+ All Categories
Home > Documents > identitate vizuala petrom

identitate vizuala petrom

Date post: 05-Jul-2015
Category:
Upload: nycole-nycolee
View: 507 times
Download: 11 times
Share this document with a friend
94
Standard OMV Petrom S.A. Standard OMV Petrom S.A. – ST COM 032 R În vigoare de la: 14 aprilie 2010 Identitatea Vizuală Petrom Pagina 1 din 4 Ediţia 3: Titlu: Identitatea Vizuală Petrom Scop: Crearea unei identități vizuale unitare și inconfundabile pentru companie cu scopul de a realiza astfel o recunoaștere imediată a brandului Petrom, pe plan intern şi extern. Grup ţintă: Comunicatori, Directori CFs, Directori BDs, Director Marketing (Divizia Marketing), întreg personalul OMV Petrom S.A. Grupul Petrom Alte societăţi exceptate Domeniu de aplicabilitate: OMV Petrom S.A. Alte societăţi incluse Elaborare P – CC & PA Iliana Stănculeț 7 aprilie 2010 Verificare conţinut P – CC & PA Dan Pazara 8 aprilie 2010 Verificare calitate P - CA Mihai Berinde 8 aprilie 2010 Aprobare CEO Mariana Gheorghe 14 aprilie 2010 Entitatea organizatorică Numele Data Semnătură Aprobat în Şedinţa Directoratului Petrom din 14 aprilie 2010 Prezentul document este proprietatea exclusivă a OMV Petrom S.A. (denumită în continuare „Petrom” sau „Societatea”). Orice referire în document la „Petrom” sau „Societate” va fi interpretată ca o referire la persoana juridică OMV Petrom S.A. Documentul nu poate fi comunicat nici integral nici parţial către terţe părţi fără acordul scris al P-CA. Prin terţe părţi se înţeleg persoane sau societăţi comerciale care nu fac parte din Grupul OMV. În vederea simplificării limbajului, în acest document s-au folosit afirmaţii neutre din punct de vedere al genului. Acolo unde este cazul, masculinul încorporează şi varianta pentru feminin.
Transcript
Page 1: identitate vizuala petrom

Exe

mp

lar

nec

on

tro

lat;

ed

iţia

în v

igo

are

dis

po

nib

ilă p

e P

ort

alu

l Pet

rom

Standard OMV Petrom S.A.

Standard OMV Petrom S.A. – ST COM 032 R În vigoare de la: 14 aprilie 2010

Identitatea Vizuală Petrom Pagina 1 din 4 Ediţia 3:

Titlu: Identitatea Vizuală Petrom

Scop:

Crearea unei identități vizuale unitare și inconfundabile pentru companie cu scopul de a realiza astfel o recunoaștere imediată a brandului Petrom, pe plan intern şi extern.

Grup ţintă: Comunicatori, Directori CFs, Directori BDs, Director Marketing (Divizia Marketing), întreg personalul OMV Petrom S.A.

Grupul Petrom Alte societăţi exceptate Domeniu de aplicabilitate: OMV Petrom S.A. Alte societăţi incluse

Elaborare P – CC & PA Iliana Stănculeț 7 aprilie 2010

Verificare conţinut P – CC & PA Dan Pazara 8 aprilie 2010

Verificare calitate P - CA Mihai Berinde 8 aprilie 2010

Aprobare CEO Mariana Gheorghe 14 aprilie 2010

Entitatea organizatorică

Numele Data Semnătură

Aprobat în Şedinţa Directoratului Petrom din 14 aprilie 2010 Prezentul document este proprietatea exclusivă a OMV Petrom S.A. (denumită în continuare „Petrom” sau „Societatea”). Orice referire în document la „Petrom” sau „Societate” va fi interpretată ca o referire la persoana juridică OMV Petrom S.A. Documentul nu poate fi comunicat nici integral nici parţial către terţe părţi fără acordul scris al P-CA. Prin terţe părţi se înţeleg persoane sau societăţi comerciale care nu fac parte din Grupul OMV. În vederea simplificării limbajului, în acest document s-au folosit afirmaţii neutre din punct de vedere al genului. Acolo unde este cazul, masculinul încorporează şi varianta pentru feminin.

Page 2: identitate vizuala petrom

Exe

mp

lar

nec

on

tro

lat;

ed

iţia

în v

igo

are

dis

po

nib

ilă p

e P

ort

alu

l Pet

rom

Standard OMV Petrom S.A. – ST COM 032 R În vigoare de la: 14 aprilie 2010

Identitatea Vizuală Petrom Pagina 2 din 4 Ediţia 3:

1. Introducere

Existența unei identități vizuale puternice și coerente completează acţiunile companiei OMV Petrom S.A. în consolidarea şi dezvoltarea brandului corporativ Petrom. O reglementare centralizată asigură brandului Petrom o identitate vizuală unitară, sporeşte efectul comunicării şi înlesneşte procesele interne şi externe de aprobare.

2. Conţinutul reglementării

Identitatea vizuală Petrom are ca fundament o serie de elemente grafice numite principii de bază. Fiecare element face parte dintr-un sistem vizual dinamic care contribuie la crearea imaginii de brand. Toate aceste elemente grafice, folosite împreună și în mod consecvent, reprezintă brandul Petrom. Regulile din Manualul de Identitate Vizuală, respectiv Manualul de Identitate Vizuală CSR sunt obligatorii pentru întreg personalul OMV Petrom S.A. și pentru terții care folosesc identitatea Petrom în proiectele de comunicare pe care le desfășoară. Având în vedere importanţa acordată de compania OMV Petrom S.A. Responsponsabilităţii Sociale Corporatiste (CSR) ca parte integrantă a strategiei sale, identitatea vizuală a programelor CSR este reglementată în Manualul de Identitate Vizuală CSR (Anexa B). La întocmirea documentelor de tipul: scrisori, fax, prezentări Power Point se vor folosi șabloanele disponibile pe Petrom Intranet, sub butonul – Regulamente & Procese pe calea My Petrom›Regulamente & Procese›Reguli de Comunicare. Cu scop informativ, aceste şabloane sunt prezentate în Anexele B, C și D. Suplimentar, la elaborarea materialelor de comunicare de o complexitate mai ridicată de tipul: broșuri, mape, afișe, pliante, anunțuri, înregistrări video, cadouri promoționale, dar fără a ne limita la acestea, se va urma fluxul de lucru descris mai jos: 1. Inițiatorul proiectului are obligația de a informa comunicatorul desemnat în

domeniul de activitate respectiv despre intenția de a realiza materialul de comunicare;

2. Comunicatorul urmărește derularea proiectului și acordă consultanță de fiecare dată când este cazul;

3. Comunicatorul are obligația de a informa Şef Serviciu Publicitate şi Sponsorizări/ P-CC & PA despre aceste proiecte;

4. Inițiatorul transmite proiectul final către comunicator spre verificare și avizare; 5. Comunicatorul are responsabilitatea de a verifica proiectul și de a se asigura că

respectă principiile de bază din Manualul de Identitate Vizuală, respectiv din Manualul de Identitate Vizuală CSR;

6. Comunicatorul transmite varianta finală a proiectului la Şef Serviciu Publicitate şi Sponsorizări/ P-CC & PA pentru aprobare.

7. Şef Serviciu Publicitate şi Sponsorizări/ P-CC & PA aprobă varianta finală a proiectului.

Dacă materialele de comunicare sunt produse fără aprobarea Şefului Serviciu Publicitate şi Sponsorizări/ P-CC & PA și fără a respecta regulile de identitate vizuală , atunci acestea trebuie să fie refăcute pe cheltuiala inițiatorului proiectului.

Page 3: identitate vizuala petrom

Exe

mp

lar

nec

on

tro

lat;

ed

iţia

în v

igo

are

dis

po

nib

ilă p

e P

ort

alu

l Pet

rom

Standard OMV Petrom S.A. – ST COM 032 R În vigoare de la: 14 aprilie 2010

Identitatea Vizuală Petrom Pagina 3 din 4 Ediţia 3:

La final, câte un exemplar din materialele de comunicare trebuie să fie trimis către comunicatori și către Şef Serviciu Publicitate şi Sponsorizări / P-CC & PA de către iniţiatorii acestora, cu detalii referitoare la scopul în care vor fi folosite.

3. Responsabilităţi 3.1. Director P-CC:

- este responsabil cu definirea conceptului de „identitate vizuală” în cadrul companiei OMV Petrom S.A. și este prin aceasta „centrul de conducere” pentru identitatea corporatistă în cadrul companiei;

- aprobă materialele de comunicare cu grad ridicat de complexitate.

3.2. Şef Serviciu Publicitate şi Sponsorizări / P-CC & PA - aprobă varianta finală a proiectelor la elaborarea materialelor de comunicare de o

complexitate mai ridicată de tipul: broșuri, mape, afișe, pliante, anunțuri, înregistrări video, cadouri promoționale

- se asigura ca toti colaboratori care se gasesc intr-o relatie contractuala cu OMV Petrom S.A. si dezvolta materiale de comunicare au primit si au luat la cunostinta regulile din Manualul de Identitate Vizuala Petrom, respectiv din Manualul de Identitate Vizuală CSR;

3.3. Comunicatorii:

- oferă consultanță inițiatorilor de materiale de comunicare; - verifică materialele de comunicare cu grad ridicat de complexitate; - transmit spre aprobare la Şef Serviciu Publicitate şi Sponsorizări/ P-CC & PA

materialele de comunicare cu grad ridicat de complexitate. - se asigură ca toţi colaboratori care se gasesc într-o relaţie contractuală cu OMV

Petrom S.A. şi dezvoltă materiale de comunicare au primit şi au luat la cunoştinţă regulile din Manualul de Identitate Vizuală Petrom, respectiv din Manualul de Identitate Vizuală CSR;

3.4. Directorii BD și CF:

- sunt responsabili pentru implementarea cerințelor prezentului standard în cadrul domeniului de activitate, atât în plan intern, cât și în relația cu terții.

3.5. Director Marketing – Departamentul Retail – Divizia Marketing

- răspunde de respectarea standardului de identitate vizuală Petrom, în domeniul său de activitate, fiind „centrul de conducere” pentru aplicarea corectă a regulilor din manual în benzinării și în comunicarea de marketing și de produs. Design-ul benzinăriilor va respecta instrucțiunile în vigoare prezentate în Ghidul de design al benzinăriilor;

- informează Şef Serviciu Publicitate şi Sponsorizări / P-CC & PA despre elaborarea materialelor de comunicare cu grad mare de complexitat;

- se asigură că toţi colaboratori care se găsesc intr-o relaţie contractuală cu OMV Petrom S.A. şi dezvoltă materiale de comunicare au primit şi au luat la cunoştinţă regulile din Manualul de Identitate Vizuală Petrom, respectiv din Manualul de Identitate Vizuală CSR;

3.6. Întreg personalul OMV Petrom S.A.

- toţi angajaţii au obligația să respecte regulile din Manualul de Identitate Vizuală; - toţi angajaţii au obligația să respecte regulile din Manualul de Identitate Vizuală CSR,

atunci când este cazul.

Page 4: identitate vizuala petrom

Exe

mp

lar

nec

on

tro

lat;

ed

iţia

în v

igo

are

dis

po

nib

ilă p

e P

ort

alu

l Pet

rom

Standard OMV Petrom S.A. – ST COM 032 R În vigoare de la: 14 aprilie 2010

Identitatea Vizuală Petrom Pagina 4 din 4 Ediţia 3:

4. Termeni şi abrevieri

Comunicatori: persoanele responsabile cu activitatea de comunicare în cadrul diviziilor și funcțiilor corporatiste din Petrom. Domenii de activitate: divizii și funcții corporatiste așa cum sunt definite în ediţia în vigoare a Manualului de Management al Petrom. Materiale de comunicare cu grad ridicat de complexitate: broșuri, mape, afișe, pliante, anunțuri, înregistrări video, cadouri promoționale, dar fără a ne limita la acestea. CEO: Director General al Petrom (Chief Executive Officer of Petrom) P-CC & PA: Petrom Corporate Communication & Public Affairs P-CA: Petrom Corporate Affairs and Compliance BD: Divizie Petrom (Business Division) CF: Funcție Corporativă (Corporate Function) CSR: Responsponsabilitate Socială Corporativă (Corporate Social Responsibility)

5. Reglementări abrogate

Standardul Petrom ST COM 032 R “Identitatea vizuală a Petrom” – ediţia 2 6. Documente suport

Manualul de Management al OMV Petrom S.A. – ediţia în vigoare Directiva Petrom DIR CA 001 R “Sistemul de Reglementari Petrom” – ediţia în vigoare

7. Lista de difuzare

Membrii Directoratului Directorii CFs Directorii BDs Comunicatori Director Marketing – Departamentul Retail – Divizia Marketing

8. Modificări faţă de ediţia anterioară

Ediţia curentă Capitole modificate Detalii despre modificările relevante

3 Scop 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9

- Îmbunătăţirea textului prin reformulare - Introducerea de responsabilităţi pentru

terţi şi pentru Şef Serviciu Publicitate şi Sponsorizări / P-CC & PA

- Modificări în vederea respectării cerinţelor DIR CA 001 R

- Modificare Anexa A - capitol „Stilul Imaginilor” si introducere capitol nou „Numele companiei”

9. Anexe

Anexa A: Manualul de Identitate Vizuală Petrom Anexa B: Manualul de Identitate Vizuală CSR Petrom Anexa C: Şablon antet pentru scrisori Anexa D: Şablon antet pentru fax Anexa E: Şablon prezentare Power Point

Page 5: identitate vizuala petrom

PetromGhid de design de corporațiev3, februarie 2010

Page 6: identitate vizuala petrom
Page 7: identitate vizuala petrom

Cuprins | 1

Cuprins

Drumul continuă 3

Filozofia Petrom 4

Numele companiei și numele brandului 5

Principii de bazăLogo 6

Slogan 10

Linia de certificare 12

Culori 14

Tipografie 16

Stilul imaginilor 18

Elemente grafice: Blue Motion și Yellow Touch 20

Exemple practiceMateriale de comunicare organizațională 22

Prezentare Power Point 24

Broșuri 26

Postere interne 32

Obiecte promoționale 33

Semnalistică 34

Alte exemple 35

Page 8: identitate vizuala petrom
Page 9: identitate vizuala petrom

Drumul Continuă | 3

Petrom își continuă drumul spre succes.

Procesul de modernizare inițiat în 2005, noile tehnologii, experiența și know-how-ul OMV precum și capitalul necesar investițiilor au constituit calea spre succes a companiei. Petrom a devenit o companie profitabilă și puternică, un lider al economiei românești și un model pentru societatea noastră. O evoluție firească care confirmă experiența pe care o avem în domeniu, acumulată de-a lungul a peste 150 de ani de activitate.

Identitatea vizuală constituie o parte importantă din identitatea brandului Petrom. Această identitate vizuală se bazează pe o serie de elemente grafice care converg într-un sistem vizual complex, ce comunică misiunea și filozofia Petrom.

Elementele de bază sunt:

‣ Logoul

‣ Sloganul

‣ Linia de certificare

‣ Culorile logoului

‣ Culorile de bază folosite în comunicarea vizuală

‣ Tipografia

Elementul cheie în comunicarea corporatistă este consecvența.

Elementele care constituie identitatea vizuală trebuie să fie întotdeauna folosite conform setului de reguli incluse în Manual. Numai așa brandul Petrom își păstrează imaginea puternică, serioasă și de încredere atât în interiorul companiei, cât și în exterior.

În comunicarea Petrom trebuie să se folosească numai elementele grafice originale. Pentru a comanda aceste elemente sau Manualul de Identitate Vizuală, vă rugăm contactați Petrom Corporate Communication (P-CC) la e-mail: [email protected]

Divizia de marketing răspunde de respectarea standardului de identitate vizuală Petrom și supervizează aplicarea corectă a regulilor din Manual în comunicarea de marketing. Designul benzinăriilor va respecta instrucțiunile prezentate în Ghidul de design al benzinăriilor.

Page 10: identitate vizuala petrom

4 | Filozofia Petrom

Filozofia Petrom

Valorile în care credem și potrivit cărora acționăm zi de zi conduc compania pe drumul dezvoltării durabile și al responsabilității sociale.

ValorileÎn calitate de angajați Petrom, în tot ceea ce facem încercăm să fim buni profesioniști, adevărați parteneri și deschizători de drumuri.

Valorile Petrom trăiesc în cadrul companiei pentru că le împărtășim atât ca angajați, cât și ca oameni. Credem că aceste valori nu sunt simple cuvinte, ci adevărate repere pe drumul către o dezvoltare durabilă.

ProfesionalismExcelență profesională pentru un succes durabil. Învățăm, avem rezultate, reușim.

Învățarea continuă, angajamentul individual și înalta performanță sunt sursele excelenței noastre profesionale. Obiectivul nostru este de a încuraja dezvoltarea profesională, iar prin aceasta, profitabilitatea pe termen lung.

ParteneriatRelații de lucru responsabile pentru beneficii reciproce. Respectăm, relaționăm, ne pasă.

Corectitudinea, responsabilitatea și respectul reprezintă esența relațiilor noastre de colaborare cu toate părțile implicate: clienți, angajați, acționari și societatea, în general. Ne dorim să creăm un mediu reciproc avantajos prin parteneriate sociale și economice, respectând exigențele ecologice actuale.

PionieratSpiritul schimbării pentru o dezvoltare continuă. Explorăm, ne punem în mișcare, creștem.

Forța noastră constă în deschiderea către schimbare și mobilitatea proactivă, în efortul continuu de a combina succesul economic cu cele mai bune soluții energetice pentru prezent și pentru viitor.

Responsabilitatea socială: o atitudine pentru viitorResponsabilitatea socială corporatistă (CSR) este parte integrantă a strategiei Petrom. Fiind cea mai mare companie din România, Petrom este angajată activ pentru a contribui la dezvoltarea societății românești. În cadrul platformei „Respect pentru Viitor“, Petrom dezvoltă programe de responsabilitate socială, prin intermediul cărora răspundem nevoilor societății și mediului înconjurător.

‣ Identitatea vizuală CSR este stabilită în cadrul Manualului de Identitate CSR.

Page 11: identitate vizuala petrom

Numele companiei și numele brandului | 5

Numele companiei și numele brandului

Zi de zi, Petrom și-a urmat cu consecvență drumul spre succes.

Dorința de performanță și viziunea îndrăzneață a companiei au făcut din Petrom, în 2010, cea mai importantă companie integrată de petrol și gaze din Sud-Estul Europei. O confirmare a valorii companiei și a puterii sale de a-și transforma obiectivele stabilite în 2005 în realitate. Standardele de business care erau pe atunci proprii companiei OMV au devenit acum parte a practicii de business Petrom de zi cu zi. Confimarea acestor realizări se regăsește acum și în schimbarea denumirii juridice a companiei , de la 1 ianuarie 2010, din Petrom S.A. în OMV Petrom S.A..

Numele brandului rămâne Petrom, nefiind influențat de această schimbare.

Însă, pentru a se păstra o consecvență în comunicare, ori de câte ori numele companiei va fi menționat se va ține cont de următoarele reguli:

‣ Comunicarea de brand va utiliza în continuare numele de brand Petrom, denumirea juridică urmând a fi folosită doar în documente legale precum: contracte, facturi, corespondență comercială etc.

‣ În comunicarea de brand, când se face referire la companie, în scris sau verbal (în comunicate de presă, interviuri, emisiuni, pe site), referirea se va face la brandul corporate Petrom. Cu toate acestea, în formatul pentru comunicatele de presă, în partea de jos, va exista o notificare care va specifica faptul că referirile făcute la Petrom reflectă poziția OMV Petrom S.A.

‣ Acolo unde până acum apărea Petrom S.A., în formate de documente și scrisori, pe cărți de vizită etc., această denumire va fi înlocuită cu OMV Petrom S.A.

Page 12: identitate vizuala petrom

6 | Principii de bază | Logo

Logo

Logoul este principalul element de identificare a brandului Petrom. Reprezintă experiența și succesul mărcii noastre până în prezent, dar și deschiderea spre viitor.

Logo PetromLogoul constituie semnătura companiei Petrom și este cea mai vizibilă reprezentare vizuală a brandului. El simbolizează garanția calității produselor și a serviciilor pe care le oferim, precum și valorile în care credem.

Logoul trebuie folosit conform regulilor de identitate stabilite în Manual.

Logoul este fix și nu trebuie modificat în niciun fel. Este compus din cuvântul „Petrom“, elementul grafic și certificarea „Membru OMV Grup“.

‣ Excepție: pe acoperișuri, obiecte promoționale sau alte materiale certificarea poate fi eliminată, nefiind lizibilă.

Cuvântul „Petrom“ nu are la bază un anumit font și nici nu va fi reconstruit dintr-unul. El nu apare niciodată singur, ci numai împreună cu elementul grafic și certificarea „Membru OMV Grup“. Elementul grafic apare întotdeauna deasupra cuvântului Petrom.

‣ Excepție: pe suporturi cu spațiu limitat (ex: autocisterne) sau de dimensiuni foarte mici (ex: obiecte promoționale), elementul grafic apare înaintea cuvântului Petrom.

Logo PETROM

Compoziție logo PETROM:

Logo PETROMversiune orizontală

Element grafic

Logotip PETROM

Linia de certificare

Page 13: identitate vizuala petrom

Logo | Principii de bază | 7

Logoul – versiunea în trei culoriVersiunea în trei culori a logoului este simbolul corporatist Petrom și trebuie folosit în toate materialele Petrom. Această versiune a logoului are prioritate absolută.

Logoul va fi folosit numai pe fond alb.

Pe materiale care nu țin exclusiv de Petrom (ex: sponsorizări, apariții publicitare secundare), dacă fondul nu este alb, trebuie adăugat un câmp alb în jurul logoului Petrom. Acest câmp are următoarele caracteristici:

Lățimea logoului d împărțită la 7 și înmulțită cu 9 este egală cu lătimea a a câmpului alb. Lățimea logoului d împărțită la 7 și înmulțită cu 8 este egală cu înălțimea b a câmpului alb.

Versiunea monocromă a logouluiVersiunea monocromă pozitivă a logoului, cea unicoloră, se va folosi pe materiale unicolore și va fi pusă pe un fond neutru de culoare deschisă.

‣ Excepție: în cazul în care logoul apare pe o lucrare unicoloră de care nu este responsabil Petrom, logoul poate fi plasat pe un fond care este până la 60% gri.

‣ Dacă fondul este colorat mai mult de 60%, se va folosi versiunea monocromă negativă a logoului.

În situații speciale, logoul poate apărea și pe albastru. În acest caz, cuvântul Petrom va fi alb (nu galben sau orice altă culoare), iar conturul albastru și umbra albastră vor dispărea din elementul grafic.

a=9x

d

6x d7

d7

b=8x d7

PETROM REDPANTONE® 485 PANTONE® Yellow 012 PANTONE® 295C0 M100 Y90 K0R230 G0 B0HEX #E60000RAL 3020

PETROM YELLOW

C0 M10 Y100 K0R255 G235 B0HEX #FFEB00RAL 1021

PETROM BLUE

C100 M60 Y0 K50R0 G51 B102HEX #333366RAL 5010 Gentian Blue

Culorile folosite în logo PETROM

Proporții și spațiu de siguranță

Logo PETROM în negativ

Page 14: identitate vizuala petrom

8 | Principii de bază | Logo

Logo

Reguli de folosirePrin logo, Petrom este identificat ca sursă a mesajului transmis prin materiale de comunicare vizuală. Folosirea corectă a logoului întărește identitatea mărcii.

Următoarele reguli privind folosirea logoului sunt esențiale:

‣ Logoul trebuie întotdeauna reprodus la cele mai înalte standarde de calitate.

‣ Logoul se folosește întotdeauna pe fond alb.

‣ Logoul trebuie să fie întotdeauna plasat orizontal.

‣ Logoul este întotdeauna pus într-o poziție vizibilă.

‣ În comunicarea marketing (ex: machetă de presă, panotaj, broșuri etc), logoul se pune întotdeauna în dreapta jos.

‣ Pe materialele de papetărie, logoul va fi pus în dreapta sus.

‣ Pe plicuri, logoul va fi pus în stânga sus.

‣ Zona de protecție din jurul logoului trebuie respectată (vezi pagina 7).

‣ Dimensiunea logoului trebuie respectată conform indicațiilor de la pagina 9, iar poziția logoului trebuie să respecte indicațiile de mai jos.

Folosiți întotdeauna doar materiale de comunicare în original. Aceste materiale în original pot fi comandate de la Departamentul de Comunicare al Petrom, [email protected]

Poziția logoului față de marginile paginii, în milimetri

Format Dreapta Jos

DL 10 7,6

A6 9,5 8

A5 11 7,6

A4 15,4 10,2

A3 21,5 14

A2 26 17,8

A1 38,5 32

A0 44 34

Reguli de folosire

Urmætoarele reguli privind folosirea logo-ului suntesenfliale:

Logo-ul trebuie întotdeauna reprodus la celemai înalte standarde de calitate. Logo-ul se foloseøte întotdeauna pe fond alb. Logo-ul trebuie sæ fie întotdeauna plasat orizontal. Logo-ul este întotdeauna pus într-o pozitie vizibilæ. În comunicarea marketing (ex: machetæ de presæ,panotaj, broøuri etc), logo-ul se pune întotdeaunaîn dreapta jos. Pe materialele de papetærie, logo-ul va fi pus îndreapta sus. Pe plicuri, logo-ul va fi pus în stânga sus. Zona de protecflie din jurul logo-ului trebuierespectatæ (vezi pagina 5). Dimensiunea logo-ului trebuie respectatæconform indicafliilor de la pagina 9, iar poziflialogo-ului trebuie sæ respecte indicafliile de maijos.

Logo

Logotipul Petrom estespecial creat. Nu folosiflialte fonturi pentru a-lreprezenta.

Format Dreapta JosDL 10 7,6A6 9,5 8A5 11 7,6A4 15,4 10,2A3 21,5 14A2 26 17,8A1 38,5 32A0 44 34

Poziflia logo-ului faflæ de marginile paginii, înmilimetri

Nu este permisæmodificarea proporfliilorlogoului.

Nu folosifli elementul graficseparat.

Nu folosifli logotipulPetrom separat.

8 Principii de bazæ Logo

Prin logo, Petrom este identificat ca sursæ a mesajului transmis prin canalele de comunicare øi pe produse. Folosirea corectæ a logo-ului întæreøte identitatea mærcii.

Folosifli întotdeauna doar materiale de comunicare în original. Aceste materiale în original pot fi comandate de la Departamentul de Comunicare al Petrom, [email protected]

Page 15: identitate vizuala petrom

Logo | Principii de bază | 9

Lorem ipsum dolorsit amet, consec-tetuer adipiscingelit. Proin pre-tium aliquamdolor. Morbi

Nu este permisæ modificareaculorilor logoului.

Nu plasafli logoul „latæiere“. Nu este permisæfolosirea logouluiincomplet.

Nu este permisæ folosirealogoului pe o fotografie.

Nu este permisæ folosirealogoului Petrom pe unfond colorat.

Trebuie respectatæ zona deprotecflie din jurul logoului.

Nu este permisæ folosirealogoului în altæ poziflie în afaræde cea orizontalæ.

Nu este permisæ folosirealogoului Petrom cu diferiteefecte.

Logo Principii de bazæ 9

Page 16: identitate vizuala petrom

10 | Principii de bază | Promisiunea brandului

Promisiunea brandului

Sloganul brandului Petrom este cel care sintetizează platforma de comunicare corporatistă și se poate schimba o dată cu aceasta. Sloganul de marketing al companiei Petrom este „Esența mișcării“.

Promisiunea branduluiÎn toată comunicarea corporatistă, promisiunea care sintetizează platforma de comunicare curentă devine sloganul brandului.

‣ De exemplu, platforma de comunicare din 2008 – 2010 este sintetizată prin sloganul corporatist “Pentru că România va crește prin bun-simț și responsabilitate.”

‣ Promisiunea de brand poate fi plasată: ‣ ca titlu ‣ ca rând final în text ‣ ca slogan, lângă logo ‣ în centrul cartonului TV

În comunicarea de marketing, sloganul ce va fi folosit este “Esența mișcării”.

‣ Dacă Petrom are în derulare două campanii de comunicare (marketing și corporate) în același timp, sloganul esența mișcării nu va fi folosit în comunicarea de marketing.

Tipografia sloganului

1. În comunicarea corporatistăPentru scrierea sloganului se va folosi întotdeauna fontul Univers Condensed. Culoarea acestuia va fi mereu Petrom BLUE.

Sloganul se va alinia cu logoul Petrom în partea sa inferioară, în stânga paginii. Sloganul și logoul vor sta întotdeauna în partea de jos a layout-ului sub elementul grafic Blue Motion sau Yellow Touch.

2. În comunicarea de marketingFontul sloganului este întotdeauna Futura Heavy Oblique.

Înclinat 15 grade pe orizontal, pentru a se potrivi cu înclinarea logoului Scalat 103% pe orizontal

Sloganul și cuvântul Petrom din logo sunt plasate la același nivel.

Limba folosităPentru folosirea sloganului în zone în care nu se vorbește limba română, sunt definite versiuni specifice, în funcție de țară.

Promisiunea brandului

10 Principii de bazæ Promisiunea brandului

Limba folositæ

Tipografia sloganului

1. In comunicarea corporatistæ

Fontul sloganului este întotdeauna Futura HeavyOblique.

Sloganul øi cuvântul Petrom din logo sunt plasatela acelaøi nivel.

Pentru folosirea sloganului în zone în care nu sevorbeøte limba românæ, sunt definite versiunispecifice, în funcflie de flaræ.

Înclinat 15 grade pe orizontal, pentru a se potrivicu înclinarea logo-ului

Scalat 103% pe orizontal�

Promisiunea brandului

Acest slogan poate fi utilizat si in comunicareacorporate numai dacæ nicio campanie de comunicare corporatistæ nu se aflæ în derulare concomitent.

În toatæ comunicarea corporatistæ, promisiunea care sintetizeazæ platforma de comunicare curentæ devine sloganul brandului.

În comunicarea de marketing, sloganul ce va fi folosit este “Esenfla miøcærii”.

comunicare corporate comunicare marketing

Promisiunea de brand poate fi plasatæ:- ca titlu- ca rând final în text- ca slogan, lângæ logo- în centrul cartonului TV

Dacæ Petrom are în derulare douæ campanii de comunicare (marketing øi corporate) în acelaøi timp, sloganul esenfla miøcærii nu va fi folosit în comunicarea de marketing.

Pentru scrierea sloganului se va folosi întotdeauna fontul Univers Condensed. Culoarea acestuia va fi mereu PETROM BLUE.

Sloganul se va alinia cu logo-ul Petrom în partea sa inferioaræ, în stânga paginii. Sloganul øi logo-ul vor sta întotdeauna în partea de jos a layout-ului sub elementul grafic Blue Motion sau Yellow Touch.

2. In comunicarea de marketing

Sloganul brandului Petrom este cel care sintetizeaz` platforma de comunicare corporate [i se poate schimba o dat` cu aceasta.Sloganul de marketing al companiei Petrom este “Esen]a mi[c`rii”.

De exemplu, platforma de comunicare din 2008 – 2010 este sintetizatæ prin sloganul corporatist “Pentru cæ România va creøte prin bun-simfl øi responsabilitate.”

Pentru c` Romånia va cre[te prin bun-sim] [i responsabilitate. Membru OMV Grup

Esenfla miøcæriiMembru OMV Grup

Promisiunea brandului

10 Principii de bazæ Promisiunea brandului

Limba folositæ

Tipografia sloganului

1. In comunicarea corporatistæ

Fontul sloganului este întotdeauna Futura HeavyOblique.

Sloganul øi cuvântul Petrom din logo sunt plasatela acelaøi nivel.

Pentru folosirea sloganului în zone în care nu sevorbeøte limba românæ, sunt definite versiunispecifice, în funcflie de flaræ.

Înclinat 15 grade pe orizontal, pentru a se potrivicu înclinarea logo-ului

Scalat 103% pe orizontal�

Promisiunea brandului

Acest slogan poate fi utilizat si in comunicareacorporate numai dacæ nicio campanie de comunicare corporatistæ nu se aflæ în derulare concomitent.

În toatæ comunicarea corporatistæ, promisiunea care sintetizeazæ platforma de comunicare curentæ devine sloganul brandului.

În comunicarea de marketing, sloganul ce va fi folosit este “Esenfla miøcærii”.

comunicare corporate comunicare marketing

Promisiunea de brand poate fi plasatæ:- ca titlu- ca rând final în text- ca slogan, lângæ logo- în centrul cartonului TV

Dacæ Petrom are în derulare douæ campanii de comunicare (marketing øi corporate) în acelaøi timp, sloganul esenfla miøcærii nu va fi folosit în comunicarea de marketing.

Pentru scrierea sloganului se va folosi întotdeauna fontul Univers Condensed. Culoarea acestuia va fi mereu PETROM BLUE.

Sloganul se va alinia cu logo-ul Petrom în partea sa inferioaræ, în stânga paginii. Sloganul øi logo-ul vor sta întotdeauna în partea de jos a layout-ului sub elementul grafic Blue Motion sau Yellow Touch.

2. In comunicarea de marketing

Sloganul brandului Petrom este cel care sintetizeaz` platforma de comunicare corporate [i se poate schimba o dat` cu aceasta.Sloganul de marketing al companiei Petrom este “Esen]a mi[c`rii”.

De exemplu, platforma de comunicare din 2008 – 2010 este sintetizatæ prin sloganul corporatist “Pentru cæ România va creøte prin bun-simfl øi responsabilitate.”

Pentru c` Romånia va cre[te prin bun-sim] [i responsabilitate. Membru OMV Grup

Esenfla miøcæriiMembru OMV Grup

Page 17: identitate vizuala petrom

Promisiunea brandului | Principii de bază | 11

Folosirea sloganului‣ Sloganul este folosit mai ales în comunicarea de tip

promoțional (ex: reclame, postere, ultimul cadru din spoturile TV) și în broșurile Petrom sau în activitățile de sponsorizare.

‣ Sloganul nu este folosit pe materiale de papetărie.

‣ În materiale complexe (ex: broșuri, prezentări în PowerPoint), sloganul va fi folosit numai pe copertă.

Distanțe și mărimea fontului

1. În comunicarea corporatistăMarimea sloganului este fixă pentru formatele obișnuite, distanța dintre acesta și logo fiind variabilă în funcție de conținutul sloganului.

Pentru orice alt format, sloganul va fi dimensionat proporțional, în funcție de mărimea logoului.

2. În comunicarea de marketing

Mărimea sloganului și distanța dintre acesta și logo este fixă pentru formatele obișnuite. Acești parametrii sunt determinați de mărimea logoului. Pentru orice alt format, sloganul și logoul sunt dimensionate proporțional.

Dimensiunea fontului folosit pentru slogan este de trei ori distanța dintre slogan și logo (în milimetri) exprimată în puncte.

Exemplu:‣ Pentru formatul A4, lățimea logoului este de 28 mm.

‣ Prin urmare, spațiul dintre slogan și logo este de 28/7=4 mm.

‣ Dimensiunea sloganului este de 4x3= 12 pt.

Dimensiuni elemente în comunicarea corporatistă

Format Lățime logo Dimensiune font în slogan

A0 91 35

A1 70 27

A2 49 19

A3 38,5 13

A4 28 10

A5 / A6 / DL 21 6,5

Pentru formate landscape, grupul logo-certificare este cu 10% mai mare decât dimensiunile arătate mai sus.

Dimensiuni elemente în comunicarea de marketing

Format Lățime Dimensiune Spațierea dintre logo font în slogan logo și slogan

A0 91 35 13

A1 70 27 10

A2 49 19 7

A3 38,5 13 5,5

A4 28 10 4

A5 / A6 / DL 21 6,5 3

Pentru formate landscape, grupul logo-certificare este cu 10% mai mare decât dimensiunile arătate mai sus.

dd7

Sloganul este aliniat

Sloganul este aliniat

Page 18: identitate vizuala petrom

12 | Principii de bază | Linia de certificare

Linia de certificare

„Membru OMV Grup“ reprezintă certificarea faptului că împărtășim valorile și principiile unei familii europene.

Membru OMV GrupCertificarea „Membru OMV Grup“ apare împreună cu logoul în toată comunicarea, indiferent de canalul media ales.

Certificarea este poziționată sub logo, aliniată la cuvântul Petrom, în partea stângă.

Certificarea este separată de logo printr-un element grafic numit „marker orizontal“.

Certificarea este întotdeauna scrisă cu negru. Linia care separă certificarea de logo este întotdeauna neagră.

Certificare și logoCertificarea trebuie să apară întotdeauna împreună cu logoul. Distanța dintre cele două elemente este fixă. Proporția dintre cele două este, de asemenea, fixă.

Excepție: logoul poate apărea neînsoțit de certificare:

‣ Pe acoperișuri

‣ Când certificarea este ilizibilă datorită dimensiunilor reduse (de ex. pe produse promoționale)

Certificarea este întotdeauna scrisă cu Univers 55 Regular.

‣ Kerning (distanța dintre litere) + 2

Versiuni în alte limbiS-au stabilit versiuni în alte limbi ale certificării, pentru utilizare în spațiul nevorbitor de limba română.

Membru OMV GrupCertificarea „Membru OMV Grup“ apare împreunæcu logo-ul în toatæ comunicarea, indiferent decanalul media ales.

Certificarea este poziflionatæ sub logo, aliniatæ lacuvântul Petrom, în partea stângæ.

Certificarea este separatæ de logo printr-un elementgrafic numit „marker orizontal“.

Certificarea este întotdeauna scrisæ cu negru. Liniacare separæ certificarea de logo este întotdeaunaneagræ.

Certificare øi logoCertificarea trebuie sæ aparæ întotdeauna împreunæcu logo-ul. Distanfla dintre cele douæ elementeeste fixæ. Proporflia dintre cele douæ este, deasemenea, fixæ.

Excepflie: logo-ul poate apærea neînsoflit decertificare:

Pe acoperiøuri Când certificarea este ilizibilæ datoritædimensiunilor reduse (de ex. pe produsepromoflionale)

Certificarea este întotdeauna scrisæ cu Univers 55Regular.

Kerning (distanfla dintre litere) + 2

Versiuni în alte limbiS-au stabilit versiuni în alte limbi ale certificærii,pentru utilizare în spafliul nevorbitor de limbaromânæ.

Linia de certificare

„Membru OMV Grup“ reprezint`certificarea fapului c` \mp`rt`[imvalorile [i principiile unei familiieuropene

Esenfla miøcæriiMembru OMV Grup

Membru OMV Grup

The Essence of MotionMember of OMV Group

12 Principii de bazæ Certificare

Page 19: identitate vizuala petrom

Linia de certificare | Principii de bază | 13

Construirea certificăriiDimensiunea standard a logoului este cea pentru formatul A4 – lățime logo = 28 mm. La această dimensiune, „markerul orizontal“ are o grosime de 0,5 pt. Lățimea „markerului orizontal“ este stabilită în mod proporțional pentru toate celelalte formate, însă nu va fi mai subțire de 0,3 pt.

Pentru logoul standard, dimensiunea fontului este egală cu lățimea logoului împărțită la 7, înmulțit cu 1,6, exprimată în puncte.

Exemplu: pentru formatul standard A4, lățimea logoului este 28 mm. Dimensiunea fontului utilizat pentru certificare este (28/7) x 1,6 = 6,4 pt.

Pentru logoul orizontal, dimensiunea fontului este egală cu lățimea logoului împărțită la 7, înmulțit cu 0,9, în puncte.

d

d7

0.4xd7

0.25x

d

d7

0.3xd7

0.2x

d

d7

0.4xd7

0.25x

d

d7

0.3xd7

0.2x

Page 20: identitate vizuala petrom

14 | Principii de bază | Culori

CuloriToate activitățile și produsele sunt comunicate sub umbrela mărcii Petrom.

Culori primareDouă culori vor fi folosite în toate proiectele:

‣ Albastru, culoare primară

‣ Galben, culoare secundară, utilizată doar în scop de accentuare.

Informația RAL se aplică în cazul vopsirii sau lăcuirii.

Informația RGB și hexadecimală se aplică în cazul utilizării pe Internet sau multimedia.

VizualizareCulorile Petrom pot fi utilizate în gradații de 10% (10%, 20%, 30% etc.). Când se utilizează două sau mai multe gradații de galben, este de preferat să se folosească o diferență de 20% între gradații (de ex. 20% și 40% etc.).

Negrul se folosește numai la scrierea textului din cuprins.

De evitat:Degradeuri. O suprafață colorată trebuie să fie mereu de aceeași culoare.

Albastru Petrom

Pantone® 295 CC100 M60 Y0 K50R0 G51 B102Hex #333366RAL 5010 Gentian Blue

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Galben Petrom

Pantone® Yellow 012 CC0 M10 Y100 K0R255 G235 B0Hex #FFEB00RAL 1021

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

100%

90%

Page 21: identitate vizuala petrom

Culori | Principii de bază | 15

Distribuția culorilorUtilizarea generoasă a suprafeței albe accentuează culorile Petrom și subliniază indentitatea distinctă a mărcii.

Culorile Petrom trebuie utilizate cu moderație, în limitele rezonabile, cu discernământ.

Alb

Albastru Petrom25% din suprafafla paginii

Galben Petrom2% din suprafafla paginii

Negru

Page 22: identitate vizuala petrom

16 | Principii de bază | Stilul imaginilor

Tipografie

Fontul este o componentă fundamentală a identității de brand, atât în comunicarea internă, cât și în cea externă.

Fontul PetromUnivers este fontul Petrom. Este un font clar, cu aspect tehnic, în concordanță cu spiritul brandului. Univers este utilizat în toată comunicarea, de la declarații cu greutate la informări obișnuite.

O particularitate a tipografiei Petrom este utilizarea fontului Univers Regular Condensed în headline-uri. Acest lucru conferă tuturor mediilor de comunicare un aspect aparte, fiind imediat recognoscibile.

Este importantă folosirea consecventă a fontului Univers în toată comunicarea Petrom, atât externă, cât și internă, pentru consolidarea imaginii de brand.

OnlineFontul alternativ utilizat în toate aplicațiile online (internet, e-mail) este Arial.

Utilizarea culorilorAlbastrul se utilizează numai pentru headline-uri, note adiacente și numerotarea paginilor; body copy-ul este negru. Excepție: textul este alb pe fond albastru sau poze întunecate.

Galbenul și roșul nu se vor folosi pentru nici un fel de text.

De evitat:Nu sunt permise: fonturi evidențiate prin contur, fonturi cu umbră, text subliniat cu linie, text evidențiat prin spațiere și fonturi cu degradé sau plasate pe fundal cu degradé.

TitluText introductiv

Subtitlu intermediar

Subtitlu

Text

Subliniere în text

Note marginale

Explicație foto Explicație foto

Univers 57 Condensed Regular Corp de literă variabil Aliniat: stânga

Univers 57 Condensed Regular Corp de literă vizibil diferit față de cuprins Aliniat: stânga

Univers 57 Condensed Regular Corp de literă vizibil diferit față de cuprins Aliniat: stânga

Univers 65 Bold Corp de literă adaptat la text cuprins Aliniat: stânga

Univers 55 Regular Corp 9pt, spațiere între rânduri 12pt Aliniat: stânga, neregulat (nejustificat)

Univers 65 Bold Același corp de literă și spațiere ca și restul textului

Univers 65 Bold Corp 6,5, spațiere între rânduri 12pt Aliniat stânga sau dreapta, funcție de poziționare neregulat

Univers 55 Regular/Univers 65 Bold Explicație foto Corp 6,5pt, spațiere între rânduri 8,5pt Aliniat: stânga sau dreapta

Page 23: identitate vizuala petrom

Stilul imaginilor | Principii de bază | 17

Titlu consectetuer adipiscing elitText introductiv vivamus sapien. Cras vitae justo et erat feugiat congue. Nunc wisi lorem, porta sit amet, dignissim ac, vestibulum in, est. Nulla vulputate aliquet metus. Pellentesque nec est.

Text cuprins lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Proin pretium aliquam dolor. Morbi mollis luctus leo. In volutpat rhoncus purus. Aenean vulputate. Phasellus sollicitudin, arcu sit amet consectetuer tempus, velit neque tincidunt mi, vel auctor est urna eu velit. Aenean malesuada blandit lacus.

Subtitlu intermediar consectetuer adipiscing elit

Praesent pellentesque massa. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas faucibus tempor enim. Maecenas euismod egestas lectus. Etiam a velit. In scelerisque cursus orci. Suspendisse tincidunt. Morbi elit elit, suscipit sit amet, porttitor et, hendrerit sit amet, neque.

Subtitlu Ut in dolor. Vivamus sapien. Cras vitae justo et erat feugiat congue. Curabitur vestibulum. Suspendisse ac eros. Donec metus. Nulla faucibus orci. Duis ac libero et ante interdum lacinia. Nam arcu. Etiam commodo justo non enim luctus aliquet. Maecenas tempor tortor

Note marginale cras

vitae justo et erat feugiat

congue. Curabitur

vestibulum. Suspendisse

ac eros. Donec metus.

Nulla faucibus orci.

Explicație foto Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Explicație foto Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Page 24: identitate vizuala petrom

18 | Principii de bază | Stilul imaginilor

Stilul imaginilorO lume întreagă cuprinsă dintr-o privire.

Trăim într-o eră vizuală, în care imaginile joacă un rol esențial, creând universul brandului și modul în care el își construiește mesajul către cei din jur. Fotografia atrage atenția, generează emoții și transmite mesajul legat de brand. Iar pentru că mesajul unui brand trebuie să aibă coerență și unicitate, este important ca imaginile folosite în comunicare să poarte aceeași amprentă a stilului și a valorilor Petrom.

Pentru Petrom, acest lucru înseamnă detectarea aspectelor relevante și diferențiatoare legate de cele 3 valori cheie, „pionierat”, „profesionalism” și „parteneriat” în conținutul și stilul imaginilor folosite.

În procesul de definire a brandului, au fost identificate 6 principii care ajută la păstrarea unui stil vizual omogen, dacă sunt respectate liniile generale din Ghidul de design de corporație la ședințele foto și la căutările în baze de imagini.

Cea mai importantă trăsătură a imaginilor folosite în comunicarea

Petrom este autenticitatea. Ipostazele vizuale utilizate trebuie să înfățișeze situații reale, cu oameni reali, să transmită emoții autentice, naturale într-un context de modernitate și optimism.

Atunci când personajele înfățișate au legătură directă cu Petrom, trebuie ca normele HSEQ să fie respectate.

Sunt permise procesarea imaginii și corecțiile de culoare pentru a curăța fotografiile și pentru a le da un aspect mai plăcut și mai de calitate. Trebuie evitată folosirea de montaje, ilustrații și colaje.

Imaginile folosite în comunicarea publicitară, poze ale membrilor Comitetului Executiv, poze pentru materialele de presă nu trebuie să se supună regulilor specificate în acest manual. Ele vor fi gândite pentru a ilustra cât mai bine ideile și conceptele care stau la baza campaniilor de comunicare.

Pentru mai multe detalii, contactați: [email protected]

Reguli generale pe care imaginile folosite în comunicarea Petrom trebuie să le respecte:

1. Să înfățișeze o situație autentică;

2. Să prezinte o companie modernă, europeană;

3. Lumina trebuie să fie, naturală, iar registrul de culoare cald;

4. Să inspire optimism;

5. Să implice privitorul;

6. Să comunice dinamism.

Page 25: identitate vizuala petrom

Stilul imaginilor | Principii de bază | 19

1. Să înfățișeze o situație autentică

Stilul Petrom se remarcă prin imagini autentice din viața reală, cât mai naturale și mai aproape de realitatea de zi cu zi. Camera este un simplu observator, care nu intervine și nu deformează. Personajele din imagini sunt expresive și carismatice, menite să poată capta și menține atenția. Nu interacționează cu camera și nu pozează.

2. Să prezinte o companie modernă, europeană

Imaginile folosite în comunicarea Petrom surprind ipostaze interesante sau inedite ce ilustrează imaginea unei companii moderne și europene

Page 26: identitate vizuala petrom

20 | Principii de bază | Stilul imaginilor

3. Lumina trebuie să fie naturală, iar registrul de culoare cald

Imaginile Petrom au o naturalețe caldă, care vine din lumina care cade natural și din filtrul cald de culoare care se va aplica peste toată imaginea, dându-i „human touch“.

4. Să inspire optimism

Personajele din imaginile Petrom sunt oameni deschiși, accesibili, care prin înfățișarea, acțiunile și atitudinea lor stabilesc o legătura pozitivă cu privitorul.

De asemenea, compoziția imaginii și culorile calde contribuie la senzația de viață, de optimism pe care imaginile Petrom o degajă. Sunt clare, precise, neaglomerate și simple, dar nu simpliste.

Stilul imaginilor

Page 27: identitate vizuala petrom

Stilul imaginilor | Principii de bază | 21

5. Să implice privitorul

Stilul vizual Petrom este caracterizat de imaginile în mai multe planuri, cu profunzime, care implică astfel și privitorul. În acest scop, elementele din prim plan sau cele din fundal pot fi „out of focus“. Acestea vor fi dinainte stabilite și gândite în conformitate cu mesajul care se dorește transmis.

Când subiectul este constituit din unități de producție cum ar fi: rafinării, sonde, platforme marine se va căuta ca imaginile să inspire modernism și calitate; ipostazele în care ele sunt suprinse să le confere dinamism.

6. Să comunice dinamism

Imaginile Petrom surprind o acțiune și au o compoziție dinamică. Personajele sunt implicate, au viață. Poziții îndrăznețe, neobișnuite ale aparatului foto, unghiuri suprinzătoare, perspective interesante sau unele detalii excepționale surprinse de aparat lasă privitorul cu o imagine dinamică despre Petrom.

Page 28: identitate vizuala petrom

22 | Principii de bază | Element grafic

Element grafic de legăturăLogoul, fonturile și culorile utilizate nu sunt suficiente pentru a constitui o identitate vizuală independentă. Imaginea de neconfundat a mărcii este creată numai atunci când aceste elemente sunt combinate. Ca element grafic de legătură, „Blue Motion“ este un element grafic rotunjit care conferă dinamism execuțiilor; este foarte distinctiv și evidențiază logoul. „Blue Motion“delimitează partea inferioară a unei poze.

„Blue Motion“ este un element ce înseamnă decizie, personalitate, ultima linie a unei semnături ferme.

În toate layout-urile albastre (fără imagini), o dungă de culoare galbenă, denumită „Touch of Yellow“, joacă același rol ca „Blue Motion“ în layout-urile ce conțin poze.

Atenție: „Blue Motion“ și „Touch of Yellow“ nu sunt identice ca formă: „Touch of Yellow“ se subțiază și dispare înainte de capătul paginii.

Unul din cele două elemente – „Blue Motion“ sau„Touch of Yellow“ – vor fi utilizate în toată comunicarea Petrom:

‣ Copertă de broșură‣ Pagini ce introduc capitole, în broșuri‣ Postere‣ Prezentări PowerPoint‣ Pagini ce introduc capitole, în prezentări PowerPoint

UtilizareBlue Motion și Touch of Yellow au o formă fixă. Ele trebuie utilizate proporțional și nu trebuie deformate, indiferent de layout.‣ Aceste elemente trebuie utilizate pe întreaga suprafață

a paginii. Dacă imprimarea se face din PC, trebuie setată suprafața maximă de imprimare.‣ Culoarea elementului Blue Motion este albastru Petrom.‣ Culoarea elementului Touch of Yellow este galben pe

fundal albastru Petrom.‣ Nu utilizați două elemente Blue Motion pe două pagini

alăturate.‣ Nu utilizați două elemente Blue Motion pe un format

landscape.‣ În partea inferioară a paginii, de la elementele Blue

Motion sau Touch of Yellow în jos, se va folosi fundal alb.

Blue Motion– copertă broșură

Touch of Yellow– copertă broșură

Pagină interioară broșură

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetueradipiscing elit. Proin pretium aliquam dolor.Morbi mollis luctus leo. In volutpat rhoncuspurus. Aenean vulputate. Phasellus sollicitudin,arcu sit amet consectetuer tempus, velitneque tincidunt mi, vel auctor est urna euvelit. Aenean malesuada blandit lacus.Praesent pellentesque massa. Lorem ipsumdolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.Maecenas faucibus tempor enim. Maecenaseuismod egestas lectus. Etiam a velit. Inscelerisque cursus orci. Suspendisse tincidunt.Morbi elit elit, suscipit sit amet, porttitor et,hendrerit sit amet, neque. Pellentesque nulla.Morbi sed felis quis metus suscipit feugiat.

Ut in dolor. Vivamus sapien. Cras vitae justoet erat feugiat congue. Curabitur vestibulum.Suspendisse ac eros. Donec metus. Nullafaucibus orci. Duis ac libero et ante interdumlacinia. Nam arcu. Etiam commodo justo non

sollicitudin metus. Maecenas eu leo. Curabituraliquam molestie quam. Quisque porttitor,enim sed ornare tincidunt, mi liberoscelerisque leo, dapibus tempus velit sapiensit amet neque. Fusce interdum lectus vitaeeros sollicitudin laoreet. Fusce mattis tinciduntodio. Donec iaculis, purus vitae dignissimbibendum, enim metus commodo metus,sagittis dictum purus elit eget nisl. Curabiturinterdum suscipit nisl. Fusce interdum mieget eros. Nullam vestibulum leo ac nunc.Nulla facilisi. In imperdiet lacinia risus.Maecenas at est. Ut odio. Mauris tristiquetincidunt metus. Pellentesque vitae lectus inlibero vehicula placerat.

Nunc commodo felis a neque. Suspendisseporta congue quam. Nunc wisi lorem, portasit amet, dignissim ac, vestibulum in, est.Nulla vulputate aliquet metus. Pellentesquenec est. Duis non wisi. Fusce quam sem,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing

2 Blind Brochure

Ut in dolor. Vivamus sapien. Cras vitae justo et erat feugiat congue.Nunc wisi lorem, porta sit amet, dignissim ac, vestibulum in, est.Nulla vulputate aliquet metus. Pellentesque nec est. Duis non wisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetueradipiscing elit. Proin pretium aliquam dolor.Morbi mollis luctus leo. In volutpat rhoncuspurus. Aenean vulputate. Phasellus sollicitudin,arcu sit amet consectetuer tempus, velitneque tincidunt mi, vel auctor est urna euvelit. Aenean malesuada blandit lacus.Praesent pellentesque massa. Lorem ipsumdolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.Maecenas faucibus tempor enim. Maecenaseuismod egestas lectus. Etiam a velit. Inscelerisque cursus orci. Suspendisse tincidunt.Morbi elit elit, suscipit sit amet, porttitor et,hendrerit sit amet, neque. Pellentesque nulla.Morbi sed felis quis metus suscipit feugiat.

Cras vitae justo et erat feugiat congue

Ut in dolor. Vivamus sapien. Cras vitae justoet erat feugiat congue. Curabitur vestibulum.Suspendisse ac eros. Donec metus. Nullafaucibus orci. Duis ac libero et ante interdumlacinia. Nam arcu. Etiam commodo justo nonenim luctus aliquet. Maecenas tempor tortornec orci. Donec lectus massa, elementumin, pellentesque sit amet, convallisullamcorper, justo. Sed condimentum eliteget lectus. Integer gravida, justo veladipiscing posuere, magna enimcondimentum ipsum, eget blandit libero loremut risus. Vestibulum leo. In tempus.

Fusce ipsum libero, iaculis ac, sagittis non,pulvinar id, sem. Morbi diam felis, pretiumconsectetuer, aliquam at, scelerisque vitae,tellus. Vestibulum quam. Curabitur sagittis.Morbi lacinia porttitor diam. Suspendisse leo.Donec wisi. Fusce eget justo scelerisque

sollicitudin metus. Maecenas eu leo. Curabituraliquam molestie quam. Quisque porttitor,enim sed ornare tincidunt, mi liberoscelerisque leo, dapibus tempus velit sapiensit amet neque. Fusce interdum lectus vitaeeros sollicitudin laoreet. Fusce mattis tinciduntodio. Donec iaculis, purus vitae dignissimbibendum, enim metus commodo metus,sagittis dictum purus elit eget nisl. Curabiturinterdum suscipit nisl. Fusce interdum mieget eros. Nullam vestibulum leo ac nunc.Nulla facilisi. In imperdiet lacinia risus.Maecenas at est. Ut odio. Mauris tristiquetincidunt metus. Pellentesque vitae lectus inlibero vehicula placerat. Nunc commodo felisa neque. Suspendisse porta congue quam.Nunc wisi lorem, porta sit amet, dignissimac, vestibulum in, est. Nulla vulputate aliquetmetus. Pellentesque nec est. Duis non wisi.Fusce quam sem, vestibulum in, tempor ut,sodales sit amet, justo. Vestibulum ipsummetus, laoreet ut, molestie et, mattiscondimentum, odio.

Aliquam mauris nibh, pretium eu

Ut enim lacus, cursus ac, iaculis pellentesque,sollicitudin non, velit. Aliquam mauris nibh,pretium eu, facilisis non, posuere et, ante.Mauris ullamcorper quam eu odio. Morbiegestas tincidunt dui. Cum sociis natoquepenatibus et magnis dis parturient montes,nascetur ridiculus mus. Aliquam erat volutpat.Aenean ut nunc a odio hendrerit auctor.Curabitur malesuada risus accumsan purus.Vestibulum vitae purus. Curabitur iaculismalesuada eros. Vestibulum porta. Nulla pedelectus, aliquam a, ornare sit amet, tempor

Blind Brochure 3

Morbi elit elit, suscipit sit

amet, porttitor et,

hendrerit sit amet, neque.

Morbi elit elit, suscipit sit

amet, porttitor et,

hendrerit sit amet, neque.

Page 29: identitate vizuala petrom

Element grafic | Principii de bază | 23

PoziționarePoziționarea elementelor Blue Motion sau Touch of Yellow este fixă pentru toate formatele standard.A0 e = 100 mmA1 e = 70 mmA2 e = 50 mmA3 e = 35 mmA4 e = 25 mmA5 e = 19 mmA6 e = 22 mmDL e = 25 mm

680 x 980 mm e = 80 mm480 x 680 mm e = 57 mm

e

Nu distorsionați Nu utilizați altă culoare decât albastru Petrom pentru elementul Blue Motion

Nu utilizați altă culoare de la elementul Blue Motion în jos

Nu utilizați două elemente Blue Motion pe două pagini alăturate sau pe aceeași pagină

Page 30: identitate vizuala petrom

24 | Exemple practice | Comunicare organizațională

Prima impresie contează: scrisorile și cărțile de vizită sunt mai mult decât un schimb de informații - prin intermediul lor Petrom se prezintă ca brand.Materiale de comunicare organizațională

Scrisori:‣ Hârtia pentru scrisori este pre-

imprimată cu logoul în partea dreaptă, sus. Toate celelalte informații vor fi tipărite din computer.

Cărți de vizită:‣ Partea din stânga, sus (zona de

identificare) este destinată diviziei Petrom, după caz; zona din dreapta sus cuprinde logoul companiei, adresa și numerele de telefon.

‣ Zona de identificare cuprinde una dintre cele 7 divizii Petrom: Explorare și Producție, Rafinare, Marketing, Gaze Naturale, Energie, Produse chimice, Servicii Explorare și Productie.

‣ Pentru alte câmpuri de activitate în afara celor menționate mai sus, nu se va utiliza nici un fel de identificare.

‣ Dacă sunt necesare mai multe rânduri (pentru numere de telefon, e-mail), se vor adăuga rânduri în partea stângă, în direcție ascendentă.

Următoarea regulă se aplică în general:‣ Dacă numele companiei este prea

lung (carte de vizită, ștampilă), acesta trebuie împărțit în mod logic.

Dimensiunea logouluiPe materialele de comunicare organizațională – scrisoare, fax, plic și alte materiale – lățimea logoului este de 24 mm.

Explorare øi Producflie

[email protected]

Dipl. Dr. Ing. Pache Protopopescu

Funcflia deflinutæDenumire departament

OMV Petrom S.A.Calea Dorobanflilor nr. 239,sector 1, cod poøtal 010567Bucureøti, RomâniaTel: (+4-021) 2125 001Tel/Fax: (+4-021) 3155 166Mobil: (+4) 0777 123 456Rând de informaflie

OMV Petrom S.A.

With complimentsComplimente

Carte de vizită Compliment card

Comunicare organizaflionalæ Exemple practice 23

Carte de vizitæ

ScrisoareCarte de vizitæ

[email protected]

[email protected]

OMV Petrom S.A.

OMV Petrom S.A.

D-luiIon PopescuSocietatea ComercialæDepartamentul ProducflieCalea Plevnei nr. 00-00C.P. 22-10970176 Bucureøti, Romania

31 Ianuarie 2005Subiectul comunicærii

Stimate domnule Popescu,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Proin pretiumaliquam dolor. Morbi mollis luctus leo. In volutpat rhoncus purus. Aeneanvulputate. Phasellus sollicitudin, arcu sit amet consectetuer tempus, velitneque tincidunt mi, vel auctor est urna eu velit. Aenean malesuada blanditlacus. Praesent pellentesque massa.

Maecenas faucibus tempor enim. Maecenas euismod egestas lectus. Etiama velit. In scelerisque cursus orci. Suspendisse tincidunt. Morbi elit elit,suscipit sit amet, porttitor et, hendrerit sit amet, neque. Pellentesque nulla.Morbi sed felis quis metus suscipit feugiat.

Ut in dolor. Vivamus sapien. Cras vitae justo et erat feugiat congue. Curabiturvestibulum. Suspendisse ac eros. Donec metus. Nulla faucibus orci. Duis aclibero et ante interdum lacinia. Nam arcu. Etiam commodo justo non enimluctus aliquet. Maecenas tempor tortor nec orci.

Maecenas faucibus tempor enim. Maecenas euismod egestas lectus. Etiama velit. In scelerisque cursus orci. Suspendisse tincidunt. Morbi elit elit,suscipit sit amet, porttitor et, hendrerit sit amet, neque. Pellentesque nulla.Morbi sed felis quis metus suscipit feugiat.

Cu stima

Pache Protopopescu

Dipl. Dr. Ing. Pache ProtopopescuFuncflia deflinutæDepartamentul

Tel. + 40 (21) 212 50 01Fax + 40 (21) 315 51 66Mobil + 4 (0777) 123 456

OMV Petrom S.A.Calea Victoriei 109, sector 1,cod poøtal 010069Bucureøti, România

Atribut fiscal R,Cod Unic de Înregistrare 159 0082,nr. ORC J40/8302/1997

www.petrom.com

OMV Petrom S.A.Explorare øi Producflie

Membru OMV Grup

Page 31: identitate vizuala petrom

Comunicare organizațională | Exemple practice | 25

Scrisoare

Comunicare organizaflionalæ Exemple practice 23

Carte de vizitæ

ScrisoareCarte de vizitæ

[email protected]

[email protected]

OMV Petrom S.A.

OMV Petrom S.A.

D-luiIon PopescuSocietatea ComercialæDepartamentul ProducflieCalea Plevnei nr. 00-00C.P. 22-10970176 Bucureøti, Romania

31 Ianuarie 2005Subiectul comunicærii

Stimate domnule Popescu,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Proin pretiumaliquam dolor. Morbi mollis luctus leo. In volutpat rhoncus purus. Aeneanvulputate. Phasellus sollicitudin, arcu sit amet consectetuer tempus, velitneque tincidunt mi, vel auctor est urna eu velit. Aenean malesuada blanditlacus. Praesent pellentesque massa.

Maecenas faucibus tempor enim. Maecenas euismod egestas lectus. Etiama velit. In scelerisque cursus orci. Suspendisse tincidunt. Morbi elit elit,suscipit sit amet, porttitor et, hendrerit sit amet, neque. Pellentesque nulla.Morbi sed felis quis metus suscipit feugiat.

Ut in dolor. Vivamus sapien. Cras vitae justo et erat feugiat congue. Curabiturvestibulum. Suspendisse ac eros. Donec metus. Nulla faucibus orci. Duis aclibero et ante interdum lacinia. Nam arcu. Etiam commodo justo non enimluctus aliquet. Maecenas tempor tortor nec orci.

Maecenas faucibus tempor enim. Maecenas euismod egestas lectus. Etiama velit. In scelerisque cursus orci. Suspendisse tincidunt. Morbi elit elit,suscipit sit amet, porttitor et, hendrerit sit amet, neque. Pellentesque nulla.Morbi sed felis quis metus suscipit feugiat.

Cu stima

Pache Protopopescu

Dipl. Dr. Ing. Pache ProtopopescuFuncflia deflinutæDepartamentul

Tel. + 40 (21) 212 50 01Fax + 40 (21) 315 51 66Mobil + 4 (0777) 123 456

OMV Petrom S.A.Calea Victoriei 109, sector 1,cod poøtal 010069Bucureøti, România

Atribut fiscal R,Cod Unic de Înregistrare 159 0082,nr. ORC J40/8302/1997

www.petrom.com

OMV Petrom S.A.Explorare øi Producflie

Membru OMV Grup

Comunicare organizaflionalæ Exemple practice 23

Carte de vizitæ

ScrisoareCarte de vizitæ

[email protected]

[email protected]

OMV Petrom S.A.

OMV Petrom S.A.

D-luiIon PopescuSocietatea ComercialæDepartamentul ProducflieCalea Plevnei nr. 00-00C.P. 22-10970176 Bucureøti, Romania

31 Ianuarie 2005Subiectul comunicærii

Stimate domnule Popescu,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Proin pretiumaliquam dolor. Morbi mollis luctus leo. In volutpat rhoncus purus. Aeneanvulputate. Phasellus sollicitudin, arcu sit amet consectetuer tempus, velitneque tincidunt mi, vel auctor est urna eu velit. Aenean malesuada blanditlacus. Praesent pellentesque massa.

Maecenas faucibus tempor enim. Maecenas euismod egestas lectus. Etiama velit. In scelerisque cursus orci. Suspendisse tincidunt. Morbi elit elit,suscipit sit amet, porttitor et, hendrerit sit amet, neque. Pellentesque nulla.Morbi sed felis quis metus suscipit feugiat.

Ut in dolor. Vivamus sapien. Cras vitae justo et erat feugiat congue. Curabiturvestibulum. Suspendisse ac eros. Donec metus. Nulla faucibus orci. Duis aclibero et ante interdum lacinia. Nam arcu. Etiam commodo justo non enimluctus aliquet. Maecenas tempor tortor nec orci.

Maecenas faucibus tempor enim. Maecenas euismod egestas lectus. Etiama velit. In scelerisque cursus orci. Suspendisse tincidunt. Morbi elit elit,suscipit sit amet, porttitor et, hendrerit sit amet, neque. Pellentesque nulla.Morbi sed felis quis metus suscipit feugiat.

Cu stima

Pache Protopopescu

Dipl. Dr. Ing. Pache ProtopopescuFuncflia deflinutæDepartamentul

Tel. + 40 (21) 212 50 01Fax + 40 (21) 315 51 66Mobil + 4 (0777) 123 456

OMV Petrom S.A.Calea Victoriei 109, sector 1,cod poøtal 010069Bucureøti, România

Atribut fiscal R,Cod Unic de Înregistrare 159 0082,nr. ORC J40/8302/1997

www.petrom.com

OMV Petrom S.A.Explorare øi Producflie

Membru OMV Grup

Comunicare organizaflionalæ Exemple practice 23

Carte de vizitæ

ScrisoareCarte de vizitæ

[email protected]

[email protected]

OMV Petrom S.A.

OMV Petrom S.A.

D-luiIon PopescuSocietatea ComercialæDepartamentul ProducflieCalea Plevnei nr. 00-00C.P. 22-10970176 Bucureøti, Romania

31 Ianuarie 2005Subiectul comunicærii

Stimate domnule Popescu,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Proin pretiumaliquam dolor. Morbi mollis luctus leo. In volutpat rhoncus purus. Aeneanvulputate. Phasellus sollicitudin, arcu sit amet consectetuer tempus, velitneque tincidunt mi, vel auctor est urna eu velit. Aenean malesuada blanditlacus. Praesent pellentesque massa.

Maecenas faucibus tempor enim. Maecenas euismod egestas lectus. Etiama velit. In scelerisque cursus orci. Suspendisse tincidunt. Morbi elit elit,suscipit sit amet, porttitor et, hendrerit sit amet, neque. Pellentesque nulla.Morbi sed felis quis metus suscipit feugiat.

Ut in dolor. Vivamus sapien. Cras vitae justo et erat feugiat congue. Curabiturvestibulum. Suspendisse ac eros. Donec metus. Nulla faucibus orci. Duis aclibero et ante interdum lacinia. Nam arcu. Etiam commodo justo non enimluctus aliquet. Maecenas tempor tortor nec orci.

Maecenas faucibus tempor enim. Maecenas euismod egestas lectus. Etiama velit. In scelerisque cursus orci. Suspendisse tincidunt. Morbi elit elit,suscipit sit amet, porttitor et, hendrerit sit amet, neque. Pellentesque nulla.Morbi sed felis quis metus suscipit feugiat.

Cu stima

Pache Protopopescu

Dipl. Dr. Ing. Pache ProtopopescuFuncflia deflinutæDepartamentul

Tel. + 40 (21) 212 50 01Fax + 40 (21) 315 51 66Mobil + 4 (0777) 123 456

OMV Petrom S.A.Calea Victoriei 109, sector 1,cod poøtal 010069Bucureøti, România

Atribut fiscal R,Cod Unic de Înregistrare 159 0082,nr. ORC J40/8302/1997

www.petrom.com

OMV Petrom S.A.Explorare øi Producflie

Membru OMV Grup

Carte de vizită

Carte de vizită

Page 32: identitate vizuala petrom

26 | Exemple practice | Prezentare PowerPoint

Prezentările PowerPoint integrează elementul grafic Touch of Yellow. Dacă se utilizează imagini, Touch of Yellow trebuie înlocuit cu elementul Blue Motion.

Template-ul de prezentare PowerPoint a suferit următoarea modificare:- Sloganul nu mai apare pe copertă.

Prezentarea PowerPoint va fi disponibilă ca template pe intranet. Dacă prezentarea nu este disponibilă sau aveți nevoie de masterul prezentării PowerPoint master, vă rugam contactați: Corporate Communication, e-mail: [email protected]

Prezentările sunt un mod convingător de caracterizare a mărcii. Structura clară și design-ul unitar transmit respectabilitate și atrag atenția asupra conținutului prezentat.Prezentare PowerPoint

Separator capitol

Pagină de cuprins

Pagină de final

Slide

Pagină de titlu

Page 33: identitate vizuala petrom

Prezentare PowerPoint | Exemple practice | 27

Pagină cu graficExemple de utilizare grafice în prezentări

Exemple de utilizare imagini în prezentări

Page 34: identitate vizuala petrom

28 | Exemple practice | Broșuri

De la broșuri interne până la raporturi anuale, materialele de comunicare Petrom beneficiază de un design clar și elegant, care ilustrează relația dintre experiență și inovație.Broșuri

Careiaj de bazăToate vizualurile de broșură au la bază un careiaj. O unitate pătrată este de 8 mm.

Construcția unei coperți de broșurăCoperta unei broșuri este formată din două zone: zona emoțională (unde va apărea o imagine sau albastrul Petrom) și zona de branding (unde se află logoul).Aceste două zone sunt separate de elementul grafic, în funcție de caz (fie Blue Motion, fie Touch of Yellow).Elementul grafic este poziționat la o distanță minimă față de marginea inferioară a paginii, după cum se specifică la pagina 16, și la o distanță maximă de 1/3 din înălțimea totală a paginii.

Titlu - machetă cu imagineÎn cazul coperților de broșură care conțin o imagine:‣ Titlul va fi plasat pe imagine‣ Se aliniază la stânga‣ Distanța față de marginea stânga poate varia de

la distanța minimă (vezi careiajul de la pagina 25) la dublul acestei distanțe

‣ Se scrie cu alb sau, dacă imaginea are culori deschise, se va scrie cu albastru

‣ Va fi scris în astfel încât va fi ușor de citit și nu va afecta subiectul imaginii

Titlu - machetă albastră‣ Titlul va fi poziționat pe porțiunea albastră a coperții‣ Dacă titlul broșurii este format din mai multe

elemente (titlu introductiv, titlu, subtitlu etc.), elementul grafic poate fi poziționat la o distanță de o treime din înălțimea totală a paginii față de marginea inferioară, pentru a oferi mai mult dinamism coperții broșurii, iar ultimul element al titlului poate fi poziționat pe alb, sub elementul grafic, la o distanță care să nu depășească 1,5 rânduri de la elementul grafic

‣ Pe albastru, textul va fi scris cu alb, iar pe alb, textul se va scrie cu albastru

Zona emoțională – unde se poziționează imaginea

Titlu. Font: Univers Bold. Dimensiune font: 20 - 30 pt,

nu mai lat de 3/4 din lățimea paginii.

Zona de branding. Întotdeauna albă.

Machetă complet albastră. Se aplică aceleași reguli.

Title lorem ipsuml orem ipsumdolor sit amet

Title lorem ipsuml orem ipsumdolor sit amet

Page 35: identitate vizuala petrom

Broșuri | Exemple practice | 29

În partea dreaptă, titlurile nu trebuie să se apropie la mai mult de o pătrime din lățimea paginii față de marginea exterioară din dreapta paginii.‣ Excepție: broșuri în format DL (99 x 210 mm sau

similare).

O mare atenție trebuie acordată selectării imaginii pentru copertă – aceasta trebuie să fie o imagine relevantă și trebuie să permită introducerea titlului broșurii.

Măsurători pentru careiaj și oglinda paginii pentru copertă

și paginile interioare.

Title lorem ipsumLorem ipsumdolor sit amet

16 15.413.613.6180.4 108.4

18.6 18.6

68 68 31.86.4 6.4

686831.86.46.4

22.422.4

16 14.4178

18.6

44Esenfla miøcærii

180.4

Copertă broșură cu imagine Copertă broșură format DL

Page 36: identitate vizuala petrom

30 | Exemple practice | Broșuri

Broșuri

Coperta spate broșuriCulorile coperții de pe spatele broșurii sunt albastru Petrom și alb, după cum se va vedea mai jos.Dacă fotografia de pe fața coperții permite și dacă se potrivește conceptului grafic, aceasta se poate continua și pe spatele coperții.

Realizarea coperții de pe spatele broșuriiCoperta de pe spatele broșurii este compusă dintr-o zonă albastră care vine în continuarea fotografiei sau zonei albastre de pe fața coperții.

Dacă pe coperta de pe fața broșurii există o fotografie, atunci zona albastră de pe spatele coperții se aliniază după Blue Motion.

Dacă fața coperții este albastră, atunci zona albastră de pe spatele coperții se aliniază după zona albastră de pe fața coperții.

Partea inferioară de pe spatele coperții este albă și nu are logo.

În zona albastră (sau cu fotografie) de pe spatele coperții, se ață și informațiile de identificare (companie, nume, adresă).

Copertă Broșură - fotografie pe față, albastru pe spate

Copertă Broșură - fotografie pe față care se continuă pe spate

Title lorem ipsuml orem ipsumdolor sit amet

OMV PETROM S.A.ŁCalea Victoriei 109Łsector 1, cod poøtal 010069ŁBucureøti, RomâniaŁTel: (+4-021) 212 50 01ŁFax: (+4-021) 315 51 66Łe-mail: [email protected]Łwww.petrom.com

Title lorem ipsuml orem ipsumdolor sit amet

Page 37: identitate vizuala petrom

Broșuri | Exemple practice | 31

Title lorem ipdolor sit ame

Detaliu - copertă spate albastră, copertă față cu fotografie

Detaliu - copertă spate, machetă cu fotografie pe ambele coperți

Detaliu - copertă spate, machetă integral albastră

Copertă broșură - machetă integral albastră

Title lorem ipsuml orem ipsumdolor sit amet

Esenfla miøcærii

Title lorem ipsuml orem ipsumdolor sit amet

Title lorem ipsuml orem ipsumdolor sit amet

Title lorem ipsuml orem ipsumdolor sit amet

Copertæ broøuræ – machetæ integral albastræ Detaliu – copertæ spate,machetæ integral albastræ

Detaliu – copertæ spate, machetæ cu fotografiepe ambele coperfli

Detaliu – copertæ spate albastræ,copertæ faflæ cu fotografie

Broøuri Exemple practice 29

OMV Petrom S.A.Calea Dorobanflilor, nr. 239Sector 1, Cod Poøtal 010567Bucureøti, Româniawww.petrom.com

Page 38: identitate vizuala petrom

32 | Exemple practice | Broșuri

Broșuri

Interior broșurăBroșurile Petrom se disting prin folosirea unei benzi cu fotografii în partea superioară a fiecărei pagini. Această bandă poate conține fotografii și/sau titluri, în funcție de broșură.

Fondul benzii cu poze poate fi albastru deschis (gradient de albastru Petrom) sau alb. Dacă este albă, atunci banda cu fotografii va fi separată de restul paginii printr-o linie care merge de la un capăt la altul al paginii (cu o lățime de 0,5 pt până la 4 pt). Această linie se va afla deasupra fotografiei.

Banda cu fotografii se continuă de la un capăt la altul și în partea superioară a paginii. Dimensiunea benzii cu fotografii variază de la 1/6 până la 1/4 din înălțimea totală a paginii. Integrarea elementului de design (Blue Motion sau Touch of Yellow) trebuie făcută cu mare atenție. În acest caz, înălțimea benzii cu fotografii trebuie să corespundă înălțimii elementului de design, la îmbinare (vezi exemplul 2). Această înălțime trebuie menținută pe toate paginile (vezi exemplul 3).

Folosirea elementului de designElementul de design se folosește pentru a pune în evidență pagina de început a diferitelor capitole. Dacă broșura nu este structurată pe capitole, atunci elementul de design poate fi folosit pe pagini de o importanță specială.

Elementul de design depinde de structura broșurii și poate fi folosit pentru a separa capitolele pe o pagină dublă, format landscape (vezi exemplul 1). În acest caz, se folosește elementul Blue Motion cu imagine inclusă.

Elementul de design poate fi folosit pe prima pagină a unui capitol chiar dacă a fost folosit pentru a delimita capitolele. Nu este permisă folosirea elementului de design pe două pagini alăturate!

Elementul de design poate fi:‣ Blue Motion, când se folosește fotografia;‣ Touch of Yellow, când se folosește albastrul Petrom.Nu este permisă folosirea elementului de design în alb.

Chapter divider

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetueradipiscing elit. Proin pretium aliquam dolor.Morbi mollis luctus leo. In volutpat rhoncuspurus. Aenean vulputate. Phasellus sollicitudin,arcu sit amet consectetuer tempus, velitneque tincidunt mi, vel auctor est urna euvelit. Aenean malesuada blandit lacus.Praesent pellentesque massa. Lorem ipsumdolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.Maecenas faucibus tempor enim. Maecenaseuismod egestas lectus. Etiam a velit. Inscelerisque cursus orci. Suspendisse tincidunt.Morbi elit elit, suscipit sit amet, porttitor et,hendrerit sit amet, neque. Pellentesque nulla.Morbi sed felis quis metus suscipit feugiat.

Ut in dolor. Vivamus sapien. Cras vitae justoet erat feugiat congue. Curabitur vestibulum.Suspendisse ac eros. Donec metus. Nullafaucibus orci. Duis ac libero et ante interdumlacinia. Nam arcu. Etiam commodo justo non

sollicitudin metus. Maecenas eu leo. Curabituraliquam molestie quam. Quisque porttitor,enim sed ornare tincidunt, mi liberoscelerisque leo, dapibus tempus velit sapiensit amet neque. Fusce interdum lectus vitaeeros sollicitudin laoreet. Fusce mattis tinciduntodio. Donec iaculis, purus vitae dignissimbibendum, enim metus commodo metus,sagittis dictum purus elit eget nisl. Curabiturinterdum suscipit nisl. Fusce interdum mieget eros. Nullam vestibulum leo ac nunc.Nulla facilisi. In imperdiet lacinia risus.Maecenas at est. Ut odio. Mauris tristiquetincidunt metus. Pellentesque vitae lectus inlibero vehicula placerat.

Nunc commodo felis a neque. Suspendisseporta congue quam. Nunc wisi lorem, portasit amet, dignissim ac, vestibulum in, est.Nulla vulputate aliquet metus. Pellentesquenec est. Duis non wisi. Fusce quam sem,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing

2 Blind Brochure

Ut in dolor. Vivamus sapien. Cras vitae justo et erat feugiat congue.Nunc wisi lorem, porta sit amet, dignissim ac, vestibulum in, est.Nulla vulputate aliquet metus. Pellentesque nec est. Duis non wisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetueradipiscing elit. Proin pretium aliquam dolor.Morbi mollis luctus leo. In volutpat rhoncuspurus. Aenean vulputate. Phasellus sollicitudin,arcu sit amet consectetuer tempus, velitneque tincidunt mi, vel auctor est urna euvelit. Aenean malesuada blandit lacus.Praesent pellentesque massa. Lorem ipsumdolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.Maecenas faucibus tempor enim. Maecenaseuismod egestas lectus. Etiam a velit. Inscelerisque cursus orci. Suspendisse tincidunt.Morbi elit elit, suscipit sit amet, porttitor et,hendrerit sit amet, neque. Pellentesque nulla.Morbi sed felis quis metus suscipit feugiat.

Cras vitae justo et erat feugiat congue

Ut in dolor. Vivamus sapien. Cras vitae justoet erat feugiat congue. Curabitur vestibulum.Suspendisse ac eros. Donec metus. Nullafaucibus orci. Duis ac libero et ante interdumlacinia. Nam arcu. Etiam commodo justo nonenim luctus aliquet. Maecenas tempor tortornec orci. Donec lectus massa, elementumin, pellentesque sit amet, convallisullamcorper, justo. Sed condimentum eliteget lectus. Integer gravida, justo veladipiscing posuere, magna enimcondimentum ipsum, eget blandit libero loremut risus. Vestibulum leo. In tempus.

Fusce ipsum libero, iaculis ac, sagittis non,pulvinar id, sem. Morbi diam felis, pretiumconsectetuer, aliquam at, scelerisque vitae,tellus. Vestibulum quam. Curabitur sagittis.Morbi lacinia porttitor diam. Suspendisse leo.Donec wisi. Fusce eget justo scelerisqueeros sagittis ultricies. Aenean id justo vel wisivestibulum commodo. Curabitur porttitorcongue ipsum. Vivamus sit amet felis dapibusnunc consequat pretium. Fusce nibh. Aeneanluctus ornare nulla. Integer dolor. Morbi sed

sollicitudin metus. Maecenas eu leo. Curabituraliquam molestie quam. Quisque porttitor,enim sed ornare tincidunt, mi liberoscelerisque leo, dapibus tempus velit sapiensit amet neque. Fusce interdum lectus vitaeeros sollicitudin laoreet. Fusce mattis tinciduntodio. Donec iaculis, purus vitae dignissimbibendum, enim metus commodo metus,sagittis dictum purus elit eget nisl. Curabiturinterdum suscipit nisl. Fusce interdum mieget eros. Nullam vestibulum leo ac nunc.Nulla facilisi. In imperdiet lacinia risus.Maecenas at est. Ut odio. Mauris tristiquetincidunt metus. Pellentesque vitae lectus inlibero vehicula placerat. Nunc commodo felisa neque. Suspendisse porta congue quam.Nunc wisi lorem, porta sit amet, dignissimac, vestibulum in, est. Nulla vulputate aliquetmetus. Pellentesque nec est. Duis non wisi.Fusce quam sem, vestibulum in, tempor ut,sodales sit amet, justo. Vestibulum ipsummetus, laoreet ut, molestie et, mattiscondimentum, odio.

Aliquam mauris nibh, pretium eu

Ut enim lacus, cursus ac, iaculis pellentesque,sollicitudin non, velit. Aliquam mauris nibh,pretium eu, facilisis non, posuere et, ante.Mauris ullamcorper quam eu odio. Morbiegestas tincidunt dui. Cum sociis natoquepenatibus et magnis dis parturient montes,nascetur ridiculus mus. Aliquam erat volutpat.Aenean ut nunc a odio hendrerit auctor.Curabitur malesuada risus accumsan purus.Vestibulum vitae purus. Curabitur iaculismalesuada eros. Vestibulum porta. Nulla pedelectus, aliquam a, ornare sit amet, temporvel, nunc.

Blind Brochure 3

Morbi elit elit, suscipit sit

amet, porttitor et,

hendrerit sit amet, neque.

Morbi elit elit, suscipit sit

amet, porttitor et,

hendrerit sit amet, neque.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetueradipiscing elit. Proin pretium aliquam dolor.Morbi mollis luctus leo. In volutpat rhoncuspurus. Aenean vulputate. Phasellus sollicitudin,arcu sit amet consectetuer tempus, velitneque tincidunt mi, vel auctor est urna euvelit. Aenean malesuada blandit lacus.Praesent pellentesque massa. Lorem ipsumdolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.Maecenas faucibus tempor enim. Maecenaseuismod egestas lectus. Etiam a velit. Inscelerisque cursus orci. Suspendisse tincidunt.Morbi elit elit, suscipit sit amet, porttitor et,hendrerit sit amet, neque. Pellentesque nulla.Morbi sed felis quis metus suscipit feugiat.

Ut in dolor. Vivamus sapien. Cras vitae justoet erat feugiat congue. Curabitur vestibulum.Suspendisse ac eros. Donec metus. Nullafaucibus orci. Duis ac libero et ante interdumlacinia. Nam arcu. Etiam commodo justo nonenim luctus aliquet. Maecenas tempor tortornec orci. Donec lectus massa, elementumin, pellentesque sit amet, convallisullamcorper, justo. Sed condimentum eliteget lectus. Integer gravida, justo veladipiscing posuere, magna enimcondimentum ipsum, eget blandit libero loremut risus. Vestibulum leo. In tempus.

Fusce ipsum libero, iaculis ac, sagittis non,pulvinar id, sem. Morbi diam felis, pretiumconsectetuer, aliquam at, scelerisque vitae,tellus. Vestibulum quam. Curabitur sagittis.Morbi lacinia porttitor diam. Suspendisse leo.Donec wisi. Fusce eget justo scelerisqueeros sagittis ultricies. Aenean id justo vel wisivestibulum commodo. Curabitur porttitorcongue ipsum. Vivamus sit amet felis dapibusnunc consequat pretium. Fusce nibh. Aeneanluctus ornare nulla. Integer dolor. Morbi sedfelis semper sem ornare varius. Vivamuspellentesque semper nisl.

sollicitudin metus. Maecenas eu leo. Curabituraliquam molestie quam. Quisque porttitor,enim sed ornare tincidunt, mi liberoscelerisque leo, dapibus tempus velit sapiensit amet neque. Fusce interdum lectus vitaeeros sollicitudin laoreet. Fusce mattis tinciduntodio. Donec iaculis, purus vitae dignissimbibendum, enim metus commodo metus,sagittis dictum purus elit eget nisl. Curabiturinterdum suscipit nisl. Fusce interdum mieget eros. Nullam vestibulum leo ac nunc.Nulla facilisi. In imperdiet lacinia risus.Maecenas at est. Ut odio. Mauris tristiquetincidunt metus. Pellentesque vitae lectus inlibero vehicula placerat. Nunc commodo felisa neque. Suspendisse porta congue quam.Nunc wisi lorem, porta sit amet, dignissimac, vestibulum in, est. Nulla vulputate aliquetmetus. Pellentesque nec est. Duis non wisi.Fusce quam sem, vestibulum in, tempor ut,sodales sit amet, justo. Vestibulum ipsummetus, laoreet ut, molestie et, mattiscondimentum, odio.

Ut enim lacus, cursus ac, iaculis pellentesque,sollicitudin non, velit. Aliquam mauris nibh,pretium eu, facilisis non, posuere et, ante.Mauris ullamcorper quam eu odio. Morbiegestas tincidunt dui. Cum sociis natoquepenatibus et magnis dis parturient montes,nascetur ridiculus mus. Aliquam erat volutpat.Aenean ut nunc a odio hendrerit auctor.Curabitur malesuada risus accumsan purus.Vestibulum vitae purus. Curabitur iaculismalesuada eros. Vestibulum porta. Nulla pedelectus, aliquam a, ornare sit amet, temporvel, nunc.

Integer consequat dui eget nibh. Quisque velmassa fringilla pede fringilla porttitor. Classaptent taciti sociosqu ad litora torquent perconubia nostra, per inceptos hymenaeos.Donec nec tellus nec nisl fermentum faucibus.

2 Blind Brochure

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetueradipiscing elit. Proin pretium aliquam dolor.Morbi mollis luctus leo. In volutpat rhoncuspurus. Aenean vulputate. Phasellus sollicitudin,arcu sit amet consectetuer tempus, velitneque tincidunt mi, vel auctor est urna euvelit. Aenean malesuada blandit lacus.Praesent pellentesque massa. Lorem ipsumdolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.Maecenas faucibus tempor enim. Maecenaseuismod egestas lectus. Etiam a velit. Inscelerisque cursus orci. Suspendisse tincidunt.Morbi elit elit, suscipit sit amet, porttitor et,hendrerit sit amet, neque. Pellentesque nulla.Morbi sed felis quis metus suscipit feugiat.

Cras vitae justo et erat feugiat congueUt in dolor. Vivamus sapien. Cras vitae justoet erat feugiat congue. Curabitur vestibulum.Suspendisse ac eros. Donec metus. Nullafaucibus orci. Duis ac libero et ante interdumlacinia. Nam arcu. Etiam commodo justo nonenim luctus aliquet. Maecenas tempor tortornec orci. Donec lectus massa, elementumin, pellentesque sit amet, convallisullamcorper, justo. Sed condimentum eliteget lectus. Integer gravida, justo veladipiscing posuere, magna enimcondimentum ipsum, eget blandit libero loremut risus. Vestibulum leo. In tempus.

Fusce ipsum libero, iaculis ac, sagittis non,pulvinar id, sem. Morbi diam felis, pretiumconsectetuer, aliquam at, scelerisque vitae,tellus. Vestibulum quam. Curabitur sagittis.Morbi lacinia porttitor diam. Suspendisse leo.Donec wisi. Fusce eget justo scelerisqueeros sagittis ultricies. Aenean id justo vel wisivestibulum commodo. Curabitur porttitorcongue ipsum. Vivamus sit amet felis dapibusnunc consequat pretium. Fusce nibh. Aeneanluctus ornare nulla. Integer dolor. Morbi sedfelis semper sem ornare varius. Vivamus

sollicitudin metus. Maecenas eu leo. Curabituraliquam molestie quam. Quisque porttitor,enim sed ornare tincidunt, mi liberoscelerisque leo, dapibus tempus velit sapiensit amet neque. Fusce interdum lectus vitaeeros sollicitudin laoreet. Fusce mattis tinciduntodio. Donec iaculis, purus vitae dignissimbibendum, enim metus commodo metus,sagittis dictum purus elit eget nisl. Curabiturinterdum suscipit nisl. Fusce interdum mieget eros. Nullam vestibulum leo ac nunc.Nulla facilisi. In imperdiet lacinia risus.Maecenas at est. Ut odio. Mauris tristiquetincidunt metus. Pellentesque vitae lectus inlibero vehicula placerat. Nunc commodo felisa neque. Suspendisse porta congue quam.Nunc wisi lorem, porta sit amet, dignissimac, vestibulum in, est. Nulla vulputate aliquetmetus. Pellentesque nec est. Duis non wisi.Fusce quam sem, vestibulum in, tempor ut,sodales sit amet, justo. Vestibulum ipsummetus, laoreet ut, molestie et, mattiscondimentum, odio.

Aliquam mauris nibh, pretium euUt enim lacus, cursus ac, iaculis pellentesque,sollicitudin non, velit. Aliquam mauris nibh,pretium eu, facilisis non, posuere et, ante.Mauris ullamcorper quam eu odio. Morbiegestas tincidunt dui. Cum sociis natoquepenatibus et magnis dis parturient montes,nascetur ridiculus mus. Aliquam erat volutpat.Aenean ut nunc a odio hendrerit auctor.Curabitur malesuada risus accumsan purus.Vestibulum vitae purus. Curabitur iaculismalesuada eros. Vestibulum porta. Nulla pedelectus, aliquam a, ornare sit amet, temporvel, nunc.

Blind Brochure 3

Morbi elit elit, suscipit sit

amet, porttitor et,

hendrerit sit amet, neque.

Morbi elit elit, suscipit sit

amet, porttitor et,

hendrerit sit amet, neque.

Morbi elit elit, suscipit sit

amet, porttitor et,

hendrerit sit amet, neque.

Pagini de interior fără elementul de design (exemplul 3)

Pagină de început de capitol (exemplul 2)

Pagină care delimitează capitolele (exemplul 1)

Page 39: identitate vizuala petrom

Broșuri | Exemple practice | 33

Fotografii, tabele și locul hărțilorDeși fotografiile se pun, în primul rând, pe banda cu fotografii, imaginile pot fi puse și în pagină. Dacă nu sunt în banda cu fotografii, atunci imaginile vor fi puse: ‣ la începutul textului (în partea superioară a paginii)‣ în partea inferioară a paginii‣ în text, numai dacă fotografiile sunt legate strict de

conținutul acestuia.

Locul hărților este în partea inferioară a paginii.

Locul tabelelor este în partea inferioară a paginii. Dacă sunt în strânsă legătură cu textul, atunci ele vor fi plasate în cadrul acestuia.

Când se folosesc elemente vizuale (fotografii, grafice, hărți ) în afara benzii cu fotografii, acestea nu trebuie încadrate astfel încât să fie multiplu al lățimii coloanei de text. Altfel spus, nu este permisă prezența textului în lateralele unui element vizual.

Numerotarea paginilorNumerotarea paginilor se face în colțul exterior al paginii.

Numerotarea paginii constă în: numărul paginii, numele broșurii și, dacă este necesar, numele capitolului. Aceste elemente sunt separate printr-o linie verticală.

Numărul paginii se scrie în Univers Bold, 8 pt, alte informații în Univers Regular, 8 pt; culoarea acestor elemente este albastrul Petrom. Lățimea liniei care separă elementele este de 0,5 pt, iar înălțimea ei este de 10 pt, culoarea ei fiind tot albastrul Petrom.

În toate materialele de comunicare Petrom (exemplu: broșuri, rapoarte anuale sau alte documente cu conținut original) se va menționa faptul că OMV Petrom S.A. deține în exclusivitate drepturile de autor asupra conținutului. Formularea acestui mesaj va fi urmatoarea: “Conținutul acestui material de comunicare reprezintă proprietatea exclusivă a OMV Petrom S.A., fiind protejat de legile drepturilor de autor în vigoare.”

Pagini interior fără element de design, bandă cu fotografii albă, titlu inclus în banda cu fotografii, fotografie în partea inferioară a paginii

Pagini interior fără element de design, bandă cu fotografii albă, titlu inclus în banda cu fotografii

Pagini interior fără element de design, bandă cu fotografii albastru deschis

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetueradipiscing elit. Proin pretium aliquam dolor.Morbi mollis luctus leo. In volutpat rhoncuspurus. Aenean vulputate. Phasellus sollicitudin,arcu sit amet consectetuer tempus, velitneque tincidunt mi, vel auctor est urna euvelit. Aenean malesuada blandit lacus.Praesent pellentesque massa. Lorem ipsumdolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.Maecenas faucibus tempor enim. Maecenaseuismod egestas lectus. Etiam a velit. Inscelerisque cursus orci. Suspendisse tincidunt.Morbi elit elit, suscipit sit amet, porttitor et,hendrerit sit amet, neque. Pellentesque nulla.Morbi sed felis quis metus suscipit feugiat.

Ut in dolor. Vivamus sapien. Cras vitae justoet erat feugiat congue. Curabitur vestibulum.Suspendisse ac eros. Donec metus. Nullafaucibus orci. Duis ac libero et ante interdumlacinia. Nam arcu. Etiam commodo justo nonenim luctus aliquet. Maecenas tempor tortornec orci. Donec lectus massa, elementumin, pellentesque sit amet, convallisullamcorper, justo. Sed condimentum eliteget lectus. Integer gravida, justo veladipiscing posuere, magna enimcondimentum ipsum, eget blandit libero loremut risus. Vestibulum leo. In tempus.

Fusce ipsum libero, iaculis ac, sagittis non,pulvinar id, sem. Morbi diam felis, pretiumconsectetuer, aliquam at, scelerisque vitae,tellus. Vestibulum quam. Curabitur sagittis.

sollicitudin metus. Maecenas eu leo. Curabituraliquam molestie quam. Quisque porttitor,enim sed ornare tincidunt, mi liberoscelerisque leo, dapibus tempus velit sapiensit amet neque. Fusce interdum lectus vitaeeros sollicitudin laoreet. Fusce mattis tinciduntodio. Donec iaculis, purus vitae dignissimbibendum, enim metus commodo metus,sagittis dictum purus elit eget nisl. Curabiturinterdum suscipit nisl. Fusce interdum mieget eros. Nullam vestibulum leo ac nunc.Nulla facilisi. In imperdiet lacinia risus.Maecenas at est. Ut odio. Mauris tristiquetincidunt metus. Pellentesque vitae lectus inlibero vehicula placerat.

Nunc commodo felis a neque. Suspendisseporta congue quam. Nunc wisi lorem, portasit amet, dignissim ac, vestibulum in, est.Nulla vulputate aliquet metus. Pellentesquenec est. Duis non wisi. Fusce quam sem,vestibulum in, tempor ut, sodales sit amet,justo. Vestibulum ipsum metus, laoreet ut,molestie et, mattis condimentum, odio. Utenim lacus, cursus ac, iaculis pellentesque,sollicitudin non, velit. Aliquam mauris nibh,pretium eu, facilisis non, posuere et, ante.Mauris ullamcorper quam eu odio. Morbiegestas tincidunt dui. Cum sociis natoquepenatibus et magnis dis parturient montes,nascetur ridiculus mus. Aliquam erat volutpat.Aenean ut nunc a odio hendrerit auctor.Curabitur malesuada risus accumsan purus.Vestibulum vitae purus. Curabitur iaculis

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetueradipiscing

2 Blind Brochure

Ut in dolor. Vivamus sapien. Cras vitae justo et erat feugiat congue.Nunc wisi lorem, porta sit amet, dignissim ac, vestibulum in, est.Nulla vulputate aliquet metus. Pellentesque nec est. Duis non wisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetueradipiscing elit. Proin pretium aliquam dolor.Morbi mollis luctus leo. In volutpat rhoncuspurus. Aenean vulputate. Phasellus sollicitudin,arcu sit amet consectetuer tempus, velitneque tincidunt mi, vel auctor est urna euvelit. Aenean malesuada blandit lacus.

Cras vitae justo et erat feugiat congue

Praesent pellentesque massa. Lorem ipsumdolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.Maecenas faucibus tempor enim. Maecenaseuismod egestas lectus. Etiam a velit. Inscelerisque cursus orci. Suspendisse tincidunt.Morbi elit elit, suscipit sit amet, porttitor et,hendrerit sit amet, neque. Pellentesque nulla.Morbi sed felis quis metus suscipit feugiat.

sollicitudin metus. Maecenas eu leo. Curabituraliquam molestie quam. Quisque porttitor,enim sed ornare tincidunt, mi liberoscelerisque leo, dapibus tempus velit sapiensit amet neque. Fusce interdum lectus vitaeeros sollicitudin laoreet. Fusce mattis tinciduntodio. Donec iaculis, purus vitae dignissimbibendum, enim metus commodo metus,sagittis dictum purus elit eget nisl. Curabiturinterdum suscipit nisl. Fusce interdum mieget eros. Nullam vestibulum leo ac nunc.Nulla facilisi. In imperdiet lacinia risus.Maecenas at est. Ut odio. Mauris tristiquetincidunt metus. Pellentesque vitae lectus inlibero vehicula placerat. Nunc commodo felisa neque. Suspendisse porta congue quam.Nunc wisi lorem, porta sit amet, dignissimac, vestibulum in, est. ales sit amet, justo.

Blind Brochure 3

1368

40179

2091 30

99

1045

30148

Nr. depoziteNr. staflii

370

BUCUREØTI

Maramureø

Suceava

Botoøani

Bihor

Arad

Timiø

Cluj

Neamfl

Iaøi

MureøHarghita

Covasna

BacæuVaslui

Alba

Hunedoara

Sibiu Braøov

Gorj

Sælaj

Dolj

Vâlcea

Olt Teleorman

Argeø

Galafli

Dîmbovifla

Prahova

Giurgiu

Ialomifla

Cælæraøi

Constanfla

TulceaBræila

Vrancea

Buzæu

Mehedinfli

Caraø-Severin

SatuMare

BistriflaNæsæud

Ilfov

BUCUREØTI

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetueradipiscing elit. Proin pretium aliquam dolor.Morbi mollis luctus leo. In volutpat rhoncuspurus. Aenean vulputate. Phasellus sollicitudin,arcu sit amet consectetuer tempus, velitneque tincidunt mi, vel auctor est urna euvelit. Aenean malesuada blandit lacus.Praesent pellentesque massa. Lorem ipsumdolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.Maecenas faucibus tempor enim. Maecenaseuismod egestas lectus. Etiam a velit. Inscelerisque cursus orci. Suspendisse tincidunt.Morbi elit elit, suscipit sit amet, porttitor et,hendrerit sit amet, neque. Pellentesque nulla.Morbi sed felis quis metus suscipit feugiat.

Ut in dolor. Vivamus sapien. Cras vitae justoet erat feugiat congue. Curabitur vestibulum.Suspendisse ac eros. Donec metus. Nullafaucibus orci. Duis ac libero et ante interdumlacinia. Nam arcu. Etiam commodo justo nonenim luctus aliquet. Maecenas tempor tortornec orci. Donec lectus massa, elementumin, pellentesque sit amet, convallisullamcorper, justo. Sed condimentum eliteget lectus. Integer gravida, justo veladipiscing posuere, magna enimcondimentum ipsum, eget blandit libero loremut risus. Vestibulum leo. In tempus.

Fusce ipsum libero, iaculis ac, sagittis non,pulvinar id, sem. Morbi diam felis, pretiumconsectetuer, aliquam at, scelerisque vitae,tellus. Vestibulum quam. Curabitur sagittis.Morbi lacinia porttitor diam. Suspendisse leo.Donec wisi. Fusce eget justo scelerisqueeros sagittis ultricies. Aenean id justo vel wisivestibulum commodo. Curabitur porttitorcongue ipsum. Vivamus sit amet felis dapibusnunc consequat pretium. Fusce nibh. Aeneanluctus ornare nulla. Integer dolor. Morbi sedfelis semper sem ornare varius. Vivamuspellentesque semper nisl.

sollicitudin metus. Maecenas eu leo. Curabituraliquam molestie quam. Quisque porttitor,enim sed ornare tincidunt, mi liberoscelerisque leo, dapibus tempus velit sapiensit amet neque. Fusce interdum lectus vitaeeros sollicitudin laoreet. Fusce mattis tinciduntodio. Donec iaculis, purus vitae dignissimbibendum, enim metus commodo metus,sagittis dictum purus elit eget nisl. Curabiturinterdum suscipit nisl. Fusce interdum mieget eros. Nullam vestibulum leo ac nunc.Nulla facilisi. In imperdiet lacinia risus.Maecenas at est. Ut odio. Mauris tristiquetincidunt metus. Pellentesque vitae lectus inlibero vehicula placerat. Nunc commodo felisa neque. Suspendisse porta congue quam.Nunc wisi lorem, porta sit amet, dignissimac, vestibulum in, est. Nulla vulputate aliquetmetus. Pellentesque nec est. Duis non wisi.Fusce quam sem, vestibulum in, tempor ut,sodales sit amet, justo. Vestibulum ipsummetus, laoreet ut, molestie et, mattiscondimentum, odio.

Ut enim lacus, cursus ac, iaculis pellentesque,sollicitudin non, velit. Aliquam mauris nibh,pretium eu, facilisis non, posuere et, ante.Mauris ullamcorper quam eu odio. Morbiegestas tincidunt dui. Cum sociis natoquepenatibus et magnis dis parturient montes,nascetur ridiculus mus. Aliquam erat volutpat.Aenean ut nunc a odio hendrerit auctor.Curabitur malesuada risus accumsan purus.Vestibulum vitae purus. Curabitur iaculismalesuada eros. Vestibulum porta. Nulla pedelectus, aliquam a, ornare sit amet, temporvel, nunc.

Integer consequat dui eget nibh. Quisque velmassa fringilla pede fringilla porttitor. Classaptent taciti sociosqu ad litora torquent perconubia nostra, per inceptos hymenaeos.Donec nec tellus nec nisl fermentum faucibus.

2 Blind Brochure

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetueradipiscing elit. Proin pretium aliquam dolor.Morbi mollis luctus leo. In volutpat rhoncuspurus. Aenean vulputate. Phasellus sollicitudin,arcu sit amet consectetuer tempus, velitneque tincidunt mi, vel auctor est urna euvelit. Aenean malesuada blandit lacus.Praesent pellentesque massa. Lorem ipsumdolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.Maecenas faucibus tempor enim. Maecenaseuismod egestas lectus. Etiam a velit. Inscelerisque cursus orci. Suspendisse tincidunt.Morbi elit elit, suscipit sit amet, porttitor et,hendrerit sit amet, neque. Pellentesque nulla.Morbi sed felis quis metus suscipit feugiat.

Cras vitae justo et erat feugiat congueUt in dolor. Vivamus sapien. Cras vitae justoet erat feugiat congue. Curabitur vestibulum.Suspendisse ac eros. Donec metus. Nullafaucibus orci. Duis ac libero et ante interdumlacinia. Nam arcu. Etiam commodo justo nonenim luctus aliquet. Maecenas tempor tortornec orci. Donec lectus massa, elementumin, pellentesque sit amet, convallisullamcorper, justo. Sed condimentum eliteget lectus. Integer gravida, justo veladipiscing posuere, magna enimcondimentum ipsum, eget blandit libero loremut risus. Vestibulum leo. In tempus.

Fusce ipsum libero, iaculis ac, sagittis non,pulvinar id, sem. Morbi diam felis, pretiumconsectetuer, aliquam at, scelerisque vitae,tellus. Vestibulum quam. Curabitur sagittis.Morbi lacinia porttitor diam. Suspendisse leo.Donec wisi. Fusce eget justo scelerisqueeros sagittis ultricies. Aenean id justo vel wisivestibulum commodo. Curabitur porttitorcongue ipsum. Vivamus sit amet felis dapibusnunc consequat pretium. Fusce nibh. Aeneanluctus ornare nulla. Integer dolor. Morbi sedfelis semper sem ornare varius. Vivamus

sollicitudin metus. Maecenas eu leo. Curabituraliquam molestie quam. Quisque porttitor,enim sed ornare tincidunt, mi liberoscelerisque leo, dapibus tempus velit sapiensit amet neque. Fusce interdum lectus vitaeeros sollicitudin laoreet. Fusce mattis tinciduntodio. Donec iaculis, purus vitae dignissimbibendum, enim metus commodo metus,sagittis dictum purus elit eget nisl. Curabiturinterdum suscipit nisl. Fusce interdum mieget eros. Nullam vestibulum leo ac nunc.Nulla facilisi. In imperdiet lacinia risus.Maecenas at est. Ut odio. Mauris tristiquetincidunt metus. Pellentesque vitae lectus inlibero vehicula placerat. Nunc commodo felisa neque. Suspendisse porta congue quam.Nunc wisi lorem, porta sit amet, dignissimac, vestibulum in, est. Nulla vulputate aliquetmetus. Pellentesque nec est. Duis non wisi.Fusce quam sem, vestibulum in, tempor ut,sodales sit amet, justo. Vestibulum ipsummetus, laoreet ut, molestie et, mattiscondimentum, odio.

Aliquam mauris nibh, pretium euUt enim lacus, cursus ac, iaculis pellentesque,sollicitudin non, velit. Aliquam mauris nibh,pretium eu, facilisis non, posuere et, ante.Mauris ullamcorper quam eu odio. Morbiegestas tincidunt dui. Cum sociis natoquepenatibus et magnis dis parturient montes,nascetur ridiculus mus. Aliquam erat volutpat.Aenean ut nunc a odio hendrerit auctor.Curabitur malesuada risus accumsan purus.Vestibulum vitae purus. Curabitur iaculismalesuada eros. Vestibulum porta. Nulla pedelectus, aliquam a, ornare sit amet, temporvel, nunc.

Blind Brochure 3

Morbi elit elit, suscipit sit

amet, porttitor et,

hendrerit sit amet, neque.

Morbi elit elit, suscipit sit

amet, porttitor et,

hendrerit sit amet, neque.

Morbi elit elit, suscipit sit

amet, porttitor et,

hendrerit sit amet, neque.

Lorem ipsum dolor sit amet,consectetuer adipiscing

Lorem ipsum dolor sit amet,consectetuer adipiscing

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetueradipiscing elit. Proin pretium aliquam dolor.Morbi mollis luctus leo. In volutpat rhoncuspurus. Aenean vulputate. Phasellus sollicitudin,arcu sit amet consectetuer tempus, velitneque tincidunt mi, vel auctor est urna euvelit. Aenean malesuada blandit lacus.Praesent pellentesque massa. Lorem ipsumdolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.Maecenas faucibus tempor enim. Maecenaseuismod egestas lectus. Etiam a velit. Inscelerisque cursus orci. Suspendisse tincidunt.Morbi elit elit, suscipit sit amet, porttitor et,hendrerit sit amet, neque. Pellentesque nulla.Morbi sed felis quis metus suscipit feugiat.

Ut in dolor. Vivamus sapien. Cras vitae justoet erat feugiat congue. Curabitur vestibulum.Suspendisse ac eros. Donec metus. Nullafaucibus orci. Duis ac libero et ante interdumlacinia. Nam arcu. Etiam commodo justo nonenim luctus aliquet. Maecenas tempor tortornec orci. Donec lectus massa, elementumin, pellentesque sit amet, convallis

sollicitudin metus. Maecenas eu leo. Curabituraliquam molestie quam. Quisque porttitor,enim sed ornare tincidunt, mi liberoscelerisque leo, dapibus tempus velit sapiensit amet neque. Fusce interdum lectus vitaeeros sollicitudin laoreet. Fusce mattis tinciduntodio. Donec iaculis, purus vitae dignissimbibendum, enim metus commodo metus,sagittis dictum purus elit eget nisl. Curabiturinterdum suscipit nisl. Fusce interdum mieget eros. Nullam vestibulum leo ac nunc.Nulla facilisi. In imperdiet lacinia risus.Maecenas at est. Ut odio. Mauris tristiquetincidunt metus. Pellentesque vitae lectus inlibero vehicula placerat. Nunc commodo felisa neque. Suspendisse porta congue quam.Nunc wisi lorem, porta sit amet, dignissimac, vestibulum in, est. Nulla vulputate aliquetmetus. Pellentesque nec est. Duis non wisi.Fusce quam sem, vestibulum in, tempor ut,sodales sit amet, justo. Vestibulum ipsummetus, laoreet ut, molestie et, mattiscondimentum, odio. Ut enim lacus, cursusac, iaculis pellentesque, sollicitudin non, velit.

2 Blind Brochure

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetueradipiscing elit. Proin pretium aliquam dolor.Morbi mollis luctus leo. In volutpat rhoncuspurus. Aenean vulputate. Phasellus sollicitudin,arcu sit amet consectetuer tempus, velitneque tincidunt mi, vel auctor est urna euvelit. Aenean malesuada blandit lacus.Praesent pellentesque massa. Lorem ipsumdolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.Maecenas faucibus tempor enim. Maecenaseuismod egestas lectus. Etiam a velit. Inscelerisque cursus orci. Suspendisse tincidunt.Morbi elit elit, suscipit sit amet, porttitor et,hendrerit sit amet, neque. Pellentesque nulla.Morbi sed felis quis metus suscipit feugiat.

Cras vitae justo et erat feugiat congueUt in dolor. Vivamus sapien. Cras vitae justoet erat feugiat congue. Curabitur vestibulum.Suspendisse ac eros. Donec metus. Nullafaucibus orci. Duis ac libero et ante interdumlacinia. Nam arcu. Etiam commodo justo nonenim luctus aliquet. Maecenas tempor tortornec orci. Donec lectus massa, elementumin, pellentesque sit amet, convallisullamcorper, justo. Sed condimentum eliteget lectus. Integer gravida, justo veladipiscing posuere, magna enimcondimentum ipsum, eget blandit libero loremut risus. Vestibulum leo. In tempus.

Fusce ipsum libero, iaculis ac, sagittis non,pulvinar id, sem. Morbi diam felis, pretiumconsectetuer, aliquam at, scelerisque vitae,tellus. Vestibulum quam. Curabitur sagittis.Morbi lacinia porttitor diam. Suspendisse leo.Donec wisi. Fusce eget justo scelerisqueeros sagittis ultricies. Aenean id justo vel wisivestibulum commodo. Curabitur porttitorcongue ipsum. Vivamus sit amet felis dapibusnunc consequat pretium. Fusce nibh. Aeneanluctus ornare nulla. Integer dolor. Morbi sedfelis semper sem ornare varius. Vivamus

sollicitudin metus. Maecenas eu leo. Curabituraliquam molestie quam. Quisque porttitor,enim sed ornare tincidunt, mi liberoscelerisque leo, dapibus tempus velit sapiensit amet neque. Fusce interdum lectus vitaeeros sollicitudin laoreet. Fusce mattis tinciduntodio. Donec iaculis, purus vitae dignissimbibendum, enim metus commodo metus,sagittis dictum purus elit eget nisl. Curabiturinterdum suscipit nisl. Fusce interdum mieget eros. Nullam vestibulum leo ac nunc.Nulla facilisi. In imperdiet lacinia risus.Maecenas at est. Ut odio. Mauris tristiquetincidunt metus. Pellentesque vitae lectus inlibero vehicula placerat. Nunc commodo felisa neque. Suspendisse porta congue quam.Nunc wisi lorem, porta sit amet, dignissimac, vestibulum in, est. Nulla vulputate aliquetmetus. Pellentesque nec est. Duis non wisi.Fusce quam sem, vestibulum in, tempor ut,sodales sit amet, justo. Vestibulum ipsummetus, laoreet ut, molestie et, mattiscondimentum, odio.

Aliquam mauris nibh, pretium euUt enim lacus, cursus ac, iaculis pellentesque,sollicitudin non, velit. Aliquam mauris nibh,pretium eu, facilisis non, posuere et, ante.Mauris ullamcorper quam eu odio. Morbiegestas tincidunt dui. Cum sociis natoquepenatibus et magnis dis parturient montes,nascetur ridiculus mus. Aliquam erat volutpat.Aenean ut nunc a odio hendrerit auctor.Curabitur malesuada risus accumsan purus.Vestibulum vitae purus. Curabitur iaculismalesuada eros. Vestibulum porta. Nulla pedelectus, aliquam a, ornare sit amet, temporvel, nunc.

Blind Brochure 3

Morbi elit elit, suscipit sit

amet, porttitor et,

hendrerit sit amet, neque.

Morbi elit elit, suscipit sit

amet, porttitor et,

hendrerit sit amet, neque.

Morbi elit elit, suscipit sit

amet, porttitor et,

hendrerit sit amet, neque.

Lorem ipsum dolor sit amet,consectetuer adipiscing

Lorem ipsum dolor sit amet,consectetuer adipiscing

Page 40: identitate vizuala petrom

34 | Exemple practice | Postere

Titlu lorem ipsumLorem ipsumdolor sit amet

Titlu lorem ipsumLorem ipsumdolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet,consectetuer adipiscing elit. Proinpretium aliquam dolor. Morbi mollisluctus leo. In volutpat rhoncus purus.Aenean vulputate. Phasellussollicitudin, arcu sit amet

consectetuer tempus, velit nequetincidunt mi, vel auctor est urna euvelit. Aenean malesuada blanditlacus. Praesent pellentesque massa.Lorem ipsum dolor sit amet,consectetuer adipiscing elit.

Titlu lorem ipsumLorem ipsumdolor sit amet

Poster realizat în interiorul companiei Poster pentru angajați

Format landscape

Postere interne

Page 41: identitate vizuala petrom

Obiecte promoționale | Exemple practice | 35

Obiectele promoționale reprezintă suportul fizic al imaginii Petrom.Calitatea acestor obiecte esteesențială, pentru că ele comunică brandul în modul cel mai palpabil.Obiecte promoționale

Agendă Brichete

Pix

Inscripționarea obiectelor promoționale constă în logo Petrom sau logo Petrom și slogan. Numele diviziilor Petrom nu apare pe aceste materiale.

Page 42: identitate vizuala petrom

36 | Exemple practice | Semnalistică

Semnalistică

Semnalistică (în exterior)

Plăcuță ușă (interior)

Page 43: identitate vizuala petrom

Alte exemple | Exemple practice | 37

Alte exemple

Broșură pentru conferința Petrol & Gaze - copertă

Broșură pentru conferința Petrol & Gaze - interior

Page 44: identitate vizuala petrom

OMV Petrom S.A. Calea Dorobanților, nr. 239, Sector 1, Cod Poștal 010567 București, România www.petrom.com

Page 45: identitate vizuala petrom
Page 46: identitate vizuala petrom
Page 47: identitate vizuala petrom
Page 48: identitate vizuala petrom
Page 49: identitate vizuala petrom
Page 50: identitate vizuala petrom
Page 51: identitate vizuala petrom
Page 52: identitate vizuala petrom
Page 53: identitate vizuala petrom
Page 54: identitate vizuala petrom
Page 55: identitate vizuala petrom
Page 56: identitate vizuala petrom
Page 57: identitate vizuala petrom
Page 58: identitate vizuala petrom
Page 59: identitate vizuala petrom
Page 60: identitate vizuala petrom
Page 61: identitate vizuala petrom
Page 62: identitate vizuala petrom
Page 63: identitate vizuala petrom
Page 64: identitate vizuala petrom
Page 65: identitate vizuala petrom
Page 66: identitate vizuala petrom
Page 67: identitate vizuala petrom
Page 68: identitate vizuala petrom
Page 69: identitate vizuala petrom
Page 70: identitate vizuala petrom
Page 71: identitate vizuala petrom
Page 72: identitate vizuala petrom
Page 73: identitate vizuala petrom
Page 74: identitate vizuala petrom
Page 75: identitate vizuala petrom
Page 76: identitate vizuala petrom
Page 77: identitate vizuala petrom
Page 78: identitate vizuala petrom
Page 79: identitate vizuala petrom
Page 80: identitate vizuala petrom

Compania Adresa, Adresa Nume Destinatar Functie

04 aprilie 2006 Subiectul comunicării Textul se va alinia la stanga. Paragraful nou se marcheaza prin tastarea unui spatiu (enter).

Petrom Divizia Marketing

Popescu Popescu Brand Manager FS Petrom Tel. +40 21 4000 000 Fax +40 21 4000 000 Mobil xxxx xxx xxx [email protected] OMV Petrom S.A. Calea Dorobanţilor nr. 239 sector 1, cod poştal 010567 Bucureşti, România C.I.F. RO 159 0082, RC J40/8302/1997 www.petrom.com

Page 81: identitate vizuala petrom

OMV Petrom S.A.

OMV Petrom S.A. www.petrom.com

OMV Petrom S.A. Calea Dorobantilor nr. 239, cod postal 010567, Sector 1, Bucuresti, ROMANIA

C.I.F. RO 159 0082, RC J40/8302/1997

Fax Către: Nr.fax:

De la: Nr.tel: Nr.fax:

Data: Nr.pagini, inclusiv coperta 1

Page 82: identitate vizuala petrom

Titlul Prezentării

Data şi locul

Page 83: identitate vizuala petrom

Separator capitol

Page 84: identitate vizuala petrom

Nume capitol3 Numele prezentării

Titlu, maxim 2 rânduri, Univers LT OMV Bold, mărime font: 28 pt, aliniat stânga

Aici se plasează textul prezentări. Textul prezentării se scrie cu Univers LT OMV, mărime 20 pt, culoare negru, fără alineat, spaţierea între linii 1. Acesta este text orb pentru exemplificare. Acesta este text orb pentru exemplificare.

Exemplu de subliniere în text. Acolo unde este necesar, sublinierile in text se fac numai cu Bold. Nu se vor face sublinieri de altă culoare, sau cu italic, sau cu shadow (umbră) sau cu linie.

Page 85: identitate vizuala petrom

Nume capitol4 Numele prezentării

Exemplu de Bullet-uri

Bullet-urile sunt albastre (R0, G51, B102), fie Windings 3, fie Arial, 90% din mărimea textului.

► Pentru bullet-uri scrii textul, îl selectezi şi fie baţi TAB, fie apeşi butonul de mărit indent (alineat). Pentru a renunţa la bullet apeşi butonul de redus indent de câte ori este nevoie.

Bullet-urile sunt pe 3 niveluri:► Bullet nivelul 1► Bullet nivelul 1

►Bullet nivelul 2 (culoare gri)- Bullet nivelul 3 (linie neagră)

► Bullet de exemplu

Page 86: identitate vizuala petrom

Nume capitol5 Numele prezentării

Grafice

30%

45%

25%

123

Forma preferată pentru grafice este “Pie” sau Coloane. În funcţie de necesităţi pot fi folosite şi alte forme.

Dacă chart-urile sunt mai mici decât pagina şi dacă pagina mai conţine şi text, atunci chart-urile se plasează în dreapta paginii.

Page 87: identitate vizuala petrom

Nume capitol6 Numele prezentării

Titlu, maxim 2 rânduri

Dacă graficul este mare, atunci se plasează centrat pe orizontală, în baza paginii în spaţiul rezervat pentru text.

30

50

2025

55

20

10

40

60

0

10

20

30

40

50

60

70

1 2 3

Series1Series2Series3

Page 88: identitate vizuala petrom

Nume capitol7 Numele prezentării

Exemple de utilizare imagini

► Imaginile se plasează în partea de jos a paginii► Imaginile se plasează numai în suprafaţa pentru text. ► Imaginile nu vor fi plasate peste zona de titlu sau de logo

Page 89: identitate vizuala petrom

Nume capitol8 Numele prezentării

Exemple de utilizare imagini

Imaginea se plasează în dreapta paginii

Page 90: identitate vizuala petrom

Nume capitol9 Numele prezentării

Exemple de utilizare imagini

Imaginea se plasează în dreapta paginii

► Dacă imaginile nu au aceeaşi lăţime se poate folosi un dreptunghi alb pentru mascarea zonelor excedentare.

Page 91: identitate vizuala petrom

Nume capitol10 Numele prezentării

Exemple de utilizare imagini

Imaginea se plasează în dreapta paginii

Page 92: identitate vizuala petrom

Nume capitol11 Numele prezentării

Exemple de utilizare imagini

Imaginea se plasează în dreapta paginii

Page 93: identitate vizuala petrom

Nume capitol12 Numele prezentării

Exemple de utilizare imagini

Imaginea se grupează în dreapta şi în josul paginii

Page 94: identitate vizuala petrom

Vă mulţumesc!


Recommended