Home > Documents > Ioan Es. Pop - Poezie

Ioan Es. Pop - Poezie

Date post: 19-Jun-2015
Category:
Author: dvighi5905
View: 570 times
Download: 9 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 37 /37
2. Fotograf1a de grup in jurul mcsel dupli eina. poate inglndura\i. poate doar cAzutl pc cu JC'sf:ieuU - a piersie3 strieata - laseiva a nOPlilor lor. primul dill stinga - zoli eu barba rO$cat.'\ spri· jinita in pumn. cu paharul gal r3sturnat pestC' margin(:, cu ochii poate door slcit. poate ingindura t. dupa cI se vede doar guletul ridicat .11 hainei mele, in chip de gluga. mereu uit d nu rna mal nimclll meteu umblu in alteincva 1.1 capalul din Jreapta - hans. cl da d:lre trei$opt are capul e3zut pe mas3. a avut b:mi. (lavea pe tereza. are Irei$t.pt. a avut b3iatul un arnie, amicul a 3vul-o pc terela, tereza a avut banii lui hans. hans are capul e3zul pe masa, masa nOI ell cl. pc atunci avea 36. acum aTe 41 la bocanci. "iala verde ciroza hcp3t1c3-1 pal. dinlre nOl, hansi e smgurul am realizat. mitru: de un an eu ocupalie fata hun penttu pnp.1i$it el aici eA aiei e hotel pentru tali. a avut cindva nev3sta a casa, ins", is-au [ermin.it. la rnijloc intrc noi plianjenul ell cruce, mereu ing1ndurat, infl$urat tn giulgiut propriei matlbi ca inu-o aura de n.1icari blinda . •vin zorile, se face :.eadi, zice, nu se va tret:! niei unul sa ma "indii.' 'S
Transcript

2.Fotograf1adegrup in jurul mcsel dupli eina. poate inglndura\i. poate doar cAzutl pc cuJC'sf:ieuU- a piersie3 strieata - laseiva anOPlilor lor. primul dill stinga - zolieu barba rO$cat.'\spri jinita in pumn. cu paharul gal r3sturnat pestC'margin(:, cu ochii poate door slcit. poate ingindurat. dupa cI se vede doar guletul ridicat .11hainei mele, in chip de gluga.mereu uit dnurnamalnimclll meteu umbluin alteincva 1.1capalul din Jreapta - hans. cl dad:lre trei$optare capul e3zut pemas3. a avut b:mi. (lavea petereza. areIrei$t.pt . a avut b3iatul un arnie, amicul a 3vul-o pc terela, tereza a avut banii luihans. hans are capul e3zul pe masa, masa nOIell cl. pc atunci avea36.acum aTe41labocanci. "iala verde ciroza hcp3t1c3-1 pal. dinlre nOl, hansi e smgurul am realizat. mitru: deun an eu ocupaliefata hun penttupnp.1i$it elaici eAaiei e hotel pentru tali. a avut cindva nev3staacasa, ins",is-au [ermin.it. larnijloc intrc noi plianjenul ell cruce, mereu ing1ndurat, infl$urat tn giulgiut propriei matlbi ca inu-o aura den.1icariblinda . vin zorile, se face:.eadi, zice, nusevatret:!nieiunul sama "indii.' 'S 3 coCJ)w 3 ~ 3 ~ 00 " ~ ~ ~~ oo0~ r.~" "0 ;;; ;; a " .;: ~ 0 c ~ 0" 0 -0-- 0 0 2 ." " 0 0 0 "0 ~ ~ '" 0;',. ~ ~ ro !" ~ "Q "ro or n ~ 3 ro . '" ~ ro 0000 0r 0" a ~ g 0 3 a . 2 g ~ '" '" ~ ~;;" 3 0" ;; 3'0 ~ 0 " -o. " 0;;~ . c" C-o "-33 o0C- - ~ .". 03 '0-"0 ro "0 n " ~~0ro 2..g"'" ~ ~ "O.0 .-n -" - < " -n ~ 0 ". 3 0 0 ~ 2. 0 c ~~ 3 ~3 -0 0 ~ 0>< :2.


Recommended