+ All Categories
Home > Documents > Integrarea Monetara Europeana

Integrarea Monetara Europeana

Date post: 19-Jun-2015
Category:
Upload: ana-velesco
View: 937 times
Download: 1 times
Share this document with a friend
23
Integrarea Monetara Integrarea Monetara Europeana Europeana
Transcript
Page 1: Integrarea Monetara Europeana

Integrarea Monetara Integrarea Monetara EuropeanaEuropeana

Page 2: Integrarea Monetara Europeana

SumarSumar Notiune de ‘’Sistem Monetar’’;Notiune de ‘’Sistem Monetar’’; SME:etape premergatoare;SME:etape premergatoare; Creare SME:principii si functionare;Creare SME:principii si functionare; Criza SME din 1992-1993;Criza SME din 1992-1993; Trecerea de la SME la UME:etape ale Trecerea de la SME la UME:etape ale

infaptuirii UME;infaptuirii UME; Rolul BCE si al SEBC;Rolul BCE si al SEBC; Moneda Euro si efectele acesteia;Moneda Euro si efectele acesteia; Impactul monedei EURO asupra Impactul monedei EURO asupra

Economiei Romaniei.Economiei Romaniei.

Page 3: Integrarea Monetara Europeana

Sistemul monetar-Sistemul monetar-ansamblulansamblul normelor legale si al institutiilor,care normelor legale si al institutiilor,care

reglementeaza organizarea si reglementeaza organizarea si supravegheaza relatiile monetare din supravegheaza relatiile monetare din

cadrul unei economii.cadrul unei economii.

Page 4: Integrarea Monetara Europeana

Integrarea monetara in Integrarea monetara in cadrul SMEcadrul SME

1972-mecanismul “sarpelui 1972-mecanismul “sarpelui monetar”;monetar”;

1979-infiintarea SME;1979-infiintarea SME; 1993-inceputul procesul 1993-inceputul procesul

infiintarii monedei unice EURO;infiintarii monedei unice EURO;

Page 5: Integrarea Monetara Europeana

Sarpele monetarSarpele monetar

fluctuarea monedelor europene fluctuarea monedelor europene fata de $ SUA in limitele a fata de $ SUA in limitele a (+,-)2,25%;(+,-)2,25%;

Fluctuarea monedelor europene Fluctuarea monedelor europene intre ele,intre marjele (+,-)4,5%.intre ele,intre marjele (+,-)4,5%.

Page 6: Integrarea Monetara Europeana

Sistemul Monetar European (caracteristici)(caracteristici)

moneda ECU;moneda ECU; mecanismul de mecanismul de

schimb;schimb; mecanismele de mecanismele de

“credit”.“credit”.

Page 7: Integrarea Monetara Europeana

Institutiile comunitare Institutiile comunitare utilizau ECU-ul pentru:utilizau ECU-ul pentru:

stabilirea bugetului;stabilirea bugetului; exprimarea tarifelor vamale;exprimarea tarifelor vamale; stabilirea prelevarilor si a altor stabilirea prelevarilor si a altor

varsaminte intracomunitare.varsaminte intracomunitare.

Page 8: Integrarea Monetara Europeana

Functiile ECU-ului in Functiile ECU-ului in SME:SME:

moneda de schimb in mecanismul moneda de schimb in mecanismul de schimb al SME;de schimb al SME;

baza de calcul al paritatilor baza de calcul al paritatilor celorlalte monede;celorlalte monede;

baza de interventie in mecanismul baza de interventie in mecanismul de interventie si de credit;de interventie si de credit;

instrument de reglare a soldurilor instrument de reglare a soldurilor creditoare si debitoare,intre creditoare si debitoare,intre autoritatile monetare.autoritatile monetare.

Page 9: Integrarea Monetara Europeana

Mecanismul ratei de Mecanismul ratei de schimb:schimb:

1.curs central;1.curs central;2.curs pivot bilateral;2.curs pivot bilateral;3.cursurile efective 3.cursurile efective

fluctuau fata de fluctuau fata de pivot,ajustate cu (+,-pivot,ajustate cu (+,-

2,25%).2,25%).

Page 10: Integrarea Monetara Europeana

Mecanismele de Mecanismele de “credit” in cadrul “credit” in cadrul

SMESME

finantarea pe termen scurt;finantarea pe termen scurt; sustinerea monetara pe sustinerea monetara pe

termen scurt;termen scurt; concursul financiar pe concursul financiar pe

termen mediu.termen mediu.

Page 11: Integrarea Monetara Europeana

SME-UMESME-UMEAccentuarea crizei din Accentuarea crizei din

perioada anilor ’92-’93 a perioada anilor ’92-’93 a SME,determina guvernele SME,determina guvernele

Uniunii Europene sa Uniunii Europene sa relanseze proiectul de relanseze proiectul de

Uniunii Monetare veritabil si Uniunii Monetare veritabil si sa introduca o moneda sa introduca o moneda

unica.unica.

