Home >Documents >imagini oasele capului

imagini oasele capului

Date post:05-Aug-2015
Category:
View:840 times
Download:91 times
Share this document with a friend
Transcript:

1. marginea coronar 2. tuberozitatea frontal 4. marginea supraorbital 5. gaura supraorbital 6. gaura frontal

7. partea nazal a frontalului 9. sutura metopic 10. arcada sprncenar 11. procesul zigomatic 12. linia temporal 13. scuama frontalului

Scuama osului frontal-faa extern

1. scuama frontalului 2. creasta frontal 3. partea orbital a frontalului 4. eminene mamilare

5. impresiuni digitale 6. gaura oarb 7. incizura etmoidal

Osul frontal-faa intern

Osul frontal-vedere inferioar

1. incizura etmoidal 2. an etmoidal posterior 3. an etmoidal anterior 4. celule frontale 5. fosa glandei lacrimale 6. foseta trohlear 7. spina nazal

8. partea nazal 9. gaura frontal 10. gaura supraorbital 11. marginea supraorbital 12. partea orbital a frontalului 13. procesul zigomatic al frontalului

Osul parietal-fata extern

1. unghiul occipital 3.marginea sagital 4. tuberozitatea parietal 5. unghiul frontal 6. marginea frontal 7. unghiul sfenoidal 8. linia temporal superioar 9. linia temporal inferioar 10. marginea scuamoas 11. unghiul mastoidian 12. marginea occipital

Osul parietal-fata intern

1. unghiul frontal 2. marginea sagital 3. anul sinusului sagital superior

4. gaura parietal 5. unghiul occipital 6. marginea occipital 7. anul sinusului sigmoid 8. marginea scuamoas 10. marginea frontal 9. anurile ramurilor arterei meningee medii;

Osul occipital-vedere exocranian

1. linia nucala suprem 2. scuama occipitalului 3. protuberana occipital extern 4. linia nucal superioar 5. linia nucal inferioar 6. procesul jugular 7. condilul occipital 10. gaura occipital mare 11.creasta occipital extern

Osul occipital-vedere endocranian

1. marginea lambdoid 2. anul sinusului pietros superior 3. fosa cerebral 4. anul sinusului transvers 5. protuberana occipital intern 6. creasta occipital intern 7. foseta vornian 8. procesul jugular 9. tuberculul jugular 10. faa superioar a parii bazilare 11. faa anterioar a prii bazilare 13. fosa cerebeloas

Osul sfenoid-vedere superioar

1. aripa mic a sfenoidului 2. anul chiasmatic 3. jugum sfenoidal 4. limbul sfenoidal 5. canalul optic 6. fisura orbital superioar

7. gaura rotund 8. procesul clinoid posterior 9. dorsum sellae 10. fosa hipofizar 11. tuberculul eii 12. clivus 13. lingula;

14. gaura spinoas 15. gaura oval 16. eaua turceasc 17. anul carotic 18. procesul clinoid mediu 19. procesul clinoid anterior 20. aripa mare a sfenoidului

Osul sfenoid-vedere anterioar

1. aripa mic a sfenoidului 2. creasta sfenoidal 3. celule sfenoidale 4. faa orbital a aripii mari 5. gaura rotund 6. procesul pterigoid 7. crligul pterigoidian

8. orificiul anterior al canalului pterigoidian 9. rostrum sfenoidal 10. incizura pterigoid 11. deschiderea sinusului sfenoidal 12. spina sfenoidului 13. fisura orbital superioar

Procesele pterigoide.1. tuberculul pterigoid; 2. incizura tubar; 3. procesul tubar; 4. crligul pterigoidian; 5. spina Hyrtl; 6. spina Henle; 7. procesul pterigospinos (spina lui Civinini); 8. lama lateral a procesului pterigoid; 9. lama medial a procesului pterigoid; 10. fosa pterigoid; 11. fosa scafoid; 12. choana

Osul temporal-vedere lateral1. scuama temporal 2. tuberculul articular 3. procesul zigomatic al osului temporal 4. tuberculul articular 5. osul timpanic 6. procesul mastoidian 7. orificiul acustic extern 8. creasta supramastoidian

Osul temporal (vedere inferioar) 1. procesul zigomatic al osului temporal; 2. scuama temporalului; 3. tuberculul articular; 4. fosa mandibulara; 5. prelungirea inferioara a tegmen tympani; 6. santul tubar; 7. orificiul canalului musculotubar; 8. orificiul inferior al canalului carotic; 10. fossula petrosa; 12. orificiul inferior al canaliculului timpanic; 14. fosa jugulara; 16. eminenta juxtamastoidiana; 17. incizura digastrica; 18. procesul mastoidian; 19. gaura stilomastoidiana; 20. procesul stiloid; 21. fisura pietro-timpanica; 23. orificiul acustic extern; 24. fisura timpano-scuamoasa; 25. fisura pietro-scuamoasa;

1. creasta frontal 2. partea orbital a frontalului 3. crista galli Fosa cranian anterioar. 4. lama ciuruit a etmoidului 5. eminene mamilare 6. proces etmoidal al sfenoidului 7. jugum sfenoidal 8. anurile sinusurilor sfenoparietale 9. fisura orbital superioar 10. gaura rotund 11a. procesul clinoid mediu 11b. canal carotico-clinoidian

12. aripa mare a sfenoidului 45. tuberculul eii 47. proces clinoid anterior 48. canalul optic 49. limbul sfenoidal 50. anul chiasmatic 51. aripa mic a sfenoidului 54. gaura oarb 55. impresiuni digitate

9. fisura orbital superioar Fosa cranian mijlocie. 42. procesul clinoid posterior 10. gaura rotund 43a. gaura rupt 19. impresiunea trigeminal 11. proces clinoid mediu 43.b lingula sfenoidal 20. Hiatusul i anul n. pietros mic 12. aripa mare a sfenoidului 21. hiatusul si anul n. pietros mare 44. gaura oval 13. canalul Vesale 45a. tuberculul eii 22. tegmen tympani 14. an carotic 45b. eaua turceasc 23. eminena arcuat 15. anul arterei meningee medii 24. anul sin pietros sup 45c. fosa hipofizar 16. gaura spinoas 40. dorsum sellae 17. scuama temporalului 18. canalul Arnold

24. anul sinusului pietros superior 25.fosa subarcuat 26. anul sinusului sigmoid 27. anul sinusului lateral 30. foseta ungveal 31. gaura occipital mare 33. orificiul acustic intern 34. anul nervului abducens 35.clivus 36. canalul hipoglosului 37. tubercul jugular 38. faa posterioar a stncii temporalului 39. gaura jugular 40. dorsum sellae 41. anul sinusului pietros inferior 42. procesul clinoid posterior

Fosa cranian posterioar

Fosa cranian posterioar27. anul sinusului lateral 28. creasta occipital intern 29. foseta vornian

Exobaza partea mijlocie9. creasta infratemporal 11. aripa mare a sfenoidului 12. arcada zigomatic 13. scuama temporalului 14. gaura oval 15. gaura spinoas 16. fisura pietro-timpanic 17. fisura pietro-scuamoas 18. tuberculul articular 19. fisura timpano-scuamoas 20. fosa mandibular 21. osul timpanic 22. procesul stiloid 23. procesul mastoidian 24. gaura stilomastoidian 26. incizura digastric 27. eminenta juxtamastoidian 28. antul arterei occipitale 30. fosa jugular 35. scuama occipitalului 36. canalul hipoglosului 38. condilul occipital 39. gaura jugular 40. orificiul inferior al canaliculului timpanic 41. orificiul inferior al canalului carotic 42. canalul musculotubar 43. tuberculul faringian 45. lama intern a procesului pterigoid 50. choana

Partea posterioar a exobazei.

23. Mastoida 26. Incizura digastric 27. eminena juxtamastoidian 28. anul arterei occipitale 31. fosa condilan posterioar 32. linia nucal superioar 33. protuberana occipital extern 34. linia nucal inferioar

35. scuama occipitalului 37. creasta occipital extern 38. condilul occipital 43. partea bazilar a occipitalului 56. gaura occipital mare 57. gaura mastoidian

Fosa infratemporal -vedere inferioar

1.corpul madibulei 2. tuberozitatea maxilar 3. fisura orbital inferioar 4. lama lateral a procesului pterigoid 5. gaura oval 6. spina sfenoidului 7. gaura spinoas 8. aripa mare a sfenoidului 9. creasta infratemporal 10. tuberculul articular 11. poriunea precondilian a scuamei osului temporal 12. procesul coronoid 13. ramul mandibulei 14. Antilingula 15. gaura mandibulei

Fosa pterigopalatin 1. anul nervului maxilar 2. fisura orbital inferioar 3. gaura sfenopalatin 4. fisura pterigomaxilar 5. lama lateral a procesului pterigoid;

1. scuama temporal 2. osul parietal 3. faa temporal a scuamei osului frontal 4. faa temporal a aripii mari a sfenoidului 5. faa temporal a osului zigomatic 6. sutura scuamoas 7. sutura coronar 8. linia temporal inferioar 9. linia temporal superioar

10. procesul zigomatic a osului frontal 11. procesul frontal al osului zigomatic 12. arcada zigomatic 13. creasta supramastoidian 14. sutura sfeno-parietal

1. capul mandibulei 2. incizura mandibulei 3. procesul coronoid 4. colul mandibulei

5. foseta pterigoid 12. Lingula 6. trigonul infraincizural Berg 13. Antilingula 7. creasta colului 14. tuberozitatea pterigoid 8. torusul Weisbren 15. unghiul mandibulei 9. creasta temporal 16. anul milohioidian 10. fosa retromolar 17. linia milohioidian 11. gaura mandibulei 18. trigonul retromolar 19. creasta buccinatorie 20. torusul mandibulei

21. fosa submandibular 22. fosa sublingual

23. spinele mentale superioare 24. spinele mentale inferioare 25. foseta digastric

1. capul mandibulei 2. procesul coronoid 3. ramul mandibulei 4. tuberozitatea maseterin 5. linia oblic 6. gaura mandibulei 7. tuberculul mental

8. foseta mental 9. simfiza mental 10. protuberana mental 11. incizura mandibulei 12. corpul mandibulei

Palatul dur.1. procesul palatin al maxilarului 2. os incisiv 3. fosa incisiv 4. sutura interincisiv 6. procesul alveolar al maxilarului 7. torusul palatin 8. sutura palatin median 9. procesul piramidal al palatinului 10. crligul pterigoidian 11. creasta palatin 12. spina nazal posterioar 13. sutura palatin transvers 14. gurile palatine mici 16. gaura palatin mare 17. an palatin 18. lama orizontal a palatinului

1. gaura/incizura frontala 2. partea orbitala a osului frontal 3. gaura/incizura supraorbitala 4. marginea supraorbitala 5. fosa glandei lacrimale 6. canalul optic 7. aripa mica a sfenoidului 8. fisura orbitala superioara 9. procesul zigomatic al frontalului 10. aripa mare a sfenoidului 11. fata orbitala a aripii mari a sfenoidului 13. procesul frontal al osului zigomatic 14. fisura orbitala inferioara 15. santul infraorbital 16. procesul orbital al osului palatin 18. marginea infraorbitala 19. fata orbitala a corpului maxilarului 21. lama papiracee 22. creasta lacrimala anterioara 23. creasta lacrimala posterioara 24. osul lacrimal 25. fosa sacului lacrimal 26. procesul frontal al maxilaru

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended