Home >Investor Relations >Lansarea proiectului: â€‍Analiza cost-beneficiu – instrument...

Lansarea proiectului: â€‍Analiza cost-beneficiu – instrument...

Date post:24-May-2015
Category:
View:525 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Description:
Lansarea proiectului: „Analiza cost-beneficiu – instrument necesar pentru implementarea proiectelor investiționale de anvergură”
Transcript:
  • 1. Ministerul DezvoltriiRegionale i ConstruciilorAgenia de Dezvoltare Regional Nord Lansarea proiectului:Analiza cost-beneficiu instrument necesar pentru implementarea proiectelorinvestiionale de anvergurIon BODRUG26 iulie 2012

2. Ministerul DezvoltriiRegionale i Construciilor Agenia de Dezvoltare Regional NordProiecte de dezvoltare regioanl n RDN 3. Ministerul Dezvoltrii Regionale i ConstruciilorAgenia de Dezvoltare Regional Nord Portofoliul proiectelor n curs deimplementare finanate din surseleFNDR 4. Proiecte finanate din FNDR Proiecte finanate din sursele FNDR, finalizate:Alimentarea oraului Fleti cu ap din rul Prut (suma finan at 11251,52 mii lei din 51 775,28 mii lei). Conectarea ZEL Bli la utilitile municipale: ap, canalizare,electricitate, drumuri de acces (suma finanat 8 268,32 mii lei din 8 278,90).Renovarea drumului regional internaional M-14 prin or. Edine (sumafinanat 5 356,85 mii lei din 5 453,10 mii lei).1. Proiecte n curs de implementare din sursele FNDRProiecte aprobate spre finanare din sursele FNDR n 2010 :1.Finisarea construciei poligonului pentru acumularea, sortarea i valorificarea deeurilor menajere pentru 3 primrii (7 localit i).1.Servicii calitative de ap i canalizare n oraul Otaci pentru un mediucurat n Regiunea Nord. 5. Proiecte finanate din FNDR Proiecte aprobate spre finanare din sursele FNDR n 2011:1. Stabilirea unui sistem de management integrat al deeurilor menajeresolide n Regiunea Nord;2. Inaugurarea incubatorului de afaceri din comuna Larga un factorimportant n activitile privind msurile active de ocupare a tineretului dinregiune. Proiecte aprobate spre finanare din sursele FNDR n 20121. Reparaia sectorului de drum local L-37 Lipcani-Balasineti-Corjeui-Trnova, s. Corjeui, r-nul Briceni;2. Intersecii Culturale s. Bhrineti, r-nul Floreti;3. Reabilitarea reelei de drum public local Prlia-Dumbrveni-Vdeni-Floreti, CR Soroca;4. Finalizarea construciei apeductului magistral Bli-Sngerei curamificaii comunitare, CR Sngerei. 6. Proiectul nr. 9216: Finisarea construciei poligonului pentru acumularea,sortarea i valorificarea deeurilor menajere pentru 3 primrii (7 localiti) Obiectivul general al proiectului: Crearea, la nivel regional, a sistemului integrat de Obiec management al deeurilor solide pentru 7 localiti. Suma total a proiectului 6 009, 15 mii lei, - suma solicitat de la FNDR 4 099,5 mii lei, - suma alocat n 2012 din FNDR - 268,6 mii lei. Valorificat: 120,89 mii lei (45% din total alocat 2012). Produse: 1 poligon de colectare a DMS construit; Groapa Bekkari construit; 1 autospecial de colectare a deeurilor procurat; 1 pres de comprimare a deeurilor achiziionat; 153 de eurocontainere pentru colectarea de eurilor; 51 de containere din plas metalic; 20 de platforme de colectare a DMS construite; tehnic de calcul procurat. Activiti: S-a organizat campania de contientizare; Sunt n curs finalizare lucrrile de construc ii a platformelor. 7. Proiectul nr. 9222: Servicii calitative de ap i canalizare n oraulOtaci pentru un mediu curat n Regiunea de NordObiectivul general al proiectului: Extinderea i modernizarea sistemului de ap i canalizare a oraului Otaci;Suma total a proiectului: 21 319,5 mii lei.- suma solicitat din FNDR 21 319,5 mii lei,- suma alocat n 2012 din FNDR - 4 512,2 mii lei.Valorificat: 3 525,82 mii lei (78,1% din total alocat 2012)Rezultatele obinute : Studiul topografic i geologic elaborat; Documentaie tehnic privind construciasistemei de canalizare i a staiei de epurare elaborat Lucrrile de renovare a apeductului finalizate; Lucrrile de construcie a rezervoarelor de ap finalizate.Activiti: Organizarea recepiei finale a apeductului; Iniierea lucrrilor de construcii a sistemei de canalizare i a staiei de epurare. 8. Proiectul nr. 9661: ,,Stabilirea unui sistem de management integrat aldeeurilor menajere solide n Regiunea de Dezvoltare Nord,, Obiectivul general al proiectului: : mbuntirea nivelului de protecie a mediului i reducerea riscurilor asupra sntii populaiei din zona inta prin consolidarea managementului integrat al deeurilor menajere solide Suma total a proiectului: 30 302,6 mii lei. - suma solicitat din FNDR 30 302,6 mii lei, - suma alocat n 2012 din FNDR - 326,4 mii lei Rezultatele obinute : S-a elaborat documentaia tehnic pentru construcia poligonului, staiei de sortare, platoului pentru dejecii animaliere i a platformelor de colectare a DMS. 9. Proiectul nr. 9665: Inaugurarea incubatorului de afaceri dincomuna Larga un factor important n activitile privind msurileactive de ocupare a tineretului din regiune.Obiectivul general al proiectului: Consolidarea unui sector economic privat regionaldinamic, capabil s fac fa forelor concureniale i competiiei regionale, naionale iinternaionale la nivelul raionului Briceni.Suma total a proiectului: 5 608,75 mii lei.- suma solicitat din FNDR 3 332,61 mii lei,- suma alocat n 2012 din FNDR 3 150,8 mii lei.Rezultatele obinute: S-a elaborat studiul de fezabilitate privind inaugurarea incubatorului de afaceri n com.Larga; S-a elaborat documentaia tehnic pentru repara ia Incubatorului de afaceri; S-a depus la AAP caietul de sarcini pentru lucrrile de repara ii.Activiti: Deschiderea ofertelor privind procurareatehnicii de calcul la data de 25.06.12; Iniierea lucrrilor de reparaii a Incubatorului de afaceri. 10. Proiectul nr. 9892: Reparaia sectorului de drum local L-37 Lipcani-Balasineti-Corjeui-TrnovaObiectivul general al proiectului. Dezvoltarea economic a localitilor Corjeui,Balasineti din raionul Briceni i Trinca r-ul Edine ca una din zonele defavorizate.Suma total a proiectului: 39 611,80 mii lei.- Suma solicitat din FNDR 39 611,80 mii lei,- Suma aprobat din FNDR n 2012 13 489, 2 mii lei.Rezultatele obinute: S-a depus la AAP caietul de sarcini pentru lucrrile de construc ii a drumului. Deschiderea ofertelor privind lucrrile de construc ii a drumului la data de 02.07.12;Activiti planificate: Renovarea a 7,6 km de drum. 11. Proiectul nr. 9889: Intersecii culturale, s. Bhrineti, r-ul FloretiObiectivul general al proiectului. Integrarea localitilor Rediul-Mare Dondueni,Pelinia Drochia, Alexndreni Sngerei, Rogojeni oldneti, Negureni Teleneti i a 12localiti din r. Floreti situate n lunca r. Rut n circuitul cultural-turistic regional .Suma total a proiectului: 2 548,59mii lei.- Suma solicitat din FNDR 1 255,4 mii lei,- Suma aprobat din FNDR n 2012 1 255,4 mii lei.Rezultatele obinute : S-a depus la AAP caietul de sarcini pentru lucrrile de amenajare a scuaruluiCentrului Cultural IntercomunitarActiviti planificate: Amenajarea scuarului Centrului Cultural Intercomunitar; Procurarea echipamentului i tehnicii de calcul pentru dotarea Centrului CulturalIntercomunitar. 12. Proiectul nr. 9893: Reabilitarea reelei de drum public local (L186) Prlia Dumbrveni Vdeni - Floreti, n lungime de 13,3 kmObiectivul general al proiectului. mbuntirea accesului populaiei, bunurilor iserviciilor din raioanele Soroca i Floreti pe piaa regional, n vederea stimulriidezvoltrii economice durabile, prin asigurarea unei infrastructuri de transport de calitatecare va face conexiunea cu reeaua de drumuri naionale.Suma total a proiectului: 75 026,2 mii lei.Suma solicitat din FNDR: 36 171,2 mii lei.Suma aprobat din FNDR n 2012 8 440,9 mii lei.Rezultatele obinute :S-a contractat operatorul economic pentru realizarea lucrrilor de construc ii adrumului.Activiti planificate: Renovarea i modernizarea drumului public local L186. 13. Proiectul nr. 9898: Finisarea construciei Apeductului magistralSoroca- Bli Sngerei-Telenesti cu ramificaii comunitareObiectivul general al proiectului. Acces la surse de ap potabil sigure i de calitate apopulaiei din raionul Sngerei, oportunitate creat pentru raionul Teleneti.Suma total a proiectului: 24 473,2 mii lei.- Suma solicitat din FNDR 24 473,2 mii lei,- Suma aprobat din FNDR n 2012 10 000,0 mii lei.Rezultatele obinute : S-a depus la AAP caietul de sarcini pentru lucrrile de repara iiActiviti planificate: Deschiderea ofertelor privind lucrrile de construc ii; Iniierea construciei magistralei de apeduct Soroca- Bli Sngerei-Telenesti. 14. Ministerul Dezvoltrii Regionale i ConstruciilorAgenia de Dezvoltare Regional NordPortofoliul proiectelor n curs deimplementare finanate dinsursele GIZ, n RDN 15. Ministerul DezvoltriiRegionale i ConstruciilorAgenia de Dezvoltare Regional Nord1 proiect de dezvoltare a capacitilor actorilor regionali finanat din surseleGIZ, finalizat:-Dezvoltarea Capacitii pentru Dezvoltarea Regional i Cooperare Transfrontalier nRepublica Moldova.Perioada de implementare: 24 luni,Suma total a proiectului: 290,0 mii Euro,Valorificat: 145 mii EuroValorificat2 proiecte de dezvoltare regional aprobate spre finan are din sursele GIZ ncurs de implementare:1. Proiectul: Asigurarea cu servicii de ap i canalizare a locuitorilor satului DuruitoareaVeche, comuna CostetiSuma total a proiectului: 2 298, 0 mii lei2. Proiectul: Iluminarea stradal n comuna Ttruca Veche, raionul SorocaSuma total a proiectului: 800, 0 mii lei 16. Poiectul: Asigurarea cu servicii de ap i canalizare a locuitorilorsatului Duruitoare Veche, comuna Costeti, r-nul RcaniObiectivul general al proiectului: Crearea accesului la servicii de AAC accesibile pentrulocuitorii satului Duruitoarea Veche;Suma total a proiectului: 2 298,0 mii lei. Valorificat: 2 032,71 mii lei (93,82%)Rezultatele obinute : A fost elaborat proiectul tehnic; S-a contractat operatorul economic pentru execuia lucrrilor deconstrucie a sistemului de apeduct i canalizare din cadrul proiectului; S-a lansat proiectul; Au fost finalizate lucrrile de construcie a sistemului de apeduct i canalizaredin cadrul proiectului; Au fost conectai la reeaua de apeduct ____ locuitori din Duruitoarea Veche. 17. Proiectul: Iluminarea stradal n comuna Ttruca Veche, raionulSorocaObiectivul general al proiectului: Crearea sistemului de iluminare stradal n cele 6localiti ale comunei Ttruca Veche .Suma total a proiectului:

Embed Size (px)
Recommended