Home >Documents >LEGE Contraventii Silvice 2010

LEGE Contraventii Silvice 2010

Date post:16-Feb-2018
Category:
View:216 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • 7/23/2019 LEGE Contraventii Silvice 2010

  1/24

  LEGE nr. 171 din 16 iulie 2010privind stabilirea i sancionarea contraveniilor silviceEMITENT: PARLAMENTULPUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL nr. !" din #" i$lie #%!%Data intrarii in i!"are : 22 au!u#t 2010

  Parla&ent$l Ro&'niei adopt( pre)enta le*e.

  CAP. I +ispo)iii *enerale

  ART. ! ,!- Constit$ie contravenie silvic( apta s(v'rit( c$ vinov(ie/stabilit( i sancionat( prin pre)enta le*e. ,#- 0anci$nile aplicabile pentr$ s(v'rirea contraveniilorsilvice s$nt1

  a- sanci$nea contravenional( principal( 2 a&enda3 b- sanci$nea contravenional( co&ple&entar( 2 reinerea sa$coniscarea b$n$rilor destinate/ olosite sa$ re)$ltate din s(v'rireacontraveniei silvice i4sa$ retra*erea a$tori)aiei4 atestat$l$i/d$p( ca). ART. # 5n 6neles$l pre)entei le*i/ ter&enii i e7presiile de &ai 8os a$$r&(toarele se&niicaii1 a- &arca 2 a&prenta dispo)itiv$l$i special de &arcat i&pri&at( 6nle&n$l $n$i arbore prin lovire 6n loc$ri stabilite prin nor&elete9nice i care conine indicativ$l speciic al dispo)itiv$l$i specialde &arcat3 b- nor&e privind circ$laia &aterialelor le&noase 2 nor&elereeritoare la proveniena/ circ$laia i co&erciali)area &aterialelorle&noase/ la re*i&$l spaiilor de depo)itare a &aterialelor le&noasei al instalaiilor de prel$crat le&n rot$nd prev()$te la art. :" dinLe*ea nr. ;

 • 7/23/2019 LEGE Contraventii Silvice 2010

  2/24

  Constit$ie contravenii silvice i se sancionea)( c$ a&end( de la%% lei p'n( la !.%%% lei $r&(toarele apte1 a- neasi*$rarea c$ contin$itate a ad&inistr(rii sa$ serviciilorsilvice de c(tre proprietarii de p(d$re prin ocoale silvicea$tori)ate3 b- nedeli&itarea de c(tre proprietari a teren$rilor orestiere pe

  care le dein 6n conor&itate c$ actele de proprietate i4sa$ne6ntreinerea 6n stare coresp$n)(toare a se&nelor de 9otar alepropriet(ii3 c- nedep$nerea pentr$ 6nre*istrare/ de c(tre ocol$l silviccontractant/ 6n ter&en de "% de )ile de la data a$tentiic(rii/ lastr$ct$ra teritorial( co&petent( a a$torit(ii p$blice centrale carer(sp$nde de silvic$lt$r( a contract$l$i de ad&inistrare4serviciisilvice 6nc9eiat c$ proprietarii de p(d$ri sa$ a actelor&odiicatoare3 d- ne6ntiinarea 6n scris/ 6n ter&en de )ile de la data6ncet(rii contract$l$i de ad&inistrare4servicii silvice/ de c(treocol$l silvic care a asi*$rat ad&inistrarea4serviciile silvice a

  str$ct$rii teritoriale co&petente a a$torit(ii p$blice centrale carer(sp$nde de silvic$lt$r( c$ privire la 6ncetarea der$l(riicontract$l$i3 6n ca)$l repet(rii aptei/ se s$spend( pe o perioad( de" l$ni a$tori)aia de practic( a personal$l$i silvic care 6ndeplinete$ncia de e al ocol$l$i silvic respectiv. ART. ; Constit$ie contravenii silvice i se sancionea)( c$ a&end( de la!.%%% lei p'n( la #.%%% lei $r&(toarele apte1 a- neasi*$rarea de c(tre ad&inistratorii dr$&$rilor i ai c(ilorerate orestiere a 6ntreinerii i repar(rii acestora3 b- ne6ndeplinirea de c(tre ocol$l silvic no&inali)at/ la cerereaproprietar$l$i/ a obli*aiilor ce 6i revin c$ privire la asi*$rareaservici$l$i p$blic c$ speciic silvic pentr$ p(d$rile sit$ate 6nlocalit(ile alate 6n ra)a ad&inistrativ( a acest$ia. 0anci$nea seaplic( e$l$i ocol$l$i silvic. Fapta n$ constit$ie contravenie 6nsit$aia 6n care li&itele propriet(ii orestiere n$ s$nt&ateriali)ate 6n teren din vina proprietar$l$i solicitant.

  CAP. III A&ena8area p(d$rilor

  ART. Constit$ie contravenii silvice i se sancionea)( c$ a&end( de la!.%%% lei p'n( la .%%% lei $r&(toarele apte1 a- nerespectarea nor&elor te9nice de a&ena8are a p(d$rilor la

  c$le*erea datelor din teren/ care deter&in( &odiicarea &(s$rilor de*ospod(rire a p(d$rilor3 b- dep(irea posibilit(ii stabilite de a&ena8a&entele silvice 6nalte condiii dec't cele prev()$te de le*e3 sanci$nea se aplic(e$l$i ocol$l$i silvic. ART. < Constit$ie contravenii silvice i se sancionea)( c$ a&end( de la%% lei p'n( la !.%%% lei $r&(toarele apte1

 • 7/23/2019 LEGE Contraventii Silvice 2010

  3/24

  a- neco&pletarea/ an$al/ p'n( la data de "! ian$arie a an$l$i$r&(tor an$l$i pentr$ care se ace raportarea/ a t$t$ror evidenelorprev()$te 6n a&ena8a&ent$l silvic3 sanci$nea se aplic( e$l$iocol$l$i silvic3 b- nerespectarea de c(tre e$l de proiect a prevederilorconse&nate 6n edina de preavi)are a sol$iilor te9nice conse&nate 6n

  proces$l2verbal de stabilire a sol$iilor te9nice pentr$ a&ena8a&entde c(tre ec9ipa de teren/ or*ani)at( pentr$ $n ocol silvic sa$ pentr$$n proprietar3 c- ne&ateriali)area i4sa$ ne6ntreinerea se&nelor a&ena8istice3 d- &$tarea se&nelor a&ena8istice.

  CAP. I> Inte*ritatea ond$l$i orestier/ pa)a i protecia p(d$rilor

  ART. : ,!- Constit$ie contravenii silvice i se sancionea)( c$ a&end(de la .%%% lei p'n( la !%.%%% lei $r&(toarele apte1

  a- sc9i&barea (r( aprobare le*al( a cate*oriei de olosin( ateren$rilor din ond$l orestier naional/ 6n &(s$ra 6n care apta n$constit$ie inraci$ne 6n condiiile prev()$te la art. !%

 • 7/23/2019 LEGE Contraventii Silvice 2010

  4/24

  ad&ise prin nor&ele te9nice 6n vi*oare 6n parc9etele a$tori)ate lae7ploatare3 b- s$stra*erea ori 6ns$irea (r( drept a &aterial$l$i le&nos/ ap$ieilor ori l(starilor din ond$l orestier naional/ dac( valoareapre8$dici$l$i stabilit( conor& le*ii este de p'n( la de ori pre$l&edi$ al $n$i &etr$ c$b de &as( le&noas( pe picior/ la data

  constat(rii aptei. ,#- Faptele prev()$te la alin. ,!- se sancionea)( d$p( c$&$r&ea)(1 a- c$ a&end( de la %% lei la !.%%% lei dac( valoareapre8$dici$l$i stabilit( conor& le*ii este de p'n( la pre$l &edi$ al$n$i &etr$ c$b de &as( le&noas( pe picior/ la data constat(rii aptei3 b- c$ a&end( de la =%% lei la #.%%% lei dac( valoareapre8$dici$l$i stabilit( conor& le*ii este de la ! p'n( la de " oripre$l &edi$ al $n$i &etr$ c$b de &as( le&noas( pe picior/ la dataconstat(rii aptei3 c- c$ a&end( de la #.%%% lei la .%%% lei dac( valoareapre8$dici$l$i stabilit( conor& le*ii este de la " p'n( la de ori

  pre$l &edi$ al $n$i &etr$ c$b de &as( le&noas( pe picior/ la dataconstat(rii aptei. ART. B Constit$ie contravenii silvice i se sancionea)( c$ a&end( de la#.%%% lei la .%%% lei $r&(toarele apte1 a- in$ndarea teren$rilor din ond$l orestier naional (r( dreptprin constr$irea de bara8e/ pra*$ri sa$ altele ase&enea/ pe albiilep'raielor ori ale v(ilor3 b- aprinderea oc$l$i 6n ond$l orestier naional 6n alte loc$ridec't cele special a&ena8ate i &arcate ori la o distan( &ai &ic( de"% &etri de li&ita p(d$rii3 c- deteriorarea dr$&$rilor sa$ a c(ilor erate orestiere/ al$cr(rilor de art( aerente acestora/ a a&ena8(rilor/ instalaiilor/constr$ciilor civile/ v'n(toreti/ piscicole din apele de &$nte/ a6&pre8&$irilor/ a a&ena8(rilor de propa*and( silvic( ori a celorpentr$ protecia p(d$rilor/ a barierelor sa$ a altor l$cr(riase&(n(toare din ond$l orestier naional3 d- deteriorarea/ distr$*erea l$cr(rilor de a&eliorare ateren$rilor de*radate i4sa$ a l$cr(rilor de corectare a torentelordin ond$l orestier naional sa$ ne6ntoc&irea doc$&entaiei 6nvederea l$cr(rilor de reabilitare a acestora3 e- ter*erea sa$ deteriorarea 6n orice el a &(rcilor sa$ an$&erelor c$rente de pe arborii &arcai ori de pe cioate. ART. !% Constit$ie contravenii silvice i se sancionea)( c$ a&end( de la

  #.%%% lei la .%%% lei $r&(toarele apte1 a- 6nc(lcarea nor&elor de ap(rare 6&potriva incendiilor speciiceond$l$i orestier/ 6n )onele li&itroe acest$ia/ prec$& i 6nve*etaia orestier( din aara ond$l$i orestier3 b- neeect$area de c(tre ocoalele silvice a l$cr(rilor necesarepentr$ pro*no)a/ prevenirea i co&baterea la sol a bolilor id($n(torilor p(d$rilor/ la ter&enele i 6n condiiile stabilite prinnor&ele te9nice. ART. !!

 • 7/23/2019 LEGE Contraventii Silvice 2010

  5/24

  Constit$ie contravenii silvice i se sancionea)( c$ a&end( de la

 • 7/23/2019 LEGE Contraventii Silvice 2010

  6/24

  a- veriicarea/ aprobarea/ &odiicarea sa$ casarea $n$i act dep$nere 6n valoare c$ 6nc(lcarea nor&elor te9nice speciice i4sa$ aprevederilor le*ale/ dac( n$ s$nt 6ntr$nite ele&entele constit$tiveale $nei inraci$ni3 b- eect$area servici$l$i p$blic de p$nere 6n valoare a &aseile&noase la proprietarii de p(d$ri care n$ a$ 6nc9eiat contracte de

  prest(ri servicii silvice4ad&inistrare 6n condiiile le*ii ori alec(ror astel de contracte a$ ost s$spendate sa$ a$ 6ncetat (r(asi*$rarea contin$it(ii3 c- p$nerea 6n valoare a &asei le&noase c$ 6nc(lcarea nor&elorte9nice speciice 6n vi*oare3 d- p$nerea 6n valoare i e7tra*erea e7e&plarelor de cire c$6nc(lcarea re*le&ent(rilor speciice 6n vi*oare/ dac( n$ s$nt6ntr$nite ele&entele constit$tive ale inraci$nii prev()$te la art.!%= din Le*ea nr. ;I E7ploatarea &asei le&noase i recoltarea prod$selor nele&noase

  ART. ! Constit$ie contravenii silvice i se sancionea)( c$ a&end( de la.%%% lei p'n( la !%.%%% lei $r&(toarele apte1 a- a$tori)area la e7ploatare a parti)ilor constit$ite din t(ieric$ restricie/ 6n epocile 6n care e7ploatarea este inter)is( prinnor&ele te9nice 6n vi*oare3 b- reali)area t(ierii rase prin al(t$rare c$ alt( t(iere ras(/ c$6nc(lcarea prevederilor le*ale 6n vi*oare3 c- re$)$l4ter*iversarea de c(tre dein(tor/ astel c$& estedeinit la pct. !! din ane7a la Le*ea nr. ;

 • 7/23/2019 LEGE Contraventii Silvice 2010

  7/24

  e- aprobarea e7ec$t(rii d

Embed Size (px)
Recommended