+ All Categories
Home > Documents > Ghidul Solicitantului&Ghidul Evaluatorului + instrument de evaluare SEE Cultura

Ghidul Solicitantului&Ghidul Evaluatorului + instrument de evaluare SEE Cultura

Date post: 16-Apr-2017
Category:
Upload: tunde-csata
View: 161 times
Download: 6 times
Share this document with a friend
32
Ghidul Solicitantului Ghidul Evaluatorului Instrumente de evaluare Spațiul Economic European
Transcript
Page 1: Ghidul Solicitantului&Ghidul Evaluatorului + instrument de evaluare SEE Cultura

Ghidul SolicitantuluiGhidul Evaluatorului

Instrumente de evaluare Spațiul Economic European

Page 2: Ghidul Solicitantului&Ghidul Evaluatorului + instrument de evaluare SEE Cultura
Page 3: Ghidul Solicitantului&Ghidul Evaluatorului + instrument de evaluare SEE Cultura
Page 4: Ghidul Solicitantului&Ghidul Evaluatorului + instrument de evaluare SEE Cultura

Cadrul Mecanismului Financiar SEE

Page 5: Ghidul Solicitantului&Ghidul Evaluatorului + instrument de evaluare SEE Cultura

Obiectivele Mecanismului Financiar SEE:Centru de interpretare a culturii tradiţionale Alma Vii –

Restaurare şi refuncţionalizare a incintei fortificate

• https://www.youtube.com/watch?v=Fj9FVk6IOO4

• http://www.almavii.ro/

Page 6: Ghidul Solicitantului&Ghidul Evaluatorului + instrument de evaluare SEE Cultura

Obiectivele Mecanismului Financiar SEE:Muzeul Astra Sibiu

• https://www.youtube.com/watch?v=WqBe3G8O76c

Roots in Our Moves – Patrimoniul cultural imaterial digitizat al

minorității maghiare din România

• http://www.folkmedia.ro/mediatar/

Page 7: Ghidul Solicitantului&Ghidul Evaluatorului + instrument de evaluare SEE Cultura

Obiectivele Mecanismului Financiar SEE

http://zalan.transylvaniancastle.com/

Page 8: Ghidul Solicitantului&Ghidul Evaluatorului + instrument de evaluare SEE Cultura

Obiectivele Mecanismului Financiar SEE:Muzeul Astra Sibiu

• https://www.youtube.com/watch?v=WqBe3G8O76c

Roots in Our Moves – Patrimoniul cultural imaterial digitizat al

minorității maghiare din România

• http://www.folkmedia.ro/mediatar/

Page 9: Ghidul Solicitantului&Ghidul Evaluatorului + instrument de evaluare SEE Cultura

Obiectivele Mecanismului Financiar SEE:CONSERVARE – RESTAURARE ȘI PUNERE ÎN VALOARE A

BISERICILOR DIN LEMN PETRINDU ȘI CIZER

http://woodenchurchesofcluj.com/

MUSEIKON. Un nou muzeu al icoanei revitalizează o clădire

monument istoric restaurată în Alba Iulia

http://www.museikon.ro/

Page 10: Ghidul Solicitantului&Ghidul Evaluatorului + instrument de evaluare SEE Cultura
Page 11: Ghidul Solicitantului&Ghidul Evaluatorului + instrument de evaluare SEE Cultura

Obiectivele Mecanismului Financiar SEE:• reducerea disparităților economice şi sociale din Spațiul

Economic European datorită potențialului recunoscut al

patrimoniului cultural şi natural

• întărirea relațiilor bilaterale dintre statele donatoare și

România

Page 12: Ghidul Solicitantului&Ghidul Evaluatorului + instrument de evaluare SEE Cultura

Obiectivele specifice:• protejarea și valorificarea patrimoniului cultural din România;

• dezvoltarea comunităților prin creșterea atractivității turistice și investiționale a

orașelor și regiunilor, datorită conservării, restaurării și valorificării patrimoniului

cultural și natural;

• conservarea și valorificarea patrimoniului imaterial în vederea consolidării

identității culturale a minorităților etnice și culturale, inclusiv a populației rome;

• întărirea relațiilor bilaterale între operatorii culturali din România și cei din statele

donatoare cu privire la patrimoniul cultural;

Page 13: Ghidul Solicitantului&Ghidul Evaluatorului + instrument de evaluare SEE Cultura

Componenta 1. Conservarea, renovarea șiprotejarea patrimoniului cultural

• restaurarea, conservarea și punerea în valoare a monumentelor istorice;

• restaurarea/conservarea patrimoniului cultural mobil;

• digitizarea bunurilor de patrimoniu și/sau a arhivelor, cataloagelor, inventarelor și

crearea de baze de date;

• crearea și dezvoltarea de muzee și spații culturale.

Page 14: Ghidul Solicitantului&Ghidul Evaluatorului + instrument de evaluare SEE Cultura

Componenta 2. Dezvoltarea comunităților locale și asigurarea unormijloace de trai durabile din punct de vedere economic prinrevitalizarea patrimoniului natural și cultural

• crearea sau îmbunătățirea documentelor strategice, de planificare și management

integrat pentru patrimoniul cultural;

• protejarea sau revitalizarea patrimoniului natural cu valoare istorică și culturală;

• facilitarea accesului la patrimoniul imaterial al minorităților culturale și etnice pentru

publicul larg.

Page 15: Ghidul Solicitantului&Ghidul Evaluatorului + instrument de evaluare SEE Cultura

• Ghidul Solicitantului1. Solicitanți eligibili – pagina 14

2. Activități eligibile – pagina 17

3. Cheltuieli eligibile – pagina 19

4. Durata proiectelor – pagina 22

5. Conținutul dosarului de finanțare - pagina 26

6. Evaluarea și selecția – pagina 31

7. Măsuri de informare și publicitate – pagina 44

Page 16: Ghidul Solicitantului&Ghidul Evaluatorului + instrument de evaluare SEE Cultura

• Verificarea conformității administrative și a eligibilității:

– DOSARUL ȘI CEREREA DE FINANȚARE

– ANEXE ȘI DOCUMENTE GENERALE

– DOCUMENTE SPECIFICE

– ELIGIBILITATEA

Page 17: Ghidul Solicitantului&Ghidul Evaluatorului + instrument de evaluare SEE Cultura

• Evaluarea tehnică și financiară– se realizează pe baza criteriilor de evaluare şi selecţie aprobate

de Oficiul Mecanismului Financiar SEE

– Fiecare cerere de finanțare va fi evaluat de către doi evaluatori independenți

– Pentru a se stabili scorul final, va fi utilizată media punctajelor acordate de către cei doi experți

– În cazul în care diferența dintre punctajele acordate de către cei doi experți este mai mare de 30% din cel mai mare scor, un al treilea expert va fi numit pentru a evalua cererea. Punctajul final va fi media dintre cele mai apropiate două punctaje

Page 18: Ghidul Solicitantului&Ghidul Evaluatorului + instrument de evaluare SEE Cultura

• Evaluarea tehnică și financiară

– I. Calitate și inovare- maxim 15

– II. Relevanța proiectului – maxim 30

– III. Fezabilitatea proiectului - maxim 30

– IV. Impactul proiectului – maxim 25

– TOTAL maxim 100Pentru ca un proiect să fie propus pentru finanţare, trebuie să obţină cel puțin 70de puncte. În cazul în care pentru oricare dintre cele 4 secţiuni (I-IV) ale grilei de

evaluare punctajul este zero, proiectul va fi respins.

Page 19: Ghidul Solicitantului&Ghidul Evaluatorului + instrument de evaluare SEE Cultura

• Ghidul Evaluatorului

– Rolul evaluatorilor în procesul de evaluare și selecție și principiile evaluării

– Desemnarea evaluatorilor, reguli de conduită și conflictul de interese

– Evaluarea cererilor de finanțare

– Pregătirea pentru evaluare

– Evaluarea conform criteriilor de evaluare și punctarea

Page 20: Ghidul Solicitantului&Ghidul Evaluatorului + instrument de evaluare SEE Cultura

• Ghidul Evaluatorului

– Comunicarea

– Comunicarea cu solicitanții

– Comunicarea evaluatorilor cu Operatorul de Program

Page 21: Ghidul Solicitantului&Ghidul Evaluatorului + instrument de evaluare SEE Cultura

• Criterii de evaluare

– I. Calitate și inovare- maxim 15

– II. Relevanța proiectului – maxim 30

– III. Fezabilitatea proiectului - maxim 30

– IV. Impactul proiectului – maxim 25

TOTAL maxim 100

Page 22: Ghidul Solicitantului&Ghidul Evaluatorului + instrument de evaluare SEE Cultura

• Studiu de caz

• Dosarul proiectului

(Cerera de Finanțare și Bugetul Proiectului);

• Grila de evaluare;

– 4 capitole

– 15 criterii

Page 23: Ghidul Solicitantului&Ghidul Evaluatorului + instrument de evaluare SEE Cultura
Page 24: Ghidul Solicitantului&Ghidul Evaluatorului + instrument de evaluare SEE Cultura

INCEPTUS Youngfb.com/Inceptus Young

iEvaluate by Metodicafb.com/iEvaluate by Metodica

iStart by Metodicafb.com/iStart by Metodica

Page 25: Ghidul Solicitantului&Ghidul Evaluatorului + instrument de evaluare SEE Cultura

TEAM

Page 26: Ghidul Solicitantului&Ghidul Evaluatorului + instrument de evaluare SEE Cultura
Page 27: Ghidul Solicitantului&Ghidul Evaluatorului + instrument de evaluare SEE Cultura
Page 28: Ghidul Solicitantului&Ghidul Evaluatorului + instrument de evaluare SEE Cultura
Page 29: Ghidul Solicitantului&Ghidul Evaluatorului + instrument de evaluare SEE Cultura
Page 30: Ghidul Solicitantului&Ghidul Evaluatorului + instrument de evaluare SEE Cultura
Page 31: Ghidul Solicitantului&Ghidul Evaluatorului + instrument de evaluare SEE Cultura

Mulțumim

pentru

atenție

și

vă dorim

CREATIVITATE!

Page 32: Ghidul Solicitantului&Ghidul Evaluatorului + instrument de evaluare SEE Cultura

Contact:

Tünde Csata

Asociatia Inceptus Romania (AIR)Metodica - Membru AIRStr. Anatole France, Nr. 22(Cladirea din spate)Cluj-Napoca, Cluj

Email: http://[email protected]:http://www.inceptus.roPagina oficiala Facebook AIR: https://www.facebook.com/InceptusRomaniaPagina oficiala Metodica: https://www.facebook.com/MetodicaPagina personala: https://www.facebook.com/tunde.csatahttps://www.linkedin.com/in/tunde-csata


Recommended