Home >Documents >Maica Mateea - Calatoria Mea Plina de Peripetii in Cautarea Adevarului

Maica Mateea - Calatoria Mea Plina de Peripetii in Cautarea Adevarului

Date post:07-Jul-2015
Category:
View:132 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Description:
Cei ce cauta cu sinceritate vor gasi Calea, Adevarul si Viata
Transcript:
 • 5/9/2018 Maica Mateea - Calatoria Mea Plina de Peripetii in Cautarea Adevarului

  http:///reader/full/maica-mateea-calatoria-mea-plina-de-peripetii-in-cautarea-adeva

  Maica Mateea (O ssw ald)Calatoria mea plina de peripetii

  I n cau tarea Adevaru lu i (I)- cum a descoperit 0 ca lugarita romano-ca to lica

  p lin ata te a Adeva ru lu i in B iserica O rtodoxa -

  Copilaria ~iadolescenta

  M-am nascut in 1961 din parinti pro-testanti intr-un orasel din sudul Germaniei.Locuiam intr-o suburbie ce fusese mai inain-te 0 comuna de sine statatoare, dar mai apoi afost integrata orasului,

  Parintii mei credeau in Dumnezeu, darnu erau credinciosi practicanti - de pilda, numergeau niciodata Duminica la biserica, nu nerugam, eel putin nu impreuna sau inainte demese, iar despre subiectul "Dumnezeu" nu sevorbea la noi in casa,

  Totusi, in casa bunicilor mei traia 0batra-na diaconita evanghelici, care fusesein tinereteeducatoare de gradinita. Era pentru mine cao lumina. De fiecare data cand imi vizitam

  bunicii, rna foloseam de prilej ca sa "dispar" sis-o vizitez. Ea vorbea mereu despre Iisus, des-pre minunile Sale, despre cum a ajutat-o inmai multe randuri ~i in felurite chipuri, des-pre rai, ceruri ~iingeri. ~i se ruga imprcuna cumine. Timpul alaturi de ea parea sa curga apde repede! Ma intristam de fiecare data candauzeam un glas ci rna striga: "Dar pe unde esti?Vino repede!" Bunicii mei nu se bucurau cipetreceam ap multa vreme alaturi de "matupcea pioasa",

  Intr-o seara, cand aveam patru sau cinciani, statearn intinsa in pat gandindu-mace groaznic de obositor trebuie sa fie pen-tru Dumnezeu Tatal ci nu se poate odihni.Trebuie mereu sa stea treaz, ca sa se ingrijeascide oameni ~i sa aiba grija sa nupateasca ceva

 • 5/9/2018 Maica Mateea - Calatoria Mea Plina de Peripetii in Cautarea Adevarului

  http:///reader/full/maica-mateea-calatoria-mea-plina-de-peripetii-in-cautarea-adeva

  rau. l-am facut tot soiul de propuneri, de pil-da sa mai fad schimb cu Fiul sau cu ingerii. Incele din urma, i-am spus ca-mi doresc foartemult sa-L ajut ~inu m-ar deranja deloc s-o fac,chiar dad ar trebui sa stau treaza toata noap-tea, acum ~iin alte da~i,ca sa-i ajut pe oameni.Pe de 0 parte, toate gandurile astea erau foar-te copilaresti, dar pe de alta parte credeam inele ~i nu le-arn uitat niciodata, chiar dad inanii ce au urmat s-au pierdut cu totul in amin-tire. Apoi am inceput scoala~i am devenit ocupata cu altelucruri.

  Bineinteles, nu rn-a in-doit niciodata de existenta luiDumnezeu, dar El n-avea nicio insemnatate pentru mine~i pentru viata mea. Era ca~i cum ar h fost doua lucruridespartite, fara nici 0 legaturaunul cu celalalt, Toata adolescenta mea a fostintiuentata de faptul d mi-am dorit mereusa fiu precum ceilalti (lucru pe care nu l-amizbutit niciodara, fiindca am fost totdeau-na marginalizatii, poate din pricina infa~i~ariimele exterioare mai putin atragatoare). Am in-cercat tot ce faceau ceilalri, fumam, mergeamseara la baruri, fumam marijuana, ascultammuzica rock etc. Am devenit parte a grupu-lui, dar e de la sine inteles ca marea parte atimpului sedeam singura intr-un coif ~inu rna"potriveam" oricat a~h incercat.

