Home >Documents >Listă de lucrări · 2016-06-29 · Listă de lucrări Rof Letiţia Maria 3 5. Letiția Maria Rof,...

Listă de lucrări · 2016-06-29 · Listă de lucrări Rof Letiţia Maria 3 5. Letiția Maria Rof,...

Date post:10-Feb-2020
Category:
View:5 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • Listă de lucrări

  Rof Letiţia Maria

  1

  LUCRĂRI PREZENTATE ŞI PUBLICATE ÎN CADRUL UNOR PUBLICAŢII ŞI

  CONFERINŢE ŞTIINŢIFICE

  CRITERIUL A1

  ACTIVITATEA DIDACTICĂ ȘI PROFESIONALĂ

  1.1. Cărți și subcapitole/studii în cărți de specialitate

  1.1.2.2 Studiu / capitol într-o carte de specialitate sau volum colectiv

  1. Briciu Sorin, Căpuşneanu Sorinel, Rof Letiţia Maria, Topor Dan, Contabilitatea şi controlul

  de gestiune-instrumente pentru evaluarea performanţei entităţii, Editura Aeternitas, Alba Iulia,

  2010, ISBN 978-973-1890-71-5, Capitolul 4 (pag.159-189) şi capitolul 6 (pag.227-392).

  2. Neculai Tabără (coord), Sorin Briciu (coord.), Alina Rusu, Mihaela Ungureanu, Roxana Dicu,

  Alina Prahovean, Petrica Munteanu, Sorinel Căpușneanu, Dan Topor, Alina Puțan, Letiția

  Maria Rof, Actualităţi şi perspective în contabilitate şi control de gestiune, Editura Tipo

  Moldova, Iaşi, 2012, ISBN 978-973-168-723-0, Capitolul 3 (pag. 73-134) şi capitolul 20 (pag.

  471-492).

  1.2.1. Manuale didactice/monografii

  1. Briciu Sorin, Rof Letiția Maria, Audit financiar – suport de curs ID, Centrul ID, Alba Iulia:

  UNIVERSITATII ''1 DECEMBRIE 1918'', 2011, p.108.

  2. Cenar Iuliana, Rof Letiția Maria, Contabilitatea operațiunilor speciale - suport de curs ID,

  Centrul ID, Alba Iulia: UNIVERSITATII ''1 DECEMBRIE 1918'', 2011, p.240.

  3. Briciu Sorin, Rof Letiția Maria, Contabilitate de gestiune – suport de curs ID, Centrul ID,

  Alba Iulia: UNIVERSITATII ''1 DECEMBRIE 1918'', 2012, p.159.

  1.2.2. Îndrumătoare de laborator/aplicații

  1. Rof Letiția Maria, Contabilitatea operațiunilor speciale – note de seminar, Seria Didactica,

  Alba Iulia, 2014, p.107.

 • Listă de lucrări

  Rof Letiţia Maria

  2

  CRITERIUL A2

  ACTIVITATEA DE CERCETARE

  2.1. Articole care prezintă contribuții științifice originale, în extenso, publicate de candidat

  ca autor sau coautor în reviste cotate ISI sau BDI

  2.1.2. Articole care prezintă contribuții științifice originale, în extenso, publicate de

  candidat ca autor sau coautor într-o revistă indexată de cel puțin două din bazele de date

  internaționale recunoscute

  1. Rof Letiția Maria, Legal ecotax on its accounting and disclosure, Revista Tinerilor

  Economisti, anul VIII, Special Issue 14, Aprilie 2010, ISSN 1583-9982, pp. 117-124

  http://web.b.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&

  jrnl=15839982&AN=52587467&h=ANZubSt3zXPSTriFOW0O5%2fOqQabXWBa%2bPm%2f

  OWzPbePcEUVyD3rFpwBytUxTpmdBDRy111NMk5gjrqgS9C6gUIA%3d%3d&crl=c&result

  Ns=AdminWebAuth&resultLocal=ErrCrlNotAuth&crlhashurl=login.aspx%3fdirect%3dtrue%26

  profile%3dehost%26scope%3dsite%26authtype%3dcrawler%26jrnl%3d15839982%26AN%3d5

  2587467

  2. Sorin Briciu, Adela Socol, Letiţia Maria Rof, Contribuții la cunoașterea și la implementarea

  unui model de evaluare a riscului de audit, Revista de audit financiar anul VIII, Nr.6/2010, pp.

  29-35, ISSN 1583-5812

  http://revista.cafr.ro/RevistaDetalii_RO?Cod=17

  3. Ana Maria Cordos, Tudor Andreica, Letiția Maria Rof, Controversies on integrated

  accounting system, Annales Universitatis Apulensis, Series Oeconomica, Nr.12(1)/2010, ISSN

  1454-9409, pp. 88-94.

  http://econpapers.repec.org/article/alujournl/v_3a1_3ay_3a2010_3ai_3a12_3ap_3a8.htm

  4. Letiția Maria Rof, Dan Constantin Danulețiu, Environmental accounting and corporate

  social responsibility, Analele Universitatii din Oradea, Stiinte Economice, Tom XIX, Issue 2,

  Decembrie 2010, ISSN-122569 (in format tiparit), ISSN-1582-5450 (in format electronic, pe

  CD-ROM), pp 899-905.

  http://econpapers.repec.org/article/orajournl/v_3a1_3ay_3a2010_3ai_3a2_3ap_3a885-891.htm

  http://web.b.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=15839982&AN=52587467&h=ANZubSt3zXPSTriFOW0O5%2fOqQabXWBa%2bPm%2fOWzPbePcEUVyD3rFpwBytUxTpmdBDRy111NMk5gjrqgS9C6gUIA%3d%3d&crl=c&resultNs=AdminWebAuth&resultLocal=ErrCrlNotAuth&crlhashurl=login.aspx%3fdirect%3dtrue%26profile%3dehost%26scope%3dsite%26authtype%3dcrawler%26jrnl%3d15839982%26AN%3d52587467http://web.b.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=15839982&AN=52587467&h=ANZubSt3zXPSTriFOW0O5%2fOqQabXWBa%2bPm%2fOWzPbePcEUVyD3rFpwBytUxTpmdBDRy111NMk5gjrqgS9C6gUIA%3d%3d&crl=c&resultNs=AdminWebAuth&resultLocal=ErrCrlNotAuth&crlhashurl=login.aspx%3fdirect%3dtrue%26profile%3dehost%26scope%3dsite%26authtype%3dcrawler%26jrnl%3d15839982%26AN%3d52587467http://web.b.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=15839982&AN=52587467&h=ANZubSt3zXPSTriFOW0O5%2fOqQabXWBa%2bPm%2fOWzPbePcEUVyD3rFpwBytUxTpmdBDRy111NMk5gjrqgS9C6gUIA%3d%3d&crl=c&resultNs=AdminWebAuth&resultLocal=ErrCrlNotAuth&crlhashurl=login.aspx%3fdirect%3dtrue%26profile%3dehost%26scope%3dsite%26authtype%3dcrawler%26jrnl%3d15839982%26AN%3d52587467http://web.b.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=15839982&AN=52587467&h=ANZubSt3zXPSTriFOW0O5%2fOqQabXWBa%2bPm%2fOWzPbePcEUVyD3rFpwBytUxTpmdBDRy111NMk5gjrqgS9C6gUIA%3d%3d&crl=c&resultNs=AdminWebAuth&resultLocal=ErrCrlNotAuth&crlhashurl=login.aspx%3fdirect%3dtrue%26profile%3dehost%26scope%3dsite%26authtype%3dcrawler%26jrnl%3d15839982%26AN%3d52587467http://web.b.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=15839982&AN=52587467&h=ANZubSt3zXPSTriFOW0O5%2fOqQabXWBa%2bPm%2fOWzPbePcEUVyD3rFpwBytUxTpmdBDRy111NMk5gjrqgS9C6gUIA%3d%3d&crl=c&resultNs=AdminWebAuth&resultLocal=ErrCrlNotAuth&crlhashurl=login.aspx%3fdirect%3dtrue%26profile%3dehost%26scope%3dsite%26authtype%3dcrawler%26jrnl%3d15839982%26AN%3d52587467http://web.b.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=15839982&AN=52587467&h=ANZubSt3zXPSTriFOW0O5%2fOqQabXWBa%2bPm%2fOWzPbePcEUVyD3rFpwBytUxTpmdBDRy111NMk5gjrqgS9C6gUIA%3d%3d&crl=c&resultNs=AdminWebAuth&resultLocal=ErrCrlNotAuth&crlhashurl=login.aspx%3fdirect%3dtrue%26profile%3dehost%26scope%3dsite%26authtype%3dcrawler%26jrnl%3d15839982%26AN%3d52587467http://revista.cafr.ro/RevistaDetalii_RO?Cod=17http://econpapers.repec.org/article/alujournl/v_3a1_3ay_3a2010_3ai_3a12_3ap_3a8.htmhttp://econpapers.repec.org/article/orajournl/v_3a1_3ay_3a2010_3ai_3a2_3ap_3a885-891.htm

 • Listă de lucrări

  Rof Letiţia Maria

  3

  5. Letiția Maria Rof, Review of environmental issues in sustainable strategic development of

  Romania and analysis of the connection between ethics and sustainable development, Ovidius

  University Annals, Economic Sciences series, Volume X, Issue 1, 2010, Constanta, ISSN 1582-

  9383, pp. 471-476.

  http://ideas.repec.org/a/ovi/oviste/v10y2010i1p471-476.html

  6. Rof Letiţia Maria, Kaizen Costing Method and its role in the management of an entity”,

  Revista Tinerilor Economisti, Anul IX, No.16, Aprilie 2011, ISSN 1583-9982, pp. 104-109.

  http://ideas.repec.org/a/aio/rteyej/v1y2011i16p104-109.html

  7. Rof Letiția Maria, Farcane Nicoleta, Current state and evolution perspectives for

  management accounting in the energy sector by implementing the ABC method”, Analele

  Universității din Oradea, Seria Științe Economice, Tom XX, Issue 1 Iulie 2011, ISSN 1222-

  569X (în format tipărit) ISSN 1582-5450 (în format electronic), pp.653-660.

  http://www.doaj.org/doaj?func=abstract&id=865329

  8. Letiția Maria Rof, Performance audit public sector requirements and conditioning, Valahian

  Journal of Economic Studies, Volumul 2 (16), Issue 2, 2011, Targoviste, ISSN 2067-9440,

  pp.29-36.

  http://www.vjes.eu/images/2011/VJES%20-

  %20Volume%202/issue2/Vol.2(16)_Issue2_2011_Letitia%20Maria%20ROF.pdf

  9. Rof Letiţia Maria, Stanciu Ionela, Improvement of Managerial Accounting in Electricty

  Industry by Applying the ABC Method, Ovidius University Annals Economic Sciences Series,

  vol XI, issue 1, 2011, p. 1818-1821.

  https://ideas.repec.org/a/ovi/oviste/v11y2011i1p1818-1821.html

  10. Stanciu Ionela, Rof Letiţia Maria, Accounting Policies Regarding Environmental Costs,

  Ovidius University Annals Economic Sciences Series, vol XI, issue 1, 2011, p. 1986-1991.

  https://ideas.repec.org/a/ovi/oviste/v11y2011i1p1986-1991.html

  11. Rof Letiția Maria, Stanciu Ionela, Views on the Purpose of Management Accounting in the

  Romanian Energy Sector, Ovidius University Annals Economic Sciences Series, vol. XI, issue 2,

  2011, p.1138-1141.

  https://www.researchgate.net/publication/227466430_Views_on_the_Purpose_of_Management_

  Accounting_in_the_Romanian_Energy_Sector

  http://ideas.repec.org/a/ovi/oviste/v10y2010i1p471-476.htmlhttp://ideas.repec.org/a/aio/rteyej/v1y2011i16p104-109.htmlhttp://www.doaj.org/doaj?func=abstract&id=865329http://www.vjes.eu/images/2011/VJES%20-%20Volume%202/issue2/Vol.2(16)_Issue2_2011_Letitia%20Maria%20ROF.pdfhttp://www.vjes.eu/images/2011/VJES%20-%20Volume%202/issue2/Vol.2(16)_Issue2_2011_Letitia%20Maria%20ROF.pdfhttps://ideas.repec.org/a/ovi/oviste/v11y2011i1p1818-1821.htmlhttps://ideas.repec.org/a/ovi/oviste/v11y2011i1p1986-1991.htmlhttps://www.researchgate.net/publication/227466430_Views_on_the_Purpose_of_Management_Accounting_in_the_Romanian_Energy_Sectorhttps://www.researchgate.net/publication/227466430_Views_on_the_Purpose_of_Management_Accounting_in_the_Romanian_Energy_Sector

 • Listă de lucrări

  Rof Letiţia Maria

  4

  12. Rof Letiția Maria, Le management de la performance et la surveillance des coûts, Revue

  Valaque d’etudes Economiques, Les Annales de l’Université Valahia de Targoviste, volume

  2(16), no 4/2011, ISSN 2067-9459, pp.91-96.

  http://www.rvee.eu/images/2011/no4/rvee%20vol.%202%2016%20no.%204%202011%20-

  %20letitia%20maria%20rof.pdf

  13. Căpuşneanu Sorinel, Topor Dan, Rof Letiția Maria, General implementation stages of the

  ABC method in the Small and Medium-Sized Enterprises, International Journal of Academic

  Research in Accounting, Finance and Management Sciences, January 2012, Volume 1, Issue 1,

  ISSN: 2225-8329, p. 43-50.

  http://mpra.ub.uni-muenchen.de/36218/

  14. Rof Letiția Maria, Advanced costing methods and their utility in organizing management

  accounting’’, Revista Tinerilor Economişti/The Young Economists Journal, Nr.18, Aprilie 2012,

  ISSN 1583-9982, p.62-69.

  http://econpapers.repec.org/article/aiorteyej/v_3a1_3ay_3a2012_3ai_3a18_3ap_3a62-69.htm

  15. Căpușneanu Sorinel, Boca (Rekos) Ileana Sorina, Barbu Cristian Marian, Rof Letiția Maria,

  Topor Dan, Implementation of Activity-Based Budgeting method in the economic entities from

  mining industry of Romania, International Journal of Academic Research in Accounting, Finance

  and Management Sciences, Vol. 3, No.1, January 2013, ISSN: 2225-8329, p. 26–34.

  http://connection.ebscohost.com/c/articles/86952533/implementation-activity-based-budgeting-

  method-economic-entities-from-mining-industry-romania

  http://ideas.repec.org/a/hur/ijaraf/v3y2013i1p26-34.html

  16. Rof Letiția Maria, Identity and role of managerial accounting for the entities in Romania,

  Annals. Economics Science Series. Timişoara, Vol. XIX/2013, Universitatea „Tibiscus” din

  Timişoara, ISSN 1582 – 6333, p. 628-635.

  http://fse.tibiscus.ro/anale/Lucrari2013/Lucrari_vol_XIX_2013_102.pdf

  17. Călean Ioana, Rof Letiția Maria, Addressing the Concept of Performance and its

  Quantification in Romanian and French Vision, “Ovidius” University Annals, Economic

  Sciences Series Volume XIII, Issue 1/ 2013, ISSN 1582-9383, p. 1172-1150.

  http://econpapers.repec.org/article/ovioviste/v_3axii_3ay_3a2012_3ai_3a1_3ap_3a1146-

  1150.htm

  http://www.rvee.eu/images/2011/no4/rvee%20vol.%202%2016%20no.%204%202011%20-%20letitia%20maria%20rof.pdfhttp://www.rvee.eu/images/2011/no4/rvee%20vol.%202%2016%20no.%204%202011%20-%20letitia%20maria%20rof.pdfhttp://mpra.ub.uni-muenchen.de/36218/http://econpapers.repec.org/article/aiorteyej/v_3a1_3ay_3a2012_3ai_3a18_3ap_3a62-69.htmhttp://connection.ebscohost.com/c/articles/86952533/implementation-activity-based-budgeting-method-economic-entities-from-mining-industry-romaniahttp://connection.ebscohost.com/c/articles/86952533/implementation-activity-based-budgeting-method-economic-entities-from-mining-industry-romaniahttp://ideas.repec.org/a/hur/ijaraf/v3y2013i1p26-34.htmlhttp://fse.tibiscus.ro/anale/Lucrari2013/Lucrari_vol_XIX_2013_102.pdfhttp://econpapers.repec.org/article/ovioviste/v_3axii_3ay_3a2012_3ai_3a1_3ap_3a1146-1150.htmhttp://econpapers.repec.org/article/ovioviste/v_3axii_3ay_3a2012_3ai_3a1_3ap_3a1146-1150.htm

 • Listă de lucrări

  Rof Letiţia Maria

  5

  18. Teiușan Ciprian Sorin, Rof Letiția Maria, Monitoring costs with electricity production from

  renewable sources by means of econometric tools, Romanian Journal of Economics, Tome 37

  Issue 2(46)/2013, 2013, ISSN: ONLINE ISSN 2344-45657, ISSN-L 1220-5567, p.91-111.

  http://www.revecon.ro/articles/2013-2/2013-2-7.pdf

  http://ideas.repec.org/a/ine/journl/v2y2013i44p91-111.html

  19. Cenar Iuliana, Isac (Rof) Letiția Maria, International Accounting Standards on Business

  Combinations and their Implementation in the Accounting in Romania, Knowledge Horizons –

  Economics, “Dimitrie Cantemir” Christian University, Volume 5, Issue 1, 2013, ISSN: 2069-

  0932, p. 92-100.

  http://econpapers.repec.org/article/khejournl/v_3a5_3ay_3a2013_3ai_3a1_3ap_3a92-100.htm

  20. Isac (Rof) Letiția Maria, Interference information type activity based costing in the

  management conducted at an entity, Annals. Economics Science Series. Timişoara, Vol.

  XX/2014, Universitatea „Tibiscus” din Timişoara, ISSN 1582 – 6333, p.195-201.

  http://www.fse.tibiscus.ro/anale/

  21. Isac (Rof) Letiția Maria, Methodological Study on the Calculation of Pilot Indicators and

  their Role for the Management of an Energy Producing Entity, “Ovidius” University Annals,

  Economic Sciences Series Volume XIV, Nr.1/2014, ISSN 1582-9383, p.627-632.

  http://web.a.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&

  jrnl=15829383&AN=109415185&h=ls6pwRbjx8FThXgOPyhbd4K8wn4fopQm7T0IEU0BxGO

  F%2bAtNToa4myqo9zP6YgdO35MvgFDQaXx5gJuMrmk1Ag%3d%3d&crl=f&resultNs=Admi

  nWebAuth&resultLocal=ErrCrlNotAuth&crlhashurl=login.aspx%3fdirect%3dtrue%26profile%3

  dehost%26scope%3dsite%26authtype%3dcrawler%26jrnl%3d15829383%26AN%3d109415185

  22. Căpușneanu Sorinel, Rof Letiția Maria Increase the performance of companies in the

  energy sector by implementing the Activity-Based Costing, International Journal of Academic

  Research in Accounting, Finance & Management Sciences, Vol 5, No.3, Iulie 2015, ISSN: 2225-

  8329, p.139-148.

  http://econpapers.repec.org/scripts/search.pf?ft=rof+letitia+maria

  23. Rof Letiția Maria, The need for managerial accounting organization in the energy sector in

  Romania, Universitatea „Tibiscus” din Timişoara, Annals. Economics Science Series. Timişoara,

  Vol. XXI/2015, ISSN 1582-6333

  http://www.fse.tibiscus.ro/images/anale/lucrari/Lucrari2015/KSSUE2015_submission_83.pdf

  http://www.revecon.ro/articles/2013-2/2013-2-7.pdfhttp://www.revecon.ro/articles/2013-2/2013-2-7.pdfhttp://www.revecon.ro/articles/2013-2/2013-2-7.pdfhttp://www.revecon.ro/articles/2013-2/2013-2-7.pdfhttp://www.revecon.ro/articles/2013-2/2013-2-7.pdfhttp://www.revecon.ro/?option=articles&cntid=189http://www.revecon.ro/articles/2013-2/2013-2-7.pdfhttp://ideas.repec.org/a/ine/journl/v2y2013i44p91-111.htmlhttp://econpapers.repec.org/article/khejournl/v_3a5_3ay_3a2013_3ai_3a1_3ap_3a92-100.htmhttp://www.fse.tibiscus.ro/anale/http://web.a.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=15829383&AN=109415185&h=ls6pwRbjx8FThXgOPyhbd4K8wn4fopQm7T0IEU0BxGOF%2bAtNToa4myqo9zP6YgdO35MvgFDQaXx5gJuMrmk1Ag%3d%3d&crl=f&resultNs=AdminWebAuth&resultLocal=ErrCrlNotAuth&crlhashurl=login.aspx%3fdirect%3dtrue%26profile%3dehost%26scope%3dsite%26authtype%3dcrawler%26jrnl%3d15829383%26AN%3d109415185http://web.a.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=15829383&AN=109415185&h=ls6pwRbjx8FThXgOPyhbd4K8wn4fopQm7T0IEU0BxGOF%2bAtNToa4myqo9zP6YgdO35MvgFDQaXx5gJuMrmk1Ag%3d%3d&crl=f&resultNs=AdminWebAuth&resultLocal=ErrCrlNotAuth&crlhashurl=login.aspx%3fdirect%3dtrue%26profile%3dehost%26scope%3dsite%26authtype%3dcrawler%26jrnl%3d15829383%26AN%3d109415185http://web.a.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=15829383&AN=109415185&h=ls6pwRbjx8FThXgOPyhbd4K8wn4fopQm7T0IEU0BxGOF%2bAtNToa4myqo9zP6YgdO35MvgFDQaXx5gJuMrmk1Ag%3d%3d&crl=f&resultNs=AdminWebAuth&resultLocal=ErrCrlNotAuth&crlhashurl=login.aspx%3fdirect%3dtrue%26profile%3dehost%26scope%3dsite%26authtype%3dcrawler%26jrnl%3d15829383%26AN%3d109415185http://web.a.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=15829383&AN=109415185&h=ls6pwRbjx8FThXgOPyhbd4K8wn4fopQm7T0IEU0BxGOF%2bAtNToa4myqo9zP6YgdO35MvgFDQaXx5gJuMrmk1Ag%3d%3d&crl=f&resultNs=AdminWebAuth&resultLocal=ErrCrlNotAuth&crlhashurl=login.aspx%3fdirect%3dtrue%26profile%3dehost%26scope%3dsite%26authtype%3dcrawler%26jrnl%3d15829383%26AN%3d109415185http://web.a.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=15829383&AN=109415185&h=ls6pwRbjx8FThXgOPyhbd4K8wn4fopQm7T0IEU0BxGOF%2bAtNToa4myqo9zP6YgdO35MvgFDQaXx5gJuMrmk1Ag%3d%3d&crl=f&resultNs=AdminWebAuth&resultLocal=ErrCrlNotAuth&crlhashurl=login.aspx%3fdirect%3dtrue%26profile%3dehost%26scope%3dsite%26authtype%3dcrawler%26jrnl%3d15829383%26AN%3d109415185http://econpapers.repec.org/scripts/search.pf?ft=rof+letitia+mariahttp://www.fse.tibiscus.ro/images/anale/lucrari/Lucrari2015/KSSUE2015_submission_83.pdf

 • Listă de lucrări

  Rof Letiţia Maria

  6

  Articole/studii publicate in reviste de specialitate recunoscute, nivel de recunoastere:

  National - Cu recunoastere CNCS Categoria B

  1.The role of Target-costing method on assisting decision-making, Letiţia Maria Rof, Revista

  Romana de Statistica, Nr.9/2010, Trim III – Supliment, pag 28-30, ISSN 1018-046x

  http://www.revistadestatistica.ro/old/sumar2011.html

  2. Letiția Maria Rof, Improving costing through the ABC Method, Revista Romana de

  Statistica, Nr.3/2011, Trim I – Supliment, ISSN 1018-046x, p. 61-63.

  http://www.revistadestatistica.ro/old/sumar2011.html

  Articole/studii publicate in reviste de specialitate recunoscute, nivel de recunoastere:

  National - Cu recunoastere CNCS Categoria C

  1.Directii de analiza a performantei economico-financiare la nivelul unei entitati, Partea I,

  Virica Isac, Letitia Maria Rof, Revista Contabilitatea, Expertiza si Auditul afacerilor, Nr. 2/2011,

  pp. 46-50, ISSN 1454-9263.

  http://revista.edituraceccar.ro/page_Februarie+2011_id-335.html

  2.Directii de analiza a performantei economico-financiare la nivelul unei entitati, Partea II,

  Virica Isac, Letitia Maria Rof, Revista Contabilitatea, expertiza si auditul afacerilor, Nr. 3/2011,

  pp. 44-51, ISSN 1454-9263.

  http://revista.edituraceccar.ro/page_Martie+2011_id-336.html

  Lucrări susţinute la simpozioane naţionale:

  1.Simpozionul anual de comunicări științifice ale doctoranzilor bursieri

  POSDRU/88/1.5/S/63269, anul II, 2010-2011 organizat la Targoviște 30 Septembrie 2011.

  http://www.revistadestatistica.ro/old/sumar2011.htmlhttp://www.revistadestatistica.ro/old/sumar2011.htmlhttp://revista.edituraceccar.ro/page_Februarie+2011_id-335.htmlhttp://revista.edituraceccar.ro/page_Martie+2011_id-336.html

 • Listă de lucrări

  Rof Letiţia Maria

  7

  Lucrări susținute în conferințe naţionale şi internaţionale:

  1.Management accounting features for boarding houses, Rof Letitia Maria, Aitai Marian,

  Internaținal Scientific Conference “Challenges of contemporary knowledge – based economy”

  ICMEA 2009, Ediția a treia, 13 – 14 noiembrie 2009;

  2.Controversies on integrated accounting system, Ana Maria Cordos, Horia Tudor Andreica,

  Letitia Maria Rof, Proceedings of the International Workshop ’’Advanced research and trends

  in accounting, audit and finance’’, ICMEA 2010, Noiembrie 5-6, 2010, Alba Iulia, pag 95-100,

  ISBN 978-973-1891-76-0;

  3.Contribution of the ABC method (Activity Based Costing) to improve performance and

  financial management of an entity, Letitia Maria Rof, Horia Tudor Andreica, Proceedings of

  the International Workshop ’’Advanced research and trends in accounting, audit and finance’’,

  ICMEA 2010, Noiembrie 5-6, 2010, Alba Iulia, pag 661-666, ISBN 978-973-1891-76-0;

  4.Environmental accounting and corporate social responsibility, Letitia Maria Rof, Dan

  Constantin Danuletiu, Conference Proceedings European Integration-New Challenges, Mai 28-

  29, 2010, Oradea, pag 1687-1693, ISBN 978-606-10-0149-1;

  5.Review of environmental issues in sustainable strategic development of Romania and analysis

  of the connection between ethics and sustainable development, Rof Letitia Maria, Conferinta

  Internationala ‘Probleme actuale ale economiei globale’, Editia a VI-a, 21-22 Mai 2010,

  Constanta, vol conf pe CD Ovidius University Annals Economic Sciences Series, Volume X,

  Issue 1, 2010, pag 471-476, ISSN 1582-9383;

  6.Current state and evolution perspectives for management accounting in the energy sector by

  implementing the ABC method, Letitia Maria Rof, Nicoleta Farcane, Conference Proceedings ‘’

  European Integration – new challenges’’, Editia a VII-a, Mai 27-28, 2011, Oradea, pag 1445-

  1451, ISBN 978-606-10-0521-5;

  7.Improvement of Managerial Accounting in Electricity Industry by Applyng the ABC Method

  (Activity Based Costing) autori Rof Letitia Maria, Stanciu Ionela Cornelia; Conferinta

  Internationala “Probleme actuale ale economiei globale” Constanta 2011, organizata in perioada

  16-17 Aprilie de catre Universitatea Ovidius din Constanta; CD pag. 1818-1821, ISSN 1582-

  9383;

  8.“Accounting Policies Regarding Environmental Costs” autori Stanciu Ionela Cornelia, Rof

  Letitia Maria, Conferinta Internationala “Probleme actuale ale economiei globale” Constanta

 • Listă de lucrări

  Rof Letiţia Maria

  8

  2011, organizata in perioada 16-17 Aprilie de catre Universitatea Ovidius din Constanta, CD

  pag. 1986-1991, ISSN 1582-9383.

  9. ,,Cost control and its importance in substantiating decisions”, Rof Letiția Maria, Coșneanu

  Lavinia, International Conference ,,Challenges of contemporary knowledge based economy”

  (ICMEA 2011), Alba Iulia, 4-5 Noiembrie 2011, pag. 753-758, ISBN 978-606-613-014-1.

  10. Relationship between dashboard and accounting responsibility, Rof Letiția Maria,

  Proceedings of the International Workshop "Advanced research and trends in accounting, audit

  and finance", ICMEA 2012, 2-3 Noiembrie 2012, pag. 199-204, ISBN 978-606-613-053-0.

  11. Addressing the Concept of Performance and its Quantification in Romanian and French

  Vision, Ioana Călean, Letiția Maria Rof, Conferintei Internationale "Probleme actuale ale

  economiei globale" din data de 31 mai 2013, Universitatea Ovidius din Constanta.

  12. Identity and role of managerial accounting for the entities in Romania, Letiția Maria Rof,

  The knowledge society in the space of United Europe, Conferinţa Internaţională Societatea

  Cunoaşterii în Spaţiul Europei Unite, ediţia a VI-a, organizată de Facultatea De Ştiinţe

  Economice și Centrul De Cercetări Aplicative și Consultanţă în Economie, Universitatea

  „Tibiscus” din Timişoara, 31 Mai 2013.

  13. Monitoring Costs With Electricity Production From Renewable Sources By Means Of

  Econometric Tools, Ciprian Sorin Teiușan, Letiția Maria Rof, Conferința BENA 2013, "UAB-

  BENA- Environmental engineering and sustainable development" Conference.

  14. Methodological Study on the Calculation of Pilot Indicators and their Role for the

  Management of an Energy Producing Entity, Letiția Maria Isac, Conferinţa internaţională

  Probleme Actuale ale Economiei Globale - ediția a XI-a, 29-30 Mai 2014, Universitatea Ovidius

  din Constanța, România.

  2.3. 2.2. Granturi/Proiecte câștigate prin competiție – Membru în echipă

  1. Rof Letiția Maria, secretar în cadul proiectului POSDRU/CPP107/DMI1.5/S/77497

  ,,Pregătire doctorală de excelență pentru societatea cunoașterii - PREDEX’’ pentru o perioadă

  determinată de 6 luni (12.12.2011-12.06.2012);

  2. Rof Letiția Maria, expert pe termen scurt de tip lector pentru o perioadă determinată de 2

  luni (02.2010-03.2010), în cadrul proiectului POSDRU/13/5.2/S/2 ,,Noi oportunităţi de ocupare

 • Listă de lucrări

  Rof Letiţia Maria

  9

  în mediul rural prin Telework’’, proiect cofinanțat prin Fondul Social Europeanprin Programul

  Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.

  3. Rof Letiția Maria, lector curs ,,Inițiere în contabilitate” în cadrul proiectului Oportunități

  sporite pentru șomeri și persoanele în căutarea unui loc de muncă, din regiunile Centru și Nord-

  Vest pentru participarea viitoare pe o piață a muncii modernă, flexibilă și inclusivă,

  POSDRU/125/5.1/S/126058 derulat prin Consiliul Judetean Alba (03.09.2015-25.09.2015).

  CRITERIUL A3

  RECUNOAȘTEREA ȘI IMPACTUL ACTIVITĂȚII

  3.1.1. Citări în reviste ISI și BDI

  1. Silvia Stefania Mihalache, Filimon Stremtan, Study regarding the perception of the csr

  concept among the Alba Iulia enterprises, Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica,

  12(2), 2010, ISSN 1454-9409 (pt. Letiția Maria Rof, Dan Constantin Danulețiu, Environmental

  accounting and corporate social responsibility, Analele Universitatii din Oradea, Stiinte

  Economice, Tom XIX, Issue 2, Decembrie 2010, ISSN-122569 (in format tiparit), ISSN-1582-

  5450 (in format electronic, pe CD-ROM), pp. 899-905)

  https://ideas.repec.org/a/alu/journl/v2y2010i12p30.html

  2. Capusneanu Sorinel, Barbu Cristian Marian, Forms of presentation for synthesis documents of

  managerial accounting. Advantages for decision making processes, International Journal of

  Academic Research , Vol. 3, No. 2 (15. March 2011): pp. 901-907, ISSN 2225-8329 (pt. Briciu

  Sorin, Căpușneanu Sorinel, Rof Letiția Maria, Topor Dan, Contabilitatea și controlul de

  gestiune, instrumente pentru evaluarea performanței entității, Editura Aeternitas, Alba Iulia,

  2010, ISBN 978-973-1890-71-5)

  https://mpra.ub.uni-muenchen.de/34729/1/MPRA_paper_34729.pdf

  3. Gary Cokins, Sorinel Capusneanu, 2011, Sustaining an Effective ABC/ABM System,

  Theoretical and Applied Economics, Volume XVIII (2011), No. 2(555), ISSN 1841-8678, pp.

  47-58 (pt. Briciu Sorin, Căpușneanu Sorinel, Rof Letiția Maria, Topor Dan, Contabilitatea și

  controlul de gestiune, instrumente pentru evaluarea performanței entității, Editura Aeternitas,

  Alba Iulia, 2010, ISBN 978-973-1890-71-5)

  http://store.ectap.ro/articole/555.pdf

  https://ideas.repec.org/a/alu/journl/v2y2010i12p30.htmlhttps://mpra.ub.uni-muenchen.de/34729/1/MPRA_paper_34729.pdfhttp://store.ectap.ro/articole/555.pdf

 • Listă de lucrări

  Rof Letiţia Maria

  10

  4. F.C. Dima, Calculation of enterprise costs by means of the phase calculation method - Anale.

  Seria Ştiinţe Economice. Timişoara, 2014 (pt. Briciu Sorin, Căpușneanu Sorinel, Rof Letiția

  Maria, Topor Dan, Contabilitatea și controlul de gestiune, instrumente pentru evaluarea

  performanței entității, Editura Aeternitas, Alba Iulia, 2010, ISBN 978-973-1890-71-5)

  5. Alina Puţan, The role and place of management control in evaluation and performance

  management, Journal of Doctoral Studies. Accounting, 2012, journals.uab.ro (pt. Briciu Sorin,

  Căpușneanu Sorinel, Rof Letiția Maria, Topor Dan, Contabilitatea și controlul de gestiune,

  instrumente pentru evaluarea performanței entității, Editura Aeternitas, Alba Iulia, 2010, ISBN

  978-973-1890-71-5)

  6. Căpușneanu Sorinel, Briciu Sorin, Analysis of the Possibility to Organize the Management

  Accounting through the Target Costing (TC) Method in the Romanian Entities, Theoretical and

  Applied Economics, Volume XVIII (2011), No. 9(562), pp. 71-88 (pt. Briciu Sorin, Căpușneanu

  Sorinel, Rof Letiția Maria, Topor Dan, Contabilitatea și controlul de gestiune, instrumente

  pentru evaluarea performanței entității, Editura Aeternitas, Alba Iulia, 2010, ISBN 978-973-

  1890-71-5)

  https://ideas.repec.org/a/agr/journl/v9(562)y2011i9(562)p71-88.html

  7. D.I. Topor, G Mircescu, The role of the management control in strategic decisions, Journal of

  Doctoral Studies. Accounting, 2012 - journals.uab.ro (pt. Briciu Sorin, Căpușneanu Sorinel, Rof

  Letiția Maria, Topor Dan, Contabilitatea și controlul de gestiune, instrumente pentru evaluarea

  performanței entității, Editura Aeternitas, Alba Iulia, 2010, ISBN 978-973-1890-71-5)

  8. D.I. Topor, G Mircescu, The impact of the information originated from the management

  accounting in the foundation of the decisions, Journal of Doctoral Studies. Accounting, 2012 -

  journals.uab.ro (pt. Briciu Sorin, Căpușneanu Sorinel, Rof Letiția Maria, Topor Dan,

  Contabilitatea și controlul de gestiune, instrumente pentru evaluarea performanței entității,

  Editura Aeternitas, Alba Iulia, 2010, ISBN 978-973-1890-71-5)

  9. Briciu Sorin, Căpușneanu Sorinel, Andreea Elena Căprariu, Profit optimization during crisis

  periods, Theoretical and Applied Economics, Volume XX (2013), No. 6(583), pp. 61-76,

  store.ectap.ro (pt. Briciu Sorin, Căpușneanu Sorinel, Rof Letiția Maria, Topor Dan,

  Contabilitatea și controlul de gestiune, instrumente pentru evaluarea performanței entității,

  Editura Aeternitas, Alba Iulia, 2010, ISBN 978-973-1890-71-5)

  http://www.ceeol.com/search/article-detail?id=285097http://www.journals.uab.ro/index.php/accounting/article/view/18http://www.journals.uab.ro/index.php/accounting/article/view/18http://www.academia.edu/download/35959235/638.pdfhttp://www.academia.edu/download/35959235/638.pdfhttps://ideas.repec.org/a/agr/journl/v9(562)y2011i9(562)p71-88.htmlhttp://www.journals.uab.ro/index.php/accounting/article/view/17http://www.journals.uab.ro/index.php/accounting/article/view/16http://www.journals.uab.ro/index.php/accounting/article/view/16http://store.ectap.ro/articole/871.pdfhttp://store.ectap.ro/articole/871.pdf

