Home >Internet >LoCloud Technical Poster - Dincolo de Spaţiu

LoCloud Technical Poster - Dincolo de Spaţiu

Date post:15-Jul-2015
Category:
View:60 times
Download:3 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • OAI-PMH

  www.locloud.eu

  MINT Asigurutilizatorilorposibilitateadea

  realizaomapareapropriilorschemede metadatelamodelededomeniidereferin (SchemaLIDO,EDM,Carare)

  Respectarhitecturatipicweb Permiteorganizaiimultiple CompatibilcuEuropeana

  MORe

  ServiciiledeRecoltare,Ingerare,Validare,Transformare,mbogireiPublicarefacpartedinMORe,careareurmtoarelecaracteristici:

  Micro-serviciidembogire Sursmultipldeinput Orientatspreadministrare AsistenRESTAPI Diverseformate Uordefolosit Flexiblil Adaptabil

  :Dincolo de Spaiu

  LoCl

  oud

  este

  cofi

  nan

  at n

  cad

  rul p

  rogr

  amul

  ui C

  IP IC

  T-PS

  P.

  Coleciile LoCloud

  Depozitfuncionaluor Furnizatecaserviciu Dedicateinstituiilormemorialemici Simple,uordefolosit Permitcoleciimultiple Permitdiverseformatededate Interfapersonalizabil AsistenonlineMultilingve CompatibilecuEuropeana Foarteaccesibile

  Micro-servicii de mbogire

  Legturi contextuale Leagautomatelementeledin coleciilainformaiilecontextuale

  cuprinsenpaginileDBpedia FunciaREST

  Geo-codare Faciliteazgeocodareadatelorde

  patrimoniuculturalexistente,fr informaiiprivindlocaiacaresfie transpusencoordonate

  AsistenRESTAPI

  Adaptare a vocabularului Crearea,administrarea,publicarea,

  distribuirea,reutilizareaOntologiiilor, TaxonomiiloriTezaurelor

  Vocabulareiformatmultilingv AsistenRESTAPI

  Tezaure Leagautomatinformaiilerelevantedinmetadatelaclasele

  relevantedinvocabularulasigurat FunciaREST

  Denumiri istorice ale locurilor Funciisemi-automatedemanagement

  ageo-informaieiistorice Creatpentruagregareaiutilizarea

  largainformaiilordigitalede patrimoniu

  AsistenRESTAPI

  Recoltare

  Publicare

  mbogire

  VerificareaCalitii

  Ingerare

  Validare

  Transformare

  Alte serviciiWikimedia

  ServiciuwebcarefoloseteointerfaREST,comuniccuWikimediaifaciliteazschimbuldeinformaii,careinclude:

  TitlulDescriereaDataImaginea(url) Sursa

  LoCloudCrawler UnsetdeinstrumentepentruextragereaautomatdemetadatestructuratedinpaginiwebHTML.

  LoCloud

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended