+ All Categories
Home > Documents > Luigi Pirandello - 6 Personaje in Cautarea Unui Autor

Luigi Pirandello - 6 Personaje in Cautarea Unui Autor

Date post: 19-Aug-2015
Category:
Upload: deliu-ionut
View: 77 times
Download: 18 times
Share this document with a friend
Description:
Luigi Pirandello - six characters in search of an author - Ro
34
Personajele Piesei de teatru ce-ar fi să se joace TATĂL - MAMA - FATA VITREGĂ - F I U L BĂIATUL FETIŢA (ultimele două nu vor- besc) (Apoi, evocată) MADAMA PAGE ACTORII TRUPEI DE TEATRU DIRECTORUL-REGIZOR- PRIMA INTERPRE- - PRIMUL INTERPRET - DUENA - INGENUA - JUNELE PRIM - ALŢI ACTORI ŞI ACTRIŢE - REGIZORUL DE CULISE - SUFLEORUL - RECUZITIERUL - MAŞINIS- TUL - SECRETARUL DIRECTORULUI - UŞIERUL - TEHNICIENI SI PERSONAL AU- \XILIAR AL, TEATRULUI Ziua pe scena unui teatru N .B Piesa nu are nici acte nici scene. Reprezentaţia se întrerupe prima dată, fără coborirea cortinei, atunci cind Directorul-Regizor şi Tatăl se retrag să discute scenariul, iar actorii părăsesc scena; a doua oară, atunci cind, din neatenţia Maşinistului, cade brusc cortina.
Transcript

Personajele Pieseideteatruce-arfissejoace T A T L-MA MA-F A T AV I T R E G -F I U L B I A T U LF E T I A(ultimeledounuvor-besc)(Apoi,evocat)MA D A MAPAGE A C T O R I IT R U PE ID ET E A T R U D I R E C T O R U L - R E G I Z O R -PR I MAI N T E R PR E -T-P R I M U LI N T E R PR E T-D U E N A-I N G E N U A-J U N E L EPR I M-AL IA C T O R I IA C T R I E-R E G I Z O R U LD EC UL I S E-S U F L E O R U L-R E C U Z I T I E R U L-MA I N I S -T U L-S E C R E T A R U LD I R E C T O R U L U I-U I E R U L-T E H N I C I E N IS IPE R S ONALA U -\ X I L I ARAL ,T E A T R U L U I Ziua pescenaunuiteatru N.B Piesanuareniciacteniciscene.Reprezentaiase ntrerupeprimadat,frcoborireacortinei,atunci cindDirectorul-Regizor iTatlseretragsdiscute scenariul,iaractoriiprsescscena;adouaoar, atuncicind,dinneateniaMainistului,cadebrusc cortina. Cndspectatoriivorintransaladespectacol, vor gsi cortina ridicat; scena ca n timpul zilei, nicidecor,niciportante,aproapenntunerici goal,caeisaibdinprimulmomentimpresia unuispectacolcutotulnepregtit. Douscrie,unaladreaptaialtalastnga, asigurcirculaiantrescenisal.Pescen, capaculboltitalcutiisufleorului,lngdeschiz-tur.Decealaltparte,nfa,omsuiun fotoliu,cuspatelelapublic,pentruDirector. Altedoumsue,unamaimic,altamaimare, cuscauneniratelandemnpentrurepetiie. Alte scaune ici-colo, la dreapta i la stnga, pentru Actori,iunpiannfund,traslateral,aproape ascuns. Lumina fiind stins in sala, se vedeprinuadeacces la scena cumintrMainistulinhalatalbastru icu geantadeustensileagatlacentur;iadintr-un Col,infund,nitepiesedemontaj;lenir pe jos, nfa,selasngenunchiincepeslefixezen cuie.Laciocnituri,intrbrusc,prinuadinspre cabine,Regizoruldeculise. REGIZORULDECULISE:Hei !Cefaciacolo? MAINISTUL:Ces fac?Batcuie. REGIZORULDECULISE:Laoraasta?(Seuitlaceas.) Ezecej umt at e.AcumpicD irectorul,pentrurepe-t i i e! \ MA I N I S T U L :N-amncotro,trebuies-mivdieudelucru, nu? R E G I Z O R U LD EC UL I S E :S- ivezi,darnuacum. MA I N I S T U L :At unci ,cnd?' R E G I Z O R U LD EC UL I S E :Al t dat ,nunorelederepeti ie. Haide,ia-irepedecalabalculilas-mspregtesc scenapentruAct ulalDoileadinJoculrolurilor1. Mainistul,mbufnat,bodognind,strangesculele i seretrage.Actoriitrupeiau inceput saparpe Scen,brbaiifemei,intaiunul,apoialtul,doi citedoi,laintimplare:nousauzece,catisepre-supunecarluapartelarepetiiapieseiluiPiran-dello,Joculrolurilor,prevzutpentruaceazi. Intrnd,ilsalutpeRegizoruldeculiseisesalut intreeicuciteunbunziua".Uniisendreapt ctrecabine,aliiprintrecareSufleorul,cu textulpieseifcutsulsubbraseoprescpescen inateptareaDirectorului,pentrunceperearepetiiei, i,inpicioare,ori aezaiinmici grupuri,mai schimb intreeiciteovorb;unuliiaprinde igara,altule nemulumitderolulcei s-adat,altul,intr-ungrup, citetecuvocetareonotidintr-ogazetteatral. ArfibinecaActriele iActoriisfiembrcai nculorideschise,vesele,icaaceastprimscen improvizatsparcitmaivie,mainatural. Launmomentdat,unuldintreActoris-arputea aezalapianscnteomelodiededans,iartineri Actori iActriesnceapsdansezeperechi-perechi. R E G I Z O R U LD ECUL I S E(btanddinpalme,srestabileasc ordinea):Gata,gata,ordine,vinedomnulDirector! Muzicaidansulvorncetabrusc.Actoriisevor ntoarce spriveasc spre sal:sevedeintrind, peua sliideteatru,Directorul-Regizor,care,cumelonul pecap,bastonulsubbraitrabuculingur,va naintaprintrefotolii,apoi,salutindActorii,va urcapescenpeunadinscrie.Secretaruliva prezentacorespondena:ctevaziare,untextsub banderol. D I R E C T O R U L :Scrisori? S E C R E T A R U L :Niciuna.Astaet oat pota. D I R E C T OR UL(ntinzndu-itextulsubbanderol):D u-mi-l ncabi n.(Apoi,privindjur-mprejuriadresndu-se Regizoruluideculise.)Ai cie ntunericcanoaptea! Spune,terog,ssefacl umi n. R E G I Z O R U LD EC UL I S E :Imediat. Iese s dea ordinul, i incurind jumtatea din dreapta ascenei,undes-augrupatActorii,escldatintr-o luminalb,puternic.Intretimp,Sufleorula coboritincucasa,i-aaprinslanterna,iadeschis textulinfa. D I R E C T OR UL(btnddinpalme):Gata,gata, ncepem! (Regizoruluideculise.)Lipsetecineva? R E G I Z O R U LD EC U L I S E :Primai nt erpret ! D I R E C T O R U L :Cadeobicei!(Seuitlaceas.)Amintrziat zeceminute.Trece-o,terog,absent .S-onv aminte sfiemaipunct ual larepet i i i ! N-asfiritbinefraza,cndseaudedinfundulslii voceaPrimeiInterprete. PRIMAI N T E R PR E T :A,nu,vrog!Amsosit!I at -m! Embrcatinalbdincappana-npicioare,poarto plrieexcentricsiineunceluinbrae;alearg pe coridorul dintrefotoliiisuieinfugunadin scrie. DIRECTORUL:AiJuratsatelaitotdeaunaa t ept at ?! PRIMA INTERPRETA: Scuz-ma. Eu am ateptat enorm pn satreacaomasinadepiata.Darvdcnicin-ain-ceputor,eunuintruinscenimediat.(Apoi,chemn-du-lpenumepeRegizoruldeculiseidndu-iceluul.) Terog,Inchide-lncabi n. DIRECTORUL(printredini):C eluulmailipsea!Cai cumn-amfidestuicinipe-aici!(Bateiaridinpalme iseadreseazSufleorului.)Gata, ncepem:Act ulal DoileadinJoculrolurilor.(Aezndu-senfotoliu.) Aten ie,domnilor!Cineenscen? ActoriiiActrieleelibereazspaiulcentralal scenei, seretrag de-o parte idealta,nafardecei treicarenceprepetiiaidePrimaInterpret,care, nelundnseamindicaiile Directorului,s-aaezat infa.langunadintremsue. D I R E C T O R U L(ctrePrimaInterpret):Dumneata,etin scen? PR I MAI N T E R P R E T :Nu,domnule,nus nt ! D I R E C T O R U L(enervat):At unci ,libereazlocul,ceD um-nezeu ! PrimaInterpretseridicsimergesseaezeling ceilaliActoricarestau deoparte. D I R E C T O R U L(Sufleorului): ncepe, ncepe! S UF L E OR UL(urmrindtextul): I ncasal uiLeoneGala. Oneobi nui t sufragerie-bibliotec" . D I R E C T O R U L(adresndu-seRegizoruluideculise):Sevapune salonulrou. R E G I Z O R U LD EC UL I S E(notindu-ipeofoi):Salonul rou.Bine. S UF L E OR UL(continuindsurmreasctextul):Masaeste nt i ns,pebiroumultecr iih rt i i .D ulapuricu cr iivitrinecupre ioasepor elanuriicristale,ser-vi ci idemas.Infundou,dndspredormitorull ui Leone.Ulateral,lastnga,sprebuct ri e.Vesti-bululeladreapta. " D I R E C T O R U L(ridicndu-seidndindicaiideregie):Deci, fiifoarteat en i :Ai ci ,vestibulul.Dincolo,buct ri a. (Adresndu-seActoruluicarevajucarolulluiSocrate.) Dumneatai nt r iiieipeaici.(Regizoruluideculise.) Puiou,acolo,nfund;sai bperdele. Sereaaznfotoliu. R E G I Z O R U LD ECUL I S E(lundnotie):Amn eles. S UF L E OR UL(citind,camaisus):Scena nt i .LeoneGala. GuidoVenanzi,Filippo,zisSocrate."(Directorului.) Scitesciindica iilederegie? D I R E C T O R U L :Sigurcda,bi ne n el es!i-amspus-odeo sut deor i ! S UF L E OR UL(citind,camaisus): Laridicareacortinei, LeoneGala,cubonetadebuct arior uldinainte, bate,cuolingurdelemn,unountr-uncastrona. Filippobateal t ul ,totncostumdebuct ar.Guido Venanziascul t ,stndjos. " PR I MU LI N T E R PR E T(Directorului):I ndefinitiv,trebuie s-mipunneaprattichiadebuct ar? D I R E C T O R U L(neplcutimpresionatdentrebare): min-chipuicda!D acaaent ex t ! Arattextul. PR I MU LI N T E R PR E T :Darmisepareri di col! D I R E C T OR UL(srindfuribundnpicioare): Ridicol!Ridi-col!"Cevi nameudacdinFran anunemaisosete ni ciocomediecalumea?D acs ntemsiliisj ucm comediidePirandello,pecarenuIen elegedectcine tiecemarei st e !Comediifcutecuschepsis...snu. fiemul umi ini cicri t i ci i ,nicipublicul,ni ciactorii! (Actoriirid;iarDirectorul,ridicndu-seiapropiindu-se dePrimulInterpret,strig:)Tichiadebuct ar,da domnule!ibatebineoul e!icrezicaiscpat numaicubt ut uloulelor?Teneli!Trebuiesrepre-zin iigoaceaoulelorpecareleba i !(Actoriincep srdiari i scomentezentreeicumarehaz.)Tcere! ifiiat en ilaexplica iilemele!(ntorcndu-sedin nouctrePrimulInterpret.)Da,domnule,goacea: adicformagoalara i uni i ,frcon i nut ulinstinc-tual,oareesteorb!Dumneataetira i unea,iarsoia dumitaleesteinstinctul:nacest jocalcelordouroluri, I ncaredumneata,care- ijocirolulpri mi t ,consim i safiifantosaproprieipersoane. PRIMULINTERPRET (deschizind braele):Eu,nu! DIRECTORUL(revenindla fotoliu):Ni cieu!Smergemmai departe,osmfelicita ivoilaur m!(Peunton confidenial.)Terog,aaz- tecufa amaispresal, caltfel,cunclcealadialoguluiidumneatacarenu teauzibinedeloc,adiospectacol!(Btndiaridin palme.)At en i e,at en i e! ncepem! SUFLEORUL:Scuza i-m,domnuleDirector,mida ivoie stragcapacul?Ecurent!, DIRECTORUL:Bine,bine,poft i m! ntretimpn salaintratUierul,cu bereta galonat ncap i,traversnd pasajuldintrefotolii,s-aapro-piatdescen,s-lanunepeDirectorcausosit celeasePersonaje,care,intrateieleinsal,l urmeazlaoarecaredistant,privindjur-mprejur, stingherite. Cinearedegindspuninscenaceastpies, trebuie s fac tot ce se poate ca s obin cu maximum deefectdifereniereantreceleasePersonajei Actoriitrupei.Felulncare sevormicalaindicaiile suplimentare,dupceauurcatpescen,vaajuta mult,ca iluminadiferit,datdereflectoare.Dar mijloculcelmaieficace,maiindicat,pecareil sugerm,arfifolosireaunormtipropriiPerso-najelor,mticonfecionateinadinsdintr-omaterie caresnuseumezeasclatranspiraiesiactoriis. le poat purta cu uurin, croitei lucrate inaafel incitslaseliberiochii,nrileigura.nfelul acesta se d si ointerpretare sensului adinc al piesei. Personajelenutrebuiesaparcanitenluci,cica niterealiticreate,construciiimutabileale fanteziei:decisimairealeimaiconsistentechiar decat Actorii,cunestatorniciaproprienaturiilor. Mtilevorsubliniaexpresivitateafiguriiconstruite artisticifixatepetotdeaunaeuexprimareasenti-mentuluidefond,carela_ataesteremuscarea.la FataVitregrzbunarea,laFiudezgustul,iardu-rerea,laMama.culacrimiledecearprinsepe cearcnele ipomeiieilivizi,cumveziinimaginile sculptate saupictatealeMaiciiPlingerii dinbiserici. Sepoatespeculaimbrcmintea,dintr-ostof i un croi aparte; simpl,czindin cute rigide,ca s dea volumulaproape statuar i.insfirsit.inaofel incitslaseimpresiacstofaaceeanusepoate cumprainoriceprvliedinora,croiiconfec-ionalaoricecroitorie. Tatlvaficamde vreocincizeci deani:cutimplele atinsedeealviie,darnuchel,cuprulrocati mustistufoase,puinrsucitelacolurilegurii nctinereintredeschiseadeseantr-unsuris nesigur i van.Palid, cu fruntea, larg, ochii albatri, migdalai,strlucitoriiptrunztori;poartpanta-lonideculoaredeschislasacoudeculoarenchis; uneorivavorbimieros,alteoricuieiriviolentei dure. Mamavafizdrobitsufletete,copleitdeopovar intolerabil,deruineiumilin.Cufaaacoperit deunvl des devduv,embrcatmodestinnegru, iarcindiridicvlul,faaiiapareneted,dar parcdecear,ivainemereuochiiinpmint. FataVitreg,deoptsprezeceani,vafindrznea pinlaneruinare.Foartefrumoas,vafi'mbrcat ieainnegru,darcu.oeleganstrident.iva artanemulumireafadeatitudineatimid, mhnit,aproapertcitafrateluimaimic,firavul Biatdepaisprezeceani,mbrcatielnnegru: ovieafeciunepentrusurioar,pentruFetiade patruani,mbrcatinalb,cuocenturdemtase neagr. Fiul,dedouzeciidoideani,nalt,parencremenit inreinutulsudisprepentruTatiosumbr indiferenfadeMam,vapurtaunpardesiu liliachiuiearfverdenfuratlagt. U I E R U L(inaintindcuchipiulnmin):I ert a i -m,dom-nule. . . DIRECTORUL(brusc,nepoliticos):Ces-a nt mpl at ? UIERUL(timid):Ateaptnitedomni,carentreabde dumneavoastr. DirectorulsiActoriisentorcmirai,privinddepe sceninsal. DIRECTORUL(totiritat):Daramrepet i i e!itiifoarte binecntimpulrepetiiilornutrebuieslaipe nimenisintre!(Ctreceidinfundulslii):Cinesnt domnii?Cedoresc? TATL(inaintind,urmatdecelelaltePersonaje,pinla unadintreceledouscrie):Amvenitaiciscut m unautor. D I R E C T O R UL(intresurprindereienervare):Unautor?Ce autor? T A T L :Unautoroarecare,domnule. DIRECTORULN-avemniciunautor,nurepet mopiesa nou. FATAVITREG(cu vioiciune juvenil,urcndngoanscria): Cuatitmaibine,cuat tmaibine,domnule!Vomfi noua dumneavoast r pi es! UNULDINTREACTORI(printrecomentariile plinede surprin-dereirsetelecelorlali):Auzi,auzi! TATL(urmndpescenpeFataVitreg):Da,dardacnu ex i st unautor!. . .(Directorului.)Poate,dac-a ivrea dumneavoast rsfiiautorul. . . Mama,cu FetiaiBiatuldemin,suieprimele treptealescrieiiseopreteacolo,nateptare. Fiularmasnsal,morocnos. DIRECTORUL:Vardedegl um,domnilor? TATL:Nu,vaidemine,ctuidepu i n,domnule!D i m-potriv,vaducemodramzguduitoare. FATA VITREG: i care ar putea fi succesul dumneavoast r! DIRECTORUL:Vrog,face i-miplcereairetrage i-v, n-avemvremedepierdutcunebunii! TATL(atinsnamorulpropriu,darcuglasmieros):O, domnule!t i ifoartebinecvi a aepli ndeinfinite absurdi t i ,care,frjen,nicimcarnuaunevoie sparverosimile;pentrucsuntadevrat e. DIRECTORUL:Cetotspuidumneataacolo? TATL:Spuncpo iconsidera ntr-adevronebunie,da, domnule,stest rdui et isrealizeziexactcontrariul, adicscreezisitua iiat tdeverosimile,nctspar adevrat e. i permi t e i -mi s observ, pentru c e vorba denebunie,ceaestesingurara i uneameserieidum-neavoast r. Actoriiau ungestdeindignare. DIRECTORUL(ridicndu-sei sfidndu-l):Aha!Viseparec meserianoast remeseriedenebuni?! TATL:Ei ,da,casdaiiluziaceadevratceeacenu este;frsfienevoieneaprat ,numainjoac. . .Nu eocupa iadumneavoast rsda ipescenvi a unor personaje nchi pui t e? DIRECTORUL(brusc,devenindglasulindignriicrescndea Actorilor):Vrogscrede icprofesiuneadeactor, dragdomnule,eoprofesiunefoartenob i l . D ac ast zi ,cumelamod,domniidramaturginesilescs aducempescennitelucrristupideinitefantoe nloculunorfiin eomenet i ,afla icputemsne l udmcamdattotui vi a - ai ci pescena aceasta unoroperenemuritoare! Actorii,satisfcui,laprobiaplaudpeDirector TATL(ntrerupandu-l,cuelan):Exact!Foartebine!S fievi i ,maivi idectoameniicarerespiripoart hainecat oat lumea!Maipu i nireali,poate,darmai adevra i !S nt emabsolutdeaceeaiprere. Actoriisevorprivisurprini. DIRECTORUL:Darcum!D ac nai nt espunea i . . . TATL:Nu,scuza i-m,pentrudumneavoast rspuneam asta,domnule,fiindca istrigatcnuave it i mpde pierdutcunebunii,nt i mpcenimenimaibineca dumneavoast rnupoateticnaturaseservetede instrumentulfantezieiumanepentruacontinua,peo t reapt mai nal t ,operaeicreatoare. DIRECTORUL:Bine,bine. . .Darlaceconcluzievre is ajunge i,ndefinitiv? TATL:Lanimic,domnule.Vreausvdemonstrezc po iintranvi a nat t eafeluri,nat t eaforme: p oms aupi at r,apsaufluture,brbatsaufemeie;c te po in a t echiar ipersonaj! DIRECTORUL (cu prefcut mirare, ironic): i dumneavoast r, cu t oa t epersoanelecevnso esc,v-a inscutper-sonaje? TATL: Chiar aa, domnule. Personaje vi i , precum ne vede i . Directorul iActoriiizbucnescnrs,calaoglum. TATL(rnitnsuflet): miparerucr de i,pentruc ducem cu noi, v repet, o dram dureroas, cum domnii pots-ideaseamaprivindlaaceastfemeiecuvlul einegru. Spunndaceasta,vantindeminaMamei,ajutind-o surceultimeletreptei,continundsoinde min,ovaconduce,cu otragicsolemnitate,n parteaopusascenei,caresevascldabrusc intr-o luminfantastic.FetiaiBaiatulivorurma Mama;apoiFiul,carevaramaneizolat,maiin fundulscenei,apoiFataVitreg,caresevaizola i ea,darinprim plan,rezematdeperete,laramp. Actoriimaiintiiuluiti,apoiadmirindaceast defilare,vorizbucniinaplauze,calaunspectacol ce lise ofer. D I R E C T O R U L(ntiuimit,apoiindignat):Termi na i !Face i l i ni t e!(Apoi,intorcindu-sectrePersonaje.)i,dum-neavoast r,scut i i -ne!Li bera ilocul!(CtreRegizorul deculise.)PentruDumnezeu,expediaz-i! R E G I Z O R U LD ECUL I S E(nainteaz,apoiezit,careinut deoteaminexplicabil):Ret rage i -v!Ret rage i -v! T AT L(ctreDirector):A h ,nu!Vede i,noi . . . D I R E C T O R U L(strignd): ndefinitivnoiavemdelucruaici! PR I MU LI N T E R PR E T :Asemeneafarsenusntpermise... T AT L(inaintndcu hotrre)?Mui met enencrederea dumneavoast r!Poatedomniinusntobinui is vadaprndu-leaa,vi i ,dreptn fa ,personajele create deunautor?Poatepentruc nu ave iaici(artnd sprecucaSufleorului)textulncarene-amafla? F A T AV I T R E G (nainteazctreDirector,surzndispiti-toare):Crede i-ne,domnule,snteinntr-adevrase personajefoarteinteresante!Deipierdute. . . T AT L(nllurnd-o):Da,pierdute, nt r-adevr!(Ctre Director,repede.)Da,nsensulcautorulcarene-a creat,vi i ,nuamaivrutapoi,saunuamaipututs neaducnlumeaartei.is-acomis,aa,unadevrat delict,domnule,pentruccinearenoroculssenasc personajvi u,poate s rd i demoarte!Numai moare ! Vamuriomul,scriitorul,instrumentulcrea i ei ;creatura l uinumaimoare!ipentruatrietern,nuarenici mcarnevoiededaruriextraordinare,oridevreo minune.CineafostSanchoPanza?CineafostDon Abbondio?itotuitriescvenic,pentrucgermenii vie iilorauavutnoroculsafleunterenfecund,o fanteziecareatiuts-icreasc,s-ialimenteze,s-i facst ri ascetern. D I R E C T O R U L :Foartefrumostotcespune i ,dar,ndefinitiv, cevre idumneavoast rdelanoi? T A T L :Vremst r i m,domnule! D I R E C T O R U L(ironic):Etern? T AT L :Nu,domnule:celpu i npentruoclip,npersoanele dumnealor. U NAC T OR :Oh!Auzi ,auzi! PR I MAI N T E R PR E T :St ri ascnpersoanelenoastre! J U N E L EPR I M(cuungestspreFataVitreg):E i ,ctdespre mine,bucuros,dacarfivorbaded nsa! T AT L :I at ceeste:piesatrebuiefcut(ctreDirector) iardacvre i ,idumneavoast r,iactoriidumnea-voast r,ovomaranjarepede ntrenoi ! D I R E C T O R U L(plictisit):Cesaranjm?Noinufacemnici unfeldearanjamente!Noireprezent mdramei comedii. T A T L :Astaefoartebine!Tocmaideaceeaamvenitla dumneavoast r. D I R E C T O R U L :iundeetextul? T A T L :Ennoi,domnule.(Actoriincepsrd.)Drama estennoi ;nois ntemdrama;is ntemnerbdt ori soreprezent m,aacumne mpi ngpasiunile! F A T AV I T R E G (batjocoritoare,cuograieperfid,plinde obrznicie):Pasiuneamea,daca it i ,domnule! Pasiuneamea. . .pentruel ! VaartactreTat,sevaprefacec-lmbrieaz, darvaizbucnindatintr-unrisstrident. TATL(cu manie): Tu,stailalocult u,acum!i,terog, numairideaa! F A T AV I T R E G :Nu?Atunci,da i-mivoie:deiorfanabia dedoul uni ,domniipotsvadce-amaic nt ai ce-amaidansa! ncepe s cante cu maliiozitate o ansonet delaParis, acompaniindu-secu paidefox-trotsau.one-step, isevaopridupprimastrof. Actorii,maialestinerii,intimpceeacanti danseaz,sevorapropiacasubputereaunuifarmec ivorntindemiinilegatas-oating.Atuncifatava fugi;iarcindActoriivorizbucninaplauze,seva opridistrat,absentlamustrareaDirectorului. A C T O R I Ii A C T R I E L E(rzndiaplaudnd):Bine!Bravo! Foartebine! D I R E C T O R U L(furios):Li ni t e!Vcrede intr-unmusic-hall? (Trgndu-ldeopartepeTat,aproapeconsternat.) Spune i -mi ,enebun? T A T L :Nu,cenebun!imair u! F A T AV I T R E G (alergindspreDirector):imair u!i mai r u!E altceva,domnule !i mai r u! Vrog,ascul-t a i -m:reprezenta ictmairepedeaceastpies,i ve ivedeaclaunanumitpunct,eucndacest nger(oiademinpeFeti,carestlingMam,i oducenfaaDirectorului)vede icedrglaeste (oridicnbrae,srutnd-o,olasdinnou josiadaug, aproapefrvoie,micat)eida,cndpengeraul acestaovaluaDumnezeulael,delngbiataMam, dintr-odat !Iarprost naculdeacolo(l tragemain fapeBiat,apucndu-lbrutaldemnec)vaface ceamaimareprostie,pemsuraprostieil ui !(lmbrn-cetectreMam)atuncive ivedeacummiiau euzborul!Da,domnule,miiauzborul!Amzburat! ide-abiaat eptclipa,crede i-m,de-abiaa t ept ! C,dupceleces-au nt mpl at ,i-attdeintime, ntremineiel(aratpeTat,cu oochead)nu mairabdsrm nprintreei,sasistlachinulacestei Mamedincauzaunuincurc-lumecael(aratctre Fiu)ui t a i -vlael,privi i-I !I ndiferent!Degh ea ! Pentruceste fi ull egi t i m!Pli ndedi sprepentrumine, pentrucestlalt(aratpeBiat),pentruaceastbi at creat ur;noi,bastarziia in eles?Bastarzii!(Se apropiedeMamiombrieaz.)ipeaceast bi at Mamcareeanoast r,atuturordumnealuinu vreasorecunoascdemam!ioprivetedesus,ca i cum ar fi numai a noast r, a celor trei bastarzit i c-losul! Vaspunetoateacestearepede,Inculmeaagitaiei, iajungindlaticlosul"final,dupcearotunjit sonorcuvintulbastarzi",lvapronunancet, parcscuipindu-l. MA MA(cu nesfritdurere,ctreDirector):Domnule,n numeleacestordoicopii,vimplor. . .(Simtecse pierdeiseclatin.)O,Doamne. . . T AT L(alergindsosusinodatcuaproapetoiActorii, surprini,consternai):Doamne!Unscaun,pentru biatavduv! A C T O R I I(alergind):Eadevrat ?Chiarlein? D I R E C T O R U L :Repede,unscaun! UnuldintreActoriapropieunscaun;ceilalise agitnjurulei,prevenitori.Mama,acum ezind pescaun,ncearcs-lmpiedicepeTats-iridice vlulce-iacoperfaa. T A T L :Privi i-o,domnule,privi i-o. . . M A M A :Ah ,nu!Doamne!Nufaceasta! T A T L :Las-istevad! Iiridicvlul. MA MA(sculindu-sc,iduceminilelafacudesperare):Oh, domnule,vimplor! mpi edi ca i -l peomulacestas-i duc planulla ndeplinire,pentru mine eceva groaznic! D I R E C T O R U L(exasperat,nuc):Nicinumaitiuundene aflmidespreceevorba!(CtreTat.)D nsaeso ia dumitale? T AT L(repede):Da,domnule,so iamea! D I R E C T O R U L :At unci ,cumevduv,dacdumneataeti nvi a ? Actorii,uluii,izbucnescntr-unrszgomotos. T AT L(rnit,cu reproadincnglas):Nur de i !Nur de i aa,pentruDumnezeu!Tocmaiaiciestedramaei, domnule.Amaiavutunbrbat .Unaltbrbatcarear trebuisfieielai ci ! MA MA(cu unstrigt):Nu!Nu! F AT AV I T R E G :Sprenorocull ui ,emortdedoul uni ,v-am spus-o.I ipur t mncdoliul,dupcumvede i . TATL:Darti i,nupentrucamuri tnueaici.Nueste aicipentrucprivi i-o,domnule,vrog,ive i n elege ndat !Dramaein-arputeafidragostea pentru doi brba i :incapabilde mai mul t ,n-arputea sim idectoarecarerecunot i n (nupentrumine, pentrucellalt ! ).Nueofemeie:eomam!Iardrama ei(puternic,domnule,put erni c! )serezum,defapt, laexistenaacestorpatrucopii,delaceidoibrba i pecarei-aavut. MAMA:Iamavut?Aicurajulsspuici-amavut,cai cindi-afidoriteu?Elavrut-o,domnule!Elmi1-a datpecellalt,cusila!M-asilit,m-asilitspleccu cel l al t ! FATAVITREG(srindindignat):Nueadevrat ! MAMA(uimit):Cum,nueadevrat ? FATAVITREG:Nueadevrat !Nueadevrat ! MAMA:Cetiitu? FATAVITREG:Nueadevrat !(CtreDirector.)Sn-o crede i !ti idecespuneaa?Pentrucelde-acolo (aratpeFiu)ospune;pentrucsetopete,pierede nepsareafi uluila,cruiaarvreas-ispuncl-a prsi t ,ladoiani,numaipentrucel(aratpeTat) arficonstrns-o. MAMA(cu foc):M-asi li t ,m-asilit,mi-emartorDumnezeu! (CtreDirector.) nt reba i -l(aratpeso)dacnu eadevrat !Cere i-isspuniel!...Ea(aratlaFat) nupoatetinimicdespretoateastea. FATAVITREG:tiuclingt at lmeu,ctat ri tel,ai fosttotdeaunalinititimul umi t .Spunecnu, dacpo i ! MAMA:Nuziccnu. . . FATAVITREG:Totdeaunanumaidragosteigrijpentru t i ne!(ctreBiat,nverunat)Nueadevrat ?Spune! Decenuvorbeti,prostule! MAMA:Oh,las-1pebietulbi at !Decevreisamar i capeoi ngrat ,fatamea?Nuvreaunicidecumscalc pesteamintireat at l uit u!I-amrspunsl uicnu dinvinamea,nicideplcereameami-amprsitcasa if i ul ! TATL:Eadevrat ,domnule.Eusntdevi n. Pauza PRIMUL INTREPRET(catre colegii sai): Ia priviti, ce spe-tacol! PRIMA INTERPRETA: Ni-l dau ei, noua! JUNELE PRIM: Sa fie o data macar si asa! DIRECTORUL( din ce in ce mai viu interesat): Stati sa-i ascultam! stati sa-i ascultam! izicndastfel,vacoboriunadinscriepinin sal,ivarmineinpicioarecu fatalaActori,ca pentru a gusta scena,caspectator. FIUL (frssemitedinloculsu,cu rceal,ncet,ironic): Da,acumsascul t mfilozoficalelelor!Vvorvorbi despre Demonul Experimentrii. TATL:Etiimbecilicinic,i-amspus-odeosutdeori! (CtreDirectorul,acum nsal.)Mironizeazadom-nule,pentruofrazpecareamgsit-ocascuz. FIUL(dispreuitor):Fraze! TATL:Fraze !"Vorbegoale !Parcnuarfirefugiultuturor nfa aunuifaptdeneexplicat,nfa aunuirucon-sumat:sseagatedeovorbcenuspunenimicdarar puteas-iliniteasc! FATAVITREG:Chiariremucarea!Maicuseam! TATL:Remucarea?Nueadevrat ;numi-ampotolit-o doarcuvorbegoale! FATAVITREG:icucevabani,da,da;icucevabani! Cuceleosutdelirepecareeragatasmileofere,ca pl at ,domnilor! ReaciedeoroareprintreActori. FIUL(cu disprectresoravitreg):Astaem rvi e! FATAVITREG!Mrvie'?Erauacolo,ntr-unplicalbastru, pemsu ademahon,acolo,ncmru adindos,la prvl i aMadameiPace.t i i ,domnule?Unadintre acelemadame,caresubfirmadeRobesetmanteaux" nemomescn atelierele"lor,penoi,fetesrace,de familiebun. FI UL:Aai-acumprateadreptuldeanetiranizapet o i , cu aceleo sut delire pecare el era gata silepl t easc, dar,dinfericire,nuaavutpentrucenot a iasta silepl t easc! FATAVITREG:Ei ,darafostctpe-aci,ctpe-aci,t i i ! Rdenhohote. MAMA(revoltat):Ruine,fatamea!Cerui ne! FATA VITREG(izbucnind):Ruine?Darrzbunareamea? Tremur,domnule,tremurdenerbdarestriescscena aceea.Cmru a. . .aicivi t ri nacumantouri;mai ncolo,patul,divanul;oglinda;unparavani,la fereastr,msu aaceeademahonipliculalbastrucu o sut delire.l vdiacum!A putea s-liaun m n. Dar,domnilor,artrebuisntoarce icapulnalt parte:sntaproapegoal!Numairoesc,pentruc acumroeteel!(AratpeTat.)ivasigurcera foartepalid,foartepalidnacelmoment!(CtreDirec-tor.)Crede i-mpemine,domnule! DIRECTORUL:Euni cinumaitiupecelumes nt ! TATL:Credieu!Luat,aa,cuasalt!I mpune ipu i n ordine,domnule,ilsa i-msvorbesceu,'nuda i ascultarecalomnieipecareoarunceaasupramea, curut at e,frnicioexplica ieprealabi l. FATAVITREG:Ai cinusepovest et e!Nusepovest et e! TATL:Dareunupovestesc!Vreau' sexplic. FATA VITREG: Aa, bravo! Versiunea ta! nacest moment,Directorulvaurcadinnou pescen srestabileascordinea. TATL:Dardacdeacivinetotr ul !Delacuvinte!Cu to iiavemnnoiolumedecteimaic t e;fiecare culumeasadecteimaic t e!Darcumputemsne n elegem,domnule,dacnvorbelespuseeupun sensulivaloarealucruriloraacumsntelepentru mine,iarcelcaremascultledinevitabilsensuli valoareapecareoaulael,nlumeal uil unt ri c. Credemcne n el egem;nunevomn elegeni ci odat ! Privi iaici: . milamea,t oat milameapentruaceasta femeie(aratspreMam)esten eleasdeeadrept ceamaiferocecruzime! MAMA:Dardacm-aigonit! TATL:I at ,oauzi i?Amgonit-o!Is-aprutcamgonit-o eu! MAMA:Tutiisvorbet i ;eunutiu. . .Darcrede i-m, domnule,cdupcem-aluatdenevast . . .cinetie dece!(Eramobi at ,umi l femeie). . . TATL:Dar tocmai pentru asta,pentruc eraio bi at femeie umi l te-amluat,astaamiubiteulatine,credeam... (Sentrerupelagestuleidenegaie;deschidebraelecu ungestdedesperarefadeimposibilitateadeaseface nelesdeea,isentoarcectreDirector:)Poftim,a i vzut ?Spunecnu!Spi m nt t oare,domnule,spi-m nt t oare!(ilovetefrunteacupalma)surzeniaei, surzeniaeimi nt al !i ni mda,pentrucopii!Darsurd, surdlaminte,surd,domnule,p nladesperare! FATA VITREG:Da,dar spune,m rog,cefericirene-a adus noui nt el i gen adumitale ?! TATL:D acamputeaprevedeatotrulcesepoatenate dinbinelepecarene nchi pui mclfacem! nacestmomentPrimaInterpret,enervatdea-l vedeapeJunelePrim cochetndcu FataVitreg, vanaintantrebndu-lpeDirector: PRIMAINTERPRET:Scuza i-m,domnuleDirector,nu ncepemrepet i i a? DIRECTORUL:Desigur!desigur!Darlas-ms-iascult! JUNELEPRIM:Euncazat tdenou! INGENUA:Foarteinteresant! PRIMA INTERPRET:Pentru cineselasinteresat! iarunco privire ucigtoareJuneluiPrim. DIRECTORUL(ctreTat):Darenevoiesvexplica imai clar. Se aaz pescaun. TATL:Da,aa este.Vede i,domnule,aveamla mineacas unbietom,subalternul,secretarulmeu,pl i ndedevo-tament,caresen elegeademinunecuea,intoate (vaartapeMam)frumbrdepcat ,snuse confunde!bun,umi lcaiea;incapabil,iunuli alt ul,nusfac,darni cimcarsgndeasclaru! FATAVITREG:nschimbs-agnditelpentruam ndoi iafcuttotr ul ! TATL:Nu e adevrat !Am vrut s le fac binelei binele loripealmeu;da,mrt uri sesc,domnule!Ajunsesem snu-ipotspuneovorb,l uisauei,c-iivedeaicum istrecoarcteoocheadden elegere,cumcaut unulnochiiceluilaltunsfat,stiecumsrspund laacelcuvntalmeufrs-mistrneascm n i a .Era destul,n elege ipreabine,casitua iaastasma i n ntr-ocontinum ni e,ntr-ocontinustaredeexas-perarei nsuport abi l ! DIRECTORUL: Dar,iart-m, de ce nu-1 ddeai afar, pe-acel secretaraldumitale? TATLChiaraa!L-amdatafar,da,domnule!Daram vazut-oatunci,peaceastbi at femeie,rt ci t n casacapi erdut ,caunbietanimalrmas frst pi n, pecareliidemi l. MAMA:Picum! TATL(repede,ntorcindu-sespre ea,ca pentrua prentmpina): Fi ul ,nueaa? MAMA:Mi-aluat,mainti,delapiept,fi ul ,domnule! TATL:Nudincruzime!Cascreascsnt osivoinic,n contactcupm nt ul ! FATAVITREG(artndu-lcu degetul,ironic):Iapri vi i lael ! TATL(repede):Ah ,etotvinameadacarat aa?ld-dusem,domnule,la ar,unei rnci ,fiindcea (aratspreMam)nu-mipreapreavoinic,dei dintr-ofamiliedeoamenisimpli.Totcugndulacesta oluasemdenevast .I deipreconcepute,poate;dar, ces-ifaci!Amavuttotdeaunaaceastbl est emat aspira ielaosnt at emoralsolid!(Aici,FataVitreg izbucneteiarntr-unhohotders.)Dar,nchide i-i gura!Edenesuferit! DIRECTORUL:D estul!Lsa i-msascult,pentruDumne-zeu ! Deodat,lacuvinteleDirectorului,Fata.Vitregva rmine iariabsorbitindeprtat,cu risuln-treruptlajumtate.Directorulvacoboridinnou de pescenpentru arealizaviziuneadeansamblu a scenei. TATL:Numaiputeamsuferivia alngaceastfemeie. (AratspreMam.)Darnuat t ,crede i-m,dinplic-tisealacepli ct i seal!decaresufeream,cta m hni ri ichinuitoarecovedeampeeasuferind. MAMA:im-a ndeprt at ! TATL:Dar nzest rat cutotce-itrebuia,la brbat ulacela, da,domnule,pentruaodezlegademine! MAMA:ipentruasedezlegapeel ! TATL:Da,domnule,ipemineadmit!ideacis-a trastotrul .Daramfcut-ocubunei nt en i i . . .imai multg ndi ndu-mlaea,dectlamine,pots-ojur! (incrucieazbraelelapiept;apoi,brusc,ntorcn-du-sectreMam.)Te-ampierdutvreodat dinochi, spune,te-ampierdutvreodatdinochi,p nnziua cndomulacelamite-adusdeparte,peneat ept at e, frs-otiu,pealtemeleaguri,prostetengrijoratde interesulmeuat tdecurat,domnule,crede i-m,fr nicioal t i nt en i e? ' Minteresamcu, odragostede necrezutdemicafamiliecaresem r eaS - ospunchiar ea! AratspreFataVitreg. FATA VITREG: Eh, vorba vine! Eram mi cu , de-o chioap ti i?cucodi elepespateipantalonaiimai lungidect fusti aiaa,mi cu ,l tot vedeamla ie-ire,nfa a por ii,la coal. Venea s vad cumcresc... TATL:Astaeperfidie!Eoinfamie! FATAVITREG:Nu,dece? TATL:Infamie,infamie!(Apoi,schimbndtonul,cuemoie, ctreDirector,caomrturisire.)Casamea,domnule, dupplecareaei(aratspreMam),mi-aprutgoal, dintr-odat .Eaeracomarulmeu,darmiumplea casa!Singur,msi m eamprinodicaomusciarna, stingher,frcpt i .Celde-acolo,(aratpeFiu) a crescutpe-aiureainutiucum,darcnds-arentors acas,parcnumaieraalmeu.Lipsea,ntreminei el,Mama,iarmasdeunulsingur,izolat,frnicio legtur,nicisufleteascniciintelectualcumine. iatunci(pareciudat,domnule,daraae),lanceput mpinsdecuriozitate,ncet,ncetmsim eamtotmai atrasdefamiliaei,careeraoperamea: gndul la aceast familie, anceputs-miumplegolulcscatnjurul meu.Si m eamnevoia,adevrat nevoie,dea-itin pace,prinidegrijilesimplealevie ii,norocoiprin faptulceraunafaridepartedechinurilemi n i i mele.i,ca sm conving,m duceams-o vdpefeti , cndieeade.lacoal! FATAVITREG:D a!Se ineadupmine;mizmbeaicnd ajungeamacasmifceacum nalarevedere"aa! Ilpriveamcuochiimari,nepri et enoas.Nu tiamcine e,I-amspusMamei.ieacredcapriceputimediat ca el era,(Mamaddincapcda.)La nceputm-a opritsamaimerglacoal,pentructevazile.Cnd m-amdusiari,l-amrevzutlaieirececaraghios! cuocutiedecartonnm n.Avenitlamine,m-a m ngi i at ; iascosdincutieofrumoasplri edepai, oflorentincuborurimariighi rlanddetrandafirai rozpentrumine! D I R E C T O R U L :Dartoateacesteasntpoveti,domnilor! F I U L(dispreuitor):Bine n eles,li t erat ur,l i t erat ur! T A T L :Cel i t erat ur!Vi a ,domnule!Pasiune! D I R E C T O R U L :Of i ,darimposibildereprezentat!. . . T AT L :Deacord,domnule,pentructoateacesteas-au petrecutmai-nainte,ieunuspunsreprezenta iscena aceasta.D upcumvede i ,ea(aratspreFataVitreg) numaiefeti acucodi elepespate... F A T AV I T R E G :. . . ipant alonai iieinddinfust i ! T A T L :Dramavineabiaacum,domnule!Nou,complex . . . F A T AV I T R E G (ntunecat,naintndcu mndrie):. . . la pu i nt i mpdupmoarteat at l uimeu. . . T AT L(brusc,lundu-ivorbadingur):. . . mizeria,domnule! isentorcaci,frtireamea.D i nlipsaeideinteli-gen .(AratspreMam.)Abiatiesscrie,dar puteasopuiepefats-miscrie,saupebi at ,co ducgreu! MA MA :Spune iidumneavoast r,domnule,cumputeam ghicieuceeraninimalui? T A T L :Tocmaiastaevinata,cnuaighicitniciodat nimicdi ncesepetreceninimamea! MA MA :D upat iaanidedespr i re,icutoatecelentm-plate. . . T AT L :icevi nameudacomulacelav-adusaade depart e?(Adresndu-seDirectorului:)Vrepet,aa, ntr-obunzi . . .i-agsitaltrost,nal t localitate. Mi-afostimposibilsledaudeur m;iatunci,bine-n eles,interesul meua sczut de-a lungul anilor.Drama izbucnete,domnule,neprevzut ivi ol ent ,lantoar-cerealor;atuncicndeu,di nnefericire,dinmizeria t rupuluincpl i ndevi a . . .Ah ,mizerie,mizerie, ntr-adevr. . .pentruunbrbatsingur,nedeprinscu legturijosnice,nudestuldebt r ncasselipseasc defemeie,inicidestuldet i nrcas-opoat gsipur isimplu,frni cioruine!Mizerie?cespun?Oroare, oroare!Pentrucniciofemeienu-imaipoateoferi dragostea.icnd idaiseamadeasta,artrebuimai curndstelaip g ub a . . D ar , domnul e,oricine,n lume,nfa acelorlal i,ipoart cape-oh ai ndemni-tatea:darnsineasatiepreabinetotcesepetrecen intimitateal uidenemrt uri si t .Cade,cadeni spi t ; pentruaseridicaiari,cumpoate,grbindu-ses-i recompun,solidi ntreag, capeopi at rdemorm nt , demnitateasa,subcaresngroape,saascundchiar ideochiisi,oriceurm,amintireansiafaptului ruinos.Aas ntemcut o i i !Lipsetenumaicurajul sspuilucrurilorpenume! F A T AV I T R E G :Darcurajuldealefacelaut o i ! T A T L :To i !Darpeascuns!Deaceea itrebuieimai mul tcurajslespui!Pentrucedeajunscaunuls recunoascis-aterminat!Iseipunepeceteade cinic!it ot uinuesteaadomnule,elestecat o i ceilal i;maibun,maibunchiar,pentrucnusesfieste s-idezvluienluminara i uni ipropriasarui ne; nmijloculbest i ali t i iumane,carenchidetotdeauna ochii,sn-ovad!Femeiai at femeia,cumeea, ndefinitiv?Tepriveteprovocatoare,tea s-o pri nzi !icumaiprins-o,nchideiuteochii.Esemnul cs-apredat.Semnulprincarespunebrbat ul ui : nchi deochii."Orbete-te,eusntoarb! " F A T AV I T R E G :Darcndnu-imainchide?Cndnumai arenevoies-iascundei,nchizndochii,propriaei rui ne,ba,di mpot ri v,vede,cuochiideschii,acuma seciiindiferen i,degradareabrbat ul ui ,carefrs iubeascseor be t e? Ah ,cescrb,atunci,cescrbde toateacestecomplica iiintelectuale,det oat aceast filozofie careascunde bestia i i ne apoi s-oi m nt ui asc, soscuze...Nupotsuferiaaceva,domnule!Pentru