Home >Documents >HP OfficeJet 200 Mobile series User Guide – ROWW · PDF file energiei, caracteristica...

HP OfficeJet 200 Mobile series User Guide – ROWW · PDF file energiei, caracteristica...

Date post:25-Oct-2020
Category:
View:0 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • HP OfficeJet 200

 • HP OfficeJet 200 Mobile series

  Ghid pentru utilizator

 • Informaţii Copyright

  © 2016 HP Development Company, L.P.

  Ediţia 1, 3/2016

  Notificări ale companiei HP

  Informaţiile conţinute în acest document pot fi modificate fără notificare prealabilă.

  Toate drepturile rezervate. Este interzisă reproducerea, adaptarea sau traducerea acestui material fără acordul scris prealabil al companiei HP, cu excepţia cazurilor prevăzute de legile privind drepturile de autor.

  Singurele garanţii pentru produsele şi serviciile HP sunt cele stabilite expres prin certificatele de garanţie care însoţesc aceste produse şi servicii. Nimic din acest document nu trebuie interpretat ca o garanţie suplimentară. Compania HP nu va fi răspunzătoare pentru erorile tehnice sau editoriale sau pentru omisiunile din documentaţia de faţă.

  Notificări privind mărcile comerciale

  Microsoft şi Windows sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale Microsoft Corporation în S.U.A. şi/sau în alte ţări.

  ENERGY STAR şi simbolul ENERGY STAR sunt mărci comerciale înregistrate deţinute de Agenţia de protecţie a mediului din S.U.A.

  Mac, OS X şi AirPrint sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în SUA şi în alte ţări/ regiuni.

 • Informaţii de siguranţă

  Respectaţi întotdeauna măsurile de siguranţă minime la utilizarea acestui produs, pentru a reduce riscul eventualelor arsuri sau electrocutări.

  1. Citiţi şi asiguraţi-vă că aţi înţeles toate instrucţiunile din documentaţia care însoţeşte imprimanta.

  2. Citiţi cu atenţie toate avertismentele şi instrucţiunile de pe produs.

  3. Înainte de curăţare, deconectaţi imprimanta de la priza de perete şi scoateţi acumulatorul.

  4. Nu instalaţi şi nu utilizaţi acest produs lângă apă sau atunci când sunteţi ud.

  5. Instalaţi produsul în siguranţă, pe o suprafaţă stabilă.

  6. Instalaţi produsul într-un loc protejat, unde cablul nu poate fi deteriorat. Cablul trebuie poziţionat astfel încât să nu se păşească peste el sau să constituie o piedică în calea cuiva.

  7. Dacă produsul nu funcţionează normal, consultaţi Rezolvarea unei probleme,.

  8. În interiorul dispozitivului nu există componente care să necesite intervenţii de service din partea utilizatorului. Apelaţi la serviciile personalului calificat.

  9. Utilizaţi numai acumulatorul furnizat sau comercializat de către HP pentru această imprimantă.

 • Cuprins

  1 Cum se procedează pentru .............................................................................................................................. 1

  2 Noţiuni introductive ...................................................................................................................................... 2

  Accesibilitate .......................................................................................................................................................... 2 HP EcoSolutions (HP şi mediul) ............................................................................................................................. 2

  Gestionarea alimentării ....................................................................................................................... 3 Modul Repaus .................................................................................................................... 3 Oprire automată ................................................................................................................ 3

  Mod silenţios ....................................................................................................................................... 4 Optimizarea consumabilelor de imprimare ........................................................................................ 5

  Familiarizare cu piesele imprimantei .................................................................................................................... 5 Vedere din faţă şi laterală ................................................................................................................... 6 Zonă consumabile imprimare ............................................................................................................. 7 Vedere din spate .................................................................................................................................. 7

  Utilizarea panoului de control al imprimantei ...................................................................................................... 8 Ridicarea panoului de control ............................................................................................................. 8 Prezentarea generală a butoanelor .................................................................................................... 8 Utilizarea ecranului Reşedinţă ............................................................................................................ 9

  Noţiuni de bază despre hârtie ............................................................................................................................. 10 Tipuri de hârtie recomandate pentru imprimare .............................................................................. 10 Comandarea rezervelor de hârtie HP ................................................................................................ 12 Sfaturi pentru selectarea şi utilizarea hârtiei ................................................................................... 12

  Încărcarea hârtiei ................................................................................................................................................. 12 Modificarea sau stabilirea setărilor de hârtie ..................................................................................................... 15 Actualizarea imprimantei .................................................................................................................................... 15 Utilizarea acumulatorului imprimantei ............................................................................................................... 16

  Instalarea sau înlocuirea acumulatorului ......................................................................................... 16 Verificarea stării acumulatorului ...................................................................................................... 17

  Pentru a verifica starea acumulatorului de la acumulator ............................................ 17 Pentru a verifica starea acumulatorului de la panoul de control al imprimantei .......... 17 Starea acumulatorului .................................................................................................... 17

  Încărcarea acumulatorului ................................................................................................................ 18 Depozitarea acumulatorului ............................................................................................................. 19 Dezafectarea acumulatorului uzat ................................................................................................... 19

  Deschiderea software-ului imprimantei HP (Windows) ..................................................................................... 19

  ROWW v

 • 3 Imprimare ................................................................................................................................................... 20

  Imprimarea documentelor .................................................................................................................................. 20 Imprimarea broşurilor ......................................................................................................................................... 21 Imprimarea pe plicuri .......................................................................................................................................... 22 Imprimarea fotografiilor ..................................................................................................................................... 23 Imprimarea pe tipuri de hârtie speciale şi personalizate ................................................................................... 24 Imprimarea pe ambele feţe ................................................................................................................................. 26 Imprimarea cu AirPrint™ ..................................................................................................................................... 27 Sfaturi pentru imprimarea cu succes .................................................................................................................. 28

  4 Imprimarea cu HP ePrint .............................................................................................................................. 30

  Configurarea serviciului HP ePrint ...................................................................................................................... 30 Imprimarea cu HP ePrint ..................................................................................................................................... 31

  5 Lucrul cu cartuşele ...................................................................................................................................... 32

  Informaţii despre c