Home >Documents >Grile Drept Procesual Penal 1

Grile Drept Procesual Penal 1

Date post:03-Apr-2018
Category:
View:234 times
Download:1 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • 7/28/2019 Grile Drept Procesual Penal 1

  1/40

  Drept procesual penal 1

  1. Cui revine dreptul de a trage la raspundere penala un infractor?

  a. statului;

  b. organizatiilor de lupta impotriva violentei domestice;c. asociatiilor de lupta impotriva discriminarii.

  ANS: A

  2. Actele necesare desfasurarii procesului penal se indeplinesc:

  a.)numai din oficiu

  b.)din oficiu, afara de cazul cnd prin lege se dispune altfelc.)la cererea partilor

  ANS: B

  3. De catre cine este consacrata prezumtia de nevinovatie?

  a.)este consacrata expres de Codul de procedura penala;b.)nu este consacrata expres de Constitutia Romnieic.)este o prezumtie absoluta care nu poate fi rasturnata dect printr-ohotarre penala definitiva

  ANS: A

  4. Care sunt actele prin care se poate pune in miscare actiunea penala?

  a.)numai ordonanta, rechizitoriul, declaratia orala a procuroruluib.)ordonanta, rechizitoriul, declaratia orala a procurorului sau incheiereainstantei

  c.)numai ordonanta si rechizitoriul

  ANS: B

  5. Care sunt trasaturile actiunii penale?

  a.)actiunea penala apartine statului, este obligatorie, este indisponibila, esteindividuala si indivizibila

  b.)actiunea penala este obligatorie, indisponibila si indivizibila

  c.)actiunea penala este obligatorie, este indisponibila, individuala siindivizibila numai daca este pornita de autoritatile statului;

 • 7/28/2019 Grile Drept Procesual Penal 1

  2/40

  ANS: A

  6. Care sunt cauzele care impiedica punerea in miscare a actiunii penale?a. inculpatul este bolnav;

  b. partea vatamata este plecata din tara;

  c. fapta nu este prevazuta de legea penala.

  ANS: C

  7. Care este obiectul actiunii penale?

  a.)intocmirea actului de inculpareb.)intocmirea rechizitoriuluic.)tragerea la raspundere penala a persoanelor care au savrsit infractiuni

  ANS: C

  8. Cand nu mai poate fi exercitata actiunea penala?a.)procurorul a dispus inlocuirea raspunderii penale

  b.)instanta a dispus inlocuirea raspunderii penalec.)procurorul a dispus, referitor la aceeasi cauza, intr-un alt dosar penal,scoaterea de sub urmarire penala

  ANS: B PTS: 1

  9. Impotriva cui se exercita actiunea civila in procesul penal?

  a.)inculpatului, mostenitorilor inculpatului si partii responsabile civilmenteb.)partii civilec.)partii responsabile civilmente, daca inculpatul se sustrage de la judecata

  ANS: A PTS: 1

  10. Daca partea civila solicita repararea prejudiciului moral prin actiunea civilaexercitata in cadrul procesului penal:

  a.)instanta trebuie sa oblige inculpatul la plata daunelor morale;b.)instanta poate obliga inculpatul sa repare prejudiciul moralc.)actiunea civila este inadmisibila in aceasta situatie;

  ANS: B PTS: 1

  11. In ce situatii actiunea civila se porneste si se exercita din oficiu?

 • 7/28/2019 Grile Drept Procesual Penal 1

  3/40

  a.) cnd persoana vtmat este o persoan lipsit de capacitate de exerciiu sau cucapacitate de exerciiu restrns.

  b.) cand valoarea pagubei este mai mare de 10000 RONc.) pentru desfiintarea totala sau partiala a unui inscris;

  ANS: A PTS: 1

  12. In ce situatie favorizatorul raspunde civil solidar cu inculpatul?

  a.)daca a dat ajutor pentru asigurarea folosului infractiunii, dar numai inlimitele acestuia

  b.)daca a savrsit acte de favorizare a persoanei inculpatuluic.)da, in toate cazurile in care inculpatul este obligat la plata despagubirilorcivile;

  ANS: A PTS: 1

  13. Cine va raspunde civil in solidar cu inculpatul, daca sunt trasi la raspunderepenala in fata instantei de judecata?

  a.)coautorii, instigatorii si compliciib.)tainuitorul si favorizatorul pentru intregul prejudiciu produs de inculpatc.)partea responsabila civilmente

  ANS: A PTS: 1

  14. In ce situatie partea vatamata se poate constitui parte civila dupa citirea actuluide sesizare?

  a.)inculpatul se opune acestei solicitarib.)partea vatamata este lipsita de capacitate de exercitiuc.)nu a solicitat aceasta in cursul urmaririi penale

  ANS: B PTS: 1

  15. Care este efectul constituirii ca parte civila?

  a.)punerea in miscare a actiunii penaleb.)punerea in miscare a actiunii civilec.)obligarea inculpatului condamnat la plata despagubirilor solicitate de

  partea civila

  ANS: B PTS: 1

 • 7/28/2019 Grile Drept Procesual Penal 1

  4/40

  16. In ce calitate mai poate participa in aceeasi cauza persoana vatamata prininfractiune, constituita parte vatamata?

  a.)numai in calitate de parte vatamata;b.)numai in calitate de parte civila, daca solicita aceasta calitate prin

  constituirea ca parte civilac.)in calitate de parte civila, daca solicita aceasta calitate prin constituirea caparte civila;

  ANS: C PTS: 1

  17. Cand se poate adresa persoana vatamata prin infractiune instantei civile?

  a.)oricnd, chiar daca s-a constituit parte civila in procesul penal;

  b.)in caz de suspendare a procesului penal, daca s-a constituit parte civila in procesulpenalc.)oricnd, chiar daca instanta penala a rezolvat actiunea civila;

  ANS: B PTS: 1

  18. Daca partea civila a decedat in timpul judecatii:

  a.)actiunea civila va fi rezolvata de instanta penala sesizata numai cu acordulinculpatului sau al partii responsabile civilmente

  b.)actiunea civila va fi rezolvata de instanta penala sesizata dupaintroducerea in cauza a mostenitorilor;c.)actiunea civila nu va mai fi rezolvata de instanta penala sesizata,mostenitorii putnd sa se adreseze instantei civile

  ANS: B PTS: 1

  19. Cine este partea vatamata?

  a.)persoana fizica, daca a suferit o vatamare fizica, morala sau materiala prinsavrsirea infractiunii;

  b.)subiectul pasiv al infractiuniic.)persoana fizica, daca a suferit o vatamare fizica, morala sau materiala prinsavrsirea infractiunii si daca participa in procesul penal;

  ANS: C PTS: 1

  20. Cum se numeste in raportul de drept substantial persoana care a suferit un

  prejudiciu ca urmare a savrsirii infractiunii?

  a.)numit;

 • 7/28/2019 Grile Drept Procesual Penal 1

  5/40

  b.)persoana vatamata;c.)parte vatamata;

  ANS: B PTS: 1

  21. Cine are calitatea de inculpat?

  a.)numai persoana fata de care s-a pus in miscare actiunea penala;b.)numai persoana citata in aceasta calitate de instanta penalac.)persoana fata de care s-a dispus inceperea urmaririi penale

  ANS: A PTS: 1

  22. Cine poate fi parte vatamata in procesul penal?

  a.)numai victima infractiunii;b.)numai o persoana fizicac.)o persoana fizica sau o persoana juridica

  ANS: C PTS: 1

  23. De catre ce este determinata competenta dupa materie?a.)natura si gravitatea infractiunii supuse judecatii

  b.)sfera de cauze date in mod obisnuit in caderea instantelor judecatoresti dedrept comunc.)infractiune sau calitatea faptuitorului

  ANS: A PTS: 1

  24. Unde functioneaza sectii maritime si fluviale ?

  a.)numai la tribunale si curti de apel;b.)nu numai la judecatorii, tribunale, curti de apel, ci si la nalta Curte de

  Casatie si Justitiec.)la unele judecatorii, tribunale si curti de apel;

  ANS: C PTS: 1

  25. Pe lnga care instante functioneaza sectii maritime si fluviale ?

  a.)Galati;b.)Braila

  c.)Calarasi;

  ANS: A PTS: 1

 • 7/28/2019 Grile Drept Procesual Penal 1

  6/40

  26. Judecata in apel se realizeaza de catre un complet format din:

  a.)trei judecatori la tribunal si la curtea de apel;b.)trei judecatori la curtea de apel si Completul de 9 judecatori la nalta

  Curte de Casatie si Justitie;c.)doi judecatori la tribunal si la curtea de apel

  ANS: C PTS: 1

  27. Care sunt formele subsidiare ale competentei in materie penala?

  a.)competenta dupa calitatea persoanei, competenta materiala, competentateritoriala;

  b.)competenta speciala si competenta personala;c.)competenta functionala si competenta materiala

  ANS: B PTS: 1

  28. Infractiunea savrsita de un expert poate fi judecata in prima instanta de:

  a.)curtea de apelb.)tribunal;c.)judecatorie, daca expertul nu a savrsit o infractiune data in competentaaltei instante;

  ANS: C PTS: 1

  29. Ce infractiuni judeca instantele militare?

  a.)numai infractiunile savrsite de militari;b.)numai infractiunile savrsite de militari, daca au legatura cu indeplinireaatributiilor de serviciu

  c.)numai anumite infractiuni prevazute de Codul penal si de legi speciale si numaiinfractiunile savrsite de militari, daca au legatura cu indeplinirea atributiilor deserviciu;

  ANS: C PTS: 1

  30. De cine va fi judecata infractiunea de omor savrsita asupra unui magistrat dela tribunal ?

  a.)nalta Curte de Casatie si Justitie;b.)curtea de apel;

 • 7/28/2019 Grile Drept Procesual Penal 1

  7/40

  c.)tribunal;

  ANS: C PTS: 1

  31. De cine va fi judecata infractiunea de omor savrsita de un magistrat de la

  tribunal ?

  a.)nalta Curte de Casatie si Justitieb.)curtea de apel;c.)tribunal;

  ANS: B PTS: 1

  32. Daca un militar cu gradul de colonel savrseste o infractiune de luare de

  mita, cauza va fi judecata de:a.)tribunalul militar;

  b.)Tribunalul Militar Teritorial;c.)tribunalul competent teritorial, deoarece fapta nu este data in competentainstantelor militare;

  ANS: B PTS: 1

  33. Cui apartine competenta de solutionare a cauzei in situatia in care un avocat asavrsit o infractiune ?

  a.)curtii de apel, daca infractiunea are legatura cu atributiile de serviciu aleinculpatului;

  b.)instantei competente dupa gravitatea infractiunii savrsite;c.)curtii de apel;

  ANS: C PTS: 1

  34. Ce judeca completul de 9 judecatori al naltei Curti de Casatie si Justitie?

  a.)apelurile declarate impotriva hotarrilor pronuntate in prima instanta de Sectiapenala;b.)recursurile declarate impotriva hotarrilor pronuntate in prima instanta deSectia penala;c.)recursurile in interesul legii

  ANS: B PTS: 1

  35. nalta Curte de Casatie si Justitie nu judeca:

 • 7/28/2019 Grile Drept Procesual Penal 1

  8/40

  a.)in fond;b.)in apel;c.)in recurs;

  ANS: B PTS: 1

  36. De catre cine se judeca in prima instanta infractiunea savrsita de un procurordin cadrul D.I.I.C.O.T. ?

  a.)curtea de apel;b.)nalta Curte de Casatie si Justitie;c.)instanta corespunzatoare din punct de vedere teritorial dupa calitatea

  persoanei

  ANS: B PTS: 137. In ce ordine se aplica regulile de stabilire a competentei teritoriale?

  a.)se aplica in ordinea in care acestea sunt prevazute in art. 30 C. proc. pen.;b.)se aplica in ordinea in care acestea sunt prevazute in art. 30 C. proc. pen.numai daca sesizarile sunt simultanec.)nu exista o ordine de prioritate intre criteriile prevazute in art. 30 C. proc.

  pen., indiferent de data sesizarii

  ANS: B PTS: 1

  38. Cnd urmarirea penala s-a efectuat de un organ central caruia i corespund maimulte instante competente potrivit criteriilor prevazute in art.30, cui revine judecarea cauzei?

  a.)instantei in circumscriptia careia s-a savrsit infractiuneab.)instantei in circumscriptia careia isi are sediul organul de cercetarepenala;

  c.)instantei stabilite de procuror

  ANS: C PTS: 1

  39. Ce se poate intelege prin locul savrsirii infractiunii?

  a.)locul unde a fost prins faptuitorulb.)locul unde s-a desfasurat activitatea infractionala, in totul sau in parte;c.)locul unde au fost desfasurate actele premergatoare savrsirii infractiunii;

  ANS: B PTS: 1

 • 7/28/2019 Grile Drept Procesual Penal 1

  9/40

  40. n situatia in care o infractiune este savrsita in strainatate, iar faptuitorul nuare domiciliul in Romnia si nici nu locuieste in Romnia, cui apartine competenta desolutionare?

  a.)Judecatoriei Sectorului 2 Bucuresti

  b.)instantei competente material sau dupa calitatea persoanei din MunicipiulBucurestic.)Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti

  ANS: A PTS: 1

  41. De catre cine va fi judecat omorul savrsit in strainatate de un cetatean romncare nu are domiciliul in Romnia si nici nu locuieste in tara?

  a.)va fi judecat de Judecatoria Sectorului 1 Bucurestib.)poate fi judecat de Tribunalul Bucurestic.)nu se poate judeca in Romnia, se va judeca la locul savrsirii infractiunii;

  ANS: B PTS: 1

  42. n aeronava care se deplaseaza pe ruta Tel Aviv-Paris, fara escala in Romnia,o persoana, cetatean romn, savrseste infractiunea de omor. naceasta situatie, cui apartine competenta de solutionare a cauzei?

  a.)poate apartine tribunalului in a carui raza teritoriala locuieste faptuitorulb.)poate apartine Tribunalului Bucuresti, daca faptuitorul locuieste inRomnia, in afara Municipiului Bucuresti;c.)nu apartine instantelor romne

  ANS: A PTS: 1

  43. In ce situatii exista indivizibilitate?

  a.)cnd la savrsirea unei infractiuni au participat mai multe persoane;b.)cnd doua sau mai multe infractiuni au fost savrsite in timp si loc diferit,dar dupa o prealabila intelegere intre infractori;c.)cnd intre doua sau mai multe infractiuni exista legatura, iar reunireacauzelor se impune pentru o mai buna infaptuire a justitiei

  ANS: A PTS: 1

  44. In ce situatii exista conexitate?

  a.)in cazul infractiunii continue sau continuate;b.)in cazul in care la savrsirea unei infractiuni au participat mai multe

 • 7/28/2019 Grile Drept Procesual Penal 1

  10/40

  persoane;c.)cnd doua sau mai multe infractiuni au fost savrsite prin acelasi act;

  ANS: C PTS: 1

  45. Nedenuntarea unor infractiuni este de competenta:

  a.)instantei mai inti sesizateb.)instantei in circumscriptia careia s-a desfasurat urmarirea penalac.)instantei care judeca infractiunea la care aceasta se refera

  ANS: C PTS: 1

  46. In ce situatii cauzele trebuie reunite intotdeauna?

  a.)in cazurile de conexitate in care o infractiune a fost savrsita pentru aascunde sau a inlesni savrsirea unei alte infractiuni

  b.)in toate cazurile de conexitate in care la savrsirea unei infractiuni auparticipat mai multe persoane;c.)in cazul infractiunii continuate sau in orice alte cazuri cnd doua sau maimulte acte materiale alcatuiesc o singura infractiune;

  ANS: C PTS: 1

  47. Pana la ce moment pot fi ridicate exceptiile privind competenta instantei?

  a.)pna la citirea actului de sesizare, in cazul competentei teritorialeb.)pna la citirea actului de sesizare, in cazul competentei materialec.)pna la citirea actului de sesizare, in cazul competentei dupa calitatea

  persoanei

  ANS: A PTS: 1

  48. n situatia in care, dupa savrsirea unei infractiuni, o persoana dobndestecalitatea de magistrat la curtea de apel, de catre cine va fi judecata cauza?

  a.)de nalta Curte de Casatie si Justitieb.)de curtea de apel;c.)de instanta competenta material;

  ANS: C PTS: 1

  49. n situatia in care, dupa savrsirea unei infractiuni, o persoana dobndestecalitatea de senator, de catre cine va fi judecata cauza?

 • 7/28/2019 Grile Drept Procesual Penal 1

  11/40

  a.)de nalta Curte de Casatie si Justitie;b.)de curtea de apelc.)de instanta competenta material

  ANS: A PTS: 1

  50. n situatia in care un amiral savrseste o infractiune, iar ulterior nu maidetine aceasta calitate, de catre cine va fi judecata cauza?

  a.)cauza va fi judecata de nalta Curte de Casatie si Justitie in orice situatie;b.)cauza va fi judecata de nalta Curte de Casatie si Justitie daca s-a dat ohotarre in prima instantac.)cauza va fi judecata de instanta competenta material

  ANS: B PTS: 151. Cine solutioneaza conflictele de competenta ?

  a.)de nalta Curte de Casatie si Justitie pentru toate conflictele decompetenta

  b.)de curtea de apel pentru conflictele de competenta ivite intre instanteleinferioare, indiferent de gradul acestora, situate in circumscriptia sa;c.)de tribunal pentru conflictele de competenta ivite intre judecatorii, chiardaca una dintre acestea se afla in circumscriptia altui tribunal

  ANS: B PTS: 1

  52. Cnd instanta sesizata cu solutionarea conflictului de competentaconstata ca acea cauza este de competenta altei instante dect cele intre carea intervenit conflictul:

  a.)daca fata de a treia instanta nu este instanta ierarhic superioara comuna,trimite dosarul instantei superioare comune

  b.)trimite dosarul instantei competente, chiar daca fata de a treia instanta nueste instanta ierarhic comunac.)desfiinteaza hotarrea instantei care a declansat conflictul de competenta,

  pentru a se dispune declinarea in favoarea instantei competente

  ANS: A PTS: 1

  53. de catre cine este solutionat conflictul de competenta intre o instanta militara sio instanta civila?

  a.)nalta Curte de Casatie si Justitie, Completul de 9 judecatori;b.)nalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia penala

 • 7/28/2019 Grile Drept Procesual Penal 1

  12/40

  c.)instanta civila ierarhic superioara

  ANS: B PTS: 1

  54. Judecatorul nu este incompatibil sa judece o cauza in apel daca:

  a.)intr-o discutie intre prieteni a afirmat ca apelul declarat de un inculpat incauza respectiva va fi admis;

  b.)a schimbat incadrarea juridica prin incheiere, inainte de solutionareacauzei;c.)a participat la judecarea unui recurs impotriva unei incheieri privind omasura preventiva, pronuntndu-se asupra vinovatiei inculpatului;

  ANS: B PTS: 1

  55. In ce situatie judecatorul este incompatibil sa judece o cauza?

  a.)este sot, ruda sau afin pna la gradul 4 inclusiv cu procurorul care a dispusretinerea invinuitului;

  b.)este sot, ruda sau afin pna la gradul 4 inclusiv cu procurorul generaladjunct al parchetului care a intocmit rechizitoriulc.)este sot, ruda sau afin pna la gradul 4 inclusiv cu un grefier care aintocmit citatiile in dosarul de urmarire penala

  ANS: A PTS: 1

  56. In ce situatie judecatorul este incompatibil sa judece o cauza?a.)judecatorul a fost reprezentant sau aparator al interpretului

  b.)judecatorul este sot, ruda sau afin cu unul din expertic.)judecatorul a primit liberalitati de la mandatarul unei parti;

  ANS: C PTS: 1

  57. De catre cine poate fi formulata cererea de recuzare ?

  a.)numai de catre parti;b.)de catre parti sau de procurorc.)de orice persoana interesata si de procuror

  ANS: A PTS: 1

  58. Daca in cauza sunt arestati preventiv, iar partea vatamata formuleaza o

  cerere de recuzare a judecatorului:

  a.)cererea este inadmisibila

 • 7/28/2019 Grile Drept Procesual Penal 1

  13/40

  b.)cererea va fi solutionata de un alt complet, dar completul in fata caruia s-aformulat cererea de recuzare, cu participarea judecatorului recuzat, hotarasteasupra masurilor preventive;c.)cererea va fi solutionata de un alt complet, care va hotari si asupramasurilor preventive;

  ANS: B PTS: 1

  59. De catre cine se solutioneaza cererea de abtinere formulata de procurorul desedinta?

  a.)este inadmisibila, intruct acesta nu solutioneaza cauza si nici nuefectueaza acte necesare desfasurarii procesului penal;

  b.)se depune la conducatorul parchetului, care o inainteaza presedintelui

  instantei, iar acesta o admite sau o respinge prin rezolutie;c.)se solutioneaza de instanta

  ANS: C PTS: 1

  60. Care sunt motivele de recuzare?

  a.)participarea expertului de mai multe ori in aceeasi cauza;b.)audierea martorului de mai multe ori in aceeasi cauzac.)judecatorul a fost expert sau martor in cauza

  ANS: C PTS: 1

  61. De catre cine poate fi ceruta stramutarea judecarii unei cauze penale?

  a.)de secretarul Consiliului Superior al Magistraturiib.)numai de Ministrul Justitiei;c.)de partea interesata;

  ANS: C PTS: 1

  62. In ce situatie poate fi solicitata stramutarea judecarii unei cauze penale?

  a.)impartialitatea judecatorilor ar putea fi stirbita din cauza dusmaniilorlocale;

  b.)nu a fost citit actul de sesizare;c.)a fost terminata cercetarea judecatoreasca

  ANS: A PTS: 1

  63. Cand se poate cere stramutarea unei cauze?

 • 7/28/2019 Grile Drept Procesual Penal 1

  14/40

  a.)numai cnd aceasta se afla pe rolul instantei de fond;b.)numai cnd aceasta se afla pe rolul unei instantec.)numai daca aceasta nu se afla in apel;

  ANS: B PTS: 1

  64. De catre cine sunt anuntate partile despre formularea cererii de stramutare?

  a.)nalta Curte de Casatie si Justitie, prin citare;b.)instanta in fata careia se afla cauza pe rol, prin comunicarea cererii;c.)instanta superioara celei la care se afla cauza pe rol;

  ANS: C PTS: 1

  65. Cand poate fi ceruta din nou stramutarea?

  a.)oricnd;b.)dupa trecerea unui termen de la respingerea cererii anterioarec.)numai daca noua cerere se intemeiaza pe imprejurari noi, necunoscutenaltei Curti de Casatie si Justitie la data solutionarii cererii anterioare, saudaca noua cerere se intemeiaza pe imprejurari noi, ivite dupa respingereacererii anterioare;

  ANS: C PTS: 1

  66. Cui apartine sarcina administrarii probelor in procesul penal?

  a.)organelor judiciare;b.)politiei judiciare si procuroruluic.)partilor, politiei judiciare, procurorului si instantei

  ANS: A PTS: 1

  67. In ce conditii declaratiile invinuitului sau inculpatului pot servi la aflareaadevarului?

  a.)neconditionat, daca invinuitul sau inculpatul a acceptat sa fieaudiat;

  b.)numai daca se coroboreaza cu alte probe;c.)numai daca se coroboreaza cu alte fapte sau imprejurari care rezultadin ansamblul probelor administrate in cauza

  ANS: C PTS: 1

 • 7/28/2019 Grile Drept Procesual Penal 1

  15/40

  68. Care sunt probele concludente in procedura penala?

  a.)probele care au legatura cu faptele sau imprejurarile ce fac obiectulprobatiunii;b.)probele care contribuie la aflarea adevarului in cauza penala

  c.)probele care sunt necesare pentru solutionarea cauzei;

  ANS: B PTS: 1

  69. In ce conditii declaratiile partii vatamate pot servi la aflarea adevarului?

  a.)neconditionat;b.)numai daca se coroboreaza cu alte probe;c.)numai daca se coroboreaza cu alte fapte sau imprejurari care rezulta

  din ansamblul probelor administrate in cauza;ANS: C PTS: 1

  70. Persoana obligata sa pastreze secretul profesional:

  a.)nu este obligata sa declare ca martorb.)nu poate fi ascultata ca martor cu privire la faptele si imprejurarilede care a luat cunostinta in exercitiul profesiei, fara incuviintarea persoaneisau a unitatii fata de care este obligata sa pastreze secretulc.)nu poate sa fie ascultata ca martor in nicio cauza

  ANS: B PTS: 1

  71. Ascultarea ca martor a persoanelor care prezinta infirmitatifizice:

  a.)este interzisa, deoarece persoana respectiva nu poate sa redeaconstient cunostintele pe care le are

  b.)nu este interzisa daca ascultarea se face cu privire la fapte pe carele-a perceput cu simturile sanatoasec.)este permisa in orice conditii si cu privire la faptele percepute inorice mod;

  ANS: B PTS: 1

  72. Cine nu poate dobndi calitatea de martor in procesul penal?

  a.)rudele inculpatului si rudele partii vatamate;b.)partile civile;c.)minorii;

 • 7/28/2019 Grile Drept Procesual Penal 1

  16/40

  ANS: B PTS: 1

  73. Cine nu depune juramnt ?

  a.)preotul;b.)ateul;c.)minorul care nu a implinit 14 ani

  ANS: C PTS: 1

  74. In ce conditii declaratiile martorului pot servi la aflarea adevarului?

  a.)neconditionat, pentru toti martorii;

  b.)numai daca se coroboreaza cu alte probe;c.)numai daca se coroboreaza cu alte fapte sau imprejurari care rezultadin ansamblul probelor administrate in cauza, in cazul martorilor cuidentitate protejata;

  ANS: C PTS: 1

  75. Care sunt persoanele ce pot fi audiate ca martori cu identitate protejata?

  a.)procurorul care a supravegheat urmarirea penala;b.)investigatorii sub acoperire;c.)minorii, in cazul infractiunilor privind violenta in familie;

  ANS: B PTS: 1

  76. Intre ce persoane poate fi efectuata confruntarea?

  a.)numai intre martorii ale caror declaratii sunt contradictorii;b.)numai intre invinuit sau inculpat si martori;

  c.)intre persoanele ascultate in aceeasi cauza, daca intre declaratiileacestora exista contradictii;

  ANS: C PTS: 1

  77. In ce conditii convorbirile si comunicarile partii vatamate pot fi interceptate?

  a.)la cererea motivata a acesteia, cu autorizarea judecatorului,indiferent de natura infractiunii;

  b.)indiferent de natura infractiunii, dar numai cu autorizareajudecatorului;c.)la cererea motivata a acesteia, cu autorizarea procurorului,

 • 7/28/2019 Grile Drept Procesual Penal 1

  17/40

  indiferent de natura infractiunii, dar nu mai mult de 30 de zile;

  ANS: A PTS: 1

  78. Ce persoane pot fi martori asistenti?

  a.)vecinii persoanei al carei domiciliu este perchezitionat;b.)persoanele care au asistat la savrsirea fapteic.)persoanele interesate in cauza

  ANS: C PTS: 1

  79. In cazul caror infractiuni este posibila interceptarea convorbirilor telefonice?

  a.)infractiunilor care se savrsesc prin mijloace de comunicareelectronica;b.)infractiunilor savrsite din culpa pentru care legea prevedepedeapsa inchisorii mai mare de 5 ani;c.)infractiunii de abuz de incredere;

  ANS: A PTS: 1

  80. De catre cine se dispune ridicarea de obiecte sau inscrisuri?

  a.) de catre organul de urmrire penal sau instana de judecat;b.)de catre executorul judecatorescc.)de catre persoana vatamata

  ANS: A

  81. Care sunt tipurile perchezitiei?

  a.)numai domiciliara;

  b.)corporala sau domiciliarac.)numai corporala;

  ANS: B PTS: 1

  82. In ce conditii perchezitia poate fi efectuata pe timpul noptii?

  a.)in caz de infractiune flagranta;b.)in cazul in care instanta a autorizat perchezitia;

  c.)in cazul in care persoana la domiciliul careia se face perchezitiaconsimte in scris;

 • 7/28/2019 Grile Drept Procesual Penal 1

  18/40

  ANS: A PTS: 1

  83. Cui se poate adresa comisia rogatorie?

  a.)parchetului ierarhic superior;

  b.)parchetului ierarhic inferior;c.)instantei egale in grad;

  ANS: C PTS: 1

  84. Care sunt masurile preventive ?

  a.)retinerea;b.)obligarea la tratament medical;

  c.)sechestrul;ANS: A PTS: 1

  85. Cand inceteaza de drept masurile preventive?

  a.)la data solutionarii plngerii impotriva masurii preventive luate deprocuror;b.)cnd s-au schimbat temeiurile care au dus la luarea masuriipreventive;c.)la data pronuntarii hotarrii de achitare;

  ANS: C PTS: 1

  86. In ce conditii poate fi luata masura retinerii:

  a.)masura nu poate fi luata daca pedeapsa prevazuta de lege pentruinfractiunea savrsita este amenda;

  b.)masura nu poate fi luata dect daca pedeapsa prevazuta de lege

  pentru infractiunea savrsita este inchisoarea, chiar si alternativ cu amenda;c.)masura poate fi luata oricare ar fi pedeapsa prevazuta de lege;

  ANS: B PTS: 1

  87. Masurile preventive pot fi dispuse prin:

  a.)rezolutia organului de cercetare penalab.)rezolutia procurorului;

  c.)ordonanta procurorului;

  ANS: C PTS: 1

 • 7/28/2019 Grile Drept Procesual Penal 1

  19/40

  88. Care masura preventiva poate fi prelungita?

  a.)retinerea, numai de catre procuror, pentru o perioada de 24 de oreb.)arestarea preventiva, numai de catre instanta;

  c.)obligarea de a nu parasi tara, numai de catre instanta;

  ANS: B PTS: 1

  89. Cui se comunica copia actului prin care s-a dispus obligarea de a nu parasilocalitatea?

  a.)politiei de frontiera;b.)administratiei financiare in a carei circumscriptie locuieste

  invinuitul sau inculpatul;c.)partii vatamate

  ANS: A PTS: 1

  90. Cine poate sa dispuna arestarea preventiva?

  a.)judecatorul;b.)procurorul;c.)organul de politie care a constatat infractiunea.

