+ All Categories
Home > Documents > Lizica Mihuţ, Universitatea „Aurel Vlaicu” 2008-2009

Lizica Mihuţ, Universitatea „Aurel Vlaicu” 2008-2009

Date post: 08-Feb-2017
Category:
Upload: dinhthuan
View: 340 times
Download: 16 times
Share this document with a friend
536
5 CUPRINS CAPITOLUL I .................................................................................................... 7 DESCHIDEREA ANULUI UNIVERSITAR 2008-2009 .............................. 7 CAPITOLUL AL II-LEA ................................................................................. 45 UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU” ÎN ANUL UNIVERSITAR 2007- 2008 ECOURI ÎN PRESĂ ........................................................................... 45 CAPITOLUL AL III-LEA.............................................................................. 163 SENATUL ŞI BIROUL DE SENAT, ORGANE DE CONDUCERE ALE UNIVERSITĂŢII „AUREL VLAICU” ...................................................... 163 CAPITOLUL AL IV-LEA .............................................................................. 203 ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ.................................... 203 CAPITOLUL AL V-LEA................................................................................ 283 PREAFERICITUL PĂRINTE DANIEL, PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE, DOCTOR HONORIS CAUSA AL UNIVERSITĂŢII „AUREL VLAICU” DIN ARAD.................................. 283 CAPITOLUL AL VI-LEA .............................................................................. 311 OASPEŢI .................................................................................................... 311 CAPITOLUL AL VII-LEA............................................................................. 315 NOI SPECIALIZĂRI ÎNFIINŢATE ........................................................... 315 CAPITOLUL AL VIII-LEA ........................................................................... 327 MANAGEMENTUL STRATEGIC PRIVIND DEZVOLTAREA BAZEI MATERIALE .............................................................................................. 327 CAPITOLUL AL IX-LEA .............................................................................. 341 RELAŢII INTERNAŢIONALE.................................................................. 341
Transcript

5

CUPRINS CAPITOLUL I.................................................................................................... 7

DESCHIDEREA ANULUI UNIVERSITAR 2008-2009 .............................. 7 CAPITOLUL AL II-LEA ................................................................................. 45

UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU” ÎN ANUL UNIVERSITAR 2007-2008 ECOURI ÎN PRESĂ ........................................................................... 45

CAPITOLUL AL III-LEA.............................................................................. 163

SENATUL ŞI BIROUL DE SENAT, ORGANE DE CONDUCERE ALE UNIVERSITĂŢII „AUREL VLAICU”...................................................... 163

CAPITOLUL AL IV-LEA .............................................................................. 203

ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ.................................... 203 CAPITOLUL AL V-LEA................................................................................ 283

PREAFERICITUL PĂRINTE DANIEL, PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE, DOCTOR HONORIS CAUSA AL UNIVERSITĂŢII „AUREL VLAICU” DIN ARAD.................................. 283

CAPITOLUL AL VI-LEA .............................................................................. 311

OASPEŢI .................................................................................................... 311 CAPITOLUL AL VII-LEA............................................................................. 315

NOI SPECIALIZĂRI ÎNFIINŢATE........................................................... 315 CAPITOLUL AL VIII-LEA........................................................................... 327

MANAGEMENTUL STRATEGIC PRIVIND DEZVOLTAREA BAZEI MATERIALE.............................................................................................. 327

CAPITOLUL AL IX-LEA .............................................................................. 341

RELAŢII INTERNAŢIONALE.................................................................. 341

6

CAPITOLUL AL X-LEA................................................................................ 387 CURSURI FESTIVE................................................................................... 387

CAPITOLUL AL XI-LEA .............................................................................. 393

ROMÂNI CU CARE NE MÂNDRIM ....................................................... 393 CONF.UNIV.DR.EC.ING. EUGENIA ŢIGAN ......................................... 393

CAPITOLUL AL XII-LEA............................................................................. 401

PROF.UNIV.DR. EUGEN IONEL ROVENŢA ŞI UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU”.................................................................................... 401

CAPITOLUL AL XIII-LEA........................................................................... 427

SCRISORI ŞI INVITAŢII (SELECTIV) .................................................... 427 CAPITOLUL AL XIV-LEA ........................................................................... 447

LIGA STUDENŢILOR............................................................................... 447 CAPITOLUL AL XV-LEA............................................................................. 451

ACTIVITATEA SPORTIVĂ (SELECTIV) ............................................... 451 CAPITOLUL AL XVI-LEA ........................................................................... 497

IN MEMORIAM: Prof. PETRU JURIŢA................................................... 497 CAPITOLUL AL XVII-LEA.......................................................................... 499

APARIŢII EDITORIALE ........................................................................... 499 CAPITOLUL AL XVIII-LEA ........................................................................ 503

DONAŢII DE CARTE................................................................................ 503 CAPITOLUL AL XIX-LEA ........................................................................... 517

ULTIMA ORĂ ............................................................................................ 517

7

CAPITOLUL I

DESCHIDEREA ANULUI UNIVERSITAR 2008-2009

CUVÂNTUL RECTORULUI UNIVERSITĂŢII „AUREL VLAICU”,

PROF.UNIV.DR. LIZICA MIHUŢ, LA DESCHIDEREA ANULUI UNIVERSITAR 2008-2009

Ca în fiecare an, începutul de octombrie marchează un nou an universitar şi, ca întotdeauna păşim în acest nou an universitar cu speranţă şi încredere în noi înşine şi, mai ales, cu credinţă nestrămutată în Dumnezeu. Nu doar trecerea anilor, nu doar experienţa ne învaţă, ci mai presus de toate, în momentele dificile, dar şi în cele de bucurie şi vremelnice satisfacţii înţelegem cu adevărat că deasupra noastră, a tuturor, se află Dumnezeu. Dacă nu pricepem la modul real acest fapt nu avem prezent, dar mai ales, nu avem viitor. Acest „împreună” reprezintă nu doar un slogan care a dobândit o frumoasă tradiţie, ci reprezintă o profesiune de credinţă. În momentele de cumpănă realizezi cât de important este acest „împreună”. Când primeşti lovituri din partea celor în care ai investit încrederea, doar sentimentul de „împreună” este stenic şi îţi creează un sentiment greu de explicat în cuvinte, sentimentul că suntem o familie. Familia UAV. O familie care, spre deosebire de alte universităţi, este unitară, cu foarte mici excepţii, pe care nu le încriminăm, ci dimpotrivă, chiar dacă încă mai stau pe margine, chiar dacă încă mai clevetesc, le vom aduce spre acest „împreună” pentru că numai astfel vom avea viitor. În condiţiile scăderii naturale în plan demografic, în condiţiile unei competiţii acerbe cu universităţile de stat dar şi particulare, numai „împreună” vom demonstra că suntem eficienţi, puternici şi, mai ales, cu verticalitate morală. Anul universitar precedent a fost, poate, cel mai bun pe care l-a avut Universitatea până acum: locul I acordat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului pentru un standard de performanţă şi anume pentru cele mai multe fonduri atrase de Universitatea „Aurel Vlaicu”. De asemenea, Universitatea „Aurel Vlaicu” a primit din partea Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din România, medalia „pentru merite în promovarea cercetării ştiinţifice”, o

8

medalie care onorează întreaga noastră comunitate academică. Cineva, pe care nu vreau să-l numesc, spunea că până acum la UAV „a fost cantitate, dar trebuie să trecem la calitate”. Nimic mai fals, pentru că acel cineva, care venea doar o lună pe an în Universitatea noastră nu ştia sau eluda cu bună ştiinţă faptul că Universitatea „Aurel Vlaicu” a primit din partea ARACIS „grad ridicat de încredere” ca expresie a unei severe evaluări instituţionale naţionale şi internaţionale. Să nu uităm că instituţia noastră de învăţământ superior s-a plasat pe locul 13 ca vizibilitate internaţională între cele 68 de universităţi eligibile din cele 108 universităţi de stat şi private din România. Ca semn de apreciere din partea Comisiei Europene, Universitatea „Aurel Vlaicu” a primit Certificat Erasmus 2008-2013, semnat de Michel Richonnier, cunoscutul director al Lifelong Learning, Education and Training, Programs and Actions. Universitatea „Aurel Vlaicu” se prezintă astăzi cu mândrie înaintea iluştrilor predecesori, aşa numita „intelighenţie” a locului care, încă la mijlocul veacului al 19-lea visa la Arad o universitate. Vremurile s-au dovedit a fi întotdeauna potrivnice şi când spun „vremurile” mă gândesc la oficialii arădeni care n-au înţeles, de-a lungul anilor, cât de important este sprijinul ce trebuie acordat învăţământului superior. Este fundamental acest sprijin, dar când oficialii arădeni au tăcut sau ne-au fost potrivnici am simţit, cu toţi, că numai Dumnezeu ne poate călăuzi prin meandrele de interese şi trădări ale comunităţilor pentru că omului, „nimic din ceea ce este omenesc nu îi este străin”. Ca orice om şi noi toţi avem înălţări şi căderi, avem izbânzi şi eşecuri, bucurii şi lacrimi, important este să nu uităm un verset din Biblie şi anume că: „mândria merge înaintea căderii”. Să nu uităm că meritele, puţine sau multe, toate câte sunt aparţin întregii noastre comunităţi academice, iar conducerea Universităţii se realizează de către Senat, iar între Senate, precum bine se ştie, de către Biroul de Senat. Este important să reţinem vectorul de creştere a instituţiei noastre de învăţământ superior în perioada 2000-2008:

9

RAPORT DE ACTIVITATE PREZENTARE SINTETICĂ 2000-2008

1.

2000 2008

NUMĂR DE FACULTĂŢI 3 8

NUMĂR DE SPECIALIZĂRI

13 32 (+5 în curs de autorizare)

NUMĂR DE DEPARTAMENTE

- 12

NUMĂR DE INSTITUTE - 2

NUMĂR DE MASTERE - 15

NUMĂR DE LOCURI BUGETARE

260 824

2.

2000 2004 NUMĂR DE STUDENŢI

2.154 15.394 3. Vizibilitate internaţională – locul 13 (între cele 108 Universităţi româneşti autorizate şi acreditate, dintre care numai 68 sunt eligibile) 4.

2000 2008

ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ NESEMNIFICATIVĂ

CEEX-URI, proiecte, programe ştiinţifice cu finanţare naţională şi internaţională, GRANT-uri NATO, bilaterale ştiinţifice: România-Beligia, România-Italia, România-Germania, România-Ungaria, România-Egipt, România-Portugalia etc.

10

5.

2000 2008 CENTRE DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ RECUNOSCUTE CNCSIS

- 4

6.

2000 2008

PROGRAM ERASMUS (MOBILITĂŢI STUDENŢI, CADRE DIDACTICE) -

Acreditat UE 2003-2007; 2007-2013 (contracte de mobilităţi cu 13 state: Portugalia, Italia, Germania, Franţa, Spania, Cipru, Cehia, Polonia, Danemarca, Ungaria, Belgia, Slovacia, Turcia)

7.

2000 2008

BIBLIOTECĂ 1 CAMERĂ ÎN CORPUL D

Biblioteca Centrală Universitară “Cornelia Bodea”

8.

2000 2008 BULETIN INFORMATIV LUNAR - 12 numere/an

11

9. 2000 2008

SPAŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT

• Facultatea de Inginerie

• Contracte expirate ale spaţiilor uav care aparţineau altor instituţii

Lucrări realizate: • Complex Universitar M (13.000M2) • 2 X P + 3 (4.100M2) • Cantină-Cămin (58,5 miliarde lei investiţii) • Sală de Sport • 2 hoteluri (Petrom Residence în Parcul Reconcilierii şi Rebeca în MONEASA) • Reabilitare integrală a Facultăţii de Inginerie Lucrări în derulare: • Supraetajare Complex Universitar M • Cămin Studenţesc (63,5 miliarde lei) • Hale (pentru Facultatea de Inginerie) • Laboratoare de licenţă (14 miliarde lei obţinuţi deja de la Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului prin concurs de programe şi proiecte)

10.

2000 2008

SITUAŢIA FINANCIARĂ 6 portari concediaţi pentru

a se putea lua salariile

Locul I pe ţară desemnat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului - standard de calitate: (cele mai multe fonduri aduse spre Universitate); Aproximativ 200 de miliarde lei (depozite Trezorerie)

12

11.

2000 2008

INVESTIŢII -

33.149.234.68 lei (peste 10 milioane euro, la care se adaugă investiţiile în curs, cu fonduri nerambursabile de peste 3 milioane de euro)

12.

2000 2008

Acreditări, Autorizări Agenţia Română De Asigurare A Calităţii În Învăţământul Superior

-

Universitatea “Aurel Vlaicu” - universitate pilot; 17 acreditări şi autorizări: - Evaluare instituţională externă a calităţii academice - Acreditare licenţă – automatică şi informatică aplicată - Acreditare departamentul de pregătire a personalului didactic - Acreditare master – teologie sistematică - Acreditare Master - Studii Teologico-Lingvistice - Acreditare Master – Teologie Practică - Acreditare Master – Modernizare Ecologică Intermodalitate şi Interoperabilitate - Acreditare Master – Controlul şi Expertiza Produselor Textile - Acreditare Master – Producţia Sistemelor Industriale - Acreditare Master –

13

Finanţare şi Management în Administraţia Publică - Acreditare Master – Sisteme Informatice de Gestiune - Acreditare Master – Buget Public, Pieţe Financiare şi Bănci - Acreditare Master - Administrarea Financiar-Contabilă a întreprinderii - Acreditare Master – Managementul Calităţii Produselor Alimentare - Acreditare Master – Ingineria Alimentară şi Mediul Înconjurător - Acreditare Master – Program Integrat Pentru Educare şi Cercetare în Domeniul Biotehnologiilor - Autorizare Licenţă - Teologie Didactică Penticostală

13.

2000 2008

CLUB SPORTIV UAV -

O realizare excepţională pentru Arad, posibilă ca urmare a faptului că Universitatea „Aurel Vlaicu” are în administrare pentru 49 de ani sala de sport • Rugby • Gimnastică • Şah

14

14. 2000 2008

CURSURI -

• Cursuri ECDL (Cursuri Pentru Obţinerea Permisului European De Conducere A Calculatorului) • Cursuri ECL (cursuri pentru obţinerea certificatului internaţional pentru limbile statelor membre UE

15.

2000 2008

INCUBATOR DE AFACERI -

Incubatorul Tehnologic şi de Afaceri – UAV – IT Incubator – acreditat în 2007 pentru încă 5 ani

16. Regulamente - au fost elaborate: CARTA UAV, Regulamente (Regulament privind cercetarea ştiinţifică, Regulament intern de funcţionare, Regulament de acordare a burselor, Regulament privind activitatea profesională a studenţilor, Regulament privind ocuparea funcţiilor didactice şi de cercetare, Regulament de organizare, funcţionare şi ordine interioară a căminului şi cantinei, Regulament ECTS, Regulament de organizare a bibliotecii, Regulamentul comisiilor din Senat, Regulament de acordare a titlurilor onorifice), Metodologii (Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere, Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea concursului de finalizare de studii, Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de Master, Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la continuare de studii), Coduri (Codul etic). În ultimii ani activitatea de cercetare ştiinţifică s-a dezvoltate şi s-a diversificat continuu, fapt atestat de numărul de contracte, programe şi proiecte în această direcţie. În perioada 2007-2008 activitatea de cercetare ştiinţifică din cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad s-a concretizat prin:

• 11 proiecte internaţionale finanţate din fonduri publice în valoare totală de 98795 €

15

• 3 proiecte PNCDI 2 având ca directori de proiect pe Prof. Silviu Szenteşi, Prof. Ioan Bele şi Conf. Mircea Bucur. Valoarea totală a acestora pentru anul 2007 a fost de 110345 RON

• 18 proiecte CEEX a căror valoare totală a fost de 920861 RON • 4 contracte CNCSIS cu o sumă de 54100 RON • de asemenea au fost atrase un număr de 19 proiecte din fonduri

naţionale private a căror valoare totală a fost de 117850 RON. • 34 de articole publicate în reviste cotate ISI din care 31 au fost

publicate în străinătate şi doar 3 în ţară. • S-a publicat un număr de 653 de pagini în 2 cărţi diferite în edituri

internaţionale de renume (HUMANA PRESS şi SPRINGER VERLAG)

• 101 cărţi cuprinzând un număr total de 23.104 pagini au fost publicate în edituri recunoscute CNCSIS

• 63 de lucrări au fost publicate în reviste recunoscute CNCSIS şi cotate B sau B+

• un premiu al Academiei Române pentru proiectul Determinarea Expresiei Glicosfingolipidelor Complexe în Sistemul Nervos Central prin Dispozitive de Microcipuri Integrate Polifuncţionale Cuplate cu Spectrometrie de Masă de Înaltă Performanţă (echipa: Eugen Sişu, Alina Zamfir, Nicolae Dincă, Corneliu Davidescu) - i s-a decernat Premiul III pe ţară la competiţia de premiere a cercetării pe anul 2007.

• s-a realizat un număr de 42 de modele fizice, experimentale, funcţionale, prototipuri şi metodologii ca rezultat al activităţii de cercetare realizate în cadrul proiectelor sau comandate de agenţi economici.

• Au fost obţinute 3 brevete de invenţie (prof. Carmen Boeriu, Ş.L. Monica Lungu, lector Galea Ioan)

Pe baza Raportului de autoevaluare a cercetării desfăşurate în ultimii 3 ani (întocmit în conformitate cu HG 551/2007), Universitatea „Aurel Vlaicu” a fost atestată prin decizia 9696/14 Iunie 2007.

16

Proiecte derulate în anul 2007 NUMĂR CONTRACT TITLUL PROIECTULUI/GRANTULUI

RO 2005/017-553.04.01.02.04.02.03. PHARE 2005 Managerul Şcolar

Ro/06/B/F/PP175026Titular “Sme’s Actor” (Smes Action Learning Facilitator) Nagy Mariana

CBP.EAP.ARW 982750 Applications of Mass Spectrometry in Life Safety

122/16.01.2007

Aspecte de suprasolicitare a coloanei cervicale la confecţioneri în scopul reducerii riscului profesional şi ameliorării stării de sănătate a personalului angajat

EAP.RIG.982234 Biosensors for Environmental Pollutants Monitoring

939/03.04.2007

Cercetări privind elaborarea unor reţete de obţinere a unor mix-uri solide sau lichide pentru tratarea animalelor împotriva unor dăunători pornind de la frunze de tutun şi alte ingrediente

CEEX nr. X1C14

Cercetări privind implementarea unui sistem ecologic etanş vacuumatic de toalete pentru vagoanele de călători în transportul pe calea ferată

05/12.12.2007 Cercetări privind realizarea unui senzor pentru ploaie

1016/13.04.2007 Cercetări privind utilizarea extractelor din tutun, ca produs ecologic în vederea combaterii unor specii de dăunători la pomi

729/24.07.2006 Compuşi polioximetalaţi (pom) cu activitate catalitică oxidativă pentru aplicaţii de vârf - pomalb

PROGRAM COST 928 Control and exploitation of enzymes for added-value products

492, PROIECTUL Z2 Dezvoltarea de metode spectrometrice de masă pentru analiza compuşilor din matrici extracelulare

17

IMPACT nr.338/4.01.2007

Dezvoltarea infrastructurii CD a unui laborator de încercări multidisciplinar pentru conformitate europeană din cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad

1239/2007 Programul Idei Elaborarea unui model de management al proiectelor de investiţii în vederea realizării unui echilibru dinamic economic-ecologic

463/19.02.2007 Experimentarea şi aplicarea unei matrici de evaluare a contabilităţii ambientale, privind evaluarea bunurilor ecologice

Glendon College, Travel Grant to Work on the Book Project

181/2006

Grant cercetare de excelenţă, EUROTEXMED, „reţea regională de excelenţă în domeniul micro-nano-biotehnologiilor şi materialelor textile pentru aplicaţii medicale”

68/2006

Grant cercetare de excelenţă, PARTEXNET „parteneriat ştiinţific în domeniul nanoştiinţelor şi nanotehnologiilor aplicate în textile”

Travel grant

International Workshop on „System Science and Engineering”, 2nd November 2007, Taipei, Taiwan, Department of Electrical Engineering, National Taiwan University of Science and Technology

CNCSIS MC 140 Mobility Grant for Attending Daaam 2007 Symposium, Zadar, Croaţia [ISI]

CNCSIS MC 237 Mobility Grant for Attending Dsta 2007, Lodz, Poland (Published: Springer Book)

1155/26.04.2007

Organizarea programului cultural, cerc de activităţi în domeniul ştiinţelor socio-umane aplicative pentru combaterea şi diminuarea agresivităţii, a manifestărilor exclusiviste şi şovine la persoanele tinere şi adulte şi adolescenţi

1154/26.04.2007 Organizarea programului cultural Ştefan Augustin Doinaş - între uitare şi restituire - cerc literar cultural şi muzică folk

18

1156/26.04.2007 Seminar Tematic Interactiv Economie-Ecologie-Educaţie

UAV ARAD- IKZ BERLIN

Simulations of Gadolinium Vanadium Oxides International Project

145/2006 Smart Textile - Platforma Convergentă pentru Identificarea şi Procesarea Informaţiei Personalizate Mobile

716/2006 Tehnologii competitive de prelucrare a deşeurilor textile şi din piele în produse cu valoare adăugată mare

55/2006

Tehnologii noi aplicate materialelor din fibre liberiene utilizând procese chimice şi enzimatice în ultrasunete pentru obţinerea de materiale performante - TENZINUS

31-085/14.09.2007, PNCDI modul 4

Troleibuze acţionate cu invertoare trifazate şi motoare de curent alternativ, cu podea coborâtă, conform normelor Uniunii Europene

York University Research Found, One Course Release

19

Publicaţii ISI

Titlu Articol Nume, prenume autor(i)

Revistă cotată ISI web of

science

Anul publi-cării

1-ALLYLOXY-3-METHOXY-PROPAN-2-OL-STARCH: Synthesis and Characterization

Huijbrechts, A.M.L., HUANG, J., Schols, H.A., Van Lagen, B., Visser, G.M., Boeriu, C.G., Sudhölter

J. Polymer Science. Part A: Polymer Hemistry, 45(13):

2007

Advances in sheathless capillary electrophoresis interfacing electrospray ionization mass spectrometry

A. D. Zamfir J. Chromatogr. A 1159 2007

Analysis of spline curves from aplications in advanced materials Nicolov Mirela

Bulletins for applied & Computer mathematics

2007

Analysis of growth and equilibrium form of crystals using wigner seitz cell method

Nicolov M., Guhl M., Miller W., Rehse U., Meekes H.

Zeitschrift fur Kristallographie 2007

Approach for ganglioside structural analysis based on electrospray multiple stage mass spectrometry

A. D. Zamfir, Z. Vukelic, A. Schneider, E. Sisu, N. Dincă

Journal of biomolecular techniques

2007

Assessment of N-Glycan heterogeneity of cactus glycoproteins by one-dimensional gel electrophoresis and matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry

B. Balen, M. Krsnik-Rasol, A.D. Zamfir, I. Zadro, S.Y. Vakhrushev, J. Peter-Katalinic

J. Biomol Tech. 2007, 18 2007

20

Dotare cu aparate achiziţionate în 2007/2008

Nr. crt. Echipamentul

Sursa de finanţare a investiţiei

1. pH-metru de laborator Inolab730 BUGET 2. Balanţă analitică Kern BUGET

3. Spectrometru UV-VIS: domeniul spectral: 190-1100 nm BUGET

4. Etuvă Memmert BUGET 5. Etuvă Binder BUGET 6. Refractometru digital Kruss BUGET 7. Vâscozimetru Fungilab BUGET 8. Sistem de mineralizare Raypa BUGET 9. Unitate distilare semiautomată Raypa BUGET 10. Distilator oenologic Kombo 2 BUGET 11. Analizor rapid lapte Lactostar Funke Gerber BUGET 12. Centrifugă tip Super Vario-N BUGET

13. Instalaţie pentru determinarea acidităţii volatile Astori VA1 BUGET

14. Polarimetru portabil MPO BUGET 15. Analizor rapid Kernelyser pentru cereale BUGET 16. Refractometru de buzunar Kruss BUGET 17. Analizor rapid bere Fermentostar Funke Gerber BUGET

18. Sistem pentru extracţia grăsimilor Soxtherm Gerhardt cu multistat şi compresor BUGET

19. Reometru digital Brookfield cu software şi baie de termostatare BUGET

20. Linie modulară pentru bucătărie profesională BUGET 21. Maşină de spălat pahare BUGET 22. Distilator apă BUGET 23. Malaxor 7/S, capacitate 10L BUGET 24. Rotisor electric BUGET 25. Frigider No Frost de tip Side by Side BUGET 26. Echipament pentru servirea preparatelor culinare BUGET 27. Combină frigorifică Wirlpool BUGET 28. Cuptor patiserie BUGET 29. Vâscozimetru Hoppler BUGET 30. Balanţă analitică de precizie Kern BUGET

21

31. Balanţă analitică de precizie BUGET 32. Controler pipete BUGET 33. Baie termostatare BUGET 34. Maşină de spălat INDESIT BUGET 35. Refractometru AR 2008 BUGET 36. pH-metru de laborator BUGET 37. Spectrometru BUGET 38. Balanţa analitică BUGET 39. Staţie totală Leica BUGET 40. Nivelă Electronică Sprinter BUGET 41. Staţie Meteo Automată LSI BUGET 42. Spectrometru de masă QTOF PROIECTE 43. Spectrometru de masă tip BIOANALYSIS BUGET

44. TermoBalanţă TA-DTA-DSC NETYSCH-STA 409 PC BUGET

45. Aparat şi kit accesorii pentru electroforeză BUGET 46. Potenţiostat PROIECT 47. Bioreactor APPLIKON BUGET 48. Instalaţie de apă bidistilată PROIECTE

49. Hotă cu flux laminar BIOQUELL model ATC 1200N, cu lampă UV, vaporizator formol, kit H2O2

BUGET

50. Instalaţie apă pură BARNSTEAD model Easy Pure Rodi BUGET

51. Microscop trinocular cu cameră digitală Motik BUGET 52. Autoclav vertical SANYO BUGET 53. Balanţă analitică electronică Kern model ALT220-4M BUGET 54. Centrifugă HETTICH EBA 20 BUGET 55. Termostat inox POLEKO CLW53STD BUGET 56. Etuvă inox POLEKO SLW53STD BUGET 57. Baie de apă pentru termostatare BUGET

58.

Centrul de prelucrare cu comandă numerică, tip freză, care are următoarele caracteristici: magazie de scule (10 poziţii), turaţia maximă: 6.000 rot/min, panou cnc, 3 faze de curent, transformator intern, compresor simulator

Fonduri MEC

59. Centru de prelucrare pentru Educaţie (unităţi de bază pentru diverse aplicaţii; construcţie deschisa pentru scopuri didactice; batiu din profile rigide de aluminiu

Fonduri MEC

22

cu vibraţii reduse; axe cu şurub cu bile 16 x 5 mm; motoare pas cu pas; cnc pentru motoare pas cu pas; până la 4 axe sau 5 axe; consolă operator cu touchscreen şi monitor TFT 17”, mouse, unitate DVD, port USB, LAN; Spindel pana la 2.2 kW; schimbător de scule, masa vidata; software CAD/CAM 3D; sistem de exhaustare; Curse (X/Y/Z)de lucru utile 500 x 490 x 290 mm; Dimensiuni masă(X/Y) 310x596 mm; înălţime maximă piesă 350 mm; dimensiuni gabarit 1.200 / 800 / 1.900)

60.

Truse de lego-inteligent Pachet educaţional NXT Value Pack – 2 (2 truse LEGO® MINDSTORMS® Education NXT Base Set şi 2 CD-uri cu LEGO® MINDSTORMS® Education Software 1.1. Fiecare trusă cuprinde: microprocesor 32-bit, memorie mărita şi FLASH; 3 Servo motoare cu senzori de rotaţie pentru un control foarte precis; senzor acustic - răspunde la diverse comenzi vocale şi tonuri; senzor vizual ultrasonic - răspunde la mişcare; senzor de atingere - răspunde la atingere; senzor de lumina - răspunde diverse culori şi intensitatea luminii; 519 elemente de construcţie selectate din seria LEGO Technic; 4 porturi de intrare, 3 porturi de ieşire şi 7 cabluri cu 6 fire; display LCD; difuzor; suport USB 2.0 şi Bluetooth; Soft Lego MindStorms educațional)

Fonduri MEC

61.

Imprimantă 3D pentru prototipare (viteză de lucru 2–4 nivele/minut; spaţiu de construcție 203 x 254 x 203 mm (8 x 10 x 8 inches); Material compozit; Mărimea unui nivel 0.089 – 0.102 mm (.0035 –. 004 inches); Rezoluția 300 x 450 dpi; Două cartuşe de imprimantă (unul cu trei culori și unul negru); Program care acceptă modele solide; Dimensiunile echipamentului 122 x 79 x 140 cm (48 x 31 x 55 inches); Greutatea echipamentului 193 kg (425 lbs); Conexiune de tip TCP/IP 100/10 base T; Costul mediu de imprimare este: Imprimare alb/negru 0.1 euro/cm3; Imprimare color 0.18 euro/cm3; Cost consumabile: 700euro/8 litri pudra; 250euro/litru de lipici)

Fonduri MEC

23

62

Componente hidraulice pentru uz didactic (grup motor electric –pompa 93 bar, 45 l/min; rezervor de 200 l Supapa de descărcare, supapa de reglare a presiunii, distribuitoare cu 2 si 3 poziţii acţionate electric, drosele de cale, supape de sens, motoare liniare si rotative, supape de păstrare constanta a presiunii, ramificatoare, cuple rapide, relee de semnalizare optica, conducte flexibile, conducte rigide, serpentine de răcire, termostate)

Fonduri MEC

63Modul experimental ALV (MGLS 1, DVLB, MC-1, MOPT-2, Lampa spectrala LS-1, ME-1)

64Microscop trinocular Kruss MBL 2100 65Osciloscop digital Rigol DS-5202 MA - 2 buc.

66Multimetru digital Mastech, MS8218 cu soft de instalare la computer

67Multimetru digital Mastech MS8209 6 Multiparametru WTW pH/Cond 340i 69Surse de tensiune continuă şi alternative PS-3003X Series 70Biureta digitală model Brand 7 Cronometre digitale 1977/2, 1977/3 72Digital Luxmeter MS6610

73Instrument digital pentru măsurarea nivelului sunetului model Mastech MS 6701

74Termometre clasice de uz general lichid: Hg

75Cuptor pentru temperaturi de 16000C – LHT / C42 76Refractometru Kruss DR 305-95 77Vascozimetru Fungilab model Hoppler 7 Cardiotelemetru pentru 6 atleţi BUGET 79Electrostimulator BUGET 80Spirometru BUGET 8 Optojump BUGET 82Set pentru genoflexiuni BUGET 832 Aparate multifuncţionale cu mai multe posturi BUGET 84Aparat pentru măsurarea detentiei BUGET 85Bicicleta ergonomica BUGET 86Banda alergare BUGET 87Set pentru exerciţii de forţă BUGET

24

88Banca de împins multifuncţională BUGET 89Set pt. măsurarea înălţimii, forţă, unghiuri; mobilitate viteza BUGET

Raport al manifestării ştiinţifice/expoziţionale 1. Denumirea manifestării: 4th Global Workshop (General Consultation) of the FAO/ESCORENA European Cooperative Research Network on Flax and Other Bast Plants “Innovative Technologies For Comfort”. 2. Data, locul desfăşurării şi programul manifestării 07-10 Octombrie, ARAD – Universitatea “Aurel Vlaicu” - Corp M 3. Numărul total de participanţi şi reprezentativitate (estimativ): - 77 participanţi din care: – din ţară: · 40 participanţi din mediul academic, economic si reprezentanţi a unor organisme guvernamentale şi asociaţii profesionale: Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad – organizator principal; I.N.C.D.T.P Bucureşti şi Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi in calitate de parteneri ai proiectului naţional CEEX-MODUL III prin intermediul căruia se organizează această manifestare; alte instituţii de cercetare în calitate de membrii ai Comitetului Onorific de organizare din partea română. – din străinătate (pe ţări): · 37 participanţi din care:

- 14 din Polonia; - 6 din Cehia; - 1 din Rusia; - 1 din S.U.A.; - 2 din Belarus; - 2 din Canada; - 2 din Italia; - 2 din Franţa; - 1 din Brazilia; - 1 din Lituania; - 1 din Bulgaria; - 1 din Egipt;

25

- 1 din United Kingdom; - 2 din Ungaria.

4. Motivaţia organizării manifestării tehnico-ştiinţifice: a) domenii vizate de vârf sau de impact asupra dezvoltării economiei naţionale; b) deschiderea de noi direcţii de cercetare; c) rezultate ale activităţii de cercetare-dezvoltare care se pot promova sau valorifica; d) alte consideraţii de fundamentare a organizării unei manifestări tehnico-ştiinţifice. Organizarea acestei prestigioase manifestări ştiinţifice internaţionale a venit ca urmare a deosebitelor preocupări ale unor colective de cadre didactice şi cercetători de la Universitatea de stat arădeană pentru dezvoltarea unor parteneriate internaţionale de cercetare în domeniul textilelor. Universitatea „Aurel Vlaicu”, în cadrul proiectelor de cercetare şi parteneriate internaţionale (PARTEXNET) pe care le coordonează, şi-a propus dezvoltarea unei reţele de parteneri externi în domeniul textilelor, respectiv organizarea unor manifestări (conferinţe, simpozioane, work-shop-uri sau congrese) pentru promovarea potenţialului românesc (institute de cercetare, universităţi, mediu economic) în spaţiul european al cercetării. Primul acord de colaborare internaţională în acest domeniu a fost semnat la Poznan, în 15 februarie 2007, între Institutul de Fibre Naturale (coordonator FAO pentru Reţeaua europeană de cercetare în domeniul in şi plante de bast) şi Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad (coordonatorul PARTEXNET – Reţea naţională de cercetare în domeniul biotehnologiilor aplicate pe fibre de bast), prin reprezentanţii legali, prof. univ. dr. Ryszard Kozlowski, directorul I.N.F. şi prof. univ. dr. Lizica Mihuţ, Rectorul Universităţii „Aurel Vlaicu”. În cadrul acestui acord de parteneriat FAO/ESCORENA, prin Institutul Naţional de Fibre din Polonia, a acordat organizarea celui de al patrulea Congres Mondial FAO/ESCORENA Universităţii „Aurel Vlaicu”. Organizarea Congresului în România nu a fost întâmplătoare, împletindu-se cu strategia FAO de dezvoltare a sectorului in, cânepă şi alte fibre de bast în lume şi cu politica guvernamentală din ţara noastră cu privire la revigorarea acestui sector tradiţional în România, care este ultima ţară europeană care mai produce fibre, fire, ţesături de cânepă. Universitatea „Aurel Vlaicu”, prin proiectele de cercetare-dezvoltare complexe pe care le coordonează, răspunde cerinţelor industriei de profil în dezvoltarea unor tehnologii performante şi competitive în acelaşi timp cu reprezentarea

26

intereselor mediului economic din acest sector la nivel european. În acest context, pentru instituţia de învăţământ superior de stat din Arad găzduirea şi organizarea unui congres mondial de o asemenea anvergură (cu participarea a peste 200 de cercetători de elită din întreaga lume, companii de profil, institute de cercetare şi alte organizaţii – membri FAO) a fost o şansă de afirmare prin misiunea pe care şi-o asumă – de a contribui la revigorarea unui sector strategic pentru România, aducând efervescenţa intelectuală care lipseşte Aradului. În acelaşi timp, a fost o nouă confirmare a managementului strategic al conducerii Universităţii, axat pe creşterea vizibilităţii internaţionale a instituţiei şi dezvoltarea unui parteneriat real şi durabil între mediul academic şi mediul economic. Institutul Universitar de Cercetare Dezvoltare Inovare în Ştiinţe Tehnice şi

Naturale al Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad

În anul 2006 în cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad s-a înfiinţat Institutul de Cercetări Biotehnologice, Siguranţă Alimentară şi Textile Inteligente - I.C.B.S.A.T.I., ca entitate de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică în scopul desfăşurării în mod concentrat a activităţii de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare din cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu”.

În această structură iniţială, în cadrul Institutului s-a delimitat un număr strict de domenii (textile, siguranţă alimentară şi biotehnologii) în care să se dezvolte activitatea de cercetare ştiinţifică şi în mod implicit s-a limitat şi numărul ariilor tematice cărora li se puteau adresa proiectele de cercetare iniţiate de specialiştii din U.A.V.

Ca orice entitate de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, acest Institut ar fi trebuit să se alinieze strategiei de cercetare-dezvoltare la nivel instituţional - Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad cât şi la nivel naţional M.E.C.T. – A.N.C.S.

În anul 2008, conducerea U.A.V a decis dezvoltarea acestui Institut după o linie directoare comună celor două nivele (instituţional şi naţional) şi astfel în luna Martie 2008 prin decizia Senatului U.A.V acest Institut devine sub noua sa denumire: „Institutul Universitar de Cercetare Dezvoltare Inovare în Ştiinţe Tehnice şi Naturale al Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad”, o entitate de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică care se adresează unui număr mai mare de domenii de cercetare. Noua structură a Institutului Universitar de Cercetare Dezvoltare Inovare în Ştiinţe Tehnice şi Naturale al Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad”

27

– I.U.C.D.I.S.T.N, care cuprinde pentru început 9 Departamente după cum urmează: - Departamentul de Managementul Cercetării; - Departamentul de Textile; - Departamentul de Mecanică; - Departamentul de Microbiologie şi Biochimie; - Departamentul de Chimie Alimentară; - Departamentul de Ştiinţe Agricole; - Departamentul de Protecţia Mediului; - Departamentul de Matematică şi Informatică Aplicată; - Departamentul de Inginerie Economică şi Marketing, se adresează de această dată tuturor domeniilor de incidenţă ale codului CAEN 72- cercetare în ştiinţe tehnice şi naturale şi nu numai, făcând posibilă aşadar dezvoltarea unei activităţi de cercetare multidisciplinare care să ofere suport programelor de master şi doctorat în domeniile prioritare ale cercetării ştiinţifice stabilite prin strategii naţionale şi internaţionale.

În cadrul I.U.C.D.I S.T.N. – U.A.V se vor desfăşura următoarele tipuri de activităţi CDI: A) Activităţi de cercetare-dezvoltare-inovare cuprinse în cadrul programelor

naţionale şi a programelor internaţionale cum ar fi: a) 1 – cercetare fundamentală; a) 2 – cercetare aplicată; a) 3 – dezvoltare tehnologică: cercetare precompetitivă şi cercetare competitivă; a) 4 – inovare.

B) Activităţi suport sau conexe activităţii de cercetare–dezvoltare-inovare cuprinse în cadrul programelor naţionale şi a programelor internaţionale cum ar fi:

b) 1- Diseminarea pe scară largă prin comunicarea şi publicarea naţională sau internaţională a rezultatelor; b) 2- Identificarea şi atribuirea drepturilor de proprietate intelectuală asupra rezultatelor; b) 3 - Participare la manifestări tehnico-ştiinţifice din domenii specifice proiectului (mese rotunde, work-shop-uri, simpozioane naţionale şi internaţionale, târguri naţionale şi internaţionale); b) 4 - Participare la cursuri de formare şi perfecţionare; b) 5 - Organizarea de cursuri de formare şi perfecţionare; Cursuri de lungă sau scurtă durată. b) 6. - Conectarea la reţelele de cercetare naţionale şi internaţionale; b) 7. - Vizite de lucru / schimburi de bună practică;

C) Alte tipuri de activităţi: c) 1 - participare la elaborarea strategiei domeniului; c) 2 - Activităţi de elaborare de standarde, norme şi altele;

c) 3 - Activităţi de consultanţă şi expertiză tehnică respectiv

28

Consultanţă şi expertiză managerială; c) 4 - editare şi tipărire a publicaţiilor de specialitate; c) 5 - Activităţi de încercare, testare şi validare de produse, precum şi alte servicii; c) 6 - participare la realizarea transferului tehnologic; c) 7 - Conceperea şi dezvoltarea de produse prin activitate de microproducţie;

c) 8 – colaborări ştiinţifice şi de transfer tehnologic cu organisme CD, agenţi economici, organisme non-guvernamentale, instituţii de învăţământ superior etc. din ţară şi străinătate; c) 9 - Valorificarea organizată a rezultatelor recunoscute ale cercetărilor efectuate de către membrii I.U.C.D.I.S.T.N. – U.A.V. cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Prin noua structură acest Institut se aliniază atât strategiei de dezvoltare

a activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare la nivel instituţional cât şi la nivel naţional astfel: La nivel naţional obiectivele strategice principale pentru politicile din domeniul cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică sunt:

A. întărirea capacităţii în domeniul cercetare-dezvoltare, atât la nivelul autorităţilor publice, cât şi al unităţilor şi personalului de cercetare-dezvoltare.

B. creşterea rolului cercetării in dezvoltarea şi transferul în economie al tehnologiilor avansate pentru a asigura rolul competitiv al unor sectoare pe plan internaţional;

C. corelarea mai strânsă a activităţilor de cercetare-dezvoltare si inovare cu politica industrială a României si întărirea pe termen lung a legăturii între sectorul de cercetare-dezvoltare şi mediul economic, prin:

o dezvoltarea mecanismelor care asigură transferul tehnologic în economie;

o încurajarea participării sectorului privat în activităţi de cercetare-dezvoltare şi inovare.

Universitatea „Aurel Vlaicu” este o instituţie de învăţământ superior legată prin oamenii ei deopotrivă cadre didactice şi administraţie, dar remarcabilă şi prin baza ei materială. Să reţinem aşadar: Baza materială a UAV are în prezent 3,4 hectare şi 14 locaţii.

Universitatea „Aurel Vlaicu” Baza materială

29

- Suprafaţă: 3.4ha - Locaţii: 14

1. Imobil: Bulevardul Revoluţiei nr. 81 - Suprafaţă desfăşurată: 533 mp Aula Magna „Iuliu Maniu” Departamentul de pregătire al personalului didactic Departamentul de formare continuă „Ziridava” Săli de seminar 2. Imobil: P + 2, Calea Aurel Vlaicu nr. 43 - Suprafaţă desfăşurată: 1719 mp Săli de seminar Laboratoare Amfiteatru 3. Imobil: P + 2, Bulevardul Revoluţiei nr. 77 - Suprafaţă: 2322 mp Facultatea de Ştiinţe Economice Rectorat 4. Complex M, Strada Elena Drăgoi nr.2 - Suprafaţă desfăşurată totală existentă: 12517 mp - Suprafaţă supraetajare şi sală de conferinţe: 3448 mp

---------------- Total suprafaţă desfăşurată: 15393 mp Spaţii de învăţământ: amfiteatru, laboratoare, săli de seminar Editură Dispensar 5. Imobil: P + 3, Calea Zimandului nr. 8 - Suprafaţă desfăşurată: 1500 mp 6. Imobil: P + 3, Vladimirescu - Suprafaţă desfăşurată: 2274 mp Incubator de afaceri Săli de seminar, săli de conferinţe, cabinete 7. Imobil: P + 1, Strada Academia Teologică nr.: 9-11 - Suprafaţă desfăşurată: 2826 mp Săli de seminar, săli de curs, Aulă 8. Imobil: Bibliotecă centrală universitară „Cornelia Bodea”: Piaţa Avram Iancu nr. 7

30

- Suprafaţă desfăşurată: 261 mp 9. Cămin – cantină: Strada Ursului nr. 2-4 - Cămin studenţesc: suprafaţă desfăşurată: 2860 mp - Cantină: suprafaţă desfăşurată: 1252 mp

Se va construi un nou cămin studenţesc P + 4, o investiţie de peste 2 milioane de euro

10. Cămin studenţesc P + 1: Strada Labirint nr. 1 - Suprafaţă desfăşurată: 1245 mp

11. Hotel „ Academos”, Strada Meresiev nr. 1-3 - Suprafaţă desfăşurată: 2754 mp 12. Hotel „ Universitatea “Aurel Vlaicu””, Moneasa - Suprafaţă desfăşurată: 470 mp 13. Sinagoga: Centrul Academic „ Shalom” - Suprafaţă desfăşurată: 768 mp 14. Capelă duhovnicească: Strada Academia Teologică nr. 9- 11 - Suprafaţă desfăşurată: 122 mp

INVESTIŢII PE ANUL 2007 A) OBIECTIVE DE INVESTIŢII ÎN CONTINUARE 1. Supraetajare Corp A, B, C – Complex Micălaca – cu o suprafaţă desfăşurată de 3224 mp. Valoare investiţie aprobată 9.351.000 lei din care 7.772.000 lei Construcţii – Montaj. Alocaţii bugetare: 4.430.000 lei Valoare de 2.500.000 lei B) REABILITĂRI SPAŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT 1. Facultatea de Inginerie (înlocuire instalaţii termice, sanitare, electrice, tâmplărie interioară etc.). Alocaţii bugetare: 890.000 lei - lucrări executate şi recepţionate în valoare de 864.000 lei. 2. Centru de cercetare (înlocuire tâmplărie exterioară din PVC) Alocaţii bugetare: 300.000 lei - lucrări executate şi recepţionate în valoare de 237.000 lei. 3.Amenajare Faţadă la Corp A, B, C – Micălaca Alocaţii bugetare: 600.000 lei - lucrarea se execută în paralel cu SUPRAETAJAREA, din care lucrări executate în valoare de 220.000 lei. 4.Amenajare curte interioară la Complex Micălaca

31

Alocaţii bugetare: 200.000 lei - lucrare finalizată - lucrări de montare gresie CANTINĂ parchet laminat CĂMIN, vopsitorii etc. C) DOTĂRI LABORATOARE DE LICENŢĂ Alocaţii bugetare: 1.119.000 lei Dotări realizate integral. - laborator muzică religioasă; - laborator gastronomie şi gastrotehnie; - laborator interdisciplinar multimedia; - laborator de fizică; - laborator de musculaţie; - laborator de procesare a produselor alimentare. INVESTIŢII PE ANUL 2008 A) OBIECTIVE DE INVESTIŢII NOI 1. Cămin studenţesc (Demisol + Parter + 4etaje) str. Ursului, nr.2-4 având o capacitate de 180 locuri şi o suprafaţă desfăşurată de 4.968 mp. * La data prezentă suntem în avizare (mediu, proiect urbanistic de detaliu) PUD – urmează: a)studiu de fezabilitate; b)proiect tehnic de execuţie. - suprafaţa totală a terenului 6.409 mp. Alocaţii bugetare: 5.850.000 lei Surse proprii: 500.000 lei 2. Laborator pentru Facultatea de Inginerie având o suprafaţă desfăşurată de 620 mp. (Parter + Etaj) Alocaţii bugetare: 900.000 lei B) LUCRĂRI ÎN CONTINUARE 1.Supraetajare Corp A, B, C – Complex Micălaca având o suprafaţă desfăşurată de 3.224 mp. Alocaţii bugetare: 1.577.000 lei Termen de execuţie: 15 septembrie 2008 (punere în funcţiune). C) REABILITARE SPAŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT 1.Reamenajare Faţadă la Corp A, B, C – Micălaca Alocaţii bugetare: 600.000 lei Termen: 31 decembrie 2008. D) DOTĂRI LABORATOARE DE LICENŢĂ

32

Alocaţii bugetare: 1.434.000 lei - Laborator Mentenanţă auto; - Laborator Learning Învăţământ la Distanţă; - Laborator Mecatronică; - Laborator Procesarea Alimentelor; - Laborator Informatică; - Laborator de Metrologie Optică; - Laborator Microbiologie; - Laborator pentru studiul limbilor moderne; - Laborator pt. analiza poluanţilor.

PLAN DE DEZVOLTARE A RELAŢIILOR INTERNAŢIONALE 2008-2012

OBIECTIVE GENERALE Creşterea semnificativă a vizibilităţii externe a Universităţii „Aurel Vlaicu”, extinderea şi întărirea participării UAV în structuri şi programe din U.E. şi din afara acesteia, consolidarea capacităţilor de cercetare-dezvoltare-educaţie şi aducerea lor la standardele internaţionale printr-un management modern, orientat pe resursele umane valoroase existente la UAV. GENERAL OBJECTIVES Significant increasing of UAV external visibility, expansion and strengthening of UAV promotion in organizations and programs in and outside E.U., consolidation of research-development-education capabilities by aligning them to the international standards through a modern management focused on the valuable human resources existing at UAV. Obiectivele propuse pentru perioada 2008-2012 sunt în concordanţă cu Planul Strategic al Universităţii, Statutul Personalului Didactic, Legea Învăţământului şi Carta Universitară. Proiectul este conceput şi în concordanţă cu standardele U.E. În vigoare coroborate cu legislaţia din România. OBIECTIVE ŞI ACŢIUNI SPECIFICE Obiective şi acţiuni privind procesul de învăţământ Obiectivul general al UAV cu privire la procesul de învăţământ, este aducerea actului educaţional la un nivel de calitate şi eficienţă comparabile cu cele ale universităţilor europene de prestigiu. Mai mult, s-a arătat în numeroase rânduri necesitatea de a se găsi o formulă de funcţionare care să asigure Universităţii „Aurel Vlaicu” competitivitatea în spaţiul UE pe baza

33

specificaţiilor Declaraţiei de la Bologna. În acest scop planul managerial de dezvoltare a relaţiilor internaţionale propune următoarele acţiuni specifice prioritare: 1.1. introducerea de noi specializări cu predare în limbi de circulaţie internaţională (se au în vedere în ordine: engleza, franceza, germana), mai ales la nivel de master dar şi la nivel de studii de licenţă. Această acţiune va avea drept consecinţă pe de o parte atragerea de studenţi străini iar pe de altă parte oferirea unei pregătiri adecvate acelor studenţi români care doresc şi au capacitatea de a-şi continua studiile de master sau doctorale în străinătate respectiv să efectueze parţial studiile de licenţă sau stagii de specializare la universităţi europene de prestigiu. 1.2. iniţierea unor masterate internaţionale, susţinute în cadrul unor consorţii universitare, după modelele utilizate deja în multe ţări din UE şi în afara acesteia. În acest sens s-au început tratativele cu următoarele universităţi: Cairo (Egipt), Nürnberg, Konstanz, Münster, Aachen (Germania), Stockholm (Suedia), Brussels, Gent (Belgia), Viena (Austria), Wageningen (Olanda), Maribor, Ljubljana (Slovenia), Milano, Udine, Trieste (Italia), Zagreb (Croatia), Belgrad (Serbia). 1.3 încheierea de protocoale cu aceste universităţi străine pentru recunoaşterea reciprocă a diplomelor şi acordarea de diplome duble pentru acei studenţi care au parcurs perioade minimale de studii, în acord cu legislaţia ţărilor în cauză, în fiecare dintre universităţile respective. 1.4. introducerea poziţiilor de „Visiting Professor” pe baza consultării decanatelor/departamentelor/catedrelor pentru activităţi de predare în limbi de circulaţie internaţională. Aceasta acţiune are drept scop cooptarea în activităţi temporare didactice şi de cercetare desfăşurate la UAV a unor profesori şi/sau leaderi de grupuri de cercetare din străinătate. Până în prezent un număr de 7 profesori de la universităţi europene şi din Statele Unite ale Americii au acceptat poziţia de Visiting Profesor al UAV. 1.5. În noua poziţie a UAV de instituţie organizatoare de studii de doctorat (IOSUD), o acţiune imediată o constituie semnarea de acorduri privind doctorate în co-tutela UAV-IOSUD străin cu îndeplinirea cerinţelor de la 1.3 privind regimul diplomelor de doctor. Sunt în tratative doctorate în co-tutela cu universităţile: Nürnberg, Konstanz, Münster, Aachen (Germania), Stockholm (Suedia), Brussels, Gent (Belgia), Viena (Austria), Wageningen (Olanda), Maribor, Ljubljana (Slovenia), Milano, Udine, Trieste (Italia), Zagreb (Croatia), Belgrad (Serbia). 1.6. intensificarea procesului de mobilitate academică (cadre didactice şi studenţi) prin programele de tip ERASMUS – SOCRATES, ECTS,

34

SOCRATES - GRUNDTVIG, TEMPUS şi burse de instruire şi mobilitate Marie Curie (Burse Individuale, precum Burse Intra-Europene; Burse Internaţionale Incoming; Burse Internaţionale Outgoing; sau Acţiuni de Promovare şi de Recunoaştere a Excelenţei - de Finanţări pentru Echipe de Excelenţă; Catedre Marie Curie; Premii de Excelenţă). Prin această acţiune se urmăreşte:

♦ facilitarea plecării cât mai multor cadre didactice în străinătate, în misiuni ştiinţifice sau didactice, în schimb de experienţă sau la lucrările diverselor foruri, pentru scurte training-uri (în specialitate sau managementul de proiect) ale tinerelor cadre universitare ca reprezentanţi ai UAV în scopul consolidării şi extinderii carierelor, precum şi promovării în exterior a excelenţei de la UAV.

♦ aducerea la UAV, prin schimb academic, a unor personalităţi ştiinţifice internaţionale în scopul transferului de know-how la UAV.

♦ facilitarea plecării cât mai multor studenţi în străinătate, pentru urmarea de cursuri, efectuarea de stagii practice, elaborarea de proiecte de diplomă şi schimburi de experienţă în scopul transferului de know-how la UAV şi promovării imaginii de universitate cu largă deschidere internaţională.

2. Obiective şi acţiuni privind activitatea ştiinţifică şi atragerea de resurse financiare pentru cercetare prin parteneriate internaţionale

În aprecierea generală a unei universităţi, activitatea de cercetarea ştiinţifică joacă un rol tot atât de important ca şi procesul didactic. Mai mult, calitatea activităţii ştiinţifice a cadrelor didactice ale unei universităţi se reflecta direct în performanţa didactică a acestora. Din acest motiv, universităţile moderne se constituie simultan în instituţii de învăţământ şi cercetare cu un determinism reciproc al celor două atribute. Activitatea de cercetare a unei universităţi se cuantifică prin doi parametri direct măsurabili şi anume: i) proiectele de cercetare şi ii) lucrările/comunicările/brevetele şi produsele / platformele ştiinţifice / tehnologice rezultate. În topul 2006 al universităţilor din România stabilit de Ad-Astra (www.ad-astra.ro), UAV se situează pe un meritoriu loc 13 surclasând universităţi de tradiţie precum UMF „Iuliu Haţieganu” Cluj Napoca, USAMV Bucureşti, USAMV a Banatului Timişoara, UMF „Grigore T. Popa” Iaşi, USAMV Cluj-Napoca, UMF „Carol Davila” Bucureşti, UMF „Victor Babeş” Timişoara. O analiză atentă a raportului de autoevaluare întocmit la finele anului 2007, relevă însă faptul că:

♦ la UAV cercetarea este susţinută cel mai mult prin proiecte de cercetare cu finanţare naţională şi mai puţin de cele cu parteneriat internaţional;

35

♦ cadrele didactice sau cercetătorii de la UAV publică mai ales în reviste cotate ISI din ţară, cu factor mic de impact (până în 1.0) iar dacă publică în reviste cotate ISI din străinătate o fac în special prin coautorat în echipe internaţionale. Numai 10% din articolele ISI publicate în reviste de prestigiu din străinătate sunt realizate fără colaborare internaţională.

Această situaţie nu este specifică UAV ci ea se regăseşte în toate universităţile şi institutele de cercetare din România şi în multe din ţările care au aderat numai recent la UE. Acest aspect, previzibil de altfel, reflectă faptul că tranziţia înspre o cercetare cu adevărat competitivă comportă timp şi momentan se găseşte în faza în care cercetarea necesită un sistem coerent de colaborare ştiinţifică internaţională, capabil să inducă transfer de “know-how” dinspre ţările foarte dezvoltate. În acest context, relaţiile internaţionale în domeniul cercetării au o dimensiune cu totul aparte şi incumbă o serie de acţiuni specifice de suport ale cercetării (ASSC) pe termen scurt şi mediu. Prezentul plan managerial întreprinde şi/sau susţine următoarele ASSC pe care le consideră ca prioritare în scopul creşterii vizibilităţii ştiinţifice ale UAV şi atragerii de resurse financiare prin proiecte internaţionale: 2.1. crearea prin proiecte de Fonduri Structurale a unor laboratoare înalt performante şi efectiv funcţionale; dotarea lor la cel mai înalt nivel tehnico-metodologic; organizarea funcţionării lor după standardele UE şi introducerea lor ca partener sau coordonator în proiecte internaţionale; 2.2. sprijinirea dezvoltării laboratoarelor şi a institutelor / departamentelor existente şi implicarea lor în parteneriate internaţionale. Sunt vizate în mod direct Institutul de Cercetări în Biotehnologii, Securitatea Alimentelor şi Textile Inteligente, Institutul European certificat de Parlamentul European; Incubatorului Tehnologic şi de Afaceri al Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad. 2.3. atragerea şi formarea unei mase critice de resurse umane, specialişti în domeniile prioritare ale UAV şi în managementul proiectelor care să fie implicate nemijlocit în dezvoltarea acestor laboratoare, cercetarea care se efectuează, elaborarea şi derularea proiectelor internaţionale. 2.4. racordarea pe termen mediu a priorităţilor tuturor laboratoarelor şi grupurilor de cercetare ale UAV la obiectivele şi activităţile specifice ERA (European Research Area). Racordarea pe termen scurt şi foarte scurt la obiectivele ERA a domeniilor în care până acum UAV a dovedit excelenţă în cercetare.

36

2.5. susţinerea elaborării de proiecte de cercetare cu aplicabilitate practică concretă şi potenţial de valorificare prin agenţi economici şi firme de prestigiu din străinătate. Crearea condiţiilor efectuării de parteneriate între UAV şi firme de prestigiu din străinătate. 2.6. atragerea unor personalităţi marcante din străinătate care să susţină activitatea ştiinţifică de la UAV. Menţinerea şi extinderea colaborărilor cu acestea. Până în prezent cadrele didactice de la UAV se află în colaborare ştiinţifică permanentă cu aproximativ 50 de personalităţi ştiinţifice din străinătate. 2.7. continuarea parteneriatelor bilaterale şi de consorţiu existente; iniţierea de noi parteneriate. 2.8. orientarea cercetării înspre interdisciplinaritate cu formarea de consorţii reprezentative la nivel internaţional şi reţele tehnologice S/T integrate în platformele tehnologice Europene. 2.9 conectarea la programele internaţionale, integrarea în structurile şi organizaţiile care le promovează şi măsuri concrete de stimulare a elaborării şi depunerii individuale, în parteneriat sau coordonare UAV de propuneri de proiecte PHARE, NATO, COST, JEAN MONET şi în special de tip Specific targeted research projects sau Specific support actions din cadrul FP7 pe direcţiile tematice în care UAV şi-a dovedit competenţe:

♦ biotehnologii pentru sănătate, calitate şi siguranţă alimentară ♦ metode moderne investigaţionale şi intervenţionale bazate pe genomică,

proteomică ♦ tehnologia societăţii informaţionale, cetăţenii şi guvernarea, ştiinţa şi

societatea ♦ nanotehnologii şi nanoştiinţe, materiale multifuncţionale, noi procedee

şi dispozitive de producţie ♦ nanobiotehnologie ♦ aeronautica şi spaţiu ♦ dezvoltare durabilă în energie şi transporturi, modificări la nivel

planetar şi ecosisteme În acest sens vor fi luate măsuri de stimulare, îndrumare, asistenţă şi consultanţă în vederea cristalizării de parteneriate între UAV şi alte universităţi/institute de cercetare, în special cu ţări europene eligibile în proiecte UE şi NATO dar şi SUA, Canada. 2.10. implicarea studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor în activitatea de cercetare–dezvoltare în domenii relevante ERA şi încurajarea şi îndrumarea participării lor la depuneri de granturi pentru tineret pe piaţa

37

internaţională pentru atragerea de fonduri şi resurse materiale necesare continuării activităţii de cercetare–dezvoltare 2.11. Încurajarea participării cercetătorilor consacraţi şi îndrumarea tinerilor cercetători la manifestări ştiinţifice internaţionale. Stimularea participării active: cu prezentări orale şi poster care să reflecte peste hotare activitatea de cercetare de la UAV. Este de remarcat traseul ascendent în acest sens: anii 2007 şi 2008 au înregistrat cea mai ridicată cotă de prezentare UAV la evenimente şi manifestări ştiinţifice desfăşurate în străinătate. Europa (Ungaria, Austria, Croaţia, Germania, Olanda, Franţa, Serbia, Polonia, Italia, Norvegia, Anglia, Portugalia, Elveţia, Spania, Cehia), Statele Unite ale Americii şi Egipt. 2.11. sprijinirea cadrelor didactice pentru patentarea internaţională si respectiv publicarea rezultatelor activităţii de cercetare – dezvoltare – inovare în reviste de specialitate cu factor de impact şi cărţi sub egida unor edituri prestigioase. În acest context anul 2008 apare de asemenea cu cota cea mai ridicată de cărţi publicate la edituri din ţară şi străinătate, cărţi editate de colective ale UAV în ţară şi străinătate şi articole publicate sub afiliaţie UAV în reviste cotate ISI (peste 20 de articole până la finele anului). În anul universitar precedent am avut oaspeţi importanţi: doamna prof.univ.dr.ing. Ecaterina Andronescu, preşedinta Consiliului Naţional al Rectorilor, o prietenă, doamna Lucia Hossu Longin, doamna Norica Nicolai, vicepreşedinte al Senatului României, doamna Renate Weber, europarlamentar, fostul ministru secretar de stat Dumitru Miron, domnul Dinu Patriciu (profesor universitar şi binecunoscut om de afaceri), domnul Mohamed Nabil Soliman Deabes, preşedinte al Modern University din Cairo, domnul Richard Bernd Tenner, o distinsă personalitate a mediului de afaceri din Germania şi nu numai ca să dăm doar câteva nume ale unor remarcabile personalităţi, în vizită la UAV. Cât priveşte activitatea sportivă, trebuie să subliniem un real succes al UAV şi anume înfiinţarea, cu finanţarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului a Clubului Sportiv Universitar cu trei departamente: rugby, şah, aerobic, club condus de colegul nostru Ovidiu Şerban. De asemenea, semnalăm faptul că UAV a intrat în elita sportului universitar din România, găzduind finala campionatului universitar de baschet în cadrul căruia echipa reprezentativă a UAV a luat medalia de argint, succes ce trebuie aplaudat, fără îndoială. Ca întotdeauna, studenţii UAV se află în centrul preocupărilor noastre.

38

Învăţământul românesc raportându-se la cel european este centrat pe student, de aceea orele de curs şi seminar, activităţile de timp liber, toată strategia UAV se raportează la studenţii noştri. I-am aplaudat de multe ori la examene dar şi la Balul bobocilor şi la UNIFEST. Noi, cadrele didactice nu trebuie să uităm a ne primeni continuu cursurile şi notele de seminar, raportându-ne la anul 2008 şi nu la vechile noastre notiţe de acum 20 de ani sau 10 ani sau chiar 2-3 ani. Faptul că studenţii noştri sunt implicaţi în activitatea de cercetare ştiinţifică este dovedit nu numai prin participarea acestora la sesiunile ştiinţifice studenţeşti şi, ca premieră, semnalăm participarea a două studente în Germania în cadrul unui proiect bilateral de cercetare ştiinţifică, proiect ce le-a adus studentelor noastre din partea partenerilor germani calificativul excepţional. Şi acum, un cuvânt de Bun venit studenţilor din anul I. Să-i aplaudăm împreună. Să reţinem şi prezenţa studenţilor noştri în programele Erasmus cu stagii de şase luni în mari universităţi din Germania, Italia, Portugalia, Spania, Franţa dovedind o foarte bună pregătire ştiinţifică şi culturală. Prezentul „cuvânt”, ca de obicei, se referă la anul precedent universitar, dar aflându-ne în prima zi a unui nou an universitar, permiteţi-mi să urez deopotrivă studenţilor şi cadrelor didactice din universitatea noastră, sănătate şi succese pe toate planurile, atât instituţional cât şi personal, familial. Anul universitar 2008-2009 va fi un an al consolidării managementului nostru strategic. Va fi un an academic în care va trebui să demonstrăm, din nou şi din nou, că Universitatea „Aurel Vlaicu” are deja un brand ce înseamnă grad ridicat de încredere atribuit de Agenţia Naţională de calitate din România. Un brand ce înseamnă calitate în învăţământul superior. Un brand pe care trebuie să ne străduim să-l menţinem, dar mai ales, să-l dezvoltăm, adăugându-i „un plus” prin strădania fiecăruia dintre noi. Vă propunem să începem anul universitar 2008-2009 cu încredere în propriile noastre forţe dar, mai ales, ca întotdeauna, cu încredere în Dumnezeu. Anul universitar 2008-2009 va fi un an dificil pentru că este dificil să realizezi performanţe deopotrivă în plan didactic şi ştiinţific. Vom fi, cu toţii, mai atenţi la studenţii noştri, vom elabora cursuri şi vom susţine seminarii care să răspundă orizontului de aşteptare al acestora şi care să se raporteze la standardele europene şi naţionale, în planul calităţii actului de predare-învăţare. Prin Institutul de cercetare al instituţiei noastre de învăţământ superior dar şi prin programe şi proiecte de cercetare ştiinţifică cu finanţare guvernamentală sau a Uniunii Europene, prin parteneriate ştiinţifice cu

39

universităţi europene şi nu numai vom materializa ideile novatoare ale fiecăruia dintre noi. Nu este firesc ca doar o parte dintre colegi să fie implicaţi în activitatea de cercetare ştiinţifică. Trebuie să avem mereu în atenţie responsabilitatea de a ne implica plenar, cu toţii, în activitatea de cercetare ştiinţifică. Competiţia cu universităţile româneşti dar şi cu cele europene este acerbă. Vor dăinui, sunt sigură, numai valorile. Se vor impune numai universităţile pentru care standardul de calitate nu este doar factor de publicitate ci reprezintă un modus vivendi. Vă doresc tuturor sănătate, putere de muncă şi satisfacţii pe măsura strădaniilor fiecăruia dintre noi. Declar deschis anul universitar 2008-2009. Succes tuturor! Aşa să ne ajute Dumnezeu!

LIZICA MIHUŢ, CONFIRMATĂ RECTOR DE MINISTRUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII!

În ajunul deschiderii noului an universitar, Ministrul Educaţiei şi

Cercetării şi Tineretului, Cristian Adomniţei, a semnat ieri numirea în funcţia de rector al Universităţii de Stat „Aurel Vlaicu” din Arad a prof. univ. dr. Lizica Mihuţ. După o întrerupere de jumătate de an, aceasta revine în funcţia de rector, în urma votului unanim al Senatului Universităţii.

Ordinul ministrului vine ca urmare a hotărârii în unanimitate a Senatului Universităţii, din 17 septembrie, şi demonstrează odată în plus că UAV este o familie academică şi că ÎMPREUNA înseamnă unanimitate la vot pentru rector dar, în acelaşi timp, înseamnă unanimitate la vot pentru Arad şi pentru învăţământul superior românesc” - ne-a declarat ieri după-amiază rectorul Lizica Mihuţ.

Ieri după-amiaza, acelaşi Senat 1-a desemnat pe fostul decan al Facultăţii de Inginerie Alimentară, Turism şi Protecţia Mediului, prof. univ. dr. Nicolae Dincă, în calitate de preşedinte al Universităţii, în această dimineaţă, de la ora 11, cu prilejul deschiderii noului an universitar, cei doi vor primi studenţii şi invitaţii la festivităţi. Un articol amplu despre deschiderea festivă şi ce noutăţi îi aşteaptă pe studenţii de la stat în acest an universitar, citiţi în pagina 2.

(Observator, anul XII, nr. 3334, 01 octombrie 2008)

RECTOR LA UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU” DIN ARAD

40

Ieri, prin ordinul nr. 5486 semnat de ministrul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Cristian Mihai Adomniţei, prof. univ. dr. Lizica Mihuţ a fost confirmată în funcţia de rector al Universităţii „Aurel Vlaicu” Arad, domnia-sa având şi calitatea de ordonator de credite. Pentru funcţia de preşedinte al UAV, a fost propus prof. univ. dr. Nicolae Dincă.

(D.S., Jurnal Arădean, anul XX, nr. 5554, 01 octombrie 2008)

MESAJUL RECTORULUI ÎNAINTEA DESCHIDERII ANULUI UNIVERSITAR: „STUDENTUL ESTE REGE!”

Deschiderea anului universitar ia Universitatea de Stat „Aurel Vlaicu”

din Arad are loc astăzi, de la ora 11, în Complexul M din Micălaca. Vor fi inaugurate 3224 de metri pătraţi spaţii de învăţământ şi două laboratoare (multimedia şi lingvistică), fiecare dintre cele două în valoarea de 1,5 miliarde de lei. Rectorul Lizica Mihuţ a realizat ieri un bilanţ al activităţii didactice, manageriale şi de cercetare din Universitatea de Stat „Aurel Vlaicu”. “Avem o carte de vizită extraordinară, chiar şi un premiu al Academici, câştigat de doi dintre colegii noştri. Universitatea noastră are grad ridicat de încredere din partea ARACIS, pe calitate. Suntem instituţie organizatoare de doctorat, în filologie, dar colegii mei au depus deja certificate şi pentru alte specializări. Deşi anul universitar începe doar la 1 octombrie, avem deja patru studenţi din străinătate la noi, şi un asistent universitar de la noi plecat în Polonia, în cadrul programului Erasmus. Avem un institut universitar de cercetări, extrem de important. Avem laboratoare în valoare de 14 miliarde de lei. Veţi fi surprinşi să vedeţi etajul al treilea din complexul M, în care am investit anul acesta 93 de miliarde de lei” - a precizat doamna rector.

Universitatea de Stat „Aurel Vlaicu” a lansat o ofertă pentru construirea unui al treilea cămin, care va corespunde standardelor Uniunii Europene, cu numai doi studenţi în cameră. Instituţia de învăţământ Superior studiază posibilitatea achiziţionării unei biblioteci on-line şi a lansat comanda pentru o platformă IT. „Anul acesta am avut cea mai bună admitere din toţi anii. Avem foarte mulţi studenţi de la Târgu Jiu, Reşiţa, Moldova, Beiuş... De câţiva ani, am constatat că absolvenţii, studenţii se informează unii de la ceilalţi. A fost un boom anul acesta cum nu am mai avut la Universitate, tocmai pentru că s-a auzit despre investiţiile pe care le-am făcut” — a subliniat prof. univ. dr. Lizica Mihuţ.

La Universitatea de Stat „Aurel Vlaicu” din Arad funcţionează o secţie

41

de sport cu trei domenii: şah, rugby, gimnastică aerobică. Boxerii şi handbaliştii arădeni de performanţă beneficiază şi ei de şcolarizare gratuită.

„Tot ce am construit va trebui să dezvoltăm în profunzime, atât în plan didactic, managerial cât şi din punct de vedere al cercetării, pornind de la ideea că învăţământul este centrat pe student, studentul este rege” - a declarat doamna rector.

La conferinţa de presă de ieri, Universitatea „Aurel Vlaicu” a prezentat lista realizărilor în anul 2008 1. Locul I din partea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului pentru performanţă pe un standard de calitate: cele mai multe fonduri atrase 2. Medalia pentru merite în promovarea cercetării ştiinţifice conferită de către Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice în învăţământul Superior din România • 11 proiecte internaţionale finanţate din fonduri publice în valoare totală de: 98795 euro • 3 proiecte. PNCDI 2 având ca directori de proiect pe Prof. Silviu Szenteşi, Prof. Ioan Bele şi Conf. Mircea Bucur. Valoarea totală a acestora pentru anul 2007 a fost de 110345 RON • 18 proiecte CEEX a căror valoare totală a fost de 920861 RON • 4 contracte CNCSIS cu o sumă de 54100 RON • De asemenea au fost atrase un număr de 19 proiecte din fonduri naţionale private a căror valoare totală a fost de 117850 RON • 34 articole publicate în reviste cotate ISI din care 31 au fost publicate în străinătate şi doar 3 în ţară • S-a publicat un număr de 653 pagini în 2 cărţi diferite în edituri internaţionale de renume (HUMANA PRESS şi SPRINGER VERLAG) • 101 cărţi cuprinzând un număr total de 23104 pagini au fost publicate în edituri recunoscute CNSIS • 63 de lucrări au fost publicate în reviste recunoscute CNCSIS şi cotate B sau B+ • Un premiu al Academiei Române pentru proiectul Determinarea Expresiei Glicosfingolipidelor Complexe in Sistemul Nervos Central prin Dispozitive de Microcipuri Integrate Polifuncţionale Cuplate cu Spectrometrie de Masă de înaltă Performanţă (echipa: Eugen Sişu, Alina Zamfir, Nicolae Dincă, Corneliu Davidescu) (i s-a decernat Premiul III pe ţară la competiţia de premiere a cercetării pe anul 2007) • S-a realizat un număr de 42 de modele fizice, experimentale, funcţionale, prototipuri şi metodologii ca rezultat al activităţii de cercetare realizate în cadrul, proiectelor sau comandate de agenţi economici

42

• Au fost obţinute 3 brevete de invenţie (Prof. Carmen Boeriu, şl. Monica Lungu, Lector Galea Ioan). 3. Grad ridicat de încredere pentru Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad ca urmare a evaluării instituţionale şi externe de către Agenţia Naţională de Calitate în învăţământul Superior 4. IOSUD - Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad instituţie organizatoare de studii doctorale 5. Certificat ERASMUS 2008-2013 6. Institutul universitar de cercetare, dezvoltare, inovare în ştiinţe tehnice şi naturale

(Andrei Ando, Observator, anul XII, nr. 3334, 01 octombrie 2008)

REVIN STUDENŢII!

Astăzi, mii de studenţi vor participa la deschiderea noului an academic în cele două universităţi arădene. Festivităţile oficiale la Universitatea „A. Vlaicu” se vor desfăşura în Corpul M din Micălaca, de la ora 11, …

(V.F., Jurnal Arădean, anul XX, nr. 5554, 01 octombrie 2008)

DEBUT UNIVERSITAR

Mii de studenţi ai Universităţii „Aurel Vlaicu” participă astăzi, ora 11, la deschiderea noului an universitar. Festivitatea are loc la Corpul M din Micălaca, ocazie cu care vor fi inaugurate şi noile spaţii de învăţământ obţinute prin amenajarea mansardei corpului de clădire. „Este vorba despre 3.224 metri pătraţi de spaţii şi de investiţii de 14 miliarde de lei, în 14 laboratoare, dintre care cel de multimedia şi cel de lingvistică sunt inaugurate chiar astăzi”, a precizat prof. univ. dr. Lizica Mihuţ. Aceasta a mai adăugat că noul an universitar reprezintă pentru instituţia de învăţământ arădeană o adevărată provocare, după reuşitele din anul precedent.

(C.A., Jurnal Arădean, anul XX, nr. 5554, 01 octombrie 2008)

UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU” A CRESCUT DIN PRIMA ZI DE ŞCOALĂ: A FOST INAUGURAT

AL TREILEA ETAJ AL COMPLEXULUI M!

Cele aproximativ 1.500 de scaune instalate la etajul doi al Complexului

43

M din Micălaca s-au dovedit net insuficiente, raportat la numărul mare de studenţi, cadre didactice şi invitaţi care au participat la deschiderea oficială a anului universitar 2008-2009, la Universitatea de Stat “Aurel Vlaicu”. Prefectul Gavril Popescu, oameni din învăţământul preuniversitar, invitaţi de Serbia, consilieri locali au onorat festivităţile de deschidere. Corul Facultăţii de Teologie a continuat tradiţia frumoasă de câţiva ani, dând o notă distinsă festivităţilor de deschidere.

Amfitrionul evenimentului a fost, la fel ca în anii precedenţi, rectorul Lizica Mihuţ. Ea a punctat sprijinul concret pe care UAV îl are, în sfârşit, din partea reprezentantului guvernului în teritoriu, prefectul Gavril Popescu, Lizica Mihuţ a deschis şi a închis manifestarea de ieri cu o idee clară: Universitatea “Aurel Vlaicu” nu face altă politică decât pe cea a învăţământului, dar va întinde mâna oricărui politician, de stânga sau de dreapta, care vrea să ajute concret şi sincer învăţământul superior de stat.

Dincolo de cuvintele frumoase spuse la început de an universitar, prefectul Gavril Popescu a cerut şi primit aplauze pentru Senatul universităţii, care “a dat dovadă de profesionalism, evitând un moment neplăcut, care putea să aducă un dezechilibru”, când “sicofanţi semidocţi” au încercat să tulbure bunul mers al instituţiei. De asemenea, merită remarcat discursul scurt şi la obiect al noului preşedinte, Nicolae Dincă, la prima ieşire publică. Aplauze a cules şi Petru Haş, directorul Finanţelor, care a luptat pentru atribuirea în folosinţă gratuită universităţii a imobilului din centru, în care îşi are sediul rectoratul şi Facultatea de Ştiinţe Economice.

Rectorul Lizica Mihuţ a rezumat raportul de activitate (de 49 de pagini), punctând câteva elemente esenţiale: la UAV noul an universitar va fi un an al consolidării calităţii. Asta după ce, anul trecut, ARACIS a acordat UAV grad ridicat de încredere.

Cel mai important este însă faptul că universitatea de stat şi-a primit din prima zi studenţii cu condiţii superioare; a fost inaugurat etajul al treilea al Complexului M, cu alţi 3.224 metri pătraţi de spaţii destinate cursurilor şi seminariilor, mobilate şi utilate la cele mai înalte standarde. Investiţia s-a ridicat la 93 de miliarde de lei vechi. La acelaşi etaj, la dispoziţia studenţilor se află două laboratoare. În care s-au investit câte un miliard şi jumătate de lei - laboratorul multimedia şi cel de lingvistică - ambele beneficiind de tehnică de ultimă generaţie.

(Flavius Ghender, Observator, anul XII, nr. 3335, 02 octombrie 2008)

44

PORŢI DESCHISE LA UNIVERSITĂŢI

Noul an academic la UAV … a debutat în cadru festiv. Festivităţile de deschidere a noului an la universităţile „Vasile Goldiş”

şi „Aurel Vlaicu” s-au constituit, ieri, în adevărate sărbători pentru cele două instituţii de învăţământ superior din Arad.

………………………………………………………………… Deschiderea noului an la Universitatea „Aurel Vlaicu” s-a desfăşurat în

Corpul M din Micălaca, unde, în faţa unei săli arhipline rectorul universităţii, prof. univ. dr. Lizica Mihuţ a punctat câteva repere din bilanţul realizărilor de până acum şi perspectivele imediate şi pe termen lung. De asemenea cuvinte de laudă şi urări de noi succese au fost aduse şi de personalităţile prezente la festivităţi. A urmat inaugurarea noilor spaţii de învăţământ obţinute prin mansardarea clădirii din Micălaca (3.224 metri pătraţi) în care vor funcţiona 14 laboratoare. Într-o atmosferă emoţionantă am stat de vorbă şi cu câţiva boboci pe care i-am întrebat de ce au optat pentru o anumită facultate sau specializare. Iată câteva răspunsuri: … Am ales să vin la contabilitate pentru că această meserie va fi de viitor” (Druia Paula Alina, Facultatea de Ştiinţe Economice, UAV); „Am ales să vin la această universitate pentru că mi se pare de perspectivă şi că aici pot să-mi fac o carieră” (Rusu Otilia, Facultatea de Ştiinţe Economice, UAV); „Am optat pentru această facultate deoarece sunt pasionat de informatică” (Ţica Ioan, Facultatea de Ştiinţe Exacte, UAV). La festivităţile din cadrul celor două universităţi au participat studenţi, profesori, părinţi dar şi oficialităţi locale, parlamentari, delegaţii din străinătate.

(V.F., Jurnal Arădean, anul XX, nr. 5555, 02 octombrie 2008)

45

CAPITOLUL AL II-LEA

UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU” ÎN ANUL UNIVERSITAR 2007-2008

ECOURI ÎN PRESĂ

UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU” CREŞTE DE LA AN LA AN

Tehnică de ultimă generaţie, 3.224 metri pătraţi, 14 laboratoare şi lista ar putea continua, asta i-au aşteptat pe studenţii Universităţii de stat „Aurel Vlaicu” Arad, în prima zi a noului an universitar 2008-2009. Festivitatea de deschidere s-a desfăşurat la etajul doi al Complexului „M” din Micălaca, la care au participat un număr foarte mare de studenţi şi cadre didactice.

Rectorul UAVA, prof.univ.dr. Lizica Mihuţ a avut invitaţii de seamă, la festivitate fiind prezenţi Petru Haş, directorul Finanţelor arădene, consilieri locali, cadre din învăţământul preuniversitar, invitaţi din Serbia, dar şi pe prefectul Aradului, Gavril Popescu, cel care a cerut şi primit aplauze însă pentru Senatul Universităţii care „a dat dovadă de profesionalism, evitând posibile întâmplări nefericite, spre nemulţumirea celor care au încercat să bage beţe-n roată dezvoltării universităţii de stat arădene”.

Lizica Mihuţ, proaspăt aleasă rector al UAV prin ordinul semnat de ministrul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Cristian Mihai Adomniţei, a promovat o idee clară: „Universitatea “Aurel Vlaicu” nu face notă politică decât pe cea a învăţământului, dar va întinde mâna oricărui politician de stânga sau de dreapta, care vrea să ajute concret şi sincer învăţământul superior de stat.”

Printre realizările excepţionale ale UAVA în anul 2008 se remarcă: • Grad ridicat de încredere pentru UAV ca urmare a evaluării

instituţionale şi externe de către Agenţia Naţională de Calitate în învăţământul Superior

• Instituţie organizatoare de studii doctorale — filologie • Locul I din partea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

pentru performanţă pe un standard de calitate: cele mai multe fonduri adunate

• Medalia pentru merite în promovarea cercetării ştiinţifice conferite de către Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice în învăţământul Superior din România.

Însă, poate cel mai important lucru este baza materială pe care la început de

46

an universitar UAVA o pune la dispoziţia studenţilor, ea fiind una impresionantă, care atestă încă odată calitatea învăţământului din universitatea de stat arădeană: - supraetajarea complexului „M” — 3.224 metri pătraţi, investiţie de peste 93 miliarde lei, constând în spaţii destinate cursurilor şi seminariilor, mobilate şi utilate la cele mai înalte standarde - 14 laboratoare, dintre care un laborator multimedia şi un laborator de lingvistică — ambele beneficiind de tehnică de ultimă generaţie (investiţia acestor laboratoare ajungând la 14 miliarde lei) - reabilitarea totală a institutului din Calea Aurel Vlaicu — investiţie de peste 37 miliarde lei.

În final, rectorul Universităţii „Aurel Vlaicu”, prof.univ.dr. Lizica Mihuţ a mai precizat că „anul universitar 2008 — 2009 va fi anul universitar al consolidării în planul calităţii”.

(Giorgiana Ţ., Flacăra Roşie, anul II, nr. 78, 05 -11 octombrie 2008)

DIALOG CU PROF. UNIV. DR. LIZICA MIHUŢ, DESPRE ÎNVĂŢĂMÂNTUL PARTICULAR DIN ROMÂNIA

„Universităţile particulare au drept fundament proprietatea privată,

garantată de Constituţie” „În caz de desfiinţare, dizolvare sau lichidare, patrimoniul universităţii

particulare revine fondatorilor” „Nu suntem împotriva niciunui lider politic, din Arad sau din România,

din dreapta sau stânga sferei politice, cu condiţia să demonstreze prin fapte şi nu prin vorbe loialitatea faţă de Universitatea „Aurel Vlaicu” „Sunt absolut sigură că fiecare student şi fiecare cadru didactic îşi are universitatea pe care o bine merită”

- Doamnă rector, vă propun o discuţie în premieră despre învăţământul privat din România, văzut prin prisma conducătorului unei instituţii de învăţământ superior de stat. În ce măsură consideraţi că putem discuta despre o concurenţă în termeni reali între universităţile private şi cele de stat?

- Cred că trebuie să existe o competiţie în învăţământul superior. Competiţia nu este neapărat între învăţământul de stat şi cel particular, este pentru calitate şi mai ales presupune verticalitate morală. Când discutăm însă despre învăţământul particular, trebuie să nu uităm că, potrivit Legii 480 din decembrie 2006, publicată în Monitorul Oficial 1025 din 22 decembrie 2006, universităţile particulare au drept fundament proprietatea privată, garantată de

47

Constituţie. Sunt fondate din iniţiativa şi cu resursele materiale şi financiare ale unei persoane fizice, ale unui grup de persoane fizice, fundaţii, asociaţii, în condiţiile legii. Vreau să spun încă de la început că apreciez foarte mult două universităţi particulare din România: Universitatea „Dimitrie Cantemir” şi Universitatea „Titu Maiorescu”, universităţi cu o bază materială impresionantă şi cu reală calitate în învăţământul superior. Iar doamna rector de la Universitatea „Dimitrie Cantemir” a fost aleasă aproape în unanimitate ca vicepreşedinte al Consiliului Naţional al Rectorilor. În ceea ce priveşte vizibilitatea internaţională, pentru anul 2007, din 108 universităţi câte sunt acreditate în acest moment în România, numai 68 sunt eligibile. În acest top au intrat doar câteva universităţi particulare.

- Cei din sectorul particular au lansat la un moment dat ideea că însăşi denumirea de „universitate de stat” este discriminatorie faţă de învăţământul privat, termenul mai potrivit fiind cel de „universitate comunitară”. Sunteţi de acord?

- Nu sunt de acord cu termenul de universitate comunitară şi dovadă că nici nu este consemnat, în acest fel, în lege. De ce să te fereşti să o numeşti universitate particulară, când ea consfinţeşte, în fond, proprietatea privată a unei persoane fizice sau unui grup de persoane fizice, potrivit legii?! Atât învăţământul de stat cât şi învăţământul particular fac parte din aria românească a învăţământului superior, dar ne despart foarte multe aspecte. În primul rând, un aspect foarte important: patrimoniul universităţilor de stat este al statului român, iar al celor private este al fondatorilor (o subliniere în acest sens, potrivit legii menţionate: „în caz de desfiinţare, dizolvare sau lichidare, patrimoniul universităţii particulare revine fondatorilor”, dar în cazul universităţilor de stat statul român este unicul proprietar).

- Unele universităţi private beneficiază de sprijinul generos al autorităţilor locale, care le-au oferit încă de la constituire spaţii, bază materială, terenuri de sport. În aceste condiţii, putem vorbi despre o discriminare a acestor universităţi, aşa cum unele dintre ele susţin?

- Nu se poate pune problema discriminării. Nu aş vrea să se înţeleagă că sunt împotriva învăţământului particular, dimpotrivă, îi apreciez pe mulţi dintre colegii noştri de acolo şi multe dintre conducerile universităţilor private, dar nu trebuie să uităm că unele universităţi private au primit imobile de la stat, pe care le-au cumpărat apoi tot de la stat la preţuri destul de mici, au fost apoi reevaluate şi în caz de dizolvare al universităţii, patrimoniul care era al statului român revine fondatorilor universităţii. Tot ce a realizat Universitatea „Aurel Vlaicu” în plan material, toate investiţiile noastre, toate imobilele pe care le-am cumpărat, toate achiziţiile care reprezintă o mândrie pentru noi toţi, pentru Arad

48

şi pentru arădeni, sunt de fapt proprietatea statului român, respectiv proprietatea arădenilor. Aş dori să se înţeleagă acest lucru. - Dumneavoastră aţi afirmat în mai multe ocazii că dezavuaţi sistemul filialelor universitare. În schimb, sistemul privat este construit pe aceste filiale. Credeţi că extinderea unei universităţi în amplasamente răsfirate în puzderie de orăşele, în diferite zone geografice, poate contribui la creşterea calitativă a actului educaţional?

