+ All Categories
Home > Technology > Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Date post: 20-Jun-2015
Category:
Upload: stefan-roseanu
View: 250 times
Download: 3 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 225 /225
Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri Ştefan Roşeanu, Club Feroviar 10 mai 2013, Bucharest
Transcript
Page 1: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Ştefan Roşeanu, Club Feroviar10 mai 2013, Bucharest

Page 2: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Cuprins:

1. Despre AIF – Asociaţia Industriei Feroviare din România2. Despre Club Feroviar3. Reforma Căilor Ferate Române4. Reforma Căilor Ferate UE5. Proces co-decizional asupra Pachetului 4 Feroviar6. Pachetul 4 Feroviar

6.1. Liberalizarea pieţei6.2. Siguranţă şi interoperabilitate6.3. Teme principale ale Pachetului 4 Feroviar

7. Pachetul 4 Feroviar - extrase

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

Page 3: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

1.Despre AIF – Asociaţia Industriei Feroviare din România

Asociaţia Industriei Feroviare (AIF) este o organizaţie non-guvernamentală şi non-profit al cărei scop este să contribuie la creşterea notorietăţii transportului pe şină în România şi promovarea acestuia ca principal sistem de transport pentru marfă şi călători.

Obiectivul Asociaţiei este să intensifice dialogul dintre reprezentanţii industriei feroviare şi beneficiarii produselor acesteia prin identificarea celor mai bune soluţii tehnice şi financiare pentru produsele feroviare din România şi străinătate.

Page 4: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

2. Despre Club Feroviar

Railway Business Club

networking

business-matchmaking

Institutional & governmental Lobby

cross-media communication

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

Railway and multimodal transport business consultancy services

Page 5: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

2. Despre Club Feroviar

Membru fondator al:Asociaţia Industriei Feroviaredin România

Membru al:Rail Forum Europe

Obiectiv: Dezvoltarea unui competitiv, puternic, integrad regional şi Eurasiatic

MEDIU de AFACERI AFACERI Club Feroviar

10 Mai 2013, Bucureşti

Page 6: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

3. Reforma Căilor Ferate Române

Privatizarea unor unităţi de producţie

Reorganizarea economiei

Separare verticală;AFER (Autoritatea Feroviară Română)

Prima companie privată de transport de marfă intră pe piaţă

Primul operator de transport de călători intră pe piaţă

România intră în UE

Privatizarea CFR Marfă?

Înţelegere cu FMI– reforme structurale implicate

Consiliul de Supraveghere în 2011 devine independent în cadrul Consiliului Concurenţei

Club FeroviarMay 10, 2013, Bucharest

Page 7: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

4. Reforma Căilor Ferate UE

Directiva 91/440/EEC privind dezvoltarea Comunităţii feroviare

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

Directiva 95/18/EC privind licenţele întreprinderilor feroviare

Cartea Albă: “O strategie de revitalizare a Comunităţii Feroviare

Pachetul 1 FeroviarDirectiva 2001/12/EC Directiva 2001/13/EC Directiva 2001/14/ECCartea albă: ‘Politica Europeană de Transport pentru 2010: e timpul pentru a decide’

Pachetul 2 FeroviarDirectiva 2004/49/EC Directiva 2004/50/EC Directiva 2004/51/EC Regulamentul (EC) Nr 881/2004

Pachetul 3 FeroviarDirectiva 2007/58/EC Directiva 2007/59/EC Regulamentul 1370/2007Regulamentul 1371/2007Regulamentul 1372/2007

Directiva 2008/57/EC privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Comunitate (Reformare)

Cartea albă:Foaie de parcurs către o Singură Arie de Transport European – Către un sistem de transport competitiv şi eficient

Reformarea Pachetului 1 FeroviarDirectiva 2012/34/EU privind stabilirea unui singur spaţiu feroviar European (reformare)

Pachetul 4 Feroviar. Propuneri

Page 8: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

5. Proces co-decizional asupra Pachetului 4 Feroviar

Publicarea Propunerii Legislatve privind Pachetul 4 Feroviar

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

Sesizarea Comitetului anunțată în Parlament, prima lectură / lectură unică

Vot programat în Comitet, prima lectură/lectură unică

Data indicativă a şedinţei în plen, prima lectură/lectură unică

A doua lectură a PE, a doua lectură a Concilierii de către Consiliu, în cazul în care Consiliul refuză amendamentele propuse de PE

Page 9: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

6. Pachetul 4 Feroviar

6.1. Liberalizarea pieţei

1. Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1192/69 al Consiliului privind standardizarea conturilor întreprinderilor feroviare - COM(2013) 26 Final

2. Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI de modificare a Directivei 2012/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind instituirea spaţiului feroviar unic european, în ceea ce priveşte deschiderea pieţei pentru serviciile de transport feroviar intern de călători şi guvernanţă a infrastructurii feroviare - COM(2013) 29 Final

3. Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 în ceea ce priveşte deschiderea pieţei pentru serviciile de transport feroviar intern de călători - COM(2013) 28 Final

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

Page 10: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

6.2. Siguranţă şi interoperabilitate

4. Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind Agenţia pentru Căi Ferate a Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004 - COM(2013) 27 Final

5. Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind siguranţa feroviară (Reformare) - COM(2013) 31 Final

6. Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană- COM(2013) 30 Final

6. Pachetul 4 Feroviar

Page 11: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

6.3. Teme principale ale Pachetului 4 Feroviar

1. Guvernarea Infrastructurii

2. Liberalizarea Pieţei Transportului Feroviar de Călători Intern

3. Obligaţii şi Contracte ale Serviciului Public

4. Interoperabilitate şi siguranţă

5. Agenţia Feroviară Europeană (ERA)

6. Autorităţi Naţionale de Siguranţă

7. Organisme Naţionale de Investigare

8. Organisme de Certificare Notificate

6. Pachetul 4 Feroviar

Page 12: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (1)

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1192/69 al Consiliului privind standardizarea conturilor întreprinderilor feroviare

Page 13: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1192/69 al Consiliului privind standardizarea conturilor întreprinderilor feroviare

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (1)

1. Între 2008 – 2012 doar 4 State Membre Europene au folosit Reg 1192/69 pentru a compensa pierderile întreprinderilor feroviare (Belgium, Germany, Ireland and Poland)

2. Plăţile sunt acoperite de Articolul 8 al Directivei 2012/34/EU

3. Impactul financiar minim asupra industriei feroviare justifică abrogarea Reg 1192/69

Page 14: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (2)

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI de modificare a Directivei 2012/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind instituirea spaţiului feroviar unic european, în ceea ce priveşte deschiderea pieţei pentru serviciile de transport feroviar intern de călători şi guvernanţă a infrastructurii feroviare

Page 15: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI de modificare a Directivei 2012/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind instituirea spaţiului feroviar unic european, în ceea ce priveşte deschiderea pieţei pentru serviciile de transport feroviar intern de călători şi guvernanţă a infrastructurii feroviare

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (2)

EFFICIENT M ANAGEM ENT CHALLENGE

EQUAL ACCESS CHALLENGE

IMs are not suff iciently

market oriented

Insufficient cross-border

cooperation of IMs

Access barriers to infrastructure

inefficiencies in infrastructure management

Existing separation rules

are partly inef fective

Root causes Drivers

Functions not covered by

separation rules also result in discrimination

SpecificOperational objectives

SO1: Improve the IM abili ty to manage

efficiently the infrastructure

OO1: Ensure better coordination/alignment betw een the IMs and

rail operators

SO2: Eliminate IM confl ict of interest and distortions of

competi tion

OO3: Ensure that the cross-border and pan-European dimension of

rail infrastructure is adequately addressed

OO5: Apply appropriate safeguard measure(s) preventing conflicts of interest and

distortions of competition to all the

"essential functions" of IMs

OO4: Extend the scope of "essential functions" to all IM activities w hich are potential sources of conflict of interest and

distortion of competition

Suboptimal structure of IM

portfolios

OO2: Ensure coherence in the

management of the different IM functions

Fig. 1 – Corelare între sursele problemelor, cauzele profunde și obiectiveSursa: EC Impact Assessment 4thRP_SWD2013/13 final

Page 16: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (2)Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI de modificare a Directivei 2012/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind instituirea spaţiului feroviar unic european, în ceea ce priveşte deschiderea pieţei pentru serviciile de transport feroviar intern de călători şi guvernanţă a infrastructurii feroviare

Fig. 2 - Impacturi combinate ale politicilor de deschidere a pieței și de guvernanță a infrastructuriSursa: EC Impact Assessment 4thRP_SWD2013/13 final

Page 17: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (2)Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI de modificare a Directivei 2012/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind instituirea spaţiului feroviar unic european, în ceea ce priveşte deschiderea pieţei pentru serviciile de transport feroviar intern de călători şi guvernanţă a infrastructurii feroviare

Fig. 3 - Estimări financiare de bază combinate privind impacturile politicilor de deschidere a pieței și de guvernanță a infrastructuriiSursa: EC Impact Assessment 4thRP_SWD2013/13 final

Page 18: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (2)Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI de modificare a Directivei 2012/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind instituirea spaţiului feroviar unic european, în ceea ce priveşte deschiderea pieţei pentru serviciile de transport feroviar intern de călători şi guvernanţă a infrastructurii feroviare

Noi definiţii:

1. ‘administrator de infrastructură’ înseamnă orice organism sau companie care asigura dezvoltarea, operarea şi întreţinerea infrastructurii feroviare unei reţele; dezvoltarea include planificarea reţelei, planificarea financiară şi de investiţii şi construirea şi îmbunătăţirea infrastructurii; operarea la nivelul infrastructurii include toate elementele incluse în procesul de alocare a traseelor, inclusiv definirea şi evaluarea disponibilităţii şi alocarea de căi individuale, managementul traficului şi taxarea pentru utilizarea infrastructurii, inclusiv stabilirea şi colectarea taxelor; întreţinerea include reînnoirii la nivelul infrastructurii si la nivelul celorlalte activităţi de administrare a investiţiilor;

2. '(31) “întreprindere integrată vertical” înseamnă o întreprindere în care:- una sau mai multe întreprinderi feroviare sunt deținute sau parțial deținute de aceeași întreprindere în calitate de administrator al infrastructurii (societate holding) sau- un administrator al infrastructurii este deținut sau parțial deținut de una sau mai multe întreprinderi feroviare sau- una sau mai multe întreprinderi feroviare sunt deținute sau parțial deținute de un administrator al infrastructurii”;

Page 19: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (2)Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI de modificare a Directivei 2012/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind instituirea spaţiului feroviar unic european, în ceea ce priveşte deschiderea pieţei pentru serviciile de transport feroviar intern de călători şi guvernanţă a infrastructurii feroviare

Articolul 7Separarea instituțională a administratorului infrastructurii1. Statele membre se asigură că administratorul infrastructurii îndeplinește toate funcțiile menționate la articolul 3 punctul (2) și este independent de orice întreprindere feroviară.Pentru a garanta independența administratorului infrastructurii, Statele Membre se asigură că administratorii infrastructurii sunt organizați în cadrul unei entități care să fie distinctă din punct de vedere juridic de orice întreprindere feroviară.(...)3.Pentru punerea în aplicare a prezentului articol, dacă persoana menționată la alineatul (2) este un stat membru sau alt organism public, două autorități publice care sunt separate sau distincte din punct de vedere juridic și care exercită controlul sau alte drepturi menționate la alineatul (2) asupra administratorului infrastructurii, pe de o parte, și a întreprinderii feroviare, pe de altă parte, se consideră a nu fi aceeași persoană sau persoane.4.Dacă nu există niciun conflict de interese și este garantat caracterul confidențial al informațiilor sensibile din punct de vedere comercial, administratorul infrastructurii poate subcontracta lucrări specifice de dezvoltare, reînnoire și întreținere, asupra cărora își păstrează puterea de decizie, unor întreprinderi feroviare sau oricărui organism acționând sub supravegherea administratorului infrastructurii. (...)

Page 20: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

Articolul 7b: (...)Pentru o perioadă de trei ani de la părăsirea administratorului infrastructurii, membrii consiliului de supraveghere sau ai consiliului de administrație și personalul de nivel superior al administratorului infrastructurii nu au dreptul de a deține nicio funcție de nivel înalt în nicio altă entitate juridică din cadrul întreprinderii integrate vertical. Pentru o perioadă de trei ani de la părăsirea celorlalte entități juridice din cadrul întreprinderii integrate vertical, membrii consiliului de supraveghere sau ai consiliului de administrație și personalul de nivel superior al acestora nu au dreptul de a deţine nicio funcţie de nivel superior în cadrul administratorului infrastructurii. (...)

Articolul 7dComitetul de Coordonare1. Statele membre se asigură că administratorii infrastructurii instituie și organizează comitete de coordonare pentru fiecare rețea. Participarea în calitate de membri este deschisă cel puțin administratorului infrastructurii, solicitanților cunoscuți în sensul articolului 8 alineatul (3) și, la cerere, solicitanților potențiali, organizațiilor lor reprezentative, reprezentanților utilizatorilor serviciilor de transport de marfă și de călători și, dacă este relevant, autorităților regionale și locale. Reprezentanții statelor membre și organismul de reglementare în cauză sunt invitați la reuniunile comitetului de coordonare în calitate de observatori. (...)

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI de modificare a Directivei 2012/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind instituirea spaţiului feroviar unic european, în ceea ce priveşte deschiderea pieţei pentru serviciile de transport feroviar intern de călători şi guvernanţă a infrastructurii feroviare

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (2)

Page 21: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (2)Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI de modificare a Directivei 2012/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind instituirea spaţiului feroviar unic european, în ceea ce priveşte deschiderea pieţei pentru serviciile de transport feroviar intern de călători şi guvernanţă a infrastructurii feroviare

Statele membre adoptă și publică, până la [18 luni de la data intrării în vigoare], actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul dispozițiilor respective.

Page 22: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (3)

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 în ceea ce priveşte deschiderea pieţei pentru serviciile de transport feroviar intern de călători

Page 23: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club FeroviarMay 10, 2013, Bucharest

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (3)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 în ceea ce priveşte deschiderea pieţei pentru serviciile de transport feroviar intern de călători

Nu există criterii pentru definirea

OSP

Atribuirea CSP fără proceduri

competitive

Absența concurenței pentru CSP

Acces restricționat la

serviciile feroviare naționale

Norme diferite privind accesul pe

piață în SM

Lipsa presiunii concurențiale

Distorsiuni ale pieței

Cauze profunde Sursele problemelor Obiective specifice

Discriminări privind accesul la sistemele de bilete

Acces limitat la materialul rulant

Obiective operaționale

SO1: Intensificarea presiunii concurențiale pe

piețele feroviare naționale

SO2: Crearea unor condiții de activitate mai

uniforme

OO4: Stabilirea unei abordari comune privind

CSP/ OSP

OO6: Facilitarea condițiilor egale de acces la materialul rulant

OO5: Facilitarea condițiilor egale de acces la sistemul de emitere a

biletelor

Monopoluri legale

Cerință privind stabilirea la locul

activității

OO1: Facilitarea accesului transfrontalier

OO2: Abolirea monopolurilor legale

OO3: Piața CSP deschisă pentru concurență

Fig. 4 - Schema surselor problemelor, a cauzelor profunde și a obiectivelorSursa: EC Impact Assessment 4thRP_SWD2013/11 final

Page 24: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (3)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 în ceea ce priveşte deschiderea pieţei pentru serviciile de transport feroviar intern de călători

Fig. 5 – Structura pieţei de transport feroviar din Statele Membre (% p-km)Sursa: EC Impact Assessment 4thRP_SWD2013/10 part 1

Page 25: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (3)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 în ceea ce priveşte deschiderea pieţei pentru serviciile de transport feroviar intern de călători

Fig. 5 – Clustere de State MembreSursa: EC Impact Assessment 4thRP_SWD2013/10 part 1

Page 26: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

1. a) Litera (c) de la articolul 2 se înlocuieşte cu următorul text:„(c) prin „autoritate locală competentă” se înțelege orice autoritate competentă a cărei zonă de competență teritorială nu corespunde teritoriului național și care acoperă necesitățile unui centru urban sau ale unei zone rurale;”

b) La litera (e) de la articolul 2 se adaugă următorul text:„Sfera de aplicare a obligațiilor de serviciu public exclude toate serviciile de transport public care depășesc ceea ce este necesar pentru a obține efecte de rețea la nivel local, regional sau subnațional.”

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (3)

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 în ceea ce priveşte deschiderea pieţei pentru serviciile de transport feroviar intern de călători

Page 27: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

2. Se introduce următorul articol 2a:„Articolul 2a Planuri de transport public și obligații de serviciu public1.Autoritățile competente stabilesc și actualizează regulat planuri de transport public de călători care acoperă toate modurile de transport relevante pentru teritoriul pentru care ele sunt responsabile. Aceste planuri de transport public definesc obiectivele politicii de transport public și mijloacele de realizare a acestora, acoperind toate modurile de transport relevante pentru teritoriul pentru care ele sunt responsabile. Planurile includ cel puțin:a)structura rețelei sau a rutelor;b)cerințele de bază care trebuie îndeplinite de oferta de transporturi publice, precum accesibilitatea, conectivitatea teritorială, securitatea, interconectările modale și intermodale în principalele noduri, caracteristicile ofertei precum orarul, frecvența serviciilor și gradul minim de utilizare a capacității; c)standarde de calitate legate de elemente precum echiparea stațiilor și a materialului rulant, punctualitatea și fiabilitatea, curățenia, serviciile și informațiile pentru clienți, tratarea plângerilor și măsurile de reparare, monitorizarea calității serviciilor;

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (3)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 în ceea ce priveşte deschiderea pieţei pentru serviciile de transport feroviar intern de călători

Page 28: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

d) principiile politicii de tarifare;e) cerințe operaționale precum transportul de biciclete, administrarea traficului, planurile de urgență în cazul unor perturbări.

Atunci când elaborează planurile de transport public, autoritățile competente iau în considerare, în special, normele aplicabile privind drepturile pasagerilor, protecția socială, ocuparea forței de muncă și protecția mediului.După consultarea părților interesate, autoritățile competente adoptă și publică planurile de transport public. În sensul prezentului regulament, părțile relevante de care trebuie să se țină cont sunt cel puțin operatorii de transport, administratorii infrastructurii, după caz, și organizațiile reprezentative de pasageri și salariați.2. Instituirea obligațiilor de serviciu public și atribuirea contractelor de servicii publice este coerentă cu planurile de transport public aplicabile. 3. Specificațiile obligațiilor de serviciu public pentru transportul public de călători și domeniul lor de aplicare se stabilesc după cum urmează:

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (3)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 în ceea ce priveşte deschiderea pieţei pentru serviciile de transport feroviar intern de călători

Page 29: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

(f) sunt definite în conformitate cu articolul 2 litera (e);(g) sunt adecvate pentru îndeplinirea obiectivelor planului de transport public; (h) nu depășesc ceea ce este necesar și proporțional pentru a îndeplini obiectivele planului de transport public. Evaluarea caracterului adecvat menționat la punctul (b) analizează dacă o intervenție publică în furnizarea transportului pentru călători este o modalitate adecvată de a îndeplini obiectivele planurilor de transport public.Pentru transportul public feroviar de călători, evaluarea necesității și a proporționalității menționate la litera (c) ține cont de serviciile de transport furnizate în temeiul articolului 10 alineatul (2) din Directiva 2012/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind instituirea spațiului feroviar unic european (reformare) şi examinează toate informațiile furnizate administratorilor infrastructurii și organismelor de reglementare în temeiul articolului 38 alineatul (4) prima teză din directiva menționată.4. Specificațiile privind obligațiile de serviciu public și compensarea aferentă a efectului financiar net al obligațiilor de serviciu public:(a) îndeplinesc obiectivele planului de transport public în modul cel mai eficient din punctul de vedere al costurilor;(b) susțin financiar asigurarea transportului public de călători în conformitate cu cerințele stabilite în planul de transport public pe termen lung.

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 în ceea ce priveşte deschiderea pieţei pentru serviciile de transport feroviar intern de călători

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (3)

Page 30: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 în ceea ce priveşte deschiderea pieţei pentru serviciile de transport feroviar intern de călători

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (3)

5. Când pregătește aceste specificații, autoritatea competentă stabilește proiectul de specificații pentru obligațiile de serviciu public și domeniul lor de aplicare, măsurile de bază pentru evaluarea conformității lor cu cerințele prevăzute la alineatele (2), (3) și (4), precum și rezultatele evaluării. Autoritatea competentă consultă în mod adecvat părțile interesante relevante, incluzând cel puțin operatorii de transport, administratorii infrastructurii, după caz, și organizațiile reprezentative de pasageri și de salariați, în legătură cu specificațiile respective, și ține cont de pozițiile acestora.6. Pentru transportul public feroviar de călători: conformitatea evaluării și a procedurii stabilite în prezentul articol sunt asigurate de organismul de reglementare menționat la articolul 55 din Directiva 2012/34/UE, inclusiv din proprie inițiativă. volumul anual maxim al unui contract de servicii publice în termeni de tren-km este fie 10 milioane tren-km, fie o treime din volumul total la nivel național al transportului public feroviar de călători în temeiul contractului de servicii publice, reținându-se valoarea cea mai mare.”3. Articolul 4 se modifică după cum urmează:La alineatul (1), litera (a) se înlocuiește cu următorul text:„(a) definesc în mod clar obligațiile de serviciu public prevăzute la articolul 2 litera (e) și la articolul 2a pe care trebuie să le respecte operatorul de servicii publice, precum și zonele geografice în cauză;”

Page 31: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

La alineatul (1) litera (b), ultima teză se înlocuiește cu următorul text:„În cazul contractelor de servicii publice care nu sunt atribuite în conformitate cu articolul 5 alineatul (3), acești parametri se stabilesc astfel încât nicio plată compensatorie să nu poată depăși suma necesară pentru acoperirea efectului financiar net asupra costurilor ocazionate și asupra veniturilor generate de îndeplinirea obligațiilor de serviciu public, ținând cont de veniturile legate de acestea care sunt reținute de operatorul de serviciu public, precum și de un profit rezonabil;”Alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:„În cazul în care autoritățile competente, în conformitate cu dreptul intern, solicită ca operatorii de servicii publice să respecte anumite standarde de calitate și standarde sociale sau stabilesc criterii sociale și calitative, aceste standarde și criterii sunt cuprinse în caietele de sarcini și în contractele de servicii publice.”

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (3)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 în ceea ce priveşte deschiderea pieţei pentru serviciile de transport feroviar intern de călători

Page 32: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

Se adaugă următorul alineat (8):„8. Autoritățile competente pun la dispoziția tuturor părților interesate informațiile relevante pentru pregătirea unei oferte în cadrul unei proceduri competitive de atribuire. Acestea includ informații privind cererea din partea călătorilor, tarifele, costurile și veniturile legate de transportul public de călători acoperit de procedura de atribuire a contractelor, precum și detalii privind specificațiile infrastructurii relevante pentru operarea vehiculelor necesare sau a materialului rulant, pentru a le permite părților interesate să realizeze planuri de afaceri bine informate. Administratorii infrastructurii feroviare susțin autoritățile competente în ceea ce privește furnizarea tuturor specificațiilor relevante privind infrastructura. Neîndeplinirea dispozițiilor prevăzute mai sus face obiectul controlului juridic prevăzut la articolul 5 alineatul (7).”Articolul 5 se modifică după cum urmează:Alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:„4. Cu excepția cazurilor în care acest lucru este interzis de legislația națională, autoritățile competente pot decide să atribuie în mod direct contractele de servicii publice: dacă valoarea anuală medie estimată este: sub 1 000 000 EUR sau sub 5 000 000 EUR în cazul unui contract de servicii publice care include transportul public feroviar sau dacă aceste contracte se referă la furnizarea anuală a mai puțin de 300 000 km de servicii publice de transport de călători sau mai puțin de 150 000 km în cazul unui contract de servicii publice care include transportul public feroviar.

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 în ceea ce priveşte deschiderea pieţei pentru serviciile de transport feroviar intern de călători

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (3)

Page 33: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

În cazul unui contract de servicii publice atribuit direct unei întreprinderi mici sau mijlocii care exploatează cel mult 23 de vehicule rutiere, aceste valori maxime pot fi mărite fie la o valoare medie anuală estimată sub 2 000 000 EUR, fie la prestarea anuală de servicii publice de transport de călători pe mai puțin de 600 000 km.”Alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:„Autoritățile competente pot decide ca, pentru a stimula concurența între întreprinderile feroviare, contractele de transport public feroviar de călători care acoperă părți ale aceleiași rețele sau ale aceluiași ansamblu de rute să fie atribuite unor întreprinderi feroviare diferite. În acest scop, autoritățile competente pot decide, înainte de a lansa procedura de atribuire a contractelor, să limiteze numărul de contracte atribuite aceleiași întreprinderi feroviare.”5. Se introduce următorul articol 5a:„ Materialul rulant 1. Statele membre vor lua măsurile necesare, în conformitate cu normele privind ajutoarele de stat, pentru a se asigura că operatorii care doresc să furnizeze servicii publice de transport feroviar de călători în cadrul unor contracte de servicii publice au acces efectiv și nediscriminatoriu la un material rulant adecvat pentru transportul public feroviar de călători.de servicii publice solicită acest lucru pentru a putea participa la procedurile de atribuire a contractelor.

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 în ceea ce priveşte deschiderea pieţei pentru serviciile de transport feroviar intern de călători

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (3)

Page 34: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

2. Dacă pe piața relevantă nu există societăți de închiriere a materialului rulant care să închirieze materialul rulant menționat la alineatul (1) în condiții nediscriminatorii și viabile din punct de vedere comercial tuturor operatorilor de transport public de călători interesați, statele membre se asigură că riscul aferent valorii reziduale a materialului rulant este suportat de autoritatea competentă, în conformitate cu normele privind ajutoarele de stat, atunci când operatorii care intenționează și sunt în măsură să participe la procedurile de atribuire a contractelor.Autoritatea competentă poate îndeplini cerința stabilită la primul alineat într‑unul din următoarele moduri: (a) achiziționând materialul rulant utilizat pentru executarea contractului de servicii publice pentru a-l pune la dispoziția operatorului de servicii publice selectat la prețul pieței sau în cadrul contractului de servicii publice conform articolului 4 alineatul (1) litera (b), articolului 6 și, după caz, anexei; (b) oferind o garanție pentru finanțarea materialului rulant utilizat pentru executarea contractului de servicii publice la prețul pieței sau în cadrul contractului de servicii publice conform articolului 4 alineatul (1) litera (b), articolului 6 și, după caz, anexei. O astfel de garanție poate acoperi riscul aferent valorii reziduale respectând în același timp normele relevante privind ajutoarele de stat, după caz;

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 în ceea ce priveşte deschiderea pieţei pentru serviciile de transport feroviar intern de călători

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (3)

Page 35: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (3)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 în ceea ce priveşte deschiderea pieţei pentru serviciile de transport feroviar intern de călători

(c) angajându-se, în cadrul contractului de servicii publice, ca la sfârșitul contractului să preia materialul rulant la prețul pieței.În cazurile menționate la literele (b) și (c), autoritatea competentă are dreptul de a cere ca operatorul de servicii publice să transfere materialul rulant, după expirarea contractului, noului operator căruia îi este atribuit un contract. Autoritatea competentă poate obliga noul operator de transport public să preia materialul rulant. Transferul se realizează la cursurile pieței.3. Dacă materialul rulant este transferat unui nou operator de transport public, autoritatea competentă include în caietul de sarcini informații detaliate privind costul întreținerii materialul rulant și condițiile fizice ale acestuia. 4. Până la [18 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament], Comisia adoptă măsuri care să stabilească detaliile procedurii de urmat pentru aplicarea alineatelor (2) și (3) din prezentul articol. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 9a alineatul (2).”6. La articolul 6, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:„1. Orice compensație legată de o normă generală sau de un contract de servicii publice este conformă cu articolul 4, indiferent de modul în care a fost atribuit contractul. Orice compensație, indiferent de natura ei, legată de un contract de servicii publice care nu a fost atribuit în conformitate cu articolul 5 alineatul (3) sau legată de o normă generală respectă, de asemenea, dispozițiile enunțate în anexă.”

Page 36: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 în ceea ce priveşte deschiderea pieţei pentru serviciile de transport feroviar intern de călători

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (3)

7. Articolul 7 se modifică după cum urmează:(a) Alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:„1. Fiecare autoritate competentă publică anual un raport cumulativ privind obligațiile de serviciu

public pentru care este răspunzătoare, data de început și durata contractelor de servicii publice, operatorii de serviciu public selectați, precum și plățile compensatorii și drepturile exclusive acordate operatorilor de serviciu public respectivi sub forma rambursării. Raportul face distincția între transportul cu autobuzul și transportul feroviar, permite monitorizarea și evaluarea funcționării, a calității și a finanțării rețelei de transport public și furnizează, dacă este cazul, informații cu privire la natura și sfera eventualelor drepturi exclusive acordate. Statele membre facilitează accesul central la aceste rapoarte, de exemplu prin intermediul unui portal de internet comun.”

(b)La alineatul (2), se inserează următoarea literă:„(d) data de început preconizată și durata contractului de servicii publice.”

Page 37: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

8. Articolul 8 se modifică după cum urmează: (a)La alineatul (2), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:„2. Fără a aduce atingere alineatului (3), atribuirea contractelor de servicii publice de transport

feroviar, cu excepția altor moduri de transport pe șine precum metrourile sau tramvaiele, se conformează articolului 5 alineatul (3) începând cu 3 decembrie 2019. Toate contractele de servicii publice pentru alte moduri de transport pe șine și de transport rutier trebuie să fi fost atribuite în conformitate cu articolul 5 alineatul (3) cel târziu până la 3 decembrie 2019. În perioada de tranziție care se va încheia la 3 decembrie 2019, statele membre iau măsuri pentru a se conforma treptat articolului 5 alineatul (3) cu scopul de a evita probleme structurale grave legate în special de capacitatea de transport.”

(b) Se introduce următorul alineat (2a):„2a Contractele de servicii publice pentru transportul public feroviar de călători atribuite direct între

1 ianuarie 2013 și 2 decembrie 2019 pot continua până la data lor de expirare. Cu toate acestea, în orice caz ele nu continuă după 31 decembrie 2022.”

(c) La alineatul (3), ultima teză din al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:„Contractele menționate la litera (d) pot continua până la expirare, cu condiția de a fi fost încheiate

pentru o durată limitată similară cu duratele menționate la articolul 4.”

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 în ceea ce priveşte deschiderea pieţei pentru serviciile de transport feroviar intern de călători

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (3)

Page 38: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 în ceea ce priveşte deschiderea pieţei pentru serviciile de transport feroviar intern de călători

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (3)

9. Se introduce următorul articol 9a:„Articolul 9aProcedura comitetului1. Comisia este asistată de Comitetul pentru spațiul feroviar unic european instituit de articolul 62 din Directiva 2012/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind instituirea spațiului feroviar unic european (reformare). Acesta este un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.2. Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.”

Page 39: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind Agenţia pentru Căi Ferate a Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004

Page 40: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind Agenţia pentru Căi Ferate a Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)

Inefficient functioning of national institutions

Longand costly procedures

Access barriers

Patchwork of national legislative regimes

Discrimination of new entrants

Fig. 6 – Probleme şi surseSursa: EC Impact Assessment 4thRP_SWD2013/8 final

Page 41: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

-100% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80%

Some Regulatory Bodies lack sufficient financial or human resources toeffectively perform their tasks

There is a lack of sufficient financial or human resources in the case ofsome NSAs to effectively perform their tasks

Proper implementation of EU railway directives is being hindered by toodivergent interpretation of the directives

Some NSAs are reluctant to accept safety certificates or authorisations forthe placing in service of railway vehicles and subsystems granted by other

NSAs

There is an insufficient level of dissemination of railway-relatedinformation and training within the EU and between EU member states

The granting of safety certificates to rail operators by the NSAs and theauthorisation of placing into service of rail systems and vehicles is too slow

The level of monitoring and control of implementation of theinteroperability and safety legislation by Member States is not sufficient

Some Notified Bodies lack sufficient financial or human resources toeffectively perform their tasks

There is insufficient independence of the Regulatory Bodies frominfrastructure managers, incumbent rail undertakings and/or the ministry

National technical and safety rules sometimes pose transparency and/ordiscrimination problems for new entrants

There is insufficient independence of the NSAs from infrastructuremanagers, incumbent rail undertakings and/or the ministry

There is insufficient independence of the Notified Bodies frominfrastructure managers, incumbent rail undertakings, the ministry or other

actors

< AGREE - percentage of those expressing a view - DISAGREE >

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind Agenţia pentru Căi Ferate a Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004

Fig. 7 - Opiniile părților interesate cu privire la diferite elemente problematiceSursa: EC Impact Assessment 4thRP_SWD2013/8 final

Page 42: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind Agenţia pentru Căi Ferate a Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004

Inefficient functioning of

national institutions Longand costly

procedures

Access barriers

Drivers Problems

Increase efficiency ofsafety certification

and vehicle authorisation

process

Increase the coherence of the

national legal frameworks

Non-discrimination in grantin and

recognition of safety certificates and interoperability authorisations

Reduce administrative costs of railway undertakings

Facilitate entrance of

new operators into market

Operational objectives

Specific objectives

Patchwork of national legislative

regimes

Discrimination of new entrants

Fig. 9 – Legături între probleme şi obiectiveSursa: EC Impact Assessment 4thRP_SWD2013/8 final

Page 43: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind Agenţia pentru Căi Ferate a Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004

0

2

4

6

8

10

12

14

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Months/Type

Baseline

Greater coordination role for the Agency

ERA as a one-stop-shop

ERA and NSAs share competences

ERA takes over activities of NSAs regardingauthorisation and certification

Fig. 10 - Reducerea medie în perioada autorizată de timp prin opţiuni combinate Sursa: EC Impact Assessment 4thRP_SWD2013/8 final

Page 44: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind Agenţia pentru Căi Ferate a Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)

0

10

20

30

40

50

60

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

€mGreater coordination rolefor the Agency

ERA as a one-stop-shop

ERA and NSAs sharecompetences

ERA takes over activities ofNSAs regardingauthorisation andcertification

Fig. 11 - Totalul posibil de economii de costuri 2015-2025 a opţiunilor 2-5 combinate cu opţiunea 6 (mil. €, cazul mediu, real, fără discount)Sursa: EC Impact Assessment 4thRP_SWD2013/8 final

Page 45: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind Agenţia pentru Căi Ferate a Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)

National Technical Rules

Maintenance Rules

Design Rules

Vehicle design rules for

conformity with non-TSI compliant

infrastructure

Network design rules for

conformity with non-TSI compliant

vehicles

All other Vehicle design rules

All other Network design rules

Rules relevant to vehicle authorisation

Key

Operating Rules

Fig. 12 - chema regulilor tehnice naţionaleSursa: EC Impact Assessment 4thRP_SWD2013/8 final

Page 46: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind Agenţia pentru Căi Ferate a Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)

Stage 1: Identify subjects and technical parameters

for which national rules are required

Removal of open points

Timeline2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2025

Parallel activities impacting NRs

Extension of scope

National technical rules removal strategy

Stage 2: Member

States ‘clean up’ national

rules by removal and re-drafting to ensure rules only cover

scope identified in

Stage 1

Stage 3: Rules notified and published in NOTIF-IT

Stage 5: Only rules for subjects and technical parameters identified in Stage 1 remain and

only for non-TSI conforming vehicles and routes – objective reached

Cross Acceptance

work

Stage 4: Agency/ Commission evaluate remaining rules and validate

Non-TSI conforming

vehicles and

networks replaced

Agency produces technical

opinions as requested on dubious

national rules

Fig. 13 - Procesul de înlăturare a regulilor tehnice naţionaleSursa: EC Impact Assessment 4thRP_SWD2013/8 final

Page 47: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind Agenţia pentru Căi Ferate a Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)

Stage 2: Identify

subjects and

technical parameters

for which national

rules are required

Timeline

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2025

National safety rules removal strategy

Stage 3: Member

States ‘clean up’

national rules by

removal and re -

drafting to ensure

rules only cover

scope identified in

Stage 1

Stage 1: Rules

notified and

published in NOTIF IT

Stage 5: Only rules for subjects and technical parameters identified in Stage 1 remain - objective

reached

Stage 4: Agency/

Commission evaluate

remaining rules and

validate

Agency

produces

technical

opinions as

requested

on dubious

national

rules Fig. 14 - Procesul de înlăturare a regulilor naţionale de siguranţăSursa: EC Impact Assessment 4thRP_SWD2013/8 final

Page 48: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind Agenţia pentru Căi Ferate a Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)

Articolul 1Obiect şi domeniu de aplicare

Prezentul regulament instituie Agenția pentru Căi Ferate a Uniunii Europene („agenția”)Prezentul regulament prevede:(a) instituirea agenției și sarcinile care îi revin acesteia;(b) sarcinile care le revin statelor membre.Prezentul regulament se aplică:(a) interoperabilității în sistemul feroviar al Uniunii, prevăzută în Directiva ../../.UE [Directiva privind interoperabilitatea];(b) siguranței sistemului feroviar din Uniune, prevăzută în Directiva ../../.UE [Directiva privind siguranța feroviară];(c) certificării mecanicilor de locomotivă, prevăzută în Directiva 2007/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2007 privind certificarea mecanicilor de locomotivă care conduc locomotive și trenuri în sistemul feroviar comunitar [Directiva privind mecanicii de locomotivă].

Page 49: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind Agenţia pentru Căi Ferate a Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004

Articolul 2Statutul legal

1. Agenția este un organism al Uniunii cu personalitate juridică.2. În fiecare dintre statele membre, agenția se bucură de cea mai extinsă capacitate juridică acordată persoanelor juridice, în temeiul legislațiilor acestora. În special, agenția poate să dobândească sau să înstrăineze bunuri mobile și imobile și se poate constitui parte în acțiuni în justiție.3. Agenția este reprezentată de către directorul acesteia.

Page 50: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind Agenţia pentru Căi Ferate a Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004

Articolul 3Tipuri de acte emise de Agenţie

Agenția poate:(a) să adreseze recomandări Comisiei cu privire la aplicarea articolelor 11, 13, 14, 15, 23, 24, 26, 30, 32, 31, 33 și 41;(b) să adreseze recomandări statelor membre cu privire la aplicarea articolelor 21, 22 și 30; (c) să emită avize adresate Comisiei în temeiul articolelor 9, 21, 22 și 38, precum și autorităților competente din statele membre în temeiul articolului 9.(d) să emită decizii în temeiul articolelor 12, 16, 17, 18;(e) să emită avize care constituie mijloace acceptabile de conformitate în temeiul articolului 15; (f) să emită documente tehnice în temeiul articolului 15;(g) să emită rapoarte de audit în temeiul articolelor 29 și 30;(h) să emită orientări și alte documente fără caracter obligatoriu care să faciliteze aplicarea legislației în domeniul interoperabilității și siguranței feroviare, în temeiul articolelor 11, 15 și 24.

Page 51: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind Agenţia pentru Căi Ferate a Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004

Capitolul 2Metode de lucruArticolul 4Crearea şi componenţa grupurilor de lucru

1. Agenția creează un număr limitat de grupuri de lucru pentru întocmirea recomandărilor, în special a celor legate de specificațiile tehnice privind interoperabilitatea (STI-uri), de obiectivele comune de siguranță (OCS-uri) și de metodele comune de siguranță (MCS-uri). Agenția poate crea grupuri de lucru și în alte cazuri justificate corespunzător, la cererea Comisiei sau din proprie inițiativă, după consultarea Comisiei. 2. Agenția numește experți în grupurile de lucru.Agenția numește în grupurile de lucru reprezentanți desemnați de autoritățile naționale competente pentru grupurile de lucru în care doresc să participe.Agenția numește în grupurile de lucru specialiști din sectorul feroviar aflați pe lista menționată la alineatul (3). Agenția asigură reprezentarea adecvată a sectoarelor industriale și a utilizatorilor care ar putea fi afectați de măsurile pe care le poate propune Comisia pe baza recomandărilor adresate acesteia de agenție.Agenția poate, dacă este necesar, să numească în grupurile de lucru experți independenți și reprezentanți ai organizațiilor internaționale a căror competență este recunoscută în domeniul vizat. Personalul agenției nu poate fi numit în cadrul grupurilor de lucru.

Page 52: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind Agenţia pentru Căi Ferate a Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004

Articolul 4Crearea şi componenţa grupurilor de lucru

3. Fiecare organism reprezentativ menționat la articolul 34 înaintează agenției o listă a celor mai calificați experți mandatați să îl reprezinte în fiecare grup de lucru. 4. Ori de câte ori activitatea acestor grupuri de lucru are un impact direct asupra condițiilor de lucru, asupra sănătății și siguranței lucrătorilor din acest sector, reprezentanții organizațiilor de lucrători participă la grupurile de lucru relevante, în calitate de membri cu drepturi depline.5. Cheltuielile pentru transportul și traiul membrilor grupurilor de lucru, stabilite pe baza normelor și măsurilor adoptate de consiliul de administrație, sunt suportate de agenție. 6. Grupurile de lucru sunt conduse de un reprezentant al agenției.7. Activitatea grupurilor de lucru este transparentă. Consiliul de administrație stabilește regulamentul de procedură al grupurilor de lucru.

Page 53: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind Agenţia pentru Căi Ferate a Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004

Articolul 5Consultarea partenerilor sociali

Atunci când activitatea prevăzută la articolele 11, 12, 15, și 32 are un impact direct asupra mediului social sau asupra condițiilor de muncă ale lucrătorilor din sector, agenția consultă partenerii sociali în cadrul comitetului de dialog sectorial înființat în temeiul Deciziei 98/500/CE.

Aceste consultări au loc înainte ca agenția să își prezinte recomandările Comisiei. Agenția ține seama în mod corespunzător de aceste consultări și este disponibilă în orice moment pentru a-și explica recomandările. Avizele prezentate de comitetul de dialog sectorial sunt înaintate de agenție Comisiei și de Comisie comitetului menționat la articolul 75.

Page 54: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind Agenţia pentru Căi Ferate a Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004

Articolul 6Consultarea clienţilor serviciilor de transport de mărfuri şi a călătorilor

Atunci când activitatea menționată la articolele 11 și 15 are un impact direct asupra clienților serviciilor de transport-marfă și asupra călătorilor, agenția consultă organizațiile care îi reprezintă pe aceștia. Lista organizațiilor care urmează să fie consultate este întocmită de către Comisie, cu sprijinul comitetului menționat la articolul 75.

Aceste consultări au loc înainte ca agenția să își prezinte recomandările Comisiei. Agenția ține seama în mod corespunzător de aceste consultări și este disponibilă în orice moment pentru a-și explica recomandările. Avizele prezentate de organizațiile interesate sunt înaintate de agenție Comisiei și de Comisie comitetului menționat la articolul 75.

Page 55: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind Agenţia pentru Căi Ferate a Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004

Articolul 10Vizite în Statele Membre

1. Agenția poate efectua vizite în statele membre pentru a-și îndeplini sarcinile care îi revin, în special cele menționate la articolele 12, 21, 22, 16, 17, 27, 29, 30, 31 și 38, în conformitate cu politica definită de consiliul de administrație. 2. Agenția informează statul membru vizat asupra vizitei planificate, comunică numele oficialilor delegați din partea agenției și data la care începe vizita. Oficialii delegați ai agenției efectuează aceste vizite în urma prezentării unei decizii a directorului executiv în care se specifică scopul și obiectivele vizitei.3. Autoritățile naționale ale statelor membre facilitează activitatea personalului agenției.4. Agenția întocmește un raport cu privire la fiecare vizită și îl transmite Comisiei și statelor membre interesate.5. Alineatele precedente nu aduc atingere inspecțiilor menționate la articolul 29 alineatul (6) și la articolul 30 alineatul (6) care se efectuează în continuare în conformitate cu procedura descrisă la articolele respective.

Page 56: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind Agenţia pentru Căi Ferate a Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004

Capitolul 3Sarcini legate de siguranţa feroviarăArticolul 11Asistenţă tehnică – recomandări privind siguranţa feroviară

1. Agenția emite recomandări adresate Comisiei cu privire la metodele comune de siguranță (MCS) și la obiectivele comune de siguranță (OCS) prevăzute la articolele 6 și 7 din Directiva …[Directiva privind siguranța feroviară]. De asemenea, agenția emite recomandări adresate Comisiei cu privire la revizuirea periodică a MCS-urilor și la OCS-urilor.2. La cererea Comisiei sau din proprie inițiativă, agenția emite recomandări adresate Comisiei cu privire la alte măsuri luate în domeniul siguranței.3. Agenția poate emite orientări și alte documente fără caracter obligatoriu care facilitează punerea în aplicare a legislației din domeniul siguranței feroviare.

Articolul 12Certificate de siguranţă

Agenția emite certificate de siguranță unice în conformitate cu articolele 10 și 11 din Directiva …[Directiva privind siguranța].

Page 57: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind Agenţia pentru Căi Ferate a Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004

Articolul 13Întreţinerea vehiculelor 1. Agenția asistă Comisia în ceea ce privește sistemul de certificare a entităților însărcinate cu întreținerea în conformitate cu articolul 14 alineatul (6) din Directiva ... [Directiva privind siguranța feroviară].2. Agenția emite recomandări adresate Comisiei în vederea aplicării articolului 14 alineatul (7) din Directiva …[Directiva privind siguranța feroviară].3. Agenția analizează eventualele măsuri alternative decise în conformitate cu articolul 15 din Directiva … [Directiva privind siguranța feroviară] în raportul menționat la articolul 30 alineatul (2) din prezentul regulament.

Articolul 14Transportul feroviar de mărfuri periculoase

Agenția urmărește evoluțiile legislației din domeniul transportului feroviar de mărfuri periculoase în sensul Directivei 2008/68/CE a Parlamentului European și a Consiliului și le compară cu legislația din domeniul interoperabilității și al siguranței feroviare, în special cu cerințele esențiale. În acest scop, agenția asistă Comisia și poate emite recomandări la cererea Comisiei sau din proprie inițiativă.

Page 58: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind Agenţia pentru Căi Ferate a Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004

Capitolul 4SARCINI LEGATE DE INTEROPERABILITATEArticolul 15Asistenţă tehnică în domeniul interoperabilităţii sistemului feroviarAgenția: (a) adresează recomandări Comisiei cu privire la STI-uri și la revizuirea acestora, în conformitate cu articolul 5 din Directiva … [Directiva privind interoperabilitatea]; (b) adresează recomandări Comisiei cu privire la modelele declarației de verificare „UE” și ale documentelor din dosarul tehnic care trebuie să o însoțească, în conformitate cu articolul 15 din Directiva ... [Directiva privind interoperabilitatea];(c) adresează recomandări Comisiei privind specificațiile pentru registre și revizuirea acestora, în conformitate cu articolele 43, 44 și 45 din Directiva … [Directiva privind interoperabilitatea];(d) emite avize care constituie mijloace acceptabile de conformitate cu privire la deficiențele în materie de STI-uri, în conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Directiva … [Directiva privind interoperabilitatea], și le prezintă Comisiei;(e) adresează avize Comisiei cu privire la cererile de neaplicare a STI-urilor prezentate de statele membre, în conformitate cu articolul 7 din Directiva … [Directiva privind interoperabilitatea];(f) emite documente tehnice în conformitate cu articolul 4 alineatul (9) din Directiva … [Directiva privind interoperabilitatea];

Page 59: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind Agenţia pentru Căi Ferate a Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004

(g) adresează recomandări Comisiei cu privire la condițiile de lucru ale întregului personal care efectuează sarcini esențiale pentru siguranță.2. Pentru elaborarea recomandărilor menționate la alineatul (1) literele (a) și (b), agenția:(a) se asigură că STI-urile și specificațiile privind registrele sunt adaptate la progresele tehnice, la tendințele pieței și la cerințele sociale;(b) se sigură că elaborarea și actualizarea STI-urilor, pe de o parte, și dezvoltarea eventualelor standarde europene care se dovedesc a fi necesare pentru interoperabilitate, pe de altă parte, sunt coordonate și mențin contactele relevante cu organismele europene de standardizare.3. Agenția poate emite orientări și alte documente fără caracter obligatoriu care facilitează punerea în aplicare a legislației din domeniul interoperabilității sistemului feroviar.

Page 60: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind Agenţia pentru Căi Ferate a Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004

Articolul 16Autorizațiile de introducere pe piață a vehiculelor Agenția emite autorizații de introducere pe piață a vehiculelor feroviare în conformitate cu articolul 20 din Directiva … [Directiva privind interoperabilitatea].

Articolul 17Autorizațiile de introducere pe piață a tipurilor de vehiculeAgenția emite autorizații de introducere pe piață a tipurilor de vehicule feroviare în conformitate cu articolul 22 din Directiva … [Directiva privind interoperabilitatea].

Articolul 18Autorizațiile de punere în funcțiune a subsistemelor de control-comandă și semnalizare terestreAgenția emite autorizații de punere în funcțiune a subsistemelor de control-comandă și semnalizare terestre care sunt situate sau sunt exploatate pe întregul teritoriu al Uniunii, în conformitate cu articolul 18 din Directiva … [Directiva privind interoperabilitatea].

Page 61: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind Agenţia pentru Căi Ferate a Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004

Articolul 19Aplicațiile telematice

1. Agenția acționează ca autoritate de sistem, fiind responsabilă pentru menținerea specificațiilor tehnice privind aplicațiile telematice, în conformitate cu STI-urile relevante.2. Agenția definește, publică și aplică procedura de gestionare a cererilor de modificare a specificațiilor respective. În acest scop, agenția stabilește și menține un registru al cererilor de modificare a specificațiilor privind aplicațiile telematice și a statutului acestora.3. Agenția elaborează și menține instrumentele tehnice de gestionare a diferitelor versiuni ale specificațiilor privind aplicațiile telematice.4. Agenția asistă Comisia la monitorizarea instalării aplicațiilor telematice în conformitate cu STI-urile relevante.

Page 62: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind Agenţia pentru Căi Ferate a Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004

Articolul 20Sprijin pentru organismele notificate de evaluare a conformității

•Agenția sprijină activitățile organismelor notificate de evaluare a conformității menționate la articolul 27 din Directiva … [Directiva privind interoperabilitatea]. Sprijinul respectiv include, în special, elaborarea de orientări privind evaluarea conformității sau a adecvării pentru utilizare a unui element constitutiv de interoperabilitate menționat la articolul 9 din Directiva … [Directiva privind interoperabilitatea] și de orientări pentru procedura de verificare CE menționată la articolul 10 din Directiva ... [Directiva privind interoperabilitatea]. •Agenția facilitează cooperarea între organismele notificate de evaluare a conformității și funcționează, în special, ca secretariat tehnic pentru grupul lor de coordonare.

Page 63: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind Agenţia pentru Căi Ferate a Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004

CAPITOLUL 5SARCINI LEGATE DE NORMELE NAȚIONALEArticolul 21Examinarea proiectelor de norme naționale

1.În termen de două luni de la primire, agenția examinează proiectele de norme naționale care i-au fost transmise în conformitate cu:(a)articolul 8 alineatul (2) din Directiva … [Directiva privind siguranța feroviară];(b)articolul 14 din Directiva ... [Directiva privind interoperabilitatea].2. În cazul în care, după examinarea menționată la alineatul (1), agenția consideră că normele naționale permit îndeplinirea cerințelor esențiale în materie de interoperabilitate, respectarea MCS-urilor și atingerea OCS-urilor, precum și că acestea nu ar duce la discriminare arbitrară sau la restricționare disimulată în ceea ce privește operațiunile de transport feroviar dintre statele membre, agenția informează Comisia și statul membru interesat cu privire la evaluarea sa favorabilă. Comisia poate valida norma în sistemul informatic menționat la articolul 23.

Page 64: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind Agenţia pentru Căi Ferate a Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004

CAPITOLUL 5SARCINI LEGATE DE NORMELE NAȚIONALEArticolul 21Examinarea proiectelor de norme naționale

(3)Dacă examinarea menționată la alineatul (1) duce la o evaluare nefavorabilă, agenția:(a) emite o recomandare adresată statului membru în cauză, în care prezintă motivele pentru care norma în cauză nu ar trebui să intre în vigoare și/sau să fie aplicată; (b) informează Comisia cu privire la evaluarea sa nefavorabilă.

(4) Dacă statul membru în cauză nu ia nicio măsură în termen de 2 luni de la primirea recomandării agenției, menționate la alineatul (3) litera (a), Comisia, după primirea informațiilor menționate la alineatul (3) litera (b) și după luarea la cunoștință a motivelor statului membru interesat, poate adopta o decizie adresată statului membru interesat prin care îi solicită acestuia să modifice proiectul de normă în cauză, să suspende adoptarea, intrarea în vigoare sau implementarea acestuia.

Page 65: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind Agenţia pentru Căi Ferate a Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004

Articolul 22Examinarea normelor naționale în vigoare

1. În termen de două luni de la primire, agenția examinează proiectele de norme naționale care i-au fost transmise în conformitate cu articolul 14 alineatul (3) din Directiva ... [Directiva privind interoperabilitatea].2. În cazul în care, după examinarea menționată la alineatul (1), agenția consideră că normele naționale permit îndeplinirea cerințelor esențiale în materie de interoperabilitate, respectarea MCS-urilor și atingerea OCS-urilor, precum și că acestea nu ar duce la discriminarea arbitrară sau la restricționarea disimulată a operațiunilor de transport feroviar dintre statele membre, agenția informează Comisia și statul membru interesat cu privire la evaluarea sa favorabilă. Comisia poate valida norma în sistemul informatic menționat la articolul 23. 3. Dacă examinarea menționată la alineatul (1) duce la o evaluare nefavorabilă, agenția:

(a) emite o recomandare adresată statului membru în cauză, în care prezintă motivele pentru care norma în cauză ar trebui modificată sau abrogată; (b) informează Comisia cu privire la evaluarea sa nefavorabilă.

Page 66: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind Agenţia pentru Căi Ferate a Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004

Articolul 22Examinarea normelor naționale în vigoare

4. Dacă statul membru nu ia nicio măsură în termen de 2 luni de la primirea recomandării agenției, menționate la alineatul (3) litera (a), Comisia, după primirea informațiilor menționate la alineatul (3) litera (b) și după luarea la cunoștință a motivelor statului membru interesat, poate adopta o decizie adresată statului membru interesat prin care îi solicită acestuia să modifice sau să abroge norma în cauză.5. Procedura descrisă la alineatele (2) și (3) se aplică, mutatis mutandis, în cazurile în care Agenția află că o normă națională, notificată sau nu, este redundantă sau intră în conflict cu MCS-urile, cu OCS-urile, cu STI-urile sau cu orice act legislativ al Uniunii din domeniul feroviar.

Page 67: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind Agenţia pentru Căi Ferate a Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004

Articolul 23Sistemul informatic care trebuie utilizat în scopul notificării și al clasificării normelor naționale

1. Agenția creează și gestionează un sistem informatic special care conține normele naționale menționate la articolul 21 alineatul (1) și la articolul 22 alineatul (1) și îl face accesibil părților interesate și publicului.2. Statele membre notifică agenției și Comisiei normele naționale menționate la articolul 21 alineatul (1) și la articolul 22 alineatul (1) prin intermediul sistemului informatic menționat la alineatul (1). Agenția publică normele în acest sistem și îl utilizează pentru a informa Comisia în conformitate cu articolele 21 și 22.3. Agenția clasifică normele naționale notificate în conformitate cu articolul 14 alineatul (8) din Directiva … [Directiva privind interoperabilitatea]. În acest scop, agenția utilizează sistemul menționat la alineatul (1) al prezentului articol.4. Agenția clasifică normele naționale notificate în conformitate cu articolul 8 alineatul (2) din Directiva … [Directiva privind siguranța feroviară], ținând seama de evoluția legislației UE. În acest scop, agenția elaborează un instrument de gestionare a normelor care trebuie utilizat de statele membre pentru a-și simplifica sistemele de norme naționale. Agenția utilizează sistemul menționat la alineatul (1) al prezentului articol pentru a publica instrumentul de gestionare a normelor.

Page 68: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind Agenţia pentru Căi Ferate a Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004

CAPITOLUL 6SARCINI LEGATE DE SISTEMUL EUROPEAN DE MANAGEMENT AL TRAFICULUI FEROVIAR (ERTMS)Articolul 24Autoritatea de sistem pentru ERTMS

1. Agenția acționează ca autoritate de sistem, fiind responsabilă pentru menținerea specificațiilor tehnice pentru ERTMS.2. Agenția definește, publică și aplică procedura de gestionare a cererilor de modificare a specificațiilor respective. În acest scop, agenția stabilește și menține un registru al cererilor de modificare a specificațiilor privind ERTMS și a statutului acestora.3. Agenția recomandă adoptarea unei noi versiuni a specificațiilor tehnice privind ERTMS. Totuși, agenția face acest lucru numai în cazul în care versiunea anterioară a fost desfășurată într-o măsură suficientă. Dezvoltarea de noi versiuni nu afectează negativ rata de desfășurare a ERTMS, stabilitatea specificațiilor necesară pentru optimizarea producției de echipamente ERTMS, randamentul investițiilor pentru întreprinderile feroviare și planificarea eficientă a desfășurării ERTMS.

Page 69: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind Agenţia pentru Căi Ferate a Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004

CAPITOLUL 6SARCINI LEGATE DE SISTEMUL EUROPEAN DE MANAGEMENT AL TRAFICULUI FEROVIAR (ERTMS)Articolul 24Autoritatea de sistem pentru ERTMS

4. Agenția elaborează și menține instrumente tehnice de gestionare a diferitelor versiuni ale ERTMS în scopul asigurării compatibilității tehnice și funcționale dintre rețelele și vehiculele echipate cu versiuni diferite și pentru a furniza stimulente pentru instalarea rapidă a versiunilor în vigoare.5. În conformitate cu articolul 5 alineatul (10) din Directiva … [Directiva privind interoperabilitatea sistemului feroviar], agenția asigură compatibilitatea din punct de vedere tehnic dintre versiunile succesive ale echipamentelor ERTMS și versiunile mai vechi.6. Agenția pregătește și diseminează orientări de aplicare relevante destinate părților interesate, precum și documentația tehnică legată de specificațiile tehnice privind ERTMS.

Page 70: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind Agenţia pentru Căi Ferate a Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004

Articolul 25Grupul de lucru ad hoc privind ERTMS al organismelor notificate de evaluare a conformității

1- Agenția sprijină activitățile organismelor notificate de evaluare a conformității menționate la articolul 27 din Directiva … [Directiva privind interoperabilitatea]. Grupul de lucru verifică dacă aplicarea procedurii de evaluare a conformității este coerentă sau dacă un element constitutiv de interoperabilitate menționat la articolul 9 din Directiva … [Directiva privind interoperabilitatea] și procedurile de verificare „CE” menționate la articolul 10 din Directiva… [Directiva privind interoperabilitatea] sunt adecvate pentru utilizare și efectuate de organismele notificate de evaluare a conformității. 2. Agenția prezintă Comisiei, o dată la doi ani, un raport privind activitățile grupului de lucru menționat la alineatul (1), inclusiv statistici privind prezența reprezentanților organismelor notificate de evaluare a conformității la reuniunile grupului de lucru.3. Agenția evaluează aplicarea procedurii pentru evaluarea conformității elementelor constitutive de interoperabilitate și a procedurii de verificare „CE” pentru echipamentul ERTMS și, o dată la doi ani, prezintă un raport în care propune Comisiei îmbunătățiri, dacă este cazul.

Page 71: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind Agenţia pentru Căi Ferate a Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004

Articolul 26Sprijinirea compatibilității tehnice și funcționale dintre subsistemele ERTMS terestre și de la bord

1. Înainte de punerea în funcțiune a unui vehicul, agenția poate asista întreprinderile feroviare, la cererea acestora, la verificarea compatibilității tehnice și funcționale dintre subsistemele ERTMS terestre și de la bord. 2. Dacă agenția constată că există un risc de incompatibilitate tehnică și funcțională între rețelele și vehiculele dotate cu echipament ERTMS în contextul unor proiecte ERTMS specifice, agenția poate solicita actorilor corespunzători, în special producătorilor, organismelor notificate de evaluare a conformității, întreprinderilor feroviare, gestionarilor de infrastructură și autorităților naționale de siguranță, să furnizeze orice informații relevante pentru procedurile aplicate pentru verificarea „CE” și pentru punerea în funcțiune, precum și pentru condițiile de funcționare. Agenția informează Comisia cu privire la existența unui astfel de risc și, dacă este necesar, recomandă Comisiei măsuri corespunzătoare.

Page 72: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind Agenţia pentru Căi Ferate a Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004

Articolul 27Sprijinirea desfășurării ERTMS și a proiectelor ERTMS

1. Agenția monitorizează implementarea ERTMS în conformitate cu planul de desfășurare prevăzut în Decizia 2012/88/UE și monitorizează coordonarea instalării ERTMS de-a lungul coridoarelor transeuropene de transport și al coridoarelor de transport feroviar de marfă, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 913/2010.2. Agenția asigură monitorizarea tehnică a proiectelor de desfășurare a ERTMS finanțate de Uniune, inclusiv, dacă este posibil, analiza documentelor de licitație în cazul invitațiilor de participare la licitație. De asemenea, agenția asistă, dacă este necesar, beneficiarii fondurilor Uniunii să se asigure că soluțiile tehnice implementate în cadrul proiectelor respectă pe deplin STI‑urile legate de control-comandă și de semnalizare și sunt, prin urmare, pe deplin interoperabile.

Articolul 28Acreditarea laboratoarelor1. Agenția sprijină, în special prin furnizarea de orientări corespunzătoare organismelor de acreditare, armonizarea acreditării laboratoarelor ERTMS în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului.2. Agenția poate participa ca observator la evaluările inter pares prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 765/2008.

[1] JO L 51, 23.2.2012, p. 1.[2] JO L 276, 20.10.2010, p. 22.[3] JO L 218, 13.8.2008, p. 30.

Page 73: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind Agenţia pentru Căi Ferate a Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004

CAPITOLUL 7SARCINI LEGATE DE MONITORIZAREA SPAȚIULUI FEROVIAR UNIC EUROPEANArticolul 29Monitorizarea autorităților naționale de siguranță

1. Agenția monitorizează performanța și procesul decizional al autorităților naționale de siguranță prin audit și inspecții.2. Agenția are dreptul să auditeze:

(a) capacitatea autorităților naționale de siguranță de a îndeplini sarcini legate de siguranța și interoperabilitatea feroviară;(b) eficacitatea monitorizării de către autoritățile naționale de siguranță a sistemelor de gestionare a siguranței actorilor, astfel cum se menționează la articolul 16 din Directiva … [Directiva privind siguranța feroviară].

Procedura de desfășurare a auditurilor este adoptată de Consiliul de administrație.3. Agenția emite rapoarte de audit și le trimite autorităților naționale de siguranță și Comisiei. Fiecare raport de audit include, în special, o listă a eventualelor deficiențe identificate de agenție, precum și recomandări de îmbunătățire.

Page 74: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind Agenţia pentru Căi Ferate a Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004

Articolul 29Monitorizarea autorităților naționale de siguranță

4. Dacă agenția consideră că deficiențele menționate la alineatul (3) împiedică autoritatea națională de siguranță interesată să își îndeplinească în mod eficace sarcinile legate de siguranță și de interoperabilitate, agenția recomandă respectivei autorități naționale de siguranță să ia măsurile adecvate într-un termen care urmează să fie stabilit ținând seama de importanța deficienței.5. Dacă autoritatea națională de siguranță nu este de acord cu recomandarea agenției menționată la alineatul (4) sau dacă autoritatea națională de siguranță nu ia măsuri ca urmare a recomandării agenției în termen de 3 luni de la primirea acesteia, Comisia poate lua o decizie în termen de șase luni, în conformitate cu procedura consultativă menționată la articolul 75.6. De asemenea, agenția are dreptul să efectueze inspecții anunțate sau neanunțate la autoritățile naționale de siguranță, pentru a verifica anumite sectoare ale activității și funcționării acestora, în special pentru a reexamina documente, procese și registre legate de sarcinile care le revin acestora, menționate la articolul 16 din Directiva … [Directiva privind siguranța feroviară]. Inspecțiile pot fi efectuate ad hoc sau în conformitate cu un plan elaborat de agenție. Durata unei inspecții nu depășește două zile. Autoritățile naționale ale statelor membre facilitează activitatea personalului agenției. Agenția prezintă Comisiei câte un raport cu privire la fiecare inspecție.

Page 75: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind Agenţia pentru Căi Ferate a Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004

Articolul 30Monitorizarea organismelor notificate de evaluare a conformității

1. Agenția monitorizează organismele notificate de evaluare a conformității prin acordarea de asistență organismelor de acreditare, auditurilor și inspecțiilor, în conformitate cu alineatele (2)-(5).2. Agenția sprijină acreditarea armonizată a organismelor notificate de evaluare a conformității, în special prin faptul că furnizează organismelor de acreditare, prin intermediul infrastructurii europene de acreditare recunoscute la articolul 14 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93, orientări corespunzătoare privind criteriile și procedurile de evaluare necesare pentru a stabili dacă organismele notificate îndeplinesc cerințele menționate la articolul 27 din Directiva … [Directiva privind interoperabilitatea].3. În cazul organismelor notificate de evaluare a conformității care nu sunt acreditate în conformitate cu articolul 24 din Directiva … [Directiva privind interoperabilitatea], agenția poate să le auditeze capacitățile de a îndeplini cerințele menționate la articolul 27 din directiva respectivă. Procedura de desfășurare a auditurilor este adoptată de consiliul de administrație.

Page 76: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind Agenţia pentru Căi Ferate a Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004

Articolul 30Monitorizarea organismelor notificate de evaluare a conformității

4. Agenția emite rapoarte de audit care vizează activitățile menționate la alineatul (3) și le trimite organismului notificat de evaluare a conformității în cauză și Comisiei. Fiecare raport de audit include, în special, eventualele deficiențe identificate de agenție și recomandări de îmbunătățire. Dacă agenția consideră că aceste deficiențe împiedică organismul notificat în cauză să își îndeplinească în mod eficace sarcinile legate de siguranța și de interoperabilitatea sistemului feroviar, agenția adoptă o recomandare prin care solicită statului membru în care este stabilit respectivul organism notificat să ia măsuri corespunzătoare până la un anumit termen.5. Dacă statul membru nu este de acord cu recomandarea menționată la alineatul (4) sau dacă organismul notificat nu ia măsuri ca urmare a recomandării agenției în termen de 3 luni de la primirea acesteia, Comisia poate adopta un aviz în termen de șase luni, în conformitate cu procedura consultativă menționată la articolul 75.

Page 77: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind Agenţia pentru Căi Ferate a Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004

Articolul 30Monitorizarea organismelor notificate de evaluare a conformității

6. Agenția poate, inclusiv în cooperare cu organismele naționale de acreditare relevante, să efectueze inspecții anunțate sau neanunțate la organismele notificate de evaluare a conformității pentru a verifica anumite sectoare ale activităților și funcționării acestora, în special pentru a reexamina documente, procese și registre legate de sarcinile care le revin acestora, menționate la articolul 27 din Directiva […] [Directiva privind interoperabilitatea]. Inspecțiile pot fi efectuate ad hoc sau în conformitate cu un plan elaborat de agenție. Durata unei inspecții nu depășește două zile. Organismele notificate de evaluare a conformității facilitează activitatea personalului agenției. Agenția prezintă Comisiei câte un raport cu privire la fiecare inspecție.

Page 78: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind Agenţia pentru Căi Ferate a Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004

Articolul 31Monitorizarea progreselor în domeniul interoperabilității și al siguranței

1. Agenția, împreună cu rețeaua de organisme naționale de anchetă, colectează date relevante cu privire la accidente și la incidente și monitorizează contribuția organismelor naționale de anchetă la siguranța sistemului feroviar în ansamblu.2. Agenția monitorizează performanța globală a sistemului feroviar în materie de siguranță. Agenția poate, în special, să solicite asistență din partea rețelelor menționate la articolul 34, inclusiv pentru colectarea de date. De asemenea, agenția recurge la datele colectate de Eurostat și cooperează cu Eurostat pentru a evita orice repetare a lucrărilor și pentru a asigura consecvența metodologică între indicatorii comuni de siguranță și indicatorii utilizați pentru alte moduri de transport.3. La cererea Comisiei, agenția emite recomandări cu privire la modul de ameliorare a interoperabilității sistemelor feroviare, în special prin facilitarea coordonării între întreprinderile feroviare și gestionarii de infrastructură sau între gestionarii de infrastructură.4. Agenția monitorizează progresele înregistrate în domeniul interoperabilității și al siguranței sistemelor feroviare. O dată la doi ani, agenția prezintă Comisiei și publică un raport privind progresele înregistrate în domeniul interoperabilității și siguranței în spațiul feroviar unic european.5. La cererea Comisiei, agenția prezintă rapoarte privind stadiul implementării și al aplicării legislației Uniunii în domeniul siguranței și al interoperabilității într-un anumit stat membru.

Page 79: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind Agenţia pentru Căi Ferate a Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004

CAPITOLUL 8ALTE SARCINIArticolul 32Personalul feroviar

1. Agenția îndeplinește sarcinile corespunzătoare legate de personalul feroviar, prevăzute la articolele 4, 20, 22, 23, 25, 28, 33, 34, 35 și 37 din Directiva 2007/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului.2. Comisia poate solicita agenției să îndeplinească și alte sarcini legate de personalul feroviar în conformitate cu Directiva 2007/59/CE.3. Agenția consultă autoritățile competente cu privire la aspectele legate de personalul feroviar ale sarcinilor menționate la alineatele (1) și (2). Agenția poate promova cooperarea între autoritățile respective, inclusiv prin organizarea de reuniuni corespunzătoare cu reprezentanții acestora.

Page 80: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind Agenţia pentru Căi Ferate a Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004

Articolul 33Registrele și accesibilitatea acestora

1. Agenția stabilește și păstrează registrele europene prevăzute la articolele 43, 44 și 45 din Directiva … [Directiva privind interoperabilitatea]. Agenția acționează ca autoritate de sistem pentru toate registrele și bazele de date menționate în directivele privind siguranța, interoperabilitatea și mecanicii de locomotivă. Aceasta include, în special

(a) elaborarea și menținerea specificațiilor din registre;(b) coordonarea evoluțiilor din statele membre în raport cu registrele;(c) furnizarea de orientări privind registrele părților interesate relevante;(d) formularea de recomandări adresate Comisiei privind îmbunătățirea specificațiilor din registrele existente și eventuala necesitate de a stabili altele noi.

Page 81: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind Agenţia pentru Căi Ferate a Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004

Articolul 33Registrele și accesibilitatea acestora

2. Agenția pune la dispoziția publicului următoarele documente și registre prevăzute de Directiva … [Directiva privind interoperabilitatea] și de Directiva … [Directiva privind siguranța feroviară]:(a)declarațiile CE de verificare a subsistemelor;(b)declarațiile CE de conformitate a elementelor constitutive de interoperabilitate și declarațiile CE de adecvare pentru utilizare a elementelor constitutive de interoperabilitate;(c)autorizațiile emise în conformitate cu Directiva … [Directiva privind crearea spațiului feroviar unic european (reformare)];(d)certificatele de siguranță emise în conformitate cu articolul 10 din Directiva … [Directiva privind siguranța feroviară];(e)rapoartele de anchetă trimise agenției în conformitate cu articolul 24 din Directiva … [Directiva privind siguranța feroviară];(f)normele naționale notificate Comisiei în conformitate cu articolul 8 din Directiva … [Directiva privind siguranța feroviară] și cu articolul 14 din Directiva … [Directiva privind interoperabilitatea];(g)registrele referitoare la vehicule, inclusiv prin intermediul unor linkuri la registrele naționale relevante;

Page 82: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind Agenţia pentru Căi Ferate a Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004

Articolul 33Registrele și accesibilitatea acestora

(h) registrele referitoare la infrastructură, inclusiv prin intermediul unor linkuri la registrele naționale relevante;(i) registrul european al tipurilor autorizate de vehicule;(j) registrul de cereri de modificare și modificările planificate ale specificațiilor ERTMS;(k) registrul cererilor de modificare și a modificărilor planificate ale specificațiilor STI „Aplicații telematice pentru transportul de călători” (TAP) / STI „Aplicații telematice pentru transportul de marfă” (TAF);(l) registrul marcajelor deținătorilor de vehicule menținut de către agenție în conformitate cu STI privind gestionarea și exploatarea traficului.(m) rapoarte de calitate emise în conformitate cu articolul 28 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1371/2007.

Page 83: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind Agenţia pentru Căi Ferate a Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004

Articolul 33Registrele și accesibilitatea acestora

3. Modalitățile practice de trimitere a documentelor menționate la alineatul (2) sunt discutate și stabilite de comun acord de către Comisie și statele membre pe baza unui proiect pregătit de agenție.4. La trimiterea documentelor menționate la alineatul (2), organismele interesate pot indica documentele care nu trebuie comunicate publicului din motive de securitate.5. Autoritățile naționale responsabile cu emiterea autorizațiilor și certificatelor menționate la alineatul (2) literele (c) și (d) notifică agenției, în termen de o lună, fiecare decizie individuală de emitere, reînnoire, modificare sau revocare a autorizațiilor și certificatelor respective.6. Agenția poate include în baza de date publică orice document sau link public important pentru obiectivele prezentului regulament, luând în considerare legislația aplicabilă a Uniunii în domeniul protecției datelor.

Page 84: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

Articolul 34Rețele ale autorităților naționale de siguranță, ale organismelor de anchetă și ale organismelor reprezentative

1. Agenția creează o rețea a autorităților naționale de siguranță și o rețea a organismelor de anchetă menționate la articolul 21 din Directiva … [Directiva privind siguranța feroviară] Agenția le asigură acestora un secretariat. Rețelelor le revin, în special, următoarele sarcini:(a) schimbul de informații legate de siguranța și interoperabilitatea feroviară;promovarea bunelor practici;(b) furnizarea de date privind siguranța feroviară agenției, în special date legate de indicatorii comuni de siguranță.Agenția facilitează cooperarea dintre rețelele respective, putând, în special, să decidă să organizeze reuniuni mixte ale ambelor rețele.2. Agenția creează o rețea de organisme reprezentative din sectorul feroviar care acționează la nivelul Uniunii. Lista acestor organisme este definită într-un act de punere în aplicare adoptat de Comisie, în conformitate cu procedura consultativă menționată la articolul 75. Agenția asigură un secretariat acestei rețele. Rețelei îi revin, în special, următoarele sarcini:(a) schimbul de informații legate de siguranța și interoperabilitatea sistemului feroviar;(b) promovarea bunelor practici;(c) furnizarea de date agenției cu privire la siguranța și interoperabilitatea sistemului feroviar.

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind Agenţia pentru Căi Ferate a Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004

Page 85: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

Articolul 34Rețele ale autorităților naționale de siguranță, ale organismelor de anchetă și ale organismelor reprezentative

3. Rețelele menționate la alineatele (1) și (2) pot emite avize fără caracter obligatoriu privind proiectele de recomandări menționate la articolul 9 alineatul (2). 4. Agenția poate crea și alte rețele de organisme sau autorități responsabile pentru o parte a sistemului feroviar.5. Comisia poate participa la reuniunile rețelelor menționate în prezentul articol.

Articolul 35Comunicarea și diseminarea

Agenția comunică părților interesate relevante și diseminează în rândul acestora cadrul european al legislației, standardelor și orientărilor în domeniul transportului feroviar, în conformitate cu planurile de comunicare și diseminare relevante adoptate de consiliul de administrație. Planurile respective, bazate pe o analiză a necesităților, sunt actualizate periodic de către consiliul de administrație.

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind Agenţia pentru Căi Ferate a Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004

Page 86: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind Agenţia pentru Căi Ferate a Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004

Articolul 36Cercetarea și promovarea inovării

1. La cererea Comisiei, agenția contribuie la activități de cercetare la nivelul Uniunii, inclusiv prin sprijinirea serviciilor Comisiei și a organismelor reprezentative relevante. Această contribuție nu aduce atingere altor activități de cercetare desfășurate la nivelul Uniunii.2. Comisia poate încredința agenției sarcina de a promova inovații care vizează îmbunătățirea interoperabilității și siguranței feroviare, în special utilizarea noilor tehnologii informatice și a sistemelor de urmărire și localizare.

Articolul 37Asistența acordată Comisiei

1. Agenția acordă asistență Comisiei, la solicitarea acesteia, pentru punerea în aplicare a legislației Uniunii care vizează îmbunătățirea nivelului de interoperabilitate a sistemelor feroviare și elaborarea unei abordări comune privind siguranța în sistemul feroviar european.2. Această asistență poate include:(a) acordarea de consultanță tehnică în chestiuni care necesită cunoștințe practice specifice;(b) colectarea de informații prin intermediul rețelelor menționate la articolul 34.

Page 87: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind Agenţia pentru Căi Ferate a Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004

Articolul 38Asistență pentru evaluarea proiectelor feroviare

Fără a se aduce atingere derogărilor prevăzute de articolul 9 din Directiva […] [Directiva privind interoperabilitatea sistemului feroviar], la cererea Comisiei, agenția examinează, din punctul de vedere al interoperabilității și al siguranței, orice proiect care implică proiectarea, construirea, reînnoirea sau modernizarea subsistemului pentru care s-a depus o cerere de asistență financiară a Uniunii.Agenția emite un aviz cu privire la conformitatea proiectului cu legislația relevantă în domeniul interoperabilității și al siguranței feroviare într-un termen stabilit de comun acord cu Comisia, dar care nu poate fi mai mare de două luni, în funcție de importanța proiectului și de resursele disponibile.

Page 88: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind Agenţia pentru Căi Ferate a Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004

Articolul 39Asistența acordată statelor membre, țărilor candidate și părților interesate

1. Din proprie inițiativă sau la cererea Comisiei, a statelor membre, a țărilor candidate sau a rețelelor menționate la articolul 34, agenția inițiază activități adecvate de formare sau de altă natură vizând aplicarea și explicarea legislației în domeniul interoperabilității și siguranței feroviare și ale produselor conexe ale agenției, cum sunt registrele, ghidurile de punere în aplicare sau recomandările.2. Natura și amploarea activităților menționate la alineatul (1) sunt decise de consiliul de administrație și incluse în programul de lucru.

Page 89: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind Agenţia pentru Căi Ferate a Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004

Articolul 41Coordonarea cu privire la piesele de schimb

Agenția contribuie la identificarea potențialelor piese de schimb feroviare care trebuie standardizate. În acest scop, agenția poate crea un grup de lucru care să coordoneze activitățile părților interesate și poate stabili contacte cu organismele europene de standardizare. Agenția prezintă Comisiei recomandări corespunzătoare.

Page 90: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind Agenţia pentru Căi Ferate a Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004

CAPITOLUL 9ORGANIZAREA AGENȚIEI Articolul 42Structura administrativă și de conducere

Structura administrativă și de conducere a agenției cuprinde:(a) un consiliu de administrație, care exercită funcțiile prevăzute la articolul 47;(b) un comitet executiv, care exercită funcțiile prevăzute la articolul 49;(c) un director executiv, căruia îi revin responsabilitățile stabilite la articolul 50;(d) o comisie de apel, căreia îi revin responsabilitățile prevăzute la articolele 54-56.

Page 91: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind Agenţia pentru Căi Ferate a Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004

Articolul 43Componența consiliului de administrație

1. Consiliul de administrație este format din câte un reprezentant al fiecărui stat membru și din patru reprezentanți ai Comisiei, având cu toții drept de vot.Consiliul de administrație include, de asemenea, șase reprezentanți, fără drept de vot, ai următoarelor grupuri la nivel european: (a)întreprinderile feroviare;(b)administratorii de infrastructură;(c)industria feroviară;(d)Sindicatele;(e)Călătorii;(f)clienții serviciilor de transport-marfă.

Pentru fiecare dintre aceste grupuri, Comisia numește câte un reprezentant și câte un supleant dintr-o listă restrânsă de patru nume înaintată de respectivele organizații europene.

Page 92: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (4)Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind Agenţia pentru Căi Ferate a Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004

Articolul 43Componența consiliului de administrație

2. La numirea membrilor consiliului și a supleanților acestora, se ține seama de măsura în care aceștia cunosc activitatea principală a agenției și de competențele lor manageriale, administrative și bugetare. Toate părțile depun eforturi pentru a limita rotația reprezentanților lor în consiliu, cu scopul de a asigura continuitatea activității acestuia. Toate părțile urmăresc realizarea unei reprezentări echilibrate a bărbaților și femeilor în consiliul de administrație.3. Statele membre și Comisia își desemnează proprii membri în consiliul de administrație, precum și câte un supleant care îl va reprezenta pe membru în absența acestuia.4. Mandatul membrilor este de patru ani și poate fi reînnoit.5. După caz, participarea reprezentaților țărilor terțe și condițiile acestei participări se stabilesc în acordurile prevăzute la articolul 68.

Page 93: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (5)

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind siguranţa feroviară

Page 94: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (5)Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind siguranţa feroviară

Articolul 1

Prezenta directivă conține dispoziții menite a asigura dezvoltarea și ameliorarea siguranței pe căile ferate ale Uniunii și un acces îmbunătățit la piață pentru serviciile de transport feroviar prin:

(a) armonizarea structurii de reglementare în statele membre;(b) definirea responsabilităților actorilor din sistemul feroviar; (c) elaborarea de obiective de siguranță comune și metode de siguranță comune în

vederea normelor interne;(d) solicitarea instituirii, în fiecare stat membru, a unei autorități naționale de

siguranță și a unui organism de anchetare a accidentelor și incidentelor;(e) definirea unor principii comune pentru gestionarea, reglementarea și controlul

siguranței feroviare.

Page 95: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (5)Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind siguranţa feroviară

Articolul 3Definiții

În sensul prezentei directive, se aplică următoarele definiții:(a) „sistem feroviar” înseamnă sistemul feroviar al Uniunii, astfel cum este definit la

articolul 2 din Directiva [xx privind interoperabilitatea sistemului feroviar];(b) „administrator de infrastructură” înseamnă administratorul infrastructurii, astfel

cum este definit la articolul 2 din Directiva 2001/14/CE;(c) „întreprindere feroviară” înseamnă întreprinderea feroviară definită la articolul 2

din Directiva 2001/14/CE și orice altă întreprindere publică sau privată, a cărei activitate este de a furniza transport feroviar de bunuri și/sau pasageri, tracțiunea fiind asigurată de această întreprindere, inclusiv întreprinderile care asigură numai tracțiunea;

(d) „specificație tehnică pentru interoperabilitate (STI)” înseamnă o specificație care acoperă fiecare subsistem sau parte a unui subsistem pentru a îndeplini cerințele esențiale și pentru a asigura interoperabilitatea sistemului feroviar definit la articolul 2 din Directiva xx ; privind interoperabilitatea sistemului feroviar;

Page 96: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (5)Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind siguranţa feroviară

Page 97: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (5)Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind siguranţa feroviară

Articolul 3Definiții

(j) „anchetator principal” înseamnă o persoană responsabilă de organizarea, desfășurarea și controlul unei anchete;(k) „accident” înseamnă un eveniment neprevăzut, nedorit sau neintenționat sau un lanț specific de asemenea evenimente care are consecințe dăunătoare; accidentele se împart în următoarele categorii: coliziuni, deraieri, accidente la treceri de nivel, accidentări ale persoanelor produse de materialul rulant în mișcare, incendii și altele;(l) „accident grav” înseamnă orice coliziune sau deraiere de trenuri, ducând la decesul a cel puțin o persoană sau vătămări grave a cinci sau a mai multor persoane sau pagube importante ale materialului rulant, infrastructurii sau mediului și orice alt accident similar cu un impact evident asupra reglementării siguranței feroviare sau asupra gestionării siguranței; prin „pagube importante” se înțeleg pagube care pot fi evaluate imediat de organismul de anchetă la un total de cel puțin 2 milioane EUR;(m) „incident” înseamnă orice eveniment, altul decât un accident sau accident grav, asociat cu exploatarea trenurilor și afectând siguranța operațiunilor;(n) „anchetă” înseamnă un proces desfășurat în scopul prevenirii accidentelor și incidentelor, care include strângerea și analizarea informațiilor, precum și concluzii, inclusiv stabilirea cauzelor și, dacă este cazul, emiterea unor recomandări de siguranță;

Page 98: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (5)Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind siguranţa feroviară

Articolul 3Definiții

(o) „cauze” înseamnă acțiuni, omisiuni, evenimente sau condiții ori o combinație a acestora care au dus la accident sau incident;(p) „sistem feroviar urban” înseamnă un sistem de transport pe cale ferată urban sau suburban, cu o capacitate mai mică și cu o viteză mai mică decât sistemele feroviare de tonaj greu și decât sistemele de metrou, dar cu o capacitate mai mare și cu o vitează mai mare decât sistemele de tramvai. Sistemele feroviare urbane pot avea o cale dedicată sau pot folosi drumurile publice împreună cu traficul rutier și de obicei nu fac schimb de vehicule cu traficul de călători pe distanțe mari și nici cu traficul de marfă;(q) „organisme notificate” înseamnă organismele responsabile pentru evaluarea conformității sau a adecvării pentru utilizare a constituenților de interoperabilitate sau pentru evaluarea procedurii CE pentru verificarea subsistemelor;(r) „constituenți de interoperabilitate” înseamnă orice componentă elementară, grup de componente, subansamblu sau ansamblu complet de echipamente încorporate sau destinate încorporării într-un subsistem de care depinde direct sau indirect interoperabilitatea sistemului feroviar, definite la articolul 2 din Directiva xx privind interoperabilitatea sistemului;

Page 99: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (5)Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind siguranţa feroviară

Articolul 3Definiții

(s) „deținător” înseamnă persoana sau entitatea care, fiind proprietarul unui vehicul sau având dreptul de a-l utiliza, exploatează acest vehicul ca mijloc de transport și care este înregistrată ca atare în registrul național al vehiculelor menționat la articolul 43 din Directiva xx privind interoperabilitatea sistemului feroviar;(t) „entitate responsabilă de întreținere” înseamnă o entitate care răspunde de întreținerea unui vehicul și care este înregistrată ca atare în registrul național al vehiculelor;(u) „vehicul” înseamnă un vehicul feroviar care circulă pe propriile roți pe liniile de cale ferată, cu sau fără tracțiune, în configurație fixă sau variabilă. Un vehicul este alcătuit din unul sau mai multe subsisteme structurale și funcționale;(v) „producător” înseamnă orice persoană fizică sau juridică care fabrică un constituent sau un subsistem de interoperabilitate ori care subcontractează procesul de fabricație a acestor elemente, comercializându-le ulterior sub propriul său nume sau sub propria sa denumire comercială;(w) „expeditor” înseamnă întreprinderea care expediază mărfuri fie în nume propriu, fie în numele unui terț;

Page 100: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (5)Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind siguranţa feroviară

Articolul 3Definiții

(x) „încărcător” înseamnă orice întreprindere care încarcă mărfuri ambalate, inclusiv mărfuri periculoase, containere mici sau cisterne portabile, pe un vagon sau pe un container ori care încarcă un container, un container-cisternă sau o cisternă mobilă pe un vagon;(y) „încărcător vrac” înseamnă orice întreprindere care încarcă mărfuri, inclusiv mărfuri periculoase, într-o cisternă (vagon-cisternă, vagon cu cisternă demontabilă, cisternă mobilă sau container-cisternă) pe un vagon, cisternă mare sau mică pentru transport în vrac, vagon-baterie sau containere de gaz cu elemente multiple.

Page 101: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (5)Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind siguranţa feroviară

Articolul 4 Rolul actorilor din sistemul feroviar la dezvoltarea și îmbunătățirea siguranței feroviare

1. Statele membre și agenția se asigură că siguranța feroviară este în general menținută și, când este rezonabil din punct de vedere practic, îmbunătățită în mod continuu, ținând cont de dezvoltarea legislației Uniunii și de progresul tehnic și științific și acordând prioritate prevenirii accidentelor grave.2. Statele membre se asigură că responsabilitatea exploatării sigure a sistemului feroviar și a controlului riscurilor asociate cu acesta aparține gestionarilor de infrastructură și întreprinderilor feroviare, impunându-le: a) să pună în aplicare măsurile necesare de control al riscurilor, dacă este cazul în cooperare, b) să aplice normele Uniunii și normele interne de siguranță,c) să instituie sisteme de management al siguranței în conformitate cu prezenta directivă.Fără să aducă atingere răspunderii civile în conformitate cu cerințele legale ale statelor membre, fiecare gestionar de infrastructură și fiecare întreprindere feroviară este responsabilă de partea sa de sistem și de exploatarea în siguranță a acestuia, inclusiv aprovizionarea cu materiale și contractarea de servicii, față de utilizatori, clienți, lucrătorii implicați și terți. Sistemele de management al siguranței ale administratorilor de infrastructură și întreprinderilor feroviare țin cont și de riscurile aferente activității terților.

Page 102: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (5)Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind siguranţa feroviară

Page 103: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (5)Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind siguranţa feroviară

Articolul 4 Rolul actorilor din sistemul feroviar la dezvoltarea și îmbunătățirea siguranței feroviare

5. Întreprinderile feroviare, administratorii de infrastructură și entitățile responsabile de întreținere se asigură că măsurile de control al riscului sunt aplicate de contractori. În acest scop, întreprinderile feroviare, administratorii de infrastructură și entitățile responsabile de întreținere aplică metodelor comune pentru procesele de monitorizare stabilite de Regulamentul (UE) nr. 1078/2012. Contractorii aplică acest proces prin intermediul aranjamentelor contractuale. Întreprinderile feroviare, administratorii de infrastructură și entitățile responsabile de întreținere divulgă aranjamentele contractuale la cererea agenției sau a autorității naționale de siguranță.6. Dacă un actor al sistemului feroviar identifică un risc la adresa siguranței, generat de defecțiuni, de neconformități de fabricație sau de funcționarea defectuoasă a echipamentelor tehnice, informează părțile implicate asupra existenței riscului, pentru a le permite să ia măsurile corective necesare în vederea asigurării permanente a performanței de siguranță a sistemului feroviar.

Page 104: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (5)Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind siguranţa feroviară

Articolul 4 Rolul actorilor din sistemul feroviar la dezvoltarea și îmbunătățirea siguranței feroviare

7. În cazul schimbului de vehicule între întreprinderile feroviare, toți actorii fac schimb de informații care sunt relevante pentru exploatarea în condiții de siguranță. Se consideră informații relevante, printre altele, informații privind statutul și istoricul vehiculului, elementele dosarelor de întreținere, trasabilitatea operațiunilor de încărcare și avizele de încărcare. Informațiile puse la dispoziție trebuie să fie suficient de amănunțite pentru a permite evaluarea riscurilor ce pot apărea în exploatarea vehiculului de către întreprinderea feroviară.

Page 105: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (5)Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind siguranţa feroviară

Articolul 6Metode de siguranță comune

1. MSC descriu modul în care nivelurile de siguranță, și atingerea obiectivelor de siguranță, precum și conformitatea cu alte cerințe de siguranță, sunt evaluate prin elaborarea și definirea următoarelor elemente:

(a) evaluarea riscului și metode de evaluare;(b) metode de evaluare a conformității cu cerințele din certificatele de siguranță și

autorizațiile de siguranță emise în conformitate cu articolele 10 și 11;(c) metode de supraveghere ce trebuie aplicate de autoritățile naționale de siguranță

și metode de monitorizare ce trebuie aplicate de întreprinderile feroviare, de administratorii de infrastructură și de entitățile responsabile pentru întreținere;

(d) orice alte metode care acoperă un proces al sistemului de management al siguranței și care trebuie armonizate la nivelul Uniunii.

Page 106: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (5)Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind siguranţa feroviară

Articolul 6Metode de siguranță comune

2. Comisia va emite mandate agenției pentru elaborarea noilor MSC menționate la alineatul 1 litera (d), să revizuiască și să actualizeze tuturor MSC pentru a ține seama de evoluțiile tehnologice sau de cerințele de ordin social și să facă recomandările relevante Comisiei.La elaborarea recomandărilor, agenția va ține cont de opinia utilizatorilor și a părților interesate. Recomandările trebuie să conțină un raport asupra rezultatelor acestei consultări și un raport referitor la impactul noilor MSC care urmează a fi adoptate.3. MSC se revizuiesc la intervale regulate, ținându-se cont de experiența dobândită prin aplicarea lor și de dezvoltarea globală a siguranței feroviare, în vederea menținerii în general și, în măsura posibilului, a îmbunătățirii permanente a siguranței.4. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate de stabilire a MSC și MSC revizuite, în conformitate cu articolul 26.

Page 107: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (5)Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind siguranţa feroviară

Articolul 7Obiective de siguranță comune1. OSC definesc nivelurile minime de siguranță care trebuie atinse de diferite părți ale sistemului feroviar și de sistem ca întreg în fiecare stat membru, exprimate în criterii de acceptare a riscului pentru:(a) riscuri individuale referitoare la călători, personal, inclusiv personalul contractanților, utilizatorii trecerilor de nivel și alții și, fără să aducă atingere normelor interne și internaționale existente de răspundere civilă, riscuri individuale legate de persoane neautorizate în incinta instalațiilor feroviare;(b) riscuri societale.2. Comisia emite un mandat agenței pentru elaborarea OSC revizuite și pentru a face recomandările relevante Comisiei.3. OSC se revizuiesc periodic, ținându-se cont de dezvoltarea generală a siguranței feroviare.Acestea reflectă domeniile prioritare în care trebuie îmbunătățite condițiile de siguranță.4. Se conferă Comisiei competența de a adopta acte delegate de stabilire a OSC revizuite, în conformitate cu articolul 26.5. Statele membre aduc toate modificările necesare normelor lor interne de siguranță pentru a atinge cel puțin OSC și orice OSC revizuite, în conformitate cu calendarul de punere în aplicare anexat acestora. Statele membre notifică aceste norme Comisiei în conformitate cu articolul 8.

Page 108: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (5)Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind siguranţa feroviară

Articolul 8Norme interne

1. Statele membre pot stabili noi norme interne doar în următoarele cazuri:(a) atunci când normele privind metodele de siguranță existente nu sunt acoperite de un MCS;(b) ca măsură preventivă de urgență, în special după producerea unui accident.Statele membre se asigură că normele naționale țin seama de necesitatea unei abordări sistemice.2. Dacă intenționează să introducă o normă națională nouă, un stat membru transmite proiectul de normă agenției și Comisiei, folosind instrumentul IT corespunzător, în conformitate cu articolul 23 din Regulamentul (UE) nr. .../... [regulamentul de instituire a agenției]. 3. Dacă agenției i se aduce la cunoștință că există norme interne notificate sau nu, care au devenit redundante sau intră în conflict cu MSC sau cu alte texte de lege ale Uniunii, adoptate după aplicarea normei interne, se aplică procedura prevăzută la articolul 22 din Regulamentul (UE) nr. .../... [regulamentul de instituire a agenției]. 4. Statele membre se asigură că normele interne sunt puse la dispoziție gratuit, într-o limbă care poate fi înțeleasă de toate părțile interesate.5. Normele interne notificate în conformitate cu prezentul articol nu sunt supuse procedurii de notificare stabilite în Directiva 98/34/CE.

Page 109: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (5)Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind siguranţa feroviară

Articolul 10Certificatul unic de siguranță

1. Accesul la infrastructura feroviară se acordă exclusiv întreprinderilor feroviare care dețin certificatul unic de siguranță.2. Certificatul unic de siguranță se acordă de către agenție, pe baza dovezilor că întreprinderea feroviară și-a instituit propriul sistem de management al siguranței în conformitate cu articolul 9 și întrunește cerințele stabilite în STI și în alte texte de lege în materie pentru a controla riscurile și pentru a sprijini siguranța serviciilor de transport. 3. Certificatul unic de siguranță trebuie să precizeze tipul și amploarea operațiunilor feroviare la care se referă. Certificatul este valabil în întreaga Uniune pentru operațiuni echivalente.

Page 110: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (5)Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind siguranţa feroviară

Articolul 10Certificatul unic de siguranță

4. Cu trei luni înainte de începerea exploatării unui serviciu nou, întreprinderea feroviară transmite autorității naționale de siguranță relevante documentația care atestă că:(a) întreprinderea feroviară va urma normele de operare, inclusiv normele interne ce i-au fost puse le dispoziție în conformitate cu articolul 8 alineatul (4) și va evalua siguranța în operare, ținând cont de cerințele din Regulamentul (CE) nr. 352/2009 și asigurându–se că gestionează toate riscurile prin intermediul sistemului său de management al siguranței să că ia toate măsurile necesare pentru a desfășura operațiuni în condiții de siguranță;(b) întreprinderea feroviară a realizat demersurile necesare pentru cooperare și coordonarea cu administratorul sau administratorii rețelei/rețelelor unde își propune să desfășoare operațiuni;(c) întreprinderea feroviară a luat toate măsurile necesare pentru a asigura exploatarea serviciului în condiții de siguranță;(d) întreprinderea feroviară deține o licență emisă conform Directivei 95/18/CE a Consiliului;(e) tipul și amploarea operațiunilor preconizate corespund celor prevăzute în certificatul unic de siguranță.

Page 111: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (5)Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind siguranţa feroviară

Articolul 10Certificatul unic de siguranţă

4. (continuare)Dacă are îndoieli cu privire la îndeplinirea uneia sau mai multor condiții, autoritatea națională de siguranță solicită mai multe informații de la întreprinderea feroviară. Acest schimb nu poate avea ca efect suspendarea sau întârzierea începerii operațiunii. Dacă autoritatea națională de siguranță constată că una sau mai multe condiții nu sunt îndeplinite, transmite dosarul agenției, care va lua măsurile corespunzătoare, inclusiv revocarea certificatului.5. Certificatul unic de siguranță este reînnoit la cererea întreprinderii feroviare, la intervale care nu depășesc cinci ani. Acesta este actualizat în întregime sau parțial la fiecare modificare substanțială a tipului sau extinderii operațiunii.Deținătorul certificatului unic de siguranță informează fără întârziere Agenția cu privire la modificările majore aduse condițiilor părții relevante a certificatului unic de siguranță. În plus, notifică Agenției orice introducere de categorii noi de personal sau tipuri noi de material rulant.Agenția poate cere ca partea relevantă a certificatului unic de siguranță să fie revizuită în urma unor modificări substanțiale ale cadrului de reglementare în domeniul siguranței.

Page 112: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (5)Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind siguranţa feroviară

Articolul 10Certificatul unic de siguranţă

6. În cazul în care constată că deținătorul unui certificat unic de siguranță nu mai îndeplinește condițiile pentru certificare, autoritatea națională de siguranță solicită agenției revocarea certificatului. Agenția poate revoca certificatul unic de siguranță, cu condiția fundamentării deciziei pe care a luat-o. Agenția informează de îndată toate autoritățile naționale de siguranță din rețelele în care întreprinderea feroviară respectivă își desfășoară activitatea.7. Agenția informează autoritățile naționale de siguranță în termen de o lună cu privire la emiterea, reînnoirea, modificarea sau revocarea certificatului unic de siguranță. Aceasta menționează denumirea și adresa întreprinderii feroviare, data emiterii, domeniul de aplicare și valabilitatea certificatului și, în caz de revocare, motivele deciziei sale.8. Agenția monitorizează permanent eficacitatea măsurilor pentru emiterea certificatelor unice de siguranță și activitatea de supraveghere desfășurată de autoritățile naționale de siguranță și, dacă se dovedește necesar, transmite Comisiei recomandări pentru ameliorarea aspectelor deficitare, precum o recomandare pentru MSC care să acopere un proces al sistemului de management al siguranței care trebuie armonizat la nivelul UE, după cum se prevede la articolul 6 alineatul (1) litera (d).

Page 113: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (5)Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind siguranţa feroviară

Articolul 11Cererile pentru certificatele unice de siguranță

1. Cererile pentru certificatele unice de siguranță se transmit agenției. Agenția ia fără întârziere o decizie cu privire la cerere și, în orice caz, nu mai târziu de patru luni după prezentarea tuturor informațiilor necesare și a oricăror informații suplimentare cerute de agenție. Dacă solicitantului i se cere să prezinte informații suplimentare, aceste informații trebuie prezentate prompt.2. Agenția va elabora îndrumări detaliate cu privire la modul de obținere a certificatului unic de siguranță. Agenția va enumera toate cerințele care au fost stabilite în sensul articolul 10 alineatul (2) și va publica toate documentele relevante.3. Un document de îndrumare, descriind și explicând cerințele pentru certificatele unice de siguranță și enumerând documentele necesare, este pus în mod gratuit la dispoziția solicitanților. Autoritățile naționale de siguranță cooperează cu agenția în vederea diseminării acestor informații.

Page 114: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (5)Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind siguranţa feroviară

Articolul 12 Autorizarea de siguranță a administratorilor de infrastructură

1. Pentru a i se permite să gestioneze și să exploateze o infrastructură feroviară, administratorul de infrastructură trebuie să obțină o autorizație de siguranță din partea autorității naționale de siguranță din statul membru în care este stabilit.Autorizația de siguranță cuprinde:o autorizație confirmând acceptarea sistemului de management al siguranței al administratorului de infrastructură, prevăzut la articolul 9, care include procedurile și dispozițiile pentru îndeplinirea cerințelor specifice necesare pentru proiectarea, întreținerea și exploatarea sigură a infrastructurii feroviare incluzând, dacă este cazul, întreținerea și exploatarea sistemului de control al traficului și de semnalizare.2. Autorizația de siguranță este reînnoită la cererea gestionarului de infrastructură, la intervale de cinci ani. Aceasta este actualizată în întregime sau parțial oricând au loc modificări substanțiale ale infrastructurii, semnalizării sau aprovizionării cu energie sau ale principiilor de exploatare sau întreținere a acesteia. Deținătorul autorizației de siguranță informează fără întârziere autoritatea națională de siguranță cu privire la toate aceste modificări.Autoritatea națională de siguranță poate cere ca autorizația de siguranță să fie revizuită în urma unor modificări substanțiale ale cadrului de reglementare în domeniul siguranței.Dacă autoritatea națională de siguranță constată că un administrator de infrastructură autorizat nu mai îndeplinește condițiile pentru o autorizație de siguranță, revocă autorizația, motivându-și deciziile.

Page 115: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (5)Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind siguranţa feroviară

Articolul 12 Autorizarea de siguranță a administratorilor de infrastructură

3. Autoritatea națională de siguranță ia fără întârziere o decizie cu privire la cererea pentru obținerea autorizației de siguranță și, în orice caz, nu mai târziu de patru luni după prezentarea tuturor informațiilor necesare și a oricăror informații suplimentare solicitate.4. Autoritatea națională de siguranță informează agenția în termen de o lună cu privire la autorizațiile de siguranță care au fost emise, reînnoite, modificate sau revocate. Aceasta menționează denumirea și adresa administratorului de infrastructură, data emiterii, domeniul de aplicare și valabilitatea certificatului de siguranță și, în caz de revocare, motivele deciziei sale.

Page 116: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (5)Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind siguranţa feroviară

Articolul 14Întreținerea vehiculelor

1. Fiecărui vehicul, anterior introducerii sale în circulație sau utilizării sale în rețea, i se atribuie o entitate responsabilă cu întreținerea, înregistrată în registrul național al vehiculelor în conformitate cu articolul 43 din Directiva XX privind interoperabilitatea sistemului feroviar.2. Entitatea responsabilă cu întreținerea poate fi o întreprindere feroviară, un administrator de infrastructură sau un deținător.4. În cazul vagoanelor de marfă, fiecare entitate responsabilă cu întreținerea este certificată de un organism acreditat sau recunoscut în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 445/2011 al Comisiei sau de către o autoritate națională de siguranță. Procesul de recunoaștere se bazează de asemenea pe criteriile de independență, competență și imparțialitate.În cazul în care entitatea responsabilă cu întreținerea este o întreprindere feroviară sau un administrator de infrastructură, respectarea Regulamentullui (UE) nr. 445/2011 al Comisiei se verifică de către autoritatea națională de siguranță competentă în conformitate cu procedurile menționate la articolul 12 și se confirmă prin certificate specificate în cadrul respectivelor proceduri.5. Certificatele emise în conformitate cu alineatul (4) sunt valabile pe întreg teritoriul Uniunii.

Page 117: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (5)Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind siguranţa feroviară

Articolul 14Întreținerea vehiculelor

6. Până la 31 mai 2014, agenția evaluează sistemul de certificare a entității responsabile pentru întreținerea vagoanelor de marfă și ia în considerare posibilitatea de a extinde acest sistem la toate vehiculele, urmând să transmită Comisiei un raport în acest sens.7. Comisia va adopta, prin intermediul actelor de punere în aplicare, condiții comune pentru certificarea entității responsabile pentru întreținerea tuturor vehiculelor, până la 24 decembrie 2016.Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare prevăzută la articolul 27 alineatul (2).Sistemul de certificare aplicabil vagoanelor de marfă, adoptat prin Regulamentul (UE) nr. 445/2011, continuă să se aplice până la adoptarea actelor de punere în aplicare menționate în primul paragraf.

Page 118: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (5)Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind siguranţa feroviară

Articolul 15 Derogări de la sistemul de certificare a entităților responsabile pentru întreținere

1. Statele membre pot decide îndeplinirea obligațiilor de a identifica entitățile responsabile cu întreținerea și de le a certifica prin intermediul unor măsuri alternative, cu respectarea certificării prevăzute la articolul 14, în următoarele cazuri:(a) vehicule înregistrate într-o țară terță și întreținute în conformitate cu legislația țării respective;(b) vehicule care sunt folosite în rețele sau pe linii cu ecartament diferit de cel al rețelei feroviare principale din cadrul Uniunii și pentru care îndeplinirea cerințelor de la articolul 14 alineatul (3) este asigurată prin acorduri internaționale cu țări terțe;(c) vehicule vizate la articolul 2 alineatul (2) și echipamentul militar și de transport special care necesită un permis ad hoc de la autoritatea națională de siguranță ce trebuie emis înainte de utilizare. În acest caz se acordă derogări pentru perioade de cel mult cinci ani.

Page 119: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (5)Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind siguranţa feroviară

Articolul 15 Derogări de la sistemul de certificare a entităților responsabile pentru întreținere

2. Măsurile alternative menționate la alineatul (1) se pun în aplicare prin derogări ce se acordă de autoritatea națională de siguranță competentă sau de agenție:(a) la înregistrarea vehiculelor conform articolului 43 din Directiva xx privind interoperabilitatea sistemului feroviar, în ceea ce privește identificarea entității responsabile cu întreținerea;(b) la eliberarea certificatelor și a autorizațiilor de siguranță către întreprinderile feroviare și administratorii de infrastructură în conformitate cu articolele 10 și 12 din prezenta directivă, în ceea ce privește identificarea sau certificarea entității responsabile cu întreținerea;3. Astfel de derogări sunt identificate și motivate în raportul anual privind siguranța menționat la articolul 18. Atunci când se pare că se asumă riscuri nejustificate în ceea ce privește siguranța în cadrul sistemului feroviar al Uniunii, agenția informează imediat Comisia despre acest fapt. Comisia contactează părțile implicate și, unde este cazul, solicită statelor membre să își retragă decizia de derogare.

Page 120: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (5)Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind siguranţa feroviară

CAPITOLUL IVAUTORITĂȚI NAȚIONALE DE SIGURANȚĂArticolul 16Sarcini

1. Fiecare stat membru instituie o autoritate de siguranță. Această autoritate este independentă în organizarea, structura juridică și procesul decizional de orice întreprindere feroviară, gestionar de infrastructură și entitate achizitoare.2. Autorității de siguranță i se încredințează cel puțin următoarele sarcini:(a) să autorizeze punerea în funcțiune a subsistemelor energetice și de infrastructură care constituie sistemul feroviar în conformitate cu articolul 18 allineatul (2) din Directiva XX privind interoperabilitatea sistemului feroviar;(b) să supravegheze conformitatea constituenților de interoperabilitate cu cerințele esențiale, în conformitate cu articolul [x] din Directiva [XX] privind interoperabilitatea sistemului feroviar;(c) să aplice sistemul european de numerotație a vehiculelor, în conformitate cu articolul 42 din Directiva [XX] privind interoperabilitatea sistemului feroviar;(d) la cererea agenției, care o sprijină în acest sens, să reînnoiască, să modifice și să revoce certificatele unice de siguranță acordate în conformitate cu articolul 10 și să verifice dacă sunt îndeplinite condițiile și cerințele prevăzute la respectivul articol și dacă întreprinderile feroviare își desfășoară activitatea în conformitate cu cerințele legislative ale Uniunii sau ale dreptului intern;

Page 121: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (5)Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind siguranţa feroviară

Articolul 16Sarcini

(e) să emită, să reînnoiască, să modifice și să revoce autorizațiile de siguranță acordate în conformitate cu articolul 12 și să verifice dacă sunt îndeplinite condițiile și cerințele prevăzute la respectivul articol și dacă administratorii de infrastructură își desfășoară activitatea în conformitate cu cerințele legislative ale Uniunii sau ale dreptului intern;(f) să monitorizeze, să promoveze și, dacă este cazul, să aplice și să actualizeze cadrul de reglementare în domeniul siguranței, inclusiv sistemul de norme interne de siguranță;(g) să supravegheze întreprinderile feroviare în conformitate cu anexa IV la Regulamentul (UE) nr. 1158/2010 și cu Regulamentul (UE) nr. 1077/2012;(h) să supravegheze dacă vehiculele sunt înregistrate corespunzător în registrul național al vehiculelor și dacă informațiile conținute de acesta cu privire la siguranță sunt precise și actualizate.

Page 122: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (5)Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind siguranţa feroviară

Articolul 16Sarcini

3. Autoritatea națională de siguranță a statului membru în care întreprinderea feroviară își desfășoară activitatea trebuie să facă demersurile necesare pentru a se coordona cu agenția și cu celelalte autorități de siguranță pentru a se asigura că informațiile esențiale referitoare la o anume întreprindere feroviară sunt partajate, în special în ceea ce privește riscurile cunoscute și performanța în materie de siguranță. Autoritatea națională de siguranță partajează de asemenea informațiile cu alte autorități naționale de resort în cazul în care constată că întreprinderea feroviară nu ia măsurile necesare de control al riscurilor.Autoritatea informează de îndată agenția cu privire la existența unor preocupări referitoare la performanța în materie de siguranță a întreprinderilor feroviare aflate sub supraveghere. Agenția ia măsurile necesare prevăzute la articolul 10 alineatul (6).4. Sarcinile prevăzute la alineatul (2) nu pot fi transferate sau subcontractate către un administrator de infrastructură, întreprindere feroviară sau entitate achizitoare.

Page 123: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (5)Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind siguranţa feroviară

Page 124: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (5)Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind siguranţa feroviară

Articolul 17Principii decizionale

2. Agenția și autoritățile naționale de siguranță sunt libere să desfășoare toate inspecțiile și anchetele necesare pentru îndeplinirea sarcinilor lor și li se acordă acces la toate documentele și incintele relevante, la instalațiile și echipamentele administratorilor de infrastructură și ale întreprinderilor feroviare.3. Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că deciziile luate de autoritatea națională de siguranță sunt supuse controlului judiciar.4. Autoritățile naționale de siguranță desfășoară un schimb activ de opinii și experiență în interiorul rețelei instituite de agenție pentru armonizarea criteriilor decizionale la nivelul Uniunii.5. Aria cooperării dintre agenție și autoritățile naționale de siguranță în ceea ce privește inspecțiile la fața locului legate de certificatul unic de siguranță și supravegherea întreprinderilor feroviare după emiterea certificatului unic de siguranță se stabilește prin dispoziții contractuale sau de altă natură de către agenție și autoritățile naționale de siguranță.

Page 125: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (5)Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind siguranţa feroviară

Articolul 18Raportul anual

Autoritatea națională de siguranță publică anual un raport privind activitățile sale în anul precedent și îl trimite Agenției până la 30 septembrie. Raportul cuprinde informații privind următoarele:(a) dezvoltarea siguranței feroviare, inclusiv o agregare la nivelul statelor membre a ISC stabiliți în anexa I;(b) modificări importante ale legislației și reglementărilor privind siguranța feroviară;(c) dezvoltarea certificării de siguranță și a autorizării de siguranță;(d) rezultate și experiență referitoare la controlarea gestionarilor de infrastructură și a întreprinderilor feroviare;(e) derogările adoptate în conformitate cu articolul 14 alineatul (8);(f) toate inspecțiile sau vizitele de audit la întreprinderile feroviare care își desfășoară activitatea în statul membru respectiv în perioada activităților de supraveghere.

Page 126: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (5)Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind siguranţa feroviară

CAPITOLUL VANCHETAREA ACCIDENTELOR ȘI INCIDENTELORArticolul 19Obligația de a ancheta

1. Statele membre se asigură că organismul de anchetă prevăzut în articolul 21 desfășoară o anchetă după accidente grave pe sistemul feroviar, obiectivul acesteia fiind posibila îmbunătățire a siguranței feroviare și prevenirea accidentelor.2. În plus față de accidentele grave, organismul de anchetă prevăzut în articolul 21 poate ancheta acele accidente și incidente care în condiții ușor diferite ar fi putut duce la accidente grave, inclusiv defecțiuni tehnice ale subsistemelor structurale sau ale constituenților de interoperabilitate ai sistemelor feroviare de mare viteză sau convenționale europene.Organismul de anchetă decide, după cum consideră adecvat, dacă se întreprinde o anchetă a unui asemenea accident sau incident. În decizia sa ține cont de următoarele:(a) gravitatea accidentului sau incidentului;(b) dacă face parte dintr-o serie de accidente sau incidente relevante pentru întregul sistem;(c) impactul său asupra siguranței feroviare la nivelul Uniunii,(d) cereri ale gestionarilor de infrastructură, întreprinderilor feroviare, autorității naționale de siguranță sau ale statelor membre.

Page 127: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (5)Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind siguranţa feroviară

Articolul 19Obligația de a ancheta

3. Amploarea anchetelor și procedura de urmat la desfășurarea acestor anchete este determinată de organismul de anchetă, ținând cont de articolele 20 și 22 și în funcție de lecțiile care se preconizează a fi învățate în urma accidentului sau incidentului pentru îmbunătățirea siguranței.4. Ancheta nu are ca obiect în nici un caz stabilirea vinovăției sau a răspunderii.

Page 128: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (5)Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind siguranţa feroviară

Articolul 20Statutul anchetei

1. Statele membre definesc, în cadrul sistemului lor juridic, regimul juridic al anchetei care va permite anchetatorilor principali să-și îndeplinească sarcinile în modul ce mai eficient și în timpul cel mai scurt cu putință.2. În conformitate cu legislația în vigoare, statele membre asigură cooperarea deplină a autorităților responsabile de ancheta judiciară și garantează că anchetatorilor li se acordă, de îndată ce este posibil, următoarele:(a) acces la locul accidentului sau incidentului, precum și la materialul rulant implicat, infrastructura aferentă și instalațiile de control al traficului și de semnalizare;(b) dreptul de a întocmi imediat o listă a probelor și la îndepărtarea controlată a epavelor, instalațiilor sau componentelor de infrastructură în vederea examinării sau analizei;(c) accesul la și utilizarea conținutului aparatelor de înregistrare de bord și a echipamentelor de înregistrare a mesajelor verbale și de înregistrare a funcționării sistemului de semnalizare și control al traficului;(d) accesul la rezultatele examinării corpurilor victimelor;

Page 129: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (5)Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind siguranţa feroviară

Articolul 20Statutul anchetei

(e) accesul la rezultatele examinării personalului trenului și a altui personal feroviar implicat în accident sau incident;(f) posibilitatea chestionării personalului feroviar implicat și a altor martori;(g) accesul la orice informații relevante sau înregistrări deținute de gestionarul de infrastructură, întreprinderile feroviare și autoritatea națională de siguranță.3. Ancheta este realizată independent de orice anchetă judiciară.

Page 130: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (5)Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind siguranţa feroviară

Articolul 23Rapoarte

1. O anchetă a unui accident sau incident prevăzut în articolul 19 face obiectul unor rapoarte într-o formă corespunzătoare tipului și gravității accidentului sau incidentului și relevanței constatărilor anchetei. Rapoartele descriu obiectivele anchetelor prevăzute în articolul 19 alineatul (1) și cuprind, dacă este cazul, recomandări de siguranță.2. Organismul de anchetă publică raportul final în cel mai scurt timp posibil și în mod normal cel târziu la 12 luni de la data evenimentului. Raportul, inclusiv recomandările de siguranță, este comunicat părților relevante prevăzute în articolul 22 alineatul (3) și organismelor și părților în cauză din alte state membre.Comisia stabilește, prin intermediul actelor de punere în aplicare, conținutul rapoartelor de anchetă a accidentelor și incidentelor. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare prevăzută la articolul 27 alineatul (2).3. În fiecare an, organismul de anchetă publică până la 30 septembrie, cel târziu, un raport anual descriind anchetele desfășurate în anul precedent, recomandările de siguranță emise și măsurile luate în conformitate cu recomandările emise anterior.

Page 131: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (5)Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind siguranţa feroviară

Articolul 25Recomandări de siguranță

1. Recomandarea de siguranță emisă de un organ de anchetă nu creează în nici un caz o prezumție de vinovăție sau răspundere civilă pentru un accident sau incident.2. Recomandările sunt adresate agenției, autorității naționale de siguranță și, atunci când este necesar din cauza caracterului recomandării, altor organisme sau autorități din statul membru sau alte state membre. Statele membre și autoritățile lor naționale de siguranță iau măsurile necesare pentru a se asigura că recomandările de siguranță emise de organismele de anchetă sunt luate în considerare și, dacă este cazul, urmate.3. Autoritatea națională de siguranță și alte autorități sau organisme ori, dacă este cazul, alte state membre cărora li s-au adresat recomandări, raportează cel puțin anual organismului de anchetă cu privire la măsurile luate sau planificate a fi luate drept consecință a recomandării.

Page 132: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (5)Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind siguranţa feroviară

CAPITOLUL VIDISPOZIȚII FINALE

Articolul 26Exercitarea competențelor delegate

1. Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei sub rezerva condițiilor prevăzute de prezentul articol.2. Comisia este abilitată să adopte actele delegate menționate la articolul 5 alineatul (2) și la articolul 7 alineatul (2) pentru o perioadă de timp nedeterminată. 3. Delegarea de competențe menționată la articolul 5 alineatul (2) și articolul 7 alineatul (2) poate fi revocată în orice moment de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Decizia intră în vigoare în ziua următoare publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la o dată ulterioară specificată în textul deciziei. Decizia nu aduce atingere valabilității niciunuia dintre actele delegate aflate deja în vigoare.

Page 133: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (5)Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind siguranţa feroviară

CAPITOLUL VIDISPOZIȚII FINALE

Articolul 26Exercitarea competențelor delegate

4. Imediat ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.5. Actul delegat adoptat în temeiul articolului 5 alineatul (2) și al articolului 7 alineatul (2) intră în vigoare numai în cazul în care Parlamentul European sau Consiliul nu a exprimat nicio obiecție în termen de [două luni] de la notificarea actului respectiv Parlamentului European și Consiliului sau dacă, înainte de expirarea acestui termen, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni, la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Page 134: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (5)Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind siguranţa feroviară

Articolul 27Procedura comitetelor

1. Comisia este asistată de un comitet. Comitetul respectiv este un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011. 2. În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Articolul 32Transpunere

1. Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma articolelor 2, 3, 4, 8, 10, 16, 18, 20 și anexei I până la [a se introduce data exactă de către OPOCE – doi ani de la data intrării în vigoare]. Statele membre comunică de îndată Comisiei textele respectivelor dispoziții.

Page 135: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (5)Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind siguranţa feroviară

Articolul 32Transpunere

2. Atunci când statele membre adoptă aceste măsuri, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale.Ele conțin, de asemenea, o declarație conform căreia trimiterile din actele cu putere de lege și actele administrative la directivele abrogate prin prezenta directivă se interpretează ca trimiteri la prezenta directivă. Statele membre stabilesc modul în care se fac aceste trimiteri și modul de formulare a declarației. Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.3. Republica Cipru și Republica Malta nu au obligația de a transpune și aplica prezenta directivă atât timp cât pe teritoriul lor nu există un sistem feroviar.Cu toate acestea, imediat ce o entitate publică sau privată depune o cerere oficială de construire a unei linii de cale ferată care să fie exploatată de una sau mai multe întreprinderi feroviare, statele membre în cauză vor stabili o legislație de aplicare a prezentei directive, în termen de un an de la primirea cererii.

Page 136: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (6)

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană (Reformare)

Page 137: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană (Reformare)

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (6)

CAPITOLUL 1DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1Obiectul şi domeniul de aplicare

(1) Prezenta directivă stabileşte condițiile care trebuie să fie îndeplinite pentru realizarea interoperabilității în sistemul feroviar al Uniunii într-un mod care să asigure compatibilitatea cu dispozițiile Directivei […/… privind siguranța sistemului feroviar din Uniune]. Aceste condiții se referă la proiectarea, construirea, punerea în funcțiune, modernizarea, reînnoirea, exploatarea şi întreținerea elementelor acestui sistem, precum şi calificarea profesională şi condițiile de sănătate şi de siguranță ale personalului care contribuie la exploatarea şi întreținerea sa.(2) Prezenta directivă stabileşte, pentru fiecare subsistem, dispozițiile referitoare la elementele constitutive de interoperabilitate, la interfețe şi proceduri, precum şi condițiile de compatibilitate generală a sistemului feroviar, necesare pentru realizarea interoperabilității sale.

Page 138: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană (Reformare)

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (6)

Articolul 2DefinițiiÎn sensul prezentei directive:

1. „sistemul feroviar al Uniunii” înseamnă elementele enumerate în anexa I;2. „interoperabilitate” înseamnă capacitatea unui sistem feroviar de a permite deplasarea sigură şi neîntreruptă a trenurilor care ating nivelurile necesare de performanță pentru aceste linii; 3. „vehicul” înseamnă un vehicul feroviar capabil să circule pe propriile roți pe liniile de cale ferată, cu sau fără tracțiune, cu o compunere fixă sau variabilă. Un vehicul este alcătuit din unul sau mai multe subsisteme structurale şi funcționale;4. „rețea” înseamnă liniile, stațiile, terminalele şi orice echipamente fixe necesare pentru asigurarea exploatării continue şi în condiții de siguranță a sistemului feroviar;5. „subsisteme” înseamnă părțile structurale şi funcționale ale sistemului feroviar, aşa cum se indică în anexa II;6. „elemente constitutive de interoperabilitate” înseamnă orice componentă elementară, grup de componente, subansamblu sau ansamblu complet din echipamentul încorporat sau destinat să fie încorporat într-un subsistem, de care depinde, direct sau indirect, interoperabilitatea sistemului feroviar, inclusiv atât obiectele tangibile, cât şi cele intangibile;

Page 139: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană (Reformare)

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (6)

Articolul 2Definiții

7. „cerințe esențiale” înseamnă toate condițiile precizate în anexa III, pe care trebuie să le îndeplinească sistemul feroviar, subsistemele şi elementele constitutive de interoperabilitate, inclusiv interfețele;8. „specificație europeană” înseamnă o specificație tehnică comună, o aprobare tehnică europeană conform definiției din anexa XXI la Directiva 2004/17/CE sau un standard european conform definiției de la articolul 2 punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 1025/2012;9. „specificație tehnică de interoperabilitate” (STI) înseamnă o specificație adoptată în conformitate cu prezenta directivă pe care trebuie să o respecte fiecare subsistem sau parte de subsistem pentru a îndeplini cerințele esențiale şi a asigura interoperabilitatea sistemului feroviar;10. „parametri de bază” înseamnă orice condiție tehnică, operațională sau de reglementare care este esențială pentru interoperabilitate şi care este specificată în STI-urile aplicabile;

Page 140: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană (Reformare)

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (6)

Articolul 2Definiții

11. „caz special” înseamnă orice parte a sistemului feroviar care necesită includerea unor dispoziții speciale în STI-uri, temporare sau definitive, din cauza constrângerilor geografice, topografice sau de mediu urban sau de compatibilitate cu sistemul existent, în special, linii şi rețele de cale ferată izolate de rețeaua Uniunii , gabaritul, ecartamentul sau entraxa liniilor de cale ferată şi vehiculele destinate exclusiv utilizării locale, regionale sau istorice, precum şi vehiculele provenite din terțe țări sau destinate acestora;12. „modernizare” înseamnă orice lucrare de modificare a unui subsistem sau a unei părți a acestuia care duce la modificarea dosarului tehnic ce însoțeşte declarația de verificare „CE”, în cazul în care există un astfel de dosar, şi care îmbunătățeşte performanțele generale ale subsistemului;13, „reînnoire” înseamnă orice lucrare de înlocuire a unui subsistem sau a unei părți a acestuia care nu modifică performanțele generale ale subsistemului;14. „sistem feroviar existent” înseamnă structura compusă din liniile şi instalațiile fixe ale sistemului feroviar existent, precum şi vehiculele, de toate categoriile şi originile, care se deplasează pe această infrastructură;

Page 141: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană (Reformare)

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (6)

Articolul 2Definiții

15. „înlocuire în cadrul întreținerii” înseamnă orice înlocuire de componente cu piese având funcții şi performanțe identice în cadrul întreținerii preventive sau de remediere;16. „punere în funcțiune” înseamnă toate operațiunile prin care un subsistem sau un vehicul este dat în exploatare;17. „parte contractantă” înseamnă o entitate, publică sau privată, care comandă proiectarea şi/sau construirea sau reînnoirea sau modernizarea unui subsistem. Entitatea în cauză poate fi o întreprindere feroviară, un administrator de infrastructură sau un deținător sau un concesionar responsabil pentru desfăşurarea unui proiect;18 „deținător” înseamnă persoana sau entitatea care exploatează un vehicul ca mijloc de transport, fie că este proprietarul vehiculului, fie că are dreptul de a-l utiliza şi este înregistrată ca atare în Registrul național al vehiculelor (RNV) menționat la articolul 44;19. „proiect într-un stadiu avansat de dezvoltare” înseamnă orice proiect al cărui stadiu de planificare/construcție a atins un punct în care o schimbare în specificațiile tehnice ar putea compromite viabilitatea proiectului aşa cum a fost prevăzut;

Page 142: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană (Reformare)

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (6)

Articolul 2Definiții

20. „standard armonizat” înseamnă un standard european conform definiției de la articolul 2 punctul 1 litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1025/2012;21. „autoritate națională de siguranță” înseamnă o „autoritate de siguranță”, astfel cum este definită la articolul 3 din Directiva …/… [privind siguranța sistemului feroviar din Uniune] ;22. „tip” înseamnă un tip de vehicul defineşte caracteristicile de proiectare de bază ale vehiculului care fac obiectul unui certificat de examinare a tipului sau a proiectului descris în modului de verificare relevant;23. „serie” înseamnă un număr de vehicule identice aparținând unui singur tip demodel;24. „entitate responsabilă de întreținere” înseamnă o entitate care răspunde de întreținere conform definiției de la articolul 3 din Directiva …/… [Directiva privind siguranța feroviară] ;25. „sistem feroviar uşor” înseamnă un sistem de transport feroviar urban şi/sau suburban cu o capacitate şi viteze mai mici decât sistemul feroviar greu şi sistemul de metrou, dar cu o capacitate şi viteze mai mari decât sistemele de tramvai. Sistemele feroviare uşoare pot avea propria prioritate de trecere sau o pot împărți cu traficul rutier şi, de obicei, nu schimbă vehicule cu sistemele care transportă călători sau marfă pe distanțe lungi;

Page 143: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană (Reformare)

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (6)

Articolul 2Definiții

26. „norme naționale” înseamnă toate normele obligatorii care cuprind cerințele tehnice sau de siguranță feroviară impuse la nivelul statelor membre şi aplicabile întreprinderilor feroviare, indiferent de organismul emitent;27. „stare de funcționare nominală” înseamnă modul normal de funcționare, precum şi condițiile de avarie (inclusiv uzură) previzibile, în limitele şi condițiile de utilizare specificate în dosarele tehnice şi de întreținere;28. „mijloace acceptabile de conformitate” înseamnă avize neobligatorii emise de agenție pentru a defini mijloace de stabilire a conformității cu cerințele esențiale;29. „introducere pe piață” înseamnă prima punere la dispoziție pe piața Uniunii a unui element constitutiv de interoperabilitate, subsistem sau vehicul gata să funcționeze în starea de funcționare nominală;30. „fabricant” înseamnă orice persoană fizică sau juridică care fabrică un element constitutiv de interoperabilitate sau un subsistem ori care îl dă spre proiectare sau spre fabricare şi îl comercializează sub numele sau marca sa;31. „reprezentant autorizat” înseamnă orice persoană fizică sau juridică stabilită în Uniune care a primit un mandat scris din partea unui fabricant pentru a acționa în numele acestuia în legătură cu sarcini specificate;

Page 144: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană (Reformare)

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (6)

Articolul 2Definiții

32. „specificație tehnică” înseamnă un document care stabileşte cerințele tehnice pe care trebuie să le îndeplinească un produs, proces sau serviciu;33. „acreditare” are semnificația care i s-a atribuit prin Regulamentul (CE) nr. 765/2008;34. „organism național de acreditare” are semnificația care i s-a atribuit prin Regulamentul (CE) nr. 765/2008;35. „evaluare a conformității” înseamnă procesul prin care se arată dacă s-au îndeplinit cerințele specificate pentru un produs, un proces, un serviciu, un sistem, o persoană sau un organism;36. „organism de evaluare a conformității” înseamnă un organism care efectuează activități de evaluare a conformității, inclusiv etalonare, încercare, certificare şi inspecție;37. „persoană cu handicap şi persoană cu mobilitate redusă” înseamnă orice persoană care suferă de o deficiență fizică, mentală, intelectuală sau senzorială, permanentă sau temporară, care, în interacțiune cu diverse obstacole, o poate împiedica să utilizeze deplin şi efectiv mijloacele de transport, în condiții de egalitate cu alți călători, sau orice persoană a cărei mobilitate la utilizarea transportului este redusă din cauza vârstei;

Page 145: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană (Reformare)

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (6)

Articolul 2Definiții

38 „administrator de infrastructură” înseamnă un administrator de infrastructură conform definiției de la articolul 3 din Directiva …/… [privind instituirea spațiului feroviar unic european];39. „întreprindere feroviară” înseamnă o întreprindere feroviară conform definiției de la articolul 3 din Directiva …/… [privind instituirea spațiului feroviar unic european] şi orice altă întreprindere publică sau privată, a cărei activitate este de a furniza transport feroviar de mărfuri şi/sau de călători, tracțiunea fiind asigurată de această întreprindere. Acest termen include şi întreprinderile care asigură numai tracțiunea.

Page 146: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană (Reformare)

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (6)

Articolul 3Cerințe esențiale

(1) Sistemul feroviar, subsistemele şi elementele de interoperabilitate, inclusiv interfețele, respectă cerințele esențiale aplicabile.(2) Specificațiile tehnice menționate la articolul 34 din Directiva 2004/17/CE, necesare pentru a completa specificațiile europene sau alte standarde care se aplică la nivelul Uniunii, nu contravin cerințelor esențiale.

Page 147: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană (Reformare)

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (6)

CAPITOLUL IISPECIFICAȚII TEHNICE DE INTEROPERABILITATEArticolul 4Conținutul specificațiilor tehnice de interoperabilitate

(1) Fiecare subsistem definit în anexa II intră sub incidența unei STI. După caz, un subsistem poate intra sub incidența mai multor STI-uri, iar sub incidența unei STI pot intra mai multe subsisteme. (2) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 46 referitor la adaptarea la progresul tehnic a anexei II în ceea ce priveşte divizarea sistemului feroviar în subsisteme şi descrierea acestor subsisteme. (3) Subsistemele trebuie să fie conforme cu STI-urile în vigoare la data punerii lor în funcțiune, a modernizării sau a reînnoirii lor, în conformitate cu prezenta directivă; această conformitate

Page 148: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană (Reformare)

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (6)

Articolul 4Conținutul specificațiilor tehnice de interoperabilitate

(1) Fiecare subsistem definit în anexa II intră sub incidența unei STI. După caz, un subsistem poate intra sub incidența mai multor STI-uri, iar sub incidența unei STI pot intra mai multe subsisteme. (2) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 46 referitor la adaptarea la progresul tehnic a anexei II în ceea ce priveşte divizarea sistemului feroviar în subsisteme şi descrierea acestor subsisteme. (3) Subsistemele trebuie să fie conforme cu STI-urile în vigoare la data punerii lor în funcțiune, a modernizării sau a reînnoirii lor, în conformitate cu prezenta directivă; această conformitate

Page 149: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană (Reformare)

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (6)

Articolul 4Conținutul specificațiilor tehnice de interoperabilitate

(4) Fiecare STI:(a)prezintă domeniul său de aplicare (partea de rețea sau vehicule menționate în anexa I; subsistemul sau partea de subsistem menționate în anexa II);(b)stabileşte cerințele esențiale pentru subsistemul în cauză şi interfețele acestuia cu alte subsisteme;(c)defineşte specificațiile funcționale şi tehnice care trebuie respectate de către subsistem şi interfețele sale cu alte subsisteme. În cazul în care este necesar, aceste specificații pot varia în conformitate cu utilizarea subsistemului;(d) determină elementele constitutive de interoperabilitate şi interfețele care trebuie să facă obiectul specificațiilor europene, inclusiv al standardelor europene, care sunt necesare pentru realizarea interoperabilității în cadrul sistemului feroviar;(e) indică, pentru fiecare caz luat în considerare, procedurile care urmează să fie utilizate în vederea evaluării conformității sau a adecvării pentru utilizare a elementelor constitutive de interoperabilitate, pe de o parte, sau a verificării „CE” a subsistemelor, pe de altă parte. Aceste proceduri se bazează pe modulele definite în Decizia 2010/713/UE;

Page 150: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană (Reformare)

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (6)

Articolul 4Conținutul specificațiilor tehnice de interoperabilitate

(f) indică strategia de aplicare a STI-urilor. În special, este necesar să se precizeze etapele care trebuie finalizate în vederea realizării unei tranziții treptate de la situația existentă la situația finală, în care respectarea STI-urilor este generalizată, inclusiv, acolo unde este necesar, să se fixeze termene de finalizare a acestor etape;(g) indică, pentru personalul respectiv, calificările profesionale şi condițiile de sănătate şi de siguranță la locul de muncă necesare pentru exploatarea şi întreținerea subsistemului în cauză, precum şi pentru aplicarea STI-urilor.(h) indică dispozițiile aplicabile subsistemelor şi tipurilor de vehicule existente, în special în cazul modernizării şi al reînnoirii, cu şi fără o nouă autorizație sau decizie de punere în funcțiune;(i) indică parametrii care trebuie verificați de întreprinderea feroviară şi procedurile care trebuie aplicate pentru verificarea acestor parametri după eliberarea autorizației de introducere pe piață a vehiculului şi înainte de decizia de punere în funcțiune pentru a se asigura compatibilitatea dintre vehicule şi rutele pe care acestea sunt destinate să fie folosite.

Page 151: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (6)Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană (Reformare)

Articolul 4Conținutul specificațiilor tehnice de interoperabilitate

(5) Fiecare STI este elaborată plecându-se de la examinarea subsistemului existent şi indică un subsistem-țintă care poate fi obținut în mod progresiv şi într-un interval de timp rezonabil. În acest fel, adoptarea treptată a STI-urilor şi respectarea lor facilitează realizarea progresivă a interoperabilității sistemului feroviar în respectivul interval de timp.(6) STI-urile mențin în mod corespunzător compatibilitatea sistemului feroviar existent al fiecărui stat membru. În acest scop, pot fi prevăzute cazuri speciale pentru fiecare STI, atât în ceea ce priveşte rețeaua, cât şi în ceea ce priveşte vehiculele, mai ales în ceea ce priveşte gabaritul, ecartamentul sau entraxa liniilor de cale ferată, precum şi vehiculele provenite din terțe țări sau destinate acestora. Pentru fiecare caz specific, STI-urile prevăd modalitățile de aplicare a elementelor din standard prevăzute la alineatul (4) literele (c)-(g). (7) În cazul în care anumite aspecte tehnice corespunzătoare cerințelor esențiale nu pot fi tratate în mod explicit într-o STI, acestea se identifică în mod clar într-o anexă la STI ca puncte deschise. (8) STI-urile nu împiedică statele membre să adopte decizii referitoare la utilizarea infrastructurilor pentru deplasarea vehiculelor care nu intră sub incidența STI-urilor.

Page 152: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (6)Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană (Reformare)

Articolul 4Conținutul specificațiilor tehnice de interoperabilitate

(9) Atunci când acest lucru este absolut necesar pentru realizarea obiectivului prezentei directive, STI-urile pot conține o trimitere explicită, clar identificată, la standarde sau specificații europene sau internaționale sau la documente tehnice publicate de agenție. În astfel de cazuri, aceste standarde, specificații (sau părți relevante din acestea) sau documente tehnice sunt considerate anexe la STI respectivă şi devin obligatorii din momentul în care STI este aplicabilă. În lipsa unor astfel de standarde, specificații sau documente tehnice şi până la elaborarea acestora, se poate face trimitere la alte acte normative identificate în mod clar care sunt uşor accesibile şi care se află în domeniul public.

Page 153: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (6)Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană (Reformare)

Articolul 5Elaborarea, adoptarea şi revizuirea STI-urilor

(1) Comisia emite un mandat agenției pentru ca aceasta să elaboreze STI-urile şi modificările aduse acestora, precum şi să furnizeze Comisiei recomandările relevante. (2) Fiecare proiect de STI se elaborează în următoarele etape.(a) Agenția identifică parametrii fundamentali pentru STI respectivă, precum şi interfețele cu celelalte subsisteme şi oricare alte caz specific necesar. Pentru fiecare dintre aceşti parametri şi interfețe, se prezintă cele mai avantajoase soluții alternative, însoțite de justificări tehnice şi economice.(b) Agenția elaborează proiectul de STI pe baza acestor parametri fundamentali. După caz, agenția ține seama de progresul tehnic, de lucrările de standardizare realizate deja, de grupurile de lucru stabilite deja şi de lucrările de cercetare recunoscute. La proiectul de STI se anexează o evaluare globală a costurilor şi a beneficiilor estimate prin punerea în aplicare a STI-urilor. Această evaluare indică consecințele scontate pentru toți operatorii şi agenții economici în cauză.

Page 154: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (6)Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană (Reformare)

Articolul 5Elaborarea, adoptarea şi revizuirea STI-urilor

(3) Pentru a ține seama de evoluția tehnologiei sau de cerințele sociale, agenția elaborează STI‑urile şi modificările acestora în temeiul mandatului menționat la alineatul (1) în conformitate cu articolele 4 şi 15 din Regulamentul (UE) nr. …/… [Regulamentul privind agenția] şi respectând principiile deschiderii, consensului şi transparenței, definite în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1025/2012. (4) Pe perioada lucrărilor de elaborare a STI-urilor, Comisia poate formula orice termeni de referință sau orice recomandări utile privind conceperea STI-urilor şi analiza costuri-beneficii. În special, Comisia poate solicita să se examineze unele soluții alternative, iar evaluarea costurilor şi beneficiilor acestor soluții alternative să fie menționată în raportul anexat la proiectul de STI.(5) În cazul în care trebuie puse în funcțiune simultan subsisteme diferite, din motive de compatibilitate tehnică, datele intrării în vigoare a STI-urilor corespunzătoare trebuie să coincidă.(6) Elaborarea, adoptarea şi revizuirea STI-urilor țin seama de opinia utilizatorilor, în privința caracteristicilor care au o influență directă asupra condițiilor în care aceştia utilizează subsistemele. În acest scop, agenția consultă asociații şi organisme care îi reprezintă pe utilizatori, în timpul fazelor de elaborare şi de revizuire a STI-urilor. Aceasta anexează la proiectul de STI un raport privind rezultatele acestei consultări.

Page 155: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (6)Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană (Reformare)

Articolul 5Elaborarea, adoptarea şi revizuirea STI-urilor

(7) În conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (UE) nr. …/… [Regulamentul privind agenția], agenția întocmeşte şi actualizează periodic lista asociațiilor şi a organismelor care îi reprezintă pe utilizatori şi care trebuie consultate. Această listă poate fi reexaminată şi actualizată la solicitarea unui stat membru sau la inițiativa Comisiei.(8) Elaborarea, adoptarea şi revizuirea STI-urilor iau în considerare avizul partenerilor sociali, în privința condițiilor menționate la articolul 4 alineatul (3) litera (g). În acest scop, agenția consultă partenerii sociali înainte de a prezenta Comisiei recomandări cu privire la STI-uri şi la modificările aduse acestora. Partenerii sociali sunt consultați în cadrul comitetului de dialog sectorial instituit în conformitate cu Decizia 98/500/CE a Comisiei din 20 mai 1998 privind constituirea comitetelor de dialog sectorial, menite să promoveze dialogul între partenerii sociali la nivel european. Partenerii sociali îşi emit avizul în termen de trei luni.

Page 156: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (6)Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană (Reformare)

Articolul 5Elaborarea, adoptarea şi revizuirea STI-urilor

(9) Atunci când revizuirea unei STI conduce la o modificare a cerințelor, noua versiune a STI asigură compatibilitatea cu subsistemele puse în funcțiune în conformitate cu versiunile anterioare ale STI.(10) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 46, acte delegate referitoare la STI-uri şi la modificările acestora. În cazul în care se descoperă deficiențe în STI-uri în conformitate cu articolul 6, actelor delegate adoptate în temeiul prezentului articol li se aplică procedura prevăzută la articolul 47 dacă există motive imperative de urgență care impun acest lucru.

Page 157: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (6)Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană (Reformare)

Articolul 6Deficiențe ale STI-urilor

(1) Dacă, după adoptarea unei STI, se constată că aceasta prezintă o deficiență, respectiva STI se modifică în conformitate cu articolul 5 alineatul (3). (2) Până la revizuirea STI, Comisia poate solicita un aviz din partea agenției. Comisia analizează avizul agenției şi informează statele membre în legătură cu concluziile sale.(3) La cererea Comisiei, avizele agenției menționate la alineatul (2) constituie mijloace acceptabile de punere în conformitate în vederea îndeplinirii cerințelor esențiale şi, prin urmare, pot fi folosite pentru evaluarea proiectelor.

Page 158: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (6)Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană (Reformare)

Articolul 7Neaplicarea STI-urilor

(1) Se permite statelor membre să nu aplice una sau mai multe STI-uri sau părți ale acestora în următoarele cazuri:

(a) pentru un proiect de subsistem nou sau de parte a acestuia, pentru reînnoirea sau modernizarea unui sistem existent sau a unei părți a acestuia sau pentru orice element menționat la articolul 1 alineatul (1) care se află într-un stadiu avansat de dezvoltare sau care face obiectul unui contract în curs de executare la data aplicării acestor STI‑uri;

(b) în cazul în care, în urma unui accident sau a unui dezastru natural, condițiile pentru refacerea rapidă a rețelei nu permit, din punct de vedere economic sau tehnic, aplicarea parțială sau totală a STI-urilor pertinente. În acest caz, neaplicarea STI-urilor este limitată în timp;

(c) pentru orice proiect de reînnoire, extindere sau modernizare a unui subsistem existent sau a unei părți a acestuia, în cazul în care aplicarea acestor STI-uri ar compromite viabilitatea economică a proiectului.(2) În cazul menționat la alineatul (1) litera (a), fiecare stat membru transmite Comisiei, în termen de un an de la data intrării în vigoare a fiecărei STI, o listă de proiecte care se desfăşoară pe teritoriul său şi care se află într-un stadiu avansat de dezvoltare.

Page 159: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (6)Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană (Reformare)

Articolul 7Neaplicarea STI-urilor

(3) În toate cazurile menționate la alineatul (1), statul membru în cauză prezintă Comisiei o cerere de neaplicare a STI în care se precizează şi dispozițiile alternative pe care statul membru intenționează să le aplice în locul respectivei STI. Comisia stabileşte, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, conținutul dosarului care însoțeşte cererea de neaplicare a uneia sau mai multor STI-uri sau părți din acestea, detaliile, formatul şi modalitățile de transmitere ale respectivului dosar. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 48 alineatul (3). Comisia verifică respectivul dosar, analizează dispozițiile alternative pe care statul membru intenționează să le aplice în locul STI, decide dacă acceptă sau nu cererea de neaplicare a STI şi informează statul membru cu privire la decizia luată.(4) Până la adoptarea deciziei Comisiei, statul membru poate aplica fără întârziere dispozițiile alternative menționate la alineatul (3).(5) Comisia adoptă o decizie în termen de patru luni de la prezentarea cererii susținute de dosarul complet. În absența unei astfel de decizii, cererea este considerată acceptată. (6) Toate statele membre sunt informate cu privire la rezultatele analizelor şi rezultatele procedurii prevăzute la alineatul3.

Page 160: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (6)Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană (Reformare)

CAPITOLUL IIIELEMENTELE CONSTITUTIVE DE INTEROPERABILITATEArticolul 8Introducerea pe piață a elementelor constitutive de interoperabilitate

(1) Statele membre adoptă toate măsurile necesare pentru a se asigura că elementele constitutive de interoperabilitate:

(a) sunt introduse pe piață numai dacă permit realizarea interoperabilității în cadrul sistemului feroviar şi respectă în acelaşi timp cerințele esențiale;

(b) sunt folosite în domeniul lor de utilizare conform destinației şi sunt instalate şi întreținute în mod corespunzător.Aceste dispoziții nu împiedică introducerea pe piață a acestor elemente constitutive pentru alte aplicații.(2) Statele membre nu pot, pe teritoriul lor şi prevalându-se de prezenta directivă, să interzică, să limiteze ori să împiedice introducerea pe piață a elementelor constitutive de interoperabilitate destinate utilizării în sistemul feroviar, dacă acestea respectă prezenta directivă. În speță, ele nu pot impune verificări care au fost deja efectuate în cadrul procedurii privind declarația „CE” de conformitate sau de adecvare pentru utilizare.

Page 161: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (6)Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană (Reformare)

Articolul 8Introducerea pe piață a elementelor constitutive de interoperabilitate

(2) Continuare Comisia stabileşte, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, domeniul de aplicare şi conținutul declarației CE de conformitate şi de adecvare pentru utilizare a elementelor constitutive de interoperabilitate, formatul şi detaliile cu privire la informațiile incluse în aceasta. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 48 alineatul (3).

Page 162: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (6)Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană (Reformare)

Articolul 9Conformitate şi adecvare pentru utilizare

(1) Statele membre şi agenția consideră ca fiind interoperabile şi îndeplinind cerințele esențiale acele elemente constitutive de interoperabilitate care fac obiectul declarației „CE” de conformitate sau de adecvare pentru utilizare.(2) Orice element constitutiv de interoperabilitate este supus procedurii de evaluare a conformității şi a adecvării pentru utilizarea indicată în respectiva STI şi este însoțit de certificatul corespunzător.(3) Statele membre şi agenția consideră că un element constitutiv de interoperabilitate îndeplineşte cerințele esențiale în cazul în care respectă condițiile prevăzute în respectiva STI sau în specificațiile europene corespunzătoare, realizate pentru respectarea acestor condiții.(4) Piesele de schimb pentru subsisteme care sunt deja puse în funcțiune în momentul intrării în vigoare a STI corespunzătoare pot fi instalate în aceste subsisteme fără a fi nevoie să facă obiectul procedurii menționate la alineatul (2).(5) STI-urile pot prevedea o perioadă tranzitorie pentru produsele feroviare identificate de STI‑urile respective ca elemente constitutive de interoperabilitate care au fost deja introduse pe piață în momentul intrării în vigoare a STI-urilor. Aceste elemente constitutive trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute la articolul 8 alineatul (1).

Page 163: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (6)Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană (Reformare)

Articolul 10Procedură pentru declarația „CE” de conformitate sau de adecvare pentru utilizare

(1) Pentru a elibera declarația „CE” de conformitate sau de adecvare pentru utilizare a unui element constitutiv de interoperabilitate, fabricantul sau reprezentantul său autorizat din cadrul Uniunii aplică dispozițiile prezentate în STI-urile relevante.(2) În cazul în care STI corespunzătoare impune acest lucru, evaluarea conformității sau a adecvării pentru utilizare a unui element constitutiv de interoperabilitate este efectuată de organismul de evaluare a conformității notificat căruia fabricantul sau reprezentantul său autorizat din cadrul Uniunii i-a prezentat cererea.(3) Atunci când elementele constitutive de interoperabilitate intră sub incidența altor directive ale Uniunii , care privesc alte aspecte, declarația „CE” de conformitate sau de adecvare pentru utilizare precizează că aceste elemente constitutive de interoperabilitate respectă şi cerințele acestor directive.(4) Atunci când nici fabricantul, nici reprezentantul său autorizat nu a respectat obligațiile prevăzute la alineatele (1) şi (3), aceste obligații revin oricărei persoane care introduce pe piață elemente constitutive de interoperabilitate. Aceleaşi obligații se aplică oricărei persoane care asamblează elemente constitutive de interoperabilitate sau părți ale acestora având diverse origini sau care produce elemente constitutive de interoperabilitate pentru uz propriu, în scopul prezentei directive.

Page 164: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (6)Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană (Reformare)

Articolul 10Procedură pentru declarația „CE” de conformitate sau de adecvare pentru utilizare

(5) Pentru a evita introducerea pe piață a unor elemente constitutive de interoperabilitate care nu sunt conforme cu cerințele esențiale şi fără a aduce atingere dispozițiilor articolul 11:

(a) în fiecare caz în care un stat membru constată că declarația „CE” de conformitate a fost întocmită în mod necorespunzător, fabricantului sau reprezentantului său autorizat din cadrul Uniunii i se solicită, în cazul în care este necesar, să aducă elementul constitutiv de interoperabilitate la o stare de conformitate şi să nu mai încalce normele, în condițiile formulate de statul membru;

(b) atunci când neconformitatea se menține, statul membru adoptă toate măsurile adecvate pentru a restrânge sau a interzice introducerea pe piață a elementului constitutiv de interoperabilitate în cauză ori pentru a se asigura că acesta este retras de pe piață în conformitate cu procedurile prevăzute la articolul 11.

Page 165: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (6)Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană (Reformare)

Articolul 11Neconformitatea elementelor constitutive de interoperabilitate cu cerințele esențiale

(1) Atunci când constată că este puțin probabil ca unul dintre elementele constitutive de interoperabilitate care face obiectul declarației „CE” de conformitate sau de adecvare pentru utilizare şi care a fost introdus pe piață să respecte cerințele esențiale dacă este utilizat cu destinația propusă, un stat membru ia măsurile necesare pentru a-i restrânge domeniul de aplicare, a interzice utilizarea sa, a-l retrage de pe piață sau a-l rechema . Statul membru informează de îndată Comisia şi celelalte state membre cu privire la măsurile adoptate şi motivează decizia sa, precizând în special dacă lipsa conformității are drept cauză:

(a) neîndeplinirea cerințelor esențiale;(b) aplicarea incorectă a specificațiilor europene, atunci când se are în vedere

aplicarea unor astfel de specificații;(c) inadecvarea specificațiilor europene.

Page 166: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (6)Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană (Reformare)

Articolul 11Neconformitatea elementelor constitutive de interoperabilitate cu cerințele esențiale

(2) Comisia consultă părțile interesate cât mai repede posibil. Atunci când, în urma consultării, Comisia stabileşte că măsura este justificată, ea informează de îndată statul membru care a avut inițiativa cu privire la aceasta. Atunci când, după consultare, Comisia stabileşte că măsura este nejustificată, ea informează de îndată statul membru care a avut inițiativa, precum şi fabricantul sau reprezentantul său autorizat din cadrul Uniunii. (3) Atunci când un element constitutiv de interoperabilitate care face obiectul declarației „CE” de conformitate nu îndeplineşte cerințele, statul membru competent adoptă măsuri adecvate împotriva oricărei persoane care a întocmit declarația şi informează Comisia şi celelalte state membre cu privire la aceasta.(4) Comisia se asigură că statele membre sunt în permanență informate asupra derulării şi a rezultatelor acelei proceduri.

Page 167: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (6)Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană (Reformare)

CAPITOLUL IVSUBSISTEMEArticolul 12Libera circulație a subsistemelor

(1) Fără a aduce atingere dispozițiilor capitolului, statele membre, prevalându-se de această directivă, nu pot să interzică, să limiteze ori să împiedice, pe teritoriul lor, construcția, punerea în funcțiune şi exploatarea subsistemelor structurale din componența sistemului feroviar care respectă cerințele esențiale. În special, statele membre nu pot solicita verificări care au fost deja efectuate:

(a) ca parte a procedurii de acordare a declarației de verificare „CE”; sau(b) într-un alt stat membru, înainte sau după intrarea în vigoare a prezentei directive, în vederea verificării conformității cu cerințe identice în condiții identice de exploatare.

Page 168: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (6)Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană (Reformare)

Articolul 13Conformitatea cu STI-urile şi cu normele naționale

(1) Statele membre şi agenția consideră ca fiind interoperabile şi îndeplinind cerințele esențiale subsistemele structurale din componența sistemului feroviar care fac obiectul unei declarații de verificare „CE”.(2) Verificarea interoperabilității, în conformitate cu cerințele esențiale, pentru un subsistem structural din componența sistemului feroviar se stabileşte prin raportare la STI-uri şi la normele naționale notificate conform alineatului (3).(3) Statele membre întocmesc, pentru fiecare subsistem, o listă a normelor naționale utilizate pentru aplicarea cerințelor în următoarele cazuri: (a) atunci când STI-urile nu acoperă integral anumite aspecte care corespund cerințelor esențiale (puncte deschise); (b) atunci când a fost notificată neaplicarea uneia sau mai multor STI-uri sau a unor părți ale acestora în temeiul articolului 7;(c) atunci când un caz special impune aplicarea unor norme tehnice care nu sunt incluse în STI relevantă;(d) în cazul normelor naționale folosite pentru a descrie sistemele existente. (4) Statele membre desemnează organismele responsabile cu elaborarea, în cazul acestor norme tehnice, a declarației de verificare CE menționate la articolul 15.

Page 169: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (6)Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană (Reformare)

Articolul 14Norme naţionale

(1) Statele membre notifică Comisiei lista normelor naționale menționată la articolul 13 alineatul (3):(a) ori de câte ori se modifică lista cu normele; sau(b) după depunerea unei cereri de neaplicare a unei STI în conformitate cu articolul 7; sau(c) după publicarea STI în cauză sau a revizuirii acesteia, în vederea eliminării normelor naționale care devin redundante în urma închiderii punctelor deschise din STI-uri.(2) Statele membre notifică agenției şi Comisiei textul integral al normelor naționale existente prin intermediul sistemului informatic adecvat în conformitate cu articolul 23 din Regulamentul (UE) nr. …/… [Regulamentul privind agenția].(3) Statele membre pot stabili noi norme naționale numai în următoarele cazuri:(a) în cazul în care o STI nu respectă în întregime cerințele esențiale;(b) ca măsură preventivă de urgență, în special în urma unui accident.(4) Dacă un stat membru intenționează să introducă o nouă normă națională, acesta notifică proiectul agenției şi Comisiei prin intermediul sistemului informatic adecvat în conformitate cu articolul 23 din Regulamentul (UE) nr. …/… [Regulamentul privind agenția].

Page 170: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (6)Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană (Reformare)

Articolul 14Norme naţionale

(5) Statele membre se asigură că normele naționale, inclusiv cele care acoperă interfețele între vehicule şi rețea, sunt puse la dispoziție gratuit, într-o limbă pe care poate fi înțeleasă de către toate părțile vizate.(6) Statele membre pot decide să nu notifice normele şi restricțiile strict locale. În astfel de cazuri, statele membre menționează normele şi restricțiile respective în registrele de infrastructură menționate la articolul 45.(7) Normele naționale notificate în temeiul prezentului articol nu sunt supuse procedurii de notificare prevăzute în Directiva 98/34/CE.(8) Comisia stabileşte, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, clasificarea normelor naționale notificate în diferite grupe, cu scopul de a facilita verificările compatibilității dintre echipamentele fixe şi mobile. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 48 alineatul (3). Agenția clasifică, în conformitate cu actele de punere în aplicare menționate în primul paragraf, normele naționale care sunt notificate în conformitate cu prezentul articol.(9) Agenția examinează proiectele de norme naționale şi normele naționale în vigoare în conformitate cu procedurile prevăzute la articolele 21 şi 22 din Regulamentul (UE) nr. …/… [Regulamentul privind agenția].

Page 171: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (6)Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană (Reformare)

Articolul 15Procedura de emitere a declarației de verificare „CE”

(1) Pentru emiterea declarației de verificare „CE”, solicitantul cere organismului de evaluare a conformității notificat pe care l-a selectat în acest scop să aplice procedura de verificare „CE”. Solicitantul poate fi partea contractantă sau fabricantul sau reprezentantul lor autorizat din cadrul Uniunii.(2) Obligația organismului de evaluare a conformității notificat responsabil de verificarea „CE” a unui subsistem începe din faza de proiectare şi acoperă întreaga perioadă de fabricație, până la faza de recepție dinaintea punerii în funcțiune a subsistemului. Aceasta poate include, de asemenea, verificarea interfețelor subsistemului în cauză cu sistemul în care este încorporat, pe baza informațiilor disponibile în STI relevantă şi în registrele prevăzute la articolele 44 şi 45.(3) Organismul de evaluare a conformității notificat este responsabil de redactarea dosarului tehnic care trebuie să însoțească declarația de verificare „CE”. Acest dosar tehnic conține toate documentele necesare referitoare la caracteristicile subsistemului şi, după caz, toate documentele care atestă conformitatea elementelor constitutive de interoperabilitate. Dosarul conține, de asemenea, toate elementele referitoare la condițiile şi limitele de utilizare, precum şi instrucțiuni referitoare la service, verificare continuă sau periodică, reglare şi întreținere.

Page 172: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (6)Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană (Reformare)

Articolul 15Procedura de emitere a declarației de verificare „CE”

(4) Orice modificare a dosarului tehnic menționat la alineatul (3) care are impact asupra verificărilor efectuate implică necesitatea emiterii unei noi declarații de verificare „CE”.(5) Organismul de evaluare a conformității notificat poate emite declarații intermediare de verificare pentru anumite etape ale procedurii de verificare sau anumite părți ale subsistemului. În acest caz, se aplică procedurile de verificare stabilite în conformitate cu alineatul (7) litera (a) .(6)În cazul în care STI-urile relevante permit acest lucru, organismul de evaluare a conformității notificat poate emite certificate de conformitate pentru o serie de subsisteme sau anumite părți ale subsistemelor respective.

Page 173: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană (Reformare)

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (6)

Articolul 15Procedura de emitere a declarației de verificare „CE”

(7) Comisia stabileşte, prin intermediul unor acte de punere în aplicare:(a) procedurile de verificare pentru subsisteme, inclusiv principiile generale, conținutul, procedura şi documentele legate de procedura de verificare „CE” şi de procedura de verificare în cazul normelor naționale;(b) modelele de declarație de verificare „CE” şi de declarație de verificare în cazul normelor naționale şi modelele de documente cuprinse în dosarul tehnic care trebuie să însoțească declarația de verificare.

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 48 alineatul (3).

Page 174: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (6)Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană (Reformare)

Articolul 16Neconformitatea subsistemelor cu cerințele esențiale

(1) Atunci când constată că un subsistem structural care face obiectul unei declarații de verificare „CE” însoțite de dosarul tehnic nu este pe deplin conform cu prezenta directivă şi, în special, nu îndeplineşte cerințele esențiale, un stat membru poate solicita efectuarea de verificări suplimentare.(2) Statul membru solicitant informează imediat Comisia cu privire la verificările suplimentare solicitate şi prezintă motivele care le justifică. Comisia consultă părțile interesate.(3) Statul membru solicitant precizează dacă nerespectarea în întregime a prezentei directive se datorează:

(a) nerespectării cerințelor esențiale sau a unei STI sau aplicării incorecte a unei STI. În acest caz, Comisia informează de îndată statul membru în care îşi are reşedința persoana care a întocmit declarația de verificare „CE” eronată şi îi solicită statului membru în cauză să ia măsurile care se impun;

(b) caracterului inadecvat al unei STI. În acest caz, se aplică procedura de modificare a STI menționată la articolul 6.

Page 175: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (6)Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană (Reformare)

Articolul 17Prezumția de conformitate

Elementele constitutive de interoperabilitate şi subsistemele care sunt conforme cu standardele armonizate sau cu părți ale acestora, ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt considerate a fi în conformitate cu cerințele esențiale vizate de standardele respective sau de părți ale acestora, prevăzute în anexa III.

Page 176: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (6)Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană (Reformare)

CAPITOLUL VINTRODUCEREA PE PIAȚĂ ŞI PUNEREA ÎN FUNCȚIUNEArticolul 18Punerea în funcțiune a instalațiilor fixe

(1) Subsistemele control-comandă şi semnalizare terestre, energie şi infrastructură se pun în funcțiune numai dacă sunt proiectate, construite şi instalate în aşa fel încât să îndeplinească cerințele esențiale prevăzute în anexa III, precum şi dacă s-a primit autorizația relevantă în conformitate cu alineatul (2).(2) Fiecare autoritate națională de siguranță autorizează punerea în funcțiune a subsistemelor energie şi infrastructură care sunt amplasate sau exploatate pe teritoriul statului membru de care aparține. Agenția adoptă deciziile de autorizare a punerii în funcțiune a subsistemelor control‑comandă şi semnalizare terestre amplasate sau exploatate pe întreg teritoriul Uniunii. Agenția şi autoritățile naționale de siguranță furnizează îndrumări detaliate cu privire la modul de obținere a autorizațiilor menționate la primul şi al doilea paragraf. Solicitanților li se pune la dispoziție în mod gratuit un document de îndrumare pentru depunerea de cereri, în care sunt descrise şi explicate cerințele pentru autorizațiile respective şi în care se enumeră documentele necesare. Agenția şi autoritățile naționale de siguranță cooperează în privința difuzării acestor informații.

Page 177: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (6)Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană (Reformare)

Articolul 18Punerea în funcțiune a instalațiilor fixe

(3) Pentru a autoriza punerea în funcțiune a subsistemelor menționate la alineatul (1), autoritatea națională de siguranță sau agenția, în funcție de care dintre acestea este autoritatea competentă după cum se prevede la alineatul (2), trebuie să obțină dovada:

(a) declarației de verificare CE;(b) compatibilității tehnice a acestor subsisteme cu sistemul în care urmează să fie integrate, stabilită pe baza STI-urilor, normelor naționale şi registrelor relevante;(c) integrarea în siguranță a acestor subsisteme, stabilită pe baza STI-urilor, normelor naționale şi registrelor relevante, precum şi a metodelor comune de siguranță prevăzute la articolul 6 din Directiva …/… [privind siguranța sistemului feroviar din Uniune].

Page 178: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (6)Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană (Reformare)

Articolul 18Punerea în funcțiune a instalațiilor fixe

(4) În cazul reînnoirii sau modernizării subsistemelor existente, solicitantul trebuie să trimită autorității naționale de siguranță (pentru subsistemele energie şi infrastructură) sau agenției (pentru subsistemele control-comandă şi semnalizare terestre), un dosar care să descrie proiectul. Autoritatea națională de siguranță şi agenția examinează dosarul şi decid, pe baza criteriilor de la alineatul (5), dacă este necesară o nouă autorizație de punere în funcțiune. Autoritatea națională de siguranță sau agenția adoptă deciziile respective într-un termen rezonabil prestabilit şi, în orice caz, în termen de patru luni de la primirea tuturor informațiilor relevante. (5) În cazul reînnoirii sau modernizării subsistemelor existente, este necesară o nouă declarație de verificare „CE”, după cum se prevede la articolul 15 alineatul (4). În plus, este necesară o nouă autorizație de punere în funcțiune atunci când:

(a) nivelul general de siguranță al subsistemului în cauză poate fi afectat negativ de lucrările avute în vedere; sau(b) acest lucru este impus de STI-urile relevante; sau(c) acest lucru este impus de planurile naționale de punere în aplicare stabilite de statele membre.

Page 179: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (6)Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană (Reformare)

Articolul 19Introducerea pe piață a subsistemelor mobile

(1) Subsistemul material rulant şi subsistemul control-comandă şi semnalizare la bord sunt introduse pe piață de către solicitant numai dacă sunt proiectate, construite şi instalate în aşa fel încât să îndeplinească cerințele esențiale prevăzute în anexa III.(2) În special, solicitantul se asigură că a fost furnizată declarația de verificare CE.(3) În cazul reînnoirii sau modernizării subsistemelor existente, este necesară o nouă declarație de verificare „CE”, după cum se prevede la articolul 15 alineatul (4).

Page 180: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (6)Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană (Reformare)

Articolul 20Autorizația de introducere pe piață a unui vehicul

(1) Un vehicul se introduce pe piață numai după ce a primit autorizația de introducere pe piață a vehiculului eliberată de agenție în conformitate cu alineatul (5). (2) Agenția adoptă deciziile de acordare a autorizațiilor de introducere pe piață a vehiculelor. Respectivele autorizații atestă valorile parametrilor relevanți pentru verificarea compatibilității tehnice dintre vehicul şi instalațiile fixe, după cum se prevede în STI-uri. Autorizația de introducere pe piață a unui vehicul furnizează şi informații despre conformitatea vehiculului cu STI-urile relevante şi cu seturile de norme naționale, referitoare la aceşti parametri.(3) Autorizația de introducere pe piață a unui vehicul poate stipula condiții de utilizare a vehiculului şi alte restricții.

Page 181: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (6)Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană (Reformare)

Articolul 20Autorizația de introducere pe piață a unui vehicul

(4) Autorizația de introducere pe piață a unui vehicul se eliberează pe baza unui dosar al vehiculului sau al tipului de vehicul produs de solicitant, care include documente justificative cu privire la:(a) introducerea pe piață a subsistemelor mobile care compun vehiculul în conformitate cu articolul 19;(b) compatibilitatea tehnică a subsistemelor menționate la litera (a) în cadrul vehiculului, stabilită pe baza STI-urilor, normelor naționale şi registrelor relevante;(c) integrarea în siguranță a subsistemelor menționate la litera (a) în vehicul, stabilită pe baza STI-urilor şi normelor naționale relevante, precum şi a metodelor comune de siguranță prevăzute la articolul 6 din Directiva …/… [privind siguranța sistemului feroviar din Uniune].

Page 182: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (6)Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană (Reformare)

Articolul 20Autorizația de introducere pe piață a unui vehicul

(5) Agenția adoptă deciziile menționate la alineatul (2) într-un termen rezonabil prestabilit şi, în orice caz, în termen de patru luni de la primirea tuturor informațiilor relevante. Aceste autorizații sunt valabile în toate statele membre. Agenția oferă îndrumări detaliate cu privire la modalitatea de obținere a unei autorizații de introducere pe piață a unui vehicul. Solicitanților li se pune la dispoziție în mod gratuit un document de îndrumare pentru depunerea de cereri, în care sunt descrise şi explicate cerințele pentru autorizația de introducere pe piață a unui vehicul şi în care se enumeră documentele necesare. Autoritățile naționale de siguranță cooperează cu agenția în privința difuzării acestor informații.(6) Agenția poate elibera autorizația de introducere pe piață a unui vehicul pentru o serie de vehicule. Aceste autorizații sunt valabile în toate statele membre.(7) Solicitantul poate introduce o cale de atac în fața comisiei de apel desemnate în temeiul articolului 51 din Regulamentul (UE) nr. …/… [de înființare a Agenției Europene a Căilor Ferate] împotriva deciziilor agenției sau a nerespectării de către aceasta a termenelor menționate la alineatul (5).

Page 183: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (6)Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană (Reformare)

Articolul 20Autorizația de introducere pe piață a unui vehicul

(8) În cazul reînnoirii sau modernizării vehiculelor existente care dețin deja o autorizație de introducere pe piață a unui vehicul:(a) este necesară o nouă declarație de verificare „CE”, după cum se prevede la articolul 15 alineatul (4); şi(b) este necesară o nouă autorizație de introducere pe piață a unui vehicul dacă se aduce orice modificare valorilor parametrilor incluşi într-o autorizație de introducere pe piață a vehiculului care a fost deja acordată.(9) La cererea solicitantului, autorizația de introducere pe piață a unui vehicul poate include o mențiune clară a rețelelor, a liniilor sau a grupurilor de rețele sau de linii pe care întreprinderea feroviară poate pune în funcțiune un astfel de vehicul fără verificări, controale sau teste suplimentare în ceea ce priveşte compatibilitatea tehnică dintre vehicul şi aceste rețele sau linii. În acest caz, solicitantul trebuie să includă în cererea sa dovada compatibilității tehnice a vehiculului cu rețelele sau liniile în cauză.Această mențiune poate fi de asemenea adăugată, la cererea solicitantului inițial sau a altui solicitant, după eliberarea autorizației relevante de introducere pe piață.

Page 184: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (6)Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană (Reformare)

Articolul 21Punerea în funcțiune a vehiculelor

(1) Întreprinderile feroviare pun în funcțiune un vehicul numai după ce au verificat, în consultare cu administratorul infrastructurii, compatibilitatea tehnică dintre vehicul şi rută, precum şi integrarea în siguranță a vehiculului în sistemul în care este destinat să funcționeze, stabilită pe baza STI-urilor, normelor naționale şi registrelor relevante, precum şi a metodelor comune de siguranță prevăzute la articolul 6 din directivă. În acest scop, vehiculele trebuie să primească mai întâi autorizația de introducere pe piață a vehiculului în conformitate cu articolul 20.(2) Întreprinderea feroviară transmite deciziile sale cu privire la punerea în funcțiune a vehiculelor către agenție, administratorul infrastructurii şi autoritatea națională de siguranță în cauză. Aceste decizii se înregistrează în registrele naționale ale vehiculelor menționate la articolul 43.

Page 185: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (6)Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană (Reformare)

Articolul 21Punerea în funcțiune a vehiculelor

(3) În cazul reînnoirii sau modernizării vehiculelor existente, este necesară o nouă declarație de verificare „CE”, după cum se prevede la articolul 15 alineatul (4). În plus, este necesară luarea unei noi decizii de către întreprinderea feroviară pentru punerea în funcțiune a acestor vehicule atunci când:(a) nivelul general de siguranță al subsistemului în cauză poate fi afectat negativ de lucrările avute în vedere; sau(b) acest lucru este impus de STI-urile relevante.

Page 186: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (6)Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană (Reformare)

Articolul 22Autorizația de introducere pe piață a unor tipuri de vehicule

(1) Agenția acordă autorizații de introducere pe piață a unor tipuri de vehicule.Agenția oferă îndrumări detaliate cu privire la modalitatea de obținere a unei autorizații de introducere pe piață a unor tipuri de vehicule. Solicitanților li se pune la dispoziție în mod gratuit un document de îndrumare pentru depunerea de cereri, în care sunt descrise şi explicate cerințele pentru autorizația de introducere pe piață a unor tipuri de vehicule şi în care se enumeră documentele necesare. Autoritățile naționale de siguranță cooperează cu agenția în privința difuzării acestor informații.(2) Cu toate acestea, dacă agenția eliberează o autorizație de introducere pe piață a unui vehicul, aceasta eliberează în acelaşi timp şi autorizația de introducere pe piață a tipului respectiv de vehicul .(3) Un vehicul care este în conformitate cu un tip de vehicul pentru care s-a eliberat deja o autorizație de introducere pe piață a tipului respectiv de vehicul obține autorizația de introducere pe piață a vehiculului fără verificări suplimentare, pe baza unei declarații de conformitate cu tipul în cauză, prezentată de solicitant.

Page 187: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (6)Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană (Reformare)

Articolul 22Autorizația de introducere pe piață a unor tipuri de vehicule

(4) În cazul unor modificări aduse oricărei dispoziții relevante din STI-uri sau din normele naționale pe baza cărora s-a eliberat o autorizație de introducere pe piață a unui tip de vehicul, STI sau norma națională în cauză stabilesc dacă autorizația de introducere a acelui tip de vehicul pe piață deja acordată rămâne valabilă sau trebuie reînnoită. Dacă autorizația respectivă trebuie reînnoită, verificările efectuate de agenție nu pot viza decât normele modificate. Reînnoirea autorizației de introducere pe piață a unui tip de vehicul nu afectează autorizațiile de introducere pe piață a vehiculelor deja emise pe baza autorizației anterioare de introducere a acelui tip de vehicul pe piață.(5) Declarația de conformitate cu tipul se întocmeşte în conformitate cu Decizia 2010/713/UE .

Page 188: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (6)Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană (Reformare)

Articolul 22Autorizația de introducere pe piață a unor tipuri de vehicule

(6) Declarația de conformitate cu tipul se întocmeşte în conformitate cu:(a) procedurile de verificare a STI-urilor relevante, pentru vehiculele conforme cu STI;(b) procedurile de evaluare a conformității definite în modulele B+D şi B+F din Decizia

768/2008/CE, pentru vehiculele neconforme cu STI. Dacă este cazul, Comisia poate adopta acte de punere în aplicare care stabilesc module ad hoc pentru evaluarea conformității. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 48 alineatul (3).(7) Autorizația de introducere a unor tipuri de vehicule pe piață se înregistrează în Registrul european al autorizațiilor de introducere a unor tipuri de vehicule pe piață menționat la articolul 44.

Page 189: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (6)Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană (Reformare)

CAPITOLUL VI NOTIFICAREA ORGANISMELOR DE EVALUARE A CONFORMITĂȚIIArticolul 23Notificare

Statele membre notifică Comisiei şi celorlalte state membre organismele autorizate să îndeplinească sarcini de evaluare a conformității ca părți terțe în temeiul prezentei directive.

Page 190: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (6)Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană (Reformare)

Articolul 24Autoritățile de notificare

(1) Statele membre desemnează o autoritate de notificare care este responsabilă de instituirea şi desfăşurarea procedurilor necesare pentru evaluarea şi notificarea organismelor de evaluare a conformității şi pentru monitorizarea organismelor de evaluare a conformității notificate, inclusiv a respectării dispozițiilor de la articolele 27-29.(2) Statele membre pot decide ca evaluarea şi monitorizarea menționate la alineatul (1) să fie efectuate de către un organism de acreditare în sensul şi în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 765/2008.(3) În cazul în care autoritatea de notificare deleagă sau încredințează în alt mod evaluarea, notificarea sau monitorizarea menționate la alineatul (1) unui organism care nu este o entitate guvernamentală, organismul respectiv trebuie să fie persoană juridică şi să îndeplinească cerințele prevăzute la articolul 25. Aceasta ia măsuri pentru a acoperi responsabilitățile care decurg din activitățile desfăşurate.(4) Autoritatea de notificare îşi asumă întreaga răspundere pentru sarcinile îndeplinite de organismul menționat la alineatul (3).

Page 191: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (6)Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană (Reformare)

Articolul 25Cerințe referitoare la autoritățile de notificare

(1) Autoritatea de notificare este instituită în aşa fel încât să nu apară conflicte de interes cu organismele de evaluare a conformității.(2) Autoritatea de notificare este organizată şi funcționează astfel încât să garanteze obiectivitatea şi imparțialitatea activităților sale.(3) Autoritatea de notificare este organizată în aşa fel încât fiecare decizie cu privire la notificarea unui organism de evaluare a conformității să fie luată de persoane competente, diferite de cele care au efectuat evaluarea.(4) Autoritatea de notificare nu oferă şi nu prestează activități care sunt realizate de organismele de evaluare a conformității şi nici servicii de consultanță în condiții comerciale sau concurențiale.(5) Autoritatea de notificare garantează confidențialitatea informațiilor obținute.(6) Autoritatea de notificare trebuie să aibă la dispoziție un număr suficient de personal competent pentru îndeplinirea corespunzătoare a sarcinilor sale.

Page 192: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (6)Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană (Reformare)

Articolul 26Obligația de informare a autorităților de notificare

Statele membre informează Comisia în legătură cu procedurile lor de evaluare şi notificare a organismelor de evaluare a conformității, precum şi de monitorizare a organismelor notificate şi în legătură cu orice modificări aduse acestora.Comisia pune la dispoziția publicului informațiile respective.

Page 193: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (6)Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană (Reformare)

Articolul 27Cerințe referitoare la organismele de evaluare a conformității

(1) În scopul notificării, un organism de evaluare a conformității îndeplineşte cerințele prevăzute la alineatele (2)-(7) şi la articolele 28 şi 29. Aceste cerințe se aplică şi organismelor desemnate de statele membre în temeiul articolului 13 alineatul (4).(2) Organismul de evaluare a conformității este înființat în temeiul legislației naționale şi are personalitate juridică.(3) Organismul de evaluare a conformității este capabil să îndeplinească toate sarcinile de evaluare a conformității care îi sunt atribuite prin STI relevantă şi în legătură cu care a fost notificat, indiferent dacă acele sarcini sunt îndeplinite chiar de către organismul de evaluare a conformității sau în numele şi sub responsabilitatea acestuia.

Page 194: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (6)Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană (Reformare)

Articolul 27Cerințe referitoare la organismele de evaluare a conformității

De fiecare dată şi pentru fiecare procedură de evaluare a conformității şi pentru fiecare tip sau categorie de produse pentru care a fost notificat, organismul de evaluare a conformității are la dispoziție:(a) personalul necesar, care să dețină cunoştințe tehnice şi experiență suficientă şi corespunzătoare pentru a îndeplini sarcinile de evaluare a conformității;(b) descrierile relevante ale procedurilor în concordanță cu care se realizează evaluarea conformității, asigurându-se transparența şi posibilitatea de a reproduce respectivele proceduri. Acesta dispune de politici şi proceduri adecvate care să facă o distincție clară între sarcinile pe care la îndeplineşte în calitate de organism de evaluare a conformității notificat şi orice alte activități;(c) procedurile corespunzătoare pentru desfăşurarea activităților sale, care să țină seama de dimensiunea unei întreprinderi, de sectorul său de activitate, de structura acesteia, de gradul de complexitate al tehnologiei produsului în cauză şi de caracterul de serie sau de masă al procesului de producție.Organismul de evaluare a conformității dispune de mijloacele necesare pentru a îndeplini în mod corespunzător sarcinile tehnice şi administrative legate de activitățile de evaluare a conformității şi are acces la toate echipamentele sau bazele materiale necesare.

Page 195: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (6)Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană (Reformare)

Articolul 27Cerințe referitoare la organismele de evaluare a conformității

(4) Organismele de evaluare a conformității încheie o asigurare de răspundere cu excepția cazului în care răspunderea este asumată de stat în conformitate cu legislația națională sau chiar statul membru este direct responsabil de evaluarea conformității.(5) Personalul unui organism de evaluare a conformității păstrează secretul profesional în privința tuturor informațiilor obținute în cursul îndeplinirii sarcinilor sale în temeiul STI relevante sau al oricărei dispoziții din legislația națională care o transpune, cu excepția informațiilor legate de autoritățile competente ale statului membru în care îşi desfăşoară activitatea. Drepturile de autor sunt protejate.

Page 196: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (6)Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană (Reformare)

Articolul 27Cerințe referitoare la organismele de evaluare a conformității

(6) Organismele de evaluare a conformității participă la activitățile de standardizare relevante şi la activitățile grupului de coordonare a organismelor de evaluare a conformității notificate înființat în temeiul legislației relevante a Uniunii sau se asigură că personalul lor de evaluare este informat cu privire la aceste activități şi aplică, cu titlul de orientări generale, deciziile administrative şi documentele rezultate din activitatea acestui grup.(7) Organismele de evaluare a conformității participă la activitățile grupului de lucru ad hoc ERTMS prevăzut la articolul 25 din Regulamentul (UE) nr. …/… [de înființare a Agenției Europene a Căilor Ferate] sau se asigură că personalul lor de evaluare este informat cu privire la aceste activități. Organismele de evaluare a conformității respectă orientările rezultate din activitatea acestui grup. În cazul în care consideră că este inadecvat sau imposibil să le aplice, organismele de evaluare a conformității în cauză trebuie să îşi transmită comentariile către grupul de lucru ad hoc ERTMS spre dezbatere în vederea îmbunătățirii continue a orientărilor.

Page 197: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (6)Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană (Reformare)

Articolul 28Imparțialitatea organismelor de evaluare a conformității

(1) Organismul de evaluare a conformității este un organism terț, independent de organizația sau de fabricantul produsului pe care îl evaluează.Un organism care aparține de o asociație de întreprinderi sau de o federație profesională care reprezintă întreprinderile implicate în proiectarea, fabricarea, furnizarea, asamblarea, utilizarea sau întreținerea produselor pe care le evaluează poate fi considerat a fi un astfel de organism, cu condiția să demonstreze că este independent şi că nu există un conflict de interese.(2) Se garantează imparțialitatea organismelor de evaluare a conformității, a conducerii generale şi a personalului de evaluare al acestora.(3) Un organism de evaluare a conformității, conducerea generală a acestuia şi personalul responsabil cu îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității nu pot fi proiectantul, producătorul, furnizorul, instalatorul, cumpărătorul, proprietarul, utilizatorul sau operatorul de întreținere al produselor pe care le evaluează, nici reprezentantul autorizat al vreuneia dintre aceste părți. Acest lucru nu împiedică utilizarea produselor evaluate care sunt necesare pentru operațiunile organismului de evaluare a conformității sau utilizarea acestor produse în scopuri personale.

Page 198: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (6)Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană (Reformare)

Articolul 28Imparțialitatea organismelor de evaluare a conformității

(4) Un organism de evaluare a conformității, conducerea generală a acestuia şi personalul responsabil cu îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității nu pot fi direct implicați în proiectarea, fabricarea sau construirea, comercializarea, instalarea, utilizarea sau întreținerea produselor respective şi nici nu reprezintă părțile angajate în aceste activități. Aceştia nu se angajează în nicio activitate care poate intra în conflict cu judecata lor independentă sau cu integritatea lor în cea ce priveşte activitățile de evaluare a conformității pentru care sunt notificați. Această dispoziție se aplică în special serviciilor de consultanță.(5) Organismele de evaluare a conformității se asigură că activitățile filialelor sau ale subcontractanților lor nu afectează confidențialitatea, obiectivitatea sau imparțialitatea activităților lor de evaluare a conformității.(6) Organismele de evaluare a conformității şi personalul acestora desfăşoară activitățile de evaluare a conformității la cel mai înalt nivel de integritate profesională şi cu competența tehnică necesară în domeniul specific şi nu sunt supuşi niciunor presiuni sau stimulente, îndeosebi financiare, care le-ar putea influența judecata sau rezultatele activităților lor de evaluare a conformității, în special în ceea ce priveşte persoanele sau grupurile de persoane care au un interes legat de rezultatele acestor activități.

Page 199: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (6)Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană (Reformare)

Articolul 29Personalul organismelor de evaluare a conformității

(1) Personalul responsabil cu îndeplinirea activităților de evaluare a conformității dispune de următoarele competențe:(a) pregătire tehnică şi profesională solidă care să acopere toate activitățile de evaluare a conformității pentru care a fost notificat organismul de evaluare a conformității;(b) cunoaşterea satisfăcătoare a cerințelor evaluărilor pe care le efectuează şi autoritatea corespunzătoare pentru realizarea acestor evaluări;(c) cunoaşterea şi înțelegerea corespunzătoare a cerințelor esențiale, a standardelor armonizate aplicabile şi a dispozițiilor relevante din legislația Uniunii şi din regulamentele de punere în aplicare a acesteia;(d) capacitatea de a întocmi certificate, evidențe şi rapoarte care să demonstreze că au fost realizate evaluări.(2) Remunerația conducerii generale şi a personalului de evaluare ale unui organism de evaluare a conformității nu depinde de numărul de evaluări realizate sau de rezultatele evaluărilor respective.

Page 200: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (6)Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană (Reformare)

Articolul 30Prezumția de conformitate a unui organism de evaluare a conformității

În cazul în care un organism de evaluare a conformității demonstrează conformitatea sa cu criteriile prevăzute în standardele armonizate relevante sau în părți ale acestora, ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se presupune că acesta se conformează cerințelor prevăzute la articolele 27-29 în măsura în care aceste cerințe sunt reglementate de standardele armonizate aplicabile.

Page 201: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (6)Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană (Reformare)

Articolul 31Filiale ale autorităților de evaluare a conformității şi subcontractarea de către acestea

(1) În cazul în care un organism de evaluare a conformității notificat subcontractează anumite sarcini referitoare la evaluarea conformității sau recurge la o filială, acesta se asigură că subcontractantul sau filiala îndeplineşte cerințele prevăzute la articolele 27-29 şi informează autoritatea de notificare în acest sens.(2) Organismele notificate îşi asumă întreaga responsabilitate pentru sarcinile îndeplinite de subcontractanți sau filiale, oriunde ar fi acestea stabilite.(3) Activitățile organismelor notificate pot fi subcontractate sau îndeplinite de o filială doar cu acordul clientului.(4) Organismele notificate pun la dispoziția autorității de notificare documentele relevante referitoare la evaluarea calificărilor subcontractantului sau ale filialei şi la activitățile desfăşurate de aceştia în temeiul STI relevante.

Page 202: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (6)Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană (Reformare)

Articolul 32Organisme interne acreditate

(1) Întreprinderea solicitantă poate recurge la un organism intern acreditat pentru a realiza activitățile de evaluare a conformității în scopul aplicării procedurilor stabilite în modulele A1, A2, C1 sau C2 definite în anexa II la Decizia nr. 768/2008/CE şi modulele CA1 şi CA2 definite în anexa I la Decizia 2010/713/CE. Organismul respectiv este o parte separată şi distinctă a întreprinderii solicitante şi nu este implicat în proiectarea, fabricarea, furnizarea, instalarea, utilizarea sau întreținerea produselor pe care le evaluează.(2) Organismul intern acreditat îndeplineşte următoarele cerințe:(a) este acreditat în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 765/2008;(b) organismul şi personalul acestuia sunt identificabile din punct de vedere organizațional şi dispun de metode de raportare, în cadrul întreprinderii din care fac parte, care le asigură imparțialitatea şi o demonstrează în fața organismului național de acreditare relevant;(c) nici organismul şi nici personalul acestuia nu sunt responsabili cu proiectarea, fabricarea, furnizarea, instalarea, exploatarea sau întreținerea produselor pe care le evaluează şi nici nu se angajează în vreo activitate care ar putea intra în conflict cu judecata lor independentă sau cu integritatea acestora în ceea ce priveşte activitățile lor de evaluare;(d) organismul prestează servicii exclusiv întreprinderii din care face parte.

Page 203: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (6)Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană (Reformare)

Articolul 32Organisme interne acreditate

(3) Organismele interne acreditate nu se notifică statelor membre sau Comisiei, însă întreprinderea din care fac parte sau organismul național de acreditare furnizează informații cu privire la acreditarea lor autorității de notificare, la cererea acesteia din urmă.

Page 204: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (6)Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană (Reformare)

Articolul 33Cererea de notificare

(1) Un organism de evaluare a conformității depune o cerere de notificare la autoritatea de notificare a statului membru în care este stabilit.(2) Această cerere este însoțită de o descriere a activităților de evaluare a conformității, a modulului sau modulelor de evaluare a conformității şi a produsului sau produselor pentru care organismul se consideră a fi competent, precum şi de un certificat de acreditare, în cazul în care acesta există, eliberat de un organism național de acreditare, care să ateste că organismul de evaluare a conformității îndeplineşte cerințele prevăzute la articolele 27-29.(3) În cazul în care un organism de evaluare a conformității nu poate prezenta un certificat de acreditare, acesta prezintă autorității de notificare toate documentele justificative necesare pentru verificarea, recunoaşterea şi monitorizarea periodică a conformității acestuia cu cerințele prevăzute la articolele 27-29.

Page 205: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

Articolul 34Procedura de notificare

(1) Autoritățile de notificare pot notifica numai organismele de evaluare a conformității care îndeplinesc cerințele prevăzute la articolele 27-29.(2) Acestea notifică Comisia şi celelalte state membre folosind instrumentul de notificare electronică dezvoltat şi gestionat de Comisie.(3) Notificarea include detalii complete despre activitățile de evaluare a conformității, modulul sau modulele de evaluare a conformității şi produsul sau produsele în cauză, precum şi atestarea relevantă a competenței.(4) În cazul în care o notificare nu se bazează pe un certificat de acreditare menționat la articolul 33 alineatul (2), autoritatea de notificare prezintă Comisiei şi celorlalte state membre documentele justificative care atestă competența organismului de evaluare a conformității şi măsurile adoptate pentru a se asigura că organismul respectiv va fi monitorizat periodic şi că va îndeplini în continuare cerințele prevăzute la articolele 27-29.

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană (Reformare)

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (6)

Page 206: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

Articolul 34Procedura de notificare

(5) Organismul în cauză poate îndeplini activitățile unui organism de evaluare a conformității notificat numai în cazul în care nu există obiecții din partea Comisiei sau a celorlalte state membre, transmise în termen de două săptămâni de la notificare, în cazul în care se utilizează un certificat de acreditare, sau în termen de două luni de la notificare, în cazul în care nu se utilizează acreditarea.(6) Comisia şi celelalte state membre sunt înştiințate cu privire la orice modificări relevante ulterioare aduse notificării.

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (6)Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană (Reformare)

Page 207: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (6)Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană (Reformare)

Articolul 35Numerele de identificare şi listele organismelor de evaluare a conformității notificate

(1) Comisia atribuie un număr de identificare unui organism de evaluare a conformității notificat.Unui organism de evaluare a conformității notificat i se atribuie un singur număr de identificare, chiar şi în cazul în care acesta este notificat în baza mai multor acte ale Uniunii.(2) Comisia pune la dispoziția publicului lista organismelor notificate în temeiul prezentei directive, inclusiv numerele de identificare care le-au fost alocate şi activitățile pentru care acestea au fost notificate.Comisia se asigură că lista respectivă este ținută la zi.

Page 208: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (6)Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană (Reformare)

Articolul 36Modificări ale notificărilor

(1) În cazul în care o autoritate de notificare a constatat sau a fost informată că un organism de evaluare a conformității notificat nu mai îndeplineşte cerințele prevăzute la articolele 27-29 sau că acesta nu îşi îndeplineşte obligațiile, autoritatea de notificare restricționează, suspendă sau retrage notificarea, după caz, în funcție de gravitatea încălcării cerințelor sau a neîndeplinirii obligațiilor. Autoritatea de notificare informează imediat Comisia şi celelalte statele membre în consecință.(2) În caz de restricționare, suspendare sau retragere a notificării sau în cazul în care organismul de evaluare a conformității notificat şi-a încetat activitatea, statul membru care a făcut notificarea adoptă măsurile adecvate pentru a se asigura că dosarele acelui organism sunt fie prelucrate de un alt organism de evaluare a conformității notificat, fie sunt puse la dispoziția autorităților de notificare şi de supraveghere a pieței responsabile, la solicitarea acestora.

Page 209: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (6)Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană (Reformare)

Articolul 37Contestarea competenței organismelor notificate

(1) Comisia investighează toate cazurile în care se îndoieşte sau i se atrage atenția asupra unei îndoieli în ceea ce priveşte competența unui organism de evaluare a conformității notificat sau continuarea îndeplinirii de către un organism de evaluare a conformității notificat a cerințelor şi responsabilităților care îi revin.(2) Statul membru care a făcut notificarea prezintă Comisiei, la cerere, toate informațiile referitoare la temeiul notificării sau la menținerea competenței organismului în cauză.(3) Comisia se asigură că toate informațiile sensibile obținute pe parcursul investigațiilor sale sunt tratate confidențial.(4) În cazul în care Comisia constată că un organism de evaluare a conformității notificat nu îndeplineşte sau nu mai îndeplineşte cerințele pentru a fi notificat, aceasta informează în mod corespunzător statul membru care a făcut notificarea şi îi solicită acestuia să adopte măsurile corective necesare, inclusiv retragerea notificării dacă este necesar.

Page 210: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (6)Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană (Reformare)

Articolul 38Obligații operaționale ale organismelor notificate

(1) Organismele notificate realizează evaluări ale conformității în concordanță cu procedurile de evaluare a conformității prevăzute în STI relevantă.(2) Evaluările conformității se realizează în mod proporționat, evitând sarcinile inutile pentru operatorii economici. Organismele de evaluare a conformității îşi desfăşoară activitățile ținând seama în mod corespunzător de dimensiunea unei întreprinderi, de sectorul său de activitate, de structura acesteia, de gradul de complexitate al tehnologiei produsului în cauză şi de caracterul de serie sau de masă al procesului de producție.În acelaşi timp, scopul activității lor este însă evaluarea conformității produsului cu dispozițiile prezentei directive.(3) În cazul în care constată că fabricantul nu îndeplineşte cerințele prevăzute în STI relevantă sau în standardele armonizate sau specificațiile tehnice corespunzătoare, organismul de evaluare a conformității notificat solicită fabricantului în cauză să ia măsurile corective corespunzătoare şi nu eliberează un certificat de conformitate.

Page 211: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (6)Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană (Reformare)

Articolul 38Obligații operaționale ale organismelor notificate

(4) În cazul în care, pe parcursul monitorizării conformității după eliberarea certificatului, un organism de evaluare a conformității notificat constată că un produs nu mai este conform cu STI relevantă sau cu standardele armonizate sau specificațiile tehnice corespunzătoare, acesta solicită fabricantului să ia măsurile corective corespunzătoare şi suspendă sau retrage certificatul dacă este necesar. (5)În cazul în care nu se iau măsuri corective sau acestea nu au efectul cerut, organismul de evaluare a conformității notificat restricționează, suspendă sau retrage orice certificat, după caz.

Page 212: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (6)Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană (Reformare)

Articolul 39Obligația de informare care revine organismelor notificate

(1) Organismele notificate informează autoritatea de notificare în legătură cu următoarele:(a) orice refuz, restricție, suspendare sau retragere a unui certificat;(b) orice circumstanță care afectează domeniul de aplicare şi condițiile notificării;(c) orice cerere de informații pe care au primit-o de la autoritățile de supraveghere a pieței cu privire la activitățile de evaluare a conformității;(d) la cerere, activitățile de evaluare a conformității realizate în limita domeniului de aplicare al notificării şi în legătură cu orice altă activitate realizată, inclusiv activități transfrontaliere şi subcontractare.(2) Organismele notificate furnizează celorlalte organisme notificate în temeiul prezentei directive, care desfăşoară activități similare de evaluare a conformității ce vizează aceleaşi produse, informații relevante privind aspecte legate de rezultate negative şi, la cerere, pozitive ale evaluării conformității.(3) Organismele notificate furnizează agenției certificatele de verificare CE a subsistemelor, certificatele de conformitate CE a elementelor constitutive de interoperabilitate şi certificatele de adecvare CE la utilizare a elementelor constitutive de interoperabilitate.

Page 213: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (6)Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană (Reformare)

Articolul 40Schimbul de experiență

Comisia prevede organizarea schimbului de experiență între autoritățile naționale ale statelor membre responsabile de politica de notificare.

Articolul 41Coordonarea organismelor notificate

Comisia se asigură de existența unei coordonări şi a unei cooperări adecvate între organismele notificate în temeiul prezentei directive şi de buna funcționare a acestora în cadrul unui grup sectorial al organismelor notificate. Agenția sprijină activitățile organismelor notificate în conformitate cu articolul 20 din Regulamentul (UE) nr. …/… [de înființare a Agenției Europene a Căilor Ferate].Statele membre se asigură că organismele notificate de acestea participă la activitatea grupului respectiv în mod direct sau prin reprezentanți desemnați.

Page 214: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (6)Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană (Reformare)

CAPITOLUL VIIREGISTRE Articolul 42Sistemul de numerotare a vehiculelor

(1) Orice vehicul pus în funcțiune în sistemul feroviar al Uniunii poartă un număr european de vehicul (NEV) atribuit de autoritatea națională de siguranță competentă pentru teritoriul relevant înainte de prima punere în funcțiune a vehiculului .Întreprinderea feroviară care exploatează un vehicul se asigură că vehiculul este marcat cu NEV alocat.(3)NEV este specificat în Decizia 2007/756/CE.(4) Unui vehicul i se alocă un număr NEV doar o singură dată, cu excepția cazului în care Decizia 2007/756/CE precizează altfel.(5) Sub rezerva alineatului (1), în cazul vehiculelor care circulă sau care sunt destinate să circule dinspre sau înspre țări terțe în care ecartamentul este diferit de cel din rețeaua principală din cadrul Uniunii, statele membre pot accepta vehiculele identificate în mod clar în conformitate cu un sistem de codare diferit.

Page 215: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (6)Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană (Reformare)

Articolul 43Registrele naționale ale vehiculelor

(1) Fiecare stat membru ține un registru al vehiculelor feroviare puse în funcțiune pe teritoriul său. Acesta îndeplineşte următoarele criterii:

(a) respectă specificațiile comune menționate la alineatul (2);(b) este ținut la zi de către un organism independent de orice întreprindere feroviară;(c) este accesibil autorităților naționale de siguranță şi organismelor de anchetă

menționate la articolele 16 şi 21 din Directiva […/… privind siguranța sistemului feroviar din Uniune] ; de asemenea, el este accesibil, în urma oricărei solicitări legitime, organismelor de reglementare menționate la articolele 55 şi 56 din Directiva 2012/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind instituirea spațiului feroviar unic european, agenției, întreprinderilor feroviare şi administratorilor de infrastructură, precum şi persoanelor/organizațiilor care înregistrează vehicule sau care sunt identificate în registru.(2) Comisia adoptă specificații comune referitoare la conținutul, formatul datelor, arhitectura funcțională şi tehnică, modul de operare, inclusiv modalitățile de efectuare a schimbului de date, şi regulile de introducere şi consultare a datelor pentru registrele naționale ale vehiculelor, prin intermediul unor acte de punere în aplicare. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 48 alineatul (3).

Page 216: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (6)Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană (Reformare)

Articolul 43Registrele naționale ale vehiculelor

(3) Titularul înregistrării declară imediat orice modificare a datelor introduse în registrul național al vehiculelor, distrugerea unui vehicul sau decizia sa de a nu mai înregistra un vehicul, autorității naționale de siguranță a oricărui stat membru în care a fost pus în funcțiune vehiculul.(4) Atât timp cât registrele naționale ale vehiculelor ale statelor membre nu sunt interconectate, fiecare stat membru îşi actualizează registrul cu modificările efectuate de alt stat membru în registrul său în ceea ce priveşte datele care îl interesează.(5) În cazul vehiculelor care sunt puse în funcțiune pentru prima dată într-o țară terță şi apoi sunt puse în funcțiune într-un stat membru , respectivul stat membru garantează că datele referitoare la respectivele vehicule pot fi recuperate prin intermediul registrului național al vehiculelor sau cu ajutorul dispozițiilor unui acord internațional .

Page 217: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (6)Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană (Reformare)

Articolul 44Registrul european autorizațiilor de introducere pe piață a unor tipuri de vehicule

(1) Agenția creează şi păstrează un registru al autorizațiilor de introducere pe piață a unor tipuri de vehicule, eliberate în conformitate cu articolul 22 . Acest registru îndeplineşte următoarele criterii:

(a) este public şi accesibil tuturor în format electronic;(b) respectă specificațiile comune menționate la alineatul (3);(c) este conectat cu toate registrele naționale ale vehiculelor.

(2) Comisia adoptă specificații comune referitoare la conținutul, formatul datelor, arhitectura funcțională şi tehnică, modul de operare şi regulile de introducere şi consultare a datelor pentru registrul autorizațiilor de introducere pe piață a unor tipuri de vehicule, prin intermediul unor acte de punere în aplicare. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 48 alineatul (3).

Page 218: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (6)Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană (Reformare)

Articolul 45Registrul de infrastructură

Fiecare stat membru publică un registru de infrastructură care să indice valorile parametrilor de rețea ai fiecărui subsistem sau parte de subsistem în cauză.Valorile parametrilor înregistrate în registrul de infrastructură se utilizează în combinație cu valorile parametrilor înregistrate în autorizația de introducere pe piață a vehiculului pentru a verifica compatibilitatea tehnică dintre vehicul şi rețea.Registrul de infrastructură poate stipula condiții de utilizare a instalațiilor fixe, precum şi alte restricții.Fiecare stat membru îşi actualizează registrul de infrastructură în conformitate cu Decizia 2011/633/UE a Comisiei.Alte registre, precum un registru privind accesibilitatea, pot fi, de asemenea, asociate registrului de infrastructură.Comisia adoptă specificații comune referitoare la conținutul, formatul datelor, arhitectura funcțională şi tehnică, modul de operare şi regulile de introducere şi consultare a datelor pentru registrul de infrastructură, prin intermediul unor acte de punere în aplicare. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 48 alineatul (3).

Page 219: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (6)Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană (Reformare)

CAPITOLUL VIIIDISPOZIȚII TRANZITORII ŞI FINALEArticolul 46Exercitarea delegării

(1) Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute în prezentul articol.(2) Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 4 alineatul (2) şi la articolul 5 alineatul (3) se conferă Comisiei pe o perioadă de timp nedeterminată începând cu data intrării în vigoare a prezentei directive.(3) Delegarea competenței menționate la articolul 4 alineatul (2) şi la articolul 5 alineatul (3) poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. Decizia de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în respectiva decizie. Decizia produce efecte din ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere valabilității niciunui act delegat aflat deja în vigoare.

Page 220: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (6)Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană (Reformare)

Articolul 46Exercitarea delegării

(4) Imediat ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European şi Consiliului.(5) Actul delegat adoptat în temeiul articolului 4 alineatul (2) şi al articolului 5 alineatul (3) intră în vigoare numai în cazul în care Parlamentul European sau Consiliul nu a formulat nicio obiecție în termen de două luni de la notificarea actului respectiv Parlamentului European şi Consiliului sau dacă, înainte de expirarea acestui termen, atât Parlamentul European, cât şi Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Respectivul termen se prelungeşte cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Page 221: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (6)Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană (Reformare)

Articolul 47Procedura de urgență

(1) Actele delegate adoptate în temeiul prezentului articol intră imediat în vigoare şi se aplică atât timp cât nu se formulează nicio obiecție în conformitate cu alineatul (2). În notificarea unui act delegat către Parlamentul European şi Consiliu sunt menționate motivele aplicării procedurii de urgență.(2) Parlamentul European sau Consiliul poate formula obiecții la un act delegat în conformitate cu procedura menționată la articolul 46 alineatul (5). În acest caz, Comisia abrogă actul imediat ce Parlamentul European sau Consiliul îşi notifică decizia de a formula obiecții.

Page 222: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (6)Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană (Reformare)

Articolul 50Raportare şi informare

(1) La fiecare trei ani şi, pentru prima dată, la trei ani de la publicarea prezentei directive , Comisia prezintă Parlamentului European şi Consiliului un raport privind progresele înregistrate privind obținerea interoperabilității sistemului feroviar. Raportul include o analiză a cazurilor specificate la articolul 7 şi a aplicării capitolului V .(2) Agenția dezvoltă şi actualizează cu regularitate un instrument care poate furniza, la cererea statului membru sau a Comisiei, o perspectivă generală asupra nivelului de interoperabilitate al sistemului feroviar. Instrumentul utilizează informațiile conținute în registrele prevăzute în capitolul VII.

Page 223: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (6)Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană (Reformare)

Articolul 51Regim tranzitoriu pentru punerea în funcțiune a vehiculelor

(1) Statele membre pot continua să aplice dispozițiile prevăzute în capitolul V din Directiva 2008/57/CE până la [doi ani de la data intrării în vigoare].(2) Autorizațiile de punere în funcțiune a vehiculelor care au fost acordate în temeiul alineatului (1), inclusiv autorizațiile emise în temeiul unor acorduri internaționale, în special RIC (Regolamento Internazionale Carozze) şi RIV (Regolamento Internazionale Veicoli), rămân valabile în conformitate cu condițiile în care au fost acordate.(3) Vehiculele autorizate pentru punerea în funcțiune în temeiul alineatelor (1) şi (2) trebuie să primească o autorizație de introducere pe piață a unui vehicul pentru a funcționa într-una sau mai multe rețele care nu sunt acoperite de autorizație. Punerea în funcțiune în aceste rețele suplimentare se supune dispozițiilor de la articolul 21.

Page 224: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

7. Pachetul 4 Feroviar – extrase (6)Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană (Reformare)

Anexe:

ANEXA I – ELEMENTELE SISTEMULUI FEROVIAR AL UNIUNII 1. Reţea2. Vehicule

ANEXA II - SUBSISTEME1. Lista susbsistemelor2. Descrierea subsistemelor

ANEXA III – CERINŢE ESENŢIALE1. Cerinţe generale2. Cerinţe specifice fiecărui subsistem

ANEXA IVPARTEA A – Directive abrogate cu lista modificărilor sale ulterioare (menţionate la articolul 55)PARTEA B – Termene pentru transpunerea în legislaţia naţională (menţionate la articolul 55)

ANEXA V – TABEL DE CORESPONDENŢĂ

Page 225: Impactul Pachetului 4 Feroviar asupra mediului de afaceri

Club Feroviar10 Mai 2013, Bucureşti

Vă mulţumesc!

[email protected]


Recommended