 • Listă de lucrări

  Rof Letiţia Maria

  11

  http://econpapers.repec.org/article/agrjournl/v_3axx_3ay_3a2013_3ai_3a6(583)_3ap_3a61-

  76.htm

  10. Pius Vincent Chukwubuikem Okoye, Francis Chinedu Egbunike, Olamide Mofolusho

  Meduoye, Product Cost Management via the Kaizen Costing System: Perception of Accountants,

  Journal of Management and Sustainability, Vol 3, No4, 2013 (pt. Rof Letiţia Maria, Kaizen

  Costing Method and its role in the management of an entity”, Revista Tinerilor Economisti, Anul

  IX, No.16, Aprilie 2011, ISSN 1583-9982, p. 104-109)

  http://www.ccsenet.org/journal/index.php/jms/article/view/27798

  11. Amir Reza Ramezani, Ali P. Razmeh, Kaizen and Kaizen Costing, Academic Journal of

  Research in Business & Accounting, Vol. 2, No. 8, August 2014, 43-52 (pt. Rof Letiţia Maria,

  Kaizen Costing Method and its role in the management of an entity”, Revista Tinerilor

  Economisti, Anul IX, No.16, Aprilie 2011, ISSN 1583-9982, p. 104-109)

  http://www.m-iau.ac.ir/blogs/ARRamezani/06.pdf

  12. Tansel Hacıhasanoğlu, Üretim Maliyetlerinin Düşürülmesinde Kaizen Maliyetleme Yöntemi

  ve Mobilya Sektöründe Bir Uygulama, AİBÜ - İİBF Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi,

  guz 2014, ISSN (Print) : 1306-2174ISSN (Online) : 1306-3553 (pt. Rof Letiţia Maria, Kaizen

  Costing Method and its role in the management of an entity”, Revista Tinerilor Economisti, Anul

  IX, No.16, Aprilie 2011, ISSN 1583-9982, p. 104-109)

  http://dergipark.ulakbim.gov.tr/esad/article/view/1068000644

  13. PETER Olajide Abass, Cost management techniques and quality products of nigerian

  quaoted food and beverages companies, Octomber 2015, academia.edu (pt. Rof Letiţia Maria,

  Kaizen Costing Method and its role in the management of an entity”, Revista Tinerilor

  Economisti, Anul IX, No.16, Aprilie 2011, ISSN 1583-9982, p. 104-109)

  14. Oluwagbemiga, Oyerogba Ezekiel; Olugbenga, Olaleye Michael; Zaccheaus, Solomon

  Adeoluwa, Cost Management Practices and Firm's Performance of Manufacturing

  Organizations, International Journal of Economics and Finance 6.6 (Jun 2014): 234-239. (pt.

  Rof Letiţia Maria, Kaizen Costing Method and its role in the management of an entity”, Revista

  Tinerilor Economisti, Anul IX, No.16, Aprilie 2011, ISSN 1583-9982, p. 104-109)

  http://search.proquest.com/openview/e8534773c1ae5c4e600379f3dbc33a5c/1?pq-

  origsite=gscholar

  http://econpapers.repec.org/article/agrjournl/v_3axx_3ay_3a2013_3ai_3a6(583)_3ap_3a61-76.htmhttp://econpapers.repec.org/article/agrjournl/v_3axx_3ay_3a2013_3ai_3a6(583)_3ap_3a61-76.htmhttp://www.ccsenet.org/journal/index.php/jms/article/view/27798http://www.m-iau.ac.ir/blogs/ARRamezani/06.pdfhttp://dergipark.ulakbim.gov.tr/esad/article/view/1068000644http://search.proquest.com/openview/e8534773c1ae5c4e600379f3dbc33a5c/1?pq-origsite=gscholarhttp://search.proquest.com/openview/e8534773c1ae5c4e600379f3dbc33a5c/1?pq-origsite=gscholar

 • Listă de lucrări

  Rof Letiţia Maria

  12

  15. Cláudia V. Viegas, Alan Bond, José Luis Duarte Ribeiro, Paulo Maurício Selig, A review of

  environmental monitoring and auditing in the context of risk: unveiling the extent of a confused

  relationship, Journal of Cleaner Production, Volume 47, May 2013, Pages 165–173 (pt. Letiția

  Maria Rof, Dan Constantin Danulețiu, Environmental accounting and corporate social

  responsibility, Analele Universitatii din Oradea, Stiinte Economice, Tom XIX, Issue 2,

  Decembrie 2010, ISSN-122569 (in format tiparit), ISSN-1582-5450 (in format electronic, pe

  CD-ROM), pp. 899-905)

  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652613000036

  16. A Singh, N Panackal, Environmental Accounting for Industrial Growth and Sustainable

  Development in India, books.google.com (pt. Letiția Maria Rof, Dan Constantin Danulețiu,

  Environmental accounting and corporate social responsibility, Analele Universitatii din Oradea,

  Stiinte Economice, Tom XIX, Issue 2, Decembrie 2010, ISSN-122569 (in format tiparit), ISSN-

  1582-5450 (in format electronic, pe CD-ROM), pp. 899-905)

  https://books.google.ro/books?hl=ro&lr=&id=ENs6DAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA74&dq=18.%

  09A+Singh,+N+Panackal,+Environmental+Accounting+for+Industrial+Growth+and+Sustainabl

  e+Development+in+India&ots=bXzl_zaDsr&sig=s2R-j-

  Q7MTAm9VfLtDvYFKBPFYQ&redir_esc=y#v=onepage&q=18.%09A%20Singh%2C%20N%

  20Panackal%2C%20Environmental%20Accounting%20for%20Industrial%20Growth%20and%

  20Sustainable%20Development%20in%20India&f=false

  17. Ricardo Salim Koussa, Carlos Ferran, Accounting Server: Automatically Generating

  Accounting Transactions from Business Modules, Social Sience Research Network, November

  2015, ( pt. Ana Maria Cordos, Tudor Andreica, Letiția Maria Rof, Controversies on integrated

  accounting system, Annales Universitatis Apulensis, Series Oeconomica, Nr.12(1)/2010, ISSN

  1454-9409, p. 88-94).

  http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2684571

  18. Dan Ioan Topor, New dimensions of cost type information for decision-making in the wine

  industry- doctoral thesis, 2013 (pt. Căpuşneanu Sorinel, Topor Dan, Rof Letiția Maria, General

  implementation stages of the ABC method in the Small and Medium-Sized Enterprises,

  International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences,

  January 2012, Volume 1, Issue 1, ISSN: 2225-8329, p. 43-50)

  https://ideas.repec.org/a/hyp/journl/v1y2013i4p109-127.html

  http://www.sciencedirect.com/science/journal/09596526http://www.sciencedirect.com/science/journal/09596526/47/supp/Chttp://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652613000036https://scholar.google.ro/citations?user=ReYn_yYAAAAJ&hl=ro&oi=srahttps://scholar.google.ro/citations?user=YYkDM7QAAAAJ&hl=ro&oi=srahttps://www.google.com/books?hl=ro&lr=&id=ENs6DAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA74&ots=bXzlXxhyyr&sig=mR2ONWsW4w9q5vI-nB9XL4R5U58https://www.google.com/books?hl=ro&lr=&id=ENs6DAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA74&ots=bXzlXxhyyr&sig=mR2ONWsW4w9q5vI-nB9XL4R5U58https://books.google.ro/books?hl=ro&lr=&id=ENs6DAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA74&dq=18.%09A+Singh,+N+Panackal,+Environmental+Accounting+for+Industrial+Growth+and+Sustainable+Development+in+India&ots=bXzl_zaDsr&sig=s2R-j-Q7MTAm9VfLtDvYFKBPFYQ&redir_esc=y#v=onepage&q=18.%09A%20Singh%2C%20N%20Panackal%2C%20Environmental%20Accounting%20for%20Industrial%20Growth%20and%20Sustainable%20Development%20in%20India&f=falsehttps://books.google.ro/books?hl=ro&lr=&id=ENs6DAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA74&dq=18.%09A+Singh,+N+Panackal,+Environmental+Accounting+for+Industrial+Growth+and+Sustainable+Development+in+India&ots=bXzl_zaDsr&sig=s2R-j-Q7MTAm9VfLtDvYFKBPFYQ&redir_esc=y#v=onepage&q=18.%09A%20Singh%2C%20N%20Panackal%2C%20Environmental%20Accounting%20for%20Industrial%20Growth%20and%20Sustainable%20Development%20in%20India&f=falsehttps://books.google.ro/books?hl=ro&lr=&id=ENs6DAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA74&dq=18.%09A+Singh,+N+Panackal,+Environmental+Accounting+for+Industrial+Growth+and+Sustainable+Development+in+India&ots=bXzl_zaDsr&sig=s2R-j-Q7MTAm9VfLtDvYFKBPFYQ&redir_esc=y#v=onepage&q=18.%09A%20Singh%2C%20N%20Panackal%2C%20Environmental%20Accounting%20for%20Industrial%20Growth%20and%20Sustainable%20Development%20in%20India&f=falsehttps://books.google.ro/books?hl=ro&lr=&id=ENs6DAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA74&dq=18.%09A+Singh,+N+Panackal,+Environmental+Accounting+for+Industrial+Growth+and+Sustainable+Development+in+India&ots=bXzl_zaDsr&sig=s2R-j-Q7MTAm9VfLtDvYFKBPFYQ&redir_esc=y#v=onepage&q=18.%09A%20Singh%2C%20N%20Panackal%2C%20Environmental%20Accounting%20for%20Industrial%20Growth%20and%20Sustainable%20Development%20in%20India&f=falsehttps://books.google.ro/books?hl=ro&lr=&id=ENs6DAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA74&dq=18.%09A+Singh,+N+Panackal,+Environmental+Accounting+for+Industrial+Growth+and+Sustainable+Development+in+India&ots=bXzl_zaDsr&sig=s2R-j-Q7MTAm9VfLtDvYFKBPFYQ&redir_esc=y#v=onepage&q=18.%09A%20Singh%2C%20N%20Panackal%2C%20Environmental%20Accounting%20for%20Industrial%20Growth%20and%20Sustainable%20Development%20in%20India&f=falsehttps://books.google.ro/books?hl=ro&lr=&id=ENs6DAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA74&dq=18.%09A+Singh,+N+Panackal,+Environmental+Accounting+for+Industrial+Growth+and+Sustainable+Development+in+India&ots=bXzl_zaDsr&sig=s2R-j-Q7MTAm9VfLtDvYFKBPFYQ&redir_esc=y#v=onepage&q=18.%09A%20Singh%2C%20N%20Panackal%2C%20Environmental%20Accounting%20for%20Industrial%20Growth%20and%20Sustainable%20Development%20in%20India&f=falsehttp://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=2003429Carlos%20Ferran,%20Accounting%20Server:%20Automatically%20Generating%20Accounting%20Transactions%20from%20Business%20Modules,%20Social%20Sience%20Research%20Network,%20November%202015,%20(%20pt.%20Ana%20Maria%20Cordos,%20Tudor%20Andreica,%20Letiția%20Maria%20Rof,%20Controversies%20on%20integrated%20accounting%20system,%20Annales%20Universitatis%20Apulensis,%20Series%20Oeconomica,%20Nr.12(1)/2010,%20ISSN%201454-9409,%20p.%2088-94.http:/papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2684571Carlos%20Ferran,%20Accounting%20Server:%20Automatically%20Generating%20Accounting%20Transactions%20from%20Business%20Modules,%20Social%20Sience%20Research%20Network,%20November%202015,%20(%20pt.%20Ana%20Maria%20Cordos,%20Tudor%20Andreica,%20Letiția%20Maria%20Rof,%20Controversies%20on%20integrated%20accounting%20system,%20Annales%20Universitatis%20Apulensis,%20Series%20Oeconomica,%20Nr.12(1)/2010,%20ISSN%201454-9409,%20p.%2088-94.http:/papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2684571Carlos%20Ferran,%20Accounting%20Server:%20Automatically%20Generating%20Accounting%20Transactions%20from%20Business%20Modules,%20Social%20Sience%20Research%20Network,%20November%202015,%20(%20pt.%20Ana%20Maria%20Cordos,%20Tudor%20Andreica,%20Letiția%20Maria%20Rof,%20Controversies%20on%20integrated%20accounting%20system,%20Annales%20Universitatis%20Apulensis,%20Series%20Oeconomica,%20Nr.12(1)/2010,%20ISSN%201454-9409,%20p.%2088-94.http:/papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2684571Carlos%20Ferran,%20Accounting%20Server:%20Automatically%20Generating%20Accounting%20Transactions%20from%20Business%20Modules,%20Social%20Sience%20Research%20Network,%20November%202015,%20(%20pt.%20Ana%20Maria%20Cordos,%20Tudor%20Andreica,%20Letiția%20Maria%20Rof,%20Controversies%20on%20integrated%20accounting%20system,%20Annales%20Universitatis%20Apulensis,%20Series%20Oeconomica,%20Nr.12(1)/2010,%20ISSN%201454-9409,%20p.%2088-94.http:/papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2684571Carlos%20Ferran,%20Accounting%20Server:%20Automatically%20Generating%20Accounting%20Transactions%20from%20Business%20Modules,%20Social%20Sience%20Research%20Network,%20November%202015,%20(%20pt.%20Ana%20Maria%20Cordos,%20Tudor%20Andreica,%20Letiția%20Maria%20Rof,%20Controversies%20on%20integrated%20accounting%20system,%20Annales%20Universitatis%20Apulensis,%20Series%20Oeconomica,%20Nr.12(1)/2010,%20ISSN%201454-9409,%20p.%2088-94.http:/papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2684571Carlos%20Ferran,%20Accounting%20Server:%20Automatically%20Generating%20Accounting%20Transactions%20from%20Business%20Modules,%20Social%20Sience%20Research%20Network,%20November%202015,%20(%20pt.%20Ana%20Maria%20Cordos,%20Tudor%20Andreica,%20Letiția%20Maria%20Rof,%20Controversies%20on%20integrated%20accounting%20system,%20Annales%20Universitatis%20Apulensis,%20Series%20Oeconomica,%20Nr.12(1)/2010,%20ISSN%201454-9409,%20p.%2088-94.http:/papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2684571http://uab.ro/upload/4171_REZUMAT%20TEZA_ENGLEZA_TOPOR%20IOAN%20DAN.pdfhttp://uab.ro/upload/4171_REZUMAT%20TEZA_ENGLEZA_TOPOR%20IOAN%20DAN.pdfhttps://ideas.repec.org/a/hyp/journl/v1y2013i4p109-127.html

 • Listă de lucrări

  Rof Letiţia Maria

  13

  19. Zaneta Pietrzak, Traditional versus Activity-based Budgeting in Non-manufacturing

  Companies, Social Sciences. 2013. Nr. 4 (82), ISSN 1822–7260 (pt. Căpușneanu Sorinel, Boca

  (Rekos) Ileana Sorina, Barbu Cristian Marian, Rof Letiția Maria, Topor Dan, Implementation of

  Activity-Based Budgeting method in the economic entities from mining industry of Romania,

  International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences,

  Vol. 3, No.1, January 2013, ISSN: 2225-8329, p. 26–34.

  http://www.socsc.ktu.lt/index.php/Social/article/viewFile/6604/3485

  20. AM Bustamante-Salazar, Costeo basado en actividades–ABC: revisión de literatura, Revista

  CEA, 2015 (pt. Rof Letiția Maria, Farcane Nicoleta, Current state and evolution perspectives for

  management accounting in the energy sector by implementing the ABC method”, Analele

  Universității din Oradea, Seria Științe Economice, Tom XX, Issue 1 Iulie 2011, ISSN 1222-

  569X (în format tipărit) ISSN 1582-5450 (în format electronic), pp.653-660)

  http://www.itm.edu.co/cienciaseconomicas/Documentos/RevistaCEA/706-1522-2-PB.pdf

  21. Rus Luminita, Is it important the accounting model used by the economic entity in making

  decisions by the users of the information? Points of view, Annals of the University of Oradea,

  Economic Science Series;2014, Vol. 23 Issue 1, p 669 (pt. Neculai Tabără (coord), Sorin Briciu

  (coord.), Alina Rusu, Mihaela Ungureanu, Roxana Dicu, Alina Prahovean, Petrica Munteanu,

  Sorinel Căpșneanu, Dan Topor, Alina Puțan, Letiția Maria Rof, Actualităţi şi perspective în

  contabilitate şi control de gestiune, Editura Tipo Moldova, Iaşi, 2012, ISBN 978-973-168-723-0)

  http://connection.ebscohost.com/c/articles/97635621/important-accounting-model-used-by-

  economic-entity-making-decisions-by-users-information-points-view

  3.3 Membru în colectivele de redacție sau comitete științifice ale revistelor și manifestărilor

  științifice, organizator de manifestări științifice/Recenzor pentru reviste și manifestări

  științifice naționale și internaționale indexate ISI

  1. Membru al Consilul editorial din 01.11.2011 – 01.12.2012, International Journal of Academic

  Research in Accounting, Finance and Management Sciences

  http://hrmars.com/index.php/pages/detail/IJARAFMS

  2. Membru al Consilul editorial din 01.10.2013 – present, European Journal of Science and

  Engineering, Progressive Academic Publishing, Birmingham, UK

  http://www.journalsgate.com/journalsgate/index.php?route=product/category&path=107

  http://www.socsc.ktu.lt/index.php/Social/article/viewFile/6604/3485http://itmojs.itm.edu.co/index.php/revista-cea/article/view/706http://connection.ebscohost.com/c/articles/97635621/important-accounting-model-used-by-economic-entity-making-decisions-by-users-information-points-viewhttp://connection.ebscohost.com/c/articles/97635621/important-accounting-model-used-by-economic-entity-making-decisions-by-users-information-points-viewhttp://hrmars.com/index.php/pages/detail/IJARAFMShttp://www.journalsgate.com/journalsgate/index.php?route=product/category&path=107

 • Listă de lucrări

  Rof Letiţia Maria

  14

  3. Asistent editorial in Journal of Entrepreneurship and Business Innovation, Macrothink

  Institute, SUA, 2013-2015

  http://www.macrothink.org/journal/index.php/jebi/index

  4. Membru al comitetului de organizare a International Colloquium on Research

  Advances&Trends in Accounting, Auditing and Finance, 2010.

  http://www.uab.ro/conferinte/index.php?cale=conferinte2010

  5. Membru al comitetului de organizare a International Conference on Management Economics

  and Accounting, 2013

  http://www.uab.ro/conferinte/index.php?cale=conferinte2013

  3.7.4 Membru în asociații profesionale

  1.Membru Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania (CECCAR) Filiala

  Alba, 2010-prezent

  2. Asociația Generală a Economiștilor din România, în anul 2008 si 2009

  3. Cedimes Roumanie in anii 2010 si 2011

  Informaţii suplimentare

  1. Teza de doctorat Perfecționarea contabilității manageriale în sectorul energetic prin

  implementarea metodei Activity Based Costing, susținută public în data de 18.09.2012,

  coordonator Prof.univ.dr. Briciu Sorin, p.287

  http://uab.ro/upload/3290_Rezumat%20teza%20de%20doctorat_Rof%20Letitia%20Maria.pdf

  2. Stagiu doctoral efectuat în Franţa, perioada 01.04.2011-01.07.2011, la Institutul

  D’Administration des Entreprises – NICE, sub îndrumarea Prof.univ.dr.Guy Solle şi

  Prof.univ.dr.Robert Teller, în baza proiectului POSDRU/88/1.5./S/63269 „Bursele doctorale,

  premiza pentru creşterea competitivităţii şi competenţelor în cercetarea ştiinţifică”.

  http://www.macrothink.org/journal/index.php/jebi/indexhttp://www.uab.ro/conferinte/index.php?cale=conferinte2010http://www.uab.ro/conferinte/index.php?cale=conferinte2013http://uab.ro/upload/3290_Rezumat%20teza%20de%20doctorat_Rof%20Letitia%20Maria.pdf
of 14/14
Listă de lucrări Rof Letiţia Maria 1 LUCRĂRI PREZENTATE ŞI PUBLICATE ÎN CADRUL UNOR PUBLICAŢII ŞI CONFERINŢE ŞTIINŢIFICE CRITERIUL A1 ACTIVITATEA DIDACTICĂ ȘI PROFESIONALĂ 1.1. Cărți și subcapitole/studii în cărți de specialitate 1.1.2.2 Studiu / capitol într-o carte de specialitate sau volum colectiv 1. Briciu Sorin, Căpuşneanu Sorinel, Rof Letiţia Maria, Topor Dan, Contabilitatea şi controlul de gestiune-instrumente pentru evaluarea performanţei entităţii, Editura Aeternitas, Alba Iulia, 2010, ISBN 978-973-1890-71-5, Capitolul 4 (pag.159-189) şi capitolul 6 (pag.227-392). 2. Neculai Tabără (coord), Sorin Briciu (coord.), Alina Rusu, Mihaela Ungureanu, Roxana Dicu, Alina Prahovean, Petrica Munteanu, Sorinel Căpușneanu, Dan Topor, Alina Puțan, Letiția Maria Rof, Actualităţi şi perspective în contabilitate şi control de gestiune, Editura Tipo Moldova, Iaşi, 2012, ISBN 978-973-168-723-0, Capitolul 3 (pag. 73-134) şi capitolul 20 (pag. 471-492). 1.2.1. Manuale didactice/monografii 1. Briciu Sorin, Rof Letiția Maria, Audit financiar – suport de curs ID, Centrul ID, Alba Iulia: UNIVERSITATII ''1 DECEMBRIE 1918'', 2011, p.108. 2. Cenar Iuliana, Rof Letiția Maria, Contabilitatea operațiunilor speciale - suport de curs ID, Centrul ID, Alba Iulia: UNIVERSITATII ''1 DECEMBRIE 1918'', 2011, p.240. 3. Briciu Sorin, Rof Letiția Maria, Contabilitate de gestiune – suport de curs ID, Centrul ID, Alba Iulia: UNIVERSITATII ''1 DECEMBRIE 1918'', 2012, p.159. 1.2.2. Îndrumătoare de laborator/aplicații 1. Rof Letiția Maria, Contabilitatea operațiunilor speciale – note de seminar, Seria Didactica, Alba Iulia, 2014, p.107.
Embed Size (px)
Recommended