+ All Categories
Home > Documents > ingrijirea pacientilor

ingrijirea pacientilor

Date post: 03-Mar-2018
Category:
Upload: cristicris
View: 361 times
Download: 0 times
Share this document with a friend

of 23

Transcript
 • 7/26/2019 ingrijirea pacientilor

  1/23

  http://documents.tips/documents/ingrijirea-pacientilor-cu-cistita-558b0cd18635e.htmlNursing-ul (dup !irginia "enderson#:

  $ % aju&i indi'idul )ie acesta bolna' sau sntos s-*i a)le

  calea spre recuperare sau sntate s-*i )oloseasc )iecare ac& iune

  pentru a promo'a sntatea sau recuperarea cu condi&ia ca acesta s

  aib tria 'oin&a sau cunoa*terea necesare pentru a o )ace *i s

  ac&ione+e ,n a*a )el ,nct acesta s-*i poarte de grij singur ct mai

  curnd posibil.

  Nursa este o persoan care a parcurs un program complet de

  )ormare pro)esional capabil s practice cu pro)esionalism

  nursingul care accept responsabilit&ile *i eercit autoritatea

  necesar ,n acordarea direct a ,ngrijirilor a'nd rspunderea

  ,ngrijirilor pe care le acord *i nu eecut nici o alt procedur

  pentru care nu este cali)icat.

  sistenta este $ cheia echipei responsabilit&ile asistentei

  medicale sunt:

  a. romo'area snt&ii

  b. re'enirea ,mboln'irilor

  c. 2estaurarea snt&ii

  d. nlturarea su)erin&ei

  N42%N-47 este o art dar *i o *tiin& ce necesit

  ,n&elegerea *i aplicarea cuno*tin&elor speci)ice disciplinei. ste o

  ac&iune a omului pentru om de acea presupune o mare

  responsabilitate a aceluia care o practic deoarece ac&ionea+ pentru

  o persoan care este a)ectat nu numai )i+ic ci *i psihic *i social.

  $ 4nde eist dreptul de-a 'orbi eist *i responsabilitatea de-aasculta.

  $ 4nde eist probleme eist posibilitatea de-a a'ea sau a

  gsi solu&ii.

  5

  $ 4nde sunt persoane care plng eist oameni care le pot

  *terge lacrimile.

  Nursingul este un ser'iciu care ajut oamenii ca indi'i+i)amilii sau colecti'it&i s ob&in o stare de sntate sus&ine oameni

 • 7/26/2019 ingrijirea pacientilor

  2/23

  cnd se a)l ,ntr-o perioad de boal sau cnd sntatea le este

  precar spore*te abilitatea indi'idului pentru a ,n'inge e)ectele de

  boal *i neputin&ei.

  ractica nursingului include:

  - sesi+area snt&ii oamenilor problemele lor de sntate *i

  resursele ce le au pentru a le ,n'inge.

  - deciderea9 se decide ce )el de ajutor este necesar precum *i re)erirea

  acestuia la alte surse de specialitate la ne'oie.

  - plani)icarea9 pre'ede acordarea *i e'aluarea programelor nursing.

  - ,n'&area tuturor despre sntate *i stilul de 'ia& pentru a c*tiga

  eperien&a *i ,ndemnarea ,n pstrarea propriei snt&i.

  .2olul nursei2olul esen&ial (dup !."# const ,n ajutorarea persoanelor

  bolna'e sau sntoase s-*i men&in sau s-*i rec*tige sntatea sau

  s-l asiste ,n ultimele sale clipe prin ,ndeplinirea sarcinilor pe care

  le-ar )i ,ndeplinit singur dac ar )i a'ut )or&a 'oin&a sau cuno*tin&ele

  necesare.

  a trebuie s-*i ,ndeplineasc aceste sarcini ast)el ,nct

  pacientul s-*i rec*tige independen&a ct mai curnd posibil.2olul nursei (dup ;.

 • 7/26/2019 ingrijirea pacientilor

  3/23

  medical asistenta obser' modi)icri ,n comportamentul

  bolna'ului e'olu&ia bolii le transmite medicului aplic tratamentul

  recomandat ,ntocmai de spusele medicului pentru to&i bolna'ii ,n

  mod egal.

  =unc&ia de natur independent se re)er la colaborarea cu al&i

  pro)esioni*ti din domeniul sanitar schimb de eperien& participarea

  la acti'it&i interdisciplinare.

  =unc&ia special a nursei este de a asista indi'idul

  bolna'/sntos ,n a )ii capabil de acti'it&ii ce contribuie la sntate

  sau ,nsnto*ire pe care le-ar )ace )r ajutor dac ar a'ea puterea

  necesar 'oin&a sau cuno*tin&ele.

  tribu&iile asistentei:

  1.sigurarea *i organi+area nursingului ,n practic include:

  - identi)icarea ne'oilor

  - stabilirea ne'oilor

  - plani)icarea *i acordarea ,ngrijirilor de nursing

  - documentare

  - aplicare

  .ducarea pacien&ilor *i a personalului de ,ngrijire:

  - e'aluarea cuno*tin&elor

  - )urni+area in)orma&iilor la ni'el corespun+tor

  - participarea la campanii pri'ind educa&ia pentru sntate *i

  e'aluarea re+ultatelor

  - ac&ionarea ca un conductor ,n cadrul echipei

  - colaborator

  - s se implice acti' ,n plani)icarea problemelor *i stabilireapriorit&ilor

  - aplicarea standardelor culturale etice *i pro)esionale.

  3.>alit&ile unei bune nurse sunt:

  - bun pro)esionist hotrt s ac&ione+e cu promtitudine rbdare

  calm ,n&elegere ,n orice situa&ie s ia deci+ii rapide s pstre+e

  secretele pro)esionale s aib re+isten& )i+ic *i psihic

  con*tiincioas curat ordonat.

 • 7/26/2019 ingrijirea pacientilor

  4/23

  ?. >adrul conceptual al ,ngrijirilor. 1. >onceptul despre om (dup !.".#

  a. >unoa*terea )iin&ei umane ,n globalitatea sa

  b. >unoa*terea )undamental a omului

  c. %e ba+ea+ pe: - ,n&elegerea )iin&ei umane

  - alctuirea strategiei practice.

  ndi'idul este o entitate bio-psiho- social )ormnd un tot unitar.

  @

  l are necesit&i )undamentale cu mani)estri speci)ice pe care

  si le satis)ace dac se simte bine el tinde spre autonomie in

  satis)acerea necesit&ilor sale.

  . >onceptul pri'ind sntatea (dup ;.onceptul despre boal:

  $Aoala este ruperea echilibrului armoniei un semnal tras prin

  su)erin&a )i+ic psihic o di)icultate o inadaptare la o situa&ie nou

  pro'i+orie sau de)initi'.

 • 7/26/2019 ingrijirea pacientilor

  5/23

  1?.Ne'oia de a ,n'&a

  - anali+a *i interpretarea datelor-diagnosticului de ,ngrijire.

  - plani)icarea ,ngrijirilor- obiecti'e.- reali+area inter'en&iilor-aplicarea ,n practic

  - e'aluarea

  1.>ulegerea datelor este un proces care ne permite o in'entariere a

  datelor pri'ind pacientul ,n globalitatea sa date despre su)erin&a lui

  neputin&ele lui obiceiurile lui starea de sntate.

  Cipuri de date culese:

  - date personale- date sociale

  - date medicale

  omponente:

  a. roblema de dependen&

  b. >au+a sau sursa de di)icultate

  c. %emne *i simptome

  ist trei tipuri de diagnostic:

  - actual E mani)estrile de dependen& sunt pre+ente

  - poten&ial - cnd problema poate sur'eni

  - posibil E cnd pre+en&a problemei nu este cert.

  3.lani)icarea ,ngrijirilor const ,n stabilirea unui plan de

  inter'en&ie pre'ederea etapelor de inter'en&ie *i a mijloacelor de

 • 7/26/2019 ingrijirea pacientilor

  6/23

  des)*urare precum *i precau&iile ce trebuie luate.

  lanul cuprinde dou componente:

  a. obiecti'ele de ,ngrijire

  b. inter'en&iile

  ;biecti'ele )ormulate trebuie s rspund la urmtoarele ,ntrebri:

  1. >ine )ace ac&iuneaF

  . >e se poate )ace pentru pacientF

  3.>um se )ace ac&iuneaF

  ?. >nd se )ace ac&iuneaF

  6. n ce msur se )ace ac&iuneaF

  nter'en&ia permite asistentei s determine modul de a ac&iona

  pentru1 a corecta problema de dependen& a pacientului.

  nter'en&iile trebuie s )ie: no'atoare personali+ate

  obser'abile msurabile

  ?.plicarea ,n practic se e)ectuea+ prin inter'en&ii autonome *i

  inter'en&ii delegate. %copul este de a ajuta pacientul s-*i men&in

  sau s-*i recapete independen&a aici )iind implica&ii pacientul

  asistenta echipa *i )amilia. acientul eecut ac&iunile plani)icate

  pentru el ,n )unc&ie de resursele proprii. sistenta supra'eghea+

  ac&iunile plani)icate ,ncurajea+ pacientul ,l in)ormea+ ,l ajut *i

  mani)est empatie )a& de el. chipa de ,ngrijire asigur

  complectarea *i e)icacitatea ,ngrijirilor pro)esionale. =iecare plan de

  ,ngrijire se 'a complecta cu inter'en&ii elemente de supra'egheat

  reac&ia la medicamente )unc&iile 'itale inter'en&iile cu rol delegat ce

  decurg din prescrip&iile medicale.5.'aluarea ,ngrijirilor const ,n a aduce o apreciere asupra

  progresului participantului ,n raport cu inter'en&iile asistente este

  condi&ia absolut a calit&ilor ,ngrijirilor e'aluarea )cndu-se cu

  regularitate *i la di'erse inter'ale.

  %e e'aluea+ re+ultatul ob&inut sau schimbarea satis)acerea

  pacientului ,nsu*i autoe'aluarea.

  'aluarea se )ace pornind de la un punct de re)erin& care estede )apt punctul de ,ngrijire. ersoanele care e'aluea+ trebuie s

 • 7/26/2019 ingrijirea pacientilor

  7/23

  ,nregistre+e obser'a&ii s indice data *i s se semne+e. rocesul de

  ,ngrijire este un proces clinic *i permanent ,nnoit.

  mportan&a procesului de ,ngrijire:

  a. jut la asigurarea calit&ii ,n ,ngrijirea pacientului.

  b. jut la ,mbunt&irea calit&ii ,n ,ngrijirea pacientului

  c. duce a'antaje asistentei medicale ,n posibilitatea de ,ncredere ,n

  satis)ac&iile muncii ,n de+'oltarea ,n plan pro)esional *i atingerea

  unor standarde pe plan pro)esional *i atingerea unor standarde ,n

  practica de nursing.

  d. duce a'antaje pacientului prin )aptul c ,i d posibilitatea de-a

  participa la propria ,ngrijire.

  6.No&iuni generale despre boal.

  $ 'indeca sau cel pu&in a u*ura su)erin&a a )ost din totdeauna

  scopul practicilor medicale. De aceea ,n etapa actual pre'enirea

  bolilor este idealul spre care tinde medicina.

  4n organism 'iu poate )i de)init ca un sistem comple de

  organe *i sisteme ,n echilibru dinamic. Coate componentele acestui

  sistem comple sunt ,n acti'itate echilibrat ,n sensul c uneori

  domin )unc&ia unuia dintre sisteme alteori a alteia.

  >oordonarea )unc&iilor si adaptarea organismului la mediu sunt

  asigurate de sistemul ner'os .Ni'elul )unc&iilor organismului se

  modi)ic ,n urma reac&iilor de adaptare

  chilibrul biologic dintre organism *i mediu cu posibilitatea

  mani)estrii reac&iilor de adaptare a organismului se nume*te stare

  de sntate.

  respiratorul s eplice bolna'ului construc&ia aparatului *i principiile

  de )unc&ionare.

  oluarea atmos)erei este o problem major a &rilor industriale.

  sistente *i restul personalului de sntate trebuie s ac&ione+e ,n

  cadrul sau mcar s ini&ie+e programe pentru controlul polurii s )ie

  preocupate de temperatura *i umiditatea relati' a mediului

  ,nconjurtor de pre+en&a )actorilor iritan&i sau a mirosurilor neplcute.

  Dac aerul condi& ionat nu este posibil se poate asigura un mediu

 • 7/26/2019 ingrijirea pacientilor

  8/23

  sntos *i plcut prin 'entila&ie *i cur&enie.

  . % aju&i bolna'ul s mnnce *i s bea: o asistent care se a)l

  alturi de pacient +iua *i noaptea ,l poate ,ncuraja cel mai bine s

  mnnce *i s bea notnd ce ,i place obser'nd dac nu se

  alimentea+ cum se cu'ine dnd s)aturi pri'ind ne'oile alimentare.

  duca&ia ,n domeniul snt&ii nu are succes dect dac &ine

  cont de ni'elul social *i cultural al )amiliei. >a educa& ia s )ie e)icace

  asistenta trebuie s cunoasc obiceiurile alimentare ale bolna'ilor

  gusturile lor alimentele prescrise ,n unele a)ec&iuni s aib

  cuno*tin&ele de psihologie alimentar s ,n&eleag importan&a lor.

 • 7/26/2019 ingrijirea pacientilor

  9/23

  cile de eliminare 'ariet&ile normale ale )rec'en&ei *i cantit&ii

  eliminrii renale sau digesti'e s *tie ceea ce este normal ,n ce

  pri'e*te transpira&ia s )ie capabil s judece )unc&ia de eliminare prin

  caracterele produselor de secre&ie s judece dup miros &i aspect

  produsele de secre&ie pentru a ,n*tiin&a medicul. ngrijirile de ba+

  cuprind *i recoltarea *i pregtirea e*antioanelor de dejec&ii dac este

  prescris un eamen de laborator de ctre medic.

  ntimitatea *i con)ortul )i+ic ,n timpul de)ecrii *i mic&ionrii trebuie

  asigurat con)orm 'rstei *i tradi&iei. Aolna'ul 'a )i ,ncurajat s aib

  po+i&ie )i+iologic pentru a )a'ori+a o eliminare normal. %caunele

  rurale trans)ormate pot )i )olosite , n locul ba+inetului ,n pat cnd este

  posibil. >el mai bine este dac starea bolna'ului permite ducerea la

  toalet.

  7a bolna'ii care transpir abundent se are ,n 'edere ,ngrijirea

  tegumentelor pentru a li se asigura con)ortul pre'enirea mirosului

  neplcut *i pericolul de )rison. nlturarea prompt a dejec&iilor *i

  cur&irea recipientelor ce le-au con&inut sunt importante la )el aerul

  condi&ionat de+in)ectarea *i deodorantele. sistenta poate )i agentul

  principal ,n e)ectuarea unui program de educa&ie ,n legtur cu

  aceasta.

  !. % aju&i bolna'ul s pstre+e o bun postur: >nd se plimb

  cnd st sau este culcat sa-l aju&i s-*i schimbe po+i&ia: mecanica

  capului ,n nursing este important.

  sistenta speciali+at ortopedul )i+ioterapeutul au accentul

  important protejrii po+i&iei prin utili+area metodelor propice de lucrulpentru schimbarea sau ridicarea pacientului ca *i pre'enirea

  de)ormrilor la bolna' *i proasta )unc&ionare a organelor ,n timpul

  bolii.

  >omportamentul *i atitudinea unei persoane pri'ind 'ia&a se

  re)lect ,n alura sa. sistenta de psihiatrie sesi+ea+prompt orice

  modi)icare care indic dac bolna'ul este pe cale s se 'indece sau nu.

  sistenta trebuie s cunoasc cum trebuie a*e+at corpul omenescpentru a asigura o reparti&ie corect a greut&ii *i o aliniere corect

 • 7/26/2019 ingrijirea pacientilor

  10/23

  indi)erent de po+i&ia utili+at s )ie capabil s ,n'e&e pe al&ii cum s o

  ajute pentru a schimba po+i&ia bolna'ilor s ajute bolna'ul s-*i

  ob&in independen&a neuromotorie atunci cnd acesta este posibil.

  ste responsabilitatea asistentei s supra'eghe+e dac un

  pacient nu rmne mult timp ,n aceea*i po+i&ie s pre'in escarele la

  bolna'ii imobili+a&i prin modi)icarea )rec'ent a po+i&iei *i cur&eniei.

  >nd asistenta bene)icia+ de colaborarea unui )i+ioterapeut ,n

  problemele de biomecanic sarcina este u*urat putnd ini&ia un

  program pe care asistenta ,l urmre*te. 7a ie*irea din spital asistenta se

  con'inge dac bolna'ul se poare mobili+a ,n msura necesar la

  domiciliu.

  !. % aju&i bolna'ul s se odihneasc *i s doarm: repausul *i

  somnul depind de relaarea muscular. sistenta cu cuno*tin&ele de

  biomecanic are competen&a s ajute bolna'ul s se odihneasc.

  2ecurgerea eagerat la somni)ere denot incapacitatea

  indi'idului de a-*i stpni *i domina stresul sau tensiunea. sistenta 'a

  trebui s-*i ,n'e&e bolna'ii cum s-*i re+ol'e o problem. 4tili+area

  hipnoticelor sau narcoticelor ,n timpul ,mboln'irilor poate repre+entacau+a dependen&ei la medicamente

  sistenta poate din proprie ini&iati' s ajute bolna'ul s-*i

  reduc ne'oia de droguri.

 • 7/26/2019 ingrijirea pacientilor

  11/23

  autorespect al bolna'ului. sistenta poate lsa o anumit libertate

  bolna'ului ,n a se ,mbrca chiar ,ncurajndu-l ,n puterea

  ,mbrcmin&ii care ,l stimulea+ *i ,n'&ndu-l s-*i c*tige

  independen&a ,mbrcarea *i de+brcarea )cnd parte din programul

  de recuperare.

  !. % aju&i bolna'ul s-*i men&in temperatura ,n limite normale:

  temperatura corpului omenesc este men&inut ,n limitele normale prin

  climati+area aerului ambiant *i portul ,mbrcmin&ii adec'ate.

  Aolna'ul se a)l la buna dispo+i&ie a acelui ce asigur

  condi&iile mediului ,nconjurtor *i poate su)erii pe plan psihologic sau

  )i+iologic dac o camer este )riguroas umed prea ,ncl+it sau

  pre+int curen&i de aer. ngrijirile de ba+ includ pstrarea unei

  temperaturi normale ,n camer con)orm termometrului. sistenta

  trebuie s cunoasc principiile )i+iologice ale producerii *i pierderii de

  cldur *i s )ie capabil s recurg la unul dintre acestea prin

  modi)icarea temperaturii gradului de umiditate circula&ia aerului.

  sistenta trebui s )ie capabil s sugere+e sau s recurg la di)erite

  sisteme de ,mbiere ,mpachetarea sau alte aplica&ii pentru cre*terea

  sau reducerea temperaturii corpului.

  !. % aju&i bolna'ul s-*i pstre+e corpul curat ,ngrijit s aib

  protejate tegumentele: cur&enia ca *i ,mbrcmintea poate )i

  discutat din punct de 'edere psihologic *i )i+iologic. >nd

  imobili+area la pat este prescris dup na*tere toalet la pat este

  punctul cheie ,n ,ngrijirile de ba+. sistenta poate ,mbia o persoan

  bolna' s o spele pe din&i s-i perie prul s-i cure&e unghiile.

  1?=iecare pacient trebuie s bene)icie+e de condi&iile *i articolele

  necesare pentru ,ngrijirea prului unghiilor nasului gurii *i din&ilor.

  Nu to&i indi'i+ii au aceea*i concep&ie pri'ind cur&enia. =rec'en&a

  toaletei generale este stabilit ,n )unc&ie de ne'oile somatice *i

  dorin&ele bolna'ului. Coaleta 'a )i e)ectuat att de )rec'ent ,nct s-i

  asigure bolna'ului o ,n)&i*are curat s pre'in orice mirosuri

  de+agreabile sau orice )orm de iritare a pielii. >ei mai mul&i bolna'ipot bene)icia de o baie cu ap curent ,n cad sau du*.

 • 7/26/2019 ingrijirea pacientilor

  12/23

  >nd toaleta se e)ectuea+ ,n pat se 'or ,nmuia minile *i

  picioarele *i se 'or limpe+i bine pentru a ,ndeprta spunul sau

  *amponul. rul trebuie bine periat cel pu&in o dat pe +i *i aranjat

  con)orm gustului bolna'ului. Dac boala lipsa de putere sau starea

  mental sunt cau+ele neglijen&ei asistenta 'a trebui s-*i duble+e

  e)orturile pentru ai 'eni ,n ajutor. ste esen&ial c toate asistentele s

  )ie capabile s spele e)icient gura *i din& ii bolna'ului indi)erent de

  starea lui de con*tiin&. >rustele )ormate ,n nas 'or trebui ,ndeprtate

  de asistent cu tamponul de 'at ,nmuiat ,n ap sau unguent. sistenta

  trebuie s )ie ,n msur de a da s)aturi pri'ind alegerea cosmeticelor

  e)ectuarea unor proceduri de acest gen s aprecie+e ,n)&i*area din

  punct de 'edere psihologic.

  G. % aju&i bolna'ul s e'ite pericolele din mediul ,nconjurtor: s )ie

  proteja&i ceilal&i de orice pericol din partea pacientului cum ar )i

  in)ec&ia sau 'iolen&a o persoan sntoas are liberul control asupra

  mediului ,nconjurtor *i se poate ,ndeprta dac socote*te c de'ine

  periculos boala ,l poate pri'a de aceast libertate. %unt persoane

  delicate ce triesc ,ntr-un mediu protector ce nu 'or accepta cu

  bucurie orice )orm de coabitare ,n comun. >u ct asistenta 'a

  cunoa*te mai bine pericolele reale *i cele care se cred c eist

  con)orm unor tradi& ii sau credin&e cu att 'a )i ,n msur se le pre'in

  *i s le controle+e iar ,n ca+ de ne'oie s dea eplica&ii care s

  lini*teasc bolna'ul.

  7a persoanele cu delir sau psihopate problema protec&iei

  de'ine major: pre'enirea suicidului protejarea bolna'ului pre'enirea

  le+rii celor din jur.sistenta 'ede ,n apro'i+ionare: pstrarea medicamentelor *i

  cooperarea cu al&i membri a echipei modul de a controla in)ec&iile. n

  multe &ri asistenta ini&ia+ punerea ,n aplicare *i stabile*te msurile

  de sntate *i procesul de sterili+are cea ce asigur tuturor celor ce

  ,nconjoar bolna'ul *i ,l ser'esc ,nlturarea pericolului de in)ectare.

  ngrijirile de ba+ trebuie s o)ere )iecrui pacient o protec&ie

  optim. %plarea pe mini a asistentei utili+area m*tii mnu*ilorhalatului material de+in)ectant steril sunt aspecte ale protec&iei

 • 7/26/2019 ingrijirea pacientilor

  13/23

  pacientului. nd aceasta ac&ionea+ ca un intermediar

  pentru comunicare ,ntre bolna'i *i medic acest aspect este important

  ,n cadrul ,ngrijirilor de ba+.

  G. % aju&i bolna'ul s-*i practice religia con)orm conceptului

  propriu pri'ind cea ce este drept *i nedrept: de secole ,ngrijirea

  bolna'ului )r di)eren& de ras credin&a sau culoare )ace parte din

  codul de etic medical. ;biecti'itatea *i caracterul con)iden&ial al

  documentelor medicale este ,n bene)iciul celor interesa&i.

