Home >Documents >Guide to taking charges Ghid privind ipoteca in Moldova £®n 1...¢ ...

Guide to taking charges Ghid privind ipoteca in Moldova £®n 1...¢ ...

Date post:21-Jan-2020
Category:
View:1 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • Guide to taking charges in Moldova

  2008

  Ghid privind ipoteca în Republica Moldova

  2008

 • Ghid privind ipoteca în Moldova

  Elaborat de A.C.I. Partners

  Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare

  Chișinău, 2008 © ACI Partners, 2008 © Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, 2008 Toate drepturile rezervate. Nici un fragment al acestei publicații nu poate fi reprodus sau transmis sub orice formă și prin orice mijloace, inclusiv prin fotocopiere sau înregistrare, fără autorizația scrisă a titularilor drepturilor de autor. O asemenea autorizație scrisă trebuie obținută și înainte ca orice fragment din prezenta publicație să fie stocat într-un sistem de căutare de orice natură. Această publicaţie a fost elaborată cu susţinerea generoasă din partea Guvernului Elveţiei. Informația și opiniiile exprimate în prezentul ghid nu reprezintă consultanță juridică și nu pot înlocui consultațiile de specialitate în situații concrete. Legislația în sfera garanțiilor reale este complexă și recomandăm să solicitați consultațiile juridice de rigoare în eventualitatea unor tranzacții.

 • 2

  TUINTRODUCEREUT ......................................................................................................................................4 TUExplicarea termenilor folosițiUT............................................................................................................4 TUTrăsături definitorii ale noilor reglementăriUT ...................................................................................5 TULegile care reglementează ipoteca UT ....................................................................................................6 TU1.UT TU CE ESTE O IPOTECĂ?UT...................................................................................................................6 TU1.1UT TUDiferența dintre ipotecă și gajUT ...............................................................................................6 TU1.2UT TUDiferența dintre ipotecă și creditarea ipotecară UT..................................................................6 TU1.3UT TUIpotecile locative și ipotecile comercialeUT...............................................................................7 TU1.4UT TUCine poate acorda împrumuturi ipotecare?UT ........................................................................7 TU2.UT TU CE BUNURI POT FI IPOTECATE ŞI CE GRANTEAZĂ IPOTECA?UT .....................................................7 TU2.1UT TUPot fi ipotecate orice bunuri imobile?UT ..................................................................................7 TU2.2UT TUCe se întîmplă dacă bunul se află în proprietate comună pe cote părţi?UT ..........................7 TU2.3UT TUCe se întîmplă dacă bunul se află în proprietate comună în devălmășie?UT ........................7 TU2.4UT TUCe se întâmplă cu proprietatea în condominiu? UT..................................................................7 TU2.5UT TUCare este legătura dintre teren și construcția ridicată pe teren, cînd este vorba de

  instituirea ipotecii?UT .................................................................................................................8 TU2.6UT TUSe extinde oare ipoteca asupra accesiunilor, îmbunătățirilor, ameliorărilor,

  transformărilor, accesoriilor ş.a.UT ..........................................................................................8 TU2.7UT TUSe extinde oare ipoteca asupra „fructelor” bunului ipotecat?UT ...........................................8 TU2.8UT TUCuprinde oare ipoteca sumele asigurate și alte categorii de compensații?UT .......................8 TU2.9UT TUCe bunuri nu pot fi ipotecate?UT...............................................................................................9 TU2.10UT TUPot fi oare ipotecate bunurile viitoare?UT ................................................................................9 TU3.UT TU PĂRŢILE IPOTECIIUT.......................................................................................................................9 TU3.1UT TUCreditorul ipotecarUT.................................................................................................................9 TU3.2UT TUDebitorul ipotecarUT ................................................................................................................10 TU3.3UT TUGarantul ipotecarUT .................................................................................................................10 TU4. UT TU CREANŢA GARANTATĂ PRIN IPOTECĂUT .....................................................................................10 TU4.1UT TUCare sunt creanțele/datoriile care pot fi garantate prin ipotecă?UT....................................10 TU4.2UT TUPoate oare o ipotecă să garanteze o creanță viitoare?UT .....................................................11 TU4.3UT TUPoate oare ipoteca să garanteze creanțe de mărime variabilă?UT .......................................12 TU4.4UT TUPoate fi oare garantată prin ipotecă o creanță exprimată în valută străină?UT.................12 TU4.5UT TUCe cuprinde creanța garantată: dobînzi, cheltuieli, prejudicii?UT ......................................12 TU5.UT TU CONTRACTUL DE IPOTECĂUT........................................................................................................12 TU5.1UT TUTrebuie oare să fie autentificat notarial contractul de ipotecă? UT ......................................12 TU5.2UT TUCe trebuie să conțină contractul de ipotecă?UT .....................................................................13 TU5.3UT TUIpotecarea unui bun care urmează a fi procurat UT ..............................................................14 TU5.4UT TUModificarea contractului de ipotecăUT ...................................................................................14 TU5.5UT TUCare sunt cheltuielile de instituire a ipotecii?UT....................................................................14 TU5.6UT TUCît durează instituirea ipotecii?UT..........................................................................................15 TU5.7UT TUEvaluarea bunului imobilUT ....................................................................................................15 TU6.UT TU ÎNREGISTRAREA IPOTECIIUT.........................................................................................................16 TU6.1UT TUCe presupune procedura de înregistrare?UT .........................................................................16 TU6.2UT TUCît durează înregistrarea?UT...................................................................................................16 TU6.3UT TUCare sunt costurile?UT .............................................................................................................16 TU6.4UT TUÎnregistrarea poate fi refuzată? Dacă da, în ce temei?UT .....................................................16 TU6.5UT TUPoate fi suspendată înregistrarea unei ipoteci?UT .................................................................17 TU6.6UT TUÎnregistrarea transferului dreptului de proprietate și a ipotecii asupra unui bun imobilUT ................................................................................................................................................17 TU6.7UT TUPoate fi ipotecat un bun imobil de mai multe ori?UT ............................................................17

 • 3

  TU6.8UT TUCum poate publicul să obțină informații privind ipoteca?UT ..............................................17 TU7.UT TU FOLOSINŢA șI INTEGRITATEA BUNULUI IPOTECAT UT..................................................................18 TU7.1UT TUFolosirea, întreținerea și reparația bunului imobilUT ...........................................................18 TU7.2UT TUAsigurarea bunului ipotecat UT ................................................................................................18 TU7.3UT TUPoate debitorul ipotecar să dea bunul în locațiune?UT .........................................................19 TU7.4UT TUPoate debitorul ipotecar să vândă sau să dispună de bunul ipotecat?UT ............................19 TU7.5UT TUPoate debitorul ipotecar să ipotecheze același bun de mai multe ori?UT ............................19 TU8.UT TU CESIUNEA ŞI GAJAREA ÎMPRUMUTULUI IPOTECAR UT .................................................................20 TU8.1UT TUPoate creditorul ipotecar să cesioneze/gajeze împrumuturile ipotecare (și ipoteca

  accesorie împrumutului)?UT....................................................................................................20 TU9.UT TU EXECUTAREA IPOTECIIUT .............................................................................................................20 TU9.1UT TUÎn ce împrejurări poate fi executată o ipotecă?UT .................................................................21 TU9.2UT TUCare sunt măsurile ce trebuie luate pînă la executarea ipotecii?UT ....................................21 TU9.3UT TUCe se întîmplă dacă debitorul este cooperant?UT ..................................................................22 TU9.4UT TUInițierea executării silite: obținerea ordonanței judecătoreștiUT .........................................22 TU9.5UT TUEste necesară intervenția instanței de judecată?UT...............................................................23 TU9.6UT TUExplicarea termenilor folosițiUT..................................