarete specificatit.

Pagina 14 - asezarea elementelor gra-

fice si a textelor fata de marginile foii

A4:

A 57 mm

B 30 mm

C 60 mm

D 21 mm

E 40 mm

F . 55 mm

G 40 mm

H 26 mm

Pagina 15 - continutul elementelor gra-

fice si a textelor pretiparite:

1 - Denumire companie - logotip, lun-

gime 31mm, culoare - albastru C-100,M-75, Y -O , K -O .

2 - Date generale de identificare a

sucursalei ROMGAZ- font Trebuchet MS,

rnarirne 8, culoare negru 70%.

3 - Repere de identificare a datelor

destinatarului - font Trebuchet MS,

rnarirne 8, culoare negru 70%.

4 - Date de contact a companiei

ROMGAZ - font Trebuchet MS, rnarirne

7, culoare negru 70%.

5 - Date de identificare a cornpamei

ROMGAZ - font Trebuchet MS, rnarirne

7, culoare negru 70%.

La punctele 1, 2, 3, 4, 5 se vor aducernodificari doar in cazurile de schim-

bare adresa, telefon, alte date.

Pagina 16 - datele urrnatoare se vor

introduce pe foile cu antet de catrepersonalul angajat ROMGAZ.

Datele de identificare a destinataru-

lui - font Arial, rnarirne 10, culoare

negru 100%.

II Datele de contact departamentROMGAZ- font Arial, rnarirne 10, culoa-

re negru 100%.

III Conti nut text - aliniere justify, font

Arial, marime 10, culoare negru 100%.

Tntre formula de adresare si continut,

text se vor lasa doua randuri libere.

Tntre continut text si formula de inche-,iere se vor lasa doua randuri libere.

Tntre formula de lncheiere ~i persoana

de contact! departament se vor lasa

trei randuri libere. Acest spatiu se va

folosi pentru sernnatura.

12 Imprimate tipizate - Foaia cu antet MANUAL DE IDENTITATEVIZUALA

Page 13: Manual ate Vizuala-Romgaz

5/10/2018 Manual ate Vizuala-Romgaz - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/manual-ate-vizuala-romgaz 13/38

 

Imprimate tipizate

ROMGAZ

Foaia cu antet - exemplu

ROMGAZ

Societatea Nat ionala de Gaze Naturale Romgaz S.A. - Media~ - Romania

D-Iui

Marcel Dobrovescu

S.C. Societatea SA

Departamentul Market ing

Str. Pastelului nr. 12-14

505505, Medias, Romania

Dan Danielescu

Marketing

Marketing

Contract

0269-201950

0269-839365

[email protected]

001/01.01.2007

Stimate domnule Dobrovescu

Va transmit alaturat textul a ferent cap ito lului I ce se va insera in catalogul societa ti i

aflat in tipar, conform contractu lui nr. 4529/05.03.2007:

"CUVANTUL PRE$EDINTELUI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Criza energetica, cerintele pietei interne ~i consumurile mar i datorate dezvoltarii

preconizate au impus acordarea unei atentii speciale industriei gazeifere autohtone.

Tuturor celor implicati in fenomen Ii se cere 0 ireprosabila functionare ~i organizare

in vederea mai bunei valorificari a resurselor naturale. Tnaces! context Romgaz i~i

doreste sa pastreze pozitia de varf pe care 0 ocupa in randul celor implicati in ex-

p lorarea, producerea si inmagazinarea subterana a gazelor.

Experienta de peste 90 de ani in acest domeniu ii deterrnina pe anqajatii Romgaz

sa devina constienti de povara traditiei, Concurenta exerci tata in plan economic,

comercial precum ~i apari tia al tor competi tor i interni s i externi pe plata l iberal izata a

gazelor naturale constituie 0 provocare pentru companie. Este necesara impletirea

succeselor comerciale ~i financiare cu atent ia acordata modernizari i productiei , pro-

tectiei mediului, respectiv responsabil itat ii sociale ~i gri ja fa\a de viitoarea genera\ie.

Paginile acestei lucrari pe care 0 prezentam doresc sa va introduca in fascinanta

lume a industr iei gazelor naturale precum si act iv itat ilor din cadrul Romgaz."

Serviciu Marketing

Dan Danielescu

Sef Serviciu Marketing

Dan Danielescu

Capit al s oc ia l 382 .686 .920 RON

e lF RO14056826 Reg.Com J32139212001

Product te RODSRNCB0231019525330001 B.C.R. Media;;

mvest ttn R08? RNCB0231019525330002 - B.C.R. Media;;

TUV ThurlngM e.V

flOMGAZ

Persoana de contact

Directta

Serviciul

Subiect

Tetefon

Fax

E-ma i l

lnregtstrere

S .N .G .N . Romgaz S .A .

551025, str.Unirii nrA

Media ;; , j ud .S ib iu - Romania

Tetefon 004-0269-201020

Fax 004-0269-846901

E-mail [email protected]

www.romgaz.ro

Imprimate tipizate - Foaiacu antet 13

Page 14: Manual ate Vizuala-Romgaz

5/10/2018 Manual ate Vizuala-Romgaz - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/manual-ate-vizuala-romgaz 14/38

 

Imprimate tipizate

Foaia cu antet

MGAZ

Societatea Nat ionala de Gaze Naturale Romgaz S.A. - Media~ - Romania

D-Iui

Marcel Dobrovescu

S.C. Societatea SA

Departamentu l Marketing

Str . Pastelului nr. 12-14

505505, Medias, Romania

Dan Danielescu

Marketing

Marketing

Contract

0269-201950

0269-839365

[email protected]

001/01.01.2007

ROMGAZ

Persoana de contact

Directta

Serviciul

Subiect

Tetefon

Fax

E-ma i l

lnregtstrere

14 Imprimate tipizate - Foaia cu antet MANUAL DE IDENTITATEVIZUALA

Stimate domnule Dobrovescu

"CUVANTUL PRE$EDINTELUI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

transmit alaturat textul a ferent cap ito lului I ce se va insera in catalogul societa ti i- - -- ---{

aflat in tipar, conform contractu lui nr. 4529/05.03.2007:

Criza energetica, cerintele pietei interne ~i consumurile mar i datorate dezvoltarii

preconizate au impus acordarea unei atentii speciale industriei gazeifere autohtone.

Tuturor celor implicati in fenomen Ii se cere 0 ireprosabila functionare ~i organizare

in vederea mai bunei valorificari a resurselor naturale. Tnaces! context Romgaz i~i

doreste sa pastreze pozitia de varf pe care 0 ocupa in randul celor implicati in ex-

p lorarea, producerea si inmagazinarea subterana a gazelor.

Experienta de peste 90 de ani in acest domeniu ii deterrnina pe anqajatii Romgaz

sa devina constienti de povara traditiei, Concurenta exerci tata in plan economic,

comercial precum ~i apari tia al tor competi tor i interni s i externi pe plata l iberal izata a

gazelor naturale constituie 0 provocare pentru companie. Este necesara impletirea

succeselor comerciale ~i financiare cu atent ia acordata modernizari i productiei , pro-

tectiei mediului, respectiv responsabil itat ii sociale ~i gri ja fa\a de viitoarea genera\ie.

Paginile acestei lucrari pe care 0 prezentam doresc sa va introduca in fascinanta

lume a industr iei gazelor naturale precum si act iv itat ilor din cadrul Romgaz."

Serviciu Marketing

Dan Danielescu

Sef Serviciu Marketing

Dan Danielescu

Capit al s oc ia l 382 .686 .920 RON

e lF RO14056826 Reg.Com J32139212001

Product te RODSRNCB0231019525330001 B.C.R. Media;;

mvest ttn R08? RNCB0231019525330002 - B.C.R. Media;;

TUV ThurlngM e.V

S .N .G .N . Romgaz S .A .

551025, str.Unirii nrA

Media ;; , j ud .S ib iu - Romania

Tetefon 004-0269-201020

Fax 004-0269-846901

E-mail [email protected]

www.romgaz.ro

Page 15: Manual ate Vizuala-Romgaz

5/10/2018 Manual ate Vizuala-Romgaz - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/manual-ate-vizuala-romgaz 15/38

 

Imprimate tipizate

ROMGAZ

Foaia cu antet

ROMG~

Societatea Nationala d@e Naturale RomgazS.A.. Media, . Romania

D-Iui

Marcel Dobrovescu

S.C. Societatea SA

Departamentu l Marketing

Str . Pastelului nr. 12-14

505505, Medias, Romania

Dan Danielescu

Marketing

Marketing

Contract

0269-201950

0269-839365

[email protected]

001/01.01.2007

Stimate domnule Dobrovescu

Va transmit alaturat textul a ferent cap ito lului I ce se va insera in catalogul societa ti i

aflat in tipar, conform contractu lui nr. 4529/05.03.2007:

"CUVANTUL PRE$EDINTELUI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Criza energetica, cerintele pietei interne ~i consumurile mar i datorate dezvoltarii

preconizate au impus acordarea unei atentii speciale industriei gazeifere autohtone.

Tuturor celor implicati in fenomen Ii se cere 0 ireprosabila functionare ~i organizare

in vederea mai bunei valorificari a resurselor naturale. Tnaces! context Romgaz i~i

doreste sa pastreze pozitia de varf pe care 0 ocupa in randul celor implicati in ex-

p lorarea, producerea si inmagazinarea subterana a gazelor.

Experienta de peste 90 de ani in acest domeniu ii deterrnina pe anqajatii Romgaz

sa devina constienti de povara traditiei, Concurenta exerci tata in plan economic,

comercial precum ~i apari tia al tor competi tor i interni s i externi pe plata l iberal izata a

gazelor naturale constituie 0 provocare pentru companie. Este necesara impletirea

succeselor comerciale ~i financiare cu atent ia acordata modernizari i productiei , pro-

tectiei mediului, respectiv responsabil itat ii sociale ~i gri ja fa\a de viitoarea genera\ie.

Paginile acestei lucrari pe care 0 prezentam doresc sa va introduca in fascinanta

lume a industr iei gazelor naturale precum si act iv itat ilor din cadrul Romgaz."

Serviciu Marketing

Dan Danielescu

Sef Serviciu Marketing

Dan Danielescu

Capital soctet 3@920 RON

e lF RO14056826 Reg.Com J32139212001

Product te RODSRNCB0231019525330001 B.C.R. Media;;

mvest ttn R08? RNCB0231019525330002 - B.C.R. Media;;

TUV ThurlngM e.V

flOMGAZ

Persoanade cont'@

Directta

Serviciul

Subiect

Tetefon

Fox

E-ma i l

lnregtstrere

S.N .G.N . Romgaz ~

551025, str.Unirii nrA

Media ;; , j ud .S ib iu - Romania

Tetefon 004-0269-201020

Fax 004-0269-846901

E-mail [email protected]

www.romgaz.ro

Imprimate tipizate - Foaia cu antet 15

Page 16: Manual ate Vizuala-Romgaz

5/10/2018 Manual ate Vizuala-Romgaz - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/manual-ate-vizuala-romgaz 16/38

 

Imprimate tipizate

Foaia cu antet

ROMGAZ

Societatea Nat ionala de Gaze Naturale Romgaz S.A. - 551025 Media~ -Romania

D-Iui

rl'Wiarcel Dobrovescu

~.C. Societatea SA

Departamentu l Marketing

Str . Pastelului nr. 12-14

505505, Medias, Romania

~an Danielescu

~ Marketing

Marketing

Contract

0269-201950

0269-839365

[email protected]

001/01.01.2007

flOMGAZ

Persoana de contact

Directta

Serviciul

Subiect

Tetefon

Fax

E-ma i l

lnregtstrere

S .N .G .N . Romgaz S .A .

