+ All Categories
Home > Documents > Identitatea Vizuala a Companiei Dacia

Identitatea Vizuala a Companiei Dacia

Date post: 05-Jul-2018
Category:
Author: alexandrugabrielburghiu
View: 216 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 23 /23
Introducere ările avansate din punct de vedere economic au o industrie puternică. Unul dintre elementele Ț  principale ale industriei este industria constructoare de ma ini. În România ș di n an ul 1966 a lu at fiin ă la Mioven i ț Uzina de Autoturisme, avand den umirea de Uzi na de Auto tur isme de la Pite ti. Primu l mo del fa ric at, !n par ten eriat cu "ru pul ș Renault din #ran a, a fost $acia 11%%. A urmat mo delul $acia 1&%% i diverse mod ele deriv ate din ț ș
Transcript
http://slidepdf.com/reader/full/identitatea-vizuala-a-companiei-dacia 1/22
Introducere
rile avansate din punct de vedere economic au o industrie puternic. Unul dintre elementele
 principale ale industriei este industria constructoare de ma ini. În România din anul 1966 a luat fiin la Mioveni Uzina de Autoturisme, avand
denumirea de Uzina de Autoturisme de la Pite ti. Primul model faricat, !n parteneriat cu "rupul
Renault din #ran a, a fost $acia 11%%. A urmat modelul $acia 1&%% i diverse modele derivate din
8/16/2019 Identitatea Vizuala a Companiei Dacia
http://slidepdf.com/reader/full/identitatea-vizuala-a-companiei-dacia 2/22
acesta precum $acia 1&1%, $acia 'rea(, $acia 1&1% )port sau $acia 'ra ovia. În anul 199* se faric
 primul model 1%%+ românesc, $acia ova. În anul 1999 Renault ac-izi ioneaz 1+ din capitalul
$acia i se !ncepe s se farice $acia )upeRova, iar !n /%%& modelul )olenza. 0ar din anul /%% se
va !ncepe produc ia modelului 2o3an. 45i(ipedia
În anul /%1& s7au produs &%.%%% de automoile , cu o cifr de afaceri de ,* miliarde deeuro , reprezentând /,9 din P0'7ul Românie 48it, /%1. În /%1 compania $acia a reu it s
dep easc M: Petrom ).A., !n raportrile privind primele 6 luni ale anului 4Alecu, /%1. Astfel
$acia a devenit cea mai mare companie din România. $in aceste motive ne7am -otrât s analizm
identitatea vizual a acestei companii.
Capitolul 1
Specificul activit ilor companiei i portofoliul de produse
A a cum a fost scris !n introducere, activitatea principal a Uzinei de Automoile
$acia este de a produce automoile. Modelele Dacia
$in anul /%%, compania i7a sc-imat lo3o7ul i produc ia, !ncepând s ias modelul
2o3an. $up 2o3an au urmat 2o3an M;: 4octomrie /%%6, )andero 4 martie /%%*, $uster 
4/%1%, 2od3< 4/%1/ i $o((er 4/%1/.
 
m!iance
Laureate
Sandero
7
1./ >;e 1/ 'M:6
1.6 16: 1% 'M:6 ?
1. d;i 11% ':M6
1. d;i 11% ':M6 ?
1. d;i 9% ':M6
m!iance
http://slidepdf.com/reader/full/identitatea-vizuala-a-companiei-dacia 3/22
1./ >;e 11 ;P
http://slidepdf.com/reader/full/identitatea-vizuala-a-companiei-dacia 4/22
Do""er V)
Capitolul +
,rsturi particulare ale produsului Logan *n rela ia func ionalitate-
estetic
În anul /%% la $acia se produce un nou model, 2o3an, dorindu7se a se trece la un alt nivel !n
ceea ce prive te desi3nul i func ionalitatea automoilului, ima3inea vec-ii $acii fiind sc-imat.
Unele din atriutele ce domin industria automoilelor sunt ele3an a, lu?ul, succesul i si3uran a
4Pamfilie i Procopie, /%1&.
;ând s7a lansat $acia s7a dorit s fie un model ieftin, spa ios i func ional. $atorita pre ului
foarte mic i !n conte?tul crizei economice aprute !n lume, modelul 2o3an a cunoscut un real succes
interna ional, !n /%1% ie ind pe poarta faricii de la Mioveni, 2o3anul cu numarul 1 milion, ma ina
fiind vândut !n prezent pe continente [email protected], Africa, Asia i America. $in punct de vedere al si3uran ei, !n iunie /%% 2o3an prime te & stele din la testul de
si3uran @uro;AP. Modelul dispune de cel pu in un aira3 4pentru ofer pentru modelul de az,
iar pentru variantele de top / sau c-iar aira3uri.
În anul /%%* 2o3an eneficiaz de un facelift la e?teriorul i interiorul acesteia, motorizrile
rmânând acelea i. )e sc-im 3rila i lo3o7ul ma inii, noul lo3o aplicându7se tuturor modelelor 
$acia. not de stil este adus de andoul cromat de la aza 3rilei. )tructura compacta a locurilor 
optice fa care in3loeaza acum i semnalizatorul i farul, contriuie i ea la crearea unei noi linii
frontale. )poilerul fa a fost redesenat, lucru care a dus la o cre tere !n dimensiuni a modelului cu
apro?imativ cm. $esi3nerii nu au uitat nici proiectoarele, care au primit o nou incadratur tocmai pentru a sulinia sc-imrile. În partea de spate eleronul se !n3loeaz !n u a porta3aului i a
 locurilor optice redesenate, creând astfel un volum de 1% litrii al porta3aului, cel mai mare din
clasa sa. 0nteriorul a fost finisat i ofer o senza ie plcut prin mânerele er3onomice i a3-etele
decorative folosite la nivelul portierelor. Plan a de ord a fost modificat prin folosirea polipropilenei
cu structur de tip fa3ure i cercurile folosite ca ornamente pentru 3urile de ventila ie, care imit
elementele cromate. ;adranele pe fond al au devenit mai liziile. ;onfortul a fost mrit prin volanul
cu re3lare pe vertical, un nou dispozitiv de austare a scaunului oferului, tetiera !n form de vir3ul
i su o3lind retrovizoare s7a pus un suport pentru oc-elari. Per total o ma in !munt it din punct
de vedere al desi3nului i esteticii. 4Miric, /%%*
4
http://slidepdf.com/reader/full/identitatea-vizuala-a-companiei-dacia 5/22
În anul /%1&, !n dorin a de a ine pasul cu sc-imrile te-nolo3ice i pentru a aduce o
 prospe ime !n rândul 3amei, se lanseaz la )alonul Autor de la Paris, 2o3an /. $acia a mai fcut un
 pas !nainte i a adus câteva inova ii. )7au fcut mici modificri la interior !n desi3nul ordului i al
consolei centrale. ;easurile au fost !incadrate cu inele cromate, pentru un plus de sportivitate. )7a
instalat un nou sistem multimedia denumit Media av. Pentru prima dat o ma in româneasc dispune de sistem de navi3a ie. 2a interior, 2o3an i7a pstrat reputa ia !n ceea ce prive te
3enerozitatea spa iului, fiind loc i pentru persoanele !nalte !n spate. U ile au un desi3n nou i un
ornament lucios. Porta3aul are un eleron sutil !ncastrat !n el pentru o aerodinamic mai un. $e
asemenea partea frontal are un spoiler ce aduce un aer de sportivitate ma inii. Un lucru inovativ la
2o3an este prezen a utonului @co ce permite oferului s optimizeze consumul de carurant.   În
func ie de stilul de ofat i de condi iile de rulare, @co Mode permite o diminuare a consumului i a
emisiilor de ;/ de pân la 1% +. #unc ia se activeaz la simpla apsare a unui uton pe plan a de
 ord i se dezactiveaz la prima apsare ener3ic a pedalei de accelera ie. 4>unin3.ro
.volu ia Logan *n timp/ *n imagini
 
http://slidepdf.com/reader/full/identitatea-vizuala-a-companiei-dacia 6/22
Logan +002
Logan +013
Logan 10 ni
În anul /%1, pentru a marca 1% de ani de 2o3an, $acia a venit cu un model 2o3an 1% Ani
destinat e?clusiv romanilor i României.
2a e?terior modelul @di ie special e?prim ele3an i rafinament datorit proiectoarelor 
dulu optice, strippin3 stâlpi centrali !n culoare nea3r, protec iilor de u i laterale !n culoare nea3r i
a o3linzii retrovizoare cu semnalizare. Partea din spate este eviden iat de locurile optice cu un
desi3n nou !n culoare ro u !nc-is Bi a a3-etei de decor ar spate !n culoare nea3r. @ste ec-ipat cu
 ante o el 16CC dar( metal. Pe partea stân3, !n spate este personalizat discret cu un stic(er cu lo3o
special D1% AniE.
http://slidepdf.com/reader/full/identitatea-vizuala-a-companiei-dacia 7/22
2a interior dispune de o amianF i plan de ord
nou, ce ofer interiorului un aspect modern. Modelul este
 prevzut cu ec-ipamente moderne precum aer condi ionat
cu re3lare automat, 3eamuri electrice fa i spate, având
comand de activare pe portiere i consol central,
sistemul multimedia [email protected]$0A A: cu touc-screen inte3rat !n consola central, re3ulatorGlimitator de
vitez 4cruise control i volan !mrcat !n piele. 4$acia.ro
Capitolul 3
$acia ! i comercializeaz produsele sale prin parteneri pe tot teritoriul României. 2a partenerii
autoriza i ai ocazia s !ncerci modelele $acia, s efectuezi un test drive sau s7 i aduci ma ina pentru o
revizie te-nica sau repara ie.
Printre cei mai importan i dealeri se numr Auto;olcescu i Meridian.
2a ace ti concesionari pe lân3 faptul c te po i urca !ntr7o ma in din cele e?puse i o po i
testa, eneficiezi de un pro3ram virtual de confi3urare &$ al ma inii dorite. Astfel ! i po i confi3ura
sin3ur ma ina de la model, variant de motorizare pân la culoare, op iuni ale ma inii, tapi erie .
  uto Co!lcescu Meridian Vest
http://slidepdf.com/reader/full/identitatea-vizuala-a-companiei-dacia 8/22
)pa iile de )-oHroom sunt 3eneroase !n ceea
ce prive te spa iul. )pa iul este unul desc-is, având doar câteva irouri destinate for ei de vânzare i
 pentru conducere. $esi3nul este unul modern fiind menit s !ncânte clientul, s se simt ine i astfel
s cumpere ma ina. ;ulorile sunt vii, iar de multe ori sunt asemntoare culorii $acia, alastru
cosmos. Între ma inile e?istente !n s-oHroom e?ist un spa iu 3eneros pentru a putea fi vzute de cât mai multe persoane i pentru ca acestea s poat fi manevrate atunci când sunt aduse i scoase din
s-oHroom.
Capitolul
Designul i estetica formelor vizuale-comunicante4
Potrivit lui Pamfilie i Procopie 4/%1& Eelementele desi3nului de amalae suntI forma
3rafic, ec-ilirul, lumina, culoarea, mi carea, tensiunea, e?presiaE.
#iind vora de un automoil amalaul se confund cu produsul. Astfel $acia i7a !munt it
sim itor produsele i forma acestora, !n acest sens putem include i amalaul cu elemente precum
forma 3rafic ma inii, culoarea, liniile ma inii, lo3o7ul sau e?presia pe care o las o ma in $acia
atunci când trece pe lân3 tine.
2o3oul $acia a suferit mai multe modificri de7a lun3ul timpului, !n momentul de fa fiind o
si3l modern.
!munt easc formele modelelor, astfel c !n ultimii ani
acestea au suferit sc-imri ale formei la e?terior i
interior.
Ultimul concept de 3rafic de la $acia ce are un real succes este )tepHa<. Astfel c dup
)andero, i alte modele $acia precum 2od3< sau $o((er sunt disponiile !n aceast variant.
8
http://slidepdf.com/reader/full/identitatea-vizuala-a-companiei-dacia 9/22
Prin faptul c modelele $acia se vând pe patru continente i dispun de un spa iu 3eneros, fiind
o ma in ideal de familie, aceasta a intrat !n sucon tientul popul iei i este u or de recunoscut,
asemenea altor modele de ma ini consacrate precum 'M5, Mercedes, Audi, >o<ota sau #ord.
Aceast recunoa tere certific calitatea formelor 3rafice ale desi3nerilor de la $acia i al
succesului acestei mrci de automoile.
Capitolul 5
6eprezentarea companiei i a produselor sale *n mediul virtual
În era te-nolo3iei i al internetului, o companie care nu este prezent !n mediul virtual practic
nu are cum s e?iste.
$acia este prezent !n mediul virtual cu un site impresionant din punct de vedere al 3raficii.
Po i s7 i confi3urezi ma ina dorit pe site. $e asemenea po i 3si solu ii de finan are pentru
ac-izi ionarea unei ma ini. Mai e?ist o sec iune pentru usiness, $acia fiind furnizorul principal de
automoile pentru multe institutii ale României printre care Ministerul de 0nterne. )ec iunea servicii
 post vânzare este prezent precum i posiilitatea desc-iderii unui cont pe M< $acia, unde eneficiezi
de numeroase avantae !n calitate de client $acia. sec iune la fel de important este i Pro3ramul
Rala, proiect foarte important de re!nnoire al parcului auto, mul i clien i $acia ac-izi ionându7 i un
model prin acest proiect sus inut de "uvernul României.
$acia este prezent i pe canalele )ocial Media, având cont pe #aceoo( 4peste &6% de mii de
li(e7uri, >Hitter, Pinterest i Joutue.
Pe pa3ina de #aceoo( te po i !nscrie la un drive test, pe Joutue po i vedea reclamele $acia,
iar pe Pinterest ima3ini cu modelele $acia.
 
http://slidepdf.com/reader/full/identitatea-vizuala-a-companiei-dacia 10/22
Site Dacia
7ace!oo" Dacia
8outu!e Dacia
http://slidepdf.com/reader/full/identitatea-vizuala-a-companiei-dacia 11/22
Pinterest Dacia
C9)CL(:II
$acia nu este mai este autoturismul de care foarte mul i râdeau, dar care era !n acela i timp era
apreciat i mândria românilor. Astzi $acia este o ma in modern, cu sistem de navi3a ie i volan !n
 piele, !n varianta de top. @ste prezent pe continente, o ma in de familie, pentru familie, cu spa iu
3eneros i unul dintre cele mai une automoile raportat la nivelul calitateGpre . 0dentitatea vizual a
companiei este la standarde interna ionale, conectat la mediul online, cu un site foarte ine realizat i
 prezent pe toate re elele importante de socializare. ;ompania este mereu 3ata s inoveze i s se
adapteze sc-imrilor survenite ca urmare a e?pansiunii te-nolo3iei.
Bi!liografie
1; ,uning/ +013;  Dacia Logan 2: absolut toate detaliile despre noul Logan 2013/<online=
Disponi!il la >%ttp4??&&&;tuning;ro?masini-noi?dacia-logan-+-a!solut-toate-detaliile-despre-
[email protected]+;%tmlA <ccesat la data de [email protected] prilie +015=;
+; lecu/ B;/ +015;  Rmâne Dacia cea mai mare companie din România? La ase luni cifra de
afaceri a constructorului auto a crescut cu doar 1,! "   #iarul $inanciar / <online= Ianuarie;
Disponi!il la >%ttp4??&&&;zf;ro?auto?ramane-dacia-cea-mai-mare-companie-din-romania-la- sase-luni-[email protected]15A <ccesat la
3; utomo!ileDaciaS;; / +015; Ei"ipedia;ro <online=; Disponi!il la >
%ttp4??ro;&i"ipedia;org?&i"i?utomo!ileDaciaS;; A <ccesat la data de [email protected] prilie +015=;
; utoCo!lcescu/ +015; utoCo!lcescu;ro/ <online=; Disponi!il la
>%ttp4??&&&;autoco!alcescu;ro?A <ccesat la data de [email protected] prilie +015=
5; Dacia/ +015; Dacia;ro/ <online= Disponi!il la >%ttp4??&&&;dacia;ro?A <ccesat la data de [email protected]
prilie +015=;
11
http://slidepdf.com/reader/full/identitatea-vizuala-a-companiei-dacia 12/22
; Dacia 6omFnia; Dacia/ <online= Disponi!il la
>%ttps4??&&&;face!oo";[email protected] <ccesat la data de [email protected]
prilie +015=;
2; Dacia 6omFnia; Dacia/ <online= Disponi!il la >  %ttps4??ro;pinterest;com?daciaromania?A
<ccesat la data de [email protected] prilie +015=; @; it/ G; +01;  Da%n of t&e Dacia: &o% Romania's no(t&rills car ma)er raced a&ead" ,%e
Guardian/ <online= +1 9ctom!rie; Disponi!il la
>%ttp4??&&&;t%eguardian;com?!usiness?+01?oct?+1?dacia-romania-car-ma"er-europe-salesHA
10; Meridian uto;  Dacia"*utomeridian"ro/ <online=; Disponi!il la
>%ttp4??dacia;automeridian;ro?A <ccesat la data [email protected] prilie +015=;
11; Miric/ B; +002; *ceea i +rie cu alt plrie"   utoMar"et/ <online= 1 Iulie; Disponi!il la
>%ttp4??&&&;automar"et;[email protected];%tmlA <ccesat la
1+; 9fficial Dacia 6omania/ +015; Dacia 6omFnia/ <online=; Disponi!il la >
%ttps4??&&&;'outu!e;com?user?9fficialDacia6omania A
13;Pamfilie/ 6; i Procopie/ 6/ +013;  Design i estetic n -usiness  ; Bucure ti4S.;
1; Sport;ro/ +015; Dacia i premiera de la Geneva Imagini oficiale cu noul model-edi ie
special/ la 10 ani de la unirea cu francezii; Sport;ro <online=; Disponi!il la >
%ttp4??&&&;sport;ro?masini?dacia-si-premiera-de-la-geneva-imagini-oficiale-cu-noul-model-
 
Dacia %ipp' sau Dacia .stafette/ [email protected]
12
http://slidepdf.com/reader/full/identitatea-vizuala-a-companiei-dacia 13/22
Dacia 1302 Kum!o
http://slidepdf.com/reader/full/identitatea-vizuala-a-companiei-dacia 14/22
Dacia Converti!le
Dacia Lstun sau Dacia 500/ [email protected]
14
http://slidepdf.com/reader/full/identitatea-vizuala-a-companiei-dacia 15/22
lui )icolae Ceau escu
poarta fa!ricii de la Mioveni/ +00
15
http://slidepdf.com/reader/full/identitatea-vizuala-a-companiei-dacia 16/22
http://slidepdf.com/reader/full/identitatea-vizuala-a-companiei-dacia 17/22
17
http://slidepdf.com/reader/full/identitatea-vizuala-a-companiei-dacia 18/22
http://slidepdf.com/reader/full/identitatea-vizuala-a-companiei-dacia 19/22
http://slidepdf.com/reader/full/identitatea-vizuala-a-companiei-dacia 20/22
Dacia Logan Ca!rio este un s%o&car realizat de
@ Service;
20
http://slidepdf.com/reader/full/identitatea-vizuala-a-companiei-dacia 21/22
Dacia Duster 6all'
nu mai putin de 250 de cai putere la
;000 rpm;
http://slidepdf.com/reader/full/identitatea-vizuala-a-companiei-dacia 22/22
propulsor V de 3;000 cmc/ preparat de
9reca/ care dezvolt 330 CP cuplat la o
transmisie secven iala cu trepte dezvoltat
de Sadev;
Dacia Duster J .ver'one/ pregatit de uzin pentru
competi iile 9ff-6oad din ar/ sunt ec%ipate cu motorul 1;5
dCI 110 CP/ dar au primit *n plus un diferen ial cu
alunecare limitat/ puntea spate a fost u or *nl at/ iar la
interior au fost adugate structuri metalice pentru protec ia
ec%ipaNelor rollcage i centuri de siguran cu prindere *n
patru puncte; 7iecare ma in a fost dotat cu un troliu/
instrumente de msur a distan elor parcurse i sta ii radio;
Dacia Lodg' Glace este ec%ipat cu un motor V de +;@2
cmc i furnizeaz nu mai pu in de 355 de cai putere la ;500
rpm; 

Recommended