+ All Categories
Home > Documents > Managementul - ISIM · PDF fileProiect "Formare în Managementul Riscului Industrial -...

Managementul - ISIM · PDF fileProiect "Formare în Managementul Riscului Industrial -...

Date post: 06-Feb-2018
Category:
Author: letuyen
View: 222 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 7 /7
Transcript
Page 1: Managementul - ISIM · PDF fileProiect "Formare în Managementul Riscului Industrial - MIS ETC COD 1416" finanţat în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră IPA România
Page 2: Managementul - ISIM · PDF fileProiect "Formare în Managementul Riscului Industrial - MIS ETC COD 1416" finanţat în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră IPA România

Proiect "Formare în Managementul Riscului Industrial - MIS ETC COD 1416" finanţat în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră IPA România - Republica Serbia”

 

Managementul

Riscului Industrial

EDITURA MIRTON Timişoara

2016

Page 3: Managementul - ISIM · PDF fileProiect "Formare în Managementul Riscului Industrial - MIS ETC COD 1416" finanţat în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră IPA România

Proiect "Formare în Managementul Riscului Industrial - MIS ETC COD 1416" finanţat în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră IPA România - Republica Serbia”

 

ii 

Autori

Capitol 1: Marko Ristić, Ivana Vasović, Horia Daşcău Capitol 2: Ivana Vasović, Milan Prokolab Capitol 3: Sandu Crâsteți Capitol 4: Alin Constantin Murariu Capitol 5: Marko Ristić, Zlatan Milutinović, Sandu Crâsteți Capitol 6: Lorand Kun, Monica Buzdugan Capitol 7: Lorand Kun, Constantin Marta Capitol 8: Horia Daşcău, Constantin Marta Referenți capitolele 1, 2 și 5: Aleksandar Bređan, Ljubiša Kovačević ©Toate drepturile rezervate autorilor Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României MURARIU, ALIN CONSTANTIN Mnagementul riscului industrial / director de proiect: dr. ing. Alin Constantin Murariu. – Timişoara : Mirton, 2016 Conţine bibliografie ISBN 978-973-52-1672-6 005:62

Page 4: Managementul - ISIM · PDF fileProiect "Formare în Managementul Riscului Industrial - MIS ETC COD 1416" finanţat în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră IPA România

Proiect "Formare în Managementul Riscului Industrial - MIS ETC COD 1416" finanţat în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră IPA România - Republica Serbia”

 

iii 

Prefață În lumea afacerilor expresia “timpul înseamnă bani” este proverbială. Când este vorba despre risc, trebuie să

avem în vedere faptul că “riscul înseamnă bani” și în același timp “cine nu riscă, nu câștigă”. Sunteți pregătiți să riscați ? Știți exact ce riscați ? Până unde puteți risca ? sunt doar câteva întrebări la care orice

manager trebuie să știe să răspundă întrucât managementul riscurilor reprezintă una dintre principalele metode de eficientizare a afacerii. Pentru a putea trata un risc, acesta trebuie să fie în mod clar definit, identificat, analizat și cuantificat din punct de vedere al probabilității și al consecințelor acestuia, evaluat după anumite criterii de risc prestabilite și monitorizat.

Managementul riscului trebuie tratat ca parte integrantă a proceselor de planificare și de luare a deciziilor de management documentate. Managementul riscului este un instrument esențial în arsenalul unui manager, care îl va ajuta la îmbunătățirea activității productive în condiții de siguranță, reducerea pierderilor cauzate de oprirea neprogramată a instalațiilor și implicit la atingerea obiectivelor propuse, contribuind în cele din urmă la succesul firmei în general. Astfel, managementul riscului devine o componentă importantă a sistemului de management al afaceri oricărei organizații.

Avantajele unui management al riscului corect implementat pot fi observate cel mai bine într-o situație de criză la nivel global. Criza financiară din 2008 a relevat importanța implementării unui sistem adecvat de management al riscurilor. Din acel moment, în scopul susținerii întreprinderilor industriale, organizațiile internaționale de standardizare precum ISO, IEC și altele similare, au fost de acord să elaboreze standarde în care să definească structura și să descrie metodologia necesară unui sistem eficient de management al riscurilor. Astfel au fost publicate noi standarde legate de managementul riscului (ca de exemplu ISO 31000 ‘Managementul riscului – Principii și linii directoare’).

În lucrare se prezintă pe larg procesul de management a riscurilor, metodele și tehnicile utilizate în procesul de management al riscurilor, precum și aplicarea acestora în domenii specifice. De asemenea se prezintă un exemplu de sistem integrat pentru managementul riscurilor, un scurt ghid de implementare al acestuia, precum și modul de documentare și auditare al unui astfel de sistem (instrucțiuni de implementare, strategia de implementare, manualul și procedurile operaționale).

Sunt trecute în revistă principalele mecanisme de degradare ale materialelor, ce afectează funcționarea instalațiilor, procedurile de inspecție și mentenanță pe bază de risc (RBI / RBIM), precum și modul de aplicare al acestora în industrie. Se prezintă elementele cheie ale unei analize RBI, tipurile de evaluare RBI, analiza consecințelor unei cedări, analiza de risc, eficacitatea inspecțiilor, precum și planificarea inspecțiilor bazate pe o analiză de risc.

Aplicarea noilor tehnici va conduce la creșterea competitivității întreprinderii industriale, operațiuni sigure, fiabile și costuri optimizate aferente inspecțiilor și mentenanței echipamentelor.

Prezentul suport de curs a fost elaborat în cadrul proiectului "Training in Industrial Risk Management”, MIS ETC CODE 1416, finanțat în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră IPA România - Republica Serbia.

Țin să mulțumesc pe această cale colegilor și partenerilor implicați în redactarea acestei cărți, care este deosebit de utilă atât managerilor de întreprinderi industriale deținătoare de echipamente și instalații cu risc în funcționare sau care manipulează produse toxice sau inflamabile, cât și inginerilor, studenților sau personalului tehnic implicat în procesul de evaluare a riscurilor, precum și în activități de inspecție și mentenanță a echipamentelor sau alte categorii de personal ce intenționează să-și îmbunătățească cunoștințele în domeniul managementului riscului industrial.

Manager Proiect,

Alin Constantin Murariu

Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare în Sudură și Încercări de Materiale – ISIM Timișoara

Page 5: Managementul - ISIM · PDF fileProiect "Formare în Managementul Riscului Industrial - MIS ETC COD 1416" finanţat în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră IPA România

Proiect "Formare în Managementul Riscului Industrial - MIS ETC COD 1416" finanţat în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră IPA România - Republica Serbia”

 

iv 

Page 6: Managementul - ISIM · PDF fileProiect "Formare în Managementul Riscului Industrial - MIS ETC COD 1416" finanţat în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră IPA România

Proiect "Formare în Managementul Riscului Industrial - MIS ETC COD 1416" finanţat în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră IPA România - Republica Serbia”

 

Cuprins

1 Introducere în managementul riscurilor .................................................................................................... 1 1.1 Introducere ......................................................................................................................................................... 1 1.2 Estimarea riscurilor ............................................................................................................................................ 3 1.3 Principii .............................................................................................................................................................. 5 1.4 Cadrul organizațional ......................................................................................................................................... 6 1.5 Înțelegerea organizației și a contextului ............................................................................................................. 7 1.6 Implementarea sistemului de management al riscurilor ..................................................................................... 9 1.7 Monitorizarea și revizuirea cadrului organizațional ........................................................................................... 9 1.8. Îmbunătățirea continuă a cadrului organizațional existent ................................................................................ 9 1.9 Proces ................................................................................................................................................................. 9 1.10 Comunicarea și consultarea ............................................................................................................................. 11 1.11 Stabilirea contextului general ........................................................................................................................... 11 1.12 Evaluare riscuri ................................................................................................................................................ 12 1.13 Tratarea riscului ............................................................................................................................................... 13 1.14 Monitorizarea și revizuirea .............................................................................................................................. 13 1.15 Înregistrarea procesului de management al riscurilor ...................................................................................... 13 1.16 Pericole, riscuri și siguranță ............................................................................................................................. 13 1.17 Metodologia inspecției bazate pe risc (RBI). Privire de ansamblu .................................................................. 15 1.18 Procedura cadru RIMAP .................................................................................................................................. 16 Bibliografie .............................................................................................................................................................. 16

2 Standarde referitoare la managementul riscurilor .................................................................................... 17 2.1 Introducere ......................................................................................................................................................... 17 2.2 Riscul și managementul riscului ........................................................................................................................ 17 2.3 Standarde utilizate la managementul riscurilor .................................................................................................. 20 2.4 Reglementări tehnice UE și managementul riscurilor ........................................................................................ 25 Bibliografie .............................................................................................................................................................. 28

3 Procesul de management al riscului – principii și practici ........................................................................ 29 3.1 Introducere ......................................................................................................................................................... 29 3.2 Stabilirea contextului ......................................................................................................................................... 29 3.3 Evaluarea riscului............................................................................................................................................... 31 3.4 Tratarea riscului ................................................................................................................................................. 43 3.5. Monitorizarea și revizuirea riscului .................................................................................................................. 48 3.6 Comunicare și consultare ................................................................................................................................... 50 Bibliografie .............................................................................................................................................................. 54

4 Documentarea și auditarea sistemului de management al riscurilor ....................................................... 55 4.1 Instrucțiuni de implementare a sistemului de management al riscurilor ............................................................ 55 4.2 Manualul de calitate al sistemului de management al riscurilor ........................................................................ 62 Bibliografie .............................................................................................................................................................. 73

Page 7: Managementul - ISIM · PDF fileProiect "Formare în Managementul Riscului Industrial - MIS ETC COD 1416" finanţat în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră IPA România

Proiect "Formare în Managementul Riscului Industrial - MIS ETC COD 1416" finanţat în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră IPA România - Republica Serbia”

 

vi 

5 Risc și defecțiuni. Fiabilitate și mentenanță ............................................................................................... 75 5.1 Siguranța echipamentelor și riscuri .................................................................................................................... 75 5.2 Metodele de evaluare a riscurilor în domenii specifice - de exemplu, echipamente Ex..................................... 76 5.3 Tehnici de evaluare a riscurilor .......................................................................................................................... 78 5.4 Aplicarea metodelor și tehnicilor – Exemplu de FMECA ................................................................................. 83 5.5 Risc și mentenanță ............................................................................................................................................. 85 5.6 Fiabilitate și evaluarea riscurilor ........................................................................................................................ 86 5.7 Directiva UE privind echipamentele tehnice ..................................................................................................... 92 5.8 Evaluarea riscului echipamentului tehnic .......................................................................................................... 94 Bibliografie .............................................................................................................................................................. 103

6 Mecanisme de degradare a recipientelor sub presiune .............................................................................. 105 6.1 Introducere ......................................................................................................................................................... 105 6.2 Degradarea prin subțiere .................................................................................................................................... 106 6.3 Degradarea componentelor placate .................................................................................................................... 106 6.4 Degradarea prin coroziune fisurantă sub tensiune ............................................................................................. 106 6.5 Degradarea prin coroziune exterioară ................................................................................................................ 112 6.6 Degradarea prin atac de hidrogen la temperaturi ridicate .................................................................................. 115 6.7 Degradări prin fragilizare ................................................................................................................................... 115 6.8 Degradarea prin oboseală mecanică ................................................................................................................... 117 6.9 Degradare prin oboseală termică ........................................................................................................................ 118 6.10 Degradarea prin fluaj ....................................................................................................................................... 118 Bibliografie .............................................................................................................................................................. 119

7 Proceduri de inspecție și mentenanță bazate pe risc a echipamentelor industriale - RIMAP ............... 121 7.1 Istoric RIMAP .................................................................................................................................................... 121 7.2 Procedura RIMAP .............................................................................................................................................. 124 Bibliografie .............................................................................................................................................................. 130

8 Concepte API RBI (Inspecției pe Bază de Risc) în industrie ................................................................... 131 8.1 Probabilitatea de avarie ...................................................................................................................................... 131 8.2 Consecințele unei avarii ..................................................................................................................................... 135 8.3 Analiza de risc ................................................................................................................................................... 140 8.4 Planificarea inspecției bazată pe analiză de risc ................................................................................................. 143 Bibliografie .............................................................................................................................................................. 150


Recommended