551025, str.Unirii nrA

Media~, jud.Sibiu - Romania

Tetefon 004-0269-201020

Fax 004-0269-846901

E-mail [email protected]

www.romgaz.ro

16 Imprimate tipizate - Foaia cu antet MANUAL DE IDENTITATEVIZUALA

Stimate domnule Dobrovescu

rlllYa transmit alaturat textul aferent capitolului I ce se va insera in catalogul societatii

~flat in tipar, conform contractu lui nr. 4529/05.03.2007:

"CUVANTUL PRE$EDINTELUI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Criza energetica, cerintele pietei interne ~i consumurile mar i datorate dezvoltarii

preconizate au impus acordarea unei atentii speciale industriei gazeifere autohtone.

Tuturor celor implicati in fenomen Ii se cere 0 ireprosabila functionare ~i organizare

in vederea mai bunei valorificari a resurselor naturale. Tnaces! context Romgaz i~i

doreste sa pastreze pozitia de varf pe care 0 ocupa in randul celor implicati in ex-

p lorarea, producerea si inmagazinarea subterana a gazelor.

Experienta de peste 90 de ani in acest domeniu ii deterrnina pe anqajatii Romgaz

sa devina constienti de povara traditiei, Concurenta exerci tata in plan economic,

comercial precum ~i apari tia al tor competi tor i interni s i externi pe plata l iberal izata a

gazelor naturale constituie 0 provocare pentru companie. Este necesara impletirea

succeselor comerciale ~i financiare cu atent ia acordata modernizari i productiei , pro-

tectiei mediului, respectiv responsabil itat ii sociale ~i gri ja fa\a de viitoarea genera\ie.

Paginile acestei lucrari pe care 0 prezentam doresc sa va introduca in fascinanta

lume a industr iei gazelor naturale precum si act iv itat ilor din cadrul Romgaz."

Serviciu Marketing

Dan Danielescu

Sef Serviciu Marketing

Dan Danielescu

Capit al s oc ia l 382 .686 .920 RON

e lF RO14056826 Reg.Com J32139212001

Product te RODSRNCB0231019525330001 B.C.R. Media;;

mvest ttn R08? RNCB0231019525330002 - B.C.R. Media;;

TUV ThurlngM e.V

Page 17: Manual ate Vizuala-Romgaz

5/10/2018 Manual ate Vizuala-Romgaz - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/manual-ate-vizuala-romgaz 17/38

 

Imprimate tipizate

ROMGAZ

Carte de vizita

Cartea de vizita are urmatoarelespecificatii:

A 12 mm

B 5.5 mm

C 43 mm

D 25,5 mm

E 38 mm

1 - Logotip ROMGAZ, lungime 20 mm,

culoare - albastru C-100, M-75, Y - O ,

K - O .

2 Date de contact a sucursalei

ROMGAZ aliniere st anga , font

Trebuchet MS, rnarirne 8, culoare -negru

70%.

3 - Persoana de contact - alinieredreapta, font Trebuchet MS rnarirne

9, culoare - albastru C-100, M-75, Y - O ,

K - O . Functia, Departament - aliniere

dreapta, font Trebuchet MS rnarirne

8, culoare - negru 70%.

ROMGAZ

ing. Marcel Dobrovescu

Functia

Departament

flOMGAZ

S.N.G.N. Romgaz S.A.

Sucursala Media~, jud.Sibiu

RO·551025, str.Unirii nrA

Telefon 004·0269·201950Fax 004·0269·839365

E-rnail office®romgaz. ro

www.romgaz.ro

ROMGAZ

E 1----

ing. Marcel Dobrovescu

Functia

Departament

ROMGAZ

- - - - - - ~ c ~ - - - - ~

S.N.G.N. Romgaz S.A.Sucursala Media~, jud.Sibiu

RO·551025, str.Unirii nrA

Telefon 004·0269·201950

Fax 004·0269·839365E-rnail office®romgaz. ro

www.romgaz.ro

ROM~1) 0ing. Marcel DObroves@

Functia

Departament

ROMGAZ

S.N.G.N. Romgazs0Sucursala Media~, jud.SibiuRO·551025, str.Unirii nrA

Telefon 004·0269·201950

Fax 004·0269·839365E-rnail office®romgaz. ro

www.romgaz.ro

Imprimate tipizate - Carte de vizita 17

Page 18: Manual ate Vizuala-Romgaz

5/10/2018 Manual ate Vizuala-Romgaz - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/manual-ate-vizuala-romgaz 18/38

 

Imprimate tipizate

Plicul 220/110 mm are urrnatoarelespecificatii:

A 20 mm

B 44 mm

C 11 mm

D 152 mm

E 54 mm

1 - Logotip ROMGAZ, lungime 31 mm,culoare - albastru (-100, M-75, Y - O ,

K - O .

Plicuri

2 - Date de contact destinatar - aliniere

stanga, font Arial, rnarirne 11, culoarenegru 100%.

3 Date de contact a sucursalei

ROMGAZ aliniere dreapta, font

Trebuchet MS, rnarirne 8, negru 70%.

Pentru alte formate de plicuri se vorpastra aceleasi caracteristici de aseza-

re, pornind de la coltul stanga sus.

ROMGAZ

S.N.G.N. Romgaz S.A .

Sucursala Media~, jud.Sibiu

RO-551025, str.Unirii nr.4Telefon 004~0269~201950

Fax 004~0269~839365

E-mail [email protected]

www.romgaz.ro

f A tROMGAZ

O-Iui

Marcel OobrovescuS.C. Societatea SAOepartamentul Marketing500000, str. Pastelului nr. 12-14Medias, judoSibiu, Romania

S.N.G.N. R 0 s . A .Sucursala Media~, jud.SibiuRO-551025, str.Unirii nr.4

Telefon 004~0269~201950

Fax 004~0269~839365

E-mail [email protected]

www.romgaz.ro

ROMGAZ

0 - 0Marcel OobrovescuS.C. Societatea SAOepartamentul Marketing500000, str. Pastelului nr. 12-14Medias, judoSibiu, Romania

18 Imprimate tipizate - Plicuri MANUAL DE IDENTITATEVIZUALA

Page 19: Manual ate Vizuala-Romgaz

5/10/2018 Manual ate Vizuala-Romgaz - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/manual-ate-vizuala-romgaz 19/38

 

Imprimate tipizate

ROMGAZ

Ecusoane

Ecusonul ROMGAZcontine urrnatoarele

elemente:

• poza 30/22 mm

• print color 60/90 mm• suport plastic transparent

• snur albastru inscriptionat cu logotipul

ROMGAZ

Sunt 4 categorii distincte, In functie

de gradul de acces a persoanei la

inforrnatii. Categoriile se diferentiaza

prin culoare si dupa cum urrneaza:

rosu, albastru, galben, alb. Snurul va fi

lntotdeauna albastru.

ROMGAZ

c==:: : :Jr-------

ROMGAZ

r-- . . . ; ;c==:: : :J ; : : :

ROMGAZ

c==:: : :Jr-----~

ROMGAZ

ROMGAZ

Dana DanielescuFunctia

Serviciul Marketing

Sucursala Media~

c==:: : :Jr-----~

ROMGAZ •OMGAZDana Danielescu

Functia

Serviciul Marketing

Sucursala Media~

Imprimate tipizate - Ecusoane 19

Page 20: Manual ate Vizuala-Romgaz

5/10/2018 Manual ate Vizuala-Romgaz - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/manual-ate-vizuala-romgaz 20/38

 

Caractere

Caractere

Fonturile care fac baza documentelor

ROMGAZsunt urmatoarele:

Arial

AAABCDEFGHITJKLMNOPQRS$TTUVWXYZaaabcdefqhiljklrrmopqrssttuvwxyzgp

1234567890

Arial bold

AAABCDEFGHliJKLMNOPQR5!?TTUVWXYZ

aaabcdefq hiij klm nopq rs~ttuvwxyz@1234567890

Trebuchet MS

AMBCDEFGH ITJKLMNOPQRSSTTUVWXYZ,

aaabcdefghiij klm nopq rssttuvwxyzte

1234567890

Trebuchet MS Bold

AllBCDEFGHliJKLMNOPQRS~TTUVWXYZ

aaabcdefghiijklmnopqrs~ttuvwxyz@

1234567890

Humanist52I BT

AABCDEFGHIIJKLMNOPQRS~TUVWXYZ

aabcdefghiijklmnopqrsstuvwxyztg'

1234567890

Arial se va folosi pentru textele decorespondenta interne ~i externe, informat multimedia si on-line (e-mail,internet, intranet).

Arial Bold se va folosi pentru titlurisau pentru a sublinia subiecte.

Trebuchet MSse va folosi pentru datelefixe, el va avea rolul de a sustine iden-

titatea vizuala a companiei ROMGAZ.

Orice sablon electronic va contine,fontul Trebuchet MS.Datele scrise cu acest font se vor modi-

ca doar cu acordul Departamentului

Marketing.

Trebuchet MS Bold se va folosi doar in

cazuri particulare (titluri postere in-

terne, evenimente, publicitate).

Humanist52I BT se va folosi in aplicatia

Power Point doar pentru editarea cu majus-

cule a numelui companiei ROMGAZ .

20 Caractere MANUAL DE IDENTITATEVIZUALA

Page 21: Manual ate Vizuala-Romgaz

5/10/2018 Manual ate Vizuala-Romgaz - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/manual-ate-vizuala-romgaz 21/38

 

P re ze ntare P o we rP o in t

ROMGAZ

Caracteristici

Prezentarea PowerPoint are la baza

elementul vizual "communication".

Acest element vizual se va folosi In

toate prezentarile PowerPoint.

El va avea doua start active:

• 1, 2, 3 - fundal albastru - pentru pagina

de titlu, capitole, lncheiere.

• 4 - fundal alb - contur negru 20% -pentru paginile de cuprins.

Sabloanele electron ice sunt disponi-

bile pentru personalizarea si introduce-

rea de continut In reteaua intranet sau

la departamentul Marketing.

Manual de identitate vizuala

Versiunea 1.0

MedIas mal 2007 ROMGAZ

1 - Pagina de titlu.

Manualdeidentitatev;zuala

1.0 Capitolull

Paginile care urmeaza contin instructiuni

detal iate pentru int roducerea idenf itat ii

v izua le ROMGAZ tnt r-o ser ie de apl icat ii .

Scopu l Manualu lu i de Ident it at e V izua la

ROMGAZ este de a adauqa consecventa

s i c la ri ta te f iecaru i n ivel de comunicare

tiparit, multimedia. In t imp, aceasta constanta

va f ur niz a par iene ri ate si va jn tar i r el ati il e de

comunicare cu colaboratorii .

MedIas mal 2007 ROMGAZ

2 - Pagina de separare capitol.

Element vizual "communication" albastru

Element vizual "communication" alb

•"' . . .

v a multumim pentru

atentia ~isprijinul acordat.

ROMGAZ

3 - Pagina de lncheiere.

Manualdeidentitatevizuala

1.0 Capitolull

Paginile care urmeaza

contin instructiuni

detal iate pentru

introducerea idenfitatii

v izuale ROMGAZ

Tntr-o serie de apl icat ii .

.1stQtr

2nd Q tr

• 3rd Otr

.4thOtr

ROMGAZedia~ mai 2007

4 - Pagina de cuprins.

Prezentare PowerPoint 21

Page 22: Manual ate Vizuala-Romgaz

5/10/2018 Manual ate Vizuala-Romgaz - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/manual-ate-vizuala-romgaz 22/38

 

Obiecte prornotionale

Reguli generale

Obiecte promotionale vor avea culorile:

alb, albastru, gri, negru sau cornbinatii

ale acestor culori.

Aceleasi reguli de culoare se vor aplica

si pentru alte obiecte promotionale.

Logo-ul ROMGAZva aparea lntotdeauna

In partea stanga sus sau mij loc sus petricouri.

Pe alte obiecte prornotionale ca veste,

jachete, logo-ul ROMGAZ va aparea

lntotdeauna In partea stanga sus.

Lungimea logo-ului pentru varianta

stan ga sus va fi de 35 mm.Lungimea logo-ului pentru varianta

mijloc sus va fi de 80 mm.

I n cazul variantelor tricou, vesta,

jacheta negre se poate opta si pentru

serigrafiere/brodare logo alb sau gri

metalizat.

Evenimentul, sucursala, departamentul,

alt logo, etc. se vor adauga pe rnanecastanga. Culorile vor fi In ton cu logo-ul

sau In ton cu evenimentul.

I n cazul altor culori la materialele

prornotionale se poate opta pentru

varianta ton pe ton cu brodare.

Daca vor exista exceptii ele se vor co-

munica departamentului Marketing

ROMGAZpentru aprobarea acestora.

Tricou alb - logo-ul respects culorile

initiale.

Tricou albastru - logo-ul va fi intotdea-una alb.

Tricou gri - logo-ul va fi lntotdeauna

negru.

Tricou negru - logo-ul se va compune

din doua culori: albastru, negru 20%.

22 Obiecte prornotionale MANUAL DE IDENTITATEVIZUALA

Page 23: Manual ate Vizuala-Romgaz

5/10/2018 Manual ate Vizuala-Romgaz - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/manual-ate-vizuala-romgaz 23/38

 

Obiecte prornotionale

ROMGAZ

Exemple

Sucursala Media~ ROMGAZ 10

•c= - -

~ - - - - - - ~ s u c = u r s = a l a ~ M e = d i a ~ ) · " " ' ; ~ o o ~ = [ ~ q ~ · f l I I - - J >

Sucursala Media~ ROMGAZ

l O :

Sucursala Media~ ROMGAZ I I l

~n n ~~.

'6

,\'

",~

•~

I:sOMGAZ

•00

oo

N

- -OMGAZ

Obiecte prornotionale 23

Page 24: Manual ate Vizuala-Romgaz

5/10/2018 Manual ate Vizuala-Romgaz - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/manual-ate-vizuala-romgaz 24/38

 

Obiecte prornotionale

Alte exemple

•OMGAZ

24 Obiecte prornotionale MANUAL DE IDENTITATEVIZUALA

Page 25: Manual ate Vizuala-Romgaz

5/10/2018 Manual ate Vizuala-Romgaz - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/manual-ate-vizuala-romgaz 25/38

 

M a p e

ROMGAZ

Reguli generale

Mapele vor avea lntotdeauna doua

zone distincte:

1 - zona de mesaj, titlu, eveniment

2 - zona de informatii generale ROMGAZ

unde se va folosi elementul vizual

"communication" .

Pentru mapele A4 se vor folosi urrna-

toarele specificatii:

1 - Titlul se va scrie cu font Trebuchet

MS, rnarirne 30, aliniere centrals,

culoare - albastru.

2 - Subtitlul se va scrie cu font

Trebuchet MS, rnarirne 16, aliniere

centrale, culoare - albastru.

3 - Adresa web se va scrie cu Trebuchet

MS, marirne 12, aliniere dreapta,

culoare - alba.

4 - Latimea logo-ului va fi de 25 mm.5 - Denumire companie - logotip, lun-

gime 43mm, culoare - albastru C-100,M-75, Y - O , K -O .

Sabloanele electronice sunt disponi-

bile pentru personalizarea si introduce-

rea de continut In reteaua intranet sau

la departamentul Marketing.

1

Coperta fata mapa A4.

1

Coperta spate mapa A4.

Mape 25

Page 26: Manual ate Vizuala-Romgaz

5/10/2018 Manual ate Vizuala-Romgaz - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/manual-ate-vizuala-romgaz 26/38

 

B ros u r i

Coperti brosura

Copertile brosurilor vor avea lntotdeau-

na doua zone distincte:

• zona de mesaj, titlu, eveniment• zona de informatii generale ROMGAZ -

se va folosi elementul vizual

"communication" .

Pentru brosurile A4 se vor folosi urrna-

toarele specificatii:

1 - Titlul se va scrie cu font Trebuchet

MS, rnarirne 30, aliniere dreapta,

culoare - alb.

2 - Subtitlul se va scrie cu font

Trebuchet MS, rnarirne 16, aliniere

dreapta, culoare - alba.

3 - Adresa web se va scrie cu Trebuchet

MS, rnarirne 12, aliniere dreapta,

culoare - alba.

4 - Latimea logo-ului va fi de 25 mm.5 - Denumire companie - logotip, lun-

gime 43mm, culoare - albastru C-100,M-75, Y - O , K -O .

Pentru brosurile A4 cu imagine se vor

folosi specificatiile de mai sus cu

diferenta In dimensiunea pe latirne a

elementului vizual "communication".

Acesta devine mai lngust (51 mm)

pentru a pastra 0 mai buna proportie a

imaginii dupa un format standard.

Sabloanele electron ice sunt disponi-

bile pentru personalizarea si introduce-

rea de continut In reteaua intranet sau

la departamentul Marketing.

81 mm

81 mm

ROMGAZ

51 mmOMGAZROMGAZ

26 Brosuri MANUAL DE IDENTITATEVIZUALA

Page 27: Manual ate Vizuala-Romgaz

5/10/2018 Manual ate Vizuala-Romgaz - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/manual-ate-vizuala-romgaz 27/38

 

B ros u r i

ROMGAZ

Conti nut brosura,

1 - Coperta 1-4.

2 - Delimitare capitole.

3, 4, 5 - Continut brosura.

1 - Coperta 1-4.

2 - Pagina care deltrniteaza capitolele.

ROMGAZ

3 - Pagina de conti nut.

ROMGAZ

4 - Pagina de conti nut.

R OM GA Z

Brosuri 27

5 - Pagina de conti nut.

Page 28: Manual ate Vizuala-Romgaz

5/10/2018 Manual ate Vizuala-Romgaz - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/manual-ate-vizuala-romgaz 28/38

 

Postere interne

ROMGAZ

•OMGAZ

Poster intern vertical.

ROMGAZ

•OMGAZ

Poster intern vertical.

•OMGAZ

Poster intern orizontal.

28 Postere interne MANUAL DE IDENTITATEVIZUALA

Page 29: Manual ate Vizuala-Romgaz

5/10/2018 Manual ate Vizuala-Romgaz - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/manual-ate-vizuala-romgaz 29/38

 

Semnalistica

ROMGAZ

Semnalistiea intertoara

Semnalistiea va avea lntotdeauna In

eomun aceleasi elemente de baza,

pentru a da uniformitate imaginii de

eompanie.

Se disting trei eategorii:

1 - Placute pentru birourile din interio-

rul directiei.

2 - Placute prineipale ale directiei,

3 - Placute de directionare pe nivel.

1 - Dimensiunea va fi lntotdeauna

acee asi si la toate d ir ec til e ,

210/210 mm.

Nurnarul camerei se va serie eu fontul

Trebuehet MS, rnarirne 66, aliniere

centrals fata de patratul negru,

euloare - alb.

Biroul, Compartimentul se vor serie eufontul Trebuehet MS, rnarirne variabila

In functie de lungimea textului, aliniere

centrals fata de incadrarea albastra,

euloare - alb.

Personalul, functia se vor serie eu

fontul Arial, rnarirne 36, aliniere

dreapta fata de patratul negru, euloare

- negru 60%.

2 - Dimensiunea va fi 410/70 mm.

Nurnarul eamerei se va serie eu fontulTrebuehet MS (daca e eazul), rnarirne

80, aliniere centrals fata de dreptun-

ghiul negru, euloare - alb.

Directia se va serie eu fontul Trebuehet

MS, rnarirne variabila In functie de lun-

gimea textului, aliniere dreapta fata de

incadrarea albastra, euloare - alb.

3 - Se va folosi formatul A2 pentru 0

buna vizualizare a inforrnat iilor.

Nivelul se va serie eu fontul Trebuehet

MS, rnarirne 60, aliniere centrals fata

de dreptunghiul negru, euloare - alb.

Scara se va serie eu fontul Trebuehet

MS, marime 42, aliniere dreapta fata

de dreptunghiul albastru, euloare - alb.

Directiile se vor serie eu fontulTrebuehet MS, rnarirne 42, aliniere

dreapta, euloare - negru 60%.

(1 )

323 Bir?u apli.catii

~l secuntate

ing. Dan Danielescu

ec. Malia Matinescu

arh. Mihaela Mihai

ing. Dan Danielescu

Director General

(2)

(3)

Nivel3

Dir ec ti a comerc ia la •

Di rec tia dezvo lta re •

Circulatii ~ispatii anexe •

S cara A

Semnalistica 29

Page 30: Manual ate Vizuala-Romgaz

5/10/2018 Manual ate Vizuala-Romgaz - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/manual-ate-vizuala-romgaz 30/38

 

Semnalist ica

Semnalistica exterioara

Semnalistica exterioara se irnparte pe

4 categorii In functie de amplasare:

• Panou - societate x 1

dimensiuni 2000/1000 mm

• Totem stradal - sucursale x 7dimensiuni 800/2000 mm

• Panouri - sucursale x 7dimensiuni 1000/500 mm

• Panouri - alte sectiidimensiuni 1000/500 mm

I n cazul panourilor, materialele se vor

alege In functie de suport (perete,

acoperis, etc.). Se poate opta pentru

variante iluminate (iluminare din exte-rior, In cant, In fundal, etc.).

Totemurile stradale vor fi iluminate din

interior In cantul elementelor grafice

(logo, text).

I n cazul altor dimensiuni propuse se

vor respecta proportiile, culorile si

elementele continute,

Sabloanele electron ice sunt disponi-bile pentru personalizarea si introduce-

rea de continut In reteaua intranet sau

la departamentul Marketing.

30 Semnalistica MANUAL DE IDENTITATEVIZUALA

50detatea

N a \ i o n a l a

d e G a z e

N a t u r a l eR O M G A Z SA

ROMGAZ

w w w . r o m g a z . r o

Panou - societate

Totem stradal - Societate, sucursale

Page 31: Manual ate Vizuala-Romgaz

5/10/2018 Manual ate Vizuala-Romgaz - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/manual-ate-vizuala-romgaz 31/38

 

Semnalist ica

ROMGAZ

Semnalistica exterioara

Societatea

Nationals

de Gaze

Naturale

R OMG AZ S.A. •OMGAZwww.romgaz.ro

Societatea Nationala

de Gaze Naturale

ROMGAZ S.A.

Sucursala

Tirgu-Mures•OMGAZ

www.romgaz.ro

Societatea Nationala

de Gaze Naturale

ROMGAZ S.A.

Sucursala de lnterventii,

Reparat ii Capitale ~i Operat ii

Speciale la Sonde - Media~•OMGAZ

www.romgaz.ro

www.romgaz.ro

Societatea Nationala

de Gaze Naturale

ROMGAZ S .A .

Sucursala

Media~•OMGAZ

www.romgaz.ro

Societatea Nationala

de Gaze Naturale

ROMGAZ S.A.

Sucursala de Tnmagazinare

Subterana a Gazelor

Naturale - Ploiest i•OMGAZ

www.romgaz.ro

Societatea Nationala

de Gaze Naturale

ROMGAZ S.A.

Sucursala de TransportTehnologic ~i de Mentenanta

nrgu-Mure~•OMGAZ

Societatea Nationala

•Societatea Nationala

•e Gaze Naturale de Gaze Naturale

ROMGAZ S.A. ROMGAZ S.A.

Sectii de Statii deROMGAZ , ROMGAZ

Productie Comprimare

www.romgaz.ro www.romgaz.ro

Semnalistica 31

Page 32: Manual ate Vizuala-Romgaz

5/10/2018 Manual ate Vizuala-Romgaz - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/manual-ate-vizuala-romgaz 32/38

 

E ch ip am en te de protectie

Exemple

Casca de protectie

Incaltaminte de protectie

32 Echipamente de protectie MANUAL DE IDENTITATEVIZUALA

Page 33: Manual ate Vizuala-Romgaz

5/10/2018 Manual ate Vizuala-Romgaz - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/manual-ate-vizuala-romgaz 33/38

 

E ch ip am en te de protectie

ROMGAZ

Exemple

) lROMGAZ l

Vesta de

semnalizare

Scurta de iarna cu

benzi reflectorizante

Scurta impermeabila

Halat de protectie

Vesta de

protectie

Pantalon de iarna

cu pieptar si benzi

reflectorizante

Pantalon

impermeabil

cu pieptar

Echipamente de protectie 33

Page 34: Manual ate Vizuala-Romgaz

5/10/2018 Manual ate Vizuala-Romgaz - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/manual-ate-vizuala-romgaz 34/38

 

P ers o nalizare au to

Reguli generale

Personalizarea autoutilitarelor ROMGAZ

se va face dupa urmatoarele reguli:

• portierele laterale vor contine -

sucursala, adresa sucursalei cod culoa-

re RAL 5002.

• lateralele autoutilitarei vor contine -

logo ROMGAZ, denumire societate.

• spatele se va inscriptiona cu autocolant

albastru RAL 5002 si va contine -,

logotip ROMGAZ, sucursala, adresa

sucursalei, cod culoare RAL9003.

Naturale

Romgaz5.A. •OMGAZ

Societatea

Nationa ta

de Gaze

Naturale

R o mg az S .A . •OMGAZ

34 Personalizare auto MANUAL DE IDENTITATEVIZUALA

Page 35: Manual ate Vizuala-Romgaz

5/10/2018 Manual ate Vizuala-Romgaz - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/manual-ate-vizuala-romgaz 35/38

 

Formate

ROMGAZ

Alaturi de Manualul de Identitate

Vizuala ROMGAZ Yeti gasi un CD

care contine formate digitale ale

logo- u lui ROMGAZ, tem plate- u ri

In diferite formate pentru

elementele continute In Manual.

Formatele incluse pe disc sunt

urmatoarele: Adobe Illustrator (ai),Adobe Photoshop (psd), Corel

Draw (cdr), Imagini (bmp), (jpeg),

(tiff), Microsoft Power Point (pps),

Microsoft Word (doc), Fonturi (ttf).

Fisierele Adobe Illustrator, Corel

Draw sunt formate vectoriale care

permit rnarrre a sau micsor ar ea

imaginii fara a pierde din calitate.

Adobe Illustrator

Adobe Illustrator este un program

vectorial de desenare plana

proiectat In primul rand pentru

Macintosh (Apple) dar variantele

salvate pe disc sunt pentru format

Pc. Acest program nu este folosit

frecvent In Romania.

Formatul de lucru este .ai.

Corel DrawCorel Draw este un program

vectorial de desenare plana

proiectat In primul rand pentru Pc.

Acest program este folosit de

majoritatea tipografiilor, firmelor

de publicitate din Romania.

Formatul de lucru este .cdr.

