+ All Categories
Home > Documents > HOTĂRÂRE Nr. 866 din 13 august 2008 ărilor profesionale ...

HOTĂRÂRE Nr. 866 din 13 august 2008 ărilor profesionale ...

Date post: 06-Nov-2021
Category:
Upload: others
View: 0 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
of 22 /22
HOTĂRÂRE Nr. 866 din 13 august 2008 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 635 din 3 septembrie 2008 În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. ART. I Anexele nr. 1 - 5 la Hotărârea Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 23 august 2002, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 - 5 la prezenta hotărâre. ART. II Nomenclatoarele prevăzute în anexele nr. 1 - 5 la Hotărârea Guvernului nr. 844/2002, cu modificările ulterioare, se aplică începând cu anul şcolar 2008 - 2009. ART. III Promoţiile şcolarizate în baza Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 , cu modificările ulterioare, vor finaliza studiile în conformitate cu planurile de învăţământ şi programele şcolare aprobate în condiţiile legii. ART. IV Hotărârea Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 23 august 2002, cu modificările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare. PRIM-MINISTRU CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU Contrasemnează: Ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului, Cristian Mihai Adomniţei Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse, Paul Păcuraru Bucureşti, 13 august 2008. Nr. 866. ANEXA 1 (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 844/2002) NOMENCLATORUL calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin şcoala de arte şi meserii, clasele a IX-a - a X-a - nivelul 1 de calificare a) Învăţământ profesional ______________________________________________________________________________ |Nr. | Domeniul | Calificarea profesională | Codul | |crt.| | | calificării | |____|________________|_______________________________________|________________| | 1.| Mecanică | Lucrător în lăcătuşerie me canică | 1.01.25.07.001 | | | | structuri | | |____| |_______________________________________|________________| | 2.| | Lucrător în prelucrări la rece | 1.01.28.07.002 | |____| |_______________________________________|________________| | 3.| | Lucrător în prelucrări la cald | 1.01.24.06.003 | |____| |_______________________________________|________________| | 4.| | Lucrător în obţinerea şi prelucrarea | 1.01.24.06.004 | | | | metalelor | | |____| |_______________________________________|________________| | 5.| | Lucrător în mecanică de motoare | 1.01.28.07.005 | |____| |_______________________________________|________________| | 6.| | Lucrător în mecanică de montaj, | 1.01.25.07.006 |
Transcript
Page 1: HOTĂRÂRE Nr. 866 din 13 august 2008 ărilor profesionale ...

HOTĂRÂRE Nr. 866 din 13 august 2008 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 635 din 3 septembrie 2008 În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. ART. I Anexele nr. 1 - 5 la Hotărârea Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 23 august 2002, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 - 5 la prezenta hotărâre. ART. II Nomenclatoarele prevăzute în anexele nr. 1 - 5 la Hotărârea Guvernului nr. 844/2002, cu modificările ulterioare, se aplică începând cu anul şcolar 2008 - 2009. ART. III Promoţiile şcolarizate în baza Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările ulterioare, vor finaliza studiile în conformitate cu planurile de învăţământ şi programele şcolare aprobate în condiţiile legii. ART. IV Hotărârea Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 23 august 2002, cu modificările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare. PRIM-MINISTRU CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU Contrasemnează: Ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului, Cristian Mihai Adomniţei Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse, Paul Păcuraru Bucureşti, 13 august 2008. Nr. 866. ANEXA 1 (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 844/2002) NOMENCLATORUL calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin şcoala de arte şi meserii, clasele a IX-a - a X-a - nivelul 1 de calificare a) Învăţământ profesional ______________________________________________________________________________ |Nr. | Domeniul | Calificarea profesională | Codul | |crt.| | | calificării | |____|________________|_______________________________________|________________| | 1.| Mecanică | Lucrător în lăcătuşerie me canică | 1.01.25.07.001 | | | | structuri | | |____| |_______________________________________|________________| | 2.| | Lucrător în prelucrări la rece | 1.01.28.07.002 | |____| |_______________________________________|________________| | 3.| | Lucrător în prelucrări la cald | 1.01.24.06.003 | |____| |_______________________________________|________________| | 4.| | Lucrător în obţinerea şi prelucrarea | 1.01.24.06.004 | | | | metalelor | | |____| |_______________________________________|________________| | 5.| | Lucrător în mecanică de motoare | 1.01.28.07.005 | |____| |_______________________________________|________________| | 6.| | Lucrător în mecanică de montaj, | 1.01.25.07.006 |

Page 2: HOTĂRÂRE Nr. 866 din 13 august 2008 ărilor profesionale ...

| | | întreţinere şi reparaţii | | |____| |_______________________________________|________________| | 7.| | Lucrător în mecanică fină | 1.01.25.07.007 | |____| |_______________________________________|________________| | 8.| | Lucrător în foraj, extracţie, tratare | 1.01.06.03.008 | | | | petrol şi gaze | | |____| |_______________________________________|________________| | 9.| | Lucrător maşinist utilaje | 1.01.28.07.009 | |____| |_______________________________________|________________| | 10.| | Lucrător în marină | 1.01.50.13.010 | |____| |_______________________________________|________________| | 11.| | Lucrător în mecanică agricolă şi | 1.01.28.01.011 | | | | forestieră | | |____|________________|_______________________________________|________________| | 12.| Electromecanică| Lucrător operator în energetică | 1.02.35.03.012 | |____| |_______________________________________|________________| | 13.| | Lucrător în electromecanică | 1.02.28.07.013 | |____| |_______________________________________|________________| | 14.| | Lucrător feroviar | 1.02.49.13.014 | |____|________________|_______________________________________|________________| | 15.| Electronică | Lucrător în electronică | 1.03.26.05.015 | | | automatizări | | | |____|________________|_______________________________________|________________| | 16.| Chimie | Lucrător în chimie industrială | 1.04.20.04.016 | | | industrială | | | |____|________________|_______________________________________|________________| | 17.| Materiale de | Lucrător în industria ceramicii | 1.05.23.09.017 | |____| construcţii |_______________________________________|________________| | 18.| | Lucrător în industria lianţilor | 1.05.23.09.018 | |____| |_______________________________________|________________| | 19.| | Lucrător în industria sticlei | 1.05.23.09.019 | |____|________________|_______________________________________|________________| | 20.| Electric | Lucrător în electrotehnică | 1.06.27.05.020 | |____|________________|_______________________________________|________________| | 21.| Construcţii, | Lucrător în structuri pentru | 1.07.41.10.021 | | | instalaţii şi | construcţii | | | | lucrări publice|_______________________________________|________________| | 22.| | Lucrător finisor pentru construcţii | 1.07.41.10.022 | |____| |_______________________________________|________________| | 23.| | Lucrător instalator pentru construcţii| 1.07.41.10.023 | |____| |_______________________________________|________________| | 24.| | Lucrător în izolaţii | 1.07.41.10.024 | |____| |_______________________________________|________________| | 25.| | Lucrător pentru drumuri şi căi ferate | 1.07.42.10.025 | |____|________________|_______________________________________|________________| | 26.| Agricultură | Lucrător în gospodărie agroturistică | 1.08.01.01.026 | |____| |_______________________________________|________________| | 27.| | Lucrător în cultura plantelor | 1.08.01.01.027 | |____| |_______________________________________|________________| | 28.| | Lucrător în creşterea animalelor | 1.08.01.01.028 | |____|________________|_______________________________________|________________| | 29.| Silvicultură | Lucrător în silvicultură şi exploatări| 1.09.02.08.029 | | | | forestiere | | |____|________________|_______________________________________|________________| | 30.| Comerţ | Lucrător în comerţ | 1.10.45.16.030 | |____|________________|_______________________________________|________________| | 31.| Turism şi | Lucrător în hoteluri | 1.11.55.19.031 | |____| alimentaţie |_______________________________________|________________| | 32.| | Lucrător în alimentaţie | 1.11.56.19.032 | |____|________________|_______________________________________|________________| | 33.| Industrie | Lucrător în morărit şi panificaţie | 1.12.10.11.033 | |____| alimentară |_______________________________________|________________| | 34.| | Lucrător în prelucrare carne, peşte, | 1.12.10.11.034 | | | | lapte, legume şi fructe | | |____| |_______________________________________|________________| | 35.| | Lucrător în industria alimentară | 1.12.10.11.035 | | | | extractivă | | |____| |_______________________________________|________________| | 36.| | Lucrător în industria alimentară | 1.12.10.11.036 |

Page 3: HOTĂRÂRE Nr. 866 din 13 august 2008 ărilor profesionale ...

| | | fermentativă | | |____|________________|_______________________________________|________________| | 37.| Fabricarea | Lucrător în fabricarea produselor | 1.13.16.08.037 | | | produselor din | semifinite din lemn | | |____| lemn |_______________________________________|________________| | 38.| | Lucrător în tâmplărie | 1.13.16.08.038 | |____| |_______________________________________|________________| | 39.| | Lucrător în sculptură | 1.13.16.08.039 | |____|________________|_______________________________________|________________| | 40.| Industrie | Lucrător în filatură-ţesătorie | 1.14.13.12.040 | |____| textilă şi |_______________________________________|________________| | 41.| pielărie | Lucrător în finisarea textilelor şi a | 1.14.15.12.041 | | | | pielii | | |____| |_______________________________________|________________| | 42.| | Lucrător în tricotaje-confecţii | 1.14.14.12.042 | |____| |_______________________________________|________________| | 43.| | Lucrător în confecţii pi ele şi | 1.14.15.12.043 | | | | înlocuitori | | |____|________________|_______________________________________|________________| | 44.| Tehnici | Lucrător poligraf | 1.15.18.15.044 | | | poligrafice | | | |____|________________|_______________________________________|________________| | 45.| Estetica şi | Lucrător pentru estetica şi igiena | 1.16.86.21 .045 | | | igiena corpului| corpului omenesc | | | | omenesc | | | |____|________________|_______________________________________|________________| b) Învăţământ vocaţional ______________________________________________________________________________ | 1.| Teologic | Cântăreţ (cantor) | |____|________________|________________________________________________________| NOTĂ: 1. Durata studiilor pentru şcoala de arte şi meserii - nivelul 1 de calificare este de 2 ani - clasele a IX-a - a X-a. 2. Durata studiilor pentru şcoala de cântăreţi - nivelul 1 de calificare pentru "Cântăreţ (cantor)" este de 2 ani. 3. Pentru învăţământul seral durata de studiu se prelungeşte conform planurilor-cadru de învăţământ aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. 4. Pentru calificările profesionale care pot fi şcolarizate prin învăţământul special, în funcţie de gradul de deficienţă, se modifică durata studiilor conform planurilor-cadru de învăţământ aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. 5. Pentru învăţământul special se poate realiza, cu aprobarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, pregătirea profesională şi pentru alte calificări profesionale decât cele specificate în nomenclator, în funcţie de recomandarea Comisiei de expertiză a capacităţii de muncă de pe lângă direcţiile de muncă şi protecţie socială judeţene/a municipiului Bucureşti. 6. Pentru Programul "A doua şansă" - învăţământ secundar inferior, durata studiilor este stabilită conform planurilor-cadru aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. ANEXA 2 (Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 844/2002) NOMENCLATORUL calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin şcoala de arte şi meserii, clasa a XI-a - an de completare - nivelul 2 de calificare a) Învăţământ profesional ______________________________________________________________________________ |Nr. | Domeniul | Calificarea profesională | Codul | |crt.| | | calificării | |____|________________|_______________________________________|________________| | 1.| Mecanică | Lăcătuş construcţii metalice şi utilaj| 2.01.33.07.001 | | | | tehnologic | | |____| |_______________________________________|________________| | 2.| | Lăcătuş construcţii navale | 2.01.30.07.002 | |____| |_______________________________________|________________| | 3.| | Tubulator naval | 2.01.30.07.003 | |____| |_______________________________________|________________| | 4.| | Constructor-montator de structuri | 2.01.25.07.004 | | | | metalice | |

Page 4: HOTĂRÂRE Nr. 866 din 13 august 2008 ărilor profesionale ...

|____| |_______________________________________|________________| | 5.| | Confecţioner tâmplărie din aluminiu şi| 2.01.25.07.005 | | | | mase plastice | | |____| |_______________________________________|________________| | 6.| | Tinichigiu vopsitor auto | 2.01.45.07.006 | |____| |_______________________________________|________________| | 7.| | Strungar | 2.01.28.07.007 | |____| |_______________________________________|________________| | 8.| | Frezor-rabotor-mortezor | 2.01.28.07.008 | |____| |_______________________________________|________________| | 9.| | Rectificator | 2.01.28.07.009 | |____| |_______________________________________|________________| | 10.| | Sculer matriţer | 2.01.28.07.010 | |____| |_______________________________________|________________| | 11.| | Sudor | 2.01.25.07.011 | |____| |_______________________________________|________________| | 12.| | Turnător | 2 .01.24.06.012 | |____| |_______________________________________|________________| | 13.| | Forjor-tratamentist | 2.01.24.06.013 | |____| |_______________________________________|________________| | 14.| | Modelier | 2.01.24.06.014 | |____| |_______________________________________|________________| | 15.| | Furnalist | 2.01.24.06.015 | |____| |_______________________________________|________________| | 16.| | Oţelar | 2.01.24.06.016 | |____| |_______________________________________|________________| | 17.| | Metalurgist neferoase | 2.01.24.06.017 | |____| |_______________________________________|________________| | 18.| | Laminorist | 2.01.24.06.018 | |____| |_______________________________________|________________| | 19.| | Trefilator trăgător | 2.01.24.07.019 | |____| |_______________________________________|________________| | 20.| | Constructor cuptoare metalurgice | 2.01.19.06.020 | |____| |_______________________________________|________________| | 21.| | Mecanic aeronave | 2.01.30.07.021 | |____| |_______________________________________|________________| | 22.| | Lăcătuş construcţii structuri aeronave| 2.01.30.07.022 | |____| |_______________________________________|________________| | 23.| | Mecanic utilaje şi instalaţii în | 2.01.33.07.023 | | | | industrie | | |____| |_______________________________________|________________| | 24.| | Mecanic agregate rotative | 2.01.35.03.024 | | | | termoenergetice | | |____| |_______________________________________|________________| | 25.| | Mecanic echipamente pentru foraj | 2.01.33.03.025 | | | | extracţie | | |____| |_______________________________________|________________| | 26.| | Motorist nave | 2.01.30.13.026 | |____| |_______________________________________|________________| | 27.| | Mecanic auto | 2.01.45.13.027 | |____| |_______________________________________|________________| | 28.| | Mecanic de mecanică fină | 2.01.33.07.028 | |____| |_______________________________________|________________| | 29.| | Optician montator aparatură | 2.01.33.07.029 | | | | optico-mecanică | | |____| |_______________________________________|________________| | 30.| | Operator la maşini cu comandă numerică| 2.01.28.07.030 | |____| |_______________________________________|________________| | 31.| | Operator la extracţia, tratarea, | 2.01.06.03.031 | | | | transportul şi distribuţia gazelor | | |____| |_______________________________________|________________| | 32.| | Operator sonde | 2.01.06.03.032 | |____| |_______________________________________|________________| | 33.| | Maşinist utilaje cale şi terasamente | 2.01.30.13.033 | |____| |_______________________________________|________________| | 34.| | Maşinist utilaje portuare | 2.01.30.13.034 | |____| |_______________________________________|________________| | 35.| | Marinar | 2.01.30.13.035 | |____| |_______________________________________|________________|

Page 5: HOTĂRÂRE Nr. 866 din 13 august 2008 ărilor profesionale ...

| 36.| | Mecanic agricol | 2.01.33.07.036 | |____| |_______________________________________|________________| | 37.| | Mecanic echipamente hidraulice şi | 2.01.33.07.037 | | | | pneumatice | | |____| |_______________________________________|________________| | 38.| | Lăcătuş mecanic prestări servicii | 2.01.95.07.038 | |____| |_______________________________________|________________| | 39.| | Mecanic forestier | 2.01.02.08.039 | |____|________________|_______________________________________|________________| | 40.| Electromecanică| Operator cazane, turbine cu aburi, | 2.02.35.03.040 | | | | instalaţii auxiliare şi de termoficare| | |____| |_______________________________________|________________| | 41.| | Operator în centrale hidroelectrice | 2.02.35.03.041 | |____| |_______________________________________|________________| | 42.| | Electromecanic instalaţii şi aparatură| 2.02.30.07.042 | | | | de bord aeronave | | |____| |_______________________________________|________________| | 43.| | Electromecanic utilaje şi instalaţii | 2.02.33.07.043 | | | | industriale | | |____| |_______________________________________|________________| | 44.| | Electromecanic nave | 2.02.33.07.044 | |____| |_______________________________________|________________| | 45.| | Electromecanic material rulant | 2.02.33.07.045 | |____| |_______________________________________|________________| | 46.| | Electromecanic centrale electrice | 2.02.35.03.046 | |____| |_______________________________________|________________| | 47.| | Electromecanic utilaje şi instalaţii | 2.02.33.07.047 | | | | comerciale, electrocasnice şi din | | | | | industria alimentară | | |____| |_______________________________________|________________| | 48.| | Frigotehnist | 2.02.33.07.048 | |____| |_______________________________________|________________| | 49.| | Lucrător trafic feroviar | 2.02.49.13.049 | |____| |_______________________________________|________________| | 50.| | Agent comercial feroviar | 2.02.49.13.050 | |____|________________|_______________________________________|________________| | 51.| Electronică | Electronist aparate şi echipamente | 2.03.26.05.051 | |____| automatizări |_______________________________________|________________| | 52.| | Electronist reţele de telecomunicaţii | 2.03.61.05.052 | |____|________________|_______________________________________|________________| | 53.| Chimie | Operator industria chimică anorganică | 2.04.20.04.053 | |____| industrială |_______________________________________|________________| | 54.| | Operator industria de medicamente şi | 2.04.21.04.054 | | | | produse cosmetice | | |____| |_______________________________________|________________| | 55.| | Operator industria chimică organică | 2.04.20.04.055 | |____| |_______________________________________|________________| | 56.| | Operator industria de prelucrare a | 2.04.20.04.056 | | | | ţiţeiului şi petrochimie | | |____| |_______________________________________|________________| | 57.| | Operator fabricarea şi prelucrarea | 2.04.22.04.057 | | | | polimerilor | | |____| |_______________________________________|________________| | 58.| | Operator fabricarea şi prelucrarea | 2.04.17.04.058 | | | | celulozei şi hârtiei | | |____|________________|_______________________________________|________________| | 59.| Materiale de | Operator în industria ceramicii brute | 2.05.23.09.059 | |____| construcţii |_______________________________________|________________| | 60.| | Operator ceramică fină | 2.05.23. 09.060 | |____| |_______________________________________|________________| | 61.| | Sticlar | 2.05.23.09.061 | |____| |_______________________________________|________________| | 62.| | Operator lianţi şi prefabricate | 2.05.23.10.062 | |____|________________|_______________________________________|________________| | 63.| Electric | Electrician constructor | 2.06.35.05.063 | |____| |_______________________________________|________________| | 64.| | Electrician exploatări miniere | 2.06.08.05.064 | |____| |_______________________________________|________________| | 65.| | Electrician nave | 2.06.50.05.065 |

Page 6: HOTĂRÂRE Nr. 866 din 13 august 2008 ărilor profesionale ...

