+ All Categories
Home > Documents > Ileana Mălăncioiu, Poezii, Cartea Românească

Ileana Mălăncioiu, Poezii, Cartea Românească

Date post: 26-Feb-2018
Category:
Upload: ioana-zenaida
View: 222 times
Download: 2 times
Share this document with a friend
of 44 /44
7/25/2019 Ileana Mălăncioiu, Poezii, Cartea Românească http://slidepdf.com/reader/full/ileana-malancioiu-poezii-cartea-romaneasca 1/44 1
Transcript
Page 1: Ileana Mălăncioiu, Poezii, Cartea Românească

7/25/2019 Ileana Mălăncioiu, Poezii, Cartea Românească

http://slidepdf.com/reader/full/ileana-malancioiu-poezii-cartea-romaneasca 1/44

1

Page 2: Ileana Mălăncioiu, Poezii, Cartea Românească

7/25/2019 Ileana Mălăncioiu, Poezii, Cartea Românească

http://slidepdf.com/reader/full/ileana-malancioiu-poezii-cartea-romaneasca 2/44

2

Page 3: Ileana Mălăncioiu, Poezii, Cartea Românească

7/25/2019 Ileana Mălăncioiu, Poezii, Cartea Românească

http://slidepdf.com/reader/full/ileana-malancioiu-poezii-cartea-romaneasca 3/44

3

Page 4: Ileana Mălăncioiu, Poezii, Cartea Românească

7/25/2019 Ileana Mălăncioiu, Poezii, Cartea Românească

http://slidepdf.com/reader/full/ileana-malancioiu-poezii-cartea-romaneasca 4/44

4

Page 5: Ileana Mălăncioiu, Poezii, Cartea Românească

7/25/2019 Ileana Mălăncioiu, Poezii, Cartea Românească

http://slidepdf.com/reader/full/ileana-malancioiu-poezii-cartea-romaneasca 5/44

5

Page 6: Ileana Mălăncioiu, Poezii, Cartea Românească

7/25/2019 Ileana Mălăncioiu, Poezii, Cartea Românească

http://slidepdf.com/reader/full/ileana-malancioiu-poezii-cartea-romaneasca 6/44

Pasărea tăiată

6

Page 7: Ileana Mălăncioiu, Poezii, Cartea Românească

7/25/2019 Ileana Mălăncioiu, Poezii, Cartea Românească

http://slidepdf.com/reader/full/ileana-malancioiu-poezii-cartea-romaneasca 7/44

Drum

Mă-ndrept pe drumu-ntunecat anumeSă nu-mi văd boii tineri şchiopătând;Le-au intrat potcoavee-n copite!i "e tem "-atin#ă de pământ$

Din c%nd %n când %mi %n#enunche-n &u#!i 'iindcă n-am tărie "ă-i %ndemnSe uită bân(i şi "e ridică "in#uri!i peacă amândoi ca a un "emn$

)

Page 8: Ileana Mălăncioiu, Poezii, Cartea Românească

7/25/2019 Ileana Mălăncioiu, Poezii, Cartea Românească

http://slidepdf.com/reader/full/ileana-malancioiu-poezii-cartea-romaneasca 8/44

!i doar a mie(u nop*ii "e opre"c+De&u# pentru o vreme şi rămânLătrată de to*i câinii mahaaeiLa poarta potcovaruui bătrân$

Le iau pe r%nd picioaree %n bra*e!i %i apă" cu pama pe copiteSă ştiu pe care parte-au şchiopătat!i "ă e-acopăr oa"ee tocite$

,ătr%nu trece cuiee prin 'oc+Le potriveşte bine şi e bate+!i c%nd "e "tr%mbă şi a&un# %n carneLe "coate %napoi %n"%n#erate$

poi e %ndreaptă şi e bate iar

Mă-ntreabă unde mer# şi cine "unt!i ca "ă ştie de-am "ă pot a&un#e.i pune "ă "e "pri&ine-n păm%nt$

Mă-a&ută "ă-i %n&u# şi "ă-i porne"cLa %nceput %ncet şi şchiopăt%nd!i c%inii ne mai atră o vreme şi ne a"ă!i rănie "e vindecă mer#%nd$

/

Page 9: Ileana Mălăncioiu, Poezii, Cartea Românească

7/25/2019 Ileana Mălăncioiu, Poezii, Cartea Românească

http://slidepdf.com/reader/full/ileana-malancioiu-poezii-cartea-romaneasca 9/44

Sturionii

0rcă "turionii a i(voare$$$e impede e apa care-i petrece+!i cu e cre"c %notătoaree prin ea%nă "e 'ace r%u v%cea!i cum cre"c mai departe %notătoaree%nă "e "pri&ină-n mauri "ă oprea"că i(voaree$

rec "turionii de i(voare$$$ntră %n piatra "eacă de după ape

Page 10: Ileana Mălăncioiu, Poezii, Cartea Românească

7/25/2019 Ileana Mălăncioiu, Poezii, Cartea Românească

http://slidepdf.com/reader/full/ileana-malancioiu-poezii-cartea-romaneasca 10/44

!i piatra creşteDe parcă muntee ar re"pirad%nc prin branhiie unui peşte$

7in poie prin "t%ncie roa"e

a printr-un puternic "cheet!i "e vede din depărtareu %şi de'ac ei trupu dinadin"Să i "e "cur#ă icree %n mare$

 8u vă-n#ro(i*i c%nd pietree tro"ne"c!i dacă vi "e rup de "ub picioarea oa"ee de peşte căcate din #reşeaăSă şti*i că vă a'a*i %n#ă i(voare$

,e*i apee ace"tea cu icre cu tot+

Să "im*i*i cum vă urcă "turionii prin trup-9 un oc unde "%n#ee nu-i mai %ncape-%nd e-or t%şni %notătoaree prin voi7ă ve*i putea %mpotrivi oricăror ape$

1:

Page 11: Ileana Mălăncioiu, Poezii, Cartea Românească

7/25/2019 Ileana Mălăncioiu, Poezii, Cartea Românească

http://slidepdf.com/reader/full/ileana-malancioiu-poezii-cartea-romaneasca 11/44

,erbecii

ar mi "e-mpun# berbecii a ră"cruce!i iar nu ştiu pe unde voi mai trece!i "tau %n drum uit%ndu-mă a ei!i-aştept "ă bată unu şi "ă pece$

u coarnee a 'e de ră"ucite+Le potrive"c din ochi şi e mă"oară+Se-ndepărtea(ă şi "e prind %n ee!i e tro"ne"c şi uită "ă-i mai doară

11

Page 12: Ileana Mălăncioiu, Poezii, Cartea Românească

7/25/2019 Ileana Mălăncioiu, Poezii, Cartea Românească

http://slidepdf.com/reader/full/ileana-malancioiu-poezii-cartea-romaneasca 12/44

Se dau %n ături turmee "upu"e+Doar noatinii "e-apropie de ei+.şi răcore"c corni*ee-n păm%nt!i-ncep "ă e mă"oare %ntre miei$

opiii "atuui "-au adunat.n &uru or şi "tau propti*i %n b%tă!i c%nd ai crede că %ncetea(ă upta-apropie din noi şi-i %ntăr%tă$

9u am pecat din munte prea devreme!i mi-au ame"tecat pe drumu un#De bunăvoie turmee %n "u'etSă-i vadă şi "ă r%dă c%nd "e-mpun#$

12

Page 13: Ileana Mălăncioiu, Poezii, Cartea Românească

7/25/2019 Ileana Mălăncioiu, Poezii, Cartea Românească

http://slidepdf.com/reader/full/ileana-malancioiu-poezii-cartea-romaneasca 13/44

uii din "corburi

aut cuiburi cu băie*ii prin "corburi.n#rop%ndu-mi m%na p%nă a umăr %n putre#aiu #ăbui.n"păim%ntată c%nd o pa"ăre %nt%r(iatăSe (bate %ntre mine şi-ntre pui$

.i "imt ciocu şi #hearee umb%ndu-mi prin carne prind de-o aripă şi-ncerc "-o "cot!i-mi "capă şi mă a"ă cu penee %n m%nă%nd am ieşit din "corbură p%nă a cot$

13

Page 14: Ileana Mălăncioiu, Poezii, Cartea Românească

7/25/2019 Ileana Mălăncioiu, Poezii, Cartea Românească

http://slidepdf.com/reader/full/ileana-malancioiu-poezii-cartea-romaneasca 14/44

.mi opre"c "%n#ee cu 'run(ă de "acie şi cu păm%nt+au puii orbi %n m%nă şi-i "ărut!i-aş vrea "ă-i pun a oc dar nu mai pot+ă parcă "corbura-ntre timp a mai cre"cut$

Mi-i pun %n "%n o vreme şi ocoe"c #rădina<ără "ă ştiu de ce cu capu-n &o"!i c%nd aş vrea din nou "ă-i pun a oc 8u ştiu din care "acie i-am "co"$

 8u pot "ă-i pun %n ata a-nt%mpare+Mă tem de şerpi a 'e ca mai demut!i umbu pe"te tot cu ei %n "%n!i-au mai cre"cut şi c%ntă şi-i a"cut$

14

Page 15: Ileana Mălăncioiu, Poezii, Cartea Românească

7/25/2019 Ileana Mălăncioiu, Poezii, Cartea Românească

http://slidepdf.com/reader/full/ileana-malancioiu-poezii-cartea-romaneasca 15/44

.ntoarcere

aut 'ăina ră"p%ndită-anumeSă-mi ştie doru drumu %napoi;Mi-a pocnit "ub poaie 'einaru!i mă uminea(ă iarăşi piatraScăpărată %n copitee de boi$Sc%r*%itu ro*ior %ncurcă,arba tatei "pri&inită-n piept+=uncii apeca*i "ub #reutateSe %mpetice"c pe drumu drept$<u#eru a %nroşit re"teu

15

Page 16: Ileana Mălăncioiu, Poezii, Cartea Românească

7/25/2019 Ileana Mălăncioiu, Poezii, Cartea Românească

http://slidepdf.com/reader/full/ileana-malancioiu-poezii-cartea-romaneasca 16/44

!i e arde bana de a #%t,iciu "-a-nnodat %n crucea nop*ii+Dar ei 'u# de dra# şi de ur%t$unetu %mi (#uduie căru*a+

orumbeu priponit "e (bate!i "căp%nd din "'oara-n"%n#erată>boară iar cu coviitru-n "pate$arc-am uat neiniştea din 7aşcae un coş de mere burduşiteS-o a"cund %n ca"a părtintea"că!i de (ece ani c%*i "unt de-atunci0mbă şe"u "ă mă urmărea"că$

16

Page 17: Ileana Mălăncioiu, Poezii, Cartea Românească

7/25/2019 Ileana Mălăncioiu, Poezii, Cartea Românească

http://slidepdf.com/reader/full/ileana-malancioiu-poezii-cartea-romaneasca 17/44

 8unta

Mi-am ă"at %n drum #ăeata pinăSă e poarte mirior norochiuitu umii mă-n'ioarăarcă mi-a uat #ăeata 'oc$

Stau a"cun"ă după "t%pu por*ii!i mă uit printre uuci a nuntă;Miree e bond+ mirea"a micăSoacra #uraivă şi căruntă$

1)

Page 18: Ileana Mălăncioiu, Poezii, Cartea Românească

7/25/2019 Ileana Mălăncioiu, Poezii, Cartea Românească

http://slidepdf.com/reader/full/ileana-malancioiu-poezii-cartea-romaneasca 18/44

Lăutarii+ obo"i*i şi ne#ri+>ic un c%ntec nou de a oraş!i-şi ipe"c pe 'run*ie-ncre*ite0imu bacşiş uat de a naş$

9u aştept "ă treacă umea toată!i ea trece 'ără "ă mă ştie7%ntu mi-a (burat de pe #ăeată+<ără ve"te+ banii de h%rtie$

1/

Page 19: Ileana Mălăncioiu, Poezii, Cartea Românească

7/25/2019 Ileana Mălăncioiu, Poezii, Cartea Românească

http://slidepdf.com/reader/full/ileana-malancioiu-poezii-cartea-romaneasca 19/44

S'%rşitu copiăriei

opiăria mar#inea de &oc!i-o "tr%n#e %ntre amintiri 'u#are+Doar una ca o piatră norocoa"ăDe pe păm%ntu ume(it ră"are.n pătră*eee şotronuui uitat$

9 prea ma"ivă una pentru &oc+ş de"pica-o-n ui*ă a noi+Dar mi-a răma" c-o (i rochi*a mică!i mi-ar "tră'u#era #enunchii #oi$

1

Page 20: Ileana Mălăncioiu, Poezii, Cartea Românească

7/25/2019 Ileana Mălăncioiu, Poezii, Cartea Românească

http://slidepdf.com/reader/full/ileana-malancioiu-poezii-cartea-romaneasca 20/44

De-a baba-oarba ne &ucăm acum+So"eşte dra#o"tea a ochi e#ată!i trec uşor+ cu bra*ee de"chi"ee"te şotron %n &oaca mea nebunăDe parcă am aunecat pe ună$

2:

Page 21: Ileana Mălăncioiu, Poezii, Cartea Românească

7/25/2019 Ileana Mălăncioiu, Poezii, Cartea Românească

http://slidepdf.com/reader/full/ileana-malancioiu-poezii-cartea-romaneasca 21/44

rimăvara

Mu#urii atoi*i "e prind de pomi "ăbatic+rundişu abureşte şi "e %neacă-n r%u+ădura din păm%nt "-a "cur" %n "evă!i "-au topit (ăpe(ie de #r%u$

m "co" din utu a"pru mădi*ee de vi*ă!i vrăbiie (boară din ee r%nd pe r%nda nişte 'run(e care "-au pre'ăcut că-" moarte!i au hrănit tupinie c%nt%nd$

21

Page 22: Ileana Mălăncioiu, Poezii, Cartea Românească

7/25/2019 Ileana Mălăncioiu, Poezii, Cartea Românească

http://slidepdf.com/reader/full/ileana-malancioiu-poezii-cartea-romaneasca 22/44

e aştept

9ra un oc tăcu+ cu paie un#i şi drepteLe %n'i#eam cu #ri&ă prin ouăe de cioară+Le %nv%rteam %n m%nă şi "e coceau a "oare!i parcă pă(eam puii din ee "ă nu moară$

!i-i %nvă*am "ă (boare p%nă-a ieşi din ou$$$9ra un oc %n care a"cun"ă de părin*i 8u mă temeam dec%t că vin băie*iiSă-mi "par#ă-n pame co&ie 'ierbin*i$

22

Page 23: Ileana Mălăncioiu, Poezii, Cartea Românească

7/25/2019 Ileana Mălăncioiu, Poezii, Cartea Românească

http://slidepdf.com/reader/full/ileana-malancioiu-poezii-cartea-romaneasca 23/44

Page 24: Ileana Mălăncioiu, Poezii, Cartea Românească

7/25/2019 Ileana Mălăncioiu, Poezii, Cartea Românească

http://slidepdf.com/reader/full/ileana-malancioiu-poezii-cartea-romaneasca 24/44

7%r"tă

.mi umbă buburu(a pe de#etee-ntin"eSăt%nd din c%nd %n c%nd din aripioare!i e#ăn%ndu-şi iarăşi paşii mici+De parcă %ncă n-a-nvă*at "ă (boare$

-ntorc din drum cu m%na mea ceaată!i tot cu ea o-adăpo"te"c de v%nt!i c%nd %şi um'ă aripie iar+m #ri&ă "ă nu (boare "pre păm%nt$

24

Page 25: Ileana Mălăncioiu, Poezii, Cartea Românească

7/25/2019 Ileana Mălăncioiu, Poezii, Cartea Românească

http://slidepdf.com/reader/full/ileana-malancioiu-poezii-cartea-romaneasca 25/44

Mi-am %ndreptat după un oc anume!i după mer"u ei de"cumpănit!i "u'etu şi m%na care-o *in!i-aştept "ă-mi "pună unde mă mărit$

Dar ea "e uită-n &ur %n"păim%ntată!i nu poate "ă %n*eea#ă cumm prin"-o+ şi nu-i cer dec%t "ă (boare+La 'e cum a (burat p%nă acum$

.nchid o cipă ochii "ă uite c-o p%nde"cSper%nd că poate-aşa %mi va ră"punde!i "imt cum %şi ia (boru de pe m%nă!i ştiu că mă mărit+ dar nu ştiu unde$$$

25

Page 26: Ileana Mălăncioiu, Poezii, Cartea Românească

7/25/2019 Ileana Mălăncioiu, Poezii, Cartea Românească

http://slidepdf.com/reader/full/ileana-malancioiu-poezii-cartea-romaneasca 26/44

?u#ă

Mă ro# de tine+ băiat cura&o"+.ncercat pe (idu mor*ii %n b%ciu copiăriei+ 8u umba "ă mă "mu#i de a (meu cu şapte capetea "ă c%şti#i o parte-a-mpără*iei$

9u am venit de bunăvoie aici+m şter" vatra-mpăien&enită+m 'răm%ntat de două ori păm%ntu!i am umput cuptoaree de pită$

26

Page 27: Ileana Mălăncioiu, Poezii, Cartea Românească

7/25/2019 Ileana Mălăncioiu, Poezii, Cartea Românească

http://slidepdf.com/reader/full/ileana-malancioiu-poezii-cartea-romaneasca 27/44

poi am rupt-o *ărăneşte pe şter#ar Să ia"ă aburi ca(i şi i-a "im*it din depărtări!i-n ocu bu(du#anuui vuia ca ura#anuMiro"u tra" pe cee paişpe nări$

. aşteptam "ă a'u #u"tu p%inii!i numai după bătaia inimii am %n*ee" că e bunăă p%nă a piept era %n#ropat %n păm%nt!i de a umeri %n ună$

2)

Page 28: Ileana Mălăncioiu, Poezii, Cartea Românească

7/25/2019 Ileana Mălăncioiu, Poezii, Cartea Românească

http://slidepdf.com/reader/full/ileana-malancioiu-poezii-cartea-romaneasca 28/44

o"aşii

,at co"aşii coa"ee!i #uşterii 'u# "peria*iSă "e a"cundă-n urcior "au %n '%n$.n urcior+Dar urcioru e a"tupat cu 'run(ă de nuc+.n '%nd+Dar '%nu %i arde+De parcă #re"ia n-a 'o"t muiată %n apă+i %n "oare topit "au %n vin!i #uşterii aear#ă %nnebuni*i<ără "ă ştie unde "e duc şi de unde vin

2/

Page 29: Ileana Mălăncioiu, Poezii, Cartea Românească

7/25/2019 Ileana Mălăncioiu, Poezii, Cartea Românească

http://slidepdf.com/reader/full/ileana-malancioiu-poezii-cartea-romaneasca 29/44

,at co"aşii coa"eeLa umbra nucuui de %n#ă drum!i umbra 'u#e "periată+ 8umai copacu şade-nver(ită nu poate "-aer#e şi e+

Dar ciocanu şi coa"a răm%n de o*e!i co"aşii de piatră$

,at co"aşii coa"eeSe-aude-n "at ca un c%ntec de vreme bună+<etee vin cu bucate şi cu *uică de prună+u "ărutu pe neaşteptate vin!i-ntind "ub nuc pro"oapee de in+e ocu nete(it de #uşteri e %ntind+De parcă #uşterii e-nocui"eră p%nă acum$

Măn%ncă-n iarbă %n#ă drum co"aşii-o po'tă care pare că vine dintr-un mit.n care e-au dorit-o to*i drume*iie drumu-ace"ta -au bătătorit$poi adorm o vreme pe cărare!i #uşterii e trec prin ră"u'are$

2

Page 30: Ileana Mălăncioiu, Poezii, Cartea Românească

7/25/2019 Ileana Mălăncioiu, Poezii, Cartea Românească

http://slidepdf.com/reader/full/ileana-malancioiu-poezii-cartea-romaneasca 30/44

Page 31: Ileana Mălăncioiu, Poezii, Cartea Românească

7/25/2019 Ileana Mălăncioiu, Poezii, Cartea Românească

http://slidepdf.com/reader/full/ileana-malancioiu-poezii-cartea-romaneasca 31/44

-am "co" din aburi pre"ăra*i cu "are!i i-am 'recat %n m%ini "ă 'ie buni!i mi-am oprit 'ără "ă ştiu "ăm%n*ăDin tuciu care-a cur" pe"te tăciuni$

Măta"ea veşte&ită e %ncin"ă+.mi arde podu pamei c%nd o-atin#+arcă porumbii mi-au cre"cut 'ierb%ndDe-un 'oc pe care n-am putut "ă- "tin#$

31

Page 32: Ileana Mălăncioiu, Poezii, Cartea Românească

7/25/2019 Ileana Mălăncioiu, Poezii, Cartea Românească

http://slidepdf.com/reader/full/ileana-malancioiu-poezii-cartea-romaneasca 32/44

La moară

Stăteam a r%nd a moara dintre mun*i+0nii "u" pe boabe+ a*ii pe pro*ap+!i din c%nd %n c%nd ne "chimbăm ocuSă nu amor*im cu naoptea-n cap$

Mu*i "untem c%*i "aci avem %n "ănii+m trecut prin mie(u nop*ii paiu<iecare după "acu uiSă nu-i "chimbe cineva măaiu$

32

Page 33: Ileana Mălăncioiu, Poezii, Cartea Românească

7/25/2019 Ileana Mălăncioiu, Poezii, Cartea Românească

http://slidepdf.com/reader/full/ileana-malancioiu-poezii-cartea-romaneasca 33/44

?oata morii "tă %n*epenită+?%u %n#he*at tro"neşte-n v%nt+,oii i-am e#at de "t%pii por*ii!i aştept "ă-i "coată din păm%nt$

@eru "e a"preşte şi e-n#hea*ă botu+.ntunericu e necintit+arc-a mer" şi timpu după roata morii!i a mie(u nop*ii "-a oprit$

Mă a#ă* de "pi*ee-n#he*ateSă pornea"că roata "ă "e 'acă (i!i "e "ub*ia(ă şi mă tem că emnuMăcinat de ape va pieri$

33

Page 34: Ileana Mălăncioiu, Poezii, Cartea Românească

7/25/2019 Ileana Mălăncioiu, Poezii, Cartea Românească

http://slidepdf.com/reader/full/ileana-malancioiu-poezii-cartea-romaneasca 34/44

Mărturi"ire

 8u-mi aminte"c dec%t că am intrat %ntr-o pădure+ar o (ei*ă t%nără aduna (iee de a noi!i ne-n"emna pe-un copac după umina din ochia a pecare "ă ni e ia %napoi$

!i n-am a'at dacă (ei*a a 'o"t de vinăSau copacu a ar" de umină+Dar ştiu că "emnee ni "-au ame"tecat!i-am uat şapte (ie din via*a unui bărbat$

34

Page 35: Ileana Mălăncioiu, Poezii, Cartea Românească

7/25/2019 Ileana Mălăncioiu, Poezii, Cartea Românească

http://slidepdf.com/reader/full/ileana-malancioiu-poezii-cartea-romaneasca 35/44

!i 'iindcă mă temeam de m%nia (ei*eiM-am 'urişat %ntr-una dintre eeSă văd dacă omu acea umbă cu via*a-ntreruptări şi-a pu" %n oc (iee mee$

Mărturi"e"c că -am vă(ut trăind!i că (ei*a %n"ăşi a 'o"t o cipă 'ericităă după-ace"t ame"tec de "emne şi de vie*i!tia că va "căpa nepedep"ită$

poi ne-ancon&urat %ndureratăDe parcă "e temea că nu vom reuşiSă intrăm %napoi %n vie*ie noa"tre!i după şapte (ie vom muri$

35

Page 36: Ileana Mălăncioiu, Poezii, Cartea Românească

7/25/2019 Ileana Mălăncioiu, Poezii, Cartea Românească

http://slidepdf.com/reader/full/ileana-malancioiu-poezii-cartea-romaneasca 36/44

7i"

Se 'ăcea că eram %ntr-un "pita necuno"cutar doctoru ce mare veni"e prea t%r(iu!i n-avu"e"e c%nd "ă mă adoarmă!i %mi tăia"e inima pe viu$

poi %mi "pu"e"e că e"te mai bine aşa+ă "emnu mi- 'ăcu"e c%t a putut de mic!i că-mi pu"e"e-o inimă mai iniştităa după şapte (ie "ă pot "ă mă ridic$

36

Page 37: Ileana Mălăncioiu, Poezii, Cartea Românească

7/25/2019 Ileana Mălăncioiu, Poezii, Cartea Românească

http://slidepdf.com/reader/full/ileana-malancioiu-poezii-cartea-romaneasca 37/44

Dar trebuia "ă număr "in#ură (ieee-aceea!i uita"em "ă număr şi n-avea cine "ă mă-nve*e!i credeam că nu poate "ă treacă nici una

!i "e 'ăcea că nu puteam "ă pec

u inima "chimbată şi rana vindecatăă nu ştiam că au trecut cee şapte (ie!i nu "e mai %ntorc niciodată$

3)

Page 38: Ileana Mălăncioiu, Poezii, Cartea Românească

7/25/2019 Ileana Mălăncioiu, Poezii, Cartea Românească

http://slidepdf.com/reader/full/ileana-malancioiu-poezii-cartea-romaneasca 38/44

.n*ee#ere

m "tat prea mută vreme-ntre pu#ari!i c%nd cărbunii a"pri "e %ncinăot cred că ară cineva dea"upra!i bra(dee din c%mp "e "cur# %n mină$

Minerii mei au 'o"t şi ei pu#ari!i apeca*i pe utu de "ub "t%ncăşteaptă "ă ră"ară #r%ua dintr-o arătură mai ad%ncă$

3/

Page 39: Ileana Mălăncioiu, Poezii, Cartea Românească

7/25/2019 Ileana Mălăncioiu, Poezii, Cartea Românească

http://slidepdf.com/reader/full/ileana-malancioiu-poezii-cartea-romaneasca 39/44

<emeie şi e-au ă"at %n c%mp!i-atunci c%nd vor "ă ştie unde "unt!i dacă timpu-i bun+ "-au %n*ee"Să-şi bată unu atuia-n păm%nt$

3

Page 40: Ileana Mălăncioiu, Poezii, Cartea Românească

7/25/2019 Ileana Mălăncioiu, Poezii, Cartea Românească

http://slidepdf.com/reader/full/ileana-malancioiu-poezii-cartea-romaneasca 40/44

poaut a munte

poaut a munte toată noaptea7ine r%u ca un ca 'ără 'r%u+ă"trăvii-mpin# %n roata um'ată de apă!i pietree morii "e macină-n #r%u$

<răm%nta*i 'ăina acea"ta şi$o pune*i "ă crea"că+<r%#e*i pe ma"ă p%inie 'ierbin*i!i nu vă-n"păim%nta*i dacă vă "căpară.nd coa&a #roa"ă vă tro"neşte-n din*i$

4:

Page 41: Ileana Mălăncioiu, Poezii, Cartea Românească

7/25/2019 Ileana Mălăncioiu, Poezii, Cartea Românească

http://slidepdf.com/reader/full/ileana-malancioiu-poezii-cartea-romaneasca 41/44

Se va ame"teca cu #u"t de piatră şi uminăa un potop %n r%urie came!i dacă apa v-ar părea prea ină7oi a*i putea "ă măcina*i %n pame$

Dar %ntări*i păm%ntu cu "emin*e+ 'o"t prea mută 'or*ă %ncătuşată-n #r%u!i pietree tocite prin"e-n v%rte&u ui.mpin# %n roata morii şi-n apee din r%u$

41

Page 42: Ileana Mălăncioiu, Poezii, Cartea Românească

7/25/2019 Ileana Mălăncioiu, Poezii, Cartea Românească

http://slidepdf.com/reader/full/ileana-malancioiu-poezii-cartea-romaneasca 42/44

 8e#ru-7odă

Se "ub*ia(ă oa"ee ui 8e#ru-7odă.n r#eş a ,i"erica Domnea"că$$$ "e pre'ace trupu mort %n "u'et!i intră-n noi "ă nu "e ri"ipea"că$

!i "%n#ee de "u'et %n#roşata de păm%nt %ncepe "ă "e 'acă;arcă ne cade carnea de pe noi!i oa"ee din humă e %mbracă$

42

Page 43: Ileana Mălăncioiu, Poezii, Cartea Românească

7/25/2019 Ileana Mălăncioiu, Poezii, Cartea Românească

http://slidepdf.com/reader/full/ileana-malancioiu-poezii-cartea-romaneasca 43/44

0n 8e#ru-7odă viu mi-apare-n 'a*ău (ece meşteri după ei trec%ndMă uit a ei prin "tica pră'uită!i-mi pipăi trupu cad şi mă-n"păim%nt$

u piatră şi cu iarbă-ame"tecatăMi "e adună carnea %n "'%rşit$$$Mă "pri&in %n păm%ntu pin de meşteri!i pec ă"%nd morm%ntu ră"coit$

43

Page 44: Ileana Mălăncioiu, Poezii, Cartea Românească

7/25/2019 Ileana Mălăncioiu, Poezii, Cartea Românească

http://slidepdf.com/reader/full/ileana-malancioiu-poezii-cartea-romaneasca 44/44

tunci a venit do&a


Recommended