Home >Documents >HCJT163_2012 - Tarife Drumuri Judetene Timis

HCJT163_2012 - Tarife Drumuri Judetene Timis

Date post:16-Feb-2018
Category:
View:219 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • 7/23/2019 HCJT163_2012 - Tarife Drumuri Judetene Timis

  1/26

  R O M N I A

  JUDEUL TIMICONSILIUL JUDEEAN

  HOTRREAprivind aprobarea tarifelor pentru unele servicii de interes judeean

  n anul fiscal 2013

  Consiliul Judeean Timi,Avnd n vedere raportul Direciei Buget - Finane nr. 12829/2012

  prin care se propune aprobarea tarifelor pentru unele servicii de interes judeeann anulfiscal 2013.

  innd cont deprevederile Ordonanei de urgen nr. 34/2006 privind atribuireacontractelor de achiziie public, a contractelor de concesionare de lucrri publice i acontractelor de concesiune de servicii, cu modificrile i completrile ulterioare,Ordonanei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicat, cumodificrile i completrile ulterioare, Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executriilucrrilor de construcii, republicat, i Legii nr.273/2006 privind finanele publice locale,

  cu modificrile i completrile ulterioare,n temeiul prevederilor art. 91, alin (1), lit. c) i d), alin. (3), lit. c) i art. 97din

  Legea administraiei publice locale nr. 215/2001, republicat, cu modificrile icompletrile ulterioare, adopt prezenta

  H O T R R E:

  Art. 1- (1) Se aprob tarifele pentru unele servicii de interes judeean n anulfiscal 2013, prevzute n anexele nr. 1-7 care fac parte integrant din prezenta hotrre.

  (2) La tarifele prevzute n anexele nr.1-7 se calculeaz cota legal deTVA.

  (3) Nivelul penalitilor de ntrziere la contractele ncheiate de judeulTimi cu terii sunt de 2% din cuantumul obligaiilor neachitate n termen, calculatpentru fiecare lun sau fraciune de lun, ncepnd cu ziua imediat urmtoaretermenului de scaden i pn la data stingerii sumei datorate inclusiv.

  Art. 2- (1) ncepnd cu data de 1 ianuarie 2013 se revoc prevederile HotrriiCJT nr. 165/2011 privind aprobarea tarifelor pentru unele servicii de interes judeean nanul fiscal 2012.

  (2)Tarifele au caracter orientativ pentru consiliile locale municipale,oreneti i comunale care vor adopta tarife proprii, potrivit condiiilor din fiecareunitate administrativ-teritorial.

 • 7/23/2019 HCJT163_2012 - Tarife Drumuri Judetene Timis

  2/26

  Art. 3 - Prezenta hotrre se public n Monitorul Oficial al judeului Timi i pe

  site-ul propriu i, totodat,se comunic:- Direciei Buget Finane;-Arhitectului ef;- DirecieiAdministrarea Patrimoniului ;- Instituiilor i serviciilor publice de interes judeean;- Consiliilor locale, persoanelor juridice i fizice interesate.

  PREEDINTE,Titu BOJIN Contrasemneaz:

  SECRETAR AL JUDEULUI TIMI,

  Maria URSOIU

  Timioara, la 20.12.2012

  Nr. 163

 • 7/23/2019 HCJT163_2012 - Tarife Drumuri Judetene Timis

  3/26

  ANEXA nr. 1

  la Hotrrea CJT nr. 163/20.12.2012

  TARIFELE

  MINIME DE BAZ LUNARE PENTRU NCHIRIEREA SAU CONCESIONAREA SPAIILORDIN IMOBILELE PROPRIETATE PUBLIC SAU PRIVAT A JUDEULUI TIMI

  RON

  Nr Destinaia spaiilor locative TARIFE LUNARE DE BAZ LEI / MPcrt de baz care se nchiriaz ZONE TARIFARE

  A B C D E

  0 1 2 3 4 5 6

  1. Uniti comercialeen-gross 83 78 52 40 27

  2. Uniti care organizeaz jocuride noroc conf.HG.251/1999

  86 72 58 36 25

  3. Case de schimb valutar; sediide bnci comerciale i de credit;sedii soc. comerciale

  91 86 72 58 44

  4. - Uniti comerciale specializate,de alimentaie public(restaurante,cafenele, braserii,pizzerii)

  23 21 19 14 10

  5. Bufete de incint 17 16 15 13 9

  6. Spaii amenajate cu jocurimecanice, distractive cu imagini

  n micare fr ctiguri bneti

  25 23 21 13 12

  7. Uniti comerciale cu amnuntul(magazine) specializate, cu

  profil nealimentar (metalo-chimice, electro-tehnice,electronice, textile, nclminte

  etc) tutungerii, drogherii, unititip "Consignaia"

  27 23 19 16 14

  8. Uniti comerciale (magazine)specializate n profil alimentar,inclusiv unitile de pine, laptei lactate, uniti de legume -fructe

  27 23 19 16 14

  9. Idem pentru uniti care desfacprodusele proprii alimentare

  17 16 14 10 8

 • 7/23/2019 HCJT163_2012 - Tarife Drumuri Judetene Timis

  4/26

  10. - Uniti comerciale (magazine)specializate de librrie,papetrie i anticariat, filatelie,drogherie

  12 11 10 9 8

  11. Uniti comerciale mixte cu

  profil alimentar, nealimentar ide alimentaie public

  27 23 20 16 14

  12. Spaii de producie dealimentaie public (buctrii,laboratoare, carmangerii,simigerii langoerii, pizzerii )uniti (ateliere) i de producieindustrial i de prestri deservicii diverse.

  14 11 10 9 8

  13. Uniti profesionale (camere decomer, pot i telefoane, de

  pres, de radio TV si altele)

  25 23 21 18 16

  14. Cabinete medicale i farmacii 23 21 19 16 1515. Sedii administrative ale regiilor

  autonome i ale societilorcomerciale ale adm. publicelocale

  25 23 21 19 17

  16. Terase, declarate locuri publicede desfacere

  11 9 6 5 4

  17. Magazii i boxe, independente,din diferite materiale , care nuaparin din punct de vedere

  constructiv de unitile de baz

  - 10 8 7 6

  18. - Spaii destinate pentrunvmnt, inclusiv cree igrdinie; sntate; cabinete demedicina familiei ;activiti social culturale cercetaretiinific, expoziii, ateliere decreaie, galerii de art,organizaii de caritate; sedii deuniti bugetare; O.N.G., sediide organizaii sindicale, sedii

  ale veteranilor i invalizilor derzboi i marilor mutilai; sediiale handicapailor fizic, psihic isenzorial; sedii ale asociaiilorrevoluionarilor i rniilor dinRevoluia din Decembrie l989;sedii ale pensionarilor; spaii deproducie i prestri de serviciiale cooperativelor de invalizi iale CARP

  5 4 4 3 2

 • 7/23/2019 HCJT163_2012 - Tarife Drumuri Judetene Timis

  5/26

  19. Bastionul Theresia

  a) Cafenea literar, CafeMediateka, Cafe Art, Cafe

  Jazz, Vinoteka, Cofetrie,Centru de pregtire pentrutineret

  50

  b) Librrie. Florrie, Galerieartizanat, Galerie de artcontemporan, Expoziiitemporare, Muzeu de

  instrumente muzicale, Ziare deepoc, Centru de arhitectur,Sal lectur, Sal seminar, Salvideo internet, Sal audio, Salproiecie vizionare, Bibliotecspaiu primire, Birou bibliotec

  30

  NOT:

  1 -Pentru spaiile anex (de depozitare, grupuri sanitare, coridoare, garaje etc.)aparinnd de spaiile de baz, tarifele reprezint 60 % din cele stabilite pentru spaiile debaz prevzute la nr. crt. 1 - 19 inclusiv;

  2 -Pentru spaiile dotate cu instalaii de nclzire central de termoficare (n funciune) sau lasobe cu gaze, tarifele se majoreaz cu 30 %.

  3 -Tarifele de baz lunare, n lei / m.p. se reduc :

  a) cu 10 % pentru spaiile lipsite de instalaii de ap, canali e lectricitate, saunumai una din acestea;

  b) cu 15 % pentru spaiile folosite cabirouri situate la subsol sau mansarde care nu aufost destinate prin construcie acestui scop;

  c) cu 50 % pentru terasele de la nr. crt. 16, n perioada 01.X - 31.XII, respectiv 01.I-01.IV.

  d) cu pn la 50% pentru bufetele de incint de la nr.crt.5 pentru o perioad limitat detimp n concordan cu programul de lucru al personalului.

  4 -Delimitarea zonelor tarifare este cea stabilit de consiliile locale prin hotrri, cumeniunea c sunt prevzute pentru municipiul Timioara, zonele A, B, C, D, E; pentrumunicipiul Lugoj zonele B, C, D, E; pentru orae zonele C, D, E; iar pentru comune D i E.

 • 7/23/2019 HCJT163_2012 - Tarife Drumuri Judetene Timis

  6/26

  ANEXA nr. 2

  la Hotrrea CJT nr.163/20.12.2012

  TARIFELE MINIME DE CONCESIONARE A TERENURILOR DIN

  PROPRIETATEA PUBLIC SAU PRIVAT A JUDEULUI TIMI PENTRUREALIZAREA LUCRRILOR DE CONSTRUCII

  RON

  Nrcrt

  Destinaia construciilor Preurile minime de concesionare (lei/mp/an)

  A B C D

  1. Construcii destinateactivitilor economice

  a. Municipii 15 11 9 7

  b. Orae - 11 9 7c. Comune - - 8 6

  2. Construcii de locuine(inclusiv cele prevzute la

  art,12 din Legeanr.50/1991republicat), iconstrucii case de vacan.

  a. Municipii 11 8 6 4

  b. Orae - 8 6 4c. Comune - - 5 3

  3. Construcii de garaje 25lei/mp/an

  22lei/mp/an

  21lei/mp/an

  19lei/mp/an

  NOT:

  1.-n cazul existenei unor utiliti n apropierea amplasamentului construcieitarifele minime se vor cuantifica, succesiv, prin aplicarea unor procente, n cazulurmtoarelor reele:

  a.- ap, canal 5 % f.- energie termic 5 %b.- transport urban 5 % g.- transport rutier 2 %

  c.- energie electric 5 % h.-transport feroviar 3 %d.- gaze naturale 5 % i.- transport aerian 5 %

  e.- telefonie 5 % j. transport fluvial 5 %

 • 7/23/2019 HCJT163_2012 - Tarife Drumuri Judetene Timis

  7/26

  2.- Tarifele minime, se reduc, succesiv, n urmtoarele procente:

  a.- Terenuri dificile desfundate, care necesitmbuntiri, compactri, perne de pmnt sau

  balast, colane de balast etc.

  -2%

  b.- Terenuri care necesit desecri i msuri contrainundaiilor

  -4%

  c.- Terenuri situate n zone instabile, alunecri deversante, de taluze sau ruperi de maluri

  -7%

  d.- Terenuri poluate cu reziduuri-gazoase -5%

  -solide -7%

  -lichide -5%

  e.- Terenuri poluate sonor -5%

  3. - Tarifele de concesionare a terenurilor pentru construcii n domeniulturismului rural, reprezint 25 % din tarifele de la nr. crt. 2

 • 7/23/2019 HCJT163_2012 - Tarife Drumuri Judetene Timis

  8/26

  ANEXA nr. 3

  la Hotrrea CJT nr. 163/20.12.2012

  TARIFELE PENTRU AUTOVEHICULELE CU TONAJ I/SAU GABARIT CEDEPESC LIMITELE LEGALE, NMATRICULATE N ROMNIA I CARE CIRCUL

  PE DRUMURILE JUDEENE DIN JUDEUL TIMI.

  Nrcrt

  Denumirea tarifului Unitatede

  calcul

  Tarif n leiexclusiv

  TVA

  0 1 2 3 4

  1. Eliberare aviz prealabil i/sau autorizaiespecial de transport

  Lei/

  Operaie1.1. - n regim norma

Embed Size (px)
Recommended