+ All Categories
Home > Documents > Infectii NEONATALE

Infectii NEONATALE

Date post: 26-Jan-2016
Category:
Author: louise-michelle
View: 49 times
Download: 6 times
Share this document with a friend
Description:
MEDICINA
Embed Size (px)
of 98 /98
Infecţiile neonatale
Transcript
Page 1: Infectii NEONATALE

Infecţiile neonatale

Page 2: Infectii NEONATALE

Obiective

• Identificarea nou-nascutilor cu risc de infectie

• Identificarea principalilor agenti etiologici ai infectiilor aparute in perioada neonatala

• Profilaxia infectiilor de spital

• Conduita de urmat intr-un caz de infectie nosocomiala

Page 3: Infectii NEONATALE

Apararea antiinfectioasa la nou-nascut

• Mecanisme nespecifice: • Bariere cutaneo-mucoase • Colonizarea portilor de intrare • Raspunsul inflamator • Febra • Proteinele de faza acuta (CRP, orosomucoid,

ceruloplasmina, antiproteaze) • Complementul seric • Anticorpii (IgM, IgG1, IgG3) • Componenta celulara a reactiei inflamatorii (PMN,

macrofage)

Page 4: Infectii NEONATALE

Apararea antiinfectioasa la nou-nascut

• Mecanisme specifice:

• Baza celulara a raspunsurilor imunitare (LyT – imunitatea celulara, LyB – imunitatea umorala) – 12 sapt VG

• Diferentierea LyT (20-22 sapt VG): LyT helper-inductoare (T4), LyT supresoare-citotoxice (T8)

• Diferentierea LyB: initial imature, purtatoare de IgM apoi mature, purtatoare initial de IgM, apoi IgD, IgG, IgA, IgE (sapt. 15 in maduva osoasa si organe periferice, sapt. 19 in sangele fetal)

Page 5: Infectii NEONATALE

Sistemul imun al nou-născutului

4 componente principale:

1. Fagocitele, secretoare de citokine si interferon;

2. Componenta celulară (celulele mediate imun): limfocitele T, celulele natural-killer şi anumite proteine care stimulează, inhibă şi reglează răspunsul imun;

3. Imunitatea umorală ce include limfocitele B, celulele plasmatice şi imunoglobulinele;

4. Cascada complementului.

Page 6: Infectii NEONATALE

Fagocitele • Implicate atât în răspunsul direct (fagocitoză locală şi

distrugerea patogenului) cât şi în răspunsul adaptativ prin secreţia de citokine care stimulează recrutarea celulelor antigen specifice T şi B la locul infecţiei.

• Deficienţele primare ale funcţiei fagocitare la nou-născut se corelează cu un număr mic de neutrofile la locul infecţiei, rezerve insuficiente de fagocite în timpul infecţiilor active sau severe. Aceste deficienţe pot fi consecinţa unor procese imunostimulatorii şi imunoreglatorii anormale.

Page 7: Infectii NEONATALE

Celulele mediate imun

• Limfocitele T au rol în reglarea răspunsului imun antigen specific.

• Deficienţele limfocitelor T neonatale reprezintă de fapt imaturitatea acestora, inclusiv scăderea numărului de citokine.

• Celulele NK si limfocitele T citolitice distrug celulele infectate prin intermediul proteinei numite perforină si enzimei numită granzimă.

• Deficientele acestora sunt corelate cu creşterea susceptibilităţii la infecţia cu HSV şi HIV la prematuri si nou-născuţii la termen, iar deficienţa limfocitelor T citolitice şi IFN-gamma cresc susceptibilitatea la infecţii cu Listeria monocytogenes şi Toxoplasma gondii.

Page 8: Infectii NEONATALE

Imunitatea umorală • Limfocitele B – contribuie la imunitatea patogen-

specifică prin producerea de Ac împotriva unor Ag specifice: bacterii, virusuri, paraziţi şi celule tumorale.

• Ig de la suprafaţa celulelor B leagă aceste Ag conducând la formarea şi secreţia de anticorpi.

• Aceşti anticorpi funcţionează prin neutralizare sau cu ajutorul complementului şi a fagocitelor pentru a inactiva microbii.

• Cantitatea si calitatea IgG active produse de făt sunt deficitare. Transferul transplacentar de IgG de la mamă la copil corectează doar parţial aceste deficienţe. Transferul major de IgG apare în trimestrul III de sarcină, dar acestea scad rapid după naştere, menţinându-se în limite normale până în jurul vârstei de 3 luni.

Page 9: Infectii NEONATALE

• Prematurii au niveluri foarte scăzute de Ac tip IgG deoarece nivelul acestora creşte o dată cu VG.

• Aceşti Ac materni transferaţi pasiv sunt extrem de importanţi pentru că protejează împotriva unor patogeni comuni perioadei neonatale: VHS, VVZ, Streptococ de grup B.

• IgM nu traversează placenta şi lasă astfel nou-născutul susceptibil infecţiilor cu BGN.

• Celulele B neonatale produc în principal IgM şi limitează producţia de IgA şi IgG. Prezenţa IgM la făt este posibilă în cazul unei infecţii intrauterine.

• IgA sistemic este o parte funcţională a imunităţii neonatale de la nivelul mucoasei chiar şi in utero. IgAs este deficitar la nou-născuţi şi sugari şi atinge titruri adecvate în jurul vârstei de 5-8 ani.

Page 10: Infectii NEONATALE

Sistemul complementului

• cascadă de proteine cu proprietăţi imunologice ce sunt activate enzimatic.

• Activarea complementului se face pe 2 căi: calea

alternă şi calea clasică, existând deficienţe ale acestei activări atât la făt cât şi la nou-născut.

• Există dovezi care susţin faptul că deficienţele în

activarea complementului contribuie la susceptibilitatea infecţiilor cu E.coli şi streptococul de grup B.

Page 11: Infectii NEONATALE

Infecţiile neonatale

Mamă făt

(transmitere transplacentară – infectii congenitale)

Mamă nou-născut

(transmitere intrapartum – infectii materno-fetale)

Mamă, personal de îngrijire nou-născut

(transmitere postpartum – infecţii nosocomiale)

Page 12: Infectii NEONATALE

Infectiile congenitale Sindromul TORCH

Page 13: Infectii NEONATALE

Sindromul TORCH

• T – Toxoplasma gondii

• O – Others (Treponema pallidum, virusul hepatitic B, virusul hepatitic C, virusul imunodeficientei umane dobandite)

• R – virusul rubeolic

• C – citomegalovirusul

• H – virusul Herpes simplex

Page 14: Infectii NEONATALE

Sindromul TORCH

• Căile de transmitere:

• Hematogenă (transplacentară) – cea mai frecventă;

• Ascendentă – prin lichid amniotic infectat din tractul genital, mecanism probabil pentru herpesul neonatal;

• Intrapartum: - prin fecale materne – pentru enterovirusuri, - prin secreţii cu sânge, operaţie cezariană – virusuri hepatitice, HIV.

Page 15: Infectii NEONATALE

Sindromul TORCH

• Afectarea fetală şi neonatală depinde de interacţiunea mai multor factori:

• vârsta la care mama este infectată: avorturile şi nou-născutul mort la naştere apar mai frecvent când infecţia fetală se face la VG mai mici;

• virulenţa şi tropismul celular al patogenului; • poarta de intrare fetală; • infecţia primară sau recurentă la mamă; infecţia

maternă primară poate determina injurii fetale mai mari decât infecţia recurentă, probabil datorită protecţiei determinate de transferul placentar precoce de anticorpi;

• dacă fetusul şi nou-născutul au primit transfer de anticorpi de la mamă.

Page 16: Infectii NEONATALE

Toxoplasmoza congenitala

• 3 genotipuri. Genotipul II – cel mai frecvent în Europa.

Riscul infecţiei fetale este în relaţie cu vârsta de gestaţie la care s-a produs infecţia: • În primul trimestru rata de transmitere este 14%; • În al II-lea trimestru rata de transmitere este 29%; • În al III-lea trimestru rata de transmitere este 59%. Rata de apariţie a sechelelor severe la nou-născuţii

infectaţi este: • 41% dacă infecţia s-a produs în trimestrul I; • 8% dacă infecţia s-a produs în trimestrul II; • 0% dacă infecţia s-a produs în trimestrul III;

Page 17: Infectii NEONATALE

Toxoplasmoza – semne clinice

Cei oligosimptomatici pot prezenta una sau mai multe anomalii:

• Pleiocitoză, • Proteinorahie, • Corioretinită, care în evoluţie devine atrofică şi

pigmentară. • Calcificări intracraniene, • Deficite neurologice cu debut tardiv (tulburari

de auz, microcefalie, hidrocefalie)

Page 18: Infectii NEONATALE

Toxoplasmoza – semne clinice

• Infecţia simptomatică prezintă simptome de gravitate medie nespecifice, de tipul:

• Icter precoce şi prelungit, • Hepatosplenomegalie, • Anemie, • Hidrocefalie prin stenoza apeductului Sylvius, • Microcefalie. • Doar 10% din nou-născuţii cu infecţie congenitală

prezintă manifestări severe prin asocieri diverse: febră, hepatosplenomegalie, hidro/microcefalie, hiperbilirubinemie directă, corioretinită, anemie, limfadenopatie, anomalii ale LCR, convulsii, calcificări intracraniene.

• La 10% din nou-născuţi boala poate evolua fatal.

Page 19: Infectii NEONATALE

Toxoplasmoza – diagnostic serologic • Detectarea în sânge a anticorpilor specifici de tipul:

IgM, IgA, IgG, IgE: • R. Sabin-Feldman – testul de liză a toxoplasmelor • R. de imunfluorescenţă indirectă (în varianta IgM –

testul Remington). Ambele sunt de referinţă şi azi în determinarea titrului de anticorpi specifici antitoxoplasma.

• R. de aglutinare sensibilizată • R. ELISA sunt specifice şi sensibile în determinarea Ig G.

• R. Immunosorbent Agglutination Assay (ISAGA) • R. ELISA ,,dublu sandwich” • ELISA-reverse sunt cele mai sensibile în determinarea

Ig M şi Ig A.

Page 20: Infectii NEONATALE

Toxoplasmoza – diagnostic direct

• De certitudine • Parazitul poate fi izolat din: • Fragmente de placentă, • Cordon ombilical, • Sânge din cordon ombilical, • Fragmente de ţesut – creier, muşchi scheletic

– la necropsie. • Rata izolării parazitului din sângele periferic şi

LCR la aproximativ 50% din nou-născuţii asimptomatici şi simptomatici creşte în prima săptămână şi scade ulterior.

Page 21: Infectii NEONATALE

Toxoplasmoza – tratament

• Profilactic • Prevenirea toxoplasmei acute dobândite pe

perioada sarcinii de gravida seronegativă; • Prevenirea transmiterii congenitale de la mamă la

făt (profilaxie secundară) • Screening la gravide. • Tratament la nou-născut • Drogurile folosite in tratamentul nou-născutului

cele mai cunoscute: • Pirimetamină: 2 mg/kgc/zi; • Sulfadiazină: 50 mg/kgc/zi; • Spiramicină: 100 mg/kgc/zi, oral.

Page 22: Infectii NEONATALE

Toxoplasmoza – tratament

• În decursul unui an se fac 3-4 cure a câte 21 zile cu o asociere

Pirimetamină – 1 mg/kgc la fiecare 3-4 zile Sulfadiazină – 50-100 mg/kgc/zi în 2 prize. Pe durata administrării de pirimetamină se

administrează acid folinic 5 mg i.m. X 2/ săpt, pentru evitarea efectelor adverse hematologice.

Se recomandă administrarea concomitentă de prednison (1-2 mg/kgc) în corioretinitele evolutive, febră, albuminorahie, atingere hepatică.

În intervalul dintre cure se administrează spiramicină 100 mg/kgc/zi în 2 prize, timp de 30-45 zile.

Page 23: Infectii NEONATALE

Sifilisul congenital - transmitere

• Transmitere intrauterina de la mama infectata la fat.

• Transmiterea in utero poate apărea cel mai devreme la 10-14 săptămâni de gestaţie şi riscul creşte odată cu creşterea VG. Cel mai important factor de risc pentru infecţia fetală este stadiul matern al sifilisului.

• Rareori infecţia se transmite la naştere prin contact cu leziunea genitală.

Page 24: Infectii NEONATALE

Sifilis – aspecte clinice

• Cei mai mulţi din nou-nascutii cu sifilis congenital sunt asimptomatici la naştere. Copii care dezvoltă manifestări clinice în primii 2 ani de viaţă sunt consideraţi cu sifilis congenital precoce, pe când cei cu manifestări aproape de pubertate sunt cu sifilis congenital tardiv

• Funiculita necrozantă, un proces inflamator profund ce afectează matricea cordonului ombilical şi este acompaniată de flebite şi tromboze, este frecvent întâlnită la feţii morţi la naştere şi la nou-nascutii simptomatici la naştere.

• Semnele clinice de sifilis congenital apar la aproximativ 2/3 din nou-născuţii afectaţi în timpul celei de-a treia până la a opta săptămână de viaţă şi până în cel mult 3 luni.

Page 25: Infectii NEONATALE

Sifilis – aspecte clinice

• Simptomele pot fi generale şi nespecifice: • Febră, • Limfadenopatie • Iritabilitate, • Insuficienţă a creşterii şi dezvoltării • Triada: rinită, pemfigus palmo-plantar şi

splenomegalie. • Severitatea bolii clinice poate varia de la mediu la

fulminant. Prematurii sunt mult mai afectaţi decât nou-nascutii la termen, putând prezenta doar hepatomegalie, detresă respiratorie şi leziuni ale pielii.

• Nou-nascutii infectaţi intrauterin pot fi mai mici decât vârsta gestaţională (SGA).

Page 26: Infectii NEONATALE

Sifilis – aspecte clinice

• 40% din nou-nascutii cu sifilis congenital au manifestari SNC.

• Meningita sifilitică acută se însoţeşte de: • torticolis, • vărsături, • fontanelă anterioară hipertensivă, • semn Kernig pozitiv. • Examenul LCR - glicorahie normală, conţinut proteic

moderat crescut şi pleiocitoză cu morfonucleare (normal < 200 celule/microl) – asemănător cu cele întâlnite în meningita aseptică. Sifilisul meningocerebral cronic se dezvoltă la copii netrataţi şi se manifestă în copilăria tardivă cu hidrocefalie comunicantă progresivă, atrofie optică, paralizie de nervi cranieni şi infarcte cerebrale ce conduc la hemiplegie sau apoplexie.

Page 27: Infectii NEONATALE

Sifilis – anomalii radiologice

• multiple, simetrice. Sunt mai afectate metafizele şi diafizele oaselor lungi, în special cele ale extremităţilor inferioare.

• Modificări radiologice: osteocondrită, periostită, osteomielită

• Modificările cele mai precoce apar în metafiză şi constau în prezenţa benzilor radioopace transverse (semnul Wagner), alternând cu zone de radiotransparenţă ale oaselor cu osteoporoză.

• Osteocondrita devine evidentă radiologic după 5 săptămâni de la infecţia fetală. Metafiza poate deveni fragmentată, eroziunile focale implicând tibia medio-proximală (semnul Wimberger).

• Reacţiile periostale sunt nespecifice şi pot consta din: • Un singur start de ţesut osos (formare de os nou) • Mai multe straturi ,,periost în foi de ceapă” • Forma lamelară severă (ex: periostita lui Pehu)

Page 28: Infectii NEONATALE

Sifilisul congenital tardiv

• Manifestările clinice ale sifilisului congenital tardiv sunt date de ragadele (periorale sau perianale) care rămân după terapia sifilisului congenital precoce sau de inflamaţia persistentă la persoanele netratate.

