Home >Documents >Libera Circulatie a Persoanelor in tea Europeana

Libera Circulatie a Persoanelor in tea Europeana

Date post:07-Apr-2018
Category:
View:221 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • 8/6/2019 Libera Circulatie a Persoanelor in tea Europeana

  1/43

  Libera circulatie a persoanelor in Comunitatea Europeana 1

  Libera circulatie a persoanelorin

  Comunitatea Europeana

  DisciplinaEconomie Europeana

  StudentRoman (Parecura) Polix i A r or

  Academia de Studii Economice

  F c lt t d M rk ti g

  Anul: 1

  Seria: B

  Grupa: 1778

  Data predrii lucrrii: 24 mai 2008

 • 8/6/2019 Libera Circulatie a Persoanelor in tea Europeana

  2/43

  Libera circulatie a persoanelor in Comunitatea Europeana 2

 • 8/6/2019 Libera Circulatie a Persoanelor in tea Europeana

  3/43

 • 8/6/2019 Libera Circulatie a Persoanelor in tea Europeana

  4/43

 • 8/6/2019 Libera Circulatie a Persoanelor in tea Europeana

  5/43

  Libera circulatie a persoanelor in Comunitatea Europeana 5

 • 8/6/2019 Libera Circulatie a Persoanelor in tea Europeana

  6/43

 • 8/6/2019 Libera Circulatie a Persoanelor in tea Europeana

  7/43

 • 8/6/2019 Libera Circulatie a Persoanelor in tea Europeana

  8/43

 • 8/6/2019 Libera Circulatie a Persoanelor in tea Europeana

  9/43

 • 8/6/2019 Libera Circulatie a Persoanelor in tea Europeana

  10/43

 • 8/6/2019 Libera Circulatie a Persoanelor in tea Europeana

  11/43

  Libera circulatie a persoanelor in Comunitatea Europeana 11

 • 8/6/2019 Libera Circulatie a Persoanelor in tea Europeana

  12/43

 • 8/6/2019 Libera Circulatie a Persoanelor in tea Europeana

  13/43

 • 8/6/2019 Libera Circulatie a Persoanelor in tea Europeana

  14/43

 • 8/6/2019 Libera Circulatie a Persoanelor in tea Europeana

  15/43

 • 8/6/2019 Libera Circulatie a Persoanelor in tea Europeana

  16/43

  Libera circulatie a persoanelor in Comunitatea Europeana 16

 • 8/6/2019 Libera Circulatie a Persoanelor in tea Europeana

  17/43

 • 8/6/2019 Libera Circulatie a Persoanelor in tea Europeana

  18/43

 • 8/6/2019 Libera Circulatie a Persoanelor in tea Europeana

  19/43

  Libera circulatie a persoanelor in Comunitatea Europeana 19

  Capitolul : Politica n domeniul concurenteiCapitolul : AgriculturaCapitolul : PescuitulCapitolul 9: Politica n domeniul transporturilorCapitolul 1 : ImpozitareCapitolul 11: niune economica si monetaraCapitolul 1 : StatisticaCapitolul 1 : Politici sociale si ocuparea fortei de muncaCapitolul 1 : EnergieCapitolul 1 : Politica industrialaCapitolul 1 : ntreprinderi mici si mijlociiCapitolul 1 : Stiinta si cercetareCapitolul 1 : Educatie, formare profesionala si tineretCapitolul 19: Telecomunicatii si tehnologia informatiilorCapitolul : Cultura si politica n domeniul audiovizualuluiCapitolul 1: Politica regionala si coordonarea instrumentelor structurale

  Capitolul : Protectia mediului nconjuratorCapitolul : Protectia consumatorilor si a sanatatiiCapitolul : Justitie si afaceri interneCapitolul : niune vamalaCapitolul : Relatii externeCapitolul : Politica externa si de securitate comunaCapitolul : Control financiarCapitolul 9: Dispozitii financiare si bugetareCapitolul : InstitutiiCapitolul 1: Diverse

  3. . Ac uis-ul comunitar (Ac uis communautaire)

  Etimologiehttp://www.schengen.mira.gov.ro/info.htm

  uvantul a4

  q5

  is din sintagmaac6

  uis comunitarprovine dinparticipiul trecut alverbului francez ac

  6

  urir(a dobandi) si sepronunta ca in limba franceza [aki].: ac

  6

  uis communautaire;Communityac6

  uis

  FR:ac

  6

  uis communautaireD : gemeinsc

  7

  aftlic7

  erBesitzstandDenumireaprovine din limba franceza: ac uis communautaire. Inengleza se

  folosestevarianta francezaoriginala sau, uneori, Communityac6

  uis. Mai rar, seutilizeazavariantaCommunity

  8

  atrimony.

  http://www.infoeuropa.ro/jsp/page.jsp?lid cid id http://www.afcn.ro/legislatie_europeana.php

  Acquis-ul comunitarreprezintaansam9

  lulde [email protected]

  turisiobligatiicomune celeagatoate statelemembre in cadrul niunii uropene. Acest document seafla intr-o

  evolutiepermanenta si cuprinde:1. coninutul, principiile i obiectivelepoliticeale tratatelor;

 • 8/6/2019 Libera Circulatie a Persoanelor in tea Europeana

  20/43

 • 8/6/2019 Libera Circulatie a Persoanelor in tea Europeana

  21/43

 • 8/6/2019 Libera Circulatie a Persoanelor in tea Europeana

  22/43

 • 8/6/2019 Libera Circulatie a Persoanelor in tea Europeana

  23/43

  Libera circulatie a persoanelor in Comunitatea Europeana 23

  IV. Coordonareasistemelordeprotectiesociala

  Aplicarea acquis-ului privind coordonarea sistemelorde protectie socialaimpune e istenta unor structuri si a unei capacitati administrative suficient dezvoltate.Tuturor tarilor candidate li s-a solicitat sa confirme ca sunt pregatite sa isi asumeobligatiile legate de transferurile financiare implicate de coordonarea schemelordeprotectie sociala, in special transferurile financiare pe care le presupune rambursareacosturilor asistentei medicale. De asemenea, tarile candidate au fost incurajate sacontinue incheierea de acorduri bilaterale cu Statele embre in perioada precedentaaderarii, in scopul mai bunei familiarizari a lor cu modul de operare al sistemului.

  Coordonarea sistemelorde protectie sociala este si ea reglementata prin acquissi va fi aplicabila din prima zi de dupa aderare. Principiile coordonarii sunt simple ceicare isi e ercita dreptul la libera circulatie pe teritoriul Uniunii nu trebuie sa fiepenalizati din acest motiv. Nu trebuie subestimata insa comple itatea practica a

  acestui domeniu, precum si provocarea pe care o reprezinta in termeni de capacitateadministrativa. Tarile candidate au e perienta punerii in practica a acordurilorbilaterale, dar vor trebui sa-si consolideze structurile e istente pentru a putea face fatanevoilor unui sistem care reprezinta o sarcina dificila pentru administratiile nationale.

  3.7. Romania si procesul de negociere al acquis-ului comunitar

  Romania a deschis acest capitol in timpul presedintiei spaniole a UniuniiEuropene, in primul semestru al anului 2002, si negocierile au fost provizoriu inchise la

  data de 9 decembrie 2003.omaniaaacceptat integral acquis-ul comunitardindomeniu, in igoareladatade 3 decembrie , inclusiv aranjamentul tranzitoriu referitor la liberacirculatie a fortei de munca, propus de Uniunea Europeana. In virtutea acestuiaranjament, Romania isi rezerva dreptul sa aplice cetatenilor unui Stat embru actualmasuri nationale echivalente celor aplicate de acel Stat embru Romaniei cu privire lalibera circulatie a fortei de munca si furnizarea de servicii.

  Pentru toate aspectele acquis-ului privitor la libera circulatie a persoanelor,Romania a adoptat si a implementat o legislatie adecvata, realizand structuriadministrative specifice.

 • 8/6/2019 Libera Circulatie a Persoanelor in tea Europeana

  24/43

  Libera circulatie a persoanelor in Comunitatea Europeana 24

 • 8/6/2019 Libera Circulatie a Persoanelor in tea Europeana

  25/43

 • 8/6/2019 Libera Circulatie a Persoanelor in tea Europeana

  26/43

 • 8/6/2019 Libera Circulatie a Persoanelor in tea Europeana

  27/43

 • 8/6/2019 Libera Circulatie a Persoanelor in tea Europeana

  28/43

 • 8/6/2019 Libera Circulatie a Persoanelor in tea Europeana

  29/43

 • 8/6/2019 Libera Circulatie a Persoanelor in tea Europeana

  30/43

 • 8/6/2019 Libera Circulatie a Persoanelor in tea Europeana

  31/43

  Libera circulatie a persoanelor in Comunitatea Europeana 31

  potdobnditerenurin proprietate n Romnia.Acestia pot nsa dobnditerenurin proprietate n Romnia numaidaca se constituie n persoane juridice romne.

  uvernul indica intentia sa de a nlatura acest obstacol constitutional: n acesteconditii,Romnia va examina eliminarea respectiveiinterdictiiconstitutionale,prin

  revizuirea coresp

  unzatoare a Constitutieipna la data aderariisale la

  S

  niuneaEuropeana. uvernul solicita nsa o perioada de tranzitie de 15 ani pentruliberalizarea regimuluidobndirii, de catre persoanele fizice straine, a terenurilor dinRomnia cu destinatie agricola si forestiera, a celor aflate permanentsub luciu de apa,precumsia altorterenuriaflate n extravilan si una de 5 ani pentruliberalizarearegimuluidobndiriiterenurilorsituate n intravilan. imic nu se opune, n cadrultratatelor europene, la formularea unei asemenea cereri si la o posibila acordare a unuiraspuns favorabil.

  Totusi, o astfel de derogare temporara ar trebui imaginata n asemenea modnct sa nu constituie o atingere adusa libertatiide circulatie a lucratorilor si libertatii destabilire. Aceasta implica faptul ca beneficiarii acestor libertati sa poata dobndi

  terenuri, fie pentru propria locuinta, fie pentru exercitarea profesiei, n aceleasi conditiica si cetatenii romni.

 • 8/6/2019 Libera Circulatie a Persoanelor in tea Europeana

  32/43

  Libera circulatie a persoanelor in Comunitatea Europeana 32

 • 8/6/2019 Libera Circulatie a Persoanelor in tea Europeana

  33/43

  Libera circulatie a persoanelor in Comunitatea Europeana 33

  Bibliografie

  Introduceresiteofi

  T

  ial http://europa.eu/abc/panorama/index_ro.htm

  Cap 1.UniuneaEuropeana - eneralitati

  1.1. - 1. . siteofiU

  ial http://europa.eu/abc/panorama/index_ro.htm

  1.5. siteofiV

  ialhttp://europa.eu/abc/symbols/motto/index_ro.htm

  1.6. Modelarea matematiW

  a dinamiW

  ii investiiilorpepiaedepartedesaturaie. Gribincea A., Revista tiinific: Studii Economice, anI, nr. 3,

Embed Size (px)
Recommended