+ All Categories
Home > Documents > Institutul de Studii Transdisciplinare. Ştiinţă, Spiritualitate, Societate (IT4S)

Institutul de Studii Transdisciplinare. Ştiinţă, Spiritualitate, Societate (IT4S)

Date post: 17-Jan-2016
Category:
Upload: zeno
View: 82 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Description:
Institutul de Studii Transdisciplinare. Ştiinţă, Spiritualitate, Societate (IT4S) Organizează, în colaborare cu Academia Română, Simpozionul aniversar BASARAB NICOLESCU – 70. În deschidere: Magda Stavinschi (IT4S), - PowerPoint PPT Presentation
of 64 /64
itutul de Studii Transdisciplinare. Ştiinţă, Spiritualitate, Societ (IT4S) Organizează, în colaborare cu Academia Română, Simpozionul aniversar BASARAB NICOLESCU – 70 BASARAB NICOLESCU – 70 În deschidere: -Magda Stavinschi (IT4S), Basarab Nicolescu – un nume emblematic al culturii româneşti şi universale -Acordarea medaliei & plachetei IT4S concepute de Mircia Dumitrescu Cuvinte de omagiu: - Acad. Ionel Haiduc, Preşedintele Academiei Române - Emil Constantinescu, Preşedinte al României (1996-2000) - Mihai Şora, Membru de Onoare al Academiei Române - Acad. Eugen Simion - Acad. Solomon Marcus Comunicări: -Basarab Nicolescu (UBB Cluj-Napoca şi CIRET), Cum dialogăm? Repere pentru dialogul transcultural -Pompiliu Crăciunescu (Universitatea de Vest din Timişoara), Infinitul terţ -Pr. Doru Costache (Sydney College of Divinity), Elemente de tip Transdisciplinar în Gândirea Patristică Bizantină
Transcript
Page 1: Institutul de Studii Transdisciplinare. Ştiinţă, Spiritualitate, Societate (IT4S)

Institutul de Studii Transdisciplinare. Ştiinţă, Spiritualitate, Societate (IT4S)

Organizează, în colaborare cu Academia Română,Simpozionul aniversar

BASARAB NICOLESCU – 70BASARAB NICOLESCU – 70

În deschidere: -Magda Stavinschi (IT4S), Basarab Nicolescu – un nume emblematic al culturii româneşti şi universale -Acordarea medaliei & plachetei IT4S concepute de Mircia Dumitrescu

Cuvinte de omagiu: - Acad. Ionel Haiduc, Preşedintele Academiei Române- Emil Constantinescu, Preşedinte al României (1996-2000)- Mihai Şora, Membru de Onoare al Academiei Române- Acad. Eugen Simion- Acad. Solomon Marcus

Comunicări:-Basarab Nicolescu (UBB Cluj-Napoca şi CIRET), Cum dialogăm? Repere pentru dialogul transcultural-Pompiliu Crăciunescu (Universitatea de Vest din Timişoara), Infinitul terţ -Pr. Doru Costache (Sydney College of Divinity), Elemente de tip Transdisciplinar în Gândirea Patristică Bizantină

Page 2: Institutul de Studii Transdisciplinare. Ştiinţă, Spiritualitate, Societate (IT4S)

Basarab Basarab NicolescuNicolescu

un nume emblematic alun nume emblematic al

culturii româneşti şi universaleculturii româneşti şi universale

7070 Magda Stavinschi, preşedinte IT4S

Page 3: Institutul de Studii Transdisciplinare. Ştiinţă, Spiritualitate, Societate (IT4S)

Andrei Nicolescu-Păcureți (străbunic patern)

(1866-1925), Păcureți, jud. Prahova cărturar din secolele 19-20

(fiu al lui Neculai Zamfir Ghinoiu,(fiu al lui Neculai Zamfir Ghinoiu,

Andrei Nicolescu își transformă Andrei Nicolescu își transformă numele de familie în „numele de familie în „NicolescuNicolescu-Păcureți”) -Păcureți”)

Neculai & Dumitra Ghinoiu c. 1864Neculai & Dumitra Ghinoiu c. 1864

Page 4: Institutul de Studii Transdisciplinare. Ştiinţă, Spiritualitate, Societate (IT4S)

25 martie 194225 martie 1942PloiePloieştişti

Anton Nicolescu Anton Nicolescu 1916-19921916-1992

Anghelichi Anastasiadis Anghelichi Anastasiadis 1922-20071922-2007

Eftimie BasarabEftimie Basarab

Page 5: Institutul de Studii Transdisciplinare. Ştiinţă, Spiritualitate, Societate (IT4S)

1956 - 19601956 - 1960

Liceul I. L. Caragiale, PloieLiceul I. L. Caragiale, Ploieşştiti

-Premiul Premiul 11 la Olimpiada Na la Olimpiada Naţţionalionalăă de Matematic de Matematicăă -Premiul Premiul 11 la Olimpiada Na la Olimpiada Naţţionalionalăă de Literatur de Literaturăă

-Medalia deMedalia de aur aur la Olimpiada Interna la Olimpiada Internaţţionalionalăă de Matematic de Matematicăă, , BraBraşşov (1959)ov (1959)

-PrimulPrimul la Bacalaureat la Bacalaureat

Primele premii:Primele premii:

Page 6: Institutul de Studii Transdisciplinare. Ştiinţă, Spiritualitate, Societate (IT4S)

1960-1964

Facultatea de fizicFacultatea de fizicăă, Universitatea Bucure, Universitatea Bucureşştiti

« Teoria c« Teoria cââmpurilor mpurilor şşi particulelor elementare »i particulelor elementare »

1965, PhD:1965, PhD:CCââmpurile Yang-Mills mpurile Yang-Mills şşi self-interaci self-interacţţia cia cââmpurilor vectorialempurilor vectorialeCoordonator Prof. Constantin Eftimiu Coordonator Prof. Constantin Eftimiu Calificativ Calificativ maximmaxim

Page 7: Institutul de Studii Transdisciplinare. Ştiinţă, Spiritualitate, Societate (IT4S)

1965 - 19681965 - 1968

Asistent universitar Asistent universitar

Facultatea de fizicFacultatea de fizicăă, Universitatea din Bucure, Universitatea din Bucureşştiti

Page 8: Institutul de Studii Transdisciplinare. Ştiinţă, Spiritualitate, Societate (IT4S)

1 9 6 81 9 6 8

Page 9: Institutul de Studii Transdisciplinare. Ştiinţă, Spiritualitate, Societate (IT4S)

1968 - 1969: Bursă a Guvernului Francez, Université Paris VI

1969 - 1970: Bursă "Joliot-Curie" a Comisariatului pentru Energia Atomică, Université Paris VI

Page 10: Institutul de Studii Transdisciplinare. Ştiinţă, Spiritualitate, Societate (IT4S)

Fizician teoreticianFizician teoretician la CNRS la CNRS

Institutul de FizicInstitutul de Fizicăă Nuclear Nuclearăă

Departamentul de FizicDepartamentul de Fizicăă TeoreticTeoreticăă, Orsay, Orsay

Laboratorul de FizicLaboratorul de Fizicăă NuclearNucleară ă şşi Energii i Energii ÎÎnalte, Universitnalte, Universitéé Paris VI Paris VI

19701970

Page 11: Institutul de Studii Transdisciplinare. Ştiinţă, Spiritualitate, Societate (IT4S)

1972:1972: Doctorat Doctorat îîn Fizicn Fizicăă, Universit, Universitéé Paris VI Paris VI

Contribuţie la studiul teoretic al difuziunii pion-nucleonContribuţie la studiul teoretic al difuziunii pion-nucleon

ConducConducăător: Prof. Robert Vinh Mautor: Prof. Robert Vinh Mau

Page 12: Institutul de Studii Transdisciplinare. Ştiinţă, Spiritualitate, Societate (IT4S)

1985: Fondator & coordonator al conferinţelor bianuale "Elastic and Diffractive Scattering"

1976 - 1977: Guest Scientist, Lawrence Berkeley Laboratory, SUAGuest Scientist, Lawrence Berkeley Laboratory, SUA

19771977: Guest Scientist, Brown University, SUA: Guest Scientist, Brown University, SUA

19791979: Senior Visiting Scientist, University of London, UK: Senior Visiting Scientist, University of London, UK

Page 13: Institutul de Studii Transdisciplinare. Ştiinţă, Spiritualitate, Societate (IT4S)

19861986: Animator & autor al documentelor : Animator & autor al documentelor Simpozionului de la VeneSimpozionului de la Veneţţia (UNESCO & Cini Foundation)ia (UNESCO & Cini Foundation)

ŞŞtiintiinţţa a confruntatăconfruntată cu limitele cunoa cu limitele cunoaşşterii – terii – Prologul trecutului nostru culturalPrologul trecutului nostru cultural

DeclaraDeclaraţţia de la Veneia de la Veneţţia scrisia scrisăă de Basarab Nicolescu de Basarab Nicolescu a fost adoptata fost adoptatăă de de

17 personalit17 personalităţăţi prezente la simpozioni prezente la simpozion

Page 14: Institutul de Studii Transdisciplinare. Ştiinţă, Spiritualitate, Societate (IT4S)

19861986: Medalia de argint a Academiei Franceze : Medalia de argint a Academiei Franceze

Nous, la particule et le monde Nous, la particule et le monde Noi, particula Noi, particula şşi lumeai lumea

Cartea a fost selectatCartea a fost selectatăă de de "Universalia 1986" (Encyclopaedia Universalis Editions)"Universalia 1986" (Encyclopaedia Universalis Editions)

Page 15: Institutul de Studii Transdisciplinare. Ştiinţă, Spiritualitate, Societate (IT4S)

19871987: Pre: Preşşedinte fondatoredinte fondator

Centre International de Recherches et Centre International de Recherches et ÉtÉtudes Transdisciplinaires udes Transdisciplinaires

C I R E TC I R E T

165165 cercet cercetăători din tori din 2626 ţăţări ri

Page 16: Institutul de Studii Transdisciplinare. Ştiinţă, Spiritualitate, Societate (IT4S)

19871987: Premiul Academiei Rom: Premiul Academiei Romââno-Americane, SUA no-Americane, SUA

1991:1991: Co-fondator cu René Berger alCo-fondator cu René Berger alGrupului de Reflexie TransdisciplinarGrupului de Reflexie Transdisciplinarăă la UNESCO la UNESCO (16 personalit(16 personalităţăţi)i)

Page 17: Institutul de Studii Transdisciplinare. Ştiinţă, Spiritualitate, Societate (IT4S)

1991:1991: Congres UNESCO, Paris Congres UNESCO, Paris

Science et Tradition : perspectives Science et Tradition : perspectives transdisciplinaires, transdisciplinaires,

ouvertures vers le XXIe siècleouvertures vers le XXIe siècle

1992:1992: SfSfârşitul procesului luiârşitul procesului lui Galileo Galilei Galileo Galilei, Vatican, Vatican

Page 18: Institutul de Studii Transdisciplinare. Ştiinţă, Spiritualitate, Societate (IT4S)

1993:1993: Meeting GRT-UNESCO la Vene Meeting GRT-UNESCO la Veneţţia ia - au fost stabilite priorit- au fost stabilite priorităţăţile TD pentru urmile TD pentru urmăătorul deceniu torul deceniu - a fost lansat- a fost lansatăă ideea primului congres TD ideea primului congres TD

19941994: First World Congress of Transdisciplinarity: First World Congress of TransdisciplinarityConvento da Arrábida, PortugaliaConvento da Arrábida, Portugalia

BN cu Preşedintele Portugaliei Mario SoaresBN cu Preşedintele Portugaliei Mario Soares

Page 19: Institutul de Studii Transdisciplinare. Ştiinţă, Spiritualitate, Societate (IT4S)

1995:1995: International Symposium International Symposium Art in Science & Science in Art : Beyond the TwoArt in Science & Science in Art : Beyond the Two CulturesCultures  

São Paulo, BraziliaSão Paulo, Brazilia

1996:1996: Symposium Symposium Transdisciplinarity TodayTransdisciplinarity Today , UNESCO, Paris , UNESCO, Paris

Page 20: Institutul de Studii Transdisciplinare. Ştiinţă, Spiritualitate, Societate (IT4S)

1993:1993: Premiul Premiul Uniunii Scriitorilor din RomUniunii Scriitorilor din Romââniania

1995-1997:1995-1997: Proiect CIRET–UNESCO Proiect CIRET–UNESCO Transdisciplinary evolution of the UniversityTransdisciplinary evolution of the University

1996-2002:1996-2002: Profesor la Profesor la ŞŞcoala de Studii Politice RANDAcoala de Studii Politice RANDA, Barcelona, Barcelona

2000:2000: Propus Propus Director General Adjunct UNESCO pentru Director General Adjunct UNESCO pentru ŞŞtiintiinţăţă de cde căătre Guvernul Romtre Guvernul Romââniei, cu suportul Franniei, cu suportul Franţţei ei şşi i

OrganizaOrganizaţţiei Internaiei Internaţţionale Francofone (OIF) ionale Francofone (OIF)

Page 21: Institutul de Studii Transdisciplinare. Ştiinţă, Spiritualitate, Societate (IT4S)

2000-2001:2000-2001: Profesor invitat la Universitatea din Gerona, Spania Profesor invitat la Universitatea din Gerona, Spania

2000-2002:2000-2002: Membru al grupului de lucru Membru al grupului de lucru

""Implications philosophiques de la science contemporaineImplications philosophiques de la science contemporaine""

Académie des Sciences Morales et Politiques, FranAcadémie des Sciences Morales et Politiques, Franţţaa

sub conducerea lui Bernard d'Espagnatsub conducerea lui Bernard d'Espagnat

Page 22: Institutul de Studii Transdisciplinare. Ştiinţă, Spiritualitate, Societate (IT4S)

1996:1996: Fondator & director al colecFondator & director al colecţţiei iei « Transdisciplinarit« Transdisciplinaritéé », Rocher, Monaco  », Rocher, Monaco

1998:1998: Membru al Consiliului Academic alMembru al Consiliului Academic alInternational Institute of Complex ThinkingInternational Institute of Complex ThinkingUniversity of SalvadorUniversity of Salvador, Buenos Aires, Buenos Aires

1998:1998: Pre Preşşedinte de onoare al edinte de onoare al FundaFundaţţiei Internaiei Internaţţionaleionale"Stéphane Lupasco" pentru "Stéphane Lupasco" pentru ŞŞtiintiinţăţă şşi Culturi Culturăă, , IaIaşşi i

Page 23: Institutul de Studii Transdisciplinare. Ştiinţă, Spiritualitate, Societate (IT4S)

2000-2002:2000-2002: Participant la programul Participant la programul Science and Spiritual QuestScience and Spiritual Quest (SSQ2) (SSQ2) al Fundaţiei Templeton (USA) « al Fundaţiei Templeton (USA) « FizicFizică şă şi cosmologiei cosmologie » »

20002000: : DrHC Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", IaDrHC Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşşi (1)i (1)

2000:2000: Ordinul Naţional "Serviciul credincios" în grad de Ordinul Naţional "Serviciul credincios" în grad de Mare OfiţerMare Ofiţer

Page 24: Institutul de Studii Transdisciplinare. Ştiinţă, Spiritualitate, Societate (IT4S)

2001:2001: Membru de onoare al Academiei Rom Membru de onoare al Academiei Româânene

2003:2003: Fondator & coordonator al colec Fondator & coordonator al colecţţiei iei "Les Roumains de Paris", Ed. Oxus, Paris "Les Roumains de Paris", Ed. Oxus, Paris

Page 25: Institutul de Studii Transdisciplinare. Ştiinţă, Spiritualitate, Societate (IT4S)
Page 26: Institutul de Studii Transdisciplinare. Ştiinţă, Spiritualitate, Societate (IT4S)

20042004

•Marele Premiu Marele Premiu Opera OmniaOpera Omnia Festivalul InternaFestivalul Internaţţional ional Lucian BlagaLucian Blaga, Paris/Cluj-Napoca, Paris/Cluj-Napoca

•Membru fondator ISSR (International Society for Science & Religion)

•Membru al Consiliului Membru al Consiliului şştintinţţific FNSAific FNSA

•CetCetăţăţean de onoare Ploieean de onoare Ploieşşti (1)ti (1)

Page 27: Institutul de Studii Transdisciplinare. Ştiinţă, Spiritualitate, Societate (IT4S)

20052005

International Congress "International Congress "Science and Orthodoxy - A Necessary DialogueScience and Orthodoxy - A Necessary Dialogue""Bucureşti & Constanţa

Page 28: Institutul de Studii Transdisciplinare. Ştiinţă, Spiritualitate, Societate (IT4S)

20062006

•CetCetăţăţean de onoare Iaean de onoare Iaşşi (2)i (2)

•Premiul Premiul Opera Omnia, Opera Omnia, FestivalulFestivalul InternaInternaţţional Nichita Stional Nichita Stăănescu, Ploienescu, Ploieşştiti

•PrePreşşedinte al juriului pentru Premiul Naedinte al juriului pentru Premiul Naţţional « Petru Creional « Petru Creţţia », Ipoteştiia », Ipoteşti

•Profesor la Facultatea de Studii EuropeneProfesor la Facultatea de Studii Europene Universitatea BabeUniversitatea Babeşş-Bolyai, Cluj-Napoca-Bolyai, Cluj-Napoca

•ConducConducăător de doctorate tor de doctorate îîn filosofie, opţiunea « Transdisciplinaritate »n filosofie, opţiunea « Transdisciplinaritate »

Page 29: Institutul de Studii Transdisciplinare. Ştiinţă, Spiritualitate, Societate (IT4S)

20072007"Inter-Balkan Cultural "Inter-Balkan Cultural Association – Association – Rigas' Charta" Award, Rigas' Charta" Award, AtenaAtena

Transdisciplinary Transdisciplinary Approaches Approaches of the Dialogue Between of the Dialogue Between Science, Art & Religion Science, Art & Religion in the Europe of in the Europe of Tomorrow Tomorrow 

Sibiu, 9-11 septembrie 2007

CetCetăţăţean de onoare Cluj-ean de onoare Cluj-Napoca (3)Napoca (3)

Page 30: Institutul de Studii Transdisciplinare. Ştiinţă, Spiritualitate, Societate (IT4S)

20082008

•CercetCercetăător onorar CNRS  (Universitatea Paris 6)tor onorar CNRS  (Universitatea Paris 6)

•Premiul de ExcelenPremiul de Excelenţăţă "Convorbiri literare", Ia "Convorbiri literare", Iaşşii

•DrHC Universitatea TehnicDrHC Universitatea Tehnicăă din Cluj-Napoca (2) din Cluj-Napoca (2)

•DrHC Universitatea “George Bacovia”, BacDrHC Universitatea “George Bacovia”, Bacăău (3)u (3)

Page 31: Institutul de Studii Transdisciplinare. Ştiinţă, Spiritualitate, Societate (IT4S)

The Dialogue between Science & Religion in the Orthodox WorldThe Dialogue between Science & Religion in the Orthodox World

25-28 Septembrie 2008, Bucureşti

Page 32: Institutul de Studii Transdisciplinare. Ştiinţă, Spiritualitate, Societate (IT4S)

20092009

Diploma de ExcelenDiploma de Excelenţăţă MAE MAE ““Promovarea culturii romPromovarea culturii romââne ne şşi a imaginii Romi a imaginii Romââniei peste hotare”niei peste hotare”

Romania, as Laboratory of the Dialogue between Romania, as Laboratory of the Dialogue between Science &Science &

Spirituality in the Contemorqry WorldSpirituality in the Contemorqry WorldBucureşti, 19-20 octombrie 2009

Page 33: Institutul de Studii Transdisciplinare. Ştiinţă, Spiritualitate, Societate (IT4S)

20092009

Institutul pentru Studii TransdisciplinareInstitutul pentru Studii Transdisciplinare

îîn n ŞtiinţăŞtiinţă, Spiritualitate, Societate, Spiritualitate, Societate

PrePreşşedinte de onoareedinte de onoare

www.it4s.rowww.it4s.ro

Page 34: Institutul de Studii Transdisciplinare. Ştiinţă, Spiritualitate, Societate (IT4S)

20102010

The ATLAS Ramamoorthy & Yeh TD Distinguished AwardThe ATLAS Ramamoorthy & Yeh TD Distinguished Award, ,

oferitoferităă de de

Academy of TD Learning & Advanced Studies Academy of TD Learning & Advanced Studies Southwestern University, Georgetown, Texas, USASouthwestern University, Georgetown, Texas, USA

Co-Editor-in-ChiefCo-Editor-in-Chief ""Transdisciplinary Journal of Engineering & ScienceTransdisciplinary Journal of Engineering & Science", Texas, SUA ", Texas, SUA

Page 35: Institutul de Studii Transdisciplinare. Ştiinţă, Spiritualitate, Societate (IT4S)

20112011Extraordinary Professor, Extraordinary Professor, Stellenbosch UnivStellenbosch Univ., South Africa 2011-2013., South Africa 2011-2013

Fellow Fellow Stellenbosch Institute for Advanced StudyStellenbosch Institute for Advanced Study (STIAS) (STIAS) 6.03-6.04.2011

DrHC, DrHC, Universitatea "Vasile GoldiUniversitatea "Vasile Goldişş",", Arad (4) Arad (4)

DrHC, Veracruzana University DrHC, Veracruzana University Xalapa, Mexico (5)Xalapa, Mexico (5)

Page 36: Institutul de Studii Transdisciplinare. Ştiinţă, Spiritualitate, Societate (IT4S)

20122012

•FellowFellowAcademy of TD Learning & Advanced Studies (ATLAS),Academy of TD Learning & Advanced Studies (ATLAS), Texas, SUA Texas, SUA

•DrHC, DrHC, Universitatea de Petrol Universitatea de Petrol şşi Gazei Gaze, Ploieşti (6), Ploieşti (6)

•Nominalizat pentru Nominalizat pentru Premiul NaPremiul Naţţionalional, Uniunea Scriitorilor din Rom, Uniunea Scriitorilor din Romââniania

Page 37: Institutul de Studii Transdisciplinare. Ştiinţă, Spiritualitate, Societate (IT4S)

BASARAB NICOLESCUBASARAB NICOLESCU

PROFESOR

Page 38: Institutul de Studii Transdisciplinare. Ştiinţă, Spiritualitate, Societate (IT4S)

* Curs doctoral “Transdisciplinaritate”

Şcoala doctorală “Paradigma europeană”

Facultatea de Studii Europene, Universitatea “Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca

* Transdisciplinary Doctoral Programme in Sustainability Studies

Stellenbosch University, South Africa

* Transdisciplinary Ph.D. Program at Texas Tech University, US

Page 39: Institutul de Studii Transdisciplinare. Ştiinţă, Spiritualitate, Societate (IT4S)

2010

*Petrisor-Claudiu MilitaruSuprarealismul şi ştiinţa modernă - O abordare TD

*Silvia Mihaela GrigoreanEvanghelia după Toma - hermeneutica TD

*Anca Cristina MusteaO abordare TD a nevoii de sacru în societatea contemporana

Page 40: Institutul de Studii Transdisciplinare. Ştiinţă, Spiritualitate, Societate (IT4S)

2011

*Marius Cristian EneRené Daumal (1908-1944) - de la poezie la metafizică experimentală

*Dana Lăcrămioara Oltean

De la compétence esthétique à la compétence transculturelle : l’approche TD en didactique de la langue-culture française

Page 41: Institutul de Studii Transdisciplinare. Ştiinţă, Spiritualitate, Societate (IT4S)

2012

*Aliteea-Bianca Turtureanu Translinguisme et transculture dans l'æuvre de Nancy Huston

*Adrian Mirel PetrariuNiveluri de Realitate în sistemele sociale

*Cantemir MambetAbordarea TD a gestiunii şi management-ului riscurilor şi al proceselor decizionale

*Maria Lucia MuresanUn model TD al comunicării

*Gabriela NicaCatedrala gotică - mijloc de transmitere a cunoaşterii

Page 42: Institutul de Studii Transdisciplinare. Ştiinţă, Spiritualitate, Societate (IT4S)

C C Ă R ŢĂ R Ţ I I

Page 43: Institutul de Studii Transdisciplinare. Ştiinţă, Spiritualitate, Societate (IT4S)

Théorèmes poétiquesThéorèmes poétiques, Rocher, Monaco, 1994 , Rocher, Monaco, 1994

Teoreme poeticeTeoreme poetice, Cartea Românească, București, 1996, Cartea Românească, București, 1996

Page 44: Institutul de Studii Transdisciplinare. Ştiinţă, Spiritualitate, Societate (IT4S)

Théorèmes poétiques/Teoreme poeticeThéorèmes poétiques/Teoreme poetice, ediție bilingvă , ediție bilingvă bibliofilă bibliofilă

tiraj tiraj 5050 de exemplare, 2009 de exemplare, 2009

viziune grafică și 14 ilustraţii de viziune grafică și 14 ilustraţii de Mircia DumitrescuMircia Dumitrescu

Page 45: Institutul de Studii Transdisciplinare. Ştiinţă, Spiritualitate, Societate (IT4S)

La transdisciplinarité (manifeste)La transdisciplinarité (manifeste), Rocher, , Rocher, Monaco, 1996 Monaco, 1996 Transdisciplinaritatea (manifest)Transdisciplinaritatea (manifest), Polirom, , Polirom, Iași, 1999; Junimea, Iași, 2007Iași, 1999; Junimea, Iași, 2007

USAUSA

PortugalPortugaliaia

MexiMexicc

SiriaSiria

BraziliBraziliaa

RomâniaRomâniaFranţFranţaa

Page 46: Institutul de Studii Transdisciplinare. Ştiinţă, Spiritualitate, Societate (IT4S)

La Science, le sens et l’évolution – Essai sur Jakob Boehme Félin, Paris, 1988; Philippe Lebaud, Paris, 1995

•Premiul „Benjamin Franklin”, SUA, 1992; •Premiul Uniunii Scriitorilor din România, 1993

Știința, sensul și evoluția –Eseu asupra lui Jakob Boehme Vitruviu, București, 2000

Page 47: Institutul de Studii Transdisciplinare. Ştiinţă, Spiritualitate, Societate (IT4S)

USAUSA BraziliaBrazilia

Page 48: Institutul de Studii Transdisciplinare. Ştiinţă, Spiritualitate, Societate (IT4S)

Noi, particula și lumeaNoi, particula și lumea, , •Polirom, Iași, 2002; Polirom, Iași, 2002;

•ediţia a doua: Junimea, 2007

Nous, la particule et le monde, Nous, la particule et le monde, Le Mail, Paris, 1985,Le Mail, Paris, 1985,•premiul Academiei Franceze; premiul Academiei Franceze;

•ediţia a treia: E. M. E.§ InterCommunications, Bruxelles, 2012ediţia a treia: E. M. E.§ InterCommunications, Bruxelles, 2012

Page 49: Institutul de Studii Transdisciplinare. Ştiinţă, Spiritualitate, Societate (IT4S)

PortugaliaPortugalia

Page 50: Institutul de Studii Transdisciplinare. Ştiinţă, Spiritualitate, Societate (IT4S)

Ion Barbu – Cosmologia „Jocului secund”Ion Barbu – Cosmologia „Jocului secund”

Editura pentru Literatură, București, 1968 Editura pentru Literatură, București, 1968 Universul Enciclopedic, București, 2004 Universul Enciclopedic, București, 2004

Page 51: Institutul de Studii Transdisciplinare. Ştiinţă, Spiritualitate, Societate (IT4S)

Les Racines de la libertéLes Racines de la liberté Accarias-L’Originel, Paris, 2001, Accarias-L’Originel, Paris, 2001, în colaborare cu Michel Camus în colaborare cu Michel Camus

Rădăcinile libertățiiRădăcinile libertățiiCurtea Veche, București, 2004Curtea Veche, București, 2004

Page 52: Institutul de Studii Transdisciplinare. Ştiinţă, Spiritualitate, Societate (IT4S)

Ce este realitatea?Ce este realitatea?

Junimea, Iași, 2009Junimea, Iași, 2009

Qu’est-ce que la réalité?

Liber, Montréal, 2009

Page 53: Institutul de Studii Transdisciplinare. Ştiinţă, Spiritualitate, Societate (IT4S)

O que é a Realidade? O que é a Realidade? Reflexões em torno da obra de Stéphane LupascoReflexões em torno da obra de Stéphane Lupasco

Triom, São Paulo, 2012, traducere: Marly SegretoTriom, São Paulo, 2012, traducere: Marly Segreto

Page 54: Institutul de Studii Transdisciplinare. Ştiinţă, Spiritualitate, Societate (IT4S)

ŞŞtiintiinţţăă şşi Religiei Religie

ŞŞtiintiinţţăă, Spiritualitate, Societate, Spiritualitate, Societate

60 titluri

Page 55: Institutul de Studii Transdisciplinare. Ştiinţă, Spiritualitate, Societate (IT4S)

ÎÎn oglinda destinului - Eseuri autobiograficen oglinda destinului - Eseuri autobiografice

Ideea Europeană, București, 2009 Ideea Europeană, București, 2009

Page 56: Institutul de Studii Transdisciplinare. Ştiinţă, Spiritualitate, Societate (IT4S)

De la Isarlîk la Valea UimiriiDe la Isarlîk la Valea Uimirii Curtea Veche, București, 2011 Curtea Veche, București, 2011

Page 57: Institutul de Studii Transdisciplinare. Ştiinţă, Spiritualitate, Societate (IT4S)

Emanuela IlieEmanuela Ilie

Basarab Nicolescu - eseu Basarab Nicolescu - eseu monograficmonografic

Timpul, Iași, 2008; Curtea Veche, 2009Timpul, Iași, 2008; Curtea Veche, 2009

Page 58: Institutul de Studii Transdisciplinare. Ştiinţă, Spiritualitate, Societate (IT4S)

7 07 0

Page 59: Institutul de Studii Transdisciplinare. Ştiinţă, Spiritualitate, Societate (IT4S)

Petrișor Militaru & Luiza Mitu (Ed.) Petrișor Militaru & Luiza Mitu (Ed.)

Basarab Nicolescu - Sub semnul Basarab Nicolescu - Sub semnul septenaruluiseptenarului

Aius, Craiova, 2012 Aius, Craiova, 2012

Page 60: Institutul de Studii Transdisciplinare. Ştiinţă, Spiritualitate, Societate (IT4S)

Liviu Dumitraşcu (Ed.) Liviu Dumitraşcu (Ed.)

Basarab Nicolescu - Neobosit căutător de Basarab Nicolescu - Neobosit căutător de adevăradevăr

Editura Universităţii Petrol şi Gaze, Ploieşti, 2012

Page 61: Institutul de Studii Transdisciplinare. Ştiinţă, Spiritualitate, Societate (IT4S)

Transdisciplinary Studies, Transdisciplinary Studies, Science, Spirituality, SocietyScience, Spirituality, Society

No. 3/ 2012No. 3/ 2012

TRANSDISCIPLINARYTRANSDISCIPLINARYSTUDIESSTUDIES

SCIENCE, SPIRITUALITY, SCIENCE, SPIRITUALITY, SOCIETYSOCIETY

No. 3No. 3

Issue published on the Issue published on the occasionoccasion

of the 70th anniversary ofof the 70th anniversary ofBasarab Nicolescu’s Basarab Nicolescu’s

birthdaybirthday

Bucharest, 2012Bucharest, 2012

Page 62: Institutul de Studii Transdisciplinare. Ştiinţă, Spiritualitate, Societate (IT4S)

http://www.it4s.ro/http://www.it4s.ro/Basarab_Nicolescu_70.htmBasarab_Nicolescu_70.htm

peste peste 155155 de mesaje din de mesaje din 1919 ţ ţăăriri

Page 63: Institutul de Studii Transdisciplinare. Ştiinţă, Spiritualitate, Societate (IT4S)

BROŞURĂ ANIVERSARĂ

Page 64: Institutul de Studii Transdisciplinare. Ştiinţă, Spiritualitate, Societate (IT4S)

Grafica:Grafica:Mircia DumitrescuMircia Dumitrescu


Recommended