+ All Categories
Home > Documents > IMIGRATIA IN ROMANIA -...

IMIGRATIA IN ROMANIA -...

Date post: 05-Feb-2018
Category:
Author: duongdiep
View: 217 times
Download: 1 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 34 /34
IMIGRATIA IN ROMANIA
Transcript
 • IMIGRATIA IN ROMANIA

 • CADRUL NORMATIV ACTUAL PRIVIND REGIMUL JURIDIC AL STRAINILOR IN ROMANIA AL CETATENILOR STATELOR MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE,SPATIULUI ECONOMIC EUROPEAN ORI

  AL CONFEDERATIEI ELVETIENE

  Dezvoltarea unui corpus comun n materia statutului juridic al strinilor n Uniunea European trebuie s constituie att o surs de inspiraie pentru toate statele lumii preocupate de controlul imigrrilor, n special de natur economic ct i o necesitate determinat de o mai bun gestionare a frontierelor fiecrui stat. Dac n deceniile trecute, Statele Unite ale Americii i Canada reprezentau un model demn de urmat n ceea ce privete reglementarea admisiei strinilor i a condiiilor de munca i de edere, n prezent Uniunea European dezvolt o politic comun de imigraie, al crui scop declarat este de a asigura, n toate etapele, gestionarea eficient a fluxurilor de imigrani, libera circulaie a persoanelor si tratamentul echitabil al resortisanilor rilor tere cu edere legal, precum si integrarea social a acestora, resortisanilor rilor tere cu edere legal, precum si integrarea social a acestora, concomitent cu adoptarea unui cadru normativ comunitar eficient n ceea ce privete combaterea imigraiei ilegale i a traficului de persoane.

  Cadrul normativ actual prin care se reglementeaz regimul strinilor n Romnia, al cetenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spaiului Economic European si Confederatiei Elvetiene din ara noastr, precum normele de drept care reglementeaz azilul n ara noastr, angajarea n munca i detaarea strinilor n Romnia, este conferit n principal de:

  - O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul strinilor n Romnia, republicat, cu completrile ulterioare;

  - O.U.G. nr. 102/2005 privind libera circulaie pe teritoriul Romniei a cetenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaiului Economic European si a cetatenilor Confederatiei Elvetiene, cu modificrile i completrile ulterioare;

 • - Legea nr. 122/2006 privind azilul n Romnia, cu modificrile i completrile ulterioare;

  - O.U.G. nr. 56/2007 privind ncadrarea n munc i detaarea strinilor pe teritoriul Romniei;

  - Legea nr. 344/2006 privind detaarea salariailor n cadrul prestrii de servicii transnaionale;

  - Hotrrea Guvernului nr. 104/2007 pentru reglementarea procedurii specifice privind detaarea salariailor n cadrul prestrii de servicii transnaionale pe teritoriul Romniei;

  - Ordonan a Guvernului nr. 44 din 29 ianuarie 2004 , actualizat, privind integrarea social a strinilor care au dobndit o form de protecie n Romnia;

  - Ordonan a de Urgen a Guvernului nr. 44/2008, privind desfurarea activitilor economice de ctre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale i intreprinderile familiale.i intreprinderile familiale.

  Aderarea Romniei la Uniunea European a impus demararea unui amplu proces dearmonizare legislativa n conformitate cu legislaia comunitar n domeniu i cu alteinstrumente juridice cu caracter internaional la care statul romn este parte, n vederea identificrii unor soluii viabile pentru transpunerea acquis-ului comunitar n legislaia naional i adoptarea actelor normative care reglementeaz regimul strinilor n ara noastr, al cetenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spaiului Economic European si Confederatiei Elvetiene, ale normelor de drept care reglementeaz azilul n Romnia, precum i angajarea n munc i detaarea acestora pe teritoriul Romniei.

