Home >Documents >INTERVENŢIA PSIHO-SOCIALĂ ÎN CAZUL DEZASTRELOR · PDF file INTERVENŢIA PSIHO-SOCIALĂ...

INTERVENŢIA PSIHO-SOCIALĂ ÎN CAZUL DEZASTRELOR · PDF file INTERVENŢIA PSIHO-SOCIALĂ...

Date post:15-Jan-2020
Category:
View:8 times
Download:2 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • INTERVENŢIA PSIHO-SOCIALĂ ÎN CAZUL DEZASTRELOR

  MANUAL PENTRU CONSILIERI – TRAINERI COMUNITARI

  Redactat şi editat de Dr. U. Gauthamadas

  Academy for Disaster Management Education, Planning & Training

  1

 • INTERVENŢIA PSIHO-SOCIALĂ

  ÎN CAZUL DEZASTRELOR

  MANUAL PENTRU CONSILIERI – TRAINERI COMUNITARI

  Acest manual a fost conceput pentru traineri şi coordonatori în situaţii de calamitate, care asigură servicii psihosociale pentru a ajuta persoanele să facă faţă efectelor psihologice ale dezastrelor. Se acordă aprobarea pentru a revedea, abstractiza, traduce şi/sau reproduce orice parte a acestui manual spre a fi folosită în acest scop, dar nu pentru a fi comercializată sau spre a fi folosită în orice alt context cu scop comercial. Vă rugăm să amintiţi acest manual ca sursă de inspiraţie în cazul în care îl folosiţi. Copii ale acestui manual pot fi solicitate gratis la următoarea adresă:

  Academy for Disaster Management Education, Planning & Training Martin Luther Bhavan, 95 Purasawalkam High Road,

  Chennai 600010, India. Tel.: +91 44 26432454 FAX: +91 44 26431144

  Website: www.disaster-management.info

  ADEPT Publication Nr. T - MAN 2001

  Editată în 2005

  Redactată şi editată de Dr. U. Gauthamadas

  Ediţia în limba română publicată de Confederaţia Caritas România

  Traducere:

  Academia pentru gestionarea dezastrelor, organizarea educaţiei & training (ADOET)

  2

 • MULŢUMIRI ADOET doreşte să mulţumească următoarelor persoane şi organizaţii care ne-au ajutat să răspundem atât de eficient la provocarea prezentată de valul tsunami pe 26 decembrie 2004. Echipele acestor organizaţii au locuit de bunăvoie în Cuddalore, departe de casele şi familiile lor, timp de mai multe săptămâni, pentru a asigura asistenţă medicală supravieţuitorilor valului tsunami şi care au făcut posibil proiectul de intervenţie psihosocială pe termen lung.

  • Consiliul Luteran Naţional Medical & Pentru Sănătate • Colegiul medical Creştin, Ludhiana • Dr. John Pramod, Director al Colegiului medical Creştin,

  Ludhiana • Dr. John Abraham MD, Director medical al Colegiului medical

  Creştin, Ludhiana • Spitalul Joseph’s Eye, Trichy • Dr. Nelson Jesudason, Director al Spitalului Joseph’s Eye

  Hospital, Trichy • Spitalul Bethesda, Ambur • Dr. Joel Nesaraj MD, Director al Spitalului Bethesda, Ambur • Colegiul Medical Somervel Medical, Karakonam • Dr. Bennet Abraham, Director onorific al Colegiului Medical

  Somervel Memorial

  Colectorului din oraşul Cuddalore, Shri. Gagandeep Singh Bedi, IAS, împreună cu administraţia provinciei şi oficiali, inclusiv departamentele pentru sănătate şi educaţie, care au asigurat colaborarea lor absolută în instruirea consilierilor comunitari şi implementarea programului psihosocial pe termen lung pentru supravieţuitorii valului tsunami.

  Misiunea Christoffel Blinden Mission a acceptat fără a ezita să sprijine instruirea consilierilor comunitari şi organizarea materialelor pentru pregătire.

  Prof. Beverly Raphael de la Depăartamentul pentru sănătate al NSW, Dr. Louise Newman de la Institutul de Psihiatrie NSW, Administraţia care se ocupă de cazurile de abuz şi serviciile de sănătate psihică, Washington, Dr. George W. Doherty de la Institutul pentru Sănătate Psihică în caz de

  3

 • Dezastre, din Regiunea Munţilor Stâncoşi, Dr. John H. Ehrenreich şi Dr. Sharon McQuaide, care şi-au dat imediat acordul spre a folosi materiale din publicaţiile lor în alcătuirea acestui manual.

  Pr. Johnson Ashok Kumar, dl. Paul David Patrick, dl. P. K. Amaladas, dl. Pitchai Mohan şi toţi ceilalţi, al căror efort neobosit în organizarea şi realizarea în stare de război a Taberei de asistenţă medicală şi Proiectului de consilieri comunitari merită o apreciere specială.

  Mulţi profesionişti, prea mulţi pentru a-i putea aminti pe toţi (psihiatri, psihologi din clinici şi asistenţi sociali psihiatri), care au răspuns prompt la cererea noastră de a fi resurse umane pentru a sprijini formarea consilierilor comunitari.

  Dr. K.M. Shyamprasad, împreună cu administraţia şi personalul Consiliului Luteran Naţional Medical & Pentru Sănătate şi Universitatea Luterană, care au fondat şi promovat acest proiect.