c,dupcete-aisilits- isimplifici"bestialvi a a, aazvrlindnl t uripovara uman" ,orice nzui n curat ,oricesentimentpur,idealuri,datorie,pudoare, rui ne,nimicnu- istrnetemaimultdi spre ,mai mul t scrbdectasemenearemucri :lacrimide crocodil! D I R E C T O R U L : S venimla fapte,svenimlafapte,domnilor! Acesteasntdi scu i i ! T AT L :Da,chiaraa,domnule!Darfaptasinguresteca unsacgol,nustnpicioare.Pentrucasstean picioare,trebuiesfacisseumplecura iuneaisen-timentelecareaudeterminat-o.Eunuputeamtic, dupce brbat ul acela a muri t i ei auczutinmizerie, cas-i nt re i ncopiii,ea(aratspreMam)seva apucadecroitorie,ivamergesceardelucruchiar acelei. . .aceleiMadamePace! F A T AV I T R E G :Croitoriefin,domnilor,dacvre ist i i ! Servete,deparavan,penitedoamnefoartebine,dar aaranjatnaafellucrurilecaacestedoamnefoarte binesoserveasc,nschimb,tocmaielepeea...i frcacealaltnegustoriessufere! MA MA :Crede i-m,domnule,vspuncnicipedeparte n-ampututbnuicscorpiaaiamiddeadelucru pentrucpuseseochiipefiicamea. . . F A T AV I T R E G :Biatamama!ti i,domnule,cefcea femeiaaceeacndiaduceamcomandalucratdemama? miniraolistlungdematerialestricate,ziceaea, de mama; i ngroa,ngroa paguba,aa c,n elege i, eu eram aceeacarepltea,intimpcebiatamamacredea c sesacrific pentrumineipentruceilal idoi,cosind inoaptealacomenzileMadameiPace! GesturiiexclamaiideindignareprintreActori. D I R E C T O R U L(grbit):iacolo,dumneata,ntr-obunzi , l-ai nt l ni t . . . F A T AV I T R E G (artindspreTat):...Peel,peel,da, domnule!Clientvechi!Veivedeacescendeefect! Grozav! T AT L :Cusosireainopinatamamei. . . F A T AV I T R E G (repede,insinund):...aproapelat i mp. . . T AT L(strignd):Nu!Lat i mp,lat i mp!Pentruc,din fericire,amrecunoscut-olat i mp!ii-amluatpet o i acaslamine,domnule!Vimagina iacumsitua ia meaiaei:unulnfa aceluilaltea,aacumo vede i ,ieucarenumaindrznescsridicochiidin pm nt ! l ' A T AV I T R E G :Cecaraghios!Dareposibil,domnule,s misemaipret i ndmie dup"smportca odomnioarmodest ,binecrescutivi rt uoas, aprobndu-iblestemateleluiaspira iilaosolidsn-tatemoral?" T A T L : D r ama pentrumineet oat aici,domnule:sntcon-vinscfiecaredintrenoivede isecrede unul" , darnuesteaa:snt at ia"nel,domnule, at ia" , dupciteposibilit iarefiecarenelnsui: unul" cuacesta, unul"cucellaltifoartediveri!i t ot odat cuiluzia c etidoar unulsingur pentru t o i " simereuacelai unulsingur",cum necredemn fiecare actalnostru.Nueadevrat !Nu! i dai bineseama de aceastadoarprintr-unuldinacteletaleizolate,nca-zurinenorocite,cndtetrezetideodatat rn ndnumai deofapt ,ag atdeosingurfapt ; idai seama, vreausspun,cnuetinaceafapt nntregime tu,icedeciocrudnedreptate sf i ijudecatnumai dupaceafapt ,srm iag atdeea,at rn ndde funiacondamna ilor,pentrut oat vi a a,caicnd via atas-ar reducet oat laaceafapt !Acum,dumnea-voastrn elege iperfidiaacesteifete?M-asurprins intr-unloc,asuprauneifapte,acoloundeicumnu trebuiasmcunoasc,aacumeunuputeamfifa deea ;i ineacums-mi dea nf iarea la care nu m-a fiat ept ats-oampentruea,momentulacelat rect or, ruinosalvie iimele!Asta,asta,simteu,domnule, ma ipresusdeorice!ive ivedeacdeaicidramai vactigaofoartemarevaloare.Dar,peur m,mai esteisitua iacelorlal i.Al ui . . . AratspreFiu. FIUL('scuturindu-se,cudispre):Darlsa i-mnpacepe mi n e !Eun-amcecut anpovesteaasta! TATL:Cumn-aicecauta? FIULNua m in i c inuvreausam,pentructiibinec nusuntfacutsfigurezprintrevoi ! FATA V I T R E G :Oamenidernd,noit i a!E l ,persoan subtire!Dar putetiv e de a ,domnule,cdecteoril pironesceucudispre uluneipri vi ri ,deat t eaorilas elochiinjos,pentructiebinetotrulpecaremi 1-afcut. F I U L(abiaprivind-o):Eu? F A T AV I T R E G : T u !Tu!ie idatorez,dragule,trotuarul, ie!(Gestdeoroare printre Actori.)Aifcutimposibil, dasaunu,prinatitudineata,nuzicclduracmi nul ui , darmcaracea ngdui n carefacepeoaspe isnu sesi mt prost?Amfostintruiicare i-aminvadat regatul legi t i mi t i i " tale!Domnule,a vrea s put e i asistalaanumitemiciscene,ntrepatruochi,ntre, elimine!Ziceci-amtiranizatpet o i .ti idece?| Tocmaidincauzaat i t udi ni il uim-amservitdeacel argument,pecareellconsider mrav" ,argumentul princareamintratncasal ui ,cumamamea,caree imamal ui ,caost p n! F I U L(inaintindlent):To iauunrolavantajos,domnule, unroluordejucat mpotrivamea.Darimagina i-v dumneavoast runfiucare,ntr-obunzi ,nt i mpce st acas linitit, vede venindla el odomnioar,care, cuobrznicie,privindu-laa,desus,l nt reabde t at lsu,cruiaares-ispunnutiuce;i-apoio vederevenind,t otcuaceleaiaere,nso itdemi cu a aceasta;i,nsfrit,tratndu-1pet at lsucine tiedecentr-unmodctsepoatedeambiguui expeditiv" ,cerndbani,peuntoncarelasssepre-supunceltrebuie,trebuieneaprats-idea,pentru careaceastobliga ies-ideabani. T AT L :Dar,firete,amaceastobliga ie,pentrumamat a! F I U L :Deundestiueu?Amvzut-oeuvreodat , domnule? Amauziteuvreodatvorbindu-sedeea?Ovdntr-o zisosindcuea(aratspreFataVitreg)cuB i at ul acesta,cuFet i aaceasta,imisespune:Oh,tii.e imamata!"Reuescs nt revddi nfeluleidease purta(aratiarispreFataVitreg)di ncecauz, aa,depeozipealta,auintratncas. . .Domnule, ceeacesimteu,ce-nseamnpentrumine,nupotinu vreausexprim!Aputeacelmul tsmconfesez, darnu-miplaces-ofacnicifa deminesingur.Nu put e idar,dupcumvede i ,sdet ermi na inicioac- i unedin partea mea. Crede i-m, crede i-m, domnule, sntunpersonaj nerealizat"dinpunctdevederedra-matic;msimtnelaloculmeu,foarterupusncompa-nialor!Lsa i -mnpace! TATL:Darcum?Deloc!Tocmaipentrucetiaa. . . FIUL(cuexasperare,violent):icetiitucumsnteu? Cndte-aingrijitvreodat demine? T AT L :Aae!A idreptate!Darnuesteiastaositua ie? Izolareata,at tdecrudpentrumine,pentrumama ta,care,rentoarsacas,tevedecapentruprima oar,aa,bi atmare,inutecunoate,dartieceti fiulei. . .(CudegetulntinsctreMam,Directorului.) I at ,privi i-o:pl nge! F AT AV I T R E G (furioas,dnddinpicior):Caoproast ! T AT L(brusc,artnd-opeeaDirectorului):ieanu-1poate suferi,tiubine!(Referindu-sedinnoulaFiu.)Spune cnuarececut aaiciitotuiamputeaspunecel estepivotulac i uni i !Privi ilaacestBi at ,carest mereulngmamasa,speriat,umi l . . .Esteaadin cauzal ui !Poatecsitua iaceamaidureroaseal ui : se simte mai st ri n ca oricare; simte, srmanul , umi l i n a dureroasdeafipri mi tncas,aa,demi l . . .(Con-fidenial.)Seamnleitcut at ll ui !Umi l ,t cut . . . D I RE CT ORUL :Nuepreafrumuel!inuti ictpots incurcecopiiipescen! TATL: Oh,n-osvncurcemult,scpa irepede deel. Caidefeti ade-acolo,careseduceprima. DIRECTORUL:Foartebinedaceaa!ivasigurctoate asteamintereseaz,mintereseazncelmainalt grad. Intuiesc,acumintuiesc ntr-adevrcavem aici materialul pentru o pies stranic! FATA VITREG (vrnd s se remarce): Cu un personaj ca mine TATAL(dnd-olaoparte,nerbdtorstiecevahotrDirec-torul):Tu,tacidingur! D I R E C T OR UL(continund,frsianseamntreruperea): Ceva nou, ntr-adevr... TATAL: Da, foarte nou, domnule! DIRECTORUL:Darcecuraj,t ot ui ,mizic,sveni ismi-o zvarliti aa n fa . . . TATAL: Intelegeti, domnule, nscui cum sntem pentru scena... DIRECTORUL: Sunteti actori diletanti? T AT L :Nu,spuneamnscu ipentruscen,fiindc. . . DIRECTORUL:Haide,haide!Nusepoatesnufijucat! T AT L :Deloc,domnule,doaratitctijoacoricarerolul pecarei1-aluat,oriil-audatal iinvi a . I arla mine,apoi,nsipasiunea,ti i,devine,delasine, cumostrneti,calato iceilal idealtfel,pu intea-tral. . . DIRECTORUL:Totui,dragdomnule,n elege icfr unautor. . .euaputeasterecomandcuiva. T A T L :A,nu,dumneavoast rsfiiautorul! D I R E C T O R U L :Eu?Cespui? T A T L :Da,dumneavoast r!Decenu? D I R E C T O R U L :Pentrucnuamfostniciodatautor! T A T L :idecenua ifiacum,decenu?Nuseceremare lucru.At iaofac!Sarcinadumneavoast renlesnit defaptulcneaflamaici,cut o i i ,vi i ,nfa adum-neavoast r. D I R E C T O R U L : A s t anuedestul. T AT L :Cumnuedestul?Vzndu-necumnet ri mdrama. . . D I R E C T O R U L :Da,dartotuienevoiedecinevacares-o scrie! T AT L :Nu,celmultsotranscrie,vznd-ocuochiil ui , ndesfurare,scencuscena.Arfisuficientsater-ne ipehrtiecteonsemnareici-coloiapoisrepet m! D I R E C T O R U L(suinddinnou pescen,tentat):Eh. . .aproape cmispitete. . .Aa,unfeldejoc. . .S-arputeantr-a-devrncerca. . . T AT L :Dardesigur,domnule!Ve ivedeacesceneors i as!Vilepotindica ndat . D I R E C T O R U L :Mt ent eaz. . .mtenteaz.Sncercm pu i n. . .Veni icuminenbiroulmeu.(Intorcndu-se ctreActori.)S nt e iliberipentrumoment;darnuv ndeprt a ipreamult.ntr-unsfertdeor,douzeci deminute,ne nt runi mdinnouaici.(CtreTat.) Svedem,s ncercm. . .Poateosiasntr-adevr cevadeosebit... T A T L :Dar,fr ndoi al!Arfimaibinenucrede i? svi niei. . . IndiccelelaltePersonaje. DIRECTORUL:Da,svi n,svi n!(Sendeprteazdar, ntorcndu-sectreAclor i : ) Larevedere,eh!ifii punctuali!Pesteunsfertdeor! DirectoruliceleasePersonajetraverseazscenai dispar.Actoriirmincu totulnedumerii,uitindu-se unullaaltul. PR I MU LI N T E R PR E T :Oianserios!Ce-ovreasfac? J U N E L EPR I M:Astaenebuniecurat ! ALT R E I L E AAC T OR :Vorsimprovizezeopies,aactai batedi n palme? J U N E L EPR I M :D a!CanComediadell' Art e! P R I M AI N T E R PR E T :Ah ,dacinchipuiecamsm pretezlaasemeneafarse... I N G E N U A :Nicieunumpretez! ALPATRULEAA CT OR :Avreastiuce-orfiindiviziitia. . . FacealuzielaPersonaje. ALT R E I L E AACTOR:Cevreisfie?Nebunisauncurc-lume ! J U N E L EPR I M:ielselasdusdenas? I NGENUAVanitatea!Vanitateadeafiautor. . . PRI MUL,I N T E R PR E T :Cevadenecrezut!D acteatrul,dom-niimei,ajungeinhalulst a. . . ALCINCILEAACTOR:Peminemaamuz! ALTREILEAACTOR:Eh!Indefinitivsvedemce-osias din toate astea Conversand astfel intre ei, Actorii prsesc scena, unii .iespeusadinfund,aliiintrincabinelelor. Cortinarmaneridicat. Reprezentatiasevantrerupetimpdedouzecide minute. Soneriavaanuna"rencepereareprezentaiei. Dincabine,peuacentralidinsal,Actoriivor revenipescen,odatcuRegizoruldeculise,Ma-inistul,Sufleorul,Recuziieruli,simultan,dinspre cabinasa,DirectoruliceleasePersonaje. Insalsestingeluminaiseaprindepescen,ca mai-nainte. DIRECTORUL:Haidem,domnilor!S nt emcuto ii?Aten- iune . ncepem! ;Mainist! MAINISTUL:Ai ci ! DIRECTORUL:Pregt et eimediatscenacusli a.Destul savemdoipere iifundalulcuosinguru.I mediat, terog! Mainistul se grbete s execute ordinul, i,ntimp ce DirectorulmaidiscutcuRegizoruldeculise, Recuziierul,SufleorulicuceilaliActori,asupra reprezentaiei cevancepe,elvaimproviza simulacrul dencpere,dupindicaii:doi pereiiunmicfundal cuosinguru,ndungiroziaurii. DIRECTORUL(ctreRecuzitier):Dumneatavezidacavem ndepozitocanapea. RECUZITIERUL: Dadomnule,canapeauaverde. FATAVITREG:Nu,nu,nueverde!Egalben,cuf l or i , deplu.Foartemare!Foartecomod. RECUZIIERUL:De,aaceva nuavem! DIRECTORUL:Nuarenicioi mport an !Punemceavem. FATAVITREG:Cumsn-aibnicioi mport an ?Faimoas sofa,ncaretepierzi,aMadameiPace! DIRECTORUL:Edoarlarepeti ie !Vrog,nuvamesteca i. (CtreRegizoruldeculise.)Cut a iiovi t ri n,de preferin lungijoas. FATAVITREG:Msu ademahonpentrupliculalbastru! REGIZORULDECULISE(ctreDirector):Oavempeaceea mi c,auri t . DIRECTORUL:Bine,luai-ope-aceea! TATL:Ooglind. FATAVITREG:iparavanul!Unparavan,vrog:dac nu,cumfaceu? REGIZORULDECULISE:Binedomnioar,avemdestule paravane,niciogrij. DIRECTORUL(ctreFataVitreg):ictevacuiere,bine? FATAVITREG:Da,chiarmulte,multe. DIRECTORUL(ctreRegizoruldeculise):Vede icteavem, sleaducpetoate. REGIZORULDECULISE:Da,domnule,mngrijesceu. Regizoruldeculise seduce grbit sexecuteordinul: i,ntimpceDirectorulcontinu sdiscutenticu Sufleorul,apoicuPersonajeleiActorii,elsupra-vegheaztransportulmobilelorindicate,adusede oameniiteatrului,ileva dispunecumvacredemai bine. DIRECTORUL(ctreSufleor):Dumneata,ntret i mp,ialoc. Uite:astaesteschi ascenelor,actcuact.(ivada ctevapaginiscrise.)Darvatrebuisfaciunadevrat turdefor ! SUFLEORUL:S stenografiez? DIRECTORUL(plcutsurprins):Ah,perfect!tiissteno-grafiezi? SUFLEORUL:N-oifitiindeussuflu,darsstenografiez...! DIRECTORUL:Atunci,dincencemaibine!(ntorcndu-se ctre un om de ajutor.)Caut hrtiencabinamea adu mult ,mul t ctgseti! Omuldfuga.isentoarcerepedecuunteancde hrtiipecare-ldSufleorului. DIRECTORUL(continuindctreSufleor):Urmret iscenele pemsurcesereprezint,incercisdefinitivezi replicele,celpu i npecelemaiimportante!(Intorcn-du-seapoictreActori.)D a i-vlaoparte,domnilor! Uite,st a inparteaasta(indiclastingasa)ifii foarteat en i . PRIMAINTERPRET:Dar,scuz-m,noi. . . DIRECTORUL(cas-oliniteasc):Nuvafideimprovizat, fiil i ni t i t ! PRIMULINTERPRET:ice-ostrebuiascsfacem? DIRECTORUL:Ni mi c!Ssta isasculta iisprivi i, deocamdat .Fiecarevapri mi ,apoi,rolulsutranscris. Acumsfacemcumvomputeamaibineorepeti ie. Repetaei. IndicaPersonajele. TATL(czutdinnori,inmijloculconfuzieigeneraledepe scen):Noi?Cumadi c,scuza i-m,orepeti ie? D I R E C T O R U L :Orepeti ie,da,orepeti iepentruei! VaartactreActori. TATL:Dardacpersonajelesntemnoi. . . DIRECTORUL:Foartebine:personajele" ;daraici,drag domnule,nurecitpersonajele.Ai cirecitactorii. Personajelestaude-oparte,ntext(aratsprecuca Sufleorului)cndexistunt ex t ! TATL:Tocmai,devremece nu e un text idomnii au norocul saibacestepersonaje,vi i ,aici,dinainteaochilor. DIRECTORUL:Ei ,bravo!A ivreasfaceisinguriabsolut totul?Sdeclama i ,svprezenta infa apublicului? TATL:Sigur,aacums nt em. DIRECTORUL:Aha!Frumosspectacola ioferipublicului, vasigur! PRIMULINTERPRET:Atuncicene-armairm nenoude fcut? DIRECTORUL:Acumsnu . vnchipui icvpricepe ii ladecl ama i e!St rni irisul. . .(Actorii,ntr-adevr, ncepsrd.)Poftim!A ivzut ?Rd!(Aducndu-i aminte.)Dara-propos\vatrebuis mpr i m rolurile.Oh,euor:se mpartdelasine:(Duenei.) doamnaarerolulMamei.(CtreTal.)Trebuies-i gsimunnume. T AT L :Amalia,domnule. ) DIRECTORUL:Dar acesta este numele soiei dumneavoast r. Nu-iputemdachiaracelainume! TATL:idecenu,mrog?D acaaocheam. . .Dar,n fine,fiindcestevorbadedoamna...(faceungest artndlaDuen.)Pentrumineea(aratpeMam) este Amalia, domnule. Dar, cum crede i dumneavoast r. . . (Estedincencemaitulburat.)Numaitiuces spun. ncep,nutiucum,s-misimtfalse,st ri ne, propriilemelecuvinte. DIRECTORUL:Nuecazulsvneliniti i,niciogrijin aceastpri vi n .Etreabanoastrsgsimtonuljust! Citdesprenume,dacdumneavoast r ine isfie Amalia,Amaliavaf i ;saugsimnoialt ul.D eocamdat vomdistribuipersonajeleastfel:(ctreJunelePrim.) dumneata,Fi ul ;(ctrePrimaInterpret)dumneata, domnioar,bine n eles,FataVitreg. FATAVITREG(amuzat):Cum,cum?Eu,ceade-acolo? Izbucnete inris. DIRECTORUL(furios):Cegsetiders? PRIMAINTERPRET(indignat):Nimeninuandrznit panaacumsrddemine!Pretindrespectulcuvenit, saularevedere"! FATAV I T R E G : Dece?Scuza i-m,nurdeamdedumnea-voastra. DIRECTORUL(ctreFataVitreg):Artrebuisvsim i i onorata c v reprezint. . . PRIMAINTERPRETA(brusc,cu dispre):. . . ceade-acolo!" FATAVITREG:Darnuvorbeamdedumneavoast r,cre-de i-m!Vorbeamdemine,cnumvddelocn dumneavoast r,astae. Nutiucum. . .nusemna ide loccumine! TATAL:Asae,astaeste;vedeti,domnule:expresianoast r. . . DIRECTORUL:Darce-nseamnexpresiadumneavoast r? Credeti c avei chiar domniile-voastre expresia asta? Da de unde! TATAL:Cum!Nuavemexpresianoast r? DIRECTORUL: Nicidecum.Expresiadumneavoastrsecon-cretizeazaici,actoriisntaceiacarevdautrupi chip,voceigest,actorii,care,nuui t a i ,autiuts deaexpresieunuimaterialmultsuperior:aldumnea-voastreat tderudimentar,nct,dacsevasus ine pescen,meritul,crede i-m,vafinumaialactorilor mei. TATL:Nundrznescsvcontrazic,domnule.Darcre-de i-mcesteosuferin cumplitpentrunoicare sntemaacumnevede i,cuacest trup,cuacestchip. . . DIRECTORUL(tindu-ivorba,nerbdtor):Darchipul, dragdomnule,searanjeazprintrucaj. TATL:Bine,darvocea,gestul. . . DIRECTORUL:Oh,nsfirit!Ai ci ,dumneavoast r,aacum snte i,nuput e if i !Ai cijoacactorul;ibasta! TATL:Amn eles,domnule.Credcacumghicesc,poate, deceautorulnostru,carenevedeastfel,vi i ,nuvrea snecompunpentruscen.N-avreas-ijignescpe actoriidumneavoast r,Doamnepzete! . . .Darcind mgindescsmvdreprezentataa,tiuieude cine. . . PRIMULINTERPRET(cuorgoliu,ridicndu-seivenindu-i nainte,urmatdeActrieletinere,careridamuzate): Demine,dacnuvsupra i . TATL(umilimieros):Sntfoarteonorat,domnule.(Se nclin.)Darmgndesccorictivadaosteneala domnul,cut oat st rdui n aitottalentul,artasa,s mntrupeze. . . Setulbura. PRIMULINTERPRET:Spune ipnlaurm!Concluzia! Actriele rid. TATL:Spuncreprezentareapecaremi-ovada,oricts-ar servidetrucuricas-misemene...mgndesc,cuase-meneast at ur. . .(ToiActoriirid.)Cugreuvaputea fioreprezentareamea,aacumsnteunrealitate. Vaf i ,maidegrab,afardefigur,aacuminterpre-teazdnsulcafieu,cummvasim idnsul dacmvasim icumvainucummsimteude fapt.imiseparecdeacestdefapt",ceicesnt chema isnejudeceartrebuis i ncont. D I R E C T O R U L :Acumvmaipreocup.ijudecatacri t i ci i ! ieucaremaistausvascult!Darlsa icriticas spunce-iplace!Iarnoisnegndimmaicurnds punempiesapepicioare,dac-omizbuti!(Trgindu-se de-oparte i privindinjurul su.)Haidem,haidem!Sce-naearanjat ?(CtreActori iPersonaje.)D a i-vlao parte!Laoparte!Lsa i -msvd.(Vacobordepe scen.)Snumaipierdemt i mp!(CtreFataVitreg.) Viseparecscenaebineaa? FATAVI T R E G:Nu!D eloc,numregsescaci. D I R E C T O R U L :E i , l sa i !N-ospret i nde isviseconstru-iascaiciexactcmru adindosulmagazinului MadameiPace!(CtreTat.)Zicea i,osli vesel? TATAL:Dadomnule,al b. D I R E C T O R U L :Nueal b,eindungi,darcei mport an are! Inprivin amobilelor,unapestealta,credcsntalese bine!Msu adecolo,trage i-opu i nmainfa ! (Personaluldescenexecut.ApoictreRecuzitier.) Dumneatagsetentret i mpunplic,dacsepoate albastru,idai-1domnului.(AratctreTat.) RECUZITIERUL:Descrisori? DIRECTORULi T A T L :Descrisori,descrisori. RECUZITIERUL: ndat ! Iese. DIRECTORUL: Haidem,haidem!Primasceneadomni-soarei,(PrimaInterpretvinenfa.)Nu,nu,atep-ta i!Spuneamdedomnioara.(AratpeFataVitreg.) D eocamdatst a iipri vi i . . . FATAVITREGA(repede,completind):...cumos-otriesc eu scena asta! PRIMA INTERPRETA (ofensat): Dar tiu s o triesc i eu, nuva ndoi i, ndat cei nt runrol ! DIRECTORUL(lundu-secu miniledecap):D omnilor! Destulapolologhie!Deci,primasceneaceasta,a domnisoarei cu Madama Pace... Oh! (E ncurcat, pri-veste in jursiurc din nou pe scen.)Dar unde eaceast Madama Pace? T A T L :Nuecunoi,domnule. D I R E C T O R U L :Atuncicumfacem? T A T L :Dare vie,e vie iea! D I R E C T O R U L :Da,darunde-i? T AT L :St a i ,lsa i-msvexplic. . .(ntorcndu-sectre Actrie.)D acdoamnelemi-arfacefavoareas-midea pentructevaminuteplriilelor. A C T R I E L E(ntre surprindere i amuzament,incor):Cum? Pl ri i l e? Cevrea? Dece? Ei ,comedie! D I R E C T OR UL :Cevre isfaceicuplriiledoamnelor? Actoriirid. T AT L :Nimic,doarslepunpentructevaminutepe aceste cuiere.iodoamn ar trebui s fieat t de ama-bi l s-iscoatimantoul. AC T OR I I(camaisus):imantoul? Dece? Trebuies fiecam nebun! M A IMU L T EA C T R I E(camaisus):Dar de ce? Numaimantoul. . . ? T AT L :Cas-lag mncuier,pentrumoment. . .Fce i-mi aceast favoare,da? A C T R I E L E(scoindu-iplriile,cteunaimantoul,con-tinuind srida,imergind sleatrneici-colo pecuiere): idecenu? Poft i m! Nuviseparecaraghios...? Leprezent mlaexpozi ie? T A T L :Exact,doamn:aaexpuse! D I R E C T O R U L :Daraputeatipentruceface iasta.' T A T L :I at ,domnule:poate,pregtindu-imaibinescena, at rasdeobiectelecomer uluiei,cinetiedacnuva veniieaprintrenoi...(Invitndu-ispriveascspre uadinfundulscenei:)Pri vi i !Pri vi i ! Uadin fund sedeschide i se vede,inaintindcaiva pai.MadamaPace:omatroanfoartegras,cu o perucpompoasdintr-olindeculoaremorcoviei untrandafirrou-aprinsnfiptntr-oparte,spanio-lete;vopsitviolent,mbrcatcu unluxde prost gust,nrou iptor,inndntr-ominunevantai depeneiarncealalt,ridicat,igaretaaprins intre dou degete. La apariia ei, Actoriii Directorul fugsperiaidepepodium,scoindstrigte,mbul-zindu-sepescriicutndsseretragprintre scauneledinsal.nschimb,FataVitregsegr-betectreMadamaPace,umil,canintimpinarea uneistpne. FATAVITREG(alergindlaea):I at-o!I at-o! TATL(radios):Eaeste!Nuv-amspuseu?Iat-oaici! DIRECTORUL(nvingndu-iprimastupoare,indignat):Dar cesnttrucurileacestea? PRIMUL INTERPRET(aproapesimultan):Undevt rezi i , ndefinitiv? JUNELEPRIM(camaisus):Deundeamaiieitiea? I N G E N U A(camaisus):O i neauderezerv. PRIMAINTERPRET(camaisus):Asteasntscamatorii! TATL(dominndprotestele):Varog,da i-mivoie!Dece defima i,nnumeleunuiadevrcurent,ntmplarea mi nunat areali t i icaresenat e,evocat ,at ras, det ermi nat caformdeoscenanume,icareare maimultdreptullavi a ,aici,chiardectdumnea-voastr,pentrucestemaiaut ent i cdectdumnea-voast r?!Caredintreactri eleaflateprintredumnea-voastr va interpreta pe Madama Pace ? Ei bine: Madama Pace,eaeste!Nuput e inega,desigur,cactri acare iiva preluarolulvafimaipu i nadevrat dectea nsi,careeste,indiscutabil,eanpersoan!Pri vi i : fiicameaairecunoscut-ois-adusimediatlaea! Sta isvede i ,st a isvede iscena! Cupai nesiguri,Directorul i Actorii suie dinnoupe scen.DarmomentulscenicntreFataVitregi MadamaPace,ntimpceActoriiprotestau irs-pundeaTatl,ncepusenoapt,foartediscreti citsepoatedenatural,cum nu s-arintmplala teatru.AacatuncicndActorii,fcuiateni deTat,sentorcspriveasciovdpeMadama Pace, care i pusese o min subbrbia FeteiVitrege, ca sa-i rdice capul, i o aud vorbind att de stricat, raman desigur, pentrumoment, cuochii la ea, ca apoi, foarterepedessearatedezamgii. D I RECTORUL:Eibine? PRI MULI N T E R PR E T :Cespune,cespune? PR I MAI N T E R P R E T :Nu-n elegiovorb. PR I MU LI N T E R PR E T :Maitare!Maitare! F AT AV I T R E G (lsnd-opeMadamaPace,alcruizimbet facetoateparalele,ivenindinmijloculActorilor):Mai tare!Eibravo!S ntlucruricarenusepotspunecu vocetare!Le-ampututspuneeucuvocetare,cas-l umilescpeel(aratctreTat)pentrucastaeste rzbunarea mea!Dar pentru doamna nseamn altceva, domnilor: nseamnpucri a! D I R E C T O R U L :Aha,astaera?Daraiciestenecesar sfii auzite,dragamea!Nuauzimni cimcarnoi,depe scen! nchipui i-vcpubliculat eapt nsal. . . Trebuies j ucmscena.ncolo,put e i vorbi ct detare am ndou,pentrucnoinuvommaifiaici,caacum, svauzim:dumneavoast rvpreface ics nt e i singure,ntr-oodaie,ndosulprvlieiicnuv audenimeni. FataVitreg,cochet,cu unsurisiret,ddindeget cn u. D I R E C T O R U L :De ce nu? F A T AV I T R E G (cuvocecoborit,ntain):Ecinevacare neaude,domnule,dacdnsa(arat peMadamaPace) vorbetetare! DIRECTORUL (in culmea consternrii): Trebuie s mai apar nc cineva? Actoriidau semnecsuntiarigatasfugdepe scen. T A T L :Nu,nu,domnule.Facealuzielamine.Euvoifi acolo,acolondosului i ;a t ept ;iMadamatieasta. Chiar,da i-mivoie,mduc,sfi ugatalamomentul dat. Dsse duc. D I R E C T O R U L(oprindu-l):Nu,nu,at eapt !Ai ciesteabsolut necesarsrespect mlegileteatrului! nai nt ecadum-neavoastrsfiigata... FATAVITREG(intrerupndu-l):Da,repede,repede!Ard, v-ospun,arddedorin adeat ri ,deat riaceast scen!D acelvafictderepedegata,apieusntde omiedeorigata nai nt eal ui ! DIRECTORUL(strignd):Darntii-ntitrebuiessejoace, foarteclar, scenantredumneavoast r icea de-acolo! (AratctreMadamaPace.)Nuvre isn elege i? FATAVITREG:Pentrunumelel uiDumnezeu,domnule! Mi-aspusceeaceti idinainte:clucrulmameimele, idedataasta,eprostfcut,prpdi t ,ctrebuies fiueufatbun,dacvreausanemaisprijinenmize-rianoast r. MADAMAPACE(naintindcu unaerdemareimportan): E i ,da,senor,porqueeunucereamarangiciar...avan-taciar. . . DIRECTORUL(inspimintat):Cum,cum?Aavorbete? ToiActoriivorizbucniintr-unriszgomotos. FATAVITREG(rizindiea):Da,domnule,vorbeteaa, j umt at espaniolete,j umt at epelimbanoast r,i foartecaraghios! MADAMAPACE:Oh!Nofrumuse oridardemisefor ate palabrarcumpotol i mbideitalian,domnu! DIRECTORUL:Deloc!Maideparte!Aasvorbi i,doamn! Efectsigur!Nicicseputeagsicevamainimeritca st i emdincndncnd,cuelementul fars,cruditatea situa iei.Vorbi i !Vorbi imaidepartetotaa!Eper-fect! FATAVITREG:Perfect!Maievorb?Sauzicumise fac,nfrumuse eaastadevorbire,anumitepropuneri: efectsigur!Parc-arfintr-adevrofars,domnule. Teumflrsuls-oauzizicndu- ic patrinesenor"are chef distratconmigo". . .Nu-iaa,Madama? MADAMAPACE:Patrine,ae;Patrine,amor!Bineferpor t u,senodateplacer,facercuminseni! MAMA(intervenindimpetuos,sprestupoarea,consternarea Actorilor,careouitaseritresaracum laiptulei, iridcndvdcasmuls perucaMadameiPace,trntin-du-i-o pe jos):Zgrip uroaico.Scorpie!Fatamea! FATAVITREGA(repezindusesoreinpeMam):Nu,nu, mam!Teimplor! T AT L(repezindu-sei el simultan):Fi icuminte!F i icuminte! Stailalocult u! MA MA :Aa?At uncilua i-mi-odedinainteaochilor! F A T AV I T R E G (ctreDirector,cares-arepezitiel):Nuse poate,eimposibilcaMamasfiedefa ! T AT L(totctreDirector):Am ndoulaunloc,eoimposi-bilitate. . .Deaceeanueraceade-acolocunoi,cndam sosit.D aclelailaolalt,pricepe i,seanticipeaz ac i unea. DIRECTORUL:Nuarenicioi mport an ,nicioi mport an ! Acumdoarceschi mreprezent a i a!Oricepoateservi, pentrucpi nidinharababuraastaeumistrngceva material.