 • 7/26/2019 ingrijirea pacientilor

  14/23

  mani)estate de bolna' pentru o acti'itate *i dac ea posed interes

  eperien& *i deprinderile necesare 'a *ti s o)ere bolna'ului oca+ia de

  a se )ace util.

  2ecuperarea cuprinde re,ntoarcerea la o slujb producti' *i cu

  ct perioada de inacti'itate 'a )i mai scurt cu att recuperarea 'a )i

  mai )acil. sistenta nu trebuie s piard din 'edere importan&a de a

  ajuta bolna'ul s-*i pstre+e sau s-*i rec*tige independen&a tuturor

  )unc&iilor corporale

  G. % aju&i pacientul ,n acti'it&i recreati'e: recreerea sau jocul sunt

  acti'it&i ,ntreprinse pentru plcere. desea ,mboln'irea nu permite

  'ictimei sale o 'arietate de oca+ii de a se recreea. se plimba a citi

  repre+int o ,ndeletnicire u*or de reali+at. Iiarele cotidiene *i

  sptmnale ,l ajut sa tina legtura cu lumea.

 • 7/26/2019 ingrijirea pacientilor

  15/23

  maim. %copul este restaurarea independen&ei bolna'ului.

  >J7 42N2.>ile de eliminare a urinii ,ncep ,n sinusul renal cu calicele

  mici *i mari *i pel'isul renal.

  >alicele renale mici ( calKces renales minores# continu de alt)eltubii drep&i *i colectori ai piramidelor renale. le se ,nserea+ ,n

  pro)un+imea sinusului renal pe papilele renale crora le corespund ca

  numr. apila cu area cribrosa proemin ,n interiorul calicei ca ,ntr-o

  cup *i spa&iul dintre ea *i peretele calicei se nume*te )orni caliceal.

  >alicele renale mari (calKces renales majores# i-au na*tere princon)luen&a calicelor mici *i sunt ,n numr de -3 prin unirea lor se

  )ormea+ pel'isul renal (ba+inetul#.

  el'isul renal (pel'is renalis# este un prim re+er'or de colectare aurinii cu o capacitate de aproimati' 10 ml. n )unc&ie de lungimea

  calicelor mari care ,l )ormea+ *i de modul ,n care acestea se unesc

  pel'isul renal poate a'ea )orme di)erite. l este de tip ampular

  asemnndu-se cu o plnie cnd calicele sunt scurte de tip dendritic

  cnd acestea sunt lungi sau pre+int )orme intermediare. >a situa&ie

  anatomic pel'isul renal are o por&iune intrarenal *i alta etrarenal.

  artea intrarenal se a)l ,n sinusul renal )iind situat pe un planposterior )a& de 'asele sanguine po+i&ie pe care o men&ine *i la

 • 7/26/2019 ingrijirea pacientilor

  16/23

  ni'elul hilului unde constituie elementul cel mai posterior al

  pel'isului renal. artea etrarenal se ,ntinde de la hil la locul de

  continuare cu ureterul.

  2N>" sunt a*e+a&i ,n ca'itatea abdominal de o parte *i de altaa coloanei 'ertebrale ,n regiunea lombar au )orm asemntoare cu

  cea a unui bob de )asole (reni)orm# culoarea brun-ro*cat lungimea

  de aproimati' cm l&ime 6 cm *i grosimea 3 cm .

  reutatea )iecrui rinichi este 10 gr rinichiului i se descriu

  dou )e&e :-anterioar *i posterioar dou margini una lateral-con'e

  *i una medial conca' pre+ent hilul *i doi poli superior *i in)erior

  prin hilul 'enal intr artera renal *i ner'ii renali ie*ind 'ena renal

  cile urinare *i 'asele lim)atice. olul superior 'ine ,n raport cu glanda

  suprarenal.

  2inichiul este alctuit din dou pr&i: capsula renal *i &esutul

  sau parenchimul renal.

  !%>472IL 2N>"474 este asigurat de artera renal

  ramur din aorta abdominal care ptrunde ,n rinichi prin hil din ea sedesprind arterele interlobale care merg printre piramidele

 • 7/26/2019 ingrijirea pacientilor

  17/23

  schimb direc&ia )ormnd )leura marginal *i ultima la captul

  terminal ,n peretele 'e+icii urinare. or&iunea terminal a acestuia se

  nume*te jonc&iune uretero 'e+ical.

  nterior ureterul este ,ncruci*at de 'asele spermatice sau

  o'ariene de rdcina me+enterului la dreapta *i de rdcina

  me+osigmoidului la stnga )iind situat ,n )undul recesului

  intersigmoiderat ,n partea pel'ian la brbat ureterul situat ini&ial

  anterior de a iliac intern este ,ncruci*at anterior aproape ,n unghi

  drept de canalul de)erent dup care trece anterior de 'e+icule

  seminale *i ptrunde ,n peretele 'e+ical. 7a )emeie are de asemenea

  raporturi cu artera iliac intern intr ,n ba+a ligamentului lat al

  uterului *i este ,ncruci*at anterior de o uterin cam la cm distan& de

  colul uterin dup care trece anterior de 'agin *i ptrunde ,n peretele

  'e+icii urinare.

  3

  %C24>C42 42C2474 peretele ureteral este alctuitdin trei straturi: ad'entice tunica muscular *i tunica mucoas.

  d'enticea stratul eterior este )ormat din &esut conjuncti' ce ader

  de &esutul subperitoneal. Cunica muscular se continu la origine cucea a pel'isului renal iar la captul terminal cu musculatura

  trigonului 'e+ical. n partea abdominal ea este )ormat dintr-un strat

  de )ibre circulare la eterior *i altul longitudinal spre mucoas.

  Cunica mucoas este alctuit dintr-un epiteliu prismatic strati)icat

  care cnd ureterul este plin sau destins ,*i pierde aceast strati)icare *i

  de'ine plat .

 • 7/26/2019 ingrijirea pacientilor

  18/23

  7im)aticele transport lim)a la ganglionii lombari *i iliaci

  interni. ner'a&ia este dat de )ibre % pro'enite din

  pleul hipogastric *i parasimpatice din pleul pel'ic.

  o+a cu 'e+ica urinara

  =;2 42N2 di)er dup cum este ea goalsau plin. >nd este goal are )orma semilunar partea ei superioar

  )ormnd o conca'itate cu deschidere ,n sus care aproape atinge partea

  in)erioar sau )undul 'e+icii. >nd este plin 'e+ica de'ine o'oidal

  *i dep*e*te superior sim)i+a pubian 'enind ,n contact cu pereteleanterior al abdomenului. !e+ica urinar pre+int un )und situat

  in)erior un corp *i un 'r). =undul 'e+icii are o por&iune anterioar

  cuprins ,ntre ori)iciile de deschidere a ureterelor *i ori)iciul intern al

  uretrei denumit trigonul 'e+ical. or&iunea corespun+toare

  ori)iciului intern al uretrei poart denumirea de colul (gtul# 'e+icii

  urinare no&iune mult )olosit ,n clinic. !r)ul este legat de ombilic

  prin ligamentul ombilical median (urachus# ce ridic o plicperitoneal pe )a&a posterioar a peretelui anterior al abdomenului *i

  care re+ult din obliterarea unei )orma&iuni embrionare numit canal

  alantoidian. !e+icii i se disting o )a& anterioar dou )e&e laterale *i o

  )a& posterioar.

  2;2C427 !I> 42N2 )a&a anterioar a 'e+icii 'ine,n raport cu sim)i+a pubian )a&a posterioar ,n partea de sus prin

  intermediul peritoneului 'ine ,n raport cu ansele intestinului sub&ire *i

  colonului sigmoid iar ,n peritoneu la brbat cu rectul la )emeia 'ine

  ,n raport cu mu*chii ridictor anali care determin pere&ii musculari ai

  pel'isului. =undul 'e+icii (trigonul# la brbat este in raport cu canalele

  de)erente 'e+iculele seminale *i cu ba+a prostate de care ader iar la

  )emei 'ine ,n raport cu ligamentele.

  %C24>C42 !I> 42N2 peretele 'e+icii urinare estecontractil *i elastic ceea ce ,i d posibilitatea s-*i mreasc 'olumul

  care 'aria+ ,ntre 00-?00 ml (la )emei 'olumul 'e+icii este mai maredect la brbat# ,n ca+uri patologice poate ajunge pn la 5-6 l. ceste

 • 7/26/2019 ingrijirea pacientilor

  19/23

  ,nsu*iri ale peretelui 'e+ical sunt determinate de structura acesteia.

  eretele 'e+icii este )ormat din patru tunici:

  - mucoas

  - submucoas

  - muscular

  - seroas

  !%>472IL !I> 42N2 'e+ica urinar este'asculari+at de ramurile arterelor ombilical hipogastric

  hemoroidal ru*inoas *i obturatoare.

  !enele se grupea+ ,n pleurile 'e+ico-prostatice 'e+ico-

  seminale care con)luea+ ,n 'ena hipogastric. 7im)ocitele merg spre

  ganglionii laterali-'e+icali si pre'e+icali iar de la ace*tia )ormea+trunchiuri care sunt tributare ganglionilor hipogastrici ganglionilor

  presacra&i etc.

