+ All Categories
Home > Documents > GHID DE DISEMINARE - … · Introducere în atragere de fonduri 7. ... E-Coaching - Platforma...

GHID DE DISEMINARE - … · Introducere în atragere de fonduri 7. ... E-Coaching - Platforma...

Date post: 28-Jun-2018
Category:
Upload: vothuy
View: 222 times
Download: 1 times
Share this document with a friend
25
Dezvoltarea capacităţii organizaţionale a ONG-urilor Proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România Componenta 5 Dezvoltarea Capacității ONG-urilor. Rețele și Coaliții / Subcomponenta 5.2 Sprijin pentru initiațive care contribuie la dezvoltarea unui cadru favorabil pentru ONG-uri în România și creșterea reprezentării sectorului neguvernamental. GHID DE DISEMINARE
Transcript
Page 1: GHID DE DISEMINARE - … · Introducere în atragere de fonduri 7. ... E-Coaching - Platforma e-coaching a avut rolul de a oferi suport și asistență tehnică în domeniile

Dezvoltarea capacităţii organizaţionale a

ONG-urilor

Proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul

Fondului ONG în România – Componenta 5 Dezvoltarea Capacității

ONG-urilor. Rețele și Coaliții / Subcomponenta 5.2 Sprijin pentru initiațive care

contribuie la dezvoltarea unui cadru favorabil pentru ONG-uri în România și

creșterea reprezentării sectorului neguvernamental.

GHID DE DISEMINARE

Page 2: GHID DE DISEMINARE - … · Introducere în atragere de fonduri 7. ... E-Coaching - Platforma e-coaching a avut rolul de a oferi suport și asistență tehnică în domeniile

Pentru mai multe informații cu privire la proiect accesați:

https://sprijinsidezvoltare.wordpress.com/category/proiect-dezvoltarea-capacitatii-

organizationale-a-ong-urilor/

sau

https://www.facebook.com/SprijinSiDezvoltare

Promotor Proiect:

Asociația Sprijin și Dezvoltare din Brașov

Persoană de contact:

Sorina Carmen Văcariu – Manager proiect

Telefon: 0751 120 655

E-mail: [email protected]

Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org

Pentru informații cu privire la Fondul ONG în România accesați www.fondong.fdsc.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială

a granturilor SEE 2009 – 2014

Page 3: GHID DE DISEMINARE - … · Introducere în atragere de fonduri 7. ... E-Coaching - Platforma e-coaching a avut rolul de a oferi suport și asistență tehnică în domeniile

CUPRINS

DESCRIEREA PROIECTULUI .............................................................................................................. 3

PLAN DE ACȚIUNE .............................................................................................................................. 6

MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA ACTIVITĂŢII DE PROMOVARE ŞI VIZIBILITATE DE ATRAGERE DE

FONDURI ................................................................................................................................................. 2

Plan de atragere de fonduri ..................................................................................................................... 3

Partea introductivă .............................................................................................................................. 3

Obiectivele de atragere de fonduri ....................................................................................................... 3

Nevoia organizației pentru strângerea de fonduri din comunitate ........................................................ 4

Persoanele implicate în atragerea de fonduri ..................................................................................... 5

Investiția inițială ................................................................................................................................... 6

Metodele de atragere de fonduri utilizate ............................................................................................ 7

Donatori ........................................................................................................................................... 7

Timp ..................................................................................................................................................... 9

Plan de atragere de fonduri ................................................................................................................ 10

Evenimente speciale .......................................................................................................................... 17

Exemplu 1 – Eveniment „Încălzește - inima unui copil - Căminul copiilor abandonați” .................... 17

Exemplu 2 – CONCERT CARITABIL ................................................................................................... 18

Exemplu 3 – BAL DE CARITATE „Balul inimilor albastre” .................................................................. 19

Page 4: GHID DE DISEMINARE - … · Introducere în atragere de fonduri 7. ... E-Coaching - Platforma e-coaching a avut rolul de a oferi suport și asistență tehnică în domeniile

3

DESCRIEREA PROIECTULUI

Proiectul „Dezvoltarea capacității organizaționale a ONG-urilor”, solicitant Asociația Sprijin și

Dezvoltare din Brașov, și-a propus să răspundă nevoii grupului țintă: necesitatea creșterii vizibilității

activităților ONG și a dezvoltării capacității de atragere de fonduri pentru tot sectorul neguvernamental.

Scopul proiectului a fost dezvoltarea calității sistemelor de susţinere a activităţilor din cadrul ONG-urilor

care urmăresc încurajarea spiritului civic şi respectarea drepturilor omului printre cetăţenii din județul

Brașov și dezvoltarea capacității organizaționale a acestora. Grupul țintă al proiectului a fost format din

40 de organizații neguvernamentale care desfășoară activități având scopul de a încuraja spiritului civic şi

respectarea drepturilor omului printre cetăţeni din orașul Brașov.

Proiectul a implementat următoarele activități:

Cursuri modulare, care au avut următoarele teme:

1. Comunicare

2. Relații publice și comunicare

3. Curs practic pentru pentru îmbunățirea imaginii asociației

4. Comunicare prin media

5. Relații publice, comunicare, media

6. Introducere în atragere de fonduri

7. Construirea produselor de atragere de fonduri

8. Modalități de atragre de fonduri

9. Planificarea atragerii de fonduri

10. Finanțări și management financiar

Open Space Technology – Seminarul a avut ca tema principală „Vizibilitatea organizațiilor și capacitatea

acestora de a atrage fonduri”.

E-Coaching - Platforma e-coaching a avut rolul de a oferi suport și asistență tehnică în domeniile

vizibilitate și promovare, atragere de fonduri, finanțări și management financiar.

