Home >Documents >GhiD DE PrOiECtarE CurriCuLară PEntru CLaSa...

GhiD DE PrOiECtarE CurriCuLară PEntru CLaSa...

Date post:06-Sep-2019
Category:
View:0 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • Bianca Ciulac l Leonard Coţac l Viorel Dinu l Coralia Matei l Cristina Petre l Oana Popa l Manuela Stoica

  GhiD DE PrOiECtarE CurriCuLară

  PEntru CLaSa PrEGătitOarE

  iSBn 978-606-528-147-9

  Conține l CAdrul legAl de orgAnizAre A ClAsei pregătitoAre • OMECTS 3064/2012, 3654/2012, 3656/2012 l doCumente CurriCulAre • Programe școlare • Scheme orare •

  Variante de orar • Planificări l CurriCulum integrAt • Sugestii de proiectare a activității (CLR, MEM, AVLM, MM, DP, TIC, Discipline opționale) l mAnAgementul ClAsei • Întâlnirea de dimineață • Reguli • Amenajarea clasei •

  Activități recreative l portofoliul eduCAționAl Al elevului • Rapoarte de evaluare l Anexe • Fișe cu abordare integrată

  un proieCt susținut de

 • Ghid de proiectare curriculară pentru clasa pregătitoare Argument

  © Editura CD PrEss, www.cdpress.ro | Un proiect susținut de revista 2

  Ghid de proiectare curriculară pentru clasa pregătitoare Argument

  Argument

  Lucrarea de față este un suport pentru profesorii din învățământul primar şi preşcolar, un punct de sprijin în orientarea acestora într-un demers cu totul nou, fără a considera că epuizează complexitatea problematicii aferente clasei pregătitoare. Intenția noastră este aceea de a oferi câteva repere, aşa cum se conturează ele prin ochii autorilor acestei lucrări, care încearcă să ghideze începutul de drum al clasei pregătitoare.

  reforma curriculară din românia anului 2012 vizează cu precădere ciclul primar. Introducerea obligativității clasei pregătitoare, noi planuri-cadru şi noi programe şcolare se constituie în tot atâtea provocări pentru cei care trebuie să transforme în realitate noutățile introduse: profesorii pentru învățământul primar. În momentul de față, planurile-cadru pentru clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a sunt aprobate şi vor intra în vigoare, treptat, începând cu anul şcolar 2012-2013. Programele şcolare pentru clasa pregătitoare sunt de asemenea aprobate, cele pentru celelalte clase parte a ciclului achizițiilor fundamentale (clasa I şi clasa a II-a) aflându-se în dezbatere publică şi urmând a fi aprobate curând.

  Planul-cadru pentru clasa pregătitoare este construit astfel încât să aibă în vedere „realizarea dezideratelor profilului de formare a copilului care finalizează clasa a II-a, profil determinat de domeniile de competență-cheie specificate în Art. 68 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011” (Anexa 6 la O.M.E.C.T.s. nr. 3654/2012). Cele opt domenii de competență reflectă prevederile Cadrului European conturat în urma recomandării 2006/962/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind competenţele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții, înțelese ca o combinație de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini adecvate fiecărui context. se impune, în mod necesar, o altă abordare a procesului instructiv-educativ, care să se plieze mai bine pe scopul declarat: formarea şi dezvoltarea de competențe. Demersul nostru încearcă o clarificare a acestei noi abordări.

  Autorii

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended