+ All Categories
Home > Documents > mântului · 2020. 3. 20. · Relieful continentelor şi bazinelor oceanice 1 Introducere 2...

mântului · 2020. 3. 20. · Relieful continentelor şi bazinelor oceanice 1 Introducere 2...

Date post: 06-Mar-2021
Category:
Upload: others
View: 8 times
Download: 1 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 35 /35
Transcript
Page 1: mântului · 2020. 3. 20. · Relieful continentelor şi bazinelor oceanice 1 Introducere 2 Continentele şi oceanele 3 Relieful major al continentelor 4 Relieful major al continentelor
Page 2: mântului · 2020. 3. 20. · Relieful continentelor şi bazinelor oceanice 1 Introducere 2 Continentele şi oceanele 3 Relieful major al continentelor 4 Relieful major al continentelor

Mişcările Pământului

1 Captarea atenţiei2 Mişcarea de rotaţie în 24 de ore3 Expunerea diferenţiată a Pământului la Soare4 Succesiunea zi-noapte5 Turtirea Pământului. Dimensiuni6 Variaţia orei pe Glob7 Mişcarea de revoluţie. Prezentarea orbiteiterestre

8 Formarea anotimpurilor9 Durata inegală a zilelor şi a nopţilor10 Formarea zonelor de căldură11 Test Interactiv: "Potriviţi noţiunile"12 Test final

• Material pentru clasa a V-a • Recomandat pentru 2 ore de predare •

geografie

Page 3: mântului · 2020. 3. 20. · Relieful continentelor şi bazinelor oceanice 1 Introducere 2 Continentele şi oceanele 3 Relieful major al continentelor 4 Relieful major al continentelor

Relieful continentelor şi bazinelor oceanice

1 Introducere2 Continentele şi oceanele3 Relieful major al continentelor4 Relieful major al continentelor5 Formarea munţilor de încreţire6 Formarea munţilor vulcanici7 America de Nord. Principalele unităţi de relief8 Asia. Principalele unităţi de relief9 Africa. Principalele unităţi de relief10 Australia. Principalele unităţi de relief11 Europa. Principalele unităţi de relief12 America de Sud. Principalele unităţi de relief13 Treptele de relief ale bazinelor oceanice14 Articulaţiile ţărmurilor. Exerciţiu aplicativ15 Fişă de evaluare. Completaţi spaţiile libere16 Evaluarea rezultatelor învăţării

• Material pentru clasa a V-a • Recomandat pentru 3 ore de predare •

geografie

Page 4: mântului · 2020. 3. 20. · Relieful continentelor şi bazinelor oceanice 1 Introducere 2 Continentele şi oceanele 3 Relieful major al continentelor 4 Relieful major al continentelor

Europa: Caracterizare geografică I

1 Introducere2 Localizare3 Limite, vecinătăţi4 Punctele extreme, distanţe5 Articulaţiile ţărmurilor. Peninsule6 Articulaţiile ţărmurilor. Insule7 Articulaţiile ţărmurilor. Mări8 Unităţi tectonice9 Unităţile de relief. Munţii10 Unităţi de relief. Podişuri şi câmpii11 Tipuri de climă12 Principalele ape curgătoare13 Principalele lacuri14 Unităţi biogeografice15 Fişă de evaluare. Completaţi spaţiile libere16 Evaluarea rezultatelor învăţării

• Material pentru clasa a VI-a • Recomandat pentru 3 ore de predare •

geografie

Page 5: mântului · 2020. 3. 20. · Relieful continentelor şi bazinelor oceanice 1 Introducere 2 Continentele şi oceanele 3 Relieful major al continentelor 4 Relieful major al continentelor

Europa Atlantică: Franţa

1 Introducere2 Europa Atlantică. Localizare3 Europa Atlantică. Articulaţiile ţărmurilor:Peninsule şi insule

4 Europa Atlantică. Articulaţiile ţărmurilor: Mări şigolfuri

5 Ţările Europei Atlantice6 Tipurile de climă, unităţile biogeografice, apelecurgătoare principale

7 Cadrul natural. Relieful8 Franţa: Localizare, limite, vecinătăţi9 Franţa: Unităţi de relief10 Franţa: Tipurile de climă şi asociaţii vegetale11 Franţa: Principalele râuri şi lacuri12 Franţa. Populaţia şi aşezările omeneşti13 Franţa: Principalele resurse de subsol şiactivităţi industriale

14 Franţa: Principalele ramuri industriale15 Franţa: Transporturile şi turismul16 Test final: "Vrei să fii câştigător?"

• Material pentru clasa a VI-a • Recomandat pentru 3 ore de predare •

geografie

Page 6: mântului · 2020. 3. 20. · Relieful continentelor şi bazinelor oceanice 1 Introducere 2 Continentele şi oceanele 3 Relieful major al continentelor 4 Relieful major al continentelor

Europa Centrală. Germania

1 Introducere2 Europa Centrală. Localizare, limite, vecinătăţi3 Ţările Europei Centrale4 Europa Centrală. Unităţi de relief5 Europa Centrală. Tipuri de climă6 Germania. Localizare, limite, vecinătăţi7 Germania. Unităţi de relief8 Germania. Principalele râuri şi lacuri9 Germania. Populaţia şi aşezările omeneşti10 Germania. Resursele de subsol11 Germania. Principalele ramuri industriale12 Germania. Transporturile, comerţul, turismul13 Exerciţiu aplicativ. Vrei să fii câştigător?

• Material pentru clasa a VI-a • Recomandat pentru 3 ore de predare •

geografie

Page 7: mântului · 2020. 3. 20. · Relieful continentelor şi bazinelor oceanice 1 Introducere 2 Continentele şi oceanele 3 Relieful major al continentelor 4 Relieful major al continentelor

Europa Mediteraneană: Italia

1 Introducere2 Europa Mediteraneană. Localizare3 Europa Mediteraneană. Articulaţiile ţărmurilor:Peninsule şi insule

4 Europa Mediteraneană. Articulaţiile ţărmurilor:Mări şi golfuri

5 Ţările Europei Mediteraneene6 Europa Mediteraneană. Tipuri de relief7 Italia. Poziţia geografică şi vecinii8 Italia. Articulaţiile ţărmurilor9 Relieful Italiei10 Italia. Tipurile de climă şi unităţile biogeografice11 Italia. Apele12 Italia. Populaţia şi aşezările omeneşti13 Italia. Resursele naturale14 Italia. Industria15 Italia. Transporturile, comerţul şi turismul16 Test final: Vrei să fii câştigător?

• Material pentru clasa a VI-a • Recomandat pentru 3 ore de predare •

geografie

Page 8: mântului · 2020. 3. 20. · Relieful continentelor şi bazinelor oceanice 1 Introducere 2 Continentele şi oceanele 3 Relieful major al continentelor 4 Relieful major al continentelor

Grecia

1 Introducere2 Localizare3 Articulaţiile ţărmurilor4 Tipuri de relief5 Tipuri de climă şi unităţi biogeografice6 Populaţia şi aşezările omeneşti7 Resursele naturale8 Industria şi agricultura9 Transporturile şi turismul10 Turismul - alte obiective turistice11 Test final: Vrei să fii câştigător?

• Material pentru clasa a VI-a • Recomandat pentru 2 ore de predare •

geografie

Page 9: mântului · 2020. 3. 20. · Relieful continentelor şi bazinelor oceanice 1 Introducere 2 Continentele şi oceanele 3 Relieful major al continentelor 4 Relieful major al continentelor

Marea Britanie

1 Introducere2 Localizare, vecini, regiuni istorice3 Articulaţiile ţărmurilor. Insule şi peninsule4 Articulaţiile ţărmurilor. Golfuri şi mări5 Unităţi de relief6 Principalele caracteristici ale climei. Asociaţiivegetale

7 Hidrografia Marii Britanii8 Populaţia şi aşezările omeneşti9 Resursele naturale10 Industria şi agricultura11 Transporturile şi turismul12 Exerciţiu aplicativ. Vrei să fii câştigător?

• Material pentru clasa a VI-a • Recomandat pentru 2 ore de predare •

geografie

Page 10: mântului · 2020. 3. 20. · Relieful continentelor şi bazinelor oceanice 1 Introducere 2 Continentele şi oceanele 3 Relieful major al continentelor 4 Relieful major al continentelor

Statele Unite ale Americii

1 Introducere2 Localizare, limite, vecinătăţi3 Articulaţiile ţărmurilor4 Unităţi de relief (unităţi montane)5 Unităţi de relief (unităţi de podiş şi de câmpie)6 Alaska7 Hawaii8 Tipuri de climă9 Principalele râuri10 Cele mai mari lacuri11 Unităţi biogeografice12 Unităţi biogeografice. Specii de animale13 Diviziuni administrative14 Populaţia şi aşezările omeneşti15 Resursele de subsol16 Principalele ramuri industriale17 Principalele activităţi agricole18 Turismul19 Statele Unite ale Americii în imagini20 Transporturile şi comerţul21 Fişă de evaluare22 Evaluarea rezultatelor învăţării23 Evaluarea rezultatelor învăţării. Potriviţinoţiunile!

24 Exerciţiu aplicativ. Vrei să fii câştigător?

• Material pentru clasa a VI-a • Recomandat pentru 5 ore de predare •

geografie

Page 11: mântului · 2020. 3. 20. · Relieful continentelor şi bazinelor oceanice 1 Introducere 2 Continentele şi oceanele 3 Relieful major al continentelor 4 Relieful major al continentelor

Europa Nordica: Suedia

1 Europa nordică: Introducere2 Europa nordică: Specificul geografic3 Europa nordică: Limite geografice4 Europa nordică: Ţări5 Europa nordică: Articulaţiile ţărmurilor. Insule şipeninsule

6 Europa nordică: Articulaţiile ţărmurilor. Mări şigolfuri

7 Europa nordică: Tipuri de relief8 Europa nordică: Tipuri de climă9 Europa nordică: Lacuri10 Europa nordică: Unităţi biogeografice. Specii deanimale

11 Suedia: Localizare geografică12 Suedia: Tipuri de relief13 Suedia: Tipuri de climă14 Suedia: Apele15 Suedia: Unităţi biogeografice16 Suedia: Populaţia şi aşezările omeneşti17 Suedia: Resursele naturale18 Suedia: Industria19 Suedia: Agricultura20 Suedia: Turismul21 Test interactiv: "Hangman"22 Test interactiv: "Potriviţi noţiunile"23 Test interactiv: "Vrei să câştigi?"

• Material pentru clasa a VI-a • Recomandat pentru 5 ore de predare •

geografie

Page 12: mântului · 2020. 3. 20. · Relieful continentelor şi bazinelor oceanice 1 Introducere 2 Continentele şi oceanele 3 Relieful major al continentelor 4 Relieful major al continentelor

Africa. Caracterizare geografică generală.

1 Introducere2 Poziţie geografică3 Limite geografice4 Punctele extreme5 Articulaţiile ţărmurilor: Insule şi peninsule6 Articulaţiile ţărmurilor: Mări şi golfuri7 Relieful: Caracteristici8 Relieful: Munţii9 Relieful: Podişuri şi câmpii10 Relieful: Deşerturi11 Clima: Generalităţi12 Hidrografia: Fluvii13 Hidrografia: Lacuri14 Unităţile biogeografice15 Test interactiv: "Potriviţi noţiunile"16 Test final

• Material pentru clasa a VII-a • Recomandat pentru 3 ore de predare •

geografie

Page 13: mântului · 2020. 3. 20. · Relieful continentelor şi bazinelor oceanice 1 Introducere 2 Continentele şi oceanele 3 Relieful major al continentelor 4 Relieful major al continentelor

America

1 Descoperirea Americii2 Localizare, limite, vecinătăţi3 Puncte extreme4 Articulaţiile ţărmurilor: Insulele5 Articulaţiile ţărmurilor: Peninsule6 Articulaţiile ţărmurilor: Golfurile7 Articulaţiile ţărmurilor: Mările8 Caracteristici generale ale reliefului. Munţii9 Unităţi de relief. Podişurile şi câmpiile10 Tipuri de climă11 Principalele artere hidrografice12 Principalele lacuri. Gheţari13 Vegetaţia şi solurile14 Unităţi biogeografice15 Test interactiv: Vrei să fii câştigător?

• Material pentru clasa a VII-a • Recomandat pentru 3 ore de predare •

geografie

Page 14: mântului · 2020. 3. 20. · Relieful continentelor şi bazinelor oceanice 1 Introducere 2 Continentele şi oceanele 3 Relieful major al continentelor 4 Relieful major al continentelor

Asia: Caracterizare fizico-geografică

1 Introducere2 Localizare pe glob3 Limite, vecinătăţi4 Puncte extreme, distanţe5 Articulaţiile ţărmului. Peninsule6 Articulaţiile ţărmului. Insule7 Articulaţiile ţărmurilor. Mările8 Unităţi tectonice9 Unităţi de relief. Munţi şi podişuri10 Unităţi de relief. Câmpii11 Tipuri de climă12 Principalele fluvii13 Principalele lacuri14 Vegetaţia, fauna şi solurile Asiei15 Fişă de evaluare. Completaţi spaţiile libere16 Evaluarea rezultatelor învăţării

• Material pentru clasa a VII-a • Recomandat pentru 3 ore de predare •

geografie

Page 15: mântului · 2020. 3. 20. · Relieful continentelor şi bazinelor oceanice 1 Introducere 2 Continentele şi oceanele 3 Relieful major al continentelor 4 Relieful major al continentelor

Australia

1 Introducere2 Localizare, limite vecinătăţi3 Puncte extreme, distanţe4 Articulaţiile ţărmurilor. Insule şi peninsule5 Articulaţiile ţărmurilor. Mări şi golfuri6 Unităţi de relief. Munţii7 Unităţi de relief. Podişuri şi câmpii8 Principalele râuri şi lacuri9 Tipuri de climă10 Vegetaţia, fauna şi solurile11 Populaţia şi aşezările omeneşti12 Resursele de subsol13 Economia14 Fişă de evaluare. Completaţi spaţiile libere15 Evaluarea rezultatelor învăţării

• Material pentru clasa a VII-a • Recomandat pentru 3 ore de predare •

geografie

Page 16: mântului · 2020. 3. 20. · Relieful continentelor şi bazinelor oceanice 1 Introducere 2 Continentele şi oceanele 3 Relieful major al continentelor 4 Relieful major al continentelor

America de Sud. Brazilia

1 Introducere2 America de Sud. Localizare, limite, vecinătăţi3 Ţările Americii de Sud4 America de Sud. Unităţi de relief5 America de Sud. Principalele ape curgătoare6 America de Sud. Tipuri de climă7 America de Sud. Unităţi biogeografice8 Brazilia. Limite şi vecinătăţi9 Brazilia. Unităţi de relief10 Brazilia. Tipuri de climă11 Brazilia. Principalele ape curgătoare12 Brazilia. Unităţi biogeografice13 Brazilia. Populaţia şi aşezările omeneşti14 Brazilia. Resursele de subsol15 Brazilia. Principalele culturi agricole16 Brazilia. Principalele ramuri industriale17 Brazilia. Diversitatea regională18 Brazilia. Principalele atracţii turistice19 Exerciţiu explicativ. Vrei să fii câştigător?

• Material pentru clasa a VII-a • Recomandat pentru 3 ore de predare •

geografie

Page 17: mântului · 2020. 3. 20. · Relieful continentelor şi bazinelor oceanice 1 Introducere 2 Continentele şi oceanele 3 Relieful major al continentelor 4 Relieful major al continentelor

Canada

1 Introducere2 Localizare geografică3 Insule4 Peninsule5 Mări şi golfuri6 Tipuri de relief7 Tipuri de climă8 Apele curgătoare9 Lacuri10 Unităţi biogeografice11 Unităţi biogeografice. Specii de animale12 Populaţia şi aşezările omeneşti13 Provincii şi teritorii14 Resursele naturale15 Industria16 Agricultura17 Turismul şi transporturile18 Test Interactiv: "Potriviţi noţiunile"19 Test Interactiv: "Vrei să câştigi?"20 Test final