  ANS: A

  91. Prin ce act se dispune arestarea preventiva?

  a.)ordonanta procurorului;b.)incheierea judecatoruluic.)mandatul de arestare emis de judecator

  ANS: B PTS: 1

  92. Care este durata maxima pentru care se poate dispune arestarea inculpatuluimajor?

  a.)nu poate depasi 180 de zile dect daca s-a pronuntat o hotarre deprima instanta;b.)nu poate depasi 180 de zile in cursul urmaririi penale;c.)nu poate depasi 180 de zile in fiecare faza a procesului penal;

  ANS: B PTS: 1

 • 7/28/2019 Grile Drept Procesual Penal 1

  20/40

  93. Cand poate fi facuta cererea de liberare provizorie pe cautiune?

  a.)in cursul urmaririi penale;b.)numai de catre invinuitul sau inculpatul aflat in stare de arestpreventiv;

  c.)pe tot parcursul procesului penal;

  ANS: C PTS: 1

  94. Care sunt masurile procesuale reale?

  a.)liberarea provizorie pe cautiune si restituirea lucrurilor;b.)masurile asiguratorii, restituirea lucrurilor;c.)liberarea provizorie pe cautiune si masurile asiguratorii;

  ANS: B PTS: 1

  95. In ce situatii luarea masurilor asiguratorii este obligatorie?

  a.)in cazul in care prin infractiune s-a produs un prejudiciu mai marede 200.000.000 de lei;

  b.)in cazul in care cel vatamat este o persoana lipsita de capacitate deexercitiu sau cu capacitate de exercitiu restrnsa;c.)daca prin infractiune s-a adus o atingere avutului unei persoane

  juridice de interes public;

  ANS: B PTS: 1

  96. Care sunt actele procesuale?

  a.)introducerea plngerii prealabile de catre persoana vatamata,trimiterea in judecata, punerea in miscare a actiunii penale;

  b.)inmnarea citatiei, efectuarea unei perchezitii, ascultarea unui

  martor;c.)impacarea partilor, cercetarea la fata locului, inmnarea citatiei

  ANS: A PTS: 1

  97. Daca locul savrsirii faptei este multiplu, nu se cunoaste adresaunde locuieste invinuitul si nici locul sau de munca, unde va fi citat acesta?

  a.)la sediul organului de urmarire penala;

  b.)la consiliul local in a carui raza teritoriala se afla organul careefectueaza urmarirea penala;c.)la sediul consiliului local in a carui raza teritoriala s-a savrsit

 • 7/28/2019 Grile Drept Procesual Penal 1

  21/40

  infractiunea;

  ANS: B PTS: 1

  98. De cine sunt suportate cheltuielile judiciare avansate de stat?

  a.)de catre inculpat, in cazul retragerii plngerii prealabile;b.)de catre inculpatul achitat, daca a fost obligat la platadespagubirilor civile;c.)de catre partea civila careia i s-a respins actiunea civila;

  ANS: B PTS: 1

  99. Nerespectarea dispozitiilor privind incompatibilitatea

  judecatorilor este sanctionata cu:a.)nulitatea relativa;

  b.)nulitatea absoluta;c.)nulitatea relativa, care poate fi invocata la termenul urmator;

  ANS: B PTS: 1

  100. Nerespectarea dispozitiilor privind incompatibilitateaprocurorilor este sanctionata cu:

  a.)nulitatea relativa;b.)nulitatea absoluta;c.)nulitatea relativa, care poate fi invocata oricnd;

  ANS: A PTS: 1

  101. Unde pot formula plngere partile impotriva masurii asiguratorii luate si amodului de aducere la indeplinire a acesteia?

  a.)numai la procuror, in cursul urmaririi penale;b.)numai la instanta;c.)la instanta sau la procuror, indiferent de faza in care se afla procesul

  penal;

  ANS: A PTS: 1

  102. Care este sanctiunea nerespectarii dispozitiilor referitoare la competenta

  dupa calitatea persoanei?

  a.)nulitatea relativa, care poate fi invocata pna la citirea actului de

 • 7/28/2019 Grile Drept Procesual Penal 1

  22/40

  sesizare;b.)nulitatea relativa, care poate fi invocata pna la pronuntareahotarrii in prima instanta;c.)nulitatea absoluta care poate fi invocata oricnd;

  ANS: C PTS: 1

  103. Daca organele de cercetare ale politiei judiciare apreciaza ca inculpatul nu isipoate face singur apararea:

  a.)asistenta juridica este obligatorie;b.)asistenta juridica nu este obligatorie, cu exceptia situatiilorprevazute de art. 171 C. proc. pen. in care se afla inculpatul;c.)nu exista o prevedere legala referitoare la aceasta situatie;

  ANS: A PTS: 1

  104. De catre cine se aplica amenda judiciara?

  a.)numai de catre procuror;b.)numai de catre instanta de judecata;c.)de organul de urmarire penala;

  ANS: C PTS: 1

  105. Care sunt fazele procesului penal ?

  a.)urmarirea penala, procesul penal si punerea in executare ahotarrilor penale ramase definitive;

  b.)urmarirea penala, judecata si punerea in executare a hotarrilorpenale definitive;c.)urmarirea penala si judecata;

  ANS: B PTS: 1

  106. Ce are in vedere constituirea completului de judecata?

  a.)judecatorii, procurorul si aparatorii;b.) judecatorul sau judecatorii in numarul prevazut de legec.)judecatorul/judecatorii, grefierul, procurorul si aparatorii;

  ANS: B PTS: 1

  107. Ce sunt corpurile delicte ?

 • 7/28/2019 Grile Drept Procesual Penal 1

  23/40

  a.)obiectele care contin o urma a faptei savrsite;b.)obiectele care poarta o urma a faptei savrsite;c.)obiectele care au fost folosite sau au fost destinate sa serveasca lasavrsirea unei infractiuni, precum si obiectele care sunt produsulinfractiunii;

  ANS: C PTS: 1

  108. La ce se refera competenta teritoriala?

  a. determinarea organului judiciar de acelasi grad competent a solutiona o cauza;b. stabilirea cu exactitate a locului unde s-a comis fapta;c. stabilirea locului unde trebuie platite daunele morale.

  ANS: A109. Daca un expert are si calitatea de martor, intaietate va avea:

  a. calitatea de expert fiindca este specialist intr-un domeniu;b. calitatea de martor;c. nu exista o prevedere expresa a legii.

  ANS: B

  110. Daca instanta la care se afla cauza care se cere a fi stramutata, a judecat si apronuntat o hotarare, atunci aceasta:

  a. este insusita de noua instanta unde s-a stramutat;b. este desfiintata prin efectul stramutarii;c. se mentine cu posibilitatea atacarii ei .

  ANS: B

  111. Audierea invinuitului sau inculpatului este pentru acesta:

  a. un drept;b. o obligatie;c. un act aleatoriu.

  ANS: A

  112. Avand in vedere necesitatea prezentei martorilor asistenti la efectuarea

  anumitor acte procedurale, acestia trebuie sa fie:

  a. cel putin unul;

 • 7/28/2019 Grile Drept Procesual Penal 1

  24/40

  b. cel putin doi;c. cel putin trei.