• Triada Hutchinson: • Anomaliile dentiţiei (teşirea incisivilor superiori) sunt

secundare leziunilor precoce ce afectează dezvoltarea mugurilor dentari şi pot fi prevenite prin tratamentul cu Penicilină în perioada neonatală sau în copilăria precoce.

• Keratita interstiţială apare la aprox. 10% din pacienţi şi este diagnosticată frecvent între 5-20 ani. Deformarea bazei nasului, bolţii palatine şi slaba dezvoltare a maxilarului reprezintă consecinţele tardive ale rinitei.

• Surditatea prin afectarea nervului VIII afectează 35% din pacienţi şi se datorează osteocondritei capsulei otice şi degenerării cohleare care rezultă.

Page 29: Infectii NEONATALE

Sifilisul congenital - diagnostic

• Teste nespecifice: • VDRL • RPR (rapid plasma reagine). • Teste specifice serologice: • FTA-Abs (testul de absorbţie a Ac antitreponemici

fluorescenţi) • MHA-TP (testul de microhemaglutinare pentru

Treponema) – când testul FTA-Abs IgM este neconcludent.

• TPPA, TPHA, SPHA • VDRL şi CSF sunt utilizate ca screening la toţi nou-

născuţii cu suspiciunea de sifilis.

Page 30: Infectii NEONATALE

Sifilisul congenital - tratament

Criterii materne: • lues netratat; • serologie pozitiva; • tratament inadecvat –fara penicilina; • tratament cu 4 saptamani antepartum; • tratament incorect. Criterii neonatale: • semne clinice de lues congenital; • VDRL mai mare cu 4 ori de cel matern; • examen microscopic pozitiv. • Tratament: Penicilina G cristalină cu administrare i.v. • Doză : 100.000 UI/kgc in 2 prize la 12 ore in primele 7

zile, apoi la 8 ore. • Durata 10-14 zile. (Daca tratamentul se intrerupe mai

mult de o zi se reia schema de la inceput)

Page 31: Infectii NEONATALE

Infectia cu virusul hepatitei B

• Virusul hepatitic B (8 genotipuri: A-H) da forma cea mai grava hepatita neonatala. Cu cat infectia are loc mai devreme, cu atat este mai mare riscul de cronicizare.

• Transmitere verticala: in timpul nasterii 1 %, prin expunerea tegumentelor si mucoaselor nou-nascutului la sangele infectat.

• Transplacentar: rar, in proportie de 5-15 %, daca mamele sunt AgHBe pozitive;

• Transmitere orizontala: 5 % • Transmitere parenterala: 38 % • Transmitere sexuala: 30 % din cazuri. • Transmitere neprecizata: 26-30 %.

Page 32: Infectii NEONATALE

Infectia cu virusul hepatitei B

• Factori de risc pentru transmiterea VHB la NN: • infectie materna cu VHB in trimestrul 3 al sarcinii,

rata de infectie la NN este de 80-90%; • infectie materna cu VHB in trimestrul 1 si 2 al

sarcinii, riscul de infectie la NN este de 10 %; • mama purtatoare cronica de AgHBs si AgHBe

creste riscul la 70-80%; • mama purtatoare de AgHBe, riscul de purtator

cronic este scazut si rata de infectie la NN este de 30%;

• mama purtatoare de AgHBe si AgHBe - riscul de transmitere este foarte mic si riscul de purtator sanatos este de 10-20%;

• mama purtatoare de anticorpi antiHBs - riscul de transmitere la NN este 0.

Page 33: Infectii NEONATALE

HVB – semne clinice

• Cele mai multe infectii cu VHB sunt subclinice sau infectia asimptomatica este usoara si anicterica: cresterea moderata a transaminazelor, usoara hepatomegalie, prezenta AgHBs.

• Nou-nascutii proveniti din mame cu HVB in ultimul trimestru de sarcina pot prezenta hepatita acuta icterigena sau anicterigena: cresterea marcata a transaminazelor, stare generala alterata, hepatomegalie, sau pot prezenta hepatita fulminanta.

• Majoritatea nou-nascutilor devin purtatori cronici de AgHBs (persistenta AgHBs peste 6 luni) daca mamele prezinta si AgHBe si ulterior 1/3 din ei dezvolta hepatita cronica, progresiva, care in final duc la ciroza, sau carcinoame hepatocelulare dupa vârsta de 6 ani.

Page 34: Infectii NEONATALE

HVB – profilaxie la nou-nascut

• Nou-nascutii din mameAgHBs (+) trebuie spalati precoce pentru a indeparta secretiile infectate, iar aspirarea secretiilor gastrice trebuie facuta cu blandete pentru a evita lezarea mucoasei si a permite patrunderea VHB in sange.

• Imunizare activa: accinare AHB a tuturor nou-nascutilor indiferent de serologia mamei, prima doza la nastere si urmatoarele doze la 2 si 6 luni;

• Alimentatia la san trebuie permisa pentru nou-nascutii care au inceput imunoprofilaxia;

• CDC si AAP recomanda vaccinarea tuturor nou-nascutilor indiferent de statusul lor antigenic.

• Imunizare pasiva: nou-nascutii din mame AgHBs (+) vor primi imunoglobulina HBs si vaccin. Administrarea de imunoglobulina este eficienta daca se face cat mai curand de la nastere dar si in primele 12 ore in doza de 0,5 ml i.m. Celelalte doze vor fi administrate la 1-2 saptamani, respectiv 6 luni.

Page 35: Infectii NEONATALE

HVB - tratament

• Recomandat la copiii cu cresterea ALT mai mult de 2 ori fata de limita superioara (faza de seroconversie).

• Interferon: 0,1 MU/kgc (3-6 MU/m2) X 3/sapt, 4-6 luni. Factorii predictivi pentru raspunsul la interferon: niveluri crescute de transaminaze, niveluri scăzute de ADN viral, inflamatia hepato-celulara, dobandirea tardiva a infectiei.

• Analogi nucleozidici: Lamivudina – 3 mg/kgc/zi, 1 an. S-a raportat apariţia de tulpini virale rezistente.

Page 36: Infectii NEONATALE

Hepatita virala C

• Rata de transmitere verticala de la mama la copil este scazuta, aproximativ 10% (intre 0–25%).

• Prezenta HVC-ARN la mama la nastere este cel mai important factor asociat cu transmiterea verticala. Rata de transmitere de la mama la copil este mai mare cu o medie de 5-36% daca mama este si HIV pozitiva.

• Ruptura prelungita a membranelor poate fi asociata cu un risc crescut de transmitere.

• Transmiterea prin lapte de mama este necunoscuta

• Fetele au un risc de infectie de 2 ori mai mare.

Page 37: Infectii NEONATALE

Hepatita virala C

• Manifestari clinice: • Infectia cu virus hepatitic C este in mare parte

asimptomatica, in 25% din cazuri apare icterul, iar hepatita fulminanta este rara. Mare parte a nou-nascutilor dezvolta o infectie cronica cu virus C, 1-4% din pacientii infectati au risc de carcinom hepatocelular.

• Diagnostic: • Testele serologice permit detectarea anticorpi antiVHC,

dar nu permit diferentierea intre infectia acuta si cronica.

• Testul imunoenzimatc EIA-3 este utilizat in screening si are o sensibilitate de peste 97%.

• Cel mai util test este testul cantitativ de revers transcriptaza prin PCR: RT-PCR

Page 38: Infectii NEONATALE

Hepatita virala C

• Tratament: • Nu este recomandat screening de rutina la toate

gravidele pentru infectie cu virus de tip C, testarea ar trebui facuta numai la femeile cu risc crescut.

