+ All Categories
Home > Documents > Managementul durerii

Managementul durerii

Date post: 08-Aug-2015
Category:
Upload: gvararu
View: 188 times
Download: 16 times
Share this document with a friend
Description:
medicina dentara
49
MANAGEMENTUL MANAGEMENTUL DURERII ÎN DURERII ÎN ASISTENȚA MEDICALĂ ASISTENȚA MEDICALĂ PRIMARĂ PRIMARĂ
Transcript
Page 1: Managementul durerii

MANAGEMENTUL MANAGEMENTUL DURERII ÎN DURERII ÎN ASISTENȚA ASISTENȚA MEDICALĂ MEDICALĂ PRIMARĂPRIMARĂ

Page 2: Managementul durerii

CE ESTE CE ESTE DUREREA?DUREREA?

Page 3: Managementul durerii

DUREREADUREREA

DDEFINIEFINIŢIEŢIE: :

Durerea este o experienţă Durerea este o experienţă senzorială şi emoţională senzorială şi emoţională dezagreabilă dată de o leziune dezagreabilă dată de o leziune tisulară veritabilă sau potenţială tisulară veritabilă sau potenţială sau de o descriere cu termeni ce sau de o descriere cu termeni ce se referă la o asemenea leziune se referă la o asemenea leziune (IASP- Asociaţia Internaţională (IASP- Asociaţia Internaţională pentru Studiul Durerii).pentru Studiul Durerii).

Page 4: Managementul durerii

Pentru producerea durerii fizice şi Pentru producerea durerii fizice şi realizarea percepţiei acesteia se parcurg realizarea percepţiei acesteia se parcurg o serie de etape:o serie de etape: Etapa perifericaEtapa periferica Etapa de transmisie prin structuri Etapa de transmisie prin structuri

specializatespecializate Etapa de integrare si organizare a durerii în Etapa de integrare si organizare a durerii în

plan temporo-spaţial cu sau fără plan temporo-spaţial cu sau fără conştientizare prin funcţia de atenţie, conştientizare prin funcţia de atenţie, concentrare,memorizare şi afectiv-concentrare,memorizare şi afectiv-emoţionalăemoţională

Page 5: Managementul durerii

StimulStimul

Segment Segment perifericperiferic

Control de poartăControl de poartă

Trunchi cerebralTrunchi cerebral

Nuclei subcorticaliNuclei subcorticali

CortexCortex

Percepţia dureriiPercepţia durerii

Page 6: Managementul durerii

Etapa perifericăEtapa periferică

Producerea leziunii tisulare prin Producerea leziunii tisulare prin stimuli mecanici, termici, chimici, stimuli mecanici, termici, chimici, variaţii extreme ale musculaturii variaţii extreme ale musculaturii netedenetede

Eliberarea de substanţe algogene şi Eliberarea de substanţe algogene şi hiperalgeziantehiperalgeziante

Stimularea nociceptorilor Stimularea nociceptorilor superficiali sau profunzisuperficiali sau profunzi

Page 7: Managementul durerii

Substanţe implicate în Substanţe implicate în procesul algezicprocesul algezic

Amine: serotonina, noradrenalina, histaminaAmine: serotonina, noradrenalina, histamina Peptide opioide endogene : enkefaline, Peptide opioide endogene : enkefaline,

endorfine,dinorfineendorfine,dinorfine Aminoacizi: Ach, acetat, glutamat, aspartat, Aminoacizi: Ach, acetat, glutamat, aspartat,

GABAGABA NeuropeptideNeuropeptide Kinine: bradikinine, substanţa Kinine: bradikinine, substanţa

P,angiotensinaP,angiotensina ProstaglandineleProstaglandinele Metaboliţi: ATP ,ADP, ac lactic ,oxid nitricMetaboliţi: ATP ,ADP, ac lactic ,oxid nitric

Page 8: Managementul durerii

Relaţia durere - anxietateRelaţia durere - anxietate (frica) este (frica) este particularizată de:particularizată de:

--structura psiho-emoţionalăstructura psiho-emoţională a bolnavului (anxiosul are a bolnavului (anxiosul are un prag al durerii mai scăzut)un prag al durerii mai scăzut)--structura sa de personalitatestructura sa de personalitate (cu sau fără inflexiuni (cu sau fără inflexiuni represive)represive)

--tipologia constituţionalătipologia constituţională etnică, antropologică, etnică, antropologică, regionalăregională--statusul neurovegetativstatusul neurovegetativ, umoral şi endocrin, umoral şi endocrin

--factorii socio-educaţionalifactorii socio-educaţionali, culturali (imprimă un , culturali (imprimă un caracter personal durerii).caracter personal durerii).

Page 9: Managementul durerii

Importanţa răspunsului Importanţa răspunsului emoţionalemoţional

Prima fazăPrima fază: resimţirea afectivă a : resimţirea afectivă a durerii cu expresia durerii urmată durerii cu expresia durerii urmată de procesarea cerebralăde procesarea cerebrală

A doua fazăA doua fază: declanşarea activitaţii : declanşarea activitaţii vegetative şi somatomotoriivegetative şi somatomotorii

Page 10: Managementul durerii

Abilitatea MEDICULUIAbilitatea MEDICULUI

Durerea induce pe Durerea induce pe termen termen scurtscurt: :

frică, furie, frustrarefrică, furie, frustrare

teamă, anxietate, teamă, anxietate, enervareenervare

Durerea induce pe Durerea induce pe termen termen lunglung:: anxietate, anxietate, depresiedepresie

Page 11: Managementul durerii

““Dacă ai durere tratează Dacă ai durere tratează fricafrica””

- - pregatire psihologicapregatire psihologica

- anxiolitic- anxiolitic

- inlaturarea dominantei - inlaturarea dominantei neplacute din memoria dureroasaneplacute din memoria dureroasa

Page 12: Managementul durerii

Placeboterapia dureriiPlaceboterapia durerii Caile de transmitere anatomice la om Caile de transmitere anatomice la om

permit o permit o modularemodulare mai complexă a durerii mai complexă a durerii prin factori psihologiciprin factori psihologici

- - placeboanalgeziaplaceboanalgezia: scade durerea : scade durerea prin dorinţa puternică şi încredere în prin dorinţa puternică şi încredere în tratamentul aplicat (efect parţial psihologic)tratamentul aplicat (efect parţial psihologic)

- - placebomanipulareplacebomanipulare: se poate obţine : se poate obţine tratarea durerii prin manevre asemănătoare tratarea durerii prin manevre asemănătoare unui tratament anterior mai puţin unui tratament anterior mai puţin medicamentulmedicamentul

Page 13: Managementul durerii

Mecanisme implicate in Mecanisme implicate in placeboterapieplaceboterapie

Condiţionarea pavlovistăCondiţionarea pavlovistă: : după asocieri după asocieri repetate ale stimulilor necondiţionali (medicamente) cu repetate ale stimulilor necondiţionali (medicamente) cu cei condiţionali (asistenta, seringa), stimulul condiţionat cei condiţionali (asistenta, seringa), stimulul condiţionat produce acelaşi efect ca şi cel clasic.produce acelaşi efect ca şi cel clasic.

Răspunsul anticipativRăspunsul anticipativ: : speranţa unui speranţa unui rezultat pozitiv declanşează mecanisme ce vor diminua rezultat pozitiv declanşează mecanisme ce vor diminua durereadurerea

Implicarea sistemului opioid Implicarea sistemului opioid endogenendogen: : anticiparea unui efect analgezic este anticiparea unui efect analgezic este capabilă să declanşeze eliberarea de opioizi endogeni capabilă să declanşeze eliberarea de opioizi endogeni (edorfine)(edorfine)

Page 14: Managementul durerii

ANALGETICE ANTIPIRETICEANALGETICE ANTIPIRETICE Derivaţi de acid salicilicDerivaţi de acid salicilic: :

PropifenazonaPropifenazona

Acid acetilsalicilic, Diflunisal, BenorilatAcid acetilsalicilic, Diflunisal, Benorilat Derivaţi de pirazolonăDerivaţi de pirazolonă: Fenazona, : Fenazona,

Aminofenazona, Noraminofenazona Aminofenazona, Noraminofenazona (Metamizol),(Metamizol),

Derivaţi de anilinaDerivaţi de anilina: Fenacetina, : Fenacetina, paracetamolparacetamol

Derivaţi de chinolină:Derivaţi de chinolină: Glafenina Glafenina

Page 15: Managementul durerii

Mecanism de acţiune: Fosfolipide

Stimuli externi proinflamatori Fosfolipaza A2

ACID ARAHIDONIC

- COXIBIICOX1 COX2

Prostaciclina (PGI2) Prostaglandine (PGE2, PGF2α)

Citoprotecţie Hemostază Mediatorii durerii, inflamaţiei şi reacţiei febrile

Page 16: Managementul durerii

Utilizări terapeuticeUtilizări terapeutice

AAS şi ParacetamolAAS şi Paracetamol nevralgii, artralgii, mialgii, cefalee,nevralgii, artralgii, mialgii, cefalee, dureri postoperatorii moderate, dureri postoperatorii moderate, fracturi,entorsefracturi,entorse colici,febracolici,febra

Page 17: Managementul durerii

Reguli de utilizare a AAReguli de utilizare a AA

Calea de administrareCalea de administrare Ritmul de administrareRitmul de administrare Individualizarea terapieiIndividualizarea terapiei Asocieri medicamentoaseAsocieri medicamentoase

PARACETAMOL PARACETAMOL ++COFEINACOFEINA== SARIDONSARIDON

PARACETAMOLPARACETAMOL++ COFEINA COFEINA++CODEINA CODEINA == SOLPADEINASOLPADEINA

Page 18: Managementul durerii

ACIDUL ACETIL ACIDUL ACETIL SALICILICSALICILIC

FARMACOCINETICA:FARMACOCINETICA: absorbţie bună gastricăabsorbţie bună gastrică traversează placentatraversează placenta

FARMACODINAMICĂFARMACODINAMICĂ antipiretic, analgezic moderatantipiretic, analgezic moderat antiinflamator puternic (acetilare ireversibilă antiinflamator puternic (acetilare ireversibilă

COX2)COX2) antiiagregant plachetar (acetilare ireversibilă antiiagregant plachetar (acetilare ireversibilă

COX1)COX1) uricozuricuricozuric

Page 19: Managementul durerii

ACIDUL ACETIL ACIDUL ACETIL SALICILICSALICILIC

EFECTE ADVERSE.EFECTE ADVERSE. ulcerigen, microhemoragii gastriceulcerigen, microhemoragii gastrice bronhoconstricţiebronhoconstricţie Sindrom Reye (copii )Sindrom Reye (copii )CONTRAINDICAŢIICONTRAINDICAŢII ulcer gastrointestinalulcer gastrointestinal astm bronşicastm bronşic diateza hemoragicădiateza hemoragică

Page 20: Managementul durerii

PARACETAMOLPARACETAMOL Metabolit activ al fenacetineiMetabolit activ al fenacetinei

Farmacocinetica:Farmacocinetica: Metabolit inactiv citotoxic (doze mari) dă necroza Metabolit inactiv citotoxic (doze mari) dă necroza

hepaticăhepatică Antidot: ACETILCISTEINAAntidot: ACETILCISTEINA

Farmacodinamia:Farmacodinamia: Analgezic- antipireticAnalgezic- antipiretic Avantaje: NU este ulcerigen, nici teratogenAvantaje: NU este ulcerigen, nici teratogen Nu are risc alergizantNu are risc alergizant Analgezic de primă intenţie la copiiAnalgezic de primă intenţie la copii<< 15 ani şi 15 ani şi

gravidegravide

Page 21: Managementul durerii

METAMIZOL METAMIZOL (ALGOCALMIN(ALGOCALMIN))

Acţiune:Acţiune: Cel mai puternic analgezic al claseiCel mai puternic analgezic al clasei AntipireticAntipiretic AntispasticAntispastic

Efecte adverse:Efecte adverse: AgranulocitozăAgranulocitoză Soc anafilacticSoc anafilactic Erupţii cutanateErupţii cutanate

Page 22: Managementul durerii

Analgezice,antipireticeAnalgezice,antipiretice

Acţiune farmacodinamică:Acţiune farmacodinamică: AnalgezicăAnalgezică Antipiretică,Antipiretică, AntiinflamatoareAntiinflamatoare