- Ne-am manifestat şi ne manifestăm împotriva unui învăţământ desfăşurat în filiale. Trebuie să recunoaştem că multe dintre universităţile particulare au studenţi puţini sau foarte puţini în locul de înfiinţare: de ce să le mai numeşti, în aceste condiţii, în continuare universităţi aparţinătoare unor anumite municipii, când ele aparţin altor judeţe din ţară?! Unele universităţi particulare au filiale în toată România, pe când cele mai multe universităţi de stat nu au filiale. Universitatea „Aurel Vlaicu” dezavuează ideea filialelor în comunele, orăşelele, municipiile din ţară, pentru că nu poate fi vorba despre un învăţământ de calitate la nivelul acestor filiale. Să nu omitem că unele dintre filiale fiinţează fără aprobări şi fără să se afle în Hotărârile de Guvern, or învăţământul de stat nu îşi poate asuma o asemenea nesăbuinţă. Cât priveşte specializările, universităţile de stat se conformează întru totul Hotărârilor de Guvern, ca urmare a evaluărilor CNEEA şi ARACIS, pe când unele universităţi particulare fac specializări şi programe de master (aş da exemplul unei universităţi pe care nu doresc să o numesc, dar care am văzut că are ca ofertă de Master 54 de programe, dintre care puţine sau foarte puţine sunt în lege). - Aţi punctat de mai multe ori că, potrivit legii, universităţile particulare au drept fundament proprietatea privată, garantată de Constituţie, în caz de desfiinţare, dizolvare sau lichidare, patrimoniul universităţii particulare revine fondatorilor. În aceste condiţii, cât de corect este ca aceste universităţi private să solicite susţinerea statului, a Ministerului Educaţiei şi Cercetării? - Universităţile particulare, înainte de a fi acreditate prin lege, au donat patrimoniul pe care îl aveau statului român, dar la câţiva ani după această donaţie s-a modificat şi s-a completat Legea Învăţământului, în sensul că patrimoniul revine fondatorilor. Mi se pare firesc acest lucru, pentru că universităţile particulare sunt în fond nişte instituţii care vând servicii de educaţie. Mă întreb: firmele particulare din România trebuie ajutate de către statul român, când în fond patrimoniul este chiar al lor, bazându-se pe proprietatea privată? Aş vrea să mai subliniez un aspect important. Universităţile de stat primesc fonduri de la Minister şi pe baza numărului de studenţi, pentru că este şi acesta un criteriu de performanţă. Or, numărul de

49

studenţi al universităţilor particulare nu este raportat la Minister şi cifra se schimbă la fiecare declaraţie de presă, de la 15 la 20 de mii, de la 20 la 25 de mii. Universităţile de stat sunt obligate să comunice riguros, la solicitarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, de cel puţin trei-patru ori pe an, numărul exact al studenţilor pe facultăţi, departamente, specializări, programe de master. Cât priveşte cadrele didactice, ele sunt trimise cu nume, prenume, funcţie didactică etc., la Ministerul Educaţiei şi Cercetării, pe când la unele universităţi private sunt cadre didactice titulare la spitalele judeţene, ori în învăţământul preuniversitar, şi sunt puţine cadre didactice cu cartea de muncă la universitatea respectivă. Aşa se întâmplă că salariile nu se conformează reglementărilor în vigoare ci diferă de la caz la caz. La Universitatea „Aurel Vlaicu” coeficientul de salarizare este acelaşi, de la preparator la rector, la care se adaugă orele în plus, programele, proiectele. La universităţile de stat, cadrul didactic care desfăşoară o activitate prodigioasă poate beneficia de un salariu pe măsura strădaniilor sale. Avem multe cazuri când, venind de la universităţi private, cadrele didactice s-au prezentat la Serviciul Resurse Umane să restituie salariul, neputând să creadă că nu s-a produs o eroare. - Zăbovind asupra aspectului financiar, există o paralelă interesantă: în condiţiile în care universităţile private oferă şi locuri fără plată, iar universităţile de stat oferă şi locuri cu plată, putem face o diferenţă clară între cele două sisteme? - Cu toate că se aduce mereu în discuţie că universităţile de stat au şi locuri cu taxă, şi se fac tot felul de comentarii pe această temă, este important să se reţină că, în momentul în care studentul plătitor de taxă intră la Universitate, el devine pur şi simplu student al universităţii, fără să mai fie discriminat faţă de cel de pe locul bugetat. Are acces la bursele de merit, studii sociale, în valoare de peste 11 miliarde de lei pe an, iar fondurile care se obţin de la aceşti studenţi sunt ale statului român şi nu intră în patrimoniul privat al fondatorilor universităţii. Trebuie să recunoaştem că opţiunea pentru o universitate sau alta, de stat sau particulară, este numai a studentului. Studentul ştie mai bine decât oricine pentru ce anume să opteze şi care va fi parcursul său academic. Sunt absolut sigură că fiecare student şi fiecare cadru didactic îşi are universitatea pe care o bine merită. - Au fost câteva arestări spectaculoase, de mare răsunet, ale unor cadre universitare, la diverse facultăţi ale unor universităţi private. Unele cazuri sunt de notorietate şi la Arad şi se leagă, culmea, de specializarea Drept. Credeţi că este corect să se tragă concluzii, pornind de la aceste situaţii concrete sau sunt cazuri izolate care nu influenţează calitatea de ansamblu a învăţământului?

50

- Nu cred că se poate vorbi despre corupţie numai în învăţământul de stat sau numai în învăţământul privat. Corupţia este corupţie, iar legile trebuie respectate deopotrivă. Aş vrea să subliniez că universitatea noastră a intrat, la cererea noastră, în proiectul Centrului Euroregional Pentru Democraţie: „Pentru o guvernare responsabilă în învăţământul superior”, şi de asemenea am solicitat monitorizarea în cadrul proiectului „Coaliţia pentru universităţi curate din România”. Am solicitat această monitorizare tocmai pentru că dorim să ştim unde ne aflăm în acest moment. Suntem profund preocupaţi de optimizarea tuturor palierelor de funcţionare a instituţiei noastre, de la activitatea didactică la cea de cercetare, de la salarizare la vizibilitatea internaţională, de la prioritatea acordată studentului până la dezvoltarea bazei materiale, de la corectitudine şi fair-play până la dezavuarea unor practici de lovituri, trădări şi intrigi fără acoperire, în spatele cărora se află interese materiale şi chiar de factură politică. Universitatea „Aurel Vlaicu”, în continuare, îşi exprimă strategia de a nu se raporta la un partid politic, suntem receptivi la propunerile care vin atât din dreapta cât şi din stânga eşichierului politic, nu avem resentimente faţă de niciun partid şi faţă de niciun lider politic, cu condiţia să demonstreze prin fapte şi nu prin vorbe că este alături de UAV. M-aţi întrebat, ceva mai devreme, care este diferenţa esenţială între învăţământul privat şi cel de stat. Vă pot spune ceea ce ne caracterizează pe noi, cei de la Universitatea „Aurel Vlaicu”, şi nu se întâlneşte la multe alte universităţi: suntem aici, cu toţii, uniţi ca o familie, nu promovăm interesele noastre personale ci ale universităţii noastre, tot ceea ce realizăm intră în patrimoniul statului, toată baza noastră materială pentru care ne zbatem este şi rămâne a statului român. Profesiunea noastră de credinţă rămâne aceeaşi: „ÎMPREUNĂ”, şi abordăm fiecare an universitar cu credinţa că suntem „ÎMPREUNĂ” PENTRU CONTINUITATE ŞI PERFORMANŢĂ.

(Observator, anul XII, nr. 3340, 08 octombrie 2008, Andrei Ando, Jurnal Arădean, anul XX, nr. 5565, 14 octombrie 2008,

Jurnal Arădean, anul XX, nr. 5567, 16 octombrie 2008, Andrei Ando, Arad Expres, anul IV, nr. 845 şi 847, 14 şi 16 octombrie 2009)

DE ACORD CU DECIZIA CURŢII

Rectorii universităţilor din Arad sunt de acord cu decizia Curţii Constituţionale. Decizia Curţii Constituţionale a României, care a respins contestaţia la legea privind majorarea salariilor profesorilor cu 50%, este considerată corectă

51

de către rectorii celor două universităţi arădene. Lizica Mihuţ, rector UAV „Aplaud mărirea salariilor cu 50%, dar aştept să vină şi finanţările din

partea ministerului, să existe acoperire în fonduri. Finanţarea noastră este de 35%, pentru restul finanţării trebuind să aducem programe, proiecte sau alte fonduri atrase, guvernamentale, ale UE sau internaţionale, domeniu în care Universitatea noastră s-a clasat pe locul întâi anul trecut. Nu vă ascund faptul că după toate investiţiile pe care le-am făcut, în acest moment avem peste 500 de miliarde pe depozite, dar nu suntem dispuşi să finanţăm mărirea de salarii din aceste fonduri. Aşteptăm finanţarea de către Guvern. Noi am tot mărit salariile, dar dacă ar trebui să facem acum o mărire de 50%, chiar că nu ne-ar conveni. Altfel spus, una este să îţi iei angajamente pe ce poţi să realizezi şi alta este să o faci pe socoteala altuia”…

(S.T., Jurnal Arădean, anul XX, nr. 5568, 17 octombrie 2008)

UN GRUP DE DASCĂLI DEMAREAZĂ O INIŢIATIVĂ PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL CURAT ÎN ARAD

Măria Paşcalău, directorul Şcolii Generale nr. 5, directorul Liceului

Dimitrie Ţichindeal, Sorin Haiduc, alături de rectorul Universităţii „Aurel Vlaicu”, Lizica Mihuţ, decanul Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Anton Ilica, şi decanul Facultăţii de Ştiinţe Economice, Marian Spînu au prezentat ieri demersul de constituire a Grupului de Iniţiativă pentru un învăţământ Curat. „Am avut ideea realizării acestui Grup pornind de la faptul că în ultima vreme se vehiculează în societatea publică elemente care ştirbesc autoritatea profesiei de cadru didactic. De aceea m-am gândit să pornim din interior un demers care să asigure protecţia instituţiilor de învăţământ, iar pe de altă parte să evităm anumite evenimente care ar ştirbi autoritatea învăţământului şi care sunt chiar în mijlocul nostru. Este vorba de faptele de corupţie, de relaţia dintre noi şi elevi, dintre noi şi părinţi” - a declarat Anton Ilica.

Grupul va încerca să se implice în activitatea instituţiilor de învăţământ prin chestionare, prin analize ale unor fapte semnalate de părinţi sau presă, prin anchete. Faptul că iniţiativa porneşte din interiorul Universităţii “Aurel Vlaicu” reprezintă un semnal că instituţia de învăţământ superior de stat se implică, mai mult decât alţii, pentru a sancţiona faptele, gesturile, ideile care nu au legătură cu valorile morale ale învăţământului.

Grupul se va afilia la Coaliţia pentru un învăţământ Curat, condusă de Alina Mungiu Pippidi.

„Pentru mine, ca şi persoană care funcţionez în învăţământ de

52

25 de ani, este o idee plăcută constituirea acestui grup. Mi-am dat seama că este o acţiune care chiar era necesară să se întâmple în acest moment în învăţământ. Ca director de şcoală ţin extrem de mult la imaginea sistemului pe care îl reprezint. În ultimul timp poate s-au spus prea multe legate de învăţământ, unele din ele pe undeva justificate, dar foarte multe şi eronate, în tendinţa de a generaliza, de a globaliza” – a subliniat Maria Paşcalău.

Sorin Haiduc, directorul Liceului “Dimitrie Ţichindeal”, a precizat că iniţiativa aceasta este chiar o împlinire a ceea ce încearcă dânşii să facă la Liceul Pedagogic: să educe copiii, mai puţin să îi instruiască, “şi pentru că am constatat că partea de educaţie este din ce în ce mai puţin avută în vedere de colegii noştri, cadrele didactice. Vrem să existe o relaţie transparentă şi integră, de corectitudine din toate părţile, în Liceul Pedagogic ne dorim să avem o astfel de atmosferă. Impresia mea este că trebuia făcut ceva pentru o imagine bună a învăţământului”.

Grupul de Iniţiativă este un organism apolitic, care îşi propune să construiască o organizaţie implicată să recepteze feed-back-ul negativ, investigând fenomenele şi monitorizând faptele care afectează misiunea socială şi educativă a cadrelor didactice.

„Pentru ca învăţământul arădean să fie considerat curat, întreg corpul didactic trebuie să dea dovadă de corectitudine faţă de elevi. Cadrele didactice trebuie să fie cinstite, să aibă o conduită ireproşabilă, un tact pedagogic adecvat. De multe ori sunt discuţii negative neîntemeiate, de multe ori se discută despre un profesor în termeni negativi şi apoi se generalizează. Eu cred că marea majoritate a cadrelor didactice este cinstită, dar ca. şi în orice domeniu sunt şi aici persoane corupte - noi împotriva acestora din urmă trebuie să luptăm, să facem o distincţie între ele şi adevăratele cadre didactice”, a declarat Marian Spînu.

Grupul de Iniţiativă pentru un învăţământ Curat se va întruni în fiecare ultimi zi de joi a lunii, pe bulevardul Revoluţiei nr. 81

„Ne dorim să avem o comunitate în care să trăim frumos, să avem o comunitate sigură, şi asta porneşte de la educaţie” Dacă oamenii vor fi formaţi încă din scoală să fie oameni de caracter, comunitatea are de câştigat” - Sorin Haiduc

„Având modele, avem valori, avem elemente de referinţă şi deja construim. Noi vrem repere nu să demolăm, ci să construim”- Lizica Mihuţ

(Andrei Ando, Observator, anul XII, nr. 3348, 17 octombrie 2008)

53

TREBUIE SĂ LUPTĂM ÎMPOTRIVA CADRELOR CORUPTE!

Grupul de iniţiativă pentru un învăţământ curat, constituit din importanţi membri ai învăţământului universitar şi preuniversitar, Prof. Univ. Dr. Anton Ilica; Conf. Univ. Dr. Marian Spînu, director al Organizaţiei pentru apărarea drepturilor omului, filiala Arad; Prof. Sorin Haiduc, director al Liceului Pedagogic „Dimitrie Ţichindeal”; Prof. Măria Paşcalău, director al Şcolii Generale Nr. 5 Arad; Prof. Univ. Dr. Lizica Mihuţ, rector al Universităţii „Aurel Vlaicu” Arad; Paul Boeriu, preşedinte al Ligii Studenţilor; vizează promovarea principiilor de moralitate în întregul învăţământ din judeţul Arad, spre a crea o altă imagine, curată, despre organizaţiile de educaţie instituţionalizată. Pentru aceasta, instituţiile de învăţământ, prin cadrele didactice şi elevi, respectiv studenţi, trebuie să rămână modele care să exceleze prin competenţe inovative, performanţe profesionale, prin conduită exemplară, moralitate, verticalitate. Deviza Grupului este să construiască o atmosferă decentă şi să nu demoleze. „Ne adresăm colegilor pentru a promova integritatea şi corectitudinea în activitatea profesională. Transparenţa, corectitudinea, calitatea, seriozitatea şi prestigiul sunt componente ale demersului nostru. Onoarea cadrelor didactice e mai presus decât orgoliul, surplusul material sau financiar, ori indolenţa profesională!” Apelul grupului este adresat tuturor cadrelor didactice, „pentru ca învăţământul arădean să fie considerat curat, întreg corp profesoral să dea dovadă de transparenţă, prevenind orice discuţii negative, având un comportament corespunzător, trebuie să luptăm împotriva cadrelor corupte”. Grupul de iniţiativă pentru un învăţământ curat va avea personalitate juridică, prin afilierea la ONG „Argus 2004”, fiind exclusă orice formă de implicare politică.

(G.Ţ., Flacăra Roşie, anul II, nr. 80, 19-25 octombrie 2008)

UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU”, UNIVERSITATE CU VIZIBILITATE INTERNAŢIONALĂ

Interviu cu prof. univ. dr. Nicolae Dincă, preşedintele Universităţii

„Aurel Vlaicu” din Arad — Domnule preşedinte, care sunt obiectivele pe care vi le propuneţi

să le realizaţi în această calitate la Universitatea „Aurel Vlaicu” şi care este rolul preşedintelui în economia actuală a instituţiei de învăţământ superior de stat din Arad?

54

— Strategia Universităţii “Aurel Vlaicu” din Arad şi obiectivele care decurg din aceasta sunt rodul muncii şi experienţei întregului colectiv de specialişti ai universităţii. Acestea sunt analizate, discutate şi aprobate de consiliile profesorale şi de senatul universitar. Strategia şi obiectivele universităţii urmăresc dezvoltarea armonioasă şi adaptarea continuă a activităţii didactice şi cercetării la cerinţele societăţii şi la normele de calitate ale învăţământului superior. Preşedintele, la fel ca toate cadrele de conducere ale universităţii, facultăţilor, catedrelor şi departamentelor, este implicat în implementarea acestei strategii. — Nici o universitate românească nu este prezentă în top 500 al celor mai vizibile universităţi din lume, iar unii analişti au interpretat asta ca pe un eşec al sistemului autohton de învăţământ. Sunteţi de acord cu această concluzie? — Asistăm în prezent la o competiţie din ce în ce mai acerbă pe plan mondial pentru capitalul uman. Există mai multe clasamente ale universităţilor la nivel mondial, european, naţional şi chiar de vizibilitate pe internet, care folosesc diferite criterii de performanţă. Aceste criterii nu avantajează universităţile româneşti care au un specific al lor: funcţionează relativ bine cu resurse de 10-30 ori mai mici pe student decât universităţile foarte bine cotate. Altfel spus, universităţile româneşti oferă servicii educaţionale cu un raport calitate/ preţ foarte bun. De asemenea, trebuie ştiut că cele 500 de universităţi din top nu reprezintă nici 2% din totalul institutelor de învăţământ superior care funcţionează pe plan mondial. Universităţile de top selectează pentru studiile de master şi doctorale cei mai buni absolvenţi pregătiţi în celelalte 98% institute de învăţământ superior care desfăşoară o muncă de uzură la organizarea şi realizarea studiilor de licenţă cu caracter de masă. Cu această forţă de muncă de calitate dar şi cu o logistică şi programe pe măsură, cele 500 reuşesc să îndeplinească într-un timp scurt criteriile de calitate cerute de ierarhizările internaţionale (Shanghai, Taiwan, ESMU, CHE ş.a.). Printr-un exerciţiu al imaginaţiei nu cred ca o universitate de top 500 să fie capabilă să funcţioneze în condiţiile de finanţare şi cheltuieli pe care le au universităţile noastre. — În condiţiile scăderii fireşti a numărului de studenţi din România, din motive demografice, la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad s-a atins, în această toamnă, un număr record de studenţi admişi în primul an de studiu. Care este explicaţia acestui fenomen? — Studiile arată că orientarea tinerilor spre o anumită universitate este influenţată de ierarhizările naţionale atunci când este vorba de licenţă. Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad este bine plasată, pe locurile 13 şi 20 din 109 universităţi de stat şi private, în clasamentele de tip Shanghai realizate de

55

Ad Astra pentru universităţile româneşti. În plus, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior a evaluat UAV ca universitate cu grad ridicat de încredere. UAV a avut cel mai bun an din întreaga sa existenţă: locul I pe un standard de performanţă M.E.C.T. pentru cele mai multe fonduri atrase, premiul Consiliului Naţional al Cercetării ştiinţifice din România “pentru promovarea cercetării ştiinţifice”, precum programe, proiecte guvernamentale, bilaterale sau finanţate prin fonduri structurale. Toate aceste izbânzi reale ale UAV au constituit un temei pentru opţiunile absolvenţilor de liceu spre instituţia noastră de învăţământ superior. Creşterea numărului de studenţi poate fi pusă şi pe seama diversificării ofertei educaţionale, pe cea a condiţiilor deosebite de studiu create prin investiţiile mari din ultimii ani, sau pe preocuparea permanentă pe care cadrele didactice o au pentru educarea tuturor studenţilor. — Aţi ajuns în poziţia de preşedinte al universităţii venind din cercetarea ştiinţifică. Asta înseamnă că veţi face lobby pentru sprijinirea activităţii de cercetare la Universitatea de Stat din Arad, mizând pe dezvoltarea acestui segment? — După terminarea facultăţii am lucrat numai în învăţământ, iniţial ca profesor de gimnaziu şi liceu, apoi la Universitatea “Aurel Vlaicu”din Arad ca şef lucrări, conferenţiar şi profesor. Este adevărat că particip la numeroase proiecte de cercetare în domeniul chimiei aplicate dar această activitate îmi este impusă de cerinţele de calitate ale învăţământului superior. Recunosc însă că îmi place ceea ce fac şi regret deseori că nu am suficient timp pentru a studia toate ideile ştiinţifice care mă urmăresc. Împreună cu colegii din Departamentul de ştiinţe chimice şi biologice al universităţii noastre am imprimat un ritm ridicat al cercetării ştiinţifice prin granturi câştigate prin competiţie naţională şi internaţională şi prin publicarea unui număr substanţial de lucrări în reviste de specialitate indexate în baze de date internaţionale (ISI). Preocuparea permanentă pentru dezvoltarea cercetării ştiinţifice a cadrelor didactice şi studenţilor din universitate este o necesitate în condiţiile în care aceasta are cel mai mare rol în formarea specialiştilor. Este clar că studiile de masterat şi doctorale nu se pot desfăşura fără o cercetare ştiinţifică riguroasă în care să fie implicaţi atât cadrele didactice cât şi studenţii. — Cât de importantă este cercetarea ştiinţifică pentru Universitatea „Aurel Vlaicu”?

— Cercetarea ştiinţifică este importantă pentru orice universitate pentru că ea asigură, prin evaluarea rezultatelor cercetării (lucrări ISI, brevete, inovaţii, prototipuri, cărţi etc.…), accesul la finanţare şi programe, vizibilitate naţională şi internaţională, punctaj pentru aprecierea calităţii şi clasificare. Strategia UAV este bazată şi pe cercetarea ştiinţifică întrucât toate clasificările şi standardele de

56

referinţă ale calităţii iau în calcul rezultatele acesteia. — Care sunt direcţiile de dezvoltare ale Universităţii de Stat din Arad, din perspectiva preşedintelui universităţii? — În perioada imediat următoare vom fi preocupaţi de diversificarea ofertei educaţionale şi a serviciilor de instruire prin cursuri doctorale, cursuri de perfecţionare, cursuri postuniversitare de specializare şi master pentru absolvenţii universităţii şi nu numai. De asemenea se impune consolidarea şcolii doctorale, a institutelor şi a centrelor de cercetare existente şi sprijinirea formării de noi colective şi centre de cercetare în cadrul universităţii, în scopul realizării unei activităţi de excelenţă în cercetare. Ne propunem să acordăm o atenţie deosebită realizării unor parteneriate de cercetare aplicativă cu agenţi economici din zonă şi nu numai, precum şi programelor transfrontaliere pe paliere însă de excelenţă, pentru că suntem conştienţi că numai în acest fel putem avea vizibilitate internaţională şi vom augmenta dimensiunea antreprenorială a universităţii noastre.

(Andrei Ando, Jurnal Arădean, anul XX, nr. 5576, 27 octombrie 2008, Andrei Ando, Observator, anul XII, nr. 3358, 29 octombrie 2008,

Flacăra Roşie, anul II, nr. 82, 02-08 noiembrie 2008)

ÎNTÂLNIRE DIDACTICĂ

Sâmbătă, 1 noiembrie a.c., ora 9, la Complexul Universitar M. al Universităţii „Aurel Vlaicu”, va avea loc conferinţa „Testarea stării de sănătate prin tehnica iridologiei”, susţinută de conf. univ. dr. Simona Bostan, de la Universitatea din Passau (Germania). În continuarea Conferinţei, studenţii de la programul „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar” vor avea o întâlnire cu corpul didactic al Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei şi Asistenţă Socială, discutându-se probleme ale didacticii învăţământului din grădiniţe şi şcolile primare. După cum ne informează prof. univ. dr. Anton Ilica (foto), decanul Facultăţii, vor participa, deopotrivă, cadre didactice din judeţele Arad, Timiş şi Caraş-Severin.

(V.F., Jurnal Arădean, anul XX, nr. 5578, 29 octombrie 2008)

PROF.UNIV.DR.CHIM. FLORENTINA - DANIELA MUNTEANU, PRORECTOR CU CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ

- interviu cu prof.univ.dr.chim. Florentina-Daniela Munteanu – Prorector cu Cercetarea Ştiinţifică

Florentina-Daniela Munteanu s-a născut la 14 februarie 1973 în

57

Buşteni, judeţul Prahova. A absolvit Facultatea de Chimie din cadrul Universităţii Bucureşti în anul 1996, iar apoi programul de master intitulat “Biosenzori pentru monitorizarea mediului” (Biosensors for environmental monitoring) din cadrul aceleiaşi universităţi. Datorită rezultatelor deosebite obţinute în timpul masterului i s-a oferit oportunitatea unui stagiu de cercetare la Universitatea Lund, Suedia.

Întrucât în timpul acestei perioade petrecute la Universitatea Lund s-a remarcat prin rezultatele obţinute în cercetare sub îndrumarea Prof. Lo Gorton din Departamentul de Chimie Analitică, Florentina-Daniela Munteanu a fost invitată să îşi facă doctoratul în cadrul Universităţii Lund. Patru ani mai târziu îşi lua doctoratul şi a plecat apoi în Portugalia la Universitatea Minho pentru un stagiu postdoctoral în domeniul inginerie chimice textile.

În Portugalia a câştigat un proiect de cercetare finanţat de Fundaţia Portugheză de Ştiinţă şi Tehnologie, proiect ce a fost evaluat cu punctaj maxim.

Din 2005 s-a întors în ţară ca şi cadru didactic al Universităţii “Aurel Vlaicu” din Arad şi la vârsta de numai 35 ani este deja profesor universitar.

D-na dr.chim. Florentina-Daniela Munteanu a avut, într-un interval de timp scurt, o activitate ştiinţifică deosebită, astfel: - 20 articole publicate în reviste cotate ISI cu factor de impact peste 2; - 2 lucrări publicate în baze de date internaţionale; - 24 de lucrări comunicate la manifestări naţionale (6 lucrări) şi internaţionale (18 lucrări); - 5 lucrări publicate în reviste recunoscute CNCSIS B; - 1 carte publicată în edituri din străinătate - 2 cărţi publicate în edituri din ţară (recunoscute CNCSIS); - 3 capitole de carte publicate în edituri internaţionale.

Pe de altă parte, trebuie să remarcăm activitatea de cercetare, care se poate exprima prin cele 4 granturi şi cele 4 proiecte (2 proiecte internaţionale şi două proiecte naţionale), unde Florentina-Daniela Munteanu a participat în calitate de director de proiect, dar şi cele 11 proiecte în care a avut calitatea de membru în echipa de cercetare a proiectelor.

- Ce aţi putea să ne spuneţi fi despre învăţământul suedez comparativ cu cel românesc?

- În primul rând aş sublinia faptul că este o diferenţă majoră între cele două sisteme de învăţământ, dar aş vrea să subliniez faptul că odată ajunsă în Suedia, profesorii din Suedia erau impresionaţi de cunoştinţele dobândite în şcoala românească şi nu puţine au fost situaţiile în care aceştia afirmau că ceea ce eu deja ştiam din facultate erau noţiuni care în Suedia nu se studiau la facultatea de chimie ci în cadrul altor specializări.

58

Totuşi sistemul de învăţământ suedez are avantajul că educă în ceea ce priveşte seriozitatea şi responsabilitatea cu care trebuie privită şcoala şi în acelaşi timp cultivă personalitatea individului.

- Ce ne puteţi spune despre activitatea de cercetare din Suedia? - Aş dori să afirm faptul că în laboratoarele din străinătate

unde am realizat activităţi de cercetare am constatat faptul că după ce ţi s-a stabilit tema de cercetare eşti pe propriile picioare. De aceea, pentru a obţine rezultate deosebite, de foarte multe ori lucram de la 8 dimineaţa şi până târziu în noapte, iar a doua zi reveneam în laborator dimineaţa la ora 8.

- Aţi putea să ne spuneţi cum de aţi ales Aradul ca viitor domiciliu în România?

- Într-adevăr pare ciudat ca o persoană care nu este născută în Arad şi care are studii la Universitatea din Bucureşti să se stabilească în Arad unde nu cunoştea pe nimeni.

Eram deja în Portugalia la stagiu postdoctoral când la o conferinţă internaţională am cunoscut-o pe Dr. Cecilia Sîrghie care participa la acea conferinţă si care era cadru didactic şi cercetător la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad. În urma discuţiilor avute cu dumneaei pe teme de cercetare ştiinţifică, aceasta mi-a spus că ar trebui să mă gândesc asupra posibilităţii de a veni în Arad la universitatea de stat. Cert este faptul că la nici un an de la această discuţie cu Cecilia Sîrghie eram deja cercetător al Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad şi aveam deja

Câştigat un proiect de cercetare de excelenţă care se desfăşura în această universitate.

În final aş dori să afirm faptul că am făcut cea mai potrivită alegere şi că am fost impresionată de deschiderea conducerii universităţii de a se implica atât de serios în procesul suport al cercetării dar şi în cel de reintegrare a tinerilor cercetători din străinătate.

(Observator, anul XII, nr. 3363, 04 noiembrie 2008, Flacăra Roşie, anul II, nr. 83, 09-15 noiembrie 2008)

M-AM DECIS SĂ MĂ ÎNTORC ÎN ŢARĂ!

Prof. Dr. Alina-Diana Zamfir Prorector pentru Relaţiile Internaţionale - Când şi în ce împrejurări aţi plecat în Germania? - În 1999 eram asistent la Universitatea de Vest din Timişoara şi

doctorand al Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj. Din păcate, baza materiala precară din universităţi de la acea dată nu-mi permitea să progresez cu partea experimentală a tezei şi atunci am decis să aplic pentru o bursă în vederea unui

59

scurt stagiu în Germania. Am obţinut o bursă oferită de agenţia naţională de cercetare germană (DFG) şi în 2001 am finalizat experimentele aferente tezei de doctorat la Universitatea din Münster. În septembrie 2001 mi-am susţinut doctoratul la Universitatea Babeş-Bolyai. La solicitarea profesorului german, am acceptat un stagiu de cercetare post-doctoral în Münster, care ulterior s-a transformat în stagiu în vederea habilitării ca profesor universitar.

- Care este ritmul de muncă şi mentalitatea profesorului universitar german? Sunt diferite de ale noastre?

- Ritmul de munca este de 12 -14 ore pe zi pentru că, în afara orelor didactice, o pondere foarte mare o are cercetarea ştiinţifică. În occident, un Profesor universitar este obligatoriu si conducător al unui grup de cercetare format din doctoranzii şi cercetătorii săi post-doctorat. Nici nu s-ar concepe ca el să nu aibă un asemenea grup şi să desfăşoare activitate exclusiv didactică. Grupul este finanţat prin proiectele câştigate de profesor şi într-o măsura mai mică din bani de la universitate distribuiţi grupului în funcţie de numărul de lucrări ştiinţifice, patente internaţionale, proiecte. În aceste condiţii, sigur că profesorul are mari pretenţii de la membrii grupului şi nu ezită să le întrerupă contractul în cazul în care nu produc rezultate performante. Pe de altă parte, cei foarte capabili sunt propuşi de profesor pentru o traiectorie academică numita “habilitare”, la finalul căreia, printr-o teză de habilitare recenzată de referenţi internaţionali şi o serie de examene, devin profesori-lideri de grup. Însă, dintr-un grup numai unul, maximum doi sunt selectaţi pentru profesorat. Marea majoritate rămân asistenţi postdoc şi uneori se pot vedea şi cazuri când aceştia trebuie să părăsească grupul întrucât nu fac faţă cerinţelor.

- Care consideraţi că este realizarea dumneavoastră cea mai remarcabilă din perioada petrecută în Germania?

- Dincolo de cunoştinţele pe care le-am acumulat, cea mai remarcabilă realizare rămâne faptul că într-un sistem de învăţământ atât de pretenţios şi într-o societate cunoscută ca fiind circumspectă în ce privesc străinii, am reuşit sa obţin în numai patru ani de la doctorat diploma Venia Legendi care m-a consacrat profesor universitar cu drept de conducere de doctorat în Germania.

- De ce aţi decis să vă întoarceţi în ţară? A fost dificil procesul de reintegrare?

- Am decis să mă întorc în ţară întrucât mi s-a deschis o perspectivă clară a carierei academice la Universitatea „Aurel Vlaicu”. Având 3 proiecte de tip CEEx pe care le-am scris în Germania, le-am trimis de acolo şi le-am câştigat, mi-am dat seama ca pot să realizez în ţară ceea ce aveam în acel moment în Münster şi anume un laborator performant dotat cu cele mai moderne instrumente şi un grup de cercetare. Ştiind că voi avea în ţară resursele

60

materiale şi sprijinul moral să construiesc toate acestea, nu mai vedeam rostul rămânerii printre străini. Procesul de readaptare la condiţiile din România a fost dificil pentru că multe se schimbaseră de când plecasem, inclusiv eu însămi. Luni în şir am avut un sentiment frustrant că nu aparţin nici de Germania nici de România. Treptat însă, am reuşit să mă reintegrez şi să realizez ce mi-am dorit, adică un centru de spectrometrie de masă biologică şi un colectiv de tineri cercetători pe care i-am specializat în acest domeniu. Toate acestea s-au obţinut cu foarte multă muncă şi perseverenţă întrucât cu toate că pentru spectrometria de masa biologică s-a decernat premiul Nobel în anul 2002, în ţara noastră acest domeniu era aproape necunoscut.

- Cum vă ajută în ţară realizările din Germania? - Nu doresc să mă gândesc la ele pentru că nu vreau să trăiesc dintr-o

glorie apusă. Acum important nu este ce am realizat în occident ci ce pot face aici. Din prima zi de când m-am întors, m-am gândit că trebuie să muncesc ca şi când CV-ul meu ar fi început să se scrie din acel moment. Mărturisesc că mi-a fost teama că nu voi reuşi sa reeditez performanţele din Germania unde publicam 4-5 lucrări pe an în reviste cu factor de impact şi prezentăm în jur de 10 lucrări la conferinţe internaţionale. Din fericire, nu s-a întâmplat aşa, pentru că în numai doi ani de când m-am întors în România am publicat împreună cu grupul de cercetare pe care îl conduc 15 lucrări în reviste cu factor impact, am avut 30 de comunicări ştiinţifice la congrese din străinătate, am câştigat încă două proiecte şi am luat două premii naţionale. Acest lucru îmi arată că decizia de a reveni în ţară a fost una dintre cele mai inspirate pe care le-am luat vreodată.

(Arad Expres, anul VI, nr. 860, 04 noiembrie 2008, Jurnal Arădean, anul XX, Nr. 5583, 04 noiembrie 2008)

UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU” ŞI DSJ ORGANIZEAZĂ UN CURS DE FORMARE A INSTRUCTORILOR SPORTIVI

Direcţia pentru Sport a Judeţului Arad, în colaborare cu Universitatea

„Aurel Vlaicu” prin Facultatea de Educaţie Fizică organizează cursul de formare de instructori sportivi la următoarele discipline sportive: atletism, arte marţiale, arte marţiale de contact, karate, box, ciclism şi triatlon, culturism şi fitness, dans sportiv, gimnastică, haltere, judo, lupte, nataţie şi pentatlon modern, orientare sportivă, tenis de masă, tenis de câmp, volei. „Am cerut doar câteva condiţii minime celor care doresc să se înscrie. Să fie absolvent de liceu şi fost sportiv de performanţă sau să fi practicat un sport individual sau colectiv într-un cadru organizat”. a spus Dumitru Siladi, reprezentantul Direcţiei

61

Judeţene pentru Sport. „Înscrierile se fac la sediul Direcţiei pentru Sport a Judeţului Arad (0257 280939) şi la Facultatea de Educaţiei Fizică şi Sport a Universităţii Aurel Maieu din complexul M, zona 300 Micălaca (0257 211044). Termenul de depune a dosarului este 17 noiembrie”, a mai completat oficialul de la DSJ. „Ne-am gândit la organizarea acestor cursuri în ideea că prea mulţi copii sunt obezi şi societatea are nevoie de cadre specializate şi de aducerea la nivel de masă a sportului. Facultatea noastră are lectori de valoare care vor susţine cursurile la respectivele discipline”, a declarat decanul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport a Universităţii Aurel Vlaicu, profesor universitar dr. Dan Aurel Banciu.

(S.H., Observator, anul XII, nr. 3364, 05 noiembrie 2008)

STUDENŢII DE LA FACULTATEA DE SPORT A UNIVERSITĂŢII „AUREL VLAICU” SUNT MAI ACTIVI DE IERI DIMINEAŢĂ

Universitatea „Aurel Vlaicu”, prin Facultatea de Sport, Academia

Olimpică Română, filiala Arad, şi Club Activ au încheiat ieri un protocol de colaborare, la iniţiativa lectorului universitar drd. Gabriel Marconi.

„Este un parteneriat pentru revigorarea sportului de întreţinere. La Club Activ am găsit condiţii bune de a face sport, iar studenţii noştri au o bună oportunitate”, a spus lect.univ.drd. Gabriel Marconi. În ton cu acesta a fost şi managerul clubului Mădălina Moşneang. „La terminarea studiilor, studenţii se pot angaja la clubul nostru. Pană atunci au posibilitatea să se familiarizeze cu condiţiile de la noi”, a declarat Mădălina Moşneang. Tot ieri, în calitate şi de secretar al Academiei Olimpice Române, filiala Arad, Gabriel Marconi a ţinut să-i ofere managerului de la Activ un tricou, un fanion si un pliant al AOR

(S.H., Observator, anul XII, nr. 3364, 05 noiembrie 2008)

REGISTRUL AUTO ROMÂN R.A.

R.A. organizează Ia Arad, în data de 11.11.2008, ora 0900, la sediul Facultăţii de Inginerie din cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu” Arad, Calea Aurel Vlaicu, nr. 41-43, curs pentru atestarea capacităţii profesionale a conducătorilor de service. Informaţii suplimentare la casieria reprezentanţei RAR Arad.

(Jurnal Arădean, anul XX, nr. 5584, 05 noiembrie 2008)

62

RECTORUL LIZICA MIHUŢ ”EXISTENŢA NOASTRĂ ACADEMICĂ ŞI DIDACTICĂ SE DATOREAZĂ ÎN MARE MĂSURĂ STUDENŢILOR”

Rectorul Universităţii „Aurel Vlaicu”, prof. univ. dr. Lizica Mihuţ a fost

invitat de Institutul Cultural Român să susţină o prelegere la Budapesta, la Conferinţa „România peste hotare”. Evenimentul are loc în perioada 7-9 noiembrie.

- Doamnă rector, de unde a venit invitaţia pentru evenimentul de la Budapesta?

- Am fost invitată de Institutul Cultural Român de la Bucureşti şi ICR Budapesta, la o întâlnire cu studenţii români prezenţi în universităţile europene, prin programe Erasmus şi prin alte parteneriate. Am fost invitaţi noi, ca universitate, tocmai pentru că este binecunoscută vizibilitatea noastră internaţională şi faptul că Universitatea „Aurel Vlaicu” este profund implicată în programe Erasmus sau pe linie de cercetare ştiinţifică cu universităţi din Germania, Italia, Portugalia. - Care este mesajul prelegerii pe care o veţi susţine în Ungaria?

- Universitatea „Aurel Vlaicu” va prezenta la Budapesta strategia sa în privinţa parteneriatului student-profesor. În întreaga arie a învăţământului european, învăţământul este centrat pe student. Desigur, se discută mult despre relaţia profesor-student, dar de foarte puţine ori se conştientizează la modul real că existenţa noastră academică şi didactică se datorează în mare măsură studenţilor. - Credeţi în utilitatea discuţiilor despre condiţia studentului român din străinătate?

- Forumul studenţilor de la Budapesta se va desfăşura sub genericul „România peste hotare” – un generic interesant, tocmai pentru că nu trebuie să ne mai cantonăm între limitele stricte ale patriei, ci să gândim prezentul, dar mai ales viitorul, într-o interculturalitate veritabilă, cu o curriculă academică cvasi-comună. Este interesant de urmărit cum se vede România prin ochii studenţilor de această sorginte, la care se adaugă experienţa la marile universităţi ale Europei şi Americii. - De ce credeţi că Universitatea „Aurel Vlaicu” a fost invitată la acest eveniment? - Pentru noi este foarte important că Institutul Cultural Român, prin dl Horia Roman Patapievici, a adresat această invitaţie universităţii noastre, fiindcă ea vine ca o recunoaştere a Universităţii „Aurel Vlaicu” pe linia vizibilităţii internaţionale.

(A.A., Observator, anul XII, nr. 3365, 06 noiembrie 2008)

63

“DORESC CA LUCRURILE SĂ FIE BINE FĂCUTE” Interviu cu Prof. univ. dr. Ioan Radu,

prorector al Universităţii “Aurel Vlaicu” din Arad

- Vă rugăm să vă prezentaţi succint. - Sunt născut în anul 1956, sunt căsătorit şi am o fetiţă. Sunt absolvent

al Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, promoţia 1981. Mărturisesc că am fost un student sârguincios. Rezultatele obţinute m-au plasat în poziţie de top, fapt care mi-a permis să pot alege o repartiţie foarte bună la acel moment şi anume Institutul de Cercetări şi Proiectări pentru Maşini Unelte şi Agregate TITAN Bucureşti, filiala Cluj-Napoca. Anul 1990 a fost un an de cotitură în viaţa mea. A trebuit să iau hotărârea de a renunţa la Cluj-Napoca şi de a veni la Arad. Aşa că, în anul 1990 în urma concursului pentru ocuparea postului de şef lucrări, am fost declarat admis şi din anul 1990 sunt cadru didactic la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, la a cărei evoluţie nu este cazul să mă mai refer.

- Cum v-aţi acomodat? Cum au fost primii ani? - Începutul la universitate nu a fost uşor. Am început o muncă nouă.

Orice muncă este frumoasă dacă o faci cu pasiune şi responsabilitate. Am fost ales de către colegi şef de catedră (1990-1992), secretar ştiinţific al consiliului profesoral (1992-1996), ipostaze în care pe lângă activitatea didactică şi de cercetare mai desfăşori şi activităţi administrative.

- Ce a urmat? - Anii imediat următori au fost pentru mine ani deosebit de fertili care

au contribuit esenţial la împlinirea mea în plan profesional şi ştiinţific. În anul 1997 am definitivat doctoratul la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. În plan didactic am elaborat 3 cărţi de specialitate, am promovat pe funcţii didactice (1998 – conferenţiar, 2003 – profesor), iar în planul cercetării ştiinţifice am elaborat singur sau în colaborare 83 de articole ştiinţifice şi 27 de contracte de cercetare. Ca răsplată pentru munca depusă am primit înalta distincţie Ordinul Alma Mater, Meritul pentru Învăţământ în grad de Cavaler / Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 1.181/13.XII.2004.

- Din anul 2004 sunteţi prorectorul universităţii cu calitatea şi procesul de învăţământ.

- Într-adevăr, la alegerile organizate în anul 2004 şi 2008 am candidat pentru funcţia de prorector cu calitatea şi procesul de învăţământ. Colegii din Senat m-au investit cu această funcţie cu sarcini bine precizate în Carta universităţii. M-am implicat şi mă implic în continuare atât în plan academic cât

64

şi administrativ întrucât doresc ca lucrurile să fie bine făcute. În ce mă priveşte m-am străduit, mă străduiesc, acţionez cu responsabilitate şi cred că în cea mai mare măsură am reuşit să mă achit de sarcini foarte bine.

- Sunteţi reprezentantul UAV în relaţia cu ARACIS. - ARACIS, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul

Superior este un organism autorizat care certifică calitatea tuturor activităţilor (didactică, ştiinţifică, administrativă) care se desfăşoară într-o universitate. UAV a fost vizitată în acest scop de o comisie de experţi ARACIS în anul 2007 şi a obţinut în urma raportului întocmit de comisia de specialişti la faţa locului cu ocazia vizitei calificativul GRAD RIDICAT DE ÎNCREDERE. Mă simt onorat că Senatul UAV m-a desemnat ca persoană de contact în relaţia universităţii cu ARACIS-ul şi am reuşit să dovedesc încă o dată că doresc (îmi place) ca lucrurile să fie bine făcute.

- Ce vă propuneţi în viitor? - În primul rând doresc ca UAV să fie percepută aşa cum de fapt este,

ca o instituţie de învăţământ superior deosebit de atractivă şi deosebit de competitivă. Doresc să avem studenţi mulţumiţi. Doresc să acredităm toate specializările, să autorizăm noi specializări de licenţă, să dezvoltăm programele de master şi de doctorat. Doresc să fim profesionişti şi să facem lucrurile temeinic, cu seriozitate şi responsabilitate.

(Observator, anul XII, nr. 3369, 11 noiembrie 2008, Flacăra Roşie, anul II, nr. 84, 16-22 noiembrie 2008)

MISS ŞI MISTER

Balul Bobocilor de la Universitatea „Aurel Vlaicu” a adunat în sala Teatrului de Stat Arad, locul unde s-a ţinut show-ul, sute de studenţi. Aceştia, alături de numeroase cadre universitare şi de invitaţi, au ţinut să fie prezenţi pentru a-i susţine pe concurenţi care s-au „bătut” pentru titlurile de Miss şi Mister Boboc 2008.

Anul acesta tema balului a fost „concurs de dans”, momentele oferite de participanţi fiind din plin gustate de public. Cum ne-au obişnuit deja, studenţii au făcut spectacol, prestaţia concurenţilor ridicându-se peste aşteptări. Rectorul UAVA, prof.univ.dr. Lizica Mihuţ, a fost cea care l-a premiat pe Miss şi Mister Dance 2008. Distracţia a continuat apoi în Disco Space, locul unde de ani de zile se ţin chefurile studenţeşti. După miezul nopţii, însă, Discoteca s-a dovedit a fi neîncăpătoare pentru studenţii dornici de distracţiei

(Flacăra Roşie, anul II, nr. 84, 16 -22 noiembrie 2008)

65

TÂRG EDUCAŢIONAL LA UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU” DIN ARAD

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad îşi deschide marţi porţile pentru

elevii claselor a XII-a din municipiu şi judeţ. Aceştia vor fi întâmpinaţi de reprezentanţi ai tuturor facultăţilor din cadrul UAV care le vor vorbi despre fiecare specializare. De asemenea elevii pot vizita sălile de curs, laboratoarele şi sala de sport ale universităţii.

(S.R., Observator, anul XII, nr. 3378, 21 noiembrie 2008)

„SUNTEM O UNIVERSITATE DE CARE TREBUIE SĂ FIM MÂNDRI” Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad a găzduit săptămâna trecută Sesiunea Ştiinţifică Internaţională, Simpozion organizat de Universitatea arădeană o dată la doi ani. Sesiune internaţională pentru a da semnal că Universitatea „Aurel Vlaicu” se înscrie cu adevărat în aria Europeană a învăţământului Superior. Deschiderea oficială a lucrărilor Simpozionului Internaţional „Research and Education in Innovation Era” s-a desfăşurat în Aula Dimitrie Cameniţă din Complexul Universitar Micălaca. Simpozionul din acest an se bucură de participarea unor profesori, cadre didactice şi cercetători din numeroase ţări din spaţiul European: Italia, Portugalia, Serbia, Ungaria, Germania, Republica Moldova. Rectorul Universităţii „Aurel Vlaicu”, prof. univ.dr. Lizica Mihuţ a înmânat personalităţilor din străinătate Invitate la Simpozionul din acest an, diplome, şi nu în ultimul rând Medalia Universităţii „Aurel Vlaicu”, care este simbolul Aspiraţiei spre înălţimile Ştiinţei şi Culturii. Ea semnifică buna colaborare între universitatea arădeană şi cadre didactice, personalităţi, cercetători din străinătate. Simpozionul Internaţional „Research and Education in Innovation Era” cuprinde 5 secţiuni de prezentare a lucrărilor din mai multe specializări: Ştiinţe Sociale, Limbă şi Literatură, Ştiinţe Economice, Inginerie şi Chimie, Matematică - Informatică.

(Flacăra roşie, anul II, nr. 85, 23-29 noiembrie 2008)

UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU” A FOST VIZITATĂ IERI DE PESTE 3.000 DE ELEVI

Peste 3.000 de elevi din clasele a XII-a din municipiu şi judeţ au trecut

66

ieri pragul Universităţii de Stat”Aurel Vlaicu” din Arad. Însoţiţi de profesori, elevii au venit la Târgul Educaţional al Universităţii pentru a se informa despre facultăţile şi specializările existente pentru anul universitar 2009 - 2010 dar şi pentru a vedea cum arată o sală de cursuri.

La intrare, vizitatorii au fost întâmpinaţi de rectorul Universităţii, Lizica Mihuţ, care le-a spus câteva cuvinte despre facilităţile şi beneficiile pe care le pot avea în această şcoală, urându-le totodată şi “Sărbători fericite” şi “Succes la Bacalaureat”.

„Este pentru prima dată când organizăm Târgul Educaţional în luna noiembrie şi aceasta pentru că am primit multe solicitări din partea colegilor noştri din învăţământul preuniversitar. Cu această ocazie, elevii - viitori studenţi se pot familiariza cu oferta noastră educaţională şi cu programele noastre. A fost o zi deosebită pentru noi, deoarece am putut prezenta baza noastră materială şi dotările de care beneficiază Universitatea, ceea ce a fost o plăcere pentru noi” - afirmă Lizica Mihuţ, rectorul Universităţii „Aurel Vlaicu”.

După cuvântul de întâmpinare elevii s-au plimbat pe la toate facultăţile - fiecare având standuri amenajate pe holurile clădirii - apoi au vizitat cabinetele, laboratoarele şi sălile de curs. Un interes deosebit au arătat pentru al treilea nivel al clădirii - în special la Cabinetul Multimedia. „Arată foarte bine. E super! Aici putem beneficia de internet la orele de curs.” — a spus un elev, colegului său. Fetele au acordat interes Facultăţii de Ştiinţe Umaniste, pentru specializările Design, Modă-Design vestimentar şi Jurnalism.

O gamă foarte variată pentru studii universitare de licenţă Oferta UAV pentru anul viitor universitar cuprinde o paletă foarte largă

de facultăţi şi specializări, orientate după cererea pieţei locurilor de muncă. Pentru Facultatea de Inginerie sunt cinci domenii de licenţă - Inginerie industrială cu specializările - Tehnologia construcţiilor de maşini, Ingineria sudării, 'Tehnologia şi designul produselor textile, 'Tehnologia tricotajelor şi confecţiilor; Inginerie mecanică - Vehicule pentru transport feroviar; Ingineria autovehiculelor - Autovehicule rutiere; Ingineria sistemelor - Automatică şi informatică aplicată; Inginerie şi management – Inginerie economică industrială. Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism şi Protecţia Mediului oferă viitorilor studenţi - Ingineria produselor alimentare - cu specializările Ingineria produselor alimentare, Controlul şi expertiza produselor alimentare; Inginerie chimică – Tehnologie chimică textilă; Biotehnologii - Biotehnologii pentru industria alimentară; Inginerie şi management - Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism; Ingineria mediului - Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice.

67

La Ştiinţe Umaniste şi Sociale, elevii au de ales între zece specializări - Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză, Administraţie publică, Poliţie comunitară, Design, Modă-design vestimentar (propusă spre autorizare). Jurnalism, Istorie, Teologie penticostală didactică, iar Psihologie şi Drept sunt propuse spre autorizare. La Facultatea de Teologie cei interesaţi pot găsi specializări precum - Teologie ortodoxă pastorală, Teologie ortodoxă didactică, Teologie socială.

Una dintre cele mai căutate facultăţi este cea de Ştiinţe Economice, unde se găsesc specializările - Finanţe şi bănci, Contabilitate şi informatică de gestiune, Economia comerţului, turismului şi serviciilor, Management, iar specializările Marketing şi Informatică economică sunt propuse spre autorizare. Iubitorii de Matematică şi Informatică pot apela la cele două specializări de la Facultatea de Ştiinţe Exacte.

La Ştiinţe ale Educaţiei şi Asistenţă Socială se pot urma cursurile de Psihopedagogie specială, Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar sau de Asistenţă socială. Iubitorii sportului, se pot înscrie la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport unde funcţionează specializarea Educaţie fizică şi sportivă iar Kinetoterapie şi motricitate specială este propusă spre autorizare.

De asemenea studenţii pot beneficia de cazare în căminele studenţeşti, servirea mesei la cantină, posibilitatea obţinerii unor burse de merit, de studiu sau sociale.

(Observator, anul XII, nr. 3382, 26 noiembrie 2008)

„AMINTIRI DIN PORTBAGAJ” DESPRE „O DIVERSIUNE ORGANIZATĂ LA BUCUREŞTI”

Eduard Ovidiu Ohanesian, unul dintre cei trei jurnalişti români răpiţi în

Irak, în primăvara anului 2005, a fost prezent ieri la Arad, la invitaţia cotidianului Observator Arădean şi a Catedrei de Jurnalism de la Facultatea de Ştiinţe Umaniste a Universităţii „Aurei Vlaicu”. Jurnalistul care a stat sechestrat timp de 55 de zile, alături de alţi zece ostatici, si-a lansat ieri în oraşul nostru în faţa a peste 150 de oameni, primul volum al cărţii „Amintiri din portbagaj. Din culisele unei diversiuni. Răpirea din Irak”, volum ce tratează strict episodul răpirii, împreună cu unele aspecte premergătoare vizitei pe care cei trei jurnalişti români au efectuat-o în Irak. Ce se află în spatele uşilor închise?

Povestea lui Ovidiu Ohanesian este interesantă din mai multe puncte de vedere. În primul rând, putem afla cum a putut un om rezista timp de 55 de zile

68

într-un “beci de doi metri lăţime, patru metri lungime şi 1,6 metri înălţime”, alături de alte zece persoane. Apoi, devine foarte interesant cum de s-a ajuns ca ziariştii români să fie răpiţi, în ce împrejurări, dar mai ales de către cine şi pentru ce. La aceste întrebări încearcă să răspundă Ovidiu Ohanesian în cărţile sale, iar o parte din dezvăluirile interesante pe care le putem citi parcurgând paginile volumului „Amintiri din portbagaj. Din culisele unei diversiuni. Răpirea din Irak” au fost prezentate de către autor în faţa audienţei prezente în Sala Finanţe a Universităţii „Aurel Vlaicu”. „Curajul de a vorbi despre lucrurile ce se ascund în spatele uşilor capitonate” a fost apreciat şi amintit, atât de către Lizica Mihuţ, rectorul Universităţii „Aurel Vlaicu”, cât şi de către Andrei Ando, directorul cotidianului Observator Arădean, în discursurile lor de deschidere a conferinţei.

„Din culisele unei diversiuni. Răpirea din Irak” Cartea lui Ovidiu Ohanesian este structurată în trei părţi. Prima este

dedicată motivelor pentru care fostul jurnalist al cotidianului România Liberă a acceptat propunerea de a pleca în Irak. Cititorul va putea afla astfel detalii foarte interesante despre anumite afaceri dubioase instrumentate de ofiţeri ai serviciilor române de informaţii, precum şi despre implicaţiile politice ale activităţii acelor oameni. Partea a doua prezintă practic „aventura” lui Ovidiu Ohanesian. Marie Jeanne Ion şi Sorin Mişcoci în Irak, începând de la primele zile ale sosirii lor în Orientul Mijlociu, până la momentul eliberării. Ultima parte cuprinde momentele de după eliberare: drumul dinspre locul sinistru unde au fost ţinuţi închişi ostaticii până în România, momentele de bucurie de pe aeroport la sosirea jurnaliştilor, precum şi cele „trei zile în care am fost ostatici de lux la vila de protocol a SRI-ului”.

„Nici o clipă nu mi-a fost frică, şi nici acum nu îmi este” Profesorii, studenţii şi ceilalţi prezenţi în sală au fost luaţi prin

surprindere de dezvăluirile făcute de către jurnalist. Ceea ce toată lumea a dorit să afle, a fost spus încă de la început: „răpirea din Irak a fost o diversiune instrumentată la Bucureşti”. Ohanesian a mărturisit audienţei că mesajul mai ascuns al cărţilor sale este descrierea modului de funcţionare al instituţiilor statului. Jurnalistul a fost asaltat cu întrebări referitoare la: curajul de “a înfrunta sistemul”, la metodele folosite (în sală fiind prezenţi mulţi studenţi ai secţiei de Jurnalism), la încercările de intimidare din partea celor care se simt ameninţaţi de cele spuse şi scrise de către Ohanesian sau la motivele reale pentru care cei trei români au trebuii să treacă prin calvarul prizonieratului. Răspunsurile lui Ovidiu Ohanesian au fost clare şi concise: jurnalistul nu se va abate de la obiectivul său: acela de a afla adevărul privind răpirea din Irak. La un moment dat, Ohanesian nu exclude retragerea din domeniul jurnalisticii, datorită

69

multiplelor bariere pe care le întâmpină în presa de la Bucureşti. Însă până atunci, „voi continua să mă lupt pentru afla adevărul, pentru că vă spun sincer că nu am nimic de pierdut”. Ovidiu Ohanesian a reuşit să treacă peste multiplele presiuni venite dinspre cercurile politice şi să meargă înainte. El doreşte ca „răpirea din Irak să nu fie încă un caz muşamalizat, precum cel al Revoluţiei de la 1989.” Volumul al doilea al cărţii “Amintiri din portbagaj. Din culisele unei diversiuni. Răpirea din Irak”, va apărea anul viitor şi va cuprinde pe larg ancheta lui Ovidiu Ohanesian privind răpirea. Apariţia volumului va fi precedată de lansarea unei alte cărţi, intitulată „Puterea din umbră”, ce va cuprinde biografiile unor oameni de afaceri, funcţionari publici, sau politicieni controversaţi.

(L.C., Observator, anul XII, nr. 3383, 27 noiembrie 2008)

TICHETE DE MASĂ LA UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU” Cu prilejul Sfintelor Sărbători care se apropie, precum de Sfintele Sărbători precedente, Universitatea “Aurel Vlaicu” acordă tichete de masă în valoare de peste 3 miliarde lei vechi tuturor angajaţilor din instituţia noastră de învăţământ superior. Astfel, Universitatea noastră reconfirmă preocuparea pentru recompensarea cadrelor didactice şi a personalului auxiliar care au contribuit la performanţele excepţionale pe care le-a înregistrat Universitatea „Aurel Vlaicu” în ultima perioadă. Pe de altă parte, acordarea acestor tichete de masă, reconfirmă faptul că Universitatea „Aurel Vlaicu” are un fundament economic solid. Să nu uităm că Universitatea „Aurel Vlaicu” a primit şase miliarde de lei din partea Ministerului Educaţiei şi Cercetării tocmai pentru că este Universitatea de stat care a atras cele mai multe fonduri extrabugetare prin programe şi proiecte, printr-o strategie de succes. Este firesc, aşadar, ca de acest succes să se bucure toţi colegii noştri, fără discriminare: de aceea acordăm acelaşi număr de tichete pentru toate categoriile de personal, indiferent de funcţia sau poziţia ocupată în cadrul Universităţii. Am reuşit să ridicăm standardul învăţământului superior în Arad ÎMPREUNĂ şi trebuie să ne bucurăm ÎMPREUNĂ de rezultatele muncii noastre. Rector, Prof.univ.dr. Lizica MIHUŢ

(Observator, anul XII, nr. 3389, 05 decembrie 2008, Jurnal Arădean, anul XX, nr. 561, 08 decembrie 2008)

70

GEST UMANITAR

Studenţii anului II ai Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport de la Universitatea „Aurel Vlaicu” vor vizita copiii nevoiaşi de la centrul de primire al minorilor. Acţiunea va avea loc marţi, începând cu ora 14.

(D.B. Observator, anul XII, nr. 3394, 11 decembrie 2008)

PRINCIPALELE EVENIMENTE ARĂDENE CARE NE-AU FĂCUT SĂ NE ROADEM UNGHIILE

DE EMOŢIE, NECAZ SAU BUCURIE, ANUL ACESTA Schimbările de la Universitatea de Stat din Arad La expirarea celor două mandate consecutive de rector, Senatul Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad i-a încredinţat doamnei Lizica Mihuţ calitatea de Preşedinte al Universităţii, rector fiind domnul Eugen Rovenţa. În urma unor disensiuni între Senat şi noul Rector, care vizau în special probleme organizatorice, după un mandat de câteva luni, Senatul Universităţii a decis în unanimitate revocarea calităţii de rector de la Eugen Rovenţa şi repunerea în funcţia de rector a Lizicăi Mihuţ. Doamna Mihuţ revine, aşadar, la conducerea Universităţii, după o perioadă în care Eugen Rovenţa şi-a reclamat colegii la cele mai importante instituţii de anchetă ale statului şi a încercat astfel să se impună. După reorganizare, funcţia de preşedinte al Universităţii a revenit lui Nicolae Dincă. În luna octombrie a acestui an, Universitatea de Stat „Aurel Vlaicu” din Arad a dat în folosinţă încă 3000 de metri pătraţi de spaţiu pentru învăţământul superior, în mare parte laboratoare moderne, la ultimul nivel al Complexului M din Micălaca.

(Observator, anul XII, nr. 3408, 31 decembrie 2008)

TOPUL PERSONALITĂŢILOR ARĂDENE 2008 1. Daniel Funeriu - un tânăr om de ştiinţă de valoare europeană, redescoperit pentru Arad. A fost unul dintre actorii principali ai Pactului pentru Educaţie patronat de Preşedinţia României. În acest an, a fost candidat pentru funcţia de ministru al Educaţiei, pe care ar fi ocupat-o dacă respectivul minister ar fi revenit PDL. Daniel Funeriu va fi europarlamentar şi îşi va deschide un cabinet la Arad. 2. Alpinistul Zsolt Torok - a participat la o expediţie în Himalaya, unde a arborat un steag al centrului de vârstnici de pe Calea Bodrogului. Escalada pe

71

vârful Ama Dablam, la 6.600 metri altitudine, fără oxigen, după un marş de 170 de km, este o pledoarie pentru libertate, ambiţie, depăşirea limitelor. Prin activitatea sa, Zsolt Torok face cunoscut în toată lumea numele Aradului. 3. Lizica Mihuţ - a continuat, în calitate de preşedinte şi rector al Universităţii „Aurel Vlaicu”, să asigure creşterea calitativă a învăţământului superior de stat arădean. A continuat dezvoltarea bazei materiale. Admiterea din acest an a fost cea mai bună din istoria Universităţii, ceea ce confirmă interesul faţă de instituţia pe care o conduce. 4. Ovidiu Ghiniţă - a primit premiul UNITER, pentru cel mai bun actor în rol secundar, în spectacolul „Vis. Toamna”. Pentru activitatea sa, el a fost desemnat omul anului şi de către municipalitatea arădeană. 5. Daniela Dodean - a fost medaliată cu bronz cu echipa de senioare la campionatele europene de tenis de masă. Este multiplă medaliată la junioare, fiind o mare speranţă a sportului arădean. Ocupă locul 33 mondial, unul foarte bun pentru România la această disciplină. Dana Dodean a fost una dintre reprezentantele Aradului la Olimpiadă. 6. Cristian Panin - fostul fundaş al UTA-ei este campion al României cu CFR Cluj. A jucat cu echipa campioană în cea mai puternică întrecere inter-cluburi, Champions League, de unde ne amintim centrarea senzaţională pentru golul clujean de pe celebrul Stamford Bridge, în meciul cu Chelsea. A intrat în vederile selecţionerului Victor Piţurcă, pentru lotul lărgit al României, care îi dă dreptul să-şi treacă in cartea de vizită calitatea de internaţional. 7. Marius Lazurcă - este ambasador în capitala spirituală a Europei, Vatican. Tânăr om de cultură de certă valoare, Lazurcă face cinste Aradului printr-o prezenţă distinsă in diplomaţia României 8. Gvorgy Tokay - ambasadorul României în Lituania şi Letonia. După o carieră îndelungată în Parlament şi o experienţă in guvern, Tokay este probabil cea mai experimentată figură politică arădeană. Prezenţa sa în diplomaţie subliniază întreaga activitate politică. 9. Alin Totorean - explorator şi fotograf care aduce la Arad frânturi din lumi de vis. La finalul acestui an, Alin se va afla într-o drumeţie programată pentru două luni şi jumătate, prin munţii stâncoşi şi mlaştinile Australiei. 10. Gheorghe Seculici - este preşedintele PDL Arad, un partid care nu numai că domină scena politică a Aradului, dar e unul dintre factorii care au înclinat fragila Balanţă de putere spre PDL, după alegerile parlamentare. Dacă în partid există mai mulţi vectori de imagine care au făcut posibil acest rezultat, este şi meritul preşedintelui Seculici, care a renunţat la orgoliu şi i-a lăsat să se manifeste. 11. Gheorghe Falcă - este primul primar care obţine al doilea mandat,

72

după Revoluţie. Deşi este o personalitate controversată, a fost principalul om scos la bătaie şi la alegerile parlamentare, având practic în buzunar mandatul unor parlamentari încă iluştri necunoscuţi. Aceste lucruri au făcut ca Gheorghe Falcă să fie prezent la negocierile pentru formarea Guvernului. 12. Constantin Igaş - este parlamentarul cu cea mai frumoasă evoluţie. Deşi puţini ii dădeau şanse să se impună, a câştigat fără probleme mandatul de senator. Mai mult. Constantin Igaş a fost ales liderul grupului senatorial al PDL, cel mai mare din camera superioară Parlamentului şi preşedinte al unei comisii senatoriale. 13. Nicolae Bara - pentru bunele intenţii legate de destinele echipei UTA, şi nu pentru proiectele pe care le-a gestionat la echipa-fanion a Aradului, toate eşecuri lamentabile. Rămâne însă efortul financiar de câteva milioane de euro pe care Bara l-a făcut, fiind unul dintre cei care nu au lăsat UTA să moară. Nicolae Bara a asigurat UTA-ei o ieşire demnă de pe scena primei divizii şi se implică în prezent pentru a găsi o soluţie de continuitate. 14. Petru Pecican - pentru întreaga sa activitate, în slujba libertăţii şi credinţei. Preotul greco-catolic Petru Pecican a fost închis 11 ani în temniţele comuniste, pentru valorile în care a crezut. Nu s-a lăsat frânt şi a continuat să slujească biserica, în vremuri mai bune sau mai rele. Lupta sa a luat sfârşit în acest an, când Petru Pecican a trecut in nefiinţă. 15. Constantin Jurcuţ - pentru că este unul dintre arădenii care îşi dau silinţa ca Aradul să fie un oraş mai frumos. El este preşedintele asociaţiei de locatari care a câştigat concursul municipalităţii pentru cea mai frumoasă amenajare.

(Observator, anul XII, nr. 3408, 31 decembrie 2008)

INTERVIU CU MONICA MACOVEI! În ziarul nostru de mâine şi în cel de luni citiţi interviul amplu acordat în exclusivitate d-nei Lizica Mihuţ de către d-na Monica Macovei, consultant special al premierului Republicii Macedonia pe probleme de combatere a corupţiei şi expert al Comisiei Europene în domeniul pregătirii personalului de specialitate din ţările candidate ale UE în domeniul combaterii corupţiei şi reformei sistemului juridic. Monica Macovei, fostul ministru al Justiţiei, a întrunit majoritatea voturilor juriului ediţiei româneşti a concursului Femeile Europei 2008. Cei 25 de membri ai juriului - jurnalişti, reprezentanţi ai organizaţiilor non-guvernamentale, personalităţi din lumea culturală, politică şi business - au considerat că Macovei întruneşte criteriile pentru a primi această nominalizare

73

în România. Amănunte interesante din viaţa profesională şi personală a d-nei Monica Macovei - în ziarele noastre de vineri şi luni!

(Observator, anul XIII, nr. 3412, 08 ianuarie 2009)

INTERVIU CU MONICA MACOVEI: „Există destul de mulţi politicieni a căror miză este să menţină corupţia şi mecanismele prin care se fură banii publici şi să nu fie condamnaţi penal

nici în următorii 100 de ani” — Întâlnirea cu dumneavoastră la Institutul Cultural Român şi la Universitatea Central Europeană de la Budapesta mi-a produs o reală bucurie. Am descoperit un om franc, fără duplicităţi, fără morgă si fără posibilă emfază a notorietăţii. — Şi pe mine m-a bucurat nespus întâlnirea cu dumneavoastră. A fost unul din acele momente în care te simţi „acasă” cu un om pe care îl vezi pentru prima oară. Cât despre cum sunt cu, da, sunt un om obişnuit, cu o profesie pe care mi-am construit-o singură, ca şi cei mai mulţi dintre noi, şi care nu depinde de vreo carieră politică. Sunt şi un om franc şi direct, de multe ori „repezit” şi încăpăţânat. Francheţea aduce previzibilitate. Din acest punct de vedere este confortabil pentru ceilalţi să lucreze cu mine, pot construi rapid o relaţie de încredere şi nu au a se teme de cuţite pe la spate; dacă vin, ele vin la lumina zilei! Pe de altă parte, francheţea mea, respectiv caracterul previzibil al acţiunilor mele i-a ajutat pe mulţi să îşi construiască şi planifice acţiunile de stopare a schimbărilor care vizau integritatea clasei politice şi a justiţiei. Cu toate acestea nu aş schimba discursul onest şi direct cu nimic altceva. Probabil că o doză de diplomaţie (adică acel compromis acceptabil) nu ar fi stricat, dar de cele mai multe ori mizele au fost ireconciliabile. Există destul de mulţi politicieni a căror miză a fost şi este următoarea: să menţină corupţia şi mecanismele prin care se fură banii publici şi să nu fie cercetaţi ori condamnaţi penal nici în următorii 100 de ani! De aceea spun că mizele au fost şi au rămas ireconciliabile. Iar pe acest fond, „încăpăţânarea” mi-a folosit, căci a luat sensul de „nu mă las” şi „nu vă las”! — Sunteţi apreciată în mod deosebit de Comisia Europeană. Aţi dobândit un statut de excepţie în plan juridic şi nu numai. Cum v-aţi construit ca profesionist într-o lume a unei mari majorităţi de neprofesionişti? — Mă voi referi la relaţia cu cei din Comisia Europeană (dar şi din Guvernele şi Parlamentele statelor membre UE). Onestitatea a fost primul element care a contai enorm în construirea încrederii. Erau sătui de minciuni.

74

Onestităţii i s-a adăugat încrederea profesională: ştii ce ai de făcut, lucrezi planificat, evaluezi inclusiv riscurile şi măsurile pe care nu le poţi lua, respecţi cu sfinţenie termenele şi nu faci promisiuni nerealiste. Îmi amintesc prima întâlnire din Bruxelles, la începutul lui 2005, când practic cei din Comisie m-au „interogat” îndelung cu privire la situaţia reală a justiţiei şi dimensiunea corupţiei, şi a măsurilor pe care le propun. A fost ca la un examen. Şi mi se pare normal să fie aşa, noi eram statul candidat, cu clauze de salvgardare în justiţie, corupţie, spălarea banilor şi în alte domenii, care dorea să intre în Uniunea Europeană în 2 ani după o lungă perioadă de lipsă de progrese reale şi măsuri pe hârtie. Le-am răspuns sincer: asta se poate face, asta nu. De exemplu, în 2004 România promisese înfiinţarea rapidă în toată ţara a unor instanţe judecătoreşti pentru minori şi tribunale ale muncii, dar pentru care nu existau bani, infrastructură şi nici resursele umane, fusese o promisiune total nerealistă. Mai mult, era o promisiune care nu putea să rezolve problemele de fond ale justiţiei din România, cum sunt practica neunitară, procesele lungi, corupţia, managementul prost, lipsa de responsabilitate. Iar o reformă trebuie să înceapă cu schimbarea „răului” şi nu prin perpetuarea lui în noi structuri. Când un lucru nu merge bine nu îl multiplici ci îl schimbi. Un alt element esenţial a fost modul de lucru cu cei din Comisia Europeană. Nu am folosit lanţul instituţional (şi birocratic) existent până în acel moment pentru transmiterea informaţiilor (ex: Ministerul Justiţiei - Ministerul integrării Europene - misiunea României la Bruxelles sau circuitul invers) pentru orice comunicare. Am comunicat direct, de regulă prin e-mail, pentru a răspunde la întrebări şi a transmite informaţii în minute sau ore şi nu în zile sau săptămâni. Am evitat astfel şi aşa zisa prelucrare a informaţiilor de către alte instituţii sau persoane din lanţul birocratic românesc (prelucrare care uneori tinde să ascundă adevărul, atunci când unii consideră că acesta ar fi “nociv”; adevărul nu este nociv, ci dimpotrivă îi arată partenerului de dialog că ştii unde ai o problemă, pentru că numai atunci există şansa să o rezolvi). În acest context aş mai vrea să aduc în discuţie o chestiune vitală: diferenţa dintre a face ceva numai din dorinţa de a raporta Comisiei Europene (sau altora) o măsura realizată şi a lua măsuri din dorinţa unor schimbări reale, pentru ţară. Eu am vrut să fac schimbări în primul rând pentru noi, aici, acasă, şi acesta a fost şi raţionamentul Comisiei Europene, dar din păcate nu al tuturor politicienilor şi diplomaţilor români, care preferă vopsitul gardului. — S-a scris enorm despre strădania dumneavoastră de a reforma sistemul juridic românesc. Am fost surprinsă când mi-aţi relatat că preşedintele României, domnul Traian Băsescu v-a propus funcţia de ministru al Justiţiei fără să vă cunoască personal. Mi se pare un fapt

75

extraordinar ca un om politic să aprecieze profesionalismul în sine şi nu prin raportare la un anume partid politic. — Da, aşa a fost, nu ne cunoşteam. Am vorbit pentru prima oară cu preşedintele Traian Băsescu în decembrie 2004, în zilele în care se alcătuia Guvernul; între altele, mi-a spus că în opinia lui reforma justiţiei şi lupta împotriva corupţiei trebuie iniţiate de o persoană independentă politic şi că mă va sprijini în aceste reforme. Şi aşa a tăcut în tot timpul mandatului meu. Îmi amintesc că proiectul legii Agenţiei Naţionale de Integritate - oricum mutilat la negocierile cu PNL şi UDMR, nu trecea prin Guvern, fiindu-mi refuzată înscrierea lui pe ordinea de zi de către premier. Preşedintele m-a sunat într-o seară şi mi-a spus “vin mâine în şedinţa de guvern ca să poţi trece acest proiect”. Şi aşa a trecut. Au fost multe astfel de situaţii, inclusiv în domeniul avizării, unde au existat presiuni să avizez diverse acte normative (ordonanţe de urgenţă, hotărâri de guvern) pe care le consideram ilegale şi nu le avizam. Este important să mai spun că preşedintele Traian Băsescu nu a intervenit niciodată, în nici un fel, în anchetele DNA împotriva politicienilor ori a altora. Apărarea cu „dosare politice”, făcută la televizor de cei anchetaţi penal, este o minciună. Toate sunt dosare reale, iniţiate de procurorii anti-corupţie pe baza probelor şi a propriilor decizii. De fapt, cele două împrejurări de mai sus sunt legate între ele. Dacă preşedintele ar fi avut intenţia de a influenţa dosarele penale prin intermediul ministrului Justiţiei, atunci în nici un caz nu ar fi ales o persoană independentă politic şi pe care nu o cunoştea. În ceea ce priveşte “strădania” de a reforma justiţia, ea a fost mult îngreunată de opoziţia Consiliului Superior al Magistraturii, a unor politicieni şi a Curţii Constituţionale într-o anumită măsură. Am constatat că de fapt nici categoria profesională despre care vorbim, cea a magistraţilor, într-o proporţie suficient de mare încât să conteze, nu a vrut schimbări majore, de fond; comoditatea sau corupţia sau alte interese private a dictat şi dictează opoziţia la reformele care ar trebui să le schimbe comportamentul, obiceiurile profesionale şi etice, prieteniile (uneori transformate în reţele de influenţă) şi să ii facă responsabili. Desigur, ca peste tot, există şi magistraţi voluntari şi doritori de reformă reală, dar din constatările mele aceştia sunt minoritari ca număr, iar în unele situaţii sunt chiar izolaţi şi sancţionaţi de colegii care vor neschimbarea. În plus, mulţi magistraţi nu au înţeles ce înseamnă independenţa justiţiei. Acesta este dreptul nostru la o justiţie independentă şi nu dreptul lor de a face orice în numele independenţei, inclusiv de a fi ineficienţi sau corupţi fără a da socoteală În prezent, singura instituţie care poate sancţiona magistraţi este

76

Consiliul Superior al Magistraturii, care însă din păcate funcţionează mai degrabă ca o pavăză de protecţie a “relelor” din sistem. De altfel, există conflicte de interese şi probleme grave de etică chiar în interiorul Consiliului. În plus, această instituţie este lipsită de responsabilitate. CSM este un organ colectiv care ia decizii prin vot secret şi care nu îşi motivează deciziile (invocând votul secret). Aşa s-a ajuns şi la adoptarea unor decizii ilegale, de tipul celei prin care preşedintele înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ICCJ), N. Popa, nu a fost pensionat la împlinirea vârstei de pensionare, CSM decizând prin vot să nu îi aplice legea in vigoare! Sunt multe astfel de exemple. M-a uimit şi îngrijorat uşurinţa cu care aceşti magistraţi au decis să nu aplice legea şi să găsească şi argumente pentru asta. În aceste condiţii, nici naivii nu mai pot aştepta de la CSM vreo schimbare profundă a sistemului judiciar. Am făcut şi acest experiment în România, din păcate a eşuat. Trebuie făcute schimbări. Cred că reforma profundă, care include şi curăţarea sistemului (eliminarea din profesie) nu va veni din interiorul sistemului, nu va fi susţinută de o majoritate a magistraţilor şi în nici un caz de CSM în forma sa actuală. Prin urmare, schimbarea trebuie să vină din afara sistemului, dar evident, cu pârghii în interior.

(Lizica Mihuţ, Observator, anul XIII, nr. 3413, 09 ianuarie 2009)

INTERVIU CU MONICA MACOVEI „În România, cu o istorie plină de îndatorare lipsite de etică (eu ţi-am dat

ieri pentru ca tu să îmi dai astăzi sau chiar, eu am încălcat ieri legea pentru tine, astăzi este rândul tău), lipsa unui trecut comun a devenit una din

graţiile îndeplinirii funcţiei publice în mod independent şi corect”

Discuţie consemnată de Lizica Mihuţ — Aţi gândit DNA în varianta actuală? Funcţionează DNA dincolo de politică? — Da. Şi da, DNA funcţionează în afara politicii. Am spus mai sus că nu a existat nici o intervenţie din partea preşedintelui ţării în raport cu anchetele DNA şi repet acest lucru. Nici eu nu am intervenit niciodată. Toate susţinerile contrare, venite de la politicienii cercetaţi (sau de la alte persoane publice) sunt minciuni. Este mult mai uşor să vii la televizor şi să spui că dosarul tău este unul politic decât să dai explicaţii opiniei publice şi presei pe fondul acuzaţiilor care ţi se aduc; sau să taci. Îmi amintesc că înainte de aderarea României la Uniunea Europeană, politicienii anchetaţi afirmau public că sunt „victimele integrării”, inducând ideea că ne-ar fi trebuit câţiva politicieni de rang înalt sub anchetă ca să eliminăm steguleţul roşu pe marea corupţie; iar ei ar fi căzut

77

victime acestei nevoi. Şi aceasta a fost o minciună, Iată că după doi ani de la aderare, anchetele cu politicieni continuă. Acum, politicienii anchetaţi vin cu altă explicaţie nereală, aceea de dosare „politice”. Deşi în multe din aceste dosare s-au finalizat anchetele şi ele se află pe rolul instanţelor de judecată, iar dosarele, inclusiv acuzaţiile concrete si probele, sunt publice şi orice persoană de bună credinţă poate constata că acestea sunt reale şi nu inventate. Desigur, aprecierea finală, verdictul de vinovăţie sau nevinovăţie îl dau judecătorii, dar anchetele DNA au privit fapte reale, pentru care, total independent, procurorii au strâns probe şi au trimis inculpaţii în judecată sub acuzaţii penale. În ultimii 3 ani, DNA a finalizat anchetele şi a trimis în judecată cca. 18 actuali şi foşti membri ai Parlamentului şi Guvernului, cca. 18 judecători şi procurori, cca. 35 directori de companii, cca. 130 persoane pentru fraude cu fonduri europene, un număr mare de primari, poliţişti, vameşi, etc. Mulţi alţii sunt în anchetă. Poate cifrele nu par foarte mari faţă de cât s-a vorbit despre marca corupţie în ultimii 18 ani, dar ele sunt mari considerând perioada de timp în care au fost începute şi terminate de procurori şi, cei mai important, aceste cifre sunt o premieră absolută în România unde corupţia, mai ales cea politică, a înflorit cu imunitate. Începând cu 2006, pentru prima oară şi complet independent, au fost anchetaţi şi trimişi în judecată politicieni de rang înalt, inclusiv dintre cei aflaţi la guvernare. Vă imaginaţi că nimeni din clasa politică nu era încântat, nici colegii mei din coaliţia de Guvernare. Faptul că nu mai există un control asupra anchetelor i-a scos pe mulţi din minţi. Şi au reacţionat inclusiv prin schimbarea legilor pentru, a încerca să se protejeze. Amintesc iniţiativa parlamentară de a modifica regulile de procedură penală pentru a face inutile interceptările, filmările şi percheziţiile, după difuzarea episodului Remeş. În ceea ce priveşte solidaritatea împotriva înfăptuirii justiţiei, îmi amintesc ce a spus un deputat, cu ocazia dezbaterii în plenul Camerei Deputaţilor a cererii de aprobare a unei percheziţii la domiciliul unui parlamentar: astăzi este el, mâine ar putea fi oricare din noi! Mai este o chestiune foarte importantă de lămurit. Aud tot mai des în ultimul an, la diverse emisiuni, că DNA este de vină pentru lipsa condamnărilor în dosarele cu politicieni sau fapte grave de corupţie sau fraudă. Fals. Toată lumea ştie că o condamnare penală (sau achitare, deci o soluţie pe fondul acuzaţiilor aduse de procurori) se dispune de judecători, nu de procurori. Prin urmare, cine vrea să vadă în mod obiectiv cauza lipsei de condamnări trebuie să se uite spre instanţele de judecată, spre judecătorii care au pe rol aceste dosare. Şi eu, ca şi mulţi alţii, am această frustrare: dosarele se amână, se dau termene multe şi lungi fără a se intra pe fondul cauzelor şi fără a se da soluţii de vinovăţie sau nevinovăţie. Înţeleg că inculpaţii vor să amâne acest moment, al verdictului, dar nu înţeleg de ce judecătorii respectivi acceptă şi

78

dispun amânări atât de lungi. Judecătorii trebuie să aplice legea aşa încât justiţia să se înfăptuiască şi nu să nu se înfăptuiască. Este inadmisibil să nu se discute într-un an sau mai mulţi fondul unor dosare: în plus, cu cât trece mai mult timp, cu atât este mai greu de stabilit adevărul judiciar. În opinia mea, o explicaţie ar consta în faptul că unii judecători evită sau se tem să dea o soluţie de fond (poate se gândesc că X este la putere sau poate vine la putere, poate au simpatii sau chiar prietenii politice şi nu se pot delimita de ele). Aş mai remarca în acest context şi faptul că în majoritatea condamnărilor penale în cazurile de corupţie, acolo unde există condamnări, inculpaţii nu sunt trimişi la închisoare, ci sunt condamnaţi la pedepse cu suspendarea executării acestora, ceea ce arată că există judecători care nu privesc faptele de corupţie ca fiind fapte grave. O altă cauză a lipsei condamnărilor (a soluţiilor de fond) se află la Curtea Constituţională, care în cazul foştilor miniştri astăzi parlamentari a decis, de exemplu, că ar fi nevoie retroactiv de avizul Parlamentului, contrar Constituţiei, care prevede că deciziile Curţii Constituţionale se aplică numai pentru viitor, iar la data anchetării acestora legea nu prevedea un astfel de aviz. Sunt mai multe decizii ale Curţii Constituţionale care au împiedicat continuarea proceselor, prin aplicarea lor retroactivă, ceea ce este ilegal şi neconstituţional. În această situaţie, mă gândesc la cine sunt judecătorii Curţii Constituţionale care au luat aceste decizii, ce i-a recomandat profesional pentru aceste posturi, la trecutul politic al unora dintre ei, la partidele care i-au propus acolo, şi la motivele pentru care au fost propuşi şi numiţi. Probabil tocmai pentru astfel de momente. Intrăm din nou în acea reţea creată dinadins între justiţie şi politic încă de la începutul anilor 1990. Şi constatăm că nu este de ajuns să creăm instituţii şi legi utile, fiind esenţial cine populează aceste instituţii şi cine aplică aceste legi. — Cât adevăr si câtă minciună este în desemnarea domnului Daniel Morar la conducerea DNA? — Nu ştiu ce minciuni s-au spus pe acest subiect. Faptele sunt următoarele. Nu îl cunoşteam pe dl. Morar. Am lansat o competiţie publică şi am format o comisie pentru interviuri, în care se află şi un psiholog (din afara sistemului judiciar), care a fost extrem de util în evaluarea candidaţilor. De altfel şi dl Ţuluş, de pildă a trecut prin aceeaşi procedură. În acest context, reamintesc că nu a existat vreo relaţie care să vină din trecut între mine şi preşedintele Traian Băsescu, nu a existat o astfel de relaţie între mine şi Daniel Morar şi nici între preşedinte şi Daniel Morar. Şi atunci cum şi de ce să treacă de la unul la altul „dispoziţii” privind dosarele?! Fiecare a respectat independenţa celuilalt, pentru că exact pentru asta ocupasem acele posturi. În mod firesc această lipsă de trecut comun nu ar trebui să conteze. Dimpotrivă, un trecut comun în care A îl cunoaşte pe B ca fiind un bun profesionist şi un om

79

integru ar trebui să conteze atunci când interesul public primează în numirea pe funcţii, aşa cum se întâmpla în ţările democratice atât în sectorul public cât şi în cel privat (prin sistemul recomandărilor). Dar în România, cu o istorie plină de relaţii de îndatorare lipsite de etică (eu ţi-am dat ieri pentru ca tu să îmi dai astăzi sau chiar, eu am încălcat ieri legea pentru tine, astăzi este rândul tău), iată că, în mod atipic, lipsa unui trecut comun a devenit una din garanţiile îndeplinirii funcţiei publice în mod independent şi corect. — Aţi repurtat multe izbânzi în reformarea justiţiei româneşti, ca temei al integrării în Uniunea Europeană. Punctaţi primele trei dintre acestea pe care le consideraţi fundamentale. — În ansamblu, eliminarea „steguleţelor roşii” pe care România le avea la capitolele justiţie corupţie, spălarea banilor şi protecţia drepturilor de proprietate intelectuală. Foarte importantă a fost breşa făcută în eliminarea „imunităţii penale” de care s-au bucurat în fapt politicienii şi prietenii lor de afaceri, în ultimii 18 ani (mai ales cât timp se aflau la guvernare), în paralel cu dovedirea faptului că „se poate” şi dezinhibarea unora din cei chemaţi să aplice legea. Menţionez şi iniţierea redactării noilor Coduri: penal (finalizat într-o primă versiune în timpul mandatului), de procedura penală şi de procedura civilă; precum şi pentru completarea proiectului de cod civil, ce fusese trimis neterminat în Parlament. Aş adăuga şi informatizarea sistemului judiciar, ca un punct distinct şi important. — Ce vă reproşaţi în activitatea de ministru al Justiţiei? — Că am avut naivitatea, la începutul mandatului, să cred în hotărârea politicienilor de a reforma justiţia şi a elimina corupţia, în particular cea politică. — Ca rector şi ca un cetăţean am simţit la modul dureros nedreptăţile pricinuite de justiţia arădeană. Prin extrapolare, sunt atâţia oameni cu vizibilitate publică sau amărâţi, care au experienţe uneori dramatice prin raportare la sistemul juridic românesc. Ca fost si ca posibil viitor ministru, credeţi că se mai poate face ceva? Justiţia românească mai poate dobândi credibilitatea pe care ne-o dorim cu toţii? — Sigur că se poate. Pe scurt, ar trebui să se întâmple următoarele. Instituirea unui mecanism prin care să se asigure şi să se verifice permanent profesionalismul şi integritatea magistraţilor: verificarea sistematică şi periodică a averii magistraţilor şi familiilor lor; aplicarea infracţiunii de „conflict de interese”; aplicarea „testelor de integritate”; introducerea infracţiunii de „îmbogăţire ilicită” în codul penal; eliminarea din sistem a magistraţilor incompetenţi şi lipsiţi de integritate. Adoptarea noilor coduri penal, civil, de procedură penală şi procedură civilă într-o formă modernă, care să asigure

80

procese scurte, corecte şi transparente, coduri cu prevederi clare, care să împiedice interpretările contradictorii şi fără „uşi” prin care unii să se strecoare. Unificarea jurisprudenţei, pentru a asigura o justiţie care prin deciziile sale să fie previzibilă şi credibilă (să ştii ce te aşteaptă când ajungi în justiţie). Publicarea imediată şi gratuită a tuturor hotărârilor judecătoreşti, ceea ce, pe lângă satisfacerea altor necesităţi, ar influenţa direct modul de redactare şi motivare a hotărârilor de către judecători şi ar funcţiona şi ca o măsură anticorupţie. Pregătirea profesională şi responsabilizarea magistraţilor. O nouă politică de resurse umane pentru magistratură. Restructurare în funcţie de încărcătura reală. Desigur, ne putem gândi şi la varianta juraţilor sau la alegerea judecătorilor, dar în aceste cazuri trebuie făcute mai întâi proiecte pilot pentru testarea acestor soluţii. — Pe când în vizită la Arad, la Universitatea „Aurel Vlaicu”? Vă adresăm acum această invitaţie în numele Senatului Universităţii „Aurel Vlaicu”. — Cât de curând, cu mult drag. Sunt dornică să răspund întrebărilor, care nu pot fi decât provocatoare, ale studenţilor şi profesorilor universităţii.

(Lizica Mihuţ, Observator, anul XIII, nr. 3415, 12 ianuarie 2009)

FOND PENTRU STUDENŢII TINERI, DIN DESPĂGUBIRILE PENTRU CALOMNII

Universitatea „Aurel Vlaicu” a decis realizarea unui fond pentru studenţii aflaţi în dificultate materială. Fondul va fi alimentat din sumele care vor fi plătite de către cei care calomniază universitatea sau cadre didactice ale universităţii, fără ca afirmaţiile lor să aibă acoperire în realitate. „Nu este vorba despre instituţii sau ziare cu care ne judecăm, ci persoane fizice. Persoanele juridice nu răspund penal. Fondurile vor fi gestionate de Liga Studenţilor din UAV. Au fost identificaţi cei care postau mesaje pe paginile de internet ale unor ziare. Calomniile vin din trei părţi, iar de când au fost identificaţi nu au mai apărut deloc calomnii la adresa instituţiei noastre”. Identificarea celor care postau mesaje denigratoare s-a făcut de către poliţie, cu sprijinul furnizorilor de servicii de internet Paul Boeriu, preşedintele Ligii Studenţilor de la Universitatea „Aurel Vlaicu”, vicepreşedinte al Uniunii Studenţilor din România, ne-a declarat: „Ne bucură încrederea ca Universitatea să ne ofere posibilitatea de a gestiona aceste fonduri. Dorim să instituim burse speciale pentru studenţii cu probleme financiare, să îşi poată continua studiile. Sunt destui arădeni care vor să vină la facultate, dar nu pot, din cauza

81

problemelor financiare. De altfel, noi gestionăm şi bursele şi cazarea.” Suma solicitată de Universitatea „Aurel Vlaicu” este de 1 miliard de lei pentru fiecare proces intentat. Pe rolul instanţei sunt mai multe procese pornite de universitate. „Vreau să mulţumesc organelor de poliţie care s-au mişcat foarte greu dar s-au mişcat până la urmă şi au făcut identificările. Erau zeci de postări venite din partea unei singure persoane. Noi dorim să contribuim la asanarea ambiguităţii pe care ţi-o conferă anonimatul. Dacă ai tăria să faci afirmaţii grave, trebuie să ţi le asumi. Cei care calomniază, să răspundă pentru ceea ce susţin; este bine să conştientizezi că trebuie să răspunzi pentru ceea ce spui” - a precizat rectorul universităţii. Prorectorul Universităţii „Aurel Vlaicu”, Alina Zamfir, a precizat că s-a implicat în această problemă, pentru că nu a putut suporta aberaţiile scrise la adresa universităţii şi a cadrelor universitare. „S-a făcut băşcălie de noi, a fost pusă la îndoială calitatea noastră profesională, de activitatea noastră ştiinţifică. S-a scris că sunt prea tânără să fiu profesor universitar, or eu am obţinut titlul acesta şi în Germania, după normele de acolo, şi în România, după normele de aici. Toată vara am scris drepturi la replică. Erau atâtea chestiuni revoltătoare, că nu le mai puteam suferi.” Lizica Mihuţ a declarat că este bine să ia atitudine toţi cei care se simt calomniaţi, indiferent că sunt politicieni, miniştri, jurnalişti, muncitori şi crede că demersul Universităţii arădene ar putea crea un precedent juridic.

(Andrei Ando, Observator, anul XIII, nr. 3417, 14 ianuarie 2009)

STUDENT AMERICAN LA ARAD Un student arădean din SUA a solicitat ieri Universităţii de Stat din Arad să fie înmatriculat aici în anul III de studii, după ce a făcut primii doi ani de facultate (automatizări) în Statele Unite. Acesta a precizat că după terminarea studiilor se va întoarce peste Ocean. Scopul venirii sale la Arad este realizarea unei economii băneşti substanţiale, ştiut fiind că în SUA studiile universitare costă zeci de mii de dolari anual, iar în România 350-400 de euro.

(C.P. Observator, anul XIII, nr. 3417, 14 ianuarie 2009)

82

SENATUL UAV IA ÎN DISCUŢIE REVOCAREA DECIZIEI PRIN CARE PRIMARUL GHEORGHE FALCĂ ERA NUMIT

„PERSONA NON GRATA” Interviu cu rectorul Universităţii de Stat „Aurel Vlaicu” din Arad, prof. univ. dr. Lizica Mihuţ — Anul a început la Universitatea de Stat prin inaugurarea unei aparaturi medicale performante, care întăreşte activitatea de cercetare universitară. Asta înseamnă că Universitatea „Aurel Vlaicu” se va orienta şi către domeniul medical? — Universitatea „Aurel Vlaicu” va avea ca prioritate cercetarea ştiinţifică. Aceasta reprezintă nu numai un standard european de calitate, dar are greutate în evaluarea universităţilor româneşti, respectiv în finanţarea acestora. Domeniul în care am investit este de fapt nu strict medical, ci biochimie cu aplicabilitate în medicină. Investirea, într-un singur laborator, a aproape jumătate de milion de euro, înseamnă o poartă larg deschisă spre alte proiecte şi programe ştiinţifice finanţate de Uniunea Europeană sau prin fonduri guvernamentale. Suntem conştienţi de faptul că numai investind în aparatură de ultimă generaţie şi în doar câteva domenii putem fi la vârf, ca şi contribuţie. Nu mai suntem în epoca de adolescenţă a învăţământului superior, când ne iluzionam că putem ataca toate domeniile ştiinţelor fundamentale şi socio-umane, ci am identificat câteva domenii în care vom investi şi investiţia va fi una care să ne permită accesul la masa marilor proiecte ştiinţifice internaţionale. — Proiectele acestea pot fi însă concretizate numai dacă Universitatea dispune de o bază materială adecvată. Poate ţine pasul Universitatea „Aurel Vlaicu” cu această provocare? — Poate, şi încă foarte bine. Universitatea „Aurel Vlaicu” a investit foarte mult în IT şi vreau să vă spun că cei peste 15.000 de metri pătraţi care alcătuiesc Complexul Universitar M sunt în totalitate informatizaţi. Lucrăm cu o firmă care întreţine baza noastră informatică, tineri aparţinând unei generaţii pe care eu o admir foarte mult, generaţia oamenilor de 35 de ani, şi care este performantă, astfel încât de la 1 octombrie încoace nu avem niciun fel de probleme privind administrarea calculatoarelor şi accesul la internet al întregului edificiu - repet, peste 15.000 mp de învăţământ! Am achiziţionat recent, în plus, o platformă IT pentru învăţământul la distanţă, care va permite desfăşurarea acestui tip de învăţământ academic la standarde europene. - Am înţeles că Senatul Universităţii va lua în discuţie o „dezgheţare” a relaţiilor dintre UAV şi autorităţile locale – în speţă, primăria municipiului Arad. Ce motivează această decizie şi de ce tocmai acum?

83

- În ultimele luni, primarul Aradului Gheorghe Falcă, nu a mai manifestat ostilitate faţă de universitatea noastră. Personal am apreciat faptul că a refuzat să răspundă la unele întrebări răutăcioase venite din partea presei, care chiar vroiau să dezgroape securea războiului între primărie şi UAV. Eu cred că un primar responsabil este conştient de strategia de succes a universităţii noastre. Senatul Universităţii va lua în discuţie revocarea deciziei de Persona Non Grata pentru Gheorghe Falcă. Vreau să mai subliniez şi faptul că vizita Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române, Daniel, la Arad, ne-a făcut să îl cunoaştem pe preşedintele Consiliului Judeţean. Am descoperit un om deschis spre colaborarea celor două instituţii importante ale acestei zone. — Aveţi nevoie de sprijinul administraţiei locale în anumite proiecte ale Universităţii? — Încrederea noastră nestrămutată este numai în Dumnezeu. Dar instituţia noastră va continua să aibă aceiaşi politică a ei, politica învăţământului românesc. Vom spune întotdeauna cine ne ajută şi cine este împotriva noastră, fie că se plasează la dreapta sau la stânga eşichierului politic. Dacă primăria ne va sprijini, voi fi cea dintâi care îi voi aduce un elogiu, iar dacă va fi împotriva noastră o voi spune, de asemenea, răspicat. — Puteţi să ne spuneţi si câteva informaţii de ultimă oră referitoare la activitatea academică sau ceea ce se întâmplă cu studenţii Universităţii? — O ştire de ultimă oră, pe care o anunţ acum în premieră, este că am câştigat 14 miliarde de lei vechi pentru un proiect care vizează egalitatea de şanse dintre femei şi bărbaţi. Pe de altă parte, tot o informaţie “fierbinte”, este că se va desfăşura la Arad, în finanţarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, finala campionatului universitar de baschet. — S-a discutat, la nivel naţional, despre posibilitatea îngheţării anului universitar, din pricina nemulţumirii unor cadre universitare. Se poate întâmpla asta şi la Arad? — În mod natural, asistăm la o scădere a populaţiei României şi a numărului de elevi şi studenţi. Este limpede că se vor reduce posturi şi la Universitatea noastră şi criteriile vor fi de performanţă. Cei care au fost înscrişi Ia doctorat de opt-nouă ani şi nu l-au luat, sau cei care nu se mai regăsesc cu disciplinele lor în statele de funcţiuni, vor trebui să se obişnuiască cu gândul că Universitatea nu este mama tuturor răniţilor, ci că Universitate înseamnă competenţă şi performanţă. Nici într-un caz nu vom îngheţa anul universitar la Arad, fiindcă pentru noi este o mândrie faptul că suntem solidari. Faţă de alte universităţi, unde sunt bătălii interne profunde, noi suntem uniţi, iar aşa-numiţii Gică Contra sunt puţini şi fără credibilitate din partea celor mulţi.

(Andrei Ando, Observator, anul XIII, nr. 3424, 22 ianuarie 2009)

84

ÎN PLINĂ SESIUNE Studenţii arădeni se află în această perioadă în sesiunea de examene a primului semestru. Majoritatea facultăţilor au încheiat perioada colocviilor iar acum studenţii susţin examenele scrise. Astfel holurile Universităţii “Aurel Vlaicu” din Arad au fost pline în aceste zile de studenţi şi masteranzi care veneau la examene.

(S.R., Observator, anul XIII, nr. 3424, 22 ianuarie 2009)

COLABORARE CU UNIVERSITATEA Ioan Bele a fost şeful secţiei vagoane speciale şi metrou la Întreprinderea de Vagoane Arad. A lucrat în societate neîntrerupt din 1980 până în 1993, când a trecut în învăţământ, iar acum este profesor la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad. Şi-a păstrat totuşi angajamentul faţă de Astra Vagoane Călători. Prin intermediul său, printre altele, aici îşi desfăşoară practica studenţii de la Facultatea de Inginerie, Secţia Material Rulant. Studenţii participă la toate probele vagoanelor şi la toate fazele producţiei de material rulant, iar la absolvirea facultăţii cei mai buni dintre ei au posibilitatea angajării în companie. Ioan Bele spune că este o practică profesională extrem de utilă, pentru că viitorii ingineri au posibilitatea să studieze „pe viu” tot procesul de fabricaţie, de la faza proiectării până la livrarea vagoanelor finite.

(Observator, anul XIII, nr. 3431, 30 ianuarie 2009)

SE REVOCĂ STATUTUL DE PERSONA NON GRATA Într-un comunicat de presă al Universităţii „Aurei Vlaicu” se arată că „având în vedere că în ultimele luni domnul Gheorghe Falcă, primarul Aradului, nu a mai manifestat ostilitate faţă de universitatea noastră, ne place să credem că un primar responsabil este conştient de strategia de succes a Universităţii „Aurel Vlaicu”. Să reţinem faptul că la propunerea rectorului prof. univ. dr. Lizica Mihuţ, Senatul a hotărât în unanimitate că domnul Gheorghe Falcă este Persona Non Grata a Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad. În şedinţa de Senat din 3 februarie 2009, de asemenea la propunerea rectorului prof. univ. dr. Lizica Mihuţ, Senatul Universităţii „Aurel Vlaicu” a votat în unanimitate revocarea deciziei de Persona Non Grata a domnului Gheorghe Falcă, primarul Aradului, încrederea noastră nestrămutată este numai în Dumnezeu. Instituţia noastră va continua să aibă aceeaşi politică a ei, politica învăţământului românesc. Vom

85

spune întotdeauna cine ne ajută şi cine este împotriva noastră, fie că se plasează la dreapta sau la stânga eşichierului politic. Dacă primăria ne va sprijini şi ne va respecta pentru strădaniile întregii noastre comunităţi academice, îi voi aduce un elogiu. Iar dacă se va manifesta împotriva UAV o vom spune, de asemenea, răspicat şi cu responsabilitate. Universitatea reprezintă, precum bine se ştie, în viziunea Uniunii Europene, principalul motor al dezvoltării regionale. De aceea, considerăm că Primăria trebuie să se constituie într-un partener loial şi profesionist în accesarea fondurilor guvernamentale şi europene” - se arată în comunicatul Senatului Universităţii „Aurel Vlaicu”.

(C. P. Observator, anul XIII, nr. 3437, 06 februarie 2009)

NU MAI E NON GRATA Senatul Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad a decis în unanimitate, la propunerea rectorului, prof. univ. dr. Lizica Mihuţ, revocarea deciziei de declarare Persona non Grata a primarului Aradului Gheorghe Falcă. „Având în vedere că în ultimele luni domnul Gheorghe Falcă nu a mai manifestat ostilitate fată de universitatea noastră, ne place să credem că un primar responsabil este conştient de strategia de succes a UAV”, se arată într-un comunicat de presă al Senatului UAV - „Dacă primăria ne va sprijini şi ne va respecta pentru strădaniile întregii noastre comunităţi academice, îi vom aduce un elogiu. Iar dacă se va manifesta împotriva UAV o vom spune, de asemenea, răspicat şi cu responsabilitate”, se mai subliniază în acelaşi comunicat.

(C.A., Jurnal Arădean, anul XXI, nr. 5657, 06 februarie 2009)

„ÎNOT, DECI EXIST” În oraşul nostru va avea loc sesiunea de prezentare a proiectului „înotul pentru adulţi - sport şi sănătate”. Reuniunea se desfăşoară în data de 25 februarie, orele 14, în incinta Universităţii „Aurel Vlaicu”, la Decanatul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport, Complex M, cu colaborarea DJS Arad. Scopul proiectului menţionat este dezvoltarea înotului pentru adulţi (înotul masters) în regiunea frontierei româno-maghiare, prin constituirea de cluburi de înot masters în Arad, Oradea şi Satu Mare, respectiv prin organizarea de activităţi de înot pentru adulţi. Proiectul este finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României. Informaţii despre practicarea înotului masters în România sunt disponibile pe internet, la www.inot-masters.ro. Proiectul este iniţiat de către Asociaţia de înot Masters România (IMRO), în parteneriat cu Asociaţia de

86

înot Masters din Ungaria, D.J.S. Timiş, Universitatea de Vest Timişoara şi Agenţia pentru Informarea şi Dezvoltarea Organizaţiilor Neguvernamentale.

(A.H., Jurnal Arădean, anul XXI, nr. 5665, 16 februarie 2009)

UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU” DIN ARAD

Sâmbătă, la sediul Decanatului Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport a Universităţii „Aurel Vlaicu”, a avut loc festivitatea înmânării legitimaţiilor de instructori în diverse ramuri sportive. Daniel Daniel, Delamarian Adela, Horvat Alexandra, Kadar Zsolt Mihaly, Ketta Eugen, Kormendi Daniel, Kormendi Meda, Marc Maria, Negru Marius, Tiriteu Cătălin, Telecan Andreea, Haizăr Patrie, Drăgoiu Ştefan, Samson Roxana Paula şi (Cantor Eugen au absolvit cursurile de formare în acest domeniu, desfăşurate în perioada ianuarie-februarie 2009. „Cursurile sunt rezultatul colaborării benefice dintre două dintre instituţiile reprezentative pentru mişcarea sportivă a judeţului Arad. Este vorba de Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport a U.A. V. Cursurile au fost susţinute de cadre didactice ale Facultăţii”, a declarat prof. univ. dr. Dan Aurel Banciu.

(Observator, anul XIII, nr. 3446, 17 februarie 2009)

„CAIUS IACOB” Facultatea de Ştiinţe Exacte din cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu” Arad organizează astăzi, 20 februarie, ora 12, prima ediţie a concursului de matematică pentru elevi „Caius Iacob”. Întrecerea se va desfăşura în Corpul M. (Micălaca)

(Jurnal Arădean, anul XXI, nr. 5669, 20 februarie2009)

PESTE 200 DE ELEVI AU PARTICIPAT LA CONCURSUL DE MATEMATICĂ CAIUS IACOB,

ORGANIZAT DE UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU”!

Prima ediţie a concursului de matematică destinat elevilor de liceu, organizat sub titulatura Caius Iacob (unul dintre marii matematicieni ai ţării, academician din Arad) de universitatea de stat, a fost un succes. Peste 200 de elevi de la majoritatea liceelor arădene (inclusiv din Pecica, Pâncota, Ineu, Nădlac) au răspuns provocării lansate de Universitatea „Aurel Vlaicu”, de a participa la un concurs de matematică. Ieri, festivitatea de

87

premiere a arătat că viitorii matematicieni nu sunt doar pragmatici şi inteligenţi, ci şi simpatici, transformând, alături de gazdele universitare, evenimentul într-o întâlnire extrem de degajată şi simpatică. Totul a impresionat la prima ediţie a concursului de matematică. Organizatorii care, pe lângă faptul că au făcut o treabă bună, au vădit implicare şi pasiune. Participanţii care, din spusele evaluatorilor, au demonstrat un nivel de pregătire foarte înalt. Evenimentul a fost onorat şi de rectorul Universităţii de Stat, prof. univ. dr. Lizica Mihuţ, care a marcat astfel importanţa care se acordă concursului. Rectorul a felicitat toţi participanţii, care „au avut curajul să se confrunte cu ei înşişi”, într-un concurs din care toată lumea a avut de câştigat. Lizica Mihuţ a făcut trecerea la premierea performerilor prin prezentarea decanului de la Ştiinţe Exacte, Sorin Nădăban, care a avut, ca student... doar note de zece. Decanul Nădăban şi echipa sa au spus că ambiţiile concursului este de a se dezvolta, întrecerea va deveni internaţională şi se va extinde, prin strădaniile Marianei Nagy, şi spre informatică. Legătura dintre mediul universitar şi cel liceal a fost posibilă şi prin implicarea Doinei Cheta, fost director al Liceului „Vasile Goldiş”, acum cadru didactic la UAV. Concursul a avut două domenii, pentru care au concurat, separat, elevi din clasele a 11-a şi a 12-a: raţionament matematic (un nivel foarte ridicat) şi tehnică matematică. Evaluatorii şi-au luat foarte în serios treaba. Ei spun că au avut plăcerea să descopere unele lucrări perfecte, nivelul general fiind foarte bun, undeva la cel al fazelor judeţene ale olimpiadei. Câştigătorii concursului de matematică „Caius Iacob” - Ediţia I Clasa a XI-a Raţionament matematic Premiul I

Filip Laurian - Colegiul Naţional „Moise Nicoară” Arad - prof. Titiana Alexa.

Premiul al II-lea Vlad Adina Alexandra - Colegiul Naţional „Moise Nicoară” Arad - prof. Ovidiu Bodrogean.

Premiul al III-lea Bleotu Dragoş Marius - Colegiul Naţional „Moise Nicoară” Arad - prof. Ovidiu Bodrogean.

Menţiuni 1. Călăcean Adela – Liceul Teoretic „Vasile Goldiş” Arad - prof. Ramona Tudoran. 2. Mîţu Radu - Liceul Teoretic „Vasile Goldiş” Arad - prof. Ramona Tudoran.

88

Clasa a XII-a Raţionament matematic Premiul I

1. Băltean Lugojan Radu - Colegiul Naţional „Moise Nicoară” Arad - prof. Octavia Potocean. 2. Onuţă Andreea Lavinia - Liceul Teoretic „Vasile Goldiş” Arad - prof. Doina Cheta.

Premiul al II-lea Frenţ Ligia - Colegiul Naţional „Moise Nicoară” Arad – prof. Ovidiu Bodrogean.

Premiul al III-lea Gavra Ioana Alexandra - Colegiul Naţional „Moise - Nicoară” Arad - prof. Maria Toader.

Menţiuni Horin Alexandru Sever - Colegiul Naţional „Moise Nicoară” Arad - prof. Maria Toader.

Clasa a XI-a Tehnică matematică Premiul I

1. Şerban Crişan Alexandra - Liceul Pedagogic „Dimitrie Ţichindeal” Arad - prof. Claudiu Boscenco 2. Paveloiu Alex - Colegiul Naţional „Moise Nicoară” Arad - prof. Ovidiu Bodrogean 3. Rogoz Ralph Emil - Colegiul Naţional „Moise Nicoară” Arad - prof. Ovidiu Bodrogean.

Premiul al II-lea Posa Emanuel - Colegiul Naţional „Moise Nicoară” Arad - prof. Ovidiu Bodrogean.

Premiul al III-lea

1. Pătrăşcoiu Andrei - Colegiul Naţional „Elena Ghiba Birta” Arad - prof. Sorin Dumitrică. 2. Siladi Micu-Liceul Pedagogic „Dimitrie, Ţichindeal” Arad - prof. Claudiu Boscenco. 3. Giurgiu Rareş - Colegiul Naţional „Moise Nicoară” Arad - prof. Titiana Alexa; 4. Rus Luminiţa Alina - Colegiul Naţional „Elena Ghiba Birta” Arad - prof. Sorin Dumitrică

89

Menţiuni 1. Bonca Adelina - Colegiul Naţional „Elena Ghiba Birta” Arad - prof. Marcel Cameniţă. 2. Chişmore Simona - Grupul Şcolar Pâncota - prof. Cornea Marinei. 3. Costin Roxana Florentina - Colegiul Naţional „Moise Nicoară” Arad - prof. Ovidiu Bodrogean. 4. Abrudan Andrei - Colegiul Naţional „Moise Nicoară” Arad - prof. Ovidiu Bodrogean.

Clasa a XII-a Tehnică matematică Premiul I

1. Cociuba Filip George - Colegiul Naţional „Moise Nicoară” Arad - prof. Octavia Potocean. 2. Boţco Loredana Paula - Liceul Teoretic „Vasile Goldiş” Arad - prof. Doina Cheta. 3. Asandei Marian Cristian - Liceul Teoretic „Vasile Goldiş” Arad - prof. Doina Cheta.

Premiul al II-lea Ţepeş Onea Andrei - Liceul Teoretic „Vasile Goldiş” Arad - prof. Doina Cheta.

Premiul al III-lea 1. Novanc Alexandru Petre — Colegiul Naţional „Moise Nicoară” Arad - prof. Ovidiu Bodrogean. 2. Bene Eniko - Colegiul Naţional „Elena Ghiba Birta” Arad - prof. Sorin Dumitrică. 3. Mihiţ Claudia - Colegiul Naţional „Elena Ghiba Birta” Arad - prof. Carmen Abrudan. 4. Schiebel Angelina - Liceul Teoretic „Adam Müller Guttenbrunn” Arad - prof. Sanda Roveanu.

Menţiuni 1. Petrişor Gheorghe Marian - Colegiul Naţional „Elena Ghiba Birta” Arad - prof. Carmen Abrudan. 2. Ardelean Anişoara - Colegiul Naţional „Moise Nicoară” Arad - prof. Ovidiu Bodrogean. 3. Coşarbă Andrei - Liceul Teoretic „Vasile Goldiş” Arad - prof. Doina Cheta. 4. Tudur Radu Dan - Liceul Teoretic „Vasile Goldiş” Arad - prof. Doina Cheta.

90

5. Ristin Boban - Colegiul Naţional „Moise Nicoară” Arad - prof. Ovidiu Bodrogean. 6. Mocuţa Maria Alexandra - Grupul şcolar de Industrie Alimentară Arad – prof. Ioan Ucu Crişan. 7. Luca Roxana - Grupul Şcolar Industrial „Iuliu Maniu” Arad prof. Elena Dehelean. 8. Mirăuţe Florin - Grupul Şcolar Industrial „Iuliu Maniu” Arad – prof. Elena Dehelean;

(Flavius Ghender, Observator, anul XIII, nr. 3454, 26 februarie 2009)

„CAIUS IACOB”, EDIŢIA I Câştigătorii primei ediţii a concursului de matematică „Caius Iacob” au fost premiaţi ieri, de Facultatea de Ştiinţe Exacte din cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu”, iniţiatorul şi organizatorul concursului Rectorul universităţii arădene, prof.univ.dr. Lizica Mihuţ şi întreaga conducere a facultăţii, decan conf. univ. dr. Nădăban Sorin, au felicitat participanţii şi au acordat premiile. Concursul, adresat liceenilor din clasele a XI şi a XII-a, s-a bucurat de succes, participând peste 200 de elevi de la şcolile din municipiu şi judeţ. Câştigătorii la cele două secţiuni „Raţionament matematic” (nivel I) şi „Tehnică matematică” (nivel II) au fost: la prima secţiune, cl. XI - Filip Laurian (C.N. „M. Nicoară”); cl. a XII-a - Băltean Lugojan Radu (C.N. „M. Nicoară”) şi Onuţa Andreea Lavinia (Liceul Teoretic „Vasile Goldiş”) iar la a doua secţiune, cl. a XI-a, Şerban Crişan Alexandra (Lic. „Dimitrie Ţichindeal”), Paveloiu Alex şi Rogoz Ralph Emil (C.N. „M. Nicoară”); cl. a XII-a - Cociuba Filip George (C.N. „M. Nicoară”), Botco Loredana Paula şi Asandei Marian Cristian (Liceul Teoretic „Vasile Goldiş”).

(M.A., Jurnal Arădean, anul XXI, nr. 5674, joi, 26 februarie 2009)

„NOI CHIAR NE PROPUNEM SĂ TRANSFORMĂM ARADUL, DINTR-UN ORAŞ OARECARE,

ÎNTR-UN IMPORTANT CENTRU UNIVERSITAR”

Interviul cu rectorul Universităţii „Aurei Vlaicu”, prof. univ. dr. Lizica Mihuţ Profesorii universitari vor acorda meditaţii gratuite la matematică pentru bacalaureat şi olimpiade. Universitatea va susţine ore de limba germană şi pentru elevi din şcolile

91

generale Anul universitar următor vor demara patru noi specializări: Informatică Economică, Marketing, Psihologie, Arte Textile-Modă (Design Vestimentar). Taxele nu vor creşte. Nu se pune nici problema plăţii absenţelor, examenelor, adeverinţelor, reexaminărilor. Se construieşte un nou cămin universitar, în valoare de 2,6 milioane de euro! - În această săptămână a început semestrul al doilea al anului universitar. Ce noutăţi aduce el studenţilor Universităţii „Aurel Vlaicu”? - Semestrul al doilea, precum semestrul întâi, însemnă de fapt un an universitar care se doreşte în primul rând la standarde europene, atât în plan didactic cât şi ştiinţific. Este un semestru care a început foarte bine, pentru că astăzi am intrat într-un proiect european pe management universitar (implementare la nivel instituţional) având şase cadre didactice ca echipă de lucru. În urmă cu câteva zile un alt proiect, de data aceasta ştiinţific, a primit aprobarea UE; este vorba despre un proiect pe biotehnologii. O altă noutate de ultimă oră este că cele două doamne prorector, Alina Zamfir şi Florentina Munteanu, fac demersurile pentru a se înfiinţa Asociaţia Europeană de Spectometrie de Masă la nivel european, deci o organizaţie ştiinţifică de nivel continental. Universitatea noastră este parte a acestei asociaţii deoarece în afară de Academia Română numai Universitatea „Aurel Vlaicu” are un laborator de specialitate în valoarea de peste 400 de mii de euro. Acest laborator a făcut posibilă accederea UAV în elita Asociaţiei Spectometriei de Masă la nivel european. - Este linişte acum la Universitatea „Aurel Vlaicu”? Ce mai face dl. Rovenţa? - Domnul Rovenţa nici înainte, nici după scurtul său mandat nu are vizibilitate în Universitate. Vizibilitatea pe care o are este doar prin reclamaţiile pe care ni le face. Pe unele le semnează, altele sunt anonime. În universitate nu se face simţită prezenţa domniei sale. Probabil face bine şi probabil că îndeletnicirea aceasta de a elabora în loc de cărţi şi cursuri, reclamaţii, dânsului, spre deosebire de mine, îi face plăcere. - Cât de adevărat este că Universitatea „Aurel Vlaicu” se va implica în organizarea de cursuri de limbă străină şi pentru alte categorii de... public, nu numai pentru studenţi? - Este foarte adevărat! Sigur că suntem preocupaţi foarte mult de calitatea în învăţământul superior, dar în afară de activitatea noastră curentă dorim să facem deschideri pe care nu le-am avut până acum. Aş sublinia încheierea cu foarte mare succes a Concursului Caius Iacob, de matematică, la

92

care au participat în jur de 200 de elevi din liceele din Arad şi din judeţ, o participare extraordinară dacă te gândeşti că s-a reuşit reunirea celor mai buni elevi cu apetenţă pentru matematică. Meritul este fără îndoială al Facultăţii de Ştiinţe Exacte, al domnului decan Florin Nădăban, dar şi al doamnei prof. Doina Cheta, în prezent Directorul Departamentului de Consiliere în Carieră. În ceea ce priveşte organizarea de cursuri de limbă străină, pe de o parte, vrem să demarăm cursuri pentru începători, pentru iniţiaţi la nivel mediu şi pentru avansaţi, în limba germană, ştiut fiind faptul să sunt relativ puţini vorbitori de limbă germană în Arad. La nivel de universitate avem doar patru grupe de germană, ceea ce este extrem de puţin, tocmai pentru că studenţii nu vin cu o pregătire pe germană din clasele de gimnaziu şi liceu. De aceea ne propunem să organizăm cursuri pentru şcoala primară, pentru gimnaziu şi pentru liceu. La cele trei nivele preţul va fi extrem de atractiv: 12,5 de lei şedinţa de o oră. Cu alte cuvinte, cu o sută de lei pe lună un părinte îşi poate învăţa copilul să vorbească limba germană. Pe de altă parte, o iniţiativă extrem de valoroasă a Facultăţii de Ştiinţe Exacte este organizarea în mod gratuit a unor cursuri de matematică, pe de o parte pentru bacalaureat, pe de altă parte pentru performanţă. Nu pot să nu aduc un elogiu colegilor mei de la Facultatea de Ştiinţe Exacte, care au gândit o asemenea strategie, pentru că mă întreb şi eu cine mai acceptă azi să facă la sfârşit de săptămână cursuri gratuite, şi eu atât mai mult de matematică, iată, sunt câteva noutăţi la care se adaugă însă şi altele - este vorba despre implicarea noastră în continuare în programe şi proiecte cu finanţare guvernamentală şi a UE. Universitatea noastră va fi gazda unui training organizat de Agenţia Naţională de Cercetare în Învăţământul Superior, în data de 4 martie, la ora 12. Profit de discuţia cu dumneavoastră spre a-i invita pe toţi cei care doresc să acceadă la fonduri europene să participe la această întâlnire, care va avea loc la sediul rectoratului, la ora 12, cu experţi ai Agenţiei Naţionale din Bucureşti. Intrarea este gratuită. - În anul universitar precedent aţi căutat să porniţi o nouă specializare: Drept. Veţi continua demersurile si anul acesta? - Universitatea noastră va avea specializări noi: Informatică Economică, Marketing, Psihologie, Arte Textile-Modă (Design Vestimentar). Sunt patru specializări extrem de cerute pe piaţa muncii. În ceea ce priveşte Dreptul, avem Drept Administrativ, adică administraţie publică, dar nu vă ascund faptul că nu am renunţat la ideea de a face Drept. Comisia ARAC1S ne-a solicitat să prezentăm procesele de pe rol şi nu avem decât trei, la care se adaugă unul cu Rovenţa şi Coană, care semnează reclamaţiile împotriva noastră. Media altor universităţi este de câteva zeci de procese. Noi dorim să ne rezolvăm problemele la nivel de universitate. Aş dori să adaug aici faptul că avem un

93

coleg de mare valoare, specialist în Drept, care este acum ministru şi este conferenţiar la Universitatea “Aurel Vlaicu”. Este vorba de ministrul de Externe al României, Cristian Diaconescu. Acum, este suspendat din calitatea de cadru didactic, în perioada mandatului său ministerial, însă şi-a exprimat în mod ferm intenţia de a rămâne la Universitatea noastră şi de a candida, când va fi cazul, pentru un post de profesor universitar, în acest moment, Universitatea “Aurel Vlaicu” are la specializarea Drept patru conferenţiari titulari, un profesor universitar titular, şi toţi lectorii şi asistenţii sunt doctori sau doctoranzi în Drept. - În condiţiile crizei economice care afectează” viaţa publică, cum vor evolua taxele de şcolarizare la Universitatea „Aurel Vlaicu”? - Taxele nu se vor modifica. Având în vedere că Universitatea este susţinută de minister, având şi fonduri bugetare; taxele nu vor creşte. Nu se pune nici problema plăţii absenţelor, examenelor, adeverinţelor, reexaminărilor. - Se resimte această criză economică globală în fondurile alocate dotării laboratoarelor şi sălilor de curs ale Universităţii, în fondul de burse? - Fondul de burse este de peste 11 miliarde, de lei, iar în curând studenţii vor avea şi încă un cămin al lor, de cinci stele. Suntem în faza de lansare a licitaţiei pentru acest cămin studenţesc, care va fi în valoare de 2,6 milioane de euro. Suntem, în momentul acesta, în situaţia de a lansa oferta pentru a transforma Hotelul Petrom, din parcul Reconcilierii, într-un hotel de 5 stele, la preţuri de 2 stele (cazare şi masă) pentru că în felul acesta înţelegem noi să venim în întâmpinarea orizontului de aşteptare al arădenilor şi nu numai. - Preşedintele sindicatului Alma Mater solicita ca fondurile extrabugetare colectate de universităţi să nu fie luate în calcul la stabilirea bugetului acestora, de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Cât sunt ele de Importante în gestionarea activităţii Universităţii? – O idee excepţională! Toate fondurile extrabugetare, aşa-numitele fonduri proprii, devin fonduri de la buget în momentul în care intră în Universitate. Ele sunt gestionate după legea bugetului public şi nu ca fonduri proprii. Trebuie să se afle numai la Trezorerie, iar depozitele nu pot fi făcute la alte bănci comerciale. Este un fapt regretabil! Universitatea “Aurel Vlaicu” este probabil instituţia din Arad care are cele mai multe fonduri pe depozite şi lichidităţi, dobândă este consistentă dar în momentul în care am putea opta pentru o bancă am putea şi negocia dobânda, ceea ce în acest moment nu este posibil. Eu dezavuez instituţiile publice care stau cu mâna întinsă către minister şi care îşi pierd zile întregi la cabinetele oficialilor de la Bucureşti, solicitând fonduri, când poţi gândi o strategie care poate fi de succes, o strategie antreprenorială, precum o realizează toate marile Universităţi europene şi micile

94

şi marile universităţi americane. - Putem spune în momentul acesta, că Aradul este un oraş universitar? - Este o întrebare foarte grea, la care îmi este şi mai greu să răspund, pentru că universitatea nu conferă şi calitatea de centru universitar. Strădania comunităţii noastre academice este însă reală şi considerabilă, pentru că noi chiar ne propunem să transformăm Aradul, dintr-un oraş oarecare într-un important centru universitar. Ambiţia noastră este de a duce un departament al Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare şi Cercetare dintr-o ţară europeană, la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad. O dovadă de cât este de dinamică Universitatea noastră este că în urmă cu câteva zile s-a votat legea potrivit căreia poţi angaja profesori din state membre UE, iar noi vom şi face acest lucru - deja avem ca element de susţinere în strategia noastră un asemenea demers care funcţiona până acum cu o dublă subordonare academică.

(Andrei Ando, Observator, anul XIII, nr. 3455, 27 februarie 2009)

ELEVI PREMIAŢI DE UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU” Facultatea de Ştiinţe Exacte din cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu” Arad a debutat la sfârşitul lunii februarie cu prima ediţie a Concursului de Matematică „Caius Iacob”. „ Am apreciat foarte mult efortul cadrelor Facultăţii de Ştiinţe Exacte de a organiza acest concurs în special pentru faptul că academicianul Caius Iacob a fost unul dintre marii matematicieni pe care i-a dat Aradul” a spus prof.univ.dr. Lizica Mihuţ, rectorul UAV. Concursul i-a avut în vizor pe elevii claselor a XI- a şi a XII- a de la liceele din municipiu şi din judeţul Arad. Prima ediţie a concursului s-a dovedit a fi un succes, astfel nu mai puţin de 200 elevi au susţinut o lucrare scrisă la disciplina matematică. Subiectele de la acest concurs au fost împărţite în două secţiuni şi anume raţionament matematic (cuprinzând probleme de gândire) şi tehnică matematică (probleme bazate mai mult pe exerciţiu). Iniţiatorul con¬cursului, Sorin Nădăban, de asemenea şi decanul Facultăţii de Ştiinţe Exacte al UAV a spus „A fost frumos ca Universitatea „Aurei Vlaicu” să organizeze un astfel de Concurs al Universităţii”. Elevii au susţinut o lucrare scrisă timp de 3 ore, subiectele având dificultate asemănătoare subiectelor de la olimpiadele şcolare faza judeţeană, iar profesorii care au corectat lucrările au fost mai riguroşi, au spus organizatorii Toţi participanţii au primit diplome de participare iar elevii cu cele mai bune lucrări au primit cărţi de specialitate. Elevii care doresc să urmeze pe viitor cursurile Facultăţii de Ştiinţe Exacte ale Universităţii „Aurel Vlaicu”, specializarea matematică şi au participat la acest

95

concurs sunt scutiţi de taxa de înscriere. De asemenea profesorii care au organizat acest eveniment au hotărât se desfăşoare cursuri gratuite pentru elevii arădeni care excelează la disciplina matematică.

(Georgiana Ţentea, Flacăra Roşie, anul III, nr. 97, 01-07 martie 2009)

AL 13-LEA SALARIU LA UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU” Universitatea „Aurel Vlaicu” este o instituţie de succes nu numai pe plan academic şi ştiinţific ci şi în plan financiar. Universitatea „Aurel Vlaicu” are vizibilitate internaţională, plasându-se pe primele locuri în toate clasificările realizate de AD ASTRA cu privire la valorificarea cercetării ştiinţifice în mari publicaţii ale lumii. În plan didactic, continua noastră preocupare sunt studenţii, de aceea evaluarea făcută de către aceştia este fundamentală pentru comunitatea noastră academică. Universitatea „Aurel Vlaicu” are granturi de excelenţă, programe şi proiecte finanţate din fonduri guvernamentale şi UE, precum şi o strategie de atragere de fonduri, absolut necesare, în condiţiile în care numai fondul de salarii pe o lună este de peste 15 miliarde de lei. Strategia de succes a Universităţii „Aurel Vlaicu” a determinat alocarea din fonduri proprii a peste 9 miliarde de lei pentru al 13-lea salariu, un nesperat cadou pentru membrii comunităţii academice de la Universitatea „Aurel Vlaicu”.

(A.H., Jurnal Arădean, anul XXI, nr. 5683, 09 martie 2009, Observator, anul XIII, nr. 3463, 09 martie 2009)

PARTICIPARE ARĂDEANĂ EXCEPŢIONALĂ LA CAMPIONATUL MONDIAL DE SCHI ROTARY

Desfăşurat o dată la doi ani în Europa, cu alternanţă în America sau Canada, concursul din acest an, desfăşurat la Alta Badia în Italia, în perioada 14-20 martie, însemnat un succes de prestigiu pentru Rotary Club Arad. Participanţi la toate celelalte ediţii europene (Madessimo 2003, Madonna di Campiglio 2005, San Candido 2007), delegaţia Rotary Club Arad, a reuşit în acest an, pe pârtiile Dolomiţilor (poate cei mai frumoşi munţi din lume) să concureze participanţi din peste 20 de ţări. În acest context elitist specific pentru Rotary, prezenţa noastră din acest an, precum şi în ediţiile precedente, a fost de anvergură. Astfel, Andreea Sîrb a devenit vicecampioană mondială. Ea ne-a

96

declarat cu emoţie la final de cursă: „Este a doua oară când am bucuria să aduc o medalie pentru Rotary District 2241 - România şi Republica Moldova, cu atât mai mult cu cât mi-a lipsit extrem de puţin să câştig titlul suprem, după ce în prima manşă a competiţiei am înregistrat cel mai bun timp din grupa mea. Gândesc deja la viitorul campionat mondial, unde sper din tot sufletul să fiu prezentă. Nu este un secret pentru nimeni că Universitatea „Aurel Vlaicu” este omniprezentă în marile şi micile bătălii pentru performanţă în plan academic, ştiinţific, dar şi sportiv. Studentul la master „Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii”, Raul Hodorog a obţinut o prestigioasă medalie de bronz, cu atât mai valoroasă cu cât a concurat într-o grupă cu sportivi experimentaţi. Lui Raul Hodorog i-au lipsit doar 40 de sutimi de secundă să câştige „argintul”. „Este adevărat a fost o cursă grea, în plus am avut şi un disconfort fizic, dar culorile României şi ale UA V au fost mult deasupra efortului personal”. Delegaţia Rotary Club Arad formată din 12 rotarieni: medici, ingineri, profesori, oameni de afaceri a fost aplaudată de întreaga asistenţă pentru că este admirabil să te întorci acasă cu două medalii mondiale - „argint”, şi „bronz”, dar şi cu un sentiment de apreciere faţă de tinerii rotarieni arădeni, mai ales că întreaga competiţie s-a desfăşurat într-o companie selectă, de mare responsabilitate şi fair-play.

(Flavia Duma, Observator, anul XIII, nr. 3476, 24 martie 2009)

LE PASĂ! Prin acţiunea de ieri, de toaletare a spaţiului verde de pe malul Mureşului, în zona III Micălaca, rugbiştii de la CSU „Aurel Vlaicu” au arătat că le pasă de mediul înconjurător. Exemplul elevilor lui Ovidiu Şerban ar trebui să fie o pildă pentru arădeni şi o palmă pe obrazul celor care aruncă deşeurile la voia întâmplării.

(D.S., Jurnal Arădean, anul XXI, nr. 5698, 26 martie 2009)

PENTRU ANUL UNIVERSITAR VIITOR, UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU” VA AVEA PESTE 500 DE LOCURI BUGETARE!

Au fost făcut Ieri, publice cifrele de şcolarizare aprobate pentru Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, în vederea admiterii la studii în anul universitar 2009-2010. În premieră, Instituţia a primit şapte locuri la doctorat! Universitatea „Aurel Vlaicu” are 14 specializări.

97

Până acum cifra de şcolarizare se dădea pe domenii de activitate, iar de acum se dă pe cicluri. Distribuirea va fi făcută în funcţie de solicitări de către Senatul Universităţii. „Ne propunem ca de anul acesta să îngheţăm specializările pentru care nu există solicitări, care nu au cel puţin 30 de studenţi în primul an de studiu” - a declarat rectorul Lizica Mihuţ. Pentru prima oară, Republica Moldova, ţările învecinate României şi diaspora beneficiază de 14 locuri bugetare: două la ştiinţe politice, zece la ştiinţe economice, unu la educaţie fizică şi sport, trei la ştiinţe inginereşti. Preşedintele Universităţii, Nicolae Dincă, a subliniat că printre românii din diaspora sunt, tot în premieră, şi cetăţeni români cu domiciliul în străinătate. Pentru ciclul de studii universitare de licenţă Universităţii „Aurel Vlaicu” i s-au repartizat 506 locuri, pentru studii de masterat 266 de locuri. Studenţii beneficiază de trei tipuri de bursă: de merit, de studii, sociale. În premieră, instituţia a primit şapte locuri la doctorat! Doctoratul pe un an costă 100 de milioane de lei pe doctorand (sumă suportată din bugetul de stat), la care se adaugă contribuţia doctorandului; anul întâi este cu frecvenţă, iar durata studiilor este de trei ani. Universitatea va decide care specializări vor primi dreptul de organizare a studiilor doctorale. Nu s-a stabilit deocamdată care va trebui să fie contribuţia financiară a doctorandului, suma diferind de la o universitate la alta - unele au fixat taxă de 400 de euro anual, altele 3.000 de euro.

(Andrei Ando, Observator, anul XIII, nr. 3479, 27 martie 2009)

NOUTĂŢI LA UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU”

Ieri, în cadrul unei conferinţe de presă, rectorul Universităţii arădene „Aurel Vlaicu”, prof.univ.dr. Lizica Mihuţ a prezentat noutăţile în ceea ce priveşte cifra de şcolarizare aprobată pentru anul universitar 2009 - 2010. Spre deosebire de anii anteriori, începând din acest an locurile bugetare (506 pentru studii universitare de licenţă şi 266 pentru studii de masterat) sunt repartizate pe cicluri universitare şi nu pe domenii de studii, ceea ce oferă libertatea instituţiilor de învăţământ ca în funcţie de cererile viitorilor studenţi şi corelat cu piaţa muncii să le repartizeze facultăţilor. Universitatea arădeană a decis ca, pentru început, locurile bugetare să fie acordate în mod egal facultăţilor, dar în condiţiile în care anumite specializări nu sunt solicitate, aceasta însemnând cel puţin 30 de înscrişi, acestea să fie îngheţate. Tot ca o noutate, anul acesta au fost aprobate 7 locuri bugetare pentru studii de doctorat şi 16 locuri pentru tinerii de origine română din ţările învecinate şi diasporă, acestea din urmă fiind singurele repartizate pe domenii.

(M.A., Jurnal Arădean, anul XXI, nr. 5699, 27 martie 2009)

98

LA UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU”

„Indiferent de cât de bogaţi de buni şi de frumoşi suntem, este esenţial să dăruim, să sprijinim şi să fim alături de semeni, de cei care au nevoie cu adevărat de noi, de un zâmbet, de o mână de ajutor oferită ferm si cu căldura umanităţi din noi. Salutăm şi suntem alături de cei de la Special Olimpics de inimoşii domni Dan Pârvulescu, Flavius Şipoş şi Viorel Mocanu. Întâlnirea se va concretiza în viitor prin voluntariatul studenţilor Universităţii „Aurel Vlaicu”, fapt pe care îl consider cel mai mare câştig, atât pentru ei cât si pentru sportivi pentru că, aşa cum ştim cu toţii este mare lucru să fi ÎMPREUNA, la bine si la rău, Oameni”, a declarat conf.univ.dr. Dan Aurel Banciu, decanul Facultăţii de Sport din cadrul Universităţii Aurel Vlaicu, în legătură cu întâlnirea de ieri dintre studenţi si conducerea de la Special olimpics.

(Observator, anul XIII, nr. 3488, 07 aprilie 2009)

ARACIS A DECIS: UAV, UNIVERSITATE CU GRAD RIDICAT DE ÎNCREDERE!

Instituţia care se ocupă cu acreditarea învăţământului superior a efectuat un studiu amplu, în urma căruia a acordat un certificat prin care recunoaşte „grad ridicat de încredere” pentru Universitatea „Aurel Vlaicu”, fără monitorizare, timp de 5 ani. Rectorul Universităţii „Aurel Vlaicu”, prof. univ. dr. Lizica Mihuţ, a explicat că acest calificativ aduce numeroase beneficii instituţiei pe care o conduce. Cel puţin pe trei planuri, UAV are de câştigat în urma succesului obţinut. Astfel, se obţine un plus de credibilitate, atât pentru atragerea studenţilor, cât şi pentru atragerea cadrelor didactice, cu atât mai mult cu cât acest certificat are recunoaştere internaţională. Creşte autonomia în ceea ce priveşte opţiunile de a înfiinţa noi programe de Master. Nu în ultimul rând, este vorba despre un audit complex, care pune dincolo de orice “îndoială corectitudinea activităţii UAV, în plan didactic, administrativ şi managerial - asta în condiţiile în care universitatea de stat a fost în ultimul timp ţinta unor atacuri fără precedent, cu reclamaţii la toate instituţiile abilitate. Rectorul Lizica Mihuţ a considerat obţinerea certificatului „cea mai teribilă realizare din ultimii 100 de ani”. Auditorii au vizat 5 domenii: didactic, cercetare ştiinţifică, administrativ, financiar contabil şi audit extern. ARACIS a trimis la Arad, acum un an, 16 membri, care au făcut câteva recomandări şi au revenit pentru o verificare complexă. S-au alcătuit 12 dosare, cu mii de pagini.

99

Faptul că s-a obţinut certificatul pentru cinci ani, fără monitorizare, este considerat un mare succes, care reflectă dezvoltarea UAV şi munca depusă. „Astfel, toate problemele se rezolvă la nivelul instituţiei”, explică Lizica Mihuţ. Certificatul va fi afişat la toate sediile reprezentative ale UAV. „Poate unii colegi m-au înjurat, pentru că e vorba despre un volum mare de muncă, dar acum îmi mulţumesc” spune rectorul arădean. „Sunt universităţi care nu doresc această auditare. Unele chiar au dat în judecată ARACIS, pentru că nu vor să se facă auditul sau pentru a contesta gradul scăzut de încredere. Noi am cerut evaluarea!” Reprezentanţii ARACIS au fost impresionaţi de ceea ce au găsit la Arad, de la spaţiul generos de peste 17.000 mp destinat învăţământului şi până la tehnica performantă folosită nu doar la laboratoare şi cercetare, ci şi la întreţinerea bazei materiale. Aceştia erau la curent cu plângerile făcute în ultimii timp împotriva UAV. „Ştiau tot. S-au întâlnit cu cei care fac aceste plângeri, eu am răspuns sub semnătură la 18 întrebări. A fost o dezlănţuire împotriva noastră care ne-a luat prin surprindere, dar acest certificat arată că tot ceea ce facem este corect” a declarat rectorul UAV. De altfel, certificatul grad de încredere ridicat a fost transmis atât autorităţilor centrale şi locale, cât şi instituţiilor cu atribuţii de control. „După obţinerea certificatului care atestă un grad ridicat de încredere din partea ARACIS noi nu acceptăm să fim controlaţi de oricine, de Popescu şi Georgescu! Este un certificat care ne conferă credibilitate şi autonomie” Rectorul UAV, Lizica Mihuţ.

(Flavius Ghender, Jurnal Arădean, anul XXI, nr. 5710, 09 aprilie 2009)

PERFORMANŢĂ RECUNOSCUTĂ Universitatea arădeană „Aurel Vlaicu” a obţinut, în urma evaluării instituţionale făcute de ARACIS (singura agenţie de asigurare a calităţii în învăţământul superior), calificativul „Grad de încredere ridicat”(facsimil), acordat pentru următorii cinci ani. Evaluarea temeinică a inspectorilor a vizat cinci domenii: didactic, cercetare ştiinţifică, administrativ financiar şi contabil, plus un audit extern. „Obţinerea acestui calificativ este o mare bucurie pentru universitatea noastră şi este o garanţie în plus a calităţii, a corectitudinii şi a performanţelor actului educativ”, a declarat rectorul UAV, prof.univ.dr. Lizica Mihuţ.

(M.A., Jurnal Arădean, anul XXI, nr. 5710, 09 aprilie 2009)

100

DARURI DE PAŞTI: BONURI DE MASĂ LA UNIVERSITATEA “AUREL VLAICU”

Managementul strategic al UAV a făcut posibilă acordarea bonurilor de masă de Sfintele Paşti în valoare de 138944 lei. Fiecare angajat va primi bonuri de masă în valoare de 364 lei, indiferent de funcţia ocupată. Vor beneficia de sume egale atât angajaţii TESA cât şi cadrele didactice, de la preparatori până la profesori universitari. „Am decis să acordăm aceeaşi sumă, deoarece noi, la Universitatea „Aurel Vlaicu”, suntem o mare familie unde fiecare este egal cu flecare, atât ca drepturi dar şi ca obligaţii. Mi se pare firesc deci ca acest mic dar de Sfintele Paşti să ne bucure egal pe toţi” - a declarat prof.univ.dr. Lizica Mihuţ, Rectorul Universităţii. (Rector, Prof.univ.dr. Lizica Mihuţ, Jurnal Arădean, anul XXI, nr. 5711, 10 aprilie

2009, Observator, anul XIII, nr. 3491, 10 aprilie 2009)

COMUNICAT DE PRESĂ Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior a luat act de publicarea Raportului Coaliţiei pentru Universităţi Curate (CUC) şi a Topului Integrităţii Universităţilor Româneşti. În legătură cu conţinutul şi concluziile raportului, Biroul de presă al agenţiei este împuternicit să prezinte următorul punct de vedere. Evaluarea transparenţei şi integrităţii învăţământului superior din România, efectuată şi de societatea civilă pentru toate universităţile româneşti,, publice şi particulare, în măsura în care se bazează pe o metodologie riguros proiectată, pilotată şi aplicată, ar putea contribui la ameliorarea acestui aspect al calităţii învăţământului superior. Din perspectiva ARACIS, între obiectivul asumat de CUC şi rezultatele publicate există un decalaj aproape total, determinat de inconsistenţa metodologică şi de discriminarea evidentă a instituţiilor alese pentru evaluare. Din punct de vedere instituţional, raportul CUC menţionează că se referă la „Universităţile din România”, dar lista publicată include numai o parte din universităţile de Stat, excluzând universităţile particulare acreditate. Menţionăm că Legea 87/2006 pentru aprobarea OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii în educaţie precum şi toate procedurile de evaluare ale ARACIS nu fac nici un fel de discriminare între cele două categorii de instituţii de învăţământ superior, care încadrează în sistemul naţional de învăţământ şi acordă diplome cu valoarea academică şi profesională nediferenţiată. Abordarea

101

raportului induce ideea că elementele negative constatate, mai mult sau mai puţin fundamentate de evaluatori, se regăsesc numai într-o singură parte a spectrului larg al universităţilor din România, pentru celelalte neexistând obligativitatea de a se supune evaluării. Metodologic, se operează cu un amestec de indicatori şi standarde din a căror variaţie s-ar obţine agregări care, chipurile, ar genera un „Top al integrităţii”, în acest context, având în vedere şi afirmaţiile din Raport cu privire la metodologia folosită, ARACIS solicită prezentarea publică a acesteia, a modului concret în care a fost elaborată şi aplicată, precum şi lista evaluatorilor folosiţi în procesul de evaluare, cu indicarea clară a competenţelor acestora. Raportul nu abordează doar transparenţa în învăţământul superior, ci conţine şi aprecieri privind calitatea procesului de învăţământ şi a programelor de studii, a activităţilor de cercetare şi a managementului academic şi financiar, domenii specifice conceptului de asigurare de asigurare a calităţii, fără însă a preciza modul în care au fost solicitate şi procesate aceste date. De exemplu, numărul de publicaţii ISI, de altfel un criteriu de performanţă care nu poate fi aplicat universal pentru orice domeniu de studii universitare, este inclus în categoria criteriilor de corectitudine academică. Într-o vreme a topurilor de orice fel, ne putem întreba dacă, în condiţiile de generare a unui top al integrităţii, metodologia improvizată aplicată de CUC nu a condus mai mult la rezultate cu valoarea publicitară şi nu la sprijinirea universităţilor pentru a-şi îmbunătăţi indicii de transparenţă şi integritatea sau a ale oferi publicului o imagine clară şi nedistorsionată. De altfel, şi cu privire la ARACIS, Raportul conţine o serie de afirmaţii lipsite de legătură cu realitatea şi care creează o imagine eronată referitoare la statutul şi activităţile ARACIS.. Afirmaţia potrivit căreia ARACIS este subordonată Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării este falsă, aşa cum rezultă din Legislaţia în vigoare (Art. 16 (l) al OUG 75/2005, aprobată prin Legea 87/2006: „ARACIS este o instituţie publică independentă, de interes naţional, cu personalitate juridică şi cu buget propriu de venituri şi cheltuieli”). Relaţia dintre ARACIS şi MECI este instituţională şi reglementată prin cadrul legislativ menţionat, propunerile agenţiei nefiind influenţate de minister. Membrii Consiliului ARACIS au fost aleşi de o comisie condusă de Preşedintele Academiei Române. Agenda funcţionând în baza unor dispoziţii legale clare, elaborate în conformitate cu Standardele Europene în materie, fiind singura instituţie de profil din România care a obţinut calitatea de Membru Candidat al ENQA (Asociaţia Europeană a Agenţiilor de Asigurare a Calităţii), şi a fost evaluată internaţional de EUA (Asociaţia Universităţilor Europene) şi de ESU (Uniunea Studenţilor Europeni).

102

Având în vedere aceste aspecte precum şi o serie de alte neconcordanţe conţinute în document, ARACIS nu poate fi de acord cu concluziile Raportului CUC şi Topul universităţilor întocmit pe baza concluziilor acestuia.

(Observator, anul XIII, nr. 3493, 13 aprilie 2009)

PESTE 450 DE ELEVI DIN TOATĂ ŢARA SUSŢIN ASTĂZI ŞI MÂINE EXAMENE LA OLIMPIADA DE LIMBI ROMANICE

Ieri a avut loc deschiderea oficială a Olimpiadei Naţionale de Limbi romanice, desfăşurată pentru prima dată în Arad. La deschidere, în Sala mare a Teatrului Clasic „Ioan Slavici” au fost prezenţi peste 450 de elevi din toate judeţele ţării, aproape 100 de cadre didactice, dar şi o serie de invitaţi care au vorbit despre importanţa acestei competiţii. Evenimentul a debutat cu intonarea imnului Uniunii Europene, apoi a fiecărui imn al celor cinci ţări romanice, timp în care au fost arborate steagurile fiecărei ţări. Moderatorul festivităţii de deschidere a fost inspectorul şcolar de specialitate Smaranda Szatmari, care a urat bun venit elevilor la Arad în cele cinci limbi romanice: română, italiană, spaniolă, franceză şi portugheză. Încurajări şi sfaturi au primit mai apoi de la Călin Bibarţ, prefectul Aradului, Nicolae Pellegrini, inspectorul şcolar general adjunct al IŞJ Arad, Marius Göndör, parlamentar, Lizica Mihuţ, rectorul Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad, dar şi de la o serie de reprezentanţi ai diferitelor instituţii locale. Elevii care s-au calificat pentru faza naţională vor susţine astăzi şi mâine probele orale şi scrise în incinta Colegiului Naţional „Moise Nicoară” din Arad, care are cinci elevi participanţi. Probele încep de la ora 10. Olimpiada Naţionala de limbi romanice cuprinde probe scrise şi orale la Limbile franceză, italiana, spaniolă şi portugheză. Comisia de evaluare este formată din reprezentanţi ai Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, profesori din învăţământul superior şi profesori din învăţământul preuniversitar, aproximativ 70 de cadre didactice. Aradul este reprezentat la faza naţională a olimpiadei de limba franceză de opt elevi, dintre care cinci de la Colegiul Naţional „Moise Nicoară” Arad: Şold Camelia, clasa a XII-a, prof. Mihaela Radu; Chişmorc Cristina, clasa a XII-a, prof. Mariana Budaşcă; Noja Roxana, clasa a XI-a. prof. Mariana Budaşcă, Orgoan Alin, clasa a XI-a, prof. Mariana Budaşcă, Avram Emanuela, clasa a X-a, prof. Lucia Ungur; doi de la Colegiul Naţional “Elena Ghiba Birta” Arad - Retfalvi Doris, clasa a XI-a, prof. Elena Pricob; Săbău Roxana, clasa a IX-a, prof. Elena Pricob şi o elevă de la Liceul Teoretic „Vasile Goldiş” Arad -

103

Pilan Mihaela, clasa a XII-a, prof. Geta Vasilescu. „Este o adevărată onoare şi o mare bucurie să găzduim, pentru prima dată la Arad, Olimpiada Naţională de Limbi Romanice. Oaspeţilor noştri le doresc să se bucure din plin de tot ceea ce echipa de organizatori a pregătit pentru ca timpul petrecut in Arad să fie o adevărată sărbătoare”, declară Smaranda Szatmari, inspector şcolar de specialitate la Inspectoratul Şcolar Judeţean din Arad.

(Simina Roz, Observator, anul XIII, nr. 3493, 13 aprilie 2009)

TEATRUL - ÎN LIMBI ROMANICE Deschidere fastuoasă la faza naţională a olimpiadei de limbi romanice pe scena teatrului arădean. În premieră la Arad, peste 450 de elevi din toată ţara participă, în aceste zile, la olimpiada naţională de limbi romanice: franceză, spaniolă, italiană şi portugheză. Ieri, cu mult timp înainte de amiază, grupuri de copii aşteptau în faţa Teatrului Clasic „Ioan Slavici” deschiderea festivă a olimpiadei, fixată pentru ora 12. Dar aşteptarea nu a fost în zadar pentru că o sală arhiplină a putut urmări o festivitate care a spart toate tiparele: fastuoasă, emoţionantă, artistică şi fără urmă de plictiseală. Într-o atmosferă fascinantă, cu jocuri de lumini, s-au cântat imnurile Uniunii Europene, României, Franţei, Italiei, Spaniei şi Portugaliei timp în care, pe cele două culoare din sală, au purtat spre scenă - câte un băiat şi o fată - drapelele reprezentative. Nu au ieşit din frumuseţea spectacolului nici invitaţii din prezidiu care, mai după canoane sau mai neconformişti, au ţinut să fie cât mai originali în mesajul transmis concurenţilor. Dovadă şi faptul că de la prefectul judeţului, Călin Bibarţ la directorul general din M.E.C.I, prof. Mihai Matekovits, parlamentarul Marius Göndör, inspectorul general adjunct al I.Ş.J. Arad, Nicolae Pellegrini, rectorul UAV, prof. univ. dr. Lizica Mihuţ, decanul Facultăţii de Ştiinţe Umaniste din cadrul UVVG, conf. univ. dr. Marius Grec, reprezentantele M.E.C.I. prof. Svetlana Apostoiu şi Manuela Anghel ori preşedintele executiv al Comisiei centrale a olimpiadei, prof. univ. dr. Voichiţa Sasu de la Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj-Napoca, toţi au fost aplaudaţi de sutele de elevi şi profesori însoţitori. Incandescenţa a ajuns a maximum când pe scenă au apărut tinerii artişti din trupa de dans clasic şi modern „X-Style” care, în coregrafia lui Dorina Cosma şi Maura Ianoş, au susţinut un moment coregrafic alcătuit din dansuri

104

stilizate reprezentative pentru Franţa, Spania, Italia, Portugalia şi, bineînţeles, România, în final, artiştii îmbrăcaţi în costumele populare ale celor cinci ţări au umplut scena şi sala a fost luminată de focuri de artificii. A fost o deschidere hiperbolică pentru care merită felicitări toţi cei implicaţi, dar, în mod deosebit, inspectorul de specialitate, prof. Smaranda Szatmari. De astăzi începe concursul, cu proba scrisă, care se desfăşoară la Colegiul „M. Nicoară”.

(V.F., Jurnal Arădean, anul XXI, nr. 5713, 13 aprilie 2009)

ARĂDEANUL DR. EMIL VANCU ACTIVEAZĂ ÎN LUMEA CEA MAI BUNĂ A MEDICINII OCUPAŢIONALE MONDIALE

Medicul Emil Vancu a trecut prin două experienţe deosebite în Africa

de Sud: una profesională, la congresul medicinii ocupaţionale, şi una personală, când a fost jefuit de aceiaşi bandiţi care ulterior împuşcaseră trei persoane în locul unde l-au prădat şi pe dânsul. Dr. Emil Vancu, alături de alţi cinci medici din România, a participat luna trecută la Cape Town, la congresul mondial al tuturor specialiştilor care se ocupă de protecţia şi securitatea în muncă. Congresul a avut un total de I800 de participanţi (din cei 3000 de membrii ai organizaţiei) din 100 de state ale lumii, foarte mulţi oameni de ştiinţă consacraţi şi laureaţi ai diferitelor competiţii internaţionale de ştiinţă, şi nu numai medici, ci şi fizicieni, biologi, chimişti, ingineri, economişti. În cadrul congresului funcţionează comisii ale diferitelor specializări medicale: cardiologie, psihiatrie, pneumologie, traumatologie, fizioterapie. Congresul „mare” ICOH - supranumit Olimpiada Ştiinţei - se desfăşoară din trei în trei ani. Pentru organizare există o competiţie permanentă între mai multe state, iar la Cape Town s-au luptat, pentru evenimentul care va avea loc în anul 2015, Australia, Irlanda şi Coreea de Sud. A câştigat Coreea de Sud. În ciclul de trei ani dintre congresele „mari”, există congrese pe specializări, în anul 2009, între 27-30 septembrie, la Cracovia se va organiza congresul de cardiologie. „Beneficiul pentru medicii români îl reprezintă cooptarea pentru programele europene şi mondiale medicale, în tot ceea ce priveşte tehnologia şi modernismul referitor la această meserie. ICOH are în acest moment 34 de comitete ştiinţifice şi un network specializat. Organismul se concentrează în special pe menţinerea şi promovarea adevăraţilor specialişti în domeniile lor. Cercetările importante devin granturi şi sunt recompensate cu premii substanţiale” - ne-a declarat dr. Emil Vancu, medic primar, doctor în medicina muncii, cadru universitar la Universitatea “Aurel Vlaicu”.

105

La nivel internaţional se insistă foarte mult pe profesionalism, pe cercetare şi pe eficienţa muncii. Directori din Organizaţia Mondială a Sănătăţii, participanţi şi ei şi membrii ai ICOH, insistă foarte mult pe aplicarea legilor globale, îndeosebi a legilor antipoluare. „Am prezentat două lucrări, una în colaborare cu dr. Fotache. Au fost bine primite de participanţi, drept dovadă am fost invitat la conferinţa EASOM (Asociaţia Europeană a Şcolilor de Medicină Ocupaţională), în 15-16 mai, la Praga, pentru a intra într-o colaborare tripartită, între Universitatea “Aurel Vlaicu”, Universitatea din Praga şi Universitatea din Amsterdam, pentru elaborarea unui viitor program european de reintegrare socio-profesională a celor care prezintă dizabilităţi fizice sau psihice. Universitatea noastră este a treia din România inclusă în programul EASOM, după cele din Cluj şi Timişoara” - a punctat dr. Vancu. Bernardino Ramazzini este socotit părintele medicinii ocupaţionale. Lucrarea sa publicată la Genova în 1717 a pus bazele acestui domeniu profesional, fiind primul care a remarcat bolile minerilor, ţesătorilor, turnătorilor, şi la sticlari. Concluzia sa a fost foarte clară: în fiecare domeniu profesional pot apărea noxe şi boli care devin boli profesionale. A fost un vizionar care a reuşit să emită teorii care sunt valabile şi astăzi. După o săptămână de congres, dr. Vancu a participat la un program social de vizitare a unei rezervaţii naturale lângă Johannesburg. A fost preluat de o firmă de pază, plătită încă de la Bucureşti. La un kilometru de la aeroport, pe autostradă, a fost oprit de doi „poliţişti”. „Ne-au controlat paşapoartele şi au început să ne jignească, să ne spună bandiţi, falsificatori de bani, dealeri de droguri. Ne-au cerut să prezentăm poşetele unde aveam banii şi, pe scurt, ne-au furat peste 1000 de euro. În momentul în care mi-am dat seama că este un jaf am smuls geanta din mâinile lor, iar ei au demarat în trombă. Dar paguba noastră a rămas... Toată acţiunea a fost filmată de către soţia mea, filmul a fost folosit de poliţia sud-africană, foarte promptă şi foarte bine pregătită. Hoţii au fost prinşi pe baza înregistrării, dar nu înainte ca după două zile, aceiaşi bandiţi, în acelaşi loc, să atace alte trei persoane pe care le-au şi împuşcat şi una dintre ele a decedat. Vă daţi seama prin ce am trecut” - spune dr. Vancu. În anul 1905, după finalizarea construirii căii ferate Berna-Milano, ca urmare a câtorva mii de accidente de muncă mortale, zece state au decis să formeze o comisie internaţională de protecţie a sănătăţii (ICOH). În această comisie nu au intrat numai medici, ci şi finanţatori, economişti, fizicieni, chimişti, toţi cei care au un cuvânt de spus în protejarea sănătăţii oamenilor. Tot atunci s-a decis de către cele zece ţări fondatoare ca fiecare ţară să îşi delege în această comisie oameni care prezintă certitudine din punct de vedere

106

profesional. Dintre ţările Uniunii Europene numai România nu a reuşit în cei 104 ani să îşi formeze un secretariat propriu. În 1996 are loc un congres la Stockholm, unde a participat dr. Dan Fotache, de la Spitalul Colentina din Bucureşti, preşedintele Asociaţiei Patronale a Medicilor de Medicina Muncii, forurile internaţionale au fost sensibilizate şi pentru români. Pentru accederea În această comisie este necesar să fii propus de doi membrii ai organismului, din două ţări diferite si trebuie să participi la congrese medicale cu prezentări proprii. La ora actuală, în România există un nucleu de medici specialişti în medicina ocupaţională (medicina muncii), care au devenit membri ICOH. La congresul de la Cape Town (22- 27 martie 2009) a participat şi un medic arădean, dr. Emil Vancu, care alături de dr. Dan Fotache este membru cu drepturi depline de vot. La această manifestare s-a decis ca România să primească dreptul de a-şi organiza un secretariat propriu pe medicina ocupaţională. Ce înseamnă asta? Că accesul specialiştilor în ICOH va fi mai uşor, din acel moment. „De trei ori am fost întrebat şi a trebuit să demonstrez că sunt şi medic şi doctor în medicina muncii, pentru că în România s-au introdus noţiuni pe care Uniunea Europeană nu le recunoaşte, cum este de exemplu „medicul de întreprindere” - dr. Emil Vancu

(Andrei Ando, Observator, anul XIII, nr. 3495, 15 aprilie 2009)

BONURI DE MASĂ LA UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU”

Managementul strategic al UAV a făcut posibilă acordarea bonurilor, de masă de Sfintele Paşti în valoare de 138.944 RON. Fiecare angajat va primi bonuri de masă în valoare de 364 RON, indiferent de funcţia ocupată. Vor beneficia de sume egale atât angajaţii TESA cât şi cadrele didactice, de la preparatori până la profesori universitari. „Am decis să acordăm aceeaşi sumă, deoarece noi, la Universitatea „Aurel Vlaicu”, suntem o mare familie unde flecare este egal cu flecare, atât ca drepturi dar şi ca obligaţii. Mi se pare firesc deci ca acest mic dar de Sfintele Paşti să ne bucure egal pe toţi” - a declarat prof. univ. dr. Lizica Mihuţ, rectorul Universităţii.

(Flacăra Roşie, anul III, nr. 103, 12-25 aprilie 2009)

„GRAD RIDICAT DE ÎNCREDERE” PENTRU UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU” DIN ARAD

Problemele Universităţii “Aurel Vlaicu” din Arad au încetat, cel puţin

107

pentru o perioadă de 5 ani. Asta după ce ARACIS, instituţia care se ocupă cu acreditarea învăţământului superior, a efectuat un studiu amplu, în urma căruia a acordat un certificat prin care recunoaşte „Grad ridicat de încredere” pentru Universitatea „Aurel Vlaicu”, fără monitorizare pe această perioadă. Acest calificativ aduce numeroase beneficii UAV, şi aici putem vorbi despre obţinerea unui plus de credibilitate, atât pentru atragerea studenţilor, cât şi pentru atragerea cadrelor didactice, cu atât mai mult cu cât acest certificat are recunoaştere internaţională; creşterea autonomiei în ceea ce priveşte opţiunile de a înfiinţa noi programe de Master şi nu în ultimul rând, este vorba despre un audit complex, care pune dincolo de orice îndoială corectitudinea activităţii - universităţii în plan didactic, administrativ şi managerial — asta în condiţiile în care universitatea de stat a fost în ultimul timp ţinta unor atacuri tară precedent, cu reclamaţii la toate instituţiile abilitate. „Este cea mai mare realizarea din ultimii 100 de ani” - a declarat rectorul universităţi arădene, prof.univ.dr. Lizica Mihuţ. Vorbind în continuare despre etapele prin care a trecut universitatea până la obţinerea acestui certificat, rectorul Lizica Mihuţ precizează; “Auditorii au vizat cinci domenii: didactic, cercetare ştiinţifică, administrativ, financiar contabil şi audit extern. ARACIS a trimis la Arad, acum un an, 16 membri, care au făcut câteva recomandări şi au revenit pentru o verificare complexă. S-au alcătuit 12 dosare, cu mii de pagini. Faptul că s-a obţinut certificatul pentru cinci ani, fără monitorizare, este considerat un mare succes, care reflectă dezvoltarea UAV şi munca depusă. Astfel, toate problemele se rezolvă la nivelul instituţiei”. Certificatul va fi afişat la toate sediile reprezentative ale UAV. „Poate unii colegi m-au înjurat, pentru că e vorba despre un volum mare de muncă, dar acum îmi mulţumesc”- a spus rectorul arădean, care a continuat: „Sunt universităţi care nu doresc această auditare. Unele chiar au dat în judecată ARACIS, pentru că nu vor să se facă auditul sau pentru a contesta gradul scăzut de încredere. Noi am cerut evaluarea!”. Reprezentanţii ARACIS au fost impresionaţi de ceea ce au găsit la Arad, de la spaţiul generos de peste 17.000 mp destinat învăţământului şi până la tehnica performantă folosită nu doar la laboratoare şi cercetare, ci şi la întreţinerea bazei materiale. Şi pentru că ARACIS este o instituţie a cărei membrii sunt foarte bine informaţi, este bine de ştiut faptul că aceştia erau la curent cu plângerile făcute în ultimul timp împotriva UAV. „Ştiau tot. S-au întâlnit cu cei care fac aceste plângeri, eu am răspuns sub semnătură la 18 întrebări. A fost o dezlănţuire împotriva noastră care ne-a luat prin surprindere, dar acest certificat arată că tot ceea ce facem este corect” - a mai declarat rectorul UAV prof.univ.dr. Lizica

108

Mihuţ. De altfel, certificatul grad de încredere ridicat a fost transmis atât autorităţilor centrale şi locale, cât şi instituţiilor cu atribuţii de control. „După obţinerea certificatului care atestă un grad ridicat de încredere din partea ARACIS, noi nu mai acceptăm să fim controlaţi de oricine, de Popescu şi Georgescu! Este un certificat care ne conferă credibilitate şi autonomie” — ne-a declarat, în încheiere, prof.univ.dr. Lizica Mihuţ.

(Dora Muntean, Flacăra Roşie, anul III, nr. 103, 12-25 aprilie 2009)

„TRATAT DE DEZINFORMARE”

Puterea locală a fost acuzată de către preşedintele PNL Arad, Gavril Popescu (foto), de faptul că aplică un veritabil „tratat de dezinformare a arădenilor”, aruncând pe piaţă informaţii care nu pot fi verificate, cum ar fi aceea că Aradul primeşte 11 milioane de lei. „Dacă spune că primeşte, înseamnă că nu a primit, ci va primi, dar mă întreb dacă aceşti bani vor ajunge vreodată în bugetul Aradului, din moment ce la Bucureşti se taie de peste tot”, spune Popescu. „Peşteri, grote şi alte găuri” Proiectul „Salvaspeo”, care vizează cele „103 peşteri, grote şi alte găuri care se găsesc în judeţ”, este în opinia lui Popescu „o conductă prin care banii curg spre diverse grupuri de interese. Nu am nimic cu speologia, dar noi ne apucăm acum să pătrundem în adâncuri, când nu suntem în stare să vedem ce e la suprafaţă. Probabil că îşi pregătesc de pe acum grotele pentru viitor”. Pe plan municipal, zice liderul liberal, se pare că, profitând de faptul că au câştigat majoritatea „prin minciună”, cei care conduc oraşul ar fi descoperit reţeta de cheltuire a banilor publici fără a ţine nicio evidenţă, prin demararea foarte multor lucrări, fără a se finaliza niciuna. O altă acuză la adresa autorităţilor este aceea că nu au fost solidare cu Universitatea „Aurel Vlaicu”, defăimată de către un ONG care nu are nicio competenţă în domeniu. În final, Popescu şi-a afirmat sprijinul total pentru locuitorii din zona Kaufland, în tentativa de a muta această unitate.

(S.T., Jurnal Arădean, anul XXI, nr. 5722, 24 aprilie 2009)

POPESCU, SURPRINS CĂ NIMENI NU A APĂRAT UNIVERSITATEA DE STAT

Gavril Popescu a criticat faptul că niciun reprezentant al autorităţilor

109

locale nu a luat atitudine faţă de denigrarea Universităţii de stat din Arad. „Nu vreau să politizez acest subiect, vorbesc în calitate de fost prefect al Aradului. Mi se pare inadmisibil că nimeni nu a luat atitudine, pentru a sprijini Universitatea “Aurel Vlaicu”. Eu ştiu cât s-a investit acolo, ce condiţii li se oferă studenţilor şi consider că universităţii i s-a făcut o nedreptate. UAV aduce mari beneficii Aradului. Numai dacă ne gândim că aici sunt peste 15.000 de studenţi, e clar că asta atrage dezvoltare economică pentru Arad. Ca să nu mai vorbim despre serviciile de imagine pe care le aduce Aradului. Atacul împotriva UAV este şi un atac împotriva oraşului. Sunt convins însă că şi în aceste condiţii UAV se va dezvolta în continuare şi nu va fi afectată de atacurile îndreptate împotriva sa”, a spus Gavril Popescu.

(F.G., Observator, anul XIII, nr. 3501, vineri, 24 aprilie 2009)

DOMNILOR, NU DRAMATIZAŢI (în problema educaţiei)

Ne-a intrat în fire, sau mai pe înţeles în obişnuinţă, să exprimăm opinii

grave, „dramatizate”, despre şcoala, procesul de învăţământ şi educaţie. Sloganul „criza în educaţie” întreţine o psihoză socială, ca şi cum învăţământul s-ar afla într-o situaţie falimentară, neeficientă şi care trage după sine o întreagă societate. Uneori, ca om de şcoală, am avut chiar impresia că şcoala este un fel de „acar Păun”, pe spatele căruia se construiesc multe din relele care bântuie în societatea românească. Eu însumi aveam unele accese de nemulţumire vizavi de calitatea îndoielnică a oamenilor şcoliţi de către noi, indivizi care, prin comportament şi activitate socială, se dovedesc „şmecheri”, „descurcăreţi”, dar şi „mitocani” ori „Reeducaţi”. Concluziile şi analizele sociale pripite înclină preponderent spre etichete negative. Astfel de formule includ „întregul” sistem de învăţământ, cu alaiul său de atacanţi implicaţi: cadre didactice, bază materiale, programe de învăţământ, activitate profesională, elevi, poate părinţi. Am o anumită posibilitate profesională de „a inspecta” săptămânal şcoli şi grădiniţe din mediul rural şi urban, din câteva judeţe din vestul ţării. Pot sa mărturisesc în cunoştinţă de cauză despre schimbările esenţiale pozitive care au avut loc aproape în fiecare unitate de învăţământ. Acestea cuprind elemente formale şi deopotrivă de conţinut. Şcoli şi grădiniţe care, până nu demult, ofereau copiilor condiţii improprii de învăţare, au devenit veritabile bijuterii de educaţie. Majoritatea au o nouă înfăţişare. Termopane, toalete de interior, canalizare, încălzire centrală, coridoare cu gresie, săli de clasă cu mobilier nou, „table inteligente”, calculatoare, videoproiectoare, planşe modulare, material didactic, centre de documentare, săli de conferinţe, săli de sport şi internate etc.

110

De altă parte exerciţiul profesional, documentele curriculare, procesul de învăţare sunt temeiuri pentru o nouă calitate a educaţiei copiilor ţării. Cel puţin în învăţământul preşcolar şi învăţământul primar se întâmplă fapte şi activităţi care nu ar permite cuiva să se declare atât de nemulţumit, încât să lase loc cuvântului „criză”. Pasiunea majorităţii învăţătorilor şi educatoarelor este adesea dublată de o implicare (şi atragere) substanţială a părinţilor în procesul de învăţământ. Împreună, cadre didactice, părinţi şi cetăţeni, construiesc o parte din personalitatea copiilor. Unde se fisurează această construcţie umană? Cine schimbă traseul de formare a adolescentului şi împlinirea socială a viitorului adult? Întrebările de mai sus pot genera ipoteza pentru o analiză responsabilă a procesului de formare instituţionalizată şi de educaţie a generaţiei tinere. De aceea, domnilor, nu dramatizaţi clamând la nesfârşit despre criza învăţământului; aceasta nu este sinonimă cu criza din educaţie. Şcolile şi elevii şi profesorii nu mai sunt şi nu mai pot fi aceeaşi, de pe vremea noastră”. E vorba de generaţia net, cu repere valorice schimbate şi cu vocaţii restructurabile. Societatea (cu „modelele” sale publice) are, la rândul ei, responsabilitate educativă. Altfel ceea ce se fasonează în şcoli se strică în societate. Teoria „cetăţii educative” nu e doar o speculaţie, ci o realitate. Principalul model al copilului este adultul, iar copilul devenit adult va deveni sursă de comportamente pentru noua generaţie. Grija „crizei din educaţie” este a tuturor, dacă vrem să avem o societate viitoare sănătoasă.

(Anton Ilica, Observator, anul XIII, nr. 3502, 25-26 aprilie 2009)

AGENŢIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂŢII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR

THE ROMANIAN AGENCY FOR QUALITY ASSURANCE IN HIGHER EDUCATION

Strada Spiru Haret nr. 12, sector I, Bucureşti, România Adresa provizorie: B-dul Schitu Măgureanu nr. 1, Bucureşti, tel. 021.206.76.00, fax 021.312.71.35

COMUNICAT DE PRESA

Agenţia Română de Asigurare 9 Calităţii în învăţământul Superior a

luat act de publicarea Raportului Coaliţiei pentru Universităţi Curate (CUC) şi a Topului Integrităţii Universităţilor Româneşti. În legătură cu conţinutul şi concluziile raportului Biroul de presă al agenţiei este împuternicit să prezinte următorul punct de vedere:

111

Evaluarea transparenţei şi integrităţii învăţământului superior din România, efectuată şi de societatea civilă pentru toate universităţile româneşti, publice şi particulare, în măsura in care se bazează pe o metodologie riguros proiectată, pilotată şi aplicată, ar putea contribui la ameliorarea acestui aspect al calităţii învăţământului superior. Din perspectiva ARACIS, între obiectivul asumat de CUC şi rezultatele publicate există un decalaj aproape total, determinat de inconsistenţa metodologică şi de discriminarea evidentă a instituţiilor alese pentru evaluare. Din punctul de vedere instituţional, raportul CUC menţionează că se referă la „Universităţile din România”, dar lista publicată include numai o parte din universităţile de Stat, excluzând universităţile particulare acreditate. Menţionăm că Legea 87/2006 pentru aprobarea OUG nr.75/2005 privind asigurarea calităţii în educaţie precum şi toate procedurile de evaluare ale ARACIS nu fac nici un fel de discriminare între cele două categorii de instituţii de învăţământ superior, care încadrează in sistemul naţional de învăţământ şi acordă diplome cu valoare academică şi profesională nediferenţiată. Abordarea raportului induce ideea că elementele negative constatate, mai mult sau mai puţin fundamentate de evaluatori, se regăsesc numai într-o singură parte a spectrului larg al universităţilor din România, pentru celelalte neexistând obligativitatea de a se supune evaluării Metodologic, se operează cu un amestec de indicatori şi standarde din a căror variaţie s-ar obţine agregări care, chipurile, ar genera un „Top al integrităţii”. În acest context, având în vedere şi afirmaţiile din Raport cu privire la metodologia folosită, ARACIS solicită prezentarea publică a acesteia, a modului concret in care a fost elaborata şi aplicată, precum şi lista evaluatorilor folosiţi la procesul de evaluare, cu indicarea clară a competenţelor acestora. Raportul nu abordează doar transparenţa în învăţământul superior, ci conţine şi aprecieri privind calitatea procesului de învăţământ şi a programelor de studii, a activităţilor de cercetare şi a managementului academic şi financiar, domenii specifice conceptului de asigurare a calităţii, fără însă a preciza modul în care au fost solicitate şi procesate aceste date. De exemplu, numărul de publicaţii ISI, de altfel un criteriu de performanţă care nu poate fi aplicat universal pentru orice domeniu de studii universitare, este inclus în categoria criteriilor de corectitudine academică. Într-o vreme a topurilor de orice fel, ne putem întreba dacă, în condiţiile de generare a unui top al integrităţii, metodologia improvizată aplicată de CUC nu a condus mai mult la rezultate cu valoare publicitară şi nu la sprijinirea universităţilor pentru a-şi îmbunătăţi indicii de transparenţă şi integritate sau la a oferi publicului o imagine clară şi nedistorsionată.

112

De altfel, şi cu privire la ARACIS. Raportul conţine o serie de afirmaţii lipsite de legătură cu realitatea şi care creează o imagine eronată referitoare la statutul şi activităţile ARACIS. Afirmaţia potrivit căreia ARACIS este subordonată Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării este falsă, aşa cum rezultă din legislaţia în vigoare (Art. 16 (1) al OUG 7S/2005, aprobată prin Legea 87/2006: „ARACIS este o instituţie publică independentă, de interes naţional, cu personalitate juridică şi cu buget propriu de venituri si cheltuieli”) Relaţia dintre ARACIS şi MECI este instituţională şi reglementată prin cadrul legislativ menţionat, propunerile agenţiei nefiind influenţate de minister. Membrii Consiliului ARACIS au fost aleşi de o comisie condusă de Preşedintele Academiei Române. Agenţia funcţionând în baza unor dispoziţii legale clare, elaborate în conformitate cu Standardele Europene în materie, fiind singura instituţie de profil din România care a obţinut calitatea de Membru - Candidat al ENQA (Asociaţia Europeană a Agenţiilor de Asigurare a Calităţii), şi a fost evaluată internaţional de EUA (Asociaţia Universităţilor Europene) şi de ESU (Uniunea Studenţilor Europeni) Având în vedere aceste aspecte, precum şi o serie de alte neconcordanţe conţinute în document, ARACIS nu poate fi de acord cu concluziile Raportului CUC şi cu Topul universităţilor întocmit pe baza concluziilor acestuia. Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad

(Flacăra Roşie, anul III, nr. 104, 26 aprilie - 02 mai 2009)

RECTORUL LIZICA MIHUŢ: „ATACURILE ÎMPOTRIVA UNIVERSITĂŢII „AUREL VLAICU”

NE-AU ADUS NEBĂNUITE SIMPATII ŞI SUSŢINERI”

- Doamna rector, în ultimul timp Universitatea „Aurel Vlaicu” a fost ţinta unor atacuri fără precedent. Ce a generat această situaţie?

- Este evident ca Universitatea „Aurel Vlaicu” are o strategie de succes. În primul rând a primit grad ridicat de încredere în planul calităţii actului academic conferit de unica instituţie din România abilitată prin lege să evalueze învăţământul superior românesc pe toate cele 5 paliere ale sale: didactic, cercetare ştiinţifică, administrativ financiar-contabil, audit extern, în al doilea rând, Universitatea „Aurel Vlaicu” se numără printre puţinele instituţii care are fonduri importante pe depozite, pe de o parte, şi pe de altă parte posedă fonduri de investiţii. De curând s-a încheiat o licitaţie pentru un cămin studenţesc, în valoare de 1,8 milioane euro, la care se adaugă fonduri prin programe şi proiecte. Urmează alte investiţii importante: o sală de conferinţe de 350 de

113

locuri în complexul universitar M, o hală laborator pentru Facultatea de Inginerie, specializarea Autovehicule rutiere şi pentru design, specializare care va avea direcţii de studiu: design de produs, design de ambient, de publicitate, de grafică, precum şi design vestimentar.

- Va avea anul acesta Universitatea „Aurel Vlaicu” specializări noi? - Da. UAV propune din toamnă patru specializări noi solicitate de piaţa

muncii. Universitatea “Aurel Vlaicu” va continua să aibă o strategie prin raportare la dinamica forţei de muncă. Este o strategie de succes. Nu pregătim studenţi, respectiv absolvenţi care nu se regăsesc în portofoliul de profesii, precum studii europene, relaţii internaţionale, studii politice, comunicare şi relaţii publice etc. Specializările noi pentru anul universitar 2009/2010 vor fi, pe lângă designer şi marketing, psihologie, informatică economică.

- Este important, credem, să faceţi precizări privind disocierea între specializările care sunt autorizate şi cele acreditate.

- Autorizările şi acreditările se atribuie numai de către ARACIS, ca urmare a unei verificări a dosarului specializării, elaborat de facultatea respectivă. După trei promoţii de absolvenţi autorizarea devine acreditare, de asemenea prin monitorizarea ARACIS. Atât autorizarea cât şi acreditarea unei specializări este propusă Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării. Apoi se emite Hotărâre de guvern în vederea funcţionării în legalitate. Universităţile de Stat sunt profund monitorizate de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi nu se pune problema ca vreo specializare să funcţioneze în afara legii.

- Pentru că scandalul provocat de topul Coaliţiei pentru Universităţi Curate s-a mai stins, ce credeţi că s-a întâmplat?

- Este limpede pentru comunitatea noastră academică şi pentru mulţi oficiali din ţară că atacurile împotriva Universităţii „Aurel Vlaicu” nu sunt sporadice ci fac parte dintr-un plan mai larg, riguros elaborat, de discreditare, o subţiere a imaginii şi de scădere a vizibilităţii acesteia. Dacă Universitatea „Aurel Vlaicu” nu ar fi performantă, în mod sigur, aceste atacuri nu s-ar fi ţinut lanţ. Este vizibil un nou scenariu foarte bine articulat, cu reclamaţii la DNA, Procuratura, ANI, CUC, Comisia prezidenţială, MECI etc. Atacurile împotriva UAV sunt orchestrate de oameni care nu iubesc învăţământul de stat şi se află într-un cerc de interese concurenţiale pe mai multe paliere. S-a aşteptat 8 ani ca să se găsească cineva care să denigreze UAV nu prin anonime ca până în prezent, ci prin reclamaţii semnate. Şi s-au găsit: un fost angajat, Ioan Gabor, un coleg care a ţinut să ajungă decan şi profesor dar nu a fost ales nici în Consiliul Profesoral, în plus şi cu un plagiat, Florin Coană si Eugen Rovenţa o uriaşă decepţie pentru mine, care m-am străduit enorm să îi lămuresc pe colegi că el

114

este omul de care avem nevoie. Aşadar, au fost găsiţi trei care să semneze reclamaţiile, care să determine apoi un lanţ de discreditări.

- Puţini din cei care vă cunosc pot crede că dumneavoastră, care ştiţi cât de schimbătoare este natura umană, aţi putut să vă înşelaţi într-atât, propunându-l pe domnul Rovenţa ca Rector.

- Foarte repede, la doar câteva zile după ce a fost ales, mi-am dat seama cine este cu adevărat dl. E. Rovenţa. Este o experienţă dureroasă pentru mine, care demonstrează că la orice vârstă poţi trăi experienţe la care nici nu visai. Mă gândesc că Dumnezeu aşa a hotărât să-mi reamintească, spre a nu uita că „Mândria merge înaintea căderii”. Ceea ce s-a întâmplat la Universitatea „Aurel Vlaicu” în ultimii ani a fost o minune, o dovadă că încă se întâmplă şi astăzi minuni. Gândiţi-vă că în anul 2.000, UAV avea o bază materială de 1.700 mp iar în prezent ea este de 42.221 mp. În anul 2.000 Universitatea “Aurel Vlaicu”“ avea 14 specializări, studii de licenţă, în prezent are 60 de specializări de licenţă, de Master şi Doctorat. În anul 2.000 avea sub 100 de angajaţi, cadre didactice şi personal administrativ, în prezent are 400 de angajaţi cu carte de muncă, la care se adaugă angajaţii prin contract pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată. Dotările în laboratoare, în cabinete, în spaţii de învăţământ sunt de ultimă generaţie. Complexul universitar M are 17.000 mp, în totalitate informatizaţi. Este greu de găsit şi în universităţile europene o asemenea bază materială, cu amenajări şi dotări la vârf. De ce credeţi că suntem acceptaţi în proiecte şi programe europene şi guvernamentale cu parteneri străini dacă nu prin baza materială şi prin specialiştii pe care îi avem, specialişti de anvergură internaţională?

- Se întâmplă rar ca o comunitate academică să fie atât de unită. Unanimitatea în deciziile Senatului, aşa cum se întâmplă la Universitatea „Aurel Vlaicu”, nu-i puţin lucru! Cum o explicaţi?

- Pe noi ne-au unit dificultăţile prin care am trecut. Au fost momente de cumpănă. Loviturile ne-au fost „administrate” nu numai în prezent, ci din anul 2000 încoace. Acestea ne-au fortificat. Ne-au arătat cât de important este să fim împreună. Desigur, nu toţi gândim la fel. Comunitatea academică este alcătuită din personalităţi puternice, distincte, cu varii preocupări, dar când este vorba de prezent sau mai ales de viitorul instituţiei devenim mai uniţi ca oricând.

- Cum v-a afectat topul Coaliţiei pentru Universităţi Curate? - Nu ştim cine finanţează acest ONG. În România sunt 40.000 de

ONG-uri şi fiecare dintre ele poate elabora top-uri şi evaluări personale. Acest ONG s-a autointitulat Societatea Academică. Nici un for universitar şi nici Academia Română nu i-a atribuit această calitate. Cei doi studenţi reprezentaţi ai CUC trimişi la Universitatea „Aurel Vlaicu” au fost chiar foarte simpatici. Au

115

petrecut aproape tot timpul cu mine. Nu ne-au cerut niciun document, nicio explicaţie, niciun act. Eu chiar apreciam ca idee CUC, dovadă că am fost transparenţi, în clasament ocupând locul 6 la transparenţă iar Universitatea „Aurel Vlaicu” a obţinut, potrivit Raportului CUC, 55 de puncte dar am fost apoi depunctaţi prin criterii subiective şi nedrepte. Pentru că se cunoaşte bine performanţa UAV, raportul CUC a determinat nebănuite simpatii şi susţinere în Arad, şi în mediul academic în plan naţional. Am fost contactaţi de numeroase personalităţi, unele dintre ele ne-au monitorizat prin riguroase verificări în ultimii ani. Ne-au încurajat şi ne-au asigurat de susţinere în varii paliere pentru viitor. M-au mâhnit mult scrisorile trimise la toate instituţiile din Arad, la toţi consilierii locali şi judeţeni, de la Teatru la Filarmonică, la Inspectoratul Şcolar şi la firme private, scrisori care cuprindeau o foaie decupată dintr-un ziar despre Topul CUC. Ei bine, această mâhnire a noastră, a tuturor, determinată de faptul că am înţeles abia acum cine ne denigrează şi cine doreşte şubrezirea prestigiului UAV s-a dovedit, în cele din urmă, a fi urmată de o speranţă reală pentru viitor. Niciodată Universitatea „Aurel Vlaicu” nu s-a bucurat în Arad de o asemenea simpatie. Arădenii ştiu, în acest moment: cine şi mai ales de ce a elaborat un asemenea plan de denigrare!

- Mergeţi în Australia pentru 6 zile. Cu ce scop? - Este adevărat. Zborul este de 29 de ore. 3 zile pe drum şi 6 zile la

Melbourne şi Sidney. Promovăm strategia UAV şi oferta noastră educaţională, Îi invităm pe românii din comunităţile ortodoxe, baptiste şi penticostale saşi finanţeze rudele la una din specializările atât de atractive ale Universităţii noastre. Am spus întotdeauna că nu poţi fi prosper stând în birou. Trebuie să găsim modalităţi nuanţate de promovare a UAV. La câteva zile de la întoarcerea din Australia, voi placa în Iordania. Atacurile împotriva UAV şi împotriva mea m-au întărit. Şi m-au făcut să reţin în fiecare moment al experienţei mele că nimic nu este posibil fără Dumnezeu.

(Andrei Ando, Observator, anul XIII, nr. 3511, 08 mai 2009)

PESTE 40 DE STUDENŢI DE LA UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU” AU PRIMIT IERI DIPLOME DE VOLUNTARIAT

Studenţii Universităţii „Aurel Vlaicu” au fost ieri părtaşi la un moment

festiv, unde au fost răsplătiţi pentru gestul umanitar pe care l-au făcut, venind în sprijinul sportivilor Special Olimpics. Mai bine de 40 de studenţi de la diferite facultăţi au primit diplome de voluntariat şi în acelaşi timp recunoştinţa Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului care a implementat acest proiect.

116

În cadrul acţiunii desfăşurate în Corpul M al Universităţii „Aurel Vlaicu” au fost dezbătute problemele de natură socială ale sportivilor cu dizabilităţi, precum şi importanţa ca aceşti tineri să se încadreze într-un mediu normal.

De asemenea, au fost prezentate imagini de la acţiunile de voluntariat şi de la evenimentul care a avut loc la Sala Polivalentă, iar Universitatea „Aurel Vlaicu” a primit o diplomă de apreciere pentru implicarea la jocurile oferite de Special Olimpics.

„Este rezultatul pe care îl are Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad, în urma proiectului iniţiat de noi „ Jocurile Inocenţei”, la care au participat 300 de sportivi de la Special Olimpics. După cum ştiţi acest proiect a fost dedicat persoanelor cu dizabilităţi, cu un IQ mai mic de 70. Am încercat să oferim armata de voluntari, care este indispensabilă unei bune organizări a unor astfel de competiţii şi ne-am axat pe studenţii de la Universitatea „Aurel Vlaicu”, din Arad, care au fost într-un număr impresionant şi ne-a marcat pozitiv prezenţa lor. Au fost în jur de 40 de studenţi voluntari, de la mai multe facultăţi, printre care Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Facultatea de Asistenţă Socială.

De asemenea, încercăm să stabilim un parteneriat permanent între Direcţie şi Facultatea de Sport a Universităţii Aurel Vlaicu, iar în acest sens vom avea de două ori pe săptămână cursuri la sala de sport a Universităţii, unde vor fi implicaţi sportivii Special Olimpics şi persoanele instituţionalizate. Vom încerca să le oferim un climat propice acestor copii şi este şi o ocazie pentru studenţi de a-şi desfăşura o activitate practică, pentru că prin natura profesiei, în mod sigur pe viitor vor avea tangenţă directă cu astfel de sportivi. Noi mulţumim studenţilor şi este în acelaşi timp un apel către societatea civilă de a se implica în astfel de acţiuni”, susţine Dan Pârvulescu, preşedintele Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap Adulţi, medic şi managerul proiectului „Jocurile Inocenţei”.

Decanul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport, care a fost şi gazda momentului festiv a ţinut să mulţumească şi să felicite studenţii implicaţi şi a precizat că vor menţine în continuare o relaţie de colaborare cu sportivii de la Special Olimpics.

„Am gândit această acţiune de astăzi în contextul şi al altor manifestări legate de Ziua Europei. Pentru că trăim într-o patrie comună, în care toate ţările din est, din vest, din nord, din sud sunt împreună şi încearcă să meargă înainte pentru umanitate. Acţiunea de astăzi a avut două aspecte principale: este vorba despre un workshop legat de viitorul unor profesiuni şi mă refer aici la Asistenţă Socială, respectiv la Educaţie Fizică şi Sport. Pe de altă parte au

117

fost recompensaţi studenţii care au făcut voluntariat”, ne-a declarat Dan Aurel Banciu, decanul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport din cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu” Arad.

(Observator, anul XIII, nr. 3512, 09-10 mai 2009)

UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU” ÎNFIINŢEAZĂ UN DEPARTAMENT DE DREPT

Universitatea „Aurel Vlaicu” va promova la cele 37 de specializări de la

studiile de licenţă o disciplină opţională de drept Având în vedere că Senatul Universităţii „Aurel Vlaicu” a votat în

unanimitate înfiinţarea unui departament de drept, începând cu 1 octombrie 2009 disciplina de drept devine obligatorie pentru toate facultăţile şi specializările de licenţă. Este vorba despre drept penal, civil, administrativ, comercial (dreptul afacerilor), comunitar.

Iniţiativa se justifică prin dorinţa Universitatea „Aurel Vlaicu” de a construi la Arad o facultate de drept, iar acest departament de drept nou creat cuprinde deja în acest moment 18 cadre didactice, personalităţi prestigioase ale magistraturii româneşti, ale învăţământului academic de drept. „De la 1 octombrie corpul de elită al cadrelor didactice se va mări cu personalităţi care deja şi-au manifestat dorinţa de a veni spre noi” - ne-a declarat rectorul Universităţii „Aurel Vlaicu”, prof. univ. dr. Lizica Mihuţ.

Universitatea a înaintat o adresă ministerului prin care a făcut cunoscută această iniţiativă de punerea temeliilor unei şcoli de drept competitive. Directorul departamentului va fi Petru Tărchilă, conferenţiar la Universitatea „Aurel Vlaicu”.

La întrebarea ce aşteaptă de la acest departament, rectorul a răspuns că aşteaptă „să nu constituie doar o structură administrativă, ci să reunească personalităţi reale ale magistraturii academice româneşti, dorind totodată să construim pentru viitor specialişti în domeniu. Dorim şi moralitate în drept, nu numai specialişti!”

(Andrei Ando, Observator, anul XIII, nr. 3517, 15 mai 2009)

INIŢIATIVĂ UNICĂ

Senatul Universităţii „Aurel Vlaicu” a votat înfiinţarea unui Departament de Drept, condus de conf.univ. Petru Tărchilă, care, în acest moment are 18 cadre didactice, toţi membri marcanţi ai magistraturii. În acest

118

context, începând cu anul universitar viitor la toate Facultăţile din cadrul UAV se va studia dreptul, pentru ca fiecare student să fie familiarizat cu acea ramură a dreptului care este tangentă specializării pe care o face. Până în acest moment dreptul apărea pe lista disciplinelor opţionale la toate cele 37 de specializări de la licenţă, dar va deveni obligatoriu, începând cu 1 octombrie 2009. „Acesta este un prim pas spre o Facultate de Drept pe care ne-o dorim foarte competitivă, serioasă, a cărei valoare va fi confirmată şi de corpul profesoral, toţi personalităţi marcante ale magistraturii româneşti”, ne-a declarat prof. univ. dr. Lizica Mihuţ, rectorul universităţii.

(M.A., Jurnal Arădean, anul XXI, nr. 5740, 18 mai 2009)

LA MIJLOCUL LUNII IULIE ÎNCEP ÎNSCRIERILE LA UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU”

Înscrierile la universitatea de stat din Arad vor avea loc în perioada 13-

30 iulie (inclusiv sâmbătă şi duminică), iar rezultatele se vor afişa în 31 iulie. Sesiunea a doua va avea loc în perioada 1-18 septembrie. Din broşura de prezentare a universităţii reţinem următoarele date relevante: număr de studenţi - peste 15 000; număr cadre didactice - 470; spaţii de învăţământ - 42 221 mp; investiţii în ultimii doi ani - peste 20 de milioane de lei; amfiteatre pentru cursuri, săli de seminar, laboratoare informatizate cu tehnică de calcul de ultimă generaţie. Universitatea „Aurel Vlaicu” este o instituţie de învăţământ superior de stat, acreditată şi certificată ARAC1S cu grad de încredere ridicat, care continuă tradiţia învăţământului universitar arădean începută pe aceste locuri cu Institutul de Teologie (1882), Facultatea de Zootehnie şi Medicină Veterinară (1947), Institutul de Subingineri (1972).

Universitatea scoate la concurs şi şapte locuri la doctorat, în filologie. Una dintre noutăţile noului an universitar va fi deschiderea

Departamentului de Drept şi predarea disciplinei drept la toate facultăţile şi specializările universităţii.

(Andrei Ando, Observator, anul XIII, nr. 3527, 27 mai 2009)

PARTICIPANŢI DE SEAMĂ LA CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ INTERCONFESIONALĂ DE LA ARAD

Ieri dimineaţă, în sala festivă a Primăriei Arad a avut loc deschiderea

oficială a lucrărilor conferinţei internaţionale „Spre o unitate spirituală a lumii - evrei, creştini şi musulmani la începutul celui de-al 3-lea mileniu”. Au vorbit în

119

deschidere Ionel Schlesinger (preşedintele Comunităţii Evreilor din Arad), primarul municipiului Arad, PS Timotei Episcopul Aradului, Deborah Weissman, preşedintele ICCJ.

Temele de discuţie au fost următoarele: Acad. Răzvan Theodorescu - România - o sinteză religioasă, Diversitatea - condiţie a dezvoltării societăţii (PhD Liviu Beriş, membru al Consiliului de Conducere al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România), Prof.Univ.Dr. Lizica Mihuţ, rector Universitatea „Aurel Vlaicu” - O idee admirabilă materializată cu înălţime spirituală: Spre o unitate spirituală a lumii. Relaţii instituţionale pentru azi dar, mai ales pentru mâine ş.a.

A urmat vizitarea unor obiective din Arad: Catedrala Catolică, Biserica Luterană, Catedrala Ortodoxă, Biserica Reformată, Mănăstirea din Gai, Sinagoga Neologă.

Seara a avut loc un concert în Sinagogă, unde au cântat Shmuel Barzilai, prim cantor al comunităţii din Viena şi corul de copii ai Liceului de Artă „Sabin Drăgoi”.

Astăzi este ultima zi a conferinţei. (Dana Mirea, Observator, anul XIII, nr. 3527, 27 mai 2009)

„PLEDOARIE PENTRU NATURĂ”

În prezenţa unor personalităţi de marcă din cadrul instituţiilor implicate în protecţia mediului, Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie, Primăria Municipiului Arad, Inspectoratul Şcolar al Judeţului, Casa Corpului Didactic, Universitatea „Aurel Vlaicu”, Agenţia pentru Protecţia Mediului, Administraţia Naţională „Apele Române”, a cadrelor didactice şi elevilor, s-a realizat o adevărată...„Pledoarie pentru natură”.

La simpozionul, organizat, recent, de Şcoala Generală nr. 5, în sala 70 a Primăriei, au participat opt ţări: Cehia, Franţa, Republica Moldova, Polonia, România (16 judeţe), Serbia, Slovacia şi S.U.A. În cadrul celor 5 secţiuni, s-au înscris 113 cadre didactice cu 67 lucrări şi 145 elevi cu 115 lucrări. Prin grija comitetului de organizare şi tehnic, coordonate de director prof. Maria Paşcalău, toată acţiunea a fost foarte bine organizată iar prezentările au fost de un înalt nivel.

Din lucrările plastice ale elevilor de la ciclul primar, cu tema „Mai aproape de mediu”, din prezentările în Power Point pentru elevii din ciclul gimnazial, cu tema „Pledoarie pentru natură” şi din revistele tematice, care se adresează elevilor din ciclul liceal, se poate desprinde următoarea concluzie: „Nu trebuie să uităm că suntem o parte a planetei Pământ şi că ea este căminul

120

nostru” (James Lovelock) Inspectorul şcolar general, prof. Eugenia Groşan a concluzionat că

„...acolo unde abilităţile de excelent manager şcolar sunt susţinute de o echipă deosebită, rezultatele sunt pe măsură.”

(V.F., Jurnal arădean, anul XXI, nr. 5760, 11 iunie 2009)

UNIVERSITATEA “AUREL VLAICU” DIN ARAD Arad, B-dul Revoluţiei, Nr. 77, Cod 310130,

P.O. BOX2/158AR e-mail: [email protected], www.uav.ro

Admitere pentru anul universitar 2009-2010

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

Facultatea Domeniul de licenţă Specializarea

Tehnologia construcţiilor de maşini

Ingineria sudării Tehnologia şi designul

produselor textile

Inginerie industrială

Tehnologia tricotajelor şi confecţiilor

Inginerie mecanică

Vehicule pentru transport feroviar

Ingineria autovehiculelor Autovehicule rutiere

Ingineria sistemelor

Automatică ţi informatică aplicată

INGINERIE Calea Aurel

Vlaicu, Nr. 43 Tel. 250389

Inginerie şi management

Inginerie economică industrială

Ingineria produselor alimentare Ingineria

produselor alimentare Controlul şi expertiza

produselor alimentare Inginerie chimică Tehnologie chimică textilă

INGINERIE ALIMENTARĂ,

TURISM ŞI PROTECŢIA MEDIULUI

(F.I.A.T.P.M.) Biotehnologii Biotehnologii pentru

121

industria alimentară

Inginerie şi management

Inginerie şi management în alimentaţie publică şi

agroturism

Complex Univ. M

Tel. 219331

Ingineria mediului Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice

Limbă ţi literatură Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză

Administraţie publică Ştiinţe administrative Poliţie comunitară

Design Arte plastice decorative şi

design Modă-design vestimentar

Ştiinţe ale comunicării Jurnalism

Drept Drept(propusă spre autorizare)

Istorie Istorie

ŞTIINŢE UMANISTE ŞI

SOCIALE Complex Univ.

M Tel. 219336

Teologie Teologie penticostală didactică

Finanţe Finanţe şi bănci (zi/id)

Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune(zi/id)

Administrarea afacerilor

Economia comerţului, turismului şi

serviciilor(zi/id) Management Management

Marketing Marketing

ŞTIINŢE ECONOMICE

B-dul Revoluţiei, Nr. 77 Tel.

280679 Cibernetică

statistică şi inf. economică

Informatică economică (propusă spre autorizare)

Teologie ortodoxă pastorală Teologie ortodoxă didactică

TEOLOGIE Str. Academia

Teologică, Nr. 9 Tel. 285855

Teologie Teologie socială

ŞTIINŢE Informatică Informatică(zi/id)

122

EXACTE Complex Univ. M Tel. 219000

Matematică Matematică informatică

Psihopedagogie socială Ştiinţe ale educaţiei Pedagogia învăţământului

primar şi preşcolar Asistenţă socială Asistenţă socială

ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI ŞI

ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Complex Univ. M Tel. 219555 Psihologie Psihologie

EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI

SPORT Complex Univ. M Tel. 219336

Educaţie fizică şi sport Educaţie fizică şi sportivă

STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

Facultatea Specializarea Facultatea Specializarea

Teologie sistematică

Sisteme avansate de modernizare a

vehiculelor feroviare

Teologie practică

Controlul şi expertiza

produselor textile

TEOLOGIE

Studii teologico-lingvistice

INGINERIE

Producţia sistemelor industriale

Managementul calităţii produselor

alimentare

ŞTIINŢE ECONOMICE

Finanţare şi management în administraţia

publică

F.I.A.T.P.M.

Ingineria alimentară şi

mediul înconjurător

123

Biotehnologii aplicate

Buget public, pieţe financiare

şi bănci D.P.P.D. Management

educaţional

Finanţare şi management în

instituţiile mass-media

Finanţare şi management în instituţiile de

asistenţă socială Administrarea afacerilor în

comerţ, turism şi servicii

Finanţare şi management de

proiect Finanţare şi

management în instituţiile de

siguranţă publică

STUDII

UNIVERSITARE DE DOCTORAT

Administrarea financiar-contabilă a

întreprinderii

Nr. Crt. Domeniul

Sisteme informatice de

gestiune 1 Filologie

Universitatea “Aurel Vlaicu” este o instituţie de învăţământ superior de

STAT, ACREDITATA si certificata ARACIS cu calificativul GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT, care continua tradiţia învăţământului universitar arădean începută pe aceste locuri cu Instituţii de Teologie (1822), Facultatea de Zootehnie şi Medicină Veterinară (1947), Institutul de Subingineri(1972).

124

Universitatea “Aurel Vlaicu”” este o comunitate academică distinctă care funcţionează în baza prevederilor Constituţiei României, a legilor şi normativelor referitoare la sistemul de învăţământ. Universitatea “Aurel Vlaicu” respectă şi promovează convenţiile europene privind învăţământul superior. Universitatea dispune de un personal academic cu înaltă pregătire profesională şi dotări de cea mai bună calitate pentru activităţile didactice şi ştiinţifice.

Diplomele emise sub egida Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării sunt recunoscute în ţară şi străinătate.

În câteva date, UAV se prezintă astfel: nr. studenţi - peste 15.000; nr. cadre didactice -470; spaţii excepţionale de învăţământ - peste 42.221 m2; investiţii în ultimii doi ani - peste 20 milioane de lei; amfiteatre pentru cursuri, săli de seminar, laboratoare informatizate cu tehnică de calcul de ultimă generaţie.

Studenţilor noştri le sunt asigurate condiţii excelente prin: • posibilitatea obţinerii unor burse de merit, de studiu şi sociale, atât

pentru studenţii bugetari cât şi pentru studenţii cu taxă. Bursele acoperă toate cheltuielile de şcolarizare;

• posibilitatea obţinerii unor burse de studiu în străinătate şi cuprinderea în proiecte (în prezent suntem parteneri la numeroase proiecte europene privind mobilităţi ale studenţilor universităţii în Germania, Norvegia, Danemarca, Italia, Spania, Portugalia, Franţa, Cehia, Slovacia, Ungaria, Polonia, Finlanda);

• reduceri de tarife pentru transport, manifestări culturale şi sportive; • cazarea în căminele studenţeşti, servirea mesei la cantină; • tabere studenţeşti gratuite; • ample şi numeroase activităţi studenţeşti organizate de Liga Studenţilor

din UAV CRITERII DE ADMITERE

1. Admiterea 2009 se face luând în considerare media de la examenul de bacalaureat pentru domeniile şi specializările tuturor facultăţilor. Ocuparea locurilor scoase la concurs se va face în ordinea descrescătoare a mediei de la examenul de bacalaureat şi potrivit opţiunilor candidaţilor.

2. Pentru Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Domeniul Educaţie Fizică şi Sport, Specializarea Educaţie Fizică şi Sportiva candidaţii vor susţine şi probe de aptitudini.

ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE 1. Cerere tip (se primeşte la înscriere); 2. Diplomă de bacalaureat (în original) sau diplomă echivalentă cu

aceasta. În cazul în care un candidat se înscrie pentru concurs şi la o altă

125

universitate (facultate), în locul diplomei de bacalaureat sau adeverinţei va anexa copia legalizată, precum şi copia legitimaţiei de înscriere la concurs la prima universitate (facultate), care se autentifică după original de către comisia de admitere;

3. Certificat de naştere (copie legalizată); 4. Certificat de căsătorie (copie legalizată); 5. Adeverinţă medicală tip M.S.18.1.1.; 6. Două fotografii color tip buletin; 7. Dosar plic.

PERIOADA DE ÎNSCRIERE Şl AFIŞAREA REZULTATELOR Sesiunea I: înscrierea: 13-30 iulie; — afişarea rezultatelor 31 iulie. Sesiunea II: înscrierea: 1-18 septembrie; — afişarea rezultatelor 18 septembrie, înscrierile se desfăşoară şi sâmbăta şi duminica. INFORMAŢII SUPLIMENTARE SE OBŢIN LA FACULTĂŢI

(Jurnal arădean, anul XXI, nr. 5741, 19 mai 2009, Flacăra roşie, anul II, nr. 107, 15-21 mai 2009, Observator, anul XIII, nr. 3515, 13 mai 2009, Jurnal

arădean, anul XXI, nr. 5729, 05 mai 2009, Observator, anul XIII, nr. 3527, 27 mai 2009, Flacăra Roşie, anul III, nr. 109, 29 mai-04 iunie 2009, Jurnal Arădean, anul XXI, nr. 5753, 02 mai 2009, Jurnal arădean, anul XXI, nr. 5764, 16 iunie 2009, Flacăra roşie, anul III, nr. 113, 26 iunie-02 iulie 2009, Observator, anul

XIII, nr. 3550, 24 iunie 2009, Jurnal arădean, anul XXI, nr. 5782, 07 iulie 2009, Tribuna învăţământului, anul LX, nr. 1000 (2881) 18-24 mai 2009)

ORAŞUL UNDE SE IGNORĂ BINE „Aici mi-a fost sufletul, la Arad, deşi sunt ferm convinsă că nimeni nu a citit cele şase cărţi pe care le-am scris despre acest oraş; nu cred ca sunt trei oameni în Arad care să le fi cumpărat” - asta a fost constatarea amară a prof. univ. dr. Coleta de Sabata, la lansarea uneia dintre cărţile sale, ieri, în sala Senatului Universităţii de Stat din Arad. Deşi mai puţin cunoscută - sau mai bine zis populară - la Arad, scriitoarea e totuşi o figura academică renumită, a fost timp de opt ani rector al Universităţii Politehnice din Timişoara, iar pentru cărţile sale în care dezbate soarta imigranţilor italieni în Arad şi Ardeal a fost ridicată în rang de cavaler de către...... preşedintele Italiei. Cazul acesta, al doamnei profesoare, reconfirmă faptul că nimeni nu e profet în ţara sa. Un om valoros care şi-a dedicat bună parte activităţii sale

126

literare oraşului său de baştină, Aradul, iar acest oraş îi ignoră munca, nu îl cunoaşte, nu îl recunoaşte. Vina este a tuturor: a opiniei publice, a mediului doamnei de Sabata (care nu ne-a deschis ochii să vedem valoarea de lângă noi), a autorităţilor - etern prea absorbite, prea ocupate cu dezvoltarea, dar prea puţin preocupate să dezvăluie şi să cultive valorile care pot conferi personalitate reală comunităţii. Situaţia aceasta ridică, din nou, problema nevoii de a consacra mult mai multă atenţie bagajului spiritual al comunităţii noastre, oamenilor, patrimoniului construit şi cultural, folclorului, întregii moşteniri arădene. În acest oraş s-au întâmplat lucruri foarte frumoase, episoade istorice determinante, s-au născut, au crescut şi au muncit personalităţi care au scris sau au schimbat istoria. A existat şi există aici o viaţă culturală, socială, economică, politică, pe care numai câţiva vârstnici şi pasionaţi o cunosc. Niciodată, nimeni din Arad nu mi-a acordat nicio importanţă. Am fost invitată în oraş o singură dată în 75 de ani. Nu ştiu de ce nu am fost chemată, nu ştiu de ce nu vă interesează de mine” - s-a necăjit Coleta de Sabata, iar amărăciunea sa aminteşte de regretul unui alt mare arădean, Ştefan Augustin Doinaş, care cu câţiva ani în urmă făcea, în centrul Aradului, aceeaşi constatare. S-a discutat, la un moment dat, că în şcolile arădene cultura şi istoria locală se vor preda ca materii opţionale. Ar fi nevoie de urgentarea acestui demers şi de înlocuirea caracterului facultativ cu obligativitatea studierii aspectelor legate de locul nostru de baştină. Să ştie toţi arădenii ce mândrie este să fii arădean; să cunoască legendele oraşului, povestea caselor, istoria care s-a modelat sub paşii marilor arădeni pe străzile pe care trecem astăzi mecanic, fără să ştim ce se ascunde sub pielea lor asfaltică, câte drame sau succese s-au consumat între zidurile acestui oraş frumos! Respectul faţă de comunitate şi faţă de oameni se formează cunoscând-o, cunoscându-i, şi aşa se deschide şi apetitul pentru promovarea şi conservarea valorilor locale. Prea mult timp oraşul a fost condus de persoane ajunse conjunctural pe la noi, şi asta se simte mai ales în atitudinea lor faţă de simbolurile locale, în faptul că nu găsesc nimic sfânt în Arad şi că nu preţuiesc pe nimeni în afara dânşilor şi a anturajului care le serveşte interesele patrimoniale. Am mai spus-o şi o repet: Aradul, arădenii, merită mai mult. Dar asta nu se poate realiza fără cunoaştere şi fără implicare. Oraşul nostru nu de politicieni de carieră are nevoie în primul rând, ci de arădeni de carieră – iar valorile care există ar trebui respectate mai mult. Măcar prin faptul că sunt cunoscute… Să fim oraşul unde se clădeşte bine, nu unde se ignoră mult şi bine…

(Andrei Ando, Observator, anul XIII, nr. 3533, 03 iunie 2009)

127

CONTROL FINANCIAR LA UAV

Universitatea „Aurel Vlaicu” a fost, recent, la dispoziţia ANAF pentru un control financiar contabil. „Un control pe care l-am dorit, care a demonstrate ceea ce era de demonstrate şi anume că Universitatea noastră este corectă, că nu s-au făcut fraude financiare, că toată campania de denigrare a fost absolute nefondată”, declară rectorul universităţii, prof.univ.dr. Lizica Mihuţ. Universitatea arădeană este prima universitate din ţară controlată de această instituţie fiscală. Au fost controlate, timp de trei săptămâni, toate documentele financiare începând cu cele din anul 2000 şi până în prezent. Raportul a fost încheiat şi semnat fără a fi făcută măcar o recomandare.

(M.A., Jurnal arădean, anul XIII, nr. 5765, 17 iunie 2009)

RECTORUL LIZICA MIHUŢ ”UAV A TRECUT CU BINE DE CONTROLUL ANAF,

CEI CARE AU DENIGRAT UNIVERSITATEA VOR PLĂTI!”

Universitatea „Aurel Vlaicu” a acceptat un control financiar-contabil din partea ANAF (Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, care conduce toate instituţiile statului cu atribuţii de control financiar), deşi universităţile nu sunt controlate, în mod tradiţional, de această instituţie. “Rectorii s-au supărat, pentru că s-a creat acum un precedent, dar noi trebuie să ne gândim la binele universităţii noastre”, a spus rectorul Lizica Mihuţ. Aceasta a precizat că, prin acceptarea controlului, a dorit să arate că Universitatea “Aurel Vlaicu” nu are nimic de ascuns şi a dorit să preîntâmpine astfel o campanie de presă. Controlul a durat trei săptămâni, dintre care una la Bucureşti, şi nu a putut găsi niciun aspect incriminator cu privire la activitatea financiar-contabilă de la UAV. „Singura remarcă a fost că nu am pus pe pagina de internet execuţia bugetară. Am pus apoi fondurile mari, deşi nicio universitate nu face acest lucru. Nu mai există o altă instituţie care să ne controleze, peste ANAF! Ceea ce este important este că a avut loc descărcarea de gestiune, deci mai putem avea controale doar pentru perioada de după 28 mai, când a fost semnat procesul verbal” declară rectorul universităţii de stat din Arad. În consecinţă, Lizica Mihuţ consideră că toţi cei care au calomniat UAV vor trebui să răspundă în instanţă şi să plătească. sSe ştiu cei care au calomniat universitatea, domnii Rovenţa, Coană, Gabor... Vor trebui să plătească şi cei care i-au crezut, care au scris despre noi fără să ne ceară punctul de vedere” - susţine rectorul UAV. De altfel, se pare că unii dintre calomniatori au încercat

128

să se întâlnească pe furiş cu echipa ANAF şi au fost extrem de supăraţi pentru concluziile controlului. „Eu sunt convinsă că în spatele acestei campanii, care anul trecut a avut loc chiar în perioada de înscriere, nu stă un partid politic, aşa cum au considerat unii, ci un interes comercial, pe linie universitară” susţine rectorul UAV. Rectorul UAV, la Bruxelles, Lizica Mihuţ, rectorul Universităţii „Aurel Vlaicu”, se va afla în perioada 23-24 iunie la Bruxelles, unde va participa la o dezbatere cu tema “Schimbarea de climat: chei pentru o schimbare concertată de politici”. Evenimentul este organizat de un puternic „think tank”, Prietenii Europei. La Bruxelles se va discuta despre rolul media în a informa cetăţenii cu privire la dezbaterile despre schimbările de climat, în vederea obţinerii de suport social şi despre rolul mediului de afaceri în implementarea politicilor ecologice în ciuda recesiunii economice.

(Flavius Ghender, Observator, anul XIII, nr. 3544, 16 iunie 2009)

CONTROL FINANCIAR LA UAV

Universitatea „Aurel Vlaicu” a fost, recent, la dispoziţia ANAF pentru un control financiar contabil. „Un control pe care l-am dorit, care a demonstrat ceea ce era de demonstrat şi anume că universitatea noastră este corectă, că nu s-au făcut fraude financiare, că toată campania de denigrare a fost absolut nefondată”, declară rectorul universităţii, prof.univ.dr. Lizica Mihuţ. Universitatea arădeană este prima universitate din ţară controlată de această instituţie fiscală. Au fost controlate, timp de trei săptămâni, toate documentele financiare Începând cu ce cele din anul 2000 şi până în prezent. Raportul a fost încheiat şi semnat fără a fi făcută nici măcar o recomandare.

( M.A., Jurnal arădean, anul XXI, nr. 5765, 17 iunie 2009)

CEA MAI MARE VICTORIE!

Controlul pe care ANAF l-a declanşat la Universitatea de Stat din Arad a confirmat că nu există nereguli la UAV. Este, până la urmă, o concluzie firească, dacă ţinem cont că instituţia de învăţământ superior a Aradului a fost verificată în ultimul an de mai multe ori, de toate instituţiile posibile cu atribuţii de control, administrativ, academic şi penal, fără ca vreuna să fi găsit un cusur.

Cred că este vorba despre o strategie foarte bine gândită a celor care au vizat denigrarea cu orice preţ a universităţii de stat. Întâi au fost scornite nişte acuzaţii (mergând de la aberaţii de genul constituirii de grup infracţional până la

129

evaziune fiscală şi distrugere calificată!), apoi instituţiile statului au fost asmuţite să controleze iar şi iar veridicitatea acestor scorneli, după care instrumentul de presă controlat de cei care au gândit această strategie a răcnit des că universitatea de stat are probleme, de vreme ce este verificată şi unii vorbesc urât despre ea. În fapt, este vorba despre un cerc restrâns de persoane, aceleaşi persoane (!), care au gestionat între ele şi au pus în practică acest mod de operare. Au inventat pretexte şi le-au mediatizat, mizând pe faptul că cititorul simplu, omul de bună credinţă, nu are de unde cunoaşte substratul problemei şi interesele care sunt în joc. Au acreditat ideea corupţiei şi necinstei în învăţământul superior de stat arădean, ca să distragă atenţia de pe propriile lor probleme, au înlocuit puterea argumentului cu frecvenţa, vehemenţa şi gravitatea afirmaţiei.

Să nu fiu înţeles greşit. Nu spun că o instituţie de stat trebuie să fie intangibilă, izolată într-un turn de fildeş unde nimeni nu o poate atinge nici măcar cu o intenţie. Ea poate şi trebuie să fie sub control riguros! Dar ceea ce s-a întâmplat la Arad, cu Universitatea „Aurel Vlaicu”, depăşeşte imaginaţia. Uşurinţa cu care organele statului de drept s-au sesizat în urma tuturor reclamaţiilor anonime sau asumate de mereu aceleaşi trei persoane, şi au declanşat verificări migăloase, pe bandă rulantă (nu se termina bine una şi deja începea cealaltă!), te determină să te întrebi dacă în spatele solicitudinii lor a stat interesul legitim ori s-a urmărit găsirea cu orice preţ a unei breşe de care să se profite în vederea denigrării învăţământului superior de stat din Arad.

Campaniei de presă care a vizat Universitatea „Aurel Vlaicu” anul trecut, tocmai în perioada înscrierilor, i-a urmat apoi o altă campanie, de filtrare minuţioasă a fiecărei cifre şi virgule din actele instituţiei, a fiecărei achiziţii, declaraţii, al fiecărui gest schiţat de conducerea universităţii. Au fost trimise corpuri de control, procurori şi poliţişti, comisari ai Curţii de Conturi, DNA, inspectori fiscali (UAV a fost prima universitate din România care a fost verificată de ANAF, care nu are competenţe de control asupra universităţilor). Toată gama organelor de anchetă a trecut pe la UAV, ca să constate acelaşi lucru: că nu este nimic de constatat! Vârful acestui demers s-a concentrat, din nou, în perioada finalului de an şcolar, când absolvenţii de liceu optează pentru facultatea pe care o vor urma. De aceea nu cred că este vorba de coincidenţe; este mai degrabă punerea în aplicare a acelui plan de şubrezire a imaginii universităţii, de creare a unei atmosfere încărcate, incerte, dubioase în jurul instituţiei, o decredibilizare conştientă, în momentele sale cele mai importante.

Acum şi ANAF, după o verificare şi reverificare, un control de fond de trei săptămâni a tuturor actelor contabile, a ajuns la concluzia că nu se întâmplă niciun fel de ilegalităţi la UAV, şi că toată zvonistica vizând universitatea nu

130

este altceva decât scorneală a unui grup direct interesat în denigrarea UAV. Este vorba, probabil, de un grup academic, direct şi personal lezat de ascensiunea şi dezvoltarea universităţii arădene de stat. Noile facultăţi, lărgirea ofertei educaţionale, creşterea explozivă a numărului de studenţi la UAV (de la 2000 la peste 15.000, într-un interval de opt ani) au atins puternic, din punct de vedere financiar, concurenţii Universităţii „Aurel Vlaicu”, care dispun de toate pârghiile, şi politice şi financiare, pentru a instrumenta şi finanţa o mişcare de ştirbire a imaginii UAV. Probabil asta s-a şi întâmplat, acesta este motivul mobilizării fără precedent şi al înverşunării!

S-a produs însă un paradox. Fără să vrea, delatorii UAV şi toate controalele trimise la universitate i-au făcut un mare serviciu: au demonstrat că nici cei mai rău intenţionaţi, nici cei care vin cu temele dinainte stabilite, pregătiţi să muşte în carne vie şi să accentueze orice eroare, nu îi pot imputa nimic. În afară de bârfe şi de răutăţi, în afară de frustrări - nimic!

Există o vorbă populară, care se confirmă iată şi în mediul academic: nu mor caii când vor câinii! Şi o altă vorbă o completează: fiecare pasăre pe limba ei piere - cei care s-au grăbit să murdărească şi să înjure instituţia de învăţământ superior de stat a Aradului, cei care au persiflat-o, nu au obţinut ce au vrut, ci exact pe dos: nu au făcut altceva decât să îi întărească credibilitatea şi onoarea! Aceasta este cea mai mare victorie a Universităţii de Stat: faptul că a primit un certificat de competenţă şi de bune practici tocmai de la duşmanii ei!

(Andrei Ando, Observator, anul XIII, nr. 3545, 18 iunie 2009)

EXAMEN DE LICENŢĂ Studenţii Facultăţii de Educaţiei Fizică şi sport din cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu” au susţinut sâmbătă examenul de licenţă. Cum în decursul celor trei ani au studiat temeinic, ultimul examen din facultate nu a fost aşa greu ca şi pentru alţii, care au „dat” pe la cursuri când şi-au adus aminte că sunt studenţi...

(D.B., Observator, anul XIII, nr. 3554, 29 iunie 2009)

ANAF NU A GĂSIT NEREGULI LA UAV

Încă o bilă albă pentru Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, după ce în urma unui control care a durat trei săptămâni (două la Arad, una la Bucureşti) Agenţia de Administraţie Fiscală (ANAF – care conduce toate instituţiile cu atribuţii de control financiar) nu a găsit nici un aspect incriminator cu privire la activitatea financiar-contabilă a unităţii de învăţământ superior de stat arădene.

131

Cu toate că ANAF, după cum a spus prof.univ.dr. Lizica Mihuţ, rectorul UAVA, nu are competenţe în universităţi, iar acestea nu sunt controlate, în mod tradiţional, de această instituţie, conducerea universităţii arădene a acceptat controlul dorind în acest fel să arate că din punct de vedere financiar nu există nereguli şi, mai mult, pentru a fi preîntâmpinată o nouă campanie negativă în presă, în prag de admitere. „Mai mulţi rectori din ţară s-au supărat, pentru că s-a creat acum un precedent, dar noi trebuie să ne gândim la binele universităţii noastre” – a mai declarat rectorul UAV, prof.univ.dr. Lizica Mihuţ. „Cei care au denigrat facultatea vor răspunde în faţa instanţei şi vor plăti. Se pare că unii dintre calomniatori au încercat să se întâlnească pe furiş cu echipa ANAF, şi au fost extrem de supăraţi pentru concluziile controlului. Se ştiu cei care au calomniat universitatea, domnii Rovenţa, Coană, Gabor… Vor trebui să plătească şi cei care i-au crezut, care au scris despre noi fără să ne ceară punctul de vedere. Eu sunt convinsă că în spatele acestei campanii, care anul trecut a avut loc chiar în perioada de înscriere, nu stă un partid politic, aşa cum au considerat unii, ci un interes comercial, pe linie universitară” a mai precizat prof.univ.dr. Lizica Mihuţ. Singura remarcă a celor care au efectuat controlul a fost aceea că nu există pe internet execuţia bugetară şi că au fost puse fondurile mari, deşi nicio universitate nu face acest lucru.

(Dora Muntean, Flacăra roşie, anul III, nr. 112, 19-25 iunie 2009)

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII ŞI INOVARII

UNIVERSITATEA “AUREL VLAICU“ DIN ARAD 310130 Arad, B-dul Revoluţiei nr. 77, P.O. BOX 2/158 AR

tel: 0040-257- 283010; fax. 0040-257- 280070 http://www.uav.ro; e-mail: [email protected]

Operator de date cu caracter personal nr. 2929

Nr. 1505/10.07.2009 Domnului Mihai Pâlşu, director general, Domnului Sorin Roşca Stănescu, director fondator,

Dintru început dorim să vă exprimăm preţuirea deosebită pe care Universitatea noastră şi conducerea ei o are şi a avut-o întotdeauna pentru ziarul Ziua, una dintre cele mai prestigioase publicaţii din România.

132

Din păcate, dna Lucia - Lia Epure, director general al ziarului Ziua de Vest, cadru didactic la universitatea privată din Arad, universitate concurentă cu universitatea noastră, a orchestrat acest atac dur şi nedrept la adresa universităţii noastre, nu întâmplător acum, în pragul examenului de admitere.

De aceea, vă rugăm să reţineţi acest Drept la replică pentru a vă face cunoscut că prin jocuri de interese, bunul renume al ziarului Ziua este afectat în mod evident.

Vă asigurăm de întreaga noastră consideraţie pentru modul direct şi plin de curaj de a vă bate „pentru” şi „în numele adevărului”, fapt care „Ziua de Vest” îl contrazice printr-o politică editorială părtinitoare şi nedreaptă. RECTOR, PREŞEDINTE, Prof.univ.dr. Lizica MIHUŢ Prof.univ.dr. Nicolae DINCĂ

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII ŞI INOVARII UNIVERSITATEA “AUREL VLAICU“ DIN ARAD

310130 Arad, B-dul Revoluţiei nr. 77, P.O. BOX 2/158 AR tel: 0040-257- 283010; fax. 0040-257- 280070 http://www.uav.ro; e-mail: [email protected]

Operator de date cu caracter personal nr. 2929

Nr. 1505/10.07.2009

DREPT LA REPLICĂ

În conformitate cu art.5 din O.G. 53/2000 şi cu art.72-75 din Legea 3, solicităm publicarea următorului drept la replică:

Articolul Abrambureală universitară la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, publicat în Ziua de Vest in data de 9 iulie 2009, reprezintă o mostră de rea-credinţă şi de încălcare a eticii jurnalistice prin titlul batjocoritor şi concluziile tendenţioase care contrazic inclusiv informaţiile vehiculate în cuprinsul textului, unele furnizate de universitatea noastră şi citate în text.

Este de notorietate că direcţiunea redacţiei timişorene se află în conflict de interese în acest caz, fapt care explică atitudinea imorală a publicaţiei: Lia Lucia Epure, directoarea Zilei de Vest, este cadru didactic la Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Politice şi Administrative a Universităţii „Vasile Goldiş” din Arad, aşa cum atestă site-ul instituţional, universitate concurentă pe piaţa academică arădeană, care a primit recent o puternică lovitură de imagine în scandalul recent al diplomelor false.

133

Nu poate fi întâmplător că articolul apare în perioada admiterii, activând o temă veche aflată pe agenda mass-media acum două luni. RECTOR, PREŞEDINTE, Prof.univ.dr. Lizica MIHUŢ Prof.univ.dr. Nicolae DINCĂ

O NOUĂ PROPUNERE PENTRU UTA Astăzi în şedinţa Consiliului Judeţean şi a Consiliului Local Municipal va fi supus votului parteneriatul public - privat între Primărie şi Universitatea „Vasile Goldiş” privind bazele sportive ce urmează să fie preluate de Primărie pentru executarea unor lucrări de amenajare şi modernizare. Cadrele didactice de la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport din cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu” şi-au anunţat, însă, participarea la şedinţă pentru aşi expune punctul de vedere şi a prezenta o altă soluţie, mai bănoasă, pentru UTA. Universitatea „Aurel Vlaicu” oferă o alternativă pentru obţinerea de bani pentru „Bătrâna Doamnă” Strategia pe care minorităţile locale au făcut-o în colaborare cu Universitatea „Vasile Goldiş” de a ajuta echipa arădeană de fotbal UTA, a stârnit reacţiile celeilalte Universităţi arădene „Aurel Vlaicu”. Conform acestei strategii, acest parteneriat public-privat, arena Gloria, baza sportivă Constructorul (ambele concesionate universităţii „Vasile Goldiş”) şi terenul CPL, al grupului Contor Zenner (unde îşi desfăşoară antrenamentele şi meciurile, echipa de rugby a universităţii „Aurel Vlaicu”) vor fi preluate de primărie pentru efectuare unor lucrări de amenajare şi modernizare. Universitatea „Vasile Goldiş” va susţine echipa de fotbal, în acest sezon competiţional, cu suma de 500.000 euro. În opinia rectorului universităţii „Aurel Vlaicu”, prof. univ. dr. Lizica Minut, o soluţie mai bună pentru a aduce mai mulţi bani echipei de fotbal arădene ar fi scoaterea la licitaţie a celor trei baze sportive menţionate. „Ar aduce cu siguranţă mai mulţi bani echipei de fotbal. E o soluţie pe care am mai propus-o, şi dorim, ca şi universitate, să participăm la licitaţie, ceea ce ne-ar permite să obţinem şi noi o bază sportivă”, punctează rectorul arădean. De altfel, în şedinţa de astăzi a CLM, decanul şi cadrele didactice de la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport din cadrul UAV, vor fi prezente, pentru a-şi expune punctul de vedere.

(Monica Ardelean, Jurnal Arădean, anul XXI, nr. 5785, 10 iulie 2009)

134

UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU” CERE LICITAŢIE PENTRU BAZELE SPORTIVE GLORIA, CONSTRUCTORUL ŞI CONTOR

GROUP ŞI SUGEREAZĂ CA TOŢI BANII, CÂTEVA MILIOANE DE EURO, SĂ MEARGĂ LA UTA!'

Universitatea de Stat arădeană se declară nedreptăţită în urma parteneriatului încheiat între Primărie, Consiliul Judeţean şi „UVVG” Universitatea „Aurel Vlaicu” cere scoaterea la licitaţie publică deschisă a celor trei terenuri (arena Gloria, baza sportivă Constructorul şi stadionul Contor Group din Grădişte) pe care Primăria s-a angajat să le preia şi să le modernizeze, în cadrul parteneriatului cu Consiliul Judeţean şi „UVVG”, făcut public miercuri, într-o conferinţă de presă. „Precizăm că Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad este beneficiarul folosinţei bazei sportive „Stadion Gloria” Arad prin convenţia din 01.09.2000 şi prin Protocolul anexă la Hotărârea CLM nr.327/2000, care nu a fost abrogată prin Hotărâre a Consiliului Local Municipal. Precizăm că patrimoniul Universităţilor particulare trece în proprietatea fondatorilor, adică în proprietate privată, după cum stipulează art.116 din Legea nr.84/ 1995 republicată, cu modificările şi completările ulterioare”, sunt doar două puncte ale comunicatului emis de Universitatea de Stat arădeană, actul urmând să ajungă pe masa consilierilor, în cadrul şedinţei de Consiliu Local Municipal de astăzi. Universitatea „ Aurel Vlaicu” îşi exprimă disponibilitatea de a participa la licitaţie, mai ales ca pe unul din cele 3 terenuri îşi desfăşoară activitatea echipa de rugby C.S. Universitatea „Aurel Vlaicu”. „Protestăm împotriva modului şocant de a găsi o variantă de a nedreptăţi din nou Universitatea de Stat din Arad”. De asemenea, conducerea Universităţii Aurel Vlaicu consideră că în urma unei licitaţii, FCM UTA Arad ar putea beneficia de un sprijin financiar mult mai consistent: „Dacă Primăria doreşte să sprijine UTA, să scoată la licitaţie publică deschisă cele trei terenuri şi în felul acesta va susţin. UTA nu cu 500.000 de euro, ci cu mult mai mult Clubul Sportiv Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad are o valoroasă echipă de rugby care îşi desfăşoară activitatea pe Stadionul Contor Zenner. Este o echipă fanion a Aradului şi a părţii de vest a ţării, care evoluează în Superliga Naţională. Ce se va întâmpla cu meciurile de rugby şi cu echipa UA V în continuare?, se mai precizează în actul de protest. In concluzie, Universitatea „Aurel Vlaicu” se declară foarte nemulţumită de parteneriatul pus la cale de Primărie, CJA şi „UVVG”: „Protestăm împotriva modului şocant de a găsi o variantă de a nedreptăţi din nou Universitatea de Stat din Arad şi de a îmbogăţi, cu bună ştiinţă,

135

patrimoniul privat al Universităţii „Vasile Goldiş”. Subliniem că am solicitat Baza Sportivă „Stadion Gloria” în septembrie 2008, prin adresa 2088/01.09.2008, precum şi scoaterea la licitaţie a bazei Constructorul şi a Stadionul Contor Zenner. Solicităm, din nou, scoaterea la licitaţie publică deschisă a celor trei baze sportive şi ne exprimăm disponibilitatea de a participa la licitaţie.” Universitatea „Aurel Vlaicu” îşi trimite, azi în şedinţa CLM reprezentanţi, pentru a protesta vizavi de acest parteneriat! În cadrul conferinţei de presă de ieri, Rectorul Universităţii „Aurel Vlaicu”, prof.univ.dr. Lizica Mihuţ, şi-a exprimat profunda dezamăgire legată de acest parteneriat şi a anunţat că dacă Primăria nu va organiza o licitaţie publică deschisă în privinţa celor trei terenuri, noul an universitar al Universităţii „Aurel Vlaicu” va începe în I octombrie pe stradă sau în faţa Primăriei!: „Vreau să precizez că doar fondul de salarii pe lună la Universitatea noastră este de 500.000 de euro. Vrem ca aceste terenuri să fie scoase la licitaţie şi să ne confruntăm acolo în mod cinstit, altfel este o nedreptate. Noi am solicitat terenul Contor Zenner şi am fost dispuşi să oferim suma de 100.000 de euro în schimbul investiţiilor care s-au făcut acolo, pentru că vrem să fie terenul nostru, nu avem nevoie de fondurile Primăriei. De ase-menea, suntem dispuşi să participăm la licitaţie şi pentru stadionul Gloria şi bază sportivă Constructorul. Dacă nu ni se va acorda măcar unul din cele trei terenuri, vom începe anul universitar pe stradă.” Ca o primă măsură legată de acest subiect, Universitatea „Aurel Vlaicu” va fi reprezentată de Decanul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport, conf.dr. Dan Aurel Banciu şi de toţi profesorii din cadrul acestei Facultăţi, în şedinţa de CLM de azi, care se anunţa una extrem de interesantă.

(S.H., Observator, anul XIII, nr. 3564, 10 iulie 2009)

UTA IA O GURĂ DE OXIGEN Atât aleşii judeţeni, cât şi cei locali au votat pentru parteneriatul cu UVVG şi pentru bani la UTA. Cu o singură abţinere dintre zeci de voturi (şi aceea venită din cauza incompatibilităţii în care se afla consilierul local Marius Ozarchevici). Aşa a trecut proiectul privind „cooperarea Municipiului Arad cu Judeţul Arad şi cu alte persoane juridice în vederea realizării de acţiuni şi lucrări de interes public pentru susţinerea activităţii sportive şi de agrement şi a educaţiei în domeniul sportului”. Dacă consilierii judeţeni nu au avut nici o problemă în a vota

136

parteneriatul dintre Universitatea Vasile Goldiş şi instituţiile statului, care implică renovarea bazelor sportive ale universităţii de către autorităţi, dar şi sprijin financiar de 500.000 euro pentru UTA din partea instituţiei de învăţământ, în Consiliul Local lucrurile s-au mişcat mai greoi, dar în cele din urmă voturile şi-au spus şi aici cuvântul. Unanimitatea din CJA a fost dublată de voturile „pentru” ale tuturor aleşilor municipali (cu excepţia incompatibilului Ozarchevici). Dacă în CJA, cuvântările pe acest subiect s-au referit doar la reuşita parteneriatului şi la ce îşi propun părţile să realizeze prin acesta, la CLM au existat şi voci care au avut altceva de spus. Concluzia a fost una singură: UTA merită orice sacrificiu, orice ban şi orice parteneriate. Mai rămâne doar să vedem cum stăm cu practica. La şedinţa CLM şi-au făcut apariţia zeci de studenţi ai Universităţii Aurel Vlaicu însoţiţi de profesori şi decani, toţi prezenţi pentru ca această instituţie să-şi poate spune şi ea cuvântul în privinţa parteneriatului UVVG - Primărie - CJA. Prima intervenţie a aparţinut însă consilierului Teodora Hotăran, care a propus amânarea proiectului până când autorităţile vor purta discuţii şi cu universitatea de stat pe această temă, în condiţiile în care aleşii au primit o informare legată de eliminarea acestei instituţii din calculele bazelor sportive şi ale salvării UTA. Pe subiect a fost lăsat să vorbească şi decanul Dan Banciu, din cadrul UAV, care a precizat printre altele că suma oferită de universitatea privată echipei de fotbal este mică, că instituţia la care activează poate oferi mult mai mult, că unitatea are şi ea un teren de sport pe care se poate investi şi că realizarea unui parteneriat similar cu cel pe care aleşii vor să-l voteze astăzi cu UVVG se poate realiza la fel de bine şi cu UAV, parteneriatul public-public fiind unul mult mai avantajos pentru părţi. Dan Banciu şi-a încheiat intervenţia sa în faţa aleşilor cu faptul că „UTA merită mai mult decât 500.000 euro” iar universitatea de stat poate oferi mai mult. Gata de colaborare Probabil spre surprinderea universitarilor şi studenţilor de la stat, atât administraţia cât şi UVVG s-au arătat dispuşi la colaborare. Rectorul UVVG, Aurel Ardelean, a precizat din start că „suntem deschişi de la bun început oricărui parteneriat”, că instituţia pe care a conduce este una comunitară care a decis să răspundă în primul rând intereselor comunităţii şi că, la suma pe care instituţia o oferă clubului UTA, orice altă sumă este binevenită. „Cred că nimeni de aici nu va fi împotrivă să vină altcineva să ofere o altă sumă. Suntem pentru o cooperare deschisă şi suntem de acord ca în acest proiect să intre oricine care poate ajuta comunitatea”, a conchis

137

rectorul Ardelean. Teodora Hotăran a atras însă ulterior atenţia colegilor că acest proiect nu implică doar ajutarea clubului UTA cu bani, ci şi investirea de către autorităţi a unor sume de bani în bazele sportive aparţinând universităţii private şi a cerut ca proiectul să se amâne până la momentul la care în parteneriat va intra şi universitatea de stat. Primarul Gheorghe Falcă a precizat însă că a vorbit deja cu rectorul Lizica Mihuţ şi şi-a manifestat dorinţa ca şi UAV să se implice în acest gen de proiecte („cu drag răspundem solicitării UAV de a intra în parteneriat cu noi. CLM va acceptat orice parteneriat la nivelul acesta de investiţii”), fapt ce a determinat-o pe Teodora Hotăran să voteze şi ea „pentru”. Investiţii în sport După şedinţele CJA şi CLM, primarul Gheorghe Falcă, preşedintele CJA, Nicolae Ioţcu, şi rectorul Aurel Ardelean şi-au pus semnăturile pe parteneriatul votat de aleşi şi au dat unele detalii privind primii paşi care vor fi făcuţi. S-a făcut, de pildă, referire la dorinţa Primăriei Arad de a investi în stadionul Gloria, acolo unde UVVG investise 20 de miliarde de lei dar unde ministerul şi-a retras sprijinul, pentru a realiza acolo şi mult visata pistă de atletism, dar şi o sală de gimnastică, despre dorinţa de modernizare a bazei Constructorul, despre investiţii în terenul celor de la Contor Grup, despre modernizarea celui de al doilea teren de fotbal din Grădişte etc., totul până la crearea complexului sportiv naţional la Arad. Bugetul UTA în două săptămâni Primarul Gheorghe Falcă a anunţat şi faptul că bugetul echipei UTA, pentru anul competiţional 2008-2009, va fi prezentat arădenilor în două săptămâni. Edilul crede că undeva pe 24-25 iulie acesta va fi făcut public cu tot cu modul în care va fi gestionat, pentru a nu se ajunge în situaţiile din trecut. Pe buget vor arunca un ochi şi împuterniciţii CJA şi CLM Arad, iubitorii UTA-ei Ionel Costin şi Ovidiu Moşneag, care vor avea grijă de soarta echipei şi pe viitor.

(A.B., Jurnal Arădean, anul XXI, nr. 5786, 11 iulie 2009)

PENTRU BUNA INFORMARE A ARĂDENILOR

În acest moment, patrimoniul sportiv al Aradului: stadionul Gloria şi baza sportivă Constructorul, ca urmare a parteneriatului între CLM, CJA şi UVVG, votat în şedinţele CLM şi CJA din 10 iulie 2009, poate trece în perspectivă din proprietatea Statului Român şi a Aradului în proprietate privată, ştiut fiind faptul că potrivit Legii nr.84/1995, articol 1163, patrimoniul

138

universităţilor particulare poate trece în proprietatea fondatorilor, adică în proprietate privată. Consilierii locali vor răspunde în faţa legii şi în faţa lui Dumnezeu pentru votul acordat. Universitatea de Stat „Aurel Vlaicu” care are ca unic proprietar Statul Român nu a intrat, ca de obicei, în atenţia oficialilor arădeni. Universitatea „Aurel Vlaicu” ia act cu mâhnire că pentru 6 sumă derizorie (printr-o idee generoasă privind UTA, dar care nici pe departe nu rezolvă problema acesteia), Primăria Arad şi Consiliul Judeţean se angajează la investiţii uriaşe din bugetul statului, care în perspectivă pot ajunge în proprietatea privată a fondatorilor universităţii private din Arad. Având în vedere că Universitatea „Aurel Vlaicu” are echipă de rugby în Superligă şi că este unica universitate care are un Club Sportiv Universitar acreditat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, solicităm public un parteneriat cu Primăria în vederea primirii în mod gratuit a stadionului din Grădişte (unde în prezent se desfăşoară meciurile echipei de rugby), având în vedere că proprietar este şi va rămâne Statul Român, Universitatea „Aurel Vlaicu” angajându-se să îl întreţină şi să facă investiţiile ce se impun. Este de reţinut că oficialii arădeni în loc să atribuie universităţii de stat aceste baze sportive, universitate care are şi Facultate de Educaţie Fizică şi Sport, a gândit această atribuire numai universităţii private, eliminând o insti-tuţie de stat, în mod nejustificat, din acest parteneriat. Comunitatea academică a Universităţii „Aurel Vlaicu” doreşte să facă cunoscut, arădenilor, faptul că acest parteneriat în trei: CLM, CJA şi UVVG poate să ducă în perspectivă la trecerea a încă două baze sportive: stadionul Gloria şi baza sportivă Constructorul din proprietatea statului în proprietate privată.

(Biroul de presă al UAV, Observator, anul XIII, nr. 3566, 13 iulie 2009)

ŞCOALA DE VARĂ Universitatea „Aurel Vlaicu” organizează, în perioada 20-24 iulie, cu sprijinul Centrului Cultural Judeţean Arad a doua ediţie a Şcolii de vară a Departamentului de Limbi Moderne „Utilizarea noilor tehnologii ale informaţiei şi comunicării în predarea limbilor moderne”. Cursurile gratuite se vor derula în limba engleză şi română şi se adresează cu precădere dascălilor de limba engleză. Vor fi organizate seminarii interactive în laboratorul multimedia al Facultăţii de Ştiinţe Umaniste şi Sociale, din Complexul M (Micălaca) al universităţii care vor permite participanţilor să utilizeze noi tehnici şi strategii de exploatare a resurselor informaţionale şi de comunicare. La final se vor

139

acorda certificate de participare. Înscrierile vor fi făcute prin completarea unui formular de înscriere disponibil pe site-ul universităţii sau la telefon 0745-419718 (lect. Claudiu Mangan).

(M.A., Jurnal Arădean, anul XXI, nr. 5787, 13 iulie 2009)

AGLOMERAŢIE LA PRIMA ZI DE ÎNSCRIERE LA FACULTATE! Ieri s-a dat startul înscrierilor în învăţământul universitar la Universitatea de Stat „Aurel Vlaicu” din Arad. Persoanele interesate îşi pot depune dosarele zilnic, inclusiv duminica, la sediul Universităţii, Corpul D, vizavi de Prefectura Arad. Oferta educaţională este foarte variată, candidaţii putând opta pentru specializarea dorită Tinerii care au promovat Examenul de Bacalaureat se pot înscrie, de ieri, la facultăţile dorite, în majoritatea cazurilor admiterea se face pe bază de dosar, media de la Bacalaureat fiind cea mai importantă. Mulţi arădeni s-au prezentat încă din prima zi să completeze fişele de înscriere. Zeci de absolvenţi de studii pre-universitare, din promoţia 2009, dar şi din promoţiile anterioare au venit ieri să îşi depună dosarul, la una dintre facultăţile Universităţii de Stat “Aurel Vlaicu”. Până acum, printre cele mai căutate facultăţi sunt Ştiinţe Economice, Ştiinţe Umaniste, Inginerie dar şi Educaţie Fizică şi Sport. La Universitatea de Stat “Aurel Vlaicu” din Arad admiterea pentru a-nul universitar 2009-2010 se face pe bază de dosar, luând în considerare media de la Examenul de Bacalaureat, condiţie valabilă pentru domeniile şi specializările de la toate facultăţile, în cazul candidaţilor care doresc să se înscrie la facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, domeniul Cultură Fizică şi Sport, specializarea Educaţie fizică şi sportivă, se vor susţine şi probe de aptitudini. Ocuparea locurilor scoase la concurs se va face în ordinea descrescătoare a mediei de la Examenul de Bacalaureat, în funcţie de opţiunile candidaţilor. Prima sesiune de înscrieri se desfăşoară între 13 şi 30 iulie (cu afişarea rezultatelor în 31 iulie), iar a doua sesiune între 1 şi 18 septembrie, rezultatele afişându-se în după-amiaza zilei de 18 septembrie. Candidaţii pot primi indicaţii de la comisiile de înscriere Pentru fiecare facultate s-a format o comisie de înscriere, candidaţii putând obţine toate informaţiile şi lămuririle necesare. De asemenea, fiecare candidat se poate înscrie la mai multe specializări, în cazul în care nu intră la prima specializare aleasă, iar media îi permite, poate fi admis la următoarea specializare pentru care a optat. “Eu vreau să mă înscriu în Arad la Facultatea

140

de Educaţie Fizică şi Sport, dar o să mă mai înscriu şi la Timişoara la Geografie. Îmi place foarte mult sportul şi vreau să mă specializez în acest domeniu”, ne spune Talida Tuculea, absolventă a Liceului German. Acte necesare pentru înscriere Pentru înscriere, candidaţii au nevoie de următoarele acte: Cerere tip (se primeşte la înscriere); Diplomă de bacalaureat (original) sau diplomă echivalentă cu aceasta. În cazul în care un candidat se înscrie pentru concurs şi la o altă facultate, în locul diplomei de bacalaureat sau adeverinţei, va anexa o copie legalizată şi copia legitimaţiei de înscriere la concurs, la prima facultate, care se autentifică după original de către secretariatul facultăţii la care se face înscrierea; Certificat de naştere (copie legalizată); Certificat de căsătorie (copie legalizată); Adeverinţă medicală tip M.S. 18.1.1.; Două fotografii color tip buletin; dosar plic. Roxana Kiss: „Am terminat anul acesta liceul şi vreau să mă înscriu la specializarea Limba şi Literatura Română - Limba şi Literatura Engleză. Am luat 955 la Bacalaureat şi sper să prind un loc la această specializare. Aş vrea ca după ce termin facultatea să devin profesoară de Limba engleză.” Mariana Jurcoiu: „Eu vreau să mă înscriu la Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale Ia specializarea Poliţie Comunitară, încă nu lucrez în domeniu dar aş vrea să mă angajez. Nu ştiu câţi candidaţi au să fie, dar sper să prind un loc.”

(S.R., Observator, anul XIII, nr. 3567, 14 iulie 2009)

RECTORUL UNIVERSITĂŢII DE STAT „AUREL VLAICU” DIN ARAD, PROF. UNIV. DR. LIZICA MIHUŢ:

„AVEM 13 MILIARDE DE LEI PENTRU BURSE, LOCURILE BUGETARE SUNT CU 23% MAI MARI DECÂT ANUL TRECUT

(PESTE 800) ŞI AVEM 7 LOCURI BUGETARE PENTRU DOCTORAT” - Doamna rector, care este „pulsul” înscrierilor la Universitatea de Stat din Arad, după primele două zile? - Încă din prima zi, spre bucuria noastră, a tuturor, a fost mare afluenţă la admitere. Au venit spre noi şi cei care încă nu au adeverinţe de bacalaureat. Doresc să ia informaţii cu privire la specializările noastre. Înscrierile au loc la sediul Rectoratului, din Bulevardul Revoluţiei nr. 77 (peste drum de primărie şi Prefectură), de la ora 9 la 18, iar în week-end până la ora 13. - Oarecum surprinzător, cele mai căutate în prima zi de înscriere au fost facultăţile cu profil uman. Cum se explică asta? - Spre surprinderea noastră, într-adevăr cele mai solicitate specializări,

141

în prima zi, au fost cele cu profil uman. Asta nu înseamnă că cele două facultăţi de inginerie, precum şi cele de ştiinţe exacte, nu au vizibilitate şi interes. La matematică-informatică, de exemplu, în prima oră s-au înscris patru absolvenţi. - Aveţi o facultate nouă în oferta educaţională? - Da, universitatea noastră are deja nouă facultăţi. Facultatea înfiinţată prin recenta Hotărâre de Guvern este Facultatea de Design, cu liniile Grafică, Design de Produs şi Ambiental, precum şi o altă specializare de Design, care se numeşte Modă – Design Vestimentar. Este o facultate care se adresează nu numai absolvenţilor Liceului de Artă ci tuturor celor care au apetenţă pentru designul ambiental sau alt tip de design, pentru că astăzi este de neconceput să îţi amenajezi un spaţiu cât de mic fără să asculţi „vocea” specialistului. Facultatea va avea un spaţiu în totalitate pentru ea. Este vorba despre una dintre cele mai frumoase clădiri din Arad, creată de arhitectul Miloş Cristea – clădirea de pe Calea Zimandului. Înscrierile pentru facultatea respectivă se fac tot în centrul oraşului – toate înscrierile se fac în acelaşi loc (sediul Rectoratului), cu excepţia Facultăţii de Teologie, care face înscrierile la sediul de pe str. Academia Teologică. - Ce ne puteţi spune despre specializările noi? - Ele se adaugă celor 34 de specializări de licenţă. Este vorba despre marketing şi psihologie. Din toamnă vom avea şi informatică economică. De la 1 octombrie universitatea noastră va avea 37 de specializări de licenţă, la care se adaugă 27 de specializări de master, care acoperă toate domeniile de licenţă. Avem şi mastere extrem de interesante, despre care vom vorbi însă cu un alt prilej, deoarece suntem în acest moment mai mult concentraţi pe examenul de admitere la studiile de licenţă. - S-a iscat în ultimele zile o polemică legată de bazele sportive ale Aradului, generată de decizia Consiliului Local de a prelua de la universitatea privată două baze importante şi de a le reabilita pe bani publici. Aţi contestat această atitudine şi aţi cerut ca bazele să fie scoase la licitaţie. De ce? - Vreau să subliniez că nicăieri în România o universitate privată nu se bucură în asemenea măsură, ca la Arad, de sprijinul oficialităţilor. În Arad, dintotdeauna, cei care au primit de la autorităţi, deopotrivă de dreapta şi de stânga eşichierului politic, au fost cei de la universitatea privată. Pentru noi este o mândrie că, fără să fim foarte sprijiniţi, avem în acest moment o bază materială impresionantă, care uimeşte pe toţi cei care ne vizitează, şi anume 42 221 mp de spaţii de învăţământ, cu dotări în laboratoare de ultimă generaţie. Universitatea noastră nu face declaraţii sforăitoare, nu dorim să atragem studenţi lovind în alţii, direct sau prin intermediari, ci dimpotrivă îi invităm pe

142

toţi cei care doresc să ne cunoască să ne viziteze spre a descoperi cu proprii ochi miracolul care înseamnă UAV. De ce miracol? Pentru că în ciuda unor evidente ostilităţi, universitatea s-a dezvoltat profund, cu programe şi proiecte finanţate guvernamental, transfrontalier sau UE, care au condus la o bază materială cum puţine universităţi europene au - nu spaţii vechi primite de la oficialităţi şi „sulemenite” puţin, ci construcţii noi, cu o deschidere spre mileniul al treilea la modul evident. - În ciuda acestui fapt, nu sunteţi scutită de critici. - Nu este vorba în primul rând de critici, ci de atacuri, de o strategie deliberată (dar ineficientă) de discreditare! Vreau să subliniez că am avut ocazia, la Bruxelles, cu toate că am participat la o reuniune despre schimbările climatice din lume, să vorbesc despre universitatea noastră şi să invit oficiali de la Bruxelles să ne viziteze. Aşa se întâmplă că vom şi aştepta vizite extrem de importante la Universitatea noastră. De asemenea, am informat instituţii importante de la Bruxelles despre atacurile violente la adresa noastră, când în fond eu sunt un om oarecare care mi-am asumat responsabilitatea de a fi manager, ca urmare a alegerii unanime a colegilor mei, iar vina mea de neiertat este că am construit la Arad o universitate de stat cu vizibilitate internaţională. De exemplu, ca urmare a publicaţiilor ISI cu factor de impact, UAV se află pe locul 13 din cele peste 100 de universităţi româneşti. Au fost atacuri concertate împotriva universităţii noastre şi asupra mea, care au venit din partea concurenţei, şi ele ne-au făcut foarte mult bine, pentru că oamenii au fost mai atenţi la ceea ce facem noi, la strădaniile comunităţii noastre academice. Am invitat reprezentanţi la vârf ai unor importante ONG-uri din România spre a înţelege cine suntem noi şi cine ne denigrează. Eu am însă o linişte interioară profundă, pentru că ştiu că binele se întoarce cu bine şi răul va atrage rău. Nu trebuie să fii un specialist în mass-media să observi strategia care a început împotriva noastră în urmă cu un an şi care a condus, contrar aşteptărilor celor care au iniţiat-o, la creşterea numărului de studenţi şi la sporirea vizibilităţii pe linie de cercetare şi relaţii internaţionale. Vă mărturisesc că am suferit nu pentru mine în mod special, ci pentru familia mea, care desigur nu s-a aflat într-o poziţie confortabilă, auzind denigrările care mi se aduc. Dar în acest moment suntem unica universitate din România care am fost controlaţi trei săptămâni, (două săptămâni în universitate şi o săptămână pe documentele noastre la Bucureşti), de către ANAF, şi controlul nu a semnalat nici măcar o recomandare adusă universităţii, cu excepţia faptului că nu am trecut pe site execuţia bugetară (şi care nu este observaţie financiar-contabilă). Peste ANAF, în acest moment, nimeni nu mai poate să ne controleze, în afara controlului anual al Curţii de Conturi. Dar fiind vorba despre un control de fond, pe toţi parametrii (achiziţii,

143

licitaţii, salarii, cheltuieli etc.), tot ce înseamnă bani, domeniu financiar-contabil, în acest moment s-a realizat scăderea de gestiune până în 29 mai 2009, fapt ce nu se putea realiza de Curtea de Conturi, deoarece ea vine mereu pe o tematică de control şi nu face întregul control de fond. - Insist asupra cererii Dumneavoastră ca bazele sportive să fie scoase la licitaţie şi nu reabilitate pe bani publici şi apoi puse la dispoziţia universităţii private. Cui ar folosi o licitaţie publică? -O licitaţie liberă, în mod sigur, este în folosul comunităţii locale. Licitaţia liberă înseamnă concurenţă liberă, înseamnă un câştig mai mare,bani mai mulţi pentru cel care vinde, în cazul nostru pentru municipiul Arad. Comunitatea ar câştiga astfel fonduri suplimentare, iar aceste fonduri s-ar putea distribui pentru acoperirea unor nevoi, fie la clubul de fotbal UTA, fie pentru alte sporturi sau în alte domenii. Fără licitaţie, Aradul pierde foarte mult, pentru că în loc să câştige nişte bani, îi cheltuieşte, mai ales dacă ţinem cont că bazele sportive vor fi reabilitate din bugetul local şi apoi vor fi puse la dispoziţia universităţii private. Cine se teme de o licitaţie liberă şi deschisă?! De ce UAV să nu aibă acces la baza Constructorul? UAV are ca singur proprietar, statul român, iar noi dorim ca averea statului român să sporească, în timp ce la o instituţie privată, potrivit legii, patrimoniul trece în proprietatea particulară a fondatorilor. Şi atunci, întrebarea firească: de ce autorităţile nu se străduiesc ca statului român să îi rămână această bază materială, ci proprietăţii private? Cât priveşte stadionul Gloria, noi nu îl dorim pentru Universitate, decât dorim acces la el, pentru că este firesc, este proprietatea Aradului şi a statului român şi avem dreptul şi noi, ca instituţie a statului, să îl folosim, indiferent că îi convine sau nu, cuiva, acest lucru. Este firesc să solicităm un stadion, stadionul din Grădişte, pentru că avem o echipă de rugby în superligă şi suntem unica universitate din Arad care are un club sportiv acreditat şi finanţat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, ceea ce se poate lesne vedea pe site-ul instituţiei. - Care a fost răspunsul administraţiei locale la solicitările pe care le-aţi formulat? - Domnul primar Falcă s-a arătat receptiv în legătură cu stadionul din Grădişte. Vreau să subliniez un fapt asupra căruia ne-au atras atenţia consilierii noştri din Bucureşti. Dacă UTA are în cinci ani 170 de meciuri a 90 de minute fiecare, asta înseamnă că universitatea privată din Arad îşi face publicitate în 15 300 de minute, deci universitatea privată îşi plăteşte practic reclama, pe stadion şi pe tricourile fotbaliştilor. Or, în aceste condiţii, bazele sportive pe care le primeşte sunt un bonus, un cadou din partea administraţiei locale. Stadionul Gloria şi Baza Sportivă Constructorul practic sunt puse în legătură deliberat cu UTA, pentru că publicitatea care i se face universităţii acoperă cheltuielile pe

144

care le face universitatea! Dar aceasta este o problemă marginală, pentru că pe noi ne interesează în fond procesul de învăţământ, calitatea sa, pentru că a avea grad ridicat de încredere şi a nu avea acoperire în fapte ar însemna de fapt a te supune oprobriului celor din jur. Numai absolvenţii, dincolo de publicitatea deşănţată, ştiu spre ce universitate să opteze şi să îşi dorească o instituţie de prestigiu. Absolvenţii de astăzi nu mai pot fi înşelaţi, nu mai cred în declaraţii ieftine,aceleaşi de 20 de ani, s-au obişnuit deja cu această publicitate deşănţată şi ei, absolvenţii, optează în profundă cunoştinţă de cauză pentru o instituţie sau alta. Oricum, vreau să subliniez că toate atacurile împotriva noastră ne-au făcut puternici, uniţi şi, mai ales, au atras chiar şi simpatia celor cărora nu le eram apropiaţi. Atunci când vrei să omori pe cineva cu orice preţ, fără să fie vinovat, fără îndoială, există o solidaritate umană. Suntem liniştiţi, aşteptând cu toţii admiterea, o admitere pe care o dorim foarte bună, în condiţiile în care scăderea numărului de absolvenţi este drastică. De exemplu anul trecut au luat bacalaureatul 500 de mii de absolvenţi, iar anul acesta 200 de mii! În condiţiile scăderii dure a numărului de studenţi şi a crizei economice, vom continua să ducem o politică în care bursele să fie foarte atractive (de studiu, de merit şi sociale), în valoare de peste 13 miliarde de lei pe an, locurile bugetare sunt cu 23% mai multe decât anul trecut, adică peste 800 de locuri bugetare; în plus avem şi 7 locuri bugetare pentru doctorat. Suntem optimişti şi încrezători în viitor, pentru că ni s-a demonstrat mereu şi mereu că deasupra tuturor se află numai Dumnezeu, iar noi, cu toţii, ne aflăm într-o unitate academică uimitoare pentru toate celelalte universităţi româneşti. Gândiţi-vă că Senatul şi Conducerea universităţii au fost susţinuţi prin semnături de 95,89% dintre colegi (unii dintre cei care nu au semnat nici nu aveau drept de semnătură, pentru că se aflau în conflict de interese). Asta demonstrează o situaţie unică în învăţământul superior românesc! Deci, denigrările împotriva noastră ne-au adus unitate şi o colegialitate care de multe ori mă impresionează chiar şi pe mine, care încerc să nu fiu atentă la emoţiile mele şi cu atât mai puţin la ale celor din jur.

(Andrei Ando, Observator, anul XIII, nr. 3568, 15 iulie 2009)

OMUL POTRIVIT

Lizica Mihuţ, rectorul Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad este astăzi omul potrivit, pentru că, duminică, îi va fi înmânat la Roma un premiu pentru profesionalism. Premiul este de rang internaţional şi reprezintă o recunoaştere a profesionalismului şi a prestigiului universităţii arădene.

(Observator, anul XIII, nr. 3568, 15 iulie 2009)

145

COMUNICAT DE PRESĂ AL UNIVERSITĂŢII „AUREL VLAICU” 1. Admiterea la Universitatea „Aurel Vlaicu” - o admitere de succes! Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, instituţie de învăţământ superior de stat, a demonstrat şi anul acesta că reprezintă pentru viitorul absolvenţilor de liceu o soluţie serioasă, de încredere. Comparând cifrele de înscriere ale Univer-sităţii de Stat cu cele ale Universităţii Private, în municipiul Arad, putem afirma fără să greşim: prin faptul că majoritatea covârşitoare a absolvenţilor care s-au îndreptat spre o facultate din Arad a optat pentru specializările Universităţii „Aurel Vlaicu” demonstrează că tinerii şi părinţii lor nu mai pot fi amăgiţi cu reclame mincinoase, ci aleg calitatea unei universităţi, care şi-a câştigat un prestigiu binemeritat. În continuare, specializările noastre cele mai căutate sunt Ştiinţele Educaţiei, Ştiinţele Umaniste şi Ştiinţele Economice. Am înregistrat însă un interes mare şi la Sport, specializarea Design, cu care umplem un gol pe piaţa forţei de muncă din Arad. Au fost însă considerate extrem de atractive şi specializările de Poliţie Comunitară şi cele care pregătesc tinerii pentru nobila vocaţie de dascăl. La Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport şi la Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei numărul studenţilor înscrişi în anul I este dublu faţă de cel de anul trecut! Nu este surprinzător că admiterea la Universitatea „Aurel Vlaicu” a fost atât de bună. Specializările noastre oferă angajaţi respectaţi în companiile multinaţionale şi instituţiile din administraţia publică locală. De asemenea, avem studenţi admişi fără nici un fel de dificultate în ani superiori în cadrul unor facultăţi din occident. Absolvenţii şi părinţii lor, pe bună dreptate au considerat că diploma obţinută la Universitatea noastră este mai valoroasă şi le deschide mai multe perspective. Constatăm însă că în peisajul academic arădean ascensiunea Universităţii de Stat este amendată şi blamată de concurenţă, printr-un război de guerilla care exclude argumentele de bun simţ şi raţiunea. Structurile finanţate de Universitatea „Vasile Goldiş” au încercat, înaintea şi în timpul perioadei de înscrieri la facultate, să ne denigreze şi să ne afecteze prin răspândirea de infor-maţii mincinoase despre Universitatea noastră şi despre cadrele noastre didactice. S-a ajuns la culmea ridicolului, să fim acuzaţi că avem profesori importanţi, cu nume în mişcarea academică şi în viaţa socială românească şi internaţională. Numai că delatorii noştri au obţinut efectul contrar celui scontat:

146

în loc să îi determine pe absolvenţi să ne ocolească, le-au deschis ochii şi pe de o parte au arătat calitatea umană reprobabilă a celor care ne-au atacat şi care în nici un caz nu pot fi formatori corecţi de studenţi şi personalităţi, iar pe de altă parte au accentuat că Universitatea de Stat din Arad, Universitatea „'Aurel Vlaicu”, dispune de o bază materială solida şi unică în judeţ, este sprijinită de statul român pentru că este o instituţie a statului român şi eliberează diplome de stat recunoscute şi în Europa, tocmai pentru că aşa cum sublinia concurenţa noastră avem un corp profesoral deosebit, cu profesori de prim rang şi cu o mare experienţă profesională, cunoscuţi şi apreciaţi în domeniile lor de activitate. Crezul nostru este că împreună vom reuşi să dezvoltăm Aradul, să fim acel motor de care comunitatea are nevoie pentru a-şi păstra caracterul şi pentru a fi respectată. Programele noastre de burse, schimburile de studenţi, activitatea noastră de cercetare, baza materială de care dispunem, laboratoarele extrem de moderne şi amfiteatrele, calitatea actului educaţional au fost argumentele pentru care absolvenţii au optat pentru Universitatea „Aurel Vlaicu”. Le mulţumim, iar pe cei care încă nu s-au decis si aşteaptă devină studenţi la Aurel Vlaicu”, pentru ca diplomă lor să aibă valoare! 2. Discreditarea Universităţii „Aurel Vlaicu”. Concurenţa neloială a Universităţii „Vasile Goldiş” Mai mulţi ziarişti din Arad şi mass-media din Capitală au primit zilele acestea un mesaj electronic care trimitea” la blogul „Ligii pentru Egalitate de Şanse în învăţământul Superior Românesc”. De fapt, este vorba despre reluarea pe blogul respectiv a temelor cu care Universitatea noastră a fost acuzată de-a lungul ultimelor luni de un ziar local finanţat masiv de universitatea privată „Vasile Goldiş”, de aceea bănuim că şi de această dată sursa dezinformării este aceeaşi. În realitate, se fac afirmaţii pentru care noi am depus mai multe plângeri penale, fiindcă sunt mincinoase şi caută în mod deliberat să dezin-formeze opinia publică în legătură cu Universitatea noastră, cu cadrele noastre didactice, cu studenţii noştri. Se încearcă o manipulare grosolană, care are ca miză evidentă clătinarea învăţământului superior de stat din Arad, a cărui dezvoltare din ultimii ani a surprins atât autorităţile locale cât şi concurenţii noştri de la universitatea privată. Reacţionăm faţă de cele publicate de pretinsa „Ligă pentru Egalitate de Şanse în învăţământul Superior Românesc” nu pentru că ar trebui să ne justificăm în faţa unor acuzaţii venite din partea unei „organizaţii” inexistente, fără nici un membru, scornită doar pe internet ca să jignească mitocăneşte, ci din respect faţă de studenţii noştri şi părinţii acestora, faţă de cadrele uni-versitare ale Universităţii „Aurel Vlaicu” şi faţă de opinia publică, pentru că ei trebuie să cunoască adevărul, nu intoxicările anonime la care sunt supuşi în mod

147

constant. S-a afirmat despre studenţii noştri că ar fi „semianalfabeţi”; pentru asta vom depune plângere penală împotriva făptuitorului anonim, căci nu vom permite terfelirea imaginii studenţilor noştri, victime fără voie ale unui joc murdar şi neruşinat. În realitate, pe blogul amintit se reiau subiecte vechi, care s-au mai scris cu pseudonim în ziarul unde cotizează la modul serios Universitatea „Vasile Goldiş”. Înţelegem frustrarea din spatele acestor articole. Universitatea privată este în, criză totală: de studenţi (pentru că probabil scandalul „Spiru Haret” a lovit serios şi credibilitatea sa), dar şi de imagine (fiindcă presa a semnalat deja modul discutabil în care autorităţile locale pun din nou umărul la sprijinirea sa, angajându-se să refacă pe bani publici baza sportivă Gloria, pe care Universitatea „Vasile Goldiş” a primit-o cu mulţi ani în urmă şi pe care, în ciuda obligaţiilor ce şi le-a asumat atunci faţă de Arad şi de arădeni, a distrus-o şi nu a fost în stare să o mai refacă). Universitatea „Vasile Goldiş” este însă şi în criză de idei, dacă prin interpuşii săi perseverează în aceleaşi afirmaţii de un an de zile şi în loc să se preocupe numai de calitatea propriilor sale diplome şi de cadrele sale universitare, moare de grija altuia (ca într-o veche zicală românească). Facem precizarea că noi, Universitatea de Stat a Aradului, Universitatea „Aurel Vlaicu”, suntem mândri că am reuşit să ne dezvoltăm baza materială. Dacă am ales să ne dezvoltăm şi nu ne-am lăsat omorâţi de administraţiile care s-au perindat în fruntea Aradului, de grupurile de interese finanţate de Universitatea „Vasile Goldiş”, de toţi acei primari şi prefecţi, lideri de partide, cărora universitatea privată le-a oferit posturi în organigrama sa şi de la care a primit terenuri şi imobile, înseamnă că am făcut-o pentru că statul român să aibă în Arad o instituţie de învăţământ superior puternică, să sporim averea statului. Pentru că este important de ştiut: baza materială român, baza materială a Universităţii Vasile Goldiş” este privată, şi potrivit legii este a fondatorului! Faptul că Universitatea „Aurel Vlaicu” este acuzată public că a făcut toate demersurile pentru a consolida şi spori averea statului, şi nu a permis ca toate resursele să fie confiscate de învăţământul privat, nu este ilegalitate, aşa cum se tot sugerează! Acesta este managementul strategic la care ne referim tot timpul: muncim pentru statul român, pentru onoarea sa şi pentru sporirea patrimoniului său! Lucrul acesta poate să nu convină doar celor care şi-ar însuşi ei o felie cât mai mare din averea statului, în mod discreţionar şi fără scrupule! Universitatea „Aurel Vlaicu” a adus în Arad cadre universitare importante, sporind astfel valoarea actului educaţional. Numai nişte irespon-sabili ne-ar reproşa asta, sau nişte persoane interesate să ne vorbească de rău cu orice preţ, chiar şi cu preţul de a fi ridicole. Noi ne-am concentrat pe

148

dezvoltarea Şcolii superioare arădene. Tocmai de aceea nu am deschis filiale. In schimb, universitatea privată „Vasile Goldiş” promovează „calitatea” la Marghita, Salonta, Socodor, Sebiş, Chişineu Criş, Baia Mare, Vadu Crişului, Zalău, Satu Mare, şi nimeni nu ştie exact ce număr de studenţi are de fapt, oricum extrem de puţini în Arad (dovadă că nu a organizat nici o festivitate de absolvire, în timp ce în Sala Teatrului şi la Sala Palatului Cultural Universitatea „Aurel Vlaicu” a organizat 14 festivităţi de anvergură). Universitatea „Aurel Vlaicu” a fost verificată în ultimul an, ca urmare a reclamaţiilor formulate de angajaţi, apropiaţi sau subvenţionaţi ai Universităţii „Vasile Goldiş”, de toate instituţiile importante de control ale statului român: Curtea de Conturi, ANAF, DNA, Procuratură, Poliţie, ANI, dar nimeni nu ne-a imputat nimic! S-a ajuns la concluzia că funcţionăm corect, respectăm legile, justificăm cheltuirea fiecărui leu. Câte controale a avut însă Universitatea „Vasile Goldiş”? Căror organe de cercetare le-a dat socoteală?! Sunt de notorietate arestările şi condamnările unor cadre universitare ale Universităţii „Vasile Goldiş”, pentru luare de mită - tocmai la Facultatea de Drept. Mai mult, un decan al Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport a fost condamnat pentru aceeaşi infracţiune, fiindcă a pretins bani unui student. Din aceste exemple se vede clar cine strigă „hoţii” şi de ce: pentru, că apărarea cea mai bună, în faţa opiniei publice, nu este să îşi demonstreze cinstea şi corectitudinea (sunt multe lacune la acest capitol, la Universitatea „Vasile Goldiş”), ci să se apere atacându-ne, mânjindu-ne pe noi, instituţie a statului român. Facem precizarea că niciun cadru didactic al Universităţii noastre nu a fost judecat şi condamnat pentru corupţie, nu a pretins şi nu a primit bani de la studenţi în schimbul notelor la examene. Deci, dacă e să se discute despre o „fabrică de diplome”, nu Universitatea „Aurel Vlaicu” este aceea! Nu ne mai surprinde că suntem calomniaţi în mod anonim de o pretinsă Ligă, care şi-a creat un cont de e-mail şi la adăpostul anonimatului ne murdăreşte. Ştim exact cine este această „Ligă” şi pe cine reprezintă, ştim că urmăreşte să dea o dimensiune naţională unui caz pe care 1-a creat la nivel local şi nici măcar aici nu a avut ecou. În ce ne priveşte, asigurăm opinia publică arădeană că vom continua să dezvoltăm Universitatea de Stat a Aradului, să facem toate eforturile pentru extinderea bazei sale materiale, în beneficiul studenţilor şi al statului român, vom continua să mizăm pe profesori foarte buni şi să respectăm legile, chiar dacă asta pe unii îi deranjează. Lupta noastră este pentru învăţământul superior de stat şi pentru ca absolvenţii Universităţii „Aurel Vlaicu”să dobândească o diplomă de real prestigiu!

(Andrei Ando, Observator, anul XIII, nr. 3582, 31 iulie 2009)

149

UAV SE APĂRĂ

Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad se apără de acuzele aduse în presă, în urma unui mail trimis mass-mediei. „Iniţiatorul acestui mail, respectiv Liga pentru Egalitate de Şanse în învăţământul Superior Românesc nu există nicăieri. Este o adresă pe care putea să o facă oricine. Scrisoarea electronică a fost trimisă mass-mediei locale, celei naţionale şi mai multor rectori ai univer-sităţilor din ţară”, a declarat Alina Zamfir, prorector al UAV. Aceasta mai spune că acuzele sunt nefondate, atâta timp cât universitatea din Arad a fost controlată de Curtea de Conturi, ANAF, DNA ANI şi nu au fost descoperite niciun fel de nereguli.

(A.G., Jurnal arădean, anul XXI, nr. 5805, 03 august 2009)

FACULTATEA DE SPORT DE LA UAV, CĂUTATĂ DE SPORTIVII ARĂDENI

99 de candidaţi au susţinut săptămâna trecută probele de aptitudini pentru admiterea la Facultatea de sport a Universităţii Aurel Vlaicu din Arad. Sub atenta supraveghere a profesorilor Ioan Galea, Gabriel Marconi, Viorel Ardelean, Lucian Popa, Sorin Rotaru, Gabriela Istvan si Ovidiu Şerban, supervizaţi de decanul facultăţii, Dan Aurel Banciu, candidaţii s-au prezentat foarte bine şi au fost admişi, astfel că din toamnă vor face parte din „familia” UAV. Krajkar: „Eu sunt portar la o echipă de fotbal. Mi se pare normal să mă înscriu la o facultate de sport, iar cea de la «Vlaicu» este cea mai bună, din câte am auzit. La final vreau să mă fac antrenor de fotbal”. Cornea: „De mic îmi place sportul în general şi fotbalul în special. Joc şi în prezent fotbal la Gloria, iar la finalul facultăţii mă gândesc să profesez. Sunt convins că vom avea multe de învăţat la această facultate”. Popa: „Îmi place foarte mult sportul, iar această facultate mă reprezintă. Am auzit numai cuvinte frumoase despre profesorii de la „Vlaicu”. Sunt sigur că vom învăţa multe lucruri noi la această facultate”. Galea: „Eu am practicat judo, încă din clasa I. Acum nu mai practic. Vreau să termin cât mai repede facultatea, pentru a profesa: Cred că am făcut alegerea cea mai bună. că am venit la această instituţie de învăţământ”. Bujor: „Am ales această facultate că pare mai uşoară decât celelalte. Cu toate acestea o să învăţ cât se poate de bine, pentru că o să-mi ajute în viitor. Am auzit ca la aceasta facultate sunt profesori buni. În viitor aş vrea să şi profesez”.

150

Vidac: „Eu joc fotbal la Voinţa Mailat. Am ales această facultate deoarece îmi place fotbalul. Poate în viitor o să devin antrenor. Deocamdată trebuie să învăţ şi după aceea mai vedem ce voi face”.

(D.B., Observator, anul XIII, nr. 3584, 03 august 2009)

EXAMENE PENTRU GRADE DIDACTICE

La Universitatea „Aurel Vlaicu” se desfăşoară examenele de definitivat şi grad didactic II. Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă Socială organizează examenele de definitivat şi grad didactic II în învăţământ pentru învăţători, educatoare, institutori. Programul pentru Definitivat este următorul: • 7-18 august - pregătire de specialitate; 19 august - Limba şi Literatura Română – examen scris; • 20 august - Limba şi Literatura Maternă - examen scris; • 21 august - Pedagogie şi elemente de psihologie - examen scris; • 22-23 august - Matematică şi metodică - examen oral - institutori/învăţători; • 22-23 august - Metodica activităţilor instructiv-educative în grădiniţă - examen oral - institutori/educatoare. Pentru Gradul II: 24 - 25 august - pregătire de specialitate; 26 august - Limba şi Literatura Română - examen scris; • 27 august - Limba şi Literatura Maternă - examen scris; • 28 august - Metodica activităţilor instructiv-educative în grădiniţă – examen scris - institutori/educatoare; • 28 august - Matematică şi metodică - examen - institutori/învăţători; 29-30 Pedagogie şi elemente de psi-hologie - examen oral. La DPPD a U.A.V. vor avea loc examenele pentru profesori. La Definitivat programul cuprinde: • 17 august, pregătirea la specialitate; • 18 august, pregătirea la pedagogie şi elemente de psihologie; • 19 august, proba scrisă la pedagogie şi elemente de psihologie; • 21 august, proba scris la specialitate şi didactica ei; • 22 august, proba orală la specialitate şi didactica ei; • 23 august, afişarea rezultatelor finale. Pentru Gradul II: • 24 august, pregătirea la specialitate şi didactica ei; • 25 august, pregătirea la pedagogie şi elemente de psihologie; • 26 august, proba scrisă la specialitate şi didactica ei; • 28 august, proba orală la pedagogie şi elemente de psihologie; • 29 august, afişarea rezultatelor finale. La Definitivat: Limba română, Religie ortodoxă, Tehnologia produselor alimentare, Finanţe şi asigurări, Contabilitate. La Gradul II: Limba română. Religie ortodoxă, Contabilitate. Tehnologia produselor alimentare.

(V.F., Jurnal arădean, anul XXI, nr. 5807, 05 august 2009)

151

LA UNIVERSITĂŢILE PRIVATE, PATRIMONIUL APARTINE FONDATORILOR. NU ŞI STATULUI

In ultimii doi ani, în preajma susţinerii examenelor de admitere, Universitatea de stat „Aurel Vlaicu” din Arad a fost ţinta unor atacuri care s-au dovedit în timp a fi neadevărate, încercându-se discreditarea atât a rectorului, a cadrelor didactice, cât şi chiar a studenţilor. Dacă anul trecut atacurile au Fost îndreptate în special spre rectorul universităţii, prof. univ. dr. Lizica Mihuţ, care a şi depus mal multe plângeri penale împotriva „mercenarilor” si „întreţinuţilor”, anul acesta tirul „oamenilor de bine” şi al „anonimilor” a vizat universitatea în întregul ei, încercându-se în mod deliberat dezinformarea opiniei publice, având ca miză evidentă clătinarea învăţământului superior de stat din Arad, a cărui dezvoltare din ultimii ani a surprins atât autorităţile locale, cât şi concurenţii, de la universitatea privată. Este foarte simplu ca în spatele anonimatului să arunci cu noroi şi să denigrezi munca unor oameni, să încerci să demonstrezi că toate realizările unei universităţi de stat nu sunt altceva decât afacerile neoneste ale unei persoane. Acest lucru a încercat să îl facă la sfârşitul săptămânii trecute „Liga pentru Egalitate de Şanse în învăţământul Superior Românesc”, o ligă care oricât de mult am căutat-o să vedem din cine este formată, şi ale cui interese le reprezintă nu am reuşit să o identificăm. Deci, ea, practic nu există. Erijându-se în reprezentanţii studenţilor şi susţinând că le reprezintă interesele, această ligă „fantomă” a trimis o scrisoare electronică mass-mediei locale, naţionale, dar şi unor rectori de universităţi, omiţându-le, însă, pe cele reprezentative ale învăţământului românesc. Într-o conferinţă de presă susţinută de preşedintele UAV, prof.univ.dr. Nicolae Dincă, prorectorii Alina Zamfir, Florentina Munteanu şi Ioan Radu, am aflat părerea reprezentanţilor universităţii arădene despre intoxicarea de zilele trecute. Astfel, prorectorul Alina Zamfir a declarat: „Reacţionam faţă de cele publicate de pretinsa Liga pentru Egalitate de Şanse în învăţământul Superior Românesc, nu pentru că ar trebui să ne justificăm în faţa unor acuzaţii venite din partea unei organizaţii inexistente, fără niciun membru, scornită pe internet doar ca să ne jignească, ci din respect faţă de studenţii noştri şi părinţii acestora, faţă de cadrele universitare ale UAV şi faţă de opinia publică. Asta pentru că ei trebuie să cunoască adevărul, nu intoxicaţiile anonime la care suntem supuşi în mod constant. S-a afirmat despre studenţii noştri că ar fi semianalfabeţi, motiv pentru care vom depune plângere penală împotriva făptuitorului anonim, căci nu vom permite terfelirea imaginii studenţilor universităţii noastre, care devin

152

astfel victime fără voie ale unui joc murdar şi neruşinat. Toate acuzele aduse universităţii noastre sunt nefondate, ştiut fiind faptul că Universitatea „Aurel Vlaicu” a fost controlată în ultimul an de toate instituţiile abilitate ale statului, respectiv Curtea de Conturi, ANAF, DNA, ANI, poliţie şi procuratură, şi nu au fost găsite nereguli. Dacă la UAV se fac investiţii de orice natură ele aparţin statului român, deoarece suntem o universitate de stat. Nimic nu aparţine nici rectorului, nici prorectorului, nici altor persoane din conducerea universităţii, aşa cum se întâmplă la universităţile private unde întreg patrimoniu aparţine membrilor fondatori. Nu înţelegem deci, aceste atacuri şi nu înţelegem de ce se face mereu referire la patrimoniu universităţii.” Pe adresa blogului ligii se reiau subiecte vechi, care s-au mai scris cu pseudonim în ziarul unde cotizează la modul serios Universitatea „Vasile Goldiş”. Este de înţeles în acest caz frustrarea din spatele acestor articole, deoarece este ştiut faptul că universitatea privată este în criză totală de studenţi (pentru că probabil scandalul „Spiru Haret” a lovit serios si credibilitatea sa), dar şi de imagine (fiindcă presa a semnalat deja modul discutabil în care autorităţile locale pun din nou umărul la sprijinirea sa, angajându-se să refacă pe bani publici baza sportivă Gloria, pe care Universitatea „Vasile Goldiş” a primit-o cu mulţi ani în urmă şi pe care, în ciuda obligaţiilor ce şi le-a asumat atunci faţă de Arad şi de arădeni, a distrus-o şi nu a fost în stare să o mai refacă). Universitatea „Vasile Goldiş” este însă şi în criză de idei, dacă prin interpuşii săi perseverează în aceleaşi afirmaţii de un an de zile şi în loc să se preocupe numai de calitatea propriilor sale diplome şi de cadrele sale uni-versitare, moare de grija altuia (ca într-o veche zicală românească) - a mai completat prorectorul Alina Zamfir. Fragment din comunicatul de presă: Universitatea de Stat a Aradului, Universitatea „Aurel Vlaicu”, este mândră că a reuşit să îşi dezvolte baza materială, fără a se lăsa intimidaţi de administraţiile care s-au perindat în fruntea Aradului, de grupurile de interese Finanţate de Universitatea „Vasile Goldiş”, de toţi acei primari şi prefecţi, lideri de partide, cărora universitatea privată le-a oferit posturi în organigrama sa şi de la care a primit terenuri şi imobile, înseamnă că am făcut-o pentru ca statul român să aibă în Arad o instituţie de învăţământ superior puternică, să sporim averea statului. Pentru că este important de ştiut: baza materială a Universităţii „Aurel Vlaicu aparţine statului român, baza materială a Universităţii „Vasile Goldiş” este privată, şi potrivit legii este a fondatorului! Faptul că Universitatea „Aurel Vlaicu” este acuzată public că a făcut toate demersurile pentru a con-solida şi spori averea statului, şi nu a permis ca toate resursele să fie confiscate de învăţământul privat, nu este ilegalitate, aşa cum se tot sugerează! Acesta este

153

managementul strategic la care ne referim tot timpul: muncim pentru statul român, pentru onoarea sa şi pentru sporirea patrimoniului său! Lucrul acesta poate să nu convină doar celor care şi-ar însuşi ei o felie cât mai mare din averea statului, în mod discreţionar şi fără scrupule! Universitatea „Aurel Vlaicu” a adus în Arad cadre universitare importante, sporind astfel valoarea actului educaţional. Numai nişte iresponsabili ne-ar reproşa asta, sau nişte persoane interesate să ne vorbească de rău cu orice preţ, chiar şi cu preţul de a fi ridicole. Noi ne-am concentrat pe dezvoltarea şcolii superioare arădene. Tocmai de aceea nu am deschis filiale. În schimb, universitatea privată „Vasile Goldiş” promovează „calitatea” la Marghita, Salonta, Socodor, Sebiş, Chişineu Criş, Baia Mare, Vadu Crişului, Zalău, Satu Mare, şi nimeni nu ştie exact ce număr de studenţi are de fapt, oricum extrem de puţini în Arad (dovadă că nu a organizat nici o festivitate de absolvire, în timp ce în Sala Teatrului şi la Sala Palatului Cultural Universitatea „Aurel Vlaicu” a organizat 14 festivităţi de anvergură).

(Dora Munteanu, Flacăra Roşie, anul III, nr.119, 06-12 august 2009)

PRAZNICUL DE PITĂ NOUĂ DE LA PECICA S-A SCHIMBAT PUŢIN, DAR IN BINE!

… Rectorul Universităţii „Aurel Vlaicu”, Lizica Mihuţ, a participat ca în fiecare an la Praznic. Ea a avut cuvinte de laudă pentru pecicani si pentru tinerii politicieni care s-au ridicat de la Pecica - Iustin Cionca si Constantin Igaş. La standurile din piaţă, rectorul UAV a gustat pita de Pecica. În câteva clipe, a fost abordată de o fostă studentă, care a ţinut să o salute si să-i mulţumească... (Andrei Ando, Flavius Ghender, Observator, anul XIII, nr. 3595, 17 august 2009)

EXAMENE DE DEFINITIVAT

La Universitatea „Aurel Vlaicu” se desfăşoară, în aceste zile, examenele de definitivat în învăţământ. Astfel la Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei şi Asistenţă Socială vor intra în examen educatoarele, învăţătorii, institutorii, profesorii pentru învăţământul preprimar şi primar şi s-au înscris 170 de cadre didactice din mai multe judeţe. 88 de profesori (de mai multe specializări) din Arad, Caraş-Severin, Alba, Hunedoara, Mehedinţi, Timiş şi Bihor vor susţine examenele la Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic din cadrul UAV. Ieri şi astăzi au fost programate pregătiri în cele două centre după care vor urma probele de specialitate.

(V.F., Jurnal arădean, anul XXI, nr. 5817, 18 august 2009)

154

INVESTIŢII DE MILIOANE DE EURO LA UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU”

Pentru ca studenţii, în special cei de la specializările mai noi, să beneficieze de toate dotările necesara, UAV a decis să construiască un laborator de design (pe Calea Aurel Vlaicu), unde vor exista toate dotările necesare acestei specializări. Tot acolo va funcţiona şi un laborator de autovehicule, unde se vor face verificări auto şi care va fi la dispoziţia tuturor cetăţenilor, aici practicându-se preţuri modice. Lucrările la Căminul Studenţesc avansează foarte repede, realizarea acestuia costând 1.800.000 de euro. În Complexul M (Micălaca) se va amenaja o sală de conferinţe, cu aparatură ultramodernă şi cu traducere simultană în trei limbi, care va fi închiriată şi pentru alte instituţii. Ultima lucrare prevăzuta pentru această perioadă, este amenajarea unui bazin PSI, contra incendiilor, în curtea Corpului M. Bazinul este cerut prin lege deoarece clădirea este foarte mare, iar în cazul unui incendiu şi pagubele ar fi enorme. Aglomeraţie mare în prima zi de înscrieri la Universitatea „Aurel Vlaicu” In prima zi de înscrieri din această sesiune, peste 100 de persoane şi-au depus dosarele la una sau mai multe specializări. Admiterea pentru anul universitar 2009 - 2010 se face pe bază de dosar, luând în considerare media de la Examenul de Bacalaureat, condiţie valabilă pentru domeniile şi specializările de la toate facultăţile. În cazul candidaţilor care doresc să se înscrie la facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, domeniul Cultură Fizică şi Sport, Specializarea Educaţie fizică şi sportivă, se vor susţine şi probe de aptitudini. Specializare nouă - Informatică economică” Din acest an Universitatea oferă celor interesaţi o nouă specializare, „Informatică Economică”, în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice: „Credem că va fi o specializare de succes, deoarece în domeniul economic nimic nu se mai poate realiza fără cunoştinţe de informatică. Este o specializare foarte potrivită pentru cei care au deja studii în domeniul ştiinţelor economice”, ne explică Lizica Mihuţ, rectorul Universităţii „Aurel Vlaicu”. Înscrierile pentru „Informatică economică” se pot face doar din această sesiune, fiind disponibile 50 de locuri. Pentru această specializare, Universitatea a trebuit să se doteze cu o platformă IT (sistem informatic unde să poată învăţa studenţii) care a costat în jur de 200.000 de euro. Studenţii de la „Spiru Haret” se pot transfera la UAV

155

Persoanele care au studiat până acum la Universitatea „Spiru Haret” se pot transfera din acest, an la Universitatea „Aurel Vlaicu”, la aceeaşi specializare. Cei interesaţi se pot înscrie pe baza unui dosar de înscriere, la care vor ataşa şi foaia matricolă de pe anii studiaţi la „Spiru Haret”. În funcţie de informaţiile din foaia matricolă, studenţii, vor putea intra în anul următor de studiu, iar unde este cazul se vor da anumite diferenţe (examene).

(Simina Roz, Observator, anul XIII, nr. 3609, 02 septembrie 2009)

„INGINERII” DE LA UAV S-AU MUTAT ÎN CORPUL „M”

Deschiderea anului universitar se apropie cu paşi repezi şi ca orice universitate care se respectă, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad face ultimele pregătiri. Astfel, studenţii de la Facultatea de Inginerie şi-au mutat sediul în Complexul,,M” din Micălaca, unde beneficiază de dotări de ultimă generaţie. În spaţiul vechi, de pe Calea Aurel Vlaicu se va amenaja un laborator auto, acesta fiind pus la dispoziţia tuturor celor interesaţi. Şi pentru că din acest an a fost aprobată o nouă specializare, cea de design vestimentar, tot în acel spaţiu se va amenaja un laborator cu dotările necesare acestei specializări. Tot ca o noutate, din această toamnă, în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice a fost înfiinţată o nouă specializare, Informatică Economică, unde absolvenţii vor fi specializaţi atât în contabilitate de gestiune, cât şi în IT, profesia fiind tot mai căutată în economia actuală. Şi la capitolul investiţii, UAV are cu ce se lăuda. Lucrările au demarat la Căminul studenţesc, iar în Complexul,,M” va fi amenajată o sală de conferinţă cu aparatură ultramodernă şi traducere simultană în mai multe limbi, sală care va putea fi închiriată de toate instituţiile interesate. Ultima investiţie prevăzută în acest an este amenajarea unui bazin PSI în curtea Corpului „M”. Bazinul este cerut prin lege deoarece clădirea este foarte mare, iar în cazul unui incendiu şi pagubele ar fi enorme. Vorbind despre bobocii care vor începe cursurile în acest an la UAV, numărul acestora este constant. „Cu toate că populaţia de vârstă şcolară este în scădere, anul acesta obţinând diploma de bacalaureat mult mai puţin elevi comparativ cu anul trecut, seriozitatea cadrelor didactice şi prestigiul de care se bucură universitatea noastră îi atrage în continuare pe absolvenţi. Cu toate că sesiunea de toamnă este la început, studenţii care se îndreaptă spre noi sunt în număr mare, ceea ce ne bucură foarte mult” - a declarat rectorul UAV, prof.univ.dr. Lizica Mihuţ.

(Dora Munteanu, Flacăra Roşie, anul III, nr. 122, 04-10 septembrie, 2009)

156

STUDENŢII ŞI MASTERANZII UNIVERSITĂŢII „SPIRU HARET” SAU AI ALTOR UNIVERSITĂŢI PRIVATE SUNT PRIMIŢI LA

UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU” DIN ARAD Interviu cu Rectorul UAV, prof.univ.dr. Lizica Mihuţ, realizat de Andrei Ando

- Doamnă rector, aţi anunţat de curând că Universitatea „Aurel Vlaicu” va primi studenţii de la „Spiru Haret”. În ce sens „îi va primi”? - Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad este o instituţie de învăţământ superior care a primit şi primeşte studenţi din învăţământul universitar privat. Condiţia este să respecte legile în vigoare. - Ce şanse are un student de la „Spiru Haret” să se integreze în sistemul universitar de stat? Universitatea „Aurel Vlaicu” este dispusă să înmatriculeze, să primească prin transfer, şi studenţi ai altor universităţi private? - Studentul de la Universitatea „Spiru Haret” sau de la orice altă universitate privată trebuie să-şi depună dosarul în perioada 1-17 septembrie a.c. la sediul Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad (Bulevardul Revoluţiei nr. 77, fostul Liceu Sanitar) la una din cele 9 facultăţi şi 39 de specializări ale universităţii noastre, spre a deveni student al Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad. Desigur, opţiunea studentului de la universitatea privată va fi pentru o specializare pe care a urmat-o un an, doi sau trei. După ce devine student al Universităţii „Aurel Vlaicu”, la finalul sesiunii de înscriere, în 18 septembrie a.c., acesta va face o cerere la care va anexa Foaia matricolă de la Universitatea „Spiru Haret” sau orice altă universitate privată şi în funcţie de disciplinele cuprinse în planul de învăţământ va putea fi promovat într-un an superior. Dacă planul de învăţământ al specializării urmate de un absolvent de la Universitatea „Spiru Haret” sau altă universitate privată coincide cu cel al Universităţii „Aurel Vlaicu”, studentul nu va mai susţine nici un examen de diferenţă, ci va trece di-rect în anul în care s-a aflat la universitatea privată, mai puţin în anul final. Desigur, dacă sunt doar câteva discipline care nu au fost studiate de către studentul la universitatea privată, acesta va da examene de diferenţă până la 1 decembrie a.c. - Se vor putea înscrie absolvenţii de la „Spiru Haret” direct la examenul de licenţă la Universitatea „Aurel Vlaicu”? - Absolvenţii Universităţii „Spiru Haret” sau ai oricărei universităţi private pot susţine examen de licenţă la Universitatea “Aurel Vlaicu”” din Arad, în condiţiile legii, dacă au absolvit o specializare autorizată sau acreditată.

157

- Toate aceste măsuri sunt valabile şi pentru masteranzii de la „Spiru Haret”? Se pot şi ei transfera la „Universitatea “Aurel Vlaicu””? - Studenţii înscrişi la Maşter la Universitatea „Spiru Haret” sau orice altă universitate privată se pot înscrie după aceeaşi procedură precum cei de la studiile de licenţă, la care ne-am referit deja. - Credeţi că primind studenţii de la universitatea privată „Spiru Haret” la UAV, calitatea învăţământului superior de stat arădean nu va avea de suferit? - Nici într-un caz, calitatea învăţământului din cadrul Universităţii' „Aurel Vlaicu” din Arad nu va avea de suferit prin primirea studenţilor de la Universitatea „Spiru Haret” sau orice altă universitate privată, deoarece aceştia se vor integra în mod organic în sistemul de învăţământ universitar de stat şi, implicit, la standardele impuse de ARACIS.

(Observator, anul XIII, nr. 3613, 07 septembrie 2009)

ADMITERE LA UAV Sesiunea de toamnă pentru admiterea la Universitatea „Aurel Vlaicu” este în plină desfăşurare. Până pe 18 septembrie, cei care doresc, mai pot depune dosarele. Anul acesta s-au înscris pe lângă arădeni, foarte mulţi studenţi din Republica Moldova dar şi din Târgu Jiu, Drobeta Turnu Severin şi chiar Timişoara. Universitatea pune la dispoziţia studenţilor săi o bază materială modernă şi cadre didactice bine pregătite. „Cei 42.221mp pe care universitatea îi deţine demonstrează progresul pe care învăţământul de stat arădean 1-a făcut în ultimii ani, progres care se cuantifică într-un învăţământ de calitate”, precizează rectorul universităţii, prof.univ.dr. Lizica Mihuţ.

(M.A., Jurnal arădean, anul XXI, nr. 5834, 07 septembrie 2009)

CE (MAI) ESTE MASTER-UL

Pentru că tot mai mulţi sunt interesaţi de un MASTER, intenţionăm să oferim informaţii legate de această treaptă universitară. În conformitate cu acceptul organizării învăţământului universitar după modelul Bologna, agreat şi semnat de responsabilii cu educaţia din aproape toate ţările Uniunii Europene, Facultăţile au posibilitatea de a-şi alcătui structura pe trei niveluri: licenţă, master şi doctorat. Licenţa constituie prima treaptă universitară (iar noţiunea de scurtă sau lungă durată nu mai are relevantă, întrucât nu mai există forme scurte de învăţământ superior), oferind competenţe pentru o profesiune, evident cu unele debuşee profesionale. Fiecare Program de studii (sau specializare)

158

aparţine unui domeniu al cunoaşterii si dispune de un set de competente specifice desfăşurării unei activităţi profesionale, diploma de licenţa confirmă posedarea acestora şi oferă angajatorului garanţia asimilării de către absolvent a acelor competenţe stipulate în Suplimentul de diplomă. Diploma de licenţă dă posibilitatea exercitaţii unei profesii derivate din Nomenclatorul naţional al calificărilor profesionale. Prin urmare, numai licenţa asigură o profesionalizare, adică oferă absolventului o profesie solicitată de piaţa muncii din ţară sau din spaţiul european. Cum domeniile profesionale şi-au diversificat şi nuanţat activităţile, angajatorii au nevoie de cunoaşterea mai aprofundată a unui aspect dintr-o profesiune, care se obţine prin programele universitare de tip Master (de la meşter = priceput, expert). În consecinţă, Programele de studii masterale sunt organizate numai de către Facultăţile care au studii de licenţă acreditate (confirmate calitativ şi valoric), vizând tocmai adâncirea specializării într-o profesiune, dobândită prin licenţă. De pildă, la Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie si Asistentă Socială din cadrul Universităţii Aurel Vlaicu din Arad este acreditat Programul de studii Pedagogia învăţământului Primar si Preşcolar, care oferă competenţe pentru exercitarea funcţiei didactice de Profesor de educaţie timpurie si pentru învăţământul primar. Acestea sunt confirmate de Diploma de licenţă şi exprimate, prin descriere, în Suplimentul de diplomă. Dacă Profesorul doreşte sa-şi perfecţioneze activitatea în carieră şi să beneficieze de credite de studii şi profesionale poate urma Programul de Master, în acelaşi domeniu, Pedagogia interactivă si educaţie integrată. Competentele astfel dobândite dau posibilitatea absolventului de studii masterale să promoveze, în relaţiile pedagogice cu elevii, un nou stil de învăţare, prin me-todologii interactive, iar organizarea învăţării să se realizeze după modelul educaţiei integrate, şi nu pe discipline de învăţământ individualizate. Prin Master se dobândeşti setul de competenţe care să permită profesorului să organizeze în şcoli şi grădiniţe activităţi de tip creator si eficient. Masterul nu oferă o nouă profesiune. De aceea, e bine să se ştie că a absolvi un program universitar de Master în alt domeniu al cunoaşterii decât în profesiunea obţinută prin licenţă nu are valoare şi nu poate fi cotat ca însumare de credite profesionale. Angajatorul preferă o coerenţă în fasonarea competenţelor. Un profesor cu un master în inginerie, economie, medicină etc. nu a realizat nimic din punct de vedere profesional. Deja există diferenţiere salarială, dar şi calitativă între indivizii care dispun de competente dobândite prin studii mas-terale. Totodată, studiile de aprofundare (master) nu pot fi mai scurte de 120 credite, adică de 4 semestre sau doi ani.

159

Studiile doctorale presupun profesionalizarea la nivel de cercetare înaltă, fiind o condiţie pentru a accede în învăţământul superior ori în domenii de excelentă profesională. În consecinţă, structura învăţământului superior are următoarea configuraţie: licenţă (3-4 ani), master (2 ani) şi doctorat (3 ani), iar cele trei trepte oferă competenţe profesionale, care să dea angajatorului garanţia unei cariere capabilă să-i ofere satisfacţie şi plusvaloare.

(Anton Ilica, Observator, anul XIII, nr. 3618, 13 septembrie 2009)

SUB AMENINŢAREA „NORILOR”

Peste 70.000 de elevi au început noul an de învăţământ 2009-2010 în judeţul Arad. ....Deschiderea de la C.N. „E.G. Birta” (900 elevi; boboci: 50 - cl. I, 60 - cl. a V-a, 140 cl. a IX-a) a fost onorată de subprefectul Radu Stoian şi inspectorul şcolar general Eugenia Groşan. La Liceul Pedagogic „D. Ţichindeal” au ajuns o parte din oficialii prezenţi la „M. Nicoară”, cărora li s-au alăturat senatorul Ovidiu Marian, rectorul UAV prof. univ. Lizica Mihuţ …

(V.F., A.P, Jurnal arădean, anul XXI, nr. 5841, 15 septembrie 2009)

RECTORUL UNIVERSITĂŢII DE STAT „AUREL VLAICU”, PROF. UNIV. DR. LIZICA MIHUŢ: „INVESTIŢIA NOASTRĂ VA CONTINUA CU APROAPE TREI MILIOANE DE EURO

PÂNĂ ÎN 31 DECEMBRIE. ZILELE NEGRE NICI PE DEPARTE NU AU VENIT LA UNIVERSITATEA NOASTRĂ!”

- Cum se resimte criza economică în gestionarea Universităţii de Stat din Arad? - Sper ca această criză să nu fie profundă din punct de vedere economic. Pe plan academic, ea oricum nu va fi resimţită în universitate, pentru că suntem pregătiţi de deschiderea anului universitar; avem o bază materială puternică şi ea nu va putea fi afectată. Dar vă mărturisesc că le-am propus colegilor mei o strategie de criză, dură, pentru acest an universitar, care va permite unui cadru didactic să aibă cel mult două norme didactice, iar toate celelalte ore vor fi remunerate în sistem de plata cu ora. Asta înseamnă că salariile mari vor fi di-minuate considerabil. Dar eu spun că în momentul de criză e bine să poţi asigura plata a două norme, la Universitatea noastră este încă o situaţie privilegiată. În ce priveşte studenţii, studentul nu trebuie să perceapă momentul de criză. Universitatea va funcţiona în continuare la standarde de calitate, şi ne

160

propunem ca tot sistemul de învăţământ să fie centrat pe student. Studentul să fie rege în Universitate - este o sintagmă pe care am preluat-o de la Uniunea Europeană. Va fi o relaţie foarte apropiată de student, dar exigenţa va fi la standarde europene. - Orice măsură, indiferent cât ar fi de eficientă, este nepopulară dacă limitează cheltuielile obişnuite. Cum au primit colegii Dumneavoastră strategia anti-criză, care cum spuneaţi va diminua considerabil salariile mari? - Eu nu am avut foarte multe bucurii în ultima vreme, dar asta fiu din cauza crizei, ci pentru trădările din partea oamenilor pe care i-am considerat apropiaţi (nu foarte mulţi, e vorba de o persoană, două, deci nu dramatizez). Intr-un fel sau altul m-a marcat mizeria umană, atitudinea împotriva instituţiei, chiar împotriva mea, a unor oameni care nu au construit nimic. În momentul în care nu ai construit nimic este foarte uşor să îl discreditezi pe cel care construieşte. Asta ţine şi de cei şapte ani de acasă şi, mai ales, de frica de Dumnezeu. Dar nu despre asta vreau să vă vorbesc, ci despre faptul că pentru mine nu poate exista o satisfacţie mai mare decât să fi fost aplaudată de colegi, la sfârşitul unei expuneri cu privire la o strategie foarte dură, de criză; Cu toate ca era un dialog şi am precizat că pot fi întreruptă oricând, pentru mine a fost o adevărată satisfacţie de ordin personal să văd că strategia pe care am propus-o şi care era o strategie pentru un an universitar de criză a fost acceptată de colegi. Aplauzele nu erau probabil pentru mine, care am prezentat cifre şi fapte concrete, ci erau, în mod sigur, pentru strategie. Am elaborat-o îndelung, este o strategie la care m-am gândit prin consultări cu consilierii noştri din Bucureşti. Este o strategie realistă şi mai ales foarte pragmatică, care ne permite să rămânem în standardele Uniunii Europene şi ale ARACIS şi în acelaşi timp permite instituţiei să îşi conserve fondurile de la Trezorerie, pe care le avem. Nu vom diminua depozitele financiare pentru că sunt depozite pentru zile negre, şi zilele negre nici pe departe nu au venit la Universitatea noastră. - Spuneaţi că va începe un an universitar special. Ce pregătiţi pentru deschidere? - Noi suntem deja pregătiţi; anul universitar ar putea începe chiar şi mâine la Universitatea „Aurel Vlaicu”. Avem pregătite imobilele, sălile, responsabilităţile. Noi niciodată nu lăsăm nimic pe ultimul moment. Investiţia noastră va continua cu aproape trei milioane de euro până în 31 decembrie. Aceste fonduri, care sunt enorme într-un moment de criză, înseamnă de fapt trei ţinte de investiţii: căminul studenţesc, laboratorul de mentenanţă auto şi sala de conferinţe, care nu afectează începerea anului universitar. Această sală de conferinţe va fi unică probabil pe partea de vest a României. Va dispune de

161

cabine de traducere simultană, cu 350 de locuri şi 350 de căşti care vor permite în fiecare moment ca auditorul să cunoască demersul prezentat, în limbile: engleză, franceză, germană, spaniolă sau italiană, la solicitarea audienţei. Este un gest pe care îl facem şi pentru oraş, pentru că vom invita Primăria, Consiliul Judeţean şi Prefectura să utilizeze acest spaţiu pentru întâlnirile deosebite pe ca-re le au. Mă gândesc la un eveniment care a avut loc cu două luni în urmă, o iniţiativă formidabilă pe care a avut-o comunitate din Arad, de a face o întâlnire de anvergură, dar traducerea nu se făcea la cască şi era dificil de urmărit! Noi suntem deja cu investiţia aproape de final şi îi invit pe toţi cei care vor organiza evenimente în viitor, să apeleze la Universitatea noastră. - Se încheie peste o săptămână sesiunea de toamnă pentru înscrieri. Putem trage linie si să avem nişte concluzii: care este dinamica studenţilor, cât de tare a fost afectată Universitatea de scăderea naturală a numărului de studenţi? - Toate universităţile din România resimt criza, economică pe de o parte, pe de altă parte generată de scăderea naturală a numărului de studenţi. Noi am contat pe o scădere mult mai mare a numărului de studenţi, dar suntem de-a dreptul impresionaţi de faptul că, dacă în prima zi de înscriere la sesiunea de admitere de toamnă aveam 40 de candidaţi înscrişi, acum sunt peste o mie, Mai avem o săptămână pentru înscriere, aţi observat ce coadă este la facultăţi! Asta spune foarte mult despre prestigiul unei instituţii, prestigiu, care s-a realizat cu greu, de la an la an, şi absolut nimeni nu îl poate doborî în ciuda unor interese de grup sau personale, care sunt bine cunoscute chiar şi de către copiii de grădiniţă. Nimeni nu mai” crede în articolele de publicitate, care maschează, în fond, situaţia reală: absenţa studenţilor. - Am consultat lista înscrierilor şi am observat o scădere a apetitului studenţilor faţă de ştiinţele economice (deşi în continuare aici suni cei mai mulţi înscrişi) şi o creştere a interesului faţă de ştiinţele educaţiei şi faţă de ştiinţele umaniste. Nu este aceasta o situaţie atipica? - Foarte interesant. Este de subliniat faptul că aproape la paritate cu Ştiinţele Economice (pentru că ele sunt totuşi puţin în faţă), s-au înscris foarte mulţi la Ştiinţele Educaţiei, Ştiinţele Umaniste, Design. Dar să nu uităm că ingineriile constituie şi trebuie să constituie pentru toţi o atracţie, pentru că nimic nu este posibil în plan tehnic fără ingineri!

(Andrei Ando, Observator, anul XIII, nr. 3623, 18 septembrie 2009)

162

MINISTRUL EDUCAŢIEI VINE LA UNIVERSITATEA DE STAT

Ministrul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Ecaterina Andronescu, este aşteptat astăzi la Universitatea de stat „Aurel Vlaicu”. Doamna ministru va vizita corpul M, din cartierul Micălaca, şi va discuta cu conducerea instituţiei de învăţământ superior. Universitatea „Aurel Vlaicu” a anunţat recent că până la finele anului derulează investiţii de trei milioane de euro în infrastructura instituţiei - printre altele, se construieşte un cămin studenţesc nou şi se finalizează sala de conferinţe, cea mai mare din această parte a ţării, unde se vor realiza traduceri simultane în (şi din) patru limbi străine. De asemenea, la deschiderea noului an universitar, va fi prezentată şi noua specializare a Universităţii, Facultatea de Design, care funcţionează în cartierul Grădişte şi a fost foarte solicitată de viitorii studenţi.

(Observator, anul XIII, nr. 3630, 26-27 septembrie 2009)

VIZITĂ AMÂNATĂ

Vizita Ministrului Educaţiei şi Cercetării ŞI Inovării la Universitatea de Stat din Arad, programată pentru ziua de sâmbătă, nu a mai avut loc, pentru că Ecaterina Andronescu nu s-a deplasat la Arad împreună cu preşedintele Senarului, Mircea Geoană.

(C.P., Observator, anul XIII, nr. 3630, 28 septembrie 2009)

ÎNCEPE ANUL UNIVERSITAR LA UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU”

Universitatea de stat din Arad organizează astăzi festivităţile de deschidere a anului universitar 2009-2010. Festivitatea deschiderii noului an la Universitatea „Aurel Vlaicu” începe la ora 10, la Complexul Universitar M din Micălaca. Cei mai emoţionaţi vor fi, desigur, bobocii din anul I, care încep să guste frumoasa viaţă de student. Ca în fiecare an, e de aşteptat ca incinta încăpătoare să fie arhiplină, cu studenţi, părinţi, cadre didactice şi invitaţi. În noul an academic, UAV a propus o nouă specialitate: Design.

(www.observator.info, F.G., 30 septembrie 2009)

163

CAPITOLUL AL III-LEA

SENATUL ŞI BIROUL DE SENAT, ORGANE DE CONDUCERE ALE

UNIVERSITĂŢII „AUREL VLAICU”

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII ŞI TINERETULUI UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU“ DIN ARAD

310130 Arad, B-dul Revoluţiei nr. 77, P.O. BOX 2/158 AR tel: 0040-257- 283010; fax. 0040-257- 280070 http://www.uav.ro; e-mail: [email protected]

Operator de date cu caracter personal nr. 2929

ORDINEA DE ZI

a Şedinţei de Senat din 09.10.2008, ora 0900

I. Informarea Rectorului - Numirea noului Ministru al Educaţiei, Cercetării şi Tineretului,

Prof.univ.dr. Anton Anton - Deschiderea anului universitar – un mare succes pentru Universitatea

„Aurel Vlaicu” din Arad. O prezenţă excepţională; - Pregătirea anului universitar 2008/2009; - Decanii/Directorii de departament vor răspunde fără amânare la

solicitarea rectoratului pentru că termenele M.E.C.T. sunt cu o data limită precisă;

- Atenţie la ORAR; - Sălile de laborator sunt şi săli de seminar pentru toate facultăţile; - Grupele şi semigrupele trebuie normate la modul real; - Decanii/Directorii de departamente vor elabora o strategie didactică şi

de cercetare ştiinţifică pentru anul universitar 2008/2009; - NU UITAŢI! Învăţământul superior este centrat pe student: cursuri,

note de seminarii pentru 2008/2009 şi nu cele din anii precedenţi; - ATENŢIE! Finalizarea dosarelor IOSUD (pe specializări); - Studenţii ERASMUS trebuie să studieze în limba engleză. Decanii vor

lua măsuri în acest sens;

164

- Planurile de învăţământ ale tuturor facultăţilor trebuie plasate pe site-ul C, atât în limba română cât şi în limba engleză;

- Toate conducerile de facultăţi, departamente, vor avea un e-mail cu UAV;

- Cantina îşi începe activitatea de azi, 9 octombrie; - Oportunitate pentru Decani ( IAU - Asociaţia Internaţională a

Universităţilor) - Procesele Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad - Apreciez iniţiativa Directorului General Administrativ de a schimba

„faţa” Hotelului „Akademos” II. Aprobarea reducerilor de activitate ale unor cadre didactice la

propunerea facultăţilor; III. Aprobarea statelor de Funcţiuni ( cu grupe şi subgrupe, la

model real) IV. Diverse.

RECTOR, Prof.univ.dr. Lizica MIHUŢ

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII ŞI TINERETULUI UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU“ DIN ARAD

310130 Arad, B-dul Revoluţiei nr. 77, P.O. BOX 2/158 AR tel: 0040-257- 283010; fax. 0040-257- 280070 http://www.uav.ro; e-mail: [email protected]

Operator de date cu caracter personal nr. 2929

Şedinţa de SENAT

24 octombrie 2008, ora 1100

Ordinea de zi

I. Validarea celor 2 membri de Senat aleşi de către Consiliul

Profesoral al Facultăţii de Ştiinţe Exacte: 1. prof.univ.dr. Mariana Nagy 2. asistent univ.dr. Marius Tomescu

II. Validarea ca director al Departamentului de Matematică – Informatică a prof.univ.dr. Mariana Nagy

III. Informarea Rectorului • ATENŢIE! raportul ARACIS

165

Răspund: Decanii, prorector Prof.univ.dr. Radu Ioan • Realizarea contractului de audit solicitat, prin Raport ARACIS, ca standard de calitate • Achiziţionarea unui abonament la bază de date pentru Bibliotecă (standard de calitate)

Prezintă: prorector cu cercetarea: prof.univ.dr. Florentina Munteanu prorector cu relaţiile internaţionale: prof.univ.dr. Alina Zamfir

• Nou dosar pentru specializarea solicitată (textile) • S-au realizat 76 de e-mailuri pentru conducerile de facultăţi, departamente, universitate (prenume, [email protected]) • Definitivarea dosarului IOSUD pentru specializările: 3. Facultatea de Ştiinţe Economice: Contabilitate 4. Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale: Filologie 5. Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei şi Asistenţă Socială: Ştiinţele Educaţiei Termen: 15 noiembrie 2008 Următorul Termen: 15 mai 2009 • Mutarea de urgenţă a Facultăţii de Inginerie la Complexul Universitar M • ATENŢIE! Nici o facultate nu are spaţii proprii în Complexul Universitar M. Sălile de laboratoare sunt şi săli de seminar cu excepţia Centrului de Cercetare, care are spaţii proprii prin dotări din proiecte guvernamentale sau internaţionale.

IV. Informarea Preşedintelui Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad • Necesitatea implicării totale a fiecărui cadru didactic în

activitatea didactică şi de cercetare ştiinţifică • Necesitatea loialităţii faţă de Universitatea „Aurel Vlaicu” din

Arad a tuturor cadrelor didactice şi a angajaţilor Universităţii „ Aurel Vlaicu” din Arad

• Necesitatea regândirii şi a îmbogăţirii paginii WEB a Universităţii „ Aurel Vlaicu” din Arad

• Decanii/ Directorii de departamente vor transmite de urgenţă toate materialele ce vor apărea pe pagina WEB a Universităţii „ Aurel Vlaicu” din Arad

V. Aprobarea specializărilor ce vor fi evaluate de către ARACIS la propunerea Facultăţii / Departamentului:

Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale Autorizare: Drept

166

Modă – Design vestimentar Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei şi Asistenţă Socială Autorizare: Psihologie Acreditare: Psihopedagogie specială Master: Management educaţional Facultatea de Inginerie Autorizare: Inginerie economică în construcţii Facultatea de Ştiinţe Exacte: Acreditare: Informatică Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Autorizare: Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism şi Protecţia Mediului Acreditare: Ingineria Sistemelor Biotehnice şi Ecologice Controlul şi Expertiza Produselor Alimentare Facultatea de Ştiinţe Economice Autorizare: Informatică Economică Marketing Acreditare: Management Master: Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii Facultate de Teologie

VI. Potrivit Hotărârii de Senat anterioare, un cadru didactic poate susţine un singur curs la un program de Master, pe semestru.

Cursurile în cadrul programului de Master vor avea maxim 2 ore. Votul Senatului. VII. Sesiune ştiinţifică internaţională (20-21 noiembrie a.c.) Probleme organizatorice. Prezintă prorector: prof.univ.dr. Florentina Munteanu prof.univ.dr. Alina Zamfir VIII. Elaborarea cursurilor universitare se realizează numai cu

referenţi de aceeaşi specialitate şi cu cel puţin aceeaşi funcţie didactică.

Exemplu: Facultatea de Ştiinţe Economice „Criza economică din România” (...desţigănizarea României)

IX. Promovarea Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad prin publicarea de articole în toate ziarele locale.

Votul Senatului. X. Contract de publicitate prin licitaţie pentru ziarele centrale. Votul Senatului. XI. Elaborarea şi publicarea unor materiale promoţionale ale

167

Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad (bannere, afişe, plianţi etc.) Votul Senatului. XII. Obligativitatea prezentării unei Note de Fundamentare înainte de

plecare şi la întoarcere din deplasările finanţate de Universitatea „Aurel Vlaicu”(motivul deplasării, invitaţia, costuri etc.); Votul Senatului. XIII. Plângere penală a prof.univ.dr. Lizica MIHUŢ în calitate de rector împotriva ziarului „Glasul Aradului” şi a acelor două autoare ale articolelor calomnioase. Solicităm daune morale în valoare de 200.000 RON (100.000 RON pentru fiecare autoare a articolelor calomnioase) ce vor constitui fond de burse sociale pentru studenţii cu dificultate materială. Avocat: Viorica Popescu. Votul Senatului. XIV. Introducerea in Carta UAV a unui capitol cu privire la prof.univ.dr. Eugen – Ionel ROVENTA Votul Senatului. XV. Probleme de personal. Înfiinţarea unui post de tâmplar. Votul Senatului. XVI. Diverse.

RECTOR, Prof.univ.dr. Lizica MIHUŢ

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU“ DIN ARAD 310130 Arad, B-dul Revoluţiei nr. 77, P.O. BOX 2/158 AR

fax: 0040-257- 280070; tel. 0040-257- 283010 http://www.uav.ro; e-mail: [email protected]

Operator de date cu caracter personal nr. 2929

ORDINE DE ZI ŞEDINŢA DE SENAT

17 NOIEMBRIE 2008, ora 1100

Validarea de către Senat a unui nou membru ales de Facultatea de Inginerie I. Informarea Rectorului

• Învăţământul superior românesc, 2008

168

• Raportul ARACIS – un obiectiv fundamentalRăspund: Rector, prof.univ.dr. Lizica Mihuţ

Prorector, prof.univ.dr. Ioan Radu Prorector, prof.univ.dr. Florentina Munteanu Prorector, prof.univ.dr. Alina Zamfir

• Dificultăţi în elaborarea Statelor de funcţiuni; • Aprobarea de către MECT a tuturor posturilor didactice;

Atenţie la posturile didactice din mai multe discipline; • Oportunităţi pentru fonduri structurale; • Cifra de şcolarizare pentru anul universitar 2009 – 2010; • MECT: forme de dezvoltare instituţională (top al

universităţilor:3, 5, 25) • Conferirea înaltului titlu academic de Doctor Honoris Causa,

preafericitului părinte Patriarh Daniel • Finalizarea dosarelor IOSUD • Pledoarie pentru concordie academică • Decanii/ Directorii vor răspunde prompt la solicitările

Rectoratului • Promovarea Universităţii „Aurel Vlaicu” în liceele de la

Târgul Jiu, Turnu–Severin, Caransebeş, Lugoj, Orşova, Baia de Aramă, Bumbeşti Jiu, Herculane, Motru;

• Propuneri pentru extindere academică; • Invitaţia adresată de Institutul Cultural Român; • Participarea teologilor arădeni la cel de-al III-lea Congres de

Teologie, Tismana – noiembrie 2008; • Cereri de transfer sau retragere de la Facultatea de Inginerie,

anul I; • Balul Bobocilor – o reuşită. Felicitări Ligii studenţilor; • Organizarea şi desfăşurarea Târgului Educaţiei Universitare –

25 noiembrie 2008. Mobilizare generală; • Participarea Universităţii „Aurel Vlaicu” la Festivalul Ştiinţei,

organizat de Inspectoratul Şcolar al Judeţului Arad cu un stand UAV;

• Participarea Universităţii „Aurel Vlaicu” la Târgul Educaţional Gaudeamus, Bucureşti 2008;

• Invitaţie adresată de Ambasada României în Franţa privind parteneriate strategice (27-30 noiembrie 2008);

Votul Senatului;

169

• Invitaţie adresată de către Comisia Europeană cu o problematică privind starea de sănătate în ţările Uniunii Europene;

Votul Senatului; • Conferirea Plachetei UAV, Universitatea „Aurel Vlaicu” –

simbol al aspiraţiei spre înălţimile ştiinţei şi culturii” unor colaboratori ai Universităţii „Aurel Vlaicu”; Propuneri: facultăţi, departamente;

• Continuarea vizitei la licee după Târgul Educaţiei Universitare; • Vizita delegaţiei din Polonia la Facultatea de Teologie

Ortodoxă • Un fapt incredibil: achiziţii ale cadrelor didactice sub cupolă

UAV. Inadmisibil! II. Informarea Preşedintelui Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad • Participarea la Consiliul Naţional al Rectorilor; III. Sesiune Ştiinţifică Internaţională Prezintă: Prorector Florentina Munteanu Prorector Alina Zamfir; Program, probleme organizatorice; IV. Aprobarea Raportului anual al achiziţiilor publice pe anul 2009(6.205.000 RON) V. Înfiinţarea Casei de Cultură a studenţilor. Spaţiu atribuit de către Universitatea „Aurel Vlaicu”. Votul Senatului; VI. Aprobarea de către Senat a studiilor de fezabilitate şi a proiectelor în etape premergătoare solicitării fondurilor structurale; VII. Probleme de personal. Prezintă: ec. Ana Hăncilă VIII. Prezenţa Incubatorului Tehnologic şi de Afaceri – UAV IT INCUBATOR cu două pagini în prestigioasa revistă: Ştiinţă, Industrie,Tehnologie. IX. Diverse

RECTOR, Prof.univ.dr. Lizica MIHUŢ

170

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII ŞI TINERETULUI UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU“ DIN ARAD

310130 Arad, B-dul Revoluţiei nr. 77, P.O. BOX 2/158 AR tel: 0040-257- 283010; fax. 0040-257- 280070 http://www.uav.ro; e-mail: [email protected]

Operator de date cu caracter personal nr. 2929

ORDINEA DE ZI a Şedinţei de Senat din 11.12.2008, ora 1100

I. Informarea Rectorului

• Vizita ARACIS în vederea reacreditării instituţionale după un an; • Prezentarea Hotărârii nr.1512 din 19 noiembrie 2008 pentru

modificarea Metodologiei de evaluare externă, a standardelor, a standardelor de referinţă şi a listei indicatorilor de performanţă a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.1418/2006

• Sesiunea ştiinţifică internaţională un succes al UAV. Felicitări organizatorilor;

• Târgul educaţiei universitare – o experienţă nouă pentru toţi: desfăşurare în noiembrie pentru ca absolvenţii să cunoască din timp oferta educaţională;

• Prezentarea ofertei educaţionale a UAV în judeţe de la Nordul la Sudul zonei noastre (3 + 2 zile de vizite intense la licee);

• Alegerile s-au încheiat. UAV va face în continuare numai politica învăţământului;

• Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, DOCTOR HONORIS CAUSA la UAV;

• UAV la UNESCO, Ambasada Franţei şi la Sorbona; • Prezentarea experienţei UAV pe linia asistenţei sociale la Bruxelles

(8 decembrie a.c.); • Recomandarea MECT de a include în planurile de învăţământ

pentru anul I şi II, disciplina „limba română” pentru studenţii străini;

• Bonuri de masă pentru toţi, aceeaşi sumă, mai mare puţin faţă de anul universitar precedent (330 lei);

• Luni, 15 decembrie a.c. ora 1800, la Palatul Cultural va avea loc o

171

activitate deosebită susţinută de studenţii de la Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei şi Asistenţă Socială. Sunt invitaţi toţi studenţii şi toate cadrele didactice;

II. Aprobarea componenţei consiliului ştiinţific, precum şi a strategiei de cercetare a UAV; III. Aprobarea Planului de audit pentru anul 2009; IV. Aprobarea comisiilor de concurs V. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 VI. Probleme de personal

Prezintă: ec. Ana Hăncilă VII. Diverse

RECTOR, Prof.univ.dr. Lizica MIHUŢ

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU“ DIN ARAD 310130 Arad, B-dul Revoluţiei nr. 77, P.O. BOX 2/158 AR

fax: 0040-257- 280070; tel. 0040-257- 283010 http://www.uav.ro; e-mail: [email protected]

Operator de date cu caracter personal nr. 2929

ORDINEA DE ZI

A ŞEDINŢEI DE SENAT DIN DATA DE 22 DECEMBRIE 2008

I. Informare Rector; II. Probleme de personal – răspunde ec. Ana Hăncilă

Validare concursuri posturi didactice III. Înfiinţarea Departamentului de Drept IV. Diverse

RECTOR, Prof.univ.dr. Lizica MIHUŢ

172

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII ŞI INOVĂRII UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU“ DIN ARAD

310130 Arad, B-dul Revoluţiei nr. 77, P.O. BOX 2/158 AR tel: 0040-257- 283010; fax. 0040-257- 280070 http://www.uav.ro; e-mail: [email protected]

Operator de date cu caracter personal nr. 2929

ORDINEA DE ZI a Şedinţei de Senat din 03.02.2009, ora 1100

I. Informarea Rectorului • Organizarea şi desfăşurarea examenelor din cadrul sesiunii de iarnă; • Vizita ARACIS: finalizarea Raportului lărgit, pregătirea întregii

documentaţii la nivel de facultate, departament, universitate; • Scăderea naturală a populaţiei, numărului de elevi şi studenţi;

strategia UAV – o strategie realistă şi eficientă; • Examenele de licenţă la Facultatea de Inginerie şi Facultatea de

Inginerie Alimentară, Turism Şi Protecţia Mediului; • Din nou precizăm că facultăţile/departamentele NU au personalitate

juridică; • Renumerotarea sălilor din Complexul M: Parter: 1 →; Etaj 1: 1 →;

Etaj II: 1 → Etaj III: 1→; • Casieria va prezenta bisăptămânal situaţia achitării taxelor.

Decanii vor lua măsuri ca studenţii care nu au plătit taxa, să nu fie primiţi la examene şi să fie propuşi pentru exmatriculare;

• UAV a achiziţionat 1870 m2 în centrul oraşului (SC Victoria SA)prin licitaţie deschisă cu Direcţia generală a finanţelor publice, la un preţ excepţional: 100.000 euro;

• Seria reclamaţiilor a continuat cu ANI. Este vorba despre două firme nedeclarate deoarece nu funcţionează, deci nu aduc profit şi nici nu se află în conflict de interese cu UAV;

• Participarea împreună cu doamna decan, prof.dr.ing. Doina Mortoiu la un Seminar Phare Tvet RO 2006/2008 sub genericul „Instruire şi consultanţă pentru dezvoltarea continuă a sectorului ÎPT – competenţa Învăţământ superior;

173

spaţiul european al învăţământului superior dezvoltarea şi implementarea CNCSIS creează premise

pentru: • compatibilizare • transparenţă • dialog • angajabilitate • învăţământ bazat pe competenţe • învăţământ centrat pe student

• Decanii/ directorii de departamente vor comunica cadrelor didactice oportunitatea de a aplica ca expert pentru ACPART pe site-ul www.acpart.ro, www.docis.acpart.ro

• Decanii/ directorii de departament vor anunţa cadrele didactice că se află la Bibliotecă următoarele materiale privind CNCIS (Cadrul Naţional al Calificărilor în Învăţământul Superior) a. Stadiul implementării CNCIS în România b. Metode de evaluare: - învăţarea - evaluarea

c) Metodologia de realizare a CNCIS Concepte cheie: * Calificare

* rezultat al învăţării * cunoştinţe * abilităţi * competenţă

d) Principii de bază şi recomandări generale privind realizarea grilelor 1 şi 2 necesare descrierii calificărilor obţinute prin studii universitare e) Competenţele de dezvoltare personală şi profesională f) Matricea CNSÎS g) Evaluarea seminarului • Acordarea titlului academic de Doctor Honoris Causa pentru

profesor academician DUMITRU POPESCU de la Universitatea Bucureşti (Facultatea de Teologie)

• Vizita în liceele din municipiu, precum şi din Ineu, Pâncota, Pecica, Nădlac, Chişineu Criş, Lipova + licee din Arad. Program elaborat la propunerea liceelor de către prof. Doina CHETA, director al Centrului de consiliere în carieră şi orientare profesională;

• Elaborarea unei Baze de Date: Alumni(Asociaţia Absolvenţilor

174

UAV) şi Erasmus (Studenţi şi Cadre didactice); • Propunerea MECI de înfiinţare a unui registru unic pentru

studenţii străini /foarte bună iniţiativă!); • Balul cadrelor didactice în organizarea Sindicatului

UNIVERSITARIA; • Ing. Gheorghe Falcă, primarul Aradului şi decizia Senatului de

Persona Non Grata. Votul Senatului.

• Baza de date privind întreprinderile mici şi mijlocii din judeţul Arad.

Răspunde: Sanda Grigorie • Organizarea Alumni. Responsabili de facultate.

II. Aprobarea gradaţiilor şi salariilor de merit la propunerea facultăţilor

Votul Senatului. Universitatea Politehnica din Timişoara si examenul de „Teoria sistemelor”

III. Aprobarea suplimentării valorice a programului anual de investiţii cu 475 mii lei, suma reprezintă contravaloarea imobilului achiziţionat prin licitaţie publică, situat în Arad, strada Mărăşeşti 44-46;

Votul Senatului. IV. Aprobarea calendarului achiziţiilor publice. Prezintă: domnul director general administrativ, ec. Mircea Pavel Votul Senatului. V. Aprobarea reducerilor de cheltuieli cu 20% - o necesitate evidentă în condiţiile crizei economice; VI. Trecerea de pe locurile cu taxă pe locurile bugetare. Votul Senatului privind cuantumul de reţinere din taxa de şcolarizare. VII. Probleme de personal. Prezintă: ec. Ana Hăncilă VIII. Din nou, despre certificatele medicale ale prof.univ.dr. Eugen ROVENTA; IX. Diverse;

RECTOR, Prof.univ.dr. Lizica MIHUŢ

175

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII ŞI INOVARII UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU“ DIN ARAD

310130 Arad, B-dul Revoluţiei nr. 77, P.O. BOX 2/158 AR tel: 0040-257- 283010; fax. 0040-257- 280070 http://www.uav.ro; e-mail: [email protected]

Operator de date cu caracter personal nr. 2929

ORDINEA DE ZI a Şedinţei de Senat din 24.02.2009, ora 1100

I. Informarea Rectorului; 1. Vizita de monitorizare ARACIS

Recomandări ARACIS: a) înlocuirea Proceselor-verbale de examen cu Cataloage de examen;

fiecare notă va fi semnată de 2 cadre didactice (titular şi asistent) pentru examene şi de 3 cadre didactice pentru examenele de reexaminare. Acţiunea de modificare a început în timpul vizitei şi se va încheia de urgenţă;

b) Înfiinţarea Comisiilor ştiinţifice privind scoaterea la concurs a posturilor de lector, conferenţiar şi profesor universitar.

Preşedinte – prorector cu cercetarea; Vicepreşedinte – prorector cu relaţiile internaţionale; Secretar ştiinţific – secretarul ştiinţific al Senatului.

Membri – propuşi şi avizaţi Consiliul Profesoral al fiecărei facultăţi (2-4 cadre didactice/catedră).

2. Propunem ca grupele să respecte standardele ARACIS. A început procesul de identificare a celor care nu s-au prezentat la ore şi

examene, a celor care nu au plătit taxa de şcolarizare, a celor care nu au obţinut numărul de credite, a celor care se retrag ş.a.. Pierderile sunt foarte mari.

Se va urmări stabilirea studenţilor fizici dintr-o grupă pentru că pierderile sunt de 35% media/an.

Nu se vor schimba statele de funcţiuni dar va continua şi se va intensifica activitatea de identificare a situaţiei reale la nivel de grupă.

Un exemplu de ultimă oră: La Facultatea de Inginerie; 73 de studenţi au fost exmatriculaţi, dintre care 43 bugetari (un minus de 20.000 de Euro

176

pentru Facultatea de Inginerie şi pentru Universitatea „Aurel Vlaicu”). În prezent, finanţarea este sub 30%; mărirea salariilor cu 33% din fonduri

proprii în cea mai mare măsură; Opinia Senatului.

3. Potrivit Statutului Personalului Didactic se pot adăuga până la 4 ore pentru îndeplinirea sau neîndeplinirea parţială sau totală a standardelor privind o activitate de cercetare ştiinţifică. Consiliile profesorale vor stabili şi vota criterii de performanţă privind activitatea ştiinţifică. De asemenea, se va avea în vedere bugetul facultăţii.

4. Planurile de învăţământ la licenţă şi Master vor avea trunchi comun. Master-ul pe 3 semestre şi Master-ul pe 4 semestre vor avea aceleaşi discipline. În semestrul al IV-lea pentru Master-ul Bologna se va respecta integral planul de învăţământ aprobat de ARACIS.

5. Raportul decanilor privind completarea Cataloagelor studenţilor; 6. Pregătirea începerii semestrului al II-lea.

Atenţie la ORAR (să nu se suprapună ore!) Decanii răspund de buna desfăşurare a procesului de învăţământ;

7. Specializare de Istorie va fi coordonată de prof.univ.dr. Ionel Funeriu, prodecan al Facultăţii de Ştiinţe Umaniste şi Sociale;

8. Posibil Master: Studii teologico-istorice. Opinia Facultăţii de Teologie şi a Facultăţii de Ştiinţe Umaniste şi Sociale;

9. Votul Senatului privind numirea pe o perioadă determinată de 2 ani a unui Responsabil Erasmus pe Universitate. Propunem ca responsabilul Erasmus pe Facultatea de Ştiinţe Economice, domnul lect.dr. Sergiu Rusu să fie responsabil pe Universitate până la venirea din concediul de maternitate a doamnei Paula Almaşi.

10. Lansarea ofertei pentru cămin studenţesc, o investiţie de peste 2,6 milioane euro.

11. Diverse. RECTOR,

Prof.univ.dr. Lizica MIHUŢ

177

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII ŞI INOVARII UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU“ DIN ARAD

310130 Arad, B-dul Revoluţiei nr. 77, P.O. BOX 2/158 AR tel: 0040-257- 283010; fax. 0040-257- 280070 http://www.uav.ro; e-mail: [email protected]

Operator de date cu caracter personal nr. 2929

ORDINEA DE ZI a Şedinţei de Senat din 03.03.2009, ora 1100

I. Informarea decanilor/director DPPD privind facultatea / departamentul pe care o/îl conduc;

II. Informarea Rectorului a. A început semestrul al II-lea;

Atenţie la ORAR spre a nu se suprapune orele (nici o facultate nu are spaţii proprii, toate acestea sunt ale întregii comunităţi academice);

• Trebuie impulsionată activitatea de cercetare ştiinţifică şi participarea la elaborarea de proiecte naţionale şi internaţionale; Atenţie! Aveţi acces liber la peste 1600 de reviste ISI;

• A se lua act că fondurile pentru anul 2009 (programe, proiecte) vor putea fi cheltuite numai după semnarea actelor adiţionale cu autoritatea contractantă;

• Miercuri, 4 martie, ora 1000, se va prezenta la sediul Rectoratului o informare din partea ANCS cu privire la fondurile structurale POS – CCE;

• Decanii vor asigura organizarea şi desfăşurarea, în condiţiile legii, a examenului de disertaţie;

• Certificatul medical „din Canada” al domnului Eugen Rovenţa Votul Senatului privind expertiza grafologică;

• Se aduce la cunoştinţa Senatului grava acuzaţie făcută de dl. Eugen Rovenţa şi anume asocierea în vederea săvârşirii de infracţiuni, ceea ce înseamnă că Senatul UAV este alcătuit din infractori;

• De asemenea, prof.dr. E. Rovenţa şi conf.dr. F. Coană au făcut

178

Plângere penală împotriva Rectorului, acuzându-l de fapte deosebit de grave: abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, gestiune frauduloasă, distrugere calificată;

• La propunerea decanilor se va prezenta o INFORMARE cu privire la actuala situaţie la şedinţa cu întregul personal din cadrul facultăţii/departamentului.

III. Informarea doamnelor prorector cu privire la e-mail-urile primite în urmă cu două zile; Votul Senatului privind identificarea IP-ului din Timişoara, utilizat pentru reclamaţie calomnioasă semnată cu pseudonim;

IV. Opiniile membrilor de Senat; V. Diverse;

RECTOR, Prof.univ.dr. Lizica MIHUŢ

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII ŞI INOVARII

UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU“ DIN ARAD 310130 Arad, B-dul Revoluţiei nr. 77, P.O. BOX 2/158 AR

tel: 0040-257- 283010; fax. 0040-257- 280070 http://www.uav.ro; e-mail: [email protected]

Operator de date cu caracter personal nr. 2929

ORDINEA DE ZI

a Şedinţei de Senat din 31.03.2009, ora 1100

I. Informarea Rectorului • Participarea la Palatul Parlamentului în vederea lansării

programelor şi proiectelor de cercetare ştiinţifică (propunere 30% din fondurile alocate universităţilor; era 3% până în prezent).

Necesitatea imperioasă de a acorda o atenţie deosebită activităţii de cercetare ştiinţifică;

• Decanii şi directorul DPPD vor urmări desfăşurarea în bune condiţii a procesului de învăţământ (prezenţa cadrelor didactice la ore, opiniile studenţilor, pregătirea examenelor încă de pe acum, a referatelor etc.)

• Cifra de şcolarizare precum s-a stabilit la Senatul precedent. Cele

179

trei locuri rămase; Propunerea decanilor; • Având în vedere situaţia economică de criză profundă, propun

elaborarea Statelor de Funcţiuni la Master pentru 3, 4 semestre, în conformitate cu standardele ARACIS, dar cu „trunchi comun” pentru aceeaşi specializare (atât la facultăţi cât şi la DPPD);

• Scandalul diplomelor false; • Vizita ARACIS (instituţional); • Vizita ARACIS pentru autorizare (3 specializări: psihologie,

informatică economică, marketing) şi acreditare: informatică); • Necesitatea de a elabora materiale promoţionale (s-au elaborat în

limba engleză, nu ştiu unde se află în acest moment; propun să apară o variantă în limba română şi una în limba engleză);

• Ceremonia de conferire a titlului de DOCTOR HONORIS CAUSA în 23 aprilie a.c. domnilor:

Academician Ioan Păun Otiman Prof.univ.dr. Dumitru Gaşpar Prof.univ.dr.ing. Nicolae Robu

• Votul Senatului: privind promovarea UAV prin publicitate (cifra de şcolarizare);

• Scrisoare adresată domnului Marean Vanghelie; • S-a dat al 13-lea salar; • Votul Senatului privind distribuirea Bonurilor de masă

(aproximativ 340 lei); • S-a susţinut cu NUP (neînceperea urmăririi penale) la Plângerea

Penală făcută de dl. Eugen Rovenţa „pentru asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni”;

• Votul Senatului privind: Plângerea Penală pentru denunţare calomnioasă – Articolul 259 Cod Penal

Acţiune civilă pentru daune morale pentru atingerea adusă imaginii Senatului şi Rectorului UAV – Articolele 998/999/1000 Cod Civil; Opinia membrilor de Senat privind suma solicitată; Votul Senatului privind angajarea unui avocat specializat;

• Procesele UAV (trei procese identice la Arad pentru reducerea de activitate, cu un complet de judecată a câştigat UAV, cu altul a pierdut);

II. Validarea alegerilor pentru funcţia de Secretar Ştiinţific la Facultatea de Ştiinţe Exacte. Votul Senatului;

180

III. Aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionarea ID. Votul Senatului;

IV. Aprobarea Bugetului previzionat de venituri şi cheltuieli pentru ID, anul universitar 2009/2010 Votul Senatului;

V. Aprobarea responsabilului ID pe facultate; Propunerea Directorului de departament: Facultatea de Ştiinţe Economice: Conf.univ.dr. Nicolaescu Cristina Facultatea de Ştiinţe Exacte: Prof.univ.dr. Mariana Nagy Votul Senatului;

VI. Aprobarea Comisiei de licenţă la Facultatea de Ştiinţe Economice: 25 aprilie a.c. Votul Senatului;

VII. Aprobarea scoaterii posturilor la concurs pentru anul universitar 2009/2010 (începând cu 1 octombrie 2009) Votul Senatului;

VIII. Stocarea lucrărilor de licenţă, a referatelor studenţilor. Opinii ale membrilor de Senat.

Votul Senatului. IX. UAV este membră în Asociaţia de Standardizare din România.

Reprezentant al UAV în Comitetul Tehnic nr. 4: Prof.dr.ing. Ioan Bele. Votul Senatului.

X. Aprobarea efectuării de servicii către persoane fizice sau juridice cu cost stabilit cu Serviciul Financiar Contabil. Votul Senatului.

XI. Probleme juridice. Prezintă: Jurist Mihai Boţan;

XII. Diverse. RECTOR,

Prof.univ.dr. Lizica MIHUŢ

181

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII ŞI INOVARII UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU“ DIN ARAD

310130 Arad, B-dul Revoluţiei nr. 77, P.O. BOX 2/158 AR tel: 0040-257- 283010; fax. 0040-257- 280070 http://www.uav.ro; e-mail: [email protected]

Operator de date cu caracter personal nr. 2929

ORDINEA DE ZI

a Şedinţei de Senat din 21.04.2009, ora 1100

I. Informarea Rectorului • Pregătirea admiterii: iulie 2009; • Pregătirea examenului de disertaţie; • Vizita comisiei ARACIS în vederea autorizării specializărilor:

Marketing Design vestimentar Psihologie

• Vizita comisiei ARACIS în vederea acreditării specializării: Informatică

• Atenţie: se vor respecta orarele; Cadrele didactice care nu pot efectua orele din motive întemeiate, vor putea fi înlocuiţi de colegi din acelaşi domeniu al specialităţii; studenţii nu vor veni la facultate fără să efectueze ore;

• Atenţie: examenele şi colocviile trebuie pregătite riguros acum, nu trebuie să aşteptăm luna iunie;

• Propunere: Având în vedere că Senatul UAV a hotărât maxim 3 norme pentru cadrele didactice care predau la studiile de licenţă şi un număr nelimitat pentru cele care predau la Master, propun şi limitarea normelor pentru cadrele didactice care predau la Master, cu 1 octombrie 2009. Opinia membrilor de Senat. Votul Senatului.

• Site-ul UAV: responsabilitate şi obligativitate. • ARACIS - Comunicatul de presă; • CUC şi SAR – un Top aspru criticat de ARACIS; • Promovarea UAV prin publicitate. Opinia membrilor de Senat. Votul Senatului;

182

• Publicarea articolului „Cine denigrează Universitatea “Aurel Vlaicu”?”

II. Aprobarea Comisiilor de examene pentru posturile scoase la concurs. Votul Senatului; III. Probleme juridice. IV. Diverse.

RECTOR, Prof.univ.dr. Lizica MIHUŢ

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU“ DIN ARAD

310130 Arad, B-dul Revoluţiei nr. 77, P.O. BOX 2/158 AR fax: 0040-257- 280070; tel. 0040-257- 283010

http://www.uav.ro e-mail: [email protected] Operator de date cu caracter personal nr. 2929

ORDINEA DE ZI

a Şedinţei de Senat din 01.06.2009, ora 1000

I. Informarea Rectorului • Pregătirea admiterii: iulie 2009. Aprobarea Comisiilor la nivel de

Facultate şi Universitate. Votul Senatului; • Pregătirea examenelor de finalizare studii: Aprobare comisii. Votul Senatului. • ARACIS a comunicat autorizarea pentru Design vestimentar.

Urmează specializările: Marketing, Psihologie şi Informatică (autorizare, respectiv acreditare) şi vizita la Informatică Economică (foarte curând).

• Atenţie: se vor respecta orarele; Cadrele didactice care nu pot efectua orele din motive întemeiate, vor putea fi înlocuiţi de colegi din acelaşi domeniu al specialităţii; studenţii nu vor veni la facultate fără să efectueze ore;

• Atenţie: examenele şi colocviile trebuie pregătite riguros de

183

acum, nu trebuie să aşteptăm luna iunie; • Propunem ca din partea conducerii UAV, domnul prorector,

prof.univ.dr.ing. Ioan Radu să răspundă din partea Rectoratului cu privire la Facultatea de Inginerie;

• Cursurile festive au reprezentat adevărate „Sărbători” academice, cu impact deosebit în promovarea UAV. Felicitări Decanilor; Obligativitatea participării tuturor cadrelor didactice.

• UAV şi Sindicatul „Universitaria” au semnat Contractul Colectiv de Muncă la nivelul Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad, pe anii 2009 - 2011;

• Verificarea UAV de către ANAF; • Corespondenţa prof.univ.dr. Eugen Rovenţa – UAV; • Răspunsul CUC

o Procesul domnului prof.univ.dr. Octavian Cira împotriva UAV, proces câştigat în instanţa de la Arad; precum se ştie, UAV a întrerupt continuarea, deoarece Senatul a fost în necunoştinţă de cauză când a votat sancţiunea pentru susţinerea orelor de informatică de o persoană din afara Universităţii, fără nici o legătură oficială cu instituţia noastră. Votul Senatului privind informarea corectă a CUC, în

sensul de a trimite Raportul Comisiei de Disciplină care nu a fost prezentat de domnul Eugen Rovenţa în Senat, dovadă că voturile au fost neconcludente. o Liga Studenţilor din UAV are execuţie bugetară şi certificat

fiscal pe care putem să le trimitem în copie. Preşedinţii Ligii Studenţilor din 2000 până în prezent au avut funcţii de conducere în plan naţional. Votul Senatului.

• Vizita de promovare a Universităţii „Aurel Vlaicu” şi a ofertei sale educaţionale la comunităţile ortodoxe, penticostale şi baptiste din Melbourne şi Sydney – Australia (împreună cu domnul lect.univ.dr. Dumitru Mărcuş):

o Melbourne (4 zile) a) întâlnirile cu reprezentanţii comunităţii ortodoxe române. - Convorbirile cu Preacucernicul părinte episcop vicar Dumitru Coman şi stabilirea modalităţilor de promovare a Universităţii „Aurel Vlaicu” în comunitatea românească; pregătirea întâlnirilor de la Sidney şi Melbourne.

184

- Dialogul constructiv cu Preasfiinţia Sa Mihail, episcop al Episcopiei Ortodoxe Române din Australia si Noua Zeelandă; - Din cadrul comunităţii româneşti se disting câteva personalităţi, ce s-au dovedit a fi apropiate Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad: Stancu Georgescu, Zori Tiberiu, Ruttman Sofia, Meda Munteanu, juristă cu disponibilităţi pentru promovarea Universităţii „Aurel Vlaicu”, Marius, Simona Ţenche, ingineri cu apetenţă pentru promovarea specializării de design, dl. Ghiţă, membru în conducerea comunităţii ortodoxe româneşti, întreprinzător privat, care a acceptat să ne reprezinte ca instituţie. - Organizarea şi desfăşurarea întâlnirii oficiale după slujba liturgică de duminică de la catedrala ortodoxă, oficiată de părintele episcop vicar, Dumitru Coman. După terminarea slujbei am avut ocazia fericită de a promova Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad la întreaga comunitate românească ortodoxă, în prezenţa oficialilor ierarhiei bisericeşti. Subsemnata a prezentat strategia Universităţii „Aurel Vlaicu”, „creşterea” ei ce reprezintă o minune a lui Dumnezeu în contemporaneitate, „punţi” de colaborare pentru viitor, îndemnându-i pe români să finanţeze direct sau indirect rudele aflate în România, care vor să urmeze cursurile unei facultăţi, umaniste sau tehnice în cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu”. Domnul prof. Dumitru Mărcuş a înfăţişat specializările tuturor facultăţilor, referindu-se, pe rând, la punctele tari ale acestora. Pledoaria a fost pentru a promova Universitatea „Aurel Vlaicu” în sensul finanţării studiilor în România, la Universitatea noastră. Au fost date pliante cu oferta educaţională 2009 a Universităţii „Aurel Vlaicu”, care s-a bucurat de un deosebit succes. Episcopul Mihail Filimon şi Episcopul Vicar Dumitru Coman au primit distincţia Universităţii „Aurel Vlaicu”, „Aurel Vlaicu”, simbol al aspiraţiilor spre înălţimile ştiinţei şi tehnicii!” b) întâlniri la comunitatea penticostală din Biserica Philadelphia reprezentată de pastorul asistent Doru Mureşan, deoarece pastorul Gabriel Pal a fost plecat din ţară. Specializarea Teologie Penticostală s-a bucurat de un deosebit succes şi a determinat angajamentul ferm de a promova Universitatea „Aurel Vlaicu” prin oferta educaţională a Universităţii „Aurel Vlaicu”. De asemenea, am avut întâlniri interesante cu reprezentanţii Bisericii Penticostale Betania, reprezentată prin pastorul Magda Tănase. Şi la această Biserică au fost date pliante cu oferta educaţională, care au fost apoi xeroxate, ca urmare a disponibilităţii de colaborare manifestată; c) convorbiri cu reprezentanţii Bisericii Baptiste (care se numeşte „Prima Biserică Baptistă din Australia”), cu pastorul acesteia, titular, dl. Belciu

185

Busuioc. Toate discuţiile au vizat promovarea Universităţii „Aurel Vlaicu” şi prezentare ofertei educaţionale 2009 prin pliantele pe care i le-am pus la dispoziţie.

o Sydney (1 zi) - dialog deosebit de interesant şi eficient pentru Universitatea „Aurel Vlaicu” cu vicepreşedintele Comunităţii româneşti ortodoxe din Sydney, domnul Laurenţiu Păunescu. Precizăm că Biserica Ortodoxă nu are preot, urmând să vină în săptămânile viitoare, dar slujba este oficiată de episcopul Mihail, care ne-a şi organizat întâlnirile cu dl. prof. Laurenţiu Păunescu, dar şi cu Iustin Hrâncu, secretarul general al comunităţii româneşti din Sydney şi cu Dana şi Ilie Lupu, care s-au oferit să reprezinte Universitatea „Aurel Vlaicu” şi oferta sa educaţională la Sydney. Au fost date pliante UAV.

• Vizita de promovare a Universităţii „Aurel Vlaicu” şi a ofertei sale educaţionale la Amman – Iordania (împreună cu domnul dr. Taha Abed) o Universitatea Iordaniană din Amman, în prezenţa excelenţei Sale,

Domnul Radu Onofrei, ambasadorul României în Iordania. Am fost primiţi de conducerea Universităţii, cea mai mare din

Iordania (38.000 de studenţi) şi am avut prilejul să prezint Universitatea noastră, strategia ei de succes. S-au concretizat următoarele:

- parteneriat de colaborare UAV – Universitatea Iordaniană: - la nivel instituţional; - la nivelul Departamentului de Relaţii Internaţionale; - în ceea ce priveşte cercetarea ştiinţifică; - schimburi de profesori şi studenţi. o Vizita rectorului Universităţii Iordaniene împreună cu o delegaţie în

luna noiembrie a.c. Discuţiile au avut loc în limba arabă, în traducerea domnului

Ambasador Radu Onofrei şi a domnului Taha Abed. o Întâlnire cu directorul Oficiului de Relaţii Internaţionale care va

coordona împreună cu prorectorul Alina Zamfir continuarea şi concretizarea propunerilor făcute la nivel de conducere al celor două universităţi.

o Vizită şi discuţie cu directorul Departamentului pentru studierea limbii arabe de către nearabi;

o Vizită şi discuţii la Biblioteca centrală Universitară; de reţinut Biblioteca virtuală şi idei preţioase pentru noi, ca mod de gândire şi abordare a Bibliotecii viitorului;

186

o Vizită şi discuţii la Muzeul de Artă populară şi de arheologie din cadrul Universităţii Iordaniene din Amman;

o Am fost în permanenţă însoţiţi de dl. Liviu Stănescu, consilier cu învăţământul şi cultura la Ambasada României din Amman;

o Întâlnire şi discuţii cu Preşedinta şi vicepreşedinta Asociaţiei femeilor iordaniene de origine română;

o Întâlnire şi discuţii cu toţi cei 7 membri şi conducători ai Asociaţiei absolvenţilor Universităţilor româneşti. Sunt în prezent în Iordania 7000 de absolvenţi ai Universităţilor româneşti. Există o deschidere extraordinară de colaborare cu UAV.

o Întâlnire şi discuţii cu dl. Marin Pasalega, consulul României la Amman, care a preluat pliantele de promovare a Universităţii „Aurel Vlaicu” elaborate în limbile română şi arabă spre a le face cunoscute tinerilor iordanieni ce manifestă interes pentru a studia în România.

Domnul Consul, precum şi dl. Ambasador şi consilierul pentru învăţământ şi cultură ne-au relatat că interesul tinerilor iordanieni este pentru universităţile tradiţionale: Bucureşti, Iaşi, Cluj-Napoca, Timişoara, dar au apreciat că iniţiativa UAV de a promova oferta sa educaţională în Iordania este foarte bună.

II. Situaţia reală a cercetării ştiinţifice în Universitatea „Aurel

Vlaicu” din Arad. Prezintă: prof.univ.dr. Florentina MUNTEANU, prorector cu cercetarea ştiinţifică;

III. Aprobarea Planului de măsuri privind îndeplinirea recomandărilor făcute de Comisia de evaluare ARACIS cu ocazia vizitei de acreditare la specializarea Informatică (Facultatea de Ştiinţe Exacte) din data de 17.04.2009 şi comunicarea de urgenţă la ARACIS.

IV. Aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare studii pentru promoţia 2009. Votul Senatului.

V. Completarea formularului-tip de cerere pentru înscrierea la examenul de licenţă/disertaţie cu datele solicitate de Asociaţia „Alumni”. Prezintă prof. Doina Cheta. Votul Senatului.

VI. Propuneri casări ca urmare a efectuării inventarului pe 2008. Votul Senatului.

VII. Taxele de şcolarizare pentru anul universitar 2009-2010.

187

Propunere: să rămână cele din anul precedent. Votul Senatului.

VIII. Reducerile şi scutirile pentru anul universitar 2009-2010 Propunere: să rămână cele din anul precedent. Votul Senatului.

IX. S-a hotărât prin Hotărâre de Senat ca niciun cadru didactic din UAV să nu conducă mai mult de 50 de lucrări de licenţă/disertaţie. Decanii vor trimite până la data de 5 iunie a.c., la Rectorat o situaţie cu lucrările coordonate de fiecare cadru didactic în parte. Votul Senatului.

X. Transferurile de la Universitatea „Aurel Vlaicu” către alte Universităţi din ţară sau din străinătate, în anul universitar 2009-2010: Propunere: să se facă numai în cazuri excepţionale, fără achitarea

altor taxe. Votul Senatului.

XI. Norma didactică licenţă/Master: Propunere: să rămână ca în anul precedent. Votul Senatului.

XII. Un cadru didactic poate preda cel mult de 6 discipline. Votul Senatului

XIII. Cadrele didactice de la Universitatea „Aurel Vlaicu” pot preda la o altă Universitate numai cu aprobarea Senatului; Votul Senatului.

XIV. Toate cadrele didactice din UAV au obligativitatea de a menţiona în fiecare lucrare ştiinţifică afilierea la UAV. Votul Senatului.

XV. Aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Departamentului de Drept; Votul Senatului.

XVI. Participarea Directorului departamentului de Drept, Conf.univ.dr. Petru Tărchilă, la şedinţele senatului, ca invitat permanent;

XVII. Publicitatea în ziare centrale: „Tribuna învăţământului” Votul Senatului privind publicarea ofertei educaţionale în alte

ziare centrale. XVIII. Cererile adresate Senatului de doamnele asist.univ.dr. Delia

Năsui şi asist.univ.drd. Corina Niţu. Prezintă cons. juridic Mihai BOŢAN.

188

XIX. Raportul doamnelor prorector, prof.univ.dr. Florentina MUNTEANU şi prof.univ.dr. Alina ZAMFIR, precum şi a doamnei decan, prof.univ.dr.ing. Doina MORTOIU privind organizarea de către doamna conf.univ.dr.ing. Valentina Bălaş a work-shop-ului “Soft Computing and Applications” simultan de Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad şi Universitatea din Szeged, Ungaria in perioada 29 iulie – 3 august 2009, fără a înştiinţa conducerile Facultăţii şi ale Universităţii.

XX. Situaţia studenţilor de la Facultatea de Ştiinţe Economice care NU pot primi bursă deoarece domnul conf.univ.dr. Florin Coană NU a completat cataloagele cu notele la examen. Prezintă domnul decan, conf.univ.dr. Marian-Nicu SPÎNU.

XXI. Lansare de carte – prof. Coletta De Sabata, marţi, 2 iunie 2009, ora 1200 în Sala Senatului. Donaţie de cărţi originale despre istoria, cultura şi viaţa socială a Aradului.

XXII. Propunerea colegilor privind achiziţionarea unui Copiator A3 performant cu funcţii multiple: scanare, hard-disk, alimentator, posibilităţi de colare, legătură la calculator etc. Votul Senatului.

XXIII. Diverse.

RECTOR,

Prof.univ.dr. Lizica MIHUŢ

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU“ DIN ARAD

310130 Arad, B-dul Revoluţiei nr. 77, P.O. BOX 2/158 AR fax: 0040-257- 280070; tel. 0040-257- 283010

http://www.uav.ro e-mail: [email protected] Operator de date cu caracter personal nr. 2929

ORDINEA DE ZI

a Şedinţei de Senat din 15.06.2009, ora 1100

I. Informarea Rectorului • Decanii vor răspunde prompt solicitărilor Rectoratului

189

• Pregătirea examenelor de licenţă (comisii UAV sau din alte universităţi – autorizare/acreditare)

• Pregătirea admiterii (moment important în existenţa UAV) • Finanţarea învăţământului superior (scăderea drastică a

numărului de studenţi) • Registrul matricol unic, o iniţiativă UE cu reacţii violente la

Bucureşti • Organizarea Şcolii Doctorale (ASE, 17-18 iunie 2009) • Ordin de Ministru pentru conducere de doctorat la UAV • Cine a profitat (în mod deliberat sau nu) de clasamentul CUC (au

fost trimise la toate instituţiile din Arad şi la universităţi acest clasament pentru discreditarea UAV)

• Controlul ANAF – o carte de vizită deosebită pentru UAV • Înfiinţarea unui post de Director Programe, proiecte

(Departament) • Prof.univ.dr. Eugen Rovenţa: din nou concediu medical: este în

Canada şi studenţii au examen de inteligenţă artificială (an final; înaintea examenelor de licenţă trebuie ca examenul să fie susţinut de către studenţi)

• Au fost soluţionate cele 5 Plângeri Penale făcute de dl. prof. Rovenţa(3), dl. conf. Coană (2): 1.Gestiune frauduloasă, 2.Înşelăciune, 3.Abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, 4.Asociaţie în vederea săvârşirii de infracţiuni, 5.Fals intelectual şi uz de fals.

• Procesele UAV II. Validarea concursurilor pentru ocuparea posturilor scoase în Monitorul Oficial. Dosarele cadrelor didactice trebuie să ajungă la MECI până cel mai târziu 26 iunie a.c. III. Experţi pentru ACPART. Decanii vor face cunoscute Programele de studii şi vor pleda pentru înscrierea ca experţi IV. Informare a decanului Facultăţii de Ştiinţe Economice privind examenul de Asigurări (conf.univ.dr. Florin Coană) din 13 iulie 2009 V. Noi mail-uri din Canada. Prezintă: prorector, prof.univ.dr. Alina Zamfir VI. Aprobare deplasare Bruxelles precum şi la Roma (publicarea Prezentării UAV în Sorgenti e terme della Valle del Saco, Lansarea cărţii. Participă conf.univ.dr. Ramona Lile, coordonator proiect AntrES, 12 miliarde lei (UAV)

190

VII. Diverse RECTOR,

Prof.univ.dr. Lizica MIHUŢ

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU“ DIN ARAD

310130 Arad, B-dul Revoluţiei nr. 77, P.O. BOX 2/158 AR fax: 0040-257- 280070; tel. 0040-257- 283010

http://www.uav.ro e-mail: [email protected] Operator de date cu caracter personal nr. 2929

ORDINEA DE ZI

a Şedinţei de Senat din 01.09.2009, ora 1100 I. Informarea Rectorului

Codul educaţiei (legile educaţiei) IERARHIZAREA UNIVERSITĂŢILOR

UAV „grad de încredere ridicat” – 5 ani • în mod definitiv • fără condiţionări • fără evaluări ulterioare

Baza materială:

2000 – 1.700 m2 (pentru restul spaţiilor erau expirate contractele de închiriere) 2009 – 42.221 m2

• Investiţii în desfăşurare (2,5 milioane Euro) - Laborator AR + Design

- Cămin studenţesc - Sală de conferinţe – 350 de locuri - Bazin PSI

Învăţământ centrat pe student Facultatea de Inginerie – 53 de cadre didactice

191

- 1096 studenţi: – integralişti: 119~10,85% - peste 5 restanţe: 414~37,77% - repetă sau abandonează? Atenţie! Secretariatele vor opera la cei peste 5 restanţe – sesiune prelungită sau exmatriculare/retragere. Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism şi Protecţia Mediului – 37 de cadre didactice - 935 de studenţi: - integralişti: 222~23,74% - peste 5 restanţe: 237~25,34% Admitere 2009

Facultatea 2008 2009 Achitat (buget+taxe)

Cei mai puţini studenţi înscrişi

Inginerie 372 291 242 Sudură: 17; MRCF:18;

Textile:43; TCM: 26 Ştiinţe exacte 97 119 91 Mate Info: 23 Inginerie alimentară

394 264 203 FCT: 14; IPA:31; B1A:15; IMAPA:32;

Ştiinţe ale educaţiei

232 364 280 Psihopedagogie specială:

25; Asistenţă socială: 38; Ştiinţe umaniste 385 382 311 Istorie:14; Jurnalism:26;

Teologie Penticostală.:20 Ştiinţe economice

1230 735 599 Marketing: 17;

Teologie 115 65 56 Pastorală: Z1; Didactică:

9; Socială: 6; Ed. Fizică 55 99 63 Design ‐  47 29 Total 2902 2366 1874 Specializările: - finanţate – 50 studenţi minim pentru o specializare

192

- finanţarea urmează studentul în cadrul aceleiaşi facultăţi. Opinia cadrelor didactice de la Facultatea de Inginerie, membri ai Senatului ♦ UAV va finanţa autorizarea, acreditarea şi reacreditarea specializărilor (şi a celor care nu fiinţează): 262 milioane/ autorizare/ acreditare ♦ Apropierea UAV faţă de românii din Spania. Întâlnire cu liderul bisericilor penticostale din Spania Scăderea numărului de studenţi STRATEGIA UAV 1. normă: didactic + cercetare (grilă de autoevaluare) 2. cadrele didactice cu cartea de muncă în altă instituţie şi titularizat în UAV vor avea 1 normă ♦ Norma didactică - 1 normă - studii de licenţa - restul orelor - plata cu ora, ca lector universitar - 1 normă – Master Restul orelor - plata cu ora, ca lector universitar ID - plata cu ora Dacă este posibil, se va renunţa la orele de seminar Cercetare - Grilă de evaluare elaborată, potrivit Standardelor CNCIS de către doamnele Prorector (Cercetare + Relaţii Internaţionale) ♦ Studii de licenţă - Trunchi comun 3-4 semestre Master - Trunchi comun + 1 semestru cercetare ştiinţifică ♦ Cadru didactic Domeniu doctorat - încadrare Postul (aflat în concurs) încadrare - Conferenţiar - Profesor Master - domeniu conex - conferenţiar, profesor, lector dr./ aplicaţie ♦ Centre de cercetare (CNCSIS)

IOSUD - 1 oră-3.5 ore convenţionale - Norma 2/3 ore fizice ♦ Domenii de excelenţă Cercetare la vârf IOSUD - inginerie - inginerie alimentară - teologie - ştiinţe economice - ştiinţe ale educaţiei

193

♦ Programe si proiecte: o naţionale o internaţionale Aportul UAV- NU în bani ♦ Acreditarea unor specializări (trei promoţii de licenţă); reacreditarea (după 5 ani de la acreditarea precedentă) ♦ Secretariatele vor realiza situaţiile studenţilor în mod riguros şi cu responsabilitate. Registru matricol unic ATENŢIE! - 60 de credite/an -promovat; - sub 30 de credite/an - exmatriculat, cu posibilitate de reînmatriculare. an I - sub 30 de credite obţinute - exmatriculat; an I+II - peste 30 de credite restante - exmatriculat; an I+II+III - peste 30 de credite restante - exmatriculat. Universitatea „Spiru Haret" şi înscrierile la UAV. ♦ Ierarhizarea universităţilor o didactică + cercetare o domenii de excelenţă (finanţate de MECI) Propunere: Finanţare nu ca până în prezent; NU potrivit unui student echivalent ♦ Locurile bugetare la Master se vor ocupa în urma unui Regulament elaborat la nivel de facultate, cu aprobarea Consiliului Profesoral. ♦ Master-ul se realizează numai dacă se acoperă integral costurile din cuantumul de locuri bugetare şi cu taxă. Votul senatului. ♦ ATENŢIE! La Activitatea de Cercetare Ştiinţifică, competiţia este acerbă. Fondurile de finanţare au fost diminuate. Se va elabora un Plan de Măsuri de către facultate/departamente privind impulsionarea activităţii de cercetare ştiinţifică în UAV. Răspund: - prorectorii cu cercetarea şi relaţii internaţionale; - decani/directori; - întreaga comunitate academică. ♦ ATENŢIE: Decanii, directorii de departament şi toate cadrele didactice se vor implica profund atât în plan didactic, în cercetarea ştiinţifică cât şi în toate activităţile ce se vor realiza la nivel de Universitate. ♦ Organizarea oricărei manifestări ştiinţifice sub egida UAV presupune ca taxele de participare ă fie derulate prin contabilitatea UAV. ♦ Şcoala doctorală (IOSUD)

194

♦ Cadrele didactice se pot informa prin Buletine informative elaborate lunar de Rectorat cu privire la Ordinea de zi a Senatului, Hotărâri de Senat, corespondenţă cu MECI etc. ♦ Elaborarea Cărţii Universitatea „Aurel Vlaicu" în anul universitar 2008-2009. Volumul al X-lea. Votul Senatului privind finanţarea cărţii. ♦ ATENŢIE! Cursurile şi notele de curs sunt pentru studenţii din 2009 şi nu pentru cei din anii precedenţi! ♦ Proiectul „Investeşte în oameni” - 15-17 octombrie, Bucureşti, elaborat de ARACIS. Termen: 15 septembrie ax. pentru comunicarea participanţilor. Din partea UAV o comunicare de 10 minute. Invitaţia de a publica un studiu privind „Asigurarea calităţii în învăţământul superior din România” în context European. ♦ ARACIS şi neacreditarea unor specializări. ♦ Liga pentru „ Egalitatea de Şanse în învăţământul Superior Românesc”. Discreditarea UAV. Comunicat de presă ♦ Să nu denigrăm Universitatea în mod nejustificat şi fără verificări prealabile (vezi ce s-a întâmplat în perioada de admitere/licenţă); ♦ Elaborarea Statelor de funcţii. Răspund: şefii de catedră, decanii, director DPPD. Termen: 25 septembrie a.c. ♦ Prezenţa obligatorie a cadrelor didactice la: o Deschidere an universitar o Cursuri festive o Activităţi ale Facultăţii/Universităţii ♦ ATENŢIE este inadmisibil RESTANŢE Facultatea de Ştiinţe Economice ( diplome de licenţă) si Facultatea de Teologie (diplomă de licenţă şi maşter). ♦ Lansarea de carte la Roma Prezentarea UAV UAV membră în Asociaţia Culturală „Progetto Arkes” Premiul „Rocco D'Oro Europa Leader” pentru Rectorul UAV Prezintă: Conf. univ. Dr. Ramona Lile ♦ Unitatea, fidelitatea, loialitate faţa de instituţie - împreună - rămâne profesiunea de credinţă a UAV II. Specializările vor fi finanţate cu minim 50 de studenţi sau catedrele vor decide în acest sens, cu diminuarea salariului în funcţie de bugetul facultăţii. Opinia membrilor de Senat. Votul Senatului. III. Decanii şi directorii de departament vor evalua la nivel de facultate/departament specializările existente în vederea semnalării

195

specializărilor ce trebuie acreditate (după 3 promoţii de absolvenţi) sau reacreditare (după 5 ani de la ultima acreditare). Termen de comunicare: 15 octombrie a.c. - Rectorat. IV. Universitatea finanţează autorizarea/acreditarea şi reacreditarea specializărilor Universităţii; 262 milioane /specializare. Votul Senatului. V. Posturile de conferenţiar şi profesor vor fi scoase la concurs numai dacă facultatea are bugetul necesar acoperirii cheltuielilor salariate. Votul Senatului. VI. Problema Master-ului fără buget pentru întregul an universitar. Votul Senatului. VII. Un cadru didactic (conferenţiar sau profesor) va susţine un singur curs/Master/semestru Votul Senatului. VIII. Un cadru didactic va coordona cel mult 50 de lucrări de licenţă. Votul Senatului. IX. Cadrele didactice ale UAV nu vor putea preda la o altă Universitate de stat sau privată fără aprobarea Senatului. Votul Senatului. X. Stabilirea taxei de şcolarizare pentru Şcoala doctorală. Propunere 2.500 lei. Taxa de înscriere 250 lei. Certificat de competenţă lingvistică: intern: 100 lei şi extern: 200 lei Votul Senatului. XI. Personalul didactic cu vârsta de 65 de ani şi peste 65 de ani pot solicita prelungirea anuală a activităţii cu aprobarea Senatului, potrivit legilor în vigoare. XII. După 70 de ani, cadrele didactice care vor sa rămână în UAV pot dobândi statutul de senior profesor (fără remuneraţie) XIII. Taxe regie cămin şi cantină. • Regia de cămin 90 de lei/ student • Contravaloarea mesei de prânz 8 lei - student

196

• Regie de cămin perioada de vara, profesori definitivat =10 lei/profesor/zi • Regie de cămin parter = 50 lei-cameră • Regie de cămin student în perioada restanţelor = 6 lei/student/zi Votul Senatului XIV. Reaprobarea taxelor de şcolarizare hotărâte de Biroul de Senat din 09 iunie 2008, pentru anul universitar 2009-2010. Votul Senatului. Anul I: Studii de licenţă: - Facultatea de Inginerie, Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism şi Protecţia Mediului, Facultatea de Ştiinţe Exacte, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Specializarea de Design: taxă anuală: 1.600 RON/an de studiu. - Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale, Facultatea de Ştiinţe Economice, Facultatea de Teologie, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei şi Asistenţă Socială, Specializarea Poliţie Comunitară: 1.400 RON/an de studiu. Taxă Master/semestru: - Facultatea de Inginerie, Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism şi Protecţia Mediului: 1000 RON/semestru. - Facultatea de Ştiinţe Economice, Studii Teologico-lingvistice (Facultatea de Teologie), Management Educaţional (Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic): 700 RON/semestru. - Facultatea de Teologie: 800 RON/semestru Anii superiori: Studii de licenţă: - Facultatea de Inginerie, Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism şi Protecţia Mediului, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport: 1.800 RON/an de studiu. - Facultatea de Ştiinţe Umaniste Sociale, Facultatea de Ştiinţe Exacte, Facultatea de Ştiinţe Economice, Facultatea de Teologie, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei şi Asistenţă Socială: 1.600 RON/an de studiu. Taxe diverse: - Taxă de înscriere la admitere: 50 RON - Taxă de înmatriculare în anul I de studii sau reluare după întreruperea studiilor: 50 RON

197

- înmatriculare şi taxă de examene de diferenţă pentru continuare de studii (pentru absolvenţii de colegiu sau alte forme de învăţământ superior): 200 RON - Reînmatriculare: 60 RON - Retragere din facultate la cerere (include taxa de exmatriculare): 200 RON - Transfer (pentru studenţii care doresc să plece din Universitatea „Aurel Vlaicu" din Arad, fără motiv întemeiat): 300 RON - Exmatriculare: 50 RON - Susţinere examene licenţă şi disertaţie: 200 RON (pentru studenţi ai UAV) şi 1000 RON (pentru studenţi din afara UAV) - Duplicat după diploma de licenţă: 300 RON - Eliberarea duplicat foaie matricolă: 150 RON - Eliberare adeverinţe speciale: 10 RON - Eliberare duplicate carnet student/legitimaţie student: 20 RON - Eliberare foi matricole, situaţii şcolare la cerere: prima - 10 RON, a doua - 20 RON, a treia - 30 RON - Eliberare programă analitică la cerere: 20 RON/Programă - Ridicare dosare absolvenţi (până în anul 2006 inclusiv): 10 RON - Repetenţie: echivalentul taxei de şcolarizare a anului universitar repetat - Retragerea candidaţilor admişi pe locuri bugetare (după finalizarea admiterii din sesiunea a doua, înainte de înmatriculare, deoarece retragerea studentului de pe loc bugetar atrage reducerea finanţării din partea MECI): taxă echivalentă cu taxa de şcolarizare: - Facultatea de Inginerie, Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism şi Protecţia Mediului, Facultatea de Ştiinţe Exacte, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Specializarea de Design: taxă anuală: 1.600 RON/an de studiu. Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale, Facultatea de Ştiinţe Economice, Facultatea de Teologie, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei şi Asistenţă Socială, Specializarea Poliţie Comunitară: 1.400 RON/an de studiu. - Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic:

- înscriere studenţi, alţii decât studenţi ai UAV: 50 RON - taxă modul DPPD: 80 RON/Curs - modul pedagogic postuniversitar (2 semestre): 300 RON/semestru - curs pregătitor definitivat şi gradul II (taxă de participare): 50 RON - psihopedagogie specială (112 ore): 250 RON

- Departamentul de limbi moderne (certificat de competenţă lingvistică): - pentru studenţi şi angajaţi ai UAV: 100 RON - pentru alţii decât studenţi şi angajaţi ai UAV: 200 RON

198

XV. Aprobare reduceri şi scutiri. Votul Senatului. ♦ Scutirea de la plata regiei de cămin pentru copiii cadrelor didactice, cu condiţia că MECI să aloce suma respectiv; ♦ Scutire taxă de admitere pentru cadrele didactice şi copiii cadrelor didactice; ♦ Angajaţi UAV - 50%; ♦ Copii ai angajaţilor UAV - 25%; ♦ Copii din plasament familial, jud. Arad - 100%; ♦ Studenţi orfani de ambii părinţi, handicapaţi etc. (de la caz la caz); ♦ Sportivi aflaţi în protocolul UAV - 100%; ♦ Ziarişti şi personalităţi care promovează imaginea UAV (de la caz la caz); XVI. Propunere aprobare transfer studenţi în cazuri excepţionale; Votul Senatului. XVII. Propunere aprobare normă didactică pentru cadrele didactice din UAV. Un cadru didactic nu poate preda mai mult de 6 discipline în total. Votul Senatului. XVIII. Cadrele didactice din Universitatea „Aurel Vlaicu" nu pot avea pentru anul universitar 2009 - 2010 mai mult de: 1 normă - la programul de Studii de licenţă 1 normă - la programul de Maşter. Restul orelor se plătesc în regim de plata cu ora, Ia nivel de lector universitar. XIX. Aprobare structură an universitar 2009 - 2010. Votul Senatului. XX. Distribuirea şi redistribuirea locurilor bugetare se poate face numai în cadrul aceleiaşi facultăţi. Votul Senatului. XXI. Probleme de personal. Prezintă ec. Ana Hăncilă, Şef Birou Resurse Umane - Salarizare;

- Transformări de posturi cu studii medii în posturi cu studii superioare ca urmare a absolvirii facultăţii. - Cereri cadre didactice de prelungire a activităţii pe anul universitar 2009-2010

XXII. Aprobare regulamente, metodologii şi coduri UAV.

199

- Modificarea şi actualizarea Regulamentului Intern de Funcţionare al UAV în funcţie de legislaţia în vigoare; Votul Senatului. - Modificarea şi actualizarea regulamentului privind activitatea profesională a studentului (RAPS); Votul Senatului.

- Modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare cămin-cantină; Votul Senatului. - Actualizarea regulamentelor şi metodologiilor UAV în funcţie de legislaţia în

vigoare; Votul Senatului;

XXIII. Înfiinţarea Centrului de Cercetare - Dezvoltare - Inovare „Cercetări în Informatica Aplicată” (CIA); Director: Prof. univ. dr. Ion Dziţac Votul Senatului XXIV. Cadrele didactice vor susţine activitatea didactică conform orarului si nu modular XXV. Aprobare cereri studenţi. Votul Senatului. XXVI. Corespondenţa cu York University Toronto, cu privire la Prof. dr. Eugen Rovenţa. Prezintă: Prorector Florentina Munteanu XXVII. Scrisoarea adresată Senatului de către Conf.dr.ec. Florin Ion Coană. Răspunsul Senatului. XXVIII. Soluţie de neîncepere a urmăririi penale în cazul Plângerii Penale formulată de Conf.dr.ec. Florin - Ion Coană. Votul Senatului privind acţionarea în judecată a acestuia pentru denunţ calomnios. XXIX. Soluţia de neîncepere a urmăririi penale cu privire la nedeclararea la ANI a celor două firme, una nu a funcţionat de la înfiinţare, cealaltă nu a adus nici un venit, ca urmare a faptului că nu au fost precizate în Declaraţia de avere de către rectorul UAV.

200

Acţionarea în instanţă a funcţionarului ANI care a săvârşit abuz în serviciu, depăşindu-şi atribuţiile impuse de lege. Angajarea unei Case de avocatură din Bucureşti Votul Senatului XXX. Acţionarea în judecată a persoanelor care calomniază Universitatea „Aurel Vlaicu”. Votul Senatului.

RECTOR, Prof.univ.dr. Lizica MIHUŢ

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII ŞI INOVARII UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU“ DIN ARAD

310130 Arad, B-dul Revolutiei nr. 77, P.O. BOX 2/158 AR tel: 0040-257- 283010; fax. 0040-257- 280070 http://www.uav.ro; e-mail: [email protected]

Operator de date cu caracter personal nr. 2929

ORDINEA DE ZI

Şedinţa de Senat, marţi, 22 septembrie 2009, ora 1100

I. INFORMAREA RECTORULUI

Situaţia examenului de admitere;

Specializările care nu au 50 de studenţi în urma Concursului de admitere, iulie 2009:

Facultatea de inginerie Tehnologia construcţiilor de maşini Ingineria Sudării Tehnologia şi designul produselor textile Tehnologia tricotajelor şi confecţiilor Vehicule pentru transport feroviar

Facultatea de inginerie alimentară, turism şi protecţia mediului

Tehnologie chimică textilă Biotehnologii pentru industria alimentară

Facultatea de ştiinţe umaniste şi sociale

Jurnalism Istorie

201

Facultatea de teologie Teologie ortodoxă didactică Teologie Ortodoxă asistenţă socială

Facultatea de ştiinţe economice

Marketing

Facultatea de ştiinţe ale educaţiei, psihologie şi asistenţă sociala

Psihopedagogie specială

Probleme organizatorice privind începerea anului universitar 2009-

2010; Situaţia privind promovaţi şi exmatriculaţi/ facultăţi (vezi Anexa I)

Opinia Decanilor Posturile vor fi scoase la concurs numai în cazul în care facultatea este

eligibilă; Ordonanţa de urgenţă nr. 34/11 aprilie 2009 cu privire la rectificarea

bugetară/2009 şi reglementarea unor măsuri financiar fiscale. Vor fi scoase la concurs posturi de conferenţiar şi profesor la facultăţile eligibile în plan financiar: Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei si Asistenţă Socială, Facultatea de Ştiinţe Umaniste + Design, Facultatea de Ştiinţe Economice, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport (sub semnul întrebării Facultatea de Ştiinţe Exacte, în funcţie de achitarea taxei de şcolarizare)

Opinia Senatului Statele de funcţii vor fi elaborate după ce se stabileşte situaţia

studenţilor care au de achitat taxa (25 septembrie a.c.) dar nu mai târziu de 28 septembrie a.c.;

Atenţie! Cadrele didactice vor avea în normă discipline pentru care au competenţă prin DOCTORAT sau CNATDCU; Cadrele didactice care nu se regăsesc potrivit DOCTORAT sau CNATDCU, vor intra în reducere de activitate; Răspund: Decanii, Prodecanii, Şefii de catedră

Reducerile de activitate ale cadrelor didactice vor fi realizate pe bază de grilă elaborată de către Comisia (alcătuită din 3 membri, dintre care se va alege un Preşedinte) desemnată de Consiliul profesoral;

Serviciul de contabilitate va prezenta la sfârşitul zilei de 25 septembrie, situaţia reală a studenţilor înscrişi la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad;

202

Sâmbătă, 26 septembrie a.c., ora 900, toţi decanii şi şefii de catedră vor fi prezenţi la şedinţă în vederea preluării exacte a numărului de studenţi. Şefii de catedră vor elabora apoi urgent Statele de funcţii;

Elaborarea orarului; Atenţie! 23 septembrie a.c. ora 1300, sala A11, Comisia de Dialog

Social va face repartizarea în căminele studenţeşti; Examenul/ interviul pentru locuri bugetare la master se va desfăşura

în mod unitar în 29 septembrie a.c. ora 900; Disciplinele de matematică şi informatică, precum şi toate celelalte

discipline de altă specialitate decât cele ale facultăţii respective, fără excepţie, vor fi comandate de facultăţi la Departamentul de matematică-informatică sau la facultăţile ce gestionează respectivele discipline;

Prezenţa obligatorie a cadrelor didactice şi personal nedidactic la deschiderea anului universitar (convocator, cu semnătură); Răspund: Decanii, Prodecanii, Şefii de catedră

Conferirea titlului de Doctor Honoris Causa domnilor Vălean Sorin (Germania) şi Khatib Walid (Israel); Votul Senatului; Aprobările Senatului din anul universitar precedent privind conferirea Înaltului titlu academic de Doctor Honoris Causa rămân valabile şi pentru anul universitar 2009/2010. Votul Senatului;

Situaţie juridică întocmită impecabil de şef birou juridic. Felicitări; II. Grila de autoevaluare a cercetării ştiinţifice (vezi Anexa 2)

Prezintă: Prorector, prof.univ.dr. Florentina Munteanu. Votul Senatului.

III. Diverse.

RECTOR,

Prof.univ.dr. Lizica MIHUŢ

203

CAPITOLUL AL IV-LEA ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

În anul 2008 UAV a depus în competiţii internaţionale 9 proiecte de cercetare şi 7 proiecte de cercetare depuse în competiţii naţionale. Dintre acestea 8 proiecte internaţionale au fost câştigate, respectiv 5 proiecte naţionale. Valoarea contractelor de cercetare finanţate prin competiţii naţionale a fost de 2027202 RON, iar a celor internaţionale a fost de 52350 RON. În cursul anului 2008, au fost publicate 30 de articole, in reviste recunoscute internaţional, cotate ISI Web of Science, 13 articole în reviste indexate în baze de date internaţionale, 84 de lucrări publicate în volumele unor conferinţe internaţionale indexate ISI, 45 de articole publicate în reviste recunoscute de CNCSIS- categoria B+, 52 de articole publicate în reviste recunoscute de CNCSIS- categoria B, 104 cărţi, reprezentând un număr de 26135 pagini, publicate în edituri naţionale, recunoscute CNCSIS, 5 cărţi (558 pagini) publicate în edituri internaţionale de prestigiu, şi 1 brevet / produse cu drept de proprietate intelectuală.

Proiecte câştigate în competiţii naţionale în calitate de coordonator

Nr. Înregistrare proiect

Denumire Proiect

Director proiect

Anul depunerii

IDEI CNCSIS cod 1896/2008

Development of some new, Polygonal and Galvanometer-based, 1d and 2d Scanners

Duma Virgil Florin 2008

FP7 REGIONS 20072, 205887

„Support actions for the emergence of a research driven automotive cluster in west Romania” / Westeer

Nagy Mariana 2008

COD CNCSIS 2093

Epidemiile de holeră din Transilvania în secolul al XIX-lea. Impact demografic şi

Pădurean Corneliu 2008

204

mental

PNCD II

Sinteza materialelor zeolitice funcţionalizate cu nanocristale de dioxid de titan dopate şi testarea acestora în staţii pilot de potabilizare a apei – Zeonanospp

Zamfir Alina 2008

PNCD II PCEIdeiID 2631

Cercetare exploratorie analitică şi proteomică în plasmă şi lichidul cefalorahidian la pacienţii vârstnici cu disfuncţie cognitivă postoperatorie

Zamfir Alina 2008

Proiecte câştigate în competiţii internaţionale în calitate de partener şi coordonator

Nr.

Înregistrare proiect

Denumire Director proiect Anul depunerii

1/05.02.2008 /AR

Proiect bilateral româno-rus: proiect gar r1 2007, enzime imobilizate pe/în matrice microporoasa tip criogel

Fogoraşi Magda 2008

SANCO/2006 /B1/008, 17.020200 / 08 / 499606

Dolceta on-line consumer education, module 6 Herlo Dorin 2008

SANCO/2006/B1/008, 17.020200 / 07 / 488979

Dolceta on-line consumer education, module 6 Herlo Dorin 2008

SANCO/2006/B1/008, 17.020200 / 07

Dolceta on-line consumer education, module 5 Herlo Dorin 2008

205

/ 485065

1378LLP2007-BE KA1EQF

EQFPRO (European Qualification Framework, Level 5,6 http Universities)

Herlo Dorin 2008

CPIP 2288272 NANOFOL

Folatebased Nanobiodevices for Integrated Diagnosis/Therapy Targeting Chronic Inflammatory Diseases

Munteanu

Florentina Daniela 2008

UAV ARAD-UHP Nancy

Twin frequency calculations in staurolite by determination of growth form of crystals

Nicolov Mirela 2008

E! 3503 MADETEXTIL 171E/12 09 2

Managementul deşeurilor textile, program inovare, proiect Eureka

Popa Alexandru 2008

Contracte obţinute/derulate prin competiţii naţionale

Nr. contract Denumire Titular contract

Anul obţine

rii/ derulă

rii

Valoare contract (aferentă

anului 2008)

PN II WE Cod CNCSIS 47, cu ANCS 316/09 04 200

Workshop exploratoriu, de la limbaj natural la soft computing: noi paradigme ale inteligenţei artificiale, responsabil institutul de cercetări pentru inteligenţa artificială al Academiei

Bălaş Marius 2008 30000

206

Române – Acad. Dan Ioan Tufi

PNCDI II Grant Parteneriate no 31

Troleibuze acţionate cu invertoare trifazate şi motoare de curent alternativ, cu podea coborâtă, conform normelor Uniunii Europene

Bele Ioan 2008 402600

PNCDI II Grant Parteneriate PCD07

Cercetări privind metode de diagnoză ale vagoanelor de călători în vederea creşterii siguranţei în transportul pe calea ferată (diagnoză), director: dr. Ing. Adrian Tănase, INCDMF Bucureşti

Bocîi Liviu Sevastian 2008 5000

116/2007, Program CEEX (INOVARE)

Sistem avansat de tracţiune electrică cu invertoare de frecvenţă şi motoare de curent alternativ pentru troleibuze, director: dr. Ing. Adrian Tănase, INCDMF Bucureşti

Bocîi Liviu Sevastian 2008 43500

CEEX Modulul I 214/27.01.200 6

Compuşi polioxometalaţi (POM) cu activitate catalitică oxidativă pentru aplicaţii de vârf, POMALB

Bucur Mircea 2008 99000

Parteneriate 71142/2007

Sistem optic integrat de gestionare a defectelor din industria textilă

Bucur Mircea 2008 30000

207

TEXDEF

CEEX 111/2006

Determinarea expresiei glicosfingolipidelor complexe în sistemul nervos central prin dispozitive de microcipuri integrate polifuncţionale cuplate cu spectrometrie de masă de înaltă performanţă

Dincă Nicolae 2008 170000

PNII/Parteneriate

Identificarea şi caracterizarea biomarkerilor cancerului de creier exprimaţi în ser şi în lichidul cefalorahidian prin metode glicomice avansate bazate pe spectrometrie de masă

Dincă Nicolae 2008 294500

CEEX 98/2006

Integrarea unui centru român de spectrometrie de masă biomedicală de înaltă performanţă în aria de cercetare internaţională şi europeană

Dincă Nicolae 2008 20000

CEEX Grant No. 126/01.08.06

EUROP_RO technology platform Duma Virgil

Florin 2008 1000

208

20052008, (ECOTOALETA)/A MTRANS

Cercetări privind implementarea unui sistem ecologic etan, vacuumatic de toalete în transportul pe calea ferată pentru vagoanele de călători

Huţiu Gheor-ghe 2008 10000

CEEX 77

Sisteme computerizate de filtrare şi separare activate cu ultrasunete şi controlate cu biosenzori pentru procese textile

Mun-teanu

Florentina-Daniela

2008 94962

505/13.05.08 CCJA

Tehnici de animare a clasei pentru profesorii debutanţi de limbă engleză şi studenţii de la specializările filologice

Ponta Monica 2008 2000

Proiect CEEX 145/20.07.200 6

Smart textile platforma convergentă pentru identificarea şi procesarea informaţiei personalizate mobile director prof. Dr. Ing. Eftalea Cărpuş, INCDTP Bucureşti

Popa Alexan-dru 2008 53285

CEEX no. 716/24.07.200 6

Tehnologii competitive de prelucrare a deşeurilor textile şi din piele în produse cu valoare adăugată

Popa Alexan-dru 2008 47500

209

mare, director prof. dr. ing. Eftalea Cărpuş INCDTP Bucureşti

PHARE – RO2005/017553.04.01.02. 04 02 03

Phare 2005 program de coeziune economică şi socială. Dezvoltarea formării continue a personalului din învăţământul preuniversitar

Roman Alina 2008 259600

CEEX 181/2006

Reţea regională de excelenţă în domeniul micro+nabobiotehnologiilor şi materialelor textile pentru aplicaţii medicale

Sîrghie Cecilia 2008 17200

CEEX 55/2006

Tehnologii noi aplicate materialelor din fibre liberiene utilizând procese chimice şi enzimatice în ultrasunete pentru obţinerea de materiale performante

Sîrghie Cecilia 2008 222875

ID 1239

Management al proiectelor de investiţii în vederea realizării unui echilibru dinamic economicoecologic

Szenteşi Silviu 2008 224180

VALOARE TOTALĂ Contracte obţinute/derulate prin competiţii naţionale, cursul anului 2008 (LEI) 2027202 NUMĂR TOTAL Contracte obţinute/derulate prin competiţii naţionale, cursul anului 2008: 19

210

Contracte obţinute/derulate prin competiţii internaţionale

Nr. Contract Contract Denumire

Titular contract

Valoare contract (aferentă

anului 2008 (se utilizează

rata de schimb la data

încheierii contractului)

EAP.RIG.982 234

Biosensors for environmental pollutants monitoring

Munteanu Florentina-Daniela

26400

UAV ARAD-IKZ BERLIN

Calculations of equilibrium shape and kinetics in oxide crystals

Nicolov Mirela 10000

UAV ARAD-UHP Nancy

Twin frequency calculations in staurolite by determination of growth form of crystals

Nicolov Mirela 12950

EUREKA E! 3503 MADETEXTIL

Managementul deşeurilor textile, director proiect ing. Elena Mitrea, S.C. STOFE BUHUSI S.A.

Popa Alexandru 3000

Articole publicate în reviste cotate ISI:

Titlu articol Nume, Prenume autor(i) articol

Titlu revista cotată http Web of Science

An application of neurofuzzy modelling to prediction of some

Dzitac S., Felea I., Dzitac I., Vesselenyi T.

International Journal of Computers Communications &

211

incidence in an electrical energy distribution center

Control

Antiradical activity evaluation of some plants used in the Romanian cuisine

M. R. Szabo, C. Idiţoiu, D. Chambre, A. X. Lupea

International Journal of Food Properties

Assessment of collagenbased materials which are supports of cultural and historical objects

Popescu C., Budrugeac P., Wortmann F., Miu I., Demco D., Bălaş M.

Polymer Degradation and Stability

Bioelectrochemical investigations of arylalcohol oxidase from pleurotus eryngii

Florentina Daniela Munteanu, Patricia Ferreira, Francisco J. Ruizdueñas, Angel T. Martínez, Artur Cavacopaulo

Journal of Electroanalytical Chemistry

Celebrates bardeen’s centenary and welcomes professor Zadeh

Dzitac I.

International Journal of Computers Communications & Control

Charged and neutral currents in a 331 model with righthanded neutrinos

Adrian Palcu Modern Physics Letters A

Charges and mass spectrum in the pisanopleitezframpton 331 gauge model

Ion I. Cotăescu, Adrian Palcu

Modern Physics Letters A

Constant time to collision platoons

V. E. Bălaş, M. M. Bălaş

Intl. J. of Computers, Communications & Control

Coupling of fully automated chipbased electrospray ionization to high capacity ion trap mass spectrometer for ganglioside analysis

R. Almeida, C. Mosoarca, M. Chiriţă, V. Udrescu, N. Dincă, Z. Vukelić, M. Allen, A. D. Zamfir

Anal. Biochem. 378, 43–52

212

CRM kernelbased integrated information system for a SME: an objectoriented design

Lupşe V.., Dzitac I., Dzitac S., Manolescu A. Manolescu M. J.

International Journal Of Computers Communications & Control

Design and experiments for a class of fuzzy controlled servo systems

Radu Emil Precup, Ştefan Preitl, Imre J. Rudas, Marius L. Tomescu, József K. Tar

IEEEASME Transactions on Mechatronics

Effects of reduction on the denaturation kinetics of human hair

Wortmann F.J., Popescu C., Sendelbach G.

Biopolymers

Enhanced electrospray ionization fourier transform ion cyclotron resonance mass spectrometry of long Chain Polysaccharides

I. Perdivara, E. Sişu, I. Sişu, N. Dincă, K.B. Tomer, M. Przybylski, A.D. Zamfir

Rapid Commun. Mass Spectrom. 22, 110

Fusion devices and changes of belief

V.E. Bălaş, E. Rovenţa, T. Spircu

J. of Intelligent and Fuzzy Systems

Fuzzy control system performance enhancement by iterative learning control

Radu Emil Precup, Ştefan Preitl, József K. Tar, Marius L. Tomescu, Márta Takács, Péter Korondi, Péter Baranyi

IEEE transactions on industrial Electronics

Glycosylation analysis of glycoproteins and proteoglycans using ce–ms strategies

S. Amon, A.D. Zamfir, A. Rizzi

Electrophoresis 29, 24852507

Heterogeneous soft acid catalysis of the sucrose hydrolysis

Chambre D, Szabo M.R., Popescu C., Idiţoiu C.

Journal of Thermal Analysis and Calorimetry

On uniform exponential trichotomy of evolution operators in banach spaces

Megan M., Stoica C.

Integral Equations and Operator Theory

Protein carbohydrate I. Shin, A.D. Methods Mol. Biol. 441,

213

analysis: gelbased staining, liquid chromatography, mass spectrometry, and microarray screening

Zamfir, B.YE 1939

Structural modeling of the wind’s influence over the heat flow of the greenhouses

M. M. Bălaş, J. Duplaix, M. Bouchouicha, S. V. Bălaş

Journal of Intelligent and Fuzzy Systems

Studies concerning the elimination of CD and as from retrievable SNSB based antifriction alloys

G.Huţiu, D. Chambre Revista de Chimie

Studiul eliminării CD şi AS din aliajele antifricţiune recuperabile pe bază de SNSB

G. Huţiu, D. Chambre Revista de Chimie

Surface roughness image analysis using quasifractal characteristics and fuzzy clustering methods

Vesselenyi T., Dzitac I., Dzitac S., Vaida V.

International Journal of Computers Communications & Control

Synthesis and Characterization of Some New 2hydroxy N (2TRIFLUOROMETHYLPHENYL)BENZAMIDE DERIVATIVES

I. Ienascu, A.X. Lupea, I. Popescu, C. Mosoarcă, A.D. Zamfir

Rev. Roum. Chem. 53(4),

Synthesis and Characterization of Some New 2hydroxy N (3trifluoromethylphenyl) Benzamide Derivatives

I. Ienascu, A.X. Lupea, I. Popescu, I. Tomas, A.D. Zamfir

Revista de Chimie 59, 5659

Synthesis and structural characterization of amino functionalized polysaccharides

I. Sisu, V. Udrescu, C. Flangea, S. Tudor, N. Dincă, L. Rusnac, A.D. Zamfir, E. Sisu

Cent. Eur. J. Chem. 7, 6673

214

The glucose oxidase use in breadmaking biotechnology

Diaconescu Daniela Revista de Chimie

Theoretical approach on optical choppers for tophat light beam distributions

V. F. Duma Journal of Optics A: Pure and Applied Optics

Thermal behaviour of some dibenzobicyclo[2.2.2]octane derivatives

Stănescu M.D., Popescu C, Rus A., Guran C.

Journal of Thermal Analysis and Calorimetry

World knowledge for control application by fuzzyinterpolative systems

M. M. Bălaş, V. E. Bălaş

Intl. J. of Computers, Communications & Control

NUMĂR TOTAL Articole publicate in reviste cotate http Web of Science: 34 Articole publicate în reviste recunoscute la nivel internaţional, din fluxul principal de publicaţii indexate BDI

Titlu articol Nume, Prenume autor(i) articol Revista indexata BDI

Automatic library assistant Bălaş V. E., Stoica A. V., Rugea A. L.

Proc. 8th wseas intl place d distance learning And WEB Engineering (diweb ‚08), ISSN: 17905109, Cantabria, Spain, sept. 2325, 2008, pp. 185190

Chemical structure identification by differential mass Spectra

Dincă Nicolae Applications of mass spectrometry in life safety

215

Comparative study of primary and secondary tumors from patients with laryngeal and oropharyngeal cancer, using place datad electron microscopy

Ghetea L.G., Niculescu A. M., Motoc R., Mihăescu G., Duma V.F., Manu D., Gavrilă L.

Proc. Spie, vol. 6991 (spie, bellingham, wa), Strassburg (France), may 2, 2008, ISSN 16057422, 699127

Electrospray ionization tandem mass spectrometric investigation of essential oils from melissa officinalis (labiatae family) and pellargonium ssp. Geraniaceae family)

C. Toma, I.B. Pancan, M. Chiriţă, F.M. Vata, A.D. Zamfir

Applications of mass spectrometry in life safety, Ed. Springer Verlag, Germania ISBN 9781402088100 (PRINT) 9781402088117 (ONLINE); PG. 213220

Genetic characterization of some romanian red wine grapevine varieties

Ghetea L.G., Motoc R., Niculescu A. M., Litescu S. C., Duma V.F., Carmen F. Popescu

Proc. Spie, vol. 6991 (SPIE, BELLINGHAM, WA), Strassburg (France), may 2, 2008, ISSN 16057422, 699128

Malditof mass spectrometry in textile industry

Munteanu Florentina-Daniela, Nicolae Dincă, Artur Cavaco Paulo

Applications of mass spectrometry in life Safety

Mapping and sequencing of gangliosides from anencephaly by electrospray ionization high capacity ion trap mass spectrometry

C. Mosoarca, Ž. Vukelić, A.D. Zamfir

Applications of mass spectrometry in life Safety, Ed. Springer Verlag

Modelling a compression valve in a hydraulic shock absorber

Pernevan M.., Pernevan I.

Annals of DAAAM for 2008 & proceedings of the 19th international DAAAM Symposium, ISSN 1726 9679, PP 528

216

Stereochemistry studies of some 1,3dioxane derivatives by differential mass spectrometry and computational chemistry

F. Harja, C. Bettendorf, I. Grosu, N. Dincă

Applications of mass spectrometry in life safety

Structural analysis of chondroitin sulfate Disaccharides by electrospray ionization high capacity ion trap mass spectrometry

A. Mureşan, M. Galusca, D. G. Seidler, N. Dincă, A. D. Zamfir

Applications of mass spectrometry in life safety

The pressure calculation for thin circular clamped plates hydroforming from energetical reasons

Pernevan I.

Annals of DAAAM for 2008 & proceedings of the 19th international DAAAM Symposium, ISSN 1726 9679, p.527

Theoretical approach on a galvanometric scanner with an enhanced duty cycle

Duma V.F., Podoleanu A. Gh.

Proc. Spie, vol. 7139, 71390d (Spie, Bellingham, WA), Kent (UK), sept. 6–10 july 2008, ISSN 0277786x

Vignetting of light beams for objects �lace dat a finite distance from an optical system

Duma V.F.

Proc. Spie, vol. 7100 (Spie, Bellingham, WA), Glasgow (UK), sept. 27, 2008, ISSN 0277786x, 7100.05

217

Articole (lucrări) publicate în volumele conferinţelor internaţionale, cotate ISI şi/sau cele organizate de societăţi profesionale internaţionale.

Titlu articol

Nume, Prenume autor(i) articol

Volumele conferinţelor in

ternaţionale, cotate ISI şi

cele organizate de soc.

Profesionale internaţionale

Anul publicării

Linkul la siteul conferinţei/

societăţii

High throughput brain ganglioside mapping and multistage sequencing by fully automated chipbased nanoelectrospray high capacity ion trap mass spectrometry

A. F. Serb, C. Mosoarca, C. Flangea, E. Sisu, Ž. Vukelić, A. D. Zamfir

Society for Mass Spectrometry Conference, DGMS, March 36, 2008, Giessen, Germany Proc. Of German Soc

2008

http://gi.cebitec. Unibielefeld.de/peo ple/zsuzsa/rese arch/publication

A new conceptenvironmental accounting

Cuc Lavinia, Mazuru Luminiţa

Theoretical developments in contemporary economics

2008 http://conferinte.uav.ro

Accounting and tax aspects of the relationship between entreprise and the institutions of the state in Romania and Portugal

Cernuşca Lucian

Theoretical Developments http Contemporary Economics

2008 http://conferinte.uav.ro

Accounting and tax issues on

Cernuşca Lucian

Theoretical developments in 2008

218

leave and allowances for social health insurance in Romania and Portugal

contemporary economics

Accounting as an informational system for the economic decisions

Neamţiu Gheorghe

Theoretical developments in contemporary economics

2008 http://conferinte.uav.ro

Accounting information and fiscal pollution

Neamţiu Gheorghe

Theoretical developments in contemporary economics

2008

Advanced AI techniques for web mining

Dzitac I., Moisil I.

Conference on mathematical methods, proc. Of mamectis ‚08 10th wseas internat computational techniques and intelligent systems (mamectis ‚08)

2008 http://www.wse as.org/

Arguments upon three specific phenomena of asymmetrical information

Şimandan Matei

Theoretical developments in contemporary economics

2008

Aspects of accounting and tax deductions on salary in Romania and Portugal

Gomoi Bogdan

Theoretical Developments in Contemporary Economics

2008 http://conferinte.uav.ro

219

Aspects of the organization of the housekeeping department http a hotel

Isac florin

Theoretical developments in contemporary economics

2008 http://conferinte.uav.ro

Capital investment decisionsa major part of companies’ financial administration

Gomoi Bogdan

Theoretical developments in contemporary economics

2008 http://conferinte.uav.ro

Challenges of the planning of human resources http tourism firms

Isac Florin

Theoretical developments in contemporary economics

2008 http://conferinte.uav.ro

Change approaches and methods of implementing them

Iacob Mihaela, Anta Denisia

Theoretical developments in contemporary economics

2008 http://conferinte.uav.ro

Clustersa viable solution to regional development

Cioarna Alexandru, Cilan Teodor

Theoretical developments in contemporary economics

2008 http://conferinte.uav.ro

Comparative assay on ganglioside differential expression http defined regions of human brain by modern mass spectrometric methods

A. F. Serb, C. Flangea, Z. Vukelić, E. Şisu, L. Zăgrean, A. D. Zamfir

Proc. Of 6th FENS Forum of European Neuroscience Societies, July 1218 2008, Geneva, Switzerland

2008 http://fens2008.neurosciences.asso.fr/

Coupling of fully automated

C. Mosoarca,

American Society for 2008 http://www.scien

cedirect.com

220

chipbased electrospray ionization to high capacity ion trap mass spectrometer for high throughput ganglioside analysis

M. Chirita, R. Almeida, M. Allen, M. Allen, A.D. Zamfir

Mass Spectrometry Proc. Of 56th Amer Conference on Mass Spectrometry and Allied Topics, June 16, 2008, Denver, Colorado, USA

Cultural identities and their impact on business

Mathe Ilona, Bija Monica

Theoretical developments in contemporary economics

2008 http://conferinte.uav.ro

Current tendencies in the development and improvement of the management accounting

Cuc Lavinia, Mazuru Luminiţa

Theoretical developments in contemporary economics

2008 http://conferinte.uav.ro

Determination and structural characterization of anencephalyassociated gangliosides by advanced mass spectrometry based on chip electrospray ionization and multistage sequencing

A. D. Zamfir, C. Mosoarca, C.Flangea, Z. Vukelić, E. Sisu

Proc. Of 6th FENS Forum of European Neuroscience Societies, July 1218 2008, Geneva, Switzerland

2008 http://fens2008. neurosciences. Asso.fr

Dimensional measurements

V. F. Duma

Proc. 4th European 2008 http://www.resear

chandmarket

221

with optical scanners

Workshop on Structural Health Monitoring (ESHM), Uhl T., Ostachovicz W., HolnickiSzulc J., 12171224, Cracow, July 0204, 2008, ISBN 9781932078947, DESTech, USA

s.com/reports/686694/structura l_health_monit

Duality in quotient hilbert spaces

Nǎdǎban S.

Proceedings of the International Symposium Research and Education in Innovation Era, Section Mathematics and Computer Science, 2nd Edition

2008 http://www.uav.ro/

Elements of intelligence in control of a class of nonlinear timevarying systems

Marius L. Tomescu, Radu Emil Precup, Tefan Preitl, Saso Blazic

Proceedings of the International Symposium Research and Education in Innovation Era, Section Mathematics and Computer Science, 2nd Edition

2008 http://www.uav.ro/

Equity financing

Tăgăduan Diana

Theoretical developments in 2008 http://conferinte.u

av.ro

222

contemporary economics

Estimating the redox potential of enzymes using marcus theory

Munteanu Florentina Daniela, Artur Cavaco Paulo

Oxizymes 2008 http://virtual.vtt.f i/virtual/oxizymes/

Expression system of cotalaccase for directed evolution and validation of highthroughput screenings for the oxidation of highredox potential dyes

V. Brissos, L. Pereira, F.D. Munteanu, A. Cavaco Paulo

Oxizymes 2008 http://virtual.vtt.f i/virtual/oxizymes/

Failure detection in grid

F. O. Martins for Carmen

Proceedings of the International Symposium Research and Education in Innovation Era, Section Mathematics and Computer Science, 2nd Edition

2008 http://www.uav.ro/

Financial flows regarding the payoff of state budget debentures and their reflection http public accounting

Risti Lucia

Theoretical developments in contemporary economics

2008 http://conferinte.uav.ro

Fiscal Boglea Theoretical 2008 http://conferinte.u

223

competition and harmonization http the european union

Vanina developments in contemporary economics

av.ro

Fixed points for multivalued operators on gauge spaces

Gabriela Petruel, Ghiocel Moţ, Adrian Petruel

Proceedings of the International Symposium Research and Education in Innovation Era, Section Mathematics and Computer Science, 2nd Edition

2008 http://www.uav.ro/

Fully automated chipbased electrospray ionization multistage cid/etd mass spectrometry for glycoconjugate analysis

A. D. Zamfir, V.Udrescu, R. Almeida, F. Harja, N. Dincă, L. Rusnac, M. Allen

Austrian Mass Spectrometry Forum, Feb. 1822, 2008, Proc. Of Austria Vienna

2008 www.computis.org

Fully automated chipbased electrospray ionization multistage mass spectrometry of long chain polysaccharides functionalized with aromatic amines

V. Udrescu, E. Sisu, I. Sisu, L. Rusnac, M. Allen, R. Almeida, A.D. Zamfir

American Society for Mass Spectrometry Proc. Of 56th Amer Conference on Mass Spectrometry and Allied Topics, June 16, 2008, Denver, Colorado, USA

2008 http://www.sciencedirect.com

fundamental Almasi Theoretical 2008 http://conferinte.u

224

principles of ethical and professional behavior of financial auditor

Robert developments in contemporary economics

av.ro

Glycomics of brain glycosaminoglycans by chip esi msn

C. Flangea, C. Mosoarca, A. F. Serb, E.Sisu, D. G. Seidler, A.D. Zamfir

Society for Mass Spectrometry Conference, Proc. Of German Soc DGMS, March 36, 2008, Giessen, Germany

2008

http://gi.cebitec. Unibielefeld.de/people/zsuzsa/research/publication

Glycomics of human fetal brain gangliosides by chip electrospray ionization multistage mass spectrometry

A. D. Zamfir

Regional Carbohydrate Symposium July 27 Proc. Of 24th International August 1 2008, Oslo, Norway

2008 http://www.conf abb.com/

Holt’s and holtwinter’s methods with excel

Andrea Andru

Proceedings of the International Symposium Research and Education in Innovation Era, Section Mathematics and Computer Science, 2nd Edition

2008 http://www.uav.ro/

Implementing intercultural learning activities

Herlo Dorin, Vasilionova

Implementing intercultural learning activities

2008

http://www.inter cultural learning.net/nile/doc/NILE_Metho

225

Valentina, Zolude Inga, Klimovsky Daniel, Brestrichtopcu Emel, Serroen Benedicte

dolguide_fina

Internal controlbetween perception and practice

Aslău Titus

Theoretical developments in contemporary economics

2008 http://conferinte.uav.ro

Is there a critical point the exact solution of a 331 gauge model with right handed neutrinos?

Adrian Palcu

Prooceedings of International Physics Conference TIM – 08

2008 http://tim.uvt.ro/

Joborder costing versus process costing

Anta Denisia, Iacob Mihaela

Theoretical developments in contemporary economics

2008 http://conferinte.uav.ro

Local budgetcontents, execution and assessment

Mazuru Luminiţa

Theoretical developments in contemporary economics

2008 http://conferinte.uav.ro

Long term debt financing

Tăgăduan Diana

Theoretical developments in contemporary economics

2008 http://conferinte.uav.ro

Managing the innovation

Lile Ramona, Lile Adrian

Theoretical developments in contemporary economics

2008 http://conferinte.uav.ro

Modeling Overvoltages

Violeta Chiş

Proceedings of the International Symposium

2008 http://www.uav.ro

226

Research and Education in Innovation Era, Section Mathematics and Computer Science, 2nd Edition

Modeling passive greenhouses. The sun’s influence

M. M. Balas, V. E. Balas

INES 2008, 12th IEEE International Conference on Intelligent Engineering Systems, February 2529, Miami, Florida, USA, pp.7175, IEEE Catalog Number: CFP08IESCDR, ISBN: 9781424420834

2008 http://www.trive nt.hu/INES2008/index.html

Multivalued operators and best approximations results

Ghiocel Moţ, Adrian Petruel

Proceedings of the International Symposium Research and Education in Innovation Era, Section Mathematics and Computer Science, 2nd Edition

2008 http://www.uav.ro/

New trends: artificial intelligence: a survey

Ioan Dzitac

Proceedings of the International Symposium Research and Education in

2008 http://www.uav.ro

227

Innovation Era, Section Mathematics and Computer Science, 2nd Edition

On Stationary Multivariate Random Fields Distributions

Gaşpar P., Popa Lorena

Proceedings of the International Symposium Research and Education in Innovation Era, Section Mathematics and Computer Science, 2nd Edition

2008 http://www.uav.ro

On the global symmetry l – l(μ) – l(τ) http a 331 gauge model with right handed neutrinos

Adrian Palcu

Prooceedings of International Physics Conference TIM – 08

2008 http://tim.uvt.ro/

On the global symmetry l – l(μ) – l(τ) http a 331 gauge model with right handed neutrinos

Adrian Palcu

Proceedings of the Physics Conference: TIM 08

2008 http://tim.uvt.ro/

On the seesaw mechanism without fine tuning http 331 gauge models

Adrian Palcu

Proceedings of the International Symposium Research and Education in Innovation Era, Section Mathematics

2008 http://www.uav.ro

228

and Computer Science, 2nd Edition

Optimizing allocation problems (distribution)

Vizental M., Nagy M.

Proceedings of the International Symposium Research and Education in Innovation Era, Section Mathematics and Computer Science, 2nd Edition

2008 http://www.uav.ro

Organization for quality

Lile Ramona, Lile Adrian

Theoretical developments in contemporary economics

2008 http://conferinte.uav.ro

Passive greenhouses and ecological reconstruction

V. E. Balas, M. M. Balas, M.V. Putin Racovita

INES 2008, 12th IEEE International Conference on Intelligent Engineering Systems, February 2529, Miami, Florida, USA, pp.7781, IEEE Catalog Number: CFP08IESCDR, ISBN: 9781424420834

2008 http://www.trive nt.hu/INES2008/index.html

Poisson bracket on a symplectic manifold

Aniko Lili Szabo

Proceedings of the International Symposium Research and Education in Innovation Era,

2008 http://www.uav.ro/

229

Section Mathematics and Computer Science, 2nd Edition

Political communication versus commercial communication

Bija Monica, Mathe Ilona

Theoretical developments in contemporary economics

2008 http://conferinte.uav.ro

Porter’s strategy, value chains and competitive advantage

Pantea Voicu, Csorba Luiela, Maxim Olga

2008 http://conferinte.uav.ro

Prediction of stochastic processes

Sida, L

Proceedings of the International Symposium Research and Education in Innovation Era, Section Mathematics and Computer Science, 2nd Edition

2008 http://www.uav.ro

Process of ecological design. Point of view of the product

Sabău Florentina, Sanda Grigorie

Theoretical developments in contemporary economics

2008 http://conferinte.uav.ro

Public oversight, a new concept regarding the audit activity of financial statements

Aslău Titus

Theoretical developments in contemporary economics

2008 http://conferinte.uav.ro

230

Reflecting the budget debentures payoff operations the state treasury by means of sep

Risti Lucia

Theoretical developments in contemporary economics

2008 http://conferinte.uav.ro

Risk management software, proceedings of the international symposium

Mihaela Daciana Crăciun

Proceedings of the International Symposium Research and Education in Innovation Era, Section Mathematics and Computer Science, 2nd Edition

2008 http://www.uav.ro

Simulation of metal oxide surge arrester simpowersystems

Violeta Chiş

Proceedings of the International Symposium Research and Education in Innovation Era, Section Mathematics and Computer Science, 2nd Edition

2008 http://www.uav.ro

SME public policies the european union

Csorba Luiela, Pantea Voicu, Maxim Olga

Theoretical developments in contemporary economics

2008 http://conferinte.uav.ro

Some aspects of artifcial intelligence

Alina Gânguţă

Proceedings of the International Symposium Research and

2008 http://www.uav.ro

231

Education in Innovation Era, Section Mathematics and Computer Science, 2nd Edition

Some aspects regarding the structure of taxation systems in the european union countries

Boglea Vanina

Theoretical developments in contemporary economics

2008 http://conferinte.uav.ro

Stable Iterative Feedback Tuningbased Design Of Takagi

Radu Emil Precup, Stefan Preitl, Marius L. Tomescu

PROCEEDINGS of Conference on Human System Interaction,

2008 http://hsi.wsiz.rzeszow.pl/

Sugeno pifuzzy controllers

József K. Tar, Constantin Barbulescu, Emil M. Petriu

Krakow, Poland, May 2527, 2008 VOLS 1 AND 2

Suitable lie groups for electroweak gauge theories

Adrian Palcu, Andrea Andru

Proceedings of the International Symposium Research and Education in Innovation Era, Section Mathematics and Computer Science, 2nd Edition

2008 http://www.uav.ro/

The accounting effects of the

Nicolaescu Cristina,

Theoretical developments in 2008 http://conferinte.u

av.ro

232

risk management related to financial immobilization

Maxim Olga

contemporary economics

The advantages and disadvantages of the personeel’s recruitment intern sources

Spînu Marian, Sturz Adina

Theoretical developments in contemporary economics

2008 http://conferinte.uav.ro

The clasification and the recognition of financial recruitment intern sources standards

Maxim Olga, Nicolaescu Cristina

Theoretical developments in contemporary economics

2008 http://conferinte.uav.ro

The development phases and current status of the work related stress researches

Bara Eva, Bălan Leonard

Theoretical developments in contemporary economics

2008 http://conferinte.uav.ro

The economic role of tourism and the dimension of the touristic phenomenon on a national and global scale

Rusu Sergiu

Theoretical developments in contemporary economics

2008 http://conferinte.uav.ro

The information system in higher education

Hanganu Silvia

Theoretical developments in contemporary economics

2008 http://conferinte.uav.ro

The Spînu Theoretical 2008 http://conferinte.u

233

management based on standards and expense bugets

Marian, Sturz Adina

developments in contemporary economics

av.ro

The principles of budgetary procedure and their implementation on a local level

Mazuru Luminiţa

Theoretical developments in contemporary economics

2008 http://conferinte.uav.ro

The public management and the politics

Hanganu Silvia

Theoretical developments in contemporary economics

2008 http://conferinte.uav.ro

The torurist product life cycle

Rusu Sergiu, Sabău Florentina

Theoretical developments in contemporary economics

2008 http://conferinte.uav.ro

Theoretical models of the workrelated stress. The effects of work stress

Bălan Leonard, Bara Eva

Theoretical developments in contemporary economics

2008 http://conferinte.uav.ro

Traffic management by constant time to collision

V. E. Bălaş, M. M. Bălaş

KnowledgeBased Intelligent Information and Engineering Systems, 12th Intl Conf KES 2008, Zagreb, Sept. 35, 2008, pp. 658–663, SpringerVerlag Berlin, ISBN 9783540855668

2008 http://kes2008. kesinternational.org/

Trichotomy for difference equations http

C. Stoica, M. Megan

Proceedings of the International Symposium

2008 http://www.uav.ro/

234

banach spaces Research and Education in Innovation Era, Section Mathematics and Computer Science, 2nd Edition

Typology of audit

Almaşi Robert

Theoretical developments in contemporary economics

2008 http://conferinte.uav.ro

Unemployment in the context of european union integration

Cioarna Alexandru, Cilan Teodor

Theoretical developments in contemporary economics

2008 http://conferinte.uav.ro

Using it tools for project management and learning community: the case of sme actor

Nagy M., Vizental M., Manaţe D.

Proceedings of the International Symposium Research and Education in Innovation Era, Section Mathematics and Computer Science, 2nd Edition

2008 http://www.uav.ro

Articole publicate în reviste recunoscute CNCSIS categoria B+

Titlu articol Nume, Prenume autor(i) articol

Revista recunoscuta CNCSIS categoria B+

Toward a New Psychology of Education Concerning Gifted Children, vol 53(2008) nr.1

Kelemen, Gabriela Studia Universitatis „Babeş Bolyai”. Psychologiapaedagogia

235

A Bisectorial Model for Economic Growth Stoica C.

Annals of the Oradea University. Fascicle of Management and Technological Engineeering

A New Challengethe Market Represented by Women

Bija Monica, Mateoc Nicoleta

Analele Universităţii din Oradea. Ştiinţe Economice

A Statistical Interpretation of Answers to a Questionnaire From Ethics’ Point of View Taken by Students from Economic Science Faculty From „Aurel Vlaicu” University from Arad

Lile Ramona, Vizental Mihaela

Analele Universităţii din Oradea. Ştiinţe Economice

Activitybased cost system for financial reporting

Anta Denisia, Cuc Lavinia

Analele Universităţii din Oradea. Ştiinţe Economice

Company’s financing through indebting

Năsui Delia, Cureteanu Radu

Analele Universităţii din Oradea. Ştiinţe Economice

Company’s Optional Financing Approach

Năsui Delia, Cureteanu Radu

Analele Universităţii din Oradea. Ştiinţe Economice

Comparative analysis of physicochemical characteristics for red superior wines obtained in the western part of Romania

Mureşan Claudia, V. Ciutina, S. Palcu, L. Hălmăgean

Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj Napoca. Agriculture

Comparative analysis of tint for red superior wines obtained in the western part of Romania

Mureşan Claudia

Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj Napoca. Agriculture

236

Determining some optimal extraction parameters of peas proteins in ultrasonic field

R. Ianchici, M. Zdremţan, R. Segal, A. Ivaşcu

Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj Napoca. Agriculture

Dimensions Of The Corporate Social Responsibility

Isac Florin Analele Universităţii din Oradea. Ştiinţe Economice

Distinctive Aspects Of The Services Strategy Isac Florin

Analele Universităţii din Oradea. Ştiinţe Economice

Ecological footprint tool for calculating the environmental flow

Ţigan Eugenia, Brinzan Oana, Luiela Magdalena Csorba

Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj Napoca. Agriculture

Electrospray ionization tandem mass spectrometric investigation of melissa officinalis oil

C. Toma, I. B. Pancan, M. Chirita, A. D. Zamfir Farmacia

Ethics accounting Nicolaescu Cristina, Pantea Mioara

Analele Universităţii din Oradea. Ştiinţe Economice

Exponential Instability Of Skewevolution Semiflows in Banach Spaces

M. Megan, C. Stoica Studia Universitatis „Babeş Bolyai”. Mathematica

General manager’s responsabilities and skill development within hotel entreprise

Isac Florin Analele Universităţii din Oradea. Ştiinţe Economice

Implementation of benchmarking in marketing

Mateoc Nicoleta, Bija Monica

Analele Universităţii din Oradea. Ştiinţe Economice

Integrating TQM into the strategy of the business

Lile Ramona, Iacob Mihaela

Analele Universităţii din Oradea. Ştiinţe Economice

237

International marketing strategy

Csorba Luiela, Ţigan Eugenia, Brânzan Oana

Analele Universităţii din Oradea. Ştiinţe Economice

Is branding and rebranding a „must” to survive for companies?

Bija Monica, Lile Ramona

Annales Universitatis Apulensis. Series Oeconomica

Labor Market Developments The Eu Boglea Vanina

Analele Universităţii din Oradea. Ştiinţe Economice

Measurement In Marketing Research

Szentesi Silviu, Sabău Florentina, Sanda Grigorie

Analele Universităţii din Oradea. Ştiinţe Economice

Methods Of Assessing The Quality Services Isac Florin

Analele Universităţii din Oradea. Ştiinţe Economice

Methods of choose the way for transfer welding tandem

E. Muncuţ, G. Sima, G. Huţiu

Annals of the Oradea University. Fascicle of Management and Technological Engineeering

Planning for modern quality system

Lile Ramona, Iacob Mihaela

Analele Universităţii din Oradea. Ştiinţe Economice

Political marketing and new techniques used to sway the elecorate’s behaviour

Bija Monica, Lile Ramona

Annales Universitatis Apulensis. Series Oeconomica

Politici de distorsionare a performantelor financiare ale intreprinderii

Cernuşca Lucian Revista de Management şi Inginerie: Economica

Research with regard to the methods used for diagnosing the passenger cars order to increase the safety and security in the rail transport (diagnosis)

Adrian Tănase, Mihai Olariu, Aurel Pădureanu, Liviu Sevastian Bocîi

Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi. Secţia: Matematică. Mecanică teoretică. Fizică

238

Researches for establishing the construction and hydraulic elements in case of hydraulic constructions on sloping grouns

Calinovici Ioan

Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj Napoca. Agriculture

Simultaneous inclusion methods with rate of convergence greater than four

Octavian Cira, Cristian Mihai Cira

Analele Universităţii de Vest Timişoara, Seria: Matematică- Informatică

Small Business And Protecting Inventory From Theft

Iacob Mihaela, Lile Ramona

Analele Universităţii din Oradea. Ştiinţe Economice

Start Iteration For Ezquerrohernandez Method

C. M. Cira, O. Cira Revue d’analyse numerique et de theorie de l’approximation

Strategic managementa necessary option for the romanian economy

Nicolaescu Cristina, Pantea Mioara, Pantea Voicu, Iacob Mihaela

Annales Universitatis Apulensis. Series Oeconomica

Studies regarding genetic incompatibilityfor some varietes cultivated in arad winegrowing habitat

Ciutina Virgil

Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj Napoca. Agriculture

Study concerning the extraction efficienty in ultrasonic fields of proteins from different varietes of peas

R. Ianchici, M. Zdremţan, R. Segal, A. Ivaşcu

Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj Napoca. Agriculture Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj Napoca. Agriculture

Study concerning the pigments extraction from rose petals în an ultrasonic field

R. Ianchici, M. Zdremţan, R. Segal, A. Ivaşcu

Tactics and strategies in great deal of determining and evaluation price

Lile Ramona, Iacob Mihaela

Analele Universităţii din Oradea. Ştiinţe Economice

239

The Advantages Of Using The Balanced Scorecard

Nicolaescu Cristina, Iacob Mihaela, Pantea Mioara, Pantea Voicu

Annales Universitatis Apulensis. Series Oeconomica

The general accounting model of evaluation

Dumitru Corina, Ristea Mihai, Cuc Lavinia, Curpan Alina, Diaconu Cristina

Annales Universitatis Apulensis. Series Oeconomica

The protection of the romanian panification products consumers

Csorba Luiela, Brânzan Oana, Ţigan Eugenia

Analele Universităţii din Oradea. Ştiinţe Economice

The relationship between electronic money and free banking

Dumiter Florin, Boglea Vanina

Analele Universităţii din Oradea. Ştiinţe Economice

The study of relative movements from kinematics couples of rotation and translation through homogeneous operators

L. Săbăilă, I. Radu, D. Mortoiu

Annals of the Oradea University. Fascicle of Management and Technological Engineeering

Total quality management and quality costs

Anta Denisia, Cuc Lavinia

Analele Universităţii din Oradea. Ştiinţe Economice

Unmanned aerial vehicles (uavs) for special operations forces

L. Săbăilă, M. O. Belei

Annals of the Oradea University. Fascicle of Management and Technological Engineeering

240

Articole publicate în reviste recunoscute CNCSIS categoria B

Titlu articol Nume, Prenume autor(i) articol

Revista recunoscuta CNCSIS categoria B

A business systems management overview

Cureteanu Radu, Năsui Delia

Lucrări ştiinţifice: Facultatea de Agricultură. Scientifical Papers: Faculty of Agriculture (Univ. de Ştiinţe Agricole în Medicină Veterinară a Banatului, Timişoara)

A critical analysis of management accounting methods and cost Calculation http brewing industry

Cuc Lavinia, Anta Denisia, Niţu Corina

Lucrări ştiinţifice: Facultatea de Agricultură. Scientifical Papers: Faculty of Agriculture (Univ. de Ştiinţe Agricole în Medicină Veterinară a Banatului, Timişoara)

A review on environmental indicators and management

Năsui Delia, Cureteanu Radu

Lucrări ştiinţifice: Facultatea de Agricultură. Scientifical Papers: Faculty of Agriculture (Univ. de Ştiinţe Agricole în Medicină Veterinară a Banatului, Timişoara)

An annalysis of Romanian agricultural exploitations

Manescu Camelia, Mateoc Nicoleta, Dincu Anamaria, Varan N., Matias C., Bija Monica

Lucrări ştiinţifice: Facultatea de Agricultură. Scientifical Papers: Faculty of Agriculture (Univ. de Ştiinţe Agricole în Medicină Veterinară a Banatului, Timişoara)

Analysis of behavior in organizations

Pantea Mioara, Iacob Mihaela

Buletin Ştiinţific. Academia Forţelor Terestre

Aspecte teoretice şi rezultate experimentale privind indicatorii Sanogenetici pentru tricoturi realizate din fire de in în amestec cu

Ecaterina Pintile, Stan Mitu,Caraiman George Paul, Cecilia Sirghie, Manuela

Annals of the University of Oradea. Fascicle of Textilesleatherwork

241

bumbac Avădanei

Company accounting policies from a national and international point of view

Cernuşca Lucian

Lucrări ştiinţifice: Facultatea de Agricultură. Scientifical Papers: Faculty of Agriculture (Univ. de Ştiinţe Agricole în Medicină Veterinară a Banatului, Timişoara)

Consideration About Romanian Taxation System

Boglea Vanina, Mazuru Luminiţa

Lucrări ştiinţifice: Facultatea de Agricultură. Scientifical Papers: Faculty of Agriculture (Univ. de Ştiinţe Agricole în Medicină Veterinară a Banatului, Timişoara)

Considerations concerning management accounting in agriculture

Cernuşca Lucian, Gomoi Bogdan

Lucrări ştiinţifice: Facultatea de Agricultură. Scientifical Papers: Faculty of Agriculture (Univ. de Ştiinţe Agricole în Medicină Veterinară a Banatului, Timişoara)

Considerations on the Deformation State and on the Induced Stress from the Resistance Structure of the Y 25 Bogie when the Suspension Spring is Broken

G. A. Gherman

Buletinul Ştiinţific al Universităţii Politehnica din Timişoara, Romania. Seria mecanică (Scientific Bulletin of the Politehnica University of Timisoara, Romania, Transaction on Mechanics)

Considerations Regarding the Financial Statements of Romanian Companies

Cernuşca Lucian, Gomoi Bogdan

Lucrări ştiinţifice: Facultatea de Agricultură. Scientifical Papers: Faculty of Agriculture (Univ. de Ştiinţe Agricole în Medicină Veterinară a Banatului, Timişoara)

Contingency Theories of Leadership

Pantea Voicu, Csorba Luiela

Buletin Ştiinţific. Academia Forţelor Terestre

Cultural Imperialism or Diversity from Globalization

Iacob Mihaela, Pantea Mioara

Buletin Ştiinţific. Academia Forţelor Terestre

242

Cultural peculiarities of the negotiation style

Isac Florin, Rusu Sergiu

Lucrări ştiinţifice: Facultatea de Agricultură. Scientifical Papers: Faculty of Agriculture (Univ. de Ştiinţe Agricole în Medicină Veterinară a Banatului, Timişoara)

Decision making to uncertainty, by fuzzy theory and logic, to the field of Romanian investments

Csorba Luiela, Lile Ramona

Lucrări ştiinţifice: Facultatea de Agricultură. Scientifical Papers: Faculty of Agriculture (Univ. de Ştiinţe Agricole în Medicină Veterinară a Banatului, Timişoara)

Determination of ascorbic acid through the 2,6dichlorophenol method from the angiospermatophyta species

D.Condrat, F.Harja, A.X.Lupea

Analele Universităţii din Craiova, Seria: Biologie, horticultură, tehnologia prelucrării produselor agricole, ingineria mediului în agricultură

Determination of the Mean Square Error of an Indirect Value Function

Calinovici Ioan Lucrări ştiinţifice: Facultatea de Agricultură. Scientifical Papers: Faculty of Agriculture (Univ. de Ştiinţe Agricole în Medicină Veterinară a Banatului, Timişoara)

Determination of the total content in anthocyanidis from the alchemilla vulgaris, allium ursinum, acorus calmus and solidago virgaaurea

D.Condrat, F.Harja, A.X.Lupea

Analele Universităţii din Craiova, Seria: Biologie, horticultură, tehnologia prelucrării produselor agricole, ingineria mediului în agricultură

Ecological footprint tool for calculating the environmental flow

Ţigan Eugenia, Brânzan Oana, Csorba Luiela

Lucrări ştiinţifice: Facultatea de Agricultură. Scientifical Papers: Faculty of Agriculture (Univ. de Ştiinţe Agricole în Medicină Veterinară a Banatului, Timişoara)

243

Ecotourism and the sustainable development

Rusu Sergiu, Isac Florin

Lucrări ştiinţifice: Facultatea de Agricultură. Scientifical Papers: Faculty of Agriculture (Univ. de Ştiinţe Agricole în Medicină Veterinară a Banatului, Timişoara)

Employee recognition: managing the human assets in a travel agency

Cernuşca Lucian

Buletin Ştiinţific. Academia Forţelor Terestre

Environment and decision making

Năsui Delia, Cureteanu Radu

Lucrări ştiinţifice: Facultatea de Agricultură. Scientifical Papers: Faculty of Agriculture (Univ. de Ştiinţe Agricole în Medicină Veterinară a Banatului, Timişoara)

Extensive research into analysing the essential factors determining the attractiveness of tourist places

Negruţ Constatin, Vasilescu Ramona, Sabău Florentina

Lucrări ştiinţifice: Facultatea de Agricultură. Scientifical Papers: Faculty of Agriculture (Univ. de Ştiinţe Agricole în Medicină Veterinară a Banatului, Timişoara)

Globalizarea în organizaţiile mileniului al treilea

Lile Ramona, Csorba Luiela

Lucrări ştiinţifice: Facultatea de Agricultură. Scientifical Papers: Faculty of Agriculture (Univ. de Ştiinţe Agricole în Medicină Veterinară a Banatului, Timişoara)

International marketing strategy

Eugenia Ţigan, Luiela Magdalena Csorba, Oana Brînzan

Analele Universităţii din Oradea. Fascicula: Protecţia Mediului

Management Of Imperfect Knowledge In Designing Intelligent Systems

E. Rovenţa, T. Spircu

University of Piteşti. Scientific Bulletin Series: Electronics And Computers Science

244

MANAGEMENTUL CALITATII TOTALE

Lile Ramona, Csorba Luiela

Lucrări ştiinţifice: Facultatea de Agricultură. Scientifical Papers: Faculty of Agriculture (Univ. de Ştiinţe Agricole în Medicină Veterinară a Banatului, Timişoara)

Managing change in organizations

Iacob Mihaela, Pantea Voicu

Lucrări ştiinţifice: Facultatea de Agricultură. Scientifical Papers: Faculty of Agriculture (Univ. de Ştiinţe Agricole în Medicină Veterinară a Banatului, Timişoara)

Managing customer care Iacob Mihaela

Lucrări ştiinţifice: Facultatea de Agricultură. Scientifical Papers: Faculty of Agriculture (Univ. de Ştiinţe Agricole în Medicină Veterinară a Banatului, Timişoara)

Noţiuni generale privind teoria în logica fuzzy

Csorba Luiela, Lile Ramona

Lucrări ştiinţifice: Facultatea de Agricultură. Scientifical Papers: Faculty of Agriculture (Univ. de Ştiinţe Agricole în Medicină Veterinară a Banatului, Timişoara)

Peculiarities of the management of the quality services in Tourism

Isac Florin

Lucrări ştiinţifice: Facultatea de Agricultură. Scientifical Papers: Faculty of Agriculture (Univ. de Ştiinţe Agricole în Medicină Veterinară a Banatului, Timişoara)

Researches concerning the influence of climatic conditions on dynamics development of the malolactic fermentation at red wines

Ionel Popescu Mitroi

Analele Universităţii din Craiova, Seria: Biologie, horticultură, tehnologia prelucrării produselor agricole, ingineria mediului în agricultură

Researches on diagnosis methods for carriages http order to

Adrian Tănase, Mihai Olariu, Aurel

Romanian Review Precision Mechanics, Optics & Mecatronics

245

Increase the railway transport safety and security

Pădureanu, Liviu Sevastian Bocîi

Reserches concerning extraction and dosage technology of hydrosoluble b complex vitamins by using some garden and agricultural crop plants as raw material

Palcu S.E., Zamfir Alina, Mureşan Claudia

Analele Universităţii din Craiova, Seria: Biologie, horticultură, tehnologia prelucrării produselor agricole, ingineria mediului în agricultură

Role of administrators, manager and leadership in shaping of an Organization

Spînu Marian, Sturz Adina

Lucrări ştiinţifice: Facultatea de Agricultură. Scientifical Papers: Faculty of Agriculture (Univ. de Ştiinţe Agricole în Medicină Veterinară a Banatului, Timişoara)

Study on poverty and its effects on rural population

Mateoc Nicoleta, Bija Monica, Mateoc Teodor

Lucrări ştiinţifice: Facultatea de Agricultură. Scientifical Papers: Faculty of Agriculture (Univ. de Ştiinţe Agricole în Medicină Veterinară a Banatului, Timişoara)

Sustainable strategy for a contemporary economic development

Csorba Luiela, Brânzan Oana, Ţigan Eugenia

Lucrări ştiinţifice: Facultatea de Agricultură. Scientifical Papers: Faculty of Agriculture (Univ. de Ştiinţe Agricole în Medicină Veterinară a Banatului, Timişoara)

Swot analyse of the rural space from 5 west region

Eugenia Ţigan, Silvia Vlad

Lucrări ştiinţifice: Facultatea de Agricultură. Scientifical Papers: Faculty of Agriculture (Univ. de Ştiinţe Agricole în Medicină Veterinară a Banatului, Timişoara)

Tax evasion and its implications in romanian economy

Mazuru Luminiţa, Boglea Vanina

Lucrări ştiinţifice: Facultatea de Agricultură. Scientifical Papers: Faculty of Agriculture (Univ. de Ştiinţe Agricole în Medicină

246

Veterinară a Banatului, Timişoara)

The advantages and disadvantages of the personnel’s recruitment intern sources

Spînu Marian, Sturz Adina

Lucrări ştiinţifice: Facultatea de Agricultură. Scientifical Papers: Faculty of Agriculture (Univ. de Ştiinţe Agricole în Medicină Veterinară a Banatului, Timişoara)

The contemporary romanian small business environment

Csorba Luiela, Pantea Voicu

Buletin Ştiinţific. Academia Forţelor Terestre

The evolution of phenolic compounds during technological process at superiors red wines from burgund variety

Mureşan Claudia, Chiş S.,Ciutina V., Palcu S.

Lucrări ştiinţifice: Facultatea de Agricultură. Scientifical Papers: Faculty of Agriculture (Univ. de Ştiinţe Agricole în Medicină Veterinară a Banatului, Timişoara)

The impact on environmental taxes upon contemporary entreprises price policy

Brânzan Oana, Csorba Luiela

Lucrări ştiinţifice: Facultatea de Agricultură. Scientifical Papers: Faculty of Agriculture (Univ. de Ştiinţe Agricole în Medicină Veterinară a Banatului, Timişoara)

The malolactic fermentation influence on the ethyl acetate content from red wines

Ionel Popescu Mitroi

Analele Universităţii din Craiova, Seria: Biologie, horticultură, tehnologia prelucrării produselor agricole, ingineria mediului în agricultură

The marketing of relation with the clients Eugenia Ţigan

Lucrări ştiinţifice: Facultatea de Agricultură. Scientifical Papers: Faculty of Agriculture (Univ. de Ştiinţe Agricole în Medicină Veterinară a Banatului, Timişoara)

The relationship between environmental and financial

Cureteanu Radu, Năsui Delia

Lucrări ştiinţifice: Facultatea de Agricultură. Scientifical Papers: Faculty of Agriculture (Univ. de

247

Performance Ştiinţe Agricole în Medicină Veterinară a Banatului, Timişoara)

The standard costingmethod, main direction for improving the management accounting and the costs calculation in brewing Industry

Cuc Lavinia, Niţu Corina, Anta Denisia

Lucrări ştiinţifice: Facultatea de Agricultură. Scientifical Papers: Faculty of Agriculture (Univ. de Ştiinţe Agricole în Medicină Veterinară a Banatului, Timişoara)

The Team Concept Pantea Voicu, Iacob Mihaela

Buletin Ştiinţific. Academia Forţelor Terestre

The traction behaviour of the threephase induction machine at Powersupply time modulation

Ioan Bele, Liviu Sevastian Bocîi, Valentin Müller, mihaela Popa

Buletinul Ştiinţific al Universităţii Politehnica din Timişoara, România. Seria mecanică (Scientific Bulletin of the Politehnica University of Timisoara, Romania, Transaction on Mechanics)

Transformational leadership

Iacob Mihaela, Pantea Voicu

Buletin Ştiinţific. Academia Forţelor Terestre

Waste managementan important component for a sustainable Development

Csorba Luiela, Brânzan Oana

Lucrări ştiinţifice: Facultatea de Agricultură. Scientifical Papers: Faculty of Agriculture (Univ. de Ştiinţe Agricole în Medicină Veterinară a Banatului, Timişoara)

Why is it so important for smes to invest in competence development activities?

Iacob Mihaela, Pantea Voicu

Lucrări ştiinţifice: Facultatea de Agricultură. Scientifical Papers: Faculty of Agriculture (Univ. de Ştiinţe Agricole în Medicină Veterinară a Banatului, Timişoara)

248

Cărţi publicate în edituri nationale, recunoscute CNCSIS

Titlu carte Nume, Prenume autor(i) carte Editura Numar de

pagini Evaluare şi autoevaluare. Competenţe, atitudini şi practici

Roman, Alina Editura Universităţii „Aurel Vlaicu”

243

Administrarea afacerilor în turism

Isac Florin, Rusu Sergiu Editura Mirton 255

Analiza diagnostic în rolul sau în elaborarea strategiilor de întreprinderi

Cureteanu Radu Editura Mirton 240

Antreprenoriatul, forţa motrice a oricărei întreprinderi

Iacob Mihaela Editura Universităţii „Aurel Vlaicu”

222

Bazele economiei întreprinderii

Lile Ramona, Bălan Leonard

Editura Universităţii „Aurel Vlaicu”

215

Bazele Statisticii

Szentesi Silviu, Ionescu Elisabeta, Lile Ramona, Bălan Leonard, Rusu Sergiu

Editura Universităţii „Aurel Vlaicu”

351

Chimia mediului: noţiuni teoretice, aplicative şi numerice

Munteanu Florentina Daniela, Adina Maria Bodescu

Editura Universităţii „Aurel Vlaicu”

192

Chimie bioanorganică – reducerea dinitrogenului pe sisteme cu molibden şi vanadiu”, vol.II

Gabruş Iuliu Radu, Căbulea Petru

Editura Universităţii „Aurel Vlaicu”

140

Collection of brief texts used for the course of business administration

Ponta Monica Editura Universităţii „Aurel Vlaicu”

89

Comportament organizaţional

Pantea Voicu, Pantea Mioara, Iacob Mihaela

Editura Universităţii „Aurel Vlaicu”

200

Comportamentul şi Isac Florin Editura Mirton 327

249

Protecţia Consumatorului

Comunicare în negociere în afaceri

Isac Florin, Rusu Sergiu

Editura Universităţii „Aurel Vlaicu”

139

Comunicare şi comportament organizaţional

Ilica Anton Editura Universităţii „Aurel Vlaicu”

390

Contabilitate Pantea Mioara, Nicolaescu Cristina

Editura Mirton 206

Contabilitate în conturi consolidate

Niţu Corina, Cuc Lavinia

Editura Universităţii „Aurel Vlaicu”

182

Contabilitate în gestiune fiscală. Sinteze în aplicaţii practice

Cernuşca Lucian, Gomoi Bogdan, Condea Bogdan

Editura Universităţii „Aurel Vlaicu”

170

Contribuţii la analiza şi dezvoltarea sistemelor cu regulatoare fuzzy aplicate în conducerea proceselor neliniare

Marius Tomescu Editura Politehnica Timişoara

157

Convergenţe contabile internaţionale

Neamţiu Gheorghe

Editura Gutenberg Univers Arad

168

Cosmologie şi soteriologie în gândirea părinţilor răsăriteni

Ioja Cristinel Editura Universităţii „Aurel Vlaicu”

417

Dimensiuni psihologice ale învăţării

Dughi Tiberiu, Roman Alina

Editura Universităţii „Aurel Vlaicu”

212

Dogmatică şi dogmatiti. Prolegomena privind aprofundarea teologiei dogmatice ortodoxe române în a doua jumătate a secolului al XX-lea şi începutul secolului al XXI-lea

Ioja Cristinel Editura Marineasa 615

Economia comerţului Csorba Luiela, Editura 300

250

Bara Eva Universităţii „Aurel Vlaicu”

Economia turismului Maxim Olga Editura Universităţii „Aurel Vlaicu”

260

Economie Csorba Luiela Editura Gutenberg Univers Arad

384

Economie I

Cioarna Alexandru, Cilan Teodor, Isac Florin

Editura Universităţii „Aurel Vlaicu”

78

Economie II

Cioarna Alexandru, Cilan Teodor, Isac Florin

Editura Universităţii „Aurel Vlaicu”

76

Educaţie muzicală. Culegere de cântece şi jocuri muzicale

Juriţa Petru Editura Universităţii „Aurel Vlaicu”

320

Educaţie, cercetare şi dezvoltare. Demersuri aplicative în şcoală

Roman Alina, Dughi Tiberiu, Petroi Anca, Balaş Evelina

Editura Universităţii „Aurel Vlaicu”

213

Elemente de fiscalitate Boglea Vanina, Mazuru Luminiţa

Editura Universităţii „Aurel Vlaicu”

96

Elemente de geopolitică Şimandan Matei Editura Mirton 157

Expert systems in prolog Rovenţa E. „Vasile Goldiş” University Press, Arad

98

Filarea fibrelor liberiene în amestecuri cu fibre de bumbac

Cecilia Sirghie Editura Universităţii „Aurel Vlaicu”

141

Finanţe publice. Sinteze, teste, aplicaţii

Boglea Vanina, Mazuru Luminiţa

Editura Universităţii „Aurel Vlaicu”

170

From natural language to soft computing: new paradigms in artificial

Lotfi A. Zadeh, Dan Tufis, Florin Gheorghe Filip,

Editura Academiei Române

268

251

intelligence Ioan Dzitac

Fundamentele ştiinţei mărfurilor

Păcurariu Gheorghe, Lile Ramona, Bara Eva

Editura Universităţii „Aurel Vlaicu”

319

Gestiunea financiarcontabilă a întreprinderii. Sinteze şi aplicaţii practice

Cernuşca Lucian, Gomoi Bogdan

Editura Universităţii „Aurel Vlaicu”

250

Hipoacuzia la copil: de la diagnostic la recuperare

Ciolac Mirela, Bachir Sorin

Editura Universităţii „Aurel Vlaicu”

161

Homo Adorans. Între Iisus Hristos şi politeismul lumii contemporane

Ioja Cristinel Editura Universităţii „Aurel Vlaicu”

329

Human resources and accounting

Cernuşca Lucian, Dima Cristina

Editura Universităţii „Aurel Vlaicu”

150

Implementarea unor activitităţi de învăţare interculturală

Herlo Dorin, Vizental Adriana, Schmdtbehlau Beate

Editura Universităţii „Aurel Vlaicu”

64

Inteligenţă artificială Ioan Dziac Editura Universităţii „Aurel Vlaicu”

182

Interacţiunea dintre economie şi mediu

Spînu Marian, Sturz Adina

Editura Universităţii „Aurel Vlaicu”

327

Istoria şi didactica istoriei pentru învăţământul primar. Curs pentru studenţii facultăţii de ştiinţele educaţiei

Pădurean Corneliu

Editura Universităţii „Aurel Vlaicu”

284

Îmbunătăţiri funciare Calinovici Ioan Editura Mirton 293 Management Isac Florin Editura Mirton 238 Management financiar. Analiza în diagnostic financiar-contabil

Pantea Voicu Editura Universităţii „Aurel Vlaicu”

260

252

Management şi servicii Isac Florin Editura Mirton 202

Management organizaţional (Ed III)

Ionescu Gheorghe, Lile Ramona

Editura Universităţii „Aurel Vlaicu”

237

Management strategic, logistic în controlul afacerilor

Lile Ramona, Pantea Voicu, Cuc Lavinia

Editura Universităţii „Aurel Vlaicu”

218

Managementul calităţii şi standardizarea Lile Ramona Editura Mirton 298

Managementul IMM-urilor Iacob Mihaela Editura Mirton 106

Managementul producţiei Lile Ramona, Bălan Leonard

Editura Universităţii „Aurel Vlaicu”

222

Managementul resurselor umane

Spînu Marian, Sturz Adina

Editura Universităţii „Aurel Vlaicu”

311

Managementul în învăţământul superior în România

Hanaganu Silvia Editura Universităţii „Aurel Vlaicu”

294

Managementul şi marketingul serviciilor hoteliere şi de restaurant

Isac Florin Editura Universităţii „Aurel Vlaicu”

187

Managementul vânzărilor. Analiză şi strategie

Cureteanu Radu, Cureteanu Argentina

Editura Universităţii „Aurel Vlaicu”

222

Managerul şcolar. Aspecte formativ-aplicative

Herlo Dorin, Roman Alina, Dughi Tiberiu, Petroi Anca, Balaş Evelina

Editura Universităţii „Aurel Vlaicu”

150

Mărfuri alimentare în securitatea consumatorilor Maxim Olga

Editura Universităţii „Aurel Vlaicu”

292

Marketing Ţigan Eugenia Editura Universităţii „Aurel Vlaicu”

256

Marketing. Aspecte de bază teoretice şi practice Maxim Olga Editura Mirton 276

Materialo-tehnica, vol.IV, M. Truculescu, Editura 382

253

metale şi aliaje neferoase G. Huţiu Politehnica Timişoara

Mathe-co-exerciţii şi probleme Nǎdǎban S. Editura Mirton 207

Metode electroanalitice

Munteanu Florentina Daniela, Ioan Bujor Pancan

Editura Universităţii „Aurel Vlaicu”

184

Metodica învăţării aritmeticii în ciclul primar Cheta Gheorghe

Editura Universităţii „Aurel Vlaicu”

84

Metodologia cercetării experimentale, ghid pentru elaborarea lucrării de licenţă şi a dizertaţiei de masterat

Ilica Anton Editura Universităţii „Aurel Vlaicu”

200

Microeconomie Csorba Luiela Editura Gutenberg Univers, Arad

418

Monitorizarea şi diagnoza calităţii mediului Onofrei Gabriela

Editura Universităţii „Aurel Vlaicu”

475

Noţiuni teoretice şi practice de nutriţie umană Raul Ianchici

Editura Universităţii „Aurel Vlaicu”

218

Pedagogie modernă Ilica Anton Editura Universităţii „Aurel Vlaicu”

370

Perspective critice în filosofia ştiinţei economice Şimandan Matei Editura Mirton 278

Pieţe financiare în burse de valori Niţu Adrian

Editura Universităţii de Vest

367

Politici sociale, asigurări de sănătate şi contribuţii la managementul serviciilor de sănătate

Gavrilă Ardelean Mihaela Florentina

Editura Universităţii „Aurel Vlaicu”

223

Populaţia Judeţului Arad la începutul secolului XXI

Pădurean Corneliu

Editura Universităţii 159

254

„Aurel Vlaicu” Proceedings of the International Symposium „Research and Education an Innovation Era”, Engineering Sciences, 2nd Edition, Arad, november 2021, 2008

Editura Universităţii „Aurel Vlaicu”

502

Psihologia adolescenţei şi vârstei adulte, Ediţia a 2-a revizuită

Moldovan Olga Domnica

Editura Universităţii „Aurel Vlaicu”

265

Psihologia copilului cu handicap. elemente de pedagogie aplicată

Moldovan Olga Domnica, Dana Bălaş-Timar, R. Şerban

Editura Universităţii „Aurel Vlaicu”

322

Psihologia politică –o disciplină societală

Coord. Lavinia Betea, Alexandre Dorna

EDITURA CURTEA VECHE

464

Psihologia transversală: partea generală. Aspectele filosofiei comportamentului

Schwartz Gheorghe

Editura Universităţii „Aurel Vlaicu”

284

Psihologie transversală. Parte generală

Schwartz Gheorghe

Editura Universităţii „Aurel Vlaicu”

268

Psihopedagogia jocului Kelemen Gabriela

Editura Universităţii „Aurel Vlaicu”

180

Psihopedagogia supradotării. Strategii de identificare şi educare a copiilor supradotaţi

Kelemen Gabriela

Editura Universităţii „Aurel Vlaicu”

378

Raţiune şi mistică în teologia ortodoxă Ioja Cristinel

Editura Universităţii „Aurel Vlaicu”

467

Religia dacilor Rudeanu Ioan Octavian Editura Sigma 241

Religiile de mister. Misterele din eleusis.

Rudeanu Ioan Octavian Editura Sigma 261

255

Misterele orfice. Misterele dionysiace

Scule, dispozitive şi verificatoare Duma V. F.

Editura Universităţii „Aurel Vlaicu”

194

Sinodul VIII (zis ecumenic). Hotărârile dogmatice şi canonice

Rus Constantin Editura Universităţii „Aurel Vlaicu”

248

Sisteme în metode de management în învăţământul superior

Hanganu Silvia Editura Universităţii „Aurel Vlaicu”

186

Sistemul de asistenţă socială în România. Curs pentru studenţii de la programul de studii: asistenţă socială

Costin Alina Editura Universităţii „Aurel Vlaicu”

210

Studiul mărfurilor nealimentare

Păcurariu Gheorghe, Maxim Olga, Bara Eva

Editura Universităţii „Aurel Vlaicu”

180

Tehnici promoţionale Isac Florin Editura Mirton 173

Tehnologia vinului. Aplicaţii practice Mureşan Claudia

Editura Universităţii „Aurel Vlaicu”

190

Tehnologie hotelieră şi de restaurant (Vol. I)

Lile Ramona, Bara Eva, Bija Monica

Editura Universităţii „Aurel Vlaicu”

262

Tehnologie hotelieră şi de restaurant (Vol. II)

Lile Ramona, Bara Eva, Bija Monica

Editura Universităţii „Aurel Vlaicu”

244

Tehnologii comerciale Lile Ramona, Sanda Grigorie, Sabău Florentina

Editura Universităţii „Aurel Vlaicu”

250

Tehnologii comerciale în comerţ, turism în servicii

Lile Ramona, Sanda Grigorie, Sabău Florentina

Editura Universităţii „Aurel Vlaicu”

254

Tehnologii şi calitate în panificaţie

Diaconescu Daniela

Editura Universităţii „Aurel Vlaicu”

282

256

Teoria mulţimilor Cheta Gheorghe Editura Universităţii „Aurel Vlaicu”

165

Teoria şi măsurarea culorii aplicată la materialele textile

Pustianu M. Editura Universităţii „Aurel Vlaicu”

130

Teste grilă pentru examenul de licenţă la pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

Kelemen Gabriela

Editura Universităţii „Aurel Vlaicu”

336

Theoretical developments in contemporary economics

Şimandan Matei (Editor) Editura Mirton 523

Topografie. Lucrări practice

Calinovici Ioan, Călina Jenica Editura Mirton 113

Transilvania în teatrul arădean până la Marea Unire, Ediţia a doua

Lizica Mihuţ Editura Academiei Române

375

Turism rural şi ecoturism Rusu Sergiu, Isac Florin

Editura Universităţii „Aurel Vlaicu”

170

Universitatea „Aurel Vlaicu” 2007-2008 Lizica Mihuţ

Editura Universităţii „Aurel Vlaicu”

634

Cărţi publicate în edituri internaţionale de prestigiu

Titlu carte

Nume, Prenume autor(i)

carte

Editura Numar de pagini

Applications of mass spectrometry în life safety

C. Popescu, A.D. Zamfir, N. Dincă, EDS

Ed. Springer Verlag, Germania

238

Chap „Succes Means To Biuld Together A Study

Lizica Mihut,

Academia de Ştiinţe ale Educaţiei, Serbia

16

257

Case „Aurel Vlaicu”University Of Arad

Miodrag Milin

Chap. “mathematical functions of a 2d scanner with oscillating elements”, modeling, simulation and control of nonlinear engineering dynamical systems

Duma V.F. Ed. Springerverlag, Berlin, ISBN 9781-402087776, PP. 243-253

11

Management of knowledge imperfection in building intelligent systems

Roventa E., Spircu T.

Springer, ISBN 9783-540774624, http://www.springer.com/engineering/book/9783540774624

253

Oro Blu. La memoria del territorio

Ţigan Eugenia

Ed. Esedra, Padova 40

Brevete care aparţin universităţii / Produse cu drept de proprietate intelectuală

Autor brevet / produs Titlu brevet / produs

Nume Prenume An obtinere brevet /

produs Metoda pentru determinarea efectului de emoliere a unor materiale textile

Lungu Monica 2008

Prof.univ.dr. Florentina-Daniela MUNTEANU, Prorector cu cercetare

UAV ÎN CONDUCEREA AROTT

Începând de săptămâna trecută, Universitatea „Aurel Vlaicu”, prin Incubatorul de afaceri reprezentat de lector univ.dr. Grigorie Sanda, este membru în conducerea Asociaţiei Române pentru Transfer Tehnologic - ARoTT, organizaţie profesională cu profil de transfer tehnologic şi inovare.

Numirea lectorului arădean în funcţia de vicepreşedinte al asociaţiei s-a făcut în cadrul Târgului Internaţional Bucureşti unde incubatorul de afaceri al UAV (acreditat pentru 5 ani) a fost prezent.

258

„Una dintre principalele preocupări ale asociaţiei este aceea de a asigura transferul rezultatelor cercetării ştiinţifice, a tehnologiei, către practică”, a explicat Grigorie Sanda.

(C.A., Jurnal Arădean, anul XX, nr. 5567, 16 octombrie 2008)

NUMEROASE PROIECTE ŞTIINŢIFICE ÎN CURS DE DERULARE LA UNIVERSITATEA “AUREL VLAICU”

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad derulează 11 proiecte

internaţionale cu finanţare din fonduri publice, cu o valoare totală de 98.795 de euro, pentru anul în curs. Printre cele mai importante se numără „DOLCETA” - educaţia consumatorului, „Experimentarea şi aplicarea unei matrici de evaluare a contabilităţii ambientale privind evaluarea bunurilor ecologice” “Parcul Ada Nord Lombardia” şi „Biosensors for Environmental Poluttans Monitoring” - proiect condus de prof. univ. dr. Florentina Munteanu.

De asemenea, Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad mai derulează o serie de proiecte finanţate din fonduri guvernamentale - trei proiecte PNCDI 2 - în valoare de 110.345 lei noi, pentru acest an, 18 proiecte CEEX a căror valoare totală pentru anul 2007 a fost de 920.861 de lei noi, patru contracte CNCSIS (cu o sumă de 54.100 lei noi) şi 19 proiecte din fonduri naţionale private a căror valoare totală se ridică la 117.850 lei noi.

Un alt proiect în valoare de 6.200.000 de lei noi îl reprezintă „Troleibuze acţionate cu invertoare trifazate şi motoare de curent alternativ, cu podea coborâtă”, conform normelor Uniunii Europene. De asemenea, pentru elaborarea unui model de management al proiectelor de investiţii în vederea realizării unui echilibru dinamic economic - ecologic s-a alocat suma de 730.540 de lei noi.

Incubatorul de afaceri al UAV, în elita ARoTT Grigore Sanda, directorul Incubatorului de afaceri al UAV, a participat

săptămâna trecută la un seminar la Bucureşti în cadrul Asociaţiei Române pentru Transfer Tehnologic (ARoTT).

Asociaţia are drept scop promovarea şi protejarea mediului de afaceri inovative din România, promovarea intereselor profesionale şi comerciale ale membrilor şi întărirea autorităţii lor profesionale şi a prestigiului social în contextul dezvoltării regionale durabile.

Grigore Sanda, lector univ. drd. şi director al UAV-IT Incubator, a fost ales vicepreşedinte regional al ARoTT alături de Bogdan Ciocănel din cadrul Institutului Român de Cercetări Economico-Sociale şi sondaje din Bucureşti şi Radu Grigore Grosu din Iaşi.De asemenea UAV - IT Incubator este membru în

259

echipa care a câştigat proiectul cu titlul „Reţea naţională de educaţie, stimulare şi promovare a creativităţii şi dreptului de proprietate intelectuală - RECIPIN”.

Proiectul a fost acceptat în cadrul programului de finanţare Capacităţi, modului II, domeniul prioritar 9. „Cercetare socio-economică şi umanistă” şi 9.2.7. „Educaţia privind respectarea dreptului de proprietate intelectuală”. Coordonatorul de proiect este Incubatorul Tehnologic şi de Afaceri din cadrul Universităţii din Braşov, iar ceilalţi membri sunt: Incubatorul Tehnologic şi de Afaceri din cadrul Politehnicii Bucureşti, Centrul de Transfer Tehnologic din cadrul CENTI - Cluj-Napoca respectiv Incubatorul din cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad.

Proiectul se va desfăşura pe o perioadă de trei ani, începând din acest an cu un buget total pentru Incubatorul din Arad de 110.000 de lei noi. „Obiectivele proiectului sunt realizarea unui studiu comparativ privind potenţialul inovativ al firmelor în industria creativă din UE şi din ţara noastră, elaborarea unei metodologii de stimulare a capacităţii creative a firmelor din industria creativă, a uneia de conştientizare privind dreptul de proprietate intelectuală şi implementarea metodologiilor la nivel naţional. Se urmăreşte şi conectarea la reţelele de cercetare naţionale şi internaţionale precum şi elaborarea de materiale didactice pentru cursuri de formare continuă în vederea stimulării capacităţii creative şi promovării dreptului de proprietate intelectuală” – ne spune Grigore Sanda. „Primul workshop din cadrul proiectului va avea loc în 30 şi 31 octombrie la Braşov unde vor fi prezenţi pe lângă echipa de proiect şi reprezentanţii ANCS respectiv IMM-urile interesate. Incubatorul Tehnologic şi de Afaceri va fi reprezentat de mine şi de către directorul UAV-IT Incubator, Sanda Grigore” – ne explică Lizica Mihuţ, Rector, prof.univ.dr.

(Simina Roz, Observator, anul XII, nr. 3347, 16 octombrie 2008)

PENTRU CERCETARE

Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad pune un accent deosebit pe cercetarea ştiinţifică fiind implicată, atât în proiecte naţionale cât şi internaţionale. Conform declaraţiilor prorectorului responsabil de acest domeniu, prof. univ. dr. Florentina Munteanu, universitatea arădeană derulează 11 proiecte internaţionale în valoare totală de aproximativ 100.000 euro, 25 de proiecte cu finanţare din fonduri guvernamentale şi alte 19 proiecte cu finanţare naţională privată.

(C.A., Jurnal Arădean, anul XX, nr. 5568, 24 octombrie 2008)

260

UAV- IT INCUBATOR, MEMBRU ÎN CONDUCERE AL ASOCIAŢIEI ROMÂNE PENTRU TRANSFER TEHNOLOGIC - AROTT

Incubatorul de afaceri al Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad, UAV-

IT Incubator, este membru în conducere, începând de săptămâna trecută în cadrul Asociaţiei Române pentru Transfer Tehnologic — AroTT, organizaţie profesională a unităţilor cu profil de transfer tehnologic şi inovare, nonguvernamentală şi nonprofit. Astfel, în cadrul Târgului Internaţional Bucureşti, reprezentantul UAV - IT Incubator, lector univ. Dr. Grigorie Sanda a fost numit unul dintre cei trei vicepreşedinţi regionali ai AroTT. În altă ordine de idei, Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad derulează în prezent sub coordonarea prof.univ.dr. Florentina Munteanu, 11 proiecte internaţionale cu finanţare din fonduri publice, cu o valoare de 98.795 euro pentru anul în curs. În ceea ce priveşte finanţarea din fonduri guvernamentale Universitatea „Aurel Vlaicu” desfăşoară: 3 proiecte PNCDI 2, 18 proiecte de Cercetare Ştiinţifice de Excelenţă, 4 contracte CNCSIS. De asemenea au fost atrase un număr de 19 proiecte din fonduri naţionale.

(Flacăra Roşie, anul II, nr. 80, 19-25 octombrie 2008)

PREMIERĂ ARĂDEANĂ ÎN CERCETAREA MEDICALĂ APARATURĂ UNICĂ ÎN ROMÂNIA!

Prorectorul Universităţii „Aurel Vlaicu”, Alina Zamfir, a primit premiul I al Academiei de Ştiinţe Medicale, pe anul 2008, pentru descoperirea unor biomolecule analizate structural numai prin spectometrie de masă O electroforeză capilară de ultimă generaţie pe plan mondial, a fost pusă ieri în funcţiune în cadrul laboratorului de spectometrie şi masă biologică la Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad. Electroforeză va funcţiona sub supervizarea unei echipe de specialişti la vârf din domeniu. Aparatura laboratorului este în valoare de 400 de mii de euro (un sfert contribuţie a universităţii, trei sferturi finanţare europeană). Potrivit cercetătorilor, spectometria de masă este un domeniu de cercetare care trebuie luat în calcul în România, în anul 2002 s-a primit premiul Nobel pentru chimie pentru spectometria de masă, iar la Arad activează chiar o colaboratoare a celor doi laureaţi care şi-au împărţit Nobelul. “La Universitatea de Stat din Arad funcţionează trei aparate de mare performanţă, de ultimă generaţie, iar în România cred că mai există doar unul singur, al unei doamne academician” ne-a declarat prorectorul Universităţii,

261

prof. univ. dr. Alina Diana Zamfir. Punerea în funcţiune a electroforezei ieri după-masa, în Corpul M al Universităţii, a fost realizată de o companie olandeză. Este vorba despre o tehnică absolut nouă în România, care în colaborare cu medicina poate duce la descoperirea unor biomarkeri ai diverselor boli. Laboratorul deserveşte toate universităţile de medicină şi de farmacie din ţară. „La nivelul României este o problemă dramatică: este o infuzie foarte mare de fonduri, există aparatură în ţară care nu există la nivelul Germaniei, unde eu am făcut muncă de cercetare timp de şapte ani, numai că acele instrumente rămân apoi şi zac, nu le foloseşte nimeni. E ca şi cum ai cumpăra o maşină cu 50 000 de euro şi apoi o laşi în faţa blocului să ruginească” - a subliniat Alina Zamfir. Cercetătoarea a primit premiul I al Academici de Ştiinţe Medicale, pe anul 2008, pentru descoperirea unor biomolecule analizate structural numai prin spectometrie de masă, ceea ce duce la identificarea şi tratarea cu mai mare siguranţă a diverselor maladii. Instrumentul de electroforeză capilară de la Arad, instalat ieri, va permite lărgirea ariei de cercetare înspre amestecuri biologice native deosebit de complexe şi descoperirea de bioindicatori, ceea ce reprezintă un “hot topic” în cercetarea actuală de la nivel mondial.

(A.A., Observator, anul XIII, nr. 3417, 14 ianuarie 2009)

CERCETARE DE VÂRF LA UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU” O echipă de specialişti olandezi a fost prezentă ieri la Arad pentru a pune în funcţiune un instrument de electroforeză capilară, în valoare de 75.000 de euro, la Universitatea „Aurel Vlaicu”. Acesta este ultimul pas în finalizarea lucrărilor la unul dintre cele mai performante laboratoare de Spectrometrie de Masă Biologică, un domeniu de cercetare extrem de actual cu aplicaţii în biologie, biochimie, medicină şi analize de mediu. „Laboratorul a fost înfiinţat în anul 2007 şi reprezintă o investiţie de peste 400.000 de euro. Acesta cuprinde două spectrometre de masă de ultimă generaţie, aparatură şi ustensile ultramoderne şi, această electroforeză capilară de ultimă generaţie, tehnică deţinută de foarte puţine laboratoare din lume”, a declarat prof. dr. Alina Zamfir, director al laboratorului. La rândul său, rectorul UAV, prof. univ. dr. Lizica Mihuţ a subliniat importanţa acestui laborator pentru cercetarea românească şi a explicat că o mare bucurie o reprezintă faptul că UAV are şi specialiştii acreditaţi pentru

262

utilizarea aparaturii, rezultatele muncii lor fiind de mare interes, în special pentru lumea medicală.

(C.A. Jurnal Arădean, anul XXI, nr. 5637, 14 ianuarie 2009)

UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU” ARE UN LABORATOR DE ULTIMĂ GENERAŢIE

În cadrul Laboratorului de Spectometrie de Masă biologică al Universităţii de stat „Aurel Vlaicu” Arad, s-a instalat săptămâna trecută un instrument de electroforeză capilară, care va permite lărgirea ariei de cercetare înspre amestecuri biologice native deosebit de complexe şi descoperirea de bioindicatori! Aparatura de care dispune laboratorul de spectometrie de masă biologică al UAV, însumează 400 de mii de “euro (dintre aceştia 100 de mii fiind contribuţia universităţii arădene, iar restul reprezentând finanţare europeană). Un fapt foarte important este necesitatea de a exista specialişti în domeniul spectometriei de masă care să poată stăpâni şi coordona instrumentaţia sofisticata şi să interpreteze datele obţinute în laborator. „La nivelul României, este o problemă dramatică, este o infuzie foarte mare de fonduri, există aparatură în ţară care nu există la nivelul Germaniei, unde am făcut muncă de cercetare timp de şapte ani, numai că acele instrumente rămân şi zac, nu le foloseşte nimeni. E ca şi cum ai cumpăra o maşină de 50 de mi de euro şi o laşi în faţa blocului să ruginească” - a subliniat prof.univ.dr. Alina Zamfir, prorector al UAV, fiind şi cea care a obţinut premiul I al Academiei de Ştiinţe Medicale pe anul 2008, pentru descoperirea unor biomolecule analizate structural numai prin spectometrie de masă. Spectometria de masă este poate cea mai eficientă şi modernă metodă analitică din lume cu largi aplicaţii în biologie, biochimie, medicină, analize de mediu. Această tehnică este şi cea mai costisitoare, motiv pentru care puţine laboratoare din lume o posedă. „La Universitatea de stat din Arad funcţionează trei aparate de mare performanţă, de ultimă generaţie, iar în România cred că mai există doar unul singur, al unei doamne academician” - a mai spus Alina Zamfir. Laboratorul a fost înfiinţat în 2007, avându-i ca directori pe prof.dr. Alina Zamfir, prof. dr. Nicolae Dincă, iar colaborator principal pe prof. dr. Florentina Munteanu. Acesta are în dotare două spectometre de masa de ultima generaţie, aparatură şi ustensile ultramoderne de laborator aferente pregătirii si stocării probelor în vederea analizelor speciale şi electroforeza capilară de ultimă generaţie, laboratorul deservind tuturor Universităţilor de medicină şi farmacie din ţară. Fond din calomnii, pentru studenţii cu dificultăţi financiare

263

Sumele care vor fi plătite de cei care calomniază Universitatea de Stat „Aurel Vlaicu” din Arad, sau pe cadrele didactice ale Universităţii, fără ca afirmaţiile lor să aibă susţinere în realitate, vor fi strânse într-un fond pus la dispoziţie studenţilor aflaţi în dificultăţi materiale. „Nu este vorba despre instituţii sau ziare cu care ne judecăm, ci persoane fizice. Persoanele juridice nu răspund penal. Fondurile vor fi gestionate de Liga Studenţilor din UAV. Au fost identificaţi cei care postau mesaje pe paginile de. Internet ale unor ziare. Calomniile vin din trei părţi, iar de când au fost identificaţi, nu au mai apărut deloc calomnii la adresa instituţiei noastre” – a declarat prof. univ. dr. Lizica Mihuţ, rectorul UAV. Suma solicitată de Universitatea arădeană este de 1 miliard de lei pentru fiecare proces, iar în acest moment sunt mai multe procese pe rolul instanţelor de judecată. „Ne bucură încrederea ca Universitatea să ne ofere posibilitatea de a gestiona aceste fonduri. Dorim să instituim burse speciale pentru studenţii cu probleme financiare, să îşi poată continua studiile. Sunt destui tineri care vor să vină la facultate, dar nu pot, din cauza problemelor financiare” - a declarat Paul Boeriu, preşedintele Ligii Studenţilor de la UAV, şi vicepreşedintele Uniunii Studenţilor din România. Rectorul Universităţii „Aurel Vlaicu”, Lizica Mihuţ consideră că este bine să ia atitudine toţi cei care se simt calomniaţi, indiferent că sunt politicieni, jurnalişti, muncitori şi crede că demersul Universităţii ar putea crea un precedent juridic.

(Georgiana Ţentea, Flacăra Roşie, anul III, nr. 91, 18-24 ianuarie 2009, www.romanialibera.ro, 16 ianuarie 2009)

CONFERINŢĂ DE CERCETARE În cursul săptămânii trecute, UAV Arad, a participat la Budapesta la cea mai importantă conferinţă din domeniul cercetării. Universitatea arădeană a fost reprezentată la această conferinţă prin intermediul Institutului de Cercetare în Ştiinţe Tehnice şi Naturale şi Incubatorul Tehnologic şi de Afaceri. „La conferinţă au participat aproximativ 1500 de invitaţi din întreaga Europă în 40 de standuri amenajate. Pentru noi a fost extrem de important şi instructiv faptul că s-au prezentat elemente practice în ceea ce priveşte întocmirea de proiecte şi priorităţile tematice pentru acest an”, a declarat Grigorie Sanda, directorul Incubatorului de afaceri al UAV. „Cercetarea este un domeniu de maxim interes pentru orice universitate şi noi am dovedit în ultimii ani acest lucru prin investiţiile masive în

264

laboratoare”, a adăugat şi rectorul UAV, prof. univ. dr. Lizica Mihuţ. (C.A., Jurnal Arădean, anul XXI, nr. 5647, 26 ianuarie 2009)

SPRIJIN ŞI BANI PENTRU FEMEILE DE AFACERI DIN VESTUL TĂRII, PRIN UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU”

Un proiect de aproape 14 miliarde de lei vechi, care vizează combaterea discriminării, se derulează la Universitatea de Stat din Arad. Proiectul face parte dintr-unul mult mai amplu, cu o finanţare totală de aproape 140 de miliarde de lei, din care Aradului îi revine 10%. Conf. Univ. dr. Ramona Lile este directorul proiectului “Antreprenoriatul pentru Egalitatea de Şanse - un model interregional de şcoală antreprenorială pentru femei”, implementat în colaborare cu lect. dr. Sanda Grigorie, directorul Incubatorului de Afaceri a Universităţii “Aurel Vlaicu”. Durata de derulare a proiectului este de doi ani, iar activităţile se desfăşoară în zona interregională Maramureş, Satu Mare, Bihor, Arad, Timiş, Caraş-Severin. “Practic trebuie să le învăţăm pe femei să câştige bani, să fie femei de afaceri. Trebuie să găsim femei manager”, spune rectorul Universităţii, prof. univ. dr. Lizica Mihuţ. Obiectivul general al proiectului constă în promovarea egalităţii de şanse în domeniul antreprenoriatului, prin stimularea implicării femeilor în general şi a femeilor din mediul rural, în special, în iniţierea şi dezvoltarea propriei afaceri în contextul dezvoltării durabile a comunităţilor judeţene situate de-a lungul graniţei de vest a României. Ramona Lile spune că femeilor, pe lângă sprijin ştiinţific se poate acorda şi un sprijin financiar pentru fiecare afacere. “Deschiderea oficială a proiectului va avea loc în data de 30 ianuarie, la Oradea. Valoarea totală a proiectului este de 140 de miliarde de lei vechi, din care Universitatea “Aurel Vlaicu” va avea 10%” - ne-a declarat doamna Lile. Rezultatele finale ale proiectului se vor concretiza într-un curs de formare de formatori certificat la nivel naţional, respectiv 72 de studente formate ca formatori; un curs de şcoală antreprenorială cu două modele distincte: iniţierea afacerii şi dezvoltarea afacerii; 1800 de femei instruite în cele şase judeţe participante în proiect; studii şi articole publicate pe tema antreprenoriatului feminin şi dezvoltare antreprenorială pe graniţa de vest a României.

(Andrei Ando, Observator, anul XIII, nr. 3427, 26 ianuarie 2009)

265

PROIECT ANTREPRENORIAL LA UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU”

La finele acestei luni va fi demarat proiectul Antreprenoriatul şi egalitatea de şanse, un proiect la care participă şi Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad. „Proiectul se va derula pe o perioadă de doi ani şi este în valoare totală de peste 12 milioane de lei şi este coordonat de Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii Oradea”, - a declarat conf. univ. dr. Ramona Lile, directorul de proiect din cadrul UAV. Concret, proiectul îşi propune să instruiască în domeniul administrării afacerii mai multe grupuri de femei, respectiv 288 femei manager de IMM-uri, 1.440 de femei ce doresc să-şi iniţieze propria afacere şi 72 de studente în domeniul economic. „Acesta este un proiect pilot ce vizează femeile din judeţele de pe graniţa de vest a ţării, Maramureş, Satu Mare, Bihor, Arad, Timiş şi Caraş-Severin”, a adăugat şi rectorul UAV, prof. univ. dr. Lizica Mihuţ.

(Jurnal Arădean, anul XXI, nr. 5648, 27 ianuarie 2009)

UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU”, PREZENTĂ LA BUDAPESTA DE „ZIUA PROPUNERILOR”

Datorită faptului că Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad deţine un

Institut în Ştiinţe Tehnice şi Naturale respectiv Incubatorul Tehnologic şi de Afaceri, reprezentanţii universităţii arădene au participat la Conferinţa „Information and Comunication Technologies, Ziua Propunerilor”, ce a avut loc la Budapesta în data de 22 ianuarie. Conferinţa a avut ca şi scop diseminarea într-un cadru larg a „Programului Cadru 7”, în ceea ce priveşte regulile şi modul în care se elaborează propunerile de proiecte astfel încât acestea să atingă obiectivele prioritare ale programului. Activităţile din cadrul conferinţei s-au desfăşurat pe şapte secţiuni cu un program compact de 11 ore, în care s-au oferit informaţii generale despre fiecare prioritate şi obiect în parte. La conferinţă au participat aproximativ 1500 de persoane din întreaga Europă, reprezentanţi ai diferitelor Universităţi, institute de cercetare, companii cu profil de cercetare, oficiali din partea Comunităţii Europene. Conferinţa a fost o oportunitate pentru grupul care a participat din cadrul UAV de a primii informaţii despre toate acţiunile suport, obiectivele şi acţiunile proactive ale Programului Cadru 7, dar şi de a se face cunoscuţi într-un cadru larg al comunităţii ştiinţifice internaţionale.

(Georgiana Ţentea, Flacăra Roşie, anul III, nr. 93, 01-07 februarie 2009)

266

UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU” ÎN ANTRES PROIECT FINANŢAT DIN FONDURI STRUCTURALE Partener în Proiectul finanţat din Fondul Social European „investeşte în oameni”, UAV a participat la Conferinţa de vizibilitate a acestuia, care se vrea un model inter-regional de şcoală antreprenorială pentru femei „Antreprenoriatul şi egalitatea de şanse AntrES”. Din partea Universităţii „Aurel Vlaicu”, au. participat: conf. univ. dr. Marian Spînu, conf. univ. dr. Ramona Lile, lect.univ.drd. Mihaela Iacob, lector univ.drd. Grigorie Sanda, lector univ.drd. Mioara Pantea, lector univ. drd. Florentina Sabău, din cadrul Facultăţii de Ştiinţe. Economice şi prof. univ. dr. Anton Ilica, as univ.dr. Gabriela Kelemen, de la Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei şi Asistenţă Socială. Proiectul AntrES cuprinde şapte judeţe de pe graniţa de vest a ţării, în derulaj pe doi ani şi presupune o finanţare de 12 milioane RON. Menirea sa este de a genera afaceri, în care să fie implicate femei, în mediul urban, dar mai ales rural. Sunt vizate 1800 de femei pentru instruirea în domeniul afacerilor şi încă 1400 de femei pentru iniţierea propriei afaceri. Coordonatorul teritorial, conf. univ.dr. Ramona Lile, de la Facultatea de Ştiinţe Economice a menţionat: Instructajul făcut de prof. univ. dr. Anca Dodescu, managerul de proiect şi totodată decanul Facultăţii de Ştiinţe Economice de la Universitatea din Oradea, a avut menirea de a puncta algoritmul de implementare a proiectului, de finalizare eficientă şi eficace a acestora. Valoarea echipei de proiect, experienţa obţinută anterior, seriozitatea şi dinamismul membrilor acestora sunt o garanţie a succesului, iar peste doi ani, sunt sigură, vom avea o altă configuraţie a mediului de afaceri de succes din judeţul Arad şi din celelalte judeţe de pe graniţa de vest a ţării”. AntrES este o şansă de relaţionare optimă între mediul universitar şi stimularea implicării femeilor de afaceri, care să dea şanse egalităţii antreprenoriale. „AntrES este un proiect de anvergură, cuprinzând judeţele din vestul ţârii şi care vizează demararea de către femei a unor afaceri de succes. Nu cred in discriminare, dai sprijinul pe care Universitatea „Aurel Vlaicu” îl poate oferi este real, Facultatea de Ştiinţe Economice fiind cel mai bun consilier în această direcţie”. (Prof. univ. dr. Lizica MIHUŢ, Rector Universitatea „Aurel Vlaicu”, Coordonator

teritorial AntrES, Observator, anul XIII, nr. 3433, 02 februarie 2009)

267

PROIECT PENTRU 1800 DE FEMEI, LA UNIVERSITATEA DE STAT Rectorul Universităţii de Stat din Arad, prof. univ. dr. Lizica Mihuţ a lansat o invitaţie către femeile de afaceri din municipiu şi judeţ, de a participa la proiectul AntrES, prin care se finanţează afaceri conduse de... doamne şi domnişoare. „Uniunea Europeană a oferit o finanţare pe partea de Vest a României. Probabil este unul dintre cele mai importante proiecte pe fonduri structurale, pe egalitate de şanse” - a subliniat rectorul. Rezultatele finale ale proiectului se concretizează în felul următor: - curs de formare de formatori certificat la nivel naţional, respectiv 72 de studente formate ca formatori; - un curs de şcoală antreprenorială cu două modele distincte: iniţierea şi dezvoltarea afacerii. - 1800 de femei instruite în cele şase judeţe participante în proiect, studii şi articole publicate pe tema antreprenoriatului feminin şi dezvoltarea antreprenorială pe graniţa de vest a României. AntrES este o şansă de relaţionare optimă între mediul universitar şi stimularea implicării femeilor de afaceri, care să dea şanse egalităţii antreprenoriale.

(A.A. Observator, anul XIII, nr. 3437, vineri, 06 februarie 2009)

PROIECT DE 14 MILIARDE În ultima zi a lunii ianuarie,. la Oradea a fost lansat un proiect AntrES „Antreprenoriatul pentru Egalitatea de şanse” ce se derulează în judeţele din vestul tării şi din care face parte şi UAV. „Practic, prin acest proiect ce va dura doi ani de zile, trebuie să le învăţăm pe femei să câştige bani, să fie femei de afaceri. Valoarea totală a proiectului este de circa 140 miliarde lei vechi, din care universităţii noastre îi revin 10%, adică 14 miliarde lei”, a declarat rectorul UAV, prof. univ. dr. Lizica Mihuţ. Aceasta a mai precizat că proiectul va avea trei etape, prima dintre ele vizând formarea de 72 formatori certificaţi la nivel naţional selectaţi dintre studenţii de specialitate. Cea de-a doua etapă constă într-un curs de şcoală antreprenorială, iar cea de-a treia va viza instruirea a 1800 de femei în domeniul antreprenorial. „Este important de precizat că acest proiect are o finalitate practică

268

foarte importantă, respectiv unele dintre planurile de afaceri întocmite de cursante urmând să fie finanţate”, a adăugat rectorul UAV. prof. univ. dr. Lizica Mihuţ.

(C.A., Jurnal Arădean, anul XXI, nr. 5657, 06 februarie 2009)

UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU” LUPTĂ PENTRU EGALITATEA DE ŞANSE!

În 31 ianuarie s-a dat startul la proiectul intitulat „Antreprenoriatul şi egalitatea de şanse. Un model interregional de şcoală pentru femei”. Proiectul este coordonat de Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii din Oradea, Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad fiind partener regional la acest proiect. Directorul de proiect din partea UAV este conf.univ.dr. Lile Ramona, şef de catedră în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice alături de lect.dr. Sanda Grigorie, directorul Incubatorului de Afaceri al UAV. Durata de derulare a proiectului este de 2 ani, iar activităţile se desfăşoară In zona inter-regională Maramureş, Bihor, Arad, Timiş, Caraş-Severin. Proiectul care se ridică la valoarea de 140 miliarde de lei, din care Universităţii arădene îi revine 10%, are ca obiectiv general promovarea egalităţii de şanse în domeniul antreprenoriatului, prin stimularea implicării femeilor în general şi a femeilor din mediul rural, în special, în iniţierea şi dezvoltarea propriei afaceri în contextul dezvoltării durabile a comunităţilor din judeţele situate de-a lungul graniţei de Vest a României. „Practic trebuie să le învăţăm pe femei să câştige bani, să fie femei de afaceri. Trebuie să găsim femei manager” a spus rectorul UAVA, prof.univ.dr. Lizica Mihuţ. Femeile vor avea atât sprijin ştiinţific cât şi posibilitatea unui sprijin financiar pentru fiecare afacere. Rezultatele finale ale proiectului se vor concretiza într-un curs de formare de formatori certificat la nivel naţional, respectiv 72 studente formate ca formatori; un curs de scoală antreprenorială cu două module distincte: iniţierea afacerii şi dezvoltarea afacerii; 1800 de femei instruite în cele 6 judeţe participante la proiect; studii şi articole publicate pe tema antreprenoriatului feminin şi dezvoltarea antreprenorială pe graniţa de Vest a României. În data de 3 februarie 2009, Senatul Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad a votat în unanimitate, la propunerea rectorului prof. univ. dr. Lizica Mihuţ, revocarea deciziei de PERSONA NON GRATA a domnului Gheorghe Falcă, primarul Aradului. Această decizie s-a luat având în vedere faptul că în ultimele lui, primarul Aradului nu a mai manifestat ostilitate faţă de universitatea arădeană. „încrederea noastră nestrămutată este numai în Dumnezeu. Instituţia noastră va continua să aibă aceeaşi politică a ei, politica

269

învăţământului românesc. Vom spune întotdeauna cine ne ajută şi cine este împotriva noastră, fie că se plasează la dreapta sau la stânga eşicherului politic. Dacă Primăria ne va sprijini şi ne va respecta pentru strădaniile întregii noastre comunităţi academice, îl voi aduce un elogiu. Iar dacă se va manifesta împotriva UAV o vom spune, de asemenea, răspicat şi cu responsabilitate”, se arată în comunicatul redat de către Senatul UAV Arad. De asemenea prof. univ. dr. Lizica Mihuţ a dorit să menţioneze că prin această revocare a deciziei de PERSONA NON GRATA a domnului Gheorghe Falcă se pot pune bazele unor viitoare proiecte de atrage de fonduri europene între UAV Arad şi Primăria Arad.

(Dumitru, Flacăra Roşie, anul III, nr. 94, 08-14 februarie 2009)

SOCIETATEA ROMÂNA DE SPECTROMETRIE DE MASĂ ARE SEDIUL LA ARAD, LA UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU”

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad face parte din Societatea Română de Spectometrie de masă, realizând deja proiecte de peste un milion de euro, prin laboratorul de specialitate din Complexul M. Preşedinte al Societăţii a fost aleasă prof. univ. dr. Alina Zamfir, de la Universitatea “Aurel Vlaicu”, vicepreşedinte prof. dr. Ioan Oprean de la Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj, iar director ştiinţific prof. dr. Nicolae Dincă, de la Universitatea “Aurel Vlaicu”. Sediul Societăţii va fi la Arad, întrucât aici funcţionează, în cadrul UAV, un Centru de Spectrometrie de Masă cu o excepţională vizibilitate internaţională. Pentru întâia oară în România Universitatea “Aurel Vlaicu” (prin preşedintele Universităţii, Nicolae Dincă, şi prorectorul Alina Zamfir) a publicat o lucrare cu impact 6 din punct de vedere al vizibilităţii internaţionale. Calitatea lucrărilor şi articolelor care derivă din cercetare este măsurată prin această cifră, care se referă la numărul de citări a lucrării respective într-un interval de doi ani. Lucrările de specialitate româneşti sunt de regulă de impact mai mic de 0,5. Centrul din Arad, condus de Alina Zamfir, reuneşte zece cercetători. A câştigat patru proiecte naţionale şi două internaţionale. În numai doi ani, s-au publicat 15 lucrări în reviste cu factor de impact între 2 şi 6, a fost editat un volum de spectrometrie de masă la Editura Springer Verlag (Germania), a prezentat în jur de 50 de lucrări plenare-invitate, contribuţii orale şi poster la conferinţe de specialitate desfăşurate în Germania, Austria, Norvegia, Rusia, Elveţia, Franţa, Croaţia şi SUA, şi a primit patru premii internaţionale, “Am câştigat inclusiv un proiect NATO, derulat de Universitatea “Aurel Vlaicu” cu cei mai reputaţi specialişti din lume, inclusiv un profesor german propus pentru premiul Nobel”, a subliniat prof. univ. dr. Dincă.

270

Spectrometria de masă este cea mai performantă metodă de analiză în chimie, a substanţelor chimice. Este sensibilă, rapidă, poate determina structuri noi, studii comparative, prin accelerarea unor particule şi devierea lor în câmp. “Suntem foarte solicitaţi în proiecte europene. În România numai la Academia Română mai există aparatură similară cu a noastră, de la Arad; iar colectiv de cercetători ca la noi nu mai are nimeni. Noi avem laboratorul orientat spre cercetarea la vârf - a încheiat Nicolae Dincă.

(Andrei Ando, Observator, anul XIII, nr. 3479, 27 martie 2009)

ARADUL, CENTRUL SPECTROMETRIEI

Preşedinte al Societăţii Române de Spectrometrie de Masă, înfiinţată luna aceasta, în cadrul evenimentelor desfăşurate la Universitatea din Konstanz (Germania), a fost ales un profesor de la Universitatea arădeană „Aurel Vlaicu”, unde, de altfel, îşi şi are sediul societatea, şi anume prof. dr. Alina Zamfir, iar directorul ştiinţific este prof. dr. Nicolae Dincă, de la aceeaşi universitate. S-a optat pentru universitatea arădeană deoarece aici funcţionează un Centru de Spectrometrie de Masă, în care s-au investit peste 500 000 Eu, care reuneşte 10 cercetători, care a câştigat până în prezent patru proiecte naţionale şi două internaţionale in valoare de peste un milion de euro. Lucrările publicate în reviste, cu gradul de impact cuprins între 2-6, in urma cercetărilor efectuate, au atras atenţia şi aprecierea cercetătorilor din ţară şi străinătate. Spectrometria este, la ora actuală, cea mai performantă metodă de analiză chimică, iar laboratorul arădean oferă celor mai buni studenţi posibilitatea de a face muncă de cercetare la vârf, în domeniul chimiei.

(M.A., Jurnal arădean, anul XXI, nr. 5702, 31 martie 2009)

CURSURI DE FORMATORI PENTRU FEMEILE-ANTREPENOR Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad, în calitate de coordonator teritorial, derulează în parteneriat cu Universitatea din Oradea şi Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi, Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea de Nord din Baia Mare, Universitatea “Eftimie Murgu” din Reşiţa, Fundaţia “Academia Comercială” Satu Mare, Societatea Ştiinţifică de Management din România, un proiect cu tema: “Antreprenoriatul şi egalitatea de şanse. Un model inter-regional de şcoală antreprenorială pentru femei”. Demararea cursului de formare de formatori va avea loc vineri şi

271

sâmbătă. Cursurile se vor desfăşura pe parcursul a zece săptămâni, în perioada 3 aprilie - 27 iunie. La activităţile de instruire, la nivelul celor şase judeţe, vor participa un număr total de 72 de studente din domeniul economic, din care 12 studente din cadrul Universităţii “Aurel Vlaicu”, în an terminal. Grupul ţintă selectat va parcurge două etape de instruire: cursul de formare formatori şi, ulterior, cursurile Şcolii antreprenoriale. Cursul de formare formatori constă în 100 de ore şi se va solda cu certificate de absolvire recunoscute de Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei „Universitatea nu mai este un turn de fildeş ci se implica profund în problemele comunităţii” - rector prof. univ. dr. Lizica Mihuţ. Absolventele cursului vor beneficia de un loc de muncă, în calitate de formatori în domeniul iniţierii unei afaceri, respectiv de consultant în sprijinul afacerilor iniţiate, după finalizarea proiectului” - conf. univ. dr. Ramona Lile.

(Andrei Ando, Observator, anul XIII, nr. 3485, 03 aprilie 2009)

CERCETĂTOR GERMAN REPUTAT, LA UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU”!

Un cercetător german în domeniul biochimiei se află timp de două

săptămâni la Universitatea „Aurel Vlaicu”, la laboratorul de spectometrie de masă, unde derulează împreună cu cercetători şi studenţi arădeni câteva proiecte ambiţioase. Rectorul UAV, Lizica Mihuţ, spune că Daniela-Gabriele Seidler, de la Institutul de Chimie Fiziologică şi Patobiochimic al Universităţii Wilhelm de Westfalia din Münster, este la numai 39 de ani un nume consacrat în domeniul biochimiei. Daniela Seidler a pus bazele unui grup de cercetare în domeniul analizei proteoglicanilor În parteneriat cu grupul de spectometrie de masă al UAV, condus de Alina-Diana Zamfir, se ponte mândri cu realizări importante, recunoscute şi citate de publicaţii de specialitate cu factor ridicat de impact. Anul trecut, studenţi ai UAV au efectuat stagii de cercetare în laboratoarele din Münster, reuşind să publice studii în reviste prestigioase, ale editurii Springer Verlag. Pe înţelesul tuturor, finalitatea studiilor derulate la Münster şi Arad au aplicare în medicină. Concluziile finale ale cercetărilor ar trebui să fie rezolvarea unor patologii - boli inflamatorii, întârzieri de cicatrizare etc. Cercetătorul german a fost plăcut impresionat de nivelul dotărilor găsit la laboratoarele Universităţii “Aurel Vlaicu”, bine echipate cu aparatură noua,

272

de ultimă generaţie. (F.G., Observator, anul XIII, nr. 3496, 16 aprilie 2009)

CERCETĂRI LA VÂRF

Timp de două săptămâni, la Universitatea „Aurel Vlaicu”, graţie prezenţei prof. dr. Daniela Seidler, de la Institutul de Chimie Fiziologică şi Patobiochimie al Universităţii Wilhem de Westfalia, din Münster, Germania, se vor face cercetări la vârf, în domeniul spectrometriei de masă. Nu este un început, ci o firească continuare a unei bune colaborări între cercetătorii arădeni, conduşi de prof. dr. Alina Zamfir, şi grupul de cercetători germani, condus de prof. dr. Seidler, care, de-a lungul celor doi ani, s-a concretizat prin cercetări comune, schimburi de experienţă, în Germania sau în România, la Arad. Acest schimb de experienţă, extrem de prolific pentru cercetarea în domeniul biochimiei, este posibil datorită laboratorului performant pe care universitatea arădeană îl pune la dispoziţia cercetătorilor. Un laborator, care, după cum afirma rectorul universităţii, prof. univ. dr. Lizica Mihuţ, a fost una din marile investiţii care permite studii de cercetare la standarde europene.

(M.A., Observator, anul XIII, nr. 3496, 16 aprilie 2009)

CURSURI PENTRU FEMEI DE AFACERI

Femeile de afaceri sau cele care doresc să-şi deschidă o afacere pot să se perfecţioneze sau să se iniţieze în cadrul proiectului „Antreprenoriatul şi egalitatea de şanse”, dezvoltat de Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu”, în parteneriat cu universităţi din alte cinci judeţe. Într-o primă etapă, 12 studente de la facultatea arădeană, selectate pe baza unui test de aptitudini şi a unui interviu, vor participa, timp de zece săptămâni, la o instruire pentru a deveni formatori iar apoi vor face cursurile Şcolii antreprenoriale. Mai apoi, ele vor fi formatorii pentru toate femeile dornice să intre în lumea afacerilor. Cursurile vor fi gratuite iar candidatele vor fi selectate pe baza unui dosar, iar cele mai bune vor fi sprijinite financiar, prin suportarea cheltuielilor de deschidere a firmei. Fondurile destinate acestui proiect sunt în valoare de 12.500.104 lei şi provin din Fondul Social European „Investeşte în oameni”.

(M.A., Jurnal Arădean, anul XXI, nr. 5720, 22 aprilie 2009)

273

PROIECT ANTRES Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad organizează înscrieri la Şcoala antreprenorială pentru femei de afaceri sau femei care doresc să iniţieze o afacere. Depunerea dosarelor: 28 aprilie - 8 mai 2009. Informaţii suplimentare pe www.antres.ro sau la telefoanele: 0730-585918; 0723-585908; 0744-191204.

(Observator, anul XIII, nr. 3501, 24 aprilie 2009)

PROIECT DE FORMARE ŞI ASISTENŢĂ PROFESIONALĂ PENTRU ASISTENŢI MEDICALI

Asociaţia de Formare şi Consiliere Nădlac, în parteneriat cu Ordinul

Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR) Filiala Arad şi Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad, a lansat proiectul „Departament de formare şi asistenţă profesională în domeniul sănătăţii DeFAPDoS”.

Beneficiarul proiectului este Asociaţia de Formare şi Consiliere Nădlac, iar proiectul este cofinanţat din Fondul Social European. „Perioada de implementare a proiectului este de 12 luni, începând cu martie 2009 şi se adresează asistenţilor medicali generalişti din cabinetele medicale şcolare şi spitale, dornici de perfecţionarea cunoştinţelor de specialitate, dar şi de dobândirea de noi cunoştinţe legate de comunicarea în limba engleză, precum şi de consilierea profesională. Tematicile cursurilor de formare din domeniul “asistent medical generalist” sunt conforme codului COR 322101”, ne spune Mihaela Indricău, director de proiect.

Cursurile se înscriu în următoarele module: Protecţie, sănătate şi securitate în muncă; Igiena şi siguranţa alimentară - aditivi alimentari; Rolul asistentului medical în profesie şi în protecţia copilului; Tehnici de specialitate specifice asistentului medical în sector sanitar. Iar la acestea se adăugă şi cursurile: Consiliere şi orientare privind cariera; Comunicarea în limba engleză.

Orele se vor desfăşura în sălile de curs şi în laboratorul de informatică din Complexul Universitar M, din str. Elena Drăgoi, nr.2 al Universităţii „Aurel Vlaicu” Arad, precum şi sălile de curs din Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad din str. Calea Victoriei, nr. 1.

Prima întâlnire informativă cu o grupă de cursanţi a fost urmată de începerea cursurilor de „Consiliere şi orientare privind cariera”, în aprilie 2009.

274

„Cursul se adresează unui grup de 100 de asistenţi medicali generalişti din cabinetele medicale şcolare şi spitale, acesta fiind gratuit”, ne explică Mihaela Indricău.

(C.P., Observator, anul XIII, nr. 3509, 06 mai 2009)

FEMEI ÎN AFACERI Primari, viceprimari, cadre didactice de la Universitatea „A. Vlaicu” au participat astăzi la lansarea proiectului „Antreprenoriatul şi egalitatea de şanse”. „Ne bucură ideea de a fi parteneri în acest proiect, de a oferi femeilor oportunitatea de se perfecţiona sau de a se iniţia în lumea afacerilor”, a punctat rectorul universităţii, prof. univ. dr. Lizica Mihuţ. Astfel, 48 de femei vor fi selectate şi instruite pentru a deveni manager, jumătate din ele provenind din mediul rural. Centrele locale din judeţul Arad vor fi stabilite în oraşele Chişineu Criş, Ineu, Pecica şi Lipova, fiecare având arondate alte trei centre rurale. Singura condiţie pentru a fi selectate este aceea de a fi femeie, cu vârsta de peste 18 ani. Depunerea dosarelor se mai poate face până la 25 mai, selecţia va avea loc pe 27 iar finalistele vor fi anunţate pe 31 mai. „Încercăm să fim cât mai aproape de candidatele noastre, vom ţine cont de specificul fiecărei zone pentru a fi într-adevăr eficienţi”, a precizat conf. univ. dr. Ramona Lile, coordonator teritorial.

(M.A., Jurnal arădean, anul XXI, nr. 5741, 19 mai 2009)

DOAR NOUĂ PROIECTE SPORTIVE FINANŢATE DE CENTRUL CULTURAL JUDEŢEAN

Centrul Cultural Judeţean a alocat, în prima sesiune a acestui an, o sumă

modestă pentru sportul arădean, cei 150.000 de lei fiind împărţiţi pentru doar nouă proiecte sportive, în condiţiile în care 39 din cele 48 de proiecte nu au întrunit punctajul minim, au avut alte neregularităţi, în timp ce altele au fost incluse în calendar!

Cea mai mare sumă a fost alocată proiectului „Importanţa rugby-ului ca mijloc de educaţie şi dezvoltare”, depus de Clubul Sportiv Universitatea “Aurel Vlaicu” Arad”, finanţat cu 50.000 de lei - un sprijin binevenit în condiţiile în care echipa de rugby se află la doar un pas de promovarea în Divizia Naţională, urmat de „Relansarea handbalului masculin arădean”, depus de Asociaţia Sportivă Handbal Club Arad, care s-a ales cu 25.000 de lei şi „înscrierea,

275

pregătirea şi participarea în Campionatul Naţional de volei masculin al Diviziei A2”, depus de CS Pro Volei Arad, căreia i s-a alocat suma de 20.000 de lei. Celelalte şase proiecte care au trecut de licitaţie sunt „Campionat Naţional Superligă - Polo pe apă” -20.000 de lei, „Finala Campionatului Naţional de seniori Arad” - 13.000 de lei, „Campionat Naţional individual de juniori II - Botoşani” - 7.000 de lei, #Turneul Internaţional de lupte greco - romane - Memorialul Roman Codreanu” -7.000 de lei, „Cupa Ziridava, baschet în fotoliu rulant” - 5.000 de lei şi „Moto Cros” - 3.000 de lei. Directorul Centrului Cultural Judeţean, Ana Măria Dumitrean, spune însă că sportul va mai beneficia de o sumă importantă în 2009: „La mijlocul acestui an, cel mai probabil în luna iunie, va mai avea loc o sesiune, în care va fi alocată suma de 400.000. Deci, în total vor fi alocaţi 550.000 de lei pentru sport.”

Rugby-ul beneficiază de cel mai important sprijin - 50.000 de lei, urmat de handbal, volei şi polo: Baschetului feminin, cel mai performant sport arădean în ultimii ani, nu i-a fost alocat nici un leu!

Cea mai importantă lovitură o primeşte, în urma acestei licitaţii din 13 mai (rezultatele se pot găsi pe site-ul www.ccja.ro), BC ICIM Arad, de şapte ori campioană naţională, a cărui proiect a fost respins pe motivul că nu a îndeplinit punctajul minim, observaţie extrem de curioasă în condiţiile în care o importantă pondere la licitaţie îl reprezintă tocmai criteriul legat de performanţă, lucru confirmat şi de directorul CCJA! Cel mai performant sport arădean în ultimii ani, baschetul feminin, proiectul numindu-se de altfel „Promovarea sportului şi al baschetului feminin arădean în România”, rămâne astfel cu mâna goală după această primă sesiune: „Criteriul performanţei nu a fost decisiv la punctaj, ne-am gândit că de un mult mai mare sprijin au nevoie sporturile aflate în dificultate din punct de vedere financiar sau cele aflate pe cale de dispariţie. Nu mai sunt posibile alte rectificări iar contestaţii nu se mai pot depune, deoarece termenul a fost depăşit”, ne-a declarat Ana Măria Dumitrean. ICIM-ul aşteaptă, în aceste condiţii, un sprijin măcar din partea Primăriei, fără sprijinul căreia echipa nu ar fi putut participa în precedentele două sezoane europene.

(Observator, anul XIII, nr. 3520, 19 mai 2009)

CEL MAI MARE CERCETĂTOR ÎN DOMENIUL INULUI VINE LA ARAD, LA CONFERINŢA UNIVERSITĂŢII DE STAT!

La Universitatea „Aurel Vlaicu” va avea loc în perioada 22-24 iunie,

sub egida FAO Escorena, Conferinţa Internaţională cu privire la fibrele naturale. După ce cu doi ani în urmă universitatea de stat arădeană a găzduit

276

Congresul mondial în domeniu, acum la Arad are loc Conferinţa Internaţională, care va atrage 33 de cercetători reputaţi. De altfel, printre ei se va afla Ian Allan, considerat cel mai mare cercetător în domeniul inului. Egipteanul, care are o vârstă venerabilă (peste 90 de ani) a spus că va susţine la UAV ultima prelegere dintr-o carieră de peste 60 de ani! Alături de acesta vor fi prezenţi cercetători reputaţi şi reprezentanţi ai ministerului agriculturii. Evenimentul va fi televizat şi postat pe pagina de internet a ONU, până la finalul anului. La şirul acestor evenimente se speră ca, în câţiva ani, să se mute sediul FAO Escorena de la Postdam (Polonia) la UAV. Cecilia Sîrghie şi Dorina Chambre, din partea UAV, au asigurat că dincolo de schimbul tehnic de idei între specialişti, Conferinţa va avea şi momente interesante pentru publicul larg. Astfel, luni, de la ora 17, la Complexul Universitar M din Micălaca, va avea loc o prezentare de modă, cu haine exclusiv din fibre naturale (in, cânepă). Vor fi prezentate colecţii ale UAV, dar şi din Polonia şi ale casei de modă Ellis. La Miniş şi Şiria va fi organizată o seară românească, eveniment prin care vor fi prezentate cercetătorilor străini tradiţiile româneşti. Vor avea loc degustări de vinuri şi se va face o plimbare cu Săgeata Verde, le Ghioroc, vor avea loc spectacole folclorice. Evenimentul este sprijinit consistent şi de către autorităţile locale: Consiliul Judeţean, probabil Primăria Arad, primăriile din Pecica, Şiria, Ghioroc. „Sunt foarte mulţumită că autorităţile locale se implică pentru prima dată şi ne sprijină. Vom invita oficialităţile locale la deschiderea evenimentului” a spus rectorul Lizica Mihuţ.

(Flavius Ghender, Observator, anul XIII, nr. 3544, 16 iunie 2009)

UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU” ŞI PROIECTUL EUROPEAN „DOLCETA”

Comisia Europeană prin DG SANCO (Directorul General pentru Sănătatea şi Protecţia Consumatorului), susţine şi implementează cele 27 de state membre ale UE proiectul DOLCETA – Developing of On Line Consumer Education Tools for Adults (Dezvoltarea de Instrumente Online de Educare a Consumatorilor Adulţi) transformat între timp în „Online Consumer Education”. Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, prin prof.univ.dr. Dorin Herlo este coordonatorul naţional al acestui proiect. Acest proiect dezvoltă un sistem e-learning de instruire şi educare a consumatorilor în principal prin site-ul existent pe domeniul public www.dolceta.eu, care facilitează educabililor pornind de la copii până la adulţi,

277

de la învăţători până la profesori dar în primul rând omului obişnuit, formarea abilităţilor necesare pentru a compara produsele şi serviciile de pe piaţă, pentru a decide în privinţa achiziţiilor pe care le fac şi pentru a-şi apăra drepturile legitime de care beneficiază în calitate de consumatori. Site-ul public include acum patru module. Primele două module Drepturile consumatorilor şi Servicii financiare sunt structurate pe trei nivele – pentru cei necunoscători ai domeniului, pentru cei puţin avizaţi şi pentru cunoscători ai domeniului – iar fiecare nivel al secţiunii, subsecţiunii şi articole cu informaţii, urmate de exemple şi teste (quiz-uri). Modulul 3 Securitatea consumatorului conduce utilizatorul spre posibilitatea de a se informa şi învăţa asupra aspectelor legale ale siguranţei şi securităţii produselor, categoriilor de produse, imitaţiilor periculoase, siguranţei asupra produselor utilizate în casă, grădină, la serviciu, în timpul liber şi pe drumurile publice cât şi unele sfaturi şi ajutoare: exemplu, vezi în caz de otrăvire. Modulul 4, Spaţiul profesorului, oferă posibilitatea atât elevilor din învăţământul primar cât şi celor din gimnazial şi liceal, precum şi adulţilor dar mai ales educatorilor, educatoare, învăţători, institutori, profesori, formatori etc. de a se instrui on-line sau a utiliza instrumentele proiectate în acest modul în sfera managementului financiar, siguranţei şi sănătăţii consumatorului, responsabilităţii consumatorului şi asupra serviciilor consumatoriale. Până în 2010 vor mai fi încărcate pe site încă trei module: „Sustenabilitatea consumului”, „Servicii de interes general”şi „Alfabetizare financiară”, la care se lucrează în prezent, cu adresabilitate pentru educatorii din toate categoriile, pentru copiii până la 12 ani, pentru tinerii peste 12 ani şi pentru adulţi. Făcând click pe www.dolceta.eu, România, alegeţi cunoaşterea în detrimentul ignoranţei.

(Dora Muntean, Flacăra roşie, anul III, nr. 112, 19-25 iunie 2009)

FIBRELE NATURALE ÎN DEZBATERE

Timp de patru zile, în perioada 21-24 iunie, la Arad, vor fi prezenţi câţiva din cei mai buni specialişti români şi străini în domeniul textilelor din fibre naturale. Ei vor participa la Conferinţa internaţională FAO Escorena, organizată de Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism şi Protecţia Mediului din cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu „Ne bucurăm de acceptul şi sperăm că va fi şi prezent, cercetătorul Ian Allam, cel mai mare cercetător la ora actuală în in

278

şi cânepă, alături de alţi cercetători de talie mondială”, a declarat ing.dr. Cecilia Sîrghie, cercetător grad II. Evenimentul s-a bucurat de sprijinul larg al autorităţilor locale şi al altor instituţii arădene. „Oficialităţile locale au înţeles importantă acestei conferinţe şi ne-au sprijinit”, a punctat conf.univ. Dorina Chambre, unul dintre organizatori. De asemenea, publicul larg va avea ocazia să admire şi să cumpere produse textile din in şi cânepă în cadrul prezentării de modă şi a expoziţiei organizată luni, 22 iunie, ora 17.00 in corpul M (Micălaca) al universităţii arădene.,

( M.A., Jurnal arădean, anul XXI, nr. 5768, 20 iunie 2009)

SPECIALIZAREA DESIGN DIN CADRUL UNIVERSITĂŢII „AUREL VLAICU” ARAD ŞI-A PREZENTAT COLECŢIA “ELINA”

Universitatea de Stat „Aurel Vlaicu” din Arad găzduieşte In aceste zile Conferinţa Internaţională FAO - ESCORENA, referitoare la fibrele naturale. În cadrul Conferinţei, ieri a avut loc o prezentare de modă – „Fashion Show” - unde şi-au prezentat creaţiile profesori şi studenţi de la „Design”. În urmă cu doi ani, Universitatea de Stat „Aurel Vlaicu” a găzduit Con-gresul Mondial în domeniul fibrelor naturale, iar de ieri, timp de trei zile, este gazda Conferinţei Internaţionale, la care participă 33 de cercetători renumiţi din Lituania, Polonia, Serbia, Germania, Ungaria, România, dar şi reprezentanţi ai Ministerului Agriculturii. Deschiderea festivă a Conferinţei a avut loc ieri de la ora 9, la Com-plexul Universitar „M”, urmată de mai multe sesiuni ştiinţifice şi prezentări. De mare interes pentru participanţi, dar şi pentru publicul larg interesat de eveniment, a fost prezentarea de modă „Fashion Show”, susţinută la Comple-xul”M” al Universităţii. Manechinele de la Prima Models, au prezentat haine create, exclusiv, din fibre naturale - in şi cânepă, din colecţiile Universităţii, ale casei de modă Ellis Arad, ale Tinei Prodan şi ale creatoarei Yolanda Zalecka, din Polonia. Creatorii colecţiei Universităţii arădene, denumită „Elina”, au fost profesorii universitari Lăcrămioara Ionescu şi Claudiu Ionescu şi studentele Codruţa Horne şi Loredana Roşea. „Colecţia noastră este realizată din materiale executate într-un proiect de cercetare la care au participat alături de Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad şi Societatea Fi-Ri Vigonia din Timişoara, Universitatea Tehnică din Iaşi, Institutul de Cercetare pentru Textile din Bucureşti, Fibresin Iaşi şi Laceca Bucureşti. In modelele noastre se regăsesc fire realizate în premieri mondială, prin acest proiect, prin aplicarea a două tehnologii brevetate. Din aceste fire s-au obţinut mai multe produse - ţesături şi tricoturi, aici fiind Folosite doar ţesătu-

279

rile”, ne explică dr. Inginer Cecilia Sîrghie, directorul Institutului de Cercetare - Dezvoltare — Inovare în Ştiinţe Tehnice şi Naturale al Universităţii „Aurel Vlaicu”. La prezentare, alături de cercetătorii prezenţi la Conferinţă, au participat şi profesori universitari şi studenţi dar şi diferite persoane interesate de acest domeniu. Timp de aproape două ore, prezentările celor patru colecţii ne-au încântat prin eleganţa şi simplitatea articolelor vestimentare. Chiar dacă colecţia celor de la Specializarea „Design” a fost compusă din piese create şi de studenţi, aceasta a fost de mare efect, dând impresia că în spatele tinerilor creatori sunt mulţi ani de experienţă în domeniu. De asemenea, creatorii arădeni şi-au propus să lanseze o nouă colecţie, cât mai curând, posibil la începutul lunii septembrie. „Colecţia prezentată astăzi (n.r. ieri) conţine doar ţesături realizate prin proiectul de cercetare. În colecţia viitoare ne propunem să includem şi tricoturile”, ne mai explică Cecilia Sîrghie. Astăzi şi mâine, Conferinţa Internaţională continuă cu o serie de sesiuni ştiinţifice, dezbateri şi prezentări. Astăzi, participanţii sunt invitaţi la Şina la 6 degustare de vinuri, urmată de vizitarea Muzeului „Ioan Slavici”. Spre seară se va organiza o plimbare cu „Săgeata Verde” la muzeul “Primul tren electric” de Ia Ghioroc. Cercetătorii străini vor putea cunoaşte tradiţiile româneşti în cadrul unei „seri româneşti”, unde vor avea loc şi spectacole folclorice. Evenimentul va fi televizat şi postat pe pagina de internet a ONU, până la finalul anului.

(Simina Roz, Observator, anul XIII, nr. 3549, 23 iunie 2009)

PROIECT DE FORMARE SI ASISTENTĂ PROFESIONALĂ ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII

Asociaţia de Formare şi Consiliere Nădlac în parteneriat cu Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, Filiala Arad şi Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad a lansat proiectul Departament de formare şi asistenţă profesională în domeniul sănătăţii DeFAPDoS. „În cadrul proiectului s-a avut în vedere obţinerea acreditării cursurilor de către Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor(CNFPA). Acestea sunt: Protecţie, sănătate şi securitate ta mancă; Igiena şi siguranţa alimentară - aditivi alimentari; Rolul asistentului medical în profesie şi în protecţia copilului; Tehnici de specialitate specifice asistentului medical în sector sanitar; Comunicare în limba engleză”1, ne explică Mihaela Indricău, coordonator proiect. În prezent, continuă pregătirile profesionale la cursul de „Igiena şi siguranţa alimentară - aditivi alimentari”, precum şi iniţierea în limba engleză în

280

cadrul modulului de „Comunicare în limba engleză”, pe lângă întâlnirile din cadrul Consilierii şi orientării privind cariera. Training-urile se desfăşoară la sediul Universităţii „Aurel Vlaicu” Arad din Complexul Universitar M - sala de conferinţe COI. „Cursurile de pregătire folosesc metodologii noi de formare profesionale, împletind elementele de teorie cu exerciţii practice pentru atingerea scopurilor propuse în acest proiect, şi anume: facilitarea integrării sociale a indivizilor în concordanţă cu aspiraţiile lor profesionale şi cu necesităţile pieţei muncii; pregătirea resurselor umane capabile să contribuie la creşterea competitivităţii forţei de muncă; actualizarea cunoştinţelor şi perfecţionarea pregătirii profesionale în ocupaţia de bază, precum şi în ocupaţii înrudite...”, mai spune Mihaela Indricău.

(S.R., Observator, anul XIII, nr. 3556, 01 iulie 2009)

PARTENERIAT PENTRU CERCETARE

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad a început un parteneriat pentru cercetare cu una dintre cele mai importante universităţi din Italia, Universitatea din Konstanz. Proiectele de cercetare dintre cele două universităţi se referă, în special, la găsirea unui vaccin pentru boala Alzheimer, care afectează un număr foarte mare de persoane la nivel mondial. Personajele principale ale acestui parteneriat sunt profesorul Alina Zamfir, de la UAV, şi profesorul Michael Przybylsky, şeful departamentului de Chimie Analitică a centrului de cercetare de excelenţă a Universităţii din Konstanz.

(A.G., Jurnal arădean, anul XXI, nr. 5799, 27 iulie 2009)

LA UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU” A DEMARAT ACTIVITATEA DE INSTRUIRE ÎN CADRUL

„ŞCOLII ANTREPRENORIALE PENTRU FEMEI MANAGER SI FEMEI CARE DORESC SĂ-ŞI INIŢIEZE PROPRIA AFACERE”

IN CENTRUL TERITORIAL ARAD Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad anunţă demararea activităţii de instruire pentru femei manager şi femei care doresc să îşi iniţieze propria afacere în Centrul teritorial Arad la sediul Facultăţii. Instruirea se va face în cadrul proiectului „Antreprenoriatul şi egalitatea de şanse. Un model inter-regional de şcoală antreprenorială pentru femei”, proiect finanţat din Fondul Social European „Investeşte în oameni!”. La aceste activităţi de instruire vor participa gratuit un număr total de 60 de

281

persoane: 24 femei manager care doresc să-si dezvolte afacerea, pentru care se urmăreşte îmbunătăţirea abilităţilor manageriale, intra şi antreprenoriale, utiliza-rea optimă a oportunităţilor existente pe piaţă, a factorilor de succes care cresc competitivitatea şi a promovării adaptabilităţii, cu efecte asupra performanţei economice, stabilităţii IMM-urilor şi nivelului de ocupare. Proiectul se adresează şi unui număr de 24 femei care doresc să-şi iniţieze propria afacere, prin care se urmăreşte formarea culturii antreprenoriale, creşterea abilităţii de a transforma ideile de afaceri în idei concrete, prin furnizarea informaţiilor necesare privind mediul de afaceri şi oportunităţile existente pe plan local, elaborarea unui plan de afaceri şi organizarea şi derularea unei afaceri de succes. De asemenea, proiectul se adresează şi unui număr de 12 femei-formatori în domeniul antreprenorial, prin care se urmăreşte dobândirea competenţelor de formator în domeniul iniţierii unei afaceri şi creşterea capacităţii acestor persoane pentru a deveni promotori ai antreprenoriatului. Cursurile se bazează pe un suport original şi inovator precum şi pe diagnozele economice ale judeţului. Cursantele vor parcurge două module de curs: Modul l - Iniţierea afacerii şi Modul II - Dezvoltarea afacerii, iar la finalul activităţii de instruire, va avea loc evaluarea prin concursul „Planul meu de afaceri”, premiile constând în sume minime necesare înfiinţării efective a unei firme pentru punerea în apli-care a ideilor propuse. Astfel, în cadrul acestui proiect, cursantele vor fi nu doar instruite, ci şi sprijinite să-şi dezvolte afacerea existentă sau să-şi transforme ideile de afaceri în acţiuni concrete sau în concordanţă cu oportunităţile de antreprenoriat regional şi local. Centrul teritorial Arad îşi va desfăşura activităţile de instruire bilunar, vineri - 6 ore de curs şi Sâmbătă - 6 de ore seminar (aplicaţii), conform Graficului activităţilor de instruire postat pe www.antres.ro secţiunea Activităţi, persoană de contact Florentina Sabău.

(Corina Huţan, Observator, anul XIII, nr. 3579, 28 iulie 2009)

FEMEI DE AFACERI

Mai multe universităţi din ţară, printre care şi Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad, participă la un proiect finanţat din Fondul Social European „Investeşte în oameni”. Proiectul se referă la instruirea femeilor manager şi a celor care doresc să îşi iniţieze propria afacere în cadrul unei Şcoli Antreprenoriale. În Arad şcoala antreprenorială se adresează unui număr de 60 de femei, dintre care 24 sunt manager, 24 doresc să ş iniţieze propria afacere, iar 12 sunt formatori in domeniul antreprenorial. „Am ţinut deja primul curs şi primul seminar din cadrul acestui proiect şi am fost surprinsă să văd că toate

282

participantele sunt foarte interesate de ceea ce facem noi aici”, a declarat conferenţiarul universitar Ramona Lile, coordonatorul teritorial al proiectului.

(A.G., Jurnal arădean, anul XXI, nr. 5807, 05 august 2009)

283

CAPITOLUL AL V-LEA

PREAFERICITUL PĂRINTE DANIEL, PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE

ROMÂNE, DOCTOR HONORIS CAUSA AL UNIVERSITĂŢII „AUREL VLAICU” DIN ARAD

PATRIARHUL DANIEL VINE LA ARAD Vineri, 5 decembrie, la ora 11, Patriarhul României. Daniel, va primi titlul de Doctor Honoris Causa al Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad. La eveniment sunt pregătite 1 500 de locuri pe scaune şi 5000 de locuri în picioare. „Avem speranţe că sala se va umple. Evenimentul are loc la etajul II din Complexul „M”, din Micălaca, acolo unde ne-am sărbătorit cele mai importante evenimente, inclusiv deschiderea anului universitar” - ne-a declarat rectorul Universităţii de Stat, prof. univ. dr. Lizica Mihuţ.

Sâmbătă. Patriarhul va sfinţi Catedrala Ortodoxă Nouă a Aradului. Vom reveni cu amănunte.

(A. A., Observator, anul XII, nr. 3387, 03 decembrie 2008)

STIMAŢI ARĂDENI, Senatul Universităţii „Aurel Vlaicu” vă invită sa participaţi vineri, 5 decembrie 2008, ora 10,30, la festivitatea de decernare a înaltului titlu academic de Doctor Honoris Causa. Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Complexul universitar „M” este pregătit pentru acest deosebit eveniment, cu 1500 locuri pe scaune şi peste 5000 de locuri în picioare. RECTOR, Prof. univ. dr. Lizica Mihuţ

(Observator, anul XII, nr. 3387, miercuri, 03 decembrie 2008, Jurnal Arădean, anul XX, nr. 5607, 03 decembrie 2008, Jurnal Arădean, anul XX, nr. 5608, 04 decembrie 2008)

284

PREAFERICIREA SA DANIEL PATRIARHUL ROMÂNIEI DHC LA UAV

Doamna Rector, Prof. Univ. Dr. Lizica MIHUŢ Preasfinţiile voastre, Părinţi, episcopi, profesori, domnilor senatori,

domnilor deputaţi, dragi invitaţi, stimaţi colegi, preaiubiţi studenţi. Iată că acest spaţiu este atâta de neîncăpător astăzi, locurile de pe scaune şi locurile în picioare sunt prea puţine pentru că dorim în acest fel să ne exprimăm gratitudinea noastră faţă de faptul că Preafericirea voastră aţi acceptat să veniţi la universitatea noastră şi aţi acceptat acest înalt titlu academic. Vreau de la început să precizez că toate întrunirile noastre, dar absolute toate şi cele mari şi cele mici încep cu Gaudeamus, Tatăl Nostru care eşti în cer’ şi Cu noi este Dumnezeu’. Este credinţa noastră reală a tuturor că nimic nu este posibil fără credinţă. Vă spunem la modul cel mai serios, cel mai adevărat din tot sufletul pentru că Dumnezeu face minuni şi astăzi. Iată universitatea noastră este o minune a lui Dumnezeu. Asistenţa ştie că fac această subliniere de fiecare dată, dar este cu adevărat o minune. Vreau să vorbesc doar câteva cuvinte despre noi, că nu dorim noi să ieşim în faţă, dar oaspeţii noştri distinşi, Preaînalţii noştri oaspeţi aş dori măcar să ştie câteva cuvinte despre noi. În 2.000 aveam 2.000 de studenţi, 14 specializări şi 60 de profesori. Acum sunt peste 16.000 de studenţi, peste 600 cadre didactice, peste 60 de specializări. Aveam doar studii de licenţă, avem programele de master şi doctorat. Aveam o singură clădire, acum avem 8 imobile, iar spaţiul acesta pe care pe care am vrut să vi-l arătăm pentru că sunteţi ales de Dumnezeu. Am citit pentru venirea dumneavoastră, vieţile celor 5 patriarhi de dinaintea Preafericirii Voastre. Nici unul nu are vocaţia, această vocaţie de zidire precum aţi demonstrat Preafericirea voastră. Ştiu că sunteţi modest, pentru că la 1 iulie când deveneaţi Mitropolit al Moldovei spuneaţi cu uimire şi vă citez: „Cu teamă Sfântă vedeţi că Dumnezeu va încredinţat odorul său cel Sfânt, pe Hristos, care este Biserica, va încredinţat spre pază şi păstorire’’. M-am gândit de ce a-ţi spus pază şi păstorire şi citind şi recitind şi probabil nu am înţeles totul că paza este credinţa moşilor şi strămoşilor noştri, am înţeles că una din deschiderile pe care le aveţi dincolo de faptul că merge pe credinţa apostolică este şi aceea de adaptare, ataşare, de deschidere a teologiei ortodoxe spre contemporaneitate. Dar trebuie să revenim la universitatea noastră unde doar un singur cuvânt cu care şi să închei şi anume că numai în acest an am

285

investit peste 40 milioane euro în dezvoltarea bazei materiale în condiţiile în care este o criză generală, condiţiile în care numărul de studenţi scade în mod natural. Universitatea noastră s-a dezvoltat în acest fel cum este meritul meu ca rector, cu toate că sunt rector de mult timp şi poate alţii cred că sunt de prea multă vreme. Nu este meritul meu, este meritul tuturor, iată toată conducerea universităţii este aici şi deasupra tuturor fără îndoială este Binecuvântarea lui Dumnezeu. Atât despre universitatea noastră, aş vrea să îmi permiteţi să rostesc câteva cuvinte despre Preafericirea Voastră. M-a impresionat enorm ceea ce aţi făcut în calitate de Mitropolit al Moldovei. M-a interesat enorm destinul unui copil dintr-un sat Dobreşti din judeţul Timiş pe care Dumnezeu l-a ales şi l-a construit ca personalitate unică, irepetabilă, ca personalitate aş zice providenţială şi să o explice de ce acest lucru Preafericirea Voastră aveţi un har extraordinar şi anume harul zidirii. După ’90 când totul s-a prăvălit, când valorile s-au prăbuşit, când tranziţia i-a ucis pe atâţia dintre noi pe plan moral şi pe atâţia care nu meritau Preafericirea Voastră la Moldova construiaţi, zideaţi. În primul rând pentru că suntem într-o universitate zideaţi un învăţământ superior teologic. Ştiţi că universitatea noastră are Facultate de Teologie, sunteţi Preşedinte de atâta vreme şi ne bucurăm că sunteţi Preşedinte al Comisiei de învăţământ, de educaţie religioasă în cadrul Sfântului Sinod. Eu însămi am fost multă vreme profesor la teologie, dar Preafericirea Voastră aţi construit un învăţământ teologic modern, un învăţământ teologic care să meargă pe linii de forţă cele înaintaşilor noştri dar în acelaşi timp să fie un învăţământ bibliotecă, informatizat, un învăţământ care să aibă un centru de cercetare. Mi-a plăcut enorm ce aţi spus în urmă cu 2 săptămâni, în 10-13 noiembrie la Târgovişte, când la întâlnirea cu decanii facultăţilor de teologie spuneaţi un lucru extraordinar: „că teologia este ştiinţă dar şi mistică, este şi academică dar este şi practică’’. Iată un învăţământ superior şi acest lucru vă spun că este un fapt pe care nu l-am mai citit până acum. şi anume că învăţământul teologic trebuie să cunoască tendinţele generale ale învăţământului românesc şi desigur european. Deci Preasfinţia Voastră aţi construit şi zidit un învăţământ superior în universitate, în cetate şi nu izolat pe turn de fildeş, ci un învăţământ superior pe care noi îl înţelegem, nu l-am perceput întotdeauna, pentru că teologia, Preafericitul şi Preasfinţi preoţi, episcopi şi distinsă asistenţă, teologia reprezintă stâlpul de susţinere a universităţii noastre. Întotdeauna teologia este peste tot cu corul, absolut extraordinar, corul face şi are o atitudine misională pe care puţini îl apreciază, dar nu destui îl apreciază, pentru că acest cor este tulburător prin ceea ce face, toate apariţiile noastre sunt împreună cu corul. Poate cei prezenţi uită în mod sigur ce am spus eu sau ceilalţi, dar corul sunt sigură că rămâne undeva în

286

sufletul vostru. Până la venirea Preafericitului şi Preasfinţiilor Voastre corul a intonat pentru prima dată colinzi în acest 2008. Dar, iată că am ajuns la o altă dimensiune şi anume de zidire a învăţământului superior, dar ceea ce mi se pare extrem de rar, absolut special este că reuşiţi şi v-aţi construit în acest fel, v-a construit Dumnezeu să reuniţi într-o singură personalitate o dimensiune liturgică şi misionară, una ştiinţifică şi una publicistică, una filantropică şi socială şi nu în ultimul rând una monahală. Este un lucru extraordinar, adică să fie liturgică împreună cu ştiinţificul şi cu publicisticul cu acea viaţă monahală şi cea duhovnicească. Teza Preasfinţiei voastre de doctorat pe care aţi susţinut-o la Strassbourg în 1979, cu 424 pagini şi apoi cu marele, nemaipomenitul profesor, cel mai mare teolog al secolului XX, regretatul Dumitru Stăniloae, teza dumneavoastră demonstrează că aveţi o deschidere deopotrivă ştiinţifică, această riguroasă dar fără îndoială în primul rând duhovnicească şi misionară. Ca dimensiune literară şi misionară aţi construit şi chiar mă gândeam cum aţi putut, cât de mult a trebuit să vă străduiţi, cu fantastica dăruire pe care aţi avuto să deschideţi 1.700 de şantiere, pentru că sunt sigură că nimic un s-a făcut fără ştirea Preasfinţiei voastre; 1.700 de şantiere, 600 de biserici, 12 protopopiate, nici un mai ştiu, poate îmi spune Preasfinţia voastră pentru că vă spun că am reţinut aceste cifre fără să vreau, nişte lucruri absolut extraordinare, 250 de biserici noi, este un lucru extraordinar, ne străduim cu toţii să facem o biserică şi suntem fericiţi şi îi mulţumim lui Dumnezeu că reuşim să facem asta, dar 250 de biserici, 600 de eparhii, este un lucru extraordinar, un lucru nemaipomenit Preasfinţia voastră, dar aţi făcut un lucru care nu l-a făcut nimeni şi anume aţi introdus Iaşiul între cele 5 centre europene de pelerinaj. Aţi adus moaştele unor sfinţi şi ne-aţi adus privilegiul, privilegiul de a ne putea apleca, de a reculege între aceste centre de pelerinaj. În acelaşi timp aveţi o deschidere specială pentru ştiinţă şi pentru publicism. Aţi elaborat peste 800 de studii şi articole, aţi fost prezent la peste 120 de mari congrese internaţionale şi naţionale, aţi scris cărţi, aţi făcut o televiziune “Trinitas”, aţi făcut un radio pentru prima dată. În primul rând ceea ce mi-a plăcut enorme şi pe care trebuie în mod special să subliniez, aţi înfiinţat o editură, mi-a plăcut enorm acest lucru Editura Trinitas, a pornit apoi televiziunea, a pornit apoi radioul, a pornit lumina printr-un ziar cotidian şi a fost o gândire. Deci în toată strădania de a construi, există evidente un Duh Creator, dar în acelaşi timp rigoare, în acelaşi timp o viziune unificatoare, aţi făcut însă un lucru care pentru noi este un model. Pentru prima dată Preafericirea Voastră si Preafericiţi episcopi, preoţi, distinsă asistenţă, pentru prima dată spunem acest lucru ca Preafericirea Sa ne-a dat nouă, Universităţii „Aurel Vlaicu”, o lecţie extraordinară, descoperind Duhul şi

287

slujirea filantropiei. Preafericirea Voastră a deschis centre de diagnostic, Asociaţia medicilor şi farmaciştilor, aţi făcut în aceleaşi centre, policlinici, medicamente gratuite. Ne-aţi învăţat pe noi, lucruri extraordinare şi anume şi nu am spus asta că în Biblie scrie “să nu te lauzi când faci o faptă bună” şi nu este meritul meu ci meritul colectivităţii noastre academice. Din 2005 pentru că Dumnezeu ne-a ajutat extraordinar, în condiţiile în care unii vor să ne recalcitreze, numărul de studenţi l-am triplat şi crescut de atâtea ori. Am crezut că trebuie şi noi să facem ceva, să dăm şi noi ceva înapoi şi atunci universitatea noastră are peste 800 de tineri pe care îi şcolarizăm gratuit. Toţi cei de la centrele de copii, nu aţi fost niciodată până acum, toţi cei din casele de copii, toţi cei care au probleme familiale grave pe de o parte şi pe de altă parte cei care sunt valoroşi, cei care sunt cu merite în plan sportiv sau de carte toţi sunt gratuit la noi. N-am spus niciodată şi de ce dacă ieşeam în presă cu asta, s-ar fi crezut pentru că se întâmpla de foarte multe ori, atâţia folosesc faptele bune pentru a ieşi în faţă cu ele. Dar vreau să vă spun la modul cel mai sincer posibil că această lecţie de filantropie pe care mi-aţi dato, pentru că eu şi vă mulţumesc abia acum., mi-a fost de multă vreme cercetarea ştiinţifică a Facultăţii de Teologie şi am acuma hârtia pe care Preafericirea Voastră a semnat pentru că era o minute ca o femeie să ajungă în conducerea unei facultăţi, dar deschiderea pe care aţi avut-o şi mă bucur foarte mult şi de atunci am urmărit cu foarte mult interes şi cu umilinţă. În acelaşi timp destinul pe care l-aţi construit, desigur în sub oblăduirea lui Dumnezeu şi nu în ultimul rând aţi dat o deschidere total nouă vieţii monahale, adică mănăstirile, aţi şi construit peste 70 de mănăstiri, când mănăstirile înseamnă rugăciune, credinţă, reculegere dar înseamnă şi ştiinţă, înseamnă descoperirea arhivelor mănăstirilor, înseamnă de fapt repunerea în circulaţie a unor obiecte de patrimoniu, înseamnă redescoperirea colecţiile muzeale, înseamnă şcoală de vis, cultură pentru că centrele monahale şi mănăstirile sunt în acelaşi timp focare de credinţă, focare de învăţământ şi cultură. Sigur că am făcut un periplu rapid dar chiar vroiam în mod special şi îmi cer scuze asistenţei pentru că am depăşit timpul care mi se cuvenea, dar am vrut în mod special, Preafericirea Voastră, să vă spun că am urmărit cu adevărat şi ne-am bucurat mult că sunteţi Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Credem că Biserica Ortodoxă Română prin Preafericirea Voastră are şansă în mileniul al treilea, are şansa unui dialog real ecumenic, are şansa de a ieşi în afară şi de a face cu adevărat o legătură de suflet şi de credinţă, pentru că Europa e atât de mică faţă de marea lucrare a lui Dumnezeu. Sigur că părintele profesor Voicu este unul dintre cei mai dragi oameni pe care îi cunosc în biserică. Deci permiteţi-mi să vă spun că trei dintre episcopii care sunt aici au terminat

288

Facultatea de Teologie, pot să vă spun acest lucru şi sunt mândră de ei toţi. Ei fiecare reprezintă o personalitate reală şi mă bucur că sunt în scaunul episcopal datorită Episcopului Voicu, marele profesor pentru mine, este un profesor model, este inteligente, este cult, a fost rector o perioadă de vreme, a fost profesorul dvs., mi-a spus că aţi avut numai zece şi l-am invitat să vorbească puţin despre studentul care aţi fost, felul în care atunci şi acum, crede şi credem în destinul dumneavoastră şi a Bisericii Ortodox Române.

LAUDATIO

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad şi Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul ei, în mod special, sunt deosebit de onorate să aibă astăzi un oaspete de excepţie, pe însuşi Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Daniel.

Cu prilejul înaltei vizite pastorale pe care o întreprinde în Arad, pentru a cunoaşte direct viaţa bisericească, culturală, a zonei, dar mai ales cu ocazia târnosirii noii catedrale a Aradului, Senatul Universităţii „Aurel Vlaicu” din Ard are onoarea de a vă decerna înaltul titlul academic de Doctor Honoris Causa.

Vizita de astăzi, o reînnoieşte, pe alte coordonate, pe cea care aţi avut bunăvoinţa să o faceţi Facultăţii de Teologie a acestei universităţi în ziua de miercuri, 20 martie 1996 în vechiul local al Facultăţii de pe str. Dragalina, nr. 28.

Personalitate complexă, înrădăcinată adânc în solul duhovnicesc al Ortodoxiei, Preafericirea Sa s-a născut în ziua de 22 iulie 1951, în satul Dobreşti, comuna Bara, judeţul Timiş, în familia învăţătorului Alexie şi Stela Ciobotea. Şcoala primară a urmat-o în satul natal(1958-1962), Dobreşti, iar gimnaziul în localitatea Lăpuşnic (1962-1966), jud. Timiş. În anii 1966-1970 urmează Şcoala liceală, pe care o începe la Buziaş, continuând la Lugoj la Liceul „Coriolan Brediceanu” (1967-1970).

După examenul de bacalaureat se înscrie ca student la Institutul Teologic de Grad Universitar din Sibiu (1970-1974). În perioada 1974-1976 frecventează cursurile de doctorat în Teologie la Bucureşti, secţia sistematică, sub îndrumarea celui mai mare teolog ortodox român şi poate, nu numai, al sec. XX, preotul Dumitru Stăniloae. Urmează cursuri de specializare în străinătate: doi ani la Facultatea de Teologie Protestantă a Universităţii de Ştiinţe Umane din Strassbourg (Franţa) şi doi ani la Universitatea „Albert Ludwig” din Freiburg im Breisgau, Facultatea de Teologie Catolică (Germania).

În 15 iunie 1979 îşi susţine teza de doctorat la Universitatea din Strassbourg, intitulată: Reflexions et vie chretienne aujourd’hui. Essai sur le

289

rapport entre la Theologie et la spiritualite (424 p). Teza a fost prezentată sub îndrumarea a doi valoroşi profesori: Gerard Siegwald şi Andre Benoit, obţinând calificativul maxim.

O formă mai extinsă a acestei teze a fost pregătită sub îndrumarea pr. prof. Dumitru Stăniloae şi a fost susţinută în 31 octombrie 1980 la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti sub titlul: Teologie şi spiritualitate creştină. Raportul dintre ele şi situaţia actuală.

În urma examenului oral şi a susţinerii tezei, doctorandul de atunci, Dan-Ilie Ciobotea a fost declarat Doctor în Teologie Ortodoxă, cu calificativul maxim. Atunci, profesorul îndrumător al tezei, părintele Dumitru Stăniloae avea să spună: „Examenul tezei a dovedit Comisiei de examinare, că are în fata sa un candidat bine pregătit, bine informat şi mai ales pătruns de dorinţa şi râvna de a trăi o viaţă teologică de adâncime duhovnicească. Nouă asemenea oameni ne trebuie, oameni care să trăiască în învăţătura Bisericii noastre. Spiritualitatea adevărată a preotului aceasta este: să trăiască în aşa fel încât să poată răspunde şi întrebărilor omului de astăzi, dar să rămână şi preot adevărat. Cu o preoţime fără cultură teologică şi fără trăirea demnităţii şi misiunii sublime a preoţiei se va ajunge la îndepărtarea poporului credincios de Biserică.”.

În 1987 intră în viaţa monahală la Mănăstirea Sihăstria, jud. Neamţ, cu numele Daniel, avându-l ca naş de călugărie pe părintele Cleopa Ilie.

2. Activităţi şi funcţii deţinute În 1980-1988 Lector la Institutul Ecumenic din Bassau-Geneva

(Elveţia) şi profesor asociat la Geneva şi Freibourg (Elveţia) În 1988- consilier patriarhal al Sectorului „Teologie Contemporană şi

Dialog Ecumenic”, precum şi conferenţiar la Catedra de Misiune Creştină a Institutului Teologic Universitatea Bucureşti.

In martie 1990 este ales şi hirotonit Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, iar în iunie 1990 - ales Arhiepiscop al Iaşilor şi Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei.

Din 1992 – profesor de teologie la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din cadrul Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi.

Este ales Preşedinte al Comisiei Sinodale Naţionale pentru Educaţie Religioasă (Bucureşti); preşedinte al Comisiei Teologice şi Liturgice a Sfântului Sinod al BOR. Membru al Comitetului Executiv şi Central al Consiliului Ecumenic al Bisericilor (Geneva 1991-1998); Membru al Prezidiului şi Comitetului Central al Conferinţei Bisericilor Europene (din 1997).

Vicepreşedinte al celei de a II-a Adunări generale a Conferinţei Bisericilor Europene (Graz 1997).

290

Membru titular al Academiei Internaţionale de Ştiinţe Religioase de la Bruxelles (din 2000).

În 12 septembrie 2007 a fost ales ca Arhiepiscop al Bucureştilor, Mitropolit al Munteniei şi Dobrogei şi Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, iar în ziua de duminică, 30 septembrie 2007, a fost întronizat în aceste înalte demnităţi bisericeşti.

3. Direcţii majore ale activităţii sale a) Învăţământ şi cultură: - A fondat aşezăminte de teologie: Facultatea

de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae Iaşi – 1990, cinci Seminarii Teologice în Moldova: Agapia – 1991, Botoşani-1992, Dorohoi-1993, Iaşi - 1995, Piatra Neamţ - 1996.

- Institutul Ecumenic şi Social-Pastoral „Sf. Nicolae” Iaşi-1997; - Institutul Cultural-Misionar „Trinitas” (Editura Trinitas, Tipografia şi

Radio Trinitas), Iaşi – 1997. - Centrul de Presă „Lumina”, 2007 - Trinitas TV (post de televiziune), Iaşi, 2007 b) Fondator de publicaţii: - Vestitorul Ortodoxiei – periodic al Patriarhiei Române 1990 - Candela Moldovei - Teologie şi Viaţă, revistă de gândire şi spiritualitate, Iaşi 1992 - Lumina, primul cotidian creştin din România c) Activităţi social-caritative. A înfiinţat mai multe Centre Social-

Culturale sau Social-Misionare, ca de pildă: „Diaconia”, Iaşi 1994; „Providenţa”, Iaşi 2000; „Solidaritate şi Speranţă”, Iaşi 2002 etc.

d) Activităţi liturgice şi misionare - Aducerea moaştelor unor sfinţi şi a unor relicve sfinte la Iaşi şi în

eparhiile sufragane Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei: moaştele Sf. Apostol Andrei (1996), moaştele Sf. M. Mc. Gheorghe (2000), Brâul Maicii Domnului (2001), moaştele Sf. Ioan Casian (2002), moaştele Sf. M.Mc Dimitrie (2003), moaştele Sf. Apostol Pavel (2005) etc.

- Aniversări şi comemorări în Mitropolia Moldovei şi Bucovinei - Proclamarea canonizării domnului Ştefan cel Mare (1992) şi a altor

sfinţi moldoveni şi alte evenimente comemorative. e) Organizator de simpozioane, colocvii, congrese şi expoziţii - peste 24

asemenea manifestări. f) Iniţiator, sprijinitor şi organizator de programe sociale, culturale şi

educative – (peste 149, dintre care sprijinirea cadrelor didactice ale Facultăţii de

291

Teologie Iaşi, pentru a efectua excursie de studii în Egipt şi Iordania (febr.2007).

g) Participări la simpozioane, congrese şi conferinţe ( peste 110) 4. Personalitate bine conturată teologic şi misionar. Mai bine zis, cred

că nu greşim dacă afirmăm că Preafericirea Sa este un teolog mărturisitor, Ucenic al părintelui Stăniloae, acesta fructifică creator, pastoral şi misionar gândirea sa teologică.

Dintre lucrările sale amintim următoarele: - Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea...”. 12 Scrisori

pastorale de Crăciun şi Paşti, Iaşi, Trinitas, 1996, 97 p. - Confessing the Trouth in Love: Orthodox Perceptions on Life,

Mission and Unity, Iaşi, Trinitas, 2001, 258 p. - Făclii de Înviere – Înţelesuri ale Sfintelor Paşti, Iaşi, Trinitas,

2005, 183p. - Dăruire şi dăinuire. Raze şi chipuri de lumină din istoria şi

spiritualitatea românilor, Iaşi, Trinitas, 2005, 439 p. - Daruri de Crăciun – înţelesuri ale sărbătorii Naşterii

Domnului, Iaşi, Trinitas, 2005, 138 p. - Ştiinţa mântuirii (Studii de teologie socială şi misionară, 350

pagini); - Teologie şi Spiritualitate (teza de doctorat, 372 pagini) etc.

- Alte lucrări: peste 870 de articole, studii etc., în limba română; 45 de studii şi articole scrise în limba franceză; 35 de studii şi articole scrise în limba engleză. 19 studii şi articole, scrise în limba germană.

Preafericirea Sa are o viziune creatoare şi luminoasă cu privire la şcolile teologice, despre care spune că ele „au o importantă vocaţie misionară pentru viaţa şi activitatea Bisericii Ortodoxe Române”. Pentru atingerea acestui scop, ele trebuie „să se concentreze în trei direcţii majore: intensificarea vieţii liturgice şi spirituale, aprofundarea cercetării ştiinţifice şi amplificarea cunoaşterii nevoilor pastorale şi sociale ale credincioşilor (Din cuvântul PF Patriarh Daniel la deschiderea anului universitar 2008-2009 de la Facultatea de Teologie Ortodoxă - Bucureşti, agenţia de ştiri „Basilica”). Teologia este ştiinţa mântuirii şi conştiinţa misionară a Bisericii în lume. Pe de altă parte, subliniază Preafericiea Sa, „este necesar ca învăţământul teologic universitar să cunoască bine tendinţele generale din

292

învăţământul românesc şi european, să promoveze cercetarea ştiinţifică şi orientarea spirituală proetică, să corespundă exigenţelor misionare actuale ale Bisericii. Cunoştinţele teologice multiple trebuie unificate printr-o spiritualitate liturgică profundă, după modelul Sfinţilor Părinţi. Teologia trebuie să fie în acelaşi timp ştiinţifică şi mistică, academică şi practică”(Mesajul PF Părinte Daniel la cel de-al III-lea Congres al Facultăţilor de Teologie din România, 10-13 noiembrie 2008). Astfel, „teologia de azi va evita deodată tentaţia secularizării şi autosuficienţa izolării” (ibidem). 1. A avea o astfel de personalitate atât de complexă, de bine conturată în viaţa Bisericii şi toate componentele ei, constituie o mare bucurie şi puternică nădejde creştină pentru noi toţi. Preafericirea Sa este teologul mărturisitor în duhul Părinţilor, care difuzează pretutindeni frumoasele valori ale Ortodoxiei. 2. Totodată este teologul care a demonstrat capacitate inteligentă pentru dialogul teologic şi ecumenic, făcând cunoscut duhul Ortodoxiei şi mesajul ei tuturor celor care au dorit şi doresc să le cunoască. 3. A ştiut cu o măreţie deosebită să evidenţieze semnificaţia prezenţei şi lucrării Bisericii Ortodoxe Române în contextul lumii de astăzi, demonstrând că Biserica nu trebuie să se bazeze pe clişee şi stereotipuri de nici un fel, ci trebuie să fie, veche şi nouă în acelaşi timp, întemeiată pe Tradiţia Apostolică, dar deschisă contemporaneităţii şi profund responsabilă pentru întreaga lucrare mântuitoare în mijlocul poporului lui Dumnezeu în zilele noastre. 4. Acestui scop îi urmează trustul de presă bisericească ortodoxă: TV Trinitas, Radio Trinitas, cotidianul „Lumina”, agenţia de ştiri „Basilica”, cu acoperire în aproape întreg spaţiul românesc, lucrare de pionierat în cadrul Ortodoxiei româneşti. 5. Preafericitul Părinte Daniel este bine cunoscut, recunoscut şi receptat şi în străinătate pentru contribuţia sa de excepţie la lucrarea de unitate, reconciliere şi extinderea duhului creştin de frăţietate şi solidaritate între oameni, într-o lume a urii şi a intoleranţei, a secularizării şi a egoismului. 6. Nu greşim, dacă afirmăm că Preafericirea Sa este Patriarhul Dascăl, prin excelenţă, fapt dovedit de formaţia, gândirea, scrisul cuvântul şi întreaga sa lucrare de până acum. Prin toate transpare dimensiunea luminoasă învăţătorească a personalităţii sale, ca trăsătură definitorie a acesteia. 7. De aceea, manifestă exigenţă şi rigoare când este vorba de impactul lucrării bisericeşti în lume, dar, nu mai puţin, şi atunci când este vorba de învăţământul teologic, militând fără preget pentru sporirea calităţii acestuia. În concluzie, toate cele de mai sus sunt motive grăitoare de la sine, despre evenimentul la care suntem părtaşi astăzi; acela de a exprima recunoştinţa, preţuirea şi ataşamentul nostru fiiesc, în numele dascălilor şi

293

studenţilor Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad, şi în mod special, al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad. Întru mulţi ani, Preafericite Părinte Patriarh Daniel!!! Arad, la 5 decembrie 2008 Pr.prof.univ.dr. Ioan TULCAN, Decanul Facultăţii de Teologie

Părintele Profesor Univ. Dr. Constantin VOICU

Preafericirea Voastră, Preasfinţiile Voastre, Onorat corp profesoral, Onorate organe locale şi de stat, dragi studenţi, dragi invitaţi şi aşa mai departe. Preafericirea Voastră, în acest drum pe care-l faceţi, misionar, în Ardeal şi în Banat aţi avea până acuma, unA, două, trei laudaţiuni. V-au întors pe dos şi pe faţă toţi cu laudaţiunile. Foarte frumos din partea lor, dar mai mult m-am referit la doamna rector, m-aţi încurcat şi mă întorc înapoi cam până prin 1970 când prin funcţia pe care o aveam atunci la Institut verificam toţi candidaţii şi îmi cade în mână un dosar cu un candidat Daniel Ciobotea şi mă uit în dosar, frumos, diploma de studii, bine în momentul în care era. O binecuvântare excepţională dată de Mitropolitul Banatului dată candidatului Daniel Ciobotea. La diplomă, diplomă de merit. N-aveai cui să mai dai examen de admitere şi aşa a ajuns student la Teologie. Când a fost student noi aveam activităţi la bibliotecă, pe vremuri mai..., pe vremea..., în care fiecare student îşi avea fişa lui şi unele spunea câte cărţi, pe coada cărţilor pe care le citea. Cei care au fost pe la teologie mai pe vremea aia ştiu acest exerciţiu al nostru. La fiecare sfârşit de an făceam aşa un inventar al studenţilor. Fişa studentului Daniel Ciobotea era cea mai plină, era tot în bibliotecă, acum mă refer la notele de 10 şi-mi pare foarte rău că nu ştiu cum s-a întâmplat că aveam la mine caietul de note al Prefericiei Sale, unde scrie Dan Ciobotea, numărul de întrebări, câte erau acolo 10, la cursul despre Ecumenism era şi la semestrul II nu l-am întrebat nimica că mi-a ajuns câte a făcut la curs. O întâmplare frumoasă când la cursul despre Ecumenism şi după o oră vine după mine la uşa sălii profesorale: „Părinte profesor, se supără părintele Stan pe dumneavoastră”. Da’ zic eu: „De ce îi supărat?”. Păi zice: „Ştiţi, cuvintele alea nu îi plac.”. Eu, aşa în grabă, am folosit romano-catolicism, protestantism, şi m-a scăpat gura şi am zis ortodoxism. El băga în seamă că m-a supărat, că e ortodoxie, nu e ortodoxism. În fine, a trecut timpul, Preafericitul a dat teză de doctoral, bineînţeles că şi-a făcut-o la Sibiu, acolo şi-a adunat materialele cele mai multe. Trecem mai departe. A avut Preafericirea Sa la Fausei, acolo, de mult timp nu l-am vizitat, a ţinut conferinţe,

294

mai corecta din limba franceză acolo unde era de corectat şi eu ziceam atuncea că aşa ceva nu am, că se putea semna castelan. Am uitat. În fine, mă provocaţi. Şi în fine, de la Castelul din Fausei a ajuns la un castel oţâr mai mic decât Fausei, cel din Timişoara, după care a trecut la un castel, în Iaşi şi acum în cel mai mare castel, în Bucureşti. Deci, cea mai mare locuinţă a Preafericirii Sale este acest castel în care a ajuns acuma, castelul de la Bucureşti. Toţi îi spuneau acolo „Daniil”, era foarte iubit la Fausei şi în 1986, împreună adică Prefericirea Sa şi cu mine şi cu staff-ul de la Fausei au organizat o vizită comunităţii de la Fausei în România cu toţi fauseiştii. Toţi care au fost studenţi la Fausei au organizat la Sibiu. În fine, vin în România, adunăm la Sibiu o sală de fauseişti care au putut veni le-am spus dinainte care e programul, pardon, le-am spus la profesori întâi. Pe la 10 am, că vin puţini, ne întâlnim cu studenţii aicea, dar nu se ţin conferinţe. Era numai o întâlnire protocolară. În fine, s-au ţinut conferinţe, ne-am întâlnit şi cu evanghelicii şi totul a mers foarte bine. Au făcut după aceea o excursie la Arad, pe la Timişoara, pe la Oradea. Cei de la Fausei când am trecut din Ardeal către Muntenia s-au uitat şi văd un porc înjunghiat. Şi zic: „Ce-i asta?”. Şi zic: „Porc”. „De ce-l înjunghie?”. „Să nu se ducă la vecinu’, că-l taie vecinu’.”. Vede o masă şi aveau un secret şoptit, ca după plecarea dumnealor ca să fac raportul, cum se făcea raportul la autorităţi, în special la departamentul Cultelor. Fac raportul, frumos aşa, trebuia să amintit centre industriale, realizările socialiste. Şi fac raportul, ce conferinţe, ce nimic, întâlniri şi cu asta basta. Dar unul mai deştept dintre noi se apucă şi notă departamentul Cultelor, încă o dată în care s-a întâmplat. Eu spuneam una, ăla spunea alta. Ce fac, mă cheamă şeful departamentului: „Domnule rector, ce ai făcut?”. Zice:”Am scris”. „Cheamă-l pe el”. Cu hârtia colegului respectiv: „Uite ce scrie ăsta aici”. „Tovarăşe preşedinte, ce ne-am înţeles aia am făcut, deci nu am ţinut nici o conferinţă.” Şi am luat fain frumos hârtia: „Ia să vedem ce noi ce scrie aici”. Şi am rupt-o! „Eşti nebun!”. „Ba nu-s nebun. Dacă ajunge mai departe am dat-o naibii.” Aşa i-am spus. În fine, am trecut şi peste asta. Eeee, altă întâmplare mai faină. Veneam de la Zürich împreună cu Preafericirea Sa, cu o maşină nouţă, amândoi în maşină ieşim din Zürich, o privelişte excepţională. Eu cu umărul afară pe geam la volan, Preafericitul lângă mine, în spate plin de bagaje să le ducem în ţară ca să le ducem acasă că era aşa cum era. Şi încep să cânt Liturghia. Şi cântă el şi cânt eu şi ajungem la: „Doamne, Doamne caută ceea ce vezi”. Şi când cântăm noi „Doamne, Doamne caută ceea ce vezi” trosc un cauciuc. Colegul care mi-a dat maşina să mă duc în ţară nu mi-a dat nici cheia, nu mi-a dat nici cric, la Preafericirea Sa 180 de mărci, erau bani atunci.

295

PREAFERICIREA SA DANIEL, PATRIARHUL ROMÂNIEI Stimată Doamnă Rector, venerabil Senat al Universităţii Aurel Vlaicu din Arad,

stimate autorităţi de stat centrale şi locale, distinşi profesori, Preacuvioşi Preacucernici Părinţi

şi desigur trebuia să încep cu preasfinţiţii dar fiind din acelaşi cit i-am cuprins pe toţi când i-am văzut pe toţi în faţa noastră aici ca membrii ai Sfântului Sinod care participă la un moment în care nu noi personal ci Biserica Ortodoxă Română este onorată deci Preasfinţiile voastre vă mulţumim că aţi venit la acest moment şi suntem recunoscători Universităţii „Aurel Vlaicu” şi pentru faptul că a format trei dintre ierarhii prezenţi aici ca absolvenţi ai Facultăţii de Teologie. Mulţumim în mod deosebit pentru onoarea pe care Universitatea „Aurel Vlaicu” la propunerea Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad ne-a făcut-o prin decernarea titlului de Doctor Honoris Causa al acestei dinamice şi foarte misionare universităţi. Am rămas impresionat de ajutorul pe care Dumnezeu l-a dorit acestei universităţi noi şi cred că secretul acestui ajutor mare pe care însă l-aţi cultivat cu multă pasiune cu multă pricepere cu multă înţelepciune este tocmai credinţa puternică a conducerii universităţii, credinţa puternică a conducerii Facultăţii de Teologie şi a tuturor celor care ostenesc aici ca profesori ca şi cadre universitare dar şi credinţa puternică a tinerilor care studiază aici. Deci noi va felicităm pentru marea reuşită, pentru dinamismul deosebit de roditor cere se afirmă în această parte de vest a României într-o perioadă în care aşa cum s-a spus există unele semne ale crizei economice financiare dar desigur noi considerăm că nu criza economică este cea mai primejdioasă ci criza spirituală. Atunci când suntem bogaţi în spiritualitate prin prezenţa harului Dumnezeu creator şi sfinţitor în sufletele noastre prin rugăciune şi prin fapte bune suntem bogaţi chiar dacă din punct de vedere material uneori suntem mai săraci. Sfântul Apostol Pavel spunea foarte frumos, săraci fiind noi apostolii pe mulţi îmbogăţim prin credinţă şi fapte bune. Deci mai întâi trebuie să aducem mulţumire lui Dumnezeu pentru toate binefacerile primite şi să preţuim pe cei prin care Dumnezeu lucrează pe cei pe care Dumnezeu îi cheamă să fie mâinile iubirii sale în lume ajutând pe tineri să crească nu numai biologic ci şi spiritual, cultural, intelectual, ajutând pe cei maturi să ajute pe alţii pentru ca iubirea milostivă a lui Dumnezeu să se facă roditoare în fapte bune în instituţii nou create, în instituţii bine conduse, în opere de valoare autentică atât spirituală cât şi culturală şi în pregătirea noii generaţii pentru a transmite credinţa şi valorile poporului nostru într-un context european în care avem ocazia de a aduce mântuire unei credinţe profunde a poporului român verificată prin cruce şi înviere prin suferinţă şi speranţă

296

Tema pe care am ales-o astăzi, acea prelegere sau cuvânt adresat cu prilejul primirii titlului de Doctor Honoris Causa al Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad este una legată de ceea ce am dorit să fie realizat peste câteva zile şi anume prezenţa postului de radio Trinitas aici în Arad. Judeţele Arad şi Timiş sunt cele două judeţe pe harta postului de radio Trinitas care intră în noua acoperire şi ştim că în data de 8 decembrie va avea loc şedinţa de lucru a CNA-ului şi nu facem loby pe coridoare ci mărturisire publică şi cerere de sprijin ca să se răspundă pozitiv cereri pe care noi am adresat-o. Deci titlul cuvântului de astăzi este „Misiune pastoral-culturală prin radio”. Istorie şi evoluţie; istoria radioului din România a început cu rugăciunea Tatăl nostru. Dumneavoastră o practicaţi aici ritmic ca o respiraţie a sufletului, aceasta fiind prima emisie pe unde herţiene a postului de radio public în anul 1928 deci cu 80 de ani în urmă postul de radio public din România primul a început cu rugăciunea Tatăl nostru şi aceasta desigur arată înţelepciunea poporului român care spune totdeauna, lucrul tău sa-l începi cu Dumnezeu. Acest moment ne arată credinţa neamului românesc care a început activitatea radiofonică în România cu rugăciune domnească. Până la instaurarea comunismului în ţara noastră transmiterea sfintei liturghii în fiecare duminică prin intermediul radioului public nu a lipsit din grila de program, tradiţie reluată în zorii libertăţii după anul 1989 când între emisiunile postului public pot fi regăsite şi cele de spiritualitate ortodoxă. Însă acest ajutor dat bisericii prin postul de radio public nu era suficient dacă ne gândim că spre exemplu în Grecia există mai multe posturi de radio ale Bisericii Ortodoxe iar în Europa occidentală alte confesiuni creştine deţin veritabile reţele radio naţionale şi internaţionale. După anul 1989 prezenţa mai intensă a bisericii în societatea românească nu reprezenta doar o revenire la tradiţia firească perturbată de regimul comunist timp de o jumătate de veac ci si un răspuns la provocările societăţii de tranziţie la răscruce de milenii. Învăţământul teologic şi religios integrat în sistemul naţional de educaţie, asistenţa spirituală acordată în unităţile medicale militare şi de asistenţă socială sunt prelungiri necesare ale slujirii bisericii în societate, totodată prezenţa culturală a ortodoxiei era chemată să îmbine responsabilitatea pentru patrimoniul istoric şi artistic pe care l-a creat dea lungul secolelor, participarea la dialogul noii culturi marcate de pluralismul ideilor, economia de piaţă şi emergenţa mass-media în viaţa omului de astăzi. În acest context mai multe Eparhii Ortodoxe din România au acordat atenţie noilor mijloace de comunicare socială căutând să le includă în misiunea şi lucrarea lor catehetică şi pastorală. Primul post de radio ortodox din România a fost înfiinţat în anul 1996 când Mitropolia Moldovei şi Bucovinei a obţinut de la Consiliul

297

Naţional al Audiovizualului licenţa de emisie numărul R216 din data de 9 iulie 1996. Ca urmare, în 17 aprilie 1998 în vinerea mare din săptămâna sfintelor patimi ale Mântuitorului Iisus Hristos, Radio Trinitas din Iaşi începe să emită. Acordarea licenţei de emisie pe frecvenţa 92,7 Mh în anul 1996 pentru oraşul Iaşi de către Consiliul Naţional al Audiovizualului a constituit o premieră în domeniul mass-media pentru care Episcopia Iaşilor devenea astfel prima unitate bisericească ortodoxă care îşi organiza propriul ei post de radio. Au urmat doi ani în care a fost pregătită echipa redacţională şi au fost amenajate în incinta mănăstirii Golia studiourile Radio Trinitas. Locul era plin de semnificaţie deoarece cu 70 de ani în urmă de pe turnul Goliei s-au făcut primele probe de emisie pe unde herţiene în oraşul Iaşi. Prima transmisiune a postului de Radio Trinitas a fost slujba deniei din sfânta şi marea vineri devenită astfel prioritatea misionară liturgică a postului de Radio Trinitas. În peisajul mediatic naţional iniţiativa mitropoliei din Iaşi a fost primită cu interes şi entuziasm. Din acel moment apărea în peisajul mediatic românesc un post de radio care transmite 24 de ore din 24 programe cu caracter bisericesc, misionar, spiritual şi educativ, spiritul emisiunilor fiind fidel credinţei şi spiritualităţii ortodoxe. Principiile generale ale comunicării au fost orientate către dialog şi cooperare în vederea intensificării şi îmbogăţirii vieţii creştine a societăţii româneşti şi a deschiderii spre valorile spirituale europene şi universale. Anul 2004 ca an omagial Ştefan cel Mare şi Sfânt 500 a fost anul extinderii ariei de emisie pentru Radio Trinitas, diaconia sau misiunea sa comunicaţională fiind pusă în lucrare şi în alte eparhii din patriarhia română. Pe atunci făceam noi gluma că Ştefan cel Mare a schimbat strategia săgeţilor cu unde herţiene. Din anul 2004, a început extinderea postului de Radio Trinitas la nivel regional şi naţional; Vaslui aprilie 2004, Moineşti mai 2004, Bacău mai 2004, Oneşti iulie 2004, Piatra-Neamţ iulie 2004, Brodina Putna iulie 2004, Suceava iulie 2004, Topliţa iulie 2004, Darabani octombrie 2004, Bucegi Coştila aprilie 2005, Zalău aprilie 2005, Bârlad iunie 2005, Bicaz Vf. Toaca iunie 2005, Hârlău iunie 2005, Botoşani august 2005, Haţeg septembrie 2005, Moldova Nouă septembrie 2005, Harghita Gheorghieni octombrie 2005, Baia Mare Mogoşa octombrie 2005, Gura Humorului decembrie 2005, Târgu Neamţ decembrie 2005, Rădăuţi mai 2006, Sibiu august 2006, Durău februarie 2007, Galaţi iulie 2007 şi din octombrie 2008 în Craiova, Baileşti, Novaci, Tg. Jiu, Becheni, Târgu Cărbuneşti prin preluarea frecvenţelor Radio Lobus. În momentul de faţă Radio Trinitas emite pe 32 de frecvenţe audiovizuale terestre şi acoperă 80 la sută din teritoriul României. În acelaşi timp din 24 iulie 2004 sărbătoarea naşterii Sf. Ioan Botezătorul Radio Trinitas poate fi recepţionat prin satelit în Europa, Orientul Mijlociu, Africa de nord, iar din 30 noiembrie 2008 sărbătoarea Sf. Apostol

298

Andrei ocrotitorul României şi în America de nord. Pretind că aceste mijloace de emisie radiofonică din data de 31 decembrie 2002 postul nostru radio poate fi recepţionat şi prin cea mai modernă cale de comunicare, internetul, mai ales pentru românii din diaspora. Încă de la începutul emisie sale Radio Trinitas a fost şi este un promotor al dialogului şi cooperării pe plan naţional şi internaţional militând pentru apărarea şi promovarea demnităţii umane şi mântuirea omului, întrucât omul a fost creat după chipul lui Dumnezeu ce veşnic viu, ca să trăiască veşnic. Deci fiind creat după chipul lui Dumnezeu cel veşnic viu viaţa veşnică este cea dintâi vocaţie a noastră. Apreciind valoarea programelor din grila acestui post radio, Consiliul Naţional al Audiovizualului a acordat postului de Radio Trinitas premiul de cel mai bun post de radio local pentru anul 2003. Radio Trinitas a primit de asemenea din parte Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei la data de 10 iunie 2006 diploma Apostolat Ortodox de Excelenţă în Misiune pentru contribuţia deosebită la promovarea misiunii ortodoxe prin programe radiofonice. Totodată, în seara de 14 octombrie 2006 în cadrul sărbătorilor Iaşi-lor postului de Radio Trinitas i sa decernat premiul Pogor pentru slujirea comunităţii prin credinţă şi cultură cea mai înaltă dovadă a aprecierii municipalităţii Iaşi faţă de cei care s-au afirmat în promovarea culturii şi slujirea oamenilor. Datorită deschiderii sale europene şi promovării valorilor autentice ale civilizaţiei creştine, Radio Trinitas nu este cunoscut numai în România ci are relaţii de cooperare cu mai multe posturi de radio de pe continentul nostru astfel că în toamna anului 2001 a devenit membru al conferinţei radiourilor creştine din Europa care are sediul la Lyon în Franţa. Alături de ale prestigioase instituţii mediatice europene participarea la întrunirile conferinţei radiourilor creştine din Europa ne-a inspirat modelul existent în Italia, Spania, Franţa şi Portugalia în vederea constituirii unei reţele radiofonice avizând şi la nivel naţional. În contextul promovării dialogului cu alte biserici creştine Radio Trinitas a găzduit în perioada 28 septembrie 1 octombrie 2006 la Iaşi cel de-al 13-lea colocviu internaţional al conferinţei radiourilor creştine din Europa având ca temă „Rolul radiourilor creştine în transmiterea valorilor creştine către noile generaţii. Din 17 aprilie 1998 Radio Trinitas a făcut parte integrantă din institutul cultural misionar Trinitas al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei până în data de 27 octombrie 2007 sărbătoarea Sf. Dimitrie cel Nou când a fost integrat în centrul de presă Bazilica al Patriarhiei Române odată cu inaugurarea studiourilor de emisie de Radio Trinitas Bucureşti din palatul patriarhiei. În data de 17 aprilie 2008 s-au împlinit 10 ani de emisie neîntreruptă a postului de radio Trinitas moment ce a fost marcat la Catedrala Patriarhală din Bucureşti printr-o slujbă de Tedeum şi în holul Europa Cristiana al Palatului Patriarhiei. Pe 7 iulie 2008 studioul local

299

Radio Trinitas Iaşi a fost mutat din turnul Goliei în incinta centrului eparhial Iaşi lângă biblioteca Dumitru Stăniloae înfiinţată în anul 1995 deoarece la Mănăstirea Golia au început ample lucrări de restaurare şi consolidare a mănăstirii şi incintei sale. De la sfârşitul lunii septembrie 2008 Radio Trinitas a preluat postul de radio logos al Arhiepiscopiei Craiovei care a devenit studioul logos al postului de Radio Trinitas de la Craiova alăturându-se astfel studiourilor de la Bucureşti şi Iaşi. Radio Trinitas este în prezent postul de radio al Patriarhiei Române şi contribuie la susţinerea activităţii cultural-misionare a Bisericii Ortodoxe Române. Din 17 noiembrie 2008 Radio Trinitas emite 24 de ore din 24 folosind cele 3 studiouri ale sale din Bucureşti, Iaşi şi Craiova. Judeţele Arad şi Timiş nu sunt încă acoperite de reţelele de Radio Trinitas dar sperăm că în viitorul apropiat această carenţă va fi remediată. 2. Identitatea şi activitatea misionară a postului de Radio Trinitas Radio Trinitas este astăzi principalul post creştin de radio din România. Alte posturi de radio ortodox sunt: Renaşterea la Cluj-Napoca, Reîntregirea la Alba Iulia, Dobrogea la Constanţa şi Ortodoxia la Braşov, care acesta din urmă împarte însă frecvenţa cu postul evanghelic Vocea Speranţei. Identitatea radioului creştin ortodox este cuprinsă în promovarea credinţei susţinerea educaţiei moral-religioase, promovarea culturii creştine şi mediatizarea activităţilor social filantropice ale bisericii astfel o pune în valoare de a apăra şi cultiva ca şi comunicator creştin este adevărul credinţei ortodoxe în contextul realităţii de azi. Adevărul de credinţă comunicat sau împărtăşit are o putere sfinţitoare în el însuşi. Semnul că într-o persoană este prezent duhul sfânt e dragostea sa pentru adevăr şi pentru dreptate. Duhul sfânt nu locuieşte în omul mincinos şi nu rămâne în omul nedrept. Toată Sfânta Scriptură şi mai ales cărţile sapenţiare arată că foamea şi setea de adevăr şi dreptate sunt semnele lucrării duhului sfânt în om. A doua mare valoare de apărat şi cultivat este sfinţenia vieţii. Adică sfinţenia persoanei umane, a familiei, a prieteniei şi a păcii între oameni. De aceea la ora actuală mijloacele de comunicare în masă care cultivă patimile egoiste şi violenţa sunt foarte vinovate, ele contribuie la degradarea persoanei şi vieţii umane. A treia valoare umană care trebuie apărată şi cultivată este demnitatea persoanei. Persoana umană fiind creată după chipul persoanei sau persoanelor divine nu trebuie niciodată reduse la valoare de obiect, de comerţ sau de ideologie pentru că sufletul unui om e mai de preţ decât lumea întreagă, decât toate bunurile pământeşti, decât toate galaxiile cunoscute şi necunoscute laolaltă, aşa cum Mântuitorul Iisus Hristos spune „ce-i foloseşte omului dacă va câştiga lumea dar îşi pierde sufletul său sau ce ar putea da omul în schimb pentru sufletul său. Desigur odată cu demnitatea persoanei trebuie promovată şi responsabilitatea persoanei umane, fără responsabilitate nu există

300

demnitate. Un comunicator creştin adevărat trebuie să fie foarte atent ca să nu comunice altceva sau pe altcineva decât Evanghelia lui Hristos şi pe Hristos însuşi. Sf. Apostol Pavel ne învaţă ca noi nu ne propovăduim pe noi înşine ci pe Hristos cel răstignit 1 Corinteni 4:5. Aceasta este conştiinţa apostolică a comunicării adevărului de credinţă. Comunicatorul creştin trebuie în primul rând să ştie că el comunică lumina Evanghelia şi duhul lui Hristos nu o ideologie, nu o învăţătură omenească autosuficienţă. În caz contrar comunicarea sa nu mai devine comuniune sfântă şi riscă să devină narcisistă sau individualistă. În comunicarea mediatică religioasă trebuie să discernem, să alegem, să adaptăm în mod creator ceea ce corespunde conţinutului credinţei atât în ceea ce priveşte cuvântul cât şi ceea ce priveşte imaginea în cazul televiziunii deoarece nu orice vorbă nu orice imagine este potrivită pentru a transmite adevărul viu al Evangheliei. Trebuie un profesionalism tehnic dublat de un profetism teologic şi spiritual nu de un mimetism secularizant. Suntem tentaţi adesea Să imităm secularul însă nu trebuie să imităm prea repede ceea ce este produs de alţii ci să preluăm selectiv ceea ce este bun şi să transcedem ceea ce este spirit al autosuficientului pentru a găsi starea de comuniune sfântă cu Dumnezeu şi cu oamenii. Lumea păcatului este lumea autosuficienţei însă lumea sfinţeniei este lumea comuniunii iar ceea ce nu este unit cu Dumnezeu nu este mântuit adică nu dobândeşte viaţa veşnică. Sf. Grigore Teologul ne spune foarte clar „este mântuit numai ceea ce este unit cu Dumnezeu” aceasta este definiţia mântuirii, este mântuit cel ce se uneşte cu Dumnezeu iar cel ce se desparte de Dumnezeu pierde mântuirea adică viaţa veşnică. Cea dintâi calitate a unui comunicator creştin fie prin presa scrisă, fie prin radio, fie prin televiziune este credinţa matură. Dacă acesta, comunicatorul creştin nu are o credinţă matură nu poate transmite esenţialul Evangheliei. Credinţa matură este bazată nu doar pe cunoştinţă ci şi pe experienţa pe viaţa eclezială în comuniunea sfinţilor. Cultura solidă reprezintă cea dea doua calitate a misionarului mediatic ortodox. Aceasta înseamnă în termeni mai simpli perfecţionare iar nu improvizaţie. Deci trebuie o cultură solidă permanentă pentru că niciodată nu putem afirma că avem o cultură suficientă ci avem nevoie de o cultivare perpetuă a credinţei creştine si a culturii generale prin credinţă şi prin slujbă, prin informare şi experienţă. A treia calitate a comunicatorului este comunicabilitatea dinamică cultivată profesional. Sunt oameni care ştiu foarte multe lucruri dar nu pot comunica tot ceea ce ştiu. Radio Trinitas se adresează tuturor categoriilor de ascultători, grila de programe Trinitas este structurată pe 24 din 24 de ore având programul împărţit astfel: transmisiuni religioase, programe speciale de educaţie religioasă de

301

folclor românesc şi muzică clasică, emisiuni care mediatizează evenimentele bisericeşti, ştiri şi informaţii utile, dialoguri teologice şi spirituale şi dezbateri privind probleme curente ale vieţii sociale şi culturale din societatea noastră. Grila de programe a postului Radio Trinitas răspunde cereri populaţiei majoritar ortodoxe din ţara noastră de a asculta emisiunile postului nostru de radio. În acest sens considerăm binevenită extinderea emisiei postului de Radio Trinitas în zona judeţelor Arad şi Timiş din următoarele motive: primul, intensificarea activităţilor spirituale ale bisericii şi educaţia în formarea spirituală permanentă a diferitelor generaţii de credincioşi. Datorită rolului duhovnicesc benefic pe care l-a avut întotdeauna în societate, biserica are datoria de a rosti cuvântul Evangheliei şi de a cultiva în sufletele credincioşilor credinţa, speranţa şi iubirea în dialog cu modernitatea ştiinţifică şi tehnica din zilele noastre, mesajul bisericii este comunicare pentru comuniune, deci acesta este scopul principal al radioului, comunicare pentru comuniune mai ales într-o vreme în care mulţi oameni suferă de singurătate, de izolare în societatea capitalista foarte individualistă e o mare lipsă de comuniune. Sunt oameni care locuiesc pe acelaşi palier în acelaşi bloc dar nu se cunosc unii pe alţii şi această mulţime însingurată a marilor oraşe a fost numită de către un filozof occidental, Jean-Paul Sartre „la foule solitaire” mulţimea însingurată, aglomerare de oameni singuri care trăiesc foarte dramatic sentimentul însingurării. Deci această comunicare pentru comuniune izvorăşte din conştiinţa că împlinirea umană nu se poate desăvârşi fără cultivarea dimensiunii spirituale a existenţei. Al doilea motiv, promovarea culturii creştine româneşti în contextul multicultural şi pluralist al societăţii contemporane. La începutul mileniului al treilea cultura şi tradiţiile româneşti sunt adesea trecute în plan secund din cauza pătrunderii agresive a unor produse culturale străine venite de pe diferite meridiane multe dintre acestea fiind de o calitate îndoielnică. Una din preocupările noastre permanente este să asigurăm accesul unui public cât mai numeros la valorile fundamentale create de înaintaşii noştri, păstrate în tezaurul spiritual, cultural, şi folcloric sau în creaţiile culte din literatură şi artă. Totodată dorim să oferim publicului românesc şi capodopere ale culturii universale de inspiraţie creştină şi profund umană. Al treilea motiv, diaconia sau misiunea comunicaţională, implicarea în acţiunile social filantropice. Emisiunile realizate sub genericul biserică şi societate sunt deja componente permanente ale programelor de la Radio Trinitas. Dezvoltarea activităţilor social-filantropice ale bisericii presupune cultivarea unei conştiinţe slujitoare şi jertfelnice pentru toţi credincioşii şi are darul de a educa tânăra generaţie în spiritul respectului pentru muncă şi solidaritate socială. În acelaşi timp pentru oamenii care se află în spitale sau

302

care din diferite motive nu pot veni la biserică, transmiterea slujbelor religioase constituie o adevărată binecuvântare o bucurie a celor sănătoşi împărtăşită cu cei aflaţi în suferinţă. Patru. Oferirea unei alternative spirituale în spaţiul mediatic dominat de strategiile radiofonice pur comerciale. Într-o societate în care trăieşte intens valoarea libertăţii este de datoria noastră să oferim publicului ascultarea alternativă unor programe culturale, spirituale, de suflet, creatoare de comuniune şi cooperare demnă. De aceea considerăm că atât Aradul Episcopal, oraşul care are în apropiere cel mai vechi centru monastic ortodox din România, mănăstirea Hodoş-Bodrog atestată documentar încă din anul 1177, cât şi Timişoara, oraşul metropolitan cu vechi istoric creştine bizantine trebuie să recepţioneze postul de Radio Trinitas al Patriarhiei Române. Sperăm că acest gând al nostru să devină o realitate prin decizia Consiliului Naţional al Audiovizualului căruia i-am solicitat deja două frecvenţe de emisie pentru că oraşele Arad şi Timişoara să poată recepţiona postul de Radio Trinitas al Patriarhiei Române. Pentru tot ceea ce a fost bun, frumos şi folositor în programele acestui post de radio creştin-ortodox din România mulţumim lui Dumnezeu şi tuturor oamenilor ne-au înţeles şi ne-au susţinut spiritual şi material în încercarea noastră de a apropia Biserica de oameni şi pe oameni de Biserică pentru a binevesti iubirea lui Dumnezeu faţă de oameni şi a cultiva iubirea oamenilor faţă de semeni. Multiplele merite ale postului de radio Trinitas pot fi rezumate în trei direcţii majori: Prima: Contribuie la o mai bună cunoaştere a valorilor şi frumuseţilor credinţei ortodoxe când aceasta este trăită în Biserică, în familie şi în societate ca fiind lumina şi bucuria vieţii în prezenta iubirii lui Dumnezeu. Doi: Radio Trinitas promovează comuniunea ortodoxă între Eparhii, Parohii, Mănăstiri, Şcoli de Teologie, instituţii culturale şi sociale ale Bisericii, în interiorul societăţii româneşti, dar şi o legătură spirituală mijlocită de internet cu românii ortodocşi din străinătate. Trei: Radio Trinitas contribuie la păstrarea şi promovarea identităţii şi spiritualităţii creştin-ortodoxe şi româneşti în relaţie cu alte Biserici şi popoare în context european oferind altora experienţa noastră spirituală şi învăţând de la ei ceea ce este practic şi folositor. Desigur, tot timpul avem ceva de perfecţionat în toată activitatea postului de radio Trinitas, dar bucuria cea mai mare este să receptezi bucuria şi pacea pe care acest post de radio le aduce în sufletele şi casele ascultătorilor lui, când în societate este încă multă sărăcie materială, singurătate, incertitudine ca urmare dorinţa de comunicare sinceră şi de comuniune frăţească. Cu cât individualismul şi goana după profitul material imediat se intensifică, cu atât creşte mai mult nevoia de comuniune autentică şi

303

de valori spirituale permanent. În viaţa economică toate se cumpără şi se vând, însă în viaţa spirituală toate se primesc şi se dăruiesc. Pentru a aduna nu comori materiale în sufletul nostru, nu comori materiale în jurul nostru, ci comori de lumină în sufletul nostru, dornic de a fi iubit şi de a iubi veşnic în lumina şi iubirea Preasfintei Treimi. Aceasta explica în parte de ce Radio Trinitas se prezintă adesea ca fiind, citez: „Un radio pentru sufletul dumneavoastră”, „Un radio al sufletului dumneavoastră” sau mai nou „Un radio pe frecvenţa sufletului tău”. Lumina pe care o transmitea radio Trinitas este conţinută în Evanghelii şi rugăciune, în Liturghie şi filantropie, în dreapta credinţă şi cultura creştină trăite în harul iubirii preamilostive a lui Dumnezeu, ca pregustare pentru lumina nemăsurată a Împărăţiei Preasfintei Treimi. În acest înţeles programul major al postului de radio Trinitas este acela de a binevesti iubirea mântuitoare şi sfinţitoare a lui Dumnezeu în casele oamenilor pentru ca oamenii să caute casa iubirii veşnice a lui Dumnezeu Tatăl, al cărei pripor este Sfânta Biserică. Radio Trinitas este deodată al Bisericii şi al fiecărui dintre ascultători. Prin el sufletul fiecăruia devine Biserică, adică adunare, iubire sfântă fraternă şi împărtăşire din iubirea lui Hristos şi a Preasfintei Treimi. În acest context spiritual învăţămintele se transfigurează în mediul întâlnirii omului cu Dumnezeu, undele herţiene poartă mesaje harnice, iar tehnica informaţională susţine teologia şi lucrarea misionară a Bisericii. Tehnica creată de oameni fiind un obiect rămâne neutru, dar mesajul transmis de oameni prin ea poate să o sfinţească sau să o profaneze. Când el transmite prin radio cuvintele sfinte, cântări şi rugăciuni sfinte care îndeamnă la viaţă sfântă şi fapte bune, postul de radio primeşte binecuvântarea de la Dumnezeu şi recunoştinţa de la oameni. În încheiere, mulţumim tuturor cadrelor didactice universitate care au sprijin şi sprijină lucrarea cultural-misionară a Bisericii prin presa scrisă, prin radio şi prin televiziune. Vă mulţumim!

Mulţumim! Şi acum dorim să ne exprimăm recunoştinţă faţă de Universitatea „Aurel Vlaicu” prin oferirea Icoanei Sfântului Cuvios Dionis Exiguu sau Cel Smerit care în secolul al VI-lea a propus Papei Ioan ca anii, cronologia să nu mai înceapă cu fondarea Romei, ci cu naşterea lui Hristos, pentru că ne aflăm în perioada de pregătire pentru sărbătoarea naşterii lui Hristos cu pământul românesc. Sfântul Ioan Casian deci este părintele erei creştine şi a fost canonizat anul acesta la propunerea Sinodului Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei, el fiind dobrogean de origine şi noi trebuie să facem acest din acest Sfânt un simbol al unirii ştiinţei cu rugăciunea, al unirii cultului cu cultura. Şi aceasta pentru că în vremea lui la Roma nu era un om mai învăţat decât el. A fost consilier pe timpul pontificatului a 10 papă. Era omul cel mai cultivat care cunoştea pe lângă dogmele credinţei şi canoanele Bisericii foarte

304

multe alte discipline, era un foste bun cunoscător al astronomiei, al istoriei, al matematicii şi deci Sfântul Dionisie Exiguu care este şi părintele dreptului bisericesc întru-cât el a iniţiat prima colecţie de canoane bisericeşti şi a tradus din limba greacă în limba latină şi faimoasa colecţie maxim de canoane. Are ca prefaţă un cuvânt al Sfântului daco-român dobrogean Dionisie Exiguul şi aşa se numeşte: „Prefaţă Dionisie Exiguul” deci n-a fost uitată această iniţiativă a lui care a devenit o punte între Orient şi Occident, deci este un simbol al dialogului, cooperării dintre Biserica Răsăriteană şi cea Apuseană şi mai ales el ne îndeamnă nu doar să numărăm anii, ci să-i umplem cu lumina credinţei şi a faptelor bune.

Vă mulţumim, vă felicităm şi vă dorim toate cele bune!

IERI, PREAFERICITUL PĂRINTE PATRIARH DANIEL A PRIMIT TITLUL DE DOCTOR HONORIS CAUSA

AL UNIVERSITĂŢII „AUREL VLAICU”. Azi, Patriarhul României va sfinţi noua Catedrală Ortodoxă „Sfânta

Treime”, de la Podgoria. Patriarhul Daniel a fost copleşit de distincţii la Arad!

Sute de arădeni: preoţi, profesori, senatori, deputaţi, studenţi au fost prezenţi la Universitatea „Aurel Vlaicu”, ieri, când universitatea a primit un oaspete deosebit. Corpul M al Universităţii a devenit neîncăpător pentru cei care au venit la întâlnirea cu Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, care a primit titlul academic “Doctor Honoris Causa”. Festivitatea a început cu intonarea clasicului „Gaudeamus”, urmat de „Tatăl nostru” şi rugăciunea „Cu noi este Dumnezeu”. „Facem acest lucru pentru că nimic nu este posibil fără credinţă, pentru că Dumnezeu face minuni şi astăzi, Iată, Universitatea noastră este o minune a lui Dumnezeu: în 2000 aveam 2000 de studenţi. 14 specializări şi 60 de profesori. Acum avem peste 16.000 de studenţi, peste 600 de cadre didactice şi peste 60 de specializări. Aveam doar studii de licenţă, iar acum avem programe de master şi de doctorat. Aveam o singură clădire, iar acum avem 8 imobile. M-am documentat şi. În legătură cu vieţile şi activităţile celor cinci Patriarhi, care au fost înaintea Preasfinţiei voastre şi mi-am dat seama că nici unul nu a avut această vocaţie de zidire cum o aveţi dumneavoastră. Ştiu că sunteţi modest şi pentru că la 1 iulie, când deveneaţi Mitropolit al Moldovei spuneaţi cu uimire şi cu teamă sfântă „Vedeţi că Dumnezeu v-a încredinţat odorul Lui cel Sfânt care este Biserica. V-a încredinţat spre pază şi păstorire”. M-am gândit de ce aţi spus spre pază şi

305

păstorire şi am înţeles că paza este credinţa moşilor şi strămoşilor noştri, am înţeles că una dintre deschiderile pe care dumneavoastră le aveţi dincolo de faptul că mergeţi spre credinţa apostolică este şi aceea de adaptare, de deschidere spre a teologici ortodoxe spre contemporaneitate. M-a surprins ceea ce aţi realizat în calitate de Mitropolit al Moldovei. Am rămas impresionată de destinul unui copil din satul Dobreşti, din Timiş, pe care Dumnezeu l-a ales, l-a construit ca personalitate unică, irepetabilă. Aveţi un har extraordinar: harul divin. După 90, când totul s-a prăvălit. Preasfinţia voastră zideaţi un învăţământ superior teologic. Universitatea noastră are facultate de Teologie, sunteţi preşedinte de atâta vreme şi ne bucurăm că sunteţi preşedintele comisiei de învăţământ, în educaţia religioasă” a spus rectorul Lizica Mihuţ. Doamna rector a mai ţinut să precizeze că învăţământul modern există datorită Patriarhului Daniel, iar acest lucru îi aparţine în totalitate. „Preafericirea voastră aţi construit un învăţământ superior în Universitate, un învăţământ superior pe care noi l-am perceput întotdeauna, pentru că Teologia reprezintă stâlpul de susţinere al Universităţii noastre. Ceea ce mi se pare special este că reuşiţi să reuniţi într-o singură personalitate o dimensiune liturgică şi misionară, una ştiinţifică şi publicistică, una filantropică şi socială şi nu în ultimul rând una monahală. Acest lucru îl demonstraţi prin teza de doctorat, pe care aţi susţinut-o la Strassbourg în 1979, cu 424 de pagini şi ajutat de cel mai mare teolog al secolului XX, regretatul Dumitru Stăniloae. Ca dimensiune liturgică şi misionară, aţi deschis 170 de şantiere, 600 de biserici, 12 protopopiate, 250 de biserici noi. Dar aţi făcut mai mult decât atât. Aţi făcut un lucru pe care nu l-a făcut nimeni, şi anume aţi introdus Iaşiul între cele 5 centre europene de pelerinaj, aţi adus moaştele unor sfinţi şi ne-aţi adus nouă celor din afara bisericii, prilejul de a ne putea ruga, de a ne putea reculege în aceste centre de pelerinaj, în acelaşi timp aveţi o deschidere specială pentru ştiinţă şi pentru publicistic. Aţi elaborat peste 800 de studii şi articole, aţi fost prezent de peste 120 de ori la mari congrese naţionale şi internaţionale, aţi scris cărţi, aţi înfiinţat o televiziune „Trinitas”, aţi înfiinţat un post de radia şi cel mai mult mi-a plăcut că aţi realizat şi o editură „Editura Trinitas”, de unde a pornit şi televiziunea, radioul şi ziarul cotidian „Lumina”. În toată strădania de a construi a existat un duh creator, dar şi o viziunea unificatoare. Aţi făcut un lucru care pentru noi este un model: pentru prima dată Preasfinţitul Daniel ne-a dat nouă, Universităţii „Aurel Vlaicu” o lecţie extraordinară descoperind duhul şi slujirea filantropiei. Preafericirea voastră a deschis centre de diagnostic, Asociaţia Medicilor şi Farmaciştilor, aţi făcut centre policlinice, aţi dat medicamente gratuite. Aş vrea să mai spun ceva, dar nu ca să ne lăudăm, pentru că în Biblie

306

spune că lauda e un păcat, ci pentru că e meritul Universităţii. În 2005, pentru că Dumnezeu ne-a ajutat, în condiţiile în care unii vroiau să ne decapiteze noi ne-am triplat numărul de studenţi. Atunci m-am gândit că şi noi ar trebui să dăm ceva înapoi, şi atunci şcoala noastră are peste 800 de tineri pe care îi şcolarizăm gratuit. Toţi cei de la centrele de copii, cei cu dizabilităţi, toţi cei care au probleme familiale grave, dar şi cei care sunt valoroşi în plan intelectual beneficiază de locuri bugetare. Nu am făcut public niciodată acest lucru pentru a nu se interpreta că folosim faptele bune pentru a ieşi în faţă”. A urmat rostirea câtorva cuvinte de apreciere ale părintelui profesor Ioan Tulcan care a decernat titlul Doctor Honoris Causa Patriarhului Daniel. „Este o mare bucurie pentru mine şi în acelaşi timp o onoare extraordinară ca în aceste momente, în aceste clipe de sărbătoare academică şi bisericească să pot rosti un Laudatio, adică un cuvânt de apreciere. M-am gândit care ar putea fi ideea călăuzitoare sub care să-mi înscriu acest scurt cuvânt şi am considerat că scurta idee stă la baza celorlalte: Preafericitul Părinte Patriarh Daniel reprezintă o gândire teologică creatoare, întemeiată pe legătura strânsă între dimensiunea statornică şi dinamică a tradiţiei Dumnezeieşti Apostolice”, a spus Ioan Tulcan, părinte. Patriarhul a ţinut să mulţumească Universităţii pentru titlul primit. „Ţin să mulţumesc pentru onoarea pe care Universitatea „Aurel Vlaicu” mi-a făcut-o prin decernarea titlului Doctor Honoris Causa. Am rămas impresionat de ajutorul pe care Dumnezeu l-a dăruit acestei Universităţi noi şi cred că secretul acestui mare ajutor este tocmai credinţa puternică a conducerii Universităţii, respectiv a Facultăţii de Teologie şi a tuturor care ostenesc aici ca profesori, dar şi credinţa puternică a tinerilor. Noi vă felicităm pentru marea reuşită, şi chiar dacă suntem în pragul unei crize financiare, considerăm că nu criza economică este cea mai primejdioasă, ci cea spirituală. Atunci când suntem bogaţi spiritual, putem spune că suntem bogaţi, chiar dacă situaţia materială este mai precară. Sfântul Apostol Pavel spunea foarte frumos că „Săraci fiind, pe mulţi îi îmbogăţim, cu fapte bune”. Tema pe care am ales-o azi ca prelegere sau cuvânt adresat cu prilejul primirii titlului de Doctor Honoris Causa al Universităţii „Aurel Vlaicu” este una legată de ceea ce am dori să fie realizat peste câteva zile, şi anume prezenţa la Arad a postului de radio „Trinitas”. În data de 8 decembrie va avea loc şedinţa de lucru a CNA-ului şi de aceea vrem să facem o cerere de sprijin”.

(Nicoleta Bosnigeanu, Observator, anul XII, nr. 3390, 06-07 decembrie 2008)

DIN VECHEA SPRE NOUA CATEDRALĂ

307

Noua Catedrală va fi, de mâine, prima Catedrală din România târnosită după Revoluţie.

După ce, joi seara, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, a fost aşteptat la Aeroportul din Timişoara de P.S. dr. Timotei Seviciu, Episcopul Aradului, şi oficialităţi ale judeţului, la Şagu un grup de credincioşi cu prapori în motive naţionale, corul şi preotul paroh Ştefan Dorin iau ieşit în drum iar la reşedinţa Episcopiei, studenţi şi profesori de la Facultatea de Teologie Ortodoxă l-au întâmpinat cu minunate cântări, ieri, la Catedrala Veche, s-a desfăşurat primirea P.F. Daniel, Arhiepiscop al Bucureştilor, Mitropolitul Munteniei şi Dobrogei, Locţiitor al Tronului Cezareei Capadociei, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. De dimineaţă, în faţa vechii Catedrale, cu hramul „Naşterea Sf. Ioan Botezătorul”, s-a adunat o mulţime impresionantă de credincioşi. După ora 10, clopotele au dat de ştire de sosirea întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Române iar înalţi ierarhi şi preoţi i-au ieşit în întâmpinare, în poarta sfântului locaş. Pe imnul arhieresc, cântat de studenţii seminarişti şi credincioşi, Preafericitul Părinte Patriarh a fost condus printr-un cordon, format din feţe bisericeşti, spre Sfântul Altar. A urmat un „Te Deum” oficiat de P.F. Daniel, Patriarhul României, împreună cu un ales sobor de episcopi, preoţi şi diaconi. În finalul slujbei de mulţumire lui Dumnezeu, întâistătătorul Eparhiei Aradului, P.S. dr. Timotei Seviciu, Episcop al Aradului, Ienopolei, Hălmagiului şi Hunedoarei, a rostit un cuvânt de binecuvântare. Prea Sfinţia Sa a arătat că Aradul „este în zile de sărbătoare” pentru că „vine în mijlocul nostru însuşi Patriarhul ţării” şi „descinde tocmai pentru târnosirea primei Catedrale a Eparhiei”, eparhie care cuprinde două judeţe - Arad şi Hunedoara - cu peste 500 de preoţi în mai bine de 500 de parohii şi 300 filii. P.S. Episcop Timotei a subliniat că vizita Patriarhului României începe de la Catedrala veche, care a slujit ca biserică a episcopilor vreme de aproximativ 150 de ani, şi se urmează o cale firească de la biserica veche, la biserica nouă. Răspunzând întâmpinării făcute, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a mulţumit lui Dumnezeu „pentru aceste clipe binecuvântate” - „Această vizită este una pastorală legată de marele eveniment, târnosirea primei Catedrale din ţară după 1989” -, a felicitat Episcopia şi credincioşii pentru jertfelnicia de care au dat dovadă, a vorbit despre credinţă (făcând comparaţii cu SUA şi Canada, unde, din lipsă de credincioşi, se vând biserici, pe când la noi, ca un semn de la Dumnezeu, se construiesc biserici), a adus cuvenitul mulţam pentru primirile făcute şi, în final, a dăruit Catedralei Vechi o icoană a Sfântului Dionisie Exiguul, o cruce de binecuvântare şi Liturghierul în ediţia jubiliară a Sfântului Sinod.

308

Vizita pastorală a P.F. Daniel, Patriarhul României a continuat la Universitatea „Aurel Vlaicu”, unde Preasfinţitului Părinte Daniel i s-a conferit înaltul titlu de Doctor Honoris Causa şi, după amiază, în parohia Arad-Bujac, unde întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a sfinţit complexul parohial, a inaugurat Centrul cultural al parohiei şi a oferit daruri, în ajun de Sf. Nicolae, copiilor din centrul HIV Arad-Bujac. „Catedrala Aradului arata multă credinţă dar şi multă jertfelnicie” P.F. Daniel Astăzi, P.F. Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu un ales sobor de înalţi ierarhi, va săvârşi târnosirea noii Catedrale a Aradului cu hramul „Sfânta Treime”. Programul, care începe la ora 9, va cuprinde: Primirea Preafericitului Părinte Patriarh în faţa Catedralei; Târnosirea Catedralei; Rugăciunea de sfinţie a raclei cu moaştele Sf. Ioan Gură de Aur; Sfânta Liturghie; Atribuirea titlului de „Cetăţean de Onoare” al municipiului Arad P. F. Daniel, Patriarhul României.

(Vasile Filip, Jurnal Arădean, anul XX, nr. 5610, 06 decembrie 2008)

PATRIARHUL DANIEL, DOCTOR HONORIS CAUSA AL UNIVERSITĂŢII „AUREL VLAICU”

Cu ocazia Sfinţirii Catedralei „Sfânta Treime”, invitatul de seamă al Episcopiei Aradului a fost Preafericitul Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Sosit în oraşul nostru cu două zile înaintea evenimentului. Preafericitul Daniel, a fost invitat al Universităţii de stat „Aurel Vlaicu”, rectorul acesteia, prof.univ.dr. Lizica Mihuţ oferindu-i titlul academic „Doctor Honoris Causa”. La eveniment au participat episcopi, preoţi, studenţi şi cadre didactice, dar şi o parte din clasa politică locală. Festivitatea s-a desfăşurat la etajul doi al Complexului „M” din Micălaca, festivitatea începând cu Imnul „Gaudeamus”, şi rugăciunile „Tatăl Nostru” şi „Cu noi este Dumnezeu”. Rectorul Universităţii „Aurel Vlaicu”, prof.univ.dr. Lizica Mihuţ a spus: „Facem acest lucru pentru că nimic nu este posibil fără credinţă, pentru că Dumnezeu face minuni şi astăzi, iată, Universitatea noastră este o minune a lui Dumnezeu: în anul 2000 aveam 1000 de studenţi, 14 specializări şi 60 de profesori. Acum avem peste 16.000 de studenţi, peste 600 de cadre didactice şi peste 60 de specializări. Aveam doar studii de licenţă, iar acum avem programe de master şi doctorat. Aveam o singură clădire, iar acum avem nu mai puţin de opt imobile. Printre cele peste 60 de specializări se numără şi cea de Teologie, Rectorul Universităţii arădene menţionând „Preafericirea voastră, aţi construit

309

un învăţământ superior în Universitate, un învăţământ superior pe care noi l-am perceput întotdeauna, pentru că Teologia reprezintă stâlpul de susţinere al Universităţii Noastre. Ceea ce mi se pare special este că reuniţi într-o singură personalitate o dimensiune liturgică şi misionară, una ştiinţifică şi una publicistică, şi, nu în ultimul rând, una monahală. Aţi făcut un lucru care este pentru noi un model: Preasfinţitul Daniel ne-a dat nouă, Universităţii „Aurel Vlaicu “ o lecţie extraordinară, descoperind duhul şi slujirea filantropiei. Preafericirea voastră a deschis centre de diagnostic, Asociaţia Medicilor şl Farmaciştilor, aţi făcut centre policlinice, aţi dat medicamente gratuite. Aş vrea să mai spun ceva, dar nu ca să ne lăudăm, pentru că în Biblie spune că lauda e un păcat, ci pentru că e meritul Universităţii. În 2005, pentru că Dumnezeu ne-a ajutat, în condiţiile în care unii vroiau să ne decapiteze, noi am triplat numărul de studenţi. Atunci m-am gândit că şi noi ar trebui să dăm ceva înapoi şi de atunci şcoala noastră are peste 800 de tineri pe care îi şcolarizăm gratuit. Toţi cei de la centrele de copii, cei cu dizabilităţi, toţi cei care au probleme familiale grave, dar şi cei care sunt valoroşi în plan intelectual beneficiază de locuri bugetare. Nu am făcut public niciodată acest lucru pentru a nu se interpreta că folosim faptele bune pentru a ieşi în faţă”. Cuvinte de merite şi laude au fost rostite şi de către preotul Ioan Tulcan, decanul Facultăţii de Teologie din cadrul UAVA, dumnealui fiind persoana desemnată să-i înmâneze Patriarhului Daniel distincţia academică „Doctor Honoris Causa”. „Ţin să mulţumesc pentru onoarea pe care Universitatea „Aurel Vlaicu” mi-a făcut-o prin decernarea titlului Doctor Honoris Causa. Am rămas impresionat de ajutorul pe care Dumnezeu l-a dăruit acestei Universităţi noi şi cred că secretul acestui mare ajutor este tocmai credinţa puternică a Conducerii Universităţii, respectiv a Facultăţii de Teologie şi a tuturor care ostenesc aici ca profesori, dar şi credinţa puternică a tinerilor” - a precizat, P.F. Daniel, la încheierea festivităţii.

(Flacăra Roşie, anul II, nr. 88, 14-20 decembrie 2008) Domniei Sale Doamna Rector Prof. Univ. Dr. Lizica Mihuţ Rectorul Universităţii „Aurel Vlaicu” din. Arad Stimată Doamnă Rector, Vă mulţumim pentru deosebita ospitalitate cu care ne-aţi primit în Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, cu prilejul conferirii titlului de Doctor Honoris Causa al acestui înalt for academic.

310

Ne rugăm Domnului Cel care este Illuminatio nostra, să sporească în sufletul dumneavoastră atât lumina cunoaşterii ştiinţifice cât şi lumina harului Său dumnezeiesc. Fie ca sărbătoarea Naşterii Domnului Nostru Iisus Hristos, care a răsărit lumii lumina cunoştinţei, să vă aducă în viaţă pace, bunăvoire întru toate bună sporire. Cu aleasă preţuire şi binecuvântare, DANIEL PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE Stimaţi arădeni, Ne stăruie încă în memorie festivitatea - desfăşurată în prezenţa a unei numeroase asistenţe (mii de studenţi, cadre didactice şi invitaţi) - de conferire a înaltului Titlu Academic de Doctor Honoris Causa, Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Suntem onoraţi să facem cunoscute, arădenilor şi nu numai lor, urările venite din partea acestei personalităţi de excepţie, în plan academic şi spiritual, pe care o admirăm cu adevărat! Din partea întregii comunităţi academice, Sărbători fericite. An Nou încărcat cu nesperate izbânzi, dar şi o reală armonie interioară, un împreună cu toţi semenii noştri „fără ură şi părtinire”. Rector, Prof.univ.dr. Lizica MIHUŢ

(Jurnal Arădean, anul XX, nr. 5625, 24 decembrie 2008, Observator, anul XII, nr. 3405, 24 decembrie 2008)

311

CAPITOLUL AL VI-LEA

OASPEŢI

PROF. DR. ANDREAS RIZZI

LAUDATIO

PROF. DR. ANDREAS RIZZI

INSTITUTUL DE CHIMIE ANALITICA UNIVERSITATEA DIN VIENA

Prof. Dr. Andreas Rizzi s-a născut în Viena, Austria, la data de 4 martie 1950. A urmat cursurile liceului teoretic din Viena precum şi cursurile Facultăţii de Chimie a Universităţii din Viena. In anul 1975 şi-a susţinut disertatia de master în chimie teoretică la aceeaşi universitate, iar trei ani mai târziu, adică la vârsta de numai 28 de ani, a devenit doctor în chimie al Universităţii din Viena, specializarea chimie analitică. Rezultatele remarcabile obtinute ca student, masterand şi doctorand apoi, l-au recomandat încă de la început pentru îmbrăţişarea carierei academice astfel că, după obţinerea titlului de doctor în chimie analitică, devine imediat lector la prestigiosul Institut de Chimie Analitică al Universităţii vieneze. În anul 1986 efectuează un stagiu de cercetare în renumitele laboratoare Pharma-Research de la Höchst, Germania Federală. În 1991 îşi susţine abilitarea ca profesor la Universitatea din Viena, obţinând diploma de Venia Legendi în chimie analitică ceea ce îl consacră profesor universitar cu drept de conducere de doctorat în domeniul chimiei, la vârsta de numai 41 de ani. În calitate de profesor universitar, Andreas Rizzi a susţinut din 1991 şi până în prezent cursuri înalt specializate de separatologie, spectrometrie de masă, analiză chirală şi modelare a interacţiunilor intramoleculare pentru studenţii, masteranzii şi doctoranzii Universităţii din Viena cât şi pentru masteranzii şi doctoranzii Universităţii din Salzburg unde a funcţionat ca Visiting Profesor între 1994 şi 2002. În afară de prelegerile cu caracter didactic, Andreas Rizzi susţine anual un număr impresionant de prelegeri ştiinţifice, invitat la cele mai renumite universităţi şi institute de cercetare din lume precum

312

şi la manifestările ştiinţifice internaţionale de specialitate. Înaltul său prestigiu profesional l-a consacrat drept prezenţă permanentă în colegiile de redacţie ale celor mai apreciate reviste de specialitate din lume şi, totodată, ca editor şef adjunct al reputatei reviste lunare Electrophoresis de sub egida casei de editură Wiley. Din anul 1996 Prof. Dr. Andreas Rizzi conduce un grup de cercetare extrem de valoros şi productiv ale cărui rezultate ştiinţifice s-au concretizat în peste 70 de lucrări în reviste cu factor de impact mai mare de 4, cunoscute de toata comunitatea ştiinţifică internaţională şi citate de câteva mii de ori în cele mai renumite reviste, cărţi şi monografii de chimie, biotehnologie, bioanaliză, ştiinţele vieţii, informatică şi computer modeling. Profesorul Rizzi a revolutionat tehnicile de separatologie, abordand cu îndrăzneală şi înalt profesionalism atât dezvoltarea unor elemente tehnice, tehnologice şi metodologice absolut originale care surprind prin ingeniozitate şi precizie cât şi aplicarea acestora în analizele biologice şi biochimice de mare fineţe şi complexitate. Profesor Rizzi a dus o adevarată muncă de pionierat în domeniul dezvoltării metodelor electroforetice şi cromatografice şi a posibilităţilor de cuplare a electroforezei mono şi bidimensionale precum şi a electroforezei capilare cu spectrometria de masă cu ionizare prin electrospray şţi MALDI. Andreas Rizzi este unul dintre puţinii oameni de ştiinţă din lume care au reuşit abordarea cu deplin succes a analizei chirale prin electroforeza capilară şi cromatografie lichidă şi a aplicării modelării interacţiunilor moleculare pentru explicarea fenomenelor cromatografice şi electroforetice. Dincolo de toate aceste realizări tehnice şi teoretice, un fapt absolut remarcabil îl reprezintă preocuparea constantă a grupului Rizzi pentru implementarea şi aplicarea în viaţa reală a acestor descoperiri, în special în investigaţiile biologice şi biomedicale ce vizează identificarea şi caracterizarea structurală a proteinelor, glicoproteinelor şi glicanilor cu rol hotărâtor în procesele vitale de la nivel celular şi din matricea extracelulară. Mai mult, Andreas Rizzi a devenit în ultimii ani şi un leader al domeniilor “fierbinţi” şi ultramoderne ale proteomicii, glicomicii şi biologiei structurale bazate pe spectrometrie de masă. Munca sa laborioasă din aceste arii de cercetare a inclus dezvoltarea unor metode inedite pentru identificarea şi caracterizarea de novo a proteinelor, a modificărilor lor post-traslaţionale şi a interacţiunilor lor necovalente. Profesorul Andreas Rizzi este o personalitate extrem de complexă, şi un om de aleasă cultură care posedă cunoştiinţe la nivel de specialist în domenii dintre cele mai diverse: muzica simfonică şi de operă, istoria artei, istoria antică şi medievală, literatură universală. Fire deschisă, modestă, prietenoasă, generoasă, contagios de optimistă şi gata să ajute pe oricine şi în orice moment,

313

Andreas Rizzi este unul dintre cei mai apreciaţi şi iubiţi profesori ai universităţii vieneze. Profesorul Rizzi este cel cu care întotdeauna ai alege să lucrezi, cel de la care oricând vei primi un sfat valoros, şi cel care te va spirijini în momentele cele mai dificile. În mod cert personalitatea domniei sale este o ilustrare cât se poate de convingătoare a conceptului pe care filozoful şi cercetătorul Rene Descartes o avea despre oamenii de ştiinţă: “Ştiinţa este accesibilă numai celor care ştiu să se daruiască”. 09/12/08 Prof. Dr. Alina-Diana Zamfir

DOCTOR HONORIS CAUSA Ieri, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad a acordat titlul de Doctor Honoris Causa unui reputat cercetător austriac, dr. Andreas Rizzi. Acesta este membru al Institutului de chimie analitică a Universităţii din Viena, devenind profesor universitar cu drept de conducere de doctorat în acest domeniu la vârsta de 41 de ani.

(C.A., Jurnal Arădean, anul XX, nr. 5615, 12 decembrie 2008)

DR. ANDREAS RIZZI, UNUL DINTRE CEI MAI RENUMIŢI CHIMIŞTI AI LUMII, DHC LA UNIVERSITATEA “AUREL VLAICU”

Universitatea de Stat din Arad a conferit ieri titlul de Doctor Honoris Causa prof. Dr. Andreas Rizzi, de la Institutul de Chimic Analitică al Universităţii Viena. Andreas Rizzi devenea doctor în ştiinţă la vârsta de 28 de ani. În anul 1986 efectuează un stagiu de cercetare în renumitele laboratoare Pharma-Research de la Hochst, Germania Federală. În 1991 îşi susţine abilitarea ca profesor la Universitatea din Viena, obţinând diploma de Venia Legendi în chimie analitică, ceea ce îl consacră profesor universitar cu drept de conducere de doctorat în domeniul chimici, la vârsta de numai 41 de ani. La Universitatea din Salzburg a funcţionat ca Visiting Profesor între 1994 şi 2002. Profesorul Rizzi a revoluţionat tehnicile de separatologie, abordând atât

314

dezvoltarea unor elemente tehnice, tehnologice şi metodologice absolut originale care surprind prin ingeniozitate şi precizie cât şi aplicarea acestora în analizele biologice şi biochimice de mare fineţe şi complexitate. Andreas Rizzi este unul dintre puţinii oameni de ştiinţa din lume care au reuşit abordarea cu deplin succes a analizei chirale prin electroforeza capilară şi cromatografie lichidă a aplicării modelării interacţiunilor moleculare pentru explicarea fenomenelor cromatografice şi electroforetice. A devenit în ultimii ani şi un leader al domeniilor „fierbinţi” şi ultramoderne ale proteomicii, glicemicii şi biologiei structurale bazate pe spectrometrie de masă.

(A. A., Observator, anul XII, nr. 3395, 12 decembrie 2008)

315

CAPITOLUL AL VII-LEA

NOI SPECIALIZĂRI ÎNFIINŢATE

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII UNIVERSITATEA “AUREL VLAICU“ DIN ARAD

310130, Arad, B-dul Revoluţiei nr. 77, P.O. BOX 2/158 AR tel / fax: 0040-257- 280070; tel. 0040-257- 283010

http://www.uav.ro; e-mail: [email protected] Operator de date cu caracter personal nr.2929

În ultimul an universitar au fost autorizate să funcţioneze provizoriu începând cu anul universitar 2009-2010 următoarele specializări pentru studii universitare de licenţă: ‐ Modă-design vestimentar; ‐ Psihologie; ‐ Marketing. A fost vizitată de către experţii ARACIS specializarea Informatică economică şi urmează discutarea raportului în Consiliul ARACIS. Ca urmare a autorizării provizorii a acestor noi specializări, în conformitate cu H.G. 1609/2004, H.G. 916/2005, H.G. 1175/2006, HG 635/11.06.2008 şi HG 749/24.06.2009 publicată în MO 465/06.07.2009, structura Universităţii “Aurel Vlaicu” din Arad, pentru studii universitare de licenţă, se prezintă astfel:

FACULTATEA

DOMENIUL DE

LICENŢĂ

SPECIALIZAREA acreditată

(A) sau autorizată să funcţioneze

provizoriu (AP)

FORMA DE

ÎNVĂŢĂ MÂNT

NUMĂR

DE CREDITE

Tehnologia construcţiilor de maşini

A (HG 940/10.06.2004)

ZI 240

INGINERIE Complex Univ. M Str. E. Drăgoi, Nr. 2 Tel.

Inginerie industrială

Ingineria sudării

A (HG 940/10.06.2004)

ZI 240

316

Tehnologia şi designul produselor textile

A (HG 693/12.06.2003)

ZI 240

Tehnologia tricotajelor şi confecţiilor

A (HG 916/11.08.2005

ZI 240

Inginerie mecanică

Vehicule pentru transport feroviar

A (HG 635/11.06.2008)

ZI 240

Ingineria autovehiculelor

Autovehicule rutiere

AP (HG 916/11/08/2005)

ZI 240

Ingineria sistemelor

Automatică şi informatică aplicată

A (HG 635/11/06/2008)

ZI 240

0257250389

Inginerie şi management

Inginerie economică industrială

AP (HG 693/12/06/2003)

ZI 240

Ingineria produselor alimentare

A (HG 635/11.06.2008)

ZI 240 Ingineria produselor alimentare Controlul şi

expertiza produselor alimentare

AP (HG 410/25/04/2002

ZI 240

Inginerie chimică

Tehnologie chimică textilă

A (HG 1082/11.09.2003)

ZI 240

Biotehnologii

Biotehnologii pentru industria alimentară

AP (HG 410/25.04.2002)

ZI 240

INGINERIE ALIMENTARĂ, TURISM ŞI PROTECŢIA MEDIULUI Complex Univ. M Str. E. Drăgoi, Nr. 2 Tel.0257219331

Inginerie şi management

Inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism

AP (HG 693/12/06/2003)

ZI 240

317

Ingineria mediului

Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice

AP (HG 410/25.04.2002)

ZI 240

Limbă şi literatură

Limba şi literatura română – Limba şi literatura engleză

AP (HG 693/12/06/2003)

ZI 180

Administraţie publică

AP (HG 1082/11/09/2003)

ZI 180 Ştiinţe administrative Poliţie

comunitară

AP (HG 635/11/06/2008)

ZI 180

Ştiinţe ale comunicării Jurnalism

AP (HG 1609/30/09/2004)

ZI 180

Design AP (HG 635/11/06/2008)

ZI 180 Arte plastice decorative şi design Modă-design

vestimentar

AP (HG 749/24/06/2009)

ZI 180

Teologie Teologie penticostală didactică

AP (HG 635/11/06/2008)

ZI 180

ŞTIINŢE UMANISTE ŞI SOCIALE Complex Univ. M Str. E. Drăgoi, Nr. 2 Tel. 0257219336

Istorie Istorie AP (HG 916/11/08/2005)

ZI 180

Finanţe Finanţe şi bănci (zi/id)

A (HG 635/11.06.2008) AP (HG 944/29.08.2002)

ZI/ ID

180 180

ŞTIINŢE ECONOMICE B-dul Revoluţiei, Nr. 77 Tel. 0257280679 Contabilitate Contabilitate

şi informatică de gestiune (zi/id)

A (HG 635/11.06.2008) AP (HG 944/29.08.

ZI/ ID

180 180

318

2002)

Administrarea afacerilor

Economia comerţului, turismului şi serviciilor (zi/id)

A (HG635/11/06/2008)/ AP (HG 1609/30.09.2004)

ZI/ ID

180 180

Management Management AP (HG 693/12/06/2003)

ZI 180

Marketing Marketing AP (HG 749/24/06/2009)

ZI 180

Teologie ortodoxă pastorală

A (HG 635/11/06/2008)

ZI 240

Teologie ortodoxă didactică

A (HG 916/11.08.2005)

ZI 180

TEOLOGIE Str. Academia Teologică, Nr. 9 Tel. 0257285855

Teologie

Teologie ortodoxă asistenţă socială

AP (HG 535/01/07/1999)

ZI 180

Informatică Informatică (zi/id)

AP(HG 944/29/08/2002)/ AP (HG 916/11.08.2005)

ZI/ ID 180

ŞTIINŢE EXACTE Complex Univ. M Tel. 0257219000

Matematică Matematică informatică

AP (2212/03.11.2005)

ZI 180

Psihopedagogie specială

AP (HG 1082/11/09/2003)

ZI 180

Ştiinţe ale educaţiei Pedagogia

învăţământului primar şi preşcolar

A (HG 635/11/06/2008)

ZI 180

ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI PSIHOLOGIE ŞI ASISTENŢ Asistenţă

socială Asistenţă socială

AP (HG 940/10/06

ZI 180

319

/2004) Ă SOCIALĂ Complex Univ. M Tel. 0257219555

Psihologie Psihologie AP (HG 749/24/06/2009)

ZI 180

EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT Complex Univ. M Tel. 0257219336

Educaţie fizică şi sport

Educaţie fizică şi sportivă

AP (HG 916/11/08/2005)

ZI 180

DESIGN Calea Zimandului Tel. 0257219336

Arte plastice decorative şi design

Design AP (HG 635/11/06/2008)

ZI 180

FACULTATEA DE DESIGN, NOUTATEA UNIVERSITĂŢII „AUREL VLAICU” PENTRU URMĂTORUL AN UNIVERSITAR

Universitatea „Aurel Vlaicu” va avea din următorul an universitar, cel care începe în toamna acestui an, o facultate în plus, Hotărârea de Guvern fiind publicată şi în Monitorul Oficial. Este vorba despre Facultatea de Design, cu specializările design de produs, design de grafică şi ambiental şi modă - design vestimentar. În acest sens, au început deja pregătirile în mod gratuit, pentru desen, a tinerilor care vor să se înscrie la Facultatea de Design. De asemenea, Universitatea de Stat arădeană va avea şi două specializări noi, cea de Psihologie, în cadrul Facultăţii de