|____| |_______________________________________|________________| | 66.| | Confecţioner produse electrotehnice | 2.06.27.05.066 | |____| |_______________________________________|________________| | 67.| | Electrician exploatare joasă tensiune | 2.06.35.03.067 | |____| |_______________________________________|________________| | 68.| | Electrician aparate şi echipamente | 2.06.35.03.068 | | | | electrice şi energetice | | |____| |_______________________________________|________________| | 69.| | Electrician protecţii prin relee, | 2.06. 35.03.069 | | | | automatizări şi măsurători în | | | | | instalaţii energetice | | |____| |_______________________________________|________________| | 70.| | Electrician exploatare centrale, | 2.06.35.03.070 | | | | staţii şi reţele electrice | | |____| |_______________________________________|________________| | 71.| | Electrician echipamente pentru foraj -| 2.06.06.03.071 | | | | extracţie | | |____| |_______________________________________|________________| | 72.| | Electrician de întreţinere şi | 2.06.95.05.072 | | | | reparaţii aparatură electrocasnică | | |____|________________|_______________________________________|________________| | 73.| Construcţii, | Constructor stru cturi monolite | 2.07.41.10.073 | |____| instalaţii şi |_______________________________________|________________| | 74.| lucrări publice| Fierar betonist -montator prefabricate | 2.07.41.10.074 | |____| |_______________________________________|________________| | 75.| | Zidar-pietrar-tencuitor | 2.07.41.10.075 | |____| |_______________________________________|________________| | 76.| | Dulgher-tâmplar-parchetar | 2.07.41.10.076 | |____| |_______________________________________|________________| | 77.| | Mozaicar-montator placaje | 2.07.41.10.077 | |____| |_______________________________________|________________| | 78.| | Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar | 2.07.41.10.078 | |____| |_______________________________________|________________| | 79.| | Instalator reţele de distribuţie | 2.07.42.10.079 | | | | locale şi magistrale de gaze | | |____| |_______________________________________|________________| | 80.| | Instalator instalaţii tehnico-sanitare| 2.07.41.10.080 | | | | şi de gaze | | |____| |_______________________________________|________________| | 81.| | Instalator instalaţii de încălzire | 2.07.41.10.081 | | | | centrală | | |____| |_______________________________________|________________| | 82.| | Instalator instalaţii de ventilare şi | 2.07.41.10.082 | | | | de condiţionare | | |____| |_______________________________________|________________| | 83.| | Izolator | 2.07.41.10.083 | |____| |_______________________________________|________________| | 84.| | Constructor căi ferate | 2.07.42.10.084 | |____| |_______________________________________|________________| | 85.| | Constructor drumuri şi poduri | 2.07.42.10.085 | |____| |_______________________________________|________________| | 86.| | Constructor lucrări hidrotehnice | 2.07.42.10.086 | |____|________________|_______________________________________|________________| | 87.| Agricultură | Agricultor culturi de câmp | 2.08.01.01.087 | |____| |_______________________________________|________________| | 88.| | Lucrător în agroturism | 2.08.01.01.088 | |____| |_______________________________________|________________| | 89.| | Lucrător în agricultură ecologică | 2.08.01.01.089 | |____| |_______________________________________|________________| | 90.| | Piscicultor şi prelucrător de peşte | 2.08.03.01.090 | |____| |_______________________________________|________________| | 91.| | Horticultor | 2.08.01.01.091 | |____| |_______________________________________|________________| | 92.| | Fermier montan | 2.08.01.01.092 | |____| |_______________________________________|________________| | 93.| | Zootehnist | 2.08.01.01.093 | |____| |_______________________________________|________________| | 94.| | Apicultor-sericicultor | 2.08.01.01.094 | |____|________________|_______________________________________|________________|

Page 7: HOTĂRÂRE Nr. 866 din 13 august 2008 ărilor profesionale ...

| 95.| Silvicultură | Pădurar | 2.09.02.08.095 | |____|________________|_______________________________________|________________| | 96.| Comerţ | Recepţioner -distribuitor | 2.10.45.16.096 | |____| |_______________________________________|________________| | 97.| | Comerciant-vânzător | 2.10.45.16.097 | |____|________________|_______________________________________|________________| | 98.| Turism şi | Lucrător hot elier | 2.11.55.19.098 | |____| alimentaţie |_______________________________________|________________| | 99.| | Ospătar (chelner) vânzător în unităţi | 2.11.56.19.099 | | | | de alimentaţie | | |____| |_______________________________________|________________| |100.| | Cofetar-patiser | 2.11.56.19.100 | |____| |_______________________________________|________________| |101.| | Bucătar | 2.11.56.19.101 | |____|________________|_______________________________________|________________| |102.| Industrie | Morar-silozar | 2.12.10.11.102 | |____| alimentară |_______________________________________|________________| |103.| | Brutar-patiser-preparator produse | 2.12.10.11.103 | | | | făinoase | | |____| |_______________________________________|________________| |104.| | Preparator produse din carne şi peşte | 2.12.10.11.104 | |____| |_______________________________________|________________| |105.| | Operator în prelucrarea legumelor şi | 2.12.10.11.105 | | | | fructelor | | |____| |_______________________________________|________________| |106.| | Preparator produse din lapte | 2.12.10.11.106 | |____| |_______________________________________|________________| |107.| | Operator în industria uleiului | 2.12.10.11.107 | |____| |_______________________________________|________________| |108.| | Operator în industria zahărului şi | 2.12.10.11.108 | | | | produselor zaharoase | | |____| |_______________________________________|________________| |109.| | Operator în industria vinului şi a | 2.12.11.11.109 | | | | băuturilor spirtoase | | |____| |_______________________________________|________________| |110.| | Operator în industria malţului şi a | 2.12.11.11.110 | | | | berii | | |____|________________|_______________________________________|________________| |111.| Fabricarea | Operator la producerea | 2.13.16.08.111 | | | produselor din | semifabricatelor pe bază de lemn | | |____| lemn |_______________________________________|________________| |112.| | Operator la fabricarea cherestelei | 2.13.16.08.112 | |____| |_______________________________________|________________| |113.| | Tâmplar universal | 2.13.16.08.113 | |____| |_______________________________________|________________| |114.| | Tapiţer-plăpumar-saltelar | 2.13.16.08.114 | |____| |_______________________________________|________________| |115.| | Sculptor-intarsier | 2.13.16.08.115 | |____|________________|_______________________________________|________________| |116.| Industrie | Filator | 2.14.13.12.116 | |____| textilă şi |_______________________________________|________________| |117.| pielărie | Ţesător | 2.14.13.12.117 | |____| |_______________________________________|________________| |118.| | Finisor produse textile | 2.14.13.12.118 | |____| |_______________________________________|________________| |119.| | Tricoter-confecţioner | 2.14.14.12.119 | |____| |_______________________________________|________________| |120.| | Confecţioner produse textile | 2.14.14.12.120 | |____| |_______________________________________|________________| |121.| | Croitor îmbrăcăminte după comandă | 2.14.14.12.121 | |____| |_______________________________________|________________| |122.| | Cizmar | 2.14.15.12.122 | |____| |_______________________________________|________________| |123.| | Confecţioner articole din piele şi | 2.14.15.12.123 | | | | înlocuitori | | |____| |_______________________________________|________________| |124.| | Confecţioner îmbrăcăminte din piele şi| 2.14.15.12.124 | | | | înlocuitori | | |____| |_______________________________________|________________|

Page 8: HOTĂRÂRE Nr. 866 din 13 august 2008 ărilor profesionale ...

|125.| | Marochiner | 2.14.15.12.125 | |____| |_______________________________________|________________| |126.| | Finisor piele | 2.14.15.12.126 | |____|________________|_______________________________________|________________| |127.| Tehnici | Operator montaj copiat tipar de probă | 2.15.18.15.127 | |____| poligrafice |_______________________________________|________________| |128.| | Tipăritor ofset | 2.15.18.15.128 | |____| |_______________________________________|________________| |129.| | Legător | 2.15.18.15.129 | |____|________________|_______________________________________|________________| |130.| Estetica şi | Frizer-coafor-manichiurist- | 2.16.86.21.130 | | | igiena corpului| pedichiurist | | | | omenesc | | | |____|________________|_______________________________________|________________| |131.| Producţie media| Operator producţie şi exploatare film | 2.17.59.15.131 | |____|________________|_______________________________________|________________| b) Învăţământ vocaţional ______________________________________________________________________________ | 1.| Teologic | Dascăl (catehet) | |____|________________|________________________________________________________| NOTĂ: 1. Durata studiilor pentru anul de completare - nivelul 2 de calificare este de un an - clasa a XI-a. 2. Durata studiilor pentru şcoala de cântăreţi - nivelul 2 de calificare pentru "Dascăl (catehet)" este de 3 ani. 3. Pentru învăţământul seral durata de studiu se prelungeşte conform planurilor-cadru de învăţământ aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. 4. Anul de completare poate fi urmat de absolvenţii clasei a X-a şcoală de arte şi meserii cu certificat de absolvire şi cu certificat de calificare profesională nivel 1, care s-au pregătit în domeniul menţionat. 5. Pentru calificările profesionale care pot fi şcolarizate prin învăţământul special, în funcţie de gradul de deficienţă, se modifică durata studiilor conform planurilor-cadru de învăţământ aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. 6. Pentru învăţământul special se poate realiza, cu aprobarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, pregătirea profesională şi pentru alte calificări profesionale decât cele specificate în nomenclator, în funcţie de recomandarea Comisiei de expertiză a capacităţii de muncă de pe lângă direcţiile de muncă şi protecţie socială judeţene/a municipiului Bucureşti. ANEXA 3 (Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 844/2002) NOMENCLATORUL calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin liceu - nivelul 3 de calificare a) Liceu (ciclul inferior şi ciclul superior) - filiera tehnologică ______________________________________________________________________________ |Nr. | Profilul | Domeniul |Calificarea profesională| Codul | |crt.| | pregătirii | | calificării | | | | de bază | | | |____|____________|__________________|________________________|________________| | 1.| Servicii | Turism şi | Tehnician în turism | 3.11.55.19.001 | | | | alimentaţie | | | |____| |__________________|________________________|________________| | 2.| | Economic | Tehnician în activităţi| 3.19.53.14.002 | | | | | de poştă | | |____| |__________________|________________________|________________| | 3.| | Economic | Tehnician în activităţi| 3.19.74.16.003 | | | | | economice | | |____| |__________________|________________________|________________| | 4.| | Economic | Tehnician în | 3.19.82.18.004 | | | | | administraţie | | |____| |__________________|________________________|________________| | 5.| | Comerţ | Tehnician în achiziţii | 3.10.96.16.005 | | | | | şi contractări | | |____|____________|__________________|________________________|________________| | 6.| Resurse | Agricultură | Tehnician agronom | 3.08.01.01.006 | |____| naturale şi|__________________|________________________|________________| | 7.| protecţia | Agricultură | Tehnician horticultor | 3.08.01.01.007 | |____| mediului |__________________|________________________|________________|

Page 9: HOTĂRÂRE Nr. 866 din 13 august 2008 ărilor profesionale ...

| 8.| | Agricultură | Tehnician zootehnist | 3.08.01.01.008 | |____| |__________________|________________________|________________| | 9.| | Agricultură | Tehnician în | 3.08.01.01.009 | | | | | agricultură ecologică | | |____| |__________________|________________________|________________| | 10.| | Agricultură | Tehnician în agroturism| 3.08.01.01.010 | |____| |__________________|________________________|________________| | 11.| | Agricultură | Tehnician agromontan | 3.08.01.01.011 | |____| |__________________|________________________|________________| | 12.| | Agricultură | Tehnician veterinar | 3.08.75.01.012 | |____| |__________________|________________________|________________| | 13.| | Agricultură | Tehnician pentru | 3.08.01.01.013 | | | | | animale de companie | | |____| |__________________|________________________|________________| | 14.| | Silvicultură | Tehnician în | 3.09.02.08 .014 | | | | | silvicultură şi | | | | | | exploatări forestiere | | |____| |__________________|________________________|________________| | 15.| | Protecţia | Tehnician ecolog şi | 3.20.02.02.015 | | | | mediului | protecţia calităţii | | | | | | mediului | | |____| |__________________|________________________|________________| | 16.| | Protecţia | Tehnician | 3.20.02.02.016 | | | | mediului | hidrometeorolog | | |____| |__________________|________________________|________________| | 17.| | Chimie | Tehnician chimist de | 3.04.20.04.017 | | | | industrială | laborator | | |____| |__________________|________________________|________________| | 18.| | Industrie | Tehnician analize | 3.12.10.11.018 | | | | alimentară | produse alimentare | | |____| |__________________|________________________|________________| | 19.| | Industrie | Tehnician în | 3.12.10.11.019 | | | | alimentară | prelucrarea produselor | | | | | | de origine animală | | |____| |__________________|________________________|________________| | 20.| | Industrie | Tehnician în morărit, | 3.12.10.11.020 | | | | alimentară | panificaţie şi produse | | | | | | făinoase | | |____| |__________________|________________________|________________| | 21.| | Industrie | Tehnician în industria | 3.12.10.11.021 | | | | alimentară | alimentară fermentativă| | | | | | şi în prelucrarea | | | | | | legumelor şi fructelor | | |____| |__________________|________________________|________________| | 22.| | Industrie | Tehnician în industria | 3.12.10.11.022 | | | | alimentară | alimentară extractivă | | |____|____________|__________________|________________________|________________| | 23.| Tehnic | Fabricarea | Tehnician designer | 3.13.16.08.023 | | | | produselor din | mobilă şi amenajări | | | | | lemn | interioare | | |____| |__________________|________________________|________________| | 24.| | Fabricarea | Tehnician proiectant | 3.13.16.08.024 | | | | produselor din | produse finite din lemn| | | | | lemn | | | |____| |__________________|________________________|________________| | 25.| | Electronică | Tehnician operator | 3.03.62.14.025 | | | | automatizări | tehnică de calcul | | |____| |__________________|________________________|________________| | 26.| | Producţie media | Tehnician operator | 3.17.18.15.026 | | | | | procesare text/imagine | | |____| |__________________|________________________|________________| | 27.| | Construcţii, | Tehnician desenator | 3.07.41.10.027 | | | | instalaţii şi | pentru construcţii şi | | | | | lucrări publice | instalaţii | | |____| |__________________|________________________|________________| | 28.| | Mecanică | Tehnician mecatronist | 3.03.62.07.028 | |____| |__________________|________________________|________________| | 29.| | Electronică | Tehnician de | 3.03.61.14.029 | | | | automatizări | telecomunicaţii | |

Page 10: HOTĂRÂRE Nr. 866 din 13 august 2008 ărilor profesionale ...

|____| |__________________|________________________|________________| | 30.| | Mecanică | Tehnician proiectant | 3 .01.62.14.030 | | | | | CAD | | |____| |__________________|________________________|________________| | 31.| | Electric | Tehnician electrician | 3.06.33.05.031 | | | | | electronist auto | | |____| |__________________|________________________|________________| | 32.| | Textile pielărie | Tehnician designer | 3.14.14.12.032 | | | | | vestimentar | | |____| |__________________|________________________|________________| | 33.| | Materiale de | Tehnician în industria | 3.05.23.09.033 | | | | construcţii | sticlei şi ceramicii | | |____| |__________________|________________________|________________| | 34.| | Electric | Tehnician în instalaţii| 3.06.33.05.034 | | | | | electrice | | |____| |__________________|________________________|________________| | 35.| | Electronică | Tehnician operator | 3.03.62.05.035 | | | | automatizări | telematică | | |____| |__________________|________________________|________________| | 36.| | Electronică | Tehnician în | 3.03.33.05.036 | | | | automatizări | automatizări | | |____|____________|__________________|________________________|________________| b) Liceu (ciclul superior) - prin ruta şcoala de arte şi meserii + anul de completare ______________________________________________________________________________ |Nr. | Profilul | Domeniul |Calificarea profesională| Codul | |crt.| | pregătirii | | cali ficării | | | | de bază | | | |____|____________|__________________|________________________|________________| | 1.| Servicii | Estetica şi | Coafor stilist | 3.16.86.21.001 | | | | igiena corpului | | | | | | omenesc | | | |____| |__________________|________________________|________________| | 2.| | Turism şi | Tehnician în hotelărie | 3.11.55.19.002 | | | | alimentaţie | | | |____| |__________________|________________________|________________| | 3.| | Comerţ | Tehnician în activităţi| 3.10.45.16.003 | | | | | de comerţ | | |____| |__________________|________________________|________________| | 4.| | Turism şi | Tehnician în | 3.11.56.19.004 | | | | alimentaţie | gastronomie | | |____| |__________________|________________________|________________| | 5.| | Turism şi | Organizator b anqueting | 3.11.55.19.005 | | | | alimentaţie | | | |____|____________|__________________|________________________|________________| | 6.| Resurse | Agricultură | Tehnician în | 3 .08.01.01.006 | | | naturale şi| | agricultură | | |____| protecţia |__________________|________________________|________________| | 7.| mediului | Industrie | Tehnician în industria | 3.12.10.11.007 | | | | alimentară | alimentară | | |____|____________|__________________|________________________|________________| | 8.| Tehnic | Fabricarea | Tehnician în | 3.13.16.08.008 | | | | produselor din | prelucrarea lemnului | | | | | lemn | | | |____| |__________________|________________________|________________| | 9.| | Mecanică | Tehnician mecanic | 3.01.33.07.009 | | | | | pentru întreţinere şi | | | | | | reparaţii | | |____| |__________________|________________________|________________| | 10.| | Mecanică | Tehnician prelucrări | 3.01.28.07.010 | | | | | mecanice | | |____| |__________________|________________________|________________| | 11.| | Electronică | Tehnician electronist | 3.03.26.05.011 | | | | automatizări | | | |____| |__________________|________________________|________________| | 12.| | Electric | Tehnician | 3.03.33.05.012 | | | | | electrotehnist | |

Page 11: HOTĂRÂRE Nr. 866 din 13 august 2008 ărilor profesionale ...

|____| |__________________|________________________|________________| | 13.| | Electromecanic | Tehnician | 3.02.33.07.013 | | | | | electromecanic | | |____| |__________________|________________________|________________| | 14.| | Electric | Tehnician energetician | 3.06.35.03.014 | |____| |__________________|________________________|________________| | 15.| | Construcţii, | Tehnician în | 3.07.41.10.015 | | | | instalaţii şi | construcţii şi lucrări | | | | | lucrări | publice | | |____| |__________________|________________________|________________| | 16.| | Construcţii, | Tehnician instalator | 3.07.41.10.016 | | | | instalaţii şi | pentru construcţii | | | | | lucrări | | | |____| |__________________|________________________|________________| | 17.| | Industria textilă| Tehnician în industria | 3.14.13.12.017 | | | | şi pielărie | textilă | | |____| |__________________|________________________|________________| | 18.| | Industria textilă| Tehnician în industria | 3.14.15.12.018 | | | | şi pielărie | pielăriei | | |____| |__________________|________________________|________________| | 19.| | Mecanică | Tehnician transporturi | 3.01.49.13.019 | |____| |__________________|________________________|________________| | 20.| | Electric | Tehnician metrolog | 3.06.33.07.020 | |____| |__________________|________________________|________________| | 21.| | Electronică | Tehnician operator | 3.03.62.07.021 | | | | automatizări | roboţi industriali | | |____| |__________________|________________________|________________| | 22.| | Mecanică | Tehnician prelucrări pe| 3.01.28.05.022 | | | | | maşini cu comandă | | | | | | numerică | | |____| |__________________|________________________|________________| | 23.| | Materiale de | Tehnician în industria | 3.05.23.09.023 | | | | construcţii | materialelor de | | | | | | construcţii | | |____| |__________________|________________________|________________| | 24.| | Chimie | Tehnician în chimie | 3.04.20.04.024 | | | | industrială | industrială | | |____| |__________________|________________________|________________| | 25.| | Tehnici | Tehnician poligraf | 3.15.18.15.025 | | | | poligrafice | | | |____| |__________________|________________________|________________| | 26.| | Producţie media | Tehnician audio -video | 3.17.59.15.026 | |____| |__________________|________________________|________________| | 27.| | Producţie media | Tehnician producţie | 3.15.59.15.027 | | | | | film şi televiziune | | |____| |__________________|________________________|________________| | 28.| | Producţie media | Tehnician multimedia | 3.15.59.15.028 | |____| |__________________|________________________|________________| | 29.| | Tehnici | Tehnician producţie | 3.15.18.15.029 | | | | poligrafice | poligrafică | | |____| |__________________|________________________|________________| | 30.| | Mecanică | Tehnician construcţii | 3.01.30.13.030 | | | | | navale | | |____| |__________________|________________________|________________| | 31.| | Electromecanică | Tehnician avia ţie | 3.02.30.13.031 | |____| |__________________|________________________|________________| | 32.| | Electromecanică | Tehnician instalaţii de| 3.02.30.13.032 | | | | | bord (avion) | | |____| |__________________|________________________|________________| | 33.| | Mecanică | Tehnician prelucrări la| 3.01.24.06.033 | | | | | cald | | |____|____________|__________________|________________________|________________| c) Liceu - filiera vocaţională ______________________________________________________________________________ |Nr. | Profilul | Calificarea profesională | Codul | |crt.| | | calificării|

Page 12: HOTĂRÂRE Nr. 866 din 13 august 2008 ărilor profesionale ...

|____|___________|________________________________________________|____________| | 1.| Sportiv | Instructor sportiv | - | |____|___________|________________________________________________|____________| | 2.| Teologic | Preot | - | |____| |________________________________________________|____________| | 3.| | Ecleziarh | - | |____| |________________________________________________|____________| | 4.| | Custode de sală muzeu | - | |____| |________________________________________________|____________| | 5.| | Supraveghetor sală muzeu - artă ecleziastică | - | |____| |________________________________________________|____________| | 6.| | Egumen/egumenă | - | |____| |________________________________________________|____________| | 7.| | Arhivar | - | |____| |________________________________________________|____________| | 8.| | Tehnician pentru tehnici artistice - patrimoniu| - | |____| |________________________________________________|____________| | 9.| | Personal de cult în studii biblice | - | |____| |________________________________________________|____________| | 10.| | Personal de cult în evidenţă şi contabilitate | - | | | | bisericească | | |____| |________________________________________________|____________| | 11.| | Personal de cult în păstrarea patrimoniului | - | | | | bisericesc | | |____| |________________________________________________|____________| | 12.| | Personal de cult în muzică religioasă şi | - | | | | instrumentală | | |____| |________________________________________________|____________| | 13.| | Instructor pentru activităţi extraşcolare şi | - | | | | social-misionare | | |____| |________________________________________________|____________| | 14.| | Ghid turism religios | - | |____| |________________________________________________|____________| | 15.| | Operator mass-media pentru activităţi | - | | | | social-misionare | | |____| |________________________________________________|____________| | 16.| | Animator pentru activităţi religioase şi | - | | | | catehetice | | |____|___________|________________________________________________|____________| | 17.| Pedagogic | Pedagog şcolar | - | |____| |________________________________________________|____________| | 18.| | Educator-învăţător | - | |____| |________________________________________________|____________| | 19.| | Instructor animator, instructor de educaţie | - | | | | extraşcolară | | |____| |________________________________________________|____________| | 20.| | Bibliotecar studii medii | - | |____| |________________________________________________|____________| | 21.| | Documentarist | - | |____| |________________________________________________|____________| | 22.| | Mediator şcolar | - | |____|___________|________________________________________________|____________| | 23.| Muzică | Corist | - | |____| |________________________________________________|____________| | 24.| | Instrumentist | - | |____| |________________________________________________|____________| | 25.| | Instructor muzical | - | |____| |________________________________________________|____________| | 26.| | Corepetitor | - | |____|___________|________________________________________________|____________| | 27.| Coregrafie| Instructor coregraf | - | |____| |________________________________________________|____________| | 28.| | Instructor dans sportiv | - | |____| |________________________________________________|____________| | 29.| | Instructor animator | - | |____| |________________________________________________|____________| | 30.| | Balerin/Dansator | - | |____|___________|________________________________________________|____________| | 31.| Teatru | Instructor de teatru | - |

Page 13: HOTĂRÂRE Nr. 866 din 13 august 2008 ărilor profesionale ...

|____|___________|________________________________________________|____________| | 32.| Patrimoniu| Conservare-restaurare | - | | | cultural | | | |____|___________|________________________________________________|____________| | 33.| Arte | Tehnician pentru tehnici artistice | - | |____| vizuale |________________________________________________|____________| | 34.| | Desenator tehnic pentru arhitectură şi design | - | |____| |________________________________________________|____________| | 35.| | Tehnician machetist | - | |____|___________|________________________________________________|____________| NOTĂ: 1. Durata studiilor pentru liceu (ciclul inferior şi ciclul superior) - nivelul 3 de calificare este de 4 ani. 2. Durata studiilor pentru liceu (ciclul superior) - prin ruta şcoala de arte şi meserii + anul de completare este de 2 ani. 3. Durata studiilor pentru "Preot", "Ecleziarh", "Custode de sală muzeu", "Supraveghetor sală muzeu - artă ecleziastică", "Egumen/egumenă", "Arhivar", "Tehnician pentru tehnici artistice - patrimoniu" este de 4 - 5 ani. 4. Pentru învăţământul seral durata de studiu se prelungeşte conform planurilor-cadru de învăţământ aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. 5. Pentru calificările profesionale care pot fi şcolarizate prin învăţământul special, în funcţie de gradul de deficienţă, se modifică durata studiilor conform planurilor-cadru de învăţământ aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. 6. Pentru învăţământul special se poate realiza, cu aprobarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, pregătirea profesională şi pentru alte calificări profesionale decât cele specificate în nomenclator, în funcţie de recomandarea Comisiei de expertiză a capacităţii de muncă de pe lângă direcţiile de muncă şi protecţie socială judeţene/a municipiului Bucureşti. ANEXA 4 (Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 844/2002) NOMENCLATORUL calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin şcoala postliceală - nivelul 3 avansat de calificare ______________________________________________________________________________ |Nr. | Domeniul (grupe| Calificarea profesională | Codul | |crt.| de calificări | | calificării | | | profesionale) | | | |____|________________|_______________________________________|________________| | 1.| Mecanică | Tehnician proiectant în construcţia de| 3.01.72.07.001 | | | | maşini | | |____| |_______________________________________|________________| | 2.| | Tehnician tehnolog mecanic | 3.01.72.07.002 | |____| |_______________________________________|________________| | 3.| | Tehnician operator maşini cu comandă | 3.01.72.07.003 | | | | numerică | | |____| |_______________________________________|________________| | 4.| | Tehnician mecanic - instalaţii | 3.01.72.07.004 | | | | hidropneumatice | | |____| |_______________________________________|________________| | 5.| | Tehnician mecanic celulă şi sisteme de| 3.01.72.07.005 | | | | propulsie pentru aeronave | | |____| |_______________________________________|________________| | 6.| | Tehnician optometrist | 3.01.26.07.006 | |____| |_______________________________________|________________| | 7.| | Tehnician ortoprotezist | 3.01.26.07.007 | |____| |_______________________________________|________________| | 8.| | Optician | 3.01.26.07.008 | |____|________________|_______________________________________|________________| | 9.| Informatică | Administrator reţele locale şi de | 3.21.62.14.009 | | | | comunicaţii | | |____| |_______________________________________|________________| | 10.| | Analist programator | 3.21.62.14.010 | |____| |_______________________________________|________________| | 11.| | Tehnician echipamente periferice şi | 3.21.95.14.011 | | | | birotică | | |____| |_______________________________________|________________| | 12.| | Tehnician echipamente de calcul | 3.21.95.14.012 | |____| |_______________________________________|________________| | 13.| | Tehnician infrastructură reţele | 3.21.95.14.013 | | | | telecomunicaţii | | |____|________________|_______________________________________|________________|

Page 14: HOTĂRÂRE Nr. 866 din 13 august 2008 ărilor profesionale ...

| 14.| Electronică | Tehnician electronist telecomunicaţii | 3.03.61.05 .014 | |____| automatizări |_______________________________________|________________| | 15.| | Tehnician electronist echipamente de | 3.03.33.05.015 | | | | automatizare | | |____| |_______________________________________|________________| | 16.| | Tehnician electronist electronică | 3.03.33.05.016 | | | | industrială | | |____| |_______________________________________|________________| | 17.| | Tehnician aparate electromedicale | 3.03.26.07.017 | |____| |_______________________________________|________________| | 18.| | Tehnician în echipamente biomedicale | 3.03.26.07.018 | |____|________________|_______________________________________|________________| | 19.| Energetică | Tehnician electroenergetician | 3.22.35.03.019 | |____| |_______________________________________|________________| | 20.| | Tehnician termoenergetician | 3.22.35.03.020 | |____| |_______________________________________|________________| | 21.| | Tehnician hidroenergetician | 3.22.35.03.021 | |____|________________|_______________________________________|________________| | 22.| Construcţii, | Normator în construcţii | 3.07.41.10.022 | |____| instalaţii şi |_______________________________________|________ ________| | 23.| lucrări publice| Topograf în construcţii | 3.07.41.10.023 | |____| |_______________________________________|________________| | 24.| | Tehnician devize şi măsurători în | 3.07.41.10.024 | | | | construcţii | | |____| |_______________________________________|________________| | 25.| | Desenator în construcţii şi | 3.07.41.10.025 | | | | arhitectură | | |____| |_______________________________________|________________| | 26.| | Tehnician în industria cimentului | 3.07.23.09.026 | |____| |_______________________________________|________________| | 27.| | Merceolog gestionar pentru materiale | 3.07.41.09.027 | | | | de construcţii şi instalaţii | | |____| |_______________________________________|________________| | 28.| | Laborant pentru construcţii | 3.07.41.10.028 | |____| |_______________________________________|________________| | 29.| | Proiectant restaurări şi reparaţii | 3.07.41.10.029 | | | | clădiri | | |____| |_______________________________________|________________| | 30.| | Tehnician edilitar | 3.07.42.10.030 | |____| |_______________________________________|________________| | 31.| | Tehnician construcţii hidrotehnice | 3.07.42.10.031 | |____| |_______________________________________|________________| | 32.| | Tehnician drumuri şi poduri | 3.07.42.10.032 | |____| |_______________________________________|________________| | 33.| | Tehnician proiectant urbanism şi | 3.07.42.10.033 | | | | amenajarea teritoriului | | |____|________________|_______________________________________|________________| | 34.| Transporturi | Tehnician electromecanic auto | 3.26.33.13.034 | |____| |_______________________________________|________________| | 35.| | Tehnician transporturi auto interne şi| 3.26.49.13.035 | | | | internaţionale | | |____| |_______________________________________|________________| | 36.| | Tehnician diagnostic auto | 3.26.33.13.036 | |____| |_______________________________________|________________| | 37.| | Asistent de gestiune în transporturi | 3.26.49.13.037 | |____| |_______________________________________|________________| | 38.| | Agent feroviar | 3.26.49.13.038 | |____| |_______________________________________|________________| | 39.| | Operator portuar | 3.26.49.13.039 | |____| |_______________________________________|________________| | 40.| | Tehnician instructor auto | 3.26.49.13.040 | |____|________________|_______________________________________|________________| | 41.| Fabricarea | Tehnician exploatări forestiere | 3.13.02.08.041 | |____| produselor din |_______________________________________|________________| | 42.| lemn | Tehnician produse finite din industria| 3.13.16.08.042 | | | | lemnului | | |____| |_______________________________________|________________| | 43.| | Designer în industria lemnului | 3.13.16.08.043 | |____| |_______________________________________|________________|

Page 15: HOTĂRÂRE Nr. 866 din 13 august 2008 ărilor profesionale ...

| 44.| | Constructor-restaurator de orgi şi | 3.13.16.08.044 | | | | tâmplărie artizanală | | |____|________________|_______________________________________|________________| | 45.| Silvicultură | Tehnician silvic | 3.09.02.08.045 | |____|________________|_______________________________________|________________| | 46.| Agricultură | Tehnician activităţi de agroturism | 3.08.01.01.046 | | | | montan | | |____| |_______________________________________|________________| | 47.| | Tehnician cadastru funciar-topograf | 3.08.01.01.047 | |____| |_______________________________________|________________| | 48.| | Tehnician protecţia plantelor | 3.08.01.01. 048 | |____|________________|_______________________________________|________________| | 49.| Industrie | Tehnician în prelucrarea cărnii şi a | 3.12.10.11.049 | | | alimentară | laptelui | | |____| |_______________________________________|________________| | 50.| | Tehnician siloz, morărit şi procesare | 3.12.10.11.050 | | | | nutreţ | | |____| |_______________________________________|________________| | 51.| | Tehnician pentru panificaţie şi | 3.12.10.11.051 | | | | produse făinoase | | |____| |_______________________________________|________________| | 52.| | Tehnician dietetician | 3.12.10.11.052 | |____| |_______________________________________|________________| | 53.| | Tehnician controlul calităţii | 3.12.10.11.053 | | | | produselor agroalimentare | | |____|________________|_______________________________________|________________| | 54.| Protecţia | Tehnician meteorolog | 3.20.02.02.054 | |____| mediului |_______________________________________|________________| | 55.| | Tehnician hidrolog | 3.20.02.02.055 | |____| |_______________________________________|________________| | 56.| | Tehnician laborant pentru protecţia | 3.20.02.02.056 | | | | calităţii mediului | | |____| |_______________________________________|________________| | 57.| | Tehnician chimist | 3.04.20.04.057 | |____|________________|_______________________________________|________________| | 58.| Servicii | Proiectant decoraţiuni interioare | 3.23.96.16.058 | |____| |_______________________________________|________________| | 59.| | Designer industrial | 3.23.96.16.059 | |____| |_______________________________________|________________| | 60.| | Agent operaţiuni expediţie şi | 3.23.49.13.060 | | | | transport intern şi internaţional | | |____| |_______________________________________|________________| | 61.| | Bibliotecar studii medii | 3.23.91.22.061 | |____| |_______________________________________|________________| | 62.| | Tehnician în activităţi de secretariat| 3.23.82.18.062 | |____| |_______________________________________|________________| | 63.| | Detectiv particular | 3.23.84.18.063 | |____|________________|_______________________________________|________________| | 64.| Comerţ | Agent comercial | 3.10. 45.16.064 | |____| |_______________________________________|________________| | 65.| | Asistent manager | 3.10.45.16.065 | |____| |_______________________________________|________________| | 66.| | Tehnician activităţi comerciale | 3.10.45.16.066 | |____| |_______________________________________|________________| | 67.| | Tehnician în comerţ internaţional | 3.10.45.16.067 | |____| |_______________________________________|________________| | 68.| | Agent expediţie şi logistică | 3.10.53.16.068 | |____| |_______________________________________|________________| | 69.| | Tehnician decorator spaţii comerciale | 3.10.96.16.069 | |____|________________|_______________________________________|________________| | 70.| Turism şi | Agent de turism -ghid | 3.11.79.19.070 | |____| alimentaţie |_________________ ______________________|________________| | 71.| | Asistent de gestiune în unităţi de | 3.11.55.19.071 | | | | cazare şi alimentaţie | | |____| |_______________________________________|________________| | 72.| | Asistent manager unităţi hoteliere | 3.11.55.19.072 | |____| |_______________________________________|________________| | 73.| | Tehnician nutriţionist | 3. 11.86.19.073 | |____| |_______________________________________|________________|

Page 16: HOTĂRÂRE Nr. 866 din 13 august 2008 ărilor profesionale ...

| 74.| | Organizator de conferinţe, congrese, | 3.11.55.19.074 | | | | târguri şi expoziţii | | |____|________________|_______________________________________|________________| | 75.| Textile- | Creator - structura şi proiectarea | 3.14.13.12.075 | | | pielărie | ţesăturilor | | |____| |_______________________________________|________________| | 76.| | Creator-proiectant articole din piele | 3.14.15.12.076 | | | | şi înlocuitori | | |____| |_______________________________________|________________| | 77.| | Creator - structura şi proiectarea | 3.14.13.12.077 | | | | tricoturilor | | |____| |_______________________________________|________________| | 78.| | Creator-proiectant îmbrăcăminte | 3.14.14.12.078 | |____| |_______________________________________|________________| | 79.| | Designer vestimentar | 3.14.14.12.079 | |____|________________|_______________________________________|________________| | 80.| Producţie media| Tehnician iluminare filmare | 3.17.59.15.080 | |____| |_______________________________________|________________| | 81.| | Tehnoredactor | 3.17.59.15.081 | |____| |_______________________________________|________________| | 82.| | Cameraman-fotoreporter | 3.17.59.15.082 | |____| |_______________________________________|________________| | 83.| | Designer pentru publicitate | 3.17.73.15.083 | |____| |_______________________________________|________________| | 84.| | Redactor pentru publicitate | 3.17.73.15.084 | |____| |_______________________________________|________________| | 85.| | Asistent producător film TV | 3.17.59.15.085 | |____| |_______________________________________|________________| | 86.| | Operator sunet | 3.17.59.15.086 | |____| |_______________________________________|________________| | 87.| | Asistent regizor artistic | 3.17.59.15.087 | |____| |_______________________________________|________________| | 88.| | Editor de imagine | 3.17.59.15.088 | |____|________________|_______________________________________|________________| | 89.| Economic | Asistent de gestiune | 3.19.69.17.089 | |____| |_______________________________________|________________| | 90.| | Funcţionar bancar | 3.19.74.17.090 | |____| |_______________________________________|________________| | 91.| | Agent fiscal | 3.19.74.18.091 | |____| |_______________________________________|________________| | 92.| | Agent vamal | 3.19.74.17.092 | |____| |_______________________________________|________________| | 93.| | Operator economic diriginte oficiu | 3.19.53.14.093 | | | | poştal | | |____|________________|_______________________________________|________________| | 94.| Estetica şi | Cosmetician | 3.16.86.21.094 | |____| igiena corpului|_______________________________________|________________| | 95.| omenesc | Stilist | 3.16.86.21.095 | |____| |_______________________________________|________________| | 96.| | Tehnician maseur | 3.16.86.21.096 | |____|________________|_______________________________________|________________| | 97.| Sănătate şi | Pedagog şcolar | 3.18.85.20.097 | |____| asistenţă |_____________________ __________________|________________| | 98.| pedagogică | Ergoterapeut | 3.18.87.21.098 | |____| |_______________________________________|________________| | 99.| | Asistent medical de radiologie | 3.18.86.21.099 | |____| |_______________________________________|________________| |100.| | Tehnician acustician audioprotezist | 3.18.86.21.100 | |____| |_______________________________________|________________| |101.| | Asistent pentru ocrotirea persoanelor | 3.18.87.21.101 | | | | vârstnice | | |____| |_______________________________________|________________| |102.| | Asistent medical generalist | 3.18.86.21.102 | |____| |_______________________________________|________________| |103.| | Asistent medical de igienă şi sănătate| 3.18.86.21.103 | | | | publică | | |____| |_______________________________________|________________| |104.| | Asistent medical de laborator | 3.18.86.21.104 | |____| |_______________________________________|________________|

Page 17: HOTĂRÂRE Nr. 866 din 13 august 2008 ărilor profesionale ...

|105.| | Asistent medical de farmacie | 3.18.86.21.105 | |____| |_______________________________________|________________| |106.| | Asistent medical de nutriţie şi | 3.18.86.21.106 | | | | dietetică | | |____| |_______________________________________|________________| |107.| | Pedagog de recuperare | 3.18.87.21.107 | |____| |_______________________________________|________________| |108.| | Asistent medical | 3.18.87.21.108 | | | | balneofiziokinetoterapie şi recuperare| | |____|________________|_______________________________________|________________| |109.| Sportiv | Antrenor | - | |____|________________|_______________________________________|________________| NOTĂ: 1. Durata studiilor pentru şcoala postliceală, învăţământ de zi - nivelul 3 avansat de calificare este stabilită prin planurile de învăţământ aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. 2. Pentru învăţământul seral durata de studiu se prelungeşte conform planurilor de învăţământ aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. 3. Pentru calificările profesionale care pot fi şcolarizate prin învăţământul special, în funcţie de gradul de deficienţă, se modifică durata studiilor conform planurilor de învăţământ aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. 4. Pentru învăţământul special se poate realiza, cu aprobarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, pregătirea profesională şi pentru alte calificări profesionale decât cele specificate în nomenclator, în funcţie de recomandarea Comisiei de expertiză a capacităţii de muncă de pe lângă direcţiile de muncă şi protecţie socială judeţene/a municipiului Bucureşti. ANEXA 5 (Anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 844/2002) NOMENCLATORUL calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin şcoala de maiştri - nivelul 3 avansat de calificare ______________________________________________________________________________ |Nr. | Domeniul (grupe| Calificarea profesională | Codul | |crt.| de calificări | | calificării | | | profesionale) | | | |____|________________|_______________________________________|________________| | 1.| Mecanic | Maistru la prelucrarea metalelor prin | 3.01.28.07.001 | | | | aşchiere | | |____| |_______________________________________|________________| | 2.| | Maistru cazangerie, construcţii | 3.01.25.07.002 | | | | metalice şi sudură | | |____| |_______________________________________|________________| | 3.| | Maistru mecanic | 3.01.25.07.003 | |____| |_______________________________________|________________| | 4.| | Maistru mecanic întreţinere şi | 3.01.33.07.004 | | | | reparaţii utilaje din industria | | | | | textilă, confecţii şi încălţăminte | | |____| |_______________________________________|________________| | 5.| | Maistru forjor-tratamentist | 3.01.24.06.005 | |____| |_______________________________________|________________| | 6.| | Maistru frigotehnist | 3.01.33.07.006 | |____| |_______________________________________|________________| | 7.| | Maistru turnător | 3.01.24.06.007 | |____| |_______________________________________|________________| | 8.| | Maistru sculer-matriţer | 3.01.25.07.008 | |____| |_______________________________________|________________| | 9.| | Maistru construcţii navale | 3.01 .30.07.009 | |____| |_______________________________________|________________| | 10.| | Maistru mecanic întreţinere şi | 3.01.33.07.010 | | | | reparare utilaje şi instalaţii de | | | | | exploatarea lemnului | | |____| |_______________________________________|________________| | 11.| | Maistru mecanic întreţinere şi | 3.01.33.07.011 | | | | reparare utilaje şi instalaţii în | | | | | industrializarea lemnului | | |____| |_______________________________________|________________| | 12.| | Maistru construcţii structuri aeronave| 3.01.30.07.012 | |____| |_______________________________________|________________| | 13.| | Maistru poligraf | 3.01.33.15.013 |

Page 18: HOTĂRÂRE Nr. 866 din 13 august 2008 ărilor profesionale ...

|____|________________|_______________________________________|________________| | 14.| Electric | Maistru electromecanic aparate de | 3.06.33.07.014 | | | | măsură şi automatizări | | |____| |_______________________________________|________________| | 15.| | Maistru maşini şi aparate electrice | 3.06.33.05.015 | |____| |_______________________________________|________________| | 16.| | Maistru electronist | 3.06.26.05.016 | |____| |_______________________________________|________________| | 17.| | Maistru telecomunicaţii | 3.06.61.14.017 | |____| |_______________________________________|________________| | 18.| | Maistru electromecanic staţii de | 3.02.33.03.018 | | | | pompare | | |____|________________|_______________________________________|________________| | 19.| Chimie | Maistru protecţii anticorosive | 3.04.20.04.019 | |____| |_______________________________________|________________| | 20.| | Maistru chimist la tratarea apei | 3.04.36.04.020 | | | | tehnologice din centrale | | |____| |_______________________________________|________________| | 21.| | Maistru pentru tehnologia chimică | 3.04.20.04.021 | | | | organică | | |____| |_______________________________________|________________| | 22.| | Maistru pentru tehnologia chimică | 3.04.20.04.022 | | | | anorganică | | |____| |_______________________________________|________________| | 23.| | Maistru la prelucrarea ţiţeiului şi | 3.04.20.04.023 | | | | petrochimie | | |____| |_______________________________________|________________| | 24.| | Maistru la prelucrarea materialelor | 3.04.22.04.024 | | | | plastice şi cauciucului | | |____|________________|_______________________________________|________________| | 25.| Minier, petrol | Maistru pirotehnist | 3.24.05.03.025 | |____| şi gaze |_______________________________________|________________| | 26.| | Maistru electromecanic minier | 3.24.05.03.026 | |____| |_______________________________________|________________| | 27.| | Maistru miner | 3.24.05.03.027 | |____| |_______________________________________|________________| | 28.| | Maistru la prepararea substanţelor | 3.24.05.03.028 | | | | minerale utile | | |____| |_______________________________________|________________| | 29.| | Maistru sondor la forajul sondelor | 3.24.06.03.029 | |____| |_______________________________________|________________| | 30.| | Maistru sondor la probe de producţie, | 3.24.06.03.030 | | | | intervenţii şi reparaţii sonde | | |____| |_______________________________________|________________| | 31.| | Maistru la extracţia, transportul şi | 3.24.06.03.031 | | | | tratarea ţiţeiului | | |____| |_______________________________________|________________| | 32.| | Maistru la extracţia, transportul, | 3.24.06. 03.032 | | | | tratarea şi distribuţia gazelor | | |____| |_______________________________________|________________| | 33.| | Maistru mecanic construcţii montaje, | 3.24.06.03.033 | | | | instalaţii şi conducte magistrale | | | | | pentru petrol şi gaze | | |____| |_______________________________________|________________| | 34.| | Maistru mecanic la exploatarea, | 3.24.06.03.034 | | | | întreţinerea şi repararea utilajelor | | | | | şi echipamentelor de foraj -extracţie | | |____| |_______________________________________|________________| | 35.| | Maistru mecanic la exploatarea, | 3.24.06.03.035 | | | | întreţinerea, repararea motoarelor şi | | | | | compresoarelor pentru petrol şi gaze | | |____| |_______________________________________|________________| | 36.| | Maistru electrician instalaţii, | 3.24.06.03.036 | | | | utilaje şi aparate electrice pen tru | | | | | petrol şi gaze | | |____| |_______________________________________|________________| | 37.| | Maistru electromecanic la exploatarea,| 3.24.06.03.037 | | | | întreţinerea şi repararea aparatelor | | | | | de măsură şi control pentru petrol şi | |

Page 19: HOTĂRÂRE Nr. 866 din 13 august 2008 ărilor profesionale ...

| | | gaze | | |____| |_______________________________________|________________| | 38.| | Maistru electromecanic la exploatarea,| 3.24.06.03.038 | | | | întreţinerea şi repararea elementelor | | | | | şi instalaţiilor de automatizare | | | | | pentru petrol şi gaze | | |____|________________|_______________________________________|________________| | 39.| Energetic | Maistru electrician centrale, staţii | 3.22.35.03.039 | | | | şi reţele electrice | | |____| |_______________________________________|________________| | 40.| | Maistru electrician protecţii prin | 3.22.35.03.040 | | | | relee şi automatizări în centrale | | | | | electrice | | |____| |_______________________________________|________________| | 41.| | Maistru electrician exploatare şi | 3.22.35.03.041 | | | | întreţinere centrale nuclearoelectrice| | |____| |_______________________________________|________________| | 42.| | Maistru mecanic montare şi reparare | 3.22.35.03.042 | | | | agregate energetice | | |____| |_______________________________________|________________| | 43.| | Maistru electronist automatizări în | 3.22.35.03.043 | | | | centralele nuclearoelectrice | | |____| |_______________________________________|________________| | 44.| | Maistru mecanic exploatare instalaţii | 3.22.35.03.044 | | | | termoenergetice din centralele | | | | | nuclearoelectrice | | |____| |_______________________________________|________________| | 45.| | Maistru termoenergetic | 3.22.35.03.045 | |____| |_______________________________________|________________| | 46.| | Maistru hidroenergetic | 3.22.35.03.046 | |____|________________|_______________________________________|________________| | 47.| Metalurgie | Maistru modelor pentru turnătorie | 3.25.24.06.047 | |____| |_______________________________________|________________| | 48.| | Maistru furnalist | 3.25.24.06.048 | |____| |_______________________________________|________________| | 49.| | Maistru la producerea metalelor | 3.25.24.06.049 | | | | neferoase | | |____| |_______________________________________|________________| | 50.| | Maistru oţelar | 3.25.24.06.0 50 | |____| |_______________________________________|________________| | 51.| | Maistru laminator | 3.25.24.06.051 | |____| |_______________________________________|________________| | 52.| | Maistru la fabricarea cocsului şi | 3.25.24.06.052 | | | | chimizarea gazului de cocs | | |____| |_______________________________________|________________| | 53.| | Maistru la fabricarea electrozilor | 3.25.24.06.053 | | | | siderurgici şi produselor cărbunoase | | |____| |_______________________________________|________________| | 54.| | Maistru la fabricarea produselor | 3.25.24.06.054 | | | | refractare şi abrazive | | |____| |_______________________________________|________________| | 55.| | Maistru pentru construcţia cuptoarelor| 3.25.24.06.055 | | | | industriale | | |____|________________|_______________________________________|________________| | 56.| Materiale de | Maistru la producerea prefabricatelor | 3.05.23.09.056 | | | construcţii | pentru construcţii | | |____| |_______________________________________|________________| | 57.| | Maistru la fabricarea lianţilor | 3.05.23.0 9.057 | |____| |_______________________________________|________________| | 58.| | Maistru la fabricarea materialelor de | 3.05.23.09.058 | | | | izolaţii în construcţii | | |____| |_______________________________________|________________| | 59.| | Maistru ceramist (ceramică brută) | 3.05.23.09.059 | |____| |_______________________________________|________________| | 60.| | Maistru ceramist (ceramică fină) | 3.05.23.09.060 | |____| |_______________________________________|________________| | 61.| | Maistru sticlar | 3.05.23.09.061 | |____|________________|_______________________________________|________________| | 62.| Construcţii, | Maistru instalator în construcţii | 3.07.41.10.062 |

Page 20: HOTĂRÂRE Nr. 866 din 13 august 2008 ărilor profesionale ...

|____| instalaţii şi |_______________________________________|________________| | 63.| lucrări publice| Maistru electrician în construcţii | 3.07.41.10.063 | |____| |_______________________________________|________________| | 64.| | Maistru mecanic maşini şi utilaje | 3.07.33.10.064 | | | | pentru construcţii | | |____| |_______________________________________|________________| | 65.| | Maistru construcţii civile, | 3.07.42.10.065 | | | | industriale şi agricole | | |____|________________|_______________________________________|________________| | 66.| Fabricarea | Maistru fabricarea celulozei şi | 3.13.17.08.066 | | | produselor din | hârtiei | | |____| lemn |_______________________________________|________________| | 67.| | Maistru fabricarea cherestelei | 3.13.16.08.067 | |____| |_______________________________________|________________| | 68.| | Maistru fabricarea furnirului, | 3.13.16.08.068 | | | | placajului, panelului | | |____| |_______________________________________|________________| | 69.| | Maistru fabricarea plăcilor aglomerate| 3.13.16.08.069 | | | | şi din fibre de lemn | | |____| |_______________________________________|________________| | 70.| | Maistru tâmplar mobilă şi binale | 3.13.16.08.070 | |____| |_______________________________________|________________| | 71.| | Maistru exploatări şi transporturi | 3.13.02.08.071 | | | | forestiere | | |____|________________|_______________________________________|________________| | 72.| Transporturi | Maistru mecanic pentru utilaje de | 3.26.42.13.072 | | | | construcţii şi terasamente | | |____| |_______________________________________|________________| | 73.| | Maistru electromecanic locomotive | 3.26.33.13.073 | |____| |_______________________________________|________________| | 74.| | Maistru electromecanic vagoane | 3.26.33.13.074 | |____| |_______________________________________|________________| | 75.| | Maistru electromecanic auto | 3.26.33.13.075 | |____| |_______________________________________|________________| | 76.| | Maistru la construcţii de căi ferate, | 3.26.42.13.076 | | | | drumuri şi poduri | | |____|________________|_______________________________________|________________| | 77.| Textile- | Maistru filator | 3.14.13.12.077 | |____| pielărie |_______________________________________|________________| | 78.| | Maistru ţesător | 3.14.13.12.078 | |____| |_______________________________________|________________| | 79.| | Maistru tricoter | 3.14.13.12.079 | |____| |_______________________________________|________________| | 80.| | Maistru finisor produse textile | 3.14.13.12.080 | |____| |_______________________________________|________________| | 81.| | Maistru confecţii îmbrăcăminte | 3.14.14.12.081 | | | | (maistru croitor) | | |____| |_______________________________________|________________| | 82.| | Maistru tăbăcar | 3.14.15.12.08 2 | |____| |_______________________________________|________________| | 83.| | Maistru confecţii încălţăminte | 3.14.15.12.083 | | | | (maistru cizmar) | | |____| |_______________________________________|________________| | 84.| | Maistru marochiner | 3.14.15.12.084 | |____|________________|_______________________________________|________________| | 85.| Industrie | Maistru în industria alimentară | 3.12.10.11.085 | | | alimentară | extractivă | | |____| |_______________________________________|________________| | 86.| | Maistru în industria alimentară | 3.12.10.11.086 | | | | fermentativă | | |____| |_______________________________________|________________| | 87.| | Maistru la industrializarea laptelui | 3.12.10.11.087 | |____| |_______________________________________|________________| | 88.| | Maistru la industrializarea cărnii | 3.12.10.11.088 | |____| |_______________________________________|________________| | 89.| | Maistru la industrializarea legumelor | 3.12.10.11.089 | | | | şi fructelor | | |____| |_______________________________________|________________| | 90.| | Maistru morar | 3.12.10.11.090 |

Page 21: HOTĂRÂRE Nr. 866 din 13 august 2008 ărilor profesionale ...

|____| |_______________________________________|________________| | 91.| | Maistru pentru produse făinoase şi | 3.12.10.11.091 | | | | panificaţie | | |____|________________|_______________________________________|________________| | 92.| Agricultură | Maistru piscicultor - pescar | 3.08.03.01.092 | |____| |_______________________________________|________________| | 93.| | Maistru agronom | 3.08.01.01.093 | |____| |_______________________________________|________________| | 94.| | Maistru mecanic agricol | 3.08.01.01.094 | |____|________________|_______________________________________|________________| NOTĂ: 1. Durata studiilor pentru şcoala de maiştri - nivelul 3 avansat de calificare este stabilită prin planurile de învăţământ aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. 2. Pentru învăţământul seral durata de studiu se prelungeşte conform planurilor de învăţământ aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. 3. Pentru calificările profesionale care pot fi şcolarizate prin învăţământul special, în funcţie de gradul de deficienţă, se modifică durata studiilor conform planurilor de învăţământ aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. 4. Pentru învăţământul special se poate realiza, cu aprobarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, pregătirea profesională şi pentru alte calificări profesionale decât cele specificate în nomenclator, în funcţie de recomandarea Comisiei de expertiză a capacităţii de muncă de pe lângă direcţiile de muncă şi protecţie socială judeţene/a municipiului Bucureşti. NOTĂ: Legendă privind codificarea calificărilor profesionale 1. Nivel 1 cifră 1. SAM (clasele a IX-a şi a X-a) 2. (clasa a XI-a - an de completare) 3. (liceu + şcoală postliceală + şcoala de maiştri) 2. Codul domeniului (grupe de calificări profesionale) 2 cifre 1. Mecanică 2. Electromecanică 3. Electronică automatizări 4. Chimie industrială 5. Materiale de construcţii 6. Electric 7. Construcţii, instalaţii şi lucrări publice 8. Agricultură 9. Silvicultură 10. Comerţ 11. Turism şi alimentaţie 12. Industrie alimentară 13. Fabricarea produselor din lemn 14. Industrie textilă şi pielărie 15. Tehnici poligrafice 16. Estetica şi igiena corpului omenesc 17. Producţie media 18. Sănătate şi asistenţă pedagogică 19. Economic 20. Protecţia mediului 21. Informatică 22. Energetică 23. Servicii 24. Minier, petrol şi gaze 25. Metalurgie 26. Transporturi 3. Subdiviziuni ale Codului CAEN 2 cifre 4. Sector 2 cifre 1. Agricultură, piscicultură, pescuit 2. Protecţia mediului 3. Geologie, industrie extractivă, energetică 4. Chimie, petrochimie 5. Electrotehnică, automatică, electronică 6. Metalurgie feroasă şi neferoasă, produse refractare 7. Construcţii de maşini, mecanică fină, echipamente şi aparatură

Page 22: HOTĂRÂRE Nr. 866 din 13 august 2008 ărilor profesionale ...

8. Silvicultură, exploatarea şi prelucrarea lemnului, celuloză şi hârtie 9. Materiale de construcţii, industria cimentului, industria sticlei şi a ceramicii fine 10. Construcţii 11. Industria alimentară, a băuturilor şi a tutunului 12. Industrie textilă, confecţii, pielărie, încălţăminte 13. Transporturi 14. Tehnologia informaţiei, comunicaţii, poştă 15. Mass-media, edituri şi tipografie 16. Comerţ 17. Activităţi financiare, bancare, de asigurări 18. Administraţie şi servicii publice 19. Turism, hoteluri, restaurante 20. Educaţie şi formare profesională, cercetare-proiectare, sport 21. Sănătate, igienă, servicii sociale 22. Cultură, artizanat şi meşteşuguri tradiţionale 23. Alte industrii şi servicii 5. Cod nr. curent calificare 3 cifre 6. Codul final al calificării 10 cifre ---------------


Recommended