  N2!L !I> 'e+ica are o iner'a&ie motorie *i o iner'a&iesen+iti'. ner'a&ia motorie este dat de )ibrele simpatice cu originea

  ,n cordoanele laterale din mdu'a lombar (7

  -7

  ?# )ibrele

  5

  parasimpatice cu originea ,n mdu'a sacrat (%

  1-%

  3# *i )ormea+ ner'ii

  pel'ieni )ibrele somatice cu originea , n coordonatele anterioare ale

  mdu'ei sacrale (%

  1-%

  3# )ormnd ner'ul ru*inos.

  =ibrele simpatice au rolul s inhibe tonusul tunicii musculare

  *i s mreasc tonusul s)incterului interni re+ultatul )iind re&inerea

 • 7/26/2019 ingrijirea pacientilor

  20/23

  urinii ,n 'e+ic.

  =ibrele parasimpatice au rolul s contracte mu*chii tunicii

  musculare *i s relae+e s)incterul intern re+ultatul este eliminarea

  urinii din 'e+ic.

  =ibrele somatice iner'ea+ s)incterul etern 'e+ical care este

  'oluntar. ner'a&ia sen+iti' este dat numai de )ibrele parasimpatice

  sen+iti'e care se a)l ,n ner'ii pel'ieni.

  >2>C2%C>7 M >;uloarea urinii este galben datorit pre+en&ei unui pigment

  (urocrom# *i 'aria+ ca densitate ,n )unc&ie de concentra&ie. re+en&a

  ,n plasm a unor substan&e colorate determin modi)icri

  corespun+toare ale culorii urinii.

  onstituen&ii chimici di+ol'a&i ,n urina normal sunt organici *i

  anorganici. Dintre cei organici mai importan&i sunt:

  - ureea produs )inal al catabolismului pro)idic eogen *i endogen

  cantitatea de uree eliminat prin urin este condi&ionat direct de

  intensitatea catabolismului protidic din organism )iind crescut ,n

 • 7/26/2019 ingrijirea pacientilor

  21/23

  )ebr diabet ecesul de hormoni hipo)i+o corticosuprarenalieni *i

  diminuat ,n stadiile )inale ale bolilor hepatice *i ,n acido+e.

  - amoniacul pre+ent ,n cantit&i )oarte mici ,n urina proaspt cre*te

  ,n acido+ele metabolice cu ecep&ia celor renale ,n care scade.

  6

  =iltrarea lomerural este un proces dirijat de )or&e )i+ice gra&ie

  crora o parte din snge trece prin membrana etrem de sub&ire

  repre+entat de endoteliu capilar membrana ba+al *i epiteliu 'isce'al

  al capsulei. ceast membran care ,n condi&ii )i+iologice se

  comport ca o membran inert ,n anumite stri patologice poate

  eercita importante in)luente cantitati'e *i calitati'e asupra

  procesului )iltrrii .

  =iltrarea glomerular este re+ultatul presiunii e)ecti'e de )iltrare

  care se eercit la ni'elul membranei capilaroglomerulare *i care

  repre+int suma algebric a unor presiuni de sens opus.

  L4N.4rina elaborat de rinichi se acumulea+ ,n calice *i ba+inet de

  unde 'a )i apoi transportat prin uretere ,n 'e+ica urinar unde se

  acumulea+ *i de unde este eliminat de 5-6 ori pe +i prin actul

  mic&iunii. 4reterele transport urina prin unde peristaltice care apar la

  ni'elul deschiderii lor ,n ba+inet au o )rec'en& de -3-5-6/min ,n

  )unc&ie de intensitatea diure+ei *i se propag cu -3 c/sec. 4rina ajunge

  ,n 'e+ic sub )orm de jeturi intermitente *i nu re)ulea+ din nou ,n

  uretere din cau+ c deschiderea acestora ,n 'e+ic este oblic.

  4rina se acumulea+ progresi' ,n 'e+ic prin destinderea

  detrusorului 'e+ical care ,*i adaptea+ tonusul la con&inut ast)el ,nct

  presiunea ,ntra'e+ical nu se modi)ic ci se men&ine $ ,n platou la

  10- 15 cm ";. >nd ,ns presiunea tinde s dep*easc 18 cm ";

  se produce cre*terea brusc la presiuni intra'e+icale *i la o anumit

  'aloare apare re)leul mic&iunii caracteri+at prin contrac&ia

  detrusorului cu relaarea concomitent a s)incterului uretral intern

 • 7/26/2019 ingrijirea pacientilor

  22/23

  mu*chii perineali *i s)incterul etern se relaea+ 'oluntar *i ca urmare

  a acestor modi)icri dinamice complee 'e+ica se gole*te complet

  urina )iind eliminat prin uretr. ontrolul 'oluntar poate )i men&inut pn ce

  presiunea ,ntra'e+ical ajunge la 100 cm ";cnd se declan*ea+

  in'oluntar mic&iunea.

 • 7/26/2019 ingrijirea pacientilor

  23/23


Recommended