+ All Categories
Home > Documents > Istoria Dreptului Social Blog

Istoria Dreptului Social Blog

Date post: 08-Apr-2018
Category:
Upload: denisa-oana-patrascu
View: 231 times
Download: 1 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)

of 34

Transcript
 • 8/6/2019 Istoria Dreptului Social Blog

  1/34

  Evolu ia domeniului social n Romnia

  1. Elemente introductive

  Evolu ia uman se deosebe te esen ial de celelalte linii evolutive, deoarece antropogeneza este influen at att de factorii biologici ct i de cei sociali. Dac printre factorii biologici ai antropogenezei se numr lupta pentruexisten , cei sociali sunt n primul rnd munca i capacitatea de a produce unelte de munc, organizarea social crescnd ansele de supravie uire a oamenilor n condi ii nefavorabile, limbajul articulat i con tiin a.

  Munca este o trstur esen iala a activit ii umane, omul fiind singura fiin care depune efort n mod con tient n vederea ob inerii unor foloase. n acela i timp, munca reprezint o condi ie a traiului, deoarece fr a presta munc nu se pot ob ine bunurile necesare vie ii. De cele mai multe ori, munca depusa reprezint i o msur a bunstrii indivizilor. Munca constituie pentru economi ti factor de produc ie, o activitate prin care oamenii utilizeaz aptitudinile lor, fizice i intelectuale, n scopul ob inerii de bunuri i beneficii.

  Unul din cele mai importante curente ale sociologiei evolu ionismul socio-cultural, considera drept un criteriu de umanizare capacitateaconfec ionrii uneltelor de munc. Acest criteriu a fost recunoscut de tiin a modern, care sus ine ca etapa uman n evolu ia omului ncepe odat cu

  producerea uneltelor de munc.Termenul munc 1 are mai multe sensuri. Un prim sens, principal, este

  acela de activitate ndreptat spre un anumit scop, n procesul creia omulefectueaz, reglementeaz i controleaz prin aciunea sa schimbul de materiidintre el i natur pentru satisfacerea trebuinelor sale, dar i rezultatul acesteiactiviti: folos material, bun agonisit prin lucru, agoniseal, ctig, profit. Cusens secundar, prin munc se nelege ocupaie, ndeletnicire, efort de a realizaceva. La figurat, ea poate nsemna colectivitatea muncitorilor (munca icapitalul). Munca poate fi perceput ca o aciune, liber, creatoare, dar i ca oobligaie. Termenul poate semnifica i durere2 sau suferin (fizic sau moral),chiar tortur.

  ns manual sau intelectual, munca reprezint o necesitate vital, sursde existen, mijloc de realizare a marilor opere de art, instrument de mplinirei afirmare a personalitii umane.

  Dezvoltarea societ ii umane a determinat normativizarea rela iilor de munc. Daca la nceputul organizrii societ ii umane prestarea muncii se fcean folos propriu, pe parcursul evolu iei structurilor etatice, munca s-a prestat i n folosul altor indivizi. Ulterior, cei care beneficiau de pe urma muncii altora au

  1 provenit din limba slavon monka, a se vedeaDicionarul explicativ al limbii romne, Ediia a II-a, Universulenciclopedic, Bucureti, 1998, p.661.2 Se vorbete astfel de durerile facerii (travaliu).

 • 8/6/2019 Istoria Dreptului Social Blog

  2/34

  abuzat de drepturile lor, munca devenind pentru o mare parte a membrilorsociet ii munca silnic.

  Dreptul civil modern a adus muta ii n sfera dreptului n general, punndi bazele apari iei dreptului muncii ca tiin a i disciplin juridic. La sfr itul

  sec. al XIX-lea odat cu conturarea drepturilor fundamentale ale omului s-auafirmat principiile fundamentale pentru dreptul muncii cum ar fi: dreptul lamunc, interzicerea muncii silnice, remunerarea muncii prestate etc.

  Trecerea de la feudalism la capitalism i industrializarea la scara larga a proceselor de produc ie a determinat organizarea muncitorilor n sindicate care s le apere drepturile legate de rela iile de munca. Mi crile sindicale de la nceputul sec. al XX-lea, de multe ori chiar agresive i soldate cu victime, au grbit conturarea dreptului muncii ca o disciplin juridic autonom.

  2. Scurt analiz evolutiv a domeniului social2.1. AntichitateaInforma iile despre munc ca element distinct regsim odat cu stratificarea

  social i diviziunea muncii.Societ ile antice i reglementeaz activit ile n func ie de vicisitudinile

  naturii i ritmicitatea anotimpurilor, c e determin necesitatea organizrii unitarea vie ii n func ie de evolu ia factorilor externi, a suprafe elor ntinse ce trebuiau administrate i cultivate, a dependen ei de unele fenomene climatice cum ar fi revarsarea rurilor Nil, Tigru i Eufrat, precum i datorit nevoilor de aprare ale statelor Orientului Antic (Egiptul, Asiro-Babilonia sau Palestina).

  Toate aceste societ i au fost organizate aproape de la nceput n structuri centralizate. S-a produs astfel o centralizare politic, economic i religioas ce a condus la o centralizare a culturii, care ptrunznd adnc n con tiin a colectiv, a devenit o putere unificatoare. La rndul su acest lucru a condus de-a lungul timpului la realizarea unor nsemnate progrese n numeroase domeniide activitate.

  Percep ia dominant n Antichitate despre ordinea natural i organizarea social era una fundamental religioas. Primele texte n care i fac apari ia idei economice sunt Upanisadele, Artaastra, Legile lui Manu, Dharmasatra (India),

  sau Codul lui Hammurabi (Egipt i Babilon), texte care pe lng reguli de baz aconduitei morale con in i o mul ime de nv turi cu caracter social i economic. Nu ntampltor s-a afirmat c istoria doctrinelor economice a nceputcu decalogul lui Moise men ionat n Vechiul Testament.

  n mileniul al III-lea .e.n. ncepe s se dezvolte proprietatea privat i odat cu ea are loc structurarea societ ii n clase sociale. Are loc restrngerea economiei naturale i extinderea economiei de mrfuri, intensificarea circula iei

  bne ti, precum i apari ia primelor institu ii de credit. Apare i ia amploare schimbul de mrfuri n localit i, ntre acestea i chiar ntre ri.

 • 8/6/2019 Istoria Dreptului Social Blog

  3/34

  Spre sfr itul mileniului I .e.n. proprietatea privata tinde sa devin dominant n ntreaga Antichitate. Tot acum asistam la formarea primelorimperii sau sisteme coloniale. Iar n linii generale structura social a statelorantice era format din sclavi i stpni. Indiferent dac era organizat pe baza

  propriet ii comune sau private, societatea antic a fost diferen iat n ntreaga sa existen .Una dintre cele mai vechi culegeri de legi din lume, Codul lui Hammurabi

  eviden iaz existen a n Babilon a unui drept de posesiune i familial, prin care se reglementeaz starea bunurilor, a persoanelor, contractelor, delictelor i

  pedepselor ce variau dup starea social. Babilonul era organizat n stri sociale:sclavi, servi, muncitori liberi, muncitorii afla i pe lng preo i, nobili i rani liberi. Din acest document rezult o organizare stratificat i sprijinit pe

  proprietatea privat i libera ini iativ, cu o mare libertate individual de mi care i cu o interven ie statal n sprijinul categoriilor defavorizate.

  Vechiul Testament este la rndul su un document extrem de valoros attdin punct de vedere religios, ct i pentru a ne ajuta s n elegem modul de organizare i func ionare a societ ii antice i a economiei. Aici se reglementeaz raporturile economice, morale i sociale ale societ ii evreie ti anterioare na terii cre tinismului. Toate aspectele vie ii economice, mai exact cele legate de mijloacele de existen , proprietate, schimburi, sclavie erau reglementate de legea mozaic. Aceasta avea garan ia autorit ii divine i era adus poporului evreu prin intermediul lui Moise.

  Societatea greceasc era structurat n 3 clase sociale: nobili, rani i

  sclavi primele doua categorii aveau calitatea de ceta eni i se bucurau de anumite drepturi: egalitate n justi ie, dreptul de a purta arme, n timp ce sclavii erau lipsi i de orice drepturi. Cile de ob inere a bunurilor sunt: agricultura, cre terea animalelor, pescuitul, vntoarea. Comer ul fiind considerat o ntrepindere nenatural de ob inere a bunurilor, este condamnat. Schimbul n sine nu era ns condamnabil, pentru c decurge n mod natural dindiversificarea nevoilor i specializarea productorilor, din diviziunea muncii. Orice lucru putea fi ntrebuin at fie direct, n func ie de calit ile sale particulare, fie indirect, ca mijloc de schimb. Schimbul putea fi troc, fr interven ia banilor,

  ace tia fiind considera i naturali odat cu introducerea comer ului ntre ri, buc ile metalice fiind mai u or de transportat. Banii au permis dezvoltarea comer ului. Ob inerea banilor se fcea prin trei metode: comer ul exterior, mprumutul cu dobnd, munca salariat.

  La nceputul secolului V .e.n. Roma era o cetate republican organizat pe deo parte pe baza distinc iei ntre nobili ( patricieni) i nenobili ( plebei), i pe de alta parte pe baza mpr irii societ ii n clase, n func ie de avere.

  Cuceririle militare au dus la mbog irea unora i sracirea altora. Pe m suraextinderii grani elor s-a extins i sclavagismul. Apar ia imperiului determin o

  redistribuire a puterilor i apari a unor clase sociale noi. Astfel , pe primul locerau senatorii, ce puteau fi numi i guvernatori de provincii, cavalerii ce puteau

 • 8/6/2019 Istoria Dreptului Social Blog

  4/34

  ob ine n exclusivitate ranguri de ofi eri superiori, plebea, strinii ce erau trata i n func ie de rangul ocupat i sclavii care nu aveau drepturi.

  La nceputul secolului III e.n. clasa dominant este format din colectorii detaxe, perceptorii, a cror autoritate se transmite ereditar. La mijlocul secolului,

  sistemul administrativ ncepe s- i arate limitele datorit mai multor factori. Pentru a u ura ncasarea impozitelor, statul i-a legat pe rani de pmnt, transformndu-i n coloni. Propriet ile se concentreaz din ce in ce mai mult iar micile propriet i ncep s dispar fiind acaparate de cele mari, fapt ce a dus un regres al productivit ii, care a atras dup sine o neglijen din partea muncitorilor. Datorita absolutismului imperial, spiritul civic a fost distrus,dificult ile economice s-au accentuat, astfel Imperiul Roman a slbit, dezintegrndu-se mai nti cel Apus n secolul V, iar apoi cel de Rsrit insecolul XV.

  In Dacia preroman, monarhia sclavagist are o serie de trsturi specifice.Regele dac este vrful nobilimii sclavagiste i totodat vrful ierarhiei aparatului de stat care are un puternic caracter militar. Acesta trebuie privit n corela ie cu

  pericolul extern, de nevoia de aprare a teritoriului, specific ntregii societ i antice. Regele dac poate exercita i atribu ii religioase (Deceneu i Comosycus au fost totodata i mari preo i nu doar regi) i de ine monopolul asupra minelor de aur.

  Informa iile despre aparatul de stat sunt lapidare. Potrivit inscrip iei de la Dionysopolis activitatea desf urat de Acorion la curtea lui Burebista a fost cea dinti i cea mai mare cinste. Se contureaz o ierarhie a dregtoriilor. Din

  informa iile primate de la Iordanes i Dio Cassius marii preo i de ineau o putere aproape regal. Deceneu are atribu iile unui vicerege avnd i atribu ii

  judectore ti.Potrivit mrturiei lui Suidas3 n Dacia naintea instaurrii domina iei romane

  erau unii pu i mai mari peste treburile agricole, iar al ii, din jurul regelui erau mpr i i la paza cet ilor . Organizarea social n societatea get se baza pestatificarea social i criteriul teritorial, diferen ierea social n tarabostea i comati fiind facut nu pe rudenia de snge ci pe apartenen a la colectivitatea n func ie de teritoriul locuit.

  Informa iile referitoare la proprietate oferite de Hora iu i Ovidiu se limiteaz la cteva date privitoare la modalitatea de stpnire a pmntului care estestpnit de ob te i oferit spre folosin fiecrei familii pe o durat de un an, criteriul atribuirii fiind tragerea la sor i. Nu avem informa ii asupra tipului de contracte utilizate n comer sau n rela iile dintre membrii comunit ii dect indirecte. Munca pmntului se bazeaz n special pe aportul familiei iar pentruclasa superioar i pe munca sclavilor 4.

  Ocuparea Daciei de ctre Imperiul Roman determin schimbri n structurasociet ii dace. Conducerea provinciei este realizat de ctre un guvernator,

  3 Suidas, Lexicon, I, p.480, ed. Adler4 Emil Cernea, Emil Molcu , Istoria Statului i Dreptului Romnesc, pag.16, editura ansa SRL, Bucure ti, 1996

 • 8/6/2019 Istoria Dreptului Social Blog

  5/34

  numit de ctre mprat din rndul membrilor ordinului senatorial cu rangconsular, motiv pentru care era investit cu imperium, n virtutea cruia exercitala nivel central atribu ii militare, administrative i judectore ti. Deciziile administrative, n special erau discutate anual cu Concilium trium Daciarum, o

  adunare format din reprezentan ii ora elor. Conducerea administrativ este ierarhizat, un rol important revenindcolectrii taxelor, ceea ce determin o circula ie mai accentuat a monezilor n defavoarea trocului. In virtutea dreptului civil roman, cet enii provinciei se

  bucurau de plenitudinea tuturor drepturilor, inclusiv dreptul la nego i la folosirea for ei de munc salariate. Despre acest din urm drept avem dovezi scrise, in tripticele din Transilvania5, din cele 13 tbli e lizibile 3 sunt contracte de munc.

  2.2 Evul mediu

  n perioada feudal gndirea economic era subordonata teologiei, supusunor norme juridice i psihologice de origine religioas. Biserica cre tin urmarea o evolu ie bazat pe percepte morale rigide: condamnarea comer ului mare, cmtria, a luxului i profitului exagerat, c tigul trebuia s rezulte din munc i nu din manevrarea banilor.

  Odat cu dezvoltarea economic este acceptat i ideea de credit bnesc, care implic un nivel destul de ridicat al dobnzilor. Banii sunt privi i ca i instrumente ale circula iei mrfurilor, iar valoarea lor nu depinde de valoare

  metalelor nobile incorporate, ci este stabilit arbitrar de ctre cpeteniile statelor,de puterea politic. n ceea ce prive te proprietatea feudal, ea este considerat de origine divin, corespunznd legilor naturale, deriv din posesiune i se

  justific prin aceea c stimuleaz munca. Se face deosebirea dintre muncaintelectual, avnd un caracter nobil i munca fizic, acesta fiind criteriul al mpr irii societ ii n clase sociale.

  Apari ia scolasticii a avut un rol pozitiv prin educa ia pe care a fcut-o poporului n spiritul muncii, al solidarit ii dintre membrii diferitelor bresle, ceea ce a facilitat dezvoltarea me te ugurilor, a umanizat rela iile sociale,

  atenund tensiunile dintre grupuri.Perioada retragerii romane din Dacia a determinat dispari ia administra iei centralizate i odat cu aceasta s-a diluat capacitatea de organizare teritorial. Un prim efect l-a avut restrangerea comunit ilor n jurul unui punct nodal, unde continu s existe o organizare administrativ ierarhizat n jurul adunrii ob tii. Potrivit lui Nicolae Iorga6 aceasta era o adunare democratic cu baze elective cuorgane specializate: adunarea megie ilor avnd atribu ii legislative generale, oamenii buni i btrni aveau sarcini judiciare, juzii sunt conductorii armatei i se ocup de paza hotarelor dar i de pstrarea ordinii interne.

  5 Emil Cernea, Emil Molcu , Istoria Statului i Dreptului Romnesc, pag.28, editura ansa SRL, Bucure ti, 1996 6 Romnia Dunrean, pag.30

 • 8/6/2019 Istoria Dreptului Social Blog

  6/34

  Ob tea se baza pe munca n devlm ie a pmntului, un recul fa de perioada roman cnd proprietatea privat este baza organizrii sociale. Nevoiade specializare a activit ilor, n special pornind de la me te ugari face s continue ideea de munc salariat, prin prestarea de servicii. Organizarea acestor

  me te ugari n bresle este cu mult mai redus dect n cazul altor state, nefiind un specific local, ci asimilat de la popula iile conlocuitoare care s-au a ezat pe teritoriul fostei provincii romane Dacia n special n sec.IX-XII.

  Numrul mare al tezaurului de monede din sec.IX-XI din regiuni diferite(Bizan , Balcani, Ungaria i regiunile stpnite de mongoli i genovezi) ne ofer indicii indirecte asupra nivelului comer ului i muncii salariate. Este de atfel nceputul organizrii de tip feudal i a aservirii specifice acesteia. Dac perioada de nceput a evului mediu cneazul sau judele era ales de ob tea steasc, sec.VI-IX se restrnge arealul electivilor la stratul superior al societ ii, devenind ulterior o institu ie ereditar. Specific institu iei voievodatului transilvan este tocmai faptul c nu este o institu ie erditar, fiind n continuare electiv din cadrul cnezilor.

  Rela iile feudale restrng arealul muncii salariate, fiind este adeseori o form de plat ctre feudal n zile de munc. Orice domeniu feudal era mpr it n dou

  pr i i rezerva, care se afla n servirea absolut a proprietarului i era cultivat prin munca ranilor aservi i i cea a doua parte, reprezentnd cam 2/3 din ntreaga mo ie, care era repartizat n loturi spre folosin a acelora i rani 7.

  Asemntor ntr-o oarecare masur dreptului scolastic catolic apare dreptulreligios i n cadrul ob tilor. Legea religioas are un puternic caracter moral i

  determin o conduit general acceptat.n procesul centralizrii puterii n minile domnului concomitant cu

  restrangerea imunit ilor boierilor la jumatatea sec. XV sunt mentiona i dregtorii plti i, subordona i exclusiv domnului pentru ca la sfr itul aceluia i secol sfatul domensc s fie format doar din ace tia 8. Informa ii directe despre munca salariat avem n sectorul militar unde se practica la scar din ce n cemai mare utilizarea mercenarilor.

  ncepnd cu sec. XVIII prestrile n munc fa de domnie erau numite slujbe (fiind o forma de tax) i puteau fi rscumprate n bani.

  2.3 Rena tereaEvolu iile geo-politice din jurul rilor Romne cumulate cu contactele cu

  Bizan ul dar i cu Ungaria determin o efervescen legislativ. n anul 1646 apare prima codificare legislativ laic din dreptul romnesc, Cartea romneascde nv tur 9, completat n 1652 de ndreptarea legii10. Ambele documentesunt structurate pe capitole, sec iuni, articole, fiind adevarate coduri juridice ce reglementeaz un spectru larg al activit ilor socio-umane. Un capitol important

  7 Emil Cernea, Emil Molcu , Istoria Statului i Dreptului Romnesc, pag.73, editura ansa SRL, Bucure ti, 1996 8 Emil Cernea, Emil Molcu , Istoria Statului i Dreptului Romnesc, pag.77, editura ansa SRL, Bucure ti, 1996 9 Realizat de Vasile Lupu10 Din porunca domnitorului Matei basarab

 • 8/6/2019 Istoria Dreptului Social Blog

  7/34

  este cel al muncii n agricultur, reglementnd raporturile dintre boieri, ranii liberi i cei aservi i i stabilind dreptul primului asupra punerii n aplicare a

  pedepselor n cazul nendeplinirii muncilor celor din urm. Astel ,dac boierulconsidera munca ranului ca fiind necorespunztoare, avea dreptul s re in

  ntreaga recolt ob inut de acesta din lotul dat n folosin 11

  .Situa ia din Transilvania nu este mult diferit, dar are elementele sale distinctive pornind de la statutul provinciei n cadrul regatului maghiar. Primareglementare scris apare n 1222 fiind un decret al regelui Andrei al II-lea princare se stabileau privilegii diferen iate ale nobilimii n func ie de originea etnic. Este urmat de un decret al lui Ludovic I din 1351 prin care se stabilescobliga iile iobagilor i o restructurare a armatei i a obliga iilor popula iei fa de armat. Ca urmare a Sfatului de la Cplna din septembrie 1437 s-a realizatUniom trium nationum12 puterea politic urma s fie exercitat de ctrenobilimea maghiar, patriciatul ssesc i nobilimea secuiasc. Prima codificare a legilor este facut de Matei Corvin prin Decretum Maius din 1486 ce va ficompletat n 1517 de colec ia Verbczi i Diploma Leopoldin din 1619 care vor rmne n aplicare pn la 1848. Sub forma de colec ie de legi acestea sunt retiprite n 1540 i 1653 sub denumirea Approbatae Constitutiones Regni Transilvania et partium Hungariae esidem anexarum, respectiv CompilataeConstitutiones. Prin aceste legiferri se consacr rela iile dintre feudali i rani fiind amplu reglementat munca iobagilor i legarea acestora de pmnt.

  Instaurarea regimului turco-fanariot n ara Romneasc i Moldova respectiv domina ia habsurgic din Transilvania au determinat schimbri n

  organizarea socio-juridic a rilor romne. Condi ionarea recunoa terii titlului de noble e de ndeplinrea unei slujbe diminueaz caracterul ereditar al boieriei. n acela i timp o mare parte a imunit ilor feudale trec de la boieri ctre domn 13.Ob inerea slujbelor pe baz de plat are ca efect cre terea abuzurilor fa de rani, deoarece se renun la aplicarea reglementrilor scrise, lsnd loc

  liberului arbitru. n virtutea lui dominium eminens domnul putea dispune depmntul aflat n ocoalele ora elor ceea ce a dus la diminuarea puterii boierilor asupra ora elor, unde ncep s se dezvolte me te ugurile i organizarea breslelor.

  Limitarea monopolului Tuciei asupra comer ului exterior al rilor romne

  dup semnarea tratatului de la Kuciuk-Kainardji a determinat o dezvoltare acomer ului dar reformele lui Constanti n Mavrocordat cresc influen a boierilor

  prin extinderea dreptului acestora asupra mo iilor ranilor, ceea ce duce la un monopol al acestora asupra for ei de munc.

  Totu i , diversificarea cererii de produse face s creasc pondereamanufacturilor care utlizeaz for de munc specializat pltit, n special dup

  11 Emil Cernea, Emil Molcu , Istoria Statului i Dreptului Romnesc, pag.132, editura ansa SRL, Bucure ti, 199612 Emil Cernea, Emil Molcu , Istoria Statului i Dreptului Romnesc, pag.135, editura ansa SRL, Bucure ti,

  199613 Emil Cernea, Emil Molcu , Istoria Statului i Dreptului Romnesc, pag.140, editura ansa SRL, Bucure ti, 1996

 • 8/6/2019 Istoria Dreptului Social Blog

  8/34

  1746 cnd prin hrisov domnesc sunt elibera i to i rumnii fr plat i 1774 cnd se acord breslelor un regim fiscal mai avantajos.

  2.4 Epoca modern

  n anul 1826 printr-o anex la Conven ia de la Akkerman, Rusia i Turcia au formulat normele fundamentale de organizare a rilor romne. Potrivit Regulamentelor Organice domnul era ales de boieri pe timp de 7 ani, cuconsim mntul Por ii care i acorda investitura. Hotrrile domnului puteau fi luate numai de comun acord cu Divanul, care capat calit i legislative i executive. Deasemenea se restrng prerogativele fiscale ale domnului, ce setransfer Obi nuitei ob e ti adunri, iar visteria statului este separat de cmara domneasc. Se stabile te un impozit diferen iat, ranii indiferent de puterea material plteau un impozit de 30 lei pe cap de familie, negustorii i meseria ii

  plteau impozitul direct n func ie de activitate, dar i impozite indirecte, boierii i clerul fiind scuti i de impozit 14.

  Ca ef al puterii administrative, domnul nume te i stabile te plata principalilor dregtori, el rmnnd eful puterii executive. Organizarea administrativ se separ de cea executiv, atribu iile fiind preluate de Sfatul administrativ. Ora ele au dobndit personalitate juridic i dreptul de a se administra prin intermediul unui sfat ales de or eni, care era confirmat de domn acesta alegnd dintre cei ale i un primar.

  Adunarea ob teasc extraordinar este cea care alege domnul i este format din 190 de membri n ara Romneasc, respectiv 132 n Moldova, n mare

  majoritate boieri, dar i reprezentan i ai burgheziei. Influen a francez i italian n modernizarea dreptului este covr itoare.

  De i apar primele cursuri de drept, perioada 1821-1848 se caracterizeaz prin juri ti forma i la cele dou coli de drept, care resimt nevoia reglementrilor scrise i a restructurrii legislative prin coduri.

  nceputul sec.XIX reprezint un moment de efervescen legislativ n ntreaga Europ. rile Romne au fost puternic influen ate de Codul Civil francez de la 1804 i de cel austriac din 1811. Astfel Codul Calimach a intrat n vigoare n 1817 iar Legiuirea Caragea n 1818.

  Interesant este schimbarea opticii asupra propriet ii, astfel originea pmntului apar ine domnului i ca atare proprietatea individual nu poate exista fr hrisov de danie. Totu i aceast prevedere nu a avut aplicabiliate larg,

  boierii justificnd proprietatea bazndu-se pe principiul prescrip iei de 40 de ani. De asemenea sunt mrite zilele de clac la 12.

  Pentru prima oar sunt n amnunt reglementate persoanele juridice(denumite persoane moralice ti sau tovr ie): regimul juridic al acestora, modalitatea constituirii capitalului, administrarea, rspunderea, ncetareatovra iei. Consolidarea economiei de schimb a determinat sanc ionarea celor

  14 Emil Cernea, Emil Molcu , Istoria Statului i Dreptului Romnesc, pag.168, editura ansa SRL, Bucure ti, 1996

 • 8/6/2019 Istoria Dreptului Social Blog

  9/34

  care n mod fraudulos se declarau fali i pentru a nu- i plti datoriile 15. Se resimteputernic influen a codului civil francez n aceste reglementri, la fel ca ntregul capitol desemnat obliga iunilor.

  Pentru prima dat n legisla ia romn Codul Calimach afirm c tot omul

  se socote te vrednic de a- i c tiga drituri, n condi iile legiuirii 16

  .Sunt incriminate abuzurile fa de locuitori, corup ia i mita. Noua organizare administrativ se baza pe delimitarea atribu iilor, specializarea activit ii i salarizarea slujbelor17.

  Situa ia juridic a Transilvaniei rmne n aceast perioad n urm continund s fie aplicabile codificarea cuprins de colec ia Verbczi din 1517. n 1785 prin patenta dat de Iosif al II-lea este desfiin at iobgia. Situa ia incert juridic a popula iei romne face ca acesteia s i se aplice dou rnduieli

  juridice: obiceiul pmntului creat i aplicat nc de la nceputul evului mediu, fr reglementri scrise i dreptul suprapus, creat prin hotrri ale Cur ii de la Viena i ale Dietei Transilvaniei.

  Abia n anul 1747 prin diplomele acordate nobililor romni uni i mprteasa Maria Tereza le recunoa te acestora dreptul de a ocupa func ii publice. Acestea sunt completate de patenta din 1764 cnd aceasta recunoa te libertatea personal i autonomia organizrii sociale a grnicerilor romni 18. Ace tia primesc dreptul

  de a poseda bunuri imobile n districtele de pe grani , au dreptul la arenda pmnturi, dreptul la mprumut cu o dobnd de 6% i erau remunera i n schimbul prestrii serviciului militar. Fiind una din pu inele activit i remunerate i n care se ofer colarizare gratuit (ntr-o epoc cu o rata foarte mare a

  analfabetismului) mul i romni aleg aceast activitate, ceea ce duce la cre terea prestigiului lor n ntreaga administra ie a Imperiului Habsburgic.

  Construirea unor ateliere, n special de prelucrare a metalului, intrarea nfunc iune a primelor laminoare ac inate de abur, lrgirea cilor ferate dezvolt comer ul i activitatea de credit, aducnd bunstare ora elor, n cadrul crora

  breslele capt o influen tot mai mare. Un element important n ob inerea drepturilor la comer pentru popula ia romn l constituie presiunea breslelor, n care influen a financiar o domin pe cea etnic. n timpul Mariei Tereza apare

  prima reglementare a persoanelor juridice fiind reglementat falimentul, regulile

  cambiale i obliga iile pr ilor, care sunt preluate n Codul civil austriac de la 1811.

  n 1785 Iosif al II-lea desfiin eaz dependen a personal a ranilor, dobndind libertatea de a se cstori, de a nv a, de a exercita arte i meserii, de a se muta de pe un domeniu pe altul i dreptul la proprietate cu excep ia celei imobiliare19.15 Legea Caragea, titlul V, 416 Art.1173 Codul Calimach17 Emil Cernea, Emil Molcu , Istoria Statului i Dreptului Romnesc, pag.158, editura ansa SRL, Bucure ti, 199618 C. Glner, Regimentele grnicere ti din Transilvania, 1767-1851, Bucure ti, 1973 19 Emil Cernea, Emil Molcu , Istoria Statului i Dreptului Romnesc, pag.184, editura ansa SRL, Bucure ti, 1996

 • 8/6/2019 Istoria Dreptului Social Blog

  10/34

  Imediat dup Revolu ia de la 1848 prin Conven ia de la Balta-Liman, Rusia i Tucia au impus statelor romne un sistem politic cu elemente tipice feudale,

  reintroducnd multe reglementri vechi, reintroducnd Regulamentele Organiceca lege fundamental cu anumite nuan ri. Una din modificri este cea a numrii

  domnului dintre nobili de ctre puterea suzeran (Turcia) i de cea protectoare (Imperiul arist) n acela i timp. Adunarea ob teasc a fost nlocuit de Divanul ad-hoc. n Divanurile ob te ti intr pe lng reprezentan ii boierilor i reprezentan i ai clerului, aceasta fiind puterea legiuitoare, care se pronun n special asupra reglementrilor fiscale dar i administrative. Un alt elementintrodus de noua reglementare este desfiin area armatei, deoarece se alturase revolu ionarilor. Un pas nainte este nfiin area ministerului de interne cu atribu ii foarte largi: ordine public, agricultur, sntate i lucrri publice (unde intra i domeniul social).

  Presiunile unioniste dar n primul rnd contextul extern favorabil fac ca laConferin a de la Paris din 1857 s fie adoptat o conven ie care reconfigura

  pozi ia statelor romne n special n plan extern. Cele 7 puteri semnatare au propriile interese strategice n zon, astfel prin conven ie se nfiin eaz Principatele Unite ale Moldovei i rii Romne ti, dar cu adunri legiuioare, steaguri i capitale disticte. Elementele de coeziune sunt pu ine: comisia central cu sediul la Foc ani, cu rol de parlament al federa iei, o curte de casa ie unic, conducerea unitar a armatei succesiv de ctre un comandant din fiecare dinstate.

  Folosindu-se de dreptul de a- i alege singure domnitorul, Adunrile ad-hoc

  din cele dou ri romne l aleg ambele pe Alexandru Ioan Cuza n ianuarie 1959. Prin Conferin a din 1859 Turcia i Austria recunosc unirea sub acela i domnitor, dar abia n 1862 este recunoscut de ctre toate cele 7 puteri.

  Prin Conven ia de la paris se cerea statelor romne s- i revizuiasc legisla ia pentru a o pune pe baze moderne. Una din temele conferin ei interna ionale din 1862 a fost regimul juridic al propriet ilor Patriarhiei de la Constantinopol, carereducea patrimoniul statului cu un sfert din suprafa a agricol a rii 20. Fr aa tepta hotrrea conferin ei Adunarea electiv a procedat la 1863 la exproprierea acestor averi, deschiznd calea spre reforma agrar cand 2/3 din

  latifundiile mo iere ti i mnstire ti au trecut n patrimoniul ranilor. O alt reform a fost fcut n domeniul electoral, alegtorii avnd minim 25 de ani i fiind mpr i i n direc i i primari. 21 Alegtorii primari erau cei care plteau unimpozit de 48 lei/rural, 80-100 lei/ urban (n func ie de marimea localit ii). 50 de alegtori primari alegeau un alegtor direct. Alegtorii direc i erau cei care

  plteau un impozit de peste 100 lei precum i cei care aveau diplome de licen recunoscute de guvern i conductorii institu iilor. Puteau fi ale i n Adunare cet enii care aveau 30 de ani i un venit de 200 de galbeni.

  20 CC Giurescu, Suprafa a mo iilor mnstire ti secularizate la 1863, Studii, XII, 1959, 2, pag.149 21 Legiuirea electoral, 1864

 • 8/6/2019 Istoria Dreptului Social Blog

  11/34

  Modificrile aduse legisla iei electorale au dus la schimbri structurale ale Adunrii i implici asupra activit ii acesteia. ntr-un rstimp foarte scurt au fost adoptate Codul Civil, Codul Penal i codurile de procedur ale celor dou coduri men ionate. Codul civil din 1864 a fost inspirat din Codul italian Pisanelli, din

  Codul Civil al lui Napoleon de la 1804, dar i din legisla ia belgian. Datorit a dou importante articole (1471 i 1472) codul civil a fost denumit al patronilor i proprietarilor. Art.1471 interzicea ncheierea pe timp nedeterminat a unei

  conven ii prin care o persoan i angajeaz munca sau serviciile. Aceast prevedere trebuie privit din perspectiva acelor timpuri, pentru a mpiedicavnzarea sau nchirierea for ei de munc pe via , care ar fi dus la renvierea rela iilor de tip feudal. Potrivit art.1472 n litigiile dintre patroni i muncitori cu

  privire la condi iile salarizrii i la plata salariului, patronul va fi crezut pe cuvnt22. ntre persoanele fizice este pus principiul egalit ii tuturor n fa a legii. Majoratul este fixat la 21 ani i se face distinc ie ntre capacitatea de folosin i cea de exerci iu. Persoanele juridice sunt mpr ite n dou categorii: cu scop lucrativ sau fr acest scop. Primele sunt reglementate de Codul de comer iar cele din a doua categorie sunt nfiin ate prin decret domnesc.

  Este amplu reglementat proprietatea, rspunderea civil i rspunderea personal pentru fapta proprie.

  Prin Constitu ia de la 1866 sunt reglementate pentru prima oar n acela ii act normativ dispozi ii despre teritoriul Romniei, despre drepturile fundamentale ale romnilor i legtura acestor drepturi cu cet enia romn, precum i despre finan e i armat. n 1881 Romnia ese proclamat regat iar monarhul ei a fost

  proclamat rege. n acest sens este modificat n 1884 Constitu ia. Regele este cel care confirma func iile publice, sanc iona i promulga legile, este semnatarul actelor externe ale Romniei, conferea decora ii i medalii i era eful armatei. Guvenul era format din ministere sub conducerea unui prim-ministru. Un rolimportant n cadrul administra ie publice centrale i revine n continuare Ministerului de Interne care exercita i conducerea general a administra iei, asigura ordinea public i siguran a cet enilor.

  O reglementare important a anului 1866 alturi de Constitu ie este legea nvoielilor agricole, avnd ca obiect arendarea suprafe elor de pmnt, care era

  transcris ntr-un registru inut la primria comunei, prin transcriere devenind autentic i investit cu formul executorie la simpla solicitare a mo ierului, autorit ile locale fiind cele care l puneau n executare. Executarea contractului

  putea fi impus pe 3 ci: plata unei despgubiri, executarea de ctre ter i ce urmau s fie plti i de ctre ran sau obligarea ranului la executare. n 1872 aceast a 3 form de executare este reformulat, prin acordarea dreptuluimo ierului de a folosi doroban ii (regiment armat) pentru a-i obliga pe rani la executarea contractului. Rata mare a analfabetismului determina numeroaseabuzuri, semnarea contractului de arendare i nregistrarea lor fcndu-se n

  necuno tiin de cauz. Dup rscoala de la 1907 aceast reglementare este 22 M. Catacuzino, Drept civil, ed.II, pag.680

 • 8/6/2019 Istoria Dreptului Social Blog

  12/34

  abrogat i nlocuit cu o lege care permite cteva concesii. Astfel este desfiin at dijma la tarla, prin care ranii erau obliga i s munceasc pentru mo ier o suprafa egal cu cea arendat; dar nu sunt permise nvoieli la dijm, ceea ce permite sechestrarea recoltei ranului, n cazul ntrzierii la plat; se

  recomand formarea de islazuri la dispozi ia ranilor pentru p unatul animalelor; s-au stabilit o limit minim a pre ului pltit pentru pmnt i pentru munca agricol; s-a constituit un corp de inspectori regionali care s asiguredispozi iile legii.

  n anul 1887 s-a adoptat o prim lege de ncurajare a industriei na ionale 23

  prin care se stabileau condi iile necesare pentru nfiin area de ntreprinderi i avantajele celor care le nfin au: posibilitatea afectrii unor terenuri pentru construirea de fabrici, nlesniri pentru importul de ma ini, utilaje i materii

  prime precum i al transportului acestora pe cile ferate, scutiri de impozite, preferin e n primirea de comenzi din partea statului. Acestea erau acordate ntreprinderilor care aveau un capital de 50.000 lei sau un numr de cel pu in 25 de muncitori. Aceast reglementare nu fcea distinc ie dup na ionalitatea ntreprinderilor, ceea ce a adus i o infuzie de capital strin.

  O nou reglementare n acest domeniu este dat n 1912, prin care se acordauavantaje intreprinderilor industriale n care lucrau cel pu in 20 de muncitori sau care dispuneau de ma ini mi cate de orice motor cu cel pu in 5 cai putere, meseria ilor care aveau cel pu in 4 calfe i societ ilor cooperatiste cu un capital de cel pu in 2000 lei i 10 lucrtori sau asocia i 24. ntreprinderile care foloseaumaterii prime importate beneficau de mai pu ine avantaje, n timp ce acelea care

  exportau cel pu in o ptrime din produc ie aveau nlesniri suplimentare. S-a stabilit i un plafon al personalului 75% din acesta trebuia s fie format din muncitori. Codul de comer din 1840 este extins abia n Moldova n 1863 s-a aplicat pn n 1887 cnd s-a adoptat un nou cod adaptat modificrilor socialeaprute. Acesta a fost influen at de codul comercial italian din 1882 dar i de legsila iile comerciale din Germania i Belgia.

  Au fost reglementate de asemenea i domeniul drepturilor de proprietate industrial i intelectual, dreptul de a folosi marca i sanc ionarea celor care nu- si marcau produsele sau foloseau mrci ce nu le apar ineau.

  Legile sanitare din perioada 187425 i 1885 26 precum i prin Regulamentul industriei insalubre din 1894 s-au adoptat diverse msuri privind durata zilei demunc, dar limitate la grupurile vulnerabile: copii, femei dar nu impuneausanc iuni n caz de nerespectaremotiv pentru care se creau adesea abuzuri, ziua de munc ajungnd i la 16 ore pe zi. Acesta cuprindea dispoziii referitoare lasecuritatea muncii, munca femeilor i copiilor, prevenirea bolilor profesionaleetc. Astfel, n art.5 din Regulamentul industriilor insalubre se prevedeau

  23 Msuri generale pentru ncurajarea industriei na ionale24 Emil Cernea, Emil Molcu , Istoria Statului i Dreptului Romnesc, pag.219, editura ansa SRL, Bucure ti,

  199625 Legea pentru asigurarea serviciului sanitar26 Legea sanitar

 • 8/6/2019 Istoria Dreptului Social Blog

  13/34

  urmtoarele: n orice stabiliment industrial cu mai mult de 10 lucrtori,atelierele vor avea un spaiu de cel puin 5 mc de fiecare lucrtor, iar plafonul vaavea nlimea de cel puin 3 m", iar n art. 6 se stipula: Pentru a nltura

  pericolul rnirii lucrtorilor n timpul funcionrii mainii, va trebui prevzut un

  spaiu liber, destul de larg pentru a permite circulaia, iar organele de transmitereale mainilor, ascensoarele, roile legate de vreun motor se vor mprejmui cuparapete de siguran". Este pentru prima dat fcut o men ionare a duratei muncii copiilor. Astfel bie ii ntre 12 i 14 ani i fetele dup 14 ani, lucreaz fr ntrerupere de la ora 5 diminea a i pn la 8 seara, cu o ntrerupere de 2 ore, o or la amiaz icte o jumtate de or la prnz i pentru masa de dup-amiz.

  La 21 aprilie 1895 este adoptat Legea minelor prin care se instituieasigurarea social obligatorie a minelor i a lucrtorilor din industria petrolier,

  precum i nfiinarea unei case de ajutor i a uneia de pensii ale cror fonduri sfie alimentate din contribuia egal a angajatorilor i a salariailor. Calitatea demembru al acestor case era recunoscut oricrei persoane peste 16 ani subcondiia bunei purtri (neparticiparea/neinstigarea la grev).

  n anul 1897 este introdus repausul dumincal i a fost reglementat la o jumtate de zi.

  Dup anul 1900 asemeni celorlate state moderne, muncitorii s-au organizat nsindicate, cu toate c nu se adoptase o lege n acest sens. Datorit cre terii numrului sindicatelor bazate pe solidaritate, n 1902 s-a adoptat o lege prin carese recuno tea dreptul munc itorilor de a organizarea n corpora ii dar doar alturi de patroni, Legea meseriilor cunoscut ca i Legea Missirr. Legea reglementeaz

  n detaliu ucenicia, un tnr putea fi ucenic de la vrsta de 12 ani. Perioada deucenicie dura ntre 3-5 ani; erau stabilite condi iile n care ucenicul putea deveni lucrtor. Prin aceast lege se introduc asigurrile sociale de boal. Sereglementeaz pentru prima dat o jurisdicie profesional instituindu-se ncadrul fiecrei corporaii o comisie de arbitri competent s soluionezenenelegerile dintre meseriai, ori dintre acetia i patroni. Comisia era formatdin 5 membri, cte doi alei de patroni, respectiv de muncitori i un reprezentantal Guvernului. Legea instituia obligativitatea procedurii de mpciuire n faacomisiei, fr de care nu era legal posibil sesizarea instanelor. Dac prin

  parcurgerea procedurii de mpciuire nu se ajungea ns la un acord, arbitrajulavea caracter facultativ, deoarece depindea de voina prilor s fie judecate dectre comisia de arbitri. n ipoteza n care prile consimeau ca litigiul s fiesoluionat prin arbitraj, comisia se pronuna printr-o hotrre irevocabil iexecutorie.

  De asemenea la conducerea acestor sindicate urmau s fie numi i i reprezentan i ai statului cu drept de control 27. Prin legea sindicatelor, asocia ilor

  profesionale a func ionarilor statului, jude elor, comunelor i stabilimentelor publice din 1909 s-a interzis dreptul la grev muncitorilor i func ionarilor

  27 Emil Cernea, Emil Molcu , Istoria Statului i Dreptului Romnesc, pag.221, editura ansa SRL, Bucure ti, 1996

 • 8/6/2019 Istoria Dreptului Social Blog

  14/34

  statului. Legea este cunoscut ca Legea Orleanu28. Cu ocazia prezentrii nParlament a proiectului de lege, s-a menionat pentru prima dat la nivelulForului legislativ necesitatea reglementrii contractului colectiv de munc nRomnia. Amendamentul prin care se urmrea consacrarea legal a acestui tip

  de convenie a fost ns respins. Dreptul la grev i libertatea de asociere au fostrecunoscute de legiuitor, dar ntr-o form indirect, prin reglementarea expres ainterdiciei de a face grev a urmtoarelor categorii profesionale: funcionarii,meseriaii, muncitorii din ntreprinderile statului i, n general, orice salariai aistatului, judeului sau comunei. n acelai an au fost adoptate i Legeaasociaiilor i Legea privind cooperativele de muncitori i meseriai. Tot dinacest an dateaz i primul proiect al legii contractelor colective 29.

  La 22 februarie 1905 este adoptat Legea asupra muncii minorilor si femeilorn industrii i exploatri miniere, iniiat de ministrul Lahovary, lege dat nurma participrii Romniei la Congresul Internaional al Muncii de la Berna dinanul 1905. Aceast lege, ca i Regulamentul de la 19894 a fixat la 12 ani vrsta minim de angajare, iar pentru munciile periculaose sau lucrrile insalubre ca i

  pentru munca de noapte vrsta minim era 15 ani bie ii i 17 ani fetele. La 10 februarie 1910 este adoptat Legea privind msurile de siguran

  pentru cazane, maini, instalaii mecanice i electrice, fiind prima reglementareunitar privind siguran a i sntatea salaria ilor ntr-un domeniu cu expuneri ridicate la risc de accidente de munc i boli profesionale.

  Modificarea codului civil din 1912 cu privire la asigurarea de riscurireprezint un element de noutate referitor la accidentele de munc. Potrivit

  reglementrii anterioare muncitorii accidenta i la locul de munc trebuiau s fac dovada c patronul a nclcat o obliga ie contractual sau a produs o fapt care s produce accidentul de munc, lucru greu de realizat. Prin modificarea dela 191230 se schimba mult viziunea, astfel angajatorul care folosea ma ini n

  procesul lucrativ creeaz o surs de pericol pentru muncitori, ceea ce mutobliga ia probrii n sarcina angajatorului, culpa acestuia fiind prezumat, muncitorului rmnndu-i doar sarcina de a dovedi accidentul i daunele sale. Singura exonerare de rspundere a angajatorului este culpa exclusiv aangajatului. n privin a riscurilor de accident sarcina cdea asupra patronului

  (art.140) iar asigurarea de boal cdea n sarcina muncitorului, potrivit art.125.Aceast lege creeaz i o reglementare unitar a regimului de pensii pentru

  btrne e, boal i pierderea total a capacit ii de munc, crend obliga ia asigurrii muncitorilor din toate ntreprinderile care foloseau ma ini la Contribuiile pentru pensia de btrnee erau suportate n pri egale de ctremuncitor, patron i stat. Limita de vrst era de 65 ani, iar perioada maxim decotizare de 23 ani. Ea mai prevedea organizarea meseriilor (patroni si lucrtori)n bresle, mai multe dintre acestea formnd o corporatie. Legea reglementeaz i 28 Ministrul muncii la acel moment

  29 iclea Alexandru, Popescu Andrei, Tufan Constantin, ichindelean Marioara, inca Ovidiu, DreptulMuncii,pag.53, Editura Rosetti, Bucureti, 200430 Legea pentru organizarea meseriilor, a creditului i a asigurrilor sociale, 1912

 • 8/6/2019 Istoria Dreptului Social Blog

  15/34

  rela iile ce se nasc din contractual de ucenicie, drepturile i obliga iile fiecrei pr i i cazurile n care acest contract putea fi desfcut de ctre patron (art.48) sau de ctre ucenic (art.49). Durata contractului de ucenicie e fixat ntre 3 i 5 ani.

  Aceast reglementare este pu in diferit ca abordare de sistemul asigurrilor de btrne e pay as you go creat de Otto von Bismarck n 1889 31

  care se baza pe principiul potrivit caruia fiecare persoana trebuie sa contribuie laun sistem de pensie de-a lungul vietii, din suma colectata platindu-se pensionarii(aflati la acel moment n plat). Anuitatea era platit persoanelor care mplineauvrsta de 70 de ani, n condi iile unei speran e de via de 45 de ani, la acel moment. Sistemul se baza i pe contribu ia guvernului federal egal cu o treime din costul de subscriere.

  Tot prin Legea pentru organizarea meseriilor, a creditului i a asigurrilor sociale din 1912 se acord angajatorului dreptul de a desface contractual demunc dac muncitorii primejdiau activitatea fabricii, cu referire n special laactivitatea sindical. Sunt create comisiile de mpcare pentru solu ionarea conflictelor dintre muncitori i angajatori, iar n cazul n care nu se reu ea solu ionarea acestuia, litigiul ajungea la judectoria de ocol.

  2.5 Perioada postbelicPerioada care a urmat ncetrii primului rzboi mondial a fost una grea pentru

  Romnia, care trebuia s-i refac economia. Condiiile grele de trai au acutizatconflictele colective i au generat omaj. Pacea din 1919 aduce schimbri

  fundamentale n Romnia. Astfel, teritoriul rii se mrete de la 131.353 km2(1914) la 295.000 km2 , iar populaia de la 6 milioane locuitori ( 1914 ) la 15milioane locuitori. Industriei din Vechiul Regat i se adaug importante obiectiveindustriale din Transilvania i Banat. Prin urmare, n privina legislaiei,lucrurile se complic deoarece fiecare teritoriu alipit avea legile lui industriale ide protecie social. De exemplu, n Transilvania se aplicau prevederile LegiiXVII a industriei maghiare din 1884, care era un Cod al Industriilor, Comeruluii Meseriilor. Bucovina i Basarabia aveau legile lor specifice, de exempluStatutul meseriailor i Statutul muncii industriale din 1883, modificat n 1912

  care reglementa condiiile de munc din fabrici i ntreprinderi.n aceast situaie Guvernul este obligat s nfiineze o instituie central

  care s ocroteasc interesele salariailor i s reprezinte un partener de dialogsocial. n acest context, preedintele Consiliului de Minitri, GeneralulAlexandru Averescu, prezint suveranului spre aprobare decretul de nfiinare aMinisterului Muncii i Ocrotirilor Sociale. Greutile de nceput n funcionareai stabilirea atribuiilor ministerului rezult din raportul de prezentare a

  proiectului de decret ,,nu s-a putut prezenta un proiect de organizare complet aministerului. Este tot provizorie. Se impune elaborarea unei legislaii a muncii

  31 ncheind triada legilor de asigurri pentru muncitori nceput cu Legea asigurrilor de sntate, 1883 i Legea asigurrilor de accidente de munc 1884

 • 8/6/2019 Istoria Dreptului Social Blog

  16/34

  care lipsete aproape cu desvrire. Organizarea definitiv a ministerului este nfuncie de acea legislaie.

  Primul articol al Decretului-lege nr.1879 din 26 aprilie 1920 privindorganizarea ministerului prevedea: Ministerul Muncii i Ocrotirii Sociale,

  nfiinat prin Decretul-lege nr. 1327/ 1920 are drept scop pregtirea, aplicarea sisupravegherea aplicrii tuturor legilor i regulamentelor privitoare la asigurrilesociale i mutualitatea liber; ocrotirea i organizarea muncii; cooperaiaoreneasc; asistena social precum i a oricror alte legi i regulamente de

  prevederi de ocrotire social care le vor fi date n atribuiune. Ministerulmuncii este una din instituiile administraiei centrale cu o istorie zbuciumat.nfiinat n 1920, n baza Decretului Lege nr.1327/29 martie 1920 publicat nMonitorul Oficial din 30 martie 1920, i desfoar activitatea nentrerupt(chiar dac sub alte denumiri), cunoscnd 20 de forme de organizare. A fostcondus pn n prezent de 71 de minitrii, unii dintre ei avnd mai multemandate.

  Efervescen a legiferrii drepturilor muncitorilor n plan interna ional ca urmare a fondrii n 1919 a Organiza iei Interna ionale a Muncii are un impact i asupra Romniei, ca stat fondator. Sunt adoptate legi fundamentale pentrurela iile de munc, a cror principia sunt nc valabile, dup aproape 100 de ani: Legea conflictelor de munc din 1920, legea sindicatelor profesionale din 1921,Legea repaosului dominical din 1925, Legea privind organizarea serviciului deinspec ia muncii din 1927, Legea asupra contractelor collective de munc, Legea asupra asigurrii pl ii lucrurlui efectuat i organizrii muncii n porturi din

  1931, Legea carentelor de munc din 1932, Legea pentru jurisdic ia muncii din 1933, Legea pentru pregtirea profesional din 1936, Legea breslelor din 1938.Astfel au fost reglementate cele mai importante msuri de protec ie preluate din conven iile ratificate: stabilirea vrstei minime pentru adminterea copiilor n munc la 14 ani; interzicerea muncii de noapte a femeilor i tinerilor sub 18 ani; interzicerea muncii femeilor i copiilor n mine; msuri de protec ie pentru femei gravid i lehuze; fixarea duratei zilei de munc la 8 ore pe zi pentru muncitorii adul i din ntreprinderile industrial.

  La 5 septembrie 1920 este adoptat Legea pentru reglementarea conflictelor

  colective de munc, denumit i Legea Trancu-Ia. Pentru a putea vorbi de oncetare colectiv a lucrului, n sensul legii, era nevoie ca ncetarea activitii sfie dispus de cel puin 1/3 din numrul total al salariailor din respectivaunitate. n anul urmtor este adoptat Legea pentru organizarea plasrii, iar nanul 1922 s-au nfiintat "Oficiile de plasare".

  La 24 aprilie 1922 Ministerul muncii i ocrotirii sociale preia atributiireferitoare la sntatea public i se nfiineaz Ministerul sntii publice,muncii i ocrotirii sociale, ele fiind pn la acea dat n sarcina Ministerului deInterne - Direcia General a Serviciului Sanitar. In noua structur

  organizatoric apar compartimente specifice Serviciului sanitar, dar i Serviciiexterioara, ca de exemplu: Direcii regionale sanitare, Inspectorate i

 • 8/6/2019 Istoria Dreptului Social Blog

  17/34

  subinspectorate de munc, Oficii de plasare, coli, ateliere i cmine de ucenii,Contenciosul regiunilor sanitare, Serviciul de inspecie al cooperaiei. Aceaststructur nu are o durat prea lung, la 3 noiembrie 1923 Ministerul sntii

  publice, muncii i ocrotirii sociale s-a scindat n Ministerul sntii publice i

  ocrotirii sociale i Ministerul muncii, cooperaiei i asigurrii sociale.n anul 1926 este adoptat Legea pentru cminele de ucenici, acordndacestora un statut special fa de ceilal i angaja i. n anul urmtor sunt adoptate Legea pentru unificarea taxelor ce se percep la eliberarea titlurilor de capacitate

  profesional, Legea nfiinrii Serviciului de inspecie a muncii, Legea pentrunfiinarea i organizarea camerelor de munc i a Consiliului superior al muncii.Iar n 1929 este adoptat Legea pentru ocrotirea muncii minorilor i femeilor idurata muncii.

  La 5 aprilie 1929 este adoptat Legea asupra contractelor de munc prin caresunt stabilite principii pe care i astzi le avem n vedere, printre carencheierea valabil a contractului era conditionata de respectarearegulamentului de munc, dar i de anumite dispozi ii care restabileau echilibrul, dintre pri, reducnd diferenta de pozi ie pe care se situau pr ile. Avnd capitol distinct n func ie de natura contractului aceasta reglementa contractual individual de munc, contractual colectiv de munc, contractual deucenicie, contractual de echip. Este una din cele mai moderne i importante legi n domeniul social reglementate n Romnia, bazate pe principiul egalit ii

  pr ilor contractuale.Prin Legea pentru organizarea ministerelor din 29 iulie 1929, la art. 156 se

  prevede: Ministerul Muncii, Sntii i Ocrotirii Sociale se ocup dentocmirea i aplicarea legislaiei muncitoreti, supravegheaz aplicareacontractelor de munc; controleaz sindicatele profesionale i aplic normele

  privitoare la ocrotirea muncii, la igiena industrial, prevenirea accidentelor demunc, munca femeilor i minorilor , durata muncii si repaosului, politicasalariilor i jurisdicia profesional, ndrum activitatea camerelor de munc,organizeaz plasarea, organizeaz problema migraiunilor i a omajului,organizeaz nvmntul muncitoresc, ndrum i controleaz organizareaasigurrilor sociale, organizeaz i controleaz opera de asisten social i de

  ocrotire a mamei i copilului, invalizilor, orfanelor, vduvelor de razboi, ainfirmilor i a debililor mintali; ndrum educaia popular; coordoneazcerinele economiei naionale cu interesele biologice ale capitalului uman;vegheaz la respectarea i aplicarea conveniilor internaionale de interes sanitari de ocrotire; examineaz bugetele comunelor, judeelor i asociaiunilor,veghind s se satisfac nevoile de ocrotire, organizeaz i conduce statisticageneral a Statului.

  Perioada 1930 1940 este foarte activ n adoptarea de acte normative ndomeniul social. Astfel n 1930 este adoptat Legea pentru proteguirea muncii

  indigene, la 21 aprilie 1931 Legea pentru organizarea muncii n porturi prin carese instituia n fiecare port (fluvial sau maritim) o comisie a muncii, competent

 • 8/6/2019 Istoria Dreptului Social Blog

  18/34

  s soluioneze litigiile dintre muncitorii din porturi i patroni. n data de 11octombrie 1932 prin Legea pentru nfiinarea i organizarea camerelor demunc se creeaz Fondul camerelor de munc constituit din: impozituladiional n limita Legii pentru unificarea contribuiilor directe i pentru

  nfiinarea impozitului pe venitul global din 1932; amenzi n folosul Camerelorde munc; subvenii, donaii; contribuii ale Casei Centrale a AsigurrilorSociale, ale statului, judeelor, comunelor; cota parte, fixat de minister dinFondul cminelor de ucenici.

  La 15 februarie 1933 este adoptat Legea pentru nfiinarea i organizareajurisdiciei muncii prin care se instituiau judectorii de munc pe lng camerelede munc asimilate judectoriilor de ocol. La fiecare judectorie de muncactivau doi judectori, desemnai de Ministerul Justiiei i un numr de asesori isupleani, care erau desemnai de Ministerul Muncii, la propunereaorganizaiilor profesionale ale patronilor, lucrtorilor sau ale funcionarilor

  particulari. Completul de judecat era format dintr-un judector (avnd calitateade preedinte al completului) i doi asesori, alei de prile n litigiu. n acela i an este adoptat Legea Ioaniescu, prin care este unificat sistemul de pensii.Conducerea sistemului de asigurri revine statului i patronilor dar printreelementele negative ale legii sunt neincluderea n sistem a agricultorilor i a

  pensiilor de btrnee i a ajutorului de omaj. Anul urmtor, n 1934 esteadoptat Legea pentru perceperea i urmrirea veniturilor publice.

  La 9 iunie 1934 o parte din atributiile Ministerului muncii, sntii iocrotirii sociale sunt preluate de Ministrul de Stat care a fost nsrcinat cu

  conducerea unora din direciile i serviciile acestuia. Pe tot timpul ct andeplinit aceste atribuiuni a purtat titlul de ministru al muncii, fara caministerul sa se fi scindat. De la 23 septembrie 1935 atribuiile de ministru destat sunt reluate de ministrul muncii. Rmn ns 2 ministere care au atribu ii n domeniul social: Ministerul Muncii si Ministerul Sntii i Ocrotirii Sociale.

  n anul 1938 este modificat Legea Ioniescu i este introdus pensia debtrnee printre beneficii dar sunt suprimate contractele colective de munc.La 1 aprilie 1938 se nfiineaz Fondul Muncii, ca serviciu n Direcia Muncii.Fondul se constituia din taxele i amenzile care formau Fondul pregtirii

  profesionale i o contribuie patronal de 1% asupra totalitii salariilor efectiv pltite de ntreprinderile prevzute de legea pentru unificarea asigurrilorsociale. La 17 octombrie 1939 se organizeaz Casa Personalului MinisteruluiMuncii, creat pentru a acorda credite funcionarilor membri i primireaeconomiilor n depozit cu dobnd. De asemenea, acord asisten medical.Casa se ocup i de educaia profesional i cultural a funcionarilorministerului.

  Un puternic recul este nregistrat dup anul 1938, n urma instaurriidictaturii regale. Asocia iile, gruprile i partidele politice au fost dizolvate prin

  Decretul-lege nr.63/1938; este nfiin at Frontul Rena terii Na ionale prin Decretul-lege nr.17/1938. Confedera ia General a Muncii i sindcatele afliate

 • 8/6/2019 Istoria Dreptului Social Blog

  19/34

  sunt desfiin ate, organizndu-se bresle pentru lucrtori, functionari particular i meseria i prin Decretul-Lege nr.505/1938 . Intrarea Romniei n cel de-al doilearzboi mundial a dus la militarizareantreprinderilor i institu iilor de stat, prin Legea nr.881/194032.

  La 24 iulie 1940 este adoptat Decretul-lege pentru stabilirea regimuluimuncii n condiii excepionale care a reprezentat o prim reglementare adoptatn contextul declanrii n Europa a Celui de-al Doilea Rzboi Mondial prin cares-a urmrit instituirea unui regim juridic, aplicabil raporturilor de munc nrespectivele condiii, ce prezenta particulariti evidente. n temeiul revederilorcuprinse n acest act normativ, ziua de lucru a fost mrit iar dreptul salariailorla concediu de odihn a fost suspendat. n planul conflictelor de munc, greva ilock-out-ul au fost interzise. La 14 septembrie 1940 pentru reduerea costuriloradministrative se reune te Ministerul muncii cu Ministerul sntii i ocrotirii sociale rezultnd Ministerul muncii, sntii i ocrotirii sociale.

  Starea de rzboi impune msuri speciale, la 2 octombrie 1941 s-a adoptatDecretul-lege nr.2741/1941 asupra regimului muncii n timp de rzboi prin carese interzicea orice ncetare a lucrului n ntreprinderile militarizate frncuviinarea prealabil a comandantului militar al ntreprinderii, andrumtorului militar sau a directorului stabilimentului militar al armatei, iar, ncazul celorlalte ntreprinderi, fr ncuviinarea prealabil a inspectoratului demunc, dat, exceptnd cazurile de for major, cu avizul conduceriintreprinderii. nclcarea acestor prevederi constituia fapt penal crim desabotaj i se pedepsea cu nchisoare de la 5 la 20 de ani.

  O lun mai trziu la 4 noiembrie sunt scindate atribu iile Ministeruluimuncii, sntii publice i ocrotirii sociale n 3 ministere: Ministerul muncii,Ministerul asigurrilor sociale si Ministerul sntii i asistenei sociale. Instructura organizatoric a Ministerului Muncii intrau urmtoarelecompartimente: Direcia Reglementrii muncii i migraiunilor; DireciaPregtirii profesionale a nvmntului muncitoresc i a cminelor de ucenici;Direcia Evidenei plasrii i ndrumrii muncii; Oficiul de Studiu, documentarei ndrumare; Direcia contabilitate; Direcia Administrativ a personalului;Direcia General a Fondului Muncii; Corpul de inspecie; Serviciul

  Contencios; Serviciul tehnic i de arhitectur; Casa Construciilor; Serviciulexterior cu Serviciul de inspecie munc, nvmnt oficii de munc, plasarei ndrumare, cursuri i cmine, teatre muncitoreti, oficii de orientare

  profesional, institute psihotenice.Dup 23 august 1944majoritatea reglementrilor au fost abrgate, fiind

  nlocuite cu reglementri specifice economiei centralzate, care a avut efecte iasupra dreptului muncii i securitii sociale, ndeptndu-ne de la principiilefundamenale ale acestora: dreptul (i nu obligaia) la munc, dreptul la negocierecolectiv, etc.

  32 iclea Alexandru, Popescu Andrei, Tufan Constantin, ichindelean Marioara, inca Ovidiu, DreptulMuncii,pag.53, Editura Rosetti, Bucureti, 2004

 • 8/6/2019 Istoria Dreptului Social Blog

  20/34

  La data de 21 ianuarie 1945 este aprobat Legea Sindicatelor. n temeiulacestui act normativ, sindicatele dobndeau personalitate juridic, aveau un

  patrimoniu propriu i puteau sta n justiie de sinestttorau fost reglementate i

  comitetele de ntreprindere sau de fabric, a cror principal atribuie oconstituia urmrirea respectrii de ctre angajator a dispoziiilor legale ce aveauca obiect reglementarea raporturilor juridice de munc i a celor cuprinse ncontractele colective de munc.

  Revenirea la starea de pace presupune abrogarea reglementrilorexcep ionale i reorganizarea administrativ. Astfel la 6 martie 1946 sunt

  preluate atributiile Ministerului asigurrilor sociale si unele ale Ministeruluisntii i asistenei sociale de ctre Ministerul asistenei i asigurrilor sociale.

  La 26 aprilie 1946 este adoptat Legea nr. 314/1946 prin care sau stabilitnoi dispoziii referitoare la durata zilei de munc i la concediile de odihn si afost abrogat Decretul-Lege din 1941 privind regimul muncii n timp de rzboi i la 6 septembrie 1946 este adoptat Legea nr.71/19461 pentru reorganizarea

  jurisdiciei muncii. Potrivit acestei reglementri, s-au constituit, la nivel detribunal, seciile de munc, care erau competente s judece, n prim instan,conflictele de munc. Hotrrea pronunat se putea ataca numai cu recurs.Referitor la conflictele colective, Ministerul Muncii a devenit instan dearbitraj, iar decizia sa dobndea caracterul de contract colectiv de munc. De la1 decembrie 1946 Ministerul muncii se unific cu Ministerul asistenei iasigurrilor sociale formnd Ministerul muncii i asigurrilor sociale.

  C tigarea alegerilor de ctre partidul comunist schimb doctrina politc i implicit reglementarea muncii. Este adoptat Legea nr. 30/1948, potrivit

  creia n ipoteza unui conflict colectiv de munc, sindicatul participant laconflictul respectiv sesiza preedintele judectoriei populare n circumscripiacreia se afla sediul ntreprinderii. Cererea sindicatului era naintat de ctre

  preedintele instanei inspectoratului teritorial de munc, la nivelul cruia sencerca aplanarea conflictului. Dac nu se ajungea la un acord, conflictul sesoluiona de ctre comisia de arbitraj ce funciona pe lng judectoria popular.La 15 aprilie 1948 Ministerul muncii i asigurrilor sociale devine Ministerul

  muncii i prevederilor sociale.Constitu ia din 1948 nscria pentru prima dat principiul dreptului la

  munc i garan iiloe lui. Potrivit art.19 cet enii au dreptul la munc, iar statul asigur treptat acest drept prin organizarea i dezvoltarea planificat a economiei na ionale. Art.20 reglementa dreptul la odihn, egalitatea de drepturi ntre femei i brba i (art.21), dreptul la nv tur (art.22), dreptul la asociere (art.32). pe

  baza prevederilor Constitu iei de la 1948 au fost adoptate o serie de acte normative referitoare la drepturile i obliga iile muncitorilor, func ionarilor i

  personalului de conducere (Decretul nr.29/1949); retribuirea muncii dup

 • 8/6/2019 Istoria Dreptului Social Blog

  21/34

  cantitatea i calitatea ei (Decretul nr.118/1949); asigurrile sociale de stat (Legea nr.10/1949); protec ia muncii (Decretul nr.359/1949) 33.

  Anul urmtor este adoptat Legea 10/1949 potrivit creia toate fondurilepublice sau private au fost incluse n bugetul de stat. Asigurrile sociale, dup

  1949, ncep s constituie pilonul de baz al proteciei sociale n Romnia,alocaiile pentru omaj i cele de asisten social fiind nerecunoscute. n acestecondiii, fondului de asigurri sociale i este alocat un procent ridicat dincheltuielile pentru protecia social, cheltuielile fiind centrate n special pefurnizarea de pensii (de btrnee, invaliditate, urma), dar au fost introduse alte

  beneficii cum ar fi: indemnizaia de boal, de deces, de matenitate etc. n legeapensiilor din 1949 era prevzut un cuantum al pensiei de btrnee de 50-80%din salariul mediu lunar pe ultimele 12 luni de activitate, plafonat la o summaxim.

  La 8 iunie 1950 este adoptat Legea nr. 3/1950 primul Cod al Muncii dinRomnia. Este o lege-cadru, cuprinsul su constituind un drept general almuncii34. Prin acest act normativ se stabilesc criteriile de retribuire a salaria ilor n func ie de vechime, ocupa ie, tipul unit ii n care lucreaza. Este actul normativ care prevede distinct plata unui spor pentru munca din timpul nop ii. n dezvoltarea principiilor stabile de noul cod au fost adoptate o serie de actenormative, precum: Legea nr.5/1965 privind protec ia muncii, Legea nr.27/1966

  privind asigurrile sociale de stat, Legea nr.26/1967 privind concediul deodihn, Legea nr.259/1968 privind jurisdic ia muncii, Legea nr.1/1970 privind organizarea i disciplina muncii, Legea nr.2/1971 privind perfec ionarea

  profesional, Legea nr.11/1971 privind organizarea i conducerea unit ilor de stat, Legea nr.12/1971 privind ncadrarea i promovarea n munc.

  Structura organizatoric a ministerului n perioada 15.07.1948 26.06.1951 cuprinde urmtoarele compartimente: Direcia Muncii; DireciaAezmintelor pentru ucenici i muncitori; Direcia asistenei sociale; DireciaAezmintelor sociale; Direcia Pensiilor i timbrului IOVR; Corpul deinspecie; Direcia personalului; Direcia Administrativ; Direcia Contabilitate;Oficial de Studiu; Serviciul Exterior, organe administrative inspectorateregionale, judeene i locale; Administraii, case, societi i instituii speciale

  tutelate de minister; Casa Central a Asigurrilor sociale; AdministrareaFondului muncii; Casa Construciilor; Casa Ziaritilor; Casa Scriitorilor; Casacompozitorilor, pictorilor i sculptorilor; Casa artitilor dramatici, lirici iinstrumentisti; Casa de pensii a Colegiului inginerilor; Casa central de asigurria avocailor i casele de pensiuni ale colegiilor de avocai; Casa Personalului;Institutul de credit IOVR; Uniti tehnice exterioare: cmine, ateliere, birouri demunc n porturi, centre de asisten social, centre productive de asisten,centre de ngrijire medical, cantina, azil, case de odihn, centre i ateliere de

  33 iclea Alexandru, Popescu Andrei, Tufan Constantin, ichindelean Marioara, inca Ovidiu, DreptulMuncii,pag.54, Editura Rosetti, Bucureti, 200434 Idem 33

 • 8/6/2019 Istoria Dreptului Social Blog

  22/34

  ortopedia, centre de reeducare profesional. La 2 iunie 1952 Ministerul munciii prevederilor sociale devine Ministerul prevederilor sociale

  n 1954 sunt introduse avantaje de pensionare anticipat i cretereapensiei pentru cei care-i desfoar activitatea n grupe superioare de munc (I-

  II). Baza de calcul a pensiei constituie ctigul mediu brut lunar din ultimile 12luni de activitate. Contribuiile sunt pltite de ctre angajatori, toate fiind unitiale statului.

