+ All Categories
Home > Documents > Mac Albastru Crosetat

Mac Albastru Crosetat

Date post: 07-Jul-2018
Category:
Author: delia-stancioi
View: 261 times
Download: 1 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)

of 5

Transcript
 • 8/19/2019 Mac Albastru Crosetat

  1/10

 • 8/19/2019 Mac Albastru Crosetat

  2/10

   Două păr ț i egale pentru petalele. Runda de mijloc,conectate printr-o spirala sc: 6-

   12-18-24-30-36.etale utili!ate pentru te"nica tunisian. #ără aridica $irul de la lanț ul de tipul de %a!ă de 12 sn, r&nd tricot tunisian, trăg&nd  șirag demărgele din st&nga a rundă de%a!a  ștreang. 'ricot apoi sc"emade la următoarea

   $otogra$ie. entru a trage c& știg%ucla a unui jumper ori!ontal după prima coloană. entru dec

   pro()a!)(a)ut *mpreună primele două coloane.

   +c"ema de tricotat articole cu

   petale. Duplicat numărul decoloane *n r&ndurile de 12-13-612 613-14-1-14 1-

   16-8 -16-16 816 816-16- 1-14-1 14-1 -3-12-613612./&nd aț i terminat detricotat o petală, cu %ucle deconectare p&nă la %a!a sa, tricot 

  sc  și $ormaț i lanț   de 12   pentru petale secunde. terminat cra(ată parte

   perimetrul sc, angajarea des&rmă de potri(ire colorate.

 • 8/19/2019 Mac Albastru Crosetat

  3/10

  /oaseti cele două păr ț i.

   +&rmă se termină pentru aaduce pe dos, răsuciț i *mpreună,a pus un inel  și $iaț i.

   istil - conectat sc mingea

  umplute cu umplutură  și%rodate. ceastă placă de %a!ă $olose ște o cusătură rococo, de și puteț i seta cusatura modelul caracteristic lanț   de mac,  șicusătura comune ac *nainte *nc&te(a $ire de eecuț ie.

 • 8/19/2019 Mac Albastru Crosetat

  4/10

   +tamine de a lega o %andă c&rligde lăț ime de carton deaproimati( 1, cm omentan

  nu sunt aproimati( 0 deture. 5pand tricotat  și repara%o%ine următoare sc. ucuraț i-(ă trans$ormă lipici al%. 7$erăun pic uscat, tăiat  și scoateț i

   piesa din carton. nscrieț i-(ăimpletituri cu $ranjuri.

   anglica cu un %reton a pus uninel  și $iaț i.ceasta $loare aredouă tururi, poate mai mult *nca!ul *n care sunt plani$icatestamine mai groase.+cu$undatis$aturi de stamine *n  și apoigris 9 miro%iser 9 ca$ea

  măcinată sau ce s-ar $i la*ndem&nă. ici am $olosit pudracu un design ung"iilor sclipici.

   ai multe cusături pentru a

  ata șa stamine de $lori.

 • 8/19/2019 Mac Albastru Crosetat

  5/10

   ta șaț i pistilul.

   5%o șe pentru %ud. etalele sunt 

  conectate *n acela și mod ca  și *n opp) Ro șie:"ttp:99seni)ani.li(ejour nal.com92;603."' 

   parte (erde ud este $ormat dindouă păr ț i o(ale.#iecare o(ale *n

   $ormă spirală sc.

 • 8/19/2019 Mac Albastru Crosetat

  6/10

   artea lo%ul rola ud tu% sicongela.

  /onectaț i cele două jumătăț i ale(erde, pentru a umple o treime

   plin. ta șat la radar de s&rmă,introduceti-l in partea(erde. ai multe cusături

   pentru a sigila petale  și o cană(erde.

   ta șat la %a!a $irului mugur (erde  și cra(ată sc stem.

 • 8/19/2019 Mac Albastru Crosetat

  7/10

   #run!e. entru a $i sincer, nueste plau!i%il să $run!e demac. ntr-o !i, (oi relata mai

  %ine, *n timp ce principiul construcț iei acestora, pot $i citite*n acela și post despre macro șu:"ttp:99seni)ani.li(ejournal.com92;603."'=

  /ontinuarea de a (alori$ica stemata șat la o listă mică.

   #ondul de %a!ă la care pinul estecusută  și ata șat la $run!ele ud,conectate printr-o spiralasc.#otogra$ie 6-12-18-24-30-36-

   42-48, dar numărul de r&nduri poate (aria, *n $uncț ie degrosimea $irului.

  http://kseniyanik.livejournal.com/29603.hhttp://kseniyanik.livejournal.com/29603.hhttp://kseniyanik.livejournal.com/29603.hhttp://kseniyanik.livejournal.com/29603.h

 • 8/19/2019 Mac Albastru Crosetat

  8/10

 • 8/19/2019 Mac Albastru Crosetat

  9/10

  /apetele proeminente ale s&rmă și $irul $rumos *mpodo%ite.

  /usut pini, este mai %ine po!iț ionată c"iar deasupracentrului. Deci, %rosa (a $i%ătaie puț in pe tesatura.

  /oaseti $undalul $loare.

 • 8/19/2019 Mac Albastru Crosetat

  10/10


Recommended