Home >Documents >ghidul solicitatului 3.1.1 sprijinirea accesului la internet si la servicii conexe

ghidul solicitatului 3.1.1 sprijinirea accesului la internet si la servicii conexe

Date post:01-Jul-2015
Category:
View:65 times
Download:2 times
Share this document with a friend
Transcript:

Ministerul Comunicaiilor i Societii InformaionaleOrganismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale

MINISTERUL COMUNICAIILOR I SOCIETII INFORMAIONALEProgramul Operaional SectorialCreterea Competitivitii Economice 2007-2013GHIDUL SOLICITANTULUIAxa III Tehnologia Informaiei i Comunicaiilor pentru sectoarele privat i publicDomeniul Major de Intervenie 1 Susinerea utilizrii tehnologiei informaiei i comunicaiilor Operatiunea 1 Sprijinirea accesului la Internet i la serviciile conexe- 1 - Ministerul Comunicaiilor i Societii InformaionaleOrganismul Intermediar pentru Promovarea Societii InformaionaleCUPRINS5.1. ELIGIBILITATEA SOLICITANTULUI...............................................................................................................................85.2. ELIGIBILITATEA PROIECTULUI..................................................................................................................................115.3. DOMENII DE ACTIVITATE NEELIGIBILE.......................................................................................................................1212.1ACHIZIII............................................................................................................................................................2916.INFORMAII SUPLIMENTARE......................................................................................................................36FORMULARUL CERERII DE FINANARE.......................................................................................................37ANEXA 5.DECLARAIA DE ANGAJAMENT..................................................................................................79ANEXA 6.CERINE TEHNICE MINIME I SUME MAXIME DECONTATE............................................81ANEXA 7.MODEL DE CURRICULUM VITAE ................................................................................................84ANEXA 10. OPIS LA FORMULARUL CERERII DE FINANARE.................................................................94ANEXA NR. 13. CONTRACTUL DE FINANARE...........................................................................................103ANEXA I MSURILE DE MONITORIZARE I CONTROL..........................................................................117ANEXA IIMSURILE DE INFORMARE I PUBLICITATE........................................................................119ANEXA III MODELUL CERERII DE RAMBURSARE....................................................................................122ANEXAIV RAPORTUL DE PROGRES AL PROIECTULUI...........................................................................129ANEXA VII MODELUL RAPORTULUI DE DURABILITATE A INVESTIIEI........................................143ANEXA VIII NOTIFICARE PRIVIND MODUL DE PSTRARE AL DOCUMENTELOR I AL EVIDENEI CONTABILE LEGATE DE PROIECT.........................................................................................1442 Ministerul Comunicaiilor i Societii InformaionaleOrganismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale1. Cadrul generalScopul acestui ghidesteaceladeaoferi informaii i asistensolicitanilor pentru accesareadefonduri nerambursabilencadrul Programului Operaional Sectorial Creterea competitivitii economice 2007-2013 (POS CCE), Axa prioritar 3 Tehnologia Informaiei i Comunicaiilor (TIC) pentrusectoareleprivat i public,DomeniulMajordeIntervenie1 Susinereautilizriitehnologieiinformaiei i comunicaiilor , Operaiunea 1 Sprijinirea accesului la Internet i la serviciile conexe.Ghidul detaliazcriteriile specificecaretrebuiendeplinitedesolicitani i proiectele acestora, regulile de finanare, circuitul proiectului, modalitatea de selecie a proiectelor, procesul de contractare i implementare, precum i drepturile i obligaiile beneficiarilor. Interveniafondurilor structuralepentrudomeniul TICestefundamentatnProgramul Operational Sectorial Creterea competitivitii economice 2007-2013 (POS CCE). Obiectivul generalal POS CCE este creterea productivitii ntreprinderilor romneti, cu asigurarea principiilor dezvoltrii durabile i reducerea decalajelor fa de productivitatea la nivelul Uniunii Europene, astfel nct Romniasating, pnnanul 2015, unnivel de aproximativ 55%din valoarea medie a productivitii Uniunii Europene. Autoritatea de Management (AM) desemnat pentru administrarea POSCCE, 2007-2013este Ministerul Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri.Axele prioritare din cadrul POS CCE- Axa Prioritar 1: Un sistem inovativ de producie- AxaPrioritar2:Cretereacompetitivitii princercetare, dezvoltaretehnologiciinovare;- AxaPrioritar3:Tehnologiainformaiei icomunicaiilor(TIC)pentrusectoarele privat i public;- Axa Prioritar 4: Cresterea eficientei energetice i a securitatii furnizarii, in contextulcombaterii schimbarilor climatice- Axa Prioritar 5: Asistena tehnic3 Ministerul Comunicaiilor i Societii InformaionaleOrganismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale Axa prioritar 3 Tehnologia Informaiei i Comunicaiilor pentru sectoarele privat i publicsprijin competitivitatea economic i promovarea interaciunii ntre sectorul public i ntreprinderi/ceteni prin valorificarea potenialului TIC.OrganismulIntermediarpentruPromovareaSocietiiInformaionale(OIPSI)din cadrulMinisteruluiComunicaiiloriSocietii Informaionale(MCSI)esteresponsabil pentruimplementarea acestei axe prioritare,care cuprinde 3 domenii majore de intervenie:- Domeniul Major de Intervenie 3.1 (DMI 3.1) Susinerea utilizrii TIC- Domeniul Major deIntervenie3.2(DMI3.2) Dezvoltareai cretereaeficienei serviciilor publice electronice - Domeniul Major de Intervenie 3.3 (DMI 3.3) Dezvoltarea e-economiei Obiectivul specific al Domeniului Major de Intervenie 1 Susinerea utilizrii tehnologiei informaiei i comunicaiilor este creterea utilizrii TIC prin susinerea conectrii la broadband, precum i prin consolidarea infrastructurii TIC (n special n zonele rurale i mici urbane dezavantajate din punct de vedere al accesului la mijloacele moderne de comunicaii), pentru facilitarea accesului public la aceasta.Acest domeniu major de intervenie este format din patru operaiuni, dintre care Operaiunea 1: Sprijinirea accesului la broadband i la serviciile conexe face obiectul prezentului ghid;Scopul principal al acestei operaiuni constnconectarealainternet princonexiuni broadband sau upgradarea celor existente i achiziionarea echipamentelor conexe.Cererea de propuneri de proiecte- Perioada de nregistrare on-line a propunerilor de proiecte este cuprins ntre20 decembrie 2010, ora 9,00 29 iulie 2011 ora 14,30.- Alocarea financiar aferent prezentei cereri de propuneri de proiecte este de 63.750.000 lei din care aproximativ 52.032.750 lei FEDR i 11.717.250 lei de la bugetul de stat.- Prezenta cerere de proiecte este de tip cu depunere continu. Procesul de evaluare i selecie a proiectelor se va realiza n mod continuu, imediat dup primirea aplicaiilor la sediul MCSI. 4 Ministerul Comunicaiilor i Societii InformaionaleOrganismul Intermediar pentru Promovarea Societii InformaionaleAcordarea finanrii se face pe baza deciziei Comitetului de Selecie, n limita acoperirii alocrii financiare planificate pentru prezentul apel.2.Documente strategiceProgramul Operaional Sectorial CretereaCompetitivitii Economice(POSCCE), aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. 3472/12.07.2007. Acest document estepublicat laadresele deInternet: www.minind.ro(laSeciunea Fonduri Structurale / Autoritatea de Management pentru POS CCE), www.mcsi.ro (la Seciunea Fonduri Structurale/Informaii Utile) i http://fonduri.mcsi.ro.3. Legislaiea) privind regulile de eligibilitate- Hotrrea Guvernului nr. 759 din 11 iulie 2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate n cadrul operaiunilor finanate prin programele operaionale, cu modificrile i completrile ulterioare;- Ordinul Ministrului Economiei i Finanelor nr. 724/2008 pentru aprobarea cheltuielilor eligibile efectuate n cadrul operaiunii 3.1.1. finanate prin Axa Prioritar 3 a POS CCE;- Ordinul Ministrului Economiei i Finanelor nr.632/2008 pentru aprobarea schemei Ajutordeminimis pentrusprijinireantreprinderilor micii mijlociin vedereaaccesului la broadband i la servicii conexe, cu modificrile i completrile ulterioare;- O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiar a instrumentelor structurale i utilizarea acestora pentru obiectivul convergen;- Ordinul nr. 2548 al ministrului finanelor publice pentru aprobareanormelor metodologice din 25 august 2009 de aplicare a prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr.64/2009privindgestionareafinanciarainstrumentelor structuralei utilizareaacestora pentru obiectivul convergenb) privind egalitatea de anse-OrdonanaGuvernului nr.137din31august 2000privindprevenireaisancionarea tuturorformelordediscriminare, republicatnMonitorul Oficial al Romniei nr.99din8 februarie 2007;5 Ministerul Comunicaiilor i Societii InformaionaleOrganismul Intermediar pentru Promovarea Societii Informaionale-Legea nr. 202 din 19 aprilie 2002 privind egalitatea de anse i de tratament ntre femei i brbai, republicatn Monitorul Oficial al Romniei nr. 150 din 1 martie 2007.c) privind alte reglementri naionale- Ordonana Guvernuluinr. 79 din 28 august 2003privind controlul i recuperarea fondurilor comunitare, precum i a fondurilor de cofinanare aferente utilizate necorespunztor, cu modificrile i completrile ulterioare, publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 622 din 30 august 2003; - Hotrrea Guvernuluinr. 1306 din 24 octombrie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul i recuperarea fondurilor comunitare, precum i a fondurilor de cofinanare aferente utilizate necorespunztor;- Hotrrea Guvernului nr. 457 din 21 aprilie 2008 privind cadrul instituional de coordonare i de gestionare a instrumentelor structurale,cu modificrile i completrile ulterioare, publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 364 din 13 mai 2008; - Legea nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele msuri pentru asigurarea tran

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended