+ All Categories
Home > Documents > Ghindul Drepturilor Ocuparii Fortei de Munca

Ghindul Drepturilor Ocuparii Fortei de Munca

Date post: 29-Jan-2017
Category:
Upload: dothuan
View: 233 times
Download: 6 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 4 /4
Ghindul Drepturilor Ocuparii Fortei de Munca Termeni de Ocupare a Forţei de Muncă Minim de Drepturi Prevăzute de Lege Angajatorului i se cere în conformitate cu Termenii de Ocupare a Forţei de Muncă (Informaţii) Actele 1994 şi 2001 sa ofere tuturor angajaţilor anumite informaţii în scris - elemente importante din termenii de angajare - în termen de două luni începând de la data angajarii. Aceste informaţii trebuie să includă: Numele complet al angajatorului şi angajatului Adresa angajatorului; Locul de muncă, sau în cazul în care nu există nici un loc de munca principal, o declaraţie care indică faptul că unui angajat i se solicita sau i se permite - sa lucreze in diverse locuri Funcţia sau natura muncii Data de începere a angajamentului În cazul în care contractul este temporar, durata estimată a angajamentului Dacă contractul este pe termen fix, data la care expira contractul; în cazul în care contractul estepentru un scop fix, atunci detalii de apariţie a acelui scop specific. Rata de plata sau metoda de calcul a plati Dacă este plătit săptămânal, lunar sau altfel Termeni şi condiţii referitoare la timpul de lucru, inclusiv ore suplimentare Termeni şi condiţii referitoare la concediul plătit (altele decât cele plătite de concediu medical) Termeni şi condiţii privind incapacitatea de muncă din cauza’ de boală sau vătămare Termeni şi condiţii referitoare la pensii şi schemele de pensie Perioadele de preaviz sau metoda de determinare a perioadelor de notificare O referinţă la orice acorduri colective care afectează termeni de angajare Cine este Angajatorul? In general partea care plăteşte salarii este angajatorul şi este responsabil a pentru a se asigura că angajaţii primesc minimum de drepturi în comformitate cu legislatia şi, asa cum este prevăzut în acest ghid. Titlul de angajator (companie limitata/ agentul economic unic) pe venit documentaţia de impozitare este o indicaţie bună a titlului juridic al angajatorului. Salariului Minim Un angajat adult cu experienţă are dreptul la o rată minimă de Despre NERA Misiunea lui NERA este de a realiza o cultură naţionala de respectarea drepturilor de angajare. . Ghidul pentru Drepturile de Ocupare a Forţei de Muncă Acest ghid intentioneaza să dea informatii generale de orientare a angajaţilor şi angajatorilor in ce priveste problema drepturilor ocuparii forţei de muncă. Nu este o declaratie completa a legii si nu este o interpretare juridica. Mai multe informaţii sunt disponibile de la Serviciile de Informaţii. Formularele de plângere în legătură cu drepturile de ocupare a forţei de muncă si cele ce vi se cuvin sunt de asemenea disponibile, la cerere, de la Serviciile de Informatii NERA. Informaţii NERA oferă imparţial informaţii cu privire la o gamă largă a legislatiei drepturilor de ocupare a forţei de muncă, angajatilor si angajatorilor prin telefon, în scris, prin e-mail şi prin intermediul programelor de sensibilizare a opiniei publice în curs de desfăşurare. NERA furnizeaza, de asemenea, o gamă extinsă de pliante explicative şi un ghid cuprinzator despre Legea Muncii. . Inspecţia NERA este responsabila pentru monitorizarea unei game a drepturilor de ocupare a forţei de muncă pentru toţi angajaţii din Irlanda. Inspectorii opereaza într-un mod echitabil şi imparţial, efectuind o varietate de rutină şi inspecţii planificate în întreaga ţară şi, de asemenea, investighează presupusa încălcare a drepturilor ocuparii forţei de muncă. Executarea şi urmărirea penală În cazul în care este gasita dovada de nerespectare a ocupării forţei de muncă, drepturi legale, inspectorii cauta redresare de la angajator pentru angajat. În unele cazuri, poate fi iniţiata urmărirea penală împotriva angajatorului. NERA va putea, de asemenea, în anumite circumstanţe, să exercite executarea de premii făcute de către Tribunalul Muncii, Comisarii de Drepturi si de Tribunalul de Apel pentru Ocuparea Forţei de Muncă. Romanian Page 3 Romanian Page 2 Romanian Page 1
Transcript
Page 1: Ghindul Drepturilor Ocuparii Fortei de Munca

Problemele legate de PPS in general trebuie adresate Inregistrarilor PPS, Gandon House, Amiens Street, Dublin1.Telefon: (01) 7043232, Fax: 7043138 sau la Serviciul de Informaţii, ARAS Mhic Dhiarmada, Store Street, Dublin, I. Telefon: (01) 7043 174. Autentificaţi-vă spre www.welfare.ie, E-mail: [email protected]

Organele de Reprezentare a Angajatorului si Sindicatelor Există o gamă de organe de reprezentare a angajatorului şi sindicatelor care furnizează informaţii, sfaturi şi reprezentanta în domeniul legislaţiei de ocupare a forţei de muncă.

Adrese si Numere de Telefon Importante. Detalii de adrese şi numere de telefon ale birourilor Autoritatii Naţionale a drepturilor de ocupare a forţei de muncă responsabile de drepturile legale de ocupare a forţei de muncă, precum şi alte organisme sunt după cum urmează:

Centrul de Informatii pentru Cetateni Prin Telefon: Telefon la Serviciul de Informatii pentru Cetateni Telefon Lo Call 1890 777 121. În Persoana: Prin vizita la cel mai apropiat Centrul de Informatii pentru Cetateni. Puteţi găsi cel mai apropiat Centrul de informare pentru Cetateni, prin utilizarea directa a site-ului www.citizensinformation.ie sau cautind in Pagini Aurii.

Tribunalul de Apel pentru Ocuparea forţei de muncă Davitt House, Adelaide Road, Dublin 2. Telefon: (01) 6312121, Lo-Call: 1890 220 222 (cereti operatorului să fiti transferat catre Tribunalul de Apel pentru Ocuparea Forţei de Muncă). Fax: (01) 631 3266.

Tribunalul Muncii Tom Johnson House, Haddington Rd, Dublin 4. Telefon: (01) 613 6666, LO-CALL: 1890 220 228, Fax: (01) 613 6667. E-mail: [email protected], Accesati site-ul www. labourcourt.ie

Serviciul Comisarul pentru Drepturi Comisia Relaţiilor de Muncă, Tom Johnson House,Haddington Rd, Dublin 4. Telefon: (01) 613 6700, LO-CALL: 1890 220 227, Fax: (01) 613 6701. Accesati site-ul www.lrc.ie, E-mail: [email protected]

Sectiunea Permiselor pentru Ocuparea Forţei de Muncă

GhindulDrepturilorOcuparii Forteide Munca

de taxe pe venituri pentru mai multe informaţii despre aceasta. Pentru informaţii privind modul de calculare a drepturilor disponibilizarilor legale, vă rugăm accesati calculatorul de la pagina disponibilizare (http://www.entemp.ie/employment/redundancy/calculator.htm)

de pe site-ul Departamentului Întreprinderilor, Comerţului şi Ocuparii Forţei de Muncă. Pentru o copie a formularelor relevante de disponibilizare, fie contactati NERA sau, alternativ, vă rugăm să mergeţi la pagina de disponibilizare (http://www.entemp.ie/employment/redundancy/publications.htm) de pe site-ul Departamentului Întreprinderilor, Comerţului şi Ocuparii Forţei de Muncă

Drepturile Statutare ale Ocuparii Forţei de Muncă si Protectia Cetatenilor non- irlandezi care Lucreaza in IrlandaCetatenii non-irlandezi care lucreaza legal in Irlanda au dreptul la gamă completă de drepturile legale de angajare şi de protectie în exact acelaşi mod ca si un angajat irlandez.

Căile de Atac / Procedurile de Reclamaţii Angajaţii pot aduce reclamaţii la Comisarul pentru Drepturi sau la Tribunalul de Apel pentru Ocuparea Forţei de Muncă, în cazul în care acestia simt ca nu isi primesc drepturile lor statutare. Informaţii despre modul in care se face o plângere şi formulare de plângere relevante sunt disponibile la cerere, de la Serviciile de informaţii NERA sau pentru a descărca accesati site-ul nostru la http://www.employmentrights.ie.

Agentii de Ocupare a Forţei de Muncă 1. Agentiile de ocupare a forţei de muncă trebuie să fie

licenţiate în conformitate cu Legislaţia Irlandeză şi nu trebuie sa perceapa taxă numai pentru încercarea de ocupare a forţei de muncă pentru o altă persoană.

2. Formulare pentru cerere de Licenţă pot fi descărcate de pe site-ul www.entemp.ie / sau contactati Sctiunea Agentii Licentiere a Departamentul Întreprinderilor, Comerţului şi de Ocupare a Forţei de Muncă la telefon: (01) 6313166 / 3018 / 3121.

Alta Legislatie privind Ocuparea Forţei de Muncă Angajaţii sunt protejati de la discriminarea la locul de munca pe motive de varsta, sex, stare civilă, familială, rasă, religie, orientare sexuală, handicap, sau de membru al comunitatii rromilor (Egalitatea Angajatilor, Actele1998 şi 2004). Problemele trebuie adresate la Autoritatea pentru Egalitate

Telefon: (01) 417 3333 sau Lo-Call: 1890 245 545

Accesati site-ul www.equality.ie, E-mail: [email protected]. Reclamaţiile trebuie să fie adresate la Tribunalul de Egalitate 3 Clonmel Street (off Harcourt Street), Dublin 2. Telefon: (01) 477 4100 sau Lo-Call: 1890 344 424. Accesati site-ul www.equalitytribunal.ie, E-mail: [email protected].

Informaţii Privind Protecţia Maternităţii Actul 1994, Concediu Parental Actul 1998. Concediu pentru Adoptie Actul 1995, pot fi de asemenea obţinute din partea Autoritatii pentru Egalitate.

Sănătate şi SigurantaInformaţii în legătură cu sănătatea şi siguranţa la locul de muncă mai pot fi obţinute de la Autoritatea de Sănătate şi Siguranta, la The Metropolitan Building, James Joyce Street, Dublin 1. Telefon: (01) 614 7000 sau Lo-Call: 1890 289 389 Accesati site-ul www.hsa.ie, E-mail: [email protected]

P45 si Probleme de ImpoziteChestiuni referitoare la P45 şi de impozitare în general, ar trebui să fieadresate Comisarului pe Venituri, Biroul Central de Inregistrare a Impozitelor, 9 / 15 Upper O’Connell Street, Dublin 1. Lo-Call: 1890 60 50 90 (PAYE anchete) sau Lo-Call: 1890 30 67 06 (Formulare şi Pliante),Accesati site-ul www.revenue.ie. PPS si Probleme de ordin Social si Familie

Un Comisar de Drepturi sau Tribunalul de Apel pentru Ocuparea Fortei de Munca poate susţine o concediere ca nefiind abuziva în aceste circumstanţe:

Actele de Demitere Abuziva prevad: Comisarul pentru Drepturi sau Tribunal de Apel pentru Ocuparea Fortei de Munca pot , în anumite circumstanţe, cu privire la intreruperea unui serviciu oferit unui angajat, ca si contiuare prevazut in Acte, dacă sunt de părere că angajatorul a intrerupt deliberat serviciul catre angajat pentru a evita răspunderea în conformitate cu Actele de Demitere Abuziva.

Preavizul minim Actele de Preaviz Minim, 1973 pina la 2005 prevad că fiecare angajat care a fost angajat de catre angajatorul sau pentru cel puţin 13 săptămâni are dreptul la o perioadă minimă de preaviz înainte ca angajatorul sa il poata demite. Această perioadă variază de la una la opt săptămâni în funcţie de durata de angajare.

13 săptămâni, dar mai mică de 2 ani de serviciu = o săptămâna Doi ani, dar mai puţin de 5 ani = două săptămâni Cinci ani, dar mai mică de 10 ani = patru săptămâni Zece ani, dar mai puţin de 15 ani = şase săptămâni Mai multe maximum cincisprezece ani = opt săptămâni

Un angajator şi angajat pot stabili de comun acord plată în loc de preaviz. Preavizul minim al unui angajat este dupa cum urmeaza:

Un angajat care are 13 săptămâni de angajare cu angajatorul lui / ei este obligat sa ofere o saptamina de preaviz angajatorului sau cind demisioneaza cu exceptia in care exista un contract scris de angajare care prevede o perioada mai lunga de timp.

Disponibilizarea Disponibilizarea în cazul în care postul unui angajat încetează să mai existe şi angajatul nu este înlocuit. Orice angajat în vârstă de 16 ani sau peste, cu 104 săptămâni, un serviciu continuu cu un angajator are dreptul, în această situaţie, la o plata de disponibilizare statutara.

Plata legala de disponibilizare, este de două săptămâni de plata de salariu brut per an de serviciu până la un plafon de 600 pe săptămână, plus o săptămână de plata, care este, de asemenea, pina la un plafon de 600. Această plată este ne - impozabila. Unii angajatori pot face acorduri plata de disponibilizare peste rata statutara care ar putea fi taxabila. Contactaţi biroul local

An Roinn Fiontar, Trádála agus FostaíochtaDepartment of Enterprise, Trade and Employment

Detaliile de contact ale Autorităţii naţionale pentru ocuparea forţei de muncă NERA drepturile autorităţii naţionale de ocupare a forţei de muncă, O’Brien Road, Carlow, Telefon: (059) 917 8800, Fax: (059) 917 8912 Accesati site-ul www.employmentrights.ie

Servicii de Informatii:Telefon: (059) 9178990, Lo-call: 1890 80 80 90 Fax: (059) 9178909Accesati site-ul www.employmentrights.ie

NERA Serviciile de Inspecţie Telefon: (059) 9178990 Lo-call: 1890 220 100 Accesati site-ul www.employmentrights.ie

NERA Servicii de executare si urmarire penala Telefon: (059) 9178890 Lo-call: 1890 220 200 Accesati site-ul www.employmentrights.ie

Vă rugăm să Notati:Apelantii ar trebui sa noteze ca tarifele percepute pentru utilizarea numerelor 1890 (LO-CALL) pot varia în functie de furnizorii de servicii de telefonie.Accesati site-ul www.employmentrights.ie

Departamentul Întreprinderilor, Comerţului şi de Ocupare a Forţei de Muncă, Davitt House, Adelaide Road, Dublin 2. Telefon: (01) 631 3333 / 631 3308, LO-CALL: 1890 201 616. Fax: (01) 6313268. E-mail: [email protected], Accesati site-ul www.entemp.ie

Novembro 2008

Termeni de Ocupare a Forţei de Muncă Minim de Drepturi Prevăzute de Lege Angajatorului i se cere în conformitate cu Termenii de Ocupare a Forţei de Muncă (Informaţii) Actele 1994 şi 2001 sa ofere tuturor angajaţilor anumite informaţii în scris - elemente importante din termenii de angajare - în termen de două luni începând de la data angajarii.

Aceste informaţii trebuie să includă:

Numele complet al angajatorului şi angajatului Adresa angajatorului;

Locul de muncă, sau în cazul în care nu există nici un loc de munca principal, o declaraţie care indică faptul că unui angajat i se solicita sau i se permite - sa lucreze in diverse locuri

Funcţia sau natura muncii Data de începere a angajamentului

În cazul în care contractul este temporar, durata estimată a angajamentuluiDacă contractul este pe termen fix, data la care expira contractul; în cazul în care contractul estepentru un scop fix, atunci detalii de apariţie a acelui scop specific.

Rata de plata sau metoda de calcul a plati Dacă este plătit săptămânal, lunar sau altfel

Termeni şi condiţii referitoare la timpul de lucru, inclusiv ore suplimentare Termeni şi condiţii referitoare la concediul plătit (altele decât cele plătite de concediu medical) Termeni şi condiţii privind incapacitatea de muncă din cauza’ de boală sau vătămare

Termeni şi condiţii referitoare la pensii şi schemele de pensie Perioadele de preaviz sau metoda de determinare a perioadelor de notificare O referinţă la orice acorduri colective care afectează termeni de angajare

Cine este Angajatorul?In general partea care plăteşte salarii este angajatorul şi este responsabil a pentru a se asigura că angajaţii primesc minimum de drepturi în comformitate cu legislatia şi, asa cum este prevăzut în acest ghid. Titlul de angajator (companie limitata/ agentul economic unic) pe venit documentaţia de impozitare este o indicaţie bună a titlului juridic al angajatorului.

Salariului Minim Un angajat adult cu experienţă are dreptul la o rată minimă de

autorizate fie de catre contractul de muncă al angajatului, sau cu acordul scris al angajatului. O deducere (alte decât impozitul pe venit şi contribuţiile PRSI), care nu este autorizata în nici un mod este o deducere improprie.

În cazul în care deducerea din salariu se mareste pentru că (a)apare un act sau omisiune a angajatului (de exemplu: lipsa in gestiune, sparturi, kages) sau (b) furnizarea de bunuri pentru angajat de către angajator (de exemplu: curăţarea uniformei), ulterior suma de deducere trebuie corectata şi rezonabilă luind in considerare toate circumstanţe, inclusiv suma de salarizare a angajatului.

Ore de Lucru, de Sărbători, Pauze de Odihnă Actul de Organizarea Timpului de Lucru , 1997 stabileşte drepturile angajaţilor cu privire la următoarele:

Numărul maxim de ore de lucru săptămânal: Saptamina de lucru este de maxim 48 de ore luat in medie in decurs de 4.6. sau 12 luni (în cele mai multe cazuri nu mai mult de 4 luni).

Timpul Minim de Repaus / Pauze: În general, angajaţii au dreptul la un minim de:

11 ore consecutive de repaus in 24 de ore o perioadă de 24 de ore de odihnă pe săptămână, precedată de o perioada zilnica de repaus (11 ore) 15 minute atunci când lucreaza patru ore si jumătate sau mai mult; 30 minute atunci când lucreaza șase ore sau mai mult care pot include prima pauză. Angajatii de la magazine, atunci când lucrează pentru o perioadă de şase ore şi ale căror ore de lucru includ 11:30am - 2:30pm au dreptul de la o oră consecutiv de o pauză care trebuie să înceapă în timpul acestor ore.

Lucrul Duminica: Angajatii au dreptul la o Primă plată sau zi libera platita pentru munca de Duminică.

Concediul şi Sărbători Legale: Drepturile la concediu sunt obţinute de la data de începere a angajamentului.

Dreptul de concediu anual minim este de 4 săptămâni lucratoare de concediu plătit in decurs de un an. Cu toate acestea, concediul anual este acumulat pe baza timpului lucrat de angajat. Angajatii full-time câştiga o săptămână de concediu anual plătit pentru fiecare trei luni lucrate. Angajaţii care lucrează

1365 de ore în oricare an lucrat Au dreptul la 4 saptamini de concediu in acel moment, cu exceptia cind angajatul isi schimba locul de munca.

Angajati part-time au dreptul la concediu anual constând din 8% din orele lucrate, în limita a 4 săptămâni de lucru într-un an lucrat. Angajaţii au de asemenea, dreptul la nouă zile de sărbători legale pe an, pentru care angajatorul poate alege să vă acorde una din următoarele patru opţiuni:

o zi liberă plătită in ziua respectiva, sau o zi liberă plătită în termen de o lună, sau o zi suplimentara la concediul anual plătit, sau o zi de plata în plus.

Următoarele sunt cele nouă sărbători legale în Irlanda: (a) 1 ianuarie, (e) Prima Zi de Luni din Iunie(b) Ziua Sfântului Patrick, (f ) Prima Zi de Luni din Luna August, (c) A Doua Zi de Paşte, (g) Ultima Zi de Luni dn Luna

Octombrie, (d) Prima Zi de Luni din Luna Mai, (h) Ziua de Crăciun, (i) Ziua Sfântului StefanPentru ca un angajat part-time sa se califice pentru o sărbătoare publică, el / ea trebuie să lucreze cel puţin 40 de ore în perioada de5 saptamini care precede imediat sărbătoarea legală.

Plătiţi Pentru Sărbători Legale SÎn cazul în care sarbatoarea legala cade intr-o zi in care angajatul nu lucreaza in mod normal angajatul are dreptul la a cince-a parte din salariul lui/ei săptămânal normal pentru acea zi. Angajaţii care sunt rugaţi sa lucreze in zilele de sărbătoare publică au dreptul fie la o zi suplimentară de plata pentru acea zi, sau o zi liberă plătită în termen de o lună de zile, sau de o zi suplimentara la concediul anual plătit.

ConcediereaActe Concedieri Neloiale, 1977 pina in 2007 contureaza drepturile şi procedurile în caz de concediere de la locul de muncă. În general, un angajat trebuie să aibă cel puţin 12 luni de serviciu continuu, cu angajatorul lui / ei înainte de el / ea sa aiba dreptul de a depune o cerere pentru concediere neloiala, în conformitate cu Actele de concediere. Pentru lucratorii agenţiilor, angajatorul în cazulconcedierilor neloialeeste compania utilizatoare- nu agentia de ocupare a forţei de muncă.

Un angajat nu are nevoie de 12 luni de serviciu în cazul în care concediere rezulta în întregime sau în principal din oricare din următoarele motive:

o uniune sindicală a angajatilor sau de activitate.

drepturile angaja tului, drepturi de viitor, exercitarea sau scopul exercitarii drepturilor în conformitate cu Actul de Salariu Miminim National Actul, 2000.

sarcina angajatelor, nasterea si alaptatul (sau orice chestiuni legate de acestea).

exercitarea sau scopul de aexercita de către angajat de drepturilor sub protecţia Actului de maternitate, 1994, Concediu de Adoptie Actul, 1995, Actul de Concediu Parental, 1998, sau Concediu pentru Îngrijire Actul, 2001.

Concedierea se presupune a fi neloiala cu excepţia cazului în care angajatorul poate arăta motive substanţiale pentru a o justifica.

O demitere poate fi considerat corecta dacă se bazează în întregime sau în principal pe unul dintre următoarele motive şi a fost efectuată în conformitate cu procedurile corecte:

capacitatea, competenţa, sau calificare pentru locul de muncă. greşelile (caz în care procedurile disciplinare vor fi importante). disponibilizare. în cazul în care continuarea angajamentului contravine unei alte cerinţe legale. în cazul în care există alte motive substanţiale.

Despre NERAMisiunea lui NERA este de a realiza o cultură naţionala de respectarea drepturilor de angajare..

Ghidul pentru Drepturile de Ocupare a Forţei de Muncă Acest ghid intentioneaza să dea informatii generale de orientare a angajaţilor şi angajatorilor in ce priveste problema drepturilor ocuparii forţei de muncă. Nu este o declaratie completa a legii si nu este o interpretare juridica.

Mai multe informaţii sunt disponibile de la Serviciile de Informaţii. Formularele de plângere în legătură cu drepturile de ocupare a forţei de muncă si cele ce vi se cuvin sunt de asemenea disponibile, la cerere, de la Serviciile de Informatii NERA.

plata în conformitate cu Actul Salariul Minim pe Economie, 2000. Un angajat adult cu experienţă este un angajat care a fost, în orice angajament in oricare doi ani de la data primei angajari dupa virsta de 18 ani. Rata mai mică se aplică altor categorii de angajaţi. Cei doi ani de angajare menţionati aici nu trebuie să fie cu acelaşi angajator, sau din aceeaşi industrie, sau nici macar în Irlanda. Toata angajarea de dupa varsta de 18 ani este recunoscuta, în scopul dreptului la salariul minim.

Pentru informaţii cu privire la ratele actuale accesati site-ul www.employmentrights.ie sau contactati sau serviciile de informaţii Nera.

Ocuparea Forţei de Muncă Comenzi Regulamentul (Eros) şi Inregistrat Acordurile de Ocupare a Forţei de Muncă (REAs) Anumite sectoare ale industriei, inclusiv agricultura, catering, contractele de de curăţenie, constructii, contractele electrice, hoteluri (în afara oraşului Dublin, Dun Laoghaire şi orasul Cork ), vinzare cu amănuntul, si de securitate sunt cuprinse din punct de vedere juridic in Acordurile / Ordinele care stabilesc ratele minime de salarizare, care poate fi în plus faţă de salariul minim pe economie, pentru acele angajari. Detaliile si copiile ale acestor Acorduri / Ordine sunt disponibile la cerere, de la Serviciile de Informatii NERA de la site-ul nostru www.employmentrights.ie.

Salarii şi Statul de plata În conformitate cu Actul de plată a salariilor, 1991, angajatorul trebuie să acorde angajatului în scris o declaraţie a salariului brut şi detaliile tuturor deducerilor efectuate, din salariu.

Actul Platii Salariilor protejeaza, de asemenea, împotriva deducerilor ilegale din salariiu. Deduceri din salariile angajaţilor trebuie să fie

Informaţii

NERA oferă imparţial informaţii cu privire la o gamă largă a legislatiei drepturilor de ocupare a forţei de muncă, angajatilor si angajatorilor prin telefon, în scris, prin e-mail şi prin intermediul programelor de sensibilizare a opiniei publice în curs de desfăşurare. NERA furnizeaza, de asemenea, o gamă extinsă de pliante explicative şi un ghid cuprinzator despre Legea Muncii. .

Inspecţia

NERA este responsabila pentru monitorizarea unei game a drepturilor de ocupare a forţei de muncă pentru toţi angajaţii din Irlanda. Inspectorii opereaza într-un mod echitabil şi imparţial, efectuind o varietate de rutină şi inspecţii planificate în întreaga ţară şi, de asemenea, investighează presupusa încălcare a drepturilor ocuparii forţei de muncă.

Executarea şi urmărirea penală

În cazul în care este gasita dovada de nerespectare a ocupării forţei de muncă, drepturi legale, inspectorii cauta redresare de la angajator pentru angajat. În unele cazuri, poate fi iniţiata urmărirea penală împotriva angajatorului.

NERA va putea, de asemenea, în anumite circumstanţe, să exercite executarea de premii făcute de către Tribunalul Muncii, Comisarii de Drepturi si de Tribunalul de Apel pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

Romanian Page 3Romanian Page 2Romanian Page 1

Page 2: Ghindul Drepturilor Ocuparii Fortei de Munca

Termeni de Ocupare a Forţei de Muncă Minim de Drepturi Prevăzute de Lege Angajatorului i se cere în conformitate cu Termenii de Ocupare a Forţei de Muncă (Informaţii) Actele 1994 şi 2001 sa ofere tuturor angajaţilor anumite informaţii în scris - elemente importante din termenii de angajare - în termen de două luni începând de la data angajarii.

Aceste informaţii trebuie să includă:

Numele complet al angajatorului şi angajatului Adresa angajatorului;

Locul de muncă, sau în cazul în care nu există nici un loc de munca principal, o declaraţie care indică faptul că unui angajat i se solicita sau i se permite - sa lucreze in diverse locuri

Funcţia sau natura muncii Data de începere a angajamentului

În cazul în care contractul este temporar, durata estimată a angajamentuluiDacă contractul este pe termen fix, data la care expira contractul; în cazul în care contractul estepentru un scop fix, atunci detalii de apariţie a acelui scop specific.

Rata de plata sau metoda de calcul a plati Dacă este plătit săptămânal, lunar sau altfel

Termeni şi condiţii referitoare la timpul de lucru, inclusiv ore suplimentare Termeni şi condiţii referitoare la concediul plătit (altele decât cele plătite de concediu medical) Termeni şi condiţii privind incapacitatea de muncă din cauza’ de boală sau vătămare

Termeni şi condiţii referitoare la pensii şi schemele de pensie Perioadele de preaviz sau metoda de determinare a perioadelor de notificare O referinţă la orice acorduri colective care afectează termeni de angajare

Cine este Angajatorul?In general partea care plăteşte salarii este angajatorul şi este responsabil a pentru a se asigura că angajaţii primesc minimum de drepturi în comformitate cu legislatia şi, asa cum este prevăzut în acest ghid. Titlul de angajator (companie limitata/ agentul economic unic) pe venit documentaţia de impozitare este o indicaţie bună a titlului juridic al angajatorului.

Salariului Minim Un angajat adult cu experienţă are dreptul la o rată minimă de

autorizate fie de catre contractul de muncă al angajatului, sau cu acordul scris al angajatului. O deducere (alte decât impozitul pe venit şi contribuţiile PRSI), care nu este autorizata în nici un mod este o deducere improprie.

În cazul în care deducerea din salariu se mareste pentru că (a)apare un act sau omisiune a angajatului (de exemplu: lipsa in gestiune, sparturi, kages) sau (b) furnizarea de bunuri pentru angajat de către angajator (de exemplu: curăţarea uniformei), ulterior suma de deducere trebuie corectata şi rezonabilă luind in considerare toate circumstanţe, inclusiv suma de salarizare a angajatului.

Ore de Lucru, de Sărbători, Pauze de Odihnă Actul de Organizarea Timpului de Lucru , 1997 stabileşte drepturile angajaţilor cu privire la următoarele:

Numărul maxim de ore de lucru săptămânal: Saptamina de lucru este de maxim 48 de ore luat in medie in decurs de 4.6. sau 12 luni (în cele mai multe cazuri nu mai mult de 4 luni).

Timpul Minim de Repaus / Pauze: În general, angajaţii au dreptul la un minim de:

11 ore consecutive de repaus in 24 de ore o perioadă de 24 de ore de odihnă pe săptămână, precedată de o perioada zilnica de repaus (11 ore) 15 minute atunci când lucreaza patru ore si jumătate sau mai mult; 30 minute atunci când lucreaza șase ore sau mai mult care pot include prima pauză. Angajatii de la magazine, atunci când lucrează pentru o perioadă de şase ore şi ale căror ore de lucru includ 11:30am - 2:30pm au dreptul de la o oră consecutiv de o pauză care trebuie să înceapă în timpul acestor ore.

Lucrul Duminica: Angajatii au dreptul la o Primă plată sau zi libera platita pentru munca de Duminică.

Concediul şi Sărbători Legale: Drepturile la concediu sunt obţinute de la data de începere a angajamentului.

Dreptul de concediu anual minim este de 4 săptămâni lucratoare de concediu plătit in decurs de un an. Cu toate acestea, concediul anual este acumulat pe baza timpului lucrat de angajat. Angajatii full-time câştiga o săptămână de concediu anual plătit pentru fiecare trei luni lucrate. Angajaţii care lucrează

1365 de ore în oricare an lucrat Au dreptul la 4 saptamini de concediu in acel moment, cu exceptia cind angajatul isi schimba locul de munca.

Angajati part-time au dreptul la concediu anual constând din 8% din orele lucrate, în limita a 4 săptămâni de lucru într-un an lucrat. Angajaţii au de asemenea, dreptul la nouă zile de sărbători legale pe an, pentru care angajatorul poate alege să vă acorde una din următoarele patru opţiuni:

o zi liberă plătită in ziua respectiva, sau o zi liberă plătită în termen de o lună, sau o zi suplimentara la concediul anual plătit, sau o zi de plata în plus.

Următoarele sunt cele nouă sărbători legale în Irlanda: (a) 1 ianuarie, (e) Prima Zi de Luni din Iunie(b) Ziua Sfântului Patrick, (f ) Prima Zi de Luni din Luna August, (c) A Doua Zi de Paşte, (g) Ultima Zi de Luni dn Luna

Octombrie, (d) Prima Zi de Luni din Luna Mai, (h) Ziua de Crăciun, (i) Ziua Sfântului StefanPentru ca un angajat part-time sa se califice pentru o sărbătoare publică, el / ea trebuie să lucreze cel puţin 40 de ore în perioada de5 saptamini care precede imediat sărbătoarea legală.

Plătiţi Pentru Sărbători Legale SÎn cazul în care sarbatoarea legala cade intr-o zi in care angajatul nu lucreaza in mod normal angajatul are dreptul la a cince-a parte din salariul lui/ei săptămânal normal pentru acea zi. Angajaţii care sunt rugaţi sa lucreze in zilele de sărbătoare publică au dreptul fie la o zi suplimentară de plata pentru acea zi, sau o zi liberă plătită în termen de o lună de zile, sau de o zi suplimentara la concediul anual plătit.

ConcediereaActe Concedieri Neloiale, 1977 pina in 2007 contureaza drepturile şi procedurile în caz de concediere de la locul de muncă. În general, un angajat trebuie să aibă cel puţin 12 luni de serviciu continuu, cu angajatorul lui / ei înainte de el / ea sa aiba dreptul de a depune o cerere pentru concediere neloiala, în conformitate cu Actele de concediere. Pentru lucratorii agenţiilor, angajatorul în cazulconcedierilor neloialeeste compania utilizatoare- nu agentia de ocupare a forţei de muncă.

Un angajat nu are nevoie de 12 luni de serviciu în cazul în care concediere rezulta în întregime sau în principal din oricare din următoarele motive:

o uniune sindicală a angajatilor sau de activitate.

drepturile angaja tului, drepturi de viitor, exercitarea sau scopul exercitarii drepturilor în conformitate cu Actul de Salariu Miminim National Actul, 2000.

sarcina angajatelor, nasterea si alaptatul (sau orice chestiuni legate de acestea).

exercitarea sau scopul de aexercita de către angajat de drepturilor sub protecţia Actului de maternitate, 1994, Concediu de Adoptie Actul, 1995, Actul de Concediu Parental, 1998, sau Concediu pentru Îngrijire Actul, 2001.

Concedierea se presupune a fi neloiala cu excepţia cazului în care angajatorul poate arăta motive substanţiale pentru a o justifica.

O demitere poate fi considerat corecta dacă se bazează în întregime sau în principal pe unul dintre următoarele motive şi a fost efectuată în conformitate cu procedurile corecte:

capacitatea, competenţa, sau calificare pentru locul de muncă. greşelile (caz în care procedurile disciplinare vor fi importante). disponibilizare. în cazul în care continuarea angajamentului contravine unei alte cerinţe legale. în cazul în care există alte motive substanţiale.

Despre NERAMisiunea lui NERA este de a realiza o cultură naţionala de respectarea drepturilor de angajare..

Ghidul pentru Drepturile de Ocupare a Forţei de Muncă Acest ghid intentioneaza să dea informatii generale de orientare a angajaţilor şi angajatorilor in ce priveste problema drepturilor ocuparii forţei de muncă. Nu este o declaratie completa a legii si nu este o interpretare juridica.

Mai multe informaţii sunt disponibile de la Serviciile de Informaţii. Formularele de plângere în legătură cu drepturile de ocupare a forţei de muncă si cele ce vi se cuvin sunt de asemenea disponibile, la cerere, de la Serviciile de Informatii NERA.

plata în conformitate cu Actul Salariul Minim pe Economie, 2000. Un angajat adult cu experienţă este un angajat care a fost, în orice angajament in oricare doi ani de la data primei angajari dupa virsta de 18 ani. Rata mai mică se aplică altor categorii de angajaţi. Cei doi ani de angajare menţionati aici nu trebuie să fie cu acelaşi angajator, sau din aceeaşi industrie, sau nici macar în Irlanda. Toata angajarea de dupa varsta de 18 ani este recunoscuta, în scopul dreptului la salariul minim.

Pentru informaţii cu privire la ratele actuale accesati site-ul www.employmentrights.ie sau contactati sau serviciile de informaţii Nera.

Ocuparea Forţei de Muncă Comenzi Regulamentul (Eros) şi Inregistrat Acordurile de Ocupare a Forţei de Muncă (REAs) Anumite sectoare ale industriei, inclusiv agricultura, catering, contractele de de curăţenie, constructii, contractele electrice, hoteluri (în afara oraşului Dublin, Dun Laoghaire şi orasul Cork ), vinzare cu amănuntul, si de securitate sunt cuprinse din punct de vedere juridic in Acordurile / Ordinele care stabilesc ratele minime de salarizare, care poate fi în plus faţă de salariul minim pe economie, pentru acele angajari. Detaliile si copiile ale acestor Acorduri / Ordine sunt disponibile la cerere, de la Serviciile de Informatii NERA de la site-ul nostru www.employmentrights.ie.

Salarii şi Statul de plata În conformitate cu Actul de plată a salariilor, 1991, angajatorul trebuie să acorde angajatului în scris o declaraţie a salariului brut şi detaliile tuturor deducerilor efectuate, din salariu.

Actul Platii Salariilor protejeaza, de asemenea, împotriva deducerilor ilegale din salariiu. Deduceri din salariile angajaţilor trebuie să fie

Informaţii

NERA oferă imparţial informaţii cu privire la o gamă largă a legislatiei drepturilor de ocupare a forţei de muncă, angajatilor si angajatorilor prin telefon, în scris, prin e-mail şi prin intermediul programelor de sensibilizare a opiniei publice în curs de desfăşurare. NERA furnizeaza, de asemenea, o gamă extinsă de pliante explicative şi un ghid cuprinzator despre Legea Muncii. .

Inspecţia

NERA este responsabila pentru monitorizarea unei game a drepturilor de ocupare a forţei de muncă pentru toţi angajaţii din Irlanda. Inspectorii opereaza într-un mod echitabil şi imparţial, efectuind o varietate de rutină şi inspecţii planificate în întreaga ţară şi, de asemenea, investighează presupusa încălcare a drepturilor ocuparii forţei de muncă.

Executarea şi urmărirea penală

În cazul în care este gasita dovada de nerespectare a ocupării forţei de muncă, drepturi legale, inspectorii cauta redresare de la angajator pentru angajat. În unele cazuri, poate fi iniţiata urmărirea penală împotriva angajatorului.

NERA va putea, de asemenea, în anumite circumstanţe, să exercite executarea de premii făcute de către Tribunalul Muncii, Comisarii de Drepturi si de Tribunalul de Apel pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

Romanian Page 6Romanian Page 5Romanian Page 4

Page 3: Ghindul Drepturilor Ocuparii Fortei de Munca

Termeni de Ocupare a Forţei de Muncă Minim de Drepturi Prevăzute de Lege Angajatorului i se cere în conformitate cu Termenii de Ocupare a Forţei de Muncă (Informaţii) Actele 1994 şi 2001 sa ofere tuturor angajaţilor anumite informaţii în scris - elemente importante din termenii de angajare - în termen de două luni începând de la data angajarii.

Aceste informaţii trebuie să includă:

Numele complet al angajatorului şi angajatului Adresa angajatorului;

Locul de muncă, sau în cazul în care nu există nici un loc de munca principal, o declaraţie care indică faptul că unui angajat i se solicita sau i se permite - sa lucreze in diverse locuri

Funcţia sau natura muncii Data de începere a angajamentului

În cazul în care contractul este temporar, durata estimată a angajamentuluiDacă contractul este pe termen fix, data la care expira contractul; în cazul în care contractul estepentru un scop fix, atunci detalii de apariţie a acelui scop specific.

Rata de plata sau metoda de calcul a plati Dacă este plătit săptămânal, lunar sau altfel

Termeni şi condiţii referitoare la timpul de lucru, inclusiv ore suplimentare Termeni şi condiţii referitoare la concediul plătit (altele decât cele plătite de concediu medical) Termeni şi condiţii privind incapacitatea de muncă din cauza’ de boală sau vătămare

Termeni şi condiţii referitoare la pensii şi schemele de pensie Perioadele de preaviz sau metoda de determinare a perioadelor de notificare O referinţă la orice acorduri colective care afectează termeni de angajare

Cine este Angajatorul?In general partea care plăteşte salarii este angajatorul şi este responsabil a pentru a se asigura că angajaţii primesc minimum de drepturi în comformitate cu legislatia şi, asa cum este prevăzut în acest ghid. Titlul de angajator (companie limitata/ agentul economic unic) pe venit documentaţia de impozitare este o indicaţie bună a titlului juridic al angajatorului.

Salariului Minim Un angajat adult cu experienţă are dreptul la o rată minimă de

autorizate fie de catre contractul de muncă al angajatului, sau cu acordul scris al angajatului. O deducere (alte decât impozitul pe venit şi contribuţiile PRSI), care nu este autorizata în nici un mod este o deducere improprie.

În cazul în care deducerea din salariu se mareste pentru că (a)apare un act sau omisiune a angajatului (de exemplu: lipsa in gestiune, sparturi, kages) sau (b) furnizarea de bunuri pentru angajat de către angajator (de exemplu: curăţarea uniformei), ulterior suma de deducere trebuie corectata şi rezonabilă luind in considerare toate circumstanţe, inclusiv suma de salarizare a angajatului.

Ore de Lucru, de Sărbători, Pauze de Odihnă Actul de Organizarea Timpului de Lucru , 1997 stabileşte drepturile angajaţilor cu privire la următoarele:

Numărul maxim de ore de lucru săptămânal: Saptamina de lucru este de maxim 48 de ore luat in medie in decurs de 4.6. sau 12 luni (în cele mai multe cazuri nu mai mult de 4 luni).

Timpul Minim de Repaus / Pauze: În general, angajaţii au dreptul la un minim de:

11 ore consecutive de repaus in 24 de ore o perioadă de 24 de ore de odihnă pe săptămână, precedată de o perioada zilnica de repaus (11 ore) 15 minute atunci când lucreaza patru ore si jumătate sau mai mult; 30 minute atunci când lucreaza șase ore sau mai mult care pot include prima pauză. Angajatii de la magazine, atunci când lucrează pentru o perioadă de şase ore şi ale căror ore de lucru includ 11:30am - 2:30pm au dreptul de la o oră consecutiv de o pauză care trebuie să înceapă în timpul acestor ore.

Lucrul Duminica: Angajatii au dreptul la o Primă plată sau zi libera platita pentru munca de Duminică.

Concediul şi Sărbători Legale: Drepturile la concediu sunt obţinute de la data de începere a angajamentului.

Dreptul de concediu anual minim este de 4 săptămâni lucratoare de concediu plătit in decurs de un an. Cu toate acestea, concediul anual este acumulat pe baza timpului lucrat de angajat. Angajatii full-time câştiga o săptămână de concediu anual plătit pentru fiecare trei luni lucrate. Angajaţii care lucrează

1365 de ore în oricare an lucrat Au dreptul la 4 saptamini de concediu in acel moment, cu exceptia cind angajatul isi schimba locul de munca.

Angajati part-time au dreptul la concediu anual constând din 8% din orele lucrate, în limita a 4 săptămâni de lucru într-un an lucrat. Angajaţii au de asemenea, dreptul la nouă zile de sărbători legale pe an, pentru care angajatorul poate alege să vă acorde una din următoarele patru opţiuni:

o zi liberă plătită in ziua respectiva, sau o zi liberă plătită în termen de o lună, sau o zi suplimentara la concediul anual plătit, sau o zi de plata în plus.

Următoarele sunt cele nouă sărbători legale în Irlanda: (a) 1 ianuarie, (e) Prima Zi de Luni din Iunie(b) Ziua Sfântului Patrick, (f ) Prima Zi de Luni din Luna August, (c) A Doua Zi de Paşte, (g) Ultima Zi de Luni dn Luna

Octombrie, (d) Prima Zi de Luni din Luna Mai, (h) Ziua de Crăciun, (i) Ziua Sfântului StefanPentru ca un angajat part-time sa se califice pentru o sărbătoare publică, el / ea trebuie să lucreze cel puţin 40 de ore în perioada de5 saptamini care precede imediat sărbătoarea legală.

Plătiţi Pentru Sărbători Legale SÎn cazul în care sarbatoarea legala cade intr-o zi in care angajatul nu lucreaza in mod normal angajatul are dreptul la a cince-a parte din salariul lui/ei săptămânal normal pentru acea zi. Angajaţii care sunt rugaţi sa lucreze in zilele de sărbătoare publică au dreptul fie la o zi suplimentară de plata pentru acea zi, sau o zi liberă plătită în termen de o lună de zile, sau de o zi suplimentara la concediul anual plătit.

ConcediereaActe Concedieri Neloiale, 1977 pina in 2007 contureaza drepturile şi procedurile în caz de concediere de la locul de muncă. În general, un angajat trebuie să aibă cel puţin 12 luni de serviciu continuu, cu angajatorul lui / ei înainte de el / ea sa aiba dreptul de a depune o cerere pentru concediere neloiala, în conformitate cu Actele de concediere. Pentru lucratorii agenţiilor, angajatorul în cazulconcedierilor neloialeeste compania utilizatoare- nu agentia de ocupare a forţei de muncă.

Un angajat nu are nevoie de 12 luni de serviciu în cazul în care concediere rezulta în întregime sau în principal din oricare din următoarele motive:

o uniune sindicală a angajatilor sau de activitate.

drepturile angaja tului, drepturi de viitor, exercitarea sau scopul exercitarii drepturilor în conformitate cu Actul de Salariu Miminim National Actul, 2000.

sarcina angajatelor, nasterea si alaptatul (sau orice chestiuni legate de acestea).

exercitarea sau scopul de aexercita de către angajat de drepturilor sub protecţia Actului de maternitate, 1994, Concediu de Adoptie Actul, 1995, Actul de Concediu Parental, 1998, sau Concediu pentru Îngrijire Actul, 2001.

Concedierea se presupune a fi neloiala cu excepţia cazului în care angajatorul poate arăta motive substanţiale pentru a o justifica.

O demitere poate fi considerat corecta dacă se bazează în întregime sau în principal pe unul dintre următoarele motive şi a fost efectuată în conformitate cu procedurile corecte:

capacitatea, competenţa, sau calificare pentru locul de muncă. greşelile (caz în care procedurile disciplinare vor fi importante). disponibilizare. în cazul în care continuarea angajamentului contravine unei alte cerinţe legale. în cazul în care există alte motive substanţiale.

Despre NERAMisiunea lui NERA este de a realiza o cultură naţionala de respectarea drepturilor de angajare..

Ghidul pentru Drepturile de Ocupare a Forţei de Muncă Acest ghid intentioneaza să dea informatii generale de orientare a angajaţilor şi angajatorilor in ce priveste problema drepturilor ocuparii forţei de muncă. Nu este o declaratie completa a legii si nu este o interpretare juridica.

Mai multe informaţii sunt disponibile de la Serviciile de Informaţii. Formularele de plângere în legătură cu drepturile de ocupare a forţei de muncă si cele ce vi se cuvin sunt de asemenea disponibile, la cerere, de la Serviciile de Informatii NERA.

plata în conformitate cu Actul Salariul Minim pe Economie, 2000. Un angajat adult cu experienţă este un angajat care a fost, în orice angajament in oricare doi ani de la data primei angajari dupa virsta de 18 ani. Rata mai mică se aplică altor categorii de angajaţi. Cei doi ani de angajare menţionati aici nu trebuie să fie cu acelaşi angajator, sau din aceeaşi industrie, sau nici macar în Irlanda. Toata angajarea de dupa varsta de 18 ani este recunoscuta, în scopul dreptului la salariul minim.

Pentru informaţii cu privire la ratele actuale accesati site-ul www.employmentrights.ie sau contactati sau serviciile de informaţii Nera.

Ocuparea Forţei de Muncă Comenzi Regulamentul (Eros) şi Inregistrat Acordurile de Ocupare a Forţei de Muncă (REAs) Anumite sectoare ale industriei, inclusiv agricultura, catering, contractele de de curăţenie, constructii, contractele electrice, hoteluri (în afara oraşului Dublin, Dun Laoghaire şi orasul Cork ), vinzare cu amănuntul, si de securitate sunt cuprinse din punct de vedere juridic in Acordurile / Ordinele care stabilesc ratele minime de salarizare, care poate fi în plus faţă de salariul minim pe economie, pentru acele angajari. Detaliile si copiile ale acestor Acorduri / Ordine sunt disponibile la cerere, de la Serviciile de Informatii NERA de la site-ul nostru www.employmentrights.ie.

Salarii şi Statul de plata În conformitate cu Actul de plată a salariilor, 1991, angajatorul trebuie să acorde angajatului în scris o declaraţie a salariului brut şi detaliile tuturor deducerilor efectuate, din salariu.

Actul Platii Salariilor protejeaza, de asemenea, împotriva deducerilor ilegale din salariiu. Deduceri din salariile angajaţilor trebuie să fie

Informaţii

NERA oferă imparţial informaţii cu privire la o gamă largă a legislatiei drepturilor de ocupare a forţei de muncă, angajatilor si angajatorilor prin telefon, în scris, prin e-mail şi prin intermediul programelor de sensibilizare a opiniei publice în curs de desfăşurare. NERA furnizeaza, de asemenea, o gamă extinsă de pliante explicative şi un ghid cuprinzator despre Legea Muncii. .

Inspecţia

NERA este responsabila pentru monitorizarea unei game a drepturilor de ocupare a forţei de muncă pentru toţi angajaţii din Irlanda. Inspectorii opereaza într-un mod echitabil şi imparţial, efectuind o varietate de rutină şi inspecţii planificate în întreaga ţară şi, de asemenea, investighează presupusa încălcare a drepturilor ocuparii forţei de muncă.

Executarea şi urmărirea penală

În cazul în care este gasita dovada de nerespectare a ocupării forţei de muncă, drepturi legale, inspectorii cauta redresare de la angajator pentru angajat. În unele cazuri, poate fi iniţiata urmărirea penală împotriva angajatorului.

NERA va putea, de asemenea, în anumite circumstanţe, să exercite executarea de premii făcute de către Tribunalul Muncii, Comisarii de Drepturi si de Tribunalul de Apel pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

Problemele legate de PPS in general trebuie adresate Inregistrarilor PPS, Gandon House, Amiens Street, Dublin1.Telefon: (01) 7043232, Fax: 7043138 sau la Serviciul de Informaţii, ARAS Mhic Dhiarmada, Store Street, Dublin, I. Telefon: (01) 7043 174. Autentificaţi-vă spre www.welfare.ie, E-mail: [email protected]

Organele de Reprezentare a Angajatorului si Sindicatelor Există o gamă de organe de reprezentare a angajatorului şi sindicatelor care furnizează informaţii, sfaturi şi reprezentanta în domeniul legislaţiei de ocupare a forţei de muncă.

Adrese si Numere de Telefon Importante. Detalii de adrese şi numere de telefon ale birourilor Autoritatii Naţionale a drepturilor de ocupare a forţei de muncă responsabile de drepturile legale de ocupare a forţei de muncă, precum şi alte organisme sunt după cum urmează:

Centrul de Informatii pentru Cetateni Prin Telefon: Telefon la Serviciul de Informatii pentru Cetateni Telefon Lo Call 1890 777 121. În Persoana: Prin vizita la cel mai apropiat Centrul de Informatii pentru Cetateni. Puteţi găsi cel mai apropiat Centrul de informare pentru Cetateni, prin utilizarea directa a site-ului www.citizensinformation.ie sau cautind in Pagini Aurii.

Tribunalul de Apel pentru Ocuparea forţei de muncă Davitt House, Adelaide Road, Dublin 2. Telefon: (01) 6312121, Lo-Call: 1890 220 222 (cereti operatorului să fiti transferat catre Tribunalul de Apel pentru Ocuparea Forţei de Muncă). Fax: (01) 631 3266.

Tribunalul Muncii Tom Johnson House, Haddington Rd, Dublin 4. Telefon: (01) 613 6666, LO-CALL: 1890 220 228, Fax: (01) 613 6667. E-mail: [email protected], Accesati site-ul www. labourcourt.ie

Serviciul Comisarul pentru Drepturi Comisia Relaţiilor de Muncă, Tom Johnson House,Haddington Rd, Dublin 4. Telefon: (01) 613 6700, LO-CALL: 1890 220 227, Fax: (01) 613 6701. Accesati site-ul www.lrc.ie, E-mail: [email protected]

Sectiunea Permiselor pentru Ocuparea Forţei de Muncă

GhindulDrepturilorOcuparii Forteide Munca

de taxe pe venituri pentru mai multe informaţii despre aceasta. Pentru informaţii privind modul de calculare a drepturilor disponibilizarilor legale, vă rugăm accesati calculatorul de la pagina disponibilizare (http://www.entemp.ie/employment/redundancy/calculator.htm)

de pe site-ul Departamentului Întreprinderilor, Comerţului şi Ocuparii Forţei de Muncă. Pentru o copie a formularelor relevante de disponibilizare, fie contactati NERA sau, alternativ, vă rugăm să mergeţi la pagina de disponibilizare (http://www.entemp.ie/employment/redundancy/publications.htm) de pe site-ul Departamentului Întreprinderilor, Comerţului şi Ocuparii Forţei de Muncă

Drepturile Statutare ale Ocuparii Forţei de Muncă si Protectia Cetatenilor non- irlandezi care Lucreaza in IrlandaCetatenii non-irlandezi care lucreaza legal in Irlanda au dreptul la gamă completă de drepturile legale de angajare şi de protectie în exact acelaşi mod ca si un angajat irlandez.

Căile de Atac / Procedurile de Reclamaţii Angajaţii pot aduce reclamaţii la Comisarul pentru Drepturi sau la Tribunalul de Apel pentru Ocuparea Forţei de Muncă, în cazul în care acestia simt ca nu isi primesc drepturile lor statutare. Informaţii despre modul in care se face o plângere şi formulare de plângere relevante sunt disponibile la cerere, de la Serviciile de informaţii NERA sau pentru a descărca accesati site-ul nostru la http://www.employmentrights.ie.

Agentii de Ocupare a Forţei de Muncă 1. Agentiile de ocupare a forţei de muncă trebuie să fie

licenţiate în conformitate cu Legislaţia Irlandeză şi nu trebuie sa perceapa taxă numai pentru încercarea de ocupare a forţei de muncă pentru o altă persoană.

2. Formulare pentru cerere de Licenţă pot fi descărcate de pe site-ul www.entemp.ie / sau contactati Sctiunea Agentii Licentiere a Departamentul Întreprinderilor, Comerţului şi de Ocupare a Forţei de Muncă la telefon: (01) 6313166 / 3018 / 3121.

Alta Legislatie privind Ocuparea Forţei de Muncă Angajaţii sunt protejati de la discriminarea la locul de munca pe motive de varsta, sex, stare civilă, familială, rasă, religie, orientare sexuală, handicap, sau de membru al comunitatii rromilor (Egalitatea Angajatilor, Actele1998 şi 2004). Problemele trebuie adresate la Autoritatea pentru Egalitate

Telefon: (01) 417 3333 sau Lo-Call: 1890 245 545

Accesati site-ul www.equality.ie, E-mail: [email protected]. Reclamaţiile trebuie să fie adresate la Tribunalul de Egalitate 3 Clonmel Street (off Harcourt Street), Dublin 2. Telefon: (01) 477 4100 sau Lo-Call: 1890 344 424. Accesati site-ul www.equalitytribunal.ie, E-mail: [email protected].

Informaţii Privind Protecţia Maternităţii Actul 1994, Concediu Parental Actul 1998. Concediu pentru Adoptie Actul 1995, pot fi de asemenea obţinute din partea Autoritatii pentru Egalitate.

Sănătate şi SigurantaInformaţii în legătură cu sănătatea şi siguranţa la locul de muncă mai pot fi obţinute de la Autoritatea de Sănătate şi Siguranta, la The Metropolitan Building, James Joyce Street, Dublin 1. Telefon: (01) 614 7000 sau Lo-Call: 1890 289 389 Accesati site-ul www.hsa.ie, E-mail: [email protected]

P45 si Probleme de ImpoziteChestiuni referitoare la P45 şi de impozitare în general, ar trebui să fieadresate Comisarului pe Venituri, Biroul Central de Inregistrare a Impozitelor, 9 / 15 Upper O’Connell Street, Dublin 1. Lo-Call: 1890 60 50 90 (PAYE anchete) sau Lo-Call: 1890 30 67 06 (Formulare şi Pliante),Accesati site-ul www.revenue.ie. PPS si Probleme de ordin Social si Familie

Un Comisar de Drepturi sau Tribunalul de Apel pentru Ocuparea Fortei de Munca poate susţine o concediere ca nefiind abuziva în aceste circumstanţe:

Actele de Demitere Abuziva prevad: Comisarul pentru Drepturi sau Tribunal de Apel pentru Ocuparea Fortei de Munca pot , în anumite circumstanţe, cu privire la intreruperea unui serviciu oferit unui angajat, ca si contiuare prevazut in Acte, dacă sunt de părere că angajatorul a intrerupt deliberat serviciul catre angajat pentru a evita răspunderea în conformitate cu Actele de Demitere Abuziva.

Preavizul minim Actele de Preaviz Minim, 1973 pina la 2005 prevad că fiecare angajat care a fost angajat de catre angajatorul sau pentru cel puţin 13 săptămâni are dreptul la o perioadă minimă de preaviz înainte ca angajatorul sa il poata demite. Această perioadă variază de la una la opt săptămâni în funcţie de durata de angajare.

13 săptămâni, dar mai mică de 2 ani de serviciu = o săptămâna Doi ani, dar mai puţin de 5 ani = două săptămâni Cinci ani, dar mai mică de 10 ani = patru săptămâni Zece ani, dar mai puţin de 15 ani = şase săptămâni Mai multe maximum cincisprezece ani = opt săptămâni

Un angajator şi angajat pot stabili de comun acord plată în loc de preaviz. Preavizul minim al unui angajat este dupa cum urmeaza:

Un angajat care are 13 săptămâni de angajare cu angajatorul lui / ei este obligat sa ofere o saptamina de preaviz angajatorului sau cind demisioneaza cu exceptia in care exista un contract scris de angajare care prevede o perioada mai lunga de timp.

Disponibilizarea Disponibilizarea în cazul în care postul unui angajat încetează să mai existe şi angajatul nu este înlocuit. Orice angajat în vârstă de 16 ani sau peste, cu 104 săptămâni, un serviciu continuu cu un angajator are dreptul, în această situaţie, la o plata de disponibilizare statutara.

Plata legala de disponibilizare, este de două săptămâni de plata de salariu brut per an de serviciu până la un plafon de 600 pe săptămână, plus o săptămână de plata, care este, de asemenea, pina la un plafon de 600. Această plată este ne - impozabila. Unii angajatori pot face acorduri plata de disponibilizare peste rata statutara care ar putea fi taxabila. Contactaţi biroul local

An Roinn Fiontar, Trádála agus FostaíochtaDepartment of Enterprise, Trade and Employment

Detaliile de contact ale Autorităţii naţionale pentru ocuparea forţei de muncă NERA drepturile autorităţii naţionale de ocupare a forţei de muncă, O’Brien Road, Carlow, Telefon: (059) 917 8800, Fax: (059) 917 8912 Accesati site-ul www.employmentrights.ie

Servicii de Informatii:Telefon: (059) 9178990, Lo-call: 1890 80 80 90 Fax: (059) 9178909Accesati site-ul www.employmentrights.ie

NERA Serviciile de Inspecţie Telefon: (059) 9178990 Lo-call: 1890 220 100 Accesati site-ul www.employmentrights.ie

NERA Servicii de executare si urmarire penala Telefon: (059) 9178890 Lo-call: 1890 220 200 Accesati site-ul www.employmentrights.ie

Vă rugăm să Notati:Apelantii ar trebui sa noteze ca tarifele percepute pentru utilizarea numerelor 1890 (LO-CALL) pot varia în functie de furnizorii de servicii de telefonie.Accesati site-ul www.employmentrights.ie

Departamentul Întreprinderilor, Comerţului şi de Ocupare a Forţei de Muncă, Davitt House, Adelaide Road, Dublin 2. Telefon: (01) 631 3333 / 631 3308, LO-CALL: 1890 201 616. Fax: (01) 6313268. E-mail: [email protected], Accesati site-ul www.entemp.ie

Novembro 2008Romanian Page 9Romanian Page 8Romanian Page 7

Page 4: Ghindul Drepturilor Ocuparii Fortei de Munca

Problemele legate de PPS in general trebuie adresate Inregistrarilor PPS, Gandon House, Amiens Street, Dublin1.Telefon: (01) 7043232, Fax: 7043138 sau la Serviciul de Informaţii, ARAS Mhic Dhiarmada, Store Street, Dublin, I. Telefon: (01) 7043 174. Autentificaţi-vă spre www.welfare.ie, E-mail: [email protected]

Organele de Reprezentare a Angajatorului si Sindicatelor Există o gamă de organe de reprezentare a angajatorului şi sindicatelor care furnizează informaţii, sfaturi şi reprezentanta în domeniul legislaţiei de ocupare a forţei de muncă.

Adrese si Numere de Telefon Importante. Detalii de adrese şi numere de telefon ale birourilor Autoritatii Naţionale a drepturilor de ocupare a forţei de muncă responsabile de drepturile legale de ocupare a forţei de muncă, precum şi alte organisme sunt după cum urmează:

Centrul de Informatii pentru Cetateni Prin Telefon: Telefon la Serviciul de Informatii pentru Cetateni Telefon Lo Call 1890 777 121. În Persoana: Prin vizita la cel mai apropiat Centrul de Informatii pentru Cetateni. Puteţi găsi cel mai apropiat Centrul de informare pentru Cetateni, prin utilizarea directa a site-ului www.citizensinformation.ie sau cautind in Pagini Aurii.

Tribunalul de Apel pentru Ocuparea forţei de muncă Davitt House, Adelaide Road, Dublin 2. Telefon: (01) 6312121, Lo-Call: 1890 220 222 (cereti operatorului să fiti transferat catre Tribunalul de Apel pentru Ocuparea Forţei de Muncă). Fax: (01) 631 3266.

Tribunalul Muncii Tom Johnson House, Haddington Rd, Dublin 4. Telefon: (01) 613 6666, LO-CALL: 1890 220 228, Fax: (01) 613 6667. E-mail: [email protected], Accesati site-ul www. labourcourt.ie

Serviciul Comisarul pentru Drepturi Comisia Relaţiilor de Muncă, Tom Johnson House,Haddington Rd, Dublin 4. Telefon: (01) 613 6700, LO-CALL: 1890 220 227, Fax: (01) 613 6701. Accesati site-ul www.lrc.ie, E-mail: [email protected]

Sectiunea Permiselor pentru Ocuparea Forţei de Muncă

GhindulDrepturilorOcuparii Forteide Munca

de taxe pe venituri pentru mai multe informaţii despre aceasta. Pentru informaţii privind modul de calculare a drepturilor disponibilizarilor legale, vă rugăm accesati calculatorul de la pagina disponibilizare (http://www.entemp.ie/employment/redundancy/calculator.htm)

de pe site-ul Departamentului Întreprinderilor, Comerţului şi Ocuparii Forţei de Muncă. Pentru o copie a formularelor relevante de disponibilizare, fie contactati NERA sau, alternativ, vă rugăm să mergeţi la pagina de disponibilizare (http://www.entemp.ie/employment/redundancy/publications.htm) de pe site-ul Departamentului Întreprinderilor, Comerţului şi Ocuparii Forţei de Muncă

Drepturile Statutare ale Ocuparii Forţei de Muncă si Protectia Cetatenilor non- irlandezi care Lucreaza in IrlandaCetatenii non-irlandezi care lucreaza legal in Irlanda au dreptul la gamă completă de drepturile legale de angajare şi de protectie în exact acelaşi mod ca si un angajat irlandez.

Căile de Atac / Procedurile de Reclamaţii Angajaţii pot aduce reclamaţii la Comisarul pentru Drepturi sau la Tribunalul de Apel pentru Ocuparea Forţei de Muncă, în cazul în care acestia simt ca nu isi primesc drepturile lor statutare. Informaţii despre modul in care se face o plângere şi formulare de plângere relevante sunt disponibile la cerere, de la Serviciile de informaţii NERA sau pentru a descărca accesati site-ul nostru la http://www.employmentrights.ie.

Agentii de Ocupare a Forţei de Muncă 1. Agentiile de ocupare a forţei de muncă trebuie să fie

licenţiate în conformitate cu Legislaţia Irlandeză şi nu trebuie sa perceapa taxă numai pentru încercarea de ocupare a forţei de muncă pentru o altă persoană.

2. Formulare pentru cerere de Licenţă pot fi descărcate de pe site-ul www.entemp.ie / sau contactati Sctiunea Agentii Licentiere a Departamentul Întreprinderilor, Comerţului şi de Ocupare a Forţei de Muncă la telefon: (01) 6313166 / 3018 / 3121.

Alta Legislatie privind Ocuparea Forţei de Muncă Angajaţii sunt protejati de la discriminarea la locul de munca pe motive de varsta, sex, stare civilă, familială, rasă, religie, orientare sexuală, handicap, sau de membru al comunitatii rromilor (Egalitatea Angajatilor, Actele1998 şi 2004). Problemele trebuie adresate la Autoritatea pentru Egalitate

Telefon: (01) 417 3333 sau Lo-Call: 1890 245 545

Accesati site-ul www.equality.ie, E-mail: [email protected]. Reclamaţiile trebuie să fie adresate la Tribunalul de Egalitate 3 Clonmel Street (off Harcourt Street), Dublin 2. Telefon: (01) 477 4100 sau Lo-Call: 1890 344 424. Accesati site-ul www.equalitytribunal.ie, E-mail: [email protected].

Informaţii Privind Protecţia Maternităţii Actul 1994, Concediu Parental Actul 1998. Concediu pentru Adoptie Actul 1995, pot fi de asemenea obţinute din partea Autoritatii pentru Egalitate.

Sănătate şi SigurantaInformaţii în legătură cu sănătatea şi siguranţa la locul de muncă mai pot fi obţinute de la Autoritatea de Sănătate şi Siguranta, la The Metropolitan Building, James Joyce Street, Dublin 1. Telefon: (01) 614 7000 sau Lo-Call: 1890 289 389 Accesati site-ul www.hsa.ie, E-mail: [email protected]

P45 si Probleme de ImpoziteChestiuni referitoare la P45 şi de impozitare în general, ar trebui să fieadresate Comisarului pe Venituri, Biroul Central de Inregistrare a Impozitelor, 9 / 15 Upper O’Connell Street, Dublin 1. Lo-Call: 1890 60 50 90 (PAYE anchete) sau Lo-Call: 1890 30 67 06 (Formulare şi Pliante),Accesati site-ul www.revenue.ie. PPS si Probleme de ordin Social si Familie

Un Comisar de Drepturi sau Tribunalul de Apel pentru Ocuparea Fortei de Munca poate susţine o concediere ca nefiind abuziva în aceste circumstanţe:

Actele de Demitere Abuziva prevad: Comisarul pentru Drepturi sau Tribunal de Apel pentru Ocuparea Fortei de Munca pot , în anumite circumstanţe, cu privire la intreruperea unui serviciu oferit unui angajat, ca si contiuare prevazut in Acte, dacă sunt de părere că angajatorul a intrerupt deliberat serviciul catre angajat pentru a evita răspunderea în conformitate cu Actele de Demitere Abuziva.

Preavizul minim Actele de Preaviz Minim, 1973 pina la 2005 prevad că fiecare angajat care a fost angajat de catre angajatorul sau pentru cel puţin 13 săptămâni are dreptul la o perioadă minimă de preaviz înainte ca angajatorul sa il poata demite. Această perioadă variază de la una la opt săptămâni în funcţie de durata de angajare.

13 săptămâni, dar mai mică de 2 ani de serviciu = o săptămâna Doi ani, dar mai puţin de 5 ani = două săptămâni Cinci ani, dar mai mică de 10 ani = patru săptămâni Zece ani, dar mai puţin de 15 ani = şase săptămâni Mai multe maximum cincisprezece ani = opt săptămâni

Un angajator şi angajat pot stabili de comun acord plată în loc de preaviz. Preavizul minim al unui angajat este dupa cum urmeaza:

Un angajat care are 13 săptămâni de angajare cu angajatorul lui / ei este obligat sa ofere o saptamina de preaviz angajatorului sau cind demisioneaza cu exceptia in care exista un contract scris de angajare care prevede o perioada mai lunga de timp.

Disponibilizarea Disponibilizarea în cazul în care postul unui angajat încetează să mai existe şi angajatul nu este înlocuit. Orice angajat în vârstă de 16 ani sau peste, cu 104 săptămâni, un serviciu continuu cu un angajator are dreptul, în această situaţie, la o plata de disponibilizare statutara.

Plata legala de disponibilizare, este de două săptămâni de plata de salariu brut per an de serviciu până la un plafon de 600 pe săptămână, plus o săptămână de plata, care este, de asemenea, pina la un plafon de 600. Această plată este ne - impozabila. Unii angajatori pot face acorduri plata de disponibilizare peste rata statutara care ar putea fi taxabila. Contactaţi biroul local

An Roinn Fiontar, Trádála agus FostaíochtaDepartment of Enterprise, Trade and Employment

Detaliile de contact ale Autorităţii naţionale pentru ocuparea forţei de muncă NERA drepturile autorităţii naţionale de ocupare a forţei de muncă, O’Brien Road, Carlow, Telefon: (059) 917 8800, Fax: (059) 917 8912 Accesati site-ul www.employmentrights.ie

Servicii de Informatii:Telefon: (059) 9178990, Lo-call: 1890 80 80 90 Fax: (059) 9178909Accesati site-ul www.employmentrights.ie

NERA Serviciile de Inspecţie Telefon: (059) 9178990 Lo-call: 1890 220 100 Accesati site-ul www.employmentrights.ie

NERA Servicii de executare si urmarire penala Telefon: (059) 9178890 Lo-call: 1890 220 200 Accesati site-ul www.employmentrights.ie

Vă rugăm să Notati:Apelantii ar trebui sa noteze ca tarifele percepute pentru utilizarea numerelor 1890 (LO-CALL) pot varia în functie de furnizorii de servicii de telefonie.Accesati site-ul www.employmentrights.ie

Departamentul Întreprinderilor, Comerţului şi de Ocupare a Forţei de Muncă, Davitt House, Adelaide Road, Dublin 2. Telefon: (01) 631 3333 / 631 3308, LO-CALL: 1890 201 616. Fax: (01) 6313268. E-mail: [email protected], Accesati site-ul www.entemp.ie

Novembro 2008Romanian Page 12Romanian Page 11Romanian Page 10


Recommended