  Şi în sfârşit, dar nu în ultimul rând, trebuie neapărat să mulţumim tuturor trainerilor şi consilierilor comunitari care au acceptat să fie formaţi şi al căror serviciu altruist în acest domeniu a ajutat membrii unei comunităţi distruse să găsească consolare şi să meargă mai departe.

  4

 • CUPRINS 1 Introducere 6 6 Asistenţa psihosocială în caz de

  calamitate – concepte cheie 2 Calamităţi – prezentare generală 9 6.1 Primul ajutor psihologic

  3 Reacţiile supravieţuitorilor calamităţilor

  6.2 Importanţa asistenţei de specialitate

  4 Principii ale intervenţiei psihosociale în urma calamităţilor

  6.3 Consilierea: Noţiuni principale

  5.1 Nevoi şi reacţii obişnuite 6.3.1 Noţiuni de bază pentru consilierii comunitari 77

  5.2 Pierdere, jale şi durere 6.3.2 Acordarea ajutorului pentru copii şi familii în urma calamităţii

  5.3 Reacţii psihologice ale unor grupuri specifice

  6.3.3 A face faţă confruntării traumatice cu moartea

  5.3.1 Persoane cu handicap psihic, mintal sau de dezvoltare

  6.4 Grupuri de auto-ajutorare

  5.3.2 Reacţiile copiilor în faţa calamităţii

  6.5 A face faţă stresului în acordarea asistenţei în caz de dezastre

  5.3.3 Copii cu nevoi specialeâ 7 Relaţia cu mass-media 5.3.4 Reacţiile adulţilor în faţa

  calamităţii 5.3.5 Persoanele în vârstă 5.3.6 Grupuri culturale şi etnice în faţa

  calamităţii 5.3.7 Grupuri socio-economice 5.3.8 Persoane instituţionalizate în

  faţa calamităţii 5.3.9 Persoane cu boli mentale grave

  şi persistente 5.3.10 Alte grupuri speciale în faţa

  calamităţii 5.3.11 Stresul în cazul persoanelor

  care asigură asistenţa în caz de calamitate

  Anexa 1 Simptome ale traumei psihologice în urma dezastrelor caracteristice vârstei şi asistenţa necesară asigurată de consilierii comunitari Anexa 2 Intervenţii specifice în urma unei calamităţi Anexa 3 Exemple de probleme emoţionale cauzate de dezastre Anexa 4 Organizarea serviciilor de asistenţă psihologică şi formare în situaţii de calamitate Anexa 5 Structura propusă pentru formarea consilierilor comunitari

  5

 • INTRODUCERE Peste 100.000 de persoane au fost afectate de valul tsunami care a lovit oraşul Cuddalore din provincia Tamil Nadu, din sudul Indiei. Academia pentru gestionarea dezastrelor, organizarea educaţiei & training (ADOET), în colaborare cu un grup de importante spitale caritabile din întreaga ţară, au asigurat asistenţă medicală în situaţie de război. S-a estimat că mai puţin de 10% din totalul populaţiei afectate de tsunami a fost rănită fizic sau s-a îmbolnăvit. Aproape TOŢI au suferit însă grave traume psihologice şi emoţionale.

  Intervenţia psihologică a devenit o dimensiune foarte importantă a asistenţei imediate şi pe termen lung în caz de calamitate. Recuperarea psihologică este recunoscută ca obiectiv principal al acţiunilor de ajutorare, pe lângă repararea caselor şi refacerea podurilor. Dat fiind că serviciile publice pentru sănătatea mintală se limitează în primul rând la asistarea persoanelor cu boli mentale grave şi persistente, iar numărul supravieţuitorilor afectaţi care necesitau îngrijiri a depăşit cu mult numărul personalului care asigura serviciile de sănătate mintală, s-a manifestat nevoia de a forma un grup special care să se ocupe de populaţia care lupta să facă faţă pierderilor, distrugerilor şi, în unele cazuri, tragediei.

  Conceptul de Consilieri comunitari a fost elaborat ca un potenţial instrument pentru a face faţă sarcinii complexe de a identifica efectele traumei psihologice din cadrul comunităţii, acordând atenţie nevoilor grupurilor sociale speciale, precum copii şi vârstnici, şi asigurând „prim-ajutor psihologic” şi consiliere acestora la nivelul comunităţii, într-o manieră potrivită din punct de vedere cultural. Conceptul de consilier comunitar trece dincolo de obstacolul geografic şi de resurse, formând membri din comunitatea afectată pentru a identifica şi consilia acele persoane din comunitate care suferă traume psihologice. Tot aceşti consilieri pot ajuta comunitatea să-şi recapete independenţa socio-economică.

  Persoane din rândul comunităţii afectate pot fi foarte eficiente în colaborarea cu consilierii comunitari, deoarece reprezintă grupurile pe care aceştia le servesc şi astfel pot ajunge foarte uşor în mijlocul comunităţii. Exemple de grupuri de consilieri comunitari sunt liderii comunităţii, grupuri de tineri, voluntari în serviciile pentru persoane, profesori, inspectori municipali, muncitori în serviciile publice de sănătate, muncitorii stabiliţi pe zone, angajaţi suplimentari veterinari şi în agricultură etc.

  De

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended