Home >Documents >INFORMAŢII PERSONALE Ionu ț Negoi - umfcd...Scrisori de recomandare pentru ultima promovare...

INFORMAŢII PERSONALE Ionu ț Negoi - umfcd...Scrisori de recomandare pentru ultima promovare...

Date post:13-Aug-2020
Category:
View:2 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • Curriculum vitae

  INFORMAŢII PERSONALE Ionu ț Negoi

  EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

  19 Sept 19–Prezent ManagerSpitalul Clinic de Urgen ă Bucure ti ț ș

  1 Oct 19–Prezent Conferen iar UniversitarțDepartamentul 10 Chirurgie, Disciplina Chirurgie Spitalul Clinic de Urgen ă Bucure ti, ț șUniversitatea de Medicină i Farmacie Carol Davila Bucure ti ș ș

  30 Aug 17–Prezent Medic Primar Chirurgie GeneralăSpitalul Clinic de Urgen ă Bucure ti ț șNota examenului de medic primar 10.

  12 Sept 12–Prezent Doctor în MedicinăUniversitatea de Medicină i Farmacie ”Carol Davila” Bucure ti ș șSelective Nonoperative Management of Abdominal Visceral Lesions in Polytrauma Patient, doctoral thesis coordinator: Mircea Beuran, MD, PhD, Professor of Surgery.

  1 Iul 14–30 Nov 15 Studii PosdoctoraleCarol Davila University of Medicine and Pharmacy Bucharest (România) "Surgical, pathological and molecular factors predicitive for survival after pancreatic resections for cancer".

  16–Prezent Membru al Grupului Tehnic de Lucru privind Blocurile Operatorii al Ministerului Sănătă ii pentru Programul Băncii Mondialeț

  07–Prezent Vizibilitate tiin ifică Interna ionalăȘ ț ț ▪ Web of Science Clarivate Analytics:

  ▫ Numărul articolelor publicate in extenso = 116▫ ISI Web of Science Core Collection Hirsch's h-index = 22▫ Numărul citărilor ISI Web of Science Core Collection = 4295

  ▪ Google Scholar:▫ h-index = 27▫ i10-index = 59▫ Suma citărilor = 6330

  ▪ ResearchGate:

  23/10/19 © Uniunea Europeană, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 1 / 44

 • Curriculum vitae Ionu Negoiț

  ▫ Score = 44.17 (higher than 97.5% of RG members)▫ Citations = 5123▫ Recommendations = 1336▫ Reads = 119.736▫ H-index = 23

  ▪ Publicarea de articole in extenso în reviste precum: ▫ Scientific Reports (IF = 4.011)▫ Pancreatology (IF = 3.241)▫ American Journal of Surgery (IF = 2.201)▫ Journal of Gastrointestinal Surgery (IF = 2.686)▫ Colorectal Disease (IF = 2.997)▫ Hepatobiliary and Pancreatic Diseases International (IF = 1.576)▫ Lancet (IF = 59.102)▫ Nature (IF = 43.070)▫ JAMA Oncology (IF = 22.416)▫ BMJ (IF = 27.604)▫ British Journal of Surgery (IF = 5.572)▫ World Journal of Surgery (IF = 2.768)▫ World Journal of Emergency Surgery (IF = 3.798)

  ▪ Citări ale articolelor scrise ca autor principal (exemplu): ▫ În ghidul na ional din SUA privind tratamentul pacien ilor cu cancer de rect: "Rectal cancer, ț ț

  version 2.2018, NCCN clinical practice guidelines in oncology." Journal of the National Comprehensive Cancer Network 16.7 (2018): 874-901.

  ▫ În manualul Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons 'The SAGES Manual of Colorectal Surgery'. Springer, 2020.

  ▫ În revista Annals of Surgery. ▪ Scrisori de recomandare pentru ultima promovare universitară:

  ▫ Prof. Paul-Antoine LEHUR, MD PhD, Clinique de Chirurgie Digestive et Endocrinienne, Institutdes Maladies de l'Appareil Digestif, C.H.R.U. DE NANTES HÔTEL DIEU, Nantes, France

  ▫ Yasuke Inoue MD, Department of Gastrointestinal Surgery, Cancer Institute Hospital, JapaneseFoundation for Cancer Research, Tokyo, Japan.

  ▫ Dr Adrian Lobontiu, MD, FACS, General Surgeon, Chief Medical Officer, EndoGastric Solutions, Washington, United States of America.

  ▫ Massimo Sartelli MD, General and Emergency Surgeon - Acting Director Global Alliance for Infections in Surgery, University of Macerata, Macerata Hospital, Italy

  ▪ Membru al Guidelines Committee of European Society of Coloproctology▪ Membru al Cohort Study Sub-Committee al European Society of Coloproctology▪ Membru al International Advisory Board al Global Alliance for Infections in Surgery▪ Membru al National Delegates al World Society of Emergency Surgery

  EDUCAŢIE ŞI FORMARE

  4 Iun 18–18 Sept 19 Manager interimarSpitalul Clinic de Urgenta Bucuresti

  Mai 16–3 Iun 18 Director Medical InterimarSpitalul Clinic de Urgen ă Bucure tiț ș

  23/10/19 © Uniunea Europeană, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 2 / 44

 • Curriculum vitae Ionu Negoiț

  Iul 17–Aug 17 Observer Fellowship in Chirurgie ColorectalăSt Mark's Hospital, Londra, Marea Britanie

  5 Sept 15–18 Sept 15 Observer Fellowship in Minimally Invasive SurgeryDepartment of Surgery, L'Institut de Recherche contre les Cancers de l'Appareil Digestif / European Institute of Telesurgery, Hôpitaux Universitaires, Strasbourg, France

  15 Oct 14–14 Nov 14 Observer Fellowship in Oncologic SurgeryDepartment of General Surgery - Prof. Dr. med. Dr. hc Markus W. Büchler, University of Heidelberg, Heidelberg (Germania)

  16–17 Membru al Comisiei de Chirurgie Generală al Ministerului Sănătă ii țal României

  Apr 16–Mar 19 ef de Lucrări Departamentul 10 Chirurgie, Disciplina Spitalul Clinic Șde Urgen ă Bucure tiț șUniversitatea de Medicină i Farmacie ”Carol Davila” Bucure tiș ș

  12–Mar 16 Asistent Universitar Departamentul 10 Chirurgie, Disciplina Spitalul Clinic de Urgen ă Bucure tiț șUniversitatea de Medicină i Farmacie ”Carol Davila” Bucure tiș ș

  Ian 13–Ian 18 Medic specialist Chirurgie GeneralăSpitalul Clinic de Urgen ă Bucure tiț șNota examenului de specialitate 9,59

  07–13 Medic Rezident Chirurgie GeneralăSpitalul Clinic de Urgenţă BucureştiLocul I la Examenul Na ional de Rezidenţiatț

  08–11 Preparator Universitar - Catedra de AnatomieUniversitatea de Medicină i Farmacie ”Carol Davila” Bucure tiș ș

  00–06 Facultatea de MedicinăUniversitatea de Medicină şi Farmacie Carol Davila, BucureştiLocul I la examenul de admitere, media generală 9,31, media examenului de licenţă 10.

  96–00 Studii LicealeLiceul Teoretic Anastasescu, Profilul matematică – fizică, Roşiorii de Vede Locul III la examenul de admitere, media generală 9,47.

  COMPETENŢE PERSONALE

  Limba(i) maternă(e) Română

  Limbile străine ÎN ELEGEREȚ VORBIRE SCRIERE

  Ascultare Citire Participare laconversaţie Discurs oral

  23/10/19 © Uniunea Europeană, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 3 / 44

 • Curriculum vitae Ionu Negoiț

  engleză B2 B2 B2 B2 B2

  franceză B1 B1 B1 B1 B1Niveluri: A1 i A2: Utilizator elementar - B1 i B2: Utilizator independent - C1 i C2: Utilizator experimentatș ș șCadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

  Competen ele digitaleț AUTOEVALUARE

  Procesareainformaţiei Comunicare

  Creare deconţinut Securitate

  Rezolvarea deprobleme

  Utilizatorexperimentat

  Utilizatorexperimentat

  Utilizatorexperimentat

  Utilizatorexperimentat

  Utilizatorexperimentat

  Competen ele digitale - Grilă de auto-evaluareț

  ▪ Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excell)▪ IMac (Pages, Keynote, Numbers)▪ Google documents (Docs, Forms)▪ Adobe Illustrator, Photoshop▪ IBM SPSS Statistics▪ Epi Info▪ R Statistics▪ Review Manager▪ MetaXL▪ Open-Metaanalyst▪ Comprehensive Meta-analysis▪ GradePro▪ ImageJ, Fiji▪ EndNote, Mendeley, Paperpile.

  INFORMAŢII SUPLIMENTARE

  Cursuri Postuniversitare ▪ Curs de management spitalicesc, 15.05.2017 - 16.05.2017, SNSPMPSB. ▪ Curs pre-Conferin ă: Iatrogenia în chirurgia polului digestiv superior, 14 Octombrie 2015, Bucure ti, ț ș

  România.▪ Minimally Invasive Perianal and Transanal Surgery International Advanced Course, Strasbourg,

  France, 11.09.2015 - 12.09.2015.▪ Postgradutate course ''Controversies on HPB''. Course director Igor Khatkov and Prof. Umberto

  Cillo, during the 23rd International EAES congress in Bucharest, June 3, 2015.▪ ''How to write a paper''. Director de curs Prof. Abe Fingerhut. 1 - 2 Iunie 2015, Bucure ti, Romania.ș▪ Advanced Workshop on Gastric Cancer - Prof Keiichi Maruyama i Prof. Hitoshi Katai. 20 - 21 ș

  November, Bucharest, Romania.▪ Neuroendokrine Neoplasien des Pankreas - Update 2014. 5 November 2014, Universitatsklinikum

  Heidelberg, Germany.▪ ''Actualită i în chirurgia colo-rectală'', 2.10.2014, curs precongres organizat de Societatea română ț

  de Coloprotologie i UMF Carol Davila.ș▪ Curs de formare continuă de Pedagogie medicală sus inut de Univeristatea de Medicină i ț ș

  Farmacie Bucure ti, 3 - 10 Octombrie 2014.ș▪ Modular Ultrasound European Society for Trauma & Emergency Surgery Course, E-FAST Module,

  21 May 2014, Sinaia, Romania.▪ Modular Ultrasound European Society for Trauma & Emergency Surgery Course, UltraSound in

  Emergency Department Module, 21 May 2014, Sinaia, Romania.▪ International Surgery Workshop for Visceral and Gastrointestinal Emergencies (Other than

  23/10/19 © Uniunea Europeană, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 4 / 44

  http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/digital-competenceshttp://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr

 • Curriculum vitae Ionu Negoiț

  Trauma), 27-28 February, 2014, Bucharest, Romania.▪ Advanced Workshop on Rectal Cancer. Prof. RJ Heald. 5 - 6 November, 2013, Bucharest,

  Romania.▪ International Trauma Workshop - Based on definitive surgical trauma care, 25-26 November, 2013,

  Bucharest, Romania.▪ Atelier de formare "Cum ne apărăm de malpraxis?", 15-16 Februarie, 2013, Bucuresti, Romania.▪ Curs ''Chirurgie Oncologică Colorectala'', Bucuresti 22 - 23 Aprilie 2013, Director curs Victor

  Tomulescu.▪ Curs precongres ''Tehnici de bază în chirurgie robotică'', 23 - 26 Mai 2012, Timi oara.ș▪ Curs postuniversitar de Patologia i chirurgia glandei tiroide, Timi oara, România, 7 – 8 Aprilie, ș ș

  2011.▪ Curs de Tratamentul ambulator al afec iunilor chirurgicale anoperineale, Sibiu, România, 19 – 21 ț

  Mai, 2011.▪ Curs de Aspecte de genetică ale cancerului colorectal, Sibiu, România, 19 – 21 Mai, 2011.▪ Curs de Noută i în chirurgia miniinvazivă, Sibiu, România, 19 – 21 Mai, 2011.ț▪ Atelier de lucru Tehnici de abord chirurgical în patologia canalului anal, Bucureşti, România, 7 –

  9.04.2009.▪ Curs postuniversitar de Chirurgie Laparoscopică, Timi oara, România, 2009.ș▪ Curs de Chirurgie Bariatrică, Eforie Nord, România, 04.06.2008.▪ Curs Laparoscopia în abdomenul acut, Iaşi, România, 28.11.2008.▪ Curs Actualită i în Chirurgia Hepatică, Bucureşti, România, 18.04.2007.ț▪ Curs Actualităţi în Chirurgia Hepato-Bilio-Pancreatică şi Transpalant Hepatic, Bucureşti, România,

  18 – 21.04.2007.▪ Curs The role of Radiofrequency in the treatment of malignant liver tumors, I.A.S.G.O., Bucureşti,

  România, 5.09. 2007.

  Premii/distinc ii na ionaleț ț ▪ Premiul Victor Babe acordat de Academia Românăș pentru cartea ''Managementul selectiv nonoperator al leziunilor viscerale abdominale la pacientul politraumatizat'', Bucure ti, 19 șDecembrie 2014.

  ▪ Diplomă de onoare acordată de Congresul UMF Carol Davila, edi ia VI-a, Bucure ti, Iunie 2018.ț ș▪ Premierea rezultatelor cercetării, Subprogram 1.1 - Resurse Umane - Articole, Competi ia ț

  2018. Cardiovascular consequences of myocardial bridging: A meta-analysis and meta-regression.Scientific Reports. 2018.

  ▪ Premierea rezultatelor cercetării - articole (PN-II_RU-PRECISI-2015-9-9516), 2015, UEFISCDI, pentru lucarea Beuran M, Negoi I, Paun S, Ion AD, Bleotu C, Negoi RI, Hostiuc S. The epithelial to mesenchymal transition in pancreatic cancer: A systematic review. Pancreatology. 2015 May-Jun;15(3):217-25.

  ▪ Diplomă de Excelen ă pentru Ini iativă i Performan ă în Educa ia Academică Medicală, oferită de ț ț ș ț țUniversitatea de Medicină i Farmacie Carol Davila Bucure ti i de Universitatea de Medicină i ș ș ș șFarmacie Iuliu Ha ieganu, Cluj Napoca, 2010.ț

  ▪ Premiul pentru excelen ă. Acordat de rectorul UMF Carol Davila, Acad. Ioanel Sinescu i de ț șmanagerul de proiect, Prof. Dr. Daniela Adriana Ion, în cadrul ''Cercetare doctorală i postdoctoralășprioritate a învă ământului superior românesc (Doc-Postdoc)'', POSDRU/159/1.5/S/137390.ț

  ▪ Premiul pentru depă irea indicatorului articole publicate. Acordat de rectorul UMF Carol Davila, șAcad. Ioanel Sinescu i de managerul de proiect, Prof. Dr. Daniela Adriana Ion, în cadrul ș''Cercetare doctorală i postdoctorală prioritate a învă ământului superior românesc (Doc-ș țPostdoc)'', POSDRU/159/1.5/S/137390.

  ▪ Premiul pentru depă irea indicatorului prezentări tiin ifice sus inute. Acordat de rectorul UMF Carolș ș ț țDavila, Acad. Ioanel Sinescu i de managerul de proiect, Prof. Dr. Daniela Adriana Ion, în cadrul ș''Cercetare doctorală i postdoctorală prioritate a învă ământului superior românesc (Doc-ș țPostdoc)'', POSDRU/159/1.5/S/137390.

  ▪ Diplomă de Excelen ă, în cadrul congresului Anual al Asocie iei Medicale Române, Bucure ti, 16 - ț ț ș18 Aprilie 2015, pentru posterul ''Rezultatele Preliminare ale Registrului de Traumă Român''. Bogdan S, Paun S, Tanase I, Negoi I, Beuran M.

  23/10/19 © Uniunea Europeană, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 5 / 44

 • Curriculum vitae Ionu Negoiț

  ▪ Premiul III Poster pentru lucrarea ''Beneficiile drenajului laparosocpic in tratamentul pseudochistuluigigant de pancreas – un caz clinic.'' Popescu AC, Negoi I. Congresul na ional de studen i i tineri ț ț șmedici, edi ia a XVIII-a, 19-22 Martie 2015, Bucure ti. ISSN: 2285-9438.ț ș

  ▪ Premiul ''Iacomi- Raze u'' pentru lucrarea Beuran M, Negoi I, Paun S, Vartic M, Runcanu A, Lica I, șGaspar B. Rolul Computer Tomografiei abdominale în selectarea pacien ilor politraumatiza i pentru ț țmanagement nonoperator. 11 - 14 Octombrie 2012.

  ▪ Premiul ''Iacomi- Raze u'' pentru lucrarea Beuran M, Negoi I, Paun S, Vartic M, Runcanu A, Lica șM, Gaspar B. Managementul nooperator al leziunilor viscerale abdominale la pacientul politraumatizat cu traumatism craniocerebral grav. 11 - 14 Octombrie 2012.

  ▪ ACUTE ABDOMEN OF GYNECOLOGIC ORIGIN – LAPAROSCOPIC VERSUS OPEN APPROACH. M Beuran, S Paun, B Gaspar, Roxana Ganescu, Mihaela Burtea, I Negoi. Al V-lea Congres Naţional al Asociaţiei Române de Chirurgie Endoscopică, Bucureşti, 2009 – Premiul pentru cea mai bună prezentare poster.

  ▪ SELECTIVE NONOPERATIVE MANAGEMENT OF SOLID ABDOMINAL INJURIES IN POLYTRAUMA PATIENTS. Beuran M, Negoi I, Paun S, Runcanu A, Ganescu R, Venter D, Nedelcu M. Al XXV lea Conges Na ional de Chirurgie, Cluj-Napoca, 3-6 Mai, 2010 – Premiul țpentru cea mai bună prezentare poster.

  ▪ A RARE CASE OF TRICUSPID REGURGITATION. Negoi Ruxandra, Ispas Al T, Lupu G, Negoi I, Ginghina Carmen. Al XI lea Congres Al Societă ii Anatomi tilor din România, Constan a, 12-15 ț ș țMai, 2010 – Premiul pentru cea mai bună prezentare poster.

  ▪ UNNECESSARY LAPAROTOMY IN POLYTRAUMA SETTING: RISK-BENEFIT RATIO. Negoi I, Beuran M, Paun S, Runcanu A, Lupu G, Ispas Al T. Congresul Anual al Asocia iei Medicale țRomâne, 2010 – Diplomă de Excelen ă 2010, Sec iunea Doctoranzi, Men iunea II.ț ț ț

  ▪ Splenic abscess after perforated diverticulitis - M. Beuran, I. Negoi, I. Tanase, B. Stoica, V. Martian, B. Diaconescu, B. Gaspar, A. Chiotoroiu, S. Paun, A XXXV-a Reuniuni a Chirurgilor din Moldova "Iacomi - Razesu" si al celei de-A VII-a Conferinte Internationale de Chirurgie (Piatra-Neamt, 3-6 octombrie 2013) - Premiul ,,IACOMI-RĂZE U" pentru CEL MAI BUN POSTER.Ș

  ▪ Timing for surgery in acute pancreatitis - M. Beuran, I. Negoi, I. Tanase, B. Stoica, A. Runcanu, R. Zubaci, B. Gaspar, A. Chiotoroiu, S. Paun, A XXXV-a Reuniuni a Chirurgilor din Moldova "Iacomi - Razesu" si al celei de-A VII-a Conferinte Internationale de Chirurgie (Piatra-Neamt, 3-6 octombrie 2013) - Premiul ,,IACOMI-RĂZE U" pentru CEL MAI BUN POSTER.Ș

  ▪ Upper gastrointestinal bleeding – etiology and management - M. Beuran, B. Stoica, I. Tanase, I. Negoi, B. Gaspar, Miruna Filip, A. Runcanu, A. Chiotoroiu, S. Paun, A XXXV-a Reuniuni a Chirurgilor din Moldova "Iacomi - Razesu" si al celei de-A VII-a Conferinte Internationale de Chirurgie (Piatra-Neamt, 3-6 octombrie 2013) - Premiul ,,IACOMI-RĂZE U" pentru CEL MAI BUN ȘPOSTER.

  ▪ Importan a suportului nutri ional în chirurgia abdominală majoră. Prezentare de caz. Stanciulescu ț țL, Grintescu I, Runcanu A, Vasilescu M, Tincu R, Negoi I. Al XII-lea Simpozion Na ional de Nutri ie ț țClinică. 2011, Poiana Bra ov, Romania.ș

  ▪ Laparoscopia diagnostică la pacientul politraumatizat. Negoi I. Best Poster. Al VI-lea Congres Na ional al Asocie iei Române de Chirurgie Endoscopică, 23 - 25 Noiembrie, 2011, Bucuresti, ț țRomania.

  Premii / Distinc ii Interna ionaleț ț ▪ Clarivate Analytics, Web of Science, Publons: Top Reviewers for Assorted, September 2018. ▪ Clarivate Analytics, Web of Science, Publons: Top Reviewers for Multidisciplinarity, September

  2017. ▪ First Classificate Oral Presentation. Negoi I, Paun S, Hostiuc S, Moldoveanu A, Beuran M. Surgical

  intervention in acute pancreatitis: timing and coordination are the key. Critical abdomen consensus conference. World Society of Emergency Surgery, Dublin-Donegal, Ireland, 21-26 July, 2016.

  ▪ Congress Grant for Active Participation in the 11th European Congress of Trauma and Emergency Surgery, May 15-18, 2010, Brussels, Belgium oferit de European Society of Trauma and Emergency Surgery - 1000 Euro.

  Grant/Proiect Interna ional -țMembru în Echipa de Cercetare

  ▪ ''Hospital Acquired Infection and Outbreak Prevention System (HAI-OPS)'', finan at de Eurostars, țco-funded by EUREKA member countries and the European Union Horizon 2020 Framework Programme, Buget total 1297000 Euro, în care Universitatea de Medicină i Faramcie Carol DavilașBucure ti este partener; Ionut Negoi - membru în echipa de cercetare. ș https://www.eurostars-eureka.eu/project/id/9831

  23/10/19 © Uniunea Europeană, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 6 / 44

  https://www.eurostars-eureka.eu/project/id/9831https://www.eurostars-eureka.eu/project/id/9831

 • Curriculum vitae Ionu Negoiț

  ▪ ''BioEthics Standards in Translational research: an integral approach of the Bioethics education in biomedical sciences and its role in the development of the Knowledge Society in Danube Region countries (BEST-NetWORK)'', finan at în cadrul Programului START Danuber Region Project țFunds, număr 16_PA07-C1 START Project, director de proiect Prof. Univ. Dr. Ioan Marcus, în care Institutul National de Medicină Legală este partener (P4); Ionut Negoi - membru extern al echipei de cercetare. http://best-network.usamvcluj.ro/

  Grant / Proiect Na ional - Director /țResponsabil

  ▪ Proiect cu titlu ''Managementul selectiv nonoperator al leziunilor viscerale abdominale la pacientul politraumatizat. Factori prognostici ai e ecului. Morbiditatea asociată laparotomiei nonterapeutice'' șdin cadrul competi iei "Tineri Cercetători Competi ie Internă 2013", Universitatea de Medicina i ț ț șFarmacie „Carol Davila" Bucure ti, contract 28345/04.11.2013.Valoarea proiectului 22150 RON, șdurata 24 luni. Ionut Negoi - Director de proiect.

  ▪ Postdoctorat. Membru al grupului intă în proiectul POSDRU/159/1.5/S/137390. "Cercetarea țdoctorală i postdoctorală prioritate a învă ământului superior românesc (Doc-Postdoc)".ș ț

  Grant / Proiect Na ional - Membruțîn Echipa de Cercetare

  ▪ PN-III-P1-1.2-PCCDI2017-0629; ctr nr 43PCCDI/2018: Bionanoparticule pentru regenerarea tesuturilor, diagnsoticul, preventia si tratamentul osteoporozei. 2018.

  ▪ PN-II-ID-WE-2012-4-104, BEURAN MIRCEA. UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "CAROL DAVILA" BUCURESTI – Advanced workshop on acute care surgery in trauma and abdominal emergencies – membru în echipa proiectului.

  ▪ PN-II-ID-WE-2012-4-146, FILIPOIU FLORIN, UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "CAROL DAVILA" BUCURESTI – Advanced workshop on rectal cancer - – membru în echipa proiectului.

  ▪ Studiul influen ei factorilor de cre tere asupra osteointegrării grefelor osoase în sinus-lift. Facultateaț șde Medicină Dentară, Univeristatea Titu Maiorescu – membru în echipa proiectului. Durata - 36 luni. Valoarea contractului 51750 lei.

  ▪ O dimensiune europeană a studiilor doctorale (ODEUS). Contract nr. POSDRU/6/1.5/S/17. Coordonator proiect: Prof. Dr. Adrian Streinu-Cercel. Contract de studii universitare de doctorat cu bursă finan ată din Fondul Social European. Durată 36 luni (2008 - 2011), 66000 RON.ț

  Studii multicentrice interna ionale -țmembru în echipa de cercetare

  ▪ Patient-reported Outcome Scale in Acute Pancreatitis (PAN-PROMISE) (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03650062?term=negoi&rank=1), ClinicalTrials.gov Identifier: NCT03650062, 2017 - 2018, multicentric, prospective, observational. Negoi I, Beuran M, CiubotaruC.

  ▪ Oesophago-Gastric Anastomosis Audit (https://www.ogaa.org.uk). 2017 - 2018, multicentric prospective observational trial.

  ▪ European Society of Coloproctology (ESCP) study of anastomotic leaks in right hemicolectomy. 2018 - 2019.

  ▪ IMAGINE: Ileus MAnaGement INtErnational. An international, observational study of postoperative ileus and provision of management after colorectal surgery. Consultant Surgeon coordinating the national leaders.

  ▪ Global Surgery 2 study. ▪ Global Surgery 3 study. ▪ 2011 - 2013: NXL 104 (CAZ104) – faza III. A Phase III, Randomized, Multicenter, Double-Blind,

  Double-Dummy, Parallel-Group, Comparative Study to Determine the Efficacy, Safety, and Tolerability of Ceftazidime NXL104 (CAZ104) Plus Metronidazole Versus Meropenem in the Treatment of Complicated Intra-Abdominal Infections (cIAIs) in Hospitalized Adults - Subinvestigator.

  ▪ 2010 - 2011: TMC- ORI -10-01 – faza III. Multicenter, Double-Blind, Randomized Study to Evaluatethe Efficacy and Safety of Single-Dose IV Oritavancin versus IV Vancomycin for the Treatment of Patients with Acute Bacterial Skin and Skin Structure Infection (SOLO I) - Subinvestigator.

  Prezentări invitate în plenul unormanifestări tiin ifice interna ionaleș ț ț

  ▪ Association of Coloproctology Great Britain & Ireland - EAGLE Study, 2019, Dublin, UK - Ionut Negoi.

  ▪ Colorectal surgery course, European Society of Coloproctology scientific project - EAGLE Study, 2019, Hamburg, Germany - Ionut Negoi.

  ▪ European Society of Coloproctology Congress, 2018, Nice France, Young ESCP meeting -

  23/10/19 © Uniunea Europeană, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 7 / 44

  http://best-network.usamvcluj.ro/

 • Curriculum vitae Ionu Negoiț

  Guidelines - Ionut Negoi. ▪ International surgery workshop for visceral and gastrointestinal emergencies (other than trauma),

  17-18 Mai, 2018, Bucharest, Romania.▪ International Trauma Workshop, 4 - 5 Decembrie, 2018, Bucharest, Romania. ▪ European Congress of Trauma and Emergency Surgery, 8 Mai, 2017 - Laparoscopy in Emergency

  Surgery - Keynote lecure. ▪ International surgery workshop for visceral and gastrointestinal emergencies (other than trauma),

  26-27 January 2017, Bucharest, Romania.▪ Endoscopic and Laparoscopic Surgeons of Asia Congress, New technology session, 2016, China.▪ Pancreatico-Jejunal anastomosis. Beuran M, Negoi I, în cadrul EFISDS-ESDO-SRGH

  Postrgraduate Course, coordonat de Prof. Sorin Barbu, 2017, Cluj-Napoca. ▪ Emergency Surgery for Complicated Colon Cancer. Paun S, Negoi I. International Surgery

  Workshop - for Visceral and Gastrointestinal Emergencies (other than Trauma), Bucharest, Romania, 11 - 12 February, 2016. President of the Course: Prof. Selman Uraneus.

  ▪ Emergency Surgery for Complicated Colon Cancer. Paun S, Negoi I. International Surgery Workshop - for Visceral and Gastrointestinal Emergencies (other than Trauma), Bucharest, Romania, 11 - 12 February, 2015. President of the Course: Prof. Selman Uraneus.

  ▪ Emergency Surgery for Complicated Colon Cancer. Paun S, Negoi I. International Surgery Workshop for Visceral and Gastrointestinal Emergencies (Other than Trauma), 27-28 February, 2014, Bucharest, Romania.

  ▪ International Trauma Workshop, 27-28 February 2014, Bucharest, Romania. Course president ProfSelman Uranues.

  ▪ Emergency Surgery for Complicated Colon Cancer. Paun S, Negoi I. Surgery Workshop for Visceral and Gastrointestinal Emergencies (Other than Trauma), 7-8 February, 2013, Bucharest, Romania.

  Prezentări invitate în plenul unormanifestări tiin ifice na ionaleș ț ț

  ▪ Educa ia în terapia durerii, 24 Noiembrie 2017, UMF Carol Davila i Via a Medicală.ț ș ț ▪ Abordul laparoscopic al colecistitei acute complicate. Paun S, Negoi I. Conferin a Colegiului ț

  Medicilor Bucure ti - 2014, 20-21 Februarie.ș▪ Abordul chirurgical în cancerul de pancreas.Beuran M, Negoi I. Conferin a CMMB, 20-21 Februarieț

  2015.▪ Înfiin area Registrului Na ional al Traumatismelor Majore - Prof. Dr. Mircea Beuran, Dr. Ionut Negoi. ț ț

  Conferin ă Regională: Managementul pacientului politraumatizat în spitalele din România, Edi ia a ț țIV-a, Timi oara, 25 - 26 Octombrie 2013.ș

  ▪ Anatomia chirurgicală a regiunii eso-gastro-duodenale. În cadrul cursului Suturile mecanice în chirurgia polului digestiv superior, director de curs Prof. Univ. Dr. Mircea Beuran. Curs pre-conferin ă, CNC 2015.ț

  Membru în Colective Editoriale(de Redac ie)ț

  ▪ Chirurgia, revista oficială a Societă ii Române de Chirurgie, indexată în Web of Science, Medline ț(PubMed, Index Medicus), EBSCO, Elsevier Bibliographic Database: Scopus, SCImago. Online ISSN: 1842-368X.

  ▪ World Journal of Gastrointestinal Surgery. Revistă publicată de Baishideng Publishing group, indexată Web of Science i Medline.ș

  ▪ Journal of Acute Disease. Revistă publicată de Wolters Kluwer i indexată în Web of Science Core șCollection. ISSN: 2221-6189.

  ▪ Trends in Immunotherapy. EnPress publisher. ISSN 2573-5985. ▪ Journal of Surgical Sciences, Carol Davila University Press, indexată în EBSCO, Index Copernicus

  i Google Scholar. ISSN: 2360-3038.ș▪ Medical Image Database (http://www.medicalimage.ro). ISSN 2602-0459.

  Recenzor (reviewer) pentrureviste CNCSIS (cel pu inț

  categoria B) sau reviste cotateISI/BDI

  Peste 118 review-uri (https://publons.com/researcher/1221990/ionut-negoi/peer-review/) efectuate pentru mai multe reviste, printre care:▪ Colorectal Disease▪ European Journal of Surgical Oncology

  23/10/19 © Uniunea Europeană, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 8 / 44

 • Curriculum vitae Ionu Negoiț

  ▪ Plos One▪ World Journal of Gastroenterology▪ Hepatobiliary and Pancreatic Diseases International▪ BMJ Open▪ BMJ Case Reports▪ World Journal of Surgical Oncology▪ BMC Medicine▪ World Journal of Clinical Oncology▪ PeerJ▪ ACG Case Reports▪ World Journal of Gastrointestinal Surgery▪ Langenbeck s Archives of Surgery▪ OncoTargets and Thetapy

  Căr i tiin ificeț Ș ț ▪ Beuran Mircea, Negoi Ionu . Managementul Selectiv Nonoperator al Leziunilor Viscerale țAbdominale la Pacientul Politraumatizat, 2012. Editura Academiei Române. Bucure ti, România. șISBN: 978-973-27-2221-3. Carte care a primit premiul Victor Babe , acordat de Academia șRomână.

  ▪ Beuran Mircea, Negoi Ionut (Editori). Surgical Anatomy of the Abdomen. Editura Academiei Române, Bucure ti, 280 pagini, 2016. ISBN: 978-973-27-2614-3ș

  ▪ Negoi I, Draghia F, Draghia Alina, Negoi Ruxandra. Anatomie. Aparatul digestiv. Lucrări Practice. Sub redac ia Lupu G. Editura Universitară Carol Davila, Bucure ti. 2010, ISBN: 978-973-708-464-ț ș4.

  Capitole de Căr i tiin ificeț Ș ț ▪ Beuran M, Negoi I. Pancreatitele acute: Epidemiologie, în Pancreatitele acute i cronice. Ed. șBeuran M, Seicean A, Tan ău M, Grigorescu M. Editura Academiei Române. Pg. 28 - 33, 2018.ț

  ▪ Enache V, Negoi I, Beuran M. Pancreatitele acute: Morfopatologie, în Pancreatitele acute i șcronice. Ed. Beuran M, Seicean A, Tan ău M, Grigorescu M. Editura Academiei Române. Pg. 55 - ț63, 2018.

  ▪ Beuran M, Negoi I. Pancreatitele acute: Tratamentul chirurgical, în Pancreatitele acute i cronice. șEd. Beuran M, Seicean A, Tan ău M, Grigorescu M. Editura Academiei Române. Pg. 299 - 309, ț2018.

  ▪ Beuran M, Negoi I. Pancreatitele cronice: Epidemiologie, în Pancreatitele acute i cronice. Ed. șBeuran M, Seicean A, Tan ău M, Grigorescu M. Editura Academiei Române. Pg. 336 - 341, 2018.ț

  ▪ Beuran M, Negoi I. Pancreatitele cronice: Etiologie, în Pancreatitele acute i cronice. Ed. Beuran șM, Seicean A, Tan ău M, Grigorescu M. Editura Academiei Române. Pg. 342 - 345, 2018.ț

  ▪ Beuran M, Negoi I. Pancreatitele cronice: Porceduri chirurgicale, în Pancreatitele acute i cronice. șEd. Beuran M, Seicean A, Tan ău M, Grigorescu M. Editura Academiei Române. Pg. 580 - 590, ț2018.

  ▪ Beuran M, Negoi I. Pancreatitele cronice: Tratamentul complica iilor, în Pancreatitele acute i ț șcronice. Ed. Beuran M, Seicean A, Tan ău M, Grigorescu M. Editura Academiei Române. Pg. 591 -ț596, 2018.

  ▪ Hostiuc S, Gherghe E, Negoi I, Buda O. A History of Informed Consent in Roamania. The Age of Informed Consent: A European History. Editors: Hostiuc S, Buda O. Cambridge Scholars Publishing. 2018. ISBN (13): 978-1-5275-1104-0.

  ▪ Mattox KL, Moore EE, Feliciano DV. TRAUMA, edi ia a VII-a, McGraw Hill i Editura Hipocrate, ț ș2018. Sindroamele produse prin temperatură: hipertermia, hipotermia i degerăturile. Ahrenholz șDH. Editorul versiunii în limba Română Ionu Negoi.ț

  ▪ Mattox KL, Moore EE, Feliciano DV. TRAUMA, edi ia a VII-a, McGraw Hill i Editura Hipocrate, ț ș2018. Prelevarea organelor pentru transplantare Kaza AK, Mitchell MB. Editorul versiunii în limba Română Ionu Negoi.ț

  ▪ Mattox KL, Moore EE, Feliciano DV. TRAUMA, edi ia a VII-a, McGraw Hill i Editura Hipocrate, ț ș2018. No iuni de genomică în chirurgia de urgen ă. O Keefe GE, Cobb JP. Editorul versiunii în ț țlimba Română Ionu Negoi.ț

  23/10/19 © Uniunea Europeană, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 9 / 44

 • Curriculum vitae Ionu Negoiț

  ▪ Mattox KL, Moore EE, Feliciano DV. TRAUMA, edi ia a VII-a, McGraw Hill i Editura Hipocrate, ț ș2018. Sec iunea a 6-a i Index. Editorul versiunii în limba Română Ionu Negoi.ț ș ț

  ▪ Maria Iuliana Bocicor, Maria Dascălu, Agnieszka Gaczowska, Sorin Hostiuc, Alin Moldoveanu, Antonio Molina, Arthur-Jozsef Molnar, Ionuţ Negoi, Vlad Racoviţă: Technological Platform for the Prevention and Management of Healthcare Associated Infections and Outbreaks. Evaluation of Novel Approaches to Software Engineering, 07/2018: pages 70-90; , ISBN: 978-3-319-94134-9, DOI:10.1007/978-3-319-94135-6_4, Editura SPRINGER.

  ▪ Sorin Hostiuc, Ionut Negoi, Mugurel Constantin Rusu, Mihaela Hostiuc: Stem Cell Therapies for Neurodegenerative Disorders: An Ethical Analysis. Clinical Ethics At the Crossroads of Genetic and Reproductive Technologies, 01/2018: pages 205-228; , ISBN: 9780128137642, DOI:10.1016/B978-0-12-813764-2.00010-6

  ▪ Mircea Beuran, Ionu Negoi. Tratamentul Chirurgical - Cancerul Colonului. În Tratat de Oncologie țDigestivă, Vol. III: Cancerul Intestinului sub ire, Colonului i Rectului. Sub redac ia M Grigorescu, A ț ș țIrimie, M Beuran. Pg: 395 - 407. Editura Academiei Române, 2015, ISBN: 978-973-27-2567-2.

  ▪ Mircea Beuran, Ionu Negoi. Tratamentul tumorilor neuroendocrine - Tratamentul metastazelor țhepatice. În Tratat de Oncologie Digestivă, Vol. III: Cancerul Intestinului sub ire, Colonului i ț șRectului. Sub redac ia M Grigorescu, A Irimie, M Beuran. Pg: 766 - 773. Editura Academiei țRomâne, 2015, ISBN: 978-973-27-2567-2.

  ▪ Mircea Beuran, Ionu Negoi. Rezec ia Segmentară, Lobară i Extinsă în Carcinomul Hepatocelular.ț ț șÎn Tratat de Oncologie Digestivă, Vol II: Cancerul de Ficat i Pancreas. Sub redac ia M Grigorescu, ș țA Irimie, M Beuran. Pg: 280 - 290. Editura Academiei Române, 2014, ISBN: 978-973-27-2469-9.

  ▪ Mircea Beuran, Ionu Negoi, Oreste Straciuc. Tomografia cu emisie de pozitroni / Tomografia țComputerizată (PET/CT) în Carcinomul Hepatocelular. În Tratat de Oncologie Digestivă, Vol II: Cancerul de Ficat i Pancreas. Sub redac ia M Grigorescu, A Irimie, M Beuran. Pg: 203 - 206. ș țEditura Academiei Române, 2014, ISBN: 978-973-27-2469-9.

  ▪ Mircea Beuran, Ionu Negoi, Oreste Straciuc. Tomografia cu emisie de pozitroni / Tomografia țComputerizată (PET/CT) în Cancerul Veziculei Biliare. În Tratat de Oncologie Digestivă, Vol II: Cancerul de Ficat i Pancreas. Sub redac ia M Grigorescu, A Irimie, M Beuran. Pg: 606 - 607. ș țEditura Academiei Române, 2014, ISBN: 978-973-27-2469-9.

  ▪ Mircea Beuran, Ionu Negoi, Oreste Straciuc. Tomografia cu emisie de pozitroni / Tomografia țComputerizată (PET/CT) în Colangiocarcinoame. În Tratat de Oncologie Digestivă, Vol II: Cancerulde Ficat i Pancreas. Sub redac ia M Grigorescu, A Irimie, M Beuran. Pg: 479 - 481. Editura ș țAcademiei Române, 2014, ISBN: 978-973-27-2469-9.

  ▪ Oreste Straciuc, Mircea Beuran, Ionu Negoi. Tomografia cu emisie de pozitroni / Tomografia țComputerizată (PET/CT) în Cancerul pancretic. În Tratat de Oncologie Digestivă, Vol II: Cancerul de Ficat i Pancreas. Sub redac ia M Grigorescu, A Irimie, M Beuran. Pg: 778 - 784. Editura ș țAcademiei Române, 2014, ISBN: 978-973-27-2469-9.

  ▪ Mircea Beuran, Sorin Păun, Florin Iordache, Ionu Negoi. TRATAMENTUL CHIRURGICAL CU țINTEN IE CURATIVĂ ÎN CANCERUL DE PANCREAS. În Tratat de Oncologie Digestivă, Vol II: ȚCancerul de Ficat i Pancreas. Sub redac ia M Grigorescu, A Irimie, M Beuran. Pg: 860 - 889. ș țEditura Academiei Române, 2014, ISBN: 978-973-27-2469-9.

  ▪ Beuran M, Negoi I, Stoica B, Lica I, Paun S. Abordul minim invaziv în colecistita acută gangrenoasă. În Enciclopedia de chirurgie, Editura Celsius. Anul 9, Nr. 2, 2014. ISSN: 1841-3749.

  ▪ Mircea Beuran, Ionu Negoi. Patologia chirurgicală a pancreasului: Indica ii operatorii în Pancreatitaț țacută, Pancreatita cronică i Cancerul de pancreas. Sub redac ia Gabriel Constantinescu, 2014, ș țEditura Niculescu, pg. 408-434. ISBN: 978 - 973-748-857-2.

  ▪ Beuran M, Negoi I, Paun S. Cura laparoscopică a herniilor inghinale. În Enciclopedia de chirurgie, Editura Celsius. 1 – 12. Anul 8, Nr 2, 2013. ISSN: 1841-3749.

  ▪ Mircea Beuran, Ionu Negoi. Tratamentul multimodal al cancerului esofagian. În Tratat de țOncologie Digestivă, Vol I: Cancerul Esofagian i Gastric. Sub redac ia M Grigorescu, A Irimie, M ș țBeuran. Editura Academiei Române, 2013, pag: 477 - 484. ISBN: 978-973-27-2336-4.

  ▪ Mircea Beuran, Ionu Negoi. Evaluarea prognostică în cancerul gastric poten ial curabil. În Tratat deț țOncologie Digestivă, Vol I: Cancerul Esofagian i Gastric. Sub redac ia M Grigorescu, A Irimie, M ș țBeuran. Editura Academiei Române, 2013, pag: 264 - 277. ISBN: 978-973-27-2336-4.

  ▪ Claudiu Turcule , Ionu Negoi, Mircea Beuran. Traumatismele abdominale. În Curs de Chirurgie ț țpentru studen i - anii IV i V. Sub redaca ia Mircea Beuran. Pg: 251 - 269. Editura Ilex, Bucure ti, ț ș ț ș2013. ISBN: 978-973-7928-90-0/978-973-7928-92-4.

  ▪ Beuran M, Negoi I, Paun S. Abordul minim invaziv al sarcinii ectopice în urgen ă. În Enciclopedia ț

  23/10/19 © Uniunea Europeană, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 10 / 44

 • Curriculum vitae Ionu Negoiț

  de chirurgie, Editura Celsius. 1 – 8. Anul 7, Vol 1, 2012. ISSN: 1841-3749.▪ Negoi I. Testul 16 în CULEGERE DE TESTE GRILĂ ORIENTATIVE PENTRU ADMITEREA LA

  FACULTATEA DE MEDICINĂ. Sub redac ia Filipoiu FM. Editura Universitară Carol Davila, țBucure ti, 2011. ISBN: 978-973-708-547-4.ș

  ▪ Beuran M. Negoi I. Tratamentul Multimodal în Cancerul Pancreatic în Actualită i în Patologia țChirurgicala. Sub redac ia Beuran M, Grigorescu M. Pg: 277 - 293. Editura Medicală Universitară țIuliu Ha ieganu, Cluj, 2010. ISBN: 978-973-693-359-2.ț

  ▪ Negoi I. Teste pentru admiterea în Colegiul Medical. Sub redac ia Popescu D, Editura Universitară țCarol Davila, Bucure ti, 2010. ISBN: 978-973-708-471-2.ș

  ▪ Negoi I. Glandele Endocrine în TESTE DE BIOLOGIE PENTRU ADMITERE ÎN ÎNVĂ ĂMÂNTUL ȚUNIVERSITAR MEDICAL. Sub redac ia Lupu G. Pg: 63-71, Editura Universitară Carol Davila, țBucure ti, 2010. ISBN: 978-973-708-461-3.ș

  ▪ Negoi I. Teste Recapitulative în TESTE DE BIOLOGIE PENTRU ADMITERE ÎN ÎNVĂ ĂMÂNTUL ȚUNIVERSITAR MEDICAL. Sub redac ia Lupu G. Pg: 290-298.ț

  ▪ Negoi I. Celula i esuturile în TESTE DE BIOLOGIE PENTRU ADMITERE ÎN ÎNVĂ ĂMÂNTUL ș Ț ȚUNIVERSITAR MEDICAL. Sub redac ia Lupu G, Pg: 1 – 10, Editura Universitară Carol Davila, țBucure ti, 2009. ISBN: 978-973-708-376-0.ș

  ▪ Negoi I. Teste Recapitulative, Test 1, în TESTE DE BIOLOGIE PENTRU ADMITERE ÎN ÎNVĂ ĂMÂNTUL UNIVERSITAR MEDICAL. Sub redac ia Lupu G, Pg: 147 – 156, Editura Ț țUniversitară Carol Davila, Bucure ti, 2009. ISBN: 978-973-708-376-0.ș

  ▪ Ion Lică, Ionut Negoi. Traumatismele esofagului. În Tratat Na ional de Chirurgie, Edi ia a II-a, sub ț țRedac ia Irinel Popescu, Constantin Ciuce. Editura Academiei Române (in press).ț

  ▪ Ion Lică, Ionut Negoi. Traumatismele la vârstnici. În Tratat Na ional de Chirurgie, Edi ia a II-a, sub ț țRedac ia Irinel Popescu, Constantin Ciuce. Editura Academiei Române (in press).ț

  ▪ Ionut Negoi, Nicolae Constantinescu. Anatomia Chirurgicală a rectului la bărbat. În Anatomie Chirurgicală i Operatorie, volumul IV: Pelvisul, sub redac ia Nicolae Constantinescu. Editura ș țAcademiei Oamenilor de tiin ă din România, Bucure ti (in press).Ș ț ș

  ▪ Ionut Negoi, Nicolae Constantinescu. Anatomia chirurgicală a rectului la femeie. În Anatomie Chirurgicală i Operatorie, volumul IV: Pelvisul, sub redac ia Nicolae Constantinescu. Editura ș țAcademiei Oamenilor de tiin ă din România, Bucure ti, 2018.Ș ț ș

  Articole Publicate in Extenso înReviste Indexate Web of ScienceClarivate Analytics (ISI Thompson

  Reuters)

  ▪ Ionut Negoi, Mircea Beuran, Sorin Hostiuc, Ruxandra Irina Negoi, Yosuke Inoue: Surgical Anatomyof the Superior Mesenteric Vessels Related to Colon and Pancreatic Surgery: A Systematic Review and Meta-Analysis. Scientific Reports 03/2018; 8(1)., DOI:10.1038/s41598-018-22641-x (Factor de Impact = 4.122)

  ▪ Ionut Negoi, Mircea Beuran, Sorin Hostiuc, Ruxandra Irina Negoi, Yosuke Inoue: Surgical Anatomyof the Superior Mesenteric Vessels Related to Pancreaticoduodenectomy: a Systematic Review and Meta-Analysis. Journal of Gastrointestinal Surgery 01/2018; 22(5)., DOI:10.1007/s11605-018-3669-1 (Factor de impact = 2.813).

  Din aceste două prime articole se asigură realizarea criteriului minimal pentru ultima promovare universitară: Factor cumulat de impact autor principal = 6. ▪ Ionut Negoi, Sorin Hostiuc, Massimo Sartelli, Ruxandra Irina Negoi, Mircea Beuran: MicroRNA-21

  as a Prognostic Biomarker in Patients with Pancreatic Cancer – A Systematic Review and Meta-Analysis. American journal of surgery 04/2017; 214(3)., DOI:10.1016/j.amjsurg.2017.03.049

  ▪ Beuran M, Negoi I (autor corespondent), Paun S, Ion AD, Bleotu C, Negoi RI, Hostiuc S. The epithelial to mesenchymal transition in pancreatic cancer: A systematic review. Pancreatology. 2015 May-Jun;15(3):217

  ▪ Ionut Negoi, Sorin Hostiuc, Alexandru Runcanu, Ruxandra Irina Negoi, Mircea Beuran: Superior mesenteric artery first approach versus standard pancreaticoduodenectomy: a systematic review and meta-analysis. Hepatobiliary & pancreatic diseases international: HBPD INT 10/2016; 16(2)., DOI:10.1016/S1499-3872(16)60134-0

  ▪ Ionut Negoi, Sorin Hostiuc, Sorin Paun, Ruxandra Irina Negoi, Mircea Beuran: Extralevator versus Conventional Abdominoperineal Resection for Rectal Cancer – A Systematic Review and Meta-Analysis. American journal of surgery 05/2016; 212(3)., DOI:10.1016/j.amjsurg.2016.02.022.

  Din aceste prime ase (6) articole se asigură realizarea criteriului minimal pentru ultima șpromovare universitară: 6 articole publicate in extenso în reviste cotate ISI Thompson Reuters

  23/10/19 © Uniunea Europeană, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 11 / 44

 • Curriculum vitae Ionu Negoiț

  în calitate de autor principal. ▪ Beuran, Mircea; Negoi, Ionut; Paun, Sorin; et al. Natural orifice translumenal endoscopic surgery

  (NOTES) second-look peritoneoscopy for staging of limited peritoneal carcinomatosis. MEDICAL HYPOTHESES Volume: 80 Issue: 6 Pages: 745-749 DOI: 10.1016/j.mehy.2013.03.002 Published:JUN 2013. IF = 1.074

  ▪ Sorin Hostiuc, Mugurel Constantin Rusu, Mihaela Hostiuc, Ruxandra Irina Negoi, Ionu țNegoi: Cardiovascular consequences of myocardial bridging: A meta-analysis and meta-regression. Scientific Reports 12/2017; 7(1)., DOI:10.1038/s41598-017-13958-0

  ▪ Matthew C. Hernandez, Arianna Birindelli, John L. Bruce, Johannes J. P. Buitendag, Victory Y. Kong, Mircea Beuran, Johnathon M. Aho, Ionut Negoi, Damian L. Clarke, Salomone Di Saverio, Martin D. Zielinski: Application of the AAST EGS Grade for Adhesive Small Bowel Obstruction to aMulti-national Patient Population. World Journal of Surgery 05/2018;, DOI:10.1007/s00268-018-4671-1

  Din aceste trei (3) articole se asigură realizarea criteriului minimal pentru ultima promovare universitară: 3 articole publicate in extenso în reviste cotate ISI Thompson Reuters în calitate de coautor. ▪ Ionut Negoi, Sorin Hostiuc, Ruxandra Irina Negoi, Mircea Beuran: Laparoscopic vs open complete

  mesocolic excision with central vascular ligation for colon cancer: A systematic review and meta-analysis. World journal of gastrointestinal oncology, 12/2017; 9(12):475-491., DOI:10.4251/wjgo.v9.i12.475

  ▪ GBD 2017 DALYs and HALE Collaborators (2018). Global, regional, and national disability-adjusted life-years (DALYs) for 359 diseases and injuries and healthy life expectancy (HALE) for 195 countries and territories, 1990-2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. Lancet (London, England), 392(10159), 1859-1922.

  ▪ GBD 2017 Mortality Collaborators (2018). Global, regional, and national age-sex-specific mortality and life expectancy, 1950-2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. Lancet (London, England), 392(10159), 1684-1735.

  ▪ GBD 2017 Causes of Death Collaborators (2018). Global, regional, and national age-sex-specific mortality for 282 causes of death in 195 countries and territories, 1980-2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. Lancet (London, England), 392(10159), 1736-1788.

  ▪ GBD 2017 Disease and Injury Incidence and Prevalence Collaborators (2018). Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 354 diseases and injuries for 195 countries and territories, 1990-2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. Lancet (London, England), 392(10159), 1789-1858.

  ▪ GBD 2017 Risk Factor Collaborators (2018). Global, regional, and national comparative risk assessment of 84 behavioural, environmental and occupational, and metabolic risks or clusters of risks for 195 countries and territories, 1990-2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. Lancet (London, England), 392(10159), 1923-1994.

  ▪ GBD 2017 Population and Fertility Collaborators (2018). Population and fertility by age and sex for 195 countries and territories, 1950-2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. Lancet (London, England), 392(10159), 1995-2051.

  ▪ GBD 2017 SDG Collaborators (2018). Measuring progress from 1990 to 2017 and projecting attainment to 2030 of the health-related Sustainable Development Goals for 195 countries and territories: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. Lancet (London, England), 392(10159), 2091-2138.

  ▪ GBD 2016 Traumatic Brain Injury and Spinal Cord Injury Collaborators. Global, regional, and national burden of traumatic brain injury and spinal cord injury, 1990-2016: a systematic analysis forthe Global Burden of Disease Study 2016. Lancet Neurol. 2019 Jan;18(1):56-87. doi: 10.1016/S1474-4422(18)30415-0. Epub 2018 Nov 26.

  ▪ Massimo Sartelli, Xavier Guirao, Timothy C Hardcastle, Yoram Kluger, Marja A Boermeester, Kemal Raşa, Luca Ansaloni, Federico Coccolini, Philippe Montravers, Fikri M Abu-Zidan, Michele Bartoletti, Matteo Bassetti, Offir Ben-Ishay, Walter L Biffl, Osvaldo Chiara, Massimo Chiarugi, Raul Coimbra, Francesco Giuseppe De Rosa, Belinda De Simone, Salomone Di Saverio, Maddalena Giannella, George Gkiokas, Vladimir Khokha, Francesco M Labricciosa, Ari Leppäniemi, Andrey Litvin, Ernest E Moore, Ionut Negoi, Leonardo Pagani, Maddalena Peghin, Edoardo Picetti, Tadeja Pintar, Guntars Pupelis, Ines Rubio-Perez, Boris Sakakushev, Helmut Segovia-Lohse, Gabriele Sganga, Vishal Shelat, Michael Sugrue, Antonio Tarasconi, Cristian Tranà, Jan Ulrych, Pierluigi

  23/10/19 © Uniunea Europeană, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 12 / 44

 • Curriculum vitae Ionu Negoiț

  Viale, Fausto Catena: 2018 WSES/SIS-E consensus conference: recommendations for the management of skin and soft-tissue infections. World Journal of Emergency Surgery 12/2018; 13(1)., DOI:10.1186/s13017-018-0219-9

  ▪ Massimo Sartelli, Yoram Kluger, Luca Ansaloni, Federico Coccolini, Gian Luca Baiocchi, Timothy CHardcastle, Ernest E Moore, Addison K May, Kamal M F Itani, Donald E Fry, Marja A Boermeester, Xavier Guirao, Lena Napolitano, Robert G Sawyer, Kemal Rasa, Fikri M Abu-Zidan, Abdulrashid K Adesunkanmi, Boyko Atanasov, Goran Augustin, Miklosh Bala, Miguel A Cainzos, Alain Chichom-Mefire, Francesco Cortese, Dimitris Damaskos, Samir Delibegovic, Zaza Demetrashvili, Belinda De Simone, Therese M Duane, Wagih Ghnnam, George Gkiokas, Carlos A Gomes, Andreas Hecker, Aleksandar Karamarkovic, Jakub Kenig, Vladimir Khokha, Victor Kong, Arda Isik, Ari Leppäniemi, Andrey Litvin, Eftychios Lostoridis, Gustavo M Machain, Sanjay Marwah, Michael Mcfarlane, Cristian Mesina, Ionut Negoi, Iyiade Olaoye, Tadeja Pintar, Guntars Pupelis, Miran Rems, Ines Rubio-Perez, Boris Sakakushev, Helmut Segovia-Lohse, Boonying Siribumrungwong, Peep Talving, Jan Ulrych, András G Vereczkei, Francesco M Labricciosa, Fausto Catena: Knowledge, awareness, and attitude towards infection prevention and management among surgeons: identifying the surgeon champion. World Journal of Emergency Surgery 12/2018; 13(37).

  ▪ Massimo Sartelli, Gian L. Baiocchi, Salomone Di Saverio, Francesco Ferrara, Francesco M. Labricciosa, Luca Ansaloni, Federico Coccolini, Deepak Vijayan, Ashraf Abbas, Hariscine K. Abongwa, John Agboola, Adamu Ahmed, Lali Akhmeteli, Nezih Akkapulu, Seckin Akkucuk, Fatih Altintoprak, Aurelia L. Andreiev, Dimitrios Anyfantakis, Boiko Atanasov, Miklosh Bala, Dimitrios Balalis, Oussama Baraket, Giovanni Bellanova, Marcelo Beltran, Renato Bessa Melo, Roberto Bini, Konstantinos Bouliaris, Daniele Brunelli, Adrian Castillo, Marco Catani, Asri Che Jusoh, Alain Chichom-Mefire, Gianfranco Cocorullo, Raul Coimbra, Elif Colak, Silvia Costa, Koray Das, Samir Delibegovic, Zaza Demetrashvili, Isidoro Di Carlo, Nadezda Kiseleva, Tamer El Zalabany, Mario Faro, Margarida Ferreira, Gustavo P. Fraga, Mahir Gachabayov, Wagih M. Ghnnam, Teresa Giménez Maurel, Georgios Gkiokas, Carlos A. Gomes, Ewen Griffiths, Ali Guner, Sanjay Gupta, Andreas Hecker, Elcio S. Hirano, Adrien Hodonou, Martin Hutan, Orestis Ioannidis, Arda Isik, Georgy Ivakhov, Sumita Jain, Mantas Jokubauskas, Aleksandar Karamarkovic, Saila Kauhanen, Robin Kaushik, Alfie Kavalakat, Jakub Kenig, Vladimir Khokha, Desmond Khor, Dennis Kim, Jae I. Kim, Victor Kong, Konstantinos Lasithiotakis, Pedro Leão, Miguel Leon, Andrey Litvin, Varut Lohsiriwat, Eudaldo López-Tomassetti Fernandez, Eftychios Lostoridis, James Maciel, Piotr Major, Ana Dimova, Dimitrios Manatakis, Athanasio Marinis, Aleix Martinez-Perez, Sanjay Marwah, Michael McFarlane, Cristian Mesina, Michał Pędziwiatr, Nickos Michalopoulos, Evangelos Misiakos, Ali Mohamedahmed, Radu Moldovanu, Giulia Montori, Raghuveer Mysore Narayana, Ionut Negoi, Ioannis Nikolopoulos, Giuseppe Novelli, Viktors Novikovs, Iyiade Olaoye, Abdelkarim Omari, Carlos A. Ordoñez, Mouaqit Ouadii, Zeynep Ozkan, Ajay Pal, Gian M. Palini, Lars I. Partecke, Francesco Pata, Gerson A. Pereira Júnior, Tadeja Pintar, Magdalena Pisarska, Cesar F. Ploneda-Valencia, Konstantinos Pouggouras, Vinod Prabhu, Padmakumar Ramakrishnapillai, Jean-Marc Regimbeau, Marianne Reitz, Daniel Rios-Cruz, Sten Saar, Boris Sakakushev, Charalampos Seretis, Alexander Sazhin, Vishal Shelat, Matej Skrovina, Dmitry Smirnov, Charalampos Spyropoulos, Marcin Strzałka, Peep Talving, Ricardo A. Teixeira Gonsaga, George Theobald, Gia Tomadze, Myftar Torba, Cristian Tranà, Jan Ulrych, Mustafa Y. Uzunoğlu, Alin Vasilescu, Savino Occhionorelli, Aurélien Venara, Andras Vereczkei, Nereo Vettoretto, Nutu Vlad, Maciej Walędziak, Tonguç U. Yilmaz, Kuo-Ching Yuan, Cui Yunfeng, Justas Zilinskas, Gérard Grelpois, Fausto Catena, Ajay Kumar: Prospective Observational Study on acute Appendicitis Worldwide (POSAW). World Journal of Emergency Surgery 12/2018; 13(1)., DOI:10.1186/s13017-018-0179-0

  ▪ Sorin Hostiuc, Mugurel Constantin Rusu, Ionut Negoi, Eduard Drima: Testing decision-making competency of schizophrenia participants in clinical trials. A meta-analysis and meta-regression. BMC Psychiatry 12/2018; 18(1)., DOI:10.1186/s12888-017-1580-z

  ▪ Nick Battersby, James Glasbey, Peter Neary, Ionut Negoi, Sivesh K. Kamarajah, Alessandro Sgrò, Dmitri Nepogodiev, Aneel Bhangu, Thomas D Pinkney, matteo frasson, Alaa El-Hussuna, Nicolas C. Buchs, Christianne Buskens, Sanjay Chaudhri, Gaetano Gallo, Ana María Minaya‐Bravo, Dion Morton, Francesco Pata, Tomas Poskus, Luis Sánchez‐Guillén, Baljit Singh, Oded Zmora, Rita Perry, Laura Magill, Donato Altomare, Willem A Bemelman, Steven Brown, Quentin Denost, Charles Knowles, Søren Laurberg, Jérémie H. Lefevre, Gabriela Möeslein, Carolynne Vaizey, Pramodh Chandrasinghe, Dimitrios Manatakis, Eanna Ryan, The 2017 European Society of Coloproctology (ESCP) collaborating group: Evaluating the incidence of pathological complete response in current international rectal cancer practice: the barriers to widespread safe deferral of surgery. Colorectal Disease 09/2018;

  ▪ Aneel Bhangu, Ana María Minaya‐Bravo, Gaetano Gallo, James Glasbey, Sivesh K. Kamarajah, Dmitri Nepogodiev, Thomas D Pinkney, Alaa El-Hussuna, Nick J Battersby, Nicolas C. Buchs,

  23/10/19 © Uniunea Europeană, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 13 / 44

 • Curriculum vitae Ionu Negoiț

  Christianne J. Buskens, Sanjay Chaudhri, Matteo Frasson, Dion Morton, Ionut Negoi, Francesco Pata, Tomas Poskus, Luis Sánchez‐Guillén, Baljit Singh, Oded Zmora, European Society of Coloproctology (ESCP) collaborating group, David Daniel Eisinga Zimmerman, Dimitrios K Manatakis, Eanna Ryan: An international multicentre prospective audit of elective rectal cancer surgery; operative approach versus outcome, including transanal total mesorectal excision (TaTME). Colorectal Disease 09/2018; 20(Suppl 6):33-46.

  ▪ ESCP Cohort Studies and Audits Committee, Gaetano Gallo, James Glasbey, Ionut Negoi: The 2017 European Society of Coloproctology (ESCP) international snapshot audit of left colon, sigmoid and rectal resections – study protocol. Colorectal Disease 09/2018; 20:5-12., DOI:10.1111/codi.14377

  ▪ Mihail Slavchev, Mauro Podda, Petr Kocián, James Glasbey, Nikolai Vassilev Belev, Gaetano Gallo, Michael E. Kelly, E Ryan, Samuele Vaccari, Nick Battersby J, Ionut Negoi, Nuno Figueiredo: Association of mechanical bowel preparation with oral antibiotics and anastomotic leakfollowing left sided colorectal resection: an international, multi‐centre, prospective audit. Colorectal Disease 09/2018; 20(56):15., DOI:10.1111/codi.14362

  ▪ James Glasbey, Anne van der Pool, Alexandra Rawlings, Luis Sanchez-Guillen, Sara Kuiper, IonutNegoi, Nicolas Buchs, Dmitri Nepogodiev, Thomas D Pinkney, Aneel Bhangu, Alaa El-Hussuna, Nick Battersby, Christianne Buskens, Sanjay Chaudri, Matteo Frasson, Gaetano Gallo, Ana Maria Minaya-Bravo, Dion Morton, Francesco Pata, Tomas Poskus, Baljit Singh, Oded Zmora, The 2017 and 2015 European Society of Coloproctology (ESCP) collaborating groups: The impact of conversion on the risk of major complication following laparoscopic colonic surgery: an international, multicentre prospective audit. Colorectal Disease 09/2018; 20(Suppl 6):69-89.

  ▪ The 2017 European Society of Coloproctology (ESCP) collaborating group, Luis Sanchez-Guillen, Dmitri Nepogodiev, Emre Sivrikoz, Tim van Elst, Ana Maria Minaya-Bravo, Francesco Pata, James Glasbey, Thomas D Pinkney, Aneel Bhangu, Alaa El-Hussuna, Nicholas Buchs, Christianne Buskens, Sanjay Chaudhri, Matteo Frasson, Gaetano Gallo, Dion Morton, Ionut Negoi, Baljit Singh,Oded Zmora: Safety of primary anastomosis following emergency left sided colorectal resection: an international, multi-centre prospective audit. Colorectal Disease 09/2018; 20(Suppl 6):47-57.

  ▪ Mircea Beuran, Christina Tache, Cezar Ciubotaru, Mihaela Vartic, Sorin Hostiuc, Alina Prodan, Massimo Sartelli, Ewen A Griffiths, Matthew Hernandez, Ionut Negoi: Sarcopenia is a Predictive Factor for Postoperative Morbidity and Mortality in Patients Having Radical Gastrectomy for Cancer. Chirurgia (Bucharest, Romania: 1990) 09/2018; 113(5):678-686., DOI:10.21614/chirurgia.113.5.678

  ▪ Federico Coccolini, Marco Ceresoli, Yoram Kluger, Andrew Kirkpatrick, Giulia Montori, Fracensco Salvetti, Paola Fugazzola, Matteo Tomasoni, Massimo Sartelli, Luca Ansaloni, Fausto Catena, Ionut Negoi, Monica Zese, Savino Occhionorelli, Sergei Shlyapnikov, Christian Galatioto, Massimo Chiarugi, Zaza Demetrashvili, Daniele Dondossola, Orestis Ioannidis, Giuseppe Novelli, Mirco Nacoti, Desmond Khor, Kenji Inaba, Demetrios Demetriades, Torsten Kaussen, Asri Che Jusoh, Wagih Ghannam, Boris Sakakushev, Ohad Guetta, Agron Dogjani, Stefano Costa, Sandeep Singh, Dimitrios Damaskos, ArdaIsik, Kuo-Ching Yuan, Francesco Trotta, Stefano Rausei, Aleix Martinez-Perez, Giovanni Bellanova, ViniciusCordeiro Fonseca, Fernando Hernández, Athanasios Marinis, Wellington Fernandes, Martha Quiodettis, Miklosh Bala, Andras Vereczkei, Rafael Curado,Gustavo Pereira Fraga, Bruno M. Pereira, Mahir Gachabayov, Guillermo Perez Chagerben, MiguelLeon Arellano, Sefa Ozyazici, Gianluca Costa, Tugan Tezcaner, Matteo Porta, Yousheng Li, Faruk Karateke, Dimitrios Manatakis, Federico Mariani, Federic Lora, Ivan Sahderov, Boyko Atanasov, Sergio Zegarra, Luca Gianotti, Luca Fattori, Rao Ivatury: Open abdomen and entero-atmospheric fistulae: An interim analysis from the International Register of Open Abdomen (IROA). Injury 09/2018;, DOI:10.1016/j.injury.2018.09.040

  ▪ Massimo Sartelli, Yoram Kluger, Luca Ansaloni, Federico Coccolini, Gian Luca Baiocchi, Timothy CHardcastle, Ernest E Moore, Addison K May, Kamal M F Itani, Donald E Fry, Marja A Boermeester, Xavier Guirao, Lena Napolitano, Robert G Sawyer, Kemal Rasa, Fikri M Abu-Zidan, Abdulrashid K Adesunkanmi, Boyko Atanasov, Goran Augustin, Miklosh Bala, Miguel A Cainzos, Alain Chichom-Mefire, Francesco Cortese, Dimitris Damaskos, Samir Delibegovic, Zaza Demetrashvili, Belinda De Simone, Therese M Duane, Wagih Ghnnam, George Gkiokas, Carlos A Gomes, Andreas Hecker, Aleksandar Karamarkovic, Jakub Kenig, Vladimir Khokha, Victor Kong, Arda Isik, Ari Leppäniemi, Andrey Litvin, Eftychios Lostoridis, Gustavo M Machain, Sanjay Marwah, Michael Mcfarlane, Cristian Mesina, Ionut Negoi, Iyiade Olaoye, Tadeja Pintar, Guntars Pupelis, Miran Rems, Ines Rubio-Perez, Boris Sakakushev, Helmut Segovia-Lohse, Boonying Siribumrungwong, Peep Talving, Jan Ulrych, András G Vereczkei, Francesco M Labricciosa, Fausto Catena: Knowledge, awareness, and attitude towards infection prevention and management among surgeons: identifying the surgeon champion. World J Emerg Surg. 2018 Aug 17;13:37. doi: 10.1186/s13017-018-0198-x. eCollection 2018.

  23/10/19 © Uniunea Europeană, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 14 / 44

 • Curriculum vitae Ionu Negoiț

  ▪ GBD 2016 Healthcare Access and Quality Collaborators: Measuring performance on the Healthcare Access and Quality Index for 195 countries and territories and selected subnational locations: a systematic analysis from the Global Burden of Disease Study 2016. The Lancet 06/2018; 391(10136):2236-2271., DOI:10.1016/S0140-6736(18)30994-2

  ▪ Sorin Hostiuc, Alin Moldoveanu, Ionuţ Negoi, Eduard Drima: Corrigendum: The Association of Unfavorable Traffic Events and Cannabis Usage: A Meta-Analysis. Frontiers in Pharmacology 05/2018; 9., DOI:10.3389/fphar.2018.00564

  ▪ Ionut Negoi, Mircea Beuran, Sorin Hostiuc, Ruxandra Irina Negoi, Yosuke Inoue: Response of the Authors to the Letter of the Editor Surgical Anatomy of the Superior Mesenteric Vessels Related to Pancreaticoduodenectomy: a Systematic Review and Meta-Analysis. Journal of Gastrointestinal Surgery 04/2018; 22(8)., DOI:10.1007/s11605-018-3774-1

  ▪ Sorin Hostiuc, Ionu Negoi, Catalin Dogaroiu, Eduard Drima, Cristian Bogdan Iancu:ț Cardiac telocytes. From basic science to cardiac diseases. I. Atrial fibrillation. Annals of Anatomy - Anatomischer Anzeiger 04/2018; 218., DOI:10.1016/j.aanat.2017.12.014

  ▪ Mircea Beuran, Cezar Ciubotaru, Mihaela Vartic, Alexandru Runcanu, Bogdan Stoica, Ionut Negoi: PERIOPERATIVE MORBIDITY AFTER LEFT COLON AND RECTAL RESECTIONS IN DIABETIC PATIENTS. Interdiab 2018.

  ▪ Mircea Beuran, Ionut Negoi, Mihaela Vartic, Alexandru Runcanu, Cezar Ciubotaru, Massimo Sartelli, Sorin Hostiuc: THE IMPACT OF DIABETES MELLITUS ON POSTOPERATIVE MORBIDITY AND MORTALITY AFTER PANCREATICODUODENECTOMY. Interdiab 2018.

  ▪ Mircea Beuran, Ionut Negoi, Mihaela Vartic, Alexandru Runcanu, Cezar Ciubotaru, Adelina Cruceru, Alina Prodan: Nonelective Left-Sided Colon Cancer Resections are Associated with Worse Postoperative and Oncological Outcomes: A Propensity-Matched Study. Chirurgia (Bucharest, Romania: 1990) 03/2018; 113(2):218., DOI:10.21614/chirurgia.113.2.218

  ▪ Sorin Hostiuc, Mihai Marinescu, Mihnea Costescu, Maria Alua , Ionut Negoi:ș Cardiac telocytes. From basic science to cardiac diseases. II. Acute myocardial infarction. Annals of Anatomy - Anatomischer Anzeiger 03/2018; 218., DOI:10.1016/j.aanat.2018.02.008

  ▪ Sorin Hostiuc, Arthur-Joszef Molnar, Alin Moldoveanu, Maria Aluas, Florica Moldoveanu, Iuliana Bocicor, Maria-Iuliana Dascalu, Elisabeta Bădilă, Mihaela Hostiuc, Ionut Negoi:Patient autonomy and disclosure of material information about hospital-acquired infections. Infection and Drug Resistance 03/2018; Volume 11:369-375., DOI:10.2147/IDR.S149590

  ▪ Globalsurg Collaborative: Surgical site infection after gastrointestinal surgery in high-income, middle-income, and low-income countries: A prospective, international, multicentre cohort study. The Lancet Infectious Diseases 02/2018;, DOI:10.1016/S1473-3099(18)30101-4

  ▪ Sorin Hostiuc, Alin Moldoveanu, Ionuţ Negoi, Eduard Drima: The Association of Unfavorable TrafficEvents and Cannabis Usage: A Meta-Analysis. Frontiers in Pharmacology 02/2018; 9., DOI:10.3389/fphar.2018.00099

  ▪ Massimo Sartelli, Yoram Kluger, Luca Ansaloni, Timothy C. Hardcastle, Jordi Rello, Richard R. Watkins, Matteo Bassetti, Eleni Giamarellou, Federico Coccolini, Fikri M. Abu-Zidan, Abdulrashid K. Adesunkanmi, Goran Augustin, Gian L. Baiocchi, Miklosh Bala, Oussema Baraket, Marcelo A. Beltran, Asri Che Jusoh, Zaza Demetrashvili, Belinda De Simone, Hamilton P. de Souza, Yunfeng Cui, R. Justin Davies, Sameer Dhingra, Jose J. Diaz, Salomone Di Saverio, Agron Dogjani, Mutasim M. Elmangory, Mushira A. Enani, Paula Ferrada, Gustavo P. Fraga, Sabrina Frattima, Wagih Ghnnam, Carlos A. Gomes, Souha S. Kanj, Aleksandar Karamarkovic, Jakub Kenig, Faryal Khamis, Vladimir Khokha, Kaoru Koike, Kenneth Y. Y. Kok, Arda Isik, Francesco M. Labricciosa, Rifat Latifi, Jae G. Lee, Andrey Litvin, Gustavo M. Machain, Ramiro Manzano-Nunez, Piotr Major, Sanjay Marwah, Michael McFarlane, Ziad A. Memish, Cristian Mesina, Ernest E. Moore, Frederick A. Moore, Noel Naidoo, Ionut Negoi, Richard Ofori-Asenso, Iyiade Olaoye, Carlos A. Ordoñez, Mouaqit Ouadii, Ciro Paolillo, Edoardo Picetti, Tadeja Pintar, Alfredo Ponce-de-Leon, Guntars Pupelis, Tarcisio Reis, Boris Sakakushev, Hossein Samadi Kafil, Norio Sato, Jay N. Shah, Boonying Siribumrungwong, Peep Talving, Cristian Tranà, Jan Ulrych, Kuo-Ching Yuan, Fausto Catena: Raising concerns about the Sepsis-3 definitions. World Journal of Emergency Surgery 01/2018; 13(1):6., DOI:10.1186/s13017-018-0165-6

  ▪ Ionut Negoi, Mircea Beuran, Cezar Ciubotaru, Adelina-Maria Cruceru, Sorin Hostiuc, Massimo Sartelli, Matthew Hernandez, Mihaela Vartic: The laparoscopic approach in emergency surgery: A review of the literature. Journal of Acute Disease, 01/2018; 7(1)., DOI:10.4103/2221-6189.228873

  ▪ Massimo Sartelli, Alain Chichom-Mefire, Francesco M. Labricciosa, Timothy Hardcastle, Fikri M. Abu-Zidan, Abdulrashid K. Adesunkanmi, Luca Ansaloni, Miklosh Bala, Zsolt J. Balogh, Marcelo A.Beltrán, Offir Ben-Ishay, Walter L. Biffl, Arianna Birindelli, Miguel A. Cainzos, Gianbattista Catalini, Marco Ceresoli, Asri Che Jusoh, Osvaldo Chiara, Federico Coccolini, Raul Coimbra, Francesco

  23/10/19 © Uniunea Europeană, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 15 / 44

 • Curriculum vitae Ionu Negoiț

  Cortese, Zaza Demetrashvili, Salomone Di Saverio, Jose J. Diaz, Valery N. Egiev, Paula Ferrada, Gustavo P. Fraga, Wagih M. Ghnnam, Jae Gil Lee, Carlos A. Gomes, Andreas Hecker, Torsten Herzog, Jae Il Kim, Kenji Inaba, Arda Isik, Aleksandar Karamarkovic, Jeffry Kashuk, Vladimir Khokha, Andrew W. Kirkpatrick, Yoram Kluger, Kaoru Koike, Victor Y. Kong, Ari Leppaniemi, Gustavo M. Machain, Ronald V. Maier, Sanjay Marwah, Michael E. McFarlane, Giulia Montori, Ernest E. Moore, Ionut Negoi, Iyiade Olaoye, Abdelkarim H. Omari, Carlos A. Ordonez, Bruno M. Pereira, Gerson A. Pereira Júnior, Guntars Pupelis, Tarcisio Reis, Boris Sakakhushev, Norio Sato, Helmut A. Segovia Lohse, Vishal G. Shelat, Kjetil Søreide, Waldemar Uhl, Jan Ulrych, Harry Van Goor, George C. Velmahos, Kuo-Ching Yuan, Imtiaz Wani, Dieter G. Weber, Sanoop K. Zachariah,Fausto Catena: The management of intra-abdominal infections from a global perspective: 2017 WSES guidelines for management of intra-abdominal infections. World Journal of Emergency Surgery 12/2017; 12(1)., DOI:10.1186/s13017-017-0141-6

  ▪ Massimo Sartelli, Yoram Kluger, Luca Ansaloni, Jean Carlet, Adrian Brink, Timothy C. Hardcastle, Ashish Khanna, Alain Chicom-Mefire, Jesu ´s Rodrı ´guez-Ban ˜o, Dilip Nathwani, Marc Mendelson, Richard R. Watkins, Celine Pulcini, Bojana Beovic ´, Addison K. May, Kamal MF. Itani, John E. Mazuski, Donald E. Fry, Federico Coccolini, Kemal Ras xa, Philippe Montravers, Christian Eckmann, Lilian M. Abbo, Salisu Abubakar, Fikri M. Abu-Zidan, Abdulrashid Kayode Adesunkanmi,Majdi N. Al-Hasan, Asma A Althani, Jorge Eduardo Alvarenga Ticas, Shamshul Ansari, Rashid Ansumana, Andre ´ Ricardo Araujo da Silva, Goran Augustin, Miklosh Bala, Zsolt J Balogh, Oussema Baraket, Matteo Bassett, Giovanni Bellanova, Marcelo A. Beltran, Ofir Ben-Ishay, Walter L. Biffl, Marja A. Boermeester, Stephen M. Brecher, Juan Bueno, Miguel A. Cainzos, Kelly Cairns, Adrian Camacho-Ortiz, Marco Ceresoli, Sujith J. Chandy, Jill R. Cherry-Bukowiec, Roberto Cirocchi, Elif Colak, Antonio Corcione, Oliver A. Cornely, Francesco Cortese, Yunfeng Cui, Daniel Curcio, Dimitris Damaskos, Koray Das x, Samir Delibegovic, Zaza Demetrashvili, Belinda De Simone, Hamilton Petry de Souza, Jan De Waele, Sameer Dhingra, Jose J. Diaz, Isidoro Di Carlo, Francesco Di Marzo, Salomone Di Saverio, Agron Dogjani, Gereltuya Dorj, Laurent Dortet, Therese M. Duane, Herve Dupont, Valery N. Egiev, Hani O. Eid, Mutasim Elmangory, Hany El-Sayed Marei, Mushira Abdulaziz Enani, Kevin Escando ´n-Vargas, Mario P Faro Junior, Paula Ferrada, Domitilla Foghetti, Esteban Foianini, Gustavo P. Fraga, Sabrina Frattima, Chinmay Gandhi, Gianni Gattuso, Eleni Giamarellou, Wagih Ghnnam, George Gkiokas, Massimo Girardis, Debbie A. Goff, Carlos Augusto Gomes, Harumi Gomi, Rosio Isabel Guerra Gronerth, Xavier Guirao, Manuel Guzman-Blanco, Mainul Haque, Andreas Hecker, Markus Hell, Torsten Herzog, Lauri Hicks, Reinhold Kafka-Ritsch, Lillian S. Kao, Souha S Kanj, Lewis J Kaplan, Garima Kapoor, Aleksandar Karamarkovic, Jeffry Kashuk, Jakub Kenig, Faryal Khamis, Vladimir Khokha, Ronald Kiguba, Andrew W. Kirkpatrick, Hartwig Kørner, Kaoru Koike, Kenneth YY. Kok, Kateryna Kon, Victor Kong, Kenji Inaba, Orestis Ioannidis, Arda Isik, Katia Iskandar, Maurizio Labbate, Francesco M. Labricciosa, Katrien Lagrou, Leonel Lagunes, Rifat Latifi, Kostas Lasithiotakis, Ramanan Laxminarayan, Jae Gil Lee, Marc Leone, Ari Leppa ¨niemi, Yousheng Li, Stephen Y Liang, Kui-Hin Liau, Andrey Litvin, Tonny Loho, Warren Lowman, Gustavo M. Machain, Ronald V. Maier, Ramiro Manzano-Nunez, Athanasios Marinis, Cristina Marmorale, Ignacio Martin-Loeches, Sanjay Marwah, Emilio Maseda, Michael McFarlane, Renato Bessa de Melo, Maria Rita Melotti, Ziad Memish, Dominik Mertz, Cristian Mesina, Francesco Menichetti, Shyam Kumar Mishra, Giulia Montori, Ernest E. Moore, Frederick A. Moore, Noel Naidoo, Lena Napolitano, Ionut Negoi, David P. Nicolau, Ioannis Nikolopoulos, Carl Erik Nord, Richard Ofori-Asenso, Iyiade Olaoye, Abdelkarim H Omari, Carlos A. Ordon ˜ez, Mouaqit Ouadii, Abdoul-Salam Ouedraogo, Leonardo Pagani, Jose ´ Artur Paiva, Jose Gustavo Parreira, Francesco Pata, Jorge Pereira, Nuno R Pereira, Nicola Petrosillo, Edoardo Picetti, Tadeja Pintar, Alfredo Ponce-deLeon, Zagorka Popovski, Garyphallia Poulakou, Jacobus Preller, Adria ´n Puello Guerrero, Guntars Pupelis, Martha Quiodettis, Timothy M Rawson, Martin Reichert, Konrad Reinhart, Miran Rems, Jordi Rello, Sandro Rizoli, Jason Roberts, Ines Rubio-Perez, Etienne Ruppe ´, Boris Sakakushev, Ibrahima Sall, Hossein Samadi Kafil, James Sanders, Norio Sato, Robert G Sawyer, Thomas Scalea, Rodolfo Scibe ´, Luigia Scudeller, Helmut Segovia Lohse, Gabriele Sganga, Nusrat Shafiq, Jay N Shah, Patrizia Spigaglia,Shanoo Suroowan, Constantinos Tsioutis, Costi D Sifri, Boonying Siribumrungwong, Michael Sugrue, Peep Talving, Boun Kim Tan, Antonio Tarasconi, Carlo Tascini, Jonathan Tilsed, JeanFrancois Timsit, Mario Tumbarello, Ngo Tat Trung, Jan Ulrych, Selman Uranues, George Velmahos, Andra´s G. Vereczkei, Pierluigi Viale, Jordi Vila Estape, Claudio Viscoli, Florian Wagenlehner, Brian J. Wright, Yonghong Xiao, Kuo-Ching Yuan, Sanoop K Zachariah, Jean Ralph Zahar, Paulo Mergulha ˜o, Fausto Catena: A Global Declaration on Appropriate Use of Antimicrobial Agents across the Surgical Pathway. Surgical Infections 11/2017; 18(8):846-853.

  ▪ Sorin Hostiuc, Ionu Negoi, Mugurel C. Rusu, Mihaela Hostiuc:ț Myocardial Bridging: A Meta‐Analysis of Prevalence. Journal of Forensic Sciences 10/2017; 63(4)., DOI:10.1111/1556-4029.13665

  ▪ GBD 2016 Risk Factors Collaborators: Global, regional, and national comparative risk assessmentof 84 behavioural, environmental and occupational, and metabolic risks or clusters of risks, 1990–

  23/10/19 © Uniunea Europeană, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 16 / 44

 • Curriculum vitae Ionu Negoiț

  2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. The Lancet 09/2017; 390(10110):1345-1422., DOI:10.1016/S0140-6736(17)32366-8

  ▪ GBD 2016 DALYs and HALE Collaborators: Global, regional, and national disability-adjusted life-years (DALYs) for 333 diseases and injuries and healthy life expectancy (HALE) for 195 countries and territories, 1990–2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. The Lancet 09/2017; 390(10100):1260-1344., DOI:10.1016/S0140-6736(17)32130-X

  ▪ GBD 2016 Disease and Injury Incidence and Prevalence Collaborators: Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 328 diseases and injuries for 195 countries, 1990–2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. The Lancet 09/2017; 390(10100):1211-1259., DOI:10.1016/S0140-6736(17)32154-2

  ▪ GBD 2016 Causes of Death Collaborators: Global, regional, and national age-sex specific mortalityfor 264 causes of death, 1980–2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study2016. The Lancet 09/2017; 390(10100):1151-1210., DOI:10.1016/S0140-6736(17)32152-9

  ▪ GBD 2016 Mortality Collaborators: Global, regional, and national under-5 mortality, adult mortality, age-specific mortality, and life expectancy, 1970–2016: a systematic analysis for the Global Burdenof Disease Study 2016. The Lancet 09/2017; 390(10100):1084-1150., DOI:10.1016/S0140-6736(17)31833-0

  ▪ GBD 2016 SDG Collaborators: Measuring progress and projecting attainment on the basis of past trends of the health-related Sustainable Development Goals in 188 countries: An analysis from the Global Burden of Disease Study 2016. The Lancet 09/2017; 390(10100):1423-1459., DOI:10.1016/S0140-6736(17)32336-X

  ▪ Massimo Sartelli, Francesco M Labricciosa, Pamela Barbadoro, Leonardo Pagani, Luca Ansaloni, Adrian J Brink, Jean Carlet, Ashish Khanna, Alain Chichom-Mefire, Federico Coccolini, Salomone Di Saverio, Addison K May, Pierluigi Viale, Richard R Watkins, Luigia Scudeller, Lilian M Abbo, FikriM Abu-Zidan, Abdulrashid K Adesunkanmi, Sara Al-Dahir, Majdi N Al-Hasan, Halil Alis, Carlos Alves, André R Araujo Da Silva, Goran Augustin, Miklosh Bala, Philip S Barie, Marcelo A Beltrán, Aneel Bhangu, Belefquih Bouchra, Stephen M Brecher, Miguel A Caínzos, Adrian Camacho-Ortiz, Marco Catani, Sujith J Chandy, Asri Che Jusoh, Jill R Cherry-Bukowiec, Osvaldo Chiara, Elif Colak,Oliver A Cornely, Yunfeng Cui, Zaza Demetrashvili, Belinda De Simone, Jan J De Waele, Sameer Dhingra, Francesco Di Marzo, Agron Dogjani, Gereltuya Dorj, Laurent Dortet, Therese M Duane, Mutasim M Elmangory, Mushira A Enani, Paula Ferrada, J Esteban Foianini, Mahir Gachabayov, Chinmay Gandhi, Wagih Mommtaz Ghnnam, Helen Giamarellou, Georgios Gkiokas, Harumi Gomi, Tatjana Goranovic, Ewen A Griffiths, Rosio I Guerra Gronerth, Julio C Haidamus Monteiro, Timothy C Hardcastle, Andreas Hecker, Adrien M Hodonou, Orestis Ioannidis, Arda Isik, Katia A Iskandar, Hossein S Kafil, Souha S Kanj, Lewis J Kaplan, Garima Kapoor, Aleksandar R Karamarkovic, Jakub Kenig, Ivan Kerschaever, Faryal Khamis, Vladimir Khokha, Ronald Kiguba, Hong B Kim, Wen-Chien Ko, Kaoru Koike, Iryna Kozlovska, Anand Kumar, Leonel Lagunes, Rifat Latifi, Jae G Lee, Young R Lee, Ari Leppäniemi, Yousheng Li, Stephen Y Liang, Warren Lowman, Gustavo M Machain, Marc Maegele, Piotr Major, Sydney Malama, Ramiro Manzano-Nunez, Athanasios Marinis, Isidro Martinez Casas, Sanjay Marwah, Emilio Maseda, Michael E Mcfarlane, Ziad Memish, Dominik Mertz, Cristian Mesina, Shyam K Mishra, Ernest E Moore, Akutu Munyika, Eleftherios Mylonakis, Lena Napolitano, Ionut Negoi, Milica D Nestorovic, David P Nicolau, Abdelkarim H Omari, Carlos A Ordonez, José-Artur Paiva, Narayan D Pant, Jose G Parreira, Michal Pędziwiatr, Bruno M Pereira, Alfredo Ponce-De-Leon, Garyphallia Poulakou, Jacobus Preller, Céline Pulcini, Guntars Pupelis, Martha Quiodettis, Timothy M Rawson, Tarcisio Reis, MiranRems, Sandro Rizoli, Jason Roberts, Nuno Rocha Pereira, Jesús Rodríguez-Baño, Boris Sakakushev, James Sanders, Natalia Santos, Norio Sato, Robert G Sawyer, Sandro Scarpelini, Loredana Scoccia, Nusrat Shafiq, Vishalkumar Shelat, Costi D Sifri, Boonying Siribumrungwong, Kjetil Søreide, Rodolfo Soto, Hamilton P De Souza, Peep Talving, Ngo Tat, Trung, Jeffrey M Tessier, Mario Tumbarello, Jan Ulrych, Selman Uranues, Harry Van Goor, Andras Vereczkei, Florian Wagenlehner, Yonghong Xiao, Kuo-Ching Yuan, Agnes Wechsler-Fördös, Jean-Ralph Zahar, Tanya L Zakrison, Brian Zuckerbraun, Wietse P Zuidema, Fausto Catena: The Global Alliance for Infections in Surgery: Defining a model for antimicrobial stewardship-results from an international cross-sectional survey. World Journal of Emergency Surgery 08/2017; 12(34):1-11., DOI:10.1186/s13017-017-0145-2

  ▪ GBD 2015 Healthcare Access and Quality Collaborators. Healthcare Access and Quality Index based on mortality from causes amenable to personal health care in 195 countries and territories, 1990–2015: a novel analysis from the Global Burden of Disease Study 2015. The Lancet 05/2017; 390(10091)., DOI:10.1016/S0140-6736(17)30818-8

  ▪ Federico Coccolini, Giulia Montori, Marco Ceresoli, Fausto Catena, Rao Ivatury, Michael Sugrue, Massimo Sartelli, Paola Fugazzola, Davide Corbella, Francesco Salvetti, Ionut Negoi, Monica Zese, Savino Occhionorelli, Stefano Maccatrozzo, Sergei Shlyapnikov, Christian Galatioto,

  23/10/19 © Uniunea Europeană, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 17 / 44

 • Curriculum vitae Ionu Negoiț

  Massimo Chiarugi, Zaza Demetrashvili, Daniele Dondossola, Yovcho Yovtchev, Orestis Ioannidis, Giuseppe Novelli, Mirco Nacoti, Desmond Khor, Kenji Inaba, Demetrios Demetriades, Torsten Kaussen, Asri Che Jusoh, Wagih Ghannam, Boris Sakakushev, Ohad Guetta, Agron Dogjani, Stefano Costa, Sandeep Singh, Dimitrios Damaskos, Arda Isik, Kuo-Ching Yuan, Francesco Trotta,Stefano Rausei, Aleix Martinez-Perez, Giovanni Bellanova, Vinicius Cordeiro Fonseca, Fernando Hernández, Athanasios Marinis, Wellington Fernandes, Martha Quiodettis, Miklosh Bala, Andras Vereczkei, Rafael L Curado, Gustavo Pereira Fraga, Bruno M Pereira, Mahir Gachabayov, Guillermo Perez Chagerben, Miguel Leon Arellano, Sefa Ozyazici, Gianluca Costa, Tugan Tezcaner, Luca Ansaloni: IROA: International Register of Open Abdomen, preliminary results. World Journal of Emergency Surgery 02/2017; 12(1)., DOI:10.1186/s13017-017-0123-8

  ▪ Sorin Hostiuc, Mugurel Constantin Rusu, Vasile Sorin Mănoiu, Alexandra Diana Vrapciu, IonuŢ Negoi, Maria Viorela Popescu: Usefulness of ultrastructure studies for the estimation of the postmortem interval. A systematic review. Romanian journal of morphology and embryology = Revue roumaine de morphologie et embryologie 01/2017; 58(2):377-384.

  ▪ Ionut Negoi, Sorin Paun, Massimo Sartelli, Fausto Catena, Luca Ansaloni, Ruxandra Irina Negoi, Mircea Beuran: Hypertriglyceridemia–induced acute pancreatitis: a systematic review of the literature. Journal of Acute Disease. 01/2017; 6(1):169-173., DOI:10.12980/jad.6.2017JADWEB-2016-0058

  ▪ Massimo Sartelli, Fausto Catena, Luca Ansaloni, Federico Coccolini, Ewen A. Griffiths, Fikri M. Abu-Zidan, Salomone Di Saverio, Jan Ulrych, Yoram Kluger, Ofir Ben-Ishay, Frederick A. Moore, Rao R. Ivatury, Raul Coimbra, Andrew B. Peitzman, Ari Leppaniemi, Gustavo P. Fraga, Ronald V. Maier, Osvaldo Chiara, Jeffry Kashuk, Boris Sakakushev, Dieter G. Weber, Rifat Latifi, Walter Biffl, Miklosh Bala, Aleksandar Karamarkovic, Kenji Inaba, Carlos A. Ordonez, Andreas Hecker, Goran Augustin, Zaza Demetrashvili, Renato Bessa Melo, Sanjay Marwah, Sanoop K. Zachariah, Vishal G. Shelat, Michael McFarlane, Miran Rems, Carlos Augusto Gomes, Mario Paulo Faro, Gerson Alves Pereira Júnior, Ionut Negoi, Yunfeng Cui, Norio Sato, Andras Vereczkei, Giovanni Bellanova, Arianna Birindelli, Isidoro Di Carlo, Kenneth Y Kok, Mahir Gachabayov, Georgios Gkiokas, Konstantinos Bouliaris, Elif Çolak, Arda Isik, Daniel Rios-Cruz, Rodolfo Soto, Ernest E. Moore: WSES Guidelines for the management of acute left sided colonic diverticulitis in the emergency setting:. World Journal of Emergency Surgery 12/2016; 11(1)., DOI:10.1186/s13017-016-0095-0

  ▪ Adelina Maria Cruceru, Ionut Negoi, Sorin Paun, Sorin Hostiuc, Ruxandra Irina Negoi, Mircea Beuran: Complex Perineal Trauma with Anorectal Avulsion. Case Reports in Surgery. 10/2016; 2016(4)., DOI:10.1155/2016/4830712

  ▪ Massimo Sartelli, Dieter G. Weber, Etienne Ruppé, Matteo Bassetti, Brian J. Wright, Luca Ansaloni,Fausto Catena, Federico ă Coccolini, Fikri M. Abu-Zidan, Raul Coimbra, Ernest E. Moore, Frederick A. Moore, Ronald V. Maier, Jan ă J. De Waele, Andrew W. Kirkpatrick, Ewen A. Griffiths, Christian Eckmann, Adrian J. Brink, John E. Mazuski, Addison K. ă May, Rob G. Sawyer, Dominik Mertz, Philippe Montravers, Anand ă Kumar, Jason A. Roberts, Jean-Louis Vincent, Richard R. Watkins, Warren Lowman, Brad Spellberg, Iain J. ă Abbott, Abdulrashid Kayode Adesunkanmi, Sara Al-Dahir, Majdi N. Al-Hasan, Ferdinando Agresta, Asma A. Althani, Shamshul Ansari, Rashid Ansumana, Goran Augustin, Miklosh Bala, Zsolt J. ă Balogh, Oussama Baraket, Aneel Bhangu, Marcelo A. Beltrán, Michael Bernhard, Walter L. Biffl, Marja A. Boermeester, Stephen M. Brecher, Jill R. Cherry-Bukowiec, Otmar R. Buyne, Miguel A. Cainzos, Kelly A. Cairns, ă Adrian Camacho-Ortiz, Sujith J. Chandy, Asri Che Jusoh, ă Alain Chichom-Mefire, Caroline Colijn, Francesco Corcione, Yunfeng Cui, Daniel ă Curcio, Samir Delibegovic, Zaza Demetrashvili, Belinda De ă Simone, Sameer Dhingra, José J. Diaz, Isidoro Di Carlo, Angel Dillip, Salomone Di Saverio, Michael P. ă Doyle, Gereltuya Dorj, Agron Dogjani, Hervé Dupont, Soumitra R. Eachempati, Mushira Abdulaziz Enani, Valery N. Egiev, Mutasim M. ă Elmangory, Paula Ferrada, Joseph R. Fitchett, Gustavo P. ă Fraga, Nathalie Guessennd, Helen Giamarellou, Wagih ă Ghnnam, George Gkiokas, Staphanie R. Goldberg, Carlos Augusto Gomes, Harumi Gomi, Manuel Guzmán-Blanco, Mainul Haque, Sonja Hansen, Andreas Hecker, Wolfgang R. ă Heizmann, Torsten Herzog, Adrien Montcho Hodonou, Suk-Kyung Hong, Reinhold ă Kafka-Ritsch, Lewis J. Kaplan, Garima Kapoor, Aleksandar ă Karamarkovic, Martin G. Kees, Jakub Kenig, Ronald ă Kiguba, Peter K. Kim, Yoram Kluger, Vladimir ă Khokha, Kaoru Koike, Kenneth Y. Y. Kok, Victory Kong, Matthew C. Knox, Kenji Inaba, Arda Isik, Katia Iskandar, Rao R. ă Ivatury, Maurizio Labbate, Francesco M. Labricciosa, Pierre-Francois ă Laterre, Rifat Latifi, Jae Gil Lee, Young Ran Lee, Marc Leone, Ari Leppaniemi, Yousheng Li, Stephen Y. ă Liang, Tonny Loho, Marc Maegele, Sydney ă Malama, Hany E. Marei, Ignacio Martin-Loeches, Sanjay Marwah, Amos ă Massele, Michael McFarlane, Renato Bessa Melo, Ionut Negoi, David P. Nicolau, Carl Erik Nord, Richard Ofori-Asenso, AbdelKarim H. Omari, Carlos A. Ordonez, Mouaqit Ouadii, Gerson Alves Pereira Júnior, Diego Piazza, Guntars Pupelis, Timothy Miles Rawson, Miran Rems, Sandro Rizoli, Claudio ă Rocha, Boris Sakakhushev, Miguel Sanchez-Garcia, Norio ă Sato, Helmut A. Segovia Lohse, Gabriele Sganga, Boonying ă

  23/10/19 © Uniunea Europeană, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 18 / 44

 • Curriculum vitae Ionu Negoiț

  Siribumrungwong, Vishal G. Shelat, Kjetil Soreide, Rodolfo ă Soto, Peep Talving, Jonathan V. Tilsed, Jean-Francois Timsit, Gabriel Trueba, Ngo Tat Trung, Jan Ulrych, Harry van Goor, Andras Vereczkei, Ravinder S. Vohra, Imtiaz Wani, Waldemar Uhl, Yonghong Xiao, Kuo-Ching Yuan, Sanoop K. ă Zachariah, Jean-Ralph Zahar, Tanya L. Zakrison, Antonio ă Corcione, Rita M. Melotti, Claudio Viscoli, Perluigi Viale: Antimicrobials: A global alliance for optimizing their rational use in intra-abdominal infections (AGORA). World Journal of Emergency Surgery 07/2016; 11(1)., DOI:10.1186/s13017-016-0089-y

  ▪ S. Hostiuc, I. Negoi, M. Hostiuc: Diabetes and collision risk. A meta-analysis and meta-regression. International Journal of Clinical Practice 07/2016; 70(7):554-568., DOI:10.1111/ijcp.12832

  ▪ Mircea Beuran, Ionut Negoi, Ruxandra Irina Negoi, Sorin Hostiuc, Sorin Paun: Primary Aortoduodenal Fistula: First you Should Suspect it. Revista Brasileira de Cirurgia Cardiovascular 06/2016; 31(3)., DOI:10.5935/1678-9741.20160049

  ▪ Daniel Flamaropol, Alin Moldoveanu, Florica Moldoveanu, Maria-Iuliana Dascalu, Iulia Stanica, Ionut Negoi: User Behavior Analytics in Virtual Training Environments for Sensory Substitution Devices. 2018 Zooming Innovation in Consumer Technologies Conference (ZINC); 05/2018, DOI:10.1109/ZINC.2018.8448514

  ▪ S. L. Iconaru, S. A. Predoi, M. Beuran, C. S. Ciobanu, R. Trusca, R. Ghita, I. Negoi, G. Teleanu, S. C. Turculet, M. Matei, Monica Badea, A. M. Prodan: Fabrication and characterization of iron oxide dextran composite layers. INTERNATIONAL CONFERENCE ON STRUCTURAL ANALYSIS OF ADVANCED MATERIALS: ICSAAM 2017; 02/2018, DOI:10.1063/1.5024169

  ▪ S. L. Iconaru, M. Beuran, C. S. Turculet, I. Negoi, G. Teleanu, A. M. Prodan, M. Motelica-Heino, R. Guégan, C. S. Ciobanu, G. Jiga, Daniela Predoi: Application of biocompatible magnetite nanoparticles for the removal of arsenic and copper from water. INTERNATIONAL CONFERENCEON STRUCTURAL ANALYSIS OF ADVANCED MATERIALS: ICSAAM 2017; 02/2018, DOI:10.1063/1.5024168

  ▪ Acute complications of liver hydatidosis: Still associated with significant morbidityLotito Gianmarco, Negoi Ionut, Beuran Mircea. Journal of Acute Disease. Volume 6, Issue 5, Page 214-217, 2017.

  ▪ Mircea Beuran, Ionut Negoi, Fausto Catena, Massimo Sartelli, Sorin Hostiuc, Sorin Paun: Laparoscopic Transgastric versus Endoscopic Drainage of a Large Pancreatic Pseudocyst. A Case Report. Journal of gastrointestinal and liver diseases: JGLD 05/2016; 25(2):243-247.

  ▪ Sorin Hostiuc, Irina Rentea, Eduard Drima, Ionut Negoi: Placebo in Surgical Research: A Case-Based Ethical Analysis and Practical Consequences. BioMed Research International 01/2016; 2016(1, part 1):1-7., DOI:10.1155/2016/2627181

  ▪ Viviana Elena Sânziana Dinu, Tudor Ion Codârnai, Maria Iuliana Dascalu, Alin Moldoveanu, Cristian Taslitchi, Ionut Negoi: A PRACTICAL SURVEY ON HEALTH MONITORING DEVICES AND THEIR IMPACT ON QUALITY OF LIFE. eLearning & Software for Education. 2016, Issue 1, p342-349. 8p.

  ▪ Ionut Negoi, Sorin Paun, Bogdan Stoica, Ioan Tanase, Mihaela Vartic, Ruxandra Irina Negoi, Sorin Hostiuc, Mircea Beuran, Latest progress of research on acute abdominal injuries, Journal of Acute Disease, Available online 9 October 2015, ISSN 2221-6189, http://dx.doi.org/10.1016/j.joad.2015.07.003. (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2221618915000803)

  ▪ Ionut Negoi, Sorin Paun, Sorin Hostiuc, Bogdan Stoica, Ioan Tanase, Ruxandra Irina Negoi, Gabriel Constantinescu, Mircea Beuran, Mortality after acute trauma: Progressive decreasing rather than a trimodal distribution, Journal of Acute Disease, Volume 4, Issue 3, August 2015, Pages 205-209, ISSN 2221-6189, http://dx.doi.org/10.1016/j.joad.2015.03.001. (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2221618915000311)

  ▪ Mircea Beuran, Ionut Negoi, Sorin Paun, Valentina Negoita, Bogdan Stoica, Ioan Tanase, Mihaela Vartic, Ruxandra Irina Negoi, Sorin Hostiuc. Massive lower gastrointestinal bleeding after low anterior resection for middle rectal cancer – case report, Journal of Acute Disease, Volume 4, Issue1, March 2015, Pages 73-77, ISSN 2221-6189, http://dx.doi.org/10.1016/S2221-6189(14)60088-3. (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2221618914600883)

  ▪ Mircea Beuran, Ionut Negoi, Sorin Paun, Mihaela Vartic, Bogdan Stoica, Ioan Tănase, Ruxandra Irina Negoi, Sorin Hostiuc, Quality management in general surgery: a review of the literature, Journal of Acute Disease, Volume 3, Issue 4, 2014, Pages 253-257, ISSN 2221-6189, http://dx.doi.org/10.1016/S2221-6189(14)60057-3. (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2221618914600573)

  ▪ Bogdan Stoica, Sorin Paun, Ioan Tanase, Ionut Negoi, Mircea Beuran, Trauma pattern in a level I east-European trauma center, Journal of Acute Disease, Available online 29 July 2015, ISSN 2221-6189, http://dx.doi.org/10.1016/j.joad.2015.05.002.

  23/10/19 © Uniunea Europeană, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 19 / 44

  http://dx.doi.org/10.1016/j.joad.2015.05.002http://dx.doi.org/10.1016/S2221-6189(14)60057-3http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2221618914600883http://dx.doi.org/10.1016/S2221-6189(14)60088-3http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2221618915000311http://dx.doi.org/10.1016/j.joad.2015.03.001http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2221618915000803http://dx.doi.org/10.1016/j.joad.2015.07.003

 • Curriculum vitae Ionu Negoiț

  (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2221618915000530)-25. doi: 10.1016/j.pan.2015.02.011 Epub 2015 Mar 7. Review. PubMed PMID: 25794655. IF = 2.837

  ▪ Sartelli M, Abu-Zidan FM, Catena F, Griffiths EA, Di Saverio S, Coimbra R, Ordoñez CA, Leppaniemi A, Fraga GP, Coccolini F, Agresta F, Abbas A, Abdel Kader S, Agboola J, Amhed A, Ajibade A, Akkucuk S, Alharthi B, Anyfantakis D, Augustin G, Baiocchi G, Bala M, Baraket O, Bayrak S, Bellanova G, Beltràn MA, Bini R, Boal M, Borodach AV, Bouliaris K, Branger F, Brunelli D, Catani M, Che Jusoh A, Chichom-Mefire A, Cocorullo G, Colak E, Costa D, Costa S, Cui Y, Curca GL, Curry T, Das K, Delibegovic S, Demetrashvili Z, Di Carlo I, Drozdova N, El Zalabany T, Enani MA, Faro M, Gachabayov M, Giménez Maurel T, Gkiokas G, Gomes CA, Gonsaga RA, Guercioni G, Guner A, Gupta S, Gutierrez S, Hutan M, Ioannidis O, Isik A, Izawa Y, Jain SA, Jokubauskas M, Karamarkovic A, Kauhanen S, Kaushik R, Kenig J, Khokha V, Kim JI, Kong V, Koshy R, Krasniqi A, Kshirsagar A, Kuliesius Z, Lasithiotakis K, Leão P, Lee JG, Leon M, Lizarazu Pérez A, Lohsiriwat V, López-Tomassetti Fernandez E, Lostoridis E, Mn R, Major P, Marinis A, Marrelli D, Martinez-Perez A, Marwah S, McFarlane M, Melo RB, Mesina C, Michalopoulos N, Moldovanu R, Mouaqit O, Munyika A, Negoi I, Nikolopoulos I, Nita GE, Olaoye I, Omari A, Ossa PR, Ozkan Z, Padmakumar R, Pata F, Pereira Junior GA, Pereira J, Pintar T, Pouggouras K, Prabhu V, Rausei S, Rems M, Rios-Cruz D, Sakakushev B, Sánchez de Molina ML, Seretis C, Shelat V, Simões RL, Sinibaldi G, Skrovina M, Smirnov D, Spyropoulos C, Tepp J, Tezcaner T, Tolonen M, Torba M, Ulrych J, Uzunoglu MY, van Dellen D, van Ramshorst GH, Vasquez G, Venara A, Vereczkei A, Vettoretto N, Vlad N, Yadav SK, Yilmaz TU, Yuan KC, Zachariah SK, Zida M, Zilinskas J, Ansaloni L. Global validation of the WSES Sepsis Severity Score for patients with complicated intra-abdominal infections: a prospective multicentre study (WISS Study). World J Emerg Surg. 2015 Dec 16;10:61. doi: 10.1186/s13017-015-0055-0. eCollection 2015. PubMed PMID: 26677396. IF = 1.47

  ▪ Sartelli M, Moore FA, Ansaloni L, Di Saverio S, Coccolini F, Griffiths EA, Coimbra R, Agresta F, Sakakushev B, Ordoñez CA, Abu-Zidan FM, Karamarkovic A, Augustin G, Costa Navarro D, Ulrych J, Demetrashvili Z, Melo RB, Marwah S, Zachariah SK, Wani I, Shelat VG, Kim JI, McFarlane M, Pintar T, Rems M, Bala M, Ben-Ishay O, Gomes CA, Faro MP, Pereira GA Jr, Catani M, Baiocchi G, Bini R, Anania G, Negoi I, Kecbaja Z, Omari AH, Cui Y, Kenig J, Sato N, Vereczkei A, Skrovina M, Das K, Bellanova G, Di Carlo I, Segovia Lohse HA, Kong V, Kok KY, Massalou D, Smirnov D, Gachabayov M, Gkiokas G, Marinis A, Spyropoulos C, Nikolopoulos I, Bouliaris K, Tepp J, Lohsiriwat V, Çolak E, Isik A, Rios-Cruz D, Soto R, Abbas A, Tranà C, Caproli E, Soldatenkova D, Corcione F, Piazza D, Catena F. A proposal for a CT driven classification of left colon acute diverticulitis. World J Emerg Surg. 2015 Feb 19;10:3. doi: 10.1186/1749-7922-10-3. eCollection 2015. Review. PubMed PMID: 25972914; PubMed Central PMCID: PMC4429354. IF =1.47

  ▪ Hostiuc, Sorin, Dragoteanu, Constantin, Asavei, Victor, Negoi, Ionut. (2015). Aortic rupture during reoperative bariatric surgery. Revista Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, 30(4), 494-496. https://dx.doi.org/10.5935/1678-9741.20150051. I

of 44/44
Curriculum vitae INFORMAŢII PERSONALE Ionu ț Negoi EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 19 Sept 19–Prezent Manager Spitalul Clinic de Urgen ă Bucure ti ț ș 1 Oct 19–Prezent Conferen iar Universitar ț Departamentul 10 Chirurgie, Disciplina Chirurgie Spitalul Clinic de Urgen ă Bucure ti, ț ș Universitatea de Medicină i Farmacie Carol Davila Bucure ti ș ș 30 Aug 17–Prezent Medic Primar Chirurgie Generală Spitalul Clinic de Urgen ă Bucure ti ț ș Nota examenului de medic primar 10. 12 Sept 12–Prezent Doctor în Medicină Universitatea de Medicină i Farmacie ”Carol Davila” Bucure ti ș ș Selective Nonoperative Management of Abdominal Visceral Lesions in Polytrauma Patient, doctoral thesis coordinator: Mircea Beuran, MD, PhD, Professor of Surgery. 1 Iul 14–30 Nov 15 Studii Posdoctorale Carol Davila University of Medicine and Pharmacy Bucharest (România) "Surgical, pathological and molecular factors predicitive for survival after pancreatic resections for cancer". 16–Prezent Membru al Grupului Tehnic de Lucru privind Blocurile Operatorii al Ministerului Sănătă ii pentru Programul Băncii Mondiale ț 07–Prezent Vizibilitate tiin ifică Interna ională Ș ț ț Web of Science Clarivate Analytics: Numărul articolelor publicate in extenso = 116 ISI Web of Science Core Collection Hirsch's h-index = 22 Numărul citărilor ISI Web of Science Core Collection = 4295 Google Scholar: h-index = 27 i10-index = 59 Suma citărilor = 6330 ResearchGate: 23/10/19 © Uniunea Europeană, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 1 / 44
Embed Size (px)
Recommended