+ All Categories
Home > Documents > geoeconomie_subiecte_pt_examen_si_raspunsuri.[conspecte.md].doc

geoeconomie_subiecte_pt_examen_si_raspunsuri.[conspecte.md].doc

Date post: 11-Dec-2015
Category:
Upload: verigaalexandr
View: 235 times
Download: 1 times
Share this document with a friend
32
2.Fondatorii gindirii geoeconomice; *Edward Lutward – pentru prima data a utilizat termenul de geoeconomie si a pus bazele strategiei geoeconomice; *Fridrih List – mentiona ca dezvoltarea unei natiuni depinde nu numai de schimbul de marfuri, dar si de perfectionarea proceselor de productie; *Djon Galbrit – in analiza dezvoltarii economice a Europei de Vest a ajuns la concluzia ca factorul principal in dezvoltare a fost asigurarea unui nivel de trai al populatiei foarte inalt. *Piter Dracher – rolul principal in dezvoltarea statelor ii apartine fortei de munca inalt calificata. *Lister Tirrou – considera ca sec.20 a fost etapa economiilor nationale, iar sec.21 este etapa economiilor globale. *Marchall Goldman – rolul principal in dezvoltarea economiei contemporane le revine noilor tehnologii. *Francis Fucuiame – considera ca lumea trece concomitant prin doua revolutii: informational – tehnologica si biotehnologica. *Jack Atalli – considera ca lumea contemporana este divizata in trei poli geoeconomici: America de Nord, Uniunea Europeana si Regiunea Asia – Pacific. Geoeconomia se dezvolta in special in statele inalt dezvoltate. In present se deosebesc trei scoli geoeconomice: 1.Geoeconomia Americana studiaza procesul de tranzitie de la dominatia militara la cea economica. 2.Geoeconomia italiana studiaza expansiunea econpmica a statelor lumii. 3.Geoeconomia rusa este bazata pe balanta intereselor geostrategice 4. .Evoluţia concepţiilor geoeconomice în viziunea diferitor şcoli ştiinţifice. Concepţiile geoeconomice în viziunea diferitor şcoli ştiinţifice Apariţia Geoeconomiei ca ştiinţă este răspunsul la multe probleme pe care le înaintează societatea în etapa contemporană deoarece anume geoeconomia este pusă întotdeauna în situaţia de a căuta noi concepţii bine argumentate în conformitate cu cerinţele actuale ale societăţii. Astfel, concepţiile geoeconomice se lasă a
Transcript

2.Fondatorii gindirii geoeconomice; *Edward Lutward – pentru prima data a utilizat termenul de geoeconomie si a pus bazele strategiei geoeconomice;*Fridrih List – mentiona ca dezvoltarea unei natiuni depinde nu numai de schimbul de marfuri, dar si de perfectionarea proceselor de productie;*Djon Galbrit – in analiza dezvoltarii economice a Europei de Vest a ajuns la concluzia ca factorul principal in dezvoltare a fost asigurarea unui nivel de trai al populatiei foarte inalt.*Piter Dracher – rolul principal in dezvoltarea statelor ii apartine fortei de munca inalt calificata.*Lister Tirrou – considera ca sec.20 a fost etapa economiilor nationale, iar sec.21 este etapa economiilor globale.*Marchall Goldman – rolul principal in dezvoltarea economiei contemporane le revine noilor tehnologii.*Francis Fucuiame – considera ca lumea trece concomitant prin doua revolutii: informational – tehnologica si biotehnologica.*Jack Atalli – considera ca lumea contemporana este divizata in trei poli geoeconomici: America de Nord, Uniunea Europeana si Regiunea Asia – Pacific. Geoeconomia se dezvolta in special in statele inalt dezvoltate. In present se deosebesc trei scoli geoeconomice:1.Geoeconomia Americana studiaza procesul de tranzitie de la dominatia militara la cea economica.2.Geoeconomia italiana studiaza expansiunea econpmica a statelor lumii.3.Geoeconomia rusa este bazata pe balanta intereselor geostrategice

4. .Evoluţia concepţiilor geoeconomice în viziunea diferitor şcoli ştiinţifice.

Concepţiile geoeconomice în viziunea diferitor şcoli ştiinţifice

Apariţia Geoeconomiei ca ştiinţă este răspunsul la multe probleme pe care le înaintează societatea în etapa

contemporană deoarece anume geoeconomia este pusă întotdeauna în situaţia de a căuta noi concepţii bine argumentate în

conformitate cu cerinţele actuale ale societăţii. Astfel, concepţiile geoeconomice se lasă a fi interpretate în mod deosebit

de diferiti reprezentanţi ai mai multor şcoli, cum ar fi: şcoala americană, germană, franceză, rusă ş.a.

Un aport deosebit în crearea şi dezvoltarea conceptelor geoeconomice au adus savanţii economişti americani din

principalele centre universitare. Printre aceştia se numără John Galbraith, care în lucrările sale înaintează ideea că

succesele economice ale occidentului se datoresc, în primul rînd, nivelului înalt de viaţă al populaţiei, iar deciziile în

dezvoltarea industriei contemporane trebuie să se bazeze pe cunoştinţele ştiinţifice şi tehnice speciale, pe informaţii şi

experienţă, pe instruirea şi intuiţia profesională a mai multor persoane.

Un alt economist american, care a adus un aport nu mai mic în dezvoltarea concepţiilor geoeconomice a fost Piter

Dracher (Draker), căruia îi aparţin lucrările : „Viitorul omului industrial” (1946), „Revoluţia invizibilă” (1976),

„Societatea postindustrială” (1993), ş.a. Acesta consideră că o prioritate mare în promovarea politicii geoeconomice a

statelor dezvoltate o are numărul mare de specialişti înalt calificaţi. Aplicând acest principiu la perioada în care trăim

putem constata că neglijarea susţinerii învăţământului superior şi finanţării cercetărilor ştiinţifice, tipică statelor ex-

sovietice, prezintă un pericol nu numai pentru viitorul statelor respective, dar şi pentru întreaga omenire.

Lester Karl Turou - un alt savant american, specialist în domeniul economiei mondiale consideră, că la sfîrşitul

sec. XIX sistemele economice locale au fost înlocuite cu cele naţionale, apoi la sfârşitul sec. XX în locul celor nationale

vine economia globală. În lucrarea sa întitulată "Investiţiile în capitalul uman" (1970) se menţionează că în cazul

globalizării veniturile ţării respective vor fi în raport cu gradul de integrare în economia globală. În acest context savanţii

contemporani consideră că resursele strategice ale sec. XXI vor deveni cunoştinţele omului şi capacitatea de a le folosi în

binele societăţii.

Savanţii economişti americani au pus bazele dezvoltării geopoliticii, dar totodată acordând o atenţie prioritară

principiilor geoeconomice. Ei au lansat teoria numită "Spaţiile de interes vital", care a fost ca o prelungire a teoriei

savanţilor germani numită " spaţiile vitale". Teoria dată a fost promovată de către Germania fascistă în dezlănţuirea celui

de al doilea război mondial, fiind drept motiv de extindere prin forţă a spaţiului vital.

Un aport considerabil în dezvoltarea geoeconomiei a fost adus şi de reprezentanţii şcolii germane, care au pus

baza dezvoltării şi cercetării strategiilor geoeconomice. Printre aceştia se evidenţiază şi marele economist german-

profesor universitar Freiderieh List (1789-1846), care este numit părintele Geoeconomiei. Fiind un oponent dur al

conceptului "Ordinii naţionale" propus de A. Smit. F. List menţiona, că statului îi revine un rol deosebit în asigurarea

dezvoltării economice. În lucrarea sa "Sistemul naţional al economiei politice" formulează teoria forţelor de producere, în

care principala forţă productivă este considerată industria. Iar componenta principală a forţelor de producere este capitalul

uman. F. List menţiona în lucrările sale că oricât de harnici, de economi, de inventivi, inteligenţi nu vor fi indivizii, fără o

unitate naţională, fără o diviziune a muncii şi fără cooperarea forţelor de producţie în cadrul unei naţiuni, ea nu va atinge

niciodată un nivel înalt de bunăstare şi putere şi nu-şi va asigura posesiunea durabilă a bunurilor ei materiale şi spirituale.

Activitatea geoeconomică a lui F. List nu se încheie cu o singură idee. Deasemenea el şi-a expus părerea referitor

la "autarhia marilor spaţii", care este definită drept unitate economică de sinestătătoare, în care legăturile economice

interne şi schimbul de mărfuri face ca aceste spaţii să poarte un caracter unitar. Autarhia ca concept constituie o strategie

geoeconomică care constă în crearea unor sisteme economice de tip închis şi ruperea relaţiilor economice externe, fapt ce

duce spre izolare.

Pe lîngă reprezentanţii şcolii americane şi germane, un rol deosebit de important în domeniul economiei politice îl

joacă şi reprezentanţii şcolii franceze. Renumitul savant francez, istoricul Fernan Brodel (1902-1985) în baza noţiunii de

"autarhia spaţiilor mari" a întrodus noţiunea de "lume economică" (în sensul de "spaţiul economic"), care este considerată

o lume unică ce se caracterizează printr-o unitate economică unită printr-un schimb comercial. Drept exemplu poate servi

"Lumea economică" din regiunea riverană Mării Mediterane.

Jac Attali, un alt savant francez îşi expune conceptul geoeconomic cu privire la contrastele spaţiilor

geoeconomice în lucrarea sa „Linia Orizontului”. El afirmă că lumea contemporană, în care predomină valorile libere,

relaţiile de piaţă şi tehnologiile informaţionale, se formează în baza principiilor geoeconomice. Conform acestui concept

la etapa actuală viaţa economică a lumii se roteşte în jurul a 3 centre (nuclee) mari numite spaţii geoeconomice, sau zone

industrial – financiare, şi anume America de Nord, Europa Unită, şi Asia – Pacific.

Cu referire la Rusia, putem menţiona că în fosta URSS, geopolitica ca disciplină ştiinţifică era strict interzisă,

fiind înlocuită în practică de o dictatură de tip stalinist promovată de către conducerea Partidului Comunist. Spre

deosebire de geopolitică, geoeconomia în URSS nici nu exista. În Rusia contemporana (după anii ’90), există un interes

major cu privire la problemele geoeconomiei actuale. Savanţii şcolii ruse E. Kocetov şi V. Dergaciov au formulat

conceptual despre spaţiile geoeconomice conform criteriului de creare a unor condiţii mai favorabile de formare şi

redistribuire a veniturilor la nivel global. Geoeconomia şcolii ruse se bazează pe aşa-numita “balanţă a intereselor

geostrategice”. Savantul rus E. Kocetov a expus conceptual referitor la unitatea sistemului economic mondial, care s-a

consolidate în baza a trei procese: interacţiunea economiilor naţionale prin prisma pieţii mondiale, crearea unor legături

integraţioniste de reproducere a bunurilor materiale şi globalizarea care presupune interacţiunea economiei globale cu

geoecologia.

5.Geoeconomia rolul si importantaGeoeconom ca stiinta are legastura cu econom mondial.geografia ,istoria , istoria econom,filos-este o siinta care se ocupa cu dezvoltarea strategiei statului cu scopul de a obtine o dominare regionala sau mondiala pe cale economica-este consid o geopolitica contemporana care sa format sub influenta anumitor factori unul din ei fiind globarizarea-stiinta despre luptele economice aceste confruntari se duc fara folosirea fortei militare ptr obtinerea unor pozitii in econimie mondiala asa cum ar fi pietele de desfacere,coridoare de tranzitie,obtinerea si controlul a unor resurse materiale strategice Scopul suprem al strategiei geoeconom consta in obtinerea dominatiei regionale sau mondiale pe cale economicaGeoeconomia porneste de la premise ca spatiul economic si piata nu mai corespund limitelor teritoriului statal,iar spatial economic mondial nu mai este delimitat de hotarele nationale dar mai mult de hoatrele geoeconomice.Dezvoltarea statelor nationale depinde ,in mare masura de integritatea in sitemul economic mondial. Geoeconom ca stiinta care legastura cu econom mondial.geografia ,istoria , istoria econom,filos-este o siinta care se ocupa cu dezvoltarea strategiei statului cu scopul de a obtine o dominare regionala sau mondiala pe cale economica-este consid o geopolitica contemporana care sa format sub influenta anumitor factori unul din ei fiind globarizarea-stiinta despre luptele economice aceste confruntari se duc fara folosirea fortei militare ptr obtinerea unor pozitii in econimie mondiala asa cum ar fi pietele de desfacere,coridoare de tranzitie,obtinerea si controlul a unor resurse materiale strategice6.Trăsăturile principale ale naţionalismului economic. Fredrich List.Nationalism economic-concept geoeconomic care presupune implicarea statului in efectuarea comertului exterior printr-un set de masuri ce vizeaza protectia pietei nationale de concurentii straini.Protectionismul a coincis cu etapa de stabilitate economica a statelor lumii si de acumulare a capitalului ,masura impusa de sustinerea economiei nationale.Avantajele protectionismului:-sursele de venit in buget-protejarea producatorului autohton-argumentele de ordin social,care vor putea reglementa procesul migratiei ilegale a populatieiPutem spune ca protectionismul este mai potrivit in fazele initialenaţionalismul economic este un termen folosit pentru a descrie politicile care pun accentul pe controlul intern al economiei, muncii şi formarea de capital, chiar dacă acest lucru necesită impunerea de tarife şi alte restricţii privind circulaţia forţei de muncă, mărfurilor şi capitalurilor. Este în opoziţia faţă de globalizare, în multe cazuri, sau cel puţin acesta întrebări beneficiile comerţului liber nelimitat. naţionalismul economic pot include doctrine, cum ar fi protecţionismul şi înlocuirea de import.

Friedrich ListUn concept stiintific mai amplu referitor la geoeconomie a fost formulat de catre economistul german,profesor universitar,Friederich List(1789-1846)care este numit parintele geoeconomiei.El a fost un oponent dur al conceptului,,ordinii nationale,,propus de A.Smith.List mentiona ca statului ii revine un rol deosebit in asigurarea dezvoltarii economice.In lucrarea sa,’’Sistemul national al economiei politice’’formuleaza teoria fortelor de producere,in care principala forta productiva este considerate industria.Iar componenta principala a fortelor de producere este capitalul uman.List mentiona in lucrarile sale ca oricit de harnici,de economi,de inventive,de inteligenti ar fi indivizii fara o unitate nationala ,fara o diviziune a muncii si fara cooperarea fortelor de productie in

cadrul unei natiuni,ea nu va atinge niciodata un nivel inalt de bunastare si putere,si nu-si va asigura posesiunea durabila a bunurilor ei material si spiritual.Un alt concept expus de catre List ,e cel referitor la ,,autarhia marilor spatii,,care e definita drept unitate economica de sine statatoare,in care legaturile economice interne si schimbul de marfuri face ca aceste spatii sa poarte un character unitar.Autarhia in calitate de concept constituie o strategie geoeconomica care consta in crearea unor sisteme economice de tip inchis si ruperea relatiilor economice externe,fapt ce duce spre izolare.

7. Tipurile de poziţie geografică. Imoprtanţa poziţiei geografice din punct de vedere geoeconomic.

Pozitia geografica- e caracteristica cea mai importanta a unui teritoriu.Pozitia geografica stabileste sisteme de relatii atribuindui acestui teritoriu anume caractersitici,ptr a studia si analiza rolu unui teritoriu,este importanta sa cunoastem unele caliatati cum sunt:-calitati calitative-calitati cantitative (poz geograf,resursele natura) Asezarae geograf favorabila-deseori prin aceasat ratiune asezarea terit dea lungul cailor comerciale sau a cailor de tranzit Resursele naturale-aici are in vedere unele res naturale strategice asa cum ar fi petrolul,gaz,nat,carb

Tipurile:-Pozitia economica-geografica (pozitia in raport cu obiectele tehnico-economica –intreparinderi,obiectele infrastructurale,piete de desfacere,surse de materie prima ,resurse de forta de munca,surse inovationale si de capital,coridoare de transport sau noduri de transportPozitia economica –geografica (dupa baranschi)poate fi:favorabila,nefavorabila,centrala,periferica ,de vecinatate.-Spatiu geoeconomic poate fi analizat si din punct de vedere fizico-geografic (pozitia fata de obiecte fizico-geografice):mari,riuri,munti,cimpii.Dupa pozitia fizicio-geografica deosebim :state alpine (nepal,elvetia,chile),state arhipelag (japonia,filipine,indonezia),state desertice ,state sahariene-Pozitia socio-geografica-este determinata de asezarea fra de anumite grupe si centre etnice,rasiale,sociale,religioase (culturale si civilizationale),precum si de locul de manifestare a unor fenomene sociale(greve,revolutii,tulburari sociale)-Pozitia politico geografica-determinata de pozitia fara de anumite state „prietene”,omogene din punct de vedere al operatiunilor politice sau state „neprietene”, cu care se afla in anumite dispute teritoriale,etnice sau de o alta natura,pozitia in raport cu anumite organizatii politice regionale sau internationale (ex.NATO)centre politice internationale(ex.Bruxelles) care reprezinta o sursa de securitate sau,dimpotriva un factor de instabilitate politica.-pozitia eco-geografica-asezarea in ra[ort cu teritoriile cu o situatie ecologica favorabila sau nefavorabila.Acestea pot fi obiecte antropice (intreprinderi cu impact major asupra mediului inconjurator:centrale atomoelectrice,uzine metalurgice)sau teritorii cu manifestarea uno9r fenomene naturale cum ar fi :cutremurile de pamint,tzunami

ImportantaPozitia geografica conform opiniilor unor geopoliticieni determina securitatea statelor impreuna cu facorii geografici (marimea teritoriala,resurse naturale).Pozitia geografica anlizata ,impreuna cu factorii interni si externi de dezvoltare,determina specializarea agentilor geoeconomici in raport cu mediul inconjurator.Pozitia geografica este o categorie temporal.Ptr unele state a crescut rolul anumitor pozitii geografice,ptr altele dimpotriva siau pierdut semnificatia in timp.Astfel de teritorii cu pozitii geografice nefavorabila sau transformat in procesul dezvoltarii istorice in teritorii prospere si invers.Avantajele pozitie geografice pot fi transformate intro resursa a dezvoltarii,iata de ce factorii de decizie trebuie sa exploateze aceste avantaje.Un alt atribut al pozitiei geografice il reprezinta distanta .Daca distanta fizica intre 2 puncte ramine neschimbta apoi imbunatatirea de infrastructura pot reduce cu mult distanta ,in asa fel,contribuind la modificarea pozitiei geografice anumitor teritorii.

8.Linia tarmului.Teoria lui Mathan.Linia tarmului.teoria lui mathanlinia de separatie dintre uscat si mare, supusa permanent actiunii factorilor interni (miscari tectonice si vulcanism), precum si factorilor externi (v nt, valuri, curenti, maree, organisme vii si om).вLungimea totala a tarmurilor pe glob este de 299.000 km din care 109.000 km reprezinta tarmurile la mari interioare. Lungimea tarmurilor nu depinde de marimea continentului sau a tarii, astfel Europa are o suprafata de 10.000.000 km si tarmuri de aproape 38.000 km, iar Africa are o suprafata de 30.000.000 km si tarmuri de І І30.000 km.

9.Politica de dumping.cauzele folosirii preturilor dumping

Termenul "dumping" descrie vanzarea de produse sub pretul de productie, de multe ori cu scopul de a elimina alti concurenti de pe piata. Dumpingul este o forma de concurenta neloiala, si este ilegal in multe economii de piata. Un produs, o marca va fi considerat ca face obiectul practicii de dumping daca pretul sau de export spre comunitate este mai mic decat un pret comparabil pentru produsul similar, in cursul obisnuit al comertului, asa cum este stabilit pentru tara exportatoare.In momentul de fata termenul de dumping este mai des folosit in sfera comertului international, insemnand exportul unor anumite marfuri intr-o anumita tara la un pret mult mai jos decat pretul pietei din acea tara. De multe ori, se afla chiar sub costul de productie al producatorilor din acea tara. Dumping descrie vânzarea unor produse sub preţul de producţie, de multe ori cu scopul de a elimina alţi concurenţi de pe piaţă. Termenul de dumping este actualmente mai des folosit în contextul comerţului internaţional, şi semnifică exportul unor anumite mărfuri într-o anumită ţară la un preţ mult mai jos decât preţul pieţei din ţara respectivă (şi de multe ori sub costul de producţie al producătorilor din acea ţară).Dumping-ul este o formă de concurenţă neloială, şi este ilegal în multe economii de piaţă.Legislaţia Uniunii Europene prevede: Dumping-ul este o practica neloiala ce se poate întâlni în cadrul relaţiilor comerciale externe ale Comunităţii Europene.Un produs, o marcă va fi considerat că face obiectul practicii de dumping dacă preţul său de export spre comunitate este mai mic decât un preţ comparabil pentru produsul similar, în cursul obişnuit al comerţului cum este stabilit pentru ţara exportatoare. Pentru protecţia contra practicilor de dumping şi subvenţiilor relative la importurile din ţările nemembre ale Comunităţii Europene a fost adoptat un regulament, care a relevat necesitatea ca măsurile de protecţie comercială de întreprins în caz de dumping şi subvenţii să fie întemeiate pe principii uniforme.Dacă dumping constă într-o politică de preţuri reduse sub costul produsului folosită de companiile mari pentru a distruge concurenţa, antidumpingul constă o metodă de combatere a monopolului şi se aplică tocmai pentru facilitarea concurenţei.Dumpingul este o forma de concurenta neloiala si este interzisa prin lege in economia multor tari. In Legislatia Europeana se intalneste urmatoarea prevedere: "Dumpingul este o practica neloiala ce se poate intalni in cadrul relatiilor comerciale externe ale Comunitatii Europene". Pentru protectia contra practicilor de dumping si subventiilor relative la importurile din tarile nemembre ale Comunitatii Europene a fost adoptata un regulament ca masura de protectie comerciala in caz de dumping. In calculul taxelor vamale de sanctiune se iau in considerare si taxele anti-dumping. Acestea se calculeaza ca diferenta intre pretul mondial si pretul de dumping.

10.Noţiune de accesibilitate. Accesibilitatea teritorială In studiul si caracteristica pozitiei geografice este important analiza unor asa indicatori ca accesbilitatea,in analiza accesibilitatii se poate merge pe 2 cai: -accesibilit.spatiala(prin ea se subintelege legaturile necesare pu dezvolatrea econom si sociala a statului sau a teritoriului)-accesibilit.politica(se refera la organiz.politica si controlul politic asupra teritoriului)

11.Notiunea de conectivitatea.Rolul si importanta conectivitatii Asupra dezvolatarii econom.pot influenta discontinuitatile teritoriale,aici se subintelege forma statului,unii factori naturali care pot crea anumite parobleme in dezvoltarea teritoriului.

12.Clasificarea geoeconomica a lumii contemporaneIn momentul actual pe suprafat terrei exista 230 de state si teritorii care sunt recunoscute ca subiecte si elemente ale economiei mondiale.O structurare,tipizare sau sistematizare a statelor lumii contemporane sunt unele din cele mai discutabile si complicate probleme geografice,economice,politice ale stiintei actuale.Insa cel mai desavirsit indicator economic ,geographic si social,dupa care se incearca tipizarea statelor lumii este Indicatorul Dezvoltarii Economice,care cuprinde mai multe rate economice si sociale(PIB-ul pe cap de locuitor,nivelul de analfabetism si altele).In stiinta geografica actual toate statele lumii dupa nivelul dezvoltarii economice,se grupeaza in trei tipuri mari de state:1.Grupul statelor inalt dezvoltate,care include 28 state din America de Nord,Europa si Asia,cum ar fi SUA,Germania,Japonia,Coreea de sud,etc.2.Grupul statelor cu nivel mediu de dezvoltare,car include peste 30 state situate in toate regiunile mari ale Terrei-Spania,Chile,Africa de Sud,Australia,etc.3.Grupul statelor subdezvoltate-in cea mai mare parte statele foste colonii din Africa,Asia si unele state socialiste.Din punct de vedere geographic ,centrul economiei mondiale(CEM)include 3 nuclee economice cu particularitatile lor geoeconomice si anume:1.America de nord in a carei componenta intra doua state-SUA si Canada,lider fiind SUA

2.Europa occidentala care cuprinde un nr mai mare de state-germania,franta,marea britanie,italia,suedia,norvegia,finlanda,Luxemburg,belgia,danemarca,elvetia,islanda,irlanda,Austria iar in calitate de locomotiva Europei,fiind Germania.3.Asia pacific care include japonica,thailanda,coreea de sud ,Singapore,hong-kong,noua zeelanda,iar ca locomotive a asaiei-Japonia.Un loc dominant in dezv.CEM si a intregii economii contemporane,il ocuppa grupul celor 7-SUA,Canada,MB,Italia,Franta si Japonia,carora in anasamblu le revin peste 50% din produsul global mondial.13.Principalii poli geoeconomici ai lumii.Trasturile caracteristicilePrin poli geoeconomici se subintelege astfel de regiuni mari care intrunesc mai multe state strins integrate intre ele si care detin un mare potential economic si respectiv o pondere ridicata in economie mondiala.La sf sec XX economia international sa polarizt in 3 mari spatii geoeconomici:America de Nord,Europ de Vest,Asia Pacifica.Insa acesste 3 mari centre economice sunt departe de a fi omogene.Intre ele existind importante deosebiri ce poarta amprenta unor particularitati istorice economjice si etnoculturale.In cadrul fiecarei regiuni geoecon ese promovata o politica geoecon bine determinata.aceste regiuni la rindul lor,devin centre econimice de atractie ptr tarile slab dezvoltate. Fiecare dintre aceste 3 trei mari regiuni geoeconomice promoveza diferite startegii de dezvoltare economica.Astfel tarile Americii de nord constituie un model de antreprenoriat,E de V a devenit model de integrare economica in hotarele vechi civilizate europene iar statele din spatiu Asia-Pacifica demonstreaza utilizarea reusita a tehnologiilor occidentale in imbinarea cu traditii scio-culturale locale.In cea de a2 jum sec XX raporturile geoeconomice a acestor centre sa modificat esential.Asfel ponderea pop reg Asia-Pacif a sporit de la 55 la 60 %.in timp ce in Europ de V si Am de N sa redus de la 31 la 22 %.Ponderea regiunii Asoia-Pacifica in PIB a crescut de la 17 la 35 % pe cind in E de V si Am de N acesta sa micsorat de la 72 la 52 % In China ponderea in nr pop sa pastrat la nivel de 21% pe cind PIB in acea perioada a sporit de la 3 la 10 %

14.Polul geoeconomic Europian. Caracteristia

Polul europeanDupa al doilea razboi mondial majoritatea statelor europene s-au dezvoltat pe calea integrarii

economice si politice. Principalele organizatii de integrare regionala sint Consililu Europei si Uniunea Europeana.

Consililul Europei este o organizatie interguvernamentala fondata in anul 1949. principalele scopuri sunt:1.apararea dreptului omului si a democratiei;2.rezolvarea problemelor minoritatilor entice;3.protectia mediului ambient.Consiliul Europei participa activ la acordarea ajutorului statelor din Europa Centrala si de Vest in realizarea reformelor democratice, politice si juridice.Uniunea Europeana reprezinta o organizatie intergationista, scopul principal al careia este formarea uniunii economice si politice in Europa. Inceputul integrarii a fost pus in anul 1950 la initiative lui Cherchel si a lui Charle de Gaulle. Catre anul 1968 s-a terminat crearea uniunii vamale. In anul 1992 statele membre au semnat conventia privind extinderea Uniunii, introducerea unei valute unice si realizarea unor reforme politice. La mijlocul anilo ’90 se termina formarea unei pieti comune.Uniunea Europeana este o organizatie solidara ce petrece o politica de micsorare a decalajului economic intre statele memberAcum in UE sunt 27 state.Unele state din UE au avut de cistigat enorm datorita acestei integrari,largirea pietei de desfacere,investitii noi,locuri noi de munca ,insa in unele state s-a platit un tribute datorita acestei integrari.In aceste pol se dezvolta unele societati cu renume mondial (de ex.industria chimica,BAER,etc)aici sunt mari producatori de automobile de rang international(Porsche).statele din UE sunt liderii economici mondiali in industria Agricola(Franta,Italia,Olanda,Danemarca).Exista societati care controleaza extragerea si prelucrarea unor resurse naturale(petrol;royal dutsch shell)

15.Polul geoeconomic Nord-American.Caracteristica

Centrul regiunilor date este considerata SUA si include deasemenea Canada si mexic.Cota acestei regiuni const 7% din pop lumii,23% din PIB si 12% din pop agricola mondiala.Trasaturile de baza ale acestei regiuni sunt:-asezarea geografica si geopolitica destul de favorabila vis-a-vis de restul lumii-prezenta unei mari piete de desfacere a marfurilor-nivelul inalt de dezvoltare economica bazta pe tehnologii moderne-nivelul tehnic destul de inalt dezvoltata a industriei, indeosebi In SUA si Canada

-prezenta unui mare potential tehnico-stiintificCea mai mare putere economica din spatiu Nord American este SUA,care inca la sf sec XX a intrat in nr principalilor lideri mondiali dupa destramarea URSS (1991) ramanind unica putere.Nu in zadar sec XX este considerat secolul american.Un alt factor destul de important este fact geopolitic.Pozitia izolat si periferic visa-a- vi de lumea veche a consolidata notiunea americana fara a o influenta din exterior.Avind un teritotiu mare si compact,acces larg la cele 2 oceane, a devenit deschis ptr intreaga lume si a permis formarea unei economii bipolare,fapt ce a conditionat ca unele regiuni devin mai mari puteri economice.SUA avind posibilitatea sa concureze egla la egal atit in Vest cit si in Est ,determinind largirea geopolitica si geostrategica acestor tari in cele mi indepartate zone de pe glob..Un alt factor de dezvoltare economica este existenta unui teritoriu eficient de trai si activ economic.avind un subsol bogat in resurse naturale ,minerale si enrgetice,asigura o securitate energetica a tarilor din spatiu dat si o baza de materie prme ptr ramurile industr grele.Economia SUA este una dintre cele mai mari competitori din lume ,bugetul de stat este unul nedificitar.In anii ”90 ai sec XX ritmurile de dezvoltare a tarii erau mai mari decit in astfel de state ca Japonia ,germania,franta,M.brit.La sf sec XX Sua a devenit prima si unica tara din lume care domina in plnn economic,militaro-strategic,financiar,tehnologic si informational.

16. Polul geoeconomic Asiatico-Pacific. Caracteristica

.Regiunea Asia Pacifica are in prezent cele mai mari ritmuri de crestere economica mondiala. Ponderea ei in PNB mondial a crescut de la 4% in anul 1950 pina la 25% in anul 2000. In majoritatea statelor din regiune economia are o specializare spre export. Aici sunt create conditii ideale pentru atragerea capitalului strain. In regiunea Asia Pacifica predomina companiile medii si mici, care reactioneaza cel mai rapid la modificarile pietii. Regiunea Asia Pacifica dispune de cele mai mari centre financiare unde se concentreaza o mare parte din capitalul investitional si comercial mondial. Cel mai mare potential din regiune se afla in Japonia care este unul din principalii investitori in economia regiunii. Dupa al doilea razboi mondial SUA au descompus companiile japoneze mari in companii mici. Aceasta s-a dovedit afi un factor benefic pentru dezvoltarea economica a Japoniei, deoarece companiile medii si mici sunt mai adoptabile la utilizarea noilor tehnologii. Pina in anii’70 economia Japoniei se bazeaza pe ramurile consumatoare de multa materie prima si energie. Dupa criza energetica aceste ramuri au fost transferate in Coreea de Sud si alte state din regiune. Astfel economia Japoniei s-a reorientat spre tehnologiile de virf consumatoare de forta de munca calificata.In anii ’70 PNB al Japoniei s-a dublat, iar consumul de energie a carescut cu numai 8%. La sfirsitul secolului XX Japonia ramine a doua putere economica mondiala, iar dupa marimea rezervelor valutare (200 miliarde $ SUA) se afla pe locul I din lume, iar China - pe locul II, Germania – pe locul3.Dezv.Japoniei,factori dedezv:1.Aplicarea pe larg in economie a tehnologiilor noi moderne si dezv.electronicii ca ramura de specializare2.Reducerea considerabila a cheltuielilor militare,ea indreapta in aceasta directie 1% din PIB3.Interventia activa a statului in anumite situatii economice4.Stimularea factorului uman5.Investitii mari in domeniul stiintei si cercetarilor stiintificeFactori de influenta asupra dezv.Chinei:1.Promovarea unei politici de atragere a investitiilor straine(planul usilor deschise)2.Crearea zonelor economice libere3.Stimularea investitiilor proprii in alte regiuni ale lumii

17. Clasificarea zonelor economice libere. Rolul zonelor economice libereIn economia de astazi un rol mai mare ii revine integrarii economice.Actualmente tot mai mai multe state tind sa se integreze in economia mondiala.Exista mai mulle forme de integrare.Una din forme prezinta zonele economice libere.ZEL este un teritoriu in care exista un regim economic special,marfurile nu sint supuse unor taxe vamale.ZEL prezinta un teritoriu in care sunt create conditii favorabile ptr atragerea investitiilor straine sau a investitiilor interne.Zonele economice dupa principiu specializarii pot fi divizate in mai multe criterii: -zel comerciale-ze industrial de productie-zel tehnico-stiintifice-zel de prestare a serviciilor-ze complex-zel internationale

Rolul zel:

Zonele economice libere joaca un rol important in economia mondial ,fiind zone zone de concentrare a capitalului,productiei,tehnologiilor avansate si a unei infrastructuri moderne.Scopurile crearii zonelor economice libere pot fi diverse,insa ideea principala in ansamblu este unica ptr toate zonele.acestea sunt chemate sa identificfe relatiile econom externe,sa creeze conditii avantajoase ptr invenstitorii straini si locali.ZL bine organizate sunt capabile sa influenteze pozitiv asupra teritiriilor din vecinatate,dindu-le un imbold de dezvoltare economica (ca exemplu poate servi zl Manaus din Brazilia).Totodata,organizarea ZEL-urilor nu este un mijloc universal de ameliorare a situatiei economice din tara,insasi starea acestora in mare masura depinde de factorii economici si politici din tara.Cu tooate acestea practica internationala arata ca activitatea bine organizata si gestionata a zel-urilor poate aduce rezultate economice apreciabile cu urmari benefice ptr economia nationala in ansamblu.

18.Zonele libere comerciale.Zona economica libera – o arie cu o situatie economico-geografica favorabila care are ca scop atragerea capitalului strain, tehnologiilor si utilizarea eficienta a resurselor umane. Functia principala este cea de productie

Cele mai simple dupa modul de organizare ,fiind si cele mai vechi.Apar in sec.XVII-XVIII,si sunt zone de prima generatie.Aceasta grupa imbraca urmatoarele forme:zonele libere,vamale,de depozitare,porturi libere,porturi franco,aeroporturi libere,zone de tranzit,zone libere de export.Se formeaza in nodurile de transport,porturi maritime sau in cele feroviare sau fluviale,si in ultima perioada in aeroporturi,in scopul patrunderii in tara a mijloacelor valuatare pe contul intensificarii comertului extern.Asemenea zone sunt deobicei autorizate si controlate de catre administratia vamala.In interiorul acestor zone pot fi depozitate,impachetate,transbordate si comercializate marfuri fara plata taxelor vamale.Zone libere comerciale sunt practic in toate tarile.Obiectivele acestor ZE sunt de a atrage unele surse valutare in statul in care exista aceasta zona economica ca urmare a activitatii comerciale. un ex.pot servi magazinele Duty free. Prima zel de acest fel a existat in portul TRIESTE, se mai numesc porto franco (porturi libere).In aceste zone marfurile ce se depoziteaza si se comercializeaza nu sunt supuse unui control vamal Obisnuit.

19.Zonele economice industriale. Caracteristica şi importanţa lor.

ZEI prelucratoare-ele fac parte din a 2 generatie de zone economice libere,au parut ca rezultat al dezvoltarii zonelor comerciale,deosebirea lor de alte zone economice se explica prin faptul ca pe acest teritoriu a inceput sa patrunda nu numai marfa dar are loc si patrunderea capitalului.In aceste zone se dezvolta nu numai comertul cit si productia,zonele date pot fi divizate in 2 categorii:-zel orientate spre import-nr lor in lume este unic,scopul organizarii este de a importa unele produse in statul care organizeaza acesta zona )portul giurgiulesti-scopul de organizare dse a importa pe terit statului produse-ze orientate spre export-scopul este exportarea unor produse care sunt fabricate in zona data,in ultima etapa de dezvoltare a acestor zone unele produse sunt orientate si spre piata interna,nr lor este foarte mare in America,aceste zone apar in anii ”60 ”70 ai sec XX.

20.ZEL in statele in curs de dezvoltare

In statele in curs de dezvoltare zonele economice libere au aparut la mijlocul anilor ’60 ai secolului XX. . Aceste zone economice libere au fost create ptu asamblarea şi producerea unor produse cum ar fi industria electronică şi electrotehnică sau industria textilăCea mai larga raspindire au primit zonele de productie pentru export care de obicei exporta toata marfa produsa pe piata externa. Aceasta se produce din cauza ca aceste zone se creaza cu ajutorul corporatiilor transnationale. Acest corporatii livreaza diferite produse si semifabricate, organizeaza procese de asamblare in productia marfurilor, iar productia finite este exportata. Pentru aceste zone este specifica specializarea in productia marfurilor de larg consum, de regula produse electronice si textile. Cele mai multe zone de productie pentru export se afla in statele asiatice, unde se evidentiaza in primul rind China. In China zonele de productie pentru export indeplinesc functia de piete experimentale.Majoritatea zonelor economice libere din China se afla in porturile maritime, unele din ele avind statut de orase libere (14 orase). Cea mai mare zona economica libera, dupa cifra de afaceri este create linga orasul Şanhai. In America Latina initial predominau zonele de productie pentru export. O raspindire larga au primit si zonele Ofsor.

In Africa zonele economice libere au raspindire mult mai restrinsa din cauza insuficientei resurselor financiare si dezvoltarii slabe a infarstructurii. Predomina zonele de productie pentru export. In statele cu economia in tranzactie zonele economice libere au aparut la inceputul anilor ’90 si predomina zonele de productie pentru export. Sub influenta instabilitatii politice, de asemenea si a unor factori economici si administrative unele zone economice libere create in statele in curs de dezvoltare in prezent nu mai functioneaza.

Cele mai cunoscute zel sînt în stale asiatice , aici existînd peste o 100 de zel, cele mai cunoscute fiind în China, Indonezia, unele din ele sînt create în aeroporturim cele mai mari din lume fiind cele din Singapore sau Dubai. Zonele economice din China au început să se creeze după anul 1979 ptu a atrage investiţiile străine, iar începînd cu acest an China îşi schimbă politica economică. Ele sînt create in apropierea unor regiuni dezvoltate, aşa cum ar fi regiune Hong –Kong sau Makao sau vizavi de insula Taiwan ( Shanhai). Cu toată diversitatea zonelor economice libere din ţările în curs de dezvoltare acestea au şi multe trăsături comune. Principalele din ele sunt:

majoritatea zonelor libere au un caracter închis şi sunt orientate total sau parţial către piaţa externă; orientarea ZEL – urilor, în special spre ramurile laborioase (cu volum mare de braţe de muncă), specializate

în industrii de larg consum, cum sunt: electronica, electrotehnica, încălţăminte, îmbrăcăminte, ceasuri, jucării, ş.a.;

predominarea procesului de asamblare

21. Zonele economice din statele înalt dezvoltate.

Raspindirea larga a zonelor economice libere in statele inalt dezvoltate se explica prin participarea lor mai active in procesul de diviziune internationala a muncii in diverse organizatii de integrare, dar si prin caracterul post-industrial al economiei. In aceste state sunt prezente toate tipurile de zone economice libere.-Europa poseda cele mai vechi si caracteristice zone economice libere.In acest spatiu geoeconom se evidentiaza Europ Occident unde predomina zonele comertului liber.Ele au aparut inca in sec al XX.cunoscute ca porturi libere,scutite de taxe vamale.In anul 200 aici exista 150 de zel.De la incepu aceste zone erau create predominant in porturile maritime (Hamburg,Bremen, Kopenhaga, Helsinki,pireu)Mai tirziu zel comerciale sau extins si in porturi fluviale si anumite noduri feroviare. Perspectivele crearii zonelor economice libere in Europa de Vest sunt legate cu continuarea proceselor de integrare.-In SUA exista peste 130 de zel.Mai mult de jumatate din ele revin pe seama zonelor comerciale libere,create in apropierea marilor complexuri de depozitare sau a parcurilor industariale din interiorul tarii,deasemenea in porturile mici in scopul reducerii taxelor vamale la produsele importate,mai ales la piesele complete si semifabricate ptr diferite ramuri.Zonele antreprenoriale din SUA si Cnada ajuta sa scoata din declin unele raioane,unde se observa scaderea activitatii economice cresterea somajului si veniturile mici ale populatiei o perioada destul de indelungata.-America latina ocupa locul 2 in lume .dupa nr si importanta ZEL.conform diferitor evaluari in acest spatiu geoeconomic se afla 100-150 zec,multe din care inregistreaza succese remarcabile.In AL initial se creau zone comerc libere care acordau firmelor straine facilitati vamale.Asfel de zone functionau in Columbia,Chile.Mai tirziu o laga raspindire o capata zonele off-shore in special in Caraibe.Aceste zone dispun de un regim special fiscal,valutar,financiar.- In Japonia zonele economice libere apar abia la inceputul anilor ’90 cu scopul stimularii exportului si atragerii investitiilor straine. Cu aceste scopuri in porturile maritime si aeroporturile internationale s-au creat zonele comertului liber pentru export.O largă răspândire ZEL – uri le o au în ţările dezvoltate , fapt ce se explică prin part iciparea lor activă în diviziunea internaţională a muncii , l iberalizarea accentuată a fluxurilor comerciale şi f inanciare, dar şi prin caracterul postindustrial al economiei. În acest grup de state sunt prezente toate t ipurile de zone economice l ibere, în special zone comerciale l ibere, zone ale antreprenoriatului l iber şi zone şt i inţif ice şi / sau tehnologice. În prezent, în ţări le dezvoltate sunt peste 300 de zone economice l ibere.

În ţările dezvoltate scopurile de bază în crearea zonelor economice libere sunt: impulsionarea dezvoltării unor ramuri sau teritorii slab dezvoltate; crearea condiţiilor favorabile de antreprenoriat; acordarea unor drepturi şi libertăţi mai mari organelor puterii locale în luarea deciziilor; diminuarea şomajului.

22.Zonele off-shorePrintre zonele economice libere ca tipuri specifice de zone,se evidentiaza grupa zonelor libere de deservire specializate in acordarea diverselor servicii.Din aceasta grupa fac parte zonele off-shore.Companiile offshore sunt firme înregistrate în ţări sau jurisdicţii unde legislaţia fiscală fie nu prevede perceperea de impozite, fie impozitele sunt foarte scăzute atâta timp cât socitatăţile nu desfăşoară activităţi pe teritoriul ţării unde sunt înregistrate. Din punct de vedere al actelor comerciale săvârşite societăţile offshore pot fi considerate societăţi străine, ele nu realizează venituri în ţara în care au fost

înmatriculate. Teoretic, companiile offshore se pot înfiinţa în orice ţară din lume, dar nu peste tot pot obţine şi avantaje fiscale.Zonele Offshore sau asa numitele paradisuri fiscale (Tax heaven) care sunt tot mai des folosite in economia moderna. Prin termenul de offshore limbajul de specialitate britanic desemneaza teritoriul situat dincolo de tarm. in termenul economic american, prin offshore sunt denumite activitatile economice si firmele care isi desfasoara activitatea in afara teritoriului national al statului in care acestea sunt rezidenti.

Cu alte cuvinte este vorba despre intreprinderi care nu desfasoara activitati comerciale in tara in care au fost inregistrate si care, din punct de vedere al actelor comerciale savarsite, sunt considerate ca fiind firme straine. O companie offshore nu realizeaza venituri in tara in care a fost inmatriculata.Tax heaven (engl.) - in traducere libera inseamna port fiscal, refugiu fiscal, paradis fiscal. Cu acest termen sunt desemnate acele unitati teritorial-administrative care asigura conditii deosebit de favorabile pentru dezvoltarea capitalului si pentru functionarea companiilor offshore.Sunt doua scopuri principale pentru care se utilizeaza zonele offshore:

* Primul vizeaza scutirea de taxe, reducerea sau amanarea acestora.* Cel de-al doilea vizeaza asiguarea protectiei averii si confidentialitatii.

Ambele scopuri sunt oarecum independente unul fata de celalalt. Unele companii offshore urmaresc efectiv scopurile de reducere a taxelor, altele servesc drept scut pentru o anumita parte din bunurile proprietarilor lor. Mult mai adesea insa, ambele scopuri coincid si se completeaza reciproc.

23. Zonele economice libere din Republica Moldova.

In prezent in RM functioneaza sase zel:Expo-Business Chisinau,Tvardita.parcul de productie Taraclia.parcul de productie Otaci-Business,Ungheni-Business,parcul de productie Vulcanes, precum si portul international Giurgiulesti,care are un sir de particularitati ale zonei libere.In anul 2005, in aceste sase zel-uri,erau inregistrate 110 rezidenti.Activitatea zonelor economice libere este orientata spre producerea marfurilor industriale de export,in special utilaj electronic,articole din pluta ptr imbutelierea bauturilor alcoolice,placi de ceramica .Alte genuri de activitate practicate in aceste zone tin de sortarea ambalarea si marcarea marfurilor care tranziteaza teritoriul vamal al Republicii Moldova,precum si efectuarea constructiilor activitatii de depozitare si alimentatie publica.

24.ZEL Ungheni Zonele economice libere din RM sunt parti ale teritoriului vamal al MD,separate din punct devedere economic in care pentru investitorii autohtoni si straini sunt premise in regim preferential anumite genuri de activitati de intreprinzator.O ZEL din Republica moldova este,Ungheni-Business.Ea se gaseste in zona industriala a or.Ungheni cu durata de functionare de 25 ani pe o suprafata de 41.55 ha .iAsezarea geografica favorabila a zonei, frontiera comuna cu Romania sint in masura sa favorizeze interesul potentialilor investitori de pe ambele maluri ale Prutului, in special a rezidentilor Zonei Economice Libere in curs de constituire la Iasi. Prin orasul Ungheni trec cele mai importante sosele spre Chisinau, Balti, Romania. Reteaua de drumuri asigura legatura permanenta anul intreg cu localitatile din raion si alte centre industrial-comerciale ale Moldovei.iiiiiOrasul Ungheni are comunicatii rutiere cu multe orase si localitati ale Republicii Moldova si Romaniei. Toate obiectele industriale ale ZEL si subdiviziunile lui de deservire sunt legate prin sosele. Orasul dispune de cele mai accesibile cai de comunicare: feroviare, fluviale, rutiere. Datorita amplasarii geografice favorabile orasul Ungheni reprezinta o poarta si o fereastra favorabila de intretinere a legaturilor reciproce avantajoase dintre tarile de Vest - Est. Centrul industrial al orasului dispune de un potential de productie substantial, desi in prezent capacitatile sale de productie sunt utilizate doar la nivelul de 10-30%.

Orasul Ungheni dispune de multiple cadre de inalta calificare. Astfel, rezidentii ZEL nu vor duce lipsa de ingineri, tehnicieni, mecanici, constructori, lacatusi, operatori MEC, cofetari, ceramisti cu stagiu de munca si experienta personala.iiiiiPotentialul productiv existent si perspectivele de consolidare a acestuia cu ajutorul investitiilor straine, infrastructura disponibila si posibilitatea de dezvoltare a ei, precum si situarea geografica favorabila sunt un fundament pentru crearea si functionarea eficienta a ZEL"Ungheni-Business"La etapa actuala sunt inregistrati 41 de rezidenti cu diverse genuri de activitate:

-producerea productiei industrial pt export 60%-sortare,ambalare,marcare si alte operatiuni cu marfuri tranzitate prin teritoriul RM,15%

-alte genuri auxiliare:servicii comunale,depozitare,constructii.alimentatie publica,servicii de arenda,25%Deoarece ZEL Ungheni-business a fost create pe baza unui sir de intreprinderi industriale din diferite ramuri,infrastructura existenta permite dezvoltarea unor activitati cum ar fi:-prelucrarea carnii;producerea mezelurilor;fabricarea articolelor de imbracaminte;producerea de produse de panificatie;uscarea,congelarea,ambalarea fructelor si legumelor;fabricarea articolelor dinmaterial plastic;constructii si servicii reparatii;producerea de fire textile;prelucrarea nucilor;fabricarea incaltamintei ;prelucrarea lemnului,prod.materialelor de constructii,s.a.IiPrin activitatea sa ZEL "Ungheni-Business" urmeaza sa stimuleze dezvoltarea economica a zonei , precum si a republicii in ansamblu. Ea cauta sa realizeze:

atragerea investitiilor straine si locale crearea noilor locuri de munca sustinerea initiativei private stimularea exportului dezvoltarea infrastructurii de productie si neproductiva in municipiul Ungheni.

25. Zona economică liberă "Business Chişinău". .Prima zona economica libera Expo-Business Chisinau a fost creata in anul 1996 si se preconizeaza sa

devian un model de implimenatre a relatiilor de piata.Deja peste doi ani atrasi de facilitatile ce au fost acordate rezidentilor,65 de companii starine si mixte siau deschis afaceri in zona.Incercarea de a impune anumite interdictii,inclusiv in ceea ce priveste activitatea comercial,a perturbat activitatea zonei in anii 1999-2000,iar cei 50 de rezidenti saiu retras capitalurile.Totusi Expo-Business chisinau,continua sa fie cea mai dezvoltata zona libera ,ponderea careia ,in volumul total de productie al zonelor libere,constituie 43.2% (a 2005) ZAL „Expo-Business-Chişinău” este legată de calea ferată şi automagestrala, ce uneşte Ucraina şi România. Distanţa pînă la România este 100 km, pînă la Ucraina – (230km la nord, 40km la sud). Una din două teritorii a ZAL este situată în centrul capitalei RM, or. Chişinău, alta este situată la 1 km de la Aeroportul Internaţional Chişinău şi alaturi de calea ferată şi automagistrala România – Moldova – Ucraina

. Servicii:

Sortarea , marcarea şi ambalarea mărfurilor tranzit,  Servcii in domeniul alimentaţiei publice, Servicii de brocheraj, Proiectarea consrtucţiilor, urbanism, Chiria încăperilor.

. Producerea:

Articole din metal pentru construcţie (articole din ţiglă metalică), Mobilă si alte articole din lemn, Articole din masă plastică (pliculă polietilen), Articole de construcţii din beton, ciment, gips, Calculatoare (ansamblare) şi alte elemente electronice de completare, Articole de tipar- poligrafice, Capişoane termoconcentrabil pentru dopuirea diferitor băuturi, Producţia vin – coniac, Complex termo-energetic pentru încălzirea cu gaz.

26. Portul Internaţional Liber Giurgiuleşti Portul Internaţional Liber Giurgiuleşti cuprinde un teritoriu 120 ha cu statut de Zonă Economică Liberă. Totodată, în Port sunt înregistraţi 22 de rezidenţi. Spre deosebire de alte zone economice libere din Moldova, investitorii din Giurgiuleşti au dreptul să practice orice tipuri de activităţi premise de legislaţia Moldovei. Recent a fost deschisă o cursă tur retur spre Istambul care circulă pe traseul Giurgiuleşti - Istambul - Giurgiuleşti săptămânal.

Portul Internaţional Liber Giurgiuleşti se întemeiază pe un termen de 25 de ani.Terenul aflat în hotarele teritoriului Portului Internaţional este proprietate a statului. Hotarele şi configuraţia teritoriului Portului Internaţional sînt determinate în planurile cadastrale în conformitate cu legislaţia cadastrală.

Suprafaţa teritoriului Portului include: a) teritoriul terminalului petrolier şi al rafinăriei; b) teritoriul terminalului de mărfuri; c) teritoriul terminalului de pasageri;

d) teritoriul dezvoltării Portului Internaţional. Portul Internaţional Liber Giurgiuleşti (PILG), unicul port din Republica Moldova accesibil pentru navele maritime, este situat la km 133.8 (a 72.2 milă maritimă) al fluviului Dunărea în Sudul Moldovei, fiind mărginit de România (respectiv de Uniunea Europeană) şi Ucraina. PILG beneficiază de o amplasare pe traseele internaţionale de comerţ şi transport, cum sunt canalul navigabil Rin-Main-Dunăre, care uneşte Marea Neagră, 14 state europene şi Marea Nordică; sistemele de cale ferată de standard european şi rus, precum şi reţeaua de drumuri internaţionale.Întreaga suprafaţă de 120 ha a Portului Internaţional Liber Giurgiuleşti (PILG) are statut al unei zone economice libere şi constă din terminalul petrolier, portul marfar şi zonă industrială. Graţie amplasării sale pe Dunărea de Jos cu adâncimi disponibile ale apei de până la 7m, PILG este capabil să primească nu doar nave fluviale, ci şi maritime. În acest context, PILG reprezintă pentru clienţii săi:- unicul punct fluvio-maritim direct de distribuţie şi transbordare în/din Republica Moldova - un centru regional de logistică la frontiera Uniunii Europene cu acces la căile de comunicaţie terestră, feroviară, fluvială şi maritimă, şi - o zonă excelentă pentru dezvoltarea afacerii, datorită poziţionării sale strategice, infrastructurii de transport trimodale, mediului de preţ rentabil şi regimului fiscal şi vamal unic.

27. Integrarea Republicii Moldova în diverse organizaţii internaţionale.

Disolutia Uniunii Sovietice a favorizat consolidarea Republicii Moldova ca entitate politico-statala independenta, decisa sa-si afirme in mod suveran propria identitate politica, economica, culturala precum si forma raporturilor sale cu statele lumii, organizatiile si institutiile internationale. Urmarind procedura diplomatica, Moldova a deschis ambasade in peste 15 tari ale lumii, la rindul ei acreditind reprezentantii diplomatici ai statelor cu care a stabilit raporturi economice, politice, culturale, etc.

O reflectare a proceselor de democratizare si de edificare a unui stat bazat pe drept a fost primirea la 3 ianuarie 1992 a Republicii Moldova in calitate de membru al OSCE (Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa). La 26 februarie Moldova a semnat Actul Final de la Helsinchi care consfintea calitatea sa de membru cu drepturi depline in aceasta organizatie. La 4 februarie 1993 a fost infiintata misiunea OSCE in Moldova care-si propunea drept scop esential facilitarea obtinerii unei reglementari politice definitive a conflictului din Transnistria.-Un eveniment de mare importanta in afirmarea Republicii Moldova pe arena internationala a fost admiterea ei, cu o unanimitate de voturi, la 2 martie 1992 ca membru al Organizatiei Natiunilor Unite, fapt care a semnificat recunoasterea in mod practic a independentei sale.-Cooperarea regionala, pe linga CSI este materializata si de Cooperarea Economica la Marea Neagra, Conferinta tarilor danubiene, Conferinta balcanica etc. In ansamblu ele formeaza geoeconomicul traditional al Republicii Moldova. Din toate componentele integrarii, cea economica este prioritara ca pondere si finalitate. -Negocierile privind aderarea Republicii Moldova la Organizatia Mondiala a Comertului au durat peste patru ani si au fost finalizate la 19 ianuarie 2001, iar semnarea Acordului privind aderarea Moldovei la OMC din 10 mai 2001 vine sa incununeze aceasta opera.

28.Rolul şi importanţa organizaţiei OMC (WTO).

Ideea înfiinţării Organizaţiei Mondiale a Comerţului1 (OMC) a apărut după cel de-al Doilea Război Mondial, din iniţiativa Organizaţiei Naţiunilor Unite.Scopul urmărit a fost de a stabilii reguli şi principii privind relaţiile comerciale internaţionale care să asigure o anumită disciplină şi un mediu favorabil privind desfăşurarea acestora, prin reducerea treptată a tuturor barierelor tarifare şi netarifare, precum şi a altor restricţii discriminatorii.Momentul înfiinţării OMC4 este reprezentat de adoptarea Acordului de la Marrakech din data de 15 aprilie 1994, care a intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 1995. OMC este concepută ca o organizaţie independentă, în afara sistemului ONU dar care conlucrează cu instituţii şi organizaţii cu caracter economic, inclusiv cele din sistemul ONU.OMC este forul multilateral de punere în aplicare a ansamblului măsurilor de liberalizare a comerţului cu mărfuri, servicii, şi drepturi de proprietate intelectuală, de desfăşurarea de noi runde de negocieri pentru extinderea liberalizării în comerţul cu produse agricole, industriale şi cu servicii, precum şi de supraveghere multilaterală a punerii în aplicare a prevederilor referitoare la regulile, disciplinele şi practicile de comerţ convenite. Sistemul de comerţ internaţional promovat de OMC are în centru următoarele principii:- combaterea discriminărilor - aplicarea tratamentului naţiunii celei maifavorizate şi a tratamentului naţional;- libertatea comerţului - obţinută gradual, prin intermediul negocierilor;- predictibilitate - natura obligatorie a acordurilor şi procedurilor pentru membrii OMC, precum şi asigurarea transparenţei;

- promovarea concurenţei loiale;- încurajarea dezvoltării şi reformei economice, vizând, în special, ţările mai puţin dezvoltate şi în curs de dezvoltare.În viziunea OMC, acest sistem aduce o serie de beneficii, cele mai importante fiind reprezentate de: rezolvarea constructivă a diferendelor, reducerea costurilor de trai, creşterea veniturilor şi sporirea posibilităţilor de alegere în ceea ce priveşte bunurile/serviciile şi calitatea acestora.

29. NAFTA. Obiectivele geoeconomice ale organizaţiei.Acordul privind formare organizaţiei internaţionale N.A.F.T.A. - Acordul Nord American de Comerţ Liber (North American Free Trade Agreement) a fost semnat la 17 decembrie 1992 între SUA, Canada şi Mexic. NAFTA acoperă o piaţă de 375 milioane de consumatori, cu perspectiva extinderii şi mai spre sudul continentului american, şi o suprafaţă de 21,3 milioane km². Scopul acestui acord este liberalizarea în 10 ani a comerţului cu produse şi servicii, prin eliminarea barierelor tarifare şi netarifare între părţi şi prin liberalizarea investiţiilor intra-zonale. Domeniile vizate de NAFTA sunt următoarele: a) Comerţul cu bunuri materiale: În decurs de 10 ani, urmează a fi înlăturate toate taxele vamale aplicabile produselor considerate ca „nord-americane”, în conformitate cu regulile de origine, astfel ca în anul 2004 să se formeze o vastă piaţă liberă. b) Comerţul cu servicii:Serviciile deţin un loc important în comerţul din zonă - supus tratamentului naţional. c) Investiţiile directe de capital - liberalizare. d) Alte dispoziţii se referă la următoarele: regulile de concurenţă, proprietatea intelectuală, sejurul temporar al oamenilor de afaceri, anumite aspecte privitoare la protecţia mediului. Constatări: • NAFTA este un acord de liber schimb de mare anvergură. • Model de cooperare de tip interguvernamental, fără a avea organisme supranaţionale. • Nu are obiective de natură politică. NAFTA reglementează barierele tarifare, netarifare şi investiţiile. Se specifică faptul că mărfurile de import provenite din celelalte două naţiuni vor avea acelaşi regim ca şi bunurile naţionale. Fiecare membru NAFTA va excepta unele activităţi de la aplicarea acestui acord. Canadienii, aşa cum a fost stipulat şi în vechiul Acord de Comerţ Liber între Canada şi SUA, vor excepta de la aplicarea NAFTA domeniul publicaţiilor. În Canada există sentimentul că fără un control special asupra proprietăţii şi acordând mass-mediei canadiene beneficii prin taxe, acesta va fi acaparat de media din SUA. Cererea SUA a fost ca mişcarea liberă a persoanelor, cu excepţia profesioniştilor şi managerilor, să nu fie permisă. Acest lucru este rezultatul temerii SUA că va fi copleşită de milioane de săraci din Mexic. Guvernul mexican îşi rezervă dreptul de a controla sistemul de căi ferate, electricitatea, petrochimia de bază şi industria petrolieră. Fiecare parte din acordul NAFTA beneficiază de anumite avantaje. SUA şi Canada câştigă astfel accesul la piaţa mexicană, o piaţă cu peste 80 de milioane de oameni. Pot fi specificate şi beneficiile neeconomice pentru SUA, fiind vorba de îmbunătăţirea relaţiilor externe ale Mexicului şi de o posibilă stabilitate internă, urmărindu-se o mai bună cooperare în domeniul drogurilor, emigrării şi poluării. Impactul creării NAFTA va fi mult mai important pentru Mexic decât pentru SUA. Deoarece Mexicul este mult mai mic decât SUA, iar crearea de locuri de muncă şi domeniul sănătăţii este acelaşi şi în SUA şi în Mexic, efectul creării NAFTA va fi mult mai mare pentru Mexic.

30.OPEC.Rolul si importanta oranizatiei.OPEC sau Organizaţia Statelor Exportatoare de Petrol , este o organizaţie interguvernamentală permanentă, care coordonează şi uniformizează politicile în domeniul petrolului ale ţărilor membre, învederea asigurării unor preţuri stabile şi echitabile pentru producători. OPEC include în componenţa ei statele exportatoare de petrol brut, indiferent de naţionalitatea acestora: state arabe sau nearabe.Tarile fondatoare sunt: Iran, Irak, Kuweit, Arabia Saudita si Venezuela.Cele 5 state fondatoare au fost urmate ulterior de alti membri, in prezent organizatia fiind formata din 12 membri de pe 3 continente: Africa, Asia si America de Sud,actualii membri fiind: Arabia Saudită, Kuweit, Irak, Iran, Venezuela, Qatar, Indonezia, Libia, Emiratele Arabe Unite, Algeria, Nigeria, Ecuador şi Gabon cu statut de membru participant.Sediul central al OPEC e situat in Viena ,organizatia fiind considerata de multi observatori drept un cartel.Scopul principal al organizatiei,conform statutului ei ,este determinarea celor mai bune modalitati pentru apararea statelor membre,in mod individual si colectiv ,intocmirea si adoptarea metodelor pentru a garanta stabilizarea preturilor pe pietele actiunilor petroliere internationale in vederea eliminarii fluctuatiilor daunatoare si inutile;considerarea contiunua a intereselor natiunilor producatoare si a necesitatii securizarii venitului stabil a tarilor membre,sustinerea eficienta,economica si regulata cu petrol a natiunilor consumatoare si o intoarcere cinstita a capitalului pt investitorii in industria petroliera.

31. Fondul Monetar Internaţional (FMI). Importanţa organizaţiei pentru dezvoltarea unor state.

FMI-este o organizatie internationala care are 186 de state membre.A fost constituita prin Tratatul de la Bretton

Woods in anul 1944,avind ca scop principal promovarea unei economii mondiale sanatoase.Pe 22 iulie 1944 a avut

loc conferinta de la Bretton Woods,ptr restructructurarea relatiilor internationale monetare si financiare.Peste 40

de tari au participat la semnarea acordului de la Bretton Woods care prevedea proceduri si reguli care vor guverna

economia mondiala.Acest acord a condus la infiintarea BIRD(banca internationala ptr recinstructie si dezvoltare

deasemeni cunoscuta ca si banca mindiala si FMI(fondul international monetar).Aceste institutii sunt cunoscute ca

fiind gemenii Bretton Woods,sistemul Bretton Woods prevedea o rata de schimb valutar stabila,avind ca referinta

standart.aurul,iar dolarul era singura moneda convertibila in aur.

FMI-are ca scop principal promovarea cooperarii monetare internationale,garantarea stabilitatii financiare,facilitatea comertului internat,contribuirea la nivel inalt ocuparea fortei de munca,la stabilitatea economica si combaterea saraciei

32. Globalizarea. Rolul şi impactul globalizării asupra economiei mondiale.

.Globalizare – procesul de integrare economica, politica si culturala mondiala, din cauza dependentei tot mai mari dintre state.Este o noua etapa calitativ superioara internationalizarii,etapa cind export de capital,operatii financiare,comertul,caile de comunicare capata particularitati globalesi o extindere globala.Destramarea sistemului colonial ,destramarea sistemului socialist si destramarea URSS a constituit premisele de baza ale politicii care a condus la extinderea rapida a globalizarii.Urmatorul pas de mare importanta in extinderea globalizarii l-au constituit dezv.intensa a progresului tehnico-stiintific si dezv.noilor tehnologii,formarea pietei mondiale si pietei financiare mondiale.aparitia si dezv.companiilor transnationale ,bancilor trnsnationale.Companiile transntionale au devenit actorii principali in dezv.si extinderea globalizarii.Globalizarea economiei conduce la liberalizarea relatiilor sociale si cresterea interdependentei pietelor nationale de marfuri, servicii si capital. In perioada anilor 1980-2000 ponderea exportului mondial de marfuri si servicii in econom ia globala a crescut de la 15% la 25%. La sfirsitul anilor ’80 creste mobilitatea capitalului mondial. Capitalul international prin intermediul burselor valutare poate influenta starea financiara a oricarui stat. pentru atragerea investitiilor straine este necesara crearea unei economii concurentiale. Lider mondial in atractia investitiilor straine este SUA.Globalizarea economiei conduce la modificarea diviziunii internationale a muncii. Paralel creste rolul diviziunii intercorporationale a muncii. In legatura cu unificarea companiilor nationale in corporatii transnationale si dezvoltarea proceselor de asmblare in statele in curs de dezvoltare se intensifica tendintele de desconcentrare a productiei. In relatiile economice externe creste importanta capitalului, iar industria devine din ce in ce mai nerentabila. In present are loc o lupta concurentiala pentru reducerea cheltuielior de productie. Dupa destramarea URSS si liberalizarea economiei chineze s-a format o imensa piata de forta de munca ieftina. Au scazut avantajele statelor inalt dezvoltate si cresc cele ale celor in curs de dezvoltare din cauza diferentei mari de salariu. Astfel, a crescut importanta regiunii Asia Pacifica unde sunt si conditii favorabile pentru amplasarea productiei. In concurenta internationala rolul decisiv il joaca corporatiile transnationale cu un flux annual de capital de sute de miliarde $. Ele dispun de un grad inalt de libertate sin u pot fi supuse unui control de stat.

33. Globalizarea şi integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europiană.Globarizarea este o noua etapa calitativ superioara internationalizarii,etapa cind exportul de capital ,operatiile financiare,comerul,caile de dcomunicare capata particularitati globale si o extindere globala.Dezvoltarea economica si extinderea ei depend ,in mare masura de companiile transnationale si filialele lor.

In conformitate cu vocatia sa europeana, Moldova a candidat la statutul de membru cu drepturi depline in cadrul Consiliului Europei. Dupa o testare preliminara, la 27 iunie 1995 Sesiunea Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei si-a anuntat avizul, pronuntindu-se in unanimitate pentru aderarea Republicii Moldova la CE. Calitatea sa de membru al CE va intari cauza democratiei si va asigura conditiile necesare pentru protejarea drepturilor omului si libertatilor fundamentale.

Inceputul anului 1994 este marcat de o activizare a relatiilor Republicii Moldova cu Uniunea Europeana, ca rezultat al acreditarii, la 28 ianuarie 1994, a dlui Mihai Popov, in calitate de Ambasador Extraordinar si Plenipotentiar in Regatul Belgiei si sef al Misiunii Republicii Moldova pe linga UE. La 21 aprilie 1994 au demarat negocierile oficiale asupra Acordului de Parteneriat si Cooperare, finalizate la 28 noiembrie 1994 prin semnarea, la Bruxelles, a APC. Conceptia politicii externe a Republicii Moldova interpreteaza APC ca fiind un prim pas pe calea integrarii graduale a Moldovei in UE. Acest fapt vine sa constate Republica Moldova ca partener direct al UE, reusind sa imprime pondere statutului sau de actor al vietii internationale si credibilitate imaginii sale de stat adept al valorilor democratice. Actualmente Republica Moldova isi coordoneaza principiile de politica externa in concordanta cu o serie de organizatii internationale, europene si regionale, inclusiv cu cele neparlamentare si neguvernamentale de diverse profiluri. Ea isi diversifica partenerii politici si comerciali. La centrele decizionale traditionale care au influentat politica si economia Moldovei (Moscova, Mensk, Kiev) s-au adaugat altele noi - Bruxelles, Strasbourg, Washington, Bucuresti, Istambul fapt ce mareste competitivitatea in acest spatiu geopolitic.

34. Rolul şi importanţa ştiinţei în dezvoltarea economică a statelor lumii. La sf sec.XX-sec XXI are loc formarea unei noi ordini economice mondiale.In secXXI e mult mai important de a detine controlul asupra inovatiilor si tehnologiilor performante.In prezent potentialul economic al unui stat nu depinde de resursele naturale pe care le detine ci de potentialul stiintific,tehnologiile modern.Treptat se formeaza o noua resursa care joaca un rol mai important.Aceatsa resursa fiind potentialul tehnico-stiintific.In statele inalt dezvoltate stiinta a devenit o ramura strategica,de aia statul intervine pt a sustine aceasta ramura,domeniu.In sec XX cheltuielile pt crecetarile stiintifice au trecut cifra de 500 mlr$.In unele state chelt.pt stiinta prez.2-3% din PIB ,aceasta putind sa isi permita doar statele inalt dezv.Cercetarea stiintifica imbogateste cunoasterea si ofera o baza pentru dezvoltarea tehnologica. In momentul de fata omenirea se afla intr-o era postindustriala. Aceasta este o era tehnologica,stiintifica in sensul ca este dominata de tehnologii si cerectari stiintifice.Bogatia este creata acolo unde actioneaza in forta noile tehnologii si cercetraile stiintifice.Dupa parerea noastra , dezvoltarea intensiva a tehnologiilor,a facut ca potentialul lor sa creasca intr-un ritm care a depasit si cele mai optimiste prognoze si in acelasi timp ele sa devina larg accesibile, in sensul ca, dincolo de unele restrictii legate de securitate, ele pot fi cumparate. Pe de alta parte, chiar daca tehnologia in sine este costisitoare, produsul inaltei tehnologii este relativ ieftin, ceea ce deschide noi domenii de aplicare Stiinta contemporana este caracterizata de: - o dezvoltare accelerata;- un caracter multidiscplinar;- o aplicare din ce in ce mai rapida a cunostiintelor stiintifice;-o tehnologie bazata intr-o proportie covirsitoare pe stiinta(in comparatie cu tehnologia ca “arta” sau mestesug”, bazata pe cunostiinte empirice); Elaboaraea unor noi teorii stiintifice devine o conditie prealabalia pt elaboaraea unor ramuri tehnice principal noi,iar marile descoperiri tehnice stimuleaza schimbarile radicale din stiinta.

35. Clasificarea centrelor ştiinţifice.

La inceputul anilor 90 sau format trei tipuri functionhale de baza ale centrelor stiintifice:

-centre innovationale ori incubatoare-sunt centre de sustinere a micului business inovational,unde se creeaza un mediu favorabil pentru pregatirea cadrelor,ptr firmele noi autohtone concurentiale(incaperi,utilaj,mijloace de comunicatie,marketing) unde se acorda fonduri ale capitalului de risc.In prezent in lume exista sute de incubatoare in special in tarile inalt dezvoltate (SUA,GERM,M.B)Dupa izvorul de finantare,incubatoarele se suimpart in public,universitare,corporative si private.Termenul mediu de aflare in incubator a firmelor noi-create poate fi de la unu la doi ani.-parcuri stiintifice si tehnologice sau tehnoparcuri-reprezinta o initiativa bazata pe o operatie imobiliara,care intretine legaturi formale si operative cu o institutie academica,initiativa ce trebuie sa impuna o inalta intensitate si care este responsabila de o fuziune de transfer tehnologic si know-know.Prcurile stiintifico-tehnologice sunt o grupa de firme teritoriale care realizeaza productia in servicii mici,bazata pe cercetarile tehnice locale ori ale centrului de cercetare.In parcurile stiintifice sunt cincentrate firme;le specializate in activitatile de implimentare in domeniul tehnologiilor inalte aici se creeaza firme noi logofage crae de regula parasesc parcul in 3-5 ani-tehnopoluri-reprezinta forma cea mai avansata a centrelor stiintifice si tehnologice un model de alianta privata cu scopul comercializarii tehnologiilor si cresterii economice.Tehnopolurile dispun de centre de cercetare personale supercalificate si o situatie ultrafavorabila fata de marile axe de circulatie,ca si o ontegrare avnsata in circuitele financiar bancare si de relatii internationale.Aparitia tehnopolurilor pe linga marile universitati ori institute de cercetare sunt deja,obisnuite in statele occidentale.Modelul lau constituit citeva zone industriale din SUA-Sillicon Valley la sud de San Francisco,pe terenurile universiattii Standfford,autostarda 128 la boston,ulterior sau extins in M.Britanie(Cambriedge)

36. Tehnopolisurile şi rolul lor în dezvoltarea economică.

Tehnopolis –reprezinta forma cea mai avansata a zonelor stiintifice si tehnologice,un model de alianta private cu scopul comercializarii tehnologiilor sicresterii economice.Tehno-refelecta accentual pus pe tehnologie,iar polis vine din limba greaca si reflecta echilibrul a doi poli:sectoarele public si privat. Este o zona libera pe linga orasele mari cu pozitie economico-geografica favorabila, sisteme de comunicatie perfecte, conditii climatice favorabile in care are loc combinarea stiintei, capitalului, tehnologiilor de virf si traditiilor in productie. (primul tehnopolis – San Francisco,fiind cel mai cunoscut din lume,prin numele Sillicon valey.Isi gaseste sediul si in unele societati europene,japoneze.).Termenul de tehnopol a aparut pt prima data in Japonia,in anii 80 ai sec.XXTehnopolul repr. O zona libera a erei tehnologiilor inalte,unde se realizeaza combinarea stiintei si tehnologiilor cu cultura nationala traditionala si mondiala.In consecinta se formeaza o noua colectivitate de oameni creativi si multilateral dezvoltati.Ele dispun de centre de cercetare ,personal supercalificat si o situatie ultrafavorabila fata demarile axe de circulatie,ca si o integrare avansata in circuitele financiare bancare si de relatii internationale.Obiectivul lor este facilitarea transferului de tehnologie intre intreprinderi sau ramuri inrudite.Tehnopolul se amplaseaza in locuri cu un mediu confortabil pt trai,cu posibilitati culturale si recreative.El trebuie sa fie amplasat in apropierea orasului de baza,care sa i asigure serviciile comunale.O conditie obligatorie o constituie prezenta aeroportului sau a unei statii de cale ferata expres.

37. Sillicon Valley. Rolul tehnopolosului în dezvoltarea noilor ramuri. a devenit simbolul mondial al PST,una din capitalele mondiale a microelectronicii bastionul revolutiei tehnologiilor informationale,stiintelor aplicate si imenselor surse de capital.Aici se formeaza o buna parte din PIB SUA,comparabil cu PIB al unor tari vest europene.In aceasta zona sa reusit crearea simbiozii disciplinelor universitare si firmelor producatoare de produse electronice si aerospatiale.Valea Siliciului a devenit simbolul businessului noii generatii creatoare de capital in imperiul spatiuluin virtual.Termenul de tehnopolis a fost introdus pentru prima data in 1980 in proiectul japonez Tehnopolis care prevedea constuctia

a 19orase stiintifice sau tehnopoluri de-a lungul braului industrial Tokio

38.Tehnopolusurile din Europa.Caracteristica si rolul lor.

Tehnopolurile -Tehnopolul este o formă de intelectualizare a economiei şi de organizare a complexelor ştiinţifice şi

de producţie regională, o formă de concentrare a intelectului şi a capitalului. Tehnopolul – reprezintă o zonă liberă a

erei tehnologiilor înalte, unde se realizează combinarea ştiinţei şi tehnologiei cu cultura naţională tradiţională şi

mondială. În rezultat se formează o nouă colectivitate de oameni creativi şi multilateral dezvoltaţi. Caracteristica

acestora este aglomerarea unor activităţi cu caracter inovator, acceptate ca atare de către un comitet, combinând

adesea cercetarea ştiinţifică cu activităţile practice. Obiectivul este acela de a facilita transferul de tehnologie între

întreprinderi sau ramuri înrudite. Tehnopolurile presupun obligatoriu existenţa unor incubatoare de afaceri sau

pepiniere de întreprinderi, elemente cheie ale transferului tehnologic.

Tehnopolul, incluzând zonele industriale, ştiinţifice şi de cercetare şi cele locuite, se amplasează în locuri cu un

mediu confortabil pentru trai, cu posibilităţi culturale şi recreaţionale. Tehnopolul trebuie să fie amplasat în

apropierea oraşului de bază, care să-i asigure serviciile comunale. O condiţie obligatorie o constituie prezenţa

aeroportului sau a unei staţii de cale ferată expres.

Tehnopolurile se formează în baza principiilor de orientare concurenţială şi organizării efective economice. În

condiţiile globalizării o mai mare superioritate au căpătat tehnopolurile şi centrele inovaţionale, unde

competitivitatea este asigurată de nivelul înalt de deschidere spre colaborarea internaţională şi atragerea

cercetătorilor talentaţi din toată lumea din domeniul tehnologiilor înalte.

Apariţia tehnopolurilor pe lîngă marile universităţi ori institute de cercetare sunt deja obişnuite în statele

occidentale. Modelul l-au constituit cîteva zone industriale din SUA – Silicon Valley (Valea Siliciului) la sud de San

Francisco, pe terenurile Universităţii Standford, autostrada 128 la Boston. Ulterior s-au extins în Marea Britanie

(Cambridge), Franţa (Sophie-Antipolis, la Nica, Meylan, la Grenoble), Japonia (Tsukuba, cu universitate proprie),

Rusia (Akademgorodoc, lîngă Novosibirsk) şi în multe alte ţări.

39. Dezvoltarea parcurilor ştiinţifice în statele în curs de dezvoltare.

O dezvoltare rapida a parcurilor stiintifice se observa in statele cu un nivel mediu de dezvolatare si in curs de

dezvolatare.

In majoritatea statelor in curs de dezvoltare chelt.indreptate in domeniul stiintei sint de 7-8 ori mai mici decit in

statele inalt dezvoltate,insa din grupa statelor in curs de dezvoltare ku nivel mediu se evidentiaza asa state ca China

si India care au o pondere mai mare de cheltuieli in ceea ce priveste domeniul cercetarilor stiintifice.

De ex:in India domeniul stiintific nr pers care lucreaza in domeniul stiintific este mai mare decit nr de pers care

lucreaza in Franta.Foarte rapid au inceput sa se dezvolte unele parcuri stiintifice ca Indonezia,Malaezia.

40.Caile de comunicatie ale TerreiI.Dezvoltare economică a unui stat sau a unei regiuni depinde de dezvoltarea căioor de comunicaţie. Transporturile asigură o bună desfăşurare a producţiei industriale sau a producţiei agricole sau a informaţiei. În a doua jum. a sec al 20-lea cînd economia mondială a fost influenţată de unele modificări politice şi economice, rolul căilor de comunicaţie a crescut considerabil. Importanţa căilor de comunicaţie a avut permament un rol deosebit în dezvoltare anumitor state sau regiuni datorită căilor de comunicaţie.II.Din datele de care dispunem unele căi de comunicaţie au o istorie de peste 3500 de ani. Una din cele mai vechi căi de comunicaţii care şi pe viitor va juca un rol deosebit a fost Calea Mătasii care unea partea estică a continentului euroasatic cu partea vestică. Anume pe acestă cale est – vest circulau principalele idei şi mărfuri au contribuit la dezvoltare unor regiuni, iar controlul anumitor porţiuni din această cale crea posibilităţi în dezvoltarea unor regiuni. Acestă cale era divizată în 2 direcţii: primul mergea la sud de marele pustii asiatice, se indrepta spre Persia, îndreptîndu-se mai apoi spre Constantinopol, al doile trecea prin marele oraşe din Asia centrală Buhara şi iar se îndrepta spre Constantinopol. Existenţa alternetivei in ceea ce priveşte transportarea mărfurilor pe aceste2 transoane depindea de situaţia social politică din zonele respective.A doua cale importantă pe continental euro-asiatic este calea ferată Trans-Siberiana. Acestaă cale ferată a fost creată nu numai ptu a valorifica resursele ale siberiei, ci şi pentru menţinerea controlului asupra orientului indepărtat al Rusiei. Transibul este o cale de comunicaţie strategică, transportarea mărfurilor se efectuează într-un timp mai scurt. Transportarea mărfurilor pe acestra cale a scurtat cu 1,5 ori decît pe cale maritimă. Transibul este cea mai lungă cale ferată din lume. Distanţa de la Moscova la Vladivostok este de 9476km. o altă particularitate specifică este faptul că ea este electrificată total. Ea a fost construită în perioada 1891 – 1900.O importanţă deosebită o au nodurile de comunicaţie. Aceste noduri de comunicaţii joacă un rol deosebit din punct de vedere strategic, ele permit de a controla situaţia politică sau economică, nu numai in regiune in care se află, dar au şi o influenţă asuprea altor regiuni care se află la distanţe mult mai mari. Zone important strategici pot fi unele canale, strîmtori sau tuneluri. Dintre canalel cele mai importante pot fi menţionate canalul Suez şi Panama.Canalul Suez uneşte Marea Roşie cu Marea Mediterană, uneşte pe o cale mai scurtă bazinul Oceanului Indian cu Oceanului Atlantic. A fost dat in exploare in anul 1869. Pînă în anul 1956 a fost proprietatea unei societăţi internaţionale, insă de fapt controlul il deţine Marea Britanie. Lungimea canalui este de aproximativ 163 de km. acest canal micşorează calea din Oceanul Indian spre Indianul Atlantic cu 8 – 15000 km.Un alt canal important din punct de vedere strategic este Canalul Panama.El uneşte Atlanticul cu Pacificul. El a inceput să fie construit in anul 1903, terminat in 1914, a inceput sa fie exploatat in anul 1920. Timpul de trece dintr-un ocean in alt ocean durează pină la 7 ore. Pe tot parcursul 1920 – 2000 canalul panama a fost posesiunea SUA.Eurotunelul – uneşte Marea Britanie cu partea continentală a Europei, sau Anglia cu Franţa. Inceputul construcţiei a fot in anil 1985, iar in anul 1994 a fost dat in exploatare. Lungimea tunelului este de 50 de km, din care 37 de km sint subacvatice, uneşte orashele Duvr-Cale. Tunelul este alcătuit din 3 transoane pe care circulă trenuri de mari viteze. Distanţa de la Paris la Londra este parcursă în 3 ore.Canalul Rin –Main – Dunăre – a fost deschisă in anul 1992, lungimea totală este de 3500 de km şi uneşte portul de la Marea Nordului Roterdam cu portul Sulina. Trece prin 17 state, unele continentale.Actulamente autostrăzile joacă un rol important la transportarea mărfurilor pe distanţe mici sau mijlocii. Una din cele mai mari autostrăzi din lume este şoseua Pan Americană care are 15 mii de km. Uneşte Alaska cu partea de sud a Americii de Sud (Chile)

41. Rolul şi importanţa canalului Panama şi Suez.

-Canalul Suez-canal navigabil fara ecluze care uneste Marea Mediteraniana cu Marea rosie.Acest canal scurteaza distanta maritima dintre porturile Oceanului Atlantic si Ocean Indian cu 8-15 mii km.Zona Can Suez este

considerata ca hotar geografic convetional intre Asia si Africa.Canalul a a fost oficial dat in exploatare ptr navigatie la 17 noiemb 1869.Lung canal este de aproxim 163 km,.Canalul este traversta anula de 13-14 mii de nave cu 300-400 mln tone marfuri.Pe seama lui ii revine peste 20% din transportul mondial de petrol si produse petroliere si 15% din traficul mondial de marfuri pe ocean.Canalul A devenit cea mai cunoscuta cale pe apa din istorie intre Vest si est.

- Canalul Panama este un canal important care traversează istmul Panama în America Centrală, legând oceanele Atlantic şi Pacific. Construcţia canalului a reprezentat unul dintre cele mai mari proiecte de inginerie întreprinse vreodată. A avut un impact enorm asupra navigaţiei, deoarece navele nu mai trebuie să treacă pe drumul periculos prin Trecerea Drake şi Capul Horn în punctul cel mai sudic al Americii de SudDeşi conceptul unui canal în Panama datează de la începutul secolului al XVI-lea, prima încercare de construcţie a avut loc începând cu 1880 sub conducere franceză. După ce această încercare a eşuat, lucrul a fost terminat în cele din urmă de Statele Unite, şi canalul s-a deschis în 1914. Construcţia canalului, de o lungime de 77 km, De la deschidere, canalul a avut un succes enorm, şi este în continuare un element indispensabil al navigaţiei internaţionale. În fiecare an prin canal trec mai mult de 14 000 de nave, transportând mai mult de 20378 milioane de tone de marfă.

Canalul Panama face legătura între Golful Panama din cadrul Oceanului Pacific cu Marea Caraibelor şi Oceanul Atlantic. Din cauza formei de S a istmului Panama, canalul pleacă din sud-est, din capătul dinspre Pacific, către nord-vest, la capătul dinspre Atlantic; pentru a evita orice confuzie, autorităţile au clasificat tranzitul prin canal ca spre nord (din Pacific în Atlantic) şi spre sud (din Atlantic în Pacific).

Canalul suez si panama reprezinta nu numai niste noduri comunicationale in spatial geoeconom,unde este concentrate circulatia,dar si poli geostrategici de geopolitica.Interesul multor state se interfereaza in aceste zone.l

42.Canalul rin-main-dunareSistemul de transport si comunicatii reprezinta ,,carcasa Terrei ,,care leaga diferite civilizatii ,sisteme economice la diferite niveluri.Printre cele mai vechi si mari cai de comunicatii se inscrie si canalul rin main-dunare.Acest canal are o istorie milenara.Ideea unirii Rinului cu dunarea a aparut in anul 783 dupa Hr.si apartine regelui german ,dar din cauza greutatilor tehnice ,prima incercare de a construi canalul main-dunare s-a soldat cu esec.A doua incercare a fost intreprinsa de regale Bavariei.Canalul navigabil a fost construit intre 1839-1846 cu o lungime de 178 km,adincime-1,5 m si latime 16m.Canalul,inzestrat cu 100 ecluze prin care puteau trece vasele cu o capacitate de 120 tone,a fost folosit efectiv pina in 1863 cind din cauza constructiilor rapide alecailor ferate ,el a devenit inconcurent.In 1921,se constituie societatea pe actiuni,,Rin-Main-Dunare,,cu dreptul de a construi canalul ,hidrocentrale si de a le exploata pinain 2050.Pina in anii ’90 societatea a construit 58 de hidrocentrale mici.Ideea formarii caii acvatice transcontinentale a fost sustinuta de conducatorii Germaniei naziste.In 1992,are loc deschiderea official a Canalului Main-Dunare.calea acvatica transcontinentala a unit 17 state europene.De la Rotterdam pina in Delta Dunarii,a fost construita principala cale acvatica din Europa ,cu lungimea de 171 km,latimea-55 m,si adincimea 4,25 m.Aici sunt construite 16 ecluze cu o lungime de 190 m si latime de 12 m.Capacitatea de incarcare a navelor poate ajunge la 1800 tone,dar navigatia pe tot traseul ,de la Rotterdam pina la Sulina,in Delta Dunarii,este neefectiva.Transportul marfurilor din porturile Dunarii inferioare pina la Rotterdam este mai efectiv pe cale maritime (se reduce vremea si cheltuielile la o unitate de incarcatura).Romania prin acest anal s-a integrat geoeconomic in Europa Occidentala.

43. Eurotunelul. Rolul şi importanţa.

Unul din cele mai grandioase proiecte din a 2 jumat a sec XX a devenit constructia tuneluilui sub La Manche.Ideea legaturii terestre a Angliei cu Lumea Veche aprtine lui Napoleon.Mult timp constructia tunelului fusese blocata din cauza relatiilor tensionate dintre franta si marea britanie. In 1985 dupa multe incercari de constructie a tunelului si dupa semnarea contractului anglo-francez in 1983,incepe constructia tunelului sun Canlul Minicii,care este dat in exploatare in 1995.Eurotunelul are o lung de 51.5 km,si este parcurs de un tren cu 28 de vagoane(pe care sunt imbarcate autovehicule)in aproximativ 20 de min in regim de mare viteza (160 km), la ora actuala, cel mai lung tunel submarin din lume. Sistemul de transport al Eurotunelului estepractic format din trei tuneluri: doua tuneluri pentru transportul feroviar -unul de pasageri, iar celalalt de marfa -, legate prin cel de-al treilea,central, de serviciu.• Tunelul a fost forat la 40 de metri subnivelul marii.

•Trenurile ce circula pe reteaua feroviaraEurotunel sunt protejate prin sistemul ATP (Automatic Train Protection), unsistem de protectei ce permite oprirea progresiva a trenului in cazul uneierori din partea conductorului.• Intre 1994 si 2000 au traversat Eurotunelulcirca 57 de milioane de oameni, ceea ce echivaleaza cu… totalul populatieiAngliei.• Locomotivele garniturilor ce traverseazaEurotunelul sunt cele mai puternice din lume, ele avand puterea de a tractatrenuri de peste 2.400 de tone cu viteze de pana la 140 km/h.

44.Magistrala transsiberianaDezvoltarea economică a unui stat sau a unei regiuni depinde de dezvoltarea căilor de comunicaţie. Transporturile asigură o bună desfăşurare a producţiei industriale sau a producţiei agricole sau a informaţiei. În a doua jum. a sec al 20-lea cînd economia mondială a fost influenţată de unele modificări politice şi economice, rolul căilor de comunicaţie a crescut considerabil. Importanţa căilor de comunicaţie a avut permament un rol deosebit în dezvoltare anumitor state sau regiuni datorită căilor de comunicaţie.O cale importantă pe continental euro-asiatic este calea ferată Trans-Siberiana. Acesta cale ferată a fost creată nu numai ptu a valorifica resursele ale siberiei, ci şi pentru menţinerea controlului asupra orientului indepărtat al Rusiei.Constructia magistralei a influentat foart emult dezvoltarea Siberiei.In primii zece ani dupa constructia Transsiberiana populatia in aceasta regiune a crescut de 2 ori. Transibul este o cale de comunicaţie strategică, transportarea mărfurilor se efectuează într-un timp mai scurt. Transportarea mărfurilor pe acestra cale a scurtat cu 1,5 ori decît pe cale maritimă. Transibul este cea mai lungă cale ferată din lume. Distanţa de la Moscova la Vladivostok este de 9476km. o altă particularitate specifică este faptul că ea este electrificată total. Ea a fost construită în perioada 1891 – 1900.MTS ocupa un loc de baza in geopolitica Rusiei.Istoria magistralelor transcontinenatel euro-asiatice marturisesc ca eficacitatea lor depinde nu numai de reducerea taxelor vamale si altor bareie,dar si de factori geopolitici.

 45. Sistemele de comunicaţii ale viitorului (sec. XXI).

In prezent exista numeroase proiecte ce prevad crearea coridoarelor de transport transcontinentale intre polii mondiali de dezvoltare economica si tehnologica din europa Occidentala,Asia-pacifica si america de nord.Principalele directii de constituire a sistemjului comunicational al viitorului prevad:1.organizarea coridoarelor (su sistemelor )multimodale de transport,care cuprind transporturile feroviare,auto,maritim,prin conducte,cit si telecomunicatii.La intersectia principal coridoare multimodale,se formeaza noduri comunicationale,care in conditiile regimului preferential asigura calitatea deservirii si multiple servicii.Ca rezultat are loc trecerea rapida a marfurilo9r ,capitaluilui industrial si finaciar.Ceste rolul colaborarii internationale se intensifica eforturile comune ptr inlaturarea barierelor vamale si tarifare.In sec XXI se va produce o revolutie mondiala in spatiul aerian,o parte a caruia,o perioada indelungata, a fost inchis deasupra oceanului arctic,polul nord in zona de responsabilitate rusa.Dupa deschiderea acestui spatiu catre mijloc sec al XXI 75% din traficul aerian mondial se va efectua prin arcticaIn sec XXI se vor uni sistemele de transport ale eurasiei si americii formind un sistem mondial transcontinental.2.crearea sistemului comunicational euroasiatic.Un mare eveniment al sec XXI a devenit formarea unui mare sistem comunicational al continentului euro-asiatic,format de Marele drum al matasii,de magistralelel asiei,americii de nord si arcticiiPrincipalele proiecte sunt :a)magistrala auto-feroviara Asia-America de Nord:Singapore-Bangkok-Beijing-Iacutsk-tunelul de sub strimtoarea Bering-Vancouver-San Franciscob)constructia caii ferate arctice (polara siberiana) c)constr tunelelor sub strintoarea tatara si sub strimtoare Laperuz va uni Japonia cu europa si alte proiecte3.a 2 formare a coridoarelor de transport europene -primele proiecte au fost elaborate la sf anilor 30 ai sec XX de catre econom germani ,carer presupunea constructia autobanelor(sosele)Hamburg-Berlin-Odessa-Crimei;Sankt –Peterburg0Kiev-Odessa si magistrala feroviara-Munchen-Vinita-Rostov

46. Situaţia geoeconomică şi geopolitică din Republica Moldova.

Republica Moldova, stat tînăr, situat în Sud-Estul Europei Centrale, a apărut pe harta politicăa lumii la 27 august în urma dezmembrării URSS. De fapt, apariţia pe harta politică caunitate politico-administrativă ţine de 1940 după ce armata sovietică ocupă teritoriul

interfluviului Nistru şi Prut pe 28 iunie. La 2 august 1940 s-a format RSSM (RepublicaSovietică Socialistă Moldovenească), cuprinzînd oraşul Chişinău şi 6 judeţe situate între Prutşi Nistru. Ulterior acestui teritoriu îi sunt alipite oraşul Tiraspol şi cele 5 raioaneadministrative din stânga Nistrului, din fosta RSSAM (Republica Sovietică SocialistăAutonomă Moldovenească) formată în 1924 în componenţa Ucrainei. Din două spaţiigeografice mici de pe malul stâng şi drept al Nistrului apare o structură nouă RSSM, încomponenţa URSS, care avea să existe în această formulă până la obţinerea independenţei la27 august 1991. La aceasta cotitură istorică R. Moldova îşi realizează şansa istorică de a setransforma într-un stat suveran şi independent. Însă se ştie că drumul spre afirmare nu a fostobţinut uşor şi că independenţa a fost plătită cu preţul unui război civil, al pauperizăriipopulaţiei, şomajului şi emigraţiilor masive, blocadei economice din partea F. Ruse,principalul partener comercial. Deşi actualmente R. Moldova este recunoscută de majoritateastatelor lumii ca subiect de drept internaţional suveranitatea nu este una deplină, deoarece nuşiexercită puterea asupra Transnistriei separatiste (12,8% din teritoriu), la care se adaugă şiprezenta unor baze militare ruseşti.Experienţa statală a R. Moldova este una destul de mică, de doar 15 ani. Să fie asta una dincauzele insucceselor în economie invocată adesea de autorități? Cert este că modificărilemodificările frecvente de hotar, divizarea spațiului geoeconomic, ignorarea DIM (diviziuneainternaţională a muncii) și-au spus cuvîntul în dezvoltarea social-economică a RepubliciiMoldova.

47. Crearea complexului de ramuri ale economiei naţionale şi a spaţiului geoeconomic.

48.Relatiile economice externe ale RM

Relatile economice externe au o importanta foarte mare pt economia nationala ,intrucit RM este un stat de dimensiuni mici,iar conditiile de autarhie sau izolare sunt inadmisibile ,avind si un potential redus natural,o piata de desfacere mica,ceea cea cauzeaza dependenta mare de comertul exterior.Pina in anii’90 ai sec.treut,relatiile economice ale RSSM erau aproape in exclusivitate cu republicile din fosta URSS.Dezintegrarea URSS si desfiintarea CAER-ului au determinat reducerile foarte mari ale volumului comertului exterior,fiind insotite si de inrautatirea situatiei social-economice la inceputul perioadei de tranzitie.Incepind cu anii’90 ai sec XX si pina in prezent comertul exterior a evoluat foarte mult atit din punct de vedere structural,cit si spatial,orientarea geografica modificindu-se esential.In perioada de tranzitie a crescut nr tarilor aflate in relatii de cooperare si colaborare economica cu RM,de la 42 de state in 1992,la peste 140 state in prezent.Cele mai importante grupuri de state in comertul exterior sunt Comunitatea Statelor independente(CSI),tarile Europei Centrale si de Est si Uniunea Europeana.Cea mai mare pondere in comertul exterior al RM il au tarile CSI.Ponderea comertului exterior cutarile CSI au crescut usor de la 68,95 in 1992,pina la 72,0% in 1994,ca apoi sa scada pina la 42,5% in 2000,dupa care a crescut usor la 46,4% in 2003 si 43,2 in 2004.Dependenta foarte mare de tarile CSI este una dintre trasaturile de baza ale comertului exterior al RM.Republica Moldova exporta intre 50-95% din produsele vinicole,bauturi tari,tutunuri brute neprelucrate,zahar,majoritatea fiind orientate catre piata rusa.Si la import dependenta foarte mare de aceatsa piata in special,combustibil si surse energetice,face vulnerabila securitatea economica a RM.In aceste context,reorientarea comertului exterior ramine a fi una dintre problemele esentiale geoeconomice. RM,dupa obtinerea independentei a cauatat sa-si diversifice pietele de desfacere,una dintre acestea fiind piata UE.In vederea intensificarii relatiilor economice cu statele UE,la 28 noeimbrie1994,a fost semnat Acordul ed parteneriat si cooperare(APC)intre RM si statele UE,intrat in vigoare la 1 iulie 1998.Principalii parteneri ai RM in cadrul UE sunt:Germania,Italia,Franta,Austria.RM exporta in cantitati mari in UE articole de imbracaminte si incaltaminte fabricate in lohn,piei de bovine brute si depilate,seminte de floarea-soarelui,miez de nuca,orz,suc de fructe concentrat,textile porumb,s.aExporturile includ un numar redus de produse cauza fiind competitivitatea redusa a marfurilor moldovenesti,standartizarea si certificarea diferita.Comertul limitat cu tarile UE e determinat de structura economica a RM si specializarea similara agro-alimentara. Un alt grup de state cu care RM intretine relatii economice sunt cele din Europa centrala si de est.Principalii parteneri din aceasta regiune sunt Romania,Bulgaria,ungaria,Lituania.In relatiile cu alte tari ale lumii se evientiaza SUA carea avea o pondere de 3,1 % in 2003,dar proximitatea geografica mare face limitat comertul cu prima putere economica din lume. Un rol important in REE din care se poate aprecia situatia geoeconomica a RM le revine investitiilor straine.

49. Geostrategia intereselor naţionale.


Recommended