  ANS: B

  113. Cautiunea este o suma de bani depusa de inculpat, care:

  a. se poate restitui in conditiile prevazute de lege;b. nu se mai poate restitui in nici o situatie;c. se constituie in suma ce va fi recuperata de partea vatamata.

  ANS: A

  114. Ce are loc de la data constatarea infractiunii si pana la condamnarea

  faptuitorului?a. o intelegere intre parti;

  b. un proces penal;c. nu se intampla nimic.

  ANS: B

  115. Care sunt elementele raportului juridic procesual penal?

  a. subiectii, continutul si obiectul;b. inculpatul si partile;c. inculpatul, partea vatamata si statul.

  ANS: A

  116. Intre principiile fundamentale ale procesului penal se numara si:

  a. garantarea liberarii inainte de termen;

  b. garantarea dreptului la aparare;c. garantarea zilelor de judecata.

  ANS: B

  117. Care sunt partile intr-un proces penal?

  a. inculpatul, partea vatamata, partea civila si partea responsabila civilmente;b. inculpatul, martorii si expertii;

  c. inculpatul, procurorul si partea vatamata.

  ANS: A

 • 7/28/2019 Grile Drept Procesual Penal 1

  25/40

  118. Care sunt cauzele care impiedica punerea in miscare a actiunii penale?

  a. invinuitul nu este cunoscut;b. fapta nu prezinta gradul de pericol social al unei infractiuni;

  c. martorii nu recunosc fapta.

  ANS: B

  119. Cine determina competenta personala?

  a. calitatea partii vatamate;b. calitatea faptuitorului;c. calitatea martorilor.

  ANS: B

  120. Cui revine, in cazul abtinerii, initiativa in aratarea cazului de incompatibilitate?

  a. aparatorului inculpatului;b. aparatorului partii vatamate;c. persoanei in cauza.

  ANS: C

  121. Cum sunt definite probele?

  a. orice document cu valoare oficiala emis de o instanta;b. orice fotografie facuta de specialisti in materie;c. orice element care contribuie la stabilirea existenta unei infractiuni, a autorilor ei sicare foloseste la solutionarea justa a acelei cause.

  ANS: C

  122. Cum se face audierea in cauzele cu mai multi invinuiti sau inculpati?

  a. in sedinta publica cu participarea tuturor;b. individual unul cate unul;c. nu are nici un fel de importanta.

  ANS: B

  123. Care este durata retinerii?

 • 7/28/2019 Grile Drept Procesual Penal 1

  26/40

  a. cel putin 24 de ore;b. cel mult 24 de ore;c. cat are nevoie organul de cercetare penala.

  ANS: B

  124. Care este scopul masurilor asiguratorii ?a. retinerea invinuitilor sau inculpatilor pentru garantia derularii procesului penal;

  b. asigura gasirea tuturor probelor intr-un proces penal;c. imobilizarea bunurilor ce apartin invinuitului sau inculpatului in vederea acopeririidespagubirilor.

  ANS: C

  125. Care sunt izvoarele juridice ale dreptului procesual penal?a. Constitutia, codul de procedura penala, codul penal, codul civil;

  b. Ordonantele de urgenta;c. nu are izvoare de drept.

  ANS: A

  126. Intre principiile fundamentale de desfasurare a procesului penal se numara si:

  a. procedura judiciara se desfasoara in limba romana;b. procedura judiciara se desfasoara in limba minoritatilor;c. procedura judiciara se desfasoara in limba vorbita de inculpate.

  ANS: A

  127. Cine are calitatea de invinuit ?

  a. persoana care a comis o fapta penala;

  b. persoana fata de care s-a pus in miscare actiunea penala;c. persoana fata de care se efectueaza urmarirea penala, pana la punerea in miscare aactiunii penale.

  ANS: C

  128. Intre cauzele care impiedica punerea in miscare a actiunii penale se numara:

  a. fapta nu a fost savarsita de invinuit sau inculpate;

  b. martorii nu au fost audiati;c. inculpatul nu recunoaste fapta.

 • 7/28/2019 Grile Drept Procesual Penal 1

  27/40

  ANS: A

  129. Judecatoriile sunt competente sa judece in prima instanta:

  a. toate infractiunile prevazute de lege;

  b. toate infractiunile cu exceptia celor date prin lege altor instante;c. infractiunile cu prejudicii relativ reduse.

  ANS: B

  130. Daca o persoana incompatibila cu judecarea unei cauze nu a facut declaratia deabtinere:

  a. aceasta va fi sanctionata contraventional;

  b. aceasta va fi recuzata;c. aceasta va fi trimisa in judecata pentru omisiune sesizarii.

  ANS: B

  131. Dintre mijloacele de proba folosite intr-o cauza penala se pot enumera:

  a. mijloacele materiale de proba;b. bunurile care apartin partii vatamate;c. bunurile care apartin inculpatului.

  ANS: A

  132. Declaratiile inculpatului sau invinuitului pot servi la aflarea adevarului,daca:

  a. sunt orale;b. sunt scrise;c. se coroboreaza cu celelalte fapte si imprejurari din ansamblul probelor.

  ANS: C

  133. Cine poate dispune masura retinerii?

  a. de organul de cercetare penala si de catre procuror;b. de organul de cercetare administrativa;c. de organele care solutioneaza cauza.

  ANS: A

  134. Care sunt obligatiile organului care aplica sechestrul?

 • 7/28/2019 Grile Drept Procesual Penal 1

  28/40

  a. sa identifice si sa evalueze fiecare bun in parte;b. sa ridice toate bunurile sechestrate;c. sa lase in custodie toate bunurile sechestrate.

  ANS: A

  135. Procesul penal este o activitate desfasurata pentru:

  a. aplicarea normei juridice penale;b. a da de lucru instantelor de judecata;c. a justifica existenta organelor de ancheta.

  ANS: A

  136. Unde se aplica normele procesual penale romane?

  a. pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene;b. pe teritoriul statelor cu care romania are conventii bilaterale;c. pe teritoriul Romaniei.

  ANS: C

  137. Intre principiile fundamentale ale procesului penal se numara si:

  a. stabilirea vinovatiei inculpatului din actul de sesizare;b. respectarea prezumtiei de nevinovatie;c. respectarea dorintelor inculpatului.

  ANS: B

  138. Inculpatul este acea persoana ce participa intr-un proces penal, daca:

  a. impotriva ei s-a pus in miscare actiunea penala;b. impotriva ei s-a luat masura inceperii urmaririi penale;c. impotriva ei s-a inceput cercetarea cu privire la comiterea unei infractiuni.

  ANS: A

  139. Intre cauzele care impiedica punerea in miscare a actiunii penale se numara:

  a. inculpatul respinge acuzatiile;

  b. partea vatamata a decedat;c. faptei ii lipseste unul din elementele constitutive ale infractiunii.

 • 7/28/2019 Grile Drept Procesual Penal 1

  29/40

  ANS: C

  140. Tribunalele sunt competente sa judece:

  a. numai cauzele in recurs;

  b. numai cauzele in apel;c. in prima instanta, in apel, in recurs si conflictele de competenta in cazurileprevazute de lege.

  ANS: C

  141. Cine poate cere recuzarea in caz de incompatibilitate?

  a. oricare dintre justitiabili;

  b. oricare dintre parti;c. orice persoana care are cunostinta de incompatibilitate.

  ANS: B

  142. Cum sunt probele intr-un proces penal in functie de caracterul lor ?

  a. probe in recuzare;b. probe in aparare;c. probe facultative.

  ANS: B

  143. Cine are calitatea de martor ?

  a. participa in sala de judecata la judecarea unor procese penale;b. are cunostinta despre vreo fapta sau imprejurare care ajuta la aflarea adevaruluiintr-un proces penal;c. este martor de profesie si pledeaza in procesele penale.

  ANS: B

  144. Din durata masurii retinerii:

  a. se scade timpul cat persoana a fost privata de libertate ca urmare a conducerii lasediul politiei;b. nu se cade timpul cat persoana a fost privata de libertate ca urmare a conducerii lasediul politiei;

  c. nu se poate lua in calcul nici un termen.

  ANS: A

 • 7/28/2019 Grile Drept Procesual Penal 1

  30/40

  145. Inscriptia ipotecara este o forma speciala a :

  a. transferului de bunuri intre personae;b. confiscarii bunurilor inculpatului;

  c. sechestrului aplicabil bunurilor imobile.

  ANS: C

  146. Pe ce perioada trebuie sa se respecte legalitatea procesului penal?

  a. la constatarea infractiunii;b. la terminarea procesului ;c. pe toata durata procesului penal.

  ANS: C

  147. Cand aplicarea legii se face cu privire la faptele comise de un cetatean strain inRomania, care norme procesuale penale se aplica?

  a. se aplica normele de drept procesual penale ale statului de origine;b. se aplica normele de drept procesual penale romane;c. se aplica regulile referitoare la apatrizi.

  ANS: B

  148. Intre principiile fundamentale ale procesului penal se numara si:

  a. egalitatea persoanelor in procesul penal;b. prioritatea inculpatului;c. prioritatea partii vatamate.

  ANS: A

  149. Actiunea penala se pune in miscare de procuror in faza urmaririi penale prin:

  a. declaratia partilor;b. hotararea instantei de judecata;c. ordonanta sau rechizitoriu.

  ANS: C

  150. Intre cauzele care impiedica punerea in miscare a actiunii penale se numara:

  a. inculpatul refuza sa dea declaratii;

 • 7/28/2019 Grile Drept Procesual Penal 1

  31/40

  b. exista vreuna din cauzele care inlatura caracterul penal al faptei;c. expertii nu si-au spus cuvantul.

  ANS: B

  151. Cand exista cazuri de conexitate?

  a. doua sau mai multe infractiuni sunt savarsite prin acte diferite de una sau maimulte persoane impreuna in acelasi timp si in acelasi loc;

  b. doua sau mai multe infractiuni au fost savarsite in acelasi cartier;c. s-au comis mai multe infractiuni de acelasi fel pe raza unui judet.

  ANS: A

  152. De catre cine se solutioneaza abtinerea sau recuzarea judecatorului,procurorului sau grefierului de sedinta?

  a. completul care are cauza pe rol;b. un alt complet in sedinta publica;c. un alt complet in sedinta secreta.

  ANS: C

  153. In functie de caracterul lor, intr-un proces penal, probele pot fi :

  a. probe in acuzare;b. probe ajutatoare;c. probe probante.

  ANS: A

  154. Care sunt obligatiile martorului?

  a. de a se prezenta la locul si ora stabilita in citatie;b. de a se prezenta acolo unde ii spune partea vatamata;c. de a se prezenta acolo unde ii spune inculpatul.

  ANS: A

  155. Ce fel de masura este masura obligarii de a nu parasi tara?

  a. este o masura care nu restrictioneaza drepturile unei personae;

  b. este o masura care se poate lua fata de orice persoana invinuita;c. este o masura restrictiva de libertate.

 • 7/28/2019 Grile Drept Procesual Penal 1

  32/40

  ANS: C

  156. Ce reprezinta comisiile rogatorii internationale?

  a. o exceptie de la principiul teritorialitatii;b. o intelegere intre statele semnatare de conventii;c. o intelegere intre instantele din doua tari.

  ANS: A

  157. Intre principiile fundamentale ale procesului penal se numara si:

  a. derularea procesului cel putin pe durata a 5 termene;

  b. derularea procesului cel putin pe timp de sase luni;c. derularea cu operativitate a procesului penal.

  ANS: C

  158. Cum se numeste persoana care a suferit o vatamare fizica sau morala siparticipa in procesul penal?

  a. perdant;b. parte responsabila civilmente;c. parte vatamata.

  ANS: C

  159. Intre cauzele care impiedica punerea in miscare a actiunii penale se numara:

  a. a intervenit amnistia, sau prescriptia ori decesul faptuitorului;b. partea vatamata a decedat;c. nu s-a efectuat perchezitia la domiciliul inculpatului.

  ANS: A

  160. Cand exista cazuri de conexitate?

  a. cand doi infractori au actionat in acelasi timp;b. cand intre doua sau mai multe infractiuni exista legatura si reunirea cauzelor seimpune pentru o buna infaptuire a justitiei;c. cand sunt doua fapte similare.

  ANS: B

 • 7/28/2019 Grile Drept Procesual Penal 1

  33/40

  161. In functie de izvorul lor, intr-un proces penal, probele pot fi :

  a. probe constitutionale;b. probe penale;

  c. probe imediate.

  ANS: C

  162. Care sunt obligatiile martorului?

  a. de spune ceea ce considera necesar in legatura cu o fapta intr-un proces penal;b. de a spune tot ce stie in legatura cu o fapta intr-un proces penal;c. de a refuza sa spuna ceea ce stie dar nu doreste sa se afle.

  ANS: B

  163. Durata masurii arestarii preventive a invinuitului in faza urmarii penale:

  a. nu poate depasi 3 zile;b. nu poate depasi 5 zile;c. nu poate depasi 10 zile.

  ANS: C

  164. Cui se poate inmana citatia?

  a. numai persoanei citate;b. persoanelor rude apropiate cu persoana citata;c. persoanei citate sau altor persoane prevazute de lege.

  ANS: C

  165. Intre cazurile de exceptii de la principiul teritorialitatii aplicarii normei dedrept procesual penal se afla si:

  a. imunitatea sportivilor campioni nationali;b. imunitatea de jurisdictie a reprezentantilor diplomatici;c. imunitatea eroilor de razboi.

  ANS: B

  166. Intre principiile fundamentale ale procesului penal se numara si:

  a. dreptul partilor de a-si acorda intaietate;

 • 7/28/2019 Grile Drept Procesual Penal 1

  34/40

  b. dreptul la un proces bazat pe o buna intelegere;c. dreptul la un proces echitabil.

  ANS: C

  167. Cum se numeste persoana vatamata care exercita o actiune civila intr-unproces penal ?

  a. persoana vatamata material;b. parte civila;c. parte responsabila civilmente.

  ANS: B

  168. Intre cauzele care impiedica punerea in miscare a actiunii penale se numara:a. partea vatamata a decedat;

  b. a fost retrasa plangerea prealabila ori partile s-au impacat;c. inculpatul este cooperant.

  ANS: B

  169. Cand se poate invoca incompatibilitatea?

  a. judecatorii sunt prieteni cu partile;b. judecatorii din complet sunt soti sau rude apropiate intre ei;c. judecatorii din complet sunt prieteni intre ei.

  ANS: B

  170. In cazul de necompetenta teritoriala, actele indeplinite ori masurile dispuse:

  a. se mentin;

  b. se anuleaza;c. este la latitudinea instantei nou investita.

  ANS: A

  171. In functie de izvorul lor, intr-un proces penal, probele pot fi :

  a. probe comunitare;b. probe mediate;

  c. probe probatorii.

  ANS: B

 • 7/28/2019 Grile Drept Procesual Penal 1

  35/40

  172. Ce reprezinta pentru martor nedeclararea a tot ceea ce stie cu privire la ocauza penala?

  a. fapta de omisiunea denuntarii;

  b. fapta de marturie mincinoasa;c. fapta de omisiunea marturiei.

  ANS: B

  173. Durata masurii arestarii preventive a invinuitului minor in faza urmariipenale:

  a. nu poate depasi 3 zile;

  b. nu poate depasi 5 zile;c. nu poate depasi 10 zile.

  ANS: A

  174. Care este rolul procesului penal?

  a. de a constata la timp si complet infractiunile si a trage la raspundere faptuitorul;b. de a invita persoane la instanta;c. de a justifica existenta si rolul important al judecatorilor.

  ANS: A

  175. Normele juridice de drept procesual penal care se aplica in perioada candacestea se schimba printr-o lege sunt:

  a. cele din legea noua;b. cele din legea veche;c. normele tranzitorii.

  ANS: C

  176. Principiile fundamentale ale procesului penal sunt unele fata de altele:

  a. intr-o interdependenta si conditionare reciproca;b. independente unul fata de celalalt;c. nu au nici o legatura, fiecare fiind independent.

  ANS: A

 • 7/28/2019 Grile Drept Procesual Penal 1

  36/40

  177. In ce moment partea vatamata se poate constitui parte civila intr-un procespenal?

  a. in cursul urmaririi penale si in fata instantei pana la citirea actului de sesizare;b. oricand doreste;

  c. la inceputul cercetarilor.

  ANS: A

  178. Intre cauzele care impiedica punerea in miscare a actiunii penale se numara:

  a. inculpatul este prieten cu partea vatamata;b. s-a dispus inlocuirea raspunderii penale;c. nu s-a efectuat cercetarea la fata locului.

  ANS: B

  179. Judecatorul care a luat parte la solutionarea unei cauze penale:

  a. poate judeca aceiasi cauza in orice faza s-ar afla;b. nu mai poate participa la judecarea aceleiasi cauze intr-o instanta superioara;c. poate solicita sa i se dea spre solutionare aceiasi cauza pentru ca deja o cunoaste.

  ANS: B

  180. Cand exista conflict de competenta?

  a. doua sau mai multe instante doresc sa solutioneze aceiasi cauza;b. doua sau mai multe instante se recunosc competente sa judece aceiasi cauza sauisi declina competenta;c. doua sau mai multe instante au interes in solutionarea unei cause.

  ANS: B

  181. In functie de legatura pe care o au cu obiectul probatiunii, intr-un procespenal, probele pot fi :

  a. probe intermediare;b. probe directe;c. probe zdrobitoare.

  ANS: B

  182. In ce conditii minorul care nu a implinit varsta de 14 ani, poate depune camartor intr-un proces penal?

 • 7/28/2019 Grile Drept Procesual Penal 1

  37/40

  a. numai daca doreste;b. cu prestarea juramantului special de martor prevazut de lege;c. va depune fara obligatia depunerii juramantului.

  ANS: C

  183. Durata mandatului de arestare preventiva a inculpatului in faza de urmarirepenala este de:

  a. 30 de zile;b. 30 de zile cu posibilitatea de prelungire;c. cel mult 30 de zile.

  ANS: B184. La calculul termenelor substantiale, anul si luna se socotesc a fi implinite:

  a. in aceiasi zi cu cea in care s-a luat masura;b. cu o zi inainte de ziua de la care a inceput sa curga termenul;c. la expirarea zilei corespunzatoare inceperii executarii.

  ANS: B

  185. Care este scopul procesului penal?

  a. de a condamna o persoana;b. de a absolvi de pedeapsa persoanele suspecte;c. de a stabili vinovatia sau nevinovatia unei persoane.

  ANS: C

  186. Ce reprezinta principiile fundamentale ale procesului penal?

  a. elemente componente aleatorii;b. reguli de baza ale procesului penal;c. reguli de exceptie ale procesului penal.

  ANS: B

  187. Cine sunt participantii intr-un proces penal?

  a. toate persoanele care iau parte la derularea procesului penal;b. inculpatul si partea vatamata;c. inculpatul, martorii si expertii.

 • 7/28/2019 Grile Drept Procesual Penal 1

  38/40

  ANS: A

  188. Intr-un proces penal, partea responsabila civilmente raspunde pentru:

  a. pagubele comise de victima prin actul de autoaparare;b. pagubele produse prin faptele inculpatului;c. pagubele colaterale produse.

  ANS: B

  189. Intre cauzele care impiedica punerea in miscare a actiunii penale se numara:

  a. inculpatul este demnitar important;

  b. fapta este fara urmari prea grave;c. exista o cauza de nepedepsire prevazuta de lege.

  ANS: C

  190. In ce conditii un judecator nu mai poate participa la judecarea unei cauze?

  a. a fost aparator sau reprezentant al vreuneia din partile aflate in process;b. s-a constatat ca a fost prieten cu una din parti;c. s-a constatat ca inculpatul a mai fost judecat de el intr-o alta cauza.

  ANS: A

  191. In cazul in care conflictul de competenta apare intre o instanta civila si unamilitara, solutionarea este de competenta:

  a. Curtii de Apel;b. Inaltei Curti de Casatie i Justitie;c. Curtea Militara de Apel.

  ANS: B

  192. In functie de legatura pe care o au cu obiectul probatiunii, intr-un procespenal, probele pot fi :

  a. probe comunitare;b. probe aleatorii;c. probe indirecte.

  ANS: C

 • 7/28/2019 Grile Drept Procesual Penal 1

  39/40

  193. Inregistrarea convorbirilor dintre justitiabil si avocat:

  a. poate servi ca mijloc de proba in procesul penal;b. nu poate servi ca proba in procesul penal;c. este la latitudinea instantei.

  ANS: B

  194. Durata totala a arestarii preventive in faza urmaririi penale nu poatedepasi :

  a. 30 de zile;b. 90 de zile;c. 180 de zile.

  ANS: C

  195. Din ce se compune un proces penal ?

  a. cercetarea la fata locului, judecarea si executarea pedepsei;b. urmarirea penala, judecata si punerea in executare a hotararii penale;c. judecarea, condamnarea si executarea pedepsei.

  ANS: B

  196. Intre principiile fundamentale ale procesului penal se numara si:

  a. principiul celui mai tare;b. principiul intelegerii reciproce;c. principiul legalitatii.

  ANS: C

  197. Justitia se realizeaza prin urmatoarele instante judecatoresti:

  a. Inalta Curte de Casatie si Justitie, curtile de apel si tribunale;b. Inalta Curte de Casatie si Justitie, curtile de apel, tribunale, judecatorii si tribunalespecializate;c. Inalta Curte de Casatie si Justitie, curtile de apel ,tribunale, parchetele de pe langaacestea.

  ANS: B

  198. Dreptul de a avea un aparator in cursul procesului penal il au:

 • 7/28/2019 Grile Drept Procesual Penal 1

  40/40

  a. inculpatul;b. partea vatamata;c. toate partile participante

  ANS: C

  199. Intre cauzele care impiedica punerea in miscare a actiunii penale se numara:

  a. inculpatul face parte din conducerea Bisericii Ortodoxe Romane;b. martorii au depus marturie susceptibila de a fi mincinoasa;c. exista autoritate de lucru judecat.

  ANS: C

  200. Cererea de stramutare poate fi introdusa de catre:a. ministrul justitie sau de catre procuror;

  b. ministrul justitiei sau partile interesate;c. ministrul justitiei, partea interesata sau procuror.

  ANS: C

Embed Size (px)
Recommended