• De asemenea nu se recomanda profilaxia cu imunoglobulina a nou-nascutilor din mame infectate. Deoarece pasajul transplacentar al anticorpilor IgG anti HVC poate persista mai multe luni se recomanda ca nou-nascutii sa nu fie testati pentru anticorpi antivirus C sub 1 an.

• Nou-nascutii si copii gasiti infectati cu virus C necesita monitorizare periodica din cauza riscului crescut de boala hepatica severa.

• Schema: α-IFN s.c. x 3/sapt + ribavirin p.o. x 2/zi.

Page 39: Infectii NEONATALE

Infectia HIV – cai de transmitere

• Transplacentar: HIV poate infecta placenta în orice moment al sarcinii. HIV a fost izolat la produsul de concepţie şi la 14-20 săptămâni de gestaţie.

• HIV poate infecta trofoblastul şi linia celulelor macrofagice placentare. Nici prezenţa infecţiei, nici cantitatea de virus la nivelul placentei nu se corelează cu infecţia congenitală.

Page 40: Infectii NEONATALE

Infectia HIV – cai de transmitere

• Intrapartum: • Trecerea prin canalul genital • Durata de la ruperea membranelor până la

naştere • Prin lapte matern: în ţările unde alimentaţia

naturală este aproape exclusivă rata transmiterii poate fi cu până la 14% mai mare decât cea considerată a fi datorită transmiterii in utero sau intrapartum.

• Alăptarea prelungită peste 1 an dublează riscul de transmitere

Page 41: Infectii NEONATALE

Infectia HIV – semne clinice

• Semne sugestive pentru HIV pot fi: • Scădere ponderală persistentă peste 10% din greutatea

de la naştere, • Scăderea cu cel puţin 2 percentile pe curbele de

creştere greutate – vârstă la un copil peste 1 an de viaţă

• Scăderea sub percentilul 5 pentru curba greutate – talie la două măsurători consecutive la 30 zile interval,

• Diaree cronică, • Febră documentată peste 30 zile intermitentă sau

constantă. • Înaintea terapiei antiretrovirale 50-90% din copiii

infectaţi cu HIV prezentau afectare a SNC caracterizată clinic prin encefalopatie devastatoare, întârziere în dezvoltare sau diminuarea funcţiilor cognitive.

• Deseori se diagnostichează SIDA la sugarii între 2-6 luni când aceştia prezintă o pneumonie cu Pn. carinii.

Page 42: Infectii NEONATALE

Infectia HIV - diagnostic

• Serologic: • ELISA şi Western-Blott, folosite la adult, la nou-născut

au valoare redusă - IgG materne trec placenta şi pot persista la copil ~1 an.

• Alte teste: detectare virală la copiii infectaţi născuţi din mame seropozitive:

• Culturi celulare in vitro, • Ag P24 în sângele periferic, • PCR pentru determinarea acidului nucleic viral în

sângele periferic – sensibilitate de 35% la 48 h şi 93% la 14 zile de viaţă,

• ELISA pentru IgM şi IgA specifice, • Stimulare specifică in vitro pentru a produce Ac

specifici, • PCR pentru detectarea ADN specific al HIV în celulele

infectate este standardul de aur în diagnosticul precoce.

Page 43: Infectii NEONATALE

Infectia HIV - tratament • Terapie antiretrovirală: - Inhibitorii nucleozidici de reverstranscriptază:

Zidovudina– cel mai eficace drog la copii, mai ales la cei cu anomalii SNC. Alte droguri: Lamivudina, Didanosina, Zalcitabina, Stavudina

- Inhibitorii nonnucleozidici de reverstranscriptază, - Inhibitorii de proteaze: Indinavir, Saquinavir, Ritonavir. • Terapie genică ce vizează transmiterea informaţiei

genetice la celule şi prevenirea replicării virale. • Interferon gama sau anticorpi monoclonali. • Terapie intravenoasă cu gamaglobuline. • Tratament suportiv: optimizarea nutriţiei, profilaxia

pentru agenţi oportunişti (Pn. carinii), recunoaşterea promptă şi tratamentul complicaţiilor specifice (infecţii oportuniste, disfuncţii cardiace).

Page 44: Infectii NEONATALE

Rubeola congenitala

• Consecinţa infecţiei cu virus rubeolic este sindromul rubeolei congenitale care poate apare când virusul rubeolei se transmite in utero în timpul infecţiei primare materne.

• Când infecţia se produce în primele 11 săptămâni de sarcină nou-nascutul prezinta malformaţii cardiace şi surditate, iar între săptămâna 13 – 16 numai surditate. Când infecţia se produce după 16 săptămâni, nou-nascutii nu prezinta nici un defect congenital. Deci patologia fetală este frecventă când infecţia apare în primele 16 săptămâni de sarcină.

• Mecanismele patogenice ale efectului teratogen indus de rubeolă nu sunt bine cunoscute, cea mai frecventă ipoteză este cea care sugerează implicarea directă a replicării virale în clonele celulare fetale în timpul organogenezei.

Page 45: Infectii NEONATALE

Rubeola – manifestari clinice

• Virusul rubeolic poate infecta unul sau toate organele fetale şi persistă pentru o lungă perioadă de timp, de aceea rubeola congenitală ar trebui considerată o boală cronică cu un spectru larg de manifestări clinice, de la nou-nascutul mort la cel cu multiple malformaţii congenitale sau nou-nascutul aparent sănătos.

• Manifestările clinice sunt grupate în 3 categorii: • Fenomene tranzitorii: Trombocitopenie, Hepatită. • Defecte structurale permanente: MCC, Cataractă • Defecte apărute în timp: Surditate, DZ • În perioada neonatală pot aparea infecţii fără

semne clinice şi acestea nu se observă mai devreme de luna a 2-a de viaţă.

Page 46: Infectii NEONATALE

Rubeola – manifestari clinice • Sindromul de rubeolă congenitală este în accepţiunea clasică o

triadă formată din:

– Cataractă

– Surditate

– Malformaţii cardiace.

• Cataracta şi microftalmia apar la 1/3 din cazuri.

• Surditatea senzorială sau centrală este cea mai frecventă sechelă (80% din copii infectaţi). Este singura care poate aparea ca manifestare izolată a rubeolei congenitale.

• MCC apar la cel puţin 50% din copiii infectaţi în primele 8 săptămâni de gestaţie şi includ: PCA, SAP, Stenoză de vene pulmonare, etc.

Page 47: Infectii NEONATALE

Rubeola – manifestari clinice

Semne clinice la naştere: • IUGR, • Splenomegalie, • Trombocitopenie, • Semne de meningoencefalită, • Semne de pneumonie interstiţială, • Adenopatie, • Radiotransparenţă osoasă. • Meningoencefalita apare la 10-20% din cazuri, poate

determina o retardare mentală şi motorie şi se poate prezenta ca o encefalită cronică progresivă.

• În plus faţă de sindroamele congenitale infecţia mamei în apropierea naşterii este frecvent asociată cu boli neonatale fatale, posibil din cauza expunerii fetale la viremia transplacentară în absenţa anticorpilor materni protectori.

Page 48: Infectii NEONATALE

Rubeola – forme clinice • Embriopatia rubeolică (sdr. Gregg) • Malformaţii cardiace (80%) – PCA, stenoza pulmonară,

coarctaţia aortei • Leziuni oculare (50%) – cataracta uni- sau bilaterală,

microftalmie • Surditate de percepţie (30%) prin anomalia de dezvoltare a

cohleei şi organului Corti • Fetopatia rubeolică • Afectare hematologică – purpură peteşială,prin

trombocitopenie de origine centrală • Afectare viscerală – HSM, adenopatii superficiale • Afectare neurologică – meningoencefalită cu prognostic

sever • Afectare osoasă – la nivelul metafizei oaselor lungi, FA largă • Maladie cu debut tardiv

Page 49: Infectii NEONATALE

Rubeola congenitala - diagnostic

• Diagnosticul de rubeolă congenitală trebuie suspectat pentru orice nou-nascut din mamă cu rubeolă dovedită sau bănuită în timpul sarcinii sau la orice copil cu IUGR sau cu alte stigmate de rubeolă congenitală.