• Material pentru clasa a VII-a • Recomandat pentru 5 ore de predare •

geografie

Page 18: mântului · 2020. 3. 20. · Relieful continentelor şi bazinelor oceanice 1 Introducere 2 Continentele şi oceanele 3 Relieful major al continentelor 4 Relieful major al continentelor

China. Caracterizare geografică generală

1 Introducere2 Localizare şi vecinătăţi3 Articulaţiile ţărmurilor. Insule şi peninsule4 Articulaţiile ţărmurilor. Mări şi golfuri5 Principalele unităţi de relief. Munţii6 Principalele unităţi de relief. Podişuri, depresiunişi câmpii

7 Tipuri de climă8 Principalele râuri şi lacuri9 Unităţi biogeografice10 Unităţi biogeografice. Specii de animale11 Populaţia. Densitate12 Populaţia şi aşezările omeneşti13 Resursele de subsol14 Principalele ramuri ale industriei15 Agricultura16 Turismul17 Fişă de evaluare18 Evaluarea rezultatelor învăţării19 Exerciţiu aplicativ. Vrei să fii câştigător?20 Exerciţiu aplicativ

• Material pentru clasa a VII-a • Recomandat pentru 5 ore de predare •

geografie

Page 19: mântului · 2020. 3. 20. · Relieful continentelor şi bazinelor oceanice 1 Introducere 2 Continentele şi oceanele 3 Relieful major al continentelor 4 Relieful major al continentelor

India

1 Introducere2 Asia de Sud. Localizare3 Asia de Sud. Limite4 Ţările Asiei de Sud5 Coliziunea Indiei cu Asia6 Asia de Sud. Articulaţiile ţărmurilor7 Asia de Sud. Unităţi de relief. Munţii8 Asia de Sud. Unităţi de relief. Podişuri, câmpii şideşerturi

9 Asia de Sud. Tipuri de climă10 Asia de Sud. Unităţi biogeografice11 Oceanul Indian. Poziţia geografică şi limitele12 Relieful major al Oceanului Indian13 Ţărmul nordic al Oceanului Indian14 Ţărmul sudic al Oceanului Indian15 Oceanul Indian. Ţărmurile din est şi vest16 Golfurile şi mările din nordul Oceanului Indian17 Rutele comerciale din Oceanul Indian18 India. Localizare, limite, vecinătăţi19 India. Tipuri de relief. Munţii20 India. Tipuri de climă21 India. Apele curgătoare şi lacuri22 India. Unităţi biogeografice23 India. Populaţia şi aşezările omeneşti24 India. Resursele naturale25 India. Industria26 India. Agricultura27 India. Turismul28 Asia de Sud. Fişă de evaluare. Completaţi spaţiilelibere

29 India. Fişă de evaluare. Completaţi spaţiile libere30 Exerciţiu aplicativ. Vrei să fii câştigător?31 Evaluarea rezultatelor învăţării32 Evaluarea rezultatelor învăţării

• Material pentru clasa a VII-a • Recomandat pentru 7 ore de predare •

geografie

Page 20: mântului · 2020. 3. 20. · Relieful continentelor şi bazinelor oceanice 1 Introducere 2 Continentele şi oceanele 3 Relieful major al continentelor 4 Relieful major al continentelor

Asia de Est şi Sud-Est. Japonia

1 Introducere2 Asia de Est şi Sud-Est. Localizare3 Asia de Est şi Sud-Est. Limite şi vecinătăţi4 Asia de Est şi Sud-Est. Insule şi peninsule5 Asia de Est şi Sud-Est. Mări şi golfuri6 Ţările Asiei de Est7 Ţările Asiei de Sud-Est8 Asia de Est şi Sud-Est. Unităţi de relief9 Asia de Est şi Sud-Est. Tipuri de climă10 Asia de Est şi Sud-Est. Unităţi biogeografice11 Japonia. Localizare, limite, vecinătăţi12 Japonia. Tipuri de relief13 Japonia. Tipuri de climă14 Japonia. Unităţi biogeografice15 Japonia. Populaţia şi aşezările omeneşti16 Japonia. Resursele naturale17 Japonia. Principalele ramuri industriale18 Japonia. Agricultura19 Japonia. Turismul20 Exerciţiu explicativ. Vrei să fii câştigător?21 Fişă de evaluare22 Evaluarea rezultatelor învăţării

• Material pentru clasa a VII-a • Recomandat pentru 5 ore de predare •

geografie

Page 21: mântului · 2020. 3. 20. · Relieful continentelor şi bazinelor oceanice 1 Introducere 2 Continentele şi oceanele 3 Relieful major al continentelor 4 Relieful major al continentelor

Turcia

1 Introducere2 Asia de Vest şi Sud-Vest. Localizare3 Asia de Vest şi Sud-Vest. Limite şi vecinătăţi4 Asia de Vest şi Sud-Vest. Insule şi peninsule5 Asia de Vest şi Sud-Vest. Mări şi golfuri6 Asia de Vest şi Sud-Vest. Strâmtori7 Ţările din Orientul Apropiat8 Ţările din Orientul Mijlociu9 Asia de Vest şi Sud-Vest. Unităţi de relief. Munţii10 Asia de Vest şi Sud-Vest. Unităţi de relief.Podişuri şi câmpii

11 Asia de Vest şi Sud-Vest. Deşerturi12 Asia de Vest şi Sud-Vest. Tipuri de climă13 Asia de Vest şi Sud-Vest. Unităţi biogeografice14 Turcia. Localizare, limite, vecinătăţi15 Turcia. Unităţi de relief16 Turcia. Tipuri de climă17 Turcia. Ape curgătoare şi lacuri18 Turcia. Unităţi biogeografice19 Turcia. Populaţia şi aşezările omeneşti20 Turcia. Resursele naturale21 Turcia. Industria22 Turcia. Agricultura23 Turcia. Turismul24 Fişă de evaluare. Completaţi spaţiile libere25 Exerciţiu explicativ. Vrei să fii câştigător?26 Evaluarea rezultatelor învăţării

• Material pentru clasa a VII-a • Recomandat pentru 6 ore de predare •

geografie

Page 22: mântului · 2020. 3. 20. · Relieful continentelor şi bazinelor oceanice 1 Introducere 2 Continentele şi oceanele 3 Relieful major al continentelor 4 Relieful major al continentelor

Câmpia Română

1 Poziţie geografică2 Limite3 Caracteristicile reliefului4 Diviziuni5 Limitele Câmpiei Olteniei6 Limitele Câmpiei Teleormanului7 Limitele Câmpiei Ialomiţei8 Limitele Câmpiei Bărăganului9 Limitele Câmpiei Buzău-Siret10 Câmpia Olteniei. Diviziuni11 Câmpia Teleormanului. Diviziuni12 Câmpia Ialomiţei. Diviziuni13 Câmpia Bărăganului. Diviziuni14 Câmpia Buzău-Siret. Diviziuni15 Test Interactiv (1)16 Test Interactiv (2)

• Material pentru clasa a VIII-a • Recomandat pentru 6 ore de predare •

geografie

Page 23: mântului · 2020. 3. 20. · Relieful continentelor şi bazinelor oceanice 1 Introducere 2 Continentele şi oceanele 3 Relieful major al continentelor 4 Relieful major al continentelor

Carpaţii Meridionali

1 Poziţie geografică2 Limite3 Caracteristici generale ale reliefului4 Diviziuni5 Diviziuni. Limite6 Grupa Bucegi. Diviziuni7 Grupa Făgăraş. Diviziuni8 Grupa Parâng. Diviziuni9 Grupa Retezat-Godeanu. Diviziuni10 Evaluarea rezultatelor învăţării: Potriviţinoţiunile

11 Evaluarea rezultatelor învăţării: Completaţispaţiile libere

12 Exerciţiu aplicativ: Vrei să fii cîştigător?13 Exerciţiu de verificare

• Material pentru clasa a VIII-a • Recomandat pentru 5 ore de predare •

geografie

Page 24: mântului · 2020. 3. 20. · Relieful continentelor şi bazinelor oceanice 1 Introducere 2 Continentele şi oceanele 3 Relieful major al continentelor 4 Relieful major al continentelor

Carpaţii Occidentali

1 Poziţia geografică2 Limite3 Caracteristicile reliefului4 Diviziuni5 Diviziuni. Limite6 Munţii Banatului. Diviziuni7 Munţii Poiana Ruscă8 Munţii Apuseni. Diviziuni9 Munţii Apuseni. Depresiuni şi pasuri10 Evaluarea rezultatelor învăţării: Potriviţinoţiunile

11 Evaluarea rezultatelor învăţării: Completaţispaţiile libere

12 Exerciţiu aplicativ: Vrei să fii cîştigător?13 Exerciţiu de verificare

• Material pentru clasa a VIII-a • Recomandat pentru 5 ore de predare •

geografie

Page 25: mântului · 2020. 3. 20. · Relieful continentelor şi bazinelor oceanice 1 Introducere 2 Continentele şi oceanele 3 Relieful major al continentelor 4 Relieful major al continentelor

Carpaţii Orientali

1 Poziţia geografică2 Limitele3 Caracteristicile generale ale reliefului4 Diviziuni5 Diviziuni. Limite6 Grupa Nordică. Diviziuni7 Grupa Nordică. Depresiuni şi pasuri8 Grupa Centrală. Munţii9 Grupa Centrală. Depresiuni şi pasuri10 Grupa Sudică. Munţii11 Grupa Sudică. Depresiuni şi pasuri12 Evaluarea rezultatelor învăţării: Potriviţinoţiunile

13 Evaluarea rezultatelor învăţării: Completaţispaţiile libere

14 Exerciţiu aplicativ: Vrei să fii cîştigător?15 Test: Selectaţi noţiunile16 Rebus

• Material pentru clasa a VIII-a • Recomandat pentru 6 ore de predare •

geografie

Page 26: mântului · 2020. 3. 20. · Relieful continentelor şi bazinelor oceanice 1 Introducere 2 Continentele şi oceanele 3 Relieful major al continentelor 4 Relieful major al continentelor

Geografia administrativ-teritorială a României

1 Aşezare geografică2 Vecini şi graniţe3 Geografia administrativ-teritorială a României4 Judeţe5 Municipii6 Reşedinţe

• Material pentru clasa a VIII-a • Recomandat pentru o oră de predare •

geografie

Page 27: mântului · 2020. 3. 20. · Relieful continentelor şi bazinelor oceanice 1 Introducere 2 Continentele şi oceanele 3 Relieful major al continentelor 4 Relieful major al continentelor

Hidrografia României

1 Captarea atenţiei2 Factorii care determină şi influenţeazăhidrografia: Relieful

3 Factorii care determină şi influenţeazăhidrografia: Clima

4 Dunărea de la izvor la vărsare5 Sectoarele Dunării6 Râurile interioare7 Lacurile8 Marea Neagră: Ţările riverane9 Marea Neagră: Ţărmurile10 Circuitul apei în Marea Neagră11 Litoralul românesc12 Test Interactiv: "Potriviţi noţiunile"13 Test final

• Material pentru clasa a VIII-a • Recomandat pentru 2 ore de predare •

geografie

Page 28: mântului · 2020. 3. 20. · Relieful continentelor şi bazinelor oceanice 1 Introducere 2 Continentele şi oceanele 3 Relieful major al continentelor 4 Relieful major al continentelor

Acţiunea apei şi tipurile de relief rezultate

1 Relieful fluvial2 Relieful litoral3 Formarea teraselor4 Test de evaluare5 Eroziunea marină şi retragerea falezei6 Test de evaluare7 Formarea estuarului8 Test de evaluare

• Material pentru clasa a IX-a • Recomandat pentru o oră de predare •

geografie

Page 29: mântului · 2020. 3. 20. · Relieful continentelor şi bazinelor oceanice 1 Introducere 2 Continentele şi oceanele 3 Relieful major al continentelor 4 Relieful major al continentelor

Hidrosfera: Apele continentale. Apele curgătoare

1 Circuitul apei în natură2 Elementele hidrografice ale unui râu3 Tipuri de reţele. Grupuri de afluenţi4 Sursele de alimentare ale unui râu5 Principalele fluvii ale Terrei6 Test Interactiv: "Potriviţi noţiunile"7 Test final

• Material pentru clasa a IX-a • Recomandat pentru o oră de predare •

geografie

Page 30: mântului · 2020. 3. 20. · Relieful continentelor şi bazinelor oceanice 1 Introducere 2 Continentele şi oceanele 3 Relieful major al continentelor 4 Relieful major al continentelor

Atmosfera

1 Caracteristicile generale ale atmosferei2 Structura atmosferei3 Test de evaluare4 Stratul de ozon şi impactul poluării5 Variaţia presiunii atmosferice în funcţie dealtitudine

6 Regimul zilnic al presiunii atmosferice la diferitealtitudini

7 Test de evaluare

• Material pentru clasa a IX-a • Recomandat pentru o oră de predare •

geografie

Page 31: mântului · 2020. 3. 20. · Relieful continentelor şi bazinelor oceanice 1 Introducere 2 Continentele şi oceanele 3 Relieful major al continentelor 4 Relieful major al continentelor

Hidrosfera: Apele stătătoare şi apele subterane

1 Lacuri naturale şi antropice2 Apele subterane3 Apele stătătoare. Formarea lacurilor de barajnaturale

4 Formarea unui lac în masivele de sare5 Test de evaluare6 Test de evaluare7 Apele stătătoare. Formarea lacurilor glaciare8 Joc educaţional: Test de evaluare9 Test de evaluare10 Joc educaţional: Test de evaluare

• Material pentru clasa a IX-a • Recomandat pentru o oră de predare •

geografie

Page 32: mântului · 2020. 3. 20. · Relieful continentelor şi bazinelor oceanice 1 Introducere 2 Continentele şi oceanele 3 Relieful major al continentelor 4 Relieful major al continentelor

Hidrosfera. Oceanele şi mările

1 Oceanele şi mările2 Test de evaluare3 Marea Neagră şi legatura ei cu oceanele lumii4 Variaţia în latitudine a diferitelor proprietăţi aleapelor oceanice

5 Dinamica apelor oceanice. Curenţi oceanici6 Joc educaţional: Test de evaluare7 Test de evaluare8 Joc educaţional: Test de evaluare

• Material pentru clasa a IX-a • Recomandat pentru o oră de predare •

geografie

Page 33: mântului · 2020. 3. 20. · Relieful continentelor şi bazinelor oceanice 1 Introducere 2 Continentele şi oceanele 3 Relieful major al continentelor 4 Relieful major al continentelor

Relieful climatic şi relieful antropic

1 Relieful deşertic2 Relieful glaciar3 Relieful antropic4 Eroziunea diferenţială5 Test de evaluare6 Expansiunea gheţarului de calotă şi formareaaisbergurilor

7 Test de evaluare8 Formarea alunecărilor de teren9 Test de evaluare

• Material pentru clasa a IX-a • Recomandat pentru o oră de predare •

geografie

Page 34: mântului · 2020. 3. 20. · Relieful continentelor şi bazinelor oceanice 1 Introducere 2 Continentele şi oceanele 3 Relieful major al continentelor 4 Relieful major al continentelor

Relieful petrografic şi structural

1 Relieful petrografic2 Relieful structural3 Relieful carstic4 Test de evaluare5 Inversiune de relief în structuri cutate6 Relief în structuri faliate7 Joc educaţional: Test de evaluare8 Test de evaluare9 Joc educaţional: Test de evaluare

• Material pentru clasa a IX-a • Recomandat pentru o oră de predare •

geografie

Page 35: mântului · 2020. 3. 20. · Relieful continentelor şi bazinelor oceanice 1 Introducere 2 Continentele şi oceanele 3 Relieful major al continentelor 4 Relieful major al continentelor

Relieful terestru

1 Scoarţa terestră, suport al învelişului geografic2 Structura internă a Pământului3 Test de evaluare4 Localizarea pe hartă a plăcilor tectonice majore5 Test de evaluare6 Contactul de tip rift7 Contactul de tip subducţie8 Test de evaluare

• Material pentru clasa a IX-a • Recomandat pentru o oră de predare •

geografie


Recommended