Home > Presentations & Public Speaking > Let's find a job Daria Simona Igor

Let's find a job Daria Simona Igor

Date post: 01-Jul-2015
Category:
Author: igorguillo
View: 58 times
Download: 1 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 34 /34
NE DORIM SA G SIM O SLUJB Ă Ă NE DORIM SA G SIM O SLUJB Ă Ă Club VOLTIN Club VOLTIN Braila, Aprilie 2014 Braila, Aprilie 2014
Transcript
  • 1. NE DORIM SA G SIM O SLUJB NE DORIM SA G SIM O SLUJB Club VOLTINClub VOLTIN Braila, Aprilie 2014Braila, Aprilie 2014

2. CURRICULUM VITAE 3. CURRICULUM VITAE Din limba latin : "Curriculum" (curs) "Vitae" (de via ) 4. Curriculum Vitae este pa aportul dumneavoastr pentru o prim ntlnire cu un angajator Ca atare, este ac ioneaz ca un anun care este de vnzare te Curriculum vitae trebuie s fie orientate n pozi ia pe care v afla i interesat, asa ca nu-l scrie n totalitate din punctul dvs. de vedere, trebuie s demonstra organiza ia care le-au luat n considerare nevoile lor i s n eleag ceea ce ei sunt n c utarea pentru (arata-le cum le poti ajuta) O CV-ul nu se va face pentru fiecare aplica ie. Ve i fi prioritizarea sau eviden ierea taxe diferite, experien e, abilit i i dovezi, n func ie de locul de munc ai se aplic pentru CE ESTE 5. CE S INCLUD CV-UL ncepe i cu informa ii de contact: nume complet adresa E-mail num r de telefon Este op ional i nu este necesar: data na terii na ionalitate sex i stare civil 6. Obiectivele profil personal / Carier educa ie experien de munc alte aptitudini Onoruri / Premii (dac ave i) Interese i hobby-uri Referin e ALTE SEC IUNI 7. PROFIL PERSONAL I OBIECTIVE PROFESIONALE Obiectivul dvs. cariera spune angajatorului ceea ce sunt ntr-adev r n c utarea ntr-o pozi ie (maxim 1 sau 2 Exemple) 8. Includ secundar la nivel de grad Ar trebui s fie scris ntr-o ordine cronologic invers Cu un procent de m rci i denumirea institu iei Anul de trecere De obicei, educa ia voastr va urma, n special dac aplici ca un curent sau foarte recent elev absolvit. Dac sunte i o persoan mai matur cu o vast experien de lucru, s-ar putea s func ioneze mai bine la se concentreze pe istoricul dvs. de lucru n schimb. n cazul n care lucreaz n prezent la un grad, a pus "candidat" cuvnt dup nume de gradul i nota an ta a teptat de absolvire EDUCA IE 9. EXPERIEN De locuri de munc ar trebui s fie puse n ordine cronologic invers , doar ca sec iunea de educa ie Include tot ce s-au pl tit pentru a face sau a fost activitate intens i regulat de voluntariat Doar elementele de list relevante pentru 10. ceast sec iune spune angajatorului ce aptitudini ai re se potrivesc pozi ia n care sunt n c utarea pentru ncerca i s descrie de calificare ave i i cum ai monstrat aceasta. T apacitatea de limb str in ermis de conducere ALTE APTITUDINI 11. HONORS / PREMII Premii demonstra realiz rile tale la angajatorul dvs. Doar premii le-a i primit, nainte de 7 ani Da detaliile de atribuire cu termeni cuantificabili Includ non-academice onoruri / premii, dac este cazul i / sau demn de remarcat 12. INTERESELE I HOBBY In aceasta sectiune puteti demonstra dvs. orte pentru un angajator Dac ave i o experien limitat , aceasta este o nstrument valoros pentru a demonstra abilitatile ta pentru un angajator Evita i glume i hobby-uri irelevante 13. REFERIN E Aceasta este partea final a C.V. Includ nume, organiza iile i numerele de contact de oameni care poate ac iona n calitate de arbitri pentru tine Da-le un apel i cere disponibilitatea de a ac iona ca un arbitru pentru tine Aminti i-v pentru a cere permisiunea nainte de a v da afar lor nume Atunci cnd este vorba de a le, da o idee de ceea ce de locuri de munc este astfel nct ace tia s tie ce s se concentreze pe la referin lor 14. TIPURI DE CV V cronologic - Educa ie i Formare at importan . Cele mai recente calificarea e primul loc - ordine invers unc ional /ndemnare pe baza CV - urile sunt create ncentrat pe competen e i responsabilit i xperien e. De obicei, a nsemnat pentru persoanele cu experien ombinat CV - este un mix ntre cronologic lit i de baz de CV 15. CE ESTE DE F CUT i scurt - un CV doua pagin este ideal reg ti i-v CV-uri pentru companii individuale ersonaliza CV-ul pentru locul de munc vizat olosi i verbe de ac iune / cuvinte pozitive - se va crea puter pact (de exemplu, motivat, monitorizate, a creat, a analizat ordonate etc) 16. CE NU SE FACE vita pliere CV-ul Nu includ informa ii irelevante pune ce-ai f cut, nu ceea ce crezi nforma ii cu caracter personal - starea civil , religie, s n tate, loc natal, etc vita i dimensiunea neobi nuit de font, litere elegante, grafic , subliniind i neobi re etc vita repetarea informa ii vita pronumele personale (eu, meu, ma) Nu externalizeze, do it yourself. 17. Adrese de email nepotrivite negativitate informa ii false greseli liste ...CE NU SE FACE 18. CUM SA SCRII O SCRISOARE DE INTEN IE 19. Scrisoare de intentie esteScrisoare de intentie este introducerea la cererea dvs.introducerea la cererea dvs. ocazie de a explica abilit ile i motiva ia ocazie de a explica abilit ile i motiva ia dumneavoastrdumneavoastr primul lucru pe care un angajator se vaprimul lucru pe care un angajator se va uita lauita la 20. Scopul esteScopul este pentru a ob ine un interviupentru a ob ine un interviu cucu loculocull de munc ?de munc ? ar trebui s fie scurt i interesant ar trebui s fie scurt i interesant ar trebui s eviden ieze ceea ce va aduce la locul de ar trebui s eviden ieze ceea ce va aduce la locul de muncmunc ar trebui s fie unic pentru fiecare loc de munc vacant ar trebui s fie unic pentru fiecare loc de munc vacant nu ar trebui s fie copie a CV-ul dvs.nu ar trebui s fie copie a CV-ul dvs. ar trebui s fie n stil oficialar trebui s fie n stil oficial 21. ScrisoareScrisoareaa de inten ie trebuie sde inten ie trebuie s con in ...con in ... nceput: introducere de tine, motive ce se scrie e-mail Corpul principal: r spunde la 3 W: De ce se aplic la aceasta companie? De ce aplici pentru acest rol? Ce abilit i i experien ave i acel meci descrierea de locuri de munc ? Concluzie: n spiritul de a teptare, a teapt cu ner bdare s urm toarea etap n procesul de recrutare 22. FolosiFolosimm limba pentru a atrage atentialimba pentru a atrage atentia limba proactiv, pozitiv creeaz impresialimba proactiv, pozitiv creeaz impresia de pasiune i entuziasmde pasiune i entuziasm evita folosirea "diateza pasiv ", atuncievita folosirea "diateza pasiv ", atunci cnd vorbim despre abilit ile i cnd vorbim despre abilit ile i experien a taexperien a ta folosind verbe de ac iune dinamice i "I" folosind verbe de ac iune dinamice i "I" n propozi ii dumneavoastr v va ajuta n propozi ii dumneavoastr v va ajuta pe cititor s fie clar cu privire la ceea cepe cititor s fie clar cu privire la ceea ce a i realizat personal.a i realizat personal. 23. Sfaturi pentru a crea impresia dreaptaSfaturi pentru a crea impresia dreapta 1. Scrisoarea vizeaz deschiderea specifice de locuri de munc Adapta la nevoile scrisoare de locuri de munc pe care dori i Se refer la faptul c de locuri de munc n deschiderea propozi ii 2. Descrie i abilit ile dumneavoastr legate de Lega experien a dumneavoastr de abilit ile dumneavoastr Arat modul n care acestea se refer direct la descrierea de locuri de munc 24. Sfaturi pentru a crea impresiaSfaturi pentru a crea impresia dreaptadreapta 3. Make it personal Address letter to a specific person If you dont have a contact, call and ask 4. Create a catchy opener Open with attention-grabbing sentences Describe why youre the best for the job 25. Sfaturi pentru a crea impresiaSfaturi pentru a crea impresia dreaptadreapta 5. Include informa ii vitale Nume, adresa, telefon cu prefix Ar trebui s fie n mod clar vizibile Primul cititor de lucru va trebui s v contacta i 6. Tipul i corecta Este prima impresie ... face bine Asigura i-v c este curat i profesional Erori va reflecta prost pe tine 26. 7. P stra i-l scurt Cuvinte utilizare ac iune, fraze activi Limita de scrisoare de o pagin Trei sau patru paragrafe 8. Fii ncrez tor, creativ, entuziast Este un instrument pentru a vinde cele mai bune active dumneavoastr ... tine! S lumineze dumneavoastr personalitate n scrisoarea dvs. Sfaturi pentru a crea impresiaSfaturi pentru a crea impresia dreaptadreapta 27. Sfaturi pentru a crea impresiaSfaturi pentru a crea impresia dreaptadreapta 9. P stra i copii S p streze o copie a fiec rui mesaj va trimite Scrisorile anterioare face de c utare de locuri de munc mai u oar Copii face urm ri mai u or 10. Cere un r spuns Scrisoarea ta este scris pentru a ob ine un interviu 28. Exemplu de scrisoare de intentieExemplu de scrisoare de intentie pentru elevpentru elev 29. INTERVIURI DE ANGAJARE Ultimul pasUltimul pas 30. De ce este important? Prima impresie este cea care conteaz cu adev rat Face diferite, cu un candida i similare sau chiar mai bune 31. Cum s se preg teasc Interviu cu locuri de munc NAINTE: Afla i ct de mult ca tine poate despre companie, trecut i obiectivele viitoare S fie con tien i de responsabilit ile pe care le implic pozi ia Stiti ceva despre sectorul industrial al companiei i este concuren ilor Preg ti i cteva ntreb ri pentru a ar ta interesul dumneavoastr practica 32. Cum s preg teasc un interviu de angajare TIMPUL: Rochie lund n mod corespunz tor n considerare tipul de companie i pozi ia Aduce CV-ul i alte documente necesare Fii la timp Zmbet, uita-te n ochi, nu ncerca i s par nervos ncerca i s nu mint abordarea STAR 33. Cum s preg teasc un interviu de angajare DUP : v mul umesc e-mail Adresa i-v pentru feedback-ul 34. Realizat de: Daria KozianRealizat de: Daria Kozian Simona LasioSimona Lasio Igor GuilloIgor Guillo (Echipa Ceasul Democrat(Echipa Ceasul Democratic intrziat"trziat")) Associazione SCAMBIEUROPEI:Associazione SCAMBIEUROPEI: AsociaciAsociacin Mundus:n Mundus: Proiect finantat de Comisia Europeana prin Programul Tineret n Ac iune Youth Centre for Regional Co-operation:


Recommended