Mecanismul de acţiune : inhibă sinteza de Mecanismul de acţiune : inhibă sinteza de prostaglandine prin inhibarea COxprostaglandine prin inhibarea COx

inhibarea COX1: efecte inhibarea COX1: efecte secundare nedoritesecundare nedorite

inhibarea COX2: este inhibarea COX2: este mecanismul de acţiune antiinflamatoare mecanismul de acţiune antiinflamatoare

Acţiunea antispasticăAcţiunea antispastică

Page 23: Managementul durerii
Page 24: Managementul durerii

Clasificarea analgezicelor Clasificarea analgezicelor opioideopioide

1.Derivaţi naturali ai morfinei1.Derivaţi naturali ai morfinei a)Fenantrenici: a)Fenantrenici: morfina, codeinamorfina, codeina, tebaina;, tebaina; b)Benzilizochinolonici: papaverina, narcotina, b)Benzilizochinolonici: papaverina, narcotina,

narceina ;narceina ; 2.Derivaţi semisintetici ai morfinei2.Derivaţi semisintetici ai morfinei

-Etilmorfina (dionina);-Etilmorfina (dionina); -Hidromorfon (dilauden);-Hidromorfon (dilauden); -Diacetilmorfina -Diacetilmorfina (heroina(heroina););

3.Derivaţi sintetici ai morfinei3.Derivaţi sintetici ai morfinei a)Agonişti: petidinaa)Agonişti: petidina, metadona, metadona, meperidina, , meperidina,

dextromoramid, propoxiphen, pentazocin, tilidinid, dextromoramid, propoxiphen, pentazocin, tilidinid, fentanyl, etonitazen, etorfina, tramadol;fentanyl, etonitazen, etorfina, tramadol;

b)Agonişti-antagonişti: nalorfina, levolorfan;b)Agonişti-antagonişti: nalorfina, levolorfan; c)Antagonişti: naloxon, naltrexon.c)Antagonişti: naloxon, naltrexon.

Page 25: Managementul durerii

MORFINAMORFINA

Alcaloid din opiuAlcaloid din opiu

Farmacocinetica:Farmacocinetica: absorbţiaabsorbţia este bună de la toate locurile este bună de la toate locurile

de administrarede administrare distribuţiadistribuţia rapidă: traversează rapidă: traversează

placentaplacenta metabolizareametabolizarea hepatică hepatică eliminareeliminare: urinară, gastrică, : urinară, gastrică,

salivară,secreţie lactatăsalivară,secreţie lactată

Page 26: Managementul durerii

MORFINAMORFINA

Farmacodinamică:Farmacodinamică:

1.1. Efecte asupra S.N.C.Efecte asupra S.N.C. Analgezic selectiv şi intensAnalgezic selectiv şi intens Sedativ anxiolitic,euforicSedativ anxiolitic,euforic Deprimă centrul respiratorDeprimă centrul respirator Antitusiv puternicAntitusiv puternic Mioza Mioza

Page 27: Managementul durerii

MORFINAMORFINA Efecte gastro-intestinale: Efecte gastro-intestinale: Scăderea peristaltismului intestinal şi motilităţii Scăderea peristaltismului intestinal şi motilităţii

gastricegastriceScăderea secreţiilor digestiveScăderea secreţiilor digestiveContracţia sfincterului OddyContracţia sfincterului Oddy Efecte cardiovasculare:Efecte cardiovasculare:hTA prin eliminarea de histaminăhTA prin eliminarea de histamină Alte efecte sistemice:Alte efecte sistemice:BronhoconstricţieBronhoconstricţieCreşterea tonusului sfincterelor şi ureterelorCreşterea tonusului sfincterelor şi ureterelorCreşterea glicemieiCreşterea glicemieiPruritPrurit

Page 28: Managementul durerii

MORFINAMORFINA

Utilizări terapeuticeUtilizări terapeutice Dureri mari: cancer, infarct de Dureri mari: cancer, infarct de

miocardmiocard Edem pulmonar acutEdem pulmonar acut Pre şi postanesteziePre şi postanestezie Diaree severăDiaree severă

Page 29: Managementul durerii

MORFINAMORFINA

Efecte adverse:Efecte adverse: Deprimarea respiraţiei, convulsiiDeprimarea respiraţiei, convulsii Greţuri, varsaturi, constipaţieGreţuri, varsaturi, constipaţie Reacţii alergiceReacţii alergice Retenţie urinarăRetenţie urinară