  Rapita de dragostea dumnezeiascaPe cand aveam ~aptesprezece ani, in

  viata mea s-a petrecut 0 schimbare insemna-ta. Avusesem dintotdeauna 0 mare dragoste

  pentru muzici, Cantam la cateva instrumentesi, mai apoi, mi-am dorit sa studiez rnuzi-ca. Cineva i-a dat mamei mele doua bilete laun concert. Era yorba de "Patimile dupa SfMatei" de Johann Sebastian Bach - Patimilelui Hristos potrivit Evangheliei dupa SfantulMatei, din Scriptura. Concertul era programatin Vinerea Mare.

  Protestantii nu au 0 liturghie anume inSaptamana Mare, a~a d atunci au loc niste

  asa-numite "concerte religi-oase", astfel incat oamenii sapoate merge la ele pentruconremplatic ~i pace launtri-d. Concertul a durat trei ore~ijumatate. Nu pot explica ces-a intamplat in mine. SfantaEvanghelie, impreuna cu rnu-zica captivanta, m-au atinsadanc ~i mi-au miscat inima

  (am citit din intarnplare despre ceva asemana-tor in biograha Parintelui Serahm Rose). Amfost atinsa, rnarcata si coplesita de dragostealui Iisus Hristos, Care a murit jerttindu-Se pecruce pentru noi ~i pentru pacatcle noastre.Aceasta dragoste a devenit pentru mine in aceaclipa 0 realitate, ~i rn-a umplut in intregime.Nu stiu cat am stat plangand in biserica, Stiamdoar un singur lucru: d vreau sa fiu un raspunsla aceasta dragoste. Era foarte limpede in inimamea. Mai tarziu rn-am intrebat de ce mi-arnzis: "Vreau sa hu un raspuns la aceasta dragos-te" si nu "Vreau sa dau un raspuns la aceastadragoste". N-am inteles, dar pare sa aiba to-tusi 0 insemnatate. Din acea zi, viata mi s-aschimbat. In ziua urrnatoare mi-arn cumparato Biblie.Am atarnat 0 cruce in camera mea ~iin loc samerg searaprin localuri, citeam Sfanta

 • 5/9/2018 Maica Mateea - Calatoria Mea Plina de Peripetii in Cautarea Adevarului

  http:///reader/full/maica-mateea-calatoria-mea-plina-de-peripetii-in-cautarea-adeva

  IBm ........TII'r.1 F A . M . . I L . I A . . . . ~ .L U , l U l I J ORTODOXAScriptura ~irna rugam. Mai apoi m-am hotardtsa rna apuc de studiul muzicii bisericesti,

  Protestantism sau .Biserica"Romano-Catolica?

  o prietena a mea canta temporar la orga incomunitatea unei biserici "catolice" din orasulnostru. Intr-o seara de sambata, ne-am in~elessa 0 a~tept in afara bisericii, ca sa putem plecaimpreuna. Din gre~eala, am ajuns cu 0ora maidevreme, a~a ca m-am horarat sa urc cu ea labalcon ~isa urrnaresc de sus liturghia, in loc saa~tept in afara bisericii. Era cumva deosebita deliturghia stiuta de la biserica evanghelid. Eraoarecum mai mult legata de lumea cea de sussi m-a impresionat. De atunci n-arn mai avutpace ~i rni-am dorit sa descopar ce anume rnamiscase. Multa vreme am mers la missa cato-lid intr-o biserica romano-catolica in serile desambata ~i la liturghia "Bisericii" Evanghelicein diminetile de Duminica. Cea dintai ince-pea sa rna atraga tot mai rnult. In "Biserica"Evanghelica imi lipsea transcendenta; rni se pa-rea a fi un lucru plasmuit de om, care aduce[aolalta oameni cu un interes comun, in spe-~aDumnezeu. In "Biserica" Rornano-Catolicasimteam ceva mai transcendent. Ceva mai in-alt parea sa-i uneasca pe oameni, ceva diferitde ce se inrampla intr-un club sau alta adunarepe baza unor interese omenesti obisnuite. Inoctornbrie 1982 am devenit rornano-catolica.