(Intorcndu-sectreMam,conducind-os-i reialoculpescaun.)Lsa i ,ret rge i -v,doamn,lini-t i i -v;lua ilocpescaunuldumneavoast r. Intretimp FataVitregarevenitncentrulscenei iseadreseazMadameiPace. F AT AV I T R E G :Haidem,haidem,repede,doamn! MA D A MAPACE(ofensat):No,no,grasiasmul t o!Mama fa adefa a,nemicafaciar! F A T AV I T R E G :Bahaidem!Pofti i nunt rupe-acel pat ri ne senor"sse-amuzecumine!(ntoarsctretoiceilali, imperioas.)nfine!Trebuiesncepscenaasta! Haidemodat !(CtreMadamaPace:)D umneavoast r ret rage i -v! MA D A MAPAC E :Oh,si!Retragem,retragemrpi do! Dupcei-aridicatdepejosperuca,vaprsi furioasscena,aruncindopriviresfidtoare Actorilor, careoaplaudinbatjocur. F A T AV I T R E G (ctreTat):idumneataf-iintrarea! Ceat t acodeal!Poftimncoace!F-t ecaiiintrat! Aa:eustauaicicuochiinpm ntsfioas!Haio dat !D - idrumulglasului!Spune-micuvoceajuve-ni l ,caunulcareabiaa trecutpragulpentruprimaoar: Bunziua,duduie!". . . D I R E C T O R U L(careacobortinsal):Eicomedie!Cine dirijeazaici,dumneata,orieu?(CtreTatl,care privetesurprins,perplex.)Bine,intrnrol :mergi acolo,nfund,frsplecidepescen,iapoi,revii. Tatlexecutjoculdescenaproapecu spaim. Foartepalid,darintratinhainavieiisalecreate, vavenidinfundulscenei,surztor,strinparcde dramacestsseabatasupra-i.Actoriivorfi numai ochi i urechi la scena care ncepe. D I R E C T O R U L(repede,inoapt,ctreSufleor):Dumneata f i iatent,foarteatent:noteazt ex t ul ! SCENA T AT L(inaintnd,cuvocejuvenil):Bunziua,duduie! F A T AV I T R E G (cuochiinpmnt,cutnds-iascund repulsia):Bunziua. T AT L(cercetnd-ofuri,pesubborurileplrieicare-iascunde faa,esurprinsdetinereeaeiiexclam,ideplcere ideteamadeanuintrantr-oaventurriscat):Ah . . . dar...minchipuicnuetipentruprimaoaraici, aae...? F A T AV l T R E G (camaisus):Nu,domnule. T AT L :Aimaifostial t dat ?(icum FataVitregface ungestafirmativdincap.)Chiardemaimulteori? (Ateaptrspunsul;continusocercetezefuri,pe. subborurileplriei;zimbete;apoispune:)E i ,acuma, hai. . .nuecazulsfiichiarat tde...Las-ms- i scotpl ri a,vrei? F AT AV I T R E G (brusc,oprindu-l,nemaistpininduidez-gustul):Nu,domnule,mi-oscotisi ngur! i smulge cunervozitate plria din cap. Mama,asistindlascen,dinparteaopuslocului ocupatdeActori,cu Fiuliceilalidoimaimici,i maiaiei,ecapespini,urmrindcu ontreaggam deexpresii-durere,dispre,fric,oroare cuvinteleigesturileperechiiindialog;dincindin cindiivaascundefaainpalme,orivascpaun geamt. M A M A :O,Doamne,Doamne! TATL(carencremenetelageamatulei,unlungmoment, isivareveni,reluindcuvantulpetonuldinainte):Aa, dami-omie,oagateuacolo.(iiiapalaria)Darpe uncapsordragalas,frumos,caaltau,mi-arplceas vdoplrioarmaidemndeel.Osmaju i, laurm,salegunuldintremodelele astea ale Madamei Pace?Bine? I N G E N U A(ntrerupindu-l):O!At en i e!Sintplriile noastre! D I R E C T O R U L(intervenindfurios):Tcere!N-avemtimpde spiriteproaste!Astaescena!(Adresndu-se FeteiVitrege.) Reia- irolul,domnioar,maideparte! FATAV I T R E G (iarinrol):Nu,mul umesc,domnule. T A T L :Las,las,nuzicenu!Trebuiesprimeti.M-ar necji. . .S ntctevafoartedrgu e,iavezi-le.Seva bucuraipatroana.Pentruastaleexpuneaici. F AT AV I T R E G :Nu,nu,domnulenuvede i?nici n-aputeas-oport. TATL:Poatecugndullace-arziceceide-acascindte-ai ntoarcecuplri oaranou?Ei ,las,l as!tiicum faci,cespuifamiliei,acas. . . ? F A T AV I T R E G (cumanie,prsindsmerenia):Nudeasta, domnule!N-aputeas-oport,pentrucsnt. . .cumse vedepreabine:nueragreudeobservat! Artcembrcatinnegru. T A T L :i ndoliu,ah!Aaeacumaobserv.l art - m. Crede-mcm nt ri st eaz. . . F A T AV I T R E G (fcndefortulsprindcurajuldea-ibirui dezgustul):Destul,gata,acuma,domnule !Secades vmul umesceu,nusvsim i iprost,orisv-ntris-t a i .Ui t a i ,vrog,totce-amspus.Chiaripentru mine,n elege i. . .(Silindu-seszmbeasc,adaug...) Trebuieneapratsuitcportrochiaasta. D I R E C T O R U L(ntrerupnd,ctreSufleorulcarestlapostul su,iurcindiaripescen):Staioclip,at eapt !Nu scrie,tergeultimafraz!(CtreTaliFataVitreg.) Foartebine!Foartebine!(ApoinumaictreTat.) Ai ci ,put e itrecelacelestabilitentrenoi.(Ctre Actori.)Foartereuitscenacupl ri a,cezi ce i ?. FATAV I T R E G :Da'parteaceamaibunabiaacumavine. Decenumergemmaideparte? D I R E C T O R U L :Oclipderbdare!(IarictreActori.) Bine-n eles,trebuiet rat at maidegajat... PR I MU LI N T E R PR E T :...cumaimul t vioiciune,firete. PR I MAI N T E R PR E T :D a,da,tiuceavemdefcut.(Ctre PrimulInterpret.)Putemrepetaimediat,nu? PR I MU LI N T E R PR E T :Gata,dinparteamea...Uite,m-am iduss-mifacintrarea. Se grbete sias,ca sreaparprinua dinfund, lamomentuldat. D I R E C T O R U L(ctrePrimaInterpret):At unci ,at en i e, tocmais-aterminatscenantredumneataiMadama Paceoscriueulaurmdumneatastai. . .Nu, undeteduci. . . ? PR I MAI N T E R PR E T :At ept a is-mipunpl ri a. . . Mergelacuiers-iiaplria. D I R E C T O R U L :A,da,foartebine!Deci,dumneatastaiaici cuochiinpm nt . F A T AV I T R E G (amuzat):Dardacnue-nhainenegre! PR I MAI N T E R PR E T :Osfiueu mbrcat nnegruimult maidecentdectdumneata! D I R E C T OR UL(ctreFataVitreg):Staide-oparte,terog, siprivete:aice nv a!(Batinddinpalme.)S nt em gata,ncepem!I ntrarea! Coboar de pe podium, surmreasc din salefectul scenei.Uadinfundsedeschide,intrPrimulInter-pret,carenainteazcu aeruldegajatsisigurana btrinuluigalant.Scena,interpretatacum de Interprei,vadeveni,delaprimelereplici,cu totul altceva,darfrarjauneiparodii;bachiarva prea.nfrumuseat.BinenelescFataVitreg iTatlvorcutatottimpulsserecunoascin persoanelePrimeiInterpreteiPrimuluiInterpret, dardelaprimelecuvintealeactorilor,larepetarea propriilorlorcuvinte,vorexprimacindpringesturi, cind prinzimbeteiprotestrivehemente,reacialor spontansurpriz,uimire,suferinetc...dup cumsevavedeamaideparte.DincucaSufleorului sevaauzidistinctvoceaacestuia. PRIMULINTERPRET: Bunziua,duduie!" TATL(deodat,neizbutindsserein):Nueaa! FataVitregaizbucnitinrislaintrareaPrimului Interpret. DIRECTORUL(suprat):Linite!i,dumneata,nceteaz odat cursulst a!Aanuputemcontinua. FATAVITREG(naintindpescen,infa):Darsam iertare! efoartenatural, domnule!D omnioara (arat ctrePrimaInterpret)stfoartelinititlaloculei ; dardacafichiareu,vasigurcatuncicnda auzi spunindu-mi-se bun ziua",n aa fel i pe asemenea ton,aizbucninrs,exactaacumamiizbucnit! TATL(fcndielcivapainainte):Da,desigur,aerul. . . tonul. . . DIRECTORUL:Ceaer!Cet on!Trece ide-oparteacuma, lsa i-msurmrescrepet i i a! PRIMULINTERPRET(naintind):D actrebuiesjocrolul unuibt r nfrecventndoanumi t cas. . . DIRECTORUL:Sigur,sigur,nuvimpresiona i,vimplor! Relua i,relua iscena,mergeaperfect.!(Aleptndca PrimulInterprets-ireiarolul.)D eci. . . PRIMULINTERPRET: Bunziua,dudui e" -PRIMAINTERPRET: Bunziua. " PRIMULACTOR(repetndatitudineaTatlui,privindfuri pesubborurileplriei,apoivdindfoartedistinctmai nti plcerea apoi teama): Ah. . .Dar. . .mi nchipuic. . . nuetiaicipentruprimaoar,sper?" TATL(neputindrezista,corectnd):Nu sper"aae?", aae?" DIRECTORUL:Spuneaae" ntrebare. PRIMULINTERPRET(artndctreSufleor):Euamauzit sper" ! DIRECTORUL:Bine,bine,eacelailucru:aae",sau sper" !Continua i,cont i nua i . . .Ui t e,poatecevamai pu i narjat. . .Sta isjoceu',ui t a i -vlamine.(Va urcaiaripescen,apoi,reluindmomentulintrrii:) , ;Bunziuaduduie". . . PRIMAINTERPRET: Bunziua". DIRECTORUL:Ah ,dar...minchipuic. . .(ntorcndu-se ctrePrimulInterpret,pentrua-iartacum artrebuis priveascpesubborurileplriei,pePrimaInterpret.) Surpriz,t eamiplcere. . .(Apoi,relundu-irolul, ntorsctrePrimaInterpret.)Nuetiaicipentrupri-maoar,eaa?. . . "(ntorcndu-seiaricu oprivirede nelegerectrePrimulInterpret.)Eclar?(CtrePrima Interpret.)Iar,dumneata,atunci: Nu,domnule". . . (DinnouctrePrimulInterpret.)Insfrit,cums-i explic?Maimul t suple ! icoboarde pe scen. PRIMA INTERPRET: Nu, domnule. . . " PRIMULINTERPRET:Aimaifostial t dat ?Chiarde maimulteori?" DIRECTORUL:Nu,staipu i n!Las-omaintipeea(va indicapePrimaInterpret)sfacsemncda.Ai maifostial t dat ? " PrimaInterpretvaridicapuincapul,inchizind ochiiobosit,cu dezgust,apoi,launInjos"al Directorului,valsas-icadbrbiainpiept, dedouoriconsecutiv. FATAVITREG(nemaiputndrbda):O,Doamne! Punindu-iiuteminalagurs-istvileascrsul... DIRECTORUL(ntorcndu-se):Ces-a nt mpl at ? FATAVITREG(repede):Nimic,nimic! DIRECTORUL(ctrePrimulInterpret):Dumneata,acum, dumneata,continuarea! PRIMULfNTERPRET:Chiardemaimulteori?Ei ,acuma, hai. . .nuecazulsfi iat tde...Las-ms- iscot pl ri a,vrei?" PrimulInterpretvaspuneaceastreplicpeun anumitton, i cu o grimasin faa crora FataVitreg -carermsesecu minalagur,fcndefortulde 79 a-sistavilirisul-nu sevamaiputearetine,iarJ hohotul va izbucni printre degete,irezistibil, zgomotos. PR I MAI N T E R PR E T (intorcindu-seindignatlaloculei dinainte):Aa?!Eurefuzsfiupai a adumneaei! PR I MU LI N T E R PR E T :ieu,lafel!St ermi nm! D I R E C T OR UL(ctreFalaVitreg,zbiernd):Destul!D estul! F A T AV I T R E G :Bine,i ert a i -m. . .regret... D I R E C T O R U L :Astaeproastcretere!Oprostcrescut, o nfumurat,astaetidumneata! TATL(ncercindsintervin):Da,domnule,entr-adevr aa;darierta i-o. . . DIRECTORUL(urcinddinnoupescen):Cesiert!Eo nerui nare! T AT L :Da,domnule,darcrede i-ne,crede i-ne,cneface oimpresieat tdeci udat . . . D I R E C T O R U L :. . . ciudat?Cumadic,ci udat ?Dececiu-dat ? T AT L :Euamadmi ra i e,domnule,vadmiractorii:pe domnul(aratctrePrimulInterpret)...pedomnioara (aratctrePrimaInterpret),dar,frndoial. . . astaebubanusntemnoi. . . D I R E C T O R U L :ipu inmipasmie!Cumvre isfiechiar dumneataidumneaei,cndeisntactori!? T AT L :Tocmai,sntactori!J oacbine,amndoi,nrolu-rilenoastre.Dar,crede i-ne,cnouniseparecu t ot ul altcevaar vrea sfieacelailucru,iiatcnueste! D I R E C T O R U L :Cumsnufie?Atunciceeste? T AT L :Cevace...adevenitallor,inumaiealnostru. D I R E C T O R U L :Darnicinusepoatealtfel!V-ammai spus-odinainte! T AT L : n eleg,n eleg. . . D I R E C T O R U L :Aac,ajunge!(ntorcindu-sedinnou ctre Actori.)Asta nseamnctrebuiesrelumrepeti iile numaintrenoi,cumosifacem.Pentrumineafost totdeaunaunblestemsrepetinfa aautorilor!Nusnt niciodatmul umi i !(Reintorcindu-sectreTati FataVitreg.)Acumre ncepemtotcudumneavoast r; svedemdacvafiposibilsnumairddumneaei! F A T AV I T R E G :Ah ,numaird,numair d!Acumavine, pentrumine,parteaceafrumoas;vasigur! D I R E C T O R U L :Deci:cnddumneataspui: Ui t a i ,vrog, totce-amspus...Chiaripentruminen elege i. . . " (ctreTal)dumneatarspunziimediat: n eleg,ah, n eleg. . . "itotimediat nt rebi . . . F AT AV I T R E G (ntrerupndu-l):Cum?Cespune i ? D I R E C T O R U L : D upcinepurt a idoliu?" F A T AV I T R E G :Badeloc,domnule!Vede i :cndi-amspus snusemaigndeasclarochiamea,ti icemi-a rspunsel? Ah,foartebine!Atuncihaisscoatem rochi aasta,s-oscoatemrepede!" D I R E C T OR UL :E i ,bravo!Astamailipsea!Vre isaruncm teatrulnaer? F A T AV I T R E G :Dareadevrul ! D I R E C T O R U L :Careadevr,mrog!Ai cisntemlateatru! Adevrul,pi nlaunanumitpunct! F AT AV I T R E G :Dar,scuza i-m,dumneavoast rcegndi i sface i? D I R E C T O R U L :Veivedea,veivedea!Las-macumpemine! F AT AV I T R E G :Nu,domnule!D i nsilamea,dintoate situa iile,unamaicrudsimaiticloasdectalta, i de pe urma crora snt cea care snt" i aa cum snt" , a ivreatiuieu?sface i. . .odulcegriero-mant i c,sent i ment al ,cuelcaresmntrebedece sntndoliu,ieucaresrspundculacrimilenochi c de dou luni mi-a muri t tata?Nu, nu, drag domnule! Trebuiecaels-mispunexactcemi-aspus: Hais scoatemrepederochi aasta!"ieu,cutotdoliuldin i ni m,recent,dedouluni ,mducvede i?acolo, dupparavan,icudegeteleastea,care-mit remurde sil,deruine,mismulgcorsajul,totceepemine. . . D I R E C T O R U L(lundu-secumiiniledecap):Pentrunumele l uiDumnezeu!Cevre i . . . ?! F A T AV I T R E G (strigindfrenetic):Adevrul,adevrul, domnule! D I R E C T O R U L :Desigur,vcred,aaof i ,adevrul. . .in e-leg,n elegctestedeoribilpentrucine1-at ri t , domni oar;dar,in elege i-mipemine:aaceva nuesteposibilpescen! F A T AV I T R E G :Nuesteposibil?Eiatunci,foartemul u-mesc!Eunumaiamcecut aaici! DIRECTORUL: Ba da, dar vedei. FATA VITREG: Nu mai am ce cuta! Nu, nu ! Ce este posibil pescena iaranjatvoiamndoi,foartemul umesc! n elegperfect!Vre isajunge ictmairepedela reprezentarea(ingroindcuvintele)preocuprilorl ui , teoriilorl ui ;dareuvreaussereprezintedramamea, amea! D I RE CT ORUL(plictisit,cusuperioritate):O,nsfrit,adumi-tale!Nuenumaiadumitale,scuz-m!Esteiacelor-l al i !Al ui(aratctreTat),aMamei!(Aratctre Mam.)Nuepermiscaunpersonajsiaselsingur nrelief,s-icovreascpeceilal i,sinvadezetoat scena.Trebuiesfiecuto iicuprinintr-uncadru armoniosissereprezinteceeaceestereprezentabil! tiupreabinecoricineareovia luntricpecare arvreasi-oexteriorizeze.Dargreutateaetocmai asta:sreuetisexteriorizezidoarat tctestenece-sar,nechilibrucucei lal i ;itocmaidinacelpu in ssededuct oat via aluntric,personal!Ah ,arfi comod. . .dacfiecarepersonajarputeantr-unmare monolog. . .bachiarntr-oadevrat conferin ,s-i reversenfaapubliculuitotce-iclocotetenoalele l ui !(Cu blndee,mpciuitor.)Trebuiesvst p ni i , domnioar.icrede i-m,npropriuldumneavoast r interes;faceoproastimpresie,vatragat en i a,t oat aceastfuriedezl n ui t ,dispre ulacestanestvilit, cndchiardumneata,scuz-m,aimrturisitcaimai fosticual ii, nainteal ui ,totlaMadamaPace,i nuosingurdat ! F ATAV I T R E G (plecndcapul,cuvocegrav,dupopauz dereculegere):Aaeste!Darcumnun elege icto i ceilal isnttotel,pentrumine?! D I RE CT ORUL(nenelegnd):Cumto iceilal i?Cevre is spune i ? F ATAV I T R E G :Pentrucinesepierdecznd,domnule,nu rspundedetotiruldecderinumaicelprincarea czutntii-nti?Iarpentrumineelesteacela,chiar naintedeamnat e!Uita i-vlaelispune idac n-amdreptate! D I RE CT ORUL :n elegacum!Darviseparepu inlucru greutateauneiat tdemariremucripeumeriisi? D a i iposibilitateasseexplicenreprezenta ie. F AT AV I T R E G :icecrede i,cumarputeassereprezinte t oat nobila"saremucare,toatesuferin eleluimo-rale",dacvre is-lcru a idegrozviacs-atrezit ntr-obunzinbra edupceainvitat-os-iscoat rochianoudedoliu,femeie,femeieczutcuacea copil,domnule,cuaceacopilpecaremergeas-o vadlapoartacolii? Rosteteultimelecuvintecuvocetremurtoare, emoionat.Lacuvinteleei,Mama,copleitdeo durereintolerabil,exprimatlanceput prin suspine nbuite, vaizbucni ntr-un plinszguduitor.Emoia iinvingepetoi. Lungtcere. F AT AV I T R E G (dendatceMamavadasemnedelinitire, vaadugantunecat,hotrt):Ai cis ntemdeocamdat numaintrenoi,necunoscu idepublic.Put e idamine cumdori ispectacoluldesprenoi,aranjatdupbunul plac.Darnuvre isasista iladramaadevrat ?S vede icumafostntr-adevr? D I RE CT ORUL :Bada,altcevanicinucer,casiaudinea ctesteposibil! F AT AVI T R E G:Eibine,cere isaparMama. MA MA(ridicndu-se,dinplinsulei,cuunstrigt):Nu,nu! Snupermite iunacaasta,domnule!Snupermi-t e i! D I RE CT ORUL :Darenumaiunspectacol,doamn! MA MA :Eu nu pot!nu pot! D I RE CT ORUL :Dardact ot uls-a nt mplatmaidemul t ! Nuv n eleg! MA MA :Nu,acumse nt mpl,se nt mpl,se nt mpl intr-una.Chinulmeunueprefcut,domnule!Eusnt vieiprezentmereu,norice moment al chinuluimeu, careserennoietentr-una,emereuvi uiprezent. Peceidoimicu ide-aici,i-aiauzitvorbind?Nicinu maipotvorbi,domnule!Stauncag a idemine,ca s-mi ntre invi uiprezentchinulmeu:darei,einu ma isnt,numais nt !Iarea(aratctreFataVitreg) afugit,domnule;afugitdepartedemineis-apierdut, s-apierdut. . .D acomaivdaici,acum,etotpentru asta,numaipentruasta,mereu,mereu,cas-mirenno-iascmereu,vi uiprezent,chinulpecare-lsufri |pentruea! TATL(solemn):Momentuletern,cumv-amspus,domnule! (AratctreFataVitreg.)Eaesteaicicasmpri nd, smfixeze,sm i nlegat,at rnatpentrueternitate delan ulosndi ilor,nacelunicmomenttrectori ruinosalvie iimele.Nupoatesrenun e,idumnea-voast r,domnule,nuput e intr-adevrsmcru a i . DIRECTORUL:Darbine,eunuzicsnureprezentmasta: va constitui tocmai nucleul ntreguluiprimact,pnse ajungelamomentulcndea(arat,ctreMam)v surprinde. TATL:Aa!Aceastaesteosndamea,domnule:t oat pati-manoast r,caretrebuiesculminezenstrigtulei fi nal! Arat si el catreMama. FATAVI TREG: I lamncnurechi!M-a nnebunitstri-gt ulacela!Put e ismreprezenta icumdori i, domnule,n-arenicioi mport an !Chiari mbrcat ; totuisamcelpu inbra ele,mcarbra elegoale, pentruc,vede i,stndaa(seapropiedeTati-i lascapulpepieptullui),cucapulczutaa,ibra ele asa,pedupgtull ui ,vedeamcummi pulseazaici,pe bra ,aici,ovinioar;iatunci,caicumnumaiacea vinioarpalpitindmifceasil,amstrnsochii,aa, aa,imi-amascuns c a p u llapieptull ui !(ntorcn-du-sectreMam.)Strig,strig,Mama!(iascunde capullapieptulTatlui,icuumeriiridicai,capentru anuauzistrigtul,continucuvoceanecatdesuferin-.)Strig,cumaistrigatatunci! MAMA(repezindu-ses-idespart):Nu!Fatamea,fatamea! (Iardupceasmuls-odelingel.)Brut ,brut ,efata mea!Nuvezicefatamea?! DIRECTORUL(dndnapoi,lastrigt,pnlaramp,n spaima Actorilor):Admi rabi l,da,admirabil!i-acum cortina,cortina! T AT L(alergindlael,rvit):Aa,da:pentruc,n-tr-adevr,aaa fost,domnule! DIRECTORUL(admirativ,cucerit):Desigur,aaeste,fr ndoi al! Cortina! Cortina! LastrigtulrepetatalDirectorului,Mainistul coboarcortina,lsindu-ipedinafar,nproscen, peDirectoripeTat. DIRECTORUL(cuochiinsus,ridicndbraele):Cedobitoc! Amspus cortina"nsensulcAct ul nt itrebuiesse termineaci,iarelmilascortinapestemine!(Ctre Tat,ridicnduncoldecortin,pentruareaparepe scen.)Da,da,foartebine!Foartebine!Efectsigur! Aatrebuiest ermi nm.GarantezpentruActul nt i ,garantez! Disparecu Tatldupcortin. Cnd cortina se ridiciari,vom vedea cTehnicienii teatrului au demontat acel prim decorschematici au pus,nloc,unmicbazindegrdin. De o parte a scenei vor sta nirai,pescaune, Actorii, iardeparteacealalt,Personajele.Directoruleste npicioare,inmijloculscenei,cu minapegur, ntr-oatitudinemeditativ. DIRECTORUL(scuturndu-se,duposcurtpauz):Deci: sajungemlaActulaldoilea!Lsa i -m,lsa i-m peminesfacaa cumamstabilitlanceputivamerge t ot ulperfect! FATAVITREG:Cumi nt rmnoiincasalui(aratctre Tat),nciudaceluide-acolo! Aratctre Fiu. DIRECTORUL(nerbdtor):Bine;darlsa i-mpemine,v rog! FATAVITREG:Trebuiessevadlimpedectesteden-ciudat ! MAMA (cltinind din cap cu tristee): Pentru binele care ni s-a tras... FATAVITREG(ntorcndu-sebruscctreea):Ce-are-aface? Cuctemaimarepagubanoastr,cuat tmaimaree iremucareal ui ! DIRECTORUL(nerbdtor):Amn eles,amn eles!Vom ineseamadeaceasta naintedetoate!Nuv ndoi i ! MAMA(implornd):Darfaceissen eleagbine,vrog, domnule,pentrucontiin amea,ceuamfcuttot cemi-astatnputere. . . FATAVITREG(ntrerupnd-o,sfidtoare,continundea): . . . smliniteasc,smsftuiascsnu-ifacem necazulst a.(CtreDirector.)Face i-iplcerea,facei-i plcerea,pentruceadevrat !Pentruc,ntret i mp, dupcumput e ivedea,eumbucurfoartetare:cu ctinsisteamaimult ,cuctncearcs-ictige inima,cuat t acelde-acolose inemaideparte:ab-sent!"Cepl cere! DIRECTORUL:nsfrsit,ncepemodat siacestalDoilea Act?! FATAVITREG:Numaiscotovorb!Darbga ideseam cnusepoatessedesfoareac iuneanumaingr-di n,cumdori idumneavoast r. DIRECTORUL:Decenus-arputea? FATAVITREG:Pentrucel(aratctreFiu)stmereu nchisncamerasa,ladi st an !i-apoi,ncastre-buiessedesfoarescenacubietulBiatde-acolo, bui mci t , nnebuni t ,cumv-amspus. DIRECTORUL:Da,da!Pedeal t parte,ve in elege,nu putemsuprimadecorul,saus-lschi mbm,nscen deschis,detrei-patruoripeact! PRIMULINTERPRET:Sepracticaodat . . . DIRECTORUL:Da,poatecndpubliculeracafeti aasta! PRIMAINTERPRET:iiluziamaisi mpl. TATL(ridicndu-sebrusc):Iluzia?Vrognuspune i iluzia" !Nu nt rebui n a iacestcuvntcarepentrunoi esteat tdecrud! DIRECTORUL(uimit):idece,nu-n eleg? TATL:Da,da,estecrud,crud!Artrebuisn elege i! DIRECTORUL:icumsspunematunci?I luziacaretrebuie creataci,pentruspectatori. . . PRIMULINTERPRET:. . . prinreprezenta ianoast r. . . DIRECTORUL:. . . iluziauneireal i t i ! TATL: n eleg,domnule.Poatepentrucdumneavoastr nuneput e in elegepenoi.Scuza i-m!Pentruc, vede i ,aicipentrudumneavoast ripentruactorii dumneavoast r,evorba,ipebundreptate,deun joc de-al lor. PRIMAINTERPRET(intrerupandu-lindignat):Unjoc de-alnostru!Ce,sntemcopii?!Ai cisejoacserios, domnule! T A T L :Nuziccnu.in eleg,aaejocul,artadumnea-voastr,care trebuie s dea tocmai,cumspunea domnul, operfectiluzieareali t i i . D I R E C T O R U L :Chiara a! T A T L :Gindi i-vnscnoi,aacums ntemnoi(arat circular,delasinelacelelaltecinciPersonaje):nuavem al t realitatedectaceastiluzie! D I R E C T O R U L(uimit,privindu-iActoriicareau rmasi eicusuflareatiatdeuimire):Adic,cevre is spune i ? T AT L(dupcei-aprivitoclip,cuunslabsuris):Dar, desigur,domnilor!Cealtceva?Ceeacepentrudumnea-voastr esteoiluziecaretrebuiecreat,estepentru noi singuranoast rrealitate!(Scurtpauz.Faceciva paictreDirectoriadaug:)Dar,dealtfel,nunumai penoineintereseaz,bga ideseam!Gndi i-v bine!(lprivetedreptinochi.)A iputeas-mispu-ne icines nt e idumneavoast r? (iraminecuarttorulndreptatspreDirector.) D I R E C T OR UL(tulburat,cuunslabsuris):Cum,cines nt ? S nteu! T A T L :idacv-aspunecnueadevrat ,pentrucdum-neavoast rs nt e ieu? D I R E C T O R U L :i-arspundecetinebun! Actoriirid. T AT L :Audreptatesr d:aicidoarsejoac(ctreDirec-tor),ia iputeas-mireplica icnumaipentrujocul sudomnulacela(indic pePrimulInterpret),careeste el" , devine eu" , i viceversa, c eu" snt el" . Vede i cv-am ncui at . Actorii ridiari. D I R E C T OR UL(plictisit):Darastas-amaispusnudemul t ! Ol umiardela-nceput? T AT L :Nu,nu.Nicinui nt en i onamsrepet asta.Vi nvi t chiarsiei idinacestjoc(privindpePrimaInter-pret,ca pentrua-i prevenireplica)deart ,deart , 88 da!pecaresnte iobinui is-lpractica iaici,cu actoriidumneavoast r;ivntrebdinnou,serios: cines nte idumneavoast r? D I R E C T O R U L(ntorcindu-seuluititotodatiritat,ctre Actori):Enemaipomenit!L-a iauzit?Unulcaresed dreptpersonaj,svi nsmntrebe,pemine,cine s nt ! T AT L(cudemnitate,darfrngmfare):Unpersonaj, domnule,poateoricndsntrebepeunom:cineeti?" Pentrucunpersonajarentr-adevrovi a asa, hot r t ntoatet rst uri leei,princareetotdeauna cineva" .Pecndunomn-ospunpentrudumnea-voastrinspecialunom,ngenere,poatesfie nimeni". DIRECTORUL:Bine,bine!Dardumneatamntrebipe mine,caresnt,aici,D irectorul!Regizorul! n elegi? T AT L(cainsurdin,cu mieroasumilin):Numaicas tiu,domnule,dac ntr-adevrdumneavoast r,aa cumsnte iacum,vvede i . . .cumvede ideexemplu, dupolungvreme,peacelacareera ial t dat ,cu toateiluziilepecare vile fcea iatunci;cu t oat vi a a lunt ri cidinjuruldumneavoast r,aacumvprea atunciiera,era ntr-adevraa,pentrudumnea-voastr!Eibine,domnule;gndi i-v,revenindna-poilaaceleiluziipecareacumnuvilemaiface i; latoateacelelucruricareacumnuvmai par"aa cumaufost"pentrudumneavoast rovreme;nusim- i icumvfugedesubpicioare,nunumaiscndura aceastapecareclca i,cichiarpm nt ul ,pm nt ulde subpicioare,cndvgndi iciacestom",aacum vti iacuma,toatrealitateadumneavoast rde astzi,aacumesteea,osvparm ine,inevitabil, puriluzie? D I R E C T O R U L(fr sfinelespreabine,derutatdeargumen-taiameticuloas):Eibine?ilaceconcluzievreis ajungi? T AT L :Oh,lanimic,domnule,amvrutdoarsvart cdac(aratiaricircular,delaellacelelaltePerso-naje)noinuavemaltrealitatedectiluzia,arfi cazulcaidumneavoast rsvndoi iderealitatea dumneavoast r,derealitateapecareerespira iio atinge iast zi ,pentrucla felcuceadeierieste fatalsviseparminepuriluzie. D I R E C T OR UL(lund-opeparteaglumei):Aha!Perfect!i pretinde ipedeasupracdomniile-voastre,cuaceast piespecareveni ismi-oreprezenta iaici,snte i maiadevra i ,mairealicamine! T AT L(cumaximum deseriozitate):Darfrndoial, domnule! D I R E C T O R U L :Chiaraa? T AT L :Credeamca ineles-odelanceput. D I R E C T O R U L :Mairealicamine? T AT L :D acrealitateadumneavoast rseschimbdeazi pem i ne. . . D I R E C T O R U L :Daretiutcseschimb,cumaltfel!Se schimbfrncetare,calat oat lumea. T AT L(cuunstrigt):Daranoast rnu,domnule!Vede i? D iferen aeaici!Nuseschimb,nusepoateschimba, nicisfiealta,niciodat,pentrucefixat,aa, una"pentrutotdeauna(ecumplit,domnule!),o realitatedeneclintit,careartrebuisvinfioare, vz ndu-nede-aproape! D I R E C T O R U L(izbucnind,laoideecarei-afulgeratprin minte):Avreastiu,totui,cnds-amaivzutun personajcaresiasdinrolulsuisnceapspero-rezecumfacidumneata,svincupropuneri,s-i explicecazul. . .Po is-mirspunzi?Eun-ammaipo-menitunacaasta! T AT L :N-a imaipomenit,domnule,pentrucautorii ascunddeobiceimijloacelelordecrea ie.Cndperso-najelesntvi i ,vi intr-adevrnfa aautoruluilor, acestanufacealtcevadectsurmezecuv ntdecuvnt, gestcu gest,totceiipropun ele;trebuiecaelslevrea aacumsevor elensele,ivaideeldacnusesupune! Cndunpersonajs-anscut ,idobndetet ot odat o asemeneai ndependen ,chiarifa depropriulsu autor,nctpoatefiimaginatdeal iinmulteidiverse posturilacareautorulnicinus-ag ndi t ;poates dobndeascuneorichiariosemnifica iepecareauto rulnicin-avisatsi-odea! D I R E C T O R U L :Firete,astaotiupreabine! T A T L : i-atuncicevmi rlanoi?I magina i-vcen-seamnpentruunpersonajnefericireadecarev-am vorbi t :ssenascvi unfanteziaunuiautor,iaracesta s-irefuzedreptullavi a ;spune i-midacacestper-sonajlsataa,vi u,darfrvia al ui ,nuestendrep-t i tsfacceeacefacemnoi,acum,aici,nfa a dumneavoast r,dupceafcut-omul t vreme,cre-de i -m,fa deel,cas-lconving,s-lsileasc, apr ndu-idinainte,cndeu,cndea(vaartactre FataVitreg),cndaceastbi at Mam. . . F A T AV I T R E G (venindnfacartcit,transfigurat): Aae,ieu,domnule,cas-lispitesc,nnenumrat e r nduri ,nmelancoliacabinetuluisudelucru,seara, cndel,rst urnatntr-unfotoliu,nusehot rancs ntoarcbutonulelectric,cndlsaumbras-iinva-dezeodaia,iarumbraaceeasseumpledenoi,care veneams-lispitim. . .(Caicum s-arfirevzutn acelcabinetdelucruiarfistingheritdeprezenaActo-rilor.)D acdumneavoast r,t o iceilal i,a ipleca! D ac ne-a i lsa singuri!Mama aici,cu Fi ul acelaeu, cuFet i aaceea,Bi at ulde-acolo,stingherapoi eucuel(aratvagctreTat)apoieusingur,eusin-gur. . .numbr(Zvcnetedeodat,caicum lavizi-uneaproprieiimaginilucindacolo,numbr,vie,ar vrea s se agate de ea.) Ah , vi a a mea! Ce scene, ce scene ipropuneam!Eu, eulispiteam mai mult dectoricare ! T A T L :Da,da!Darpoatenumaidinpricinat a;tocmaidin pricinainsisten elortale,dincauzanestp niriitale! F A T AV I T R E G :Dardacelnsuim-avrutaa!(Seapropie deDirectorpentrua-ispune,caoconfiden:)Cred, domnilor,cafostmaicurndosfidarelaadresatea-t rul ui ,aacumi-1nchipuieilceredeobiceipu-bl i cul . . . D I R E C T O R U L :D estul!Smergemmaideparte,pentruD um-nezeu!Srevenimlafapte,domnilor! F A T AV I T R E G :Eh ,miemiseparecave ipreadestule cuintrareanoast rncasal ui !(AratctreTat.) Spunea i c nu put e i suprima decorurile,sau sle schim-ba inscendeschis,dincincincinciminute! D I R E C T O R U L :Ei ,da! nt ocmai !Scombinfaptele,sle grupezntr-oac iunestrns,concomi t ent ;nucum pretinde idumneavoast r,carevre isvede imaintii pefr ior:ntorcndu-sedelacoal,rt ci ndcao umbrprincamere,ascunzndu-senspateleuilor,clo-cindcevancapull ui ,i,aacuma ispus?... F A T AV I T R E G :...sedeschip.domnule. . . D I R E C T O R U L :N-ammaiauzitniciodatvorbaasta!ie binezis rm nefrchip",numaiochi,aaeste? F A T AV I T R E G :Da,domnule:iat-1acolo! Ilvaartape BiatlingMam. D I R E C T O R U L :Bravo!iaa,simultan,a ivreasapari Fet i acaresejoacnetiutoare,ngrdi n.Elncas ieangrdi n,eposibil? FATAV I T R E G :Ah ,nplinsoare,domnule!Feri ci t !E singuramearsplat veseliaei,srbt oareaein grdi naaceea;scpat demizerie,deur t ulodiide nesuferitundedormeamgrmad,t o ipatru,eunpat cuea,g ndi i-v! ngrozitdet rupulmeupt at ,lng ea care m strngea tare, tare, cu manutele ei drgstoase icurate.ngrdin,decummvedea,veneanfug laminesmt ragdem n.Florilemarin-ointeresau; eramereucuochiidupcele mi t u emitutele" isebucura s milearate,asta erasrbtoarea ei ! Laacestecuvinte,torturatdeamintiri,izbucnete intr-unplinsdezndjduit,cu capulpebraele prsite pe msu.Cu toiisintinvinide emoie. Directorul seapropieprintetedeea,cu vorbede consolare. D I R E C T O R U L :Vompuneigrdina,igrdina,frndo-ial,isntsigurcosvpl ac:acolovomgrupa scenele.(StrigandlaMainist.)E i !Coboar-minite copaci!Doichiparoimaimi ci ,aici,nfa abazinului! Sevdcoborind de susdoimicichiparoi.Mainistul vaalergas-ifixezeincuie. D I R E C T O R U L(ctreFataVitreg):Asta,aa,snefacem doaroidee...(Strigindu-l penume peDecorator.)D -mi itupu i ncer! D E C OR AT OR UL(desus):Ce-aicerut? D I R E C T OR UL :Pu i ncer!Unfundalcarescadaici,in spatelebazinului! Sevede coborind de sus, o pinzalb. D I R E C T O R U L : Nual b!Amzis cer" .Nu-inimic,lasaa, corectezeu.(Strignd.)Electrician,stingepestetot if-mipu i natmosfer. . .oatmosferl unar. . .al-bastr,pearbori,itotalbastrpepnz,cureflectorul. . . Aa!D estul! S-arealizat,lacomand,omisterioasambian lunar, fcindu-i pe actori svorbeasc,intreei i s se plimbe caintr-o grdin, seara,laluminalunii. D I R E C T O R U L (ctreFataVitreg):Priveteidumneata! IaracumBi at ulnusevamaiascundepedupui, ncas;poatescolindepringrdi n,sdisparpe dupcopaci.Totui,trebuiesn elege icarfifoarte greusgsimofeti caresjoacebinescenancare varatfloricelele.(CtreBiat.)Poftim,poftimn faidumneata, mai repede!Sncercms stringem pu i nac i unea.(icum Biatulnu semic.)Vino, vi no!(Apoi,trgndu-lspreloculindicatiincercind s-lfac sridicecapul,carelafiecarencercareirecade inpiept.)Of!Marebt ai edecapicuBi at ulst a! . . . Cumsfacem?Artrebuisscoalielovorb. . .(Se ocupiarideBiati,cuminapeumrullui,l.con-ducen spateleunui copac.)Poftimncoace. . .haidem. . . staisvd. . .Ascunde-teni elaici. . .Aa. . .ncearc s- iar ini eldoarcapul,privetepefuri.(Se deprteazsapreciezeefectuli,ndatceBiatuli-a jucatpantomima,spreemoiaActorilor.)Ah ,foarte bine. . .foartebine.(CtreFataVitreg.)Cezice i, dacFet i a,surprinzindu-llapi nd,aralergalaeli l-arfacesspunmcarctevacuvinte. . . ? F A T AV I T R E G (indirjit):Niciondejdesvorbeasc,dac eaiciicelalalt.(AratctreFiu.)Maintiiartrebui s-lpoftiisias. F I U L(ndreptndu-sehotrit.ctreunadintrescrie):Imediat, miconvine.Ni cinuceraltceva! DIRECTORUL (reinndu-l, repede): Stai! Unde te duci? ateapt! Mama seridic speriat,nelinititcFiular putea plecaintr-adevr, iridicbraeleinstinctiv,capen-tru a-lopri,darfrsnaintezeunpas. F I U L(ajunslaramp,ctreDirectorulcareilreine):Eu n-amcecut aaici!Vrogsmlsa isplec!Lsa i-msplec! D I R E C T O R U L :Cumnuaicecut a. . . ? FATA VITREG (ironic i linitit): Nu e nevoie s-l rei-nei: nu pleac! TATL: Trebuie s reprezinte scena teribil, din grdin, scena cu Mama! F I U L(brusc,hotrt,mindru):Eunureprezintni mi c!Am spus-olimpededela nceput !(CtreDirector.)Lsa i-msplec! F AT AV I T R E G (repezindu-sectreDirector):D a i-mivoie, domnule!(l sileteslase josbraelece-lreinpeFiu.) D a i idrumul!(Apoi,ctreFiu,scpatdinmiinile Directorului:)Bine,pl eac! Fiulnfaascriei,nu poatetotuiscoboare treptele,reinutparcdeoputereascuns;apoi, spresurprindereaispaimaActorilor,pornetelent ctre cealalt scri, de-alungulrampei;ajuns acolo, rmine iari in atitudinea cuivacarevreas coboare, dar fr s se poatmicamai departe.FataVitreg, carel-aurmrittottimpul,sfidtoare,ncepe srd. F A T AV I T R E G :Nupoate! lvede i?Nupoate!Trebuie neapratsrm naici,cusila, i nutnlan ,insepa-rabil.Iardaceu,caremiiauzborul,domnule,dup cesevapetrececeea cetrebuiessepetreac,i tocmai pentrucnu-lpotsuferi,tocmaipentrucnu-imai pot vedea mutra ei bine, dac eu snt ncaici, dac-i mairabdprezen aicompania,cumvnchipui i carputeaplecael,carevarm neaicintr-adevr, cuscumpulsut at icumamaaceea,singurulfi u carerm ne. . .(CtreMam.)Haide,mam,haide, vino. . .(CtreDirector,artndu-i-opeMam.)Pri-vii,seiridicase,seridicases-lre i n. . .(CtreMam, parcatrgind-oprintr-oformagnetic.)Vino,vi -no...(Apoi,ctreDirector.)Vnchipui iceeninima ei,sspuncesimteea,nprezen aActorilordumnea-voastr!Darat tdetareedorin adeai-lapropia, incat,iatovede i?-egatas-it ri ascscena! ntr-adevr,Mamas-aapropiati,cum arostit FataVitregultimeleeicuvinte,deschidelargbra-elensemndeasentiment. FIUL (brusc):Ah ,eunu,nu!Nueu!D acnupotpleca, srm naici,dar,vrepet:eunureprezintabsolut nimic! TATL(ctreDirector,tremurnd):Darlput e iconstrnge dumneavoast r, domnule! F I UL :Nimeninumpoateconstrnge! T AT L :Bada,tevoiconstrngeeu! F ATAV I T R E G :St a i ,a t ept a i !ntii-nti,Fet i ala bazin!(AleargsiaFetia,selasjosnfaaeii-i iacporulnpalm.)Bietulmeungera!Tupriveti ui mi t ,cuochioriitiafrumoi:cinetieunde- i nchipuicteafl i !S ntempeoscen,drgu amea! Ce e o scen?Uite-aa:e unloc undelumea se joac de-a spuseleaccee-njoaceadevrat .Sejoacopies, iarnoifacempiesaasta.D e-adevrat,tii!Chiari t u. . .(Ombrieazstrngnd-olapieptilegnnd-o.) Oh,ngeraule,ngeraule!ncepiesur tireaai sjocit u!Celucrungrozitors-apregt i tpentrutine! Grdi na,bazinul. . .Darnimicnuesteadevrat ,sigur cnu!Nenorocireatocmaiastaeste,drgu o,caici totuleprefctorie!Ah ,dar iepoate,chiar iplace maimultunbazinnchipuitdectunuladevrat ! Stejociacolo,nbazin,cezici!Darnu,pentrucei-lal ivafipoatenumaiunjoc,totuipentrutine,care etiadevrat ,nu;tutejocide-adevratntr-unbazin adevrat ,mare,frumos,nverzit,cubambui itia nj urull uivezicumilasumbraiseoglindesc nap?icter utemainoatpeoglindaei,i sfieumbrele. . .Ah ,tuvreisprinziuna,unadintre r ut e. . .(Cuuniptcare-iumpledegroazpetoi.) Nu,Rosetta,sufletulmeu!Nu! . . .Mamate-apierdut din


Recommended