Home >Documents >Inelul Lui Solomon

Inelul Lui Solomon

Date post:01-Jun-2018
Category:
View:246 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • 8/9/2019 Inelul Lui Solomon

  1/23

   Inelul lui Solomon. Hermeneutica Perfectiunii .Simbolul si Mitul

  By Professor Crisan Hariton.

  Motto : Fragmente din Cartea egipteana a Mortilor

  Capitolul XVI (Pentru a putea Intra şi Ieşi din Lumea de Dincolo)

   Aici încep imnele de adoraţie care trebuiesc rostite în momentul în

  care răposatul, prin u!etul său ieşit din trup, intră în "lorioasa Lume In#erioară şi în #rumosul Amenti sau, mai precis, în momentul  în care, ieşit spre Lumina $ilei, el se poate mani#esta, la dorinţa sa,

  sub toate #ormele e%istenţei& Atunci, aşe'at întro sală, a putea #ace dra"oste cu #emeile de acolo sau, mai cur*nd, în calitatea sa de u!et supraieţuitor, a întreprinde lun"i călătorii& Atunci +siris Ani,

  scribul, a spune

 • 8/9/2019 Inelul Lui Solomon

  2/23

  unt 'eul -um, olitar pe întinsele tăr*muri din Cer,

  unt 'eul .* .idic*nduse, în 'ori, din -impurile Vec/i,

  0i sunt asemeni 'eului 1u2,

  unt însuşi 3arele Dumne'eu Care se creea'ă pe sine mereu&&&

  La înălţarea mea nici un 'eu nu se opune Căci eu sunt Ieri 

  0i îl cunosc pe 3*ine&&& (2)1u 4 'eul spaţiului lic/id, personi5că +ceanul Cosmic&

  &&& 6u sunt neă'ut7 Isis însă ma "ăsit 

  0i pe obra'ul meu părul ei "reu şi la răsp*ndit&&&

  Capitolul XLII

  &&&& 8n +c/iul lui 9orus şi în +ul Cosmic am casă puternică,

  C/iar +c/iul lui 9orus mia dăruit Viaţă Veşnică&  Acesta, c*nd se înc/ide, o #ace pentru a mă prote:a&

  8ncon:urat de ra'e ma*nt pe Calea mea 0i pătrund peste tot unde, în inima mea, îmi doresc,

  Deci e%ist şi trăiesc&&& unt 9orus ce străbate animilioane

  Cu*ntul şi -ăcerea în "ura mea sunt e"ale&&& 6senţa îmi este ascunsă în ;iinţa mea, la loc si"ur&

  in"ur eu sunt7 in"ur&&& sin"ur&&&in"urătăţile cosmice sin"ur leam parcurs&&&& +, oi, locuitori ai Păm*ntului şi ai Cerului,

  Cei din 1ord, din ud, din .ăsărit, sau din părţile Apusului, 8ntradeăr, u!etul ostru, în #aţa mea, de #rică e copleşit 

  Căci eu însumi mam modelat şi mam alcătuit& 6u nu oi muri pentru a doua oară&

  C*tea ra'e ale ;iinţei mele atin" piepturile oastre< 8nsă #ormele mele le pă'esc, ascunse în mine, Căci sunt cel pe care nul cunoaşte nimeni&&&

  Din toată ;iinţa mea Lumina se rearsă în aluri  unt o ;iinţă împre:muită de 'iduri  8ntro lume încon:urată de 'iduri,

  unt c/iar 'idul 'idului  =nicul, 5u al =nicului 

  8n mi:locul =niersului, contempl*ndul cu /ar  8n in"urătatea mea, răm*n un olitar&&&&

  1u mă cunoaşte nimeni

 • 8/9/2019 Inelul Lui Solomon

  3/23

  6u pe toţi ă pot cunoaşte, ă pot şti< Pe mine nimeni nu mă poate simţi 

  8n timp ce eu pe toţi ă port în Inimă&&& Liber de orice .ău, străbat -impurile şi paţiile&&&

  Capitolul LXIV 

  6u sunt Ieri  6u sunt Astă'i  6u sunt 3*ine

  &&&  Acele păcate de părinţii mei să*rşite

  ă numi 5e mie socotite7 &&&

  Pătrund în locurile cele mai îndepărtate din Cer& 3ă inundă Lumina, Inima mea străluceşte

  Căci numele meu este  >CelcareAd*ncurileabisalelecunoştea?

  &&& +c/iul meu ştie săşi oprească lacrima, st*nd înc/is

  &&& Căci sunt, de slăbiciune, aproape răpus

  0i îmi ţin cu "reu, la un loc adunate

  u!etele mele nenumărate&&&

  Capitolul LXVI 0tiinţa cea mai ascunsă am înăţato cu temei7

  0tiu că $eiţa [email protected]/met ma purtat între şoldurile ei, Că 'eiţa 1eit/ ma adus pe lume şi că sunt 

  =nd:it, cea cu capul de şarpe, în acelaşi timp, Precum şi o emanaţie din +c/iul lui 9orus, diin&

  Iată, 'bor ca o pasăre pe Cerul senin&&&

  Cobor pe #runtea lui .*< în pace plutesc  Aşe'at la proa, în arca sa, pe +ceanul ceresc&&&

