Home >Documents >INSTITUTUL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE I...

INSTITUTUL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE I...

Date post:29-Aug-2019
Category:
View:212 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • Secretariat Bucuresti - Ilfov: Str. Domnei nr 17-19 cam. 304, sect. 3, Bucuresti Tel/Fax: 021 3155 553; 021 3155 543

  www.idru.ro

  DIRECŢIA RESURSE UMANE, EDUCAŢIE SI FORMARE PROFESIONALĂ CURSURI DE FORMARE PROFESIONALA AUTORIZATE ANC

  Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerul Educației Naționale

  OFERTA CURSURILOR DE FORMARE PROFESIONALĂ CU RECUNOAȘTERE NAŢIONALĂ ȘI EUROPEANĂ

  ACREDITARE A.N.C.

  Domeniul Nivelul de studii Durata Preţ

  SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ, P.S.I., MEDIU Specialist (Inspector) în domeniul securității și sănătății în muncă

  studii medii si/sau superioare

  90 ore/ 4 săptămâni

  680 lei

  Cadru tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor

  studii superioare

  150 ore 5 săptămâni

  880 lei

  Manager al sistemelor de management de mediu

  studii superioare 2 săpt. 680 lei

  Tehnician ecolog și protecția mediului studii medii sau superioare 2 săpt. 680 lei Evaluator al riscurilor pentru securitatea si sănătatea în muncă

  studii superioare 190 ore 8 saptămâni

  1800 lei

  Coordonator în materie de securitate şi sănătate pentru șantiere temporare și mobile

  studii superioare 1 săpt. 980 lei

  Tehnician proiectant urbanism și amenajarea teritoriului

  studii medii 1 sapt 980 lei

  CONTABILITATE, RESURSE UMANE ȘI INFORMATICĂ

  Contabil (contabilitate generală )

  studii medii sau superioare 1 lună 550 lei

  Inspector (referent) resurse umane studii medii sau superioare 1 lună 550 lei Operator introducere, validare și prelucrare date

  studii medii sau superioare 1,5 luni 550 lei

  Declarant vamal studii medii sau superioare 3 săpt. 980 lei Administrator de rețea de calculatoare studii superioare 1 sapt 650 lei

  TURISM ȘI SERVICII Cameristă studii generale 3 luni 590 lei Recepționer studii medii 3 luni 980 lei

  INSTITUTUL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE

  în colaborare cu CENTRUL PENTRU STRATEGII ȘI POLITICI

  EUROPENE Adresa: Str. I. Ghe. Duca nr. 46, 900189 Constanţa, România Tel/Fax: 0241-616 310; 0341-425 307 E-mail: office@idru.ro

 • Secretariat Bucuresti - Ilfov: Str. Domnei nr 17-19 cam. 304, sect. 3, Bucuresti Tel/Fax: 021 3155 553; 021 3155 543

  www.idru.ro

  Domeniul Nivelul de studii Durata Preţ

  ALIMENTAŢIE PUBLICĂ ȘI COMERȚ Ospătar-Barman (cursuri valabile inclusiv pentru flotă)

  Minim studii generale 5 luni 760 lei

  Barman Minim studii generale 2 săptămâni 400 lei Bucătar (cursuri valabile inclusiv pt. flotă)

  Minim studii generale 5 luni 760 lei

  Lucrător în comerț(vânzător) Minim studii generale 3 luni 650 lei

  SUDURĂ, MECANICĂ ȘI ALTE INDUSTRII Sudor ( calificare profesională) Minim studii generale 5 luni 980 lei Sudor în argon Minim studii generale 2 săptămâni 1000 lei

  CONSTRUCŢII ŞI INSTALAŢII Zidar, pietrar,tencuitor Minim studii generale 5 luni 780 lei

  Zugrav, ipsosar, tapetar, vopsitor Minim studii generale 5 luni 780 lei

  Electrician în construcţii Minim studii generale 5 luni 980 lei

  Lucrător instalator pentru construcţii Minim studii generale 3 luni 650 lei

  Lucrător în structuri pentru construcții Minim studii generale 3 luni 650 lei

  Lucrător pentru drumuri și căi ferate Minim studii generale 3 luni 650 lei

  Lucrător pentru izolații Minim studii generale 3 luni 650 lei

  Asfaltator Minim studii generale 3 luni 650 lei

  AGRICULTURĂ ȘI PESCUIT Agricultor în culturi vegetale și crescător de animale

  Minim studii generale 3 luni 690 lei

  Pescar în ape interioare şi de coastă Minim studii generale 1,5 luni 690 lei

  SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ Asistent social – nivel mediu studii medii 2 săptămâni 500 lei

  Asistent maternal Minim studii generale 1 lună 550 lei

  Îngrijitoare bătrâni la domiciliu Minim studii generale 3 luni 780 lei

  Îngrijitoare copii Minim studii generale 3 luni 780 lei

  Baby sitter – inițiere Minim studii generale 1 lună 780 lei

  Asistent personal al persoanelor cu handicap grav

  Minim studii generale 1 lună 550 lei

  Maseur Minim 10 clase 1 lună 550 lei

 • Secretariat Bucuresti - Ilfov: Str. Domnei nr 17-19 cam. 304, sect. 3, Bucuresti Tel/Fax: 021 3155 553; 021 3155 543

  www.idru.ro

  CURSURI DE CALIFICARE DE NIVEL III ~ ȘCOALĂ POSTLICEALĂ CONSTRUCŢII ŞI TEHNICĂ AUDIOVIDEO Tehnician construcţii şi lucrări publice studii medii sau superioare 8 luni 1690 lei Tehnician cadastru funciar topograf studii medii sau superioare 8 luni 1690 lei Tehnică audio video studii medii sau superioare 8 luni 1690 lei

  TURISM ŞI SERVICII Tehnician în hotelărie studii medii sau superioare 8 luni 1690 lei Agent turism (ghid) studii medii sau superioare 8 luni 1690 lei

  AGRICULTURĂ ȘI ZOOTEHNIE Tehnician veterinar studii medii sau superioare 8 luni 1980 lei

  Domeniul Nivelul de studii Durata Pret

  AUDIT, MANAGEMENTUL PROIECTELOR SI ACHIZIȚII PUBLICE Auditor intern studii superioare 1 sapt 1600 lei

  Auditor în domeniul calității Studii superioare 1 sapt 1600 lei

  Auditor de mediu Studii superioare 1 sapt 1600 lei

  Auditor de sisteme de management pentru securitate şi sănătate ocupaţională

  Studii superioare 1 sapt 1600 lei

  Manager de proiect Studii superioare 1 sapt 1500 lei

  Expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene

  Studii superioare 1 sapt 1500 lei

  Facilitator de dezvoltare comunitară Studii superioare 1 sapt 1690 lei

  Expert achiziții publice Studii superioare 1 sapt 1500 lei

  Evaluator proiecte Studii superioare 1 sapt 1600 lei

  Director de program Studii superioare 3 zile 1600 lei

  COMUNICARE ȘI COMPETENȚE SOCIALE ȘI CIVICE Comunicare în limba engleză Studii generale 2 sapt 350 lei Competențe sociale și civice Studii generale 2 sapt 350 lei Competențe antreprenoriale Studii primare 2 zile 350 lei Comunicare Studii generale 1 sapt 350 lei

  MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE ȘI ORIENTARE PROFESIONALĂ Manager resurse umane studii superioare 5 zile 1600 lei Consilier de orientare profesională studii superioare 4 zile 1600 lei Manager în activitate de turism studii superioare 5 luni 1800 lei Manager de securitate studii superioare 1 lună 1500 lei

  EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ Formator studii superioare 2 săpt. 500 lei Evaluator de competenţe profesionale studii superioare 2 săpt. 780 lei Instructor / preparator formare Studii medii 2 sapt. 500 lei Mentor Studii superioare 2 sapt. 780 lei

 • Secretariat Bucuresti - Ilfov: Str. Domnei nr 17-19 cam. 304, sect. 3, Bucuresti Tel/Fax: 021 3155 553; 021 3155 543

  www.idru.ro

  Certificatele de Calificare/Absolvire sunt eliberate de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției

  Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerul Educației Naționale şi sunt reglementate, de lege, ca acte de studii cu recunoaştere la nivel naţional şi

  european. Certificatele de Calificare/Absolvire eliberate sunt insotite de suplimentele descriptive cu competentele profesionale dobandite conform standardului ocupațional sau standardului de pregatire profesionala.

  Actele necesare cursanţilor pentru înscriere sunt următoarele: copie act de identitate, copie

  certificat de naştere, copie certificat de căsătorie (pentru doamne dacă este cazul), copie ultima diplomă de studii.

  SOMERII INREGISTRATI BENEFICIAZA DE 30% REDUCERE PENTRU TOATE CURSURILE DE FORMARE PROFESIONALA CU RECUNOASTERE NATIONALA (EXCEPTÂND CURSUL DE EVALUATOR AL RISCURILOR PENTRU SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ).

  Înscrieri şi informaţii:

  Municipiul BUCUREŞTI Municipiul CONSTANŢA Str. Doamnei nr. 17-19, Clădirea Str. I. Ghe. Duca nr. 46, Zona Balada Romanoexport, camera 304, Sect. 3 Tel/Fax 0241616310, 0341425307 Tel/Fax 0213155543, 0213155553 Mobil 0788498223 Mobil 0760650370 e-mail: office@idru.ro e-mail: office@info-jobs.ro

INSTITUTUL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE I idru.ro/app/wp-content/uploads/oferta_cursuri_idru_2015.pdf 
INSTITUTUL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE I idru.ro/app/wp-content/uploads/oferta_cursuri_idru_2015.pdf 
INSTITUTUL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE I idru.ro/app/wp-content/uploads/oferta_cursuri_idru_2015.pdf 
INSTITUTUL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE I idru.ro/app/wp-content/uploads/oferta_cursuri_idru_2015.pdf 
Embed Size (px)
Recommended