Intoxicaţia acută: (supradojzaj)Intoxicaţia acută: (supradojzaj)Intoxicaţia cronică (morfinomanie)Intoxicaţia cronică (morfinomanie)1.1. ToleranţaToleranţa2.2. Dependenţa psihică şi fizicăDependenţa psihică şi fizică3.3. Sindromul de abstinenţă(Metadona)Sindromul de abstinenţă(Metadona)

Page 30: Managementul durerii
Page 31: Managementul durerii

HiHipertoniilepertoniile pot fi de cauză: pot fi de cauză:

neurologicăneurologică: pareze, paralizii, boli : pareze, paralizii, boli neurologice, ats.neurologice, ats.

antalgiceantalgice (acute): (acute): traumatisme traumatisme inflamaţii (artrita temporo-inflamaţii (artrita temporo-

mandibulară – trismusul reactiv)mandibulară – trismusul reactiv) poziţionalpoziţionalee (păstrarea unor (păstrarea unor

elemente anatomice elemente anatomice într-o anumită într-o anumită poziţie: luxaţii, artroze, edentaţiipoziţie: luxaţii, artroze, edentaţii,luxaţii,luxaţii))

Page 32: Managementul durerii

MiorelaxareaMiorelaxarea se realizează cu: se realizează cu:

anesteziceanestezice localelocale : infiltraţii, blocări. : infiltraţii, blocări. generalegenerale : inhalatorii, intravenoase, : inhalatorii, intravenoase,

epidurale.epidurale. analgeziceanalgezice propiu- zise : propiu- zise :

opioideopioide neopioideneopioide : AINS : AINS

paraanalgeziceparaanalgezice ( agenţi farmacologici activi ( agenţi farmacologici activi care pe lângă efectul lor de bază determină care pe lângă efectul lor de bază determină îndepărtarea durerii: corticoîndepărtarea durerii: corticoiizii)zii)

coanalgezicecoanalgezice (agenţi farmacologici activi care (agenţi farmacologici activi care în asociere cu analgezice sau anestezice locale în asociere cu analgezice sau anestezice locale determină o potenţare a analgeziei: determină o potenţare a analgeziei: miorelaxante , anticonvulsivante, neuroleptice)miorelaxante , anticonvulsivante, neuroleptice)

Page 33: Managementul durerii

Utilizarea agenţilor farmacologici Utilizarea agenţilor farmacologici prezentaţi duce la efect de prezentaţi duce la efect de miorelaxaremiorelaxare:: indirectindirect::

prin scăderea durerii sau inflamaţieiprin scăderea durerii sau inflamaţiei directdirect::

prin acţiunea asupra muşchiului prin acţiunea asupra muşchiului prin inhibarea transmiterii prin inhibarea transmiterii

neuromotorii (de la neuronul motor neuromotorii (de la neuronul motor centralcentral lala joncţiunea neuro - joncţiunea neuro - musculară)musculară)

Page 34: Managementul durerii

Clasificarea miorelaxantelor (Miller, Clasificarea miorelaxantelor (Miller, 1998)1998)

Blocantele neuro-musculareBlocantele neuro-musculare:: derivaţi izochinolonici: ATRACURIUM, CISATRACURIM, derivaţi izochinolonici: ATRACURIUM, CISATRACURIM,

DOXACURIUM,METOCURINE,MIVACURIUM,DOXACURIUM,METOCURINE,MIVACURIUM, TUBOCURARINE.TUBOCURARINE.

derivaţi steroizi: PANCURONIUM, PIPECURONIUM derivaţi steroizi: PANCURONIUM, PIPECURONIUM ROCURONIM , VECURONIUMROCURONIM , VECURONIUM

alţi agenţi : SUCCINILCOLINA , GALLAMINAalţi agenţi : SUCCINILCOLINA , GALLAMINA Spasmolitice:Spasmolitice:

spasmolitice cu acţiune centrală : DIAZEPAM, BACLOFEN, spasmolitice cu acţiune centrală : DIAZEPAM, BACLOFEN, TIZANIDINETIZANIDINE

spasmolitice cu acţiune la nivelul măduvei spinării : spasmolitice cu acţiune la nivelul măduvei spinării : PROGABID, GLICINA, IDROCILAMIDEPROGABID, GLICINA, IDROCILAMIDE