 • Modificrile i completrile ulterioare ale legislaiei naionale incidente domeniilor sus menionate, au avut n vedere eliminarea unor disfuncionaliti aprute n implementarea cadrului legislativ n domeniul strinilor. Acest amplu proces de armonizare legislativ a avut drept rezultat, transpunerea prevederilor actelor normative comunitare n legislaia naional, dup cum urmeaz:

  O.U.G. nr. 194 din 12 decembrie 2002 (republicat) privind regimul strinilor n Romnia

  O.U.G. nr. 56/2007 privind ncadrarea n munc i detaarea strinilor pe teritoriul

  Directiva Consiliului nr. 86/2003 privind dreptul la reunificare familial, publicat n Jurnalul Oficial al Comunitilor Europene (JOCE) nr. L251 din 3 octombrie 2003;

  Directiva Consiliului nr. 109/2003 privind statutul cetenilor statelor tere care sunt rezideni pe termen lung, publicat n Jurnalul Oficial al Comunitilor Europene (JOCE) nr. L16 din 23 ianuarie 2004;

  Directiva Consiliului nr. 110/2003 privind asistena n cazul tranzitului pentru scopul ndeprtrii pe calea aerului, publicat n Jurnalul Oficial al Comunitilor Europene (JOCE) nr. L321 din 6 decembrie 2003;

  Directiva Consiliului nr. 114/2004 privind condiiile admisiei cetenilor statelor tere n scop de studii, schimb de elevi, pregtire neremunerat sau servicii de voluntariat, publicat n Jurnalul Oficial al Comunitilor Europene (JOCE) nr. L375 din 23 decembrie 2004;detaarea strinilor pe teritoriul

  RomnieiComunitilor Europene (JOCE) nr. L375 din 23 decembrie 2004;

  Directiva Consiliului 2005/71/CE privind o procedur special de admisie a resortisanilor rilor tere n scopul desfurrii unei activiti de cercetare tiinific, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 289 din 3 noiembrie 2005;

  Directiva 2008/115/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind standardele i procedurile comune aplicabile n statele membre pentru returnarea resortisanilor rilor tere aflai n situaie de edere ilegal;

  Directiva 2009/52/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 18 iunie 2009 de stabilire a standardelor minime privind sanciunile i msurile la adresa angajatorilor de resortisani din ri tere aflai n situaie de edere ilegal;

  Directiva 2009/50/CE a Consiliului din 25 mai 2009 privind condiiile de intrare i de edere a resortisanilor din rile tere pentru ocuparea unor locuri de munc nalt calificate;

  Directiva 2004/81/CE privind permisele de edere eliberate cetenilor rilor tere care sunt victime ale traficului de fiine umane sau care au fost subiectul unei aciuni de facilitare a imigraiei ilegale, care coopereaz cu autoritile competente;

  Regulamentul (CE) nr.810/2009 al Parlamentului European i al Consiliului din 13 iunie 2009 privind instituirea unui Cod comunitar de vize;

 • Legea nr. 122 din 4 mai 2006 privind aziluln Romnia, actualizat pn la data de25 iunie 2008, transpune urmtoarele directive:

  Directiva Consiliului 2001/55/CEprivind standardele minime de protecie temporar n eventualitatea unui flux masiv de persoane strmutate i msurile de promovare a balanei de eforturi ntre statele membre n vederea primirii unor astfel de persoane i suportarea consecinelor;

  Directiva Consiliului 2003/9/CE din 27 ianuarie 2003 privind standardele minime pentru primirea solicitanilor de azil;

  Directiva Consiliului 2003/86/CE din 22 septembrie 2003 privind dreptul la 22 septembrie 2003 privind dreptul la reunificarea familiei;

  Directiva Consiliului 2004/83/CE din 29 aprilie 2004 privind standardele minime pentru calificare i statutul cetenilor rilor tere sau apatrizilor ca refugiai sau ca persoane aflate n nevoie de protecie internaionala i coninutul proteciei acordate;

  Directiva Consiliului 2005/85/CEprivind minimele standarde pentru procedurile de azil din statele membre pentru acordarea sau retragerea statutului de refugiat;

 • Totodat, ncepnd cu data aderrii la Uniunea European, Romnia aplic prevederile Regulamentului Consiliului (C.E.) nr. 343/2003 privind stabilirea criteriilor i mecanismelor pentru determinarea statului membru responsabil cu examinarea unei cereri de azil depuse ntr-unul din statele membre de ctre resortisantul unui stat ter i Regulamentul Consiliului (C.E.) nr. 2725/2000 privind instituirea Eurodac pentru aplicarea eficient a Conveniei de la Dublin, ambele acte normative cu aplicabilitate direct.

  O.U.G. nr. 102 din 14 iulie 2005 privind libera circulaie pe teritoriul Romniei a cetenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaiului Economic European si a cetatenilor Confederatiei Elvetiene,

  Directiva Consiliului nr. 38/2004/CEa Parlamentului European i a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind libera circulaie i reziden a cetenilor Uniunii Europene i si a cetatenilor Confederatiei Elvetiene,

  modificat i completat, transpunecetenilor Uniunii Europene i membrilor de familie ai acestora pe teritoriul statelor membre, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1.612/68 i de abrogare a directivelor 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE i 93/96/CEE, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 158 din 30 aprilie 2004.

 • Ordonan a nr. 44 din 29 ianuarie 2004 , actualizat, privind integrarea social a strinilor care au dobndit o form de protecie n Romnia urmrete facilitarea integrrii sociale a strinilor care au dobndit o forma de protecie n Romnia.

  Ordonan a de Urgen a Guvernului nr. Ordonan a de Urgen a Guvernului nr. 44/2008, privind desfurarea activitilor economice de ctre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale i intreprinderile familiale.

 • Legea nr. 200/2004 , actualizata, privind recunoaterea diplomelor i calificrilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romnia, lege ale crei prevederi se aplic oricrui cetean al unui stat membru al Uniunii Europene, denumit n continuare U.E., sau al Spaiului Economic European,

  Directivei 2005/36/CE aParlamentului European i a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaterea calificrilor profesionale

  Spaiului Economic European, denumit n continuare S.E.E., care dorete s exercite n Romnia, n mod independent sau ca salariat, o profesie reglementat de legea romn,transpune prevederile

 • Legea nr. 344/2006 privind detaarea salariailor n cadrul prestrii de servicii transnaionale,

  Hotrrea Guvernului nr. 104/2007 pentru reglementarea procedurii

  Directiva 96/71/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind detaarea lucrtorilor n cadrul prestrii de servicii transnationale;

  reglementarea procedurii specifice privind detaarea salariailor n cadrul prestrii de servicii transnaionale pe teritoriul Romniei

 • Regulamentul (CE) nr. 1683/95 al Consiliului din 29 mai 1995 de instituire a unui model uniform de viz, cu modificrile stabilite prin Decizia Comisiei Europene nr. 319/27.01.2010

  Regulamentul (CE) nr. 810/2009 al Parlamentului European i al Consiliului privind instituirea unui cod comunitar de vizeRegulamentul (UE) nr.492/2011, Regulamentul (UE) nr.492/2011, al Parlamentului European i al Consiliului, privind libera circulaie a lucrtorilor n cadrul Comunitii

  Regulamentul (CE) nr. 562/2001 Codul Frontierelor Schengen

 • SITUATII STATISTICE

  PRIVIND EVOLUTIA FENOMENULUI IMIGRATIEI LA NIVEL NATIONAL SI LA NIVELUL JUDETULUI ARADLA NIVEL NATIONAL SI LA NIVELUL JUDETULUI ARAD

 • Situatie vize la nivel national

 • Situatie cereri vize respinse

 • Statistica admisie la nivel national

 • Situatie admisie la nivelul judetului Arad

 • Situatie straini depistati la nivel national

 • Situatie combatere sedere la nivelul judetului Arad

 • Factori care influenteaza fenomenul Imigratiei la nivel

  comunitar cu implicatii comunitar cu implicatii directe asupra Romaniei:

 • A. Marimea comunitatilor de migranti legali de pe t eritoriul statelor membre si a strainilor depistati in situatii ilegal e

  Cu cat numarul resortisantilor statelor terte rezidenti legali pe teritoriulstatelor membre este mai mare, cu atat numarul migrantilor depistati in situatii ilegale este mai mare; Spre exemplu, n state precum Franta, Spania, Italia sau Germania unde sunt nregistrati foarte multi strini cu

  Situatia pe state se prezinta astfel :

  Grecia (22% - 115605 depistati) Spania (14% - 70275 depistati) Franta (11% - 56200 depistati) UK (10% - 53675 depistati) Germania (9% - 50230 depistati) Italia (9% - 46925 depistati)sunt nregistrati foarte multi strini cu

  edere legal, numrul celor depistati n situatii ilegale este semnificativ.O mare parte dintre acestia tranziteaza teritoriul Romaniei in drumul lor catre statul membru de destinatie.

  In anul 2012 la nivelul statelormembre au fost depistati cu sedereilegala un numar de 514530 straini.

  Italia (9% - 46925 depistati) Suedia (6% - 27425 depistati) Austria (3% - 15225 depistati) Alte state (15% - 78940 depistati) Romania (1% - 3510 depistati)

 • B. Situatia geopolitic i controlul la frontiere la un moment dat

  In functie de situatia politico-economica internationala,si de dezechilibrele care pot apare la un moment dat pe piata muncii din unele state membre,relaxarea sau intensificarea controalelor la frontiera influenteaza fluxurile migratorii in sensul maririi sau reducerii numarului de resortisanti state sensul maririi sau reducerii numarului de resortisanti state terte care sunt admisi pe teritoriul statelor membre.(EX. Noile masuri adoptate de UK privind conditiile de admisie,Impunerea de catre Spania si Olanda de masuri tranzitorii pe piata muncii ,etc.)

 • C. Efectele crizei economice si financiare la nivelu l statelor membre

  Efectele crizei economice mondiale la nivelul anului 2010 asupra locurilor de munc ale imigrantilor au influentat n mod direct integrarea acestora n societatea gazd.

  Deoarece fenomenul imigratiei este mai activ ca oricnd, Deoarece fenomenul imigratiei este mai activ ca oricnd, limitarea acestuia n forma legal n statele europene, indiferent de scopul ederii (angajare, rentregirea familiei etc.)conduce implicit la amplificarea caracterului ilegal al acestuia, prin identificarea unor noi rute sau metod e ce sunt folosite de imigrantii ilegali

 • D. Desfiintarea controalelor la frontierele interne prin aderarea Romniei i Bulgariei la Spatiul Schengen

  Desfiintarea controalelor la frontierele interne prin

  aderarea Romniei i Bulgariei la Spatiul Schengen anticipeaza o reorientare semnificativ a rutelor de anticipeaza o reorientare semnificativ a rutelor de imigratie ilegal ctre statele europene cunoscute ca punct final al imigratiei strinilor din Africa sau Asia, prin Grecia iar ulterior tranzitnd Bulgaria i Romnia.

 • E. Situatia actuala existenta in Grecia

  O situatie aparte o reprezint cazul Greciei, unde accentuarea crizei politico-economice pe parcursul anului 2011,concomitent cu restrictii ale accesului strainilor pe piata fortei de munc, pe fondul declinului acesteia, nu afecteaz doar pe noii veniti ci i strinii stabiliti de mai mult vreme aici (cu edere legal), n special cei slab mult vreme aici (cu edere legal), n special cei slab calificati, i care i pierd astfel locurile de munc. Acest fapt genereaz posibilitatea rmnerii n ilegalitate i implicit a muncii la negru, dar creeaz i premisele reorientrii ctre alte state europene mai putin afectate sau care nu au impus nc msuri drastice, numrul celor care ar alege aceast din urm alternativ fiind influentat i de libera circulatie n Spatiul Schengen

 • F. Dimensiunea comunit tilor de str ini din state terte pe teritoriul UE ca un pull-factor

  Conform datelor EUROSTAT cu privire la ederea legal a resortisantilor statelor terte,comparativ cu numrul celor care au fost depistati cu edere ilegal (fapt care presupunepreferinta imigrantilor ilegali de a se stabili sau eventual tranzita un anumit stat european)

  Cettenii albanezi:

  La nivel european, la nivelul anului 2010, cei mai multi imigranti depistati cu edere ilegal au fost cettenii albanezi -aproximativ 10% (52815) din totalul strinilor depistati (514530).

  Cei mai multi dintre acetia au fost depistati n Grecia 89% (47120). Trebuie ns avut n vedere att pozitia geografic anumit stat european)

  Din datele EUROSTAT cu privire la strinii depistati cu edere ilegal n anii 2010 i 2009, se constat urmtoarele :

  ns avut n vedere att pozitia geografic a Greciei, precum i comunitatea impresionant de strini cu edere legal n acest stat (398081 albanezi cu edere legal la sfr itul anului 2009) .

  Comunitti importante de albanezi se afl i n Italia (522851) iar ntr-un numr mai redus n Germania (8126). Italia este al doilea stat UE ca numr de cetteni albanezi depistati cu edere ilegal n anul 2010 (2820), desfintarea frontierelor n contextul Schengen putnd reprezenta o reorientare a acestei categorii de imigrani pentru a ajunge n vestul Europei

 • Cettenii afgani din Grecia :

  O alt cateogorie o reprezint cettenii afgani din Grecia , a doua nationalitate din punctul de vedere al depistatilor ilegali (22090 depistati n anul 2010). Dei numrul afganilor prezenti ilegal pe teritoriul Greciei este semnificativ, numrul celor cu edere legal pe teritoriul acestui stat este foarte mic (271 la sfritul anului 2009), iar eventuale rute de imigratie ctre alte state europene ar putea include i Romnia. Acetia se stabilesc cu precdere n

  Alte t ri de origine :

  Alte tri de origine cu pondere important n ceea ce privete prezenta ilegal pe teritoriul Greciei n anul 2010 i care teoretic ar urma s ajung pe teritoriul celorlalte state Schengen sunt:

  - Pakistan 8485 (total 82858 cu edere legal),

  - Algeria -5505 (total 265 cu edere legal), -Somalia 5610 (total 4 cu edere legal), -Teritoriile Palestiniene 5380 (total 286 cu Acetia se stabilesc cu precdere n

  Germania (39111 cu edere legal la sfritul anului 2009), Suedia (8433)Olanda (7707). Dei comunitatea de afgani din Franta nu este att de numeroas (1275 cu edere legal la sfritul lui 2009), prezenta acestora pe teritoriul acestui stat este relativ mare la nivelul anului 2010 (7230 depistati ilegali).

  -Teritoriile Palestiniene 5380 (total 286 cu edere legal),

  - Irak 4325 (total 1106 cu edere legal) - Maroc 1580 (total 678 cu edere legal). Nu doar trile de origine enumerate anterior

  caracterizeaz imigratia ilegal pe teritoriul statelor europene, dar pot influenta n mod semnificativ, cel putin din punct de vedere numeric, fenomenul imigratiei n aceast zon.

 • Implicatii asupra fenomenului imigratiei i sistemului de ordine i sigurant public din

  Romnia :

 • Analiza datelor anterioare, coroborat cu mentinerea situatiei actuale din Grecia i cu informatiile obtinute n urma intervievrii imigrantilor ilegali depistati n Romnia, n contextul aderrii simultane a Bulgariei i Romniei la Spatiul Schengen, relev premisele crerii a unui culoar de liber trecere ntre statele productoare de imigranti din liber trecere ntre statele productoare de imigranti din Orientul Mijlociu i Asia precum i pentru imigrantii ilegali din Africa ce utilizeaz rutele central i est-mediteraneene, i poate produce urmtoarele implicatii asupra fenomenului imigratiei i sistemului de ordine i sigurant public din Romnia .

 • A. Consolidarea statutului Romniei ca tar de tranzit

  - Strinii aflati ilegal pe teritoriul statelor membre de la sud (Grecia i Bulgaria) care initial doreau s ajung n alte state membre dezvoltate ale UE, se vor deplasa ctre trile tint i vor tranzita teritoriul Romniei. - Strinii care au avut locuri de munc n aceste dou state, dar pe care le-au pierdut consecint a crizei economice mondiale;care le-au pierdut consecint a crizei economice mondiale;- Un procent redus din categoriile de strini mentionate mai sus vor dori s rmn pe teritoriul Romniei, avnd n vedere numrul redus al comunittilor de strini de pe teritoriul trii, precum i situatia economic a trii;De asemenea, avnd n vedere c Romnia se afl aproximativ la jumtatea distantei dintre statele membre din sud i cele din vestul Europei, tara noastr ar putea fi utilizat ca loc de regrupare a imigrantilor ilegali, nainte de continuarea cltoriei.

 • B. Creterea num rului de str ini aflati n

  situatii ilegale pe teritoriul Romniei

  - Cresterea numarului strainilor depistati cu sedere ilegala ca urmare a punerii in aplicare a masurilor prevazute in Strategia Nationala Privind Imigratia 2011-2014,privind combaterea sederii si muncii ilegale a strainilor;- Neindeplinirea conditiilor de prelungire a dreptului de sedere de catre strainii aflati deja pe teritoriul Romaniei,si implicit ramanera catre strainii aflati deja pe teritoriul Romaniei,si implicit ramanera acestora in situatie de sedere ilegala;- Straini care intra legal in Romania,nu parasesc teritoriul tarii in termenul conferit de viza de intrare intentionind sa migreze catre state din Europa de Vest;- Imigrantii ilegali care prsesc Grecia i Bulgaria, n drumul lor ctre statele membre tint, se vor afla ilegal i pe teritoriul Romniei, contribuind astfel la creterea numrului de strini n situatii ilegale

 • C. Creterea num rului de solicitanti de azil

  - Amplificarea fluxurilor migratorii din statele din nordul Africii, pe ruta Grecia, Serbia, Romania, cu destinatia tari din Europa de Vest;- Solicitarea de catre aceasta categorie de straini a unei forme de protectie din partea statului roman ,cu scopul de a suspenda masura de indepartare de pe teritoriul Romaniei;- Se preconizeaz c strinii care vor prsi teritoriile Greciei i Bulgariei - Se preconizeaz c strinii care vor prsi teritoriile Greciei i Bulgariei ctre statele membre dezvoltate ale UE care nu vor avea suficiente mijloacemateriale pentru finalizarea c ltoriei vor solicita azil pe teritoriul Romniei pn la identificarea posibilittilor de continuare a cltoriei;- Ipoteza este viabil, mai ales n contextul suspend rii transferurilor c tre Grecia a solicitantilor de azil n baza Regulamentulu i Dublin II ;- O mare parte a str inilor depistati cu edere ilegal pe teritoriul Romniei sau trecere frauduloas a unei frontiere externe i care vor fi supui msurii ndeprtrii de pe teritoriu vor solicita azil n sperana mpiedicrii returnrii lor n trile de origine.

 • D. Cereri de azil ianuarie 2011 vs. ianuarie 2012 in functie de tara de origine

  Tara Ian. 2012 Evolutie (%) Ian. 2011 Evolutie (%) Difer enta

  Algeria 113 48.71 1 +11200 112

  Maroc 35 15.09 35 --- 0

  Pakistan 16 6.90 7 +128.57 9Pakistan 16 6.90 7 +128.57 9

  Afganistan 13 5.60 1 +1200 12

  Tunisia 9 3.88 8 +12.50 1

  Alte tari 46 19.83 42 +9.52 4

  Grand total 232 100.00 59 +293.22 173

 • E. Creterea presiunii asupra sistemului de cazare a solicitantilor de azil i a str inilor

  depistati cu edere ilegal - ntruct majoritatea solicitantilor de azil nu

  dispun de mijloace de ntretinere, acetia vor fi cazati i asistati n centrele regionale ale Oficiului Romn pentru Imigrri.

  -imigranti ilegali care au trecut ilegal frontiera de stat a Romaniei in Ungaria,depistati si predati de autoritatile statelor membre;

  - imigrantii ilegali depistati cu sedere ilegala pe teritoriul Romaniei care nu au parasit

  Centrul azil Timisoara

  - solicitanti azil 2007 - 172- solicitanti azil 2008 - 175- solicitanti azil 2009 - 341- solicitanti azil 2010 - 407- solicitanti azil 2011 - 1349- solicitanti azil 2012 315(ianuarie si februarie) - imigrantii ilegali depistati cu sedere ilegala

  pe teritoriul Romaniei care nu au parasit Romania in termenul stabilit in Decizia de Returnare;

  - solicitantii de azil ale cror cereri au fost respinse si mpotriva crora au fost dispuse msuri de ndep rtare de pe teritoriu vor fi cazati, pn la finalizarea implementrii msurii, n centrele pentru str inii luati n custodie public . n aceste situatii se va exercita o presiune tot mai mare asupracapacit tii de cazare a acestor structuri , cu consecinte asupra asigurrii ordinii i sigurantei n aceste locatii.(Caz Centru Arad-2011)

 • Straini cercetati penal pe raza judetului Arad pentru fapte

  ce aduc atingere regimului juridic al frontierei de statTARA DE ORIGINE

  STRAINI CERCETATI

  2007

  STRAINI CERCETATI

  2008

  STRAINI CERCETATI2009

  STRAINI CERCETATI2010

  STRAINI CERCETATI2011

  Afganistan 1 21 81 43 66

  Bulgaria 26 46 54 35 31

  China 2 3 8 2 4

  F.Rusa - 3 5 9 6

  India 1 4 12 18 1India 1 4 12 18 1

  Irak 63 40 31 65 7

  Iran - - 5 6 33

  Pakistan 4 21 51 43 53

  R.Moldova 249 351 171 160 80

  Turcia 267 254 248 171 37

  Ucraina 11 10 4 4 2

  Alte cetateniiTunisia,Algeri

  a Maroc

  115 211 158 153 605

  TOTAL 739 964 828 709 925

 • F. Dezvoltarea potentialului criminogen al

  imigrantilor ilegali

  Avnd n vedere statutul acestora (categorie vulnerabil ce poate fi atras facil n activitti ilegalt aflati ilegal pe teitoriul Romniei, se preconizeaz c aceast categorie de persoane ar putea fi implicat tot mai mult n activit ti de natur

  Legaturi cu filiere internationale de migratie ilegala;

  Organizare de proprii filiere regionale tranfrontaliere de migratie ilegala;

  Infractiuni de trecere ilegala a frontierei de stat;

  Implicare in activitati infractionale mai mult n activit ti de natur infractional , cu efecte asupra ordinii i sigurantei publice din tara noastr.

  Implicare in activitati infractionale de furt,sustragere de bunuri,etc,determinate de lipsa mijloacelor financiare si a surselor de venit;

  Infractiuni cu violenta intre diverse categorii de migranti aflati pe teritoriul national;

  Infractiuni cu violenta intre diverse categorii de migranti si cetatenii nationali;


Recommended