Cartografierea ONG-urilor – activitate de cartografiere a organizațiilor neguvernamentale din orașul

Brașov.

Cetățean activ în comunitate – eveniment cu o durata de 3 zile realizat cu scopul de a crește vizbilitatea

organizațiilor beneficiare și prin care cetățenii au avut ocazia să învețe și despre rasism, xenofobie,

toleranță și înțelegere multiculturală, tradițiile și valorile populației de etnie romă, și efectele negative ale

violeței împotriva femeilor.

Voluntar pentru o zi – activitate prin care 80 de cetățeni s-au implicat activ în toate activitățile

proiectului, au cunoscut mai bine sectorul neguvernamental și au înțeles cum funcționează o organizație

non-profit.

Page 5: GHID DE DISEMINARE - … · Introducere în atragere de fonduri 7. ... E-Coaching - Platforma e-coaching a avut rolul de a oferi suport și asistență tehnică în domeniile

4

Realizarea unui film documentar - film documentar care promovează protecția drepturilor omului și a

valorilor democratice, prin implicarea și exemplificarea activităților organizațiilor și a rezultatelor

acestora.

Finanțare nerambursabilă 48177,31 Euro

Cofinanțarea solicitantului 5353,04 Euro.

Valoarea totală a proiectulii 53530,35 Euro.

Page 6: GHID DE DISEMINARE - … · Introducere în atragere de fonduri 7. ... E-Coaching - Platforma e-coaching a avut rolul de a oferi suport și asistență tehnică în domeniile

5

PRINCIPALELE REZULTATE

Începutul anului 2015 a dat startul unei colabori bazate pe încredere și pe schimb de bune practici

între ONG-urile din județul Brașov.

Proiectul „Dezvoltarea capacității organizaționale a ONG-urilor”, implementat de Asociația

Sprijin și Dezvoltare și-a propus creșterea vizibilității activităţilor din cadrul a 40 ONG-uri din județul

Brașov, dezvoltarea capacității de atragere de fonduri în organizație și facilitarea schimbului de

cunoştinţe şi experienţă între 80 reprezentanți ai acestor ONG-uri.

ONG-urilor beneficiare directe și-au dezvoltat capacitatea organizațională. Acestea au dobândit

informații necesare creșterii pe viitor a calității vizibilității organizației și a promovării acesteia și au

identificat modalități noi de implicare a presei pentru promovarea și susținerea ONG-urilor în comunitate.

De asemenea, proiectul a contribuit la dezvoltarea capacității de atragere de fonduri în organizație și la

creșterea vizibilității acesteia în comunitate.

Reprezentanții fiecărui ONG au înțeles ce înseamnă comunicarea și formarea relațiilor publice la

nivel personal, precum și la nivel organizațional în relație cu partenerii, beneficiarii, mass-media și alți

stakeholderi, cum pot atrage fonduri din comunitate și ce înseamnă management financiar.

Proiectul a cartografiat ONG-urile din județul Brasov, realizând o hartă în format fizic și o

aplicație online, înregistrând 259 de organizații neguvernametale din orașul Brașov și alte 41 din județ.

Atât harta cât și aplicația online conțin date de contact ale fiecărei organizații, adresa web, adresa la care

aceste ONG-uri sunt disponibile, precum și misiunea si grupul țintă ale acestora.

Proiectul a dezvoltat o platforma online pentru a facilita comunicarea dintre cele 40 de ONG-uri și

pentru a asigura schimbul de experiență și bune practici. Platforma conține suporturi de curs pe tema

Comunicare și Relații publice, precum și Atragerea de fonduri din comunitate și Management financiar.

http://dcong-asd.ro/resurse/

Proiectul a organizat timp de 3 zile un târg de ONG-uri, Activitatea cetățean activ în Comunitate,

unde 41 de ONG-uri au interacționat cu peste 1000 de vizitatori, iar acești vizitatori au avut posibilitatea

să le cunoască mai bine, să înțeleagă sectorul neguvernamental și obiectul de activitate al acestora.

În urma Târgului de ONG-uri, 80 de voluntari au avut ocazia să facă voluntariat timp de o zi în

una dintre ONG-urile participante în cadrul proiectului.

Proiectul și-a propus să aproie ONG-urile de comunitate, s-a realizat un film documentar,

campanie publică de conştientizare asupra rolului și impactului organizațiilor negvernamentale în

comunitate.

Rezultatele proiectului, disponibile pe platforma online a acestuia, vor continua să contribuie la

dezvoltarea activităților organizației prin atragerea de fonduri noi și prin creșterea vizibilității

organizației.

Page 7: GHID DE DISEMINARE - … · Introducere în atragere de fonduri 7. ... E-Coaching - Platforma e-coaching a avut rolul de a oferi suport și asistență tehnică în domeniile

6

PLAN DE ACȚIUNE

Activități directe

A. Seminarul mesei rotunde, care va facilita comunicarea între reprezentanții sectorului ONG și

reprezentanți ai presei.

Seminarul se poate realiza în vederea identificării așteptărilor reprezentanților presei asupra

promovării imaginii unui ONG în media. În urma discuțiilor cu reprezentanții presei se pot identifica noi

căi de implicare a presei în activitățile ONG-urilor. De asemenea, reprezentanții presei, pot explica

reprezentanților ONG diferențele dintre teorie și practică, precum și cum pot aceștia să aplice teoria în

practică, astfel încât activitățile ONG-urilor să devină atractive pentru presă.

B. Crearea unor rețele/ contacte

Această activitate se poate realiza cu scopul de a realiza o bază de date cu reprezentanți ai presei și de

a stabilio relație cu aceștia. Aceasta se poate realiza prin:

- Identificarea persoanelor din cercul restrâns al ONG-ului care cunosc reprezentanți ai presei;

- Identificarea unor persoane de legătură a unor redacții de presă locale;

- Deplasare pe teren, la readacțiile de presă;

- Realizarea unui bal, a unui eveniment anual, care să faciliteze cunoașterea dintre reprezentanții

ONG și reprezentanții presei.

Activități indirecte

A. Strategii de comunicare și PR și strategii de imagine

Este foarte important ca documentele care se trimit către presă să fie bine structurate și corecte, să

respecte regulile de scriere, iar frazele utilizate trebuie să fie scurte și corecte.

Rezultate și impact așteptat

Aceste activități pot avea următoarele rezultate și impact așteptat:

- Realizarea unei baze de date cu contacte ale reprezentanților presei;

- Creșterea vizibilității organizațiilor;

- Creșterea numărului de invitații din partea reprezentanților presei către sectorul ONG pentru

interviuri, emisiuni, reportaje;

- Creșterea numărului de reprezentanți ai pesei care se implică în promovarea și vizibilitatea

activităților ONG-urilor;

- Creșterea încrederii față de sectorul ONG;

- Creșterea numărului de voluntari;

- Înțelegerea și conștientizarea activităților de voluntariat.

Page 8: GHID DE DISEMINARE - … · Introducere în atragere de fonduri 7. ... E-Coaching - Platforma e-coaching a avut rolul de a oferi suport și asistență tehnică în domeniile

2

MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA ACTIVITĂŢII DE PROMOVARE ŞI

VIZIBILITATE DE ATRAGERE DE FONDURI

ATRAGERE DE FONDURI:

Pasi de parcurs

1. Dezvoltarea proiectului/ activității

2. Promovarea/vizibilitatea proiectului/ activității – mass-media (ziare, TV, radio), Flyere,

internet – (site, facebook)

3. Organizare de evenimente, seminarii, conferinţe

4. Monitorizare – verificarea îndeplinirii obiectivelor

Instrumente :

- GANTUL – table cu activităţi,

- PLAN ACTIVITĂŢI – calendar

- MATRICEA WBS – matrice cu săgeţi pentru planificare/monitorizare activitate

- RAPORT DE MONITORIZARE (contabilizare, o verificare a ceea ce s-a făcut)

- REZULTATUL FINANCIAR (sume)

- ce activităţi a adunat mai multe fonduri?

- analiza donatorilor/companiilor, STATISTICI

5. Evaluarea rezultatelor propuse și a impactului produs

- INDICATORI (măsurarea acestora)

- sondaje – grup ţintă

- articole de presă, comentarii

- numărul de personae interesate (inclusive personalităţi)

- ANALIZA SWOT (în special a donatorilor)

PROMOVARE SI VIZIBILITATE:

Monitorizare – activitatea de urmărire a obiectivelor în vederea imbunătăţirii a

întregului process (dacă este cazul)

Indicatori:

- traficul de pe internet (numărul de vizitatori)

- activitatea pe site-urile de socializare,

- numărul de sugestii primate

- analiza PEST - RAPORT DE MONITORIZARE

Page 9: GHID DE DISEMINARE - … · Introducere în atragere de fonduri 7. ... E-Coaching - Platforma e-coaching a avut rolul de a oferi suport și asistență tehnică în domeniile

3

Plan de atragere de fonduri

Partea introductivă

Misiune

Viziune

Beneficiari

Grup țintă

Obiectivele organizaţiei

Programe și proiecte ale organizaţiei

Experiență și expertiză

Istoric

Zonă geografică

Rezultatele organizației

Valoarea adăugată a acesteia

Obiectivele de atragere de fonduri

Obiectiv general: strângerea sumei de 75,500 de Euro pentru susținerea activităților

operaționale și de program ale organizației în 12 luni.

Obiective specifice:

1. Atragerea unui număr de 1000 de donatori individuali noi în primele 3 luni prin

metoda solicitări din ușă în ușă 3 luni de zile;

2. Fidelizarea a 50 de donatori individuali existenți în primele 3 luni;

3. Testarea în primele 8 luni metodelor de abordare a donatorilor individuali:

solicitări fată în față, solicitări din ușă în ușă, atragere de fonduri prin poștă,

cotizații, prevederea 2%, solicitări în locuri publice;

4. Testarea în primele 10 luni metodelor de abordare a companiilor: donații salariale,

voluntariat corporatist, marketing comunitar;

5. Organizarea unui eveniment special pentru strângerea sumei de 5000 de euro în 4

luni de zile;

6. Utilizarea internetului în atragerea de fonduri în lunile 7-10;

7. Recrutarea unui număr de 100 de voluntari noi care să se implice în abordarea

donatorilor individuale;

8. Dezvoltarea competențelor de implementarea și evaluare a metodelor de atragere

de fonduri la nivelul echipei de fundraising în 12 luni;

9. Dezvoltarea abilităților de lucru în echipă la nivelul echipei de fundraising în 12

luni;

Cât vreau să strâng?

75,500 Euro

Ce fel de costuri trebuie acoperie?

Operaţionale sau de program?

- 5,500 Euro pentru costuri operaționale

- 70,000 Euro pentru costuri de program

Pentru câţi beneficiari?

- 500 de tineri

- 200 de copii

În cât timp vreau să strâng? 12 luni

Page 10: GHID DE DISEMINARE - … · Introducere în atragere de fonduri 7. ... E-Coaching - Platforma e-coaching a avut rolul de a oferi suport și asistență tehnică în domeniile

4

Care sunt donatorii pe care îi vizez?

- Donatori individuali

- Companii

Câţi donatori constanţi am?

- 50 de donatori individuali

- 5 companii

Care este metoda pe care o aplic?

- donații salariale

- voluntariat corporatist

- marketing comunitar

- eveniment special

- solicitări fată în față

- solicitări din ușă în ușă

- atragere de fonduri prin poștă

- cotizații

- prevederea 2%

- solicitări în locuri publice

Cât pot investi pentru a strânge fonduri?

6,850 Euro

Care este suma care ar face acţiunea mea de

succes?

6,850 Euro

Cât costă un serviciu per beneficiar?

300 Euro

Ce procent vreau să strâng?

27,81%

Care sunt rezultatele / experienţa anterioară

în atragerea de fonduri?

Fidelizarea a 5 companii;

Fidelizarea a 50 de donatori individual;

Strângerea de fonduri din comunitate în valoare

de 300,000.00 Euro

Organizarea as 5 evenimente speciale

Organizarea unei campanii de strângere de

fonduri prin SMS

Nevoia organizației pentru strângerea de fonduri din comunitate

Nevoia organizației

Organizația dorește să strângă fonduri pentru costurile de program și operaționale ale

acesteia pentru următoarele programe:

A. Programe pe termen lung:

1. Programul pe termen lung pentru prevenirea abandonului școlar, beneficiari 150 de copii

săraci

2. Programul pe termen lung pentru facilitarea inserției profesionale, beneficiari 350 de

tineri șomeri

B. Programe noi:

1. Programul pe termen scurt pentru educație civică, beneficiari 50 de copii săraci

2. Programul pe termen scurt pentru educație civică, beneficiari 150 de tineri șomeri

Page 11: GHID DE DISEMINARE - … · Introducere în atragere de fonduri 7. ... E-Coaching - Platforma e-coaching a avut rolul de a oferi suport și asistență tehnică în domeniile

5

Analiza nevoii și a programelor

Care sunt programele cu care ajung

mai uşor la comunitate?

1. Programul pe termen lung pentru prevenirea

abandonului școlar

2. Programul pe termen lung pentru facilitarea inserției

profesionale

Care sunt programele descoperite

financiar?

1. Programul pe termen lung pentru prevenirea

abandonului școlar

2. Programul pe termen lung pentru facilitarea inserției

profesionale

3. Programul pe termen scurt pentru educație civică

4. Programul pe termen scurt pentru educație civică

Pentru ce tipuri de cheltuieli strâng

fonduri?

Cheltuieli salariale

Cheltuieli necesare derulări activităților

Cheltuieli administrative

Chetuieli de promovare și vizibilitate

Ce vreau să strâng? Bani

Care sunt beneficiarii fondurilor? 200 de copii săraci și 500 de tineri șomeri

Ce parte a problemei/ nevoii vrei să

rezolvi?

Pevenirea abandonului școlar

Facilitaea inserției profesionale

Dezvoltarea cetățeniei active și dezvoltarea competențelor

necesare pentru implicare civică

Care sunt programele cu rezultate

concrete?

1. Programul pe termen lung pentru prevenirea

abandonului școlar

2. Programul pe termen lung pentru facilitarea inserției

profesionale

Care este nevoia pentru care atragi

fonduri?

Abandonul școlar

Șomajul în rândul tinerilor

Cum afectează această nevoie

donatorii?

Nivel slab de educație

Forță de muncă necalificată

Instabilitate economică

Persoanele implicate în atragerea de fonduri

În ce fel poate fi implicat managementul

organizaţiei?

Abordarea companiilor

Evaluarea metodelor de atragere de fonduri

În ce fel poate fi implicat board-ul

organizaţiei?

Monitorizarea activităților și măsurarea

impactului

Cine din personal se poate implica?

2 fundraiseri

Responsabilul financiar

Responsabilul de program

Am / nu am nevoie de voluntari? Dacă

da, de câţi?

10 voluntari vechi

100 de voluntari noi

În ce măsură pot fi implicaţi

beneficiarii?

Realizarea mesajelor

În cadrul evenimentelor speciale

În cadrul solicitărilor publice

Page 12: GHID DE DISEMINARE - … · Introducere în atragere de fonduri 7. ... E-Coaching - Platforma e-coaching a avut rolul de a oferi suport și asistență tehnică în domeniile

6

Care sunt partenerii organizaţiei? Direcția Județeană de Sport și Tineret

Teatrul

Opera

Există personalităţi care se pot implica? Nu

În ce măsură se pot implica alţi membri

ai comunităţii?

În cadrul evenimentelor speciale

În cadrul solicitărilor publice

Ce relaţii personale / căi de comunicare

pot fi accesate?

Prieteni

În ce măsură se pot implica membrii?

În cadrul metodelor de abordare a companiiloe

și a donatorilor individuali

Cum poate fi implicată mass media? Promovarea evenimentelor speciale,

solicitărilor publice și a solicitărilor din ușă în

usă

Cine ia deciziile legate de atragerea de

fonduri?

Reprezentantul legal

Investiția inițială

Cât ne permitem să investim?

6,850 Euro

Cât vrem să investim?

6,850 Euro

Cât credem că putem câştiga?

75,500 Euro

Ce costuri trebuie să asigur?

Chetuieli de promovare și vizibilitate

Cheltuieli salariale

Cheltuieli necesare implementării metodelor

Care este raportul cost-beneficiu? Fezabil

Care este raportul timp – investiţie?

Fezabil

Care este riscul maxim pe care sunt dispus

să mi-l asum?

Neatingerea obiectivului general propus

Ce resurse presupun metodele pe care vrem

să le aplicăm?

Resurse financiare

Resurse umane

Resurse de timp

Cât ne-ar mulţumi să strângem?

75,500 Euro

Există susţinere pentru acţiune

(sponsorizări) în exteriorul organizaţiei?

Da

Page 13: GHID DE DISEMINARE - … · Introducere în atragere de fonduri 7. ... E-Coaching - Platforma e-coaching a avut rolul de a oferi suport și asistență tehnică în domeniile

7

Metodele de atragere de fonduri utilizate

Ce metode vrem/putem să strângem?

- donații salariale

- voluntariat corporatist

- marketing comunitar

- eveniment special

- solicitări fată

- solicitări din ușă în usă

- atragere de fonduri prin poștă

- cotizații

- prevederea 2%

- solicitări în locuri publice

Ce experienţă avem în folosirea unor

metode?

Organizarea unor evenimente speciale

Abordarea donatorilor individuali

Ce capacitate logistică avem?

Putem să organizăm forța de muncă astfel încât

să implementăm mai multe metode în același

timp

Ce resurse avem la dispoziţie?

Resurse umane, resursă de timp, resurse

financiare

Cum ne organizăm (paşii de desfăşurare)?

Activități de pregătire a fiecărei metode

Activități de implementare a fiecărei metode

Activități de evaluare și follow-up a fiecărei

metode

Cât timp avem la dispoziţie?

12 luni

De unde vrem să strângem (geografic)?

Județul Brașov

Ce vrem să strângem? Bani

Ce prevederi legislative ne pot ajuta? Da, facilități fiscale pentru companii

Donatori

De la cine strâng?

Donatori individuali

Companii

Cine are fonduri? Donatori individuali

Companii

Cine donează?

Donatori individuali

Companii

Cine e interesat de cauza noastră? Donatori individuali

Companii

Ei ne cunosc? Noi îi cunoaştem?

Nu ne cunoasc, noi îi cunoaștem

Care sunt donatorii noştri constanţi şi

ocazionali?

5 companii și 50 de donatori individuali

Page 14: GHID DE DISEMINARE - … · Introducere în atragere de fonduri 7. ... E-Coaching - Platforma e-coaching a avut rolul de a oferi suport și asistență tehnică în domeniile

8

Sunt motivaţi să susţină domeniul meu de

activitate?

Da

Au un interes pentru zona mea geografică?

Da, donatorii individuali locuiesc în județ iar

companiile își desfășoară activitatea economică

în județul Brașov

Cum ajungem la potenţialii noştri donatori

(care sunt canalele comune de comunicare)

Mail

Deplasare pe teren

Social media

Presa scrisă și online

Ce i-ar motiva să ne susţină pe noi?

Motivație de natură emoțională

Motivație de natură normativă

Motivație de natură reciprocă

Ce putem oferi noi donatorului?

Pachete de recunoaștere

Cu ce donatori vrem/nu vrem să ne asociem

ca organizaţie?

Cu firmale care au o imagine negativă la nivel

local, național sau internațional, cele care prin

activitatea lor influențeazaă negativ bunăstarea

populației.

Page 15: GHID DE DISEMINARE - … · Introducere în atragere de fonduri 7. ... E-Coaching - Platforma e-coaching a avut rolul de a oferi suport și asistență tehnică în domeniile

9

Timp

În cât timp?

12 luni

Când avem nevoie de aceste fonduri?

Pregresiv

După cât timp de la acţiune avem fondurile?

Imediat

Există un deadline extern?

Da, implementarea activitatilor

Care este calendarul evenimentelor din

organizaţie?

Activtăți de program si operaționale lunare

Care este durata de pregătire vs durata de

desfăşurare?

Pregatirea este mai mare față de durata de

desfășurare

Câte acţiuni ne propunem anual?

9

Cum se suprapune peste agenda oraşului?

Urmărește evenimentele din cadrul acestuia

Cât timp până intrăm pe plus?

3 luni

Page 16: GHID DE DISEMINARE - … · Introducere în atragere de fonduri 7. ... E-Coaching - Platforma e-coaching a avut rolul de a oferi suport și asistență tehnică în domeniile

10

Plan de atragere de fonduri

Obiectiv general: strângerea sumei de 75,500 de Euro pentru susținerea activităților operaționale și de program ale organizației în 12 luni.

1. Atragerea unui număr de 1000 de donatori individuali noi în primele 3 luni prin metoda solicitări din ușă în ușă 3 luni de zile;

Campania/

Metoda

Grup tinta Obiectiv

financiar

Alte obiective Perioada Resurse

financiare

Alte resurse Resurse lipsa

Solicit

ări din ușă în

ușă

1000

de donatori

individuali

Strân

gerea sumei

de 5000 Euro

Recrutarea unui număr de

70 de voluntari noi care să se

implice în abordarea donatorilor

individuale.

Dezvoltarea competențelor

de implementarea și evaluare a

metodelor de atragere de fonduri la

nivelul echipei de fundraising.

Dezvoltarea abilităților de

lucru în echipă la nivelul echipei

de fundraising.

Lunile

1 – 3

200

Euro

7

voluntari

2

fundraiseri

70 de

voluntari

2. Fidelizarea a 50 de donatori individuali existenți în primele 3 luni;

Campania/

Metoda

Grup tinta Obiectiv

financiar

Alte obiective Perioada Resurse

financiare

Alte resurse Resurse lipsa

Solicit

ări din ușă în

ușă

50

de donatori

individuali

Strân

gerea sumei

de 500 Euro

Dezvoltarea competențelor

de implementarea și evaluare a

metodelor de atragere de fonduri la

nivelul echipei de fundraising.

Dezvoltarea abilităților de

Lunile

1 – 3

500

Euro

10

voluntari

2

fundraiseri

500 Euro

Page 17: GHID DE DISEMINARE - … · Introducere în atragere de fonduri 7. ... E-Coaching - Platforma e-coaching a avut rolul de a oferi suport și asistență tehnică în domeniile

11

lucru în echipă la nivelul echipei de

fundraising.

3. Testarea în primele 8 luni metodelor de abordare a donatorilor individuali: solicitări fată în față, solicitări din ușă în ușă, atragere de

fonduri prin poștă, cotizații, prevederea 2%, solicitări în locuri publice;

Campania/

Metoda

Grup tinta Obiectiv

financiar

Alte obiective Perioada Resurse

financiare

Alte resurse Resurse lipsa

Solicit

ări fată în față

20

de companii

Strân

gerea sumei

de 10000

Euro

Recrutarea unui număr de

20 de voluntari noi.

Dezvoltarea competențelor

de implementarea și evaluare a

metodelor de atragere de fonduri la

nivelul echipei de fundraising.

Dezvoltarea abilităților de

lucru în echipă la nivelul echipei

de fundraising.

Lunile

1 – 3

450

de Euro

2

fundraiseri

30 de

voluntari noi

Solicit

ări din ușă în

usă

100

de donatori

individuali

Strân

gerea sumei

de 500 Euro

Recrutarea unui număr de

10 de voluntari noi care să se

implice în abordarea donatorilor

individuale.

Dezvoltarea competențelor

de implementarea și evaluare a

metodelor de atragere de fonduri la

nivelul echipei de fundraising.

Dezvoltarea abilităților de

lucru în echipă la nivelul echipei

de fundraising.

Lunile

1 – 5

100

de Euro

2

fundraiseri

10 de

voluntari noi

Atrage

re de fonduri

prin poștă

5000

de

apartamente

Strân

gerea sumei

de 3000 Euro

Dezvoltarea competențelor

de implementarea și evaluare a

metodelor de atragere de fonduri la

Lunile

1 – 7

250

0 Euro

70 de

voluntari

Plicuri

Page 18: GHID DE DISEMINARE - … · Introducere în atragere de fonduri 7. ... E-Coaching - Platforma e-coaching a avut rolul de a oferi suport și asistență tehnică în domeniile

12

nivelul echipei de fundraising.

Dezvoltarea abilităților de

lucru în echipă la nivelul echipei

de fundraising.

Cotizaț

ii

10

membrii noi

7

membrii

vechi

Strân

gerea sumei

de 500 Euro

Dezvoltarea competențelor

de implementarea și evaluare a

metodelor de atragere de fonduri la

nivelul echipei de fundraising.

Dezvoltarea abilităților de

lucru în echipă la nivelul echipei

de fundraising.

Lunile

1 – 3 - Consi

liul director

2

fundraiseri

10 noi

membrii

Preved

erea 2%

1000

de donatori

individuali

Strân

gerea sumei

de 22000

Euro

Dezvoltarea competențelor

de implementarea și evaluare a

metodelor de atragere de fonduri la

nivelul echipei de fundraising.

Dezvoltarea abilităților de

lucru în echipă la nivelul echipei

de fundraising.

Lunile

1 – 8

500

de euro

100

de voluntari

2

fundraiseri

Mem

brii

organizației

-

Solicit

ări în locuri

publice

1200

de donatori

individuali

Strân

gerea sumei

de 5000 Euro

Dezvoltarea competențelor

de implementarea și evaluare a

metodelor de atragere de fonduri la

nivelul echipei de fundraising.

Dezvoltarea abilităților de

lucru în echipă la nivelul echipei

de fundraising.

Lunile

1 – 6

300

de euro

100

de voluntari

2

fundraiseri

-

4. Testarea în primele 10 luni metodelor de abordare a companiilor: donații salariale, voluntariat corporatist, marketing comunitar;

Campania/

Metoda

Grup tinta Obiectiv

financiar

Alte obiective Perioada Resurse

fina

nciare

Alte resurse Resurse lipsa

Page 19: GHID DE DISEMINARE - … · Introducere în atragere de fonduri 7. ... E-Coaching - Platforma e-coaching a avut rolul de a oferi suport și asistență tehnică în domeniile

13

Donați

i salariale

150

de IMM-uri

si companii

mari, prin

2500 de

ajgajati

Strân

gerea sumei

de 12000

Euro

Creșterea vizibilității în

cadrul sectorului economic.

Dezvoltarea competențelor

de implementarea și evaluare a

metodelor de atragere de fonduri la

nivelul echipei de fundraising.

Dezvoltarea abilităților de

lucru în echipă la nivelul echipei

de fundraising.

Lunile

1 – 6

450

de Euro

10 de

voluntari

2

fundraiseri

-

Volunt

ariat

corporatist

20

de IMM-uri

si comapnii

mari

- Creșterea vizibilității în

cadrul sectorului economic.

Dezvoltarea competențelor

de implementarea și evaluare a

metodelor de atragere de fonduri la

nivelul echipei de fundraising.

Dezvoltarea abilităților de

lucru în echipă la nivelul echipei

de fundraising.

Lunile

5 – 10

100

de Euro

2

fundraiseri

-

Market

ing comunitar

5

IMM-uri si

companii

mari locale

Strân

gerea sumei

de 5000 Euro

Creșterea vizibilității în

cadrul comunității.

Dezvoltarea competențelor

de implementarea și evaluare a

metodelor de atragere de fonduri la

nivelul echipei de fundraising.

Dezvoltarea abilităților de

lucru în echipă la nivelul echipei

de fundraising.

Lunile

3 – 10

100

de Euro

2

fundraiseri

-

Page 20: GHID DE DISEMINARE - … · Introducere în atragere de fonduri 7. ... E-Coaching - Platforma e-coaching a avut rolul de a oferi suport și asistență tehnică în domeniile

14

5. Organizarea unui eveniment special pentru strângerea sumei de 5000 de euro în 4 luni de zile;

Campania/

Metoda

Grup tinta Obiectiv

financiar

Alte obiective Perioada Resurse

fina

nciare

Alte resurse Resurse lipsa

Evenie

nt special

o Petrecere

de

Craciun:

Colinde

cu

copiii;

Atelier

de

globuri;

Licitații

produse.

20

de

intreprinderi

medii și

mari locale

200

de donatori

individuali

Strân

gerea sumei

de 10000

Euro

Creșterea vizibilității în

cadrul comunității.

Dezvoltarea competențelor

de implementarea și evaluare a

metodelor de atragere de fonduri la

nivelul echipei de fundraising.

Dezvoltarea abilităților de

lucru în echipă la nivelul echipei

de fundraising.

Lunile

9 – 12

150

0 de euro

100

de voluntari

2

fundraiseri

Cunoștințe

despre organizare

unor evenimente.

Pregătirea

voluntarilor pentru

organizarea

evenimentelor.

6. Utilizarea internetului în atragerea de fonduri în lunile 7-10;

Campa

nia/ Metoda

Grup

tinta

Obiec

tiv

finan

ciar

Alte obiective Perioad

a

Res

urse

fina

nciare

Alte

resurse

Resurse

lipsa

Interne

t

Don

atori

individuali

Strân

gerea sumei

de 2000 Euro

Dezvoltarea competențelor

de implementarea și evaluare a

metodelor de atragere de fonduri la

nivelul echipei de fundraising.

Lunile

7 – 10

150

de euro

100

de voluntari

2

fundraiseri

Cunoștințe

despre strângerea

de fonduri pe

internet

Page 21: GHID DE DISEMINARE - … · Introducere în atragere de fonduri 7. ... E-Coaching - Platforma e-coaching a avut rolul de a oferi suport și asistență tehnică în domeniile

15

Indicatori de evaluare - (sursa: Trusa de Instrumente pentru atragerea de fonduri din comunitate, Asociatia pentru Relatii Comunitare,

București, 2006)

1. Ore/zile de muncă ale personalului

2. Ore/zile de muncă ale voluntarilor/ personalului

3. Număr de persoane implicate (angajați-voluntari)

4. Suma de bani investită per total

5. Suma de bani investită per metodă

6. Suma de bani investită per eveniment/acțiune

7. Grupuri implicate în planificarea procesului

8. Grupuri implicate în implementarea procesului

9. Ce grupuri noi au fost atrase față de anii trecuți

10. Toate cele de mai sus raportate la anii trecuți

11. Metode noi folosite

12. Mesaje noi folosite

13. Grupuri țintă noi

14. Ce au învățat cei implicați

15. Timpul până la care se recuperează investiția inițială (Time to break-even)

16. Număr de metode folosite

17. Număr de evenimente/acțiuni derulate

18. Număr de materiale produse (pliante, mape, scrisori)

19. Număr de persoane care au participat la eveniment (raportat și la ceea ce ați planificat)

20. Număr de persoane la care au ajuns informațiile de la voi (prin pliante, scrisori, întâlniri directe, etc)

21. Calitatea materialelor produse (raportat la așteptările și standardele din procesul de planificare - format, culori, calitate a tiparului, număr,

etc)

22. Aprecierile materialelor de către beneficiari (utile, complete, clare, ușor de folosit, plăcute)

23. Calitatea evenimentelor raportat la planificare (locație, desfășurare, implicarea celor vizați)

24. Calitatea evenimentelor din punctul de vedere al celor implicați (conținutul și modul de transmitere a mesajelor, logistica evenimentelor,

modul de desfășurare)

25. Mesajele cheie ale organizației (calitatea și forma mesajelor din punctul de vedere al audiențelor - clare, inteligibile)

26. Modul de transmitere al mesajelor (cum au apreciat grupurile țintă canalele de transmitere, momentul ales pentru transmitere, frecvența, etc)

Page 22: GHID DE DISEMINARE - … · Introducere în atragere de fonduri 7. ... E-Coaching - Platforma e-coaching a avut rolul de a oferi suport și asistență tehnică în domeniile

16

27. Modul de lucru în echipă (asumarea rolurilor noi, ducerea la bun sfârșit a sarcinilor, calitatea proceselor de instruire, numărul de persoane

instruite, conflictele din echipă)

28. Suma strânsă per total

29. Suma strânsă/ eveniment/ acțiune

30. Suma strânsă/ metodă

31. Sumă/ tip de solicitare/ donator

32. Suma medie/ donator/ metodă

33. Media donației/ donator/ metodă

34. Donația minimă și maximă

35. Număr donatori noi/Procentaj donatori noi

36. Donatori vechi pierduți

37. Raportul suma investită/ venit net per metodă

38. Gradul de cunoaștere al organizației

39. Eficacitatea diferitelor metode de atragere de fonduri (investiție mai mică/ sumă atrasă)

40. Gradul de participare al diferitelor audiențe (Board, angajați, voluntari, director executiv)

41. Numărul de inițiative din partea a diferite grupuri din organizație

42. Gradul de recunoaștere al diferitelor acțiuni

43. Numărul de donatori care vin să doneze din proprie inițiativă

44. Numărul de donatori care donează în mod repetat/constant

Page 23: GHID DE DISEMINARE - … · Introducere în atragere de fonduri 7. ... E-Coaching - Platforma e-coaching a avut rolul de a oferi suport și asistență tehnică în domeniile

17

Evenimente speciale

Exemplu 1 – Eveniment „Încălzește - inima unui copil - Căminul copiilor abandonați”

Obiectiv (CE):

Campanie de strângere fonduri pentru asigurarea resurselor financiare necasare pentru

încălzirea pe timpul sezonului rece (4 luni) pentru Fundația PECA.

Mijloace de promovare:

- Ziare – tipărite și online (articol + anunț)

- Radio privat – spot sonor

- TV privată – spot video

- Online – pagina FB + grup

Construirea mesajului de atragere de fonduri

CUM (forma și frecvența mesajului):

Mesaj emoțional: ”Vă invităm sâmbătă, 28.11.2015, îmcepând cu ora 11:30 la –

LOCAȚIA, împreună cu copilul tău la spectacol / teatru / ateliere de creație / activități sportive /

prezentare modă cu copii de la PECA și contribuie prin timp de calitate și donații pentru

decontarea cheltuielilor de încălzire de la casele de copii ale F. PECA”.

Frecvența promovării mesajului: zilnic, timp de 2 săptămâni

Activități:

- Conturarea/ organizarea evenimentului de către echipă (cu 2 luni înainte)

- Pregătirea mesajelor, spoturilor în funcție de canal

- Contactarea celor din mass-media (cu 1 lună înainte)

- Derularea campaniei media (cu 2 săptămâni înainte de eveniment)

- Derularea evenimentului

- Prezentarea rezultatelor (mesaj mulțumire):

Mass-media articole

Direct mail

COSTURI:

- Salariile echipei implicate x Durata campaniei

- Campania media

- Organizare eveniment

Page 24: GHID DE DISEMINARE - … · Introducere în atragere de fonduri 7. ... E-Coaching - Platforma e-coaching a avut rolul de a oferi suport și asistență tehnică în domeniile

18

Exemplu 2 – CONCERT CARITABIL

Obiectiv (CE):

- Strângerea din comunitate a 250.000 Euro pentru construirea și dotarea Centrului

Educațional din Hoghiz (Brașov)

Mijloace de promovare:

- Televiziunea națională și locală

- Radioul național și local

- Afișe

- Facebook

- Internet

-

Construirea mesajului de atragere de fonduri

CUM (forma și frecvența mesajului):

„Sari cu noi cât mai sus pentru copiii și tinerii cu potențial din zonele rurale, 20 febr. 2016 -

Concert caritabil cu NUMELE UNOR ARTIȘTI”

Frecvența:

- Pe radio 5 ori zi / 2 săpt în ianuarie

- Pe TV 5 ori zi / 2 săpt în ianuarie

Activități:

1. Realizarea mesajului

2. Contactarea artiștilor

3. Stabilire parteneriate

4. Crearea evenimentului

5. Contactarea Radio/TV

6. Stabilire parteneriate

7. Publicitate/ vânzare bilete

COSTURI:

- Afișe publicitare

- Echipe sonorizare / lumini / spațiu

- Costuri artiști

- Publicitate TV

- Publicitate Radio

Page 25: GHID DE DISEMINARE - … · Introducere în atragere de fonduri 7. ... E-Coaching - Platforma e-coaching a avut rolul de a oferi suport și asistență tehnică în domeniile

19

Exemplu 3 – BAL DE CARITATE „Balul inimilor albastre”

Obiectiv (CE):

o Organizarea unui bal de caritate „Balul inimilor albastre” pentru strângerea de fonduri pentru

copii cu autism – Asociația Theoemydor

o Locația Brașov „Aro Palace” – sala barului de noapte

GRUPUL ȚINTĂ:

- persoane cu potențial financiar mediu și ridicat

- concerne, firme, instituții cu implementare puternică pe piața economică și financiară,

bănci/reprezentanți ai acestora

Construirea mesajului de atragere de fonduri

- mesajul va fi promovat pe toate mijloacele de comunicare, mass-media, cotidiene, flyere,

giftcard-uri, viu grai, internet, site-uri, e-mail-uri, facebook;

Mijloace de promovare:

- Descrierea și prezentarea evenimentului pe toate căile de comunicare: FUN24, zile și nopți,

Transilvania Express, TVS internet, e-mail-uri, site-uri și în viu grai;

- Afiș și materiale pentru reclamă (flyere, cataloage și altele);

- Invitații eveniment, vor avea titlu de donație în valoare de 200 ron/ bucată (persoană)

- instituții cu mare impact social;

- instituții de cultură;

- firme mijlocii și mari;

- concerne.

COSTURI:

- costuri promovare;

- costuri sală;

- costuri meniuri invitați;

- Resurse existente: artiști, muzicieni, dansatori, cântăreți, voluntari, copii cu TSA pentru

prezentare modă, creații noi;

- Resurse necesare: creatori de modă, persoane cu resurse financiare

Activități:

- Identificarea partenerilor: Asociația Raza de speranță; parteneri media

- Realizarea și distribuirea materialelor de promovare, promovare meadi

- Realizarea obiectelor confecționate de mână de copii cu TSA; realizarea hainelor

confecționate special pentru eveniment.

- Identificarea sponsorilor: firme și cunoștințe din toate categoriile sociale

REZULTATE ȘI IMPACT AȘTEPTAT

Strângerea sumei minime de 5000 Euro pentru copiii cu TSA.


Recommended