• Izolarea virusului se face din: • nasofaringe, secreţii conjunctivale, urină, LCR,

sânge. • Diagnosticul serologic poate fi obţinut prin

monitorizarea IgG. Persistenţa IgG specific în titru crescut la 6-12 luni de viaţă este o dovadă de probabilă infecţie intrauterină.

• O concentraţie crescută de IgM specifici în sângele din CO este un marker al rubeolei congenitale, deoarece aceştia nu traversează placenta.

Page 50: Infectii NEONATALE

Rubeola congenitala - tratament

• Profilactic: • Vaccinarea antirubeolică protejează copii de rubeolă şi

elimină riscul de infecţie primară încă din copilărie. • Vaccinarea femeilor fertile care nu au prezentat

rubeolă în copilărie. • Imunizarea pasivă cu imunoglobuline nu garantează

protecţie fetală. • Nu există o terapie virală eficientă pentru rubeola

congenitală. Aceşti copii necesită eforturi de recuperare, monitorizare continuă a defectelor de auz precum şi a celorlalte defecte ce pot apare ca urmare a infecţiilor intrauterine.

• Izolarea nou-nascutului trebuie instituită imediat ce infecţia a fost suspectată.

• Copiii cu rubeolă congenitală trebuie consideraţi contagioşi în primul an de viaţă, cu excepţia acelora care prezintă culturi negative (culturi ce sunt foarte rar negative înainte de 3-6 luni).

Page 51: Infectii NEONATALE

Infectia cu CMV - transmitere

• Transmiterea de la mamă la făt se face transplacentar şi gravitatea injurilor fetale este mai mare în cazul infecţiei primare şi la cele apărute în prima jumătate a gestaţiei. Imunitatea maternă nu împiedică transmiterea transplacentară, dar scade până la 0 afectarea fetală.

• Patologia fetală poate fi determinată de replicarea virală continuă în organele afectate, vasculite şi alte leziuni mediate imun, precum şi de capacitatea de apărare a gazdei.

• În infecţiile materne recurente, imunitatea maternă persistentă poate inhiba viremia, şi anticorpii transplacentari pot stopa transmiterea virală la făt.

• Reactivarea infecţiei materne însoţită de prezenţa cervicală a virusului conduce la transmiterea intrapartum, dar nou-nascutul rămâne asimptomatic în cele mai multe cazuri.

• Transmiterea intrapartum prin secreţii cervicale • Transmiterea postpartum prin laptele de mamă creşte cu

cât alăptarea se prelungeşte peste 6 luni

Page 52: Infectii NEONATALE

Infectia congenitala cu CMV

• Cel mai frecvent nou-născutul este asimptomatic. • Mai rar poate apărea un sindrom asemănător cu

mononucleoza la primoinfecţie. Doar 10% din nou-nascuti sunt simptomatici în perioada neonatală.

• Cele mai frecvente semne clinice sunt: • Hepatosplenomegalie, trombocitopenie, peteşii, icter

cu BbD↑ • Semne de severitate: • Microcefalie, calcificări intracraniene sau hepatice,

IUGR, prematuritate • Anormalităţile neuroradiologice prezente în ½

anterioară a lobului temporal cresc şansele prezenţei CMV.

Page 53: Infectii NEONATALE

Infectia cu CMV - evolutie • Aproximativ 25% din copiii simptomatici mor în primii ani

de viaţă prin: • Afectare neurologică gravă, • Disfuncţii hepatice, • Suprainfecţii bacteriene, • Hemoragii, • Fenomene de CID. • Cea mai frecventă complicaţie pe termen lung - deficitul

auditiv, cu atât mai sever cu cât titrul CMV este mai mare: • 50-60% la copiii simptomatici, 5-10% la copiii

asimptomatici. • ½ dezvoltă deficit sever după primul an de viaţă. • Prognosticul pe termen lung la 90% din copiii asimptomatici

este bun. • Doar 5-15% din acestă categorie prezintă riscul de a

dezvolta complicaţii: auditive, microcefalie, defecte motorii, retardare psiho-motorie, autism, corioretinită, defecte dentare.

Page 54: Infectii NEONATALE

Infectia cu CMV - diagnostic • Cea mai sensibilă şi specifică metodă este izolarea CMV

în culturi din urină. Pentru confirmarea contaminării intrauterine culturile trebuie să fie pozitive în primele 2 săptămâni. După acestă perioadă se consideră că infecţia s-a produs intra sau postpartum. Pentru a le demonstra trebuie dovedit că urina din primele 2 săptămâni nu conţine Ac antiCMV.

• Identificarea ADN-ului viral in secretii prin PCR • Teste nespecifice: • IgM din cordon > 20 mg% (doar în 70% din cazuri), • Limfocitoză 5-42%, • TGO > 80 UI, Trombocitopenie, • BbI↑, apoi BbD↑ Proteinorahie > 120 mg%.

Page 55: Infectii NEONATALE

Infectia cu CMV - tratament

• Profilactic: • Măsuri de igienă a gravidelor şi personalului

sanitar. • Vaccinare antiCMV • Controlul sângelui şi pentru CMV. • Curativ: • Inhibitori de polimeraza – ganciclovir la copilul cu

infecţie intrauterină simptomatică, cu efect benefic asupra deteriorării auzului. Efectele secundare toxice variază de la moderate la severe (neutropenie tranzitorie, inhibarea spermatogenezei, efecte carcinogene).

• Alţi agenţi studiaţi: foscarnet, idoxuridin, citozinarabinozid, alfainterferon, gamaglobulină.

• Tratament suportiv

Page 56: Infectii NEONATALE

Infectia cu VHS - transmitere

• Cea intrauterină este rară – doar 5% din infecţiile neonatale cu VHS.

• Cel mai frecvent (85%) transmiterea este intrapartum, la nivelul tractului genital matern.

• Infecţia genitală cu VHS este complexă deoarece: • Multe infecţii sunt asimptomatice; • Virusul se reactivează periodic de-a lungul vieţii; • Infecţia primară şi cea recurentă nu pot fi

diferenţiate clinic. • Expunerea neonatală la infecţia genitală

secundară este mult mai frecventă decât expunerea la o infecţie primară. Riscul de contaminare neonatală este mai mare la infecţia primară (30-35%) decât la cea secundară (5%).

Page 57: Infectii NEONATALE

Infectia cu VHS - clinic

• Infecţia dobândită in utero este clinic diferită de cea dobândită de la naştere.

• Infecţia in utero: • Nou-nascutul poate prezenta: leziuni cutanate, cicatrici,

corioretinită, micro/hidrocefalie. • Cazurile pot evolua fatal. Supravieţuitorii pot prezenta

sechele neurologice severe: întârzieri în dezvoltare, defecte auditive şi oculare.

• Infecţia perinatală – poate fi împărţită în 3 entităţi clinice:

• Localizată la piele, ochi, gură – 42%. • Localizată la SNC – 35%, se prezintă cu convulsii,

letargie, FA hipertensivă. Apare în zilele 16-19 de viaţă. • Diseminată, implicând afectare multiorganică – 23%,

mimează sepsisul bacterian: iritabilitate, instabilitate termică, crize de apnee, icter, CID, şoc, hepatomegalie. Apare după 10-12 zile de viaţă

Page 58: Infectii NEONATALE

Infectia cu VHS - diagnostic

• Metodele de determinare directă cum ar fi imunfluorescenţa asigură cel mai rapid diagnostic dar nu poate fi folosit decât când leziunile sunt prezente.

• Cultura virală este cea mai sensibilă metodă şi permite depistarea tipului de virus implicat.