spasmolitice cu acţiune locală: DANTRIUM, TOXINA spasmolitice cu acţiune locală: DANTRIUM, TOXINA BOTULINICABOTULINICA

spasmolitice utilizate pentru spasmul muscular acut: spasmolitice utilizate pentru spasmul muscular acut: CARISOPRODOL, CHLORPHENESIN, CHLORZOXAZONE, CARISOPRODOL, CHLORPHENESIN, CHLORZOXAZONE, CYCLOBENZAPRINE, METAXALONE, METHOCARBAMOL, CYCLOBENZAPRINE, METAXALONE, METHOCARBAMOL, ORFENADRINE. ORFENADRINE.

Page 35: Managementul durerii
Page 36: Managementul durerii

MANAGEMENTUL MIORELAXĂRII MANAGEMENTUL MIORELAXĂRII MUSCULOSCHELETALE MUSCULOSCHELETALE

DIAZEPAMULDIAZEPAMUL: : anxiolitic, sedativ, miorelaxantanxiolitic, sedativ, miorelaxant benzodiazepina cea mai cunoscută şi benzodiazepina cea mai cunoscută şi

utilizatutilizataa administrare: - premedicaţie (5mg – administrare: - premedicaţie (5mg –

15mg/zi)15mg/zi) intravenos în administrare preoperatorie intravenos în administrare preoperatorie

pentru diferite intervenţii chirurgicale .pentru diferite intervenţii chirurgicale .

Page 37: Managementul durerii

MANAGEMENTUL MIORELAXĂRII MANAGEMENTUL MIORELAXĂRII MUSCULOSCHELETALE MUSCULOSCHELETALE

BACLOFEN BACLOFEN (Lioresal®): (Lioresal®): derivat al GABA ; acţioneză derivat al GABA ; acţioneză

prin stimularea prin stimularea receptorilor GABA, scăzând receptorilor GABA, scăzând eliberarea ac. glutamat şi eliberarea ac. glutamat şi aspartat excitatoraspartat excitator

indicat în tratamentul indicat în tratamentul contracturilor musculaturii contracturilor musculaturii striate şi în nevralgia striate şi în nevralgia facială.facială.

Page 38: Managementul durerii
Page 39: Managementul durerii

MANAGEMENTUL MIORELAXĂRII MANAGEMENTUL MIORELAXĂRII MUSCULOSCHELETALE MUSCULOSCHELETALE

CLORZOXAZONA:CLORZOXAZONA: blocheză farmacologic reflexele blocheză farmacologic reflexele

polisinapticpolisinaptic efect foarte bun în contracturile spastice efect foarte bun în contracturile spastice

acute: posttraumatice şi inflamatoriiacute: posttraumatice şi inflamatorii

TOLPERISONA (Mydocalm®):TOLPERISONA (Mydocalm®): miorelaxant central cu un mecanism de miorelaxant central cu un mecanism de

acţiune complicatacţiune complicat se poate folosi în tratamentul anestezic se poate folosi în tratamentul anestezic

prin proprietăţile sale de stabilizare a prin proprietăţile sale de stabilizare a membranei şi îmbunătăţeşte circulaţia membranei şi îmbunătăţeşte circulaţia localălocală

are indicaţii în manevrele de relaţie are indicaţii în manevrele de relaţie centrică sau în repoziţionările mandibulo centrică sau în repoziţionările mandibulo – craniene– craniene

administrarea se face în doze crescânde administrarea se face în doze crescânde în timp de 2–3 săptămâniîn timp de 2–3 săptămâni

Page 40: Managementul durerii

MANAGEMENTUL MIORELAXĂRII MANAGEMENTUL MIORELAXĂRII MUSCULOSCHELETALE MUSCULOSCHELETALE

CLORPROETAZINA (Neuriplege®):CLORPROETAZINA (Neuriplege®):

relaxant neuro – muscular, calmeză relaxant neuro – muscular, calmeză durerea, realizând un efect analgezic şi durerea, realizând un efect analgezic şi antiinflamatorantiinflamator

se utilizează în contracturile antalgice din se utilizează în contracturile antalgice din reumatologie,reumatologie, trismus, în contracturile de trismus, în contracturile de natură neurologică, cele post traumatice, natură neurologică, cele post traumatice, torticolistorticolis

se va evita aplicarea unguentului pe plăgi se va evita aplicarea unguentului pe plăgi sau mucoase şi deasemenea expunerea la sau mucoase şi deasemenea expunerea la soare a regiunii tratatesoare a regiunii tratate

Page 41: Managementul durerii
Page 42: Managementul durerii

MANAGEMENTUL MIORELAXĂRII MANAGEMENTUL MIORELAXĂRII MUSCULOSCHELETALE MUSCULOSCHELETALE

TOXINA BOTULINICĂ :TOXINA BOTULINICĂ :

Este o neurotoxină Este o neurotoxină puternică, produsă de puternică, produsă de clostridium botulinumclostridium botulinum. .

Se cunosc 7 toxine Se cunosc 7 toxine botulinice, din care doar botulinice, din care doar două sunt utilizate de două sunt utilizate de terapeutică: tipul A terapeutică: tipul A ((BOTOX®CosmetiBOTOX®Cosmetic) şi c) şi tipul B (tipul B (Myobloc®).Myobloc®).

Page 43: Managementul durerii

Toxina botulinică s-a dovedit utilă în Toxina botulinică s-a dovedit utilă în tratamentul diferitor forme de distonie:tratamentul diferitor forme de distonie:

blefarospasmul blefarospasmul strabismul strabismul spasmul hemifacialspasmul hemifacial torticolisul spasmodic sau distonia cervicală torticolisul spasmodic sau distonia cervicală distonia oro-mandibulară distonia oro-mandibulară disfonia spasmodică disfonia spasmodică bîlbîiala, tremurul vocalbîlbîiala, tremurul vocal migrena.migrena.

Page 44: Managementul durerii
Page 45: Managementul durerii

Injecţia intramusclară a unei doze terapeutice Injecţia intramusclară a unei doze terapeutice de BOTOX produce denervarea chimică de BOTOX produce denervarea chimică parţială a muşchiului, ceea ce reduce parţială a muşchiului, ceea ce reduce activitatea musculară. În plus, muşchiul se activitatea musculară. În plus, muşchiul se poate atrofia, poate apare înmugurire axonală poate atrofia, poate apare înmugurire axonală şi se pot dezvolta receptori colinergici şi se pot dezvolta receptori colinergici extrajoncţionali. extrajoncţionali.

Există date care dovedesc reinervarea Există date care dovedesc reinervarea muscualră şi deci reversia în timp a efectului muscualră şi deci reversia în timp a efectului de denervare.de denervare.

Page 46: Managementul durerii
Page 47: Managementul durerii

PrecauţiiPrecauţii trebuie luate în cazul trebuie luate în cazul tratamentului cu BOTOX la pacienţi care tratamentului cu BOTOX la pacienţi care prezintă:prezintă: inflamaţii tegumentare la locul de inflamaţii tegumentare la locul de

injectareinjectare asimetrie facială pronunţatăasimetrie facială pronunţată cicatrici cheloidecicatrici cheloide ptoză palpebralăptoză palpebrală piele îngroşată seboreicăpiele îngroşată seboreică riduri foarte adânci.riduri foarte adânci.

Page 48: Managementul durerii

CONCLUZIICONCLUZII

• Atât durerea acută cât şi durerea Atât durerea acută cât şi durerea cronică reprezintă probleme majore de cronică reprezintă probleme majore de sănătate.sănătate.

• Întrucât nu se profilează un Întrucât nu se profilează un medicament unic “glonţul magic” medicament unic “glonţul magic” pentru tratarea durerii, se pentru tratarea durerii, se preconizează a se utiliza asocieri de preconizează a se utiliza asocieri de medicamente pentru combaterea medicamente pentru combaterea durerii de tip inflamator sau neuropat.durerii de tip inflamator sau neuropat.

• Deşi există metode efective de terapie Deşi există metode efective de terapie a durerii pentru majoritatea cazurilor, a durerii pentru majoritatea cazurilor, utilizarea lor în mod incomplet sau utilizarea lor în mod incomplet sau neadecvat conduce la necesitatea neadecvat conduce la necesitatea implementării unor strategii de implementării unor strategii de management interdisciplinarmanagement interdisciplinar

Page 49: Managementul durerii

Recommended