Page 12: Integrarea Monetara Europeana

Obiectivele economice Obiectivele economice pentru introducerea UMpentru introducerea UM

sporirea stabilitatii internationale;sporirea stabilitatii internationale; diminuarea variabilitatii si diminuarea variabilitatii si

incertitudinii ratelor de schimb;incertitudinii ratelor de schimb; reducerea costurilor de tranzactionare;reducerea costurilor de tranzactionare; imbunatatirea competitivitatii;imbunatatirea competitivitatii; sporirea stabilitatii interne;sporirea stabilitatii interne; scadrea anticipata a ratelor dobanzii si scadrea anticipata a ratelor dobanzii si

inflatiei.inflatiei.

Page 13: Integrarea Monetara Europeana

Etapele realizarii Etapele realizarii UME:UME:

1.1. 1990-1993: liberalizarea 1990-1993: liberalizarea miscarii capitalurilor;miscarii capitalurilor;

2.2. 1994-1998: crearea IME;1994-1998: crearea IME;

3.3. 1 ianuarie 1999: IME-BCE.1 ianuarie 1999: IME-BCE.

Page 14: Integrarea Monetara Europeana

Criteriile de convergenta

rata inflatiei<1,5%Rm a 3 tarii cu rata inflatiei<1,5%Rm a 3 tarii cu mari performante;mari performante;

deficitul bugetar<=3%PIB-ul tarii;deficitul bugetar<=3%PIB-ul tarii; datoria publica<=60%PIB-ul tarii;datoria publica<=60%PIB-ul tarii; rata dobanzii<=2%Rdm a 3 state rata dobanzii<=2%Rdm a 3 state

cu performanta mari;cu performanta mari; rata de schimb sa nu depaseasca rata de schimb sa nu depaseasca

marjele de(+,-2,25%).marjele de(+,-2,25%).

Page 15: Integrarea Monetara Europeana

Functiile BCE:

implimenteaza politica monetara a implimenteaza politica monetara a Comunitatii;Comunitatii;

detine si administreaza rezervele oficiale detine si administreaza rezervele oficiale ale statelor membre;ale statelor membre;

promoveaza un sistem de plati eficient;promoveaza un sistem de plati eficient; Contribuie la supravegherea prudentiala Contribuie la supravegherea prudentiala

a institutiilor de credit din tarile a institutiilor de credit din tarile membre.membre.

Page 16: Integrarea Monetara Europeana

Atributiile SEBC:Atributiile SEBC:

definirea si punerea in practica a definirea si punerea in practica a politicii monetare unice;politicii monetare unice;

conducerea operatiunilor conducerea operatiunilor valutare,obtinerea si gestiune valutare,obtinerea si gestiune rezervelor valutare oficiale ale rezervelor valutare oficiale ale statelor membre;statelor membre;

promovarea bunei functionari a promovarea bunei functionari a sistemului de plati.sistemului de plati.

Page 17: Integrarea Monetara Europeana

Bancnotele,7 la numar, cu o Bancnotele,7 la numar, cu o grafica simbolica pentru grafica simbolica pentru

arhitectura arhitectura europeana.Ferestrele si europeana.Ferestrele si

portile de pe fata lor portile de pe fata lor reprezinta spiritul de reprezinta spiritul de

cooperare si deschidere in cooperare si deschidere in UE.Podurile de pe spatele UE.Podurile de pe spatele bancnotelor reprezinta o bancnotelor reprezinta o metafora a comunicarii metafora a comunicarii

oamenilor in Europa si cu oamenilor in Europa si cu restul lumii.restul lumii.

Page 18: Integrarea Monetara Europeana

Efectele introducerii Efectele introducerii Euro pentru firme:Euro pentru firme:

eliminarea costurilor si a riscului schimburilor internationale;

transparenta preturilor-duce la o mai buna concurenta cu privire la bunuri si la servicii;

standartizarea contabilitatii si a altor sisteme.

Page 19: Integrarea Monetara Europeana

Avantajele monedei unice Avantajele monedei unice pentru Romania:pentru Romania:

va stimula importul si exportul;va stimula importul si exportul; va exclude din patrimoniul agentilor va exclude din patrimoniul agentilor

economici pierderile cauzate de economici pierderile cauzate de fluctuatiile cursului valutar;fluctuatiile cursului valutar;

transparenta-exprimarea in Euro a transparenta-exprimarea in Euro a preturilor va ajuta agentii economici preturilor va ajuta agentii economici sa-si aleaga furnizorii.sa-si aleaga furnizorii.

Page 20: Integrarea Monetara Europeana

Riscurile monedei unice pentru Romania:

cresterea generalizata a cresterea generalizata a preturilor(specularea unor erori de preturilor(specularea unor erori de rotunjire);rotunjire);

dimensionarea, pe termen scurt, a dimensionarea, pe termen scurt, a lichiditatilor in Euro in SB;lichiditatilor in Euro in SB;

pierderea cursului, ca instrument pentru pierderea cursului, ca instrument pentru inlaturarea dezechilibrelor inlaturarea dezechilibrelor macroeconomice.macroeconomice.

Page 21: Integrarea Monetara Europeana
Page 22: Integrarea Monetara Europeana
Page 23: Integrarea Monetara Europeana

Recommended