Home >Documents >LICEUL Profil/Domeniul de preg¤’tire de baz¤’ /calificarea...

LICEUL Profil/Domeniul de preg¤’tire de baz¤’ /calificarea...

Date post:27-Oct-2019
Category:
View:2 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • LICEUL TEHNOLOGIC

  “MIHAI EMINESCU”

  Anul şcolar 2016-2017

 • Liceul Tehnologic “Mihai Eminescu” îşi propune să

  formeze tinerii pentru viaţa şi piaţa muncii, să

  promoveze dezvoltarea personală a elevilor şi

  ameliorarea situaţiei şcolare.

  Liceul Tehnologic “Mihai Eminescu” sprijină, prin

  activitatea sa, dezvoltarea carierei, sporirea

  calităţii vieţii şi prosperitatea economică la nivelul

  întregii comunităţi în vederea integrării

  absolvenţilor ca cetăţeni activi în Uniunea

  Europeană.

 • ECHIPA MANAGERIALA

   Director profesor Geanta Maria

   Director adjunct profesor inginer Dumitru Elena

  COMISIA DE LIMBA SI COMUNICARE

  Limba Romana

   Geanta Maria, Gradul I

   Mocanu Livia-Nicoleta, Gradul I

   Buzea Ileana, Gradul I

  Limba Engleza

   Costache Georgian, grad didactic II

   Antemir Madalina , grad didactic II

  Limba Franceza:

   Orăşanu Măriuţan Simona, grad didactic II

   Păun Claudia, grad didactic debutant

  COMISIA DE STIINTE

  Matematica

   Gudu Marioara, grad didactic I

   Condruz Neguta, grad debutant

 • Fizica:

   Chiosea Marilena, grad didactic I

   Hoinaru Gabriela Marilena, grad didactic I

  Chimie:

   Ionescu Mihaela, grad didactic I

  Biologie:

   Tamarjan Cristina Aurelia, grad didactic I

   Dumitru Otilia, grad didactic I

   Axinte Ofelia, grad didactic I

  Tehnologia informatiei si a comunicatiilor:

   Roibu Sorin, grad didactic I

  COMISIA METODICĂ A ŞTIINŢELOR SOCIO - UMANE

  Istorie:

   Radu Vasile, grad didactic I

  Geografie:

   Gavrila Maria, grad didactic II

  Educatie Fizica:

   Neagu Liviu Constantin, grad didactic I

  Religie:

   Paun Roman, grad didactic definitivat

  Socio-Umane:

   Bojoga Angela, grad didactic I

 •  Filipache Cătălin, grad didactic II

  ARIA CURRICULARĂ „TEHNOLOGII”

  Protecţia Mediului:

   Hagianu Ligia Cornelia, grad didactic I

   Sambotin Marioara, grad didactic I

  Electronica/Electrotehnica / Electromecanica:

   Gafencu Mihail, grad didactic I

   Nita Marian, grad didactic I

   Serban Anisoara, grad didactic I

   Ms. Popa Tina Tatiana, grad didactic definitivat

  Mecanica:

   Preluca Carmelusca, grad didactic I

   Dumitru Elena, grad didactic I

   Ms. Tatu Gheorghe, grad didactic definitivat

  Industrie textile si pielarie:

   Zota Mona, grad didactic I

   Andrei Maria, grad didactic definitivat

  Industrie Alimentară:

   Niculescu Maria, grad didactic I

   Astefanei Gabriela, grad didactic II

  Servicii

   Glont Aurora, grad didactic II

 • Laboratoare:

   Fizică – 1

   Chimie – 1

   Biologie – 1

   Informatică – 2

   Electrotehnică – 1

   Gastronomie - 1

  Cabinete:

   Multimedia

   Mecanică

   Psihologic

  Ateliere:

   Mecanică

   Textile

   Electrotehnică

   Sală de sport

   Teren de sport

   Cantină

   Cămin şcolar

   Sală de festivităţi

   Cabinet medical

 •  Curriculum la Decizia Şcolii:

   “Calculatorul in fizica” – X G fr

   “Educaţie pentru sănătate” - XIII A fr

   “Complemente ale matematicii in liceu” - XIII A fr

   “Evolutia sistemelor fizice” - XIII A fr

   Curriculum în Dezvoltare Locală

  Nr. crt

  Clasa Profil/Domeniul de pregătire

  de bază /calificarea profesională Denumire CDL

  1. a IX-a

  Servicii/Turism și alimentație Organizarea locului de muncă în spațiile de producție din turism și alimentație

  2. Tehnic/Mecanică

  Rezolvarea de probleme specifice domeniului mecanic

  3.

  a X-a

  Tehnic/Electric Aplicații de bază în domeniul electric

  4. Resurse naturale și protecția mediului/ Protecția mediului

  Locul de muncă și mediul înconjurător

  5. Tehnic/Mecanică Integrarea la locul de muncă

  6.

  a IX-a

  Servicii/Turism și alimentație/Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație

  Organizarea locului de muncă în spațiile de producție din turism și alimentație

  7. Tehnic/Electric/ Electrician de întreținere și reparații aparatură electrocasnică

  Rezolvarea de probleme specifice domeniului electric

  8. Tehnic/Mecanică/Mecanic auto

  Tranziția de la școală la locul de muncă

  9.

  a X-a

  Tehnic/Electric/ Electrician de întreținere și reparații aparatură electrocasnică

  Aplicații de bază în domeniul electric

  10. Tehnic/Mecanică/Mecanic auto

  Integrarea la locul de muncă

  11. Tehnic/Industrie textilă şi pielărie Integrarea la locul de muncă în domeniul textile – pielărie

 • Pentru anul şcolar 2016 - 2017 Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu”

  Slobozia a oferit absolvenţii claselor a VIII-a următoarele domenii şi

  calificări profesionale:

  LICEU - ZI

   Filiera Tehnologică

   Profil Servicii

   Domeniul pregătirii de bază - Turism si alimentatie

   Tehnician in gastronomie – 28 locuri

   Profil Tehnic

   Domeniul pregătirii de bază – Electric

   Tehnician în instalatii electrice – 28 locuri

   Domeniul pregătirii de bază – Mecanică

   Tehnician mecatronist – 28 locuri

  ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL

   Domeniul electric

   Calificarea profesionala - Electrician pentru întreţinere şi

  reparaţii aparatură electrocasnică – 28 locuri

   Domeniul Mecanică

   Calificarea profesională – Mecanic auto – 28 locuri

   Domeniul Turism si alimentatie

   Calificarea profesională – Ospătar (chelner) vânzător în

  unităţi de alimentatie – 28 locuri

 • PLAN DE ȘCOLARIZARE REALIZAT

  AN ȘCOLAR 2016- 2017

  INVATAMANT LICEAL - ZI

  Clasa Filiera/Profilul Domeniul pregătirii de bază/ Calificare

  profesională

  IX A Tehnologica /Servicii Turism și alimentație

  IX B Tehnologica /Tehnic Mecanică

  X A Tehnologica/Tehnic Electric

  X B Tehnologica /Resurse şi protecţia mediului Protecția mediului

  X C Tehnologica /Tehnic Mecanică

  XI A Tehnologica /Servicii Tehnician în gastronomie

  XI B Tehnologica/Resurse şi protecţia mediului Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului

  XI C Tehnologica /Tehnic Tehnician mecatronist

  XII A Tehnologica/Tehnic Tehnician în automatizări

  XII B Tehnologica/Resurse şi protecţia mediului Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului

  XII C Tehnologica/Resurse şi protecţia mediului Tehnician în industria alimentară

  INVATAMANT LICEAL - FRECVENȚĂ REDUSĂ

  Clasa Filiera/Profil Specializarea

  X G fr Teoretica/Real Ştiinţe ale naturii

  X H fr Teoretica/Real Ştiinţe ale naturii

  XIII A fr Teoretica/Real Ştiinţe ale naturii

 • INVATAMANT LICEAL - SERAL

  Clasa Filiera/Profil Calificarea profesionala

  XII D S Tehnologica/Tehnic Tehnician in industria textila

  INVATAMANT PROFESIONAL

  Clasa Profil/ Domeniul de pregatire

  de baza Calificare profesională

  IX C IP Servicii/ Turism si alimentatie Ospatar (chelner), vanzator in unitati de alimentatie

  IX D IP Tehnic/ Electric Electrician de intretinere si reparatii aparatura electrocasnica

  IX E IP Tehnic/ Mecanica Mecanic auto

  X D IP Tehnic/ Electric Electrician de intretinere si reparatii aparatura electrocasnica

  X E IP Tehnic/ Mecanica Mecanic auto

  X F IP Tehnic/ Industrie textila si pielarie

  Confectioner produse textile

  XI D IP Tehnic/ Electric Electrician de intretinere si reparatii aparatura electrocasnica

  XI E IP Tehnic/ Industrie textila si pielarie Confectioner produse textile

 • Programele educative propuse atrag elevii in numeroase activitati:

   “Alege cariera”

   “Sanatos NU Vicios”

   ”Surse alternative de

  energie”

   ,,O zi in penitenciar”

   ,,Dependent de ...informatie”

   “Un mediu sanatos”

   ,,Stil de viata sanatos”

   “Alege, este dreptul tău!”

   “Târgul prăjiturilor”

   “Mecanicul auto – o profesie prezenta si viitoare”

   Educație pentru orientare profesională

   ,,Din inimă pentru tine, copile drag!”

   ,,Și eu po

Embed Size (px)
Recommended