  La 21 ianuarie 1957 Ministerul prevederilor sociale a fost desfiinat,atributiile fiind preluate de Ministerul sntii i prevederilor sociale, renfiin at la 9 decembrie 1967 sub denumirea Ministerul Muncii.

  n 1959 sunt introduse n sistemul obligatoriu de asigurri personalulcasnic i muncitorii agricoli, legea este completat de Legea nr.27/1966 privindasigurrile sociale de stat i asistena social prin care se stabilesc noicuantumuri ale pensiilor prin diminurea acestora iar vechimea integrala necesar

  pentru pensionarea de btrnee se stabilete difereniat: pentru femei 20 ani;pentru barbai 25 ani. Se introduce i noiunea de pensie suplimentar pentrucare este obligatorie o contribuie personal de 2% din salariu. Prin aceast legese preiau din sistemul Ministerului Aprarii Naionale pensionarii I.O.V.R.(Invalizi Orfani Vaduve de Razboi) care vor fi meninui n sistem pn n anul2001 cnd acestea vor fi suportate din bugetul de stat. Primele semen aleineficit ii sistemului apar n 1968 cnd datorit politicii de cretere a natalitii din acea perioad, i faptului c alocaiile de stat pentru copii se plteau dinfondul de asigurri sociale, s-a ajuns la cheltuieli mari ale fondului, ceea ce a

  dus la diminuarea cuantumului pensiei.n 1965 este adoptat Legea nr.5/1965 privind protecia muncii.Adoptarea Constitu iei de la 1965 au condus la necesitatea elaborrii unui

  nou cod al muncii.La 25 noiembrie 1972 este adoptat Legea nr.10/1972- Codul Muncii al

  Republicii Socialiste Romnia, care modific codul din 1950. Este un cod princare se realizeaz cteve modificri de fond si anume: se crete vechimeanecesar pentru pensie de btrnee, care, de acum se va numi pensie pentrulimit de vrst, cu 5 ani ajungndu-se la 25 ani pentru femei si 30 ani pentru

  brbai. Scad sever beneficiile pentru pensie de invaliditate iar baza de calcul apensiei se stabilete ca fiind cei mai avantajoi 5 ani ani la alegere din ultimii 10de activitate. n preambulul su se precizeazfaptul c prezentul cod cuprinde

  principiile i normale de baz privind rela iile de munc, reprezint carta muncii, i consfin e te drepturile i ndatoririle celor care muncesc n ara noastr. n

  aplicarea sa au fost adoptate urmtoarele acte normative: Legea nr.57/1974 aretribuirii dup cantitatea i calitatea muncii, Legea nr.25/1976 privind ncadrarea ntr-o munc util a persoanelor apte de munc, Legea nr.5/1978

  privind organizarea i conducerea unit ilor socialiste de stat, precum i

  func ionarea acestora pe baza autoconducerii muncitore ti i autogestiunii economico-financiare, Legea nr.3/1983 cu privire la contractual-angajament,

 • 8/6/2019 Istoria Dreptului Social Blog

  23/34

  Legea nr.6/1988 privind statutul juridic al unit ilor socialiste de stat pe baza principiilor autoconducerii muncitore ti i a autogestiuni economico-financiare.

  n aceast etap dreptul muncii reprezint o concep ie etatist, centralizatoare, n sensul c drepturile i obliga iile pr ilor n rela iile de munc

  (nivelul salariilor, durata concediului de odihn) erau stabilite prin lege i nici o derogare nu era permis. Orice conven ie contrar era nlocuit de drept cu prevederea legal. Exist un paradox, pentru c pe de o parte adunrileoamenilor muncii aveau potrivi unor texte legale largi atribu ii n ceea ce

  prive te ncadrarea i promovarea n munc, desfacerea contractului individual de munc35, iar pe de alt parte, datorit centralismului democratic, tot prin legeorice ini iativ individual era ngrdit 36.

  n 1976 este adoptat Legea nr.25/1976 privind ncadrarea ntr-o muncutil a persoanelor apte de munc, prin care dreptul la munc devine o obliga ie a tuturor celor ap i medical de a lucra. Aceast lege ca i Legea nr.24/1976

  privind recrutarea i repartizarea for ei de munc instituiau obliga ia tutuoro persoanelor apte de munc, care au mplinit 15 ani i nu urmau o form de nv mnt sau de calificare profesionalori nu sunt ncadrate de aceseas se nscrie la direc ia pentru probleme de munc i ocrotiri sociale ori la oficiile acesteia- n raza creia i aveau domiciliu i s cear repartizarea n munc. Decretul nr.54/1975 se nscria n aceea i linie, astfel absolven ii nv mnului superior cursuri de zi erau repartiza i n produc ie, dispozi ia de reparti ie fiind obligatorie pentru ambele pr i, fiind baza contractului individual de munc. Persoanele care nu se ncadrau n munc erau sanc ionate contraven ional. Cea

  mai mare parte a ora elor mari erau nchise, unit ile economice din acestea ne putnd face angajri. Toate cele 3 reglementri au fost criticate adesea deOrganiza ia Interna ional a Muncii, pentru nclcarea libert ii muncii i interzicerea muncii for ate.

  Legea pensiilor din 1966 se abrog odat cu adoptarea Legii nr. 3/1977prin care se realizeaz cteve modificri de fond si anume: se crete vechimeanecesar pentru pensie de btrnee, care, de acum se va numi pensie pentrulimit de vrst, cu 5 ani ajungndu-se la 25 ani pentru femei si 30 ani pentru

  brbai. Scad sever beneficiile pentru pensie de invaliditate iar baza de calcul a

  pensiei se stabilete ca fiind cei mai avantajoi 5 ani ani la alegere din ultimii 10de activitate.

  ncepnd cu anul 1990 apare o efervescen legislativ n acest domeniun dorina de a reglementa noile realiti sociale. ntr-o prim faz au fostadoptate noi acte normative care au privit n special eliminarea unor inechit i n salarizarea personalului, reducerea timpului de lucru prin introducereasptmnii de 5 zile lucrtoare, acordarea unor noi drepturi salariale, cre terea

  35 Art.64 lit.t i x din Legea nr.5/197836 iclea Alexandru, Popescu Andrei, Tufan Constantin, ichindelean Marioara, inca Ovidiu, DreptulMuncii,pag.55, Editura Rosetti, Bucureti, 2004

 • 8/6/2019 Istoria Dreptului Social Blog

  24/34

  cuantumului indemniza iilor i pensiilor din fondurile asigurrilor sociale de stat.

  De asemenea cresc competenele Ministerului muncii, fiind necesar oreform instituional realizat n mai multe etape, avnd ca rezultat apariia

  unor instituii noi la nivel central, aflate n coordonare sau subordonateMinisterului Muncii.La 5 ianuarie 1990 Ministerul muncii i ocrotirilor sociale se nfiineaza

  prin reorganizarea Ministerului Muncii prin Decretul CFSN nr. 23/1990. 13 zilemai trziu este adoptat Decretul-lege nr.31/1990 privind concediul pltit pentrungrijirea copiilor n vrst de pn la un an, una din cele mai a teptate legi alturi de cea privind legalizarea avorturilor. La 14 martie 1990 este adoptatDecretul-lege nr.95/1990 privind trecerea la sptmna de lucru de 5 zile nunitile de stat. n data de 28 iunie 1990 Ministerul muncii i ocrotirilor socialedevine Ministerul muncii i protec iei sociale .

  Printre primele acte normative luate n acest domeniu a fost Decretul lege nr.35/1990 pentru modificarea unor reglementri privind salarizarea,eliminnd limitrile la categoriile de salaria i care aveau acces la sporuri de salariu, eliminarea limitrii salaria ilor care pot fi trecute n categoriile tarifare 4-7, prin reducerea vechimii necesare promovrii cu 50% fa de reglementarea anterioar, ncadrarea n grupele I i II, mbunt irea condi iilor de pensionare: calcularea cu sporuri de 6 sau 3 lunila un an lucrat pentru stabilirea vechimii nmunc, reducerea vrstei de pensionare i ncadrarea n procente mai ridicate

  pentru stabilirea pensiilor.

  Un alt act normativ mult a teptat a fost Decretul-lege nr.31/1990 prin care se instituia concediul pltit pentru ngrijirea copilului n vrst de pn la 1 an,nlocuit apoi de Legea nr.120/1997 care majora la 2 ani acest drept, instituinddreptul la indemniza ia pentru cre terea copilului n valoare de 85% din veniturile anterioare, oferind i tatlui dreptul de a beneficia de aceste drepturi. n 2003 are loc o plafonare a indemniza iei, majorat n 2005 i lrgind sfera drepturilor, se acord dreptul la concediu pentru cre terea copilului cu handicap de pn la 3 ani precum i modificri n privin a cuantumului venitului n func ie de tipul concediului (prenatal, postnatal obligatoriu (126 zile) i de cre tere a

  copilului de pn la 2/3 ani). n 2008 cuantumul indemniza iei are o noua modificare, 85% din media veniturilor din ultimele 12 luni fr a fi mai mic de600 lei.

  Anul 1991 este momentul confruntrii cu primele efecte ale tranzi iei: nchiderea multor ntreprinderi de stat i apari ia omajului. Este nevoie de noi reglementri pentru a face fa acestor noi realit i: pe 7 ianuarie 1991 este adoptat Legea 1/1991 privind protecia social a omerilor i reintegrarea lor

  profesional, n data de 8 februarie 1991 este publicat Legea 13/1991- Legea privind contractul colectiv de munc i 3 zile mai trziu se adopt Legea

  nr.15/1991 Legea conflictelor de munc. Legile dialogului social sunt adoptatenaintea reglementrii celui de-al doilea partener social: patronatul. La 26 iulie

 • 8/6/2019 Istoria Dreptului Social Blog

  25/34

  1991 este adoptat HG nr.503/1991 privind organizaiile patronale ale regiilorautonome i societilor comerciale cu capital integral de stat. Aceste actenormative sunt baza reglementrilor n domeniul social, de i modificate i abrogate prin alte acte normative principiile lor sunt preluate n noile

  reglementri. Este cazul Legii nr.130/1996 privind contractual colectiv demunc, Legii nr.168/1999 privind conflictul de munc, Legii nr.356/2001-LegeaPatronatelor, Legii nr.54/2003-Legea sindicatelor, Legii nr.76/2002 privindsistemul asigurrilor pentru omaj i stimularea ocuprii forei de munc.

  Principiul dialogului social const n dreptul la negociere colectiv precum i dreptul la grev. Negocierea colectiv poate avea ca finalitate ncheierea contractului colectiv de munc care este baza de negociere adrepturilor prevzute de contractul individual de munc.

  Perioada 1998-2000 este caracterizat pe o reform institu ional, prin apari ia unor institu ii specializate pe diferite segmente ale obiectului de activitate al ministerului muncii. La data de 9 iulie 1998 se nfiineaz Agenia

  Naional pentru Ocuparea Forei de Munc. Indiferent de forma sub care afuncionat, Ministerul Muncii s-a axat pe ocuparea, pregtirea i formarea

  profesional. Datorit reformei economice, cerinelor societii i importantelorschimbri socio-economice aprute dup 1990, a fost necesar nfiinarea uneiinstituii care s se ocupe special de ocuparea forei de munc, de pregtirea

  profesional i de ndrumarea persoanelor n cutarea unui loc de munc, dar i,de efectuarea plilor bneti pentru populaia beneficiar. In acest sens, n anul1999, i-a nceput activitatea Agenia Naional pentru Ocupare i Formare

  Profesional, instituie public de interes naional, cu personalitate juridic carei-a schimbat denumirea n anul 2000, devenind Agenia Naional pentruOcuparea Forei de Munc (ANOFM). Dintr-o instituie care se ocupa cu platadrepturilor baneti ale omerilor, Agenia s-a transformat ntr-un furnizor deservicii pentru persoanele n cautarea unui loc de munc, n prezent oferind o

  palet larg de servicii, cum sunt: consilierea profesional, cursurile de formareprofesional, serviciile de preconcediere, medierea muncii, consultanta pentruiniierea unei afaceri, subvenionarea locurilor de munc n care sunt ncadrate

  persoane din rndul categoriilor defavorizate ale populaiei, acordarea de credite

  avantajoase pentru crearea de noi locuri de munc, i multe altele.La 16 iunie 1999 se nfiineaz Inspecia Muncii. Primele dispoziii,

  avnd ca obiect condiii de igien i de protecie a muncii dateaz nc din anii1800 (Legea sanitar din 1885 i Regulamentul industriilor insalubre din 1894).Dup anul 1990, a fost necesar nfiinarea unei instituii care s se ocupe deurmrirea ndeplinirii obligaiilor legale de ctre angajatori n domeniul relaiilorde munc, precum i a celor referitoare la condiiile de munc, aprarea vieii,integritii corporale i sntii salariailor i a altor participani la procesul demunc, n desfurarea activitii. Inc de la nfiinare, Inspectia Muncii a

  funcionat ca organ de specialitate al administraiei publice centrale, aflat nsubordinea Ministerului Muncii. Aceasta a fost nfiinat n baza Legii nr.

