Home >Documents >Infectia Tractului Urinar La Copil

Infectia Tractului Urinar La Copil

Date post:13-Apr-2018
Category:
View:218 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • 7/26/2019 Infectia Tractului Urinar La Copil

  1/23

  UNIVERSITATEA DIN ORADEA

  FACULTATEA DE MEDICINA SI FARMACIE

  INFECTIILE TRACTULUI URINAR LA COPIL

  (ITU)

  Coordonator: Dr. Todor Meda

  Student: Cobzaru Mihai

  MG Anu! I "ub#ru$a %

  &

 • 7/26/2019 Infectia Tractului Urinar La Copil

  2/23

  Cuprins

  1.Introducere3

  &.& Do'eniu! bo!ii (((((((((((((((((((((((((((...)&.* De+initie ITU ((((((((((((((((((((((((((((.)&.) Si"te'u! rena! notiuni de anato'ie "i +izio!o#ie(((((((((.((((.(. )&., I"tori- (((((((((((((((((((((((((((((.((

  2.!teri!"e si #etode..$

  *.& Etio!o#ie((((((((((((((((((((((((((((((..*.* /ato#enie((((((((((((((((((((((((((((((.*.) C!a"i+i-area ITU(((((((((((((((((((((((((((..0*., Mani+e"tari #enera!e(((((((((((((((((((((...(((..&1*. Fa-torii de ri"-(((((((((((((((((((((((((..((&&*.0 E2$!orari $ara-!ini-e((((((((((((((((((((((..((..&*

  *.3 E2$!orari i'a#i"ti-e(((((((((((((((((((((((.((.&)*.4 Trata'ent((((((((((((((((((((((((((.....((.&)*.% Co'$!i-atii((((((((((((((((((((((((((.((..&,*.&1 E$ide'io!o#ie(((((((((((((((((((((((((...(..&*.&& Ri"-u! re-urentei((((((((((((((((((((((((((.&*.&* /re5entie(((((((((((((((((((((((((((((.&*.&) /re#atirea $entru -on"u!tatie(((((((((((((((((((((..&0

  3. Re%u"t!te ....1&

  '. Conc"u%ii ....1

  i*"io+r!,ie.....22

  Ter#ino"o+ie #edic!"!..23

  *

 • 7/26/2019 Infectia Tractului Urinar La Copil

  3/23

  1. Introducere

  1.1 -o#eniu" *o"ii

  Ne+ro!o#ia e"te ra'ura 'edi-inei interne -are "e o-u$a -u "tudiu! $ato!o#iei rena!e. Cu5antu!

  ne+ro!o#ie 5ine de !a #re-e"-u! nephros -are in"ea'na rini-hi !a -are "e adau#a "u+i2u! !o#ie -arein"ea'na 6"tudiu a!7 8)9. Maoritatea $ato!o#ii!or -are a+e-teaza rini-hiu! nu "unt !i'itate doar !a or#an -i'ai de#raba "unt a+e-tiuni "i"te'i-e. A-e"te $ato!o#ii $ot intere"a atat or#anu! in "ine -at "i tra-turi!eurinare. /rintre $ato!o#ii!e ne+ro!o#i-e "e nu'ara in"u+i-ienta rena!a a-uta "au -roni-a he'aturia$roteinuria -at "i in+e-tii!e urinare. In+e-tii!e urinare $ot a+e-ta atat o'u! adu!t -at "i -o$i!u! a"t+e! -a in'o'entu! in -are un -o$i! "u+era de o in+e-tie urinara do'eniu! bo!ii 5a +i ne+ro!o#ia $ediatri-a $ediatria+iind ra'ura -are "e o-u$a de tratarea $ato!o#ii!or "ur5enite !a -o$i!. Trata'entu! unei a+e-tiuni !a un -o$i!e"te di+erit de -e! de !a adu!t a"t+e! -a "$e-ia!i"tu! -are "e 5a o-u$a de tratarea in+e-tii!or urinare !a -o$i! 5a+i 'edi-u! $ediatru.

  1.2 -e,initie

  In+e-tii!e tra-tu!ui urinar du$a -u' !e "$une "i nu'e!e "unt a-e!e in+e-tii -are a+e-teaza anu'ite"e#'ente a!e tra-tu!ui urinar "i "e -ara-terizeaza $rin 'odi+i-ari -!ini-e +un-tiona!e "i 'or+o!o#i-e"e-undare unor -o!onizari ba-teriene.

  /entru o 'ai buna inte!e#ere a a-e"tui "ubie-t 5o' in-e$e $rin a e2$!i-a in $ri'u! rand -e e"tea-eea o in,ectie. O in+e-tie e"te $atrunderea a-ti5a "au $a"i5a a unor #er'eni $ato#eni. A-e"ti #er'eni$ot ra'ane in !o-u! -are -on"tituie $oarta de intrare "au $ot aun#e -hiar "i in "an#e. Du$a natura#er'enu!ui $ato#en o in+e-tie "e $oate -!a"i+i-a in: in+e-tii 5ira!e ba-teriene +un#i-e "au -hiar in+e-tii -u5ier'i. 8*9In+e-tii!e tra-tu!ui urinar "unt in 'aoritatea -azuri!or in+e-tii ba-teriene "i "unt -on"iderate -a+iind +oarte obi"nuite in -o$i!arie o-u$and !o-u! a! doi!ea du$a in+ie-tii!e re"$iratorii. Ca "i -ara-teri"ti-i

  #enera!e a!e a-e"tor ti$uri de in+e-tii "e $oate 'entiona +a$tu! -a a+e-teaza +e'ei!e intr;o rata de doua ori'ai 'are de-at barbatii.

 • 7/26/2019 Infectia Tractului Urinar La Copil

  4/23

  iner5atia or#anu!ui. La interior rini-hiu! e"te +or'at din doua zone -ea -orti-a!a "ituata !a $eri+erie +iindaderenta de -a$"u!a rena!a -onun-ti5a in -are rini-hiu! e"te in5e!it "i 'edu!ara !o-a!izata !a interior.

  Unitatea 'or+o+un-tiona!a a rini-hiu!ui e"te ne+ronu! -are e"te -on"tituit din -or$u"-u!rena! "i tubi urini+eri. Cor$u"-u!ii rena!i "unt -ei re"$on"abi!i de +i!trarea

  #!o'eru!ara a $!a"'ei $rin +or'area urinii $ri'are iartubii urini+eri re$rezentati de tubii -ontorti $ro2i'a! "i

  di"ta! "i de an"a =en!e di"$u"a intre -ei doi tubi -ontorti"unt "e#'ente!e ne+ronu!ui -are "e o-u$a de reab"orbtia

  $rodu"i!or +o!o"itori din urina $ri'ara "i "e-retia -o'$u"i!or -etrebuie e!i'inati $rin urina. Urina +ina!a e"te -o!e-tata de tubii

  -o!e-tori -are tre- din -orti-a!a in 'edu!ara $ana !a ni5e!u!-a!i-e!or bazinetu!ui unde 5or 5ar"a urina $re!uata de !ane+roni. >azinetu! "au $e!5i"u! rena! e"te o $ortiune di!atata

  a uretere!or -are in 'o'entu! a-u'u!arii unei anu'iea-antitati de urina o 5a tran"$orta $rin inter'ediu! uretere!or

  -atre 5ezi-a urinara. Artere!e rena!e adu- !a rini-hi a$ro2i'ati5 *1? din debitu! -ardia-%1? +iind +i!trat de -atre #!o'eru!ii din -orte2u! rena!. Va"-u!arizatia arteria!a a rini-hiu!ui e"te a"i#uratade artere!e rena!e "tan#a $entru rini-hiu! "tna# "i drea$ta $entru -e! dre$t -are "e ra'i+i-a $ro#re"i5 $ana

  !a "tadiu! de -a$i!are. Nu e2i"ta -ir-u!atie -o!atera!a !a ni5e!u! rini-hiu!ui $rin ur'are o-!uzia ori-aruiadintre 5a"e!e de ra'i+i-atie a!e arterei rena!e $oate deter'ina in+ar-t in zona adia-enta a $aren-hi'u!ui.O-!uzia arterei rena!e $rin-i$a!e du-e !a in+ar-tizarea intre#u!ui rini-hi -u atro+ie rena!a "i -u di"$aritia-o'$!eata a +un-tiei in ) "a$ta'ani da-a nu "e inter5ine tera$euti-. Artere!e rena!e au a'be!e ori#inea dinartera aorta $ar-ur#and o anu'ita di"tanta $ana !a hi!u! rena!. La ni5e!u! hi!u!ui artera rena!a "e di5ide inra'uri "e#'entare anterioare "i $o"terioare -are "e di5id in artere inter!obare "ituate intre $ira'ide!erena!e. La on-tiunea dintre -orti-a!a "i 'edu!ara artere!e inter!obare "e ra'i+i-a in artere ar-uate din -arerezu!ta artere!e inter!obu!are. Artere!e inter!obu!are dau na"tere arterio!e!or a+erente -are a$artin#!o'eru!i!or rena!i. Fi!trarea are !o- !a ni5e!u! #!o'eru!i!or. Arterio!e!e #!o'eru!are e+erente $ara"e"-#!o'eru!u! 5a"-u!arizand 'edu!ara rena!a $rin +or'area 5a"a re-ta. Uretere!e "unt -ondu-te 'u"-u!o;'e'branoa"e -a$abi!e de $eri"ta!ti"' -are "unt re"$on"abi!e de tra"$ortarea urinii de !a rini-hi !a 5ezi-aurinara. 8*9 E!e "unt retro$eritonea!e !a +e! -a "i rini-hii "i $atrund in 5ezi-a $rin $erete!e ei $o"terior intr;o

  dire-tie ob!i-a. A-ea"ta $atrundere ob!i-a e"te ne-e"ara i'$iedi-arii unui re+!u2 de urina din"$re 5ezi-ain"$re uretere. Vezi-a urinara e"te un or#an 'u"-u!o" -a5itar -on"tituit dintr;un -or$ "i un -o!. Fun-tia$rin-i$a!a a 5ezi-ii e"te a-eea de a de$ozita urina. Cor$u! 5ezi-ii e"te $ortiunea "u$erioara a-e"ta e"te+or'at din 'u"-hi neted. Co!u! e"te "e#'entu! in+erior a! 5ezi-ii "i e"te -ontinuat in o" de uretra. Uretra

  e"te u!ti'a $ortiune a tra-tu!ui urinar a"t+e! -a in'o'entu! in -are urina e"te e5a-uata din 5ezi-a $rin-ontra-tia a-e"teia ea e"te -ondu"a $rin uretra $ana !ae2terioru! -or$u!ui. San#e!e adu" de artera rena!a aun#e in#!o'eru!u! de -a$i!are unde "e +i!treaza in -a5itatea-a$"u!ei ne+ronu!ui. #!obu!e!e $roteine!e "an#e!ui nu tre-.Li-hidu! +i!trat din -a$"u!a +or'eaza urina $ri'ara &41 ! in*, de h -are are a-ea"i -o'$ozitie -a a $!a"'ei +ara

  $roteine . Urina $ri'ara inainteaza $rin tuburi!e urini+ere"i o 'are -antitate de a$a "ub"tante!e +o!o"itoare "i toata#!u-oza "e reab"orb a$oi in "an#e . -eea -e ra'ane intuburi!e urini+ere "i tre-e in tuburi!e de -o!e-tare e"te urina+ina!a & ! in *, h de-i urina "e +or'eaza !a ni5e!u!ne+roni!or. Urina +ina!a -ontine a$a %1? uree "i a-id

  +or'at de +i-at in ur'a de#radarii $roteine!or "aruri 'inera!e @"u!+ati +o"+ati -!oruri -are nu au +o"tuti!izate de or#ani"' 'edi-a'ente et-. Urina +ina!a e"te un !i-hid !i'$ede tran"$arent de -u!oare de-u!oare #a!ben de"-hi"a u"or "arata "i are o rea-tie a-ida !a o'u! "anato" . In -azuri $ato!o#i-e urina

  ,

 • 7/26/2019 Infectia Tractului Urinar La Copil

  5/23

  +ina!a e"te tu!bure i"i "-hi'ba -u!oare -ontine #!u-oza "i $roteine. E!i'inarea urinei din 5ezi-a urinara "enu'e"te 'i-tiune. Urina din $e!5i"u! rena! tre-e in uretere "i $rin -ontra-tia a-e"tora inainteaza "i "ea-u'u!eaza in 5ezi-a urinara. /e 'a"ura -e urina $atrunde in 5ez-a urinara 'u"-u!atura $ereti!or "ere!a2eaza . Cand ";a u'$!ut $eretii 'u"-u!o"i "e -ontra-ta datorita $re"iunii e2er-itate de urina "+in-tere!ede !a baza uretrei "e de"-hid "i "unt e!i'inati )11;)1 '! de urina .

  1.' Istoricu" *o"ii

  In+e-tii!e tra-tu!ui urinar au +o"t $rezente -hiar din ti'$uri "tra5e-hi. /ri'a de"-riere +iinddo-u'entata in Eber" /a$Bru" datat din -. &1 inainte de =ri"to". E#i$tenii de"-riau a-ea"ta boa!a -a6"enzatia de +ierbintea!a -are ie"e din 5ezi-a urinara.7 Trata'entu! e+i-a-e nu a a$arut de-at du$a a$aritia"i uti!izarea antibioti-e!or in &%)1 inaintea a-e"tei date +iind re-o'andate $!ante "i odihna. 8)9

  2. !teri!"e si #etode

  2.1 Etio"o+ie

  Maoritatea in+e-tii!or de tra-t urinar !a -o$ii de ori-e 5ar"ta "unt $ro5o-ate de ba-terii!e enteri-e@Enteroba-teria-ae Gra';ne#ati5e. >a-terii!e #ra' ne#ati5e "unt a-e!e ba-terii -are nu ra"$und !a'etoda de ana!iza 'i-robio!o#i-a nu'ita 'etoda !ui Gra'. Co!ora ia Gra' e"te o -o!ora ie -o'$u" +o!o"it n 'i-robio!o#ie $entru e2a'enu! 'i-ro"-o$i- a! ba-terii!or -are a $er'i" -!a"i+i-area a-e"tora n+un- ie de a+initatea tin-toria! a $erete!ui ba-terian. Metoda a +o"t in5entata de ba-terio!o#u! danez =an"Chri"tian Gra' in anu! &44,. 8)9 Co!orantu! bazi- @5io!et de #en ian $atrunde in -e!u!a ba-teriana+i2ata in $rea!abi! "i rea-tioneaza -u -o'$onentii a-izi din -ito$!a"'a -are du$a tratarea -u "o!utia Lu#o!@iodur de $ota"iu +or'eaza un -o'$!e2 "tabi! in interioru! -e!u!ei. A-e"t -o'$!e2 in"o!ubi! e"te "$e-i+i-ba-terii!or Gra' $oziti5e -e nu "e de-o!oreaz -u a!-oo! "i a-etona. >a-terii!e Gra' ne#ati5e in -are nu "e+or'eaza a

Embed Size (px)
Recommended