  Privind astazi la toate cele intdmplate, nupot decat sa dau din cap pentru cii am fost asade oarba, Am hotarat sa sarbatorim cu 0 .Ii-turghie" de casa, intr-o atmosfera familiala.Celebrarea nu s-a facut la biserici, ci in sufra-geria casei preotului. Am putut alege citirea40

  din Evanghelie ~i in loc de predica am facutun schimb de ganduri in privinta fragmen-telor scripturistice pe care [e alesesem standpe canapea. Aceasta a fost "liturghia cuvan-tului", Pentru celebrarea euharistiei, ne-arna~ezat in jurul mesei din sufragerie, care slujeasi de altar. Desi am rostit impreuna cu ceilaltiCrezul, nimeni nu mi-a cerut sa marturisescurrnatoarele: "Cred ~i marturisesc tot ceea cecrede, invata ~i propovaduieste Sfanta BisericaCarolica". (Mi-am dat seama de acest lucruabia dupa 24 de ani, cand cineva mi-a spus:"Nu poti parasi pur ~i simplu Biserica noastra,deoarece ai facut aceasta marturisirel").

  In cautarea manastirii mele

  Intr-o zi, in sala de asteptare a unui doc-tor, pe cand frunzaream un ziar, am dat pesteun articol despre 0 manastire benedictina.Acest lucru mi-a starnit interesul! Paate ciacesta era raspunsul la indoielile mele existen-tiale, Crezusem c a rnanastiri au existat daarin Evul Mediu. Dupa cum am mai zis, trai-sem "intr-o zona evanghelica, in care nu eraumanastiri. Ziua urmatoare am sunat sa intrebdad era pasibil sa ii vizitez. Raspunsul a fastunul afirmativ ~iam a~teptat fericita saptamanila rand zilele de vacanta pe care urma sa le

 • 5/9/2018 Maica Mateea - Calatoria Mea Plina de Peripetii in Cautarea Adevarului

  http:///reader/full/maica-mateea-calatoria-mea-plina-de-peripetii-in-cautarea-adeva

  ' ' C' . *..~

  petrec acolo. Am rarnas profund impresiona-ta de tacerea, slujba ceasurilor, in cadrul careiamaicile se adunau la fiecare trei ore in biserica,lucrul manual ~i perioadele repetare de zi cuzi in care i~i puteai aila linistea sufleteasca, Cutoate ca toate acestea irni placeau, ceva lipsea,chiar ~i aici ...

  Am aHat ca existau mai multe ordine,fiecare cu regulile si duhul lor. Am cunoscutcalugarirele franciscane, carmelite ~i altele,Pretutindeni imi placea ceva, dar altceva imilipsea - insa ce? (Raspunsul la aceasta intrebarel-am primit multi ani dupa aceea. .. ) Mi-am dattotusi seama in cele din urrna ca de fiecare datairni do ream sa-rni daruiesc viata lui Dumnezeu9i sa devin calugari~a. II intrebam in rugaciu-nile mele pe Dumnezeu un de vrea El sa fiu, incare dintre toate aceste ordine ~i cornunitati?

  In caurarea mea, am intrat in legatura ~icu ceea ce se numeste Innoirea HarismaticaCatolica, Nu m-arn simtit insa niciodata foar-te confortabil acolo. Toata lumea canta in.Iimbi", unii rosteau profetii, toate erau in in-tregime ernotionale - ~i, inca 0 data, rn-amsimtit straina. Blneinteles, nu puteam s-o arat,caci ar fi insemnat ca nu-s "luminata de SfantulDuh" 9i "imi tin inima inchisa"!

  In acest rastimp am vizitat 9i una dinnoile comunitati spirituale. Fusese intemeia-ta la inceputul anilor 1980 ~i era alcatuita dinbarbati 9i femei necasatoriti care, dupa lungaperioada de incercare (noviciatul), faceau unlegamant, fagaduind sa traiasca in saracie, fe-ciorie ~i ascultare. Din comunitate faceau insaparte ~i familii cu copii. Cuplurile fagaduiserasaracie, ascultare ~i curatie nuptiala, La primavedere, in cadrul vizitei mele, nu rn-a miscatnimic anume, ci chiar dimpotriva. Un vizitator

  a intrebat intr-o discutie pe diverse tem

Embed Size (px)
Recommended