Adobe Photoshop

Adobe Photoshop este un program de

prelucrare imagine proiectat pentru PC

si Macintosh.

Formatele de lucru sunt .psd, .eps.

Imaginea care se prelucreaza In

Photoshop se compune din patrate mici

(pixeli) cu caracteristici de culoare

diferite.

Formate ca .BMP, .EPS, .JPEG, .PSD,

.TIFF sunt "dependente de rezolutie",

Rezolutia se mascara In pixeli per inchi

(PPI).Pixelul este unitatea de masura pentru

formatele electronice, repreztnta

partea cea mai mica a imaginii.

Formatele .TI FF se vor folosi In

aplicatiile Word, Excel.

Formatele .JPEG se vor folosi In

aplicatia Power Point.

Microsoft WordMicrosoft Word are ca formate de lu-

cru extensiile .doc, .dot.

Formatul .doc este cel uzual.

Formatul .dot este folosit In cazul sa-

bloanelor!

Pentru introducerea sabloanelor In

Microsoft Word se creaza un director

nou unde se vor salva fisierele cu ex-

tensia .dot.

Se deschide programul si se merge peurrnatoarea cale: Instrumente - Optiuni

Amplasare fisiere - Modificare si se

alege directorul creat.

Pentru deschiderea unui sablon (.dot)

se merge pe calea Fisler - Nou. Astfel

In dreapta zonei de lucru va aparea 0

fereastra cu fisierele .dot lnscrise In

Microsoft Word ca si sabloane,

Formate 35

Page 36: Manual ate Vizuala-Romgaz

5/10/2018 Manual ate Vizuala-Romgaz - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/manual-ate-vizuala-romgaz 36/38

 

Continut CD

Alaturi de Manualul de Identitate

Vizuala ROMGAZYeti gasi un CD care

contine diferite formate digitale ale

logo-ului ROMGAZ, sabloane pentru

elementele continute In Manual,

fonturi.

Continut:

Format Adobe Acrobat Reader

Manual de Identitate Vizuala

ROMGAZ.pdf

Antet ROMGAZ.pdf

Format Adobe Illustrator

Logo ROMGAZ.ai

Formate Corel Draw

Antet ROMGAZ.cdrBrosura ROMGAZ.cdr

Carte de vizita ROMGAZ.cdr

Ecuson ROMGAZ.cdr

Logo ROMGAZ.cdr

Mapa ROMGAZ.cdr

Obiecte promotionale ROMGAZ.cdr

Plic ROMGAZ.cdr

Poster ROMGAZ.cdr

Semnalistica exterioara ROMGAZ.cdr

Semnalistica interioara A2 ROMGAZ.cdr

Semnalistica interioara ROMGAZ.cdr

Atentie!

Formatele Corel Draw contin fonturi

care nu se instaleaza automat In

Windows. Pentru vizualizarea corecta

a acestora este nevoie de instalarea

fonturilor In Control Panel - Fonts.

La deschiderea fisierului Corel Draw,

programul anunta daca fontul nu este

instalat.

Toate fisierele Corel Draw sunt dispo-

nibile In versiunea 8!

Un program Corel Draw versiune mai

veche nu va deschide un fisier de versi-

une mai noua. Ex. Corel Draw versiunea

8 nu va deschide un fisier creat In

Corel Draw 12, invers va merge.

Pentru vizualizare, chiar daca se lucrea-

za In ultima versiune, aceasta are

optiunea de a salva In orice versiune

mai veche.

Formate Imagine

Logo ROMGAZ.bmp

Logo ROMGAZ.jpg

Logo ROMGAZ.psd

Logo ROMGAZ.tif

Logo ROMGAZ_efecte3D.bmp

Logo ROMGAZ_efecte3D.jpg

Logo ROMGAZ_efecte3D.psd

Logo ROMGAZ_efecte3D. tif

Format Power Point

Sablon Power Point ROMGAZ.pps

Formate Word

Antet_Romgaz_Sectii de productie.dot

Antet_Romgaz_Sediu central.dot

Antet_Romgaz_SIRCOSSMedias.dot

Antet_Romgaz_STTM Tirgu-Mures.dot

Antet_Romgaz_Sucursala Medias. dot

Antet_Romgaz_Sucursala Ploiesti. dotAntet_Romgaz_Sucursala Tirgu-Mures.dot

Fonturi

Arial

Arial Bold

Humanist 521 Bold Italic BT

Humanist 521 BT

Trebuchet MS

Trebuchet MSBold

Trebuchet MSBold Italic

Trebuchet MS Italic

36 Continut CD MANUAL DE IDENTITATEVIZUALA

Page 37: Manual ate Vizuala-Romgaz

5/10/2018 Manual ate Vizuala-Romgaz - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/manual-ate-vizuala-romgaz 37/38

 

C o n t a c t

ROMGAZ

Pentru informatti legate de Manualul

de Identitate Vizuala ROMGAZ, obti-

nerea lui si/sau a elementelor grafice

v a rugarn s a ne contactatt la:

S.N.G.N. Romgaz S.A.Serviciul Marketing

Planificare Strategies551025, str. Unirii nrA

Media~, jud.Sibiu - RomaniaTelefon 004-0269-201950

Fax 004-0269-839365

Persoana de contact

~ef serviciu

Mihai OPRI~CAN

Mobil 004-0745-106571E-mail [email protected]

Contact 37

Page 38: Manual ate Vizuala-Romgaz

5/10/2018 Manual ate Vizuala-Romgaz - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/manual-ate-vizuala-romgaz 38/38

 

V a m u l t u r n i r n pentruatentie ~i sprijinul acordat.


Recommended