Home >Documents >Intrebari Si Raspunsuri Ceccar

Intrebari Si Raspunsuri Ceccar

Date post:25-Nov-2015
Category:
View:280 times
Download:10 times
Share this document with a friend
Description:
qwerty
Transcript:

CONTABILITATE - Experti contabili - contabili autorizati cu studii superioare1.Care din urmatoarele reguli generale de evaluare a stocurilor este prevazuta n standardul IAS 2 "Stocuri":a) stocurile trebuie evaluate la valoarea cea mai mica dintre cost si valoarea realizabila;b)stocurile trebuie evaluate la valoarea cea mai mare dintre cost si valoarea realizabila neta;c) stocurile trebuie evaluate la valoarea cea mai mica dintre cost valoarea contabila;Raspuns corect: a)Conform par. 6 din IAS 2 "Stocuri" acestea trebuie evaluate la valoarea cea mai mica dintre cost si valoarea realizabila neta.2. n care din urmatoarele cazuri nu se nregistreaza un venit din vnzarea marfurilor, n conformitate cu norma IAS 18 "Venituri din activitati curente"?a) riscurile si avantajele inerente proprietatii au fost transferate cumparatorului;b) vnzatorul ramne obligat din cauza unei executii nesatisfacatoare, neacoperite prin clauze privind garantia;c) riscurile si avantajele inerente proprietatii au fost transferate cumparatorului, dar nca nu s-a ncasat contravaloarea marfurilor;Raspuns corect: b)Conform par 16.a) din IAS 18: "daca societatea pastreaza riscurile semnificative aferente proprietatii, tranzactia nu reprezinta o vanzare si veniturile nu sunt recunoscute. Exemple: atunci cand societatea are obligatii legate de rezultate nesatisfacatoare, neacoperite de prevederile garantiilor normale ".3. Care din urmatoarele operatii genereaza elemente extraordinare, pentru o ntreprindere industriala, nsensul normei IAS 8 " Profitul net sau pierderea neta, erori fundamentale si modificari ale politicilor contabile"?a) amenzile platite catre administratia fiscala;b)pierderi materiale generate de inundatii.c) subventiile primite pentru mentinerea pretului la anumite produse.Raspuns corect: c)Par. 14 din IAS 8 precizeaza "Exemple de evenimente sau tranzactii care dau nastere la elemente extraordinare, in cazul majoritatii intreprinderilor sunt:- expropierea activelor;- un cutremur sau alt dezastru natural".4. Care din urmatoarele tratamente de corectare a unei erori fundamentale reprezinta prelucrarea alternativ autorizata din norma IAS 8 " Profitul net sau pierderea neta, erori fundamentale si modificari ale politicilor contabile"?a)corectarea afecteaza rezultatul exercitiului n cursul caruia eroarea a fost descoperita;b) corectarea afecteaza rezultatul nerepartizat la deschiderea exercitiului in cursul caruia eroarea a fost descoperita;c) corectarea afecteaza fie rezultatul nerepartizat la deschiderea exercitului, fie rezultatul exercitiului in cursul caruia eroarea a fost descoperita;Raspuns corect: a)Par 38 din IAS 8 precizeaza: "Suma corespunzatoare corectarii unei erori fundamentale trebuie inclusa in determinarea rezultatului net corespunzator perioadei curente".5. Care din urmatoarele schimbari nu reprezinta o schimbare de estimare contabila, n conformitate cu norma IAS 8 " Profitul net sau pierderea neta, erori fundamentale si modificari ale politicilor contabile"?a) prelungirea duratei de amortizare a imobilizarilor corporale;b) majorarea valorii reziduale a unei imobilizari corporale;c) trecerea de la LIFO la FIFO pentru evaluarea stocurilor.Raspuns corect: c)Conform paragrafului 23 din IAS 8 "pot sa se ceara estimari ale debitorilor indoielnici, uzuri morale ale stocurilor sau duratei de viata sau modului de consumare a beneficiilor economice obtinute din activele amortizabile".6. Metoda terminarii lucrarilor utilizata pentru contabilizarea contractelor de constructii, n conformitate cu norma IAS 11 "Contractele de constructii", este n spiritul principiului:a) prudentei;b) independentei exercitiului;c) evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv.Raspuns corect: a)Conform par. 32 din IAS 11: "Cnd venitul unui contract de constructie nu poate fi evaluat n mod credibil, atunci:- venitul trebuie recunoscut doar in masura n care costurile contractuale suportate este probabil a fi recuperate.;- costurile contractuale trebuie recunoscute drept cheltuieli in exercitiulfinanciarn care sunt generate".Recunoasterea cheltuielilor la nivelul veniturilor presupune respectarea principiului prudentei.7. n conformitate cu prelucrarea de referinta din norma IAS 23 "Costurile ndatorarii", cheltuielile cu dobnzile:a) reprezinta cheltuieli ale exercitiului curent;b) se pot ncorpora n costul oricarui activ;c) se pot ncorpora doar n costul activelor care necesita o perioada indelungata de pregatire inainte de a putea fi utlizate sau vndute.Raspuns corect: a)Conform par. 7 din IAS 23: "Tratament contabil de baza: Costurile indatorarii trebuie inregistrate ca o cheltuiala in perioada in care ele au aparut".8. Aplicarea prelucrarii de referinta din norma IAS 23 "Costurile indatorarii" are ca efect:a) majorarea rezultatului din exercitiul curent;b) micsorarea rezultatului din exercitiul curent;c)micsorarea rezultatului din exercitiile viitoare.Raspuns corect: b)Conform par. 7 din IAS 23: "Tratament contabil de baza: Costurile indatorarii trebuie inregistrate ca o cheltuiala in perioada in care ele au aparut".Contabilizarea unei cheltuieli determina micsorarea rezultatului exercitiului.9. n conformitate cu norma IAS 38 "Imobilizari necorporale", cheltuielile angajate n faza de cercetare:a)reprezinta cheltuieli ale perioadei.b) se contabilizeaza la imobilizari corporale;c) se contabilizeaza totdeauna la imobilizari necorporale.Raspuns corect: a)Conform par4. 42 din IAS 38: "Nici un activ necorporale provenit din faza de cercetare nu trebuie recunoscut. Cheltuiala de cercetare trebuie recunoscuta ca o cheltuiala "10. In structura tabloului de trezorerie, acordarea unui mprumut pe termen lung de catre o societate industriala afecteaza:a) fluxul de trezorerie din activitati de exploatare cu semnul "-";b) fluxul de trezorerie din activitati de finantare cu semnul "-";c) fluxul de trezorerie din activitati de investitii cu semnul "-".Raspuns corect: c)Conform par.16.c) din IAS 7: "platile innumerarpentru achizitia de instrumente de capital propriu si de creanta altele decat cele catre institutiile financiare".11. Care din urmatoarele afirmatii esten conformitate cu IAS 21 "Efectele variatiilor cursurilor deschimb valutar":a) diferentele de cursvalutaraferente disponibilitatilor, creantelor si datoriilor n devize afecteaza rezultatul exercitului curent, indiferent daca sunt sau nu realizate;b) doar diferentele de curs valutar aferente disponibilitatiolor in devize afecteaza rezultatul exercitului curent;c) doar diferentele de curs valutar aferente creantelor si datoriile n devize afecteaza rezultatul exercitului curent.Raspuns corect: a)Conform par15 din IAS 21: "diferentele de curs valutar ce apar cu acazia decontarii elementelor monetare sau a raportarii elementelor monetare ale unei intreprinderi la cursuri diferite fata de cele la care au fost inregistrate initial trebuie recunoscute ca venituri sau cheltuieli in perioada in care apar".12. n structura tabloului fluxurilor de trezorerie, platile n favoarea furnizorilor de servicii afecteaza:a) fluxul de trezorerie din activitati de exploatare cu semnul "-" ;b) fluxul de trezorerie din activitati de finantare cu semnul "-";c) fluxul de trezorerie din activitati de exploatare cu semnul "+".Raspuns corect: a)Conform par 14 din IAS 7: "exemple de fluxuri denumerarprovenite din activitati de exploatare sunt:platile in numerar catre furnizorii de bunuri si servicii".13. Care dintre urmatoarele cheltuieli apartine clasificarii dupa natura, n conformitate cu standardul international IAS 1 "Prezentarea situatiilor financiare":a) costuri de distributie;b) costul vnzarilor;c)cheltuieli cu amortizarile.Raspuns corect: c)Conform par. 80 din IAS 1 "cheltuielile sunt cumulate in contul deprofitsi pierdere conform naturii lor: amortizarea, achizitiile de materii prime, salariile".14. Care dintre urmatoarele elemente are un efect negativ asupra fluxului net de trezorerie relativ la activitatile de exploatare, n conformitate cu standardul international IAS 7 "Situatiile fluxurilor denumerar"?a) cheltuieli cu amortizarile;b) variatia negativa a creantelor clientic) variatia pozitiva a stocurilor.Raspuns corect: c)Conform par. 18 din IAS 7 : Raportarea fluxurilor denumerardin activitati de exploatare, metoda indirecta: profitul n 454b12e et sau pierederea sunt ajustate cu efectele tranzactiilor ce nu au natura de numerar, amnarile sau angajarile de incasari sau plati de numerar din exploatare trecute sau viitoare".15. n conformitate cucu prelucrarea alternativ autorizata in norma IAS 38 "Imobilizari necorporale", dupa contabilizarea sa initiala, o imobilizare necorporala poate fi contabilizata la:a) marimea reevaluata;b) valoarea de lichidare;c) cost istoric corectat cu provizioane.Raspuns corect: a)Conform par. 64 din IAS 38: "dupa recunosterea initiala, un activ necorporal trebuie contabilizat la o valoare reevaluata".16. n conformitate cunorma IAS 36 "Deprecierea activelor", valoarea recuperabila reprezinta:a) valoarea cea mai mica dintre pretul de vnzare net al unui activ si valoarea sa de utilitate;b) valoarea cea mai mare dintre pretul de vnzare net al unui activ si valoarea sa de utilitate;c) valoarea cea mai mare dintre pretul de vnzare net al unui activ si costul sau de achizitie.Raspuns corect: b)Conform IAS 36, valoarea recuperabila reprezintamaximul dintre pretul net de vnzare al activului si valoarea lui de utilizare.17. Care dintre urmatoarele afirmatii este n conformitate cu norma IAS 16 "Imobilizari corporale":a) diferenta din reevaluare trebuie sa fie nscrisa la venituri constatate n avans;b) diferenta din reevaluare trebuie sa fie nscrisa la capitaluri proprii la o rubrica disticta, astfel nct operatia sa nu conduca la constatarea de profituri;c) reevaluarea imobilizarilor corporale afecteaza veniturile rezultatului curent.Raspuns corect: b)Conform par. 37 din IAS 16: "in cazul in care valoarea contabila a unui activ este majorata ca urmare a unei reevaluari, aceasta majorare trebuie inregist

Embed Size (px)
Recommended