Home >Documents >ingrijirea pacientilor

ingrijirea pacientilor

Date post:03-Mar-2018
Category:
View:238 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • 7/26/2019 ingrijirea pacientilor

  1/23

  http://documents.tips/documents/ingrijirea-pacientilor-cu-cistita-558b0cd18635e.htmlNursing-ul (dup !irginia "enderson#:

  $ % aju&i indi'idul )ie acesta bolna' sau sntos s-*i a)le

  calea spre recuperare sau sntate s-*i )oloseasc )iecare ac& iune

  pentru a promo'a sntatea sau recuperarea cu condi&ia ca acesta s

  aib tria 'oin&a sau cunoa*terea necesare pentru a o )ace *i s

  ac&ione+e ,n a*a )el ,nct acesta s-*i poarte de grij singur ct mai

  curnd posibil.

  Nursa este o persoan care a parcurs un program complet de

  )ormare pro)esional capabil s practice cu pro)esionalism

  nursingul care accept responsabilit&ile *i eercit autoritatea

  necesar ,n acordarea direct a ,ngrijirilor a'nd rspunderea

  ,ngrijirilor pe care le acord *i nu eecut nici o alt procedur

  pentru care nu este cali)icat.

  sistenta este $ cheia echipei responsabilit&ile asistentei

  medicale sunt:

  a. romo'area snt&ii

  b. re'enirea ,mboln'irilor

  c. 2estaurarea snt&ii

  d. nlturarea su)erin&ei

  N42%N-47 este o art dar *i o *tiin& ce necesit

  ,n&elegerea *i aplicarea cuno*tin&elor speci)ice disciplinei. ste o

  ac&iune a omului pentru om de acea presupune o mare

  responsabilitate a aceluia care o practic deoarece ac&ionea+ pentru

  o persoan care este a)ectat nu numai )i+ic ci *i psihic *i social.

  $ 4nde eist dreptul de-a 'orbi eist *i responsabilitatea de-aasculta.

  $ 4nde eist probleme eist posibilitatea de-a a'ea sau a

  gsi solu&ii.

  5

  $ 4nde sunt persoane care plng eist oameni care le pot

  *terge lacrimile.

  Nursingul este un ser'iciu care ajut oamenii ca indi'i+i)amilii sau colecti'it&i s ob&in o stare de sntate sus&ine oameni

 • 7/26/2019 ingrijirea pacientilor

  2/23

  cnd se a)l ,ntr-o perioad de boal sau cnd sntatea le este

  precar spore*te abilitatea indi'idului pentru a ,n'inge e)ectele de

  boal *i neputin&ei.

  ractica nursingului include:

  - sesi+area snt&ii oamenilor problemele lor de sntate *i

  resursele ce le au pentru a le ,n'inge.

  - deciderea9 se decide ce )el de ajutor este necesar precum *i re)erirea

  acestuia la alte surse de specialitate la ne'oie.

  - plani)icarea9 pre'ede acordarea *i e'aluarea programelor nursing.

  - ,n'&area tuturor despre sntate *i stilul de 'ia& pentru a c*tiga

  eperien&a *i ,ndemnarea ,n pstrarea propriei snt&i.

  .2olul nursei2olul esen&ial (dup !."# const ,n ajutorarea persoanelor

  bolna'e sau sntoase s-*i men&in sau s-*i rec*tige sntatea sau

  s-l asiste ,n ultimele sale clipe prin ,ndeplinirea sarcinilor pe care

  le-ar )i ,ndeplinit singur dac ar )i a'ut )or&a 'oin&a sau cuno*tin&ele

  necesare.

  a trebuie s-*i ,ndeplineasc aceste sarcini ast)el ,nct

  pacientul s-*i rec*tige independen&a ct mai curnd posibil.2olul nursei (dup ;.

 • 7/26/2019 ingrijirea pacientilor

  3/23

  medical asistenta obser' modi)icri ,n comportamentul

  bolna'ului e'olu&ia bolii le transmite medicului aplic tratamentul

  recomandat ,ntocmai de spusele medicului pentru to&i bolna'ii ,n

  mod egal.

  =unc&ia de natur independent se re)er la colaborarea cu al&i

  pro)esioni*ti din domeniul sanitar schimb de eperien& participarea

  la acti'it&i interdisciplinare.

  =unc&ia special a nursei este de a asista indi'idul

  bolna'/sntos ,n a )ii capabil de acti'it&ii ce contribuie la sntate

  sau ,nsnto*ire pe care le-ar )ace )r ajutor dac ar a'ea puterea

  necesar 'oin&a sau cuno*tin&ele.

  tribu&iile asistentei:

  1.sigurarea *i organi+area nursingului ,n practic include:

  - identi)icarea ne'oilor

  - stabilirea ne'oilor

  - plani)icarea *i acordarea ,ngrijirilor de nursing

  - documentare

  - aplicare

  .ducarea pacien&ilor *i a personalului de ,ngrijire:

  - e'aluarea cuno*tin&elor

  - )urni+area in)orma&iilor la ni'el corespun+tor

  - participarea la campanii pri'ind educa&ia pentru sntate *i

  e'aluarea re+ultatelor

  - ac&ionarea ca un conductor ,n cadrul echipei

  - colaborator

  - s se implice acti' ,n plani)icarea problemelor *i stabilireapriorit&ilor

  - aplicarea standardelor culturale etice *i pro)esionale.

  3.>alit&ile unei bune nurse sunt:

  - bun pro)esionist hotrt s ac&ione+e cu promtitudine rbdare

  calm ,n&elegere ,n orice situa&ie s ia deci+ii rapide s pstre+e

  secretele pro)esionale s aib re+isten& )i+ic *i psihic

  con*tiincioas curat ordonat.

 • 7/26/2019 ingrijirea pacientilor

  4/23

  ?. >adrul conceptual al ,ngrijirilor. 1. >onceptul despre om (dup !.".#

  a. >unoa*terea )iin&ei umane ,n globalitatea sa

  b. >unoa*terea )undamental a omului

  c. %e ba+ea+ pe: - ,n&elegerea )iin&ei umane

  - alctuirea strategiei practice.

  ndi'idul este o entitate bio-psiho- social )ormnd un tot unitar.

  @

  l are necesit&i )undamentale cu mani)estri speci)ice pe care

  si le satis)ace dac se simte bine el tinde spre autonomie in

  satis)acerea necesit&ilor sale.

  . >onceptul pri'ind sntatea (dup ;.onceptul despre boal:

  $Aoala este ruperea echilibrului armoniei un semnal tras prin

  su)erin&a )i+ic psihic o di)icultate o inadaptare la o situa&ie nou

  pro'i+orie sau de)initi'.

 • 7/26/2019 ingrijirea pacientilor

  5/23

  1?.Ne'oia de a ,n'&a

  - anali+a *i interpretarea datelor-diagnosticului de ,ngrijire.

  - plani)icarea ,ngrijirilor- obiecti'e.- reali+area inter'en&iilor-aplicarea ,n practic

  - e'aluarea

  1.>ulegerea datelor este un proces care ne permite o in'entariere a

  datelor pri'ind pacientul ,n globalitatea sa date despre su)erin&a lui

  neputin&ele lui obiceiurile lui starea de sntate.

  Cipuri de date culese:

  - date personale- date sociale

  - date medicale

  omponente:

  a. roblema de dependen&

  b. >au+a sau sursa de di)icultate

  c. %emne *i simptome

  ist trei tipuri de diagnostic:

  - actual E mani)estrile de dependen& sunt pre+ente

  - poten&ial - cnd problema poate sur'eni

  - posibil E cnd pre+en&a problemei nu este cert.

  3.lani)icarea ,ngrijirilor const ,n stabilirea unui plan de

  inter'en&ie pre'ederea etapelor de inter'en&ie *i a mijloacelor de

 • 7/26/2019 ingrijirea pacientilor

  6/23

  des)*urare precum *i precau&iile ce trebuie luate.

  lanul cuprinde dou componente:

  a. obiecti'ele de ,ngrijire

  b. inter'en&iile

  ;biecti'ele )ormulate trebuie s rspund la urmtoarele ,ntrebri:

  1. >ine )ace ac&iuneaF

  . >e se poate )ace pentru pacientF

  3.>um se )ace ac&iuneaF

  ?. >nd se )ace ac&iuneaF

  6. n ce msur se )ace ac&iuneaF

  nter'en&ia permite asistentei s determine modul de a ac&iona

  pentru1 a corecta problema de dependen& a pacientului.

  nter'en&iile trebuie s )ie: no'atoare personali+ate

  obser'abile msurabile

  ?.plicarea ,n practic se e)ectuea+ prin inter'en&ii autonome *i

  inter'en&ii delegate. %copul este de a ajuta pacientul s-*i men&in

  sau s-*i recapete independen&a aici )iind implica&ii pacientul

  asistenta echipa *i )amilia. acientul eecut ac&iunile plani)icate

  pentru el ,n )unc&ie de resursele proprii. sistenta supra'eghea+

  ac&iunile plani)icate ,ncurajea+ pacientul ,l in)ormea+ ,l ajut *i

  mani)est empatie )a& de el. chipa de ,ngrijire asigur

  complectarea *i e)icacitatea ,ngrijirilor pro)esionale. =iecare plan de

  ,ngrijire se 'a complecta cu inter'en&ii elemente de supra'egheat

  reac&ia la medicamente )unc&iile 'itale inter'en&iile cu rol delegat ce

  decurg din prescrip&iile medicale.5.'aluarea ,ngrijirilor const ,n a aduce o apreciere asupra

  progresului participantului ,n raport cu inter'en&iile asistente este

  condi&ia absolut a calit&ilor ,ngrijirilor e'aluarea )cndu-se cu

  regularitate *i la di'erse inter'ale.

  %e e'aluea+ re+ultatul ob&inut sau schimbarea satis)acerea

  pacientului ,nsu*i autoe'aluarea.

  'aluarea se )ace pornind de la un punct de re)erin& care estede )apt punctul de ,ngrijire. ersoanele care e'aluea+ trebuie s

 • 7/26/2019 ingrijirea pacientilor

  7/23

  ,nregistre+e obser'a&ii s indice data *i s se semne+e. rocesul de

  ,ngrijire este un proces clinic *i permanent ,nnoit.

  mportan&a procesului de ,ngrijire:

  a. jut la asigurarea calit&ii ,n ,ngrijirea pacientului.

  b. jut la ,mbunt&irea calit&ii ,n ,ngrijirea pacientului

  c. duce a'antaje asistentei medicale ,n posibilitatea de ,ncredere ,n

  satis)ac&iile muncii ,n de+'oltarea ,n plan pro)esional *i atingerea

  unor standarde pe plan pro)esional *i atingerea unor standarde ,n

  practica de nursing.

  d. duce a'antaje pacientului prin )aptul c ,i d posibilitatea de-a

  participa la propria ,ngrijire.

  6.No&iuni generale despre boal.

  $ 'indeca sau cel pu&in a u*ura su)erin&a a )ost din totdeauna

  scopul practicilor medicale. De aceea ,n etapa actual pre'enirea

  bolilor este idealul spre care tinde medicina.

  4n organism 'iu poate )i de)init ca un sistem comple de

  organe *i sisteme ,n echilibru dinamic. Coate componentele acestui

  sistem comple sunt ,n acti'itate

Embed Size (px)
Recommended