Home >Documents >LUNA IUNIE 2019 - bjc.ro · PDF file 4 0 - GENERALITĂȚI 00 - Bazele generale ale...

LUNA IUNIE 2019 - bjc.ro · PDF file 4 0 - GENERALITĂȚI 00 - Bazele generale ale...

Date post:28-Jan-2020
Category:
View:9 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • BULETINUL NOUTĂȚILOR

  Lista cărților achiziționate

  LUNA IUNIE 2019

 • 2

  CUPRINS

  0 - GENERALITĂȚI ........................................................................................................................... 4

  00 - Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii ................................................................................. 4

  008 - Civilizaţie. Cultură .................................................................................................................. 4

  030 - Lucrări de referinţă .................................................................................................................. 4

  06 - Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii ............................................................................... 4

  087.5 - Publicaţii pentru copii .......................................................................................................... 5

  1 - FILOZOFIE .................................................................................................................................. 16

  11/12 - Metafizică ........................................................................................................................... 16

  13 - Filosofia spiritului. Filosofia culturii. Ocultism ...................................................................... 16

  14 - Sisteme filosofice .................................................................................................................... 16

  159.9 - Psihologie ........................................................................................................................... 16

  2 - RELIGIE ....................................................................................................................................... 18

  21/22 - Teologie. Biblia .................................................................................................................. 18

  23/28 - Religie creştină ................................................................................................................... 18

  29 - Religii necreştine ..................................................................................................................... 19

  3 - ȘTIINȚE SOCIALE, ECONOMICE ȘI JURIDICE .................................................................... 20

  316 - Sociologie .............................................................................................................................. 20

  32 - Politică ..................................................................................................................................... 20

  323 - Politică internă ....................................................................................................................... 20

  327 - Politică externă ...................................................................................................................... 20

  329 - Partide şi mişcări politice ...................................................................................................... 21

  330 - Economie în general .............................................................................................................. 21

  342 - Drept public. Drept constituţional ......................................................................................... 21

  351 - Activităţi specifice administraţiei publice ............................................................................. 21

  37 - Educaţie. Învăţământ. Timp liber ............................................................................................ 22

  39 - Etnografie. Folclor ................................................................................................................... 23

  5 - ȘTIINȚE TEORETICE ȘI NATURALE ...................................................................................... 24

  502/504 - Ştiinţa mediului înconjurător .......................................................................................... 24

  51 - Matematică .............................................................................................................................. 24

  55 - Geologie. Meteorologie. Hidrologie ....................................................................................... 24

  58 - Botanică ................................................................................................................................... 24

  6 - ȘTIINȚE APLICATE.................................................................................................................... 26

  61 - Medicină .................................................................................................................................. 26

  611/612 - Anatomie şi fiziologie .................................................................................................... 26

  613/614 - Igienă .............................................................................................................................. 26

  615 - Farmaceutică. Terapeutică. Toxicologie ................................................................................ 27

 • 3

  631/635 - Agronomie. Fitopatologie. Horticultură ......................................................................... 27

  65 - Conducere şi organizare .......................................................................................................... 27

  7 - ARTĂ. ARHITECTURĂ. DISTRACȚII. SPORT ....................................................................... 29

  72 - Arhitectură ............................................................................................................................... 29

  73/76 - Arte plastice. Desen. Arte aplicate ..................................................................................... 29

  77 - Fotografie ................................................................................................................................ 30

  791/792 - Arta spectacolului ........................................................................................................... 30

  8 - LIMBĂ. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ ................................................................................... 31

  81 - Lingvistică ............................................................................................................................... 31

  811 - Limbi individuale .................................................................................................................. 31

  811.135.1 - Limba română .............................................................................................................. 35

  82 - Literatură ................................................................................................................................. 36

  821.11 - Literaturi de limbi germanice ........................................................................................... 37

  821.111 - Literatură engleză şi de limbă engleză ............................................................................ 37

  821.112.2 - Literatură germană ....................................................................................................... 48

  821.131.1 - Literatură italiană ........................................................................................................ 51

  821.133.1 - Literatură franceză ....................................................................................................... 51

  821.134.2 - Literatură spaniolă şi de limbă spaniolă ...................................................................... 53

  821.135.1 - Literatură română ........................................................................................................ 53

  821.16 - Literaturi slave .................................................................................................................. 59

  821.17/.9 - Alte literaturi (orientale, africane...) ............................................................................. 59

  821.511.141(498) - Literatură maghiară din România ................................................................... 60

  9 - GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ........................................................................................ 61

  908 - Monografii zonale ................................................................................................................. 61

  91 - Geografie ................................................................................................................................. 61

  913(100) - Geografie universală ..................................................................................................... 61

  930 - Ştiinţa istoriei ........................................................................................................................ 62

  94(100) - Istorie universală ............................................................................................................. 62

  94(4/9) - Istoria pe ţări individuale ................................................................................................. 63

  94(498) - Istoria României ...............................................................

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended