Home >Documents >Italia Geografie proiect

Italia Geografie proiect

Date post:06-Jul-2018
Category:
View:241 times
Download:1 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • 8/17/2019 Italia Geografie proiect

  1/37

  Italia

 • 8/17/2019 Italia Geografie proiect

  2/37

    Italia se afă în Europa de Sud, între paralelele de 35° și 47° latitudine nordică, și între meridianele de 6° și 19° lonitudine estică! "a

  nord, Italia se în#ecinea$ă cu &ran'a, El#e'ia,(ustria și Slo#enia, )ind delimitată în principal de lan'ul *un'ilor (lpi, cuprin$+nd alea -adului și .+mpia ene'iană! "a sud, ea cuprinde în  întreime -eninsula Italică și două mari insule

  mediteraneene / Sicilia și Sardinia / alături de numeroase alte insuli'e! Statele su#erane San *arino și atican sunt encla#e în Italia, în timp ce .ampione d0Italia este o ecla#a italiana in El#etia!

    (ria totală a 'ării este de 321!32 m, dintre care 94!22 m este uscat și 7!12 m este apă! Inclu$+nd și insulele, Italia are 7!622 m de

  coastă și rontieră, cu 742 m de coastă la *ările(driatică, Ionică și ireniană și rontiere cu &ran'a

 • 8/17/2019 Italia Geografie proiect

  3/37

    "a s+rșitul lui 213, Italia a#ea 62!7!66 de locuitori!

 • 8/17/2019 Italia Geografie proiect

  4/37

    Mediul

    După rapida industrializare, Italiei i-a luat mult timp până a început să abordeze problematica mediului. După mai multe ameliorări, a ajuns să se claseze în 2010 pe locul 8 în lume la sustenabilitate ecolo!ică. #arcurile

  na$ionale acoperă circa %& din supra'a$a $ării. (n ultimuldeceniu, Italia a de)enit unul dintre cei mai mari producători mondiali de ener!ie re!enerabilă, clasându- se pe locul al patrulea în lume după capacitatea instalată de produc$ie de ener!ie solară *i pe locul al *aselea la

  capacitatea de produc$ie de ener!ie eoliană. +ner!iile re!enerabile reprezintă astăzi 12& din consumul primar total *i nal de ener!ie, autorită$ile ându-*i un obiecti) de 1& pentru anul 2020.

 • 8/17/2019 Italia Geografie proiect

  5/37

    /lima

    Datorită întinderii mari pe lon!itudine *i datorită con!ura$iei

  interne predominant montane, clima Italiei este deosebit de di)ersă. (n mare parte din re!iunile nordice *i centrale continentale, clima are caracteristici de la subtropicale umede până la continentale umede *i oceanice. (n particular, clima )ăii #adului este predominant continentală, cu ierni !eroase *i )eri călduroase.

    onele de coastă din i!uria, oscana *i mare parte din sud se potri)esc cel mai bine stereotipului de climă mediteraneană. /ondi$iile climatice din zonele peninsulare de coastă pot  'oarte di'erite de cele ale zonelor mai înalte *i ale )ăilor din interior, în

  special în lunile de iarnă, când la altitudinile mai înalte tinde să e mai rece, mai umed *i adesea să cadă zăpadă mai abundentă. 3e!iunile de coastă au ierni blânde *i )eri în !eneral uscate, de*i în )ăi *i în câmpii, )ara tinde să e călduroasă. emperaturile medii pe timp de iarnă )ariază de la 0 4/ în 5lpi până la 12 4/ în 6icilia, iar mediile pe timp de )ară se încadrează între 2070 4/.

 • 8/17/2019 Italia Geografie proiect

  6/37

  5bruzzo 95:uila

  ;asilicata #otenza

  /alabria /atanzaro

  /ampania enetia ?iulia

   rieste

  azio 3oma

  i!uria ?eno)a

  ombardia Milano

  [email protected] 5ncona

  Molise /ampobas so

  #iemont orino>eneto >enetia

  6ardinia /a!liari

  6icilia #alermo

   rentino-irolul de

  6

  5trento

 • 8/17/2019 Italia Geografie proiect

  7/37

  Roma

  3oma este capitala Italiei. 6ituat pe malul Bu)iului ibru, orasul are o istorie indelun!ata ind de-a lun!ul secolelor capitala 3epublicii 3omane, a Imperiului 3oman, a ;isericii 3omano- /atolice si a Italiei moderne.

 • 8/17/2019 Italia Geografie proiect

  8/37

    3oma este un important centru turistic. #rintre monumentele cele mai 'aimoase se

  numara /olosseumul si /olumna lui raian.C encla)a a 3omei este si statul >atican, un teritoriu su)eran al 6'antului 6caun situat intr-un cartier roman, care este cel mai mic

  stat din lume.

 • 8/17/2019 Italia Geografie proiect

  9/37

 • 8/17/2019 Italia Geografie proiect

  10/37

 • 8/17/2019 Italia Geografie proiect

  11/37

 • 8/17/2019 Italia Geografie proiect

  12/37

  #iazza del /ampido!lio de [email protected]!elo

 • 8/17/2019 Italia Geografie proiect

  13/37

 • 8/17/2019 Italia Geografie proiect

  14/37

  Castelul Sant' Angelo Cladirea, construita initial ca mausoleu pentru imparatul

   Adrian, este o constructie ciudata, circulara, masiva, la care se ajunge traversand unul dintre cele mai frumoase poduri din lume: Pont Sant' Angelo, creatie a arhitectului Bernini.

 • 8/17/2019 Italia Geografie proiect

  15/37

 • 8/17/2019 Italia Geografie proiect

  16/37

 • 8/17/2019 Italia Geografie proiect

  17/37

  Colosseumul   

  /olosseumul ramane cea mai )estita si mai mare arena

  construite )reodata de romani. Initiati)a construirii sale a a)ut-o imparatul

 • 8/17/2019 Italia Geografie proiect

  18/37

 • 8/17/2019 Italia Geografie proiect

  19/37

 • 8/17/2019 Italia Geografie proiect

  20/37

  Venetia   /onsiderata unul dintre cele mai 'rumoase orase din lume ,>enetia este cunoscuta ca 3e!ina Marii 5driatice.#atru sute de poduri tra)erseaza labirintul

  de canale 'ormat din cele 120 de insuleale orasului situat intr-o la!una de apa sarata intre !urile de )arsare ale raurilor #ad si #ia)e in nord-estul

  Italiei.>enetia este principalul oras al re!iunii >eneto si al Italiei nord -orientale.

 • 8/17/2019 Italia Geografie proiect

  21/37

 • 8/17/2019 Italia Geografie proiect

  22/37

 • 8/17/2019 Italia Geografie proiect

  23/37

 • 8/17/2019 Italia Geografie proiect

  24/37

  Milano *ilano  este principalul ora* din Italia de nord. 6e aBa pe campiile ombardiei, una dintre cele mai dez)oltate re!iuni urbane ale Italiei. Milano este de asemenea recunoscut ca una dintre capitalele modei si desi!n-ului, metropola ombardiei ind 'aimoasa prin casele de moda si [email protected] ma!azine, cum ar  cele de pe )ia Montenapoleone sau din renumita ?alleria >itturio +manuele II din #iazza Duomo Econsiderat a  cel mai )[email protected] [email protected]! mall din lumeF. Datorită patrimoniului său cultural de mare )aloare, Italia ind $ara cu cele mai multe monumente intrate în patrimoniul uni)ersal din lume E43F, Milano beneciază din plin *i de această oportunitate ind )izitat anual de mii de turi*ti. Dintre numeroasele o)iecti)e turistice )om enumeraH

 • 8/17/2019 Italia Geografie proiect

  25/37

  Domul din Milano, a doua biserica ca merime din Italia si a treia din intrea!a

  lume, adaposteste cea mai marecolectie de statui de marmura de pe mapamond si este incununata de [email protected]

  simbolul orasului 7 Madunina EmicaMadonaF, ce ne pri)este din cel mai inalt punct al domului

 • 8/17/2019 Italia Geografie proiect

  26/37

 • 8/17/2019 Italia Geografie proiect

  27/37

  *ica *adona

 • 8/17/2019 Italia Geografie proiect

  28/37

  Florenta

  =loren$a Eitaliană =irenze 6unet listenF,este capitala re!iunii italiene oscana *i a pro)inciei =loren$a. +ste cel mai populat ora* din oscana, cu o popula$ie de G.%G de locuitori E1.%00.000 în zona metropolitanăF. Cra*ul se aBă pe râul 5rno *i este

  cunoscut pentru istoria *i importan$a sa  în +)ul Mediu *i în 3ena*tere, în special pentru arta *i [email protected] sa.

 • 8/17/2019 Italia Geografie proiect

  29/37

    Cra*ul o'eră o !amă lar!ă de colec$ii de artă, în special cele !ăzduite de #alazzo #itti *i de la ?aleria AJzi, Ecare prime*te aproimati) 1,G milioane de turi*ti pe anF.KL =loren$a este probabil ultimul ora* conser)at al 3ena*terii din lumeK10L *i este considerat

  de mul$i ca ind capitala italiană a artei.5cesta a 'ost locul de na*tere sau de domiciliu a numeroase personalită$i istorice marcante, cum ar H Dante, ;occaccio,

  eonardo da >inci, ;otticelli,

 • 8/17/2019 Italia Geografie proiect

  30/37

  ;iserica arenziana Eproiectata de [email protected]!eloF

 • 8/17/2019 Italia Geografie proiect

  31/37

 • 8/17/2019 Italia Geografie proiect

  32/37

  Toscana    oscana este o re!iune în centrul Italiei, a)ând !rani$ă cu azio la sud, Ambria la est, +milia-3oma!na *i i!uria la nord, *i cu Marea ireniană la )est. De multe ori a 'ost pri)ită ca una dintre cele mai 'rumoase păr$i ale Italiei.

   oscana a 'ost probabil re!iunea în care 3ena*terea italiană a produs cele mai bune rezultate. #atrimoniul

  artistic al re!iunii include [email protected]ă, pictură *isculptură, adunate în numeroase muzee 'aimoase cum ar  AJzi din =loren$a.   oscana este de asemenea cunoscută pen

Embed Size (px)
Recommended