 • 8/6/2019 Istoria Dreptului Social Blog

  26/34

  108/1999 republicat i a H.G. nr.767/1999 - cu modificrile i completrileulterioare.

  n data de 17 martie 2000 este adoptat Legea nr.19/2000 Legeapensiilor i a altor asigurri sociale prin care se realizeaz o reform a sistemului

  de pensii bazat pe principiul contributivit ii, pensia fiind o medie a punctajului ob inut de slariat ca urmare a veniturilor realizate s i la care a contribuit la fondul asigurrilor sociale de stat. Pentru administrarea acestuia se nfiineazCasa Naional de Pensii i Alte Drepturi de Asigurri Sociale (CNPAS),instituie care administreaz i gestioneaz sistemul public de pensii i altedrepturi de asigurri sociale i sistemul de asigurare pentru accidente de munci boli profesionale. Principalele responsabiliti ale CNPAS sunt: ndrumarea imonitorizarea aplicrii dispoziiilor legale de ctre casele teritoriale de pensii ide ctre persoanele fizice i juridice investite cu drepturi i obligaii n domeniu;colectarea i virarea contribuiilor de asigurri sociale pentru asiguraiiindividuali i a altor venituri, potrivit legii; furnizarea datelor necesare pentrufundamentarea i elaborarea bugetului asigurrilor sociale de stat; organizareaevidenei naionale a contribuabililor la sistemul public precum i a drepturilor iobligaiilor de asigurri sociale; ndrumarea i monitorizarea reexaminrilormedicale i a activitilor de recuparare a capacitii de munc; reprezentarea nfaa instanelor.

  La data de 8 mai 2002 este adoptat Legea nr.202/2002 privind egalitateade anse ntre femei i brbai i se nfiineaz in aprilie 2005Agenia Naional

  pentru Egalitatea de anse ntre Femei i Brbai (ANES), institutie nsrcinat

  cu implementarea principiului egalitii de anse ntre femei i brbai i apoliticilor referitor la accesul la angajare, pregtirea profesional i promovarea,precum i la condiiile de munc.

  Un act normativ important, adoptat la 5 iunie 2002 este Legeanr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munc i boli profesionale,care stabile te obligativitatea asigurrii la fondul de accidente de munc i boli

  profesionale a angaja ilor de ctre angajatorilor, cu o contribu ie diferen iat n func ie de ramura activit ii i expunerea la riscuri. Fondul este administrat prin Casa Na ional de Pensii i Alte Asigurri Sociale.

  Anul 2003 este unul important n domeniul social fiind anul adoptrii la24 ianuarie a Legii nr.53/2003-Codul Muncii. Este un cod al muncii modern,

  realizat n contextul pregtirii integrrii Romniei la Uniunea European. Pentruprima dat sunt consecrate principiile non-discriminrii, reglementarea obliga iei de informare anterior momentului semnrii contractului individual de munc,obliga ia de non-concuren cu fostul angajator, protec ia maternit ii la locul de munc, regimul juridic al concedierilor collective, prtejarea crean elor salariale n cazul insolvabilit ii angajatorului, munca prin agent de munc temporar, munca n strintate.Totu i sunt multe reglementri inflexibile referitor la

  biroca ia i costurile administrative ale angajrii i concedierii angaja ilor, care au atras neml miri ale mediului de afaceri, reglementri greoaie care continu s

 • 8/6/2019 Istoria Dreptului Social Blog

  27/34

  existe chiar dup modificrile codului, cea mai important avnd loc n anul2005.

  Al doilea moment important al reformei pensiilor este crearea sistemuluimultipilon, prin diversificarea surselor de venit ale asigura ilor i cre terea

  resurselor venitului de nlocuire. La 18 octombrie 2004 este adoptat Legea411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat.Obliga ia de transpunere a aquis-ului comunitar a determinat mari

  schimbari n special n domeniul snt ii i securit ii n munc. La data de 12 iulie 2006 a fost adoptat Legea nr.316/2006 care nfiin area comitetelor de sntate i securitate n munc cu participarea reprezentan ilor salaria ilor,

  procedura constatrii accidentelor de munc i bolilor profesionale.Construc ia institu ional este continuat prin nfiin area la 21 decembrie

  2006 a Inspeciiei Sociale, avnd ca misiune promovarea unui sistem deinspecie calitativ, performant i eficient a prestaiilor i serviciilor sociale,capabil s asigure respectarea drepturilor sociale ale persoanelor sau grupuriloraflate n situaii de dificultate sau risc de excluziune social. Reforma ndomeniul asisten ei sociale este continuat prin Legea nr.90/2008 cnd senfiineaz Agenia Naional pentru Prestaii Sociale la 24 octombrie 2007,organ de specialitate cu personalitate juridic, n subordinea MinisteruluiMuncii, Familiei i Egalitii de anse care are urmtoarele obiective principale:administrarea fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru plata prestaiilorsociale; asigurarea unui sistem eficient i integrat de gestionare i plat a

  prestaiilor sociale de la nivel naional; prevenirea fraudei n sistemul de

  acordare a prestaiilor sociale; monitorizarea sumelor cheltuite din bugetul destat pentru plata prestaiilor sociale; organizarea i asigurarea serviciilor destabilire, eviden i plata a prestaiilor sociale; organizarea i asigurarea unuisistem de eviden i evaluare a beneficiarilor de prestaii sociale; facilitareaaccesului la prestaii sociale a beneficiarilor.

  Anexa

  Cronologia reglementrilor domeniului social

  1. 1864 este adoptat Codul civil, prelund cele mai importante instituii juridice din Codul lui Napoleon i prin care se stabilete baza legal acontractului individual de munc

  1. 2 mai 1887 este adoptat Legea pentru ncurajarea industriei nationale2. 16 iunie 1891 - este adoptat Legea servitorilor3. 1894 este adoptat Regulamentul industriilor insalubre Regulamentul dr.

  Felix.4. 21 aprilie 1895 este adoptat Legea minelor.5. 6 martie 1897- este adoptat Legea repausului duminical;

  6. 1901 este adoptat Legea nvmntului profesional;7. 5 martie 1902- este adoptat Legea meseriilor.

 • 8/6/2019 Istoria Dreptului Social Blog

  28/34

  8. 22 februarie 1905- este adoptat Legea asupra muncii minorilor si femeilorn industrii i exploatri miniere;

  9. 23 decembrie 1907 - este adoptat Legea pentru nvoielile agricole;10. 1909 este adoptat Legea contra sindicatelor, asociaiilor profesionale,

  funcionarilor statului, judeului, comunelor i stabilimentelor publicecunoscut ca Legea Orleanu. n acelai an au fost adoptate i Legeaasociaiilor i Legea privind cooperativele de muncitori i meseriai.

  11. 10 februarie 1910 este adoptat Legea privind msurile de siguranpentru cazane, maini, instalaii mecanice i electrice;

  12. 1912 este adoptat Legea privind organizarea meseriilor, creditului siasigurrilor muncitoresti cunoscut ca Legea Neniescu (n caz de boal,accident, btrnete si invaliditate).

  13. 29 martie 1920 se nfiineaz Ministerul muncii i ocrotirii sociale; Ministrul muncii i ocrotirii sociale

  Grigore Trancu-Iai (30 martie 1920 - 16 decembrie 1921)Constantin Xeni (17 decembrie 1921 - 19 ianuarie 1922)George G. Mrzescu (19 ianuarie - 26 aprilie 1922)

  14. 5 septembrie 1920 este adoptat Legea pentru reglementarea conflictelorcolective de munc, denumit i Legea Trancu-Ia.

  15. 1921 este adoptat Legea pentru organizarea plasrii, iar n anul 1922 s-au nfiintat "Oficiile de plasare".

  16. 24 aprilie 1922 Ministerul muncii i ocrotirii sociale preia atributiireferitoare la sntatea public i se nfiineaz Ministerul sntii publice,

  muncii i ocrotirii sociale Ministrul sntii publice, muncii i ocrotirii sociale

  George G. Mrzescu (26 aprilie 1922 - 30 octombrie 1923)Nicolae N. Sveanu (30 octombrie - 3 noiembrie 1923)

  17. 3 noiembrie 1923 - Ministerul sntii publice, muncii i ocrotirii sociales-a scindat n Ministerul sntii publice i ocrotirii sociale i Ministerulmuncii, cooperaiei i asigurrii sociale

  Ministrul sntii publice i ocrotirii socialeNicolae N. Sveanu (3 noiembrie 1923 - 29 martie 1926)

  Ioan Lupa (30 martie 1926 - 4 iunie 1927)ad-int.Nicolae Lupu (4 - 6 iunie 1927)Ion Incule (6 iunie 1927 - 9 noiembrie 1928)Sever Dan (10 noiembrie 1928 - 14 noiembrie 1929)

  Ministrul muncii, cooperaiei i asigurrii socialeNicolae Chirculescu (3 noiembrie 1923 - 29 martie 1926)Grigore Trancu-Iai (30 martie 1926 - 4 iunie 1927)ad-int. Alexandru Lapedatu (4 - 6 iunie 1927)Grigore Iunian (6 - 20 iunie 1927)

  Dr.Nicolae Lupu (22 iunie 1927 - 9 noiembrie 1928)Ion Rducanu (10 noiembrie 1928 - 14 noiembrie 1929)

  http://ro.wikipedia.org/wiki/Grigore_Trancu-Ia%C5%9Fihttp://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Constantin_Xeni&action=edit&redlink=1http://ro.wikipedia.org/wiki/George_G._M%C3%A2rzescuhttp://ro.wikipedia.org/wiki/George_G._M%C3%A2rzescuhttp://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Nicolae_N._S%C4%83veanu&action=edit&redlink=1http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Nicolae_N._S%C4%83veanu&action=edit&redlink=1http://ro.wikipedia.org/wiki/Ioan_Lupa%C5%9Fhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Nicolae_Lupuhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Ion_Incule%C5%A3http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Sever_Dan&action=edit&redlink=1http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Nicolae_Chirculescu&action=edit&redlink=1http://ro.wikipedia.org/wiki/Grigore_Trancu-Ia%C5%9Fihttp://ro.wikipedia.org/wiki/Alexandru_Lapedatuhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Grigore_Iunianhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Nicolae_Lupuhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Ion_R%C4%83ducanuhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Grigore_Trancu-Ia%C5%9Fihttp://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Constantin_Xeni&action=edit&redlink=1http://ro.wikipedia.org/wiki/George_G._M%C3%A2rzescuhttp://ro.wikipedia.org/wiki/George_G._M%C3%A2rzescuhttp://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Nicolae_N._S%C4%83veanu&action=edit&redlink=1http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Nicolae_N._S%C4%83veanu&action=edit&redlink=1http://ro.wikipedia.org/wiki/Ioan_Lupa%C5%9Fhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Nicolae_Lupuhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Ion_Incule%C5%A3http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Sever_Dan&action=edit&redlink=1http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Nicolae_Chirculescu&action=edit&redlink=1http://ro.wikipedia.org/wiki/Grigore_Trancu-Ia%C5%9Fihttp://ro.wikipedia.org/wiki/Alexandru_Lapedatuhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Grigore_Iunianhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Nicolae_Lupuhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Ion_R%C4%83ducanu
 • 8/6/2019 Istoria Dreptului Social Blog

  29/34

  18. 1926 este adoptat Legea pentru cminele de ucenici;19.1927 este adoptat Legea pentru unificarea taxelor ce se percep la

  eliberarea titlurilor de capacitate profesional;20.1927 este adoptat Legea nfiinrii Serviciului de inspecie a muncii;

  21.1927 este adoptat Legea pentru nfiinarea i organizarea camerelor demunc i a Consiliului superior al muncii;22.1928 este adoptat Legea pentru ocrotirea muncii minorilor i feme


Recommended