  3ă uit la ;ormele mele ce se succed  0i pe care cu u!etul meu le cree'&&&

  Căci eu sunt 6u, e"al cu +siris şi Domnul Lumilor  &&&

 • 8/9/2019 Inelul Lui Solomon

  4/23

  8ntradeăr, pre'enţa mea pe tăr*mul 3orţilor  eamănă "roa'ă şi con#u'ie<

   $eii se tem şi se bat între ei, în sălaşele lor, Din cau'a mea7

  Căci sunt un pirit s#*nt, unul dintre acele 6uri s5nte

  Care, de la începutul Lumilor încă, de însuşi -um au #ost "*ndite, =na dintre acele 5inţe care, în +c/iul lui s#*nt,

  e sc/imbă în plantă în!orită pe Păm*nt& &&&

  8ntradeăr, cunosc toate Căile din Cer7 u!urile lor trăiesc în .itmurile pieptului meu, c*nd respir 

  &&& 9orus membrele mele le acoperă "răbit 

  0i, c*nd u!etul meu cu u!etul lui sa contopit  0tiu ce se înt*mplă în el, căci le ăd pe toate&

  &&& 1umele meu iatăl

   >DeinCopilultepelor?,  >Adolescentul+raşelordein?

  &&& =n stri"ăt ascuţit, de pasăre sălbatică,

  Din pieptul meu ţ*şneşte&&&  $bor, asemeni unui şoim, deasupra norilor 

  trăbat imensele paţii ale Păm*ntului şi ale Cerului&&& &&&

   B/iceşte 1umele meu, spune catar"ul ce spri:ină p*n'ele

   Proscrisul, iată 1umele tău& &&&

  +ul Cosmic pe care îl ei traersa 6ste lar" de şapte ani, a*nd pupila de trei ani lun"ime

  &&&

  Sufetul romanesc sucient de oriental pentru a putea receptiona

  mesajele ineabile ale straundurilor inconstientului si sucient de occidental

  pentru a le supune unei analize rationale riguroase este invadat de ortele

  intunericului…Ma urmareste dureros gandul despre ceea ce ar  putut  tara mea daca…., si ce a devenit pentru ca…

  Stiinta si tehnologia trebuiau sa asigure progresul general,si puteau

  impiedica inecarea civilizatiei noastre tehnologice in propriile produse de

  dezasimilatie.Universul era rational cognoscibil-e adevarat printr-un proces

  innit de aproimari succesive, parado pus la dispozitie de ultimele

  descoperiri in analiza matematica.!uhurile si demonii disparusera de mult din

 • 8/9/2019 Inelul Lui Solomon

  5/23

  imaginatia popoarelor trecute de aza copilariei,magia era demascata prin

  revelarea secretelor,iar cetateanul-cult si inormat-se demitiza si se

  demistica."atiunea putea intelege si eplica totul-chiar si irationalul-, iar

  inconstientul uman era practic epuizat prin enuntarea compleelor

  reudiene.omul pasea pe #una,iar basmele erau bune-cel mult-ca sa adoarma

  copiii.

  $tunci au aparut in campul constiintei %geograa basmului si cea a

  mitului %diagramele cosmice& ale mitologiei chineze si indiene, %trivarga&

  indiana,%inconstientul personal si colectiv& al lui '.(. )ung, * zanele + din

  olclorul romanesc,* le mythe de l’etenel retour  + al lui Mircea liade,

  gandirea arhaica.

  $m afat apoi ca « basmul si mitul trebuie inteles pe mai multe

  niveluri  »,pe mai multe * dimensiuni +, valente.Suntem limitati prin aptul ca

  in starea noastra obisnuita din universul tridimensional nu percepem decat

  doar cele trei dimensiuni, adica nu intelegem decat ceea ce poate sa incapa in mica noastra cochilie care are lungime latime si inaltime, in plus o inta

  care se maniesta pe multiple dimensiuni avem * capacitetea + sa o

  * reducem + la o inta cel mult tridimensionala.

  Matematica ne permite sa realizam o denire a spatiului n-

  dimensional.orma de maniestare a 'reatiei actuale este in  dimensiuni.

  /maginati-va ce poate ace o inta care are trezite, constientizate si

  controlate toate cele  dimensiuni ale acestei lumi.'um intelege citind un

  basm o asemenea inta 01asmul 2nu ne reerim la povestile ratilor (rimm

  sau ale lui 'h.3errault, istorioare * de salon +, ci de basmul traditional

  prezent inca in olclorul multor popoare si transmis din generatie in generatie4, care-i descrie pentru prima data copilului, la varsta povestilor,

  lumea in care traieste, ii spune mai tarziu adolescentului si omului matur 2in

  cadrul civilizatiilor traditionale, unde basmul se nareaza in mod periodic in

  cadrul unui sistem ritual4 ceva despre relatiile sale cu universul si societatea

  careia-i apartine,ii oera modele de comportament si-i sugereaza solutii

  pentru problemele spinoase ale vietii, ii urnizeaza o scara de valori si- ace

  sa poata discerne intre bine si rau, intre intelepciune si lipsa de intelepciune,

  dupa cum acelasi basm ii dezvaluie batranului ajuns in apropierea * marii

  treceri + rosturile mai adanci ale vietii sale deja traite, cu implinirile si

  neimplinirile ei.$stel, ecare individ care ia contact cu basmul percepe din acesta altceva 2in unctie de caracteristicile personale

Embed Size (px)
Recommended