• Timpul necesar pentru obţinerea rezultatelor culturilor este între 18 ore şi 3 zile şi depinde de concentraţia virală

• Testele serologice ELISA sunt utile în diagnosticul herpesului neonatal. Copiii infectaţi pot fi seronegativi dacă infecţia maternă este primară, anticorpii tarnsplacentari fiind prezenţi numai dacă infecţia maternă este recurentă

• PCR din LCR pentru formele diseminate sau localizate la nivelul SNC.

Page 59: Infectii NEONATALE

Infectia cu VHS - tratament

• Profilactic: • Izolarea nou-născutului • Prevenirea contaminării nou-nascutului de la mamă

este problematică deoarece infecţia primară este asimptomatică, ca şi majoritatea infecţiilor recurente.

• Testele de screening la femeile gravide şi la purtători ar putea determina grupele cu risc de a face infecţie primară sau recurentă în sarcină.

• Prevenirea expunerii neonatale la VHS: indicarea cezarienei când se obiectivează leziuni. Herpesul genital în antecedente nu este o indicaţie de cezariană.

• Curativ: Aciclovir i.v. 20 mg/kc/doză în perfuzie lentă 1-2 h, apoi 1 doză la 8 ore timp de 14 zile în formele cutanate şi 21 zile în formele diseminate şi SNC.

• Suportiv

Page 60: Infectii NEONATALE

Infectiile materno-fetale

Page 61: Infectii NEONATALE

Definitie

• Infecţii materno-fetale sunt infecţiile ce apar la nou-născut sub 48 ore de viaţă.

• Transmiterea se face:

• transplacentar – infecţii intrauterine;

• în timpul travaliului şi delivrării – infecţii perinatale şi infecţii intrapartum;

Page 62: Infectii NEONATALE

Factori de risc

• Corioamniotită; • Membrane rupte peste 18 ore; • Febră maternă peste 38ºC; • Colonizare vaginală cu streptococ de grup B sau

cu BGN; • Bacteriurie cu streptococ de grup B; • Infecţii urogenitale; • Naşterea prematură; • Gestaţii multiple • Infecţiile perinatale pot fi localizate sau

generalizate. Aproximativ 15% din pneumonii şi infecţii sistemice sunt transmise de la mamă. Se asociază cu o mortalitate neonatală crescută.

Page 63: Infectii NEONATALE

Etiologie

• Germeni mai frecvent implicaţi: • Streptococ de grup B; • E. coli; • H. influentzae; • Germeni rar implicaţi: • Klebsiella pneumoniae; • Pseudomonas aeruginosa; • Enterobacter spp.; • Serratia marcescens; • Streptococ de grup A; • Microorganisme anaerobe • Virusuri: Herpes simplex, varicela, enterovirusuri

(coxsackie), VHB şi foarte rar VHA;

Page 64: Infectii NEONATALE

Infectia cu streptococ hemolitic grup B

• Poate aparea precoce, in primele 24 ore de viata, sau tardiv, cu debut in prima saptamana.

• Rata de colonizare la femeile însărcinate şi nou-nascuti variază între 5-35%. În cursul perioadei de graviditate, colonizarea poate fi constantă, dar poate fi şi intermitentă.

• Incidenta variabila: 1-2% la nou-nascutii la termen, 5-8% la prematuri.

• Transmiterea se face de la mamă la nou-nascut, în cursul naşterii sau rar în secţiile de neonatologie, de la personalul de îngrijire colonizat, probabil prin mâinile contaminate.

Page 65: Infectii NEONATALE

Aspecte clinice

• a. Forma cu debut precoce:

– Debut într 0-6 zile (medie 24 ore);

– Sindrom de detresă respiratorie de diferite grade;

– Apnee;

– Şoc;

– Pneumonie;

– Mai rar menigită (5-10% din cazuri);

• b. Forma cu debut tardiv: între 3-4 săptămâni, cu o medie între 7 săptămâni - 3 luni, manifestată cu bacteriemie ocultă sau meningită.

• Alte moduri de manifestare: osteomielită, artrită septică, celulită

Page 66: Infectii NEONATALE

Infectia streptococica - tratament Protocol de tratament intrapartum bazat pe factori de risc

• Corioamniotită;

• Temperatură maternă > 38ºC

• Membrane rupte mai mult de 18 ore; riscul creşte progresiv după 12 ore de membrane rupte.

• Prematuritatea - copilul sub 36 de săptămâni are risc dublu de a face infecţii cu streptococ de grup ;

• Bacteriurie maternă- creşte riscul de infecţie la nou-nascut până la 8%;

• Portaj matern rectal sau vaginal de streptococ de grup B –riscul de sepsis neonatal este scăzut în absenţa prematurităţii sau membranelor rupte;

• Fraţii cu infecţie streptococica la naştere.

Protocol de tratament bazat pe screening: culturi vaginale si rectale la toate femeile la 35-37 saptamâni

Page 67: Infectii NEONATALE

Culturi screening vaginale si rectale pentru GBS la 35-37 saptamani la toate

femeile Indicatie de profilaxie

antepartum: Copil cu istoric de infectie

invaziva cu GBS Bacteriurie cu GBS in timpul

actualei sarcinii Culturi pozitive in timpul

sarcinii Status GBS necunoscut in

urmatoarele cazuri: Nastere < 37 saptamani

MR > 18 ore Temp. intrapartum > 38° C

Fara indicatie de profilaxie:

Sarcina anterioara cu cultura pozitiva pentru GBS

Nastere prin operatie cezariana planificata pe MI

Culturi screening negative vaginale sau rectale in ultimele saptamani ale

sarcinii actuale indiferent de factorii de risc intrapartum

Page 68: Infectii NEONATALE

Profilaxia infectiei cu GBS

Penicilina G Ampicilina

alergie risc de anafilaxie

Cefazolin Eritromicina / clindamicina

rezistenta

Vancomicina

Page 69: Infectii NEONATALE

Profilaxia rupturii premature a membranelor

• RPM inainte de 33 saptamani la femeile fara semne infectioase → Amoxicilina 3 x 2 g iv timp de 48 ore, apoi 3 x 750 mg po timp de 5 zile, cu exceptia cazurilor de alergie materna

• RPM dupa 34 saptamani:

- Travaliu declansat → SN

- Fara CU → declansare dupa 12 ore cu oxitocina sau PG

- HLG + CRP, prelevari bacteriologice de la nivel cervical.

Page 70: Infectii NEONATALE

Infectia streptococica - tratament

• Suportiv - suport respirator dacă este nevoie; • Alimentaţie parenterală; • Antibioterapie: ampicilina 100mg/kgc/dz i.v. la 12

ore + gentamicină- 4mg/kgc/ dz i.v. la 24 ore dacă starea generală este gravă. Sau ampicilină 100 mg/ kgc la 12 ore + cefotaxim 50 mg/kgc/dz i.v. la 12 ore.

• Terapia se continuă 7-21 zile în funcţie de tipul şi severitatea infecţiei.

• Terapia se întrerupe după 24 ore dacă semnele de boală au dispărut, hemoculturile sunt negative şi neutrofilele în limite normale.

• Durata terapiei se stabileşte în mod individual -dacă culturile sunt negative după 24 ore, dar semnele de boală persistă

Page 71: Infectii NEONATALE

Infectia cu Listeria monocytogenes

• Incidenţa listeriozei în cursul sarcinii este greu de decelat, deoarece L. monocytogenes are afinitate pentru placentă, determinând avorturi spontane, în proporţie de 25% din cazuri. Listerioza poate apare între 1 şi 5 la 1000 sarcini.

• Incidenţa este crescută mai ales la prematuri. Infecţia maternă generează naştere prematură în 50% din cazuri.

• Transmiterea se face transplacentar cel mai frecvent, sau intrapartum mai rar.

• Contaminarea fătului poate avea loc şi postpartum de la mamă sau de la personalul medical purtător.

Page 72: Infectii NEONATALE

Forme clinice

• Forma cu debut precoce la prematuri, transmisă transplacentar, se manifestă cu:

• pneumonie, • septicemie, • afectare pluriorganică cu hepatosplenomegalie, sindrom de

detresă respiratorie, suferinţă neurologică, • icter precoce şi paloare, • erupţie cutanată generalizată ce nu respectă palmele şi

plantele, • coriză cu secreţie abundentă • conjunctivită • Granulomatoza cutanata, hepatica si cerebrala

(granulomatosis infantisepticum) • Se asociază un scor Apgar scăzut la naştere, contextul

infecţios matern, LA modificat, de culoarea berii brune. • Forma tardivă se manifestă mai ales ca meningită

purulentă, pneumopatie, conjunctivită purulentă.

Page 73: Infectii NEONATALE

Tratament

• Profilactic - instituirea imediată a antibioterapiei la toate grupele de risc

• Curativ, la nou-născut: • Ampicilină 200 mg/kgc/zi, iv/im în 2 prize în

primele 7 zile şi apoi în 3 prize la 8 ore. • Se asociază şi gentamicina, 2,5 mg/kgc/doză la

12h, 18h, 24h în funcţie de VG a nou-nascutului. • Durata tratamentului: ampicilina + gentamicina:

5-7 zile, apoi ampicilină până la 2 săptămâni. • În septicemie 15-21 zile ampicilina + gentamicina

sau până la normalizarea examenului LCR, când se asociază meningita

Page 74: Infectii NEONATALE

Infectiile nosocomiale

Page 75: Infectii NEONATALE

Definitie

• Infecţii dobândite în spital în urma unor manevre de investigaţie şi terapeutice sau datorită mediului spitalicesc.

• Modul de manifestare – sporadic sau epidemic

• Incidenţă – 2-30%, în funcţie de unitatea spitalicească. Cea mai mare rată de infecţii nosocomiale o au secţiile de Terapie Intensiva neonatală, din cauza multiplelor proceduri invazive.

Page 76: Infectii NEONATALE

Definitie • Infecţii nosocomiale (infecţii de spital), se

consideră infecţiile care apar la nou-născut peste 3 zile de viaţă. Aceste infecţii pot apare de la mamă, de la flora şi echipamentele de spital şi personalul de îngrijire.

• Vârsta de gestaţie şi greutatea la naştere sunt cei mai importanţi factori de risc pentru infecţiile nosocomiale, din cauza depresiei funcţiei sistemului imunitar.

• In 90% din infectiile nosocomiale neonatale responsabilă de transmiterea agenţilor infecţioşi este mâna contaminată a persoanelor din anturajul nou-nascutului.

Page 77: Infectii NEONATALE

• Nu se consideră infecţie nosocomială

– infecţia asociată cu o complicaţie;

– o extindere a unei infecţii prezente la internare, dacă nu s-a schimbat agentul patogen sau dacă semnele nu arată o nouă infecţie;

– infecţia transplacentară la NN care devine evidentă la scurt timp după naştere.

Page 78: Infectii NEONATALE

Elemente favorizante pentru dezvoltare

• sursa de infecţie – mediul contaminat de germeni

• vector – capabil de a transporta germenii de la sursă la pacient prin contact direct, indirect, aerogen

• bolnav – care prezintă o receptivitate particulară pentru infecţii prin manevrele de tratament sau îngrijire la care este supus (prematur, IUGR, malformatii, soc, traumatism obstetrical)

Page 79: Infectii NEONATALE

Infectia cu S.aureus - epidemiologie

• Colonizarea NN cu S. aureus până în ziua 5 este între 40-90% cu o medie de 70 % mai ales la nivelul ombilicului. Rata de colonizare de fond a secţiei poate să dea între 3-6% infecţii cu stafilococ.

• Reducerea ratei de colonizare se poate face prin spălarea corectă a mâinilor înainte şi după manevrarea nou-nascutilor, utilizarea săpunului cu hexaclorofen, urmărirea îmbolnăvirilor din spital dar mai ales după externare pînă la vârsta de o lună.

Page 80: Infectii NEONATALE

Sursa de infectie

• Purtătorii nazali – 80 %; • Nou-nascutii cu piodermită, impetigo;

contaminarea se poate produce la acelaşi nou-nascut prin contactul diferitelor părţi ale organismului, şi prin răspîndirea orizontală intre nou-nascuti.

• Personalul cu stafilococii cutanate

Page 81: Infectii NEONATALE

Forme clinice

• Tipul fagic 1 dă colonizarea asimptomatică, pustule ale pielii, omfalită, conjunctivită, abcese ale ţesutului moale, pneumonie,osteomielită, artrită, septicemie, meningită .

• Piodermita

• Apare clinic sub formă de pustule, microabcese, abcese, flegmoane

Page 82: Infectii NEONATALE

Forme clinice • Omfalita • considerată ca fiind

rezultatul calităţii îngrijirilor • există o relaţie între calitatea

antisepsiei cordonului la naştere şi în prima zi de viaţă şi apariţia omfalitei

• Poarta de intrare –suprafaţa de secţiune a bontului ombilical, cateter ombilical

• Manifestări clinice - hiperemie şi edem periombilical, miros fetid al bontului.

• Complicaţii - tromboflebită septică, septicemie.

Page 83: Infectii NEONATALE

Forme clinice

• Pneumonia stafilococică • Formă gravă de boală prin frecvenţa complicaţiilor

ulterioare şi severitatea sindromului infecţios. • Manifestări clinice- sindrom infecţios major cu febră,

tahicardie, stare generală alterată. • Osteomielita • Infecţia se produce pe cale hematogenă şi este asociată

cu o serie de proceduri invazive-cateterizări de vase etc.

• Este de obicei asociată cu septicemia şi poate cuprinde mai multe oase lungi sau scurte concomitent.

• Manifestarea clinică poate fi asimptomatică sau nou-nascutul poate prezenta: iritabilitate, febră, stare generală alterată, tumefierea părţilor moi a membrului afectat, pseudoparalizie.

Page 84: Infectii NEONATALE

Forme clinice

• Tipul fagic 2 poate da impetigo bulos şi sindromul pielii opărite.

• Impetigo bulos • Manifestare-bule de dimensini variabile pe toată

suprafaţa corpului cu conţinut clar , apoi purulent. După rupere rămâne o ulceratie. Apare în ziua 3 de viaţă evoluând în pusee eruptive pană la 4 săptămâni.

• Stare generală intotdeauna bună. Contagiozitate foarte mare. Nou-nascutul necesită izolare

• Sindromul pielii opărite – boala Rietter – dermatita exofoliativă neonatală

• Manifestare clinică-stare generală afectată, febră. Boala are debut brusc în primele zile de viaţă cu eritem peribucal care se generalizează apoi apar bule mari, confluente cu lichid clar, care se sparg, cu descuamaţii în lambouri, cu zone denudate zemuinde.

Page 85: Infectii NEONATALE

Infectii cu bacterii Gram negative

• Cel mai frecvent implicate în infecţiile neonatale sunt E.coli, Enterobacter spp. şi Klebsiella pneumoniae, cel mai adesea izolaţi în absenţa unui episod epidemic.

• Epidemiile din secţiile de nou-nascuti sunt asociate cu: • contaminarea sursei de apă; • contaminarea soluţiilor antiseptice; • medicamente şi soluţii i.v. contaminate; • lapte matern; • chiuvete; • circuite de ventilaţie mecanică; • umiditate crescută; • umidificatoare de oxigen; • aparatura de aspiraţie a secreţiilor; • laringoscop.

Page 86: Infectii NEONATALE

Infectia cu Escherichia coli

• E.coli serotipul K1 produce 80 % din septicemiile neonatale şi 80 % din meningitele nou-născutului.

• Colonizarea nou-nascutilor cu E.coli se face în primele 3 zile de viaţă iar colonizarea prematurilor este mai tardivă.

• Procentul de colonizare cu E.coli K1 este mai mic la nou-nascutii alimentaţi cu lapte de mamă.

• Modul de transmitere – direct prin mâinile personalului de îngrijire şi indirect prin obiecte contaminate

Page 87: Infectii NEONATALE

Infectia cu E.coli - clinic

• Sindromul diareic produs de E.coli – se cunosc 3 tulpini care produc diaree la nou-nascut:

• 1. E.coli enterotoxigenă cu acţiune asemănătoare cu a toxinei holerice, cu incubaţie 12-56 ore cu scaune diareice apoase, cu autolimitare în 48 ore.

• 2. E.coli enteroinvaziv-rar la nou-nascut; tablou asemănător formelor medii de dizenterie.

• 3. E.coli enteropatogen - cauză majoră de epidemii în spital, factori favorizanţi fiind aglomerarea, alimentaţia artificială. În epidemiile din secţiile de , copiii bolnavi excretă germenul aproape în cultură pură. Infecţia cu E.coli se răspândeşte rapid, după apariţia primului caz, contaminarea fiind rapidă şi greu de controlat impune închiderea secţiei de nou-nascuti.

Page 88: Infectii NEONATALE

Infectia cu P.aeruginosa

• Sursa de infecţie: • purtători naso-faringieni sau intestinali-70%; • nou-născuţii bolnavi; • soluţii antiseptice; • barbotoare; • umidificatoare; • soluţii medicamentoase; • transmiterea fecal orală şi aeriană; • receptivitate crescută la prematuri; • tratament prelungit cu antibiotice ; • Manifestări clinice pot fi: • Piodermite, conjunctivite, infecţii ale tractului urinar,

pneumonie, meningite, osteoartrite, septicemii.

Page 89: Infectii NEONATALE

Infectia cu Klebsiella pneumoniae • Klebsiella pneumoniae este un germene Gram

negativ care intră în compoziţia florei normale a tractului digestiv, devenind patogen cînd rezistenţa organismului scade.

• Sursa de infecţie: purtătorii sănătoşi şi bolnavii din secţie.

• Transmiterea: aerogenă, fecal-orală; • Klebsiella pneumoniae prezintă o remarcabilă

rezistenţă la antibiotice, antiseptice şi dezinfectante.

• Nou-nascutii se pot coloniza în proporţie de 30%. • S-a constatat o strictă legătură între infecţia cu

Klebsiella şi tratamentul prelungit cu antibiotice cu spectru larg

• Manifestările clinice pot fi: respiratorii, infecţii urinare, digestive, meningite, septicemii.

Page 90: Infectii NEONATALE

Prevenirea infectiilor nosocomiale • Strategii universale • 1. spălarea mâinilor - metoda cea mai importantă de

prevenire a infecţiilor nosocomiale în secţiile de nou-nascuti.

• Recomandări – spălare primară a mîinilor la intrarea în secţiile de neonatologie, spălare cu apă şi săpun fără atingerea robinetului, cu operarea piciorului sau genunchiului

• Componentele importante ale procesului de spălare a mâinilor includ; durata spălării, consistenţa, conţinutul antimicrobian al săpunului folosit.

• Îndepărtarea bijuteriilor de la mâini şi curăţarea de cel puţin 2 minute a mâinilor şi antebraţului cu săpun care să conţină substanţe antiseptice este strict recomandată la personalul de îngrijire la începutul zilei de lucru şi după contactul direct cu fiecare nou-născut.

• Săpunul folosit pentru spălarea mâinilor trebuie să aibă o componentă antimicrobiană.

Page 91: Infectii NEONATALE

Spălarea mâinilor

• flora microbiană a mâinii: – germeni rezidenţi –

supravieţuieşte şi se multiplică la nivelul pielii

– floră tranzitorie = contaminare recentă dobândită de la pacienţi colonizaţi sau contaminaţi

Spalarea este eficientă dacă ambele tipuri de floră sunt înlăturate

Page 92: Infectii NEONATALE

Dezinfecţia mâinilor cu geluri hidroalcoolice

Page 93: Infectii NEONATALE

Igiena incorectă a mâinilor

Page 94: Infectii NEONATALE

Prevenirea infectiilor nosocomiale

• 2. Purtarea manusilor în cazul contactului direct cu sângele sau alte fluide ale organismului sau în cazul manoperelor chirurgicale.

• Mănuşile trebuie schimbate de la un pacient la altul. • Nu se substituie spălării mâinilor • 3. Folosirea echipamentelor de protecţie: halate,

bonete, măşti. • Folosirea halatelor în sectorul de neonatologie este

un obicei înrădăcinat. • Halatele sunt indicate pentru următoarele situaţii: • Contactele cu sânge sau alte fluide ale organismului; • La nou-născuţii izolaţi; • Prezenţa infecţiilor cu microorganisme care sunt

considerate a fi transmise prin contact direct; • Părinţi cu haine excesiv de murdare.

Page 95: Infectii NEONATALE

Prevenirea infectiilor nosocomiale

• 4. Materile consumabile de unică folosinţă – incinerare dupa utilizare

• 5. Echipamente medicale – echipamente pentru un singur caz, apoi se dezinfectează sau sterilizează pentru următorul caz.

• Incubatoarele – spălare zilnică cu detergent şi soluţie antiseptică.

• Tuburile de cauciuc şi umidificatoarele schimbate şi sterilizate la 24 ore. Soluţii de acid acetic 2% pentru apa din incubator şi umidificator. Apa să fie sterilă şi schimbată la 24 ore.

• 6. Controlul periodic al personalului: triajul stării de sănătate a personalului, interzicerea accesului în sectie a persoanelor cu infecţii respiratorii, cutanate, enterocolite, leziuni herpetice orale sau genitale , zona zoster, boli transmisibile (hepatită, TBC activă, HIV).

Page 96: Infectii NEONATALE

Prevenirea infectiilor nosocomiale

• Îngrijirea tegumentelor - baia nou-nascutului după naştere trebuie întârziată până când se stabilizează temperatura nou-născutului. Apa caldă şi o loţiune, nu săpun sunt recomandate pentru baia nou-nascutului.

• Săpunul cu hexaclorofen nu se mai recomandă pentru băile zilnice din cauza neurotoxicităţii. Săpunul cu clorhexadin-gluconat este slab absorbit şi poate fi utilizat.

• Când injecţiile intramusculare se fac în sala de naştere ca parte specifică a profilaxiei (vit K, vaccinul antihepatitic) locul de injecţie trebuie bine dezinfectat cu alcool pentru a împiedica introducerea unor microorganisme HIV, VHB, Herpes simplex, care se pot găsi în sângele matern şi pot contamina nou-nascutul.

Page 97: Infectii NEONATALE

Prevenirea infectiilor nosocomiale

• Îngrijirea ochilor - profilaxia oftalmiei gonococice de la naştere cu unguent cu tetraciclină 0,5%, eritromicină 0,5%, nitrat de argint 1%. Atenţie: nitratul poate da iritaţii chimice!

• La nou-nascutii ale căror mame prezentau gonoree activă în cursul naşterii administrarea unei doze de cefotaxim 125 mg sau 25-50 mg /kg la prematur este indicată.

• Îngrijirea cordonului ombilical. C.O. poate fi colonizat cu S.aureus la aproximativ 70% din nou-nascutii care au peste 48 ore de la naştere. Ratele înalte de colonizare sunt asociate cu creşterea ratei de infecţiei la copiii născuţi la termen cu spitalizare prelungită.

• Protocolul de îngrijire al plăgii ombilicale trebuie să includă neaparat tratament cu antiseptice.

Page 98: Infectii NEONATALE

Prevenirea infectiilor nosocomiale

• Pregatirea corespunzatoare a nou-nascutului pentru proceduri invazive (tratament intravenos, cateterizare, ventilatie mecanica)

• Tehnici de izolare dupa criterii epidemiologice

• Antibioterapie rationala (antibioticul